"Een gestructureerde aanpak van personele risico's levert niet alleen een bijdrage aan risicomanagement. Het toont ook goed werkgeverschap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Een gestructureerde aanpak van personele risico's levert niet alleen een bijdrage aan risicomanagement. Het toont ook goed werkgeverschap."

Transcriptie

1 T ijdelijk onderkomen De brand bij de faculteit Bouwkunde had tot gevolg dat er voor de korte en lange termijn een oplossing gevonden moest worden om 3000 studenten elders te huisvesten. BINNEN EEN WEEK WERD ER WEER COLLEGE GEGEVEN IN EEN GEÏMPROVISEERDE TENTENKAMP AMSTERDAM Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam-Z.O. Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-Z.O. tel: DEN BOSCH Europalaan 18, 5232 BC s-hertogenbosch Postbus 387, 5201 AJ s-hertogenbosch tel: DEN HAAG COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement B.V. - an Aon-company Koninginnegracht 26, 2514 AB Den Haag tel: GRONINGEN Laan van de Vrede 1, 9728 CA Groningen Postbus 121, 9700 AC Groningen tel: G O E D W E R K G E V E R S S C H A P - Ruimere aansprakelijkheid werkgevers - Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en bedrijf? - Personal Benefits Programma Jumbo: meer dan verzekeringen alleen - Goed werkgeverschap vertaalt in harde resultaten - De invloed van bedrijfscultuur op succesvol risicomanagement - Goed werkgeverschap betekent goed risicomanagement HENGELO Beursstraat 1a, 7551 HP Hengelo Postbus 109, 7550 AC Hengelo tel: DE RAVAGE NA DE BRAND BIJ BOUWKUNDE WAS ENORM. EEN GEDEELTE VAN HET PAND WAS INGESTORT. MAASTRICHT Parkweg 25, 6212 XN Maastricht Postbus 1470, 6201 BL Maastricht tel: NIJMEGEN Kerkenbos 1061, 6546 BB Nijmegen Postbus 6575, 6503 GB Nijmegen tel: DE TIJDELIJKE LOCATIE AAN DE JULIANALAAN MOEST GRONDIG VERBOUWD WORDEN OM TE VOLDOEN AAN DE HEDENDAAGSE EISEN VOORAANZICHT VAN DE NOODLOCATIE AAN DE JULIANALAAN NOORDWIJK Bonnikeplein 18-26, 2201 XA Noordwijk Postbus 59, 2200 AB Noordwijk tel: PURMEREND Wielingenstraat ZN Purmerend tel: ROTTERDAM Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam Postbus 518, 3000 AM Rotterdam tel: "Een gestructureerde aanpak van personele risico's levert niet alleen een bijdrage aan risicomanagement. Het toont ook goed werkgeverschap." - Marcel Blom, Executive Director Client Management van Aon Consulting ZALTBOMMEL Hogeweg 7-G, 5201 LB Zaltbommel Postbus 2017, 5300 CA Zaltbommel tel: OP DE TIJDELIJKE LOCATIE WORDT WEER VOLOP COLLEGE GEGEVEN ZWOLLE Dr. van Deenweg 34, 8025 BA Zwolle Postbus 70, 8000 AB Zwolle tel: aa U I T G A V E V A N A O N / 3

2 Goed werkgeverschap : meer dan een juridisch begrip Goed werkgeverschap is een ruim begrip. De een bestempelt een werkgever als goed wanneer deze een mooi salaris en goede secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden biedt. De ander denkt aan een veilige en gezonde werkomgeving. Goed werkgeverschap kan ook een moreel aspect zijn. Voor veel bedrijven is het personeel het belangrijkste kapitaal. Maatregelen om bijvoorbeeld de gevolgen van een mogelijk verdere uitbraak van de Mexicaanse griep in te perken, zijn niet alleen van belang voor uw bedrijfscontinuïteit. U heeft ook een zorgplicht naar uw medewerkers. Het begrip heeft daarnaast een juridische lading. Door recente uitspraken van de Hoge Raad ligt er bij werkgevers de plicht om hun werknemers goed te verzekeren voor schade, bijvoorbeeld als gevolg van letsel in het verkeer tijdens werktijd. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet in alle gevallen dekking, omdat sommige verzekeraars claims die zijn ingesteld op basis van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek ( goed werkgeverschap ), uitsluiten. In deze INzicht leest u onder andere alles over de vele aspecten van goed werkgeverschap. Daarnaast wil ik u ook wijzen op het artikel over de schadeafhandeling voor de TU Delft. De schade die de brand in de faculteit Bouwkunde veroorzaakte, kent zijn gelijke niet in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis. Aon is erin geslaagd de schade in een jaar tijd af te handelen. Met vriendelijke groet, Lex Geerdes, CEO Aon Nederland Voorwoord 3

3 In houdsopgave Voorwoord Lex Geerdes Inhoudsopgave Ruimere aansprakelijkheid werkgevers Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet in alle gevallen Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en bedrijf? Gevolgen Prinsjesdag 2009 Aanvragen Aon's Terrorism Threat Map 2009 Personal Benefits Programma Jumbo meer dan verzekeringen alleen Goed werkgeverschap vertaalt in harde resultaten De invloed van bedrijfscultuur op succesvol risicomanagement Tips voor een effectieve ERM-inrichting All Inclusive : Aon s verzekeringsoplossing voor de hotelbranche Goed werkgeverschap betekent goed risicomanagement Afhandeling schade TU Delft Champions League binnen verzekeringsvak Aon Real Estate Practice Een zeker fundament voor een goed rendement! Impressie van seminar Effectief Risicomanagement Behendig navigeren in turbulente tijd Foto s TU Delft Colofon Redactiecommissie: R. de Bruin, voorzitter T.M. Colijn-Tel I. Drost L.M. Fecken S. Groen M.H. Hensen-Oostwouder R.A. van Goor den Oosterlingh J.B. Keizer Y.J.T. Lubbe-Lindsen H.M. Visser-Koppe Vormgeving en prepress J.B. Keizer, S. Groen Fotograaf Ad Bogaard Fotografie Tekst Sterk Werk Communicatie Groep Taalent Tekstschrijvers Aon INzicht wordt kosteloos toegezonden aan relaties van Aon. Voor meer informatie over Aon of over een van de onderwerpen uit dit nummer kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op ons redactieadres: Postbus AM Rotterdam T.a.v. Redactie INzicht naar: Mutaties in de adressering kunt u doorgeven aan: dhr. Th. van der Ent Aon Nederland Admiraliteitskade ED Rotterdam 4 Eindredactie Sterk Werk Communicatie Groep Druk Drukkerij G.B. t Hooft bv 5

4 Ruimere aansprakelijkheid WERKGEVERS Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt niet in alle situaties Door Aad Mijnans, Broking Director Liability & Financial lines Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht tegenover hun medewerkers. Zij moeten er voor zorgen dat een werknemer geen schade lijdt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Gaat het fout, dan is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade die een werknemer oploopt. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt dan uitkomst, maar door een aantal recente gerechtelijke uitspraken is dat niet altijd meer het geval. In de loop der jaren heeft de rechtspraak in Nederland zich zo ontwikkeld dat een werkgever in vrijwel alle gevallen aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens zijn werkzaamheden oploopt. De meeste claims werden ingediend en afgewikkeld op basis van art. 7:658 BW. In dit artikel staat dat een bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid van haar werknemers in hun werkomgeving. Indien die werknemer toch schade oploopt, is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk voor de eventuele financiële gevolgen die daaruit voortvloeien. Hoe vervelend letsel of ziekte van een werknemer als gevolg van zijn werkzaamheden ook is, vanuit verzekeringsoptiek is deze situatie nooit ingewikkeld geweest. Als de werkgever aansprakelijk was, dan kon er een beroep worden gedaan op de AVB die de schade namens de werkgever uitkeerde aan de werknemer. Deze situatie is als gevolg van recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak (gedeeltelijk) gewijzigd. Aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap Werkgevers kunnen niet meer uitsluitend op basis van art 7:658 BW aansprakelijk worden gehouden om hun werknemer schadeloos te stellen. De Hoge Raad heeft bepaald dat werkgevers op basis van art 7:611 BW (goed werkgeverschap) verplicht zijn een adequate verzekering af te sluiten die de schade van een werknemer vergoedt op het moment dat deze schade lijdt. De reikwijdte hiervan is op dit moment nog niet goed te overzien, maar gaat zeker verder dan uitsluitend die situaties waarbij de veilige werkomgeving van een werknemer in het geding is. Voorbeelden van situaties waarbij een beroep op art. 7:611 BW werd gehonoreerd, zijn ongevallen van werknemers in het verkeer tijdens werktijd, maar ook tijdens een door de werkgever georganiseerde skateles. Verzekeraars: geen dekking onder AVB U zou mogen verwachten dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt in alle situaties dat uw bedrijf aansprakelijk wordt gehouden voor een schade. Verzekeraars stellen zich echter in de meeste gevallen op het standpunt dat aanspraken, ingediend op basis van art 7:611 BW, niet gedekt zijn onder een AVB. In hoeverre dit standpunt binnenkort wordt gestaafd door de rechterlijke macht is nog niet bekend. In ieder geval is wel duidelijk dat schade van een werknemer als bestuurder of inzittende van een motorrijtuig veelal niet verzekerd is onder een AVB. Voor dit soort schaden bestaan inmiddels verzekeringsoplossingen in de vorm van een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of vergelijkbare producten. Verder lijkt de jurisprudentie uit te wijzen dat ongevallenverzekeringen niet onder alle omstandigheden kunnen worden gezien als een adequate verzekering zoals bedoeld in artikel 7:611 BW. Een ongevallenpolis keert namelijk een vast bedrag uit in geval van (blijvend) letsel of overlijden, maar dat bedrag hoeft niet altijd genoeg te zijn om de werkelijke schade te vergoeden. Oplossing Als werkgever is het goed u te realiseren dat u verplicht bent zorg te dragen voor een adequate verzekering die dekking biedt in de situatie dat een werknemer letselschade oploopt. Aon streeft ernaar om binnen de AVB een oplossing te vinden die een einde maakt aan de onduidelijke situatie. Bij het ter perse gaan van dit artikel is nog geen volledige overeenstemming met verzekeraars gevonden, maar wij verwachten u op korte termijn een oplossing te kunnen bieden. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw accountmanager. 6 Liability 7

5 Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en bedrijf? Door Rubert Nieuwenhuis, Senior Consultant en Iwan Drost, Managing Consultant van Aon Global Risk Consulting E x p e r t s zi j n h e t e ro v e r e e n s d at e e n t w e e d e vier tot zes weken. Nog eens 20% van het personeel zal thuisblijven om Het is zaak om deze angst zo veel als mogelijk weg te nemen, door voor vergoeding van antivirale middelen en vaccins door zorg- griepgolf in het najaar van 2009 zeer waarschijnl i j k i s. D i t be s e f d r i n g t l an g z a a m d o o r i n d e te zorgen voor zieke familieleden, of om kinderen op te vangen die thuis moeten blijven, doordat scholen en kinderdagverblijven worden gesloten. Een deel zal door angst niet willen werken. bijvoorbeeld te laten zien dat uw bedrijf is voorbereid en maatregelen treft voor werknemers. Andere issues waar u op moet letten, zijn: Hoe gaat u om met werknemers die thuis wensen te blijven? verzekeraars. Als afwegingen zijn gemaakt, is het van het grootste belang de managers m a a t s c h a p p i j. N i e t al l e e n d e o ve r h e i d o n d e r- Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van uw activiteiten. Zeker als Wordt dit getolereerd of wordt dit juist aangemoedigd om onderlinge besmetting te voorkomen? van duidelijke richtlijnen te voorzien, zodat iedereen op dezelfde manier handelt en wordt behandeld. neemt allerlei acties om overheidsinstellingen en de vitale infrastructuur voor te bereiden. binnen uw sector de vraag stijgt, bijvoorbeeld in de voedsel- en medische sector. Bovendien heeft het impact op de toeleveringsketen van uw organisatie. Doordat bepaalde gebieden in de wereld zijn afgesloten, of omdat Hoe voorkomt u dat mensen ziek op het werk verschijnen en daarmee andere mensen besmetten? Biedt u mensen de mogelijkheid om thuis te werken? Maatregelen Door het nemen van praktische en concrete maatregelen kunnen de Ook veel bedrijven beseffen dat ze met dit o n d e r w er p a a n d e sl a g m o e t e n. leveranciers in risicogebieden niet meer in staat zijn om te leveren. Een continuïteitsplan kan uitkomst bieden. Hierin worden de crisisorgani- Het openbaar vervoer kan stil komen te liggen of mensen willen er niet meer mee reizen. Hoe zorgt u ervoor dat zij toch naar het werk komen? En is er voldoende parkeergelegenheid? effecten van een pandemie op de organisatie tot een acceptabel niveau worden beperkt. satie, de communicatie en de acties beschreven die moeten plaatsvinden Hoe voorkomt u dat de werkdruk voor met name de mensen Maatregelen zijn op verschillende manieren te onderscheiden. Zo zijn er Het beeld van eerdere pandemieën geeft de indruk dat een tweede voor, tijdens en na de pandemie. op kritische posities, niet te hoog wordt door het wegvallen van specifieke organisatorische maatregelen, zoals: griepgolf dit najaar goed mogelijk is. De kans bestaat dat het huidige griepvirus muteert naar een ernstiger variant. Elk bedrijf heeft volgens Impact op personeel collega s? Is het ethisch verantwoord om mensen als onmisbaar te bestem- Instellen van een crisisteam met onder meer vertegenwoordigers van Communicatie en HR. het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658) in het kader van goed werkgever- In veel gevallen is het personeel het belangrijkste kapitaal van een pelen en anderen niet? En hoe motiveert u de zogenaamde Informeren van het personeel over de preventieve maatregelen schap een zorgplicht naar haar werknemers voor het creëren van een organisatie. Uw zorgplicht naar hen is een belangrijk aspect. Doordat wij niet-kritische werknemers? die zij zelf kunnen nemen. veilige werkomgeving. Hoe zorgt u voor de veiligheid van uw werk- in de recente geschiedenis in zeer beperkte mate te maken hebben Hoe faciliteert u mensen die ziek zijn en bespoedigt u het herstel? Verhogen van de aandacht bij medewerkers door het verstrekken nemers tijdens een pandemie? En welke gevolgen heeft dit voor uw gehad met een wereldwijde pandemie, is het gedrag van personeel Bestelt u bijvoorbeeld Tamiflu via uw bedrijfsarts of adviseert u van voorlichtingsmateriaal over de symptomen, preventieve bedrijfscontinuïteit? moeilijk te voorspellen. Mensen zijn van nature risicoavers ingesteld en dringend vaccinatie? maatregelen en communicatie over hoe u in uw verzuimbeleid Impact op bedrijfsvoering treffen naar verwachting zelf voorzorgsmaatregelen, of kopiëren deze van anderen. Treft u alleen maatregelen voor uw kritische werknemers en hun familie? omgaat met pandemie. Beperken van zakenreizen en in plaats daarvan tele/video Het is goed mogelijk dat uw organisatie bij een grote griepgolf wordt Het is van belang om vooraf te bedenken welke effecten een pandemie Verwijst u medewerkers naar de reguliere instanties (RIVM, VWS) conferencies organiseren. geconfronteerd met een ziekteverzuim van 30%, tijdens een piek van heeft op het personeel. Zo kan angst een belangrijke rol gaan spelen. en het reguliere zorgcircuit (huisarts, GGD)? Dit is een voorwaarde Beperken van niet noodzakelijke vergaderingen. 8 risk management 9

6 ministerie van Buitenlandse Zaken geven richtlijnen op het gebied van gezondheid, hygiëne en reizen. Als u als organisatie hiervan afwijkt door strenger te handelen, moet daar wel een duidelijke reden voor zijn. Gevolgen Informatie over preventieve maatregelen en duidelijkheid aan medewerkers in welke gevallen ze wel en geen verzuimmelding kunnen overwegen, is met name in het beginstadium cruciaal. Een goed ingerichte crisisorganisatie moet hierover besluiten nemen. We raden aan om in de crisisorganisatie HR en communicatie een prominente rol te geven. Prinsjesdag 2009 Besluiten om bepaalde groepen personeel thuis te laten of vanuit huis te laten werken. In kaart brengen van medewerkers met kritische kennis en vaardigheden. Er zijn ook maatregelen van medische en hygiënische aard, zoals: De opdracht geven aan het schoonmaakbedrijf om extra schoon te maken op kwetsbare plaatsen, zoals sanitair, deurklinken, bedrijfsrestaurant, etcetera. Mondkapjes voorhanden hebben en deze verstrekken wanneer nodig. Zo zijn er nog talrijke maatregelen op te noemen die getroffen kunnen worden en die er op gericht zijn om de gevolgen voor mens en organisatie zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan ook worden gedacht aan nazorg verlenen aan (familie van) medewerkers die zwaar getroffen worden door de pandemie. Verantwoordelijkheid voor pandemievraagstuk Gedurende de laatste maanden merken wij dat veel organisaties kampen met de vraag wie het pandemievraagstuk op moet pakken. Wij krijgen veel vragen van HR managers, met name gericht op communicatie naar personeel. Dit is slechts één onderdeel van het geheel aan maatregelen. Het pandemie scenario zou idealiter deel moeten uitmaken van het continuïteitsplan. In de meeste organisaties zijn deze plannen gericht op fysieke evenementen zoals brand, of uitval van IT-systemen. De verantwoordelijkheid voor deze plannen ligt meestal niet bij HR. In onze overtuiging moet het pandemievraagstuk daarom door het managementteam worden opgepakt, waarin de belangrijkste bedrijfsfuncties zijn vertegenwoordigd. Communicatie Voor, tijdens en na een pandemie is communicatie naar medewerkers van groot belang. Niet alleen de inhoud van de boodschap is belangrijk, maar ook de timing. Zaai vooral geen onnodige paniek, maar informeer wel volledig en tijdig. Overheidsinstanties zoals het RIVM of het Verzekeringsaspecten Op dit moment is er geen aanleiding tot zorg over de belangrijkste verzekerde risico's, zoals onder de zorgverzekering, verzuimverzekering, levensverzekering of de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tot op heden hebben verzekeraars geen beperkingen in de dekking aangebracht, er wordt in deze verzekeringsvormen niet gewerkt met maximum verzekerde limieten. Als de pandemie zou leiden tot grote aantallen slachtoffers, kan de situatie ontstaan dat ook de verzekeringssector de lasten niet kan dragen. Wij houden onze klanten op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen. De zorgverzekering biedt dekking voor de behandeling en medicijnen die nodig zijn. Het aanleggen van voorraden van antivirale middelen door individuen of ondernemers is niet gedekt voor zover het om mensen gaat die niet besmet zijn. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor het verzuimrisico, moeten zich realiseren dat er als gevolg van de pandemie meer dan gebruikelijk aan loon kan worden betaald. Als het verlies aan eigen arbeidscapaciteit leidt tot hogere kosten voor inhuur of verlies van omzet, kan het verstandig zijn een herverzekering van het risico te overwegen. Premies voor nieuwe verzekeringen om het risico van een pandemie te dekken, kunnen echter op dit moment beïnvloed worden door het huidige risiconiveau. Geen enkel bedrijf ontkomt aan de effecten van de pandemie. Wanneer een organisatie zich terdege en tegelijk pragmatisch voorbereidt op een pandemie, kunnen de gevolgen worden beperkt en kan er zelfs een concurrentievoordeel worden behaald. Daarnaast geeft u door een goede voorbereiding het signaal af aan uw medewerkers dat zij inderdaad tot het belangrijkste kapitaal van uw organisatie behoren en kan de angstfactor worden beteugeld, waarmee u goed werkgeverschap toont. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iwan Drost, Managing Consultant, tel , en met Rubert Nieuwenhuis, Senior Consultant, tel , beiden van Aon Global Risk Consulting. Of met Maurice van den Brink, Consultant, tel , van Aon Consulting. Kijk ook op De Miljoenennota is gepresenteerd en de Algemene Beschouwingen zijn afgerond. Het Kabinet heeft hierin haar plannen rond de bestrijding van de economische crisis en de vergrijzing bekend gemaakt. Door Ton Roebroek, Senior Legal Consultant De Miljoenennota vormt voor Aon de basis voor een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Prinsjesdag Special. In deze online nieuwsbrief gaan de specialisten van het Pension Expertise Center (PEC) van Aon in op de door het Kabinet gepresenteerde plannen ten aanzien van zorg, inkomen, sociale zekerheid en oudedagsvoorzieningen. Het PEC vertaalt de Kabinetsplannen naar voor Aon klanten relevante informatie. Ook geven de specialisten hun mening en advies over toepassingen in de praktijk. De Prinsjesdag Special treft u aan op U kunt zich op de Prinsjesdag Special, inclusief het Pensioen Bulletin en het Pensioen Context, gratis abonneren via diezelfde webpagina. Voor meer inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Ton Roebroek, Senior Legal Consultant van PEC, tel. (010) , Aanvragen Aon's Terrorism Threat Map 2009 Mocht u nog niet in het bezit zijn van de Terrorism Threat Map 2009, dan kunt u deze downloaden via 10 risk management employee risk management / corporate 11

7 Personal Benefits Programma Jumbo meer dan verzekeringen alleen Goed werkgeverschap en gunstige tertiaire arbeidsvoor waarden worden steeds belangrijker om goed personeel aan u te binden. Met een Personal Benefits Programma kan een werkgever zich onderscheiden op de arbeidsmarkt. S u p e r m a r k t k e t e n J u m b o h e e f t sa m e n m e t A o n e en p il o t o n t w i k k e l d w a a r m ee medewerkers naast collectieve regelingen voor verzekeringen, ook andere voordelen kunnen verkrijgen. Medewerkers van Jumbo kunnen naast het voordeel van een collectieve regeling van privéverzekeringen voortaan profiteren van kortingen op het gebied van elektronica en reizen tot muziek en verzorgingsproducten. Deze brede aanpak van het Personal Benefits Programma is een pilot. Aon INzicht sprak medewerkers, konden we het programma voor iedereen aantrekkelijk maken. Wat houdt het Personal Benefits Programma in? Het Personal Benefits Programma bestaat uit drie pijlers. Na activatie van een persoonlijke nemers moeten inleveren op koopkracht, is dat een groot voordeel. Maar belangrijker nog: Aon kreeg ook de mogelijkheid om een loyaliteitsprogramma te ontwikkelen voor de medewerkers. En via een webportal kon het Benefits Programma tastbaar en concreet worden gemaakt. Over Jumbo Het familiebedrijf Jumbo heeft op dit moment 124 winkels waarvan 91 filialen en 33 franchise - vestigingen met ruim medewerkers. In 2008 ontving Jumbo voor de tweede keer de prijs voor het meest klan t - vriendelijke bedrijf en werd zij verkozen tot Beste Super markt - keten van Neder land. Eind 2008 kwam Jumbo voor de 12 e keer als beste uit de bus in het Kerstrapport van GfK. De Unieke Jumboformule staat voor de beste service, het grootste assortiment en de laagste prijs. hierover met Leonieke Jonkman, Hoofd Arbeidszaken van Jumbo Supermarkten. Wat was de aanleiding voor een Personal Benefits Programma bij Jumbo? Een tevreden klant is van primair belang voor het hele Jumbo team. Een hoog serviceniveau en een goede prijs leiden tot loyale klanten, iets wat we ook willen bereiken bij onze medewerkers. Daarom probeer je als werk gever het de medewerkers zoveel mogelijk naar de zin te maken. In de eerste plaats op het gebied van werkomstandigheden en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar dat heeft de concurrent ook. Met tertiaire arbeidsvoorwaarden of bedrijfsregelingen maak je het verschil. Onze medewerkers hadden tot voordeelpas, zijn de pijlers via de webportal toegankelijk. De eerste pijler is de Kwartaal- knaller van Jumbo. Een elektronisch product dat door ons is ingekocht en dat een kwartaal lang tegen een scherpe prijs wordt aangeboden. De tweede pijler is van Aon, het verzekeringsarrangement 5 Sterren Zekerheid. Via de portal krijg je toegang tot het verzekeringsprogramma. De laatste pijler is het Loyaliteitsprogramma. Aon heeft daarvoor E X T E R N E PA R T I J E N B E N A D E R E N O N S M E T A A N B I E D I N G E N V O O R O N Z E M E D E W E R K E R S een inkoop voordeelpartner geselecteerd, de Hoe verliep de samenwerking? Het project was voor beide partijen een pilot, dat brengt bepaalde risico s met zich mee. Zo was het aanvankelijk onduidelijk wat de samenwerking zou opleveren. Ons hoofddoel was de promotie van de webportal. Aon is, naast met de normale zaken als productinkoop en portaalontsluiting, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de website, het opstellen van een communicatieplan en de uitwerking van de promotiemiddelen. Jumbo heeft daarbij altijd actief meegewerkt en meegedacht. Deze samenwerking heeft tot iets moois geleid. Wat zijn de eerste resultaten? Steeds meer mensen binnen de organisatie DE INITIATIEFNEMERS V.L.N.R.: MAUREEN SONTOIDJOJO, SENIOR MARKETEER AON VERZEKERINGEN voor kort geen extra voorzieningen. Met een Personal Benefits Programma komen we onze medewerkers daarin tegemoet. organisatie Loyalty Profs. Het programma geeft de werknemer van Jumbo kortingen op allerlei zaken, van muziek en reisjes tot verzor- spreken over de nieuwe webportal en de voordelen die het hen oplevert. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Al op dag één hadden LEONIEKE JONKMAN, HOOFD ARBEIDSZAKEN JUMBO SUPERMARKTEN EN MARIANNE HOLLESTELLE, SENIOR PROGRAM MANAGER AON VERZEKERINGEN Wat waren de eisen voor het programma? Bij Jumbo werken ruim mensen, waaronder veel jongeren en jong volwassenen gingsproducten. De werknemers zijn volledig vrij om wel of niet aan de drie pijlers deel te nemen. Waarom Aon Verzekeringen? we ontzettend veel bezoekers op de webportal. En binnen een maand tijd is 32% van de persoonlijke voordeelpassen geactiveerd. Daarnaast heeft het project tot aandacht uit onverwachte hoek geleid. Het Benefits (65% van de werknemers is jonger dan 35 We hebben een benchmark gehouden en Programma is zo n succes dat externe partijen jaar). Je hebt te maken met verschillende daaruit kwam naar voren dat Aon de juiste nu zelfs óns benaderen met aanbiedingen behoeftes en wensen. Het is niet eenvoudig partner is voor het opzetten van het voor onze medewerkers. om voor iedere medewerker de juiste personal project. Op het gebied van verzekeren heeft benefits te kiezen. We hebben ons afgevraagd Aon als onafhankelijk makelaar een breed Kijk voor meer informatie over 5 Sterren wat interessant is voor al onze medewerkers. assortiment te bieden. De losse componenten Zekerheid op of Het collectief aanbieden van goede en goed- van het pakket kunnen bij verschillende verze- neem contact op met Marianne Hollestelle, kope privéverzekeringen was slechts één keraars worden ondergebracht. Met het ver- Senior Program Manager Aon Verzekeringen, aspect van het concept. Door verschillende zekeringspakket 5 Sterren Zekerheid kan de tel , marianne_hollestelle kortingen op verschillende producten aan te korting voor het personeel oplopen tot bieden, toegespitst op de vraag van onze honderd euro per jaar. In tijden waarin werk- 12 personal benefits 13

8 Goed werkgeverschap vertaalt in harde resultaten Persoonlijke ontwikkeling, gezonde voeding, carrièreplanning, bedrijfs fitness, hulp in de thuissituatie Er is steeds meer aandacht voor Employee Wellness en daarmee de betrokkenheid en de gezondheid van werknemers. Employee Wellness vormt niet a l l e e n o n d er d e e l v a n g o e d w e r k g e v e r s c h a p, h e t h e e f t o o k di r e c t e i n v l o e d o p uw bedrijfsresultaat. Door Peter Abelskamp, Executive Director Health & Benefits EMEA Bill Catlette en Richard Hadden schreven er al eens een boek over: Contented Cows give better milk. Daarin concluderen ze dat bedrijven die bovengemiddeld meer aandacht besteden aan het welzijn van hun medewerkers, structureel betere bedrijfsresultaten laten zien. Nu de verantwoorde lijkheid voor personele risico s steeds meer bij werkgevers en werknemers is komen te liggen in plaats van bij de overheid, biedt dit kansen. Dat goed werkgeverschap loont, is in kaart te brengen met harde cijfers. Het effect op productiviteit Om dit te bewerkstelligen, moet de Employee Wellness worden gemeten. Dat kan met behulp van data die al voorhanden zijn, zoals de verzuim - cijfers. Het meten van verzuim is een goed instrument om het effect van gedrag van medewerkers te meten. Immers, verzuim is voor een groot deel gedragsbepaald. Goed werkgeverschap kan dit sterk beïnvloeden. C O N T E N T E D C O W S G I V E B E T T E R M I L K Tegelijkertijd zegt het verzuimpercentage feitelijk niets over de impact op uw productiviteit. Vergelijk bijvoorbeeld één medewerker die een heel jaar ziek is met de situatie dat 100 medewerkers zich tweemaal in een jaar ziek melden. De eerste situatie geeft u 260 ziekdagen, de tweede geeft u 200 ziekdagen. Maar welke situatie heeft een grotere impact op uw organisatie? Om goed te kunnen meten, heeft u de volgende vijf ratio s nodig die u zo uit uw personeelsbestand kunt halen: 1. Het gemiddeld aantal medewerkers in een jaar; 2. Het aantal medewerkers dat zich tenminste éénmaal ziek meldde in een jaar; 3. Het totaal aantal ziekmeldingen in een jaar; 4. Het aantal ziektedagen in een jaar; 5. De totale loonsom. De frequentie van ziekte heeft een effect op teamprestaties. In combinatie met het aantal ziektedagen vertelt deze frequentie u al meer over de impact op productiviteit. De gemiddelde verzuimduur zegt iets over de effectiviteit van uw verzuimmanagement. En het percentage medewerkers dat in een jaar verzuimt, vertelt iets over de verzuim - cultuur. Een combinatie van de gegevens met uw loonsom geeft een indicatie van de directe kosten van verzuim voor uw bedrijf. Wanneer u deze uitkomsten vergelijkt met uw eigen prestaties over meerdere jaren, met het gemiddelde van uw land en/of met het gemiddelde van uw branche, kunt u hard maken waar uw bedrijf momenteel staat. Ook komt u meer te weten over de relatie tussen het welzijn van medewerkers en de productiviteit binnen uw organisatie. En hoe goed werkgeverschap uw resultaten beïnvloedt. Verzuim in Europa Aon ontwikkelt op dit moment HR-dashboards die inzicht geven in de vijf ratio s zoals in het voorgaande voorbeeld is uitgelegd. Het betreft een Europees onderzoek. De respons van werkgevers in met name België, Duitsland, Frankrijk en Nederland heeft geleid tot de grootste benchmarkdatabase op het gebied van verzuimgegevens in Europa. In oktober komt Aon met een rapportage over de trends in deze landen. Goed werkgeverschap vertaalt zich onder andere in betere verzuim - resultaten. Alvorens u weet waar u bij moet sturen, is het goed om te zorgen dat u inzicht heeft in de data. Het is een basis van waaruit u verdere maatregelen kunt plannen. Neem voor meer informatie contact op met Peter Abelskamp, tel , Kijk ook op 14 corporate wellness 15

hoe zorgt u voor uw werknemers en organisatie?

hoe zorgt u voor uw werknemers en organisatie? Pandemie: hoe zorgt u voor uw werknemers en organisatie? De laatste jaren zijn er diverse dreigingen voor het ontstaan een pandemie geweest. Denk aan SARS en het vogelgriepvirus H5N1. Daarbij werd telkens

Nadere informatie

Medische Aansprakelijkheid

Medische Aansprakelijkheid Medische Aansprakelijkheid Ziekenhuizen zijn jarenlang geconfronteerd met zeer beperkte Om dit mogelijk te maken introduceert Aon Medische Aansprakelijkheid mogelijkheden om medische aansprakelijkheidsrisico

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

European Sick Leave Index Voorbeeldklant

European Sick Leave Index Voorbeeldklant European Sick Leave Index Voorbeeldklant Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten

Nadere informatie

Goed risicomanagement voor optimale zorg

Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Goed risicomanagement voor optimale zorg Marktwerking, grote investeringstrajecten, kritische zorgverzekeraars en mondige consumenten maken de dagelijkse zorgpraktijk

Nadere informatie

European Sick Leave Index Klant

European Sick Leave Index Klant European Sick Leave Index Wij danken u voor de deelname aan het onderzoek European Sick Leave Index. Dit initiatief is ontwikkeld om te beantwoorden aan een groeiende vraag naar inzichten in het effect

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

Employee benefits én de diverse oplossingen

Employee benefits én de diverse oplossingen Ieder nadeel heb z n voordeel, een gevleugelde uitspraak die z n doel niet mist Werkgevers- en werknemersvoorzieningen en Employee Benefits vragen de aandacht. Als werkgever en coach van een actief team

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Goed verzekeren is een uitdagende onderneming

Goed verzekeren is een uitdagende onderneming Goed verzekeren is een uitdagende onderneming Verzekeren vraagt om kennis van zaken. In elke denkbare betekenis van het woord. Om verstand van verzekeren, maar eerst en vooral om kennis van u. Daarom willen

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Wagenparkmanagement Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Wagenparkmanagement Hoeveel gemak wilt u hebben bij het beheren van uw wagenpark? Uw wagenpark is onmisbaar voor uw bedrijfsvoering. Geen wonder dat u alle zorg

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Uw partner in Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim

Uw partner in Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim Bedrijfsbrochure Mandema & Partners Uw partner in Risicomanagement, Pensioen en Zorg & Verzuim Een gezond bedrijf Uw zaken goed geregeld Een financieel gezond bedrijf met betrokken medewerkers, een laag

Nadere informatie

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen

Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Loyalis Verzuimverzekering Met scherpe premies en veel voordelen Stel: uw werknemer wordt langdurig ziek. De loondoorbetaling van uw werknemer

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources.

Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness. WGA-hiaatverzekering. voor extra inkomenszekerheid. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness WGA-hiaatverzekering voor extra inkomenszekerheid Risk. Reinsurance. Human Resources. Corporate Wellness Werknemers zijn cruciaal voor uw continuïteit

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

De staatssecretaris van Economische Zaken T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus EK DEN HAAG. Geachte xxx,

De staatssecretaris van Economische Zaken T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus EK DEN HAAG. Geachte xxx, De staatssecretaris van Economische Zaken T.a.v. contactpersoon Nationale ombudsman Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Postadres Postbus 93122 2509 AC Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 151 2594 AG Den

Nadere informatie

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat Cordares Continu Module Verzuim De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Geen enkele ondernemer wil het weten. Maar elke ondernemer

Nadere informatie

Onderwijs Totaal Polis

Onderwijs Totaal Polis Onderwijs Totaal Polis Eén verzekeringspolis voor onderwijsinstellingen Alle denkbare verzekeringen gebundeld Eén aanspreekpunt Jaarlijks automatische optimalisering van polisvoorwaarden En: Heldere en

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Ongevallenverzekering Collectief Voor bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen www.interpolis.nl 7899 032006 Philip de Bruin, Bloemenzaak Belle Fleur Een mooi gebaar voor werknemers Ongeveer acht

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Excellente schadebehandeling door specialisten

Excellente schadebehandeling door specialisten Aon Risk Solutions Claims Department Excellente schadebehandeling door specialisten Beperk de impact van schade op uw onderneming Risk. Reinsurance. Human Resources. De impact van schade Een schade aan

Nadere informatie

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit

A-contract voor Wagenparken. Verzekerd van bedrijfscontinuïteit A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit 2 A-contract voor Wagenparken Verzekerd van bedrijfscontinuïteit Schade aan uw (bedrijfs)voertuigen is vervelend. Naast de kosten van schadeherstel,

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bedrijvenpakket Allianz Nederland Schadeverzekering Bedrijvenpakket ZZP Eén efficiënte oplossing voor al uw ondernemersrisico s U haalt uw inkomen uit uw onderneming. En u bepaalt zelf hoe u uw bedrijf runt: welke opdrachten

Nadere informatie

STABU & Aon. Agenda. Aon. Aon in Nederland. Aon

STABU & Aon. Agenda. Aon. Aon in Nederland. Aon STABU & Aon Agenda Aon Besteksparagraaf & brochure Samenhang verzekering en contract Verschillen Type verzekeringen Hoe (niet) te handelen Vragen Bouw 7 juni 2011 Caroline Vial Sr. Broker Ruben de Bruin

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Uw toekomst vanuit een ander perspectief

Uw toekomst vanuit een ander perspectief Uw toekomst vanuit een ander perspectief Een financieel gezond bedrijf met betrokken medewerkers, een laag ziekte- en verzuimpercentage en alle bedrijfsrisico s onder controle. Als ondernemer of bestuurder

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Samen beter worden Het Beterschap

Samen beter worden Het Beterschap Een meetbare bijdrage aan de vitaliteit van uw bedrijf Preventie, tijdige signalering, persoonlijke begeleiding. Dat zijn de pijlers onder effectief verzuimbeleid. En daar knapt iedereen van op. Wat doet

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket

Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket Inhoud 1. Het Klap Personeel Zorg(eloos) Pakket 2. Verzuimverzekering Uitgebreid 3. Arbodienstverlening 4. DGA/ondernemer meeverzekeren 5. WIA-Bodemverzekering 6.

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht. Wanneer u

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief mei 2013. Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief mei 2013 Sneller op de hoogte van het nieuws zijn? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst

BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie. Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst BedrijfsRisicoVerkenner voor : Voorbeeldrelatie Dit rapport is voor u opgesteld door: Zakelijk risico adviseur en Adviseur binnendienst Versie Datum gesprek Adviseur E-mailadres Telefoonnummer Concept

Nadere informatie

Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO

Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO 1 Inhoud Even voorstellen. 3 Even voorstellen. Speciaal voor leden van de VMO. 4 Even de extra voordelen op een rij. 5 Brand- en Bedrijfsschadeverzekering.

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket

Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Nedasco Gezond Werken Pakket Speciaal voor werkgevers en zelfstandige ondernemers heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket ontwikkeld. Dit totaalconcept bevat voor werkgevers

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG

Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s. Bedrijfsverzekeringen. CyberEdge van AIG Bescherming tegen de gevolgen van cyber risico s Bedrijfsverzekeringen CyberEdge van AIG Wat zijn cyber risico s? Cyber risico s zijn een vaststaand gegeven in een wereld van informatie, informatiesystemen

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling Eindhoven Amsterdam Bladel Groningen Krijg weer grip op uw pensioenregeling Lelystad Oostzaan Roermond Krijg weer grip op uw pensioenregeling Uden Valkenswaard Dienstenwijzer beheerwerkzaamheden Inleiding

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim

Beperk schade bij verzuim. Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim Beperk schade bij verzuim Een gezond bedrijf bij ziekteverzuim 2 Houd uw organisatie gezond Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft vervelende consequenties. U mist niet alleen

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering voor werknemers

Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Verkeersschadeverzekering voor werknemers Een belangrijke uitsluiting op de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is het gebruik van motorrijtuigen. Een

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Verkeersverzekering SVI Plus

Verkeersverzekering SVI Plus Verkeersverzekering SVI Plus Geruststellende extra zekerheid voor al uw reizende medewerkers Citaat Je staat er niet vaak bij stil, maar elke dag zijn vaak tientallen medewerkers en vrijwilligers voor

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Handelswijze 3 3. Crisis- en Calamiteitenplan UMC St Radboud 5 BIJLAGE 1 8 Crisis-

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie