Gelovig Aktief 2004 NARRATIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelovig Aktief 2004 NARRATIO"

Transcriptie

1 Gelovig Aktief 2004 NARRATIO

2 Het adresboek GELOVIG AKTIEF bestaat uit twee delen namelijk eerst kerken, kerkelijke groepen, christelijke organisaties en levensbeschouwelijke instellingen en dan deel twee: gedrukte media (dagbladen, tijdschriften, nieuwsbrieven). Het concept van dit adresboek is eenvoudig: 1. u kunt eerst zoeken in de registers van de verschillende werkvelden 2. vervolgens zijn de organisaties in alfabetische volgorde opgenomen. Ditzelfde gebeurt vanaf pagina 179 met de adressen van christelijke pers. Wilt u geen editie missen, dan is het ook mogelijk om u op te geven voor automatische toezending van deze jaarboeken. Schrijf dan een briefje naar: GELOVIG AKTIEF, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem Wij wensen u veel gebruiksgenot van deze meest complete adresgids van christelijk Nederland. Daan van der Waals ISBN uitgeverij NARRATIO, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem tel fax Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, digitale bestanden of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Onze boeken zijn ook te bestellen via de boekhandel en Internetboekhandel In België verkrijgbaar bij Liprobo, Mechelen tel:

3 Organisaties: Registers per werkveld: Beroepsverenigingen 5 Bijbel 5 Cultuur (zie Kunst 8) Diaconaat 5 Eredienst 6 Evangelisatie (zie Zending 19) Fondsen 7 Gezondheidszorg (zie Welzijn 18) Israël 7 7 Kerkopbouw 8 Kunst 8 Leefgemeenschappen 9 10 Milieu 11 Minderheden 11 Musea 11 Muziek (zie Kunst 8) Onderwijs 11 Ontwikkelingswerk 13 Pastoraat 14 Politiek 14 Recreatie (zie Kunst 8) Relaties 14 Samenleving Theologie (zie Bijbel 5) Vorming (zie Onderwijs 11) Vrede 17 Vrouw en geloof 17 Welzijn 18 Zending 19 Organisaties alfabetisch beginnend met: A 21 B 28 C 37 D 47 E 59 F 65 G 69 H 75 I 79 J 84 K 87 L 96 M 100 N 107 O 113 P 118 Q 124 R 125 S 130 T 149 U 152 V 156 W 164 XY 168 Z 169 3

4

5 beroepsverenigingen AbvaKabo 22 ACOM 23 AKKV 23 Algemeen Chr. Politiebond 23 AOb/Bonaventura 25 AOb/CVHO 25 BCS 29 Beroepsgr Identiteitsbegeleiders 25 Bond van Bijenhouders NCB 33 Bond van Kerkelijk Medewerkers 33 Bond van Nederlandse Predikanten 33 CBMC Nederland 39 Chr. Bond Ondern. Binnenvaart 41 Chr. Nationaal Vakverbond 41 Christelijk Publiciteits Contact 41 Christelijk vakverbond GMV 42 CLK 43 CNV Onderwijsbond 43 CNV Publieke Zaak 43 Convent van Chr.-Sociale Org. 45 CVPPP 46 Federatie Kerkelijk Werkers 65 Federatie VPW Nederland 65 Ferban fan Fryske Foargangers 66 Fosag Identiteits Vereniging 66 GMV Vakgroep Onderwijs 72 GOV - Vereniging van Kerkmusici 73 Handfast Point 75 Imkersbond ABTB 80 Interconf. bezinningsgroep 82 Interdiocesane Kostersbond 82 Jong Management 85 Jongerenorganisatie CNV 86 Kath. Dirigenten- en Org. Veren.87 Kath. Studieveren. Agr. Ond. 88 Kath. Vereniging voor AVO en VWO 88 KLEMO 93 KNBTB 93 Kon. Ned. Organistenvereniging 94 KVS 95 Land. Contact Chr.-Paramedici 96 Limburgse Land- en Tuinbouwbond 97 NCW 107 NVLM 112 Oud-Katholieke Organistenveren. 117 Overleg R.K. Studentenpastores 117 Prot. Chr. Artsenorganisatie 124 Prot. Chr. Schoolleidersorgan. 124 R.K. Vereniging van Nederlandse 125 Reform. Maatschappelijke Unie 127 RMU-sector Het Richtsnoer 129 Stichting Chr.-Sociaal Congres 138 Stichting MOM 144 Thomas van Aquino 150 VCGON 156 VCPB 156 Veren. Geref. Kerkorganisten 157 Veren. Org. van Schoenmakers 157 Veren. van Christen-Historici 157 Veren. van Docenten Godsdienst 157 Veren. van Orgelbouwers in Ned. 157 Vereniging Christen-Juristen 159 Vereniging Cornelius 159 Vereniging Samen Delen 159 Vereniging van chr. geref. pred. 159 Vereniging van Geref. Artsen 160 Vereniging van Predikanten 160 Vereniging van schoolleiders 160 VGVO 160 VGVZ 160 VGVZ 160 VOGK 161 VPGKN 161 VPW Breda 162 VPW Den Bosch 162 VPW Haarlem 162 VPW Roermond 162 VPW Rotterdam 162 VPW Utrecht 162 Werkgroep Theologie en Handicap 165 Werkverband van Kath. Homopast. Zuid. Land- en Tuinbouworganis. 170 bijbel, theologie Bible League 30 Bijbelcentrum Op de Olijfberg 30 Bijbelvereniging 31 Boekhandel Berne 32 Dagmaat Leerhuis 47 Dominicaans Studiecentrum 57 Dominicanen 57 Gereformeerde Bijbelstichting 71 Het Goede Woord 77 IIMO 80 Importantia Publishing 81 International Bible Society 83 Internationale Bijbelbond 83 Katholieke Bijbelstichting 89 Miskotte Stichting 103 Nederlands Bijbelgenootschap 110 Oecum. Filatelistenvereniging 113 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Paul Tillich Genootschap 121 RCOB 125 Schematische Bijbelcursus 132 Stichting Eljakim 139 Stichting Leerhuis en Liturgie 143 Stichting Teilhard de Chardin 146 Stichting voor Filosofie en 147 Stichting Vrienden van de Bijbel 147 Theologie Noordelijke Hogeschool 149 Vereniging voor het Theol. Bibl. 160 Werkgenootschap van Kath. 165 Werkgroep Bijbelcursus 165 Werkgroep voor moderne theologie 165 Wycliffe Bijbelvertalers 167 Zakbijbelbond Nederland 169 5

6 diaconaat AMG Haïti-Nederland 24 Barmhartigheidswerk in Z.-Afrika 29 Care Ministries International 38 Centrale Diaconale Conferentie 39 Centrum Diakonaat Dijnselburg 39 Dark & Light Blind Care 47 De Aangeboden Hand 47 De Regenboog 51 Diaconaal Bureau 55 Diaconaal Steunpunt 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 55 DISK Landelijk Bureau 56 Gemeentecontacten 70 Gemeentecontacten Roemenië 70 Gevangenenzorg Nederland 72 Help Oosterse Christenen 75 IDZ-Nederland/Vlaanderen 79 Jemima 84 Jubilee Campaign 86 Kerkinactie 91 Kinderen in de Knel 91 Kom Over en Help 94 Land. Katholiek Diakonaal Beraad 96 Landelijke Kontaktgroep 97 Lichtpunt, St. Dienst te Velde 97 Nederlandse Missie Raad 111 NSL 112 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Redt een Kind 127 Samaritan`s Purse Nederland 131 SKMP 134 St. voor Zending en Diakonaat 136 Steun Buitenlandse Christenen 136 Stichting Chr. Hulpcentra 138 Stichting Chr. Hulpverlening 138 Stichting Communicantes 138 Stichting Friedensstimme Ned. 141 Stichting Hulp Oost-Europa 142 Stichting Hulp voor Wezen 142 Stichting Kinderhulp Afrika 143 Stichting Salatiga Zending 146 Stichting voor Bijz. Noden 147 Studie- en Hulpgroep Sekten 148 Totus Tuus 151 Vereniging De Brug 159 Vereniging van Diakonale Werkers 159 Vincentiusvereniging Nederland 160 eredienst Amici Cantus Gregoriani 24 B.A.G. Orgelmakers B.V. 28 Bert Kreijen 29 Bijenhof Meubelfabriek 31 Brink & Van Keulen B.V. 34 Centrum Onderwegkerken 39 Centrum voor de Kerkzang 40 De Bazuin 47 Dialoog Church Sound 55 Diensten met Belangstellenden 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 55 Docum. Liturgievernieuwing 57 Elderhorst 59 F.R. Feenstra orgelrestaurateur 65 Gebr. van Vulpen Orgelbouw 69 GMB AUDIO 72 Hendriksen & Reitsma Orgelbouw 75 Hoogaars v/h M. v.d. Besselaar 78 Interkerkelijke Stichting 82 Intermonasteriële Werkgroep 82 Jacques Stinkens B.V. 84 Johannus Orgelbouw 85 Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen 87 Kaarsenfabriek Papot-van Moorsel 87 Kaat & Tijhuis Orgelmakers 87 Kerkvolk Kerkmuziek 91 Koninklijke Eijsbouts 95 Kunstatelier Vriens 95 L. van den Heuvel Orgelbouw 96 Land. Samenw. Kerkmuziek 96 Liturgieën voor Kerst en Pasen 99 Luth. Werkgroep voor Kerkmuziek 99 Meubelmakerij Louis Meijer 101 Midden Onder U 101 Nationale Raad voor Liturgie 107 NBKZO 107 Ned. Sint-Gregoriusvereniging 109 O.V.M. Donatus u.a. 113 Orgel- & Clavecimbelbouw Klop 116 Orgelmakerij Bakker & Timmenga 116 Orgelmakerij Steendam 117 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Pels & Van Leeuwen 121 Pim van Dijk Advies 122 Prof. dr. G. v.d. Leeuwstichting 123 ResponZ-muziek, koren, liturgie 129 Rest. Hulpfonds Klokkestoelen 129 Sectie Eredienst Raad van 133 Slooff Orgelbouw 134 Stadelmaier 136 Stichting Dignity Nederland 139 Stichting Kerkelijk Kunstbezit 143 Stichting Kinderdienst 143 Stichting Oude Gelderse 145 Stichting Prot. Kerkelijke Kunst 145 Toorenburg 151 Vakgroep Restauratie 156 Van Cleef Geluidsregistratie 156 Van Doorn M + E 156 Veren. Ned. Kaarsenfabriek 157 Veren. voor Latijnse Liturgie 157 Werkgroep Eredienst 165 Werkgroep voor Liturgie Heeswijk 165 Wesotronic 165 Wolff Geluidstechniek 166 Zilverstad B.V

7 fondsen Alvadam, Stichting & Vereniging 24 Fonds voor de zaken van 66 Haella Stichting 75 Jong & Vrij - Anna Fonds 85 Liliane Fonds 97 Nederlandse Missie Raad 111 Nicolette Bruining Fonds 111 Prot. Weduwen- en Wezenfonds 124 SIOC 134 SKaN-fonds 134 Stichting Bresillac Foundation 138 Stichting Catharina Halkes Fonds 138 Stichting Diakonia Leiden 139 Stichting Fonds Camp 141 Stichting Rotterdam 145 Stichting SOFAK 146 Theologisch Studiefonds 149 Urco 155 XminY Solidariteitsfonds 168 israel B. Folkertsma St. voor Talmudica 28 Christenen voor Israel 42 Comité Gemeentehulp Israel 43 Commissie Kerk en Israel ELK 43 Communication Middle East 44 Contactcommissie 45 Int. Chr. Zionist Center 81 Interkerkelijk Contact Israel 82 Internationale Chr. Ambassade 83 Israel en de Bijbel 83 Israel Produkten Centrum 83 Jeruzalem Bijbel Centrum 84 Katholieke Raad voor Israel 89 Kindertehuis Jeruzalem 91 Kommissie Dienst aan Israel VEG 94 Near East Ministry 108 Nederlands Israel Boekenfonds 110 Nes Ammim-Nederland 111 OJEC 113 Promised Lands Touroperating 124 Stichting Boete en Verzoening 138 Stichting Magen David Adom Ned. 143 Vrienden van het Cheider 162 kerkopbouw Audio Hof 26 BIPA 31 Boer Partners vof 32 Bond voor Geref. Ouderveren. 34 ChariActie 40 Comm. Eenheid Geref. Belijders 43 Confessionele Vereniging 44 Contact Rooms-Katholieken 45 De Vrije Katholieke Polen 53 Dep. Toerusting Evang. gemeente 54 Dienst KTO 55 Dioc. Pastorale Dienstverlening 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Doopsgezind Broederschapswerk 57 Doopsgezinde Vredesgemeente 58 Elimgroep 60 Evang. Dienstverlening Nederland 61 Evangelisch Werkverband 63 Evangelische Alliantie 63 Geest en Kracht Ministries Int. 69 Gemeentecontacten Ned.-Polen 70 Gereformeerd Appèl 71 Gereformeerde Bond 72 GIDS 72 GOP 73 Hagru B.V. 75 Interkerk. Commissie Geldwerving 82 Internat. Kath. Lekenbeweging 82 Jongeren Synode Beraad 86 Kath. Vereniging voor Oecumene 88 Kerk Hardop 89 Kerk in Uitvoering 91 Land. Organisatie Kerktelefoon 96 Landelijk Verband 96 Landelijke Adelbertvereniging 97 Marienburgvereniging 100 Open Kerk 115 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Reliplan Adviesgroep 128 Schrift & Getuigenis 132 Sectie Geldwerving SoW-kerken 133 SILA 133 Sint-Janscentrum 134 SMRA 135 Steunfonds v.h. Protestantisme 136 Stichting Bibliodrama 138 Stichting Interkerkelijk Beraad 142 Stichting Thuis 146 Toll & S 150 TopSoft B.V. 151 Transmissie 151 Ver. Confessioneel Geref. Beraad 156 Vereniging Ph.J. Hoedemaker 159 Vereniging Protestants Nederland 159 Vereniging Reformanda 159 Vereniging van Kerkvoogdijen 160 VISCH.TA 160 VisNed 160 VVH 163 Werkgroep Gemeentegroei 165 Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk 166 Willow Creek Nederland 166 ZKPT 170 Zwinglibond 172 7

8 kunst cultuur en recreatie Aalbertshoeve 21 Amarant Reizen 24 Beter-uit Reizen 29 Bon Voyage 33 Bond van Chr. Geref. Zangveren. 33 Bond van Oranjeverenigingen 33 Bos en Duin 34 Bureau Moniek Nusselein 36 Camping t Veld 37 Camping Aan de Kromme Raken 37 Camping Bergzicht 37 Camping De Betteld 37 Camping De Beukenhof 37 Camping De Oase 37 Camping De Rheezerkamp 37 Camping Elzenhof 37 Camping Hofwei 37 Camping Kleine Belties 37 Camping Klimberg 37 Camping Mamree 38 Camping Oldemeyer 38 Camping Otterberg 38 Camping Vechtstreek 38 Camping Zeestrand Eems-Dollard 38 Chr. Bond van Show- en Drumbands 41 Christelijk Literair Overleg 41 Christelijke Campings Europa 42 Christelijke Caravan Club 42 Christian Dance Company 42 Christian Travel Services Europa 42 Cok hotels 43 Contact en Europe des Protest. 45 Continental Art Centre 45 Corien Barneveld 45 Cross Roads 46 Cultura Reizen 46 De Cantharel 47 De Heigraaf 49 De oude Duikenburg 51 De Sikkenberg 52 Dennenheul 54 DrieTour Reizen 58 Dynamic Perspective 58 Eureka 61 Evang. Camping t Beloofde Land 61 Evangelie Centrum W.I.C. 63 Evangelisch Goochelen 63 Fed. van Katholieke Muziekbonden 65 Gemeentereizen Image 70 Geref. Org. voor Muziek en Zang 71 GMI Music Partners 72 Het Gespeelde Woord 77 Hotel Dreijeroord 78 Huis op de Berg 78 Hystrix Producties 79 Instituut voor Intern. Excursies 81 Interkerkelijke Reis Organisatie 82 IWR 83 JES 55 Theater 85 8 Kinderkampen Oase 91 Kindertheater Kom en Zie 93 Kom en Zie 94 Kon. Chr. Zangersbond 94 Land. Org. van Ouderenkoren 96 LOVW 99 Manifold Clowns & Events 100 Montfort-Tochten 105 Motion Reizen 106 Ned. Chr. Reis Vereniging 108 Ned. Chr. Sport Unie 108 Ned. Katholieke Bond van Land. 109 Noordbrabantse Federatie van 112 Outline Travel 117 Pete Pronk verhalenverteller 122 Poppentheater André Verhagen 122 Recreatiecentra Nederland 127 Siloam 133 Stevenshof 137 Stichting Alde Fryske Tsjerken 137 Stichting Devotionalia 139 Stichting Jeugdkampen Don Bosco 143 Stichting Oude Groninger 145 Stichting Oude Zeeuwse 145 Tekst/Theater 149 The Crown 149 The Music Works 149 The Shelter Jordan 149 Unisong Music Publishers b.v. 154 Vakantie Oppas Centrale 156 Vakantiebureau ISDV 156 Vriendenkring 162 Werkplaats voor dans 165 YMCA Vakanties 168 YoY Kinderkampen 168 Zeyl Travel Services 169 leefgemeenschappen Abdij Sint-Benedictusberg 22 Arkgemeenschap 26 Augustinessen van St. Monica 27 B`ulah-hoeve 28 Bezinningshuis Bethanie 30 Bezinningshuis Mater Amabilis 30 BOKA 32 Croy Gemeenschap 46 De Berkenhof 47 De Buitenwacht 47 De Heideberg 49 De Hoek 49 De Kooikamp 49 De Paraplu 51 De Sprengk 52 De Terebint 52 De Wending 53 Dom. v.d. H. Catharina van Siena 57 Dominicanessen van Bethanië 57 Effeta-Gemeenschap 59 Eliagemeenschap 59

9 Elim 60 Goodwillcentrum 73 Goodwillcentrum 73 Goodwillcentrum The Village 73 Het Huis van Antonia 77 Huize Mater Ecclesiae 79 Inloophuis Schothorst 81 Jonahuis 85 Karmel St. Jozef 87 Karmel Titus Brandsma 87 Kasteel Slangenburg 87 Kl. v.d. geb. v.d. Moeder Gods 93 Kleine Zusters van Jezus 93 Klooster van de H. Profeet Elias 93 Kloostergemeenschap Sint Jan Leefgemeenschap De Trijesprong 87 Maristen, Paters 100 Minderbroedersklooster 103 Missionaire Leefgroep SVD 104 Nieuwe Aarde Gemeenschap 111 Nikola Kommuniteit 112 Ons Huis 114 Opvangcentrum De Breehof 115 Opvanghuis Abri 116 Pensiontehuis Westeinde 121 Romolen Beek I 129 Stichting De Rotonde 139 Stichting H.O.C. Ruimzicht 141 Stichting Het Tweede Huis 142 Stichting Jeroen 142 Stichting Johanniter Opvanghuis 143 Stichting Leven 143 Stichting Stal Vereniging `t Helmgras 157 Vormingsfratern. Minderbroeders 161 Vormingshuis Karmel 161 Vrouwenopvanghuis Flokstra 163 W.I.C. Gemeenschap 164 Woongemeenschap De Wonne 167 ZKPT 170 media 3xM 21 Anja de Zeeuw 25 Apostolaat van het Gebed 25 Archipel Informatica 25 Asaf Books, Gifts & Music 26 Baaij Light Cards B.V. 28 BDU/Tijdschriften 29 Bethel Press Nederland 29 Bibliotheek Le Sage ten Broek 30 BKV-Lektuurcentrum 31 Boerema Geluidstechniek 32 Boland BNO 32 CBB 38 CBC `t Gulden Boek 39 CGL 40 Christelijke Lektuur Centra 42 Costselect Uitgevers 45 Dagblad Trouw 47 De Appelbloesem Pers 47 De Heilbode 49 De Luisterpost/Bralectah 49 Deelstra & De Jong 53 DeViant 54 Dick en Wilna de Grooth 55 Douglas Design BNO 58 Drukkerij Berne 58 Drukkerij Contrast vof 58 Drukkerij Moria 58 EAS 59 EB, Uitgeverij 59 EB*studio, facilitaire vormgeving 59 Elbert Stigter 59 Elia Stichting 59 ETACS 61 Evangelisch Persbureau Nederland 63 Evangelische Omroep 63 Evangelische Tractaatzending 64 Evoband Audioservices 64 Ezra 64 Filippus 66 Fine Art Productions 66 Friesch Dagblad 68 GAZON Uitgeverij 69 Gereformeerde OmroepVereniging 72 Gospeltime Nederland 73 IKON 80 Inst. voor Katholieke Informatie 81 Interkerkelijk Lektuurbureau 82 Interpetto 83 Jakob Lorber Stichting 84 Jan Jaring BNO 84 John Bunyan Stichting 85 Katholiek Nieuwsblad 88 Katholieke Radio Omroep KRO 89 Kerkboek.nl 89 KFA-Filmbeschouwing 89 Klankbeeldstudio Uitzicht 91 Kleine Uitgeverij Duizendvoud 93 KNC 93 Lindenberg Productions 99 Markt en Missie 100 Adviesbureau Hardeman 100 Merweboek Uitgeverij 101 Music & Art 106 Musitronics 106 Muziekuitgeverij Annie Bank B.V. 106 N.A.W. plus 107 Nationale Oec. Werkgroep 107 NCRV 107 Nederlands Dagblad 110 Nehemia 111 Nieuwe Vrijzinnige Omroep 112 Novation Records 112 Opbouw 115 Opwekkingslectuur 116 Paraklesis Boeken 119 Parochiebladenservice 119 9

10 PCN 121 Persbureau Grote Klok 122 Pro Mission 122 Proclama 123 Quadro vormgevers VOF Reformatorisch Dagblad 127 Regenboog Uitgeverij 127 Samenwerkende Chr. Boekhandels 131 Shiloh & Moving On Publishers 133 Sola Scriptura 135 Solcon 135 Stafbureau Communicatie 136 Stichting ACKO 137 Stichting Ark 137 Stichting Baruch 137 Stichting Basis Lektuur Dienst 137 Stichting Evangelie-Lektuur 140 Stichting Graalswerk 141 Stichting Het Fundament 142 Stichting Het Licht des Levens 142 Stichting Inspiratie 142 Stichting Interkerk 142 Stichting Interkerk 142 Stichting Plint 145 Stichting R.K. Voorlichting 145 Stichting VolZin 147 Stichting Woord en Beeld 147 Studio Cor Brandenburg 148 Tekstbureau To the Point 149 The Company Produkties 149 Trans World Radio Ned. en België 151 Uitgeverij Ark Boeken 152 Uitgeverij Boekencentrum 152 Uitgeverij Bosch en Keuning 152 Uitgeverij Buijten & Schipperheijn 152 Uitgeverij Colomba 152 Uitgeverij Damon 152 Uitgeverij De Banier 153 Uitgeverij De Ploeg 153 Uitgeverij De Ster 153 Uitgeverij De Vuurbaak 153 Uitgeverij Den Hertog 153 Uitgeverij G.F. Callenbach 153 Uitgeverij Gideon 153 Uitgeverij Gooi en Sticht 153 Uitgeverij H. Gianotten B.V. 153 Uitgeverij Kok 153 Uitgeverij Medema 153 Uitgeverij Meinema 153 Uitgeverij Narratio 153 Uitgeverij NZV/Kwintessens 153 Uitgeverij Profiel 153 Uitgeverij Rhemaprint 154 Uitgeverij Sinite Parvulos 154 Uitgeverij Ten Have 154 Uitgeverij Tertius 154 Uitgeversgroep Jongbloed 154 Uitleendienst Chr. Lokale 154 Van der Ros Communicatie 156 Wever Van Wijnen 166 Zendtijd voor 169 milieu Franciscaans Milieuproject 67 Projectgroep Kerk en Milieu 124 Stichting Aardewerk 137 minderheden ATD-Vierde Wereld Nederland 26 De Herberg 49 EB-Medelanders 59 Gave 69 Missionair Centrum 104 Stichting SOFAK 146 musea Afrika Museum 23 Bijbels Museum Amsterdam 31 Bijbels Openluchtmuseum 31 Bisschoppelijk Museum 31 Bisschoppelijk Museum 31 Corrie ten Boomhuis 45 Galerie Ruach 69 Gemeentemus. Jacob van Horne 70 Missiemuseum Steyl 103 Museum & Afrika Centrum 106 Museum Amstelkring 106 Museum Catharijneconvent 106 Museum Klooster Ter Apel 106 Museum van Gerwen-Lemmens 106 Museum voor Religieuze Kunst 106 Schatkamer Kathedrale Basiliek 132 onderwijs vorming `t Vierhouterbos 21 Abdijhuis 22 Algemeen Bureau Kath. Onderwijs 23 Allardsoog-Hunneschans 23 ALPHA 24 AOb/Bonaventura 25 Archief en Documentatiecentrum 25 Archief- en Documentatiecentrum 25 Arienskonvikt 26 ATL 26 Atlantic Bridge 26 Augustijns Instituut 26 Azusa Theologische Hogeschool 27 Baptisten Seminarium 28 Belmont 29 Besturenraad 29 Bezinningscentrum Emmaus 29 Bezinningscentrum VU 30 Bijbel & Onderwijs 30 BISO 31 Bleyerheide 32 Bond Chr. Geref. Zondagsscholen 33 Bond van Chr. Geref. Mannenver

11 Bond van Geref. Jongerenveren. 33 Bond van Ned. Herv. Mannenver. 33 Bond van Ned. Hervormde 33 Bosgoed 34 Bouworde Nederland 34 Broeders van de Chr. Scholen 35 BurghtNetwerk 36 Centr. voor Theologie 39 Centrum De Hoorneboeg 39 Centrum Hydepark 39 Centrum voor Ethiek van de K.U. 40 Centrum voor Ref. Wijsbegeerte 40 Centrum voor Wetenschap 40 CGL 40 Charismatisch Pastorale Vorming 40 Chr. Geref. Jongeren Organisatie 41 Chr. Hogeschool Ede 41 Chr. Hogeschool Windesheim 41 Chr. Pedagogisch Studiecentrum 41 Christelijk Studiecentrum ICS 42 Christenen voor de Waarheid 42 Comm. Gemeentetoerusting ELK 43 Commissie Kerkelijke Archieven 44 Commissie voor de Kinderdiensten 44 Commissie voor de Opleiding 44 Commissie vormingswerk CGK 44 Conferentiecentrum Bethanië 44 Conferentiecentrum Bovendonk 44 Conferentieoord Het Brandpunt 44 CongresCentrum De Werelt 45 Contact Christelijke Culturen 45 CSFR 46 CWJ 46 De Ark 47 De Beiaard 47 De Bron 47 De Navigators 49 De Stoppelberg 52 De Strubben 52 De Vierslag 53 De Witte Velden 53 De Wittenberg 53 De Zwanenhof 53 Dienst Opleiding en Vorming 55 Dienstencentrum Kloosterarch. 55 Docete 56 Docum. Liudger in Nederland 57 Dominicaans Activiteiten Centrum 57 Don Bosco Assel 57 Doopsgezind Seminarium 57 Doopsgezinde Jeugd Centrale 58 Doopsgezinde Jongeren Bond 58 EB t&v, missionaire toerusting 59 Ernst Sillem Hoeve 61 Evang. Theologische Academie 61 Evangelisch-Luthers Seminarium 63 Evangelische Bijbel Scholen 63 Evangelische Hogeschool 63 Even Bijpraten 64 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Fed. Chr. Agrarische Jongeren 65 Federatie Christelijk HBO 65 Folk en Tsjerke 66 Fredeshiem 68 GCO fryslân afdeling LEVO 69 Gen-jongerenbeweging 70 Geref. Wetensch. Genootschap 71 Gereformeerde Bijbelstudiebond 71 GIDS 72 Groot-Seminarie Rolduc 73 Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 77 Het Huis te Eerbeek 77 Het Nederlandse Kolpingwerk 78 Hist. Documentatiecentrum 78 Hoekelum 78 Hogeschool Holland 78 Hoogerheide 78 Ichthus 79 ICI/Global University 79 IFES-Nederland 79 IKOS-NPB 80 Inst. voor Liturgiewetenschap 81 Inst. voor Oosters Christendom 81 Instituut Sainthèse 81 Instituut voor Pastorale Studies 81 Interkerkelijke Stichting 82 Janusz Korczak Stichting Amsterdam 84 Jeugd met een Opdracht 85 Jeugdbond Geref. Gemeenten 85 Jeugdwerkbureau Lava 85 Jeugdwerkbureau STAP 85 Jongerencentrum Karibu 86 Jongerencentrum Onder de Pannen 86 Kairos katechistenopleiding 87 Kaski 87 Kath. Inst. voor Schippersjeugd 88 Kath. Instituut voor Massamedia 88 Kath. Theologische Universiteit 88 Katholiek Documentatie Centrum 88 Katholiek Leven in Beeld 88 Katholiek Pedagogisch Centrum 88 Katholieke Universiteit Nijmegen 89 Katholieke Vereniging voor HBO 89 KiemClub 91 Kind en Wereld 91 Kinder- en Jeugdwerk Samuel 91 KMVC De Vlasakkers 93 Koers voor Ouders 94 Koningshof 95 Kontakt der Kontinenten 95 L Abri-Nederland 96 La Verna 96 Leeftocht voor onderweg 97 Liturgisch Instituut 99 Living Water Ministries 99 Luce, Inst. voor Theol. Vorming 99 Lutherse Lekenopleiding 99 LVGS 99 Mennorode

12 Mensen onderweg 101 Metanoia training & coaching 101 Mgr. Terwindtstichting 101 Militair Pastoraal Centrum 101 Montfortcentrum Op Weg 105 Morgenster 105 Moving on Ministries 106 Mozeshuis 106 NBI Hogeschool voor theologie 107 Ned. Baptisten Jeugd Beweging 108 Ned. Carmelitaans Instituut 108 Ned. Geref. Seminarie 109 Ned. Instituut voor Kerkmuziek 109 Ned. Katholieke Schoolraad 109 Ned. Pinkster Jeugdbeweging 109 Ned. Zondagsschool Vereniging 110 Nederlandse Missie Raad 111 NKO 112 NVVZ 112 Ons Centrum 114 Ons Erf 114 Ons Landhuis 114 Onze Lieve Vrouw ter Eem 114 Open Huis `t Stoofje 115 Opleidingen Theologie 115 Opleidingsinstituut voor 115 Ouders en COO 117 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Pastorale Bibliotheek Rotterdam 119 Pinkster Jeugd Beweging 122 Prof. Dr. G.A. Lindeboom Inst. 123 Raad voor KPV in Nederland 125 Radboudstichting 125 Ref. Leergangen Zwolle 127 ResponZ 129 ResponZ-Internationaal 129 Rhederoord 129 Samen op Weg Jeugdwerk 131 SBI training en advies 131 SBI-conferentiecentrum Boschoord 131 School van Woord en Daad 132 Scouting Nederland 133 Seminarium Bond van VEG in Ned. 133 SGO Uitgeverij 133 Soeterbeeck Programma K.U. 135 Sonneheerdt Opleiding & Arbeid 135 Stem in de Stad 136 Stichting Apóllos 137 Stichting Bibliodrama 138 Stichting Change 138 Stichting Echelon 139 Stichting Edward Schillebeeckx 139 Stichting Eljakim 139 Stichting Exalt 140 Stichting HerstelTeam 142 Stichting IBA 142 Stichting Kinderwerk Timotheus 143 Stichting Koinonia 143 Stichting Ned. Geref. Jeugdwerk 144 Stichting Nieuwegen 144 Stichting Parel 145 Stichting R.K. Priesteropleidingen 145 Stichting St. Hildegardis 146 Stichting Unity-Nederland 146 Stichting Witte Velden 147 Studiecentrum voor Onderwijs 148 STVA 148 SVJ 148 Theologencursus 149 Theologie Noordelijke Hogeschool 150 Theologische Faculteit Tilburg 150 Theologische Hogeschool 150 Theologische Universiteit 150 Theologische Universiteit 150 Theologische Universiteit 150 Thijmgenootschap 150 Thomas More Academie 150 Thomas van Aquino 150 Thomas van Aquino 150 Titus Brandsma Instituut 150 Unie voor Christelijk Onderwijs 154 Universiteit van Tilburg 154 VBKO 156 Ver. voor Ned. Kerkgeschiedenis 157 Vereniging AG 157 Vereniging Hebreeuws 159 Vereniging voor chr. w.o. 160 Vereniging Woodbrookers Barchem 160 VGL 160 VISCH.TA 160 Volksabdij O.L. Vrouw ter Duinen 161 Vormingscentrum Kapellerput 161 Vrije Evang. Jeugdorganisatie 162 Vrije Jeugdkerk en -Kampen 162 Vrije Universiteit 162 VU Podium 163 VU, Faculteit der Godgeleerdheid 163 Ward Centrum Nederland 164 Ware Liefde Wacht 164 Werkgroep Abdij-Bibliotheken 165 Werkgroep Katholieke Jongeren 165 Westhill 166 Wg. Wetensch. Theol. Bibl. 166 Willibrordushuis 166 Woodbrookers Kortehemmen 167 YMCA Nederland 168 Zonheuvel 170 ontwikkelingswerk Actie Calcutta 23 BACLA 28 Buro voor Intern. Solidariteit 36 CLAT-Nederland 43 Compassion Nederland 44 Cordaid 45 COV 45 De Verre Naasten 53 Dienst over Grenzen 55 Dorcas Hulp Nederland 58 12

13 Emmaus Nederland 60 Fair Trade Organisatie 65 Hulp aan Papua`s in Nood 79 ICCO 79 Internationaal Chr. Steunfonds 83 Jubilee Nederland 86 LEPRAzending Nederland 97 Melania 100 Memisa 100 Mensen in Nood 101 Mercy Ships 101 MIVA 105 Ned. Albert Schweitzer Fonds 108 Nederlandse Missie Raad 111 Oikocredit Nederland 113 Oikos 113 Samaritan`s Purse Nederland 131 Sarepta Supply & Logistics 131 Scholenproject Cambodja 132 Solidaridad 135 Stichting BIJEEN 138 Stichting Goed Werk 141 Stichting Wilde Ganzen/IKON 147 Stichting World Partners 147 TEAR fund 149 Vastenaktie Nederland 156 Vereniging Simavi 159 Werkgroep SGO 165 Woord en Daad 167 World Servants Europe 167 World Vision 167 ZOA-Vluchtelingenzorg 170 pastoraat `t Arendsnest 21 Aandachtscentrum 21 Afrika Huis 23 Allochtonenzielzorg 24 Apostolaat ter Zee Stella Maris 24 Bureau Hoofdaalmoezenier 35 Bureau Hoofdlegerpredikant 35 Bureau Hoofdpredikant 36 Bureau Pastoraal 36 Centrum voor Past. Counseling 40 Centrum voor Past. Counseling 40 CVPE 46 De Hezenberg 49 De Open Deur 51 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Elisabethbode, EB-Pastoraat 60 EO Nazorg 61 Evangelisch Pastoraal Centrum 63 Goodwillcentrum Amsterdam 73 Hospitium San Luchesio 78 Huis ter Duin 78 IKON Pastoraat 80 Interkerkelijk Dovenpastoraat 82 Justitiepastoraat 86 Kerk en Krijgsmacht 89 Kerk Zonder Grenzen 91 KSCC 95 Land. Katholiek Schipperswerk 96 Land. Steunpunt Studentenpast. 96 Landelijk Woonwagenpastoraat 97 Lichtpunt, St. Dienst te Velde 97 Lucasorde 99 Luchthavenpastoraat 99 pastoraat 100 Mirjam Werkgroep 103 Missions to Seamen 105 Ned. Vereniging van Vrijgevest. 110 Nehemia 111 Nieuwe Hoop 111 Oecumenisch Pastoraat 113 Opvangcentrum Tenslotte 116 P.C. Geestelijke Verzorging 119 Pastoraal Adviesbureau 119 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Pastoraal Centrum Oase 119 Pastorale Hulpverlening Shalom 119 Pax Christi Centrum 121 Platform Jeugd- en Jongerenpast. 122 Promise 124 R.K. Secr. Toeristenzielzorg 125 Raad voor het R.K. Justitiepast. 125 Siloam Consultancy 133 SMPR 135 SOS-Gebedslijn 135 Stichting De Burght 138 Stichting De Waterval 139 Stichting Dr. E. Kübler-Ross 139 Stichting Eljakim 139 Stichting Epafras 140 Stichting Saron 146 Theologie Noordelijke Hogeschool 149 Veren. ter Verbr. der Waarheid 157 VPSG 161 Ware Liefde Wacht 164 Ziekenapostolaat Nederland 169 politiek CDA 39 CDA-Bestuurdersvereniging 39 CDA-Vrouwenberaad 39 CDJA 39 ChristenUnie 42 CIO 42 De Linker Wang 49 Glasnost in Cuba 72 Guido de Brès-Stichting 74 Katholieke Politieke Partij 89 Ned. Christen Democraten 109 SGP-jongerenorganisatie 133 Staatkundig Gereformeerde Partij 136 Trefpunt van Socialisme 151 Voorlichting en Vorming SGP 161 Wetenschappelijk Instituut 166 Wetenschappelijk Instituut CDA

14 relaties Centrum voor Huwelijk en Gezin 40 De Cirkel 47 Diocesane Dienst HGR 56 Hulp en Recht na Seksueel 79 Klachtencommissie Seksueel 93 Labyrint/In Perspectief 96 LKP 99 PPM Stimulans 122 Samen Verder 131 Stichting Onze Weg 144 VPSG 161 Werkgroep Homoseksualiteit 165 samenleving `t Groenewold 21 ACAT-Nederland 22 Actioma 23 Amnesty International 24 Anders Denken 25 Arme Kant van Nederland/EVA 26 ATD Vierde Wereld `t Zwervel 26 Babylon 28 Bond tegen het vloeken 33 Calama 37 Christenen voor de Waarheid 42 Commissie Justitia et Pax 43 CV Koers 46 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 DISK Landelijk Bureau 56 DMAcentrum Zuid-Holland 56 Elisabethbode 60 Genesis Faith for the Family 70 Grote Stilte Atlas van Nederland 74 GSA 74 Interkerkelijke Commissie 82 Katholieke Emigratie Centrale 89 KRKS 95 Maatschappelijke Activering 100 Marga Klompé Stichting 100 Nationaal Katholiek Thuisfront 107 Nederlanda Katoliko 110 Nederlandse Missie Raad 111 NVZ 112 Op Doorreis 115 Open Huis `t Stoofje 115 Pauluskerk Rotterdam 121 Prot. Chr. Ouderenbond 124 Relig. tegen Vrouwenhandel 128 Schreeuw om Leven 131 Sobrietas 135 Stichting Exodus Alkmaar 140 Stichting Exodus Amsterdam 140 Stichting Exodus Den Bosch 140 Stichting Exodus Den Haag 140 Stichting Exodus Groningen 140 Stichting Exodus Leiden 140 Stichting Exodus Nederland 140 Stichting Exodus Rotterdam Stichting Exodus Utrecht 141 Stichting Vluchteling 147 Unie KBO 154 Veren. ter Verbr. der Waarheid 157 Vereniging Netwerk Urban Mission 159 VKMO 161 Werkgroep KERK EN DIER 165 Werkgroep Kerk en Dorp 165 Zevenbergse Conferentie 169 spiritualiteit Abdij Lilbosch 21 Abdij Maria Hart 21 Abdij Maria Refugie 21 Abdij Maria Toevlucht 21 Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord 21 Abdij O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 21 Abdij O.L.V. van Koningshoeven 21 Abdij O.L.V. van Koningshoeven 21 Abdij Sion 21 Abdij van Berne 21 Arienscomité 25 Assumptionisten 26 Augustijns Centrum de Boskapel 26 Augustinessen van Heemstede 26 Augustinessen van St. Monica 27 Augustinessen van St. Monica 27 Augustinessen van St. Monica 27 Barmh. Zrs. van de H. Car. Borr. 28 Benediktusgroep 29 Blauwe Iris 32 Bouwen aan de Nieuwe Aarde 34 Br. van de Onbevl. Ontvangenis 34 Broeders Franciscanen 34 Broeders Franciscanen 34 Broeders Penitenten 34 Broeders ter ere van de 35 Broeders van de H. Joseph 35 Broeders van Huijbergen 35 Broeders van Maastricht 35 Broeders van O.L.V. van Lourdes 35 Broeders van Oudenbosch 35 Broeders van St. Joannes de Deo 35 Broederschap v.h. H. Sacrament 35 Broederschap van het H. Kruis 35 Broederschap van O.L. Vrouw 35 Broederscongregatie O.L. Vrouw 35 Camillianen 37 Casa Carmeli 38 Centrum voor moderne devotie 40 Centrum voor Parochiespiritual. 40 Charism. Werkgemeenschap Ned. 40 Chesed-groep Nijmegen 41 Cistercienzers 42 Clarissen 43 Clarissen Klooster 43 Communiteit De Ark 44 Congr. Arme Dienstm. van J.C. 44 Congr. Fraters Maristen Ned. 44

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Onderzoeker Armoede onderzoek: Olaf Crutzen Klaverstraat 60 5025 MD Tilburg 06-15052081 e-mail: olafcrutzen@hotmail.com

Nadere informatie

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen

Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Plaatsingslijst Archief Centraal Adviesbureau voor Priesters En Religieuzen Archiefnummer: 1005 Archiefnaam: CAPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan D Deraeve sdb

plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan D Deraeve sdb plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan 91 020 303 88 21 D Deraeve sdb 06 44 65 85 46 Arnhem Abdij Koningsoord Johannahoeveweg 79 026-4464886 L van

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 803 Archiefnaam: CANI Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1967

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 803 Archiefnaam: CANI Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1967 Plaatsingslijst Archief Canisiusbond Archiefnummer: 803 Archiefnaam: CANI Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1967 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-3

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Vincentiusvereniging Nederland Algemene Vergadering

Vincentiusvereniging Nederland Algemene Vergadering Voor: Algemene Vergadering Van: Cees van der Velden (penningmeester) Betreft: Jaarrekening 2013 Datum: 31 maart 2014 Inleiding Hierbij bied ik u de jaarrekening 2013 aan. De formele jaarrekening 2013 is

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Deelnemers + programma s Open Kloosterdag 24 juni 2012

Deelnemers + programma s Open Kloosterdag 24 juni 2012 Deelnemers + programma s Open Kloosterdag 24 juni 2012 AALSMEER Karmelklooster Aalsmeer, Stommeerweg 15, 0297 38 14 70, e-mail: secretariaat@karmel.nl ONDER VOORBEHOUD ALMELO Karmel Almelo, Rembrandtlaan

Nadere informatie

Monasteria. osb, ocso, o.cist. tel. 0032 (0)53 667025, fax 0032 (0)53 681190

Monasteria. osb, ocso, o.cist. tel. 0032 (0)53 667025, fax 0032 (0)53 681190 AdressenlijsT Monasteria osb, ocso, o.cist. in Vlaanderen en Nederland OSB-B- Sint-Pieters- en Paulusabdij Abdijstraat 6 B-1790 AFFLIGEM-HEKELGEM tel. 0032 (0)53 667025, fax 0032 (0)53 681190 ma t/m vr

Nadere informatie

ROUTEPLANNER VOOR EVANGELISATIE STAPPEN NAAR GROEI VAN DE PAROCHIE/GELOOFSGEMEENSCHAP

ROUTEPLANNER VOOR EVANGELISATIE STAPPEN NAAR GROEI VAN DE PAROCHIE/GELOOFSGEMEENSCHAP ROUTEPLANNER VOOR EVANGELISATIE 12 STAPPEN NAAR GROEI VAN DE PAROCHIE/GELOOFSGEMEENSCHAP Voor iedereen die wegen zoekt om het geloof door te geven: priesters, diakens, catechisten, pastoraal werkers, nieuwe

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Waarom zoveel verschillende kerken. Welkom. 24&25 oktober 2016

Waarom zoveel verschillende kerken. Welkom. 24&25 oktober 2016 Welkom 1 Gebed 2 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. 3 Welke kerken zijn er in Veenendaal? Noem ze eens. 4 1 Kor. 1: 10-15, 17 HSV BGT 10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

STICHTING CHRISTELIJK SOCIAAL CONGRES. Jaarrekening 2016

STICHTING CHRISTELIJK SOCIAAL CONGRES. Jaarrekening 2016 STICHTING CHRISTELIJK SOCIAAL CONGRES Jaarrekening 2016 versie 24 februari 2017 1 Balans per 31 december 2016 Activa 2016 2015 Effecten CSC 116.081 111.721 Nog te ontvangen bedragen debiteuren 11.505 7.615

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de documentatie Evangelische Bewegingen

Plaatsingslijst van de documentatie Evangelische Bewegingen Plaatsingslijst van de documentatie Evangelische Bewegingen (195-1987) 53 Samengesteld door Peter Kok Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

GOV Vereniging van Kerkmusici. Wegwijzer

GOV Vereniging van Kerkmusici. Wegwijzer GOV Vereniging van Kerkmusici Wegwijzer Inhoudsopgave Adresgegevens Algemeen Bestuur... 2 Ledenadministratie... 2 Redactie Muziek & Liturgie... 2 Taakverdeling binnen Bestuur... 3 Contacten Bestuur Kringen...

Nadere informatie

juni, juli en augustus 2017

juni, juli en augustus 2017 maandblad juni, juli en augustus 2017 VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE VELP -G- Kerkgebouw: Oranjestraat 74, 6881 SG Velp, tel: 06-12148873 Verenigingsgebouw De Ark: N. Parallelweg 3A, 6881 RV Velp Aangesloten

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting

Januari. woensdag 28 januari 2015 10:00 Ignatius Dag van Ontmoeting Januari donderdag 1 januari 2015 vrijdag 2 januari 2015 10:45 Jacobus Cenakel zaterdag 3 januari 2015 zondag 4 januari 2015 15:00 Jacobus Aanbidding maandag 5 januari 2015 dinsdag 6 januari 2015 woensdag

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Overzicht ontvangen handtekeningen Noodkreet paus Franciscus 7-6-2015

Overzicht ontvangen handtekeningen Noodkreet paus Franciscus 7-6-2015 Overzicht ontvangen handtekeningen Noodkreet paus Franciscus 7-6-05 Geloofsgemeenschap Plaats Parochie Aantal H. Geestkerk Eerbeek Franciscus & Clara, Twello 4 Martinus Epe Franciscus & Clara, Twello H.

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Kerkelijk actieven binnen protestantse kerken 6890 Predikanten, kerkelijke werkers (protestants) 6190 Pastores, pastorale werkers (katholiek) 1801

Kerkelijk actieven binnen protestantse kerken 6890 Predikanten, kerkelijke werkers (protestants) 6190 Pastores, pastorale werkers (katholiek) 1801 Profiel De kerkelijke bestanden zijn vanaf 1990 opgebouwd door adressenvergaring uit openbare informatiebronnen en eigen onderzoek. Meer dan 30.000 adressen zijn geregistreerd van kerkelijke organisaties

Nadere informatie

plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan D Deraeve sdb

plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan D Deraeve sdb plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan 91 020 303 88 21 D Deraeve sdb 06 44 65 85 46 Arnhem Abdij Koningsoord Johannahoeveweg 79 026-4464886 L van

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar

Boekenlijst Godsdienstleraar Boekenlijst Godsdienstleraar 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst 1.1.1 Praktische Theologie - Liefdevol

Nadere informatie

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken

Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Plaatsingslijst Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, projectgroep Dekonfessionaliseringsvraagstukken Archiefnummer: 566 Archiefnaam: DEKO Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Religieuzen in Vlaanderen

Religieuzen in Vlaanderen Religieuzen in Vlaanderen De RoSa-factsheets maken u wegwijs in het gelijke kansenlandschap in Vlaanderen. Telkens wordt er op een bepaald terrein nagegaan wat de situatie is. Zowel bredere thema s als

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag van de Vrije Baptistengemeente te Enkhuizen 2011 BALANS ACTIVA 31 dec. 2010 31 dec. 2011 Inventaris Kas Rekening Courant Rabobank Robeco Rabo Internetsparen Algemene Zendingsrekening

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur.

Boekenlijst Pastoraal Werker. In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. Boekenlijst Pastoraal Werker In de moduleboeken staat een uitgebreider overzicht van de gebruikte literatuur. 2015-2016 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar

Nadere informatie

de Preekstoel de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 Ilse Dupont

de Preekstoel de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans 26/7 02/8 09/8 16/8 23/8 30/8 Ilse Dupont de Preekstoel Marleen Gebruers 05/7 Hanne Jacobs 12/7 Marcel en Hild. 19/7 de Bakker Helsen Didier Vanderslycke Katlijn Malfliet Bruno Aerts Bob Timmermans Jacques Maes Ilse Dupont 26/7 02/8 09/8 16/8

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker

Boekenlijst Pastoraal Werker Boekenlijst Pastoraal Werker 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst Het programma van leerjaar 1 - het

Nadere informatie

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch

Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Plaatsingslijst Archief Vereniging Nederlands Beauraing Comité Pro Maria, diocesaan comité s-hertogenbosch Archiefnummer: 761 Archiefnaam: PMHE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Liturgie ter plaatse inspiratie-,

Liturgie ter plaatse inspiratie-, Liturgie ter plaatse inspiratie-, leer- en werkdag Zaterdag 17 april 2010 Grote kerk, s-hertogenbosch Liturgie víeren Wij vieren liturgie om van elkaar en van allen die ons in geloof zijn voorgegaan te

Nadere informatie

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397

Archivalia M.A.M.J. van de Valk 397 Plaatsingslijst Archivalia M.A.M.J. van de Valk Archiefnummer: 397 Archiefnaam: VALK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1922-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de wijding St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent de

Nadere informatie

Stichting Beth Hanan Marijkelaan 2 3851 RN Ermelo. KvK. 41041974. Stichting Beth Hanan. Jaarverslag 2014. Stichting Beth Hanan 20-4-2015

Stichting Beth Hanan Marijkelaan 2 3851 RN Ermelo. KvK. 41041974. Stichting Beth Hanan. Jaarverslag 2014. Stichting Beth Hanan 20-4-2015 Stichting Beth Hanan Jaarverslag 2014 Stichting Beth Hanan 20-4-2015 Status: Concept d.d. 20-04-2015 Inhoud Inleiding... 2 Missie en visie... 3 Uitgevoerde activiteiten... 4 Gemeentelijke samenkomsten

Nadere informatie

Bijgewerkt tot 30-12-13

Bijgewerkt tot 30-12-13 Br 1 Christus en zijn kerk / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2002. - (Brieven van de kardinaal ; nr. 5) Br 2 Gods vrijwilligers / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2001. - (Brieven van de kardinaal ; nr.

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 10-04-2015 L/VD: vergunning donortestlaboratorium Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL)

Archivalia J.P.A. Peters. 1 Stukken betreffende stafvergaderingen van de Stichting Samenlevingsopbouw Noordelijk Limburg (SSNL) Plaatsingslijst Archivalia J.P.A. Peters Archiefnummer: 260 Archiefnaam: PETE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1968-1989 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium 3750 L/VD L/VD Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 02-10-2017 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december november 2016 Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december 2015-20 november 2016 Kalender bisdom van Breda (versie 17-12-2015) Datum Basilieken Bisdom en Sint Franciscuscentrum Parochies Activiteiten in Rome 26/12/2015

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

20130312Archievenoverzicht_LandelijkeDGInstellingen

20130312Archievenoverzicht_LandelijkeDGInstellingen Archiefvormer Archiefbewaarplaats Archiefnr. Periode Toegankelijkheid Opmerkingen 1 Algemene Commissie Buitenlandsche Nooden Stadsarchief Amsterdam 1118 1920-1928, Plaatsingslijst door? (ACBN) 1938-1941

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 1 (NBG) Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Dr. Bob Gordon Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen

EUROPESE KATHOLIEKE FOYER. Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen EUROPESE KATHOLIEKE FOYER Centrum voor ontmoetingen, vorming en diensten van christenen ten dienste van het internationale publiek in Brussel Hoornstraat 51 1040 Brussel : 02/230.39.38 Fax : 02/230.05.56

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 840 Archiefnaam: HOOY Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1956-1987

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 840 Archiefnaam: HOOY Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1956-1987 Plaatsingslijst Archivalia J. Hooyman Archiefnummer: 840 Archiefnaam: HOOY Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1956-1987 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-25

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia P.J.M. Harte Archiefnummer: 364 Archiefnaam: HART Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1884-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag

Archivalia J.H. Koelman. 1 Stukken betreffende Pastoraal Centrum bisdom Groningen, werkgroep liturgie omslag Plaatsingslijst Archivalia J.H. Koelman Archiefnummer: 738 Archiefnaam: KOEL Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1906-1973 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Activiteiten in Den Haag Zuidwest september 2017

Activiteiten in Den Haag Zuidwest september 2017 Activiteiten in Den Haag Zuidwest september 2017 Vr 8 11.00 uur AK Ontmoeting onder eten en muziek Marianne van Schravendijk/Ds. Wietske Ma 11 18.00 uur AK Kring Eten en lezen Ds. Wietske Za 16 13.00 uur

Nadere informatie

Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08

Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08 Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08 Stichting Onderdak Alkmaar Postbus 1018 1810 KA ALKMAAR (072) 5410490 (072) 5410498 info@stichtingonderdak.nl

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-erkenning- en -vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel

Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van het vormsel St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.: 3 Wat betekent vormsel

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

T O E W IJ D I N G. op bijzondere voorspraak van de. heilige Johannes Paulus II en zalige Jacinta en Francisco. s-hertogenbosch, 22 oktober 2016

T O E W IJ D I N G. op bijzondere voorspraak van de. heilige Johannes Paulus II en zalige Jacinta en Francisco. s-hertogenbosch, 22 oktober 2016 T O E W IJ D I N G van Stichting KINDEREN BIDDEN VOOR KINDEREN aan het ONBEVLEKT HART VAN MARIA op bijzondere voorspraak van de heilige Johannes Paulus II en zalige Jacinta en Francisco s-hertogenbosch,

Nadere informatie

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland

BERAAD GROTE STEDEN. in de Protestantse. Kerk in Nederland Vereniging BERAAD GROTE STEDEN in de Protestantse Jaarrekening 2013 Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland www.verenigingberaadgrotesteden.nl Secretariaat: Nieuwe Keizersgracht 1 A 1018

Nadere informatie

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Priorij Maarssen/ 11 november 2015/ # Reguliere Kanunnikessen

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Plaatsingslijst van (audiobanden van) interviews van N. Scheps

Plaatsingslijst van (audiobanden van) interviews van N. Scheps Plaatsingslijst van (audiobanden van) interviews van N. Scheps 668 Samengesteld door R. Vriesinga Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief J.M. Reinboud Archiefnummer: 615 Archiefnaam: REIN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1953-1980 Katholiek Documentatie Centrum 2016

Nadere informatie

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode

Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode Vragenlijst voor de consultatieronde van de Utrechtse Stadssynode www.stadssynode030.nl Wie ben je? Ik beschouw mijzelf als actief katholiek. niet actief katholiek. behorend bij een andere christelijke

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD.

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d Registernummer 3750 L/VD. Registernummer L/VD. Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d. 10-05-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM

Nadere informatie

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch

Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Cursusaanbod Diocesaan Vormingscentrum `s-hertogenbosch Studiejaar 2012-2013 CURSUS GROEIEN IN GELOOF In september 2012 opnieuw van start Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.

Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl. Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10. CLASSIS NOORD: vgk Assen e.o. Oase www.vgk-assen.nl Zr G.v.d.Mijde-Bastiaan, Boermaat 58, 9431 MS WESTERBORK, 0593-851199; bureau@vgk-assen.nl in: De Maasstee, Maasstraat 25, 9406 RA ASSEN aanvang 10.00

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: Plaatsingslijst Archivalia J. van Elk Archiefnummer: 511 Archiefnaam: ELK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1916-1975 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 4 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie