AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB AFM: AFM: leidraad dvd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB AFM: www.financielechecklist.nl AFM: leidraad dvd"

Transcriptie

1 AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB AFM: AFM: leidraad dvd Den Haag: hogere NHG alleen bij aankoop Den Haag: bonusprovisies, regels verkoop hypotheken en verzekeringen Den Haag: tariefsverhoging Kadaster Den Haag: aangescherpte deeltijd WW per 20 juli Den Haag: geen AOW voor gedetineerde 65 plusser Belastingdienst: fiscale informatie uitwisseling BrancheFlitsen SchadeFlitsen LevenFlitsen HypotheekFlitsen CommunicatieFlitsen AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 De heffingen voor het toezicht van de AFM voor 2009 zijn vastgesteld. De tarieven worden bepaald aan de hand van de begroting van de AFM die circa 75 miljoen bedraagt. Tweederde van de lasten worden per sector doorberekend aan de instellingen, waarbij iedere categorie betaalt voor zijn eigen toezicht. De overige lasten worden gedragen door een overheidsbijdrage. Volgens Fidin en OvFD zijn de heffingen voor adviseurs/bemiddelaars teruggebracht tot 15 miljoen i.p.v. de eerder beraamde 17,7 miljoen. Dat komt met name doordat de staat de kosten van wanbetaling voor haar rekening neemt. Beide partijen blijven bezwaar maken tegen de regeling voor 2008 en die voor Fidon en OvFD roepen de intermediairs dan ook op opnieuw bezwaar aan te tekenen tegen deze heffingen. Download de nieuwe tarieven. AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB De AFM vertrekt een adviesleidraad om de advisering over pensioenverzekeringen aan het MKB te verbeteren. Ook voert de AFM vervolgonderzoek uit n.a.v. geconstateerde misstanden tijdens een steekproef. Verder pleit de AFM voor het verhogen van de deskundigheidseisen voor pensioenadvisering, bij voorkeur d.m.v. een aparte product dienst combinatie Pensioenen in de Wft. Uit de steekproef zou blijken dat financieel dienstverleners die de MKB ondernemers over pensioenverzekeringen adviseren te weinig ervaring en kennis van dit soort producten hebben. De adviesleidraad van de AFM wordt elke 3 weken naar de adviseurs van rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen gestuurd.

2 AFM: AFM en Nibud hebben de site gelanceerd voor consumenten die willen weten of ze op financieel gebied de zaken goed geregeld hebben. Op de site staan financiële tips over hypotheken, sparen, verzekeren, beleggen en lenen. De bezoeker krijgt op basis van vragen over zijn persoonlijke situatie, een actielijst met praktische informatie waarmee hij zijn geldzaken op orde kan brengen. De site is het resultaat van een samenwerking tussen de AFM en het Nibud. AFM: leidraad dvd Zoals eerder aangekondigd, heeft de AFM een leidraad opgesteld voor het dienstverleningsdocument dat per 1 juli verplicht wordt. In de leidraad staan tips, aandachtspunten en aanwijzingen om mee te nemen in de samenstelling van het dvd; het is geen verplicht standaarddocument. Per 1 juli is art. 149b Bgfo in werking getreden. Een adviseur of bemiddelaar dient op grond van dit artikel in bepaalde gevallen een dienstverleningsdocument op te stellen en aan de consument te verstrekken. Met deze bepaling moet de consument in staat gesteld worden om een bewuste keuze te maken tussen de verschillende vormen van beloning die de adviseur of bemiddelaar ontvangt voor de dienstverlening die deze voor de consument verricht. Den Haag: vanaf 17 9 hogere NHG alleen bij aankoop De tijdelijke verhoging van de NHG naar is uitsluitend van toepassing bij de koop van een woning, dus niet voor oversluitingen. Dat heeft minister Van der Laan voor WWI afgesproken met het Waarborgfonds Eigen Woningen. De verandering aanvankelijk was oversluiten vanwege verbouwing of verbetering ook mogelijk tot de nieuwe grens gaat in per 17 september aanstaande. Tot die tijd worden oversluitingen nog toegestaan..daarna blijft Dede NHG blijft weliswaar openstaan voor het oversluiten naar een hogere hypotheek wegens woningverbetering, maar daarvoor blijft de oude kostengrens van gelden. De verhoging van de NHG geldt tot 1 januari Den Haag: bonusprovisies, regels verkoop hypotheken en verzekeringen Het kabinet is akkoord over het verbod op bonusprovisies per 1 januari Banken en verzekeraars mogen aan adviseurs niet langer provisie betalen los van de verkoop van een financieel product. En tussenpersonen moeten voortaan bij de verkoop van verzekeringen gekoppeld aan een hypotheek melden hoeveel zij daaraan verdienen. Dat geldt ook voor uitvaart, arbeidsongeschiktheids en overlijdensrisicoverzekeringen die samen met een krediet worden verkocht. Aanbieders moeten vanaf 1 januari 2010 de totale prijs van een verzekering of hypotheek duidelijk vermelden zodat consumenten de producten onderling kunnen vergelijken. Daarnaast moeten bij kapitaalverzekeringen en bankspaarproducten de kosten die worden ingehouden op de premie of inleg en de kosten ten laste van de vermogensopbouw duidelijk gemaakt worden. Tot slot moeten direct writers meer informatie geven over de dienstverlening die de consument van hen kan verwachten.

3 Den Haag: tariefsverhoging Kadaster De tarieven van het Kadaster gaan per 1 augustus 2009 gemiddeld met 25% omhoog om te voorkomen dat het Kadaster te diep in de rode cijfers terechtkomt. De kosten van een akte van levering stijgt van 110 naar 145, en die van een hypotheek of koopakte van 91 naar 120. Online raadplegen van het Kadaster kost voortaan 2,95. Zonder de kostenverhoging zou het verlies van het Kadaster oplopen tot 83 miljoen eind Den Haag: aangescherpte deeltijd WW per 20 juli Per 20 juli kunnen bedrijven weer gebruikmaken van de aangescherpte deeltijd WW, onder strengere voorwaarden. Voor de hernieuwde regeling geldt: hoe meer personeel een bedrijf in de deeltijd WW stopt, hoe minder lang het aanspraak kan maken op de WW steun. Als minder dan 30% van de medewerkers in de deeltijd WW zit, mag de steun 15 maanden duren. Tussen de 30% en 60% geldt een termijn van een jaar en bij meer dan 60% wordt de duur 9 maanden. Bedrijven moeten verder ten minste 6 maanden gebruikmaken van deeltijd WW en wel voor minimaal 20% van het personeelsbestand. Verder wordt het toezicht op misbruik verscherpt en wordt er beter gelet of er daadwerkelijk bijscholing plaatsvindt. Den Haag: geen AOW voor gedetineerde 65 plusser Sinds 1 juli hebben gedetineerde 65 plussers niet langer recht op AOW. Sinds 2000 kregen gevangenen al geen WAO, WW of bijstandsuitkering meer. Via dezelfde wet krijgen gedetineerde studenten geen studiebeurs voor uitwonenden meer. Belastingdienst: fiscale informatie uitwisseling In het kader van de jacht op zwart (spaar)geld en fraude zijn er de afgelopen maand verdragen gesloten met 3 nieuwe landen over de uitwisseling van fiscale informatie: de Kaaimaneilanden, Zwitserland en België. Hierdoor kunnen steeds minder landen zich beroepen op hun bankgeheim en wordt het voor belastingvluchtelingen steeds moeilijker hun kapitaal onder te brengen. Dit jaar hebben al ruim mensen hun buitenlandse spaargeld met een totaal van 335 miljoen bij de fiscus aangegeven. Dat zijn er twee keer zoveel als in de jaren Dankzij de inkeerregeling krijgen de spijtoptanten alleen een naheffing en hoeven ze geen boete te betalen. BrancheFlitsen Verbondscijfers verzekeraars 2008 In 2008 hebben de Nederlandse verzekeraars een totaalverlies geleden van ruim 3,8 miljard. Levensverzekeraars boekten een verlies van 20% van hun premie inkomen (2007: +16%). Schadeverzekeraars boekten een winst na herverzekering van 5% (2007: +10%). De totale omzet bedroeg 76,2 miljard aan premievolume (+5% t.o.v. 2007). Dat blijkt uit het financieel jaarverslag 2008 van de Nederlandse verzekeringsbranche. Voor levensverzekeraars was 2008 het slechtste jaar ooit. De premieomzet stagneerde ( 26,6 miljard) en het technisch resultaat kwam na rente en herverzekering uit op gemiddeld 20% verlies. De verkoop van nieuwe beleggingsverzekeringen is ingestort. Bij de schadeverzekeraars groeide de omzet met 2% t.o.v naar 13 miljard premievolume. Het technisch resultaat na rente en herverzekering daalde naar 5%, het laagste in de

4 afgelopen 5 jaar. De solvabiliteitspositie van levensverzekeraars daalde tot 2 x de wettelijke eis (2006: ruim 3 x) en ook die van schadeverzekeraars daalde tot 2 x de wettelijke eis. Meer klachten bij Kifid Het Kifid ontving vorig jaar klachten en geschillen (+50% t.o.v. 2007). Dat blijkt uit het jaarverslag van het Kifid waarin het instituut pleit voor een betere aanpak van de interne klachtenprocedure bij financiële dienstverleners. 15% van de klachten leverde de klagende partij een tastbaar resultaat op, ruim 40% werd niet in behandeling genomen. Circa 20% van de klachten was aan banken gericht. Download het jaarverslag. Verzekeraars stoppen met stilzwijgende verlenging Vanaf 1 januari 2010 gaan de schadeverzekeraars consumenten tijdig informeren over de verlengingsdatum en de mogelijkheden om op te zeggen. Bovendien geldt voor particulieren voortaan een contracttermijn van 1 jaar. Nadat het contract voor de 1ste keer verlengd is (na 2 jaar), geldt een maximale opzegtermijn van 1 maand. Dit hebben de leden van het Verbond besloten. Meerjarige contracten zijn alleen mogelijk met expliciete instemming van de consument. NVA en NBVA kunnen fuseren De leden van NBVA en NVA hebben groen licht gegeven voor een algehele fusie tussen beide organisaties. NVA en NBVA werken al samen in Fidin voor collectieve belangenbehartiging. Nu kunnen de besturen ook de mogelijkheden onderzoeken tot het samenvoegen van de andere activiteiten zoals ondernemersondersteuning, kennisuitwisseling, opleiding en ontmoeting. Banken en verzekeraars mogen verlies verstoppen Banken en verzekeraars hoeven binnenkort de waardedaling van tal van beleggingen niet langer ten laste te brengen van de winst waardoor marktschommelingen minder snel de solvabiliteit aantasten. Dat staat in een voorstel van de internationale organisatie voor boekhoudregels IASB. Eerder lekte al uit dat banken de waarde van hypotheekportefeuilles en andere rentedragende effecten straks helemaal mogen loskoppelen van de marktwaarde. Door de maatregelen zijn straks waardeschommelingen alleen nog op de balans zichtbaar. In principe geldt de versoepeling van de regels alleen voor strategische deelnemingen, maar een bedrijf hoeft niet te bewijzen dat sprake is van zo'n bijzondere situatie. De IASB stelt wel een voorwaarde die de nieuwe boekhoudcategorie minder populair zal maken: ook de dividenden mogen niet langer in de winst zichtbaar zijn, maar gaan rechtstreeks naar de balans. De voorgestelde aanpassingen zijn terug te voeren op de afschaffing van een onduidelijke boekhoudcategorie: de categorie beschikbaar voor verkoop. Beleggingen in dat chapiter moeten soms wel en soms niet tegen marktwaarde worden geboekt. De verandering van de boekhoudregels lijkt vooral een antwoord te zijn op de politieke roep om versoepeling. Banken ontdekten pas tijdens de crisis de nadelen van deze boekhoudcategorie, vooral bij hypotheekportefeuilles. Zodra daar een (klein) deel van de verwachte rente niet binnenkomt, moet de portefeuille tot op marktwaarde worden afgeboekt. Dat heeft tot grote schade geleid, want de marktwaarden liggen laag. In de nieuwe situatie mogen dergelijke beleggingen altijd op kostprijs blijven staan, behalve enkele gevaarlijke stukken ervan. Alleen de werkelijke wanbetalingen gaan ten laste van de winst. Het voorstel van de IASB moet, na een consultatieronde, nog dit boekjaar als regel gaan gelden. DNB studie voorspelt sombere toekomst banken en verzekeraars In het rapport The Dutch Financial System; An Investigation of Current and Future Trends voorspelt DNB een lastige periode voor Nederlandse banken en verzekeraars. De toezichthouder onderzocht twee scenario's voor banken en verzekeraars: één waarbij de economie snel herstelt en internationale samenwerking goed van de grond komt en één waarbij de recessie langer aanhoudt. In beide scenario s wachten de bankiers en verzekeraars forse ingrepen, mede door een afnemende vraag naar hypotheken en consumentenkrediet. Bij levensverzekeraars komt de omzet onder druk

5 door banksparen, woekerpolis compensaties en grotere provisietransparantie. Ook vindt DNB de kosten van Nederlandse verzekeraars relatief hoog door de hoge verkoopkosten via tussenpersonen en de relatief complexe producten. Aanbevelingen voor levensverzekeraars: ontwikkel nieuwe collectieve producten, verbeter het risicobeheer en bespaar op de kosten. Het rapport bespreekt 6 markten: retail banking, corporate and investment banking, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioen en vermogensbeheer. Download de Nederlandstalige versie van het rapport pdf SchadeFlitsen Aov premies buitenlandse verzekeraar aftrekbaar Betaalde premies voor een aov die bij een buitenlandse verzekeraar is afgesloten, zijn gewoon aftrekbaar. Dat besliste het hof in Den Bosch. De rechter verwierp de verplichting dat een buitenlandse verzekeraar zich moet wenden tot de Nederlandse autoriteiten om aangewezen te worden en vond deze als onrechtvaardig en disproportioneel. Deze aanwijzing zou buitenlandse verzekeraars ervan weerhouden hun diensten in Nederland aan te bieden wegens de kosten: van verzekeraars met een Nederlandse vestiging wordt geen zekerheidsstelling verlangd. Aan de andere kant weerhoudt het Nederlandse belastingplichtigen een aov bij buitenlandse verzekeraars te sluiten, als de premie daarvan niet aftrekbaar is. Ombudsman start vervolgonderzoek letselschaderegeling Het alarmerende rapport over de behandeling van letselschades dat De Ombudsman in 2003 uitbracht leidde tot de Gedragscode Letselschadebehandeling die het slachtoffer in letselschadeprocedures centraal stelt. Zes jaar later lijkt de gedragscode een dode letter. Letselschadeadvocaten klagen over het gebrek aan respect voor slachtoffers en nabestaanden en over het traineren van procedures door verzekeraars. Daarom wil Stichting De Ombudsman weten of er ook écht iets is veranderd sinds de invoering van de gedragscode en start ze een vervolgonderzoek naar de behandeling van letselschadezaken. De Ombudsman roept letselschadeslachtoffers en nabestaanden op om hun ervaringen te delen door een enquête online in te vullen of te bellen naar het meldpunt Behandeling Letselschade. Daarnaast wordt in een aantal zaken gedetailleerd dossieronderzoek uitgevoerd. In het voorjaar van 2010 zal Stichting De Ombudsman haar rapport presenteren. Meer arbeidszaken door crisis Rechtsbijstandverzekeraars noteerden in het 1ste kwartaal van 2009 in totaal arbeidszaken: ruim 20% meer dan in het vorige kwartaal en 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De oorzaken voor deze toename: meer ontslagen door de recessie en de aanpassing van de kantonrechtersformule. Doordat in de nieuwe formule het aantal dienstjaren minder zwaar telt, wordt de ontslagvergoeding over het algemeen lager. Het aantal nieuw afgesloten rechtsbijstandpolissen steeg in 2008 met bijna 4%. Het aantal schademeldingen in het 1ste kwartaal bedroeg (+8% t.o.v. 1ste kwartaal 2008). Fraude met Duitse sloopauto s Er is een omvangrijke zwendel met Duitse schadeauto s. Nederlandse verzekeraars hebben schades uitgekeerd over auto s die als schadeauto zijn geïmporteerd. Na import zijn de wagens aangemeld bij Nederlandse verzekeraars. Vervolgens is de schade geclaimd alsof de schade was ontstaan na een eenzijdige aanrijding in ons land. Daarop gingen de verzekeraars over tot het uitkeren van de schade. Het feit dat een auto bij import al schade heeft, wordt door de RDW wél geregistreerd, maar deze registratie is niet zichtbaar voor de verzekeraars. Financieel basispakket?

6 De Consumentenbond wil met de partners van CentiQ, Wijzer in Geldzaken, ervoor zorgen dat er meer simpele financiële producten in de markt komen en doet een voorstel voor een financieel basispakket: dit zijn alleen echt noodzakelijke financiële producten zoals een betaalrekening, een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden, een avp, een autoverzekering met WA dekking, een woonhuisverzekering en een inboedelverzekering. Dit pakket moet dan bij elke aanbieder verkrijgbaar zijn. Het Verbond ziet hier niets in: onuitvoerbaar. Het is iets van individuele verzekeraars en het ontwikkelen van branchebrede producten zou op bezwaren stuiten van de NMa. Ook de gewenste premiestroomlijning van zo n basispakket is uitgesloten en aangezien het om een combi van bancaire en verzekeringsproducten gaat, is het onduidelijk wie zo n pakket in de markt moet zetten. Meer woonlastenverzekering door recessie Uit angst voor werkloosheid sluiten steeds meer Nederlanders een woonlastenverzekering af. Bovendien stijgt het aantal claims fors. Dat stellen verzekeraars in het AD. Interpolis ziet dit jaar de productie met 20% en het aantal claims met 100% stijgen. Ook Cardif meldt een grote groei van het aantal claims. Kwart schadeverzekeraars heeft fraudebeleid niet op orde Hoewel de meeste schadeverzekeraars de afgesproken doelstellingen rond de bestrijding van verzekeringsfraude haalthalen, blijkt uit onderzoek van het CBV dat een kwart nog onvoldoende scoort en te weinig doet aan preventie en opsporing. Het CBV toetste de verzekeraars aan op de 5 punten van het Deltaplan bestrijding verzekeringsfraude : de vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de klant, de borging van fraudebeheersing in de eigen organisatie, fraudepreventie, de processen van fraudedetectie en de bewijsbaarheid. De onderzochte verzekeraars kregen een classificatie die uiteenliep van niveau 3 (alles op orde) tot niveau 0 (onvoldoende sturing op fraudebeheersing). Alleen Achmea, Aegon, Allianz, ASR, de Europeesche en Interpolis behaalden het hoogste niveau. Meer miljoenenbranden, minder schade De schade door grote branden (vanaf 1 miljoen) bedroeg in de 1ste helft van dit jaar ruim 177 miljoen (1ste helft 2008: 316 miljoen, incl. de TU brand van 140 miljoen; 1ste helft 2007: 211 miljoen). In de 1ste helft 2009 waren er 52 miljoenenbranden (1ste helft 2008: 49; 1ste helft 2007: 44). LevenFlitsen Pensioenfondsen zien dekkingsgraad stijgen De grote pensioenfondsen meldden bij de presentatie van hun halfjaarcijfers een forse stijging van de dekkingsgraad. Deze ligt nog wel onder de vereiste 105%, maar is vaak hoger dan voorzien in de individuele herstelplannen. Bij ABP steeg de dekkingsgraad naar 98%, bij PMT naar 92%, bij PME naar 95% en bij TNT naar 100%. Stand van zaken herstelplannen pensioenfondsen DNB kwam deze maand met de Stand van zaken rondom de herstelplannen van pensioenfondsen. Ruim 340 pensioenfondsen moesten voor 1 april een herstelplan indienen. In geval van onderdekking is hersteltermijn verruimd naar 5 jaar. Bijna alle pensioenfondsen hebben het herstelplan voor 1 april ingediend. Enkele pensioenfondsen kregen een negatieve beschikking en moeten opnieuw een herstelplan indienen. Uit de herstelplannen blijkt dat de zgn. herstelkracht van pensioenfondsen vooral verwacht wordt uit positieve ontwikkelingen van de financiële markten. Daarnaast verhogen veel pensioenfondsen de premies en laten zij de indexatie achterwege. Een beperkt aantal pensioenfondsen doet een beroep op de werkgever om een aanvullende storting in het pensioenfonds te doen of een achtergestelde lening te verstrekken. In een aantal gevallen is sprake van versobering van de pensioenregeling. Zo n 20 (kleinere) pensioenfondsen heeft hebben in het

7 herstelplan een kortingsmaatregel opgenomen. Pas begin 2012 moeten pensioenfondsen beslissen of ze daadwerkelijk gaan korten, tenzij medio 2010 wordt vastgesteld dat uitstel niet langer verantwoord is. Ruim driekwart van de fondsen heeft een herstelperiode van ruim 3 jaar nodig om op de minimale dekkingsgraad van 105% te komen. Iets meer dan 80 fondsen benutten de volledige wettelijke termijn van 5 jaar. Op de langere termijn moeten de pensioenfondsen doorgroeien naar een dekkingsgraad van %. Gemiddeld hebben de fondsen daarvoor zo n 9 jaar uitgetrokken (maximaal is 15 jaar toegestaan). Veel fondsen verwachten daar te komen door de ingerekende beleggingsrendementen, door de indexatie op een laag pitje te zetten en door het vragen van een opslag op de premie. Aegon akkoord over beleggingsverzekeringen Aegon heeft een definitief akkoord gesloten over de compensatie van klanten met een beleggingsverzekering en trekt daar nog eens maximaal 250 miljoen voor uit. Aegon kwam de schikking, die geldt voor polissen van vóór 1 januari 2008, overeen met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim. Van het extra bedrag wordt 80 miljoen gereserveerd voor schrijnende gevallen. Aegon trok eerder al 380 miljoen uit om de kosten van beleggingsverzekeringen te verlagen. Bereidheid tot bijsparen buiten eigen pensioenfonds Bijna de helft van de werknemers is bereid bij te sparen nu blijkt dat het pensioen lager uitvalt dan eerder werd gedacht. Bij voorkeur doen ze dat via individuele bijspaarregelingen en niet via het eigen pensioenfonds. Dit blijkt uit een Gfk onderzoek i.o.v. Generali. Pensioenontslag niet meer vanzelfsprekend Steeds vaker worden werknemers die hun automatisch ontslag op hun 65ste aanvechten door de rechter in het gelijk gesteld. In april oordeelde een Delftse kantonrechter dat het automatische ontslag niet meer van deze tijd is. En een andere kantonrechter ziet een duidelijke trend bij rechters die 65 jaar niet automatisch als rechtvaardiging zien voor een stilzwijgende beëindiging van het contract. Vorig jaar werkten ongeveer plussers, twee keer zoveel als in HypotheekFlitsen Bewonen vakantiehuisje definitief gedoogd Mensen die vóór 31 oktober 2003 permanent een recreatiehuis bewonen en daar nooit op zijn aangesproken door de gemeente, krijgen ene een ontheffing. Minister Cramer van VROM gaat gemeenten daartoe wettelijk verplichten. Voorwaarde is dat de betrokken gemeente vóór die datum de bewoners met rust liet, ook al had ze op papier geregeld dat permanente bewoning verboden was. Neprom: verkoop nieuwe huizen toont herstel In het 2de kwartaal is de verkoop van nieuwbouwwoningen met circa 50% gestegen t.o.v. het 1ste kwartaal, aldus de Neprom, de vereniging van grote projectontwikkelaars. Er werden vooral meer nieuwe huizen in het goedkopere prijssegment (tot ) verkocht. In het 2de kwartaal werden ca nieuwe woningen verkocht (1ste kwartaal: 3.200). Dat is 30% minder dan een jaar geleden, maar in het 1ste kwartaal van 2009 werden nog 60% minder nieuwe woningen verkocht t.o.v. een jaar eerder. NVM: licht herstel woningmarkt In het 2de kwartaal zijn in woningen verkocht: 26% meer dan in het 1ste kwartaal, maar 33% minder dan in het 2de kwartaal De prijs van een gemiddelde woning steeg met 1,4% tot (1ste kwartaal 2009: ). Vergeleken met vorig jaar, liggen de prijzen gemiddeld 5,6% lager. In het 2de kwartaal staan (bestaande) woningen in de verkoop met een gemiddelde verkooptijd van 182 dagen.

8 CBS: meer nieuwe woningen op de markt In het 1ste kwartaal zijn bijna 3% meer nieuwe woningen opgeleverd dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo meldt het CBS. De toename komt door de stijging met 16% van het aantal opgeleverde huurhuizen. Bouwbedrijven leverden minder koopwoningen op dan in het 1ste kwartaal van Toch is nog steeds 71% van de opgeleverde woningen een koophuis. Voor nieuw te bouwen woningen zijn in het 1ste kwartaal bijna vergunningen verleend: 5% minder dan in dezelfde periode in CBS/Kadaster: bestaande koopwoningen weer iets goedkoper De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in mei gemiddeld 2,5% lager dan in mei 2008 en 07% lager dan in april Dat melden het CBS/Kadaster. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in mei Appartementen daalden met 2,9% het meest in prijs, tweeonder een kapwoningen daalden met 1,5% het minst. In alle provincies daalden de prijzen, het meest in Groningen ( 5,2%), het minst in Gelderland ( 1,6%). In mei werden ruim bestaande woningen verkocht: een kwart minder dan in mei CommunicatieFlitsen Betrouwbare financiële informatie? Ruim de helft van de Nederlanders vindt het moeilijk om goede financiële informatie te vinden, vooralomdat niet duidelijk is of de informatie betrouwbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van CentiQ, Wijzer in geldzaken. Uit eerder CentiQ onderzoek blijkt dat bijna 5 miljoen mensen onvoldoende kennis hebben over financiële producten. Volgens het platform heeft men behoefte aan informatie over belastingen en financiële regelingen, hoe met zijn geld en vermogen om te gaan en de werking van bepaalde financiële producten. Europese gezondheidskaart? Nog geen 12% van de Nederlanders heeft een Europese gezondheidskaart terwijl het gemiddelde in de 31 deelnemende Europese landen op 35,7% ligt. De Europese gezondheidskaart of European Health Insurance Card is sinds 2006 in Nederland aan te vragen. Deze website bevat alle informatie over de gezondheidskaart. Partnerpensioen? Ruim één op de drie Nederlanders van jaar weet niet wat partnerpensioen is. Dat blijkt uit TNS NIPO onderzoek i.o.v. de Stichting Pensioenkijker.nl en CentiQ, Wijzer in geldzaken. In de leeftijdscategorie jaar geeft 71% het juiste antwoord, tegenover 62% van de 50 plussers. In totaal geeft 35% een fout of een weet niet antwoord. Redactie voor financiële professionals De inhoud van deze Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. Persberichten kunt u sturen naar Wilt u nadere informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer , Hoewel alle teksten met de grootst mogelijk zorg zijn samengesteld, kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. FTP Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden.

FTP Kennisbrief 20 Januari 2010

FTP Kennisbrief 20 Januari 2010 FTP Kennisbrief 20 Januari 2010 AFM: resultaten bedrijfsbezoeken AFM: recordaantal boetes AFM: leidraad beleggingsadvies Den Haag: sociale verzekeringen per 1 1 2010 Den Haag: deeltijd WW tot 1 4 2010

Nadere informatie

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010

FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 FTP Kennisbrief 22 Mei 2010 AFM: Maatregelen in 2009 AFM: Centrale thema s 2010 AFM: Controle op DVD AFM: Pas op voor grondaanbieders! Den Haag: Duaal WGA stelsel blijft voorlopig Den Haag: Geen ondergrens

Nadere informatie

AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament

AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament AFM: self assessment 2008 AFM: branchebrede controles bij tussenpersonen AFM: Dienstverleningsdocument per 1 juli Belastingdienst: successierecht bij turbotestament Belastingdienst: Helpdesk Intermediairs

Nadere informatie

FTP Kennisbrief 21 Maart 2010

FTP Kennisbrief 21 Maart 2010 FTP Kennisbrief 21 Maart 2010 AFM: pensioeninformatie onder de maat AFM: geen verbetering self assessment AFM: heffingen 2010 AFM: controle op PE verplichting AFM: verplichte vrijstellingsmelding AFM:

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA

Fraudeprotocol opnemen in ereregels NVA en NBVA Het Verzekeringsblad 96e jaargang 10 mei 2007 nr. 10 Gevaarlijke details banksparen Vanaf 14 mei: VB-Selectie Zorgelijk: 500.000 wanbetalers en onverzekerden mr Leo de Boer (Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is

koopsompolis, studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek of financiering. Hypotheken. Onze doelstelling hierbij is Dienstenwijzer en tevens Dienstverleningsdocument van: Assurantiehuis Adviesgroep BV Tevens handelend als Hypotheek- en Pensioenhuis Stadhouderslaan 12 2517 HW Den Haag T 070-3924611 F 070-3561407 W www.assurantiehuis.nl

Nadere informatie

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Reactie op consultatiedocument van de AFM, september 2009 Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Oktober 2009 Door Consumentenbond Enthovenplein 1 Postbus 1000 2500 BA Den Haag T 070-445 45 49 Contactpersoon

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S

S C H E F S E N G R A F I B E D R IJ F O N D S. augustus 2008 N I E U W S G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F augustus 2008 N I E U W S Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Pensioenfonds PGB zoekt deelnemers voor klantenpanel Nieuwe klanten

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2010 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie