AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB AFM: AFM: leidraad dvd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB AFM: www.financielechecklist.nl AFM: leidraad dvd"

Transcriptie

1 AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB AFM: AFM: leidraad dvd Den Haag: hogere NHG alleen bij aankoop Den Haag: bonusprovisies, regels verkoop hypotheken en verzekeringen Den Haag: tariefsverhoging Kadaster Den Haag: aangescherpte deeltijd WW per 20 juli Den Haag: geen AOW voor gedetineerde 65 plusser Belastingdienst: fiscale informatie uitwisseling BrancheFlitsen SchadeFlitsen LevenFlitsen HypotheekFlitsen CommunicatieFlitsen AFM: tarieven doorlopend toezicht 2009 De heffingen voor het toezicht van de AFM voor 2009 zijn vastgesteld. De tarieven worden bepaald aan de hand van de begroting van de AFM die circa 75 miljoen bedraagt. Tweederde van de lasten worden per sector doorberekend aan de instellingen, waarbij iedere categorie betaalt voor zijn eigen toezicht. De overige lasten worden gedragen door een overheidsbijdrage. Volgens Fidin en OvFD zijn de heffingen voor adviseurs/bemiddelaars teruggebracht tot 15 miljoen i.p.v. de eerder beraamde 17,7 miljoen. Dat komt met name doordat de staat de kosten van wanbetaling voor haar rekening neemt. Beide partijen blijven bezwaar maken tegen de regeling voor 2008 en die voor Fidon en OvFD roepen de intermediairs dan ook op opnieuw bezwaar aan te tekenen tegen deze heffingen. Download de nieuwe tarieven. AFM: richtlijnen pensioenadvisering aan MKB De AFM vertrekt een adviesleidraad om de advisering over pensioenverzekeringen aan het MKB te verbeteren. Ook voert de AFM vervolgonderzoek uit n.a.v. geconstateerde misstanden tijdens een steekproef. Verder pleit de AFM voor het verhogen van de deskundigheidseisen voor pensioenadvisering, bij voorkeur d.m.v. een aparte product dienst combinatie Pensioenen in de Wft. Uit de steekproef zou blijken dat financieel dienstverleners die de MKB ondernemers over pensioenverzekeringen adviseren te weinig ervaring en kennis van dit soort producten hebben. De adviesleidraad van de AFM wordt elke 3 weken naar de adviseurs van rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen gestuurd.

2 AFM: AFM en Nibud hebben de site gelanceerd voor consumenten die willen weten of ze op financieel gebied de zaken goed geregeld hebben. Op de site staan financiële tips over hypotheken, sparen, verzekeren, beleggen en lenen. De bezoeker krijgt op basis van vragen over zijn persoonlijke situatie, een actielijst met praktische informatie waarmee hij zijn geldzaken op orde kan brengen. De site is het resultaat van een samenwerking tussen de AFM en het Nibud. AFM: leidraad dvd Zoals eerder aangekondigd, heeft de AFM een leidraad opgesteld voor het dienstverleningsdocument dat per 1 juli verplicht wordt. In de leidraad staan tips, aandachtspunten en aanwijzingen om mee te nemen in de samenstelling van het dvd; het is geen verplicht standaarddocument. Per 1 juli is art. 149b Bgfo in werking getreden. Een adviseur of bemiddelaar dient op grond van dit artikel in bepaalde gevallen een dienstverleningsdocument op te stellen en aan de consument te verstrekken. Met deze bepaling moet de consument in staat gesteld worden om een bewuste keuze te maken tussen de verschillende vormen van beloning die de adviseur of bemiddelaar ontvangt voor de dienstverlening die deze voor de consument verricht. Den Haag: vanaf 17 9 hogere NHG alleen bij aankoop De tijdelijke verhoging van de NHG naar is uitsluitend van toepassing bij de koop van een woning, dus niet voor oversluitingen. Dat heeft minister Van der Laan voor WWI afgesproken met het Waarborgfonds Eigen Woningen. De verandering aanvankelijk was oversluiten vanwege verbouwing of verbetering ook mogelijk tot de nieuwe grens gaat in per 17 september aanstaande. Tot die tijd worden oversluitingen nog toegestaan..daarna blijft Dede NHG blijft weliswaar openstaan voor het oversluiten naar een hogere hypotheek wegens woningverbetering, maar daarvoor blijft de oude kostengrens van gelden. De verhoging van de NHG geldt tot 1 januari Den Haag: bonusprovisies, regels verkoop hypotheken en verzekeringen Het kabinet is akkoord over het verbod op bonusprovisies per 1 januari Banken en verzekeraars mogen aan adviseurs niet langer provisie betalen los van de verkoop van een financieel product. En tussenpersonen moeten voortaan bij de verkoop van verzekeringen gekoppeld aan een hypotheek melden hoeveel zij daaraan verdienen. Dat geldt ook voor uitvaart, arbeidsongeschiktheids en overlijdensrisicoverzekeringen die samen met een krediet worden verkocht. Aanbieders moeten vanaf 1 januari 2010 de totale prijs van een verzekering of hypotheek duidelijk vermelden zodat consumenten de producten onderling kunnen vergelijken. Daarnaast moeten bij kapitaalverzekeringen en bankspaarproducten de kosten die worden ingehouden op de premie of inleg en de kosten ten laste van de vermogensopbouw duidelijk gemaakt worden. Tot slot moeten direct writers meer informatie geven over de dienstverlening die de consument van hen kan verwachten.

3 Den Haag: tariefsverhoging Kadaster De tarieven van het Kadaster gaan per 1 augustus 2009 gemiddeld met 25% omhoog om te voorkomen dat het Kadaster te diep in de rode cijfers terechtkomt. De kosten van een akte van levering stijgt van 110 naar 145, en die van een hypotheek of koopakte van 91 naar 120. Online raadplegen van het Kadaster kost voortaan 2,95. Zonder de kostenverhoging zou het verlies van het Kadaster oplopen tot 83 miljoen eind Den Haag: aangescherpte deeltijd WW per 20 juli Per 20 juli kunnen bedrijven weer gebruikmaken van de aangescherpte deeltijd WW, onder strengere voorwaarden. Voor de hernieuwde regeling geldt: hoe meer personeel een bedrijf in de deeltijd WW stopt, hoe minder lang het aanspraak kan maken op de WW steun. Als minder dan 30% van de medewerkers in de deeltijd WW zit, mag de steun 15 maanden duren. Tussen de 30% en 60% geldt een termijn van een jaar en bij meer dan 60% wordt de duur 9 maanden. Bedrijven moeten verder ten minste 6 maanden gebruikmaken van deeltijd WW en wel voor minimaal 20% van het personeelsbestand. Verder wordt het toezicht op misbruik verscherpt en wordt er beter gelet of er daadwerkelijk bijscholing plaatsvindt. Den Haag: geen AOW voor gedetineerde 65 plusser Sinds 1 juli hebben gedetineerde 65 plussers niet langer recht op AOW. Sinds 2000 kregen gevangenen al geen WAO, WW of bijstandsuitkering meer. Via dezelfde wet krijgen gedetineerde studenten geen studiebeurs voor uitwonenden meer. Belastingdienst: fiscale informatie uitwisseling In het kader van de jacht op zwart (spaar)geld en fraude zijn er de afgelopen maand verdragen gesloten met 3 nieuwe landen over de uitwisseling van fiscale informatie: de Kaaimaneilanden, Zwitserland en België. Hierdoor kunnen steeds minder landen zich beroepen op hun bankgeheim en wordt het voor belastingvluchtelingen steeds moeilijker hun kapitaal onder te brengen. Dit jaar hebben al ruim mensen hun buitenlandse spaargeld met een totaal van 335 miljoen bij de fiscus aangegeven. Dat zijn er twee keer zoveel als in de jaren Dankzij de inkeerregeling krijgen de spijtoptanten alleen een naheffing en hoeven ze geen boete te betalen. BrancheFlitsen Verbondscijfers verzekeraars 2008 In 2008 hebben de Nederlandse verzekeraars een totaalverlies geleden van ruim 3,8 miljard. Levensverzekeraars boekten een verlies van 20% van hun premie inkomen (2007: +16%). Schadeverzekeraars boekten een winst na herverzekering van 5% (2007: +10%). De totale omzet bedroeg 76,2 miljard aan premievolume (+5% t.o.v. 2007). Dat blijkt uit het financieel jaarverslag 2008 van de Nederlandse verzekeringsbranche. Voor levensverzekeraars was 2008 het slechtste jaar ooit. De premieomzet stagneerde ( 26,6 miljard) en het technisch resultaat kwam na rente en herverzekering uit op gemiddeld 20% verlies. De verkoop van nieuwe beleggingsverzekeringen is ingestort. Bij de schadeverzekeraars groeide de omzet met 2% t.o.v naar 13 miljard premievolume. Het technisch resultaat na rente en herverzekering daalde naar 5%, het laagste in de

4 afgelopen 5 jaar. De solvabiliteitspositie van levensverzekeraars daalde tot 2 x de wettelijke eis (2006: ruim 3 x) en ook die van schadeverzekeraars daalde tot 2 x de wettelijke eis. Meer klachten bij Kifid Het Kifid ontving vorig jaar klachten en geschillen (+50% t.o.v. 2007). Dat blijkt uit het jaarverslag van het Kifid waarin het instituut pleit voor een betere aanpak van de interne klachtenprocedure bij financiële dienstverleners. 15% van de klachten leverde de klagende partij een tastbaar resultaat op, ruim 40% werd niet in behandeling genomen. Circa 20% van de klachten was aan banken gericht. Download het jaarverslag. Verzekeraars stoppen met stilzwijgende verlenging Vanaf 1 januari 2010 gaan de schadeverzekeraars consumenten tijdig informeren over de verlengingsdatum en de mogelijkheden om op te zeggen. Bovendien geldt voor particulieren voortaan een contracttermijn van 1 jaar. Nadat het contract voor de 1ste keer verlengd is (na 2 jaar), geldt een maximale opzegtermijn van 1 maand. Dit hebben de leden van het Verbond besloten. Meerjarige contracten zijn alleen mogelijk met expliciete instemming van de consument. NVA en NBVA kunnen fuseren De leden van NBVA en NVA hebben groen licht gegeven voor een algehele fusie tussen beide organisaties. NVA en NBVA werken al samen in Fidin voor collectieve belangenbehartiging. Nu kunnen de besturen ook de mogelijkheden onderzoeken tot het samenvoegen van de andere activiteiten zoals ondernemersondersteuning, kennisuitwisseling, opleiding en ontmoeting. Banken en verzekeraars mogen verlies verstoppen Banken en verzekeraars hoeven binnenkort de waardedaling van tal van beleggingen niet langer ten laste te brengen van de winst waardoor marktschommelingen minder snel de solvabiliteit aantasten. Dat staat in een voorstel van de internationale organisatie voor boekhoudregels IASB. Eerder lekte al uit dat banken de waarde van hypotheekportefeuilles en andere rentedragende effecten straks helemaal mogen loskoppelen van de marktwaarde. Door de maatregelen zijn straks waardeschommelingen alleen nog op de balans zichtbaar. In principe geldt de versoepeling van de regels alleen voor strategische deelnemingen, maar een bedrijf hoeft niet te bewijzen dat sprake is van zo'n bijzondere situatie. De IASB stelt wel een voorwaarde die de nieuwe boekhoudcategorie minder populair zal maken: ook de dividenden mogen niet langer in de winst zichtbaar zijn, maar gaan rechtstreeks naar de balans. De voorgestelde aanpassingen zijn terug te voeren op de afschaffing van een onduidelijke boekhoudcategorie: de categorie beschikbaar voor verkoop. Beleggingen in dat chapiter moeten soms wel en soms niet tegen marktwaarde worden geboekt. De verandering van de boekhoudregels lijkt vooral een antwoord te zijn op de politieke roep om versoepeling. Banken ontdekten pas tijdens de crisis de nadelen van deze boekhoudcategorie, vooral bij hypotheekportefeuilles. Zodra daar een (klein) deel van de verwachte rente niet binnenkomt, moet de portefeuille tot op marktwaarde worden afgeboekt. Dat heeft tot grote schade geleid, want de marktwaarden liggen laag. In de nieuwe situatie mogen dergelijke beleggingen altijd op kostprijs blijven staan, behalve enkele gevaarlijke stukken ervan. Alleen de werkelijke wanbetalingen gaan ten laste van de winst. Het voorstel van de IASB moet, na een consultatieronde, nog dit boekjaar als regel gaan gelden. DNB studie voorspelt sombere toekomst banken en verzekeraars In het rapport The Dutch Financial System; An Investigation of Current and Future Trends voorspelt DNB een lastige periode voor Nederlandse banken en verzekeraars. De toezichthouder onderzocht twee scenario's voor banken en verzekeraars: één waarbij de economie snel herstelt en internationale samenwerking goed van de grond komt en één waarbij de recessie langer aanhoudt. In beide scenario s wachten de bankiers en verzekeraars forse ingrepen, mede door een afnemende vraag naar hypotheken en consumentenkrediet. Bij levensverzekeraars komt de omzet onder druk

5 door banksparen, woekerpolis compensaties en grotere provisietransparantie. Ook vindt DNB de kosten van Nederlandse verzekeraars relatief hoog door de hoge verkoopkosten via tussenpersonen en de relatief complexe producten. Aanbevelingen voor levensverzekeraars: ontwikkel nieuwe collectieve producten, verbeter het risicobeheer en bespaar op de kosten. Het rapport bespreekt 6 markten: retail banking, corporate and investment banking, levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioen en vermogensbeheer. Download de Nederlandstalige versie van het rapport pdf SchadeFlitsen Aov premies buitenlandse verzekeraar aftrekbaar Betaalde premies voor een aov die bij een buitenlandse verzekeraar is afgesloten, zijn gewoon aftrekbaar. Dat besliste het hof in Den Bosch. De rechter verwierp de verplichting dat een buitenlandse verzekeraar zich moet wenden tot de Nederlandse autoriteiten om aangewezen te worden en vond deze als onrechtvaardig en disproportioneel. Deze aanwijzing zou buitenlandse verzekeraars ervan weerhouden hun diensten in Nederland aan te bieden wegens de kosten: van verzekeraars met een Nederlandse vestiging wordt geen zekerheidsstelling verlangd. Aan de andere kant weerhoudt het Nederlandse belastingplichtigen een aov bij buitenlandse verzekeraars te sluiten, als de premie daarvan niet aftrekbaar is. Ombudsman start vervolgonderzoek letselschaderegeling Het alarmerende rapport over de behandeling van letselschades dat De Ombudsman in 2003 uitbracht leidde tot de Gedragscode Letselschadebehandeling die het slachtoffer in letselschadeprocedures centraal stelt. Zes jaar later lijkt de gedragscode een dode letter. Letselschadeadvocaten klagen over het gebrek aan respect voor slachtoffers en nabestaanden en over het traineren van procedures door verzekeraars. Daarom wil Stichting De Ombudsman weten of er ook écht iets is veranderd sinds de invoering van de gedragscode en start ze een vervolgonderzoek naar de behandeling van letselschadezaken. De Ombudsman roept letselschadeslachtoffers en nabestaanden op om hun ervaringen te delen door een enquête online in te vullen of te bellen naar het meldpunt Behandeling Letselschade. Daarnaast wordt in een aantal zaken gedetailleerd dossieronderzoek uitgevoerd. In het voorjaar van 2010 zal Stichting De Ombudsman haar rapport presenteren. Meer arbeidszaken door crisis Rechtsbijstandverzekeraars noteerden in het 1ste kwartaal van 2009 in totaal arbeidszaken: ruim 20% meer dan in het vorige kwartaal en 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De oorzaken voor deze toename: meer ontslagen door de recessie en de aanpassing van de kantonrechtersformule. Doordat in de nieuwe formule het aantal dienstjaren minder zwaar telt, wordt de ontslagvergoeding over het algemeen lager. Het aantal nieuw afgesloten rechtsbijstandpolissen steeg in 2008 met bijna 4%. Het aantal schademeldingen in het 1ste kwartaal bedroeg (+8% t.o.v. 1ste kwartaal 2008). Fraude met Duitse sloopauto s Er is een omvangrijke zwendel met Duitse schadeauto s. Nederlandse verzekeraars hebben schades uitgekeerd over auto s die als schadeauto zijn geïmporteerd. Na import zijn de wagens aangemeld bij Nederlandse verzekeraars. Vervolgens is de schade geclaimd alsof de schade was ontstaan na een eenzijdige aanrijding in ons land. Daarop gingen de verzekeraars over tot het uitkeren van de schade. Het feit dat een auto bij import al schade heeft, wordt door de RDW wél geregistreerd, maar deze registratie is niet zichtbaar voor de verzekeraars. Financieel basispakket?

6 De Consumentenbond wil met de partners van CentiQ, Wijzer in Geldzaken, ervoor zorgen dat er meer simpele financiële producten in de markt komen en doet een voorstel voor een financieel basispakket: dit zijn alleen echt noodzakelijke financiële producten zoals een betaalrekening, een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden, een avp, een autoverzekering met WA dekking, een woonhuisverzekering en een inboedelverzekering. Dit pakket moet dan bij elke aanbieder verkrijgbaar zijn. Het Verbond ziet hier niets in: onuitvoerbaar. Het is iets van individuele verzekeraars en het ontwikkelen van branchebrede producten zou op bezwaren stuiten van de NMa. Ook de gewenste premiestroomlijning van zo n basispakket is uitgesloten en aangezien het om een combi van bancaire en verzekeringsproducten gaat, is het onduidelijk wie zo n pakket in de markt moet zetten. Meer woonlastenverzekering door recessie Uit angst voor werkloosheid sluiten steeds meer Nederlanders een woonlastenverzekering af. Bovendien stijgt het aantal claims fors. Dat stellen verzekeraars in het AD. Interpolis ziet dit jaar de productie met 20% en het aantal claims met 100% stijgen. Ook Cardif meldt een grote groei van het aantal claims. Kwart schadeverzekeraars heeft fraudebeleid niet op orde Hoewel de meeste schadeverzekeraars de afgesproken doelstellingen rond de bestrijding van verzekeringsfraude haalthalen, blijkt uit onderzoek van het CBV dat een kwart nog onvoldoende scoort en te weinig doet aan preventie en opsporing. Het CBV toetste de verzekeraars aan op de 5 punten van het Deltaplan bestrijding verzekeringsfraude : de vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de klant, de borging van fraudebeheersing in de eigen organisatie, fraudepreventie, de processen van fraudedetectie en de bewijsbaarheid. De onderzochte verzekeraars kregen een classificatie die uiteenliep van niveau 3 (alles op orde) tot niveau 0 (onvoldoende sturing op fraudebeheersing). Alleen Achmea, Aegon, Allianz, ASR, de Europeesche en Interpolis behaalden het hoogste niveau. Meer miljoenenbranden, minder schade De schade door grote branden (vanaf 1 miljoen) bedroeg in de 1ste helft van dit jaar ruim 177 miljoen (1ste helft 2008: 316 miljoen, incl. de TU brand van 140 miljoen; 1ste helft 2007: 211 miljoen). In de 1ste helft 2009 waren er 52 miljoenenbranden (1ste helft 2008: 49; 1ste helft 2007: 44). LevenFlitsen Pensioenfondsen zien dekkingsgraad stijgen De grote pensioenfondsen meldden bij de presentatie van hun halfjaarcijfers een forse stijging van de dekkingsgraad. Deze ligt nog wel onder de vereiste 105%, maar is vaak hoger dan voorzien in de individuele herstelplannen. Bij ABP steeg de dekkingsgraad naar 98%, bij PMT naar 92%, bij PME naar 95% en bij TNT naar 100%. Stand van zaken herstelplannen pensioenfondsen DNB kwam deze maand met de Stand van zaken rondom de herstelplannen van pensioenfondsen. Ruim 340 pensioenfondsen moesten voor 1 april een herstelplan indienen. In geval van onderdekking is hersteltermijn verruimd naar 5 jaar. Bijna alle pensioenfondsen hebben het herstelplan voor 1 april ingediend. Enkele pensioenfondsen kregen een negatieve beschikking en moeten opnieuw een herstelplan indienen. Uit de herstelplannen blijkt dat de zgn. herstelkracht van pensioenfondsen vooral verwacht wordt uit positieve ontwikkelingen van de financiële markten. Daarnaast verhogen veel pensioenfondsen de premies en laten zij de indexatie achterwege. Een beperkt aantal pensioenfondsen doet een beroep op de werkgever om een aanvullende storting in het pensioenfonds te doen of een achtergestelde lening te verstrekken. In een aantal gevallen is sprake van versobering van de pensioenregeling. Zo n 20 (kleinere) pensioenfondsen heeft hebben in het

7 herstelplan een kortingsmaatregel opgenomen. Pas begin 2012 moeten pensioenfondsen beslissen of ze daadwerkelijk gaan korten, tenzij medio 2010 wordt vastgesteld dat uitstel niet langer verantwoord is. Ruim driekwart van de fondsen heeft een herstelperiode van ruim 3 jaar nodig om op de minimale dekkingsgraad van 105% te komen. Iets meer dan 80 fondsen benutten de volledige wettelijke termijn van 5 jaar. Op de langere termijn moeten de pensioenfondsen doorgroeien naar een dekkingsgraad van %. Gemiddeld hebben de fondsen daarvoor zo n 9 jaar uitgetrokken (maximaal is 15 jaar toegestaan). Veel fondsen verwachten daar te komen door de ingerekende beleggingsrendementen, door de indexatie op een laag pitje te zetten en door het vragen van een opslag op de premie. Aegon akkoord over beleggingsverzekeringen Aegon heeft een definitief akkoord gesloten over de compensatie van klanten met een beleggingsverzekering en trekt daar nog eens maximaal 250 miljoen voor uit. Aegon kwam de schikking, die geldt voor polissen van vóór 1 januari 2008, overeen met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim. Van het extra bedrag wordt 80 miljoen gereserveerd voor schrijnende gevallen. Aegon trok eerder al 380 miljoen uit om de kosten van beleggingsverzekeringen te verlagen. Bereidheid tot bijsparen buiten eigen pensioenfonds Bijna de helft van de werknemers is bereid bij te sparen nu blijkt dat het pensioen lager uitvalt dan eerder werd gedacht. Bij voorkeur doen ze dat via individuele bijspaarregelingen en niet via het eigen pensioenfonds. Dit blijkt uit een Gfk onderzoek i.o.v. Generali. Pensioenontslag niet meer vanzelfsprekend Steeds vaker worden werknemers die hun automatisch ontslag op hun 65ste aanvechten door de rechter in het gelijk gesteld. In april oordeelde een Delftse kantonrechter dat het automatische ontslag niet meer van deze tijd is. En een andere kantonrechter ziet een duidelijke trend bij rechters die 65 jaar niet automatisch als rechtvaardiging zien voor een stilzwijgende beëindiging van het contract. Vorig jaar werkten ongeveer plussers, twee keer zoveel als in HypotheekFlitsen Bewonen vakantiehuisje definitief gedoogd Mensen die vóór 31 oktober 2003 permanent een recreatiehuis bewonen en daar nooit op zijn aangesproken door de gemeente, krijgen ene een ontheffing. Minister Cramer van VROM gaat gemeenten daartoe wettelijk verplichten. Voorwaarde is dat de betrokken gemeente vóór die datum de bewoners met rust liet, ook al had ze op papier geregeld dat permanente bewoning verboden was. Neprom: verkoop nieuwe huizen toont herstel In het 2de kwartaal is de verkoop van nieuwbouwwoningen met circa 50% gestegen t.o.v. het 1ste kwartaal, aldus de Neprom, de vereniging van grote projectontwikkelaars. Er werden vooral meer nieuwe huizen in het goedkopere prijssegment (tot ) verkocht. In het 2de kwartaal werden ca nieuwe woningen verkocht (1ste kwartaal: 3.200). Dat is 30% minder dan een jaar geleden, maar in het 1ste kwartaal van 2009 werden nog 60% minder nieuwe woningen verkocht t.o.v. een jaar eerder. NVM: licht herstel woningmarkt In het 2de kwartaal zijn in woningen verkocht: 26% meer dan in het 1ste kwartaal, maar 33% minder dan in het 2de kwartaal De prijs van een gemiddelde woning steeg met 1,4% tot (1ste kwartaal 2009: ). Vergeleken met vorig jaar, liggen de prijzen gemiddeld 5,6% lager. In het 2de kwartaal staan (bestaande) woningen in de verkoop met een gemiddelde verkooptijd van 182 dagen.

8 CBS: meer nieuwe woningen op de markt In het 1ste kwartaal zijn bijna 3% meer nieuwe woningen opgeleverd dan in dezelfde periode een jaar eerder, zo meldt het CBS. De toename komt door de stijging met 16% van het aantal opgeleverde huurhuizen. Bouwbedrijven leverden minder koopwoningen op dan in het 1ste kwartaal van Toch is nog steeds 71% van de opgeleverde woningen een koophuis. Voor nieuw te bouwen woningen zijn in het 1ste kwartaal bijna vergunningen verleend: 5% minder dan in dezelfde periode in CBS/Kadaster: bestaande koopwoningen weer iets goedkoper De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in mei gemiddeld 2,5% lager dan in mei 2008 en 07% lager dan in april Dat melden het CBS/Kadaster. Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in mei Appartementen daalden met 2,9% het meest in prijs, tweeonder een kapwoningen daalden met 1,5% het minst. In alle provincies daalden de prijzen, het meest in Groningen ( 5,2%), het minst in Gelderland ( 1,6%). In mei werden ruim bestaande woningen verkocht: een kwart minder dan in mei CommunicatieFlitsen Betrouwbare financiële informatie? Ruim de helft van de Nederlanders vindt het moeilijk om goede financiële informatie te vinden, vooralomdat niet duidelijk is of de informatie betrouwbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van CentiQ, Wijzer in geldzaken. Uit eerder CentiQ onderzoek blijkt dat bijna 5 miljoen mensen onvoldoende kennis hebben over financiële producten. Volgens het platform heeft men behoefte aan informatie over belastingen en financiële regelingen, hoe met zijn geld en vermogen om te gaan en de werking van bepaalde financiële producten. Europese gezondheidskaart? Nog geen 12% van de Nederlanders heeft een Europese gezondheidskaart terwijl het gemiddelde in de 31 deelnemende Europese landen op 35,7% ligt. De Europese gezondheidskaart of European Health Insurance Card is sinds 2006 in Nederland aan te vragen. Deze website bevat alle informatie over de gezondheidskaart. Partnerpensioen? Ruim één op de drie Nederlanders van jaar weet niet wat partnerpensioen is. Dat blijkt uit TNS NIPO onderzoek i.o.v. de Stichting Pensioenkijker.nl en CentiQ, Wijzer in geldzaken. In de leeftijdscategorie jaar geeft 71% het juiste antwoord, tegenover 62% van de 50 plussers. In totaal geeft 35% een fout of een weet niet antwoord. Redactie voor financiële professionals De inhoud van deze Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. Persberichten kunt u sturen naar Wilt u nadere informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer , Hoewel alle teksten met de grootst mogelijk zorg zijn samengesteld, kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. FTP Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden.

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer/document

Dienstverleningswijzer/document Dienstverleningswijzer/document Brabantsestraat 16 3074 RS Rotterdam Tel: 010-7370850 Fax: 085-8786211 info@imkanverzekeringen.nl Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV

Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantiën BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V.

Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Dienstwijzer Van den Boom Assurantiën Gemert B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u centraal. In deze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening

De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening De woningmarkt blijft in beweging, net als onze dienstverlening Onderwerpen 28 april 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Ouders kunnen kinderen helpen met de koopwoning

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Telefoon Website

Telefoon Website Bedrijfsprofiel Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid.

Dr. Fred de Jong. Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. Dr. Fred de Jong Toegankelijkheid van financieel advies en het belang van onafhankelijkheid. www.freddejong.eu @Jongfred Onderzoek, beleid en advies Specialisatie: distributie van financiële producten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken

Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Dienstverleningsdocument Complexe producten en hypotheken Loevestein 27 1187 DL AMSTELVEEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT In dit Dienstverleningsdocument (DVD) leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

Van Munnen & De Haan DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Van Munnen & De Haan DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Munnen & De Haan DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen & De Haan PassendHypotheekadvies.nl PassendPensioenadvies.nl Van Munnen & De Haan Consultancy

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ANCORA ADVIESGROEP V.O.F. Ancora Adviesgroep V.O.F. Baron S. de L. Wyborghstraat 1 2225 TD KATWIJK Tevens opererend onder de handelsnamen Ancora Verzekeringen, Ancora Financiële Diensten, Ancora Internet Verzekeringen, Kooyman

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument ! Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

E-mail: info@woutersluis.nl Internet: www.woutersluis.nl

E-mail: info@woutersluis.nl Internet: www.woutersluis.nl Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken.

In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken. Dienstenwijzer Wegwijs bij RegelingFD In deze wijzer maken we je wegwijs bij R e g e l i n g F D. Je vindt hier informatie over R e g e l i n g F D en hoe je ons kunt bereiken. RegelingFD R e g e l i n

Nadere informatie

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering

Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Regeling voor klanten met een beleggingsverzekering Achmea compenseert klanten met een beleggingsverzekering Achmea gaat een aantal van haar klanten met een beleggingsverzekering compenseren. Heeft u vóór

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Informatiebrief dienstverlening en beloning. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM

Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM Dienstenverleningsdocument B.A. den Dekker Assurantiën AFM Op een bondige en overzichtelijke wijze geeft B.A. den Dekker Assurantiën hierna inzicht in zijn dienstverlening aan u. Op de dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie