"Een gestructureerde aanpak van personele risico's levert niet alleen een bijdrage aan risicomanagement. Het toont ook goed werkgeverschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Een gestructureerde aanpak van personele risico's levert niet alleen een bijdrage aan risicomanagement. Het toont ook goed werkgeverschap."

Transcriptie

1 T ijdelijk onderkomen De brand bij de faculteit Bouwkunde had tot gevolg dat er voor de korte en lange termijn een oplossing gevonden moest worden om 3000 studenten elders te huisvesten. BINNEN EEN WEEK WERD ER WEER COLLEGE GEGEVEN IN EEN GEÏMPROVISEERDE TENTENKAMP AMSTERDAM Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam-Z.O. Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-Z.O. tel: DEN BOSCH Europalaan 18, 5232 BC s-hertogenbosch Postbus 387, 5201 AJ s-hertogenbosch tel: DEN HAAG COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. - an Aon-company Koninginnegracht 26, 2514 AB Den Haag tel: GRONINGEN Laan van de Vrede 1, 9728 CA Groningen Postbus 121, 9700 AC Groningen tel: G O E D W E R K G E V E R S S C H A P - Ruimere aansprakelijkheid werkgevers - Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en bedrijf? - Personal Benefits Programma Jumbo: meer dan verzekeringen alleen - Goed werkgeverschap vertaalt in harde resultaten - De invloed van bedrijfscultuur op succesvol risicomanagement - Goed werkgeverschap betekent goed risicomanagement HENGELO Beursstraat 1a, 7551 HP Hengelo Postbus 109, 7550 AC Hengelo tel: DE RAVAGE NA DE BRAND BIJ BOUWKUNDE WAS ENORM. EEN GEDEELTE VAN HET PAND WAS INGESTORT. MAASTRICHT Parkweg 25, 6212 XN Maastricht Postbus 1470, 6201 BL Maastricht tel: NIJMEGEN Kerkenbos 1061, 6546 BB Nijmegen Postbus 6575, 6503 GB Nijmegen tel: DE TIJDELIJKE LOCATIE AAN DE JULIANALAAN MOEST GRONDIG VERBOUWD WORDEN OM TE VOLDOEN AAN DE HEDENDAAGSE EISEN VOORAANZICHT VAN DE NOODLOCATIE AAN DE JULIANALAAN NOORDWIJK Bonnikeplein 18-26, 2201 XA Noordwijk Postbus 59, 2200 AB Noordwijk tel: PURMEREND Wielingenstraat ZN Purmerend tel: ROTTERDAM Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam Postbus 518, 3000 AM Rotterdam tel: "Een gestructureerde aanpak van personele risico's levert niet alleen een bijdrage aan risicomanagement. Het toont ook goed werkgeverschap." - Marcel Blom, Executive Director Client Management van Aon Consulting ZALTBOMMEL Hogeweg 7-G, 5201 LB Zaltbommel Postbus 2017, 5300 CA Zaltbommel tel: OP DE TIJDELIJKE LOCATIE WORDT WEER VOLOP COLLEGE GEGEVEN ZWOLLE Dr. van Deenweg 34, 8025 BA Zwolle Postbus 70, 8000 AB Zwolle tel: aa U I T G A V E V A N A O N / 3

2 Goed werkgeverschap : meer dan een juridisch begrip Goed werkgeverschap is een ruim begrip. De een bestempelt een werkgever als goed wanneer deze een mooi salaris en goede secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden biedt. De ander denkt aan een veilige en gezonde werkomgeving. Goed werkgeverschap kan ook een moreel aspect zijn. Voor veel bedrijven is het personeel het belangrijkste kapitaal. Maatregelen om bijvoorbeeld de gevolgen van een mogelijk verdere uitbraak van de Mexicaanse griep in te perken, zijn niet alleen van belang voor uw bedrijfscontinuïteit. U heeft ook een zorgplicht naar uw medewerkers. Het begrip heeft daarnaast een juridische lading. Door recente uitspraken van de Hoge Raad ligt er bij werkgevers de plicht om hun werknemers goed te verzekeren voor schade, bijvoorbeeld als gevolg van letsel in het verkeer tijdens werktijd. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet in alle gevallen dekking, omdat sommige verzekeraars claims die zijn ingesteld op basis van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek ( goed werkgeverschap ), uitsluiten. In deze INzicht leest u onder andere alles over de vele aspecten van goed werkgeverschap. Daarnaast wil ik u ook wijzen op het artikel over de schadeafhandeling voor de TU Delft. De schade die de brand in de faculteit Bouwkunde veroorzaakte, kent zijn gelijke niet in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis. Aon is erin geslaagd de schade in een jaar tijd af te handelen. Met vriendelijke groet, Lex Geerdes, CEO Aon Nederland Voorwoord 3

3 In houdsopgave Voorwoord Lex Geerdes Inhoudsopgave Ruimere aansprakelijkheid werkgevers Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet in alle gevallen Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en bedrijf? Gevolgen Prinsjesdag 2009 Aanvragen Aon's Terrorism Threat Map 2009 Personal Benefits Programma Jumbo meer dan verzekeringen alleen Goed werkgeverschap vertaalt in harde resultaten De invloed van bedrijfscultuur op succesvol risicomanagement Tips voor een effectieve ERM-inrichting All Inclusive : Aon s verzekeringsoplossing voor de hotelbranche Goed werkgeverschap betekent goed risicomanagement Afhandeling schade TU Delft Champions League binnen verzekeringsvak Aon Real Estate Practice Een zeker fundament voor een goed rendement! Impressie van seminar Effectief Risicomanagement Behendig navigeren in turbulente tijd Foto s TU Delft Colofon Redactiecommissie: R. de Bruin, voorzitter T.M. Colijn-Tel I. Drost L.M. Fecken S. Groen M.H. Hensen-Oostwouder R.A. van Goor den Oosterlingh J.B. Keizer Y.J.T. Lubbe-Lindsen H.M. Visser-Koppe Vormgeving en prepress J.B. Keizer, S. Groen Fotograaf Ad Bogaard Fotografie Tekst Sterk Werk Communicatie Groep Taalent Tekstschrijvers Aon INzicht wordt kosteloos toegezonden aan relaties van Aon. Voor meer informatie over Aon of over een van de onderwerpen uit dit nummer kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op ons redactieadres: Postbus AM Rotterdam T.a.v. Redactie INzicht naar: Mutaties in de adressering kunt u doorgeven aan: dhr. Th. van der Ent Aon Nederland Admiraliteitskade ED Rotterdam 4 Eindredactie Sterk Werk Communicatie Groep Druk Drukkerij G.B. t Hooft bv 5

4 Ruimere aansprakelijkheid WERKGEVERS Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet in alle situaties Door Aad Mijnans, Broking Director Liability & Financial lines Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht tegenover hun medewerkers. Zij moeten er voor zorgen dat een werknemer geen schade lijdt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Gaat het fout, dan is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade die een werknemer oploopt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt dan uitkomst, maar door een aantal recente gerechtelijke uitspraken is dat niet altijd meer het geval. In de loop der jaren heeft de rechtspraak in Nederland zich zo ontwikkeld dat een werkgever in vrijwel alle gevallen aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens zijn werkzaamheden oploopt. De meeste claims werden ingediend en afgewikkeld op basis van art. 7:658 BW. In dit artikel staat dat een bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar werknemers in hun werkomgeving. Indien die werknemer toch schade oploopt, is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk voor de eventuele financiële gevolgen die daaruit voortvloeien. Hoe vervelend letsel of ziekte van een werknemer als gevolg van zijn werkzaamheden ook is, vanuit verzekeringsoptiek is deze situatie nooit ingewikkeld geweest. Als de werkgever aansprakelijk was, dan kon er een beroep worden gedaan op de AVB die de schade namens de werkgever uitkeerde aan de werknemer. Deze situatie is als gevolg van recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak (gedeeltelijk) gewijzigd. Aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap Werkgevers kunnen niet meer uitsluitend op basis van art 7:658 BW aansprakelijk worden gehouden om hun werknemer schadeloos te stellen. De Hoge Raad heeft bepaald dat werkgevers op basis van art 7:611 BW (goed werkgeverschap) verplicht zijn een adequate verzekering af te sluiten die de schade van een werknemer vergoedt op het moment dat deze schade lijdt. De reikwijdte hiervan is op dit moment nog niet goed te overzien, maar gaat zeker verder dan uitsluitend die situaties waarbij de veilige werkomgeving van een werknemer in het geding is. Voorbeelden van situaties waarbij een beroep op art. 7:611 BW werd gehonoreerd, zijn ongevallen van werknemers in het verkeer tijdens werktijd, maar ook tijdens een door de werkgever georganiseerde skateles. Verzekeraars: geen dekking onder AVB U zou mogen verwachten dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt in alle situaties dat uw bedrijf aansprakelijk wordt gehouden voor een schade. Verzekeraars stellen zich echter in de meeste gevallen op het standpunt dat aanspraken, ingediend op basis van art 7:611 BW, niet gedekt zijn onder een AVB. In hoeverre dit standpunt binnenkort wordt gestaafd door de rechterlijke macht is nog niet bekend. In ieder geval is wel duidelijk dat schade van een werknemer als bestuurder of inzittende van een motorrijtuig veelal niet verzekerd is onder een AVB. Voor dit soort schaden bestaan inmiddels verzekeringsoplossingen in de vorm van een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of vergelijkbare producten. Verder lijkt de jurisprudentie uit te wijzen dat ongevallenverzekeringen niet onder alle omstandigheden kunnen worden gezien als een adequate verzekering zoals bedoeld in artikel 7:611 BW. Een ongevallenpolis keert namelijk een vast bedrag uit in geval van (blijvend) letsel of overlijden, maar dat bedrag hoeft niet altijd genoeg te zijn om de werkelijke schade te vergoeden. Oplossing Als werkgever is het goed u te realiseren dat u verplicht bent zorg te dragen voor een adequate verzekering die dekking biedt in de situatie dat een werknemer letselschade oploopt. Aon streeft ernaar om binnen de AVB een oplossing te vinden die een einde maakt aan de onduidelijke situatie. Bij het ter perse gaan van dit artikel is nog geen volledige overeenstemming met verzekeraars gevonden, maar wij verwachten u op korte termijn een oplossing te kunnen bieden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw accountmanager. 6 Liability 7

5 Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en bedrijf? Door Rubert Nieuwenhuis, Senior Consultant en Iwan Drost, Managing Consultant van Aon Global Risk Consulting E x p e r t s zi j n h e t e ro v e r e e n s d at e e n t w e e d e vier tot zes weken. Nog eens 20% van het personeel zal thuisblijven om Het is zaak om deze angst zo veel als mogelijk weg te nemen, door voor vergoeding van antivirale middelen en vaccins door zorg- griepgolf in het najaar van 2009 zeer waarschijnl i j k i s. D i t be s e f d r i n g t l an g z a a m d o o r i n d e te zorgen voor zieke familieleden, of om kinderen op te vangen die thuis moeten blijven, doordat scholen en kinderdagverblijven worden gesloten. Een deel zal door angst niet willen werken. bijvoorbeeld te laten zien dat uw bedrijf is voorbereid en maatregelen treft voor werknemers. Andere issues waar u op moet letten, zijn: Hoe gaat u om met werknemers die thuis wensen te blijven? verzekeraars. Als afwegingen zijn gemaakt, is het van het grootste belang de managers m a a t s c h a p p i j. N i e t al l e e n d e o ve r h e i d o n d e r- Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van uw activiteiten. Zeker als Wordt dit getolereerd of wordt dit juist aangemoedigd om onderlinge besmetting te voorkomen? van duidelijke richtlijnen te voorzien, zodat iedereen op dezelfde manier handelt en wordt behandeld. neemt allerlei acties om overheidsinstellingen en de vitale infrastructuur voor te bereiden. binnen uw sector de vraag stijgt, bijvoorbeeld in de voedsel- en medische sector. Bovendien heeft het impact op de toeleveringsketen van uw organisatie. Doordat bepaalde gebieden in de wereld zijn afgesloten, of omdat Hoe voorkomt u dat mensen ziek op het werk verschijnen en daarmee andere mensen besmetten? Biedt u mensen de mogelijkheid om thuis te werken? Maatregelen Door het nemen van praktische en concrete maatregelen kunnen de Ook veel bedrijven beseffen dat ze met dit o n d e r w er p a a n d e sl a g m o e t e n. leveranciers in risicogebieden niet meer in staat zijn om te leveren. Een continuïteitsplan kan uitkomst bieden. Hierin worden de crisisorgani- Het openbaar vervoer kan stil komen te liggen of mensen willen er niet meer mee reizen. Hoe zorgt u ervoor dat zij toch naar het werk komen? En is er voldoende parkeergelegenheid? effecten van een pandemie op de organisatie tot een acceptabel niveau worden beperkt. satie, de communicatie en de acties beschreven die moeten plaatsvinden Hoe voorkomt u dat de werkdruk voor met name de mensen Maatregelen zijn op verschillende manieren te onderscheiden. Zo zijn er Het beeld van eerdere pandemieën geeft de indruk dat een tweede voor, tijdens en na de pandemie. op kritische posities, niet te hoog wordt door het wegvallen van specifieke organisatorische maatregelen, zoals: griepgolf dit najaar goed mogelijk is. De kans bestaat dat het huidige griepvirus muteert naar een ernstiger variant. Elk bedrijf heeft volgens Impact op personeel collega s? Is het ethisch verantwoord om mensen als onmisbaar te bestem- Instellen van een crisisteam met onder meer vertegenwoordigers van Communicatie en HR. het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658) in het kader van goed werkgever- In veel gevallen is het personeel het belangrijkste kapitaal van een pelen en anderen niet? En hoe motiveert u de zogenaamde Informeren van het personeel over de preventieve maatregelen schap een zorgplicht naar haar werknemers voor het creëren van een organisatie. Uw zorgplicht naar hen is een belangrijk aspect. Doordat wij niet-kritische werknemers? die zij zelf kunnen nemen. veilige werkomgeving. Hoe zorgt u voor de veiligheid van uw werk- in de recente geschiedenis in zeer beperkte mate te maken hebben Hoe faciliteert u mensen die ziek zijn en bespoedigt u het herstel? Verhogen van de aandacht bij medewerkers door het verstrekken nemers tijdens een pandemie? En welke gevolgen heeft dit voor uw gehad met een wereldwijde pandemie, is het gedrag van personeel Bestelt u bijvoorbeeld Tamiflu via uw bedrijfsarts of adviseert u van voorlichtingsmateriaal over de symptomen, preventieve bedrijfscontinuïteit? moeilijk te voorspellen. Mensen zijn van nature risicoavers ingesteld en dringend vaccinatie? maatregelen en communicatie over hoe u in uw verzuimbeleid Impact op bedrijfsvoering treffen naar verwachting zelf voorzorgsmaatregelen, of kopiëren deze van anderen. Treft u alleen maatregelen voor uw kritische werknemers en hun familie? omgaat met pandemie. Beperken van zakenreizen en in plaats daarvan tele/video Het is goed mogelijk dat uw organisatie bij een grote griepgolf wordt Het is van belang om vooraf te bedenken welke effecten een pandemie Verwijst u medewerkers naar de reguliere instanties (RIVM, VWS) conferencies organiseren. geconfronteerd met een ziekteverzuim van 30%, tijdens een piek van heeft op het personeel. Zo kan angst een belangrijke rol gaan spelen. en het reguliere zorgcircuit (huisarts, GGD)? Dit is een voorwaarde Beperken van niet noodzakelijke vergaderingen. 8 risk management 9

6 ministerie van Buitenlandse Zaken geven richtlijnen op het gebied van gezondheid, hygiëne en reizen. Als u als organisatie hiervan afwijkt door strenger te handelen, moet daar wel een duidelijke reden voor zijn. Gevolgen Informatie over preventieve maatregelen en duidelijkheid aan medewerkers in welke gevallen ze wel en geen verzuimmelding kunnen overwegen, is met name in het beginstadium cruciaal. Een goed ingerichte crisisorganisatie moet hierover besluiten nemen. We raden aan om in de crisisorganisatie HR en communicatie een prominente rol te geven. Prinsjesdag 2009 Besluiten om bepaalde groepen personeel thuis te laten of vanuit huis te laten werken. In kaart brengen van medewerkers met kritische kennis en vaardigheden. Er zijn ook maatregelen van medische en hygiënische aard, zoals: De opdracht geven aan het schoonmaakbedrijf om extra schoon te maken op kwetsbare plaatsen, zoals sanitair, deurklinken, bedrijfsrestaurant, etcetera. Mondkapjes voorhanden hebben en deze verstrekken wanneer nodig. Zo zijn er nog talrijke maatregelen op te noemen die getroffen kunnen worden en die er op gericht zijn om de gevolgen voor mens en organisatie zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan ook worden gedacht aan nazorg verlenen aan (familie van) medewerkers die zwaar getroffen worden door de pandemie. Verantwoordelijkheid voor pandemievraagstuk Gedurende de laatste maanden merken wij dat veel organisaties kampen met de vraag wie het pandemievraagstuk op moet pakken. Wij krijgen veel vragen van HR managers, met name gericht op communicatie naar personeel. Dit is slechts één onderdeel van het geheel aan maatregelen. Het pandemie scenario zou idealiter deel moeten uitmaken van het continuïteitsplan. In de meeste organisaties zijn deze plannen gericht op fysieke evenementen zoals brand, of uitval van IT-systemen. De verantwoordelijkheid voor deze plannen ligt meestal niet bij HR. In onze overtuiging moet het pandemievraagstuk daarom door het managementteam worden opgepakt, waarin de belangrijkste bedrijfsfuncties zijn vertegenwoordigd. Communicatie Voor, tijdens en na een pandemie is communicatie naar medewerkers van groot belang. Niet alleen de inhoud van de boodschap is belangrijk, maar ook de timing. Zaai vooral geen onnodige paniek, maar informeer wel volledig en tijdig. Overheidsinstanties zoals het RIVM of het Verzekeringsaspecten Op dit moment is er geen aanleiding tot zorg over de belangrijkste verzekerde risico's, zoals onder de zorgverzekering, verzuimverzekering, levensverzekering of de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tot op heden hebben verzekeraars geen beperkingen in de dekking aangebracht, er wordt in deze verzekeringsvormen niet gewerkt met maximum verzekerde limieten. Als de pandemie zou leiden tot grote aantallen slachtoffers, kan de situatie ontstaan dat ook de verzekeringssector de lasten niet kan dragen. Wij houden onze klanten op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen. De zorgverzekering biedt dekking voor de behandeling en medicijnen die nodig zijn. Het aanleggen van voorraden van antivirale middelen door individuen of ondernemers is niet gedekt voor zover het om mensen gaat die niet besmet zijn. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor het verzuimrisico, moeten zich realiseren dat er als gevolg van de pandemie meer dan gebruikelijk aan loon kan worden betaald. Als het verlies aan eigen arbeidscapaciteit leidt tot hogere kosten voor inhuur of verlies van omzet, kan het verstandig zijn een herverzekering van het risico te overwegen. Premies voor nieuwe verzekeringen om het risico van een pandemie te dekken, kunnen echter op dit moment beïnvloed worden door het huidige risiconiveau. Geen enkel bedrijf ontkomt aan de effecten van de pandemie. Wanneer een organisatie zich terdege en tegelijk pragmatisch voorbereidt op een pandemie, kunnen de gevolgen worden beperkt en kan er zelfs een concurrentievoordeel worden behaald. Daarnaast geeft u door een goede voorbereiding het signaal af aan uw medewerkers dat zij inderdaad tot het belangrijkste kapitaal van uw organisatie behoren en kan de angstfactor worden beteugeld, waarmee u goed werkgeverschap toont. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iwan Drost, Managing Consultant, tel , en met Rubert Nieuwenhuis, Senior Consultant, tel , beiden van Aon Global Risk Consulting. Of met Maurice van den Brink, Consultant, tel , van Aon Consulting. Kijk ook op De Miljoenennota is gepresenteerd en de Algemene Beschouwingen zijn afgerond. Het Kabinet heeft hierin haar plannen rond de bestrijding van de economische crisis en de vergrijzing bekend gemaakt. Door Ton Roebroek, Senior Legal Consultant De Miljoenennota vormt voor Aon de basis voor een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Prinsjesdag Special. In deze online nieuwsbrief gaan de specialisten van het Pension Expertise Center (PEC) van Aon in op de door het Kabinet gepresenteerde plannen ten aanzien van zorg, inkomen, sociale zekerheid en oudedagsvoorzieningen. Het PEC vertaalt de Kabinetsplannen naar voor Aon klanten relevante informatie. Ook geven de specialisten hun mening en advies over toepassingen in de praktijk. De Prinsjesdag Special treft u aan op U kunt zich op de Prinsjesdag Special, inclusief het Pensioen Bulletin en het Pensioen Context, gratis abonneren via diezelfde webpagina. Voor meer inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Ton Roebroek, Senior Legal Consultant van PEC, tel. (010) , Aanvragen Aon's Terrorism Threat Map 2009 Mocht u nog niet in het bezit zijn van de Terrorism Threat Map 2009, dan kunt u deze downloaden via 10 risk management employee risk management / corporate 11

7 Personal Benefits Programma Jumbo meer dan verzekeringen alleen Goed werkgeverschap en gunstige tertiaire arbeidsvoor waarden worden steeds belangrijker om goed personeel aan u te binden. Met een Personal Benefits Programma kan een werkgever zich onderscheiden op de arbeidsmarkt. S u p e r m a r k t k e t e n J u m b o h e e f t sa m e n m e t A o n e en p il o t o n t w i k k e l d w a a r m ee medewerkers naast collectieve regelingen voor verzekeringen, ook andere voordelen kunnen verkrijgen. Medewerkers van Jumbo kunnen naast het voordeel van een collectieve regeling van privéverzekeringen voortaan profiteren van kortingen op het gebied van elektronica en reizen tot muziek en verzorgingsproducten. Deze brede aanpak van het Personal Benefits Programma is een pilot. Aon INzicht sprak medewerkers, konden we het programma voor iedereen aantrekkelijk maken. Wat houdt het Personal Benefits Programma in? Het Personal Benefits Programma bestaat uit drie pijlers. Na activatie van een persoonlijke nemers moeten inleveren op koopkracht, is dat een groot voordeel. Maar belangrijker nog: Aon kreeg ook de mogelijkheid om een loyaliteitsprogramma te ontwikkelen voor de medewerkers. En via een webportal kon het Benefits Programma tastbaar en concreet worden gemaakt. Over Jumbo Het familiebedrijf Jumbo heeft op dit moment 124 winkels waarvan 91 filialen en 33 franchise - vestigingen met ruim medewerkers. In 2008 ontving Jumbo voor de tweede keer de prijs voor het meest klan t - vriendelijke bedrijf en werd zij verkozen tot Beste Super markt - keten van Neder land. Eind 2008 kwam Jumbo voor de 12 e keer als beste uit de bus in het Kerstrapport van GfK. De Unieke Jumboformule staat voor de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs. hierover met Leonieke Jonkman, Hoofd Arbeidszaken van Jumbo Supermarkten. Wat was de aanleiding voor een Personal Benefits Programma bij Jumbo? Een tevreden klant is van primair belang voor het hele Jumbo team. Een hoog serviceniveau en een goede prijs leiden tot loyale klanten, iets wat we ook willen bereiken bij onze medewerkers. Daarom probeer je als werk gever het de medewerkers zoveel mogelijk naar de zin te maken. In de eerste plaats op het gebied van werkomstandigheden en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar dat heeft de concurrent ook. Met tertiaire arbeidsvoorwaarden of bedrijfsregelingen maak je het verschil. Onze medewerkers hadden tot voordeelpas, zijn de pijlers via de webportal toegankelijk. De eerste pijler is de Kwartaal- knaller van Jumbo. Een elektronisch product dat door ons is ingekocht en dat een kwartaal lang tegen een scherpe prijs wordt aangeboden. De tweede pijler is van Aon, het verzekeringsarrangement 5 Sterren Zekerheid. Via de portal krijg je toegang tot het verzekeringsprogramma. De laatste pijler is het Loyaliteitsprogramma. Aon heeft daarvoor E X T E R N E PA R T I J E N B E N A D E R E N O N S M E T A A N B I E D I N G E N V O O R O N Z E M E D E W E R K E R S een inkoop voordeelpartner geselecteerd, de Hoe verliep de samenwerking? Het project was voor beide partijen een pilot, dat brengt bepaalde risico s met zich mee. Zo was het aanvankelijk onduidelijk wat de samenwerking zou opleveren. Ons hoofddoel was de promotie van de webportal. Aon is, naast met de normale zaken als productinkoop en portaalontsluiting, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de website, het opstellen van een communicatieplan en de uitwerking van de promotiemiddelen. Jumbo heeft daarbij altijd actief meegewerkt en meegedacht. Deze samenwerking heeft tot iets moois geleid. Wat zijn de eerste resultaten? Steeds meer mensen binnen de organisatie DE INITIATIEFNEMERS V.L.N.R.: MAUREEN SONTOIDJOJO, SENIOR MARKETEER AON VERZEKERINGEN voor kort geen extra voorzieningen. Met een Personal Benefits Programma komen we onze medewerkers daarin tegemoet. organisatie Loyalty Profs. Het programma geeft de werknemer van Jumbo kortingen op allerlei zaken, van muziek en reisjes tot verzor- spreken over de nieuwe webportal en de voordelen die het hen oplevert. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Al op dag één hadden LEONIEKE JONKMAN, HOOFD ARBEIDSZAKEN JUMBO SUPERMARKTEN EN MARIANNE HOLLESTELLE, SENIOR PROGRAM MANAGER AON VERZEKERINGEN Wat waren de eisen voor het programma? Bij Jumbo werken ruim mensen, waaronder veel jongeren en jong volwassenen gingsproducten. De werknemers zijn volledig vrij om wel of niet aan de drie pijlers deel te nemen. Waarom Aon Verzekeringen? we ontzettend veel bezoekers op de webportal. En binnen een maand tijd is 32% van de persoonlijke voordeelpassen geactiveerd. Daarnaast heeft het project tot aandacht uit onverwachte hoek geleid. Het Benefits (65% van de werknemers is jonger dan 35 We hebben een benchmark gehouden en Programma is zo n succes dat externe partijen jaar). Je hebt te maken met verschillende daaruit kwam naar voren dat Aon de juiste nu zelfs óns benaderen met aanbiedingen behoeftes en wensen. Het is niet eenvoudig partner is voor het opzetten van het voor onze medewerkers. om voor iedere medewerker de juiste personal project. Op het gebied van verzekeren heeft benefits te kiezen. We hebben ons afgevraagd Aon als onafhankelijk makelaar een breed Kijk voor meer informatie over 5 Sterren wat interessant is voor al onze medewerkers. assortiment te bieden. De losse componenten Zekerheid op of Het collectief aanbieden van goede en goed- van het pakket kunnen bij verschillende verze- neem contact op met Marianne Hollestelle, kope privéverzekeringen was slechts één keraars worden ondergebracht. Met het ver- Senior Program Manager Aon Verzekeringen, aspect van het concept. Door verschillende zekeringspakket 5 Sterren Zekerheid kan de tel , marianne_hollestelle kortingen op verschillende producten aan te korting voor het personeel oplopen tot bieden, toegespitst op de vraag van onze honderd euro per jaar. In tijden waarin werk- 12 personal benefits 13

8 Goed werkgeverschap vertaalt in harde resultaten Persoonlijke ontwikkeling, gezonde voeding, carrièreplanning, bedrijfs fitness, hulp in de thuissituatie Er is steeds meer aandacht voor Employee Wellness en daarmee de betrokkenheid en de gezondheid van werknemers. Employee Wellness vormt niet a l l e e n o n d er d e e l v a n g o e d w e r k g e v e r s c h a p, h e t h e e f t o o k di r e c t e i n v l o e d o p uw bedrijfsresultaat. Door Peter Abelskamp, Executive Director Health & Benefits EMEA Bill Catlette en Richard Hadden schreven er al eens een boek over: Contented Cows give better milk. Daarin concluderen ze dat bedrijven die bovengemiddeld meer aandacht besteden aan het welzijn van hun medewerkers, structureel betere bedrijfsresultaten laten zien. Nu de verantwoorde lijkheid voor personele risico s steeds meer bij werkgevers en werknemers is komen te liggen in plaats van bij de overheid, biedt dit kansen. Dat goed werkgeverschap loont, is in kaart te brengen met harde cijfers. Het effect op productiviteit Om dit te bewerkstelligen, moet de Employee Wellness worden gemeten. Dat kan met behulp van data die al voorhanden zijn, zoals de verzuim - cijfers. Het meten van verzuim is een goed instrument om het effect van gedrag van medewerkers te meten. Immers, verzuim is voor een groot deel gedragsbepaald. Goed werkgeverschap kan dit sterk beïnvloeden. C O N T E N T E D C O W S G I V E B E T T E R M I L K Tegelijkertijd zegt het verzuimpercentage feitelijk niets over de impact op uw productiviteit. Vergelijk bijvoorbeeld één medewerker die een heel jaar ziek is met de situatie dat 100 medewerkers zich tweemaal in een jaar ziek melden. De eerste situatie geeft u 260 ziekdagen, de tweede geeft u 200 ziekdagen. Maar welke situatie heeft een grotere impact op uw organisatie? Om goed te kunnen meten, heeft u de volgende vijf ratio s nodig die u zo uit uw personeelsbestand kunt halen: 1. Het gemiddeld aantal medewerkers in een jaar; 2. Het aantal medewerkers dat zich tenminste éénmaal ziek meldde in een jaar; 3. Het totaal aantal ziekmeldingen in een jaar; 4. Het aantal ziektedagen in een jaar; 5. De totale loonsom. De frequentie van ziekte heeft een effect op teamprestaties. In combinatie met het aantal ziektedagen vertelt deze frequentie u al meer over de impact op productiviteit. De gemiddelde verzuimduur zegt iets over de effectiviteit van uw verzuimmanagement. En het percentage medewerkers dat in een jaar verzuimt, vertelt iets over de verzuim - cultuur. Een combinatie van de gegevens met uw loonsom geeft een indicatie van de directe kosten van verzuim voor uw bedrijf. Wanneer u deze uitkomsten vergelijkt met uw eigen prestaties over meerdere jaren, met het gemiddelde van uw land en/of met het gemiddelde van uw branche, kunt u hard maken waar uw bedrijf momenteel staat. Ook komt u meer te weten over de relatie tussen het welzijn van medewerkers en de productiviteit binnen uw organisatie. En hoe goed werkgeverschap uw resultaten beïnvloedt. Verzuim in Europa Aon ontwikkelt op dit moment HR-dashboards die inzicht geven in de vijf ratio s zoals in het voorgaande voorbeeld is uitgelegd. Het betreft een Europees onderzoek. De respons van werkgevers in met name België, Duitsland, Frankrijk en Nederland heeft geleid tot de grootste benchmarkdatabase op het gebied van verzuimgegevens in Europa. In oktober komt Aon met een rapportage over de trends in deze landen. Goed werkgeverschap vertaalt zich onder andere in betere verzuim - resultaten. Alvorens u weet waar u bij moet sturen, is het goed om te zorgen dat u inzicht heeft in de data. Het is een basis van waaruit u verdere maatregelen kunt plannen. Neem voor meer informatie contact op met Peter Abelskamp, tel , Kijk ook op 14 corporate wellness 15

hoe zorgt u voor uw werknemers en organisatie?

hoe zorgt u voor uw werknemers en organisatie? Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en organisatie? De laatste jaren zijn er diverse dreigingen voor het ontstaan een pandemie geweest. Denk aan SARS en het vogelgriepvirus H5N1. Daarbij werd telkens

Nadere informatie

Investeringskansen zijn er altijd

Investeringskansen zijn er altijd Investeren AMSTERDAM Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam-Z.O. Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-Z.O. tel: 020 430 55 00 DEN BOSCH Europalaan 18, 5232 BC s-hertogenbosch Postbus 387, 5201 AJ s-hertogenbosch

Nadere informatie

Een andere kijk op kostenbesparingen. Thema: kostenbesparingen. - Sylvia Mulder-Busch, Account Manager bij Aon Risk Services

Een andere kijk op kostenbesparingen. Thema: kostenbesparingen. - Sylvia Mulder-Busch, Account Manager bij Aon Risk Services Thema: kostenbesparingen Inzicht in debiteurenportefeuille leidt tot kostenbesparing Bestedingen terugdringen door mix van risicomanagement en verzekeren Transparantie: kans voor publieke sector Een andere

Nadere informatie

Sport, Recreation eation & Entertainment. nment. Terrorism Threat Map 2010

Sport, Recreation eation & Entertainment. nment. Terrorism Threat Map 2010 U I T G A V E V A N A O N 2 0 1 0 / 2 THEMA: Sport, Recreation eation & Entertainment nment Sponsoring Manchester United: Samen scoren Interview specialisten Sport, Recreation eation & Entertainment: De

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland.

gemeente de brand op de faculteit bouwkunde van de TU Delft de Schipholcrash de strandrellen in Hoek van Holland. APRIL 2010 NUMMER 1 JAARGANG 12 GEMEENTEBULLETIN Informatie over risicomanagement voor gemeenten Risico- en verzekeringsmanagement binnen uw gemeente In deze uitgave is er uitgebreid aandacht voor een

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector

Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Whitepaper Risicobewust inspelen op veranderingen in de onderwijssector Uw risico s het hoofd bieden Hoe succesvol is uw instelling in het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering, financieel en operationeel?

Nadere informatie

5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE BEDRIJF

5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE BEDRIJF EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.2/december 2010 Ontwikkeling, toepassing en ervaring RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Eric van t Zelfde: Een excellente maatschappij begint bij de basis:

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema:

CRSA. Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze. In control met CSA? thema: Magazine voor internal en operational auditors nummer 4 december 2006 thema: CRSA 1 2 Risk & control self assessments binnen Robeco CRSA bij het ministerie van VWS: een werkwijze In control met CSA? TeamMate,

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS 6426 BTB Corporate advertentie-banner 266x50mm.indd 1 03-05-12 09:18 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Overdracht familiebedrijf De crisis biedt volop

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF.

DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. ARBEID & PENSIOEN APRIL 2015 Voorwoord door Harold Herbert Directeur Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie