Gelovig Aktief 2004 NARRATIO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelovig Aktief 2004 NARRATIO"

Transcriptie

1 Gelovig Aktief 2004 NARRATIO

2 Het adresboek GELOVIG AKTIEF bestaat uit twee delen namelijk eerst kerken, kerkelijke groepen, christelijke organisaties en levensbeschouwelijke instellingen en dan deel twee: gedrukte media (dagbladen, tijdschriften, nieuwsbrieven). Het concept van dit adresboek is eenvoudig: 1. u kunt eerst zoeken in de registers van de verschillende werkvelden 2. vervolgens zijn de organisaties in alfabetische volgorde opgenomen. Ditzelfde gebeurt vanaf pagina 179 met de adressen van christelijke pers. Wilt u geen editie missen, dan is het ook mogelijk om u op te geven voor automatische toezending van deze jaarboeken. Schrijf dan een briefje naar: GELOVIG AKTIEF, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem Wij wensen u veel gebruiksgenot van deze meest complete adresgids van christelijk Nederland. Daan van der Waals ISBN uitgeverij NARRATIO, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem tel fax Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, Internet, digitale bestanden of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Onze boeken zijn ook te bestellen via de boekhandel en Internetboekhandel In België verkrijgbaar bij Liprobo, Mechelen tel:

3 Organisaties: Registers per werkveld: Beroepsverenigingen 5 Bijbel 5 Cultuur (zie Kunst 8) Diaconaat 5 Eredienst 6 Evangelisatie (zie Zending 19) Fondsen 7 Gezondheidszorg (zie Welzijn 18) Israël 7 7 Kerkopbouw 8 Kunst 8 Leefgemeenschappen 9 10 Milieu 11 Minderheden 11 Musea 11 Muziek (zie Kunst 8) Onderwijs 11 Ontwikkelingswerk 13 Pastoraat 14 Politiek 14 Recreatie (zie Kunst 8) Relaties 14 Samenleving Theologie (zie Bijbel 5) Vorming (zie Onderwijs 11) Vrede 17 Vrouw en geloof 17 Welzijn 18 Zending 19 Organisaties alfabetisch beginnend met: A 21 B 28 C 37 D 47 E 59 F 65 G 69 H 75 I 79 J 84 K 87 L 96 M 100 N 107 O 113 P 118 Q 124 R 125 S 130 T 149 U 152 V 156 W 164 XY 168 Z 169 3

4

5 beroepsverenigingen AbvaKabo 22 ACOM 23 AKKV 23 Algemeen Chr. Politiebond 23 AOb/Bonaventura 25 AOb/CVHO 25 BCS 29 Beroepsgr Identiteitsbegeleiders 25 Bond van Bijenhouders NCB 33 Bond van Kerkelijk Medewerkers 33 Bond van Nederlandse Predikanten 33 CBMC Nederland 39 Chr. Bond Ondern. Binnenvaart 41 Chr. Nationaal Vakverbond 41 Christelijk Publiciteits Contact 41 Christelijk vakverbond GMV 42 CLK 43 CNV Onderwijsbond 43 CNV Publieke Zaak 43 Convent van Chr.-Sociale Org. 45 CVPPP 46 Federatie Kerkelijk Werkers 65 Federatie VPW Nederland 65 Ferban fan Fryske Foargangers 66 Fosag Identiteits Vereniging 66 GMV Vakgroep Onderwijs 72 GOV - Vereniging van Kerkmusici 73 Handfast Point 75 Imkersbond ABTB 80 Interconf. bezinningsgroep 82 Interdiocesane Kostersbond 82 Jong Management 85 Jongerenorganisatie CNV 86 Kath. Dirigenten- en Org. Veren.87 Kath. Studieveren. Agr. Ond. 88 Kath. Vereniging voor AVO en VWO 88 KLEMO 93 KNBTB 93 Kon. Ned. Organistenvereniging 94 KVS 95 Land. Contact Chr.-Paramedici 96 Limburgse Land- en Tuinbouwbond 97 NCW 107 NVLM 112 Oud-Katholieke Organistenveren. 117 Overleg R.K. Studentenpastores 117 Prot. Chr. Artsenorganisatie 124 Prot. Chr. Schoolleidersorgan. 124 R.K. Vereniging van Nederlandse 125 Reform. Maatschappelijke Unie 127 RMU-sector Het Richtsnoer 129 Stichting Chr.-Sociaal Congres 138 Stichting MOM 144 Thomas van Aquino 150 VCGON 156 VCPB 156 Veren. Geref. Kerkorganisten 157 Veren. Org. van Schoenmakers 157 Veren. van Christen-Historici 157 Veren. van Docenten Godsdienst 157 Veren. van Orgelbouwers in Ned. 157 Vereniging Christen-Juristen 159 Vereniging Cornelius 159 Vereniging Samen Delen 159 Vereniging van chr. geref. pred. 159 Vereniging van Geref. Artsen 160 Vereniging van Predikanten 160 Vereniging van schoolleiders 160 VGVO 160 VGVZ 160 VGVZ 160 VOGK 161 VPGKN 161 VPW Breda 162 VPW Den Bosch 162 VPW Haarlem 162 VPW Roermond 162 VPW Rotterdam 162 VPW Utrecht 162 Werkgroep Theologie en Handicap 165 Werkverband van Kath. Homopast. Zuid. Land- en Tuinbouworganis. 170 bijbel, theologie Bible League 30 Bijbelcentrum Op de Olijfberg 30 Bijbelvereniging 31 Boekhandel Berne 32 Dagmaat Leerhuis 47 Dominicaans Studiecentrum 57 Dominicanen 57 Gereformeerde Bijbelstichting 71 Het Goede Woord 77 IIMO 80 Importantia Publishing 81 International Bible Society 83 Internationale Bijbelbond 83 Katholieke Bijbelstichting 89 Miskotte Stichting 103 Nederlands Bijbelgenootschap 110 Oecum. Filatelistenvereniging 113 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Paul Tillich Genootschap 121 RCOB 125 Schematische Bijbelcursus 132 Stichting Eljakim 139 Stichting Leerhuis en Liturgie 143 Stichting Teilhard de Chardin 146 Stichting voor Filosofie en 147 Stichting Vrienden van de Bijbel 147 Theologie Noordelijke Hogeschool 149 Vereniging voor het Theol. Bibl. 160 Werkgenootschap van Kath. 165 Werkgroep Bijbelcursus 165 Werkgroep voor moderne theologie 165 Wycliffe Bijbelvertalers 167 Zakbijbelbond Nederland 169 5

6 diaconaat AMG Haïti-Nederland 24 Barmhartigheidswerk in Z.-Afrika 29 Care Ministries International 38 Centrale Diaconale Conferentie 39 Centrum Diakonaat Dijnselburg 39 Dark & Light Blind Care 47 De Aangeboden Hand 47 De Regenboog 51 Diaconaal Bureau 55 Diaconaal Steunpunt 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 55 DISK Landelijk Bureau 56 Gemeentecontacten 70 Gemeentecontacten Roemenië 70 Gevangenenzorg Nederland 72 Help Oosterse Christenen 75 IDZ-Nederland/Vlaanderen 79 Jemima 84 Jubilee Campaign 86 Kerkinactie 91 Kinderen in de Knel 91 Kom Over en Help 94 Land. Katholiek Diakonaal Beraad 96 Landelijke Kontaktgroep 97 Lichtpunt, St. Dienst te Velde 97 Nederlandse Missie Raad 111 NSL 112 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Redt een Kind 127 Samaritan`s Purse Nederland 131 SKMP 134 St. voor Zending en Diakonaat 136 Steun Buitenlandse Christenen 136 Stichting Chr. Hulpcentra 138 Stichting Chr. Hulpverlening 138 Stichting Communicantes 138 Stichting Friedensstimme Ned. 141 Stichting Hulp Oost-Europa 142 Stichting Hulp voor Wezen 142 Stichting Kinderhulp Afrika 143 Stichting Salatiga Zending 146 Stichting voor Bijz. Noden 147 Studie- en Hulpgroep Sekten 148 Totus Tuus 151 Vereniging De Brug 159 Vereniging van Diakonale Werkers 159 Vincentiusvereniging Nederland 160 eredienst Amici Cantus Gregoriani 24 B.A.G. Orgelmakers B.V. 28 Bert Kreijen 29 Bijenhof Meubelfabriek 31 Brink & Van Keulen B.V. 34 Centrum Onderwegkerken 39 Centrum voor de Kerkzang 40 De Bazuin 47 Dialoog Church Sound 55 Diensten met Belangstellenden 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 55 Docum. Liturgievernieuwing 57 Elderhorst 59 F.R. Feenstra orgelrestaurateur 65 Gebr. van Vulpen Orgelbouw 69 GMB AUDIO 72 Hendriksen & Reitsma Orgelbouw 75 Hoogaars v/h M. v.d. Besselaar 78 Interkerkelijke Stichting 82 Intermonasteriële Werkgroep 82 Jacques Stinkens B.V. 84 Johannus Orgelbouw 85 Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen 87 Kaarsenfabriek Papot-van Moorsel 87 Kaat & Tijhuis Orgelmakers 87 Kerkvolk Kerkmuziek 91 Koninklijke Eijsbouts 95 Kunstatelier Vriens 95 L. van den Heuvel Orgelbouw 96 Land. Samenw. Kerkmuziek 96 Liturgieën voor Kerst en Pasen 99 Luth. Werkgroep voor Kerkmuziek 99 Meubelmakerij Louis Meijer 101 Midden Onder U 101 Nationale Raad voor Liturgie 107 NBKZO 107 Ned. Sint-Gregoriusvereniging 109 O.V.M. Donatus u.a. 113 Orgel- & Clavecimbelbouw Klop 116 Orgelmakerij Bakker & Timmenga 116 Orgelmakerij Steendam 117 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Pels & Van Leeuwen 121 Pim van Dijk Advies 122 Prof. dr. G. v.d. Leeuwstichting 123 ResponZ-muziek, koren, liturgie 129 Rest. Hulpfonds Klokkestoelen 129 Sectie Eredienst Raad van 133 Slooff Orgelbouw 134 Stadelmaier 136 Stichting Dignity Nederland 139 Stichting Kerkelijk Kunstbezit 143 Stichting Kinderdienst 143 Stichting Oude Gelderse 145 Stichting Prot. Kerkelijke Kunst 145 Toorenburg 151 Vakgroep Restauratie 156 Van Cleef Geluidsregistratie 156 Van Doorn M + E 156 Veren. Ned. Kaarsenfabriek 157 Veren. voor Latijnse Liturgie 157 Werkgroep Eredienst 165 Werkgroep voor Liturgie Heeswijk 165 Wesotronic 165 Wolff Geluidstechniek 166 Zilverstad B.V

7 fondsen Alvadam, Stichting & Vereniging 24 Fonds voor de zaken van 66 Haella Stichting 75 Jong & Vrij - Anna Fonds 85 Liliane Fonds 97 Nederlandse Missie Raad 111 Nicolette Bruining Fonds 111 Prot. Weduwen- en Wezenfonds 124 SIOC 134 SKaN-fonds 134 Stichting Bresillac Foundation 138 Stichting Catharina Halkes Fonds 138 Stichting Diakonia Leiden 139 Stichting Fonds Camp 141 Stichting Rotterdam 145 Stichting SOFAK 146 Theologisch Studiefonds 149 Urco 155 XminY Solidariteitsfonds 168 israel B. Folkertsma St. voor Talmudica 28 Christenen voor Israel 42 Comité Gemeentehulp Israel 43 Commissie Kerk en Israel ELK 43 Communication Middle East 44 Contactcommissie 45 Int. Chr. Zionist Center 81 Interkerkelijk Contact Israel 82 Internationale Chr. Ambassade 83 Israel en de Bijbel 83 Israel Produkten Centrum 83 Jeruzalem Bijbel Centrum 84 Katholieke Raad voor Israel 89 Kindertehuis Jeruzalem 91 Kommissie Dienst aan Israel VEG 94 Near East Ministry 108 Nederlands Israel Boekenfonds 110 Nes Ammim-Nederland 111 OJEC 113 Promised Lands Touroperating 124 Stichting Boete en Verzoening 138 Stichting Magen David Adom Ned. 143 Vrienden van het Cheider 162 kerkopbouw Audio Hof 26 BIPA 31 Boer Partners vof 32 Bond voor Geref. Ouderveren. 34 ChariActie 40 Comm. Eenheid Geref. Belijders 43 Confessionele Vereniging 44 Contact Rooms-Katholieken 45 De Vrije Katholieke Polen 53 Dep. Toerusting Evang. gemeente 54 Dienst KTO 55 Dioc. Pastorale Dienstverlening 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 55 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Doopsgezind Broederschapswerk 57 Doopsgezinde Vredesgemeente 58 Elimgroep 60 Evang. Dienstverlening Nederland 61 Evangelisch Werkverband 63 Evangelische Alliantie 63 Geest en Kracht Ministries Int. 69 Gemeentecontacten Ned.-Polen 70 Gereformeerd Appèl 71 Gereformeerde Bond 72 GIDS 72 GOP 73 Hagru B.V. 75 Interkerk. Commissie Geldwerving 82 Internat. Kath. Lekenbeweging 82 Jongeren Synode Beraad 86 Kath. Vereniging voor Oecumene 88 Kerk Hardop 89 Kerk in Uitvoering 91 Land. Organisatie Kerktelefoon 96 Landelijk Verband 96 Landelijke Adelbertvereniging 97 Marienburgvereniging 100 Open Kerk 115 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Reliplan Adviesgroep 128 Schrift & Getuigenis 132 Sectie Geldwerving SoW-kerken 133 SILA 133 Sint-Janscentrum 134 SMRA 135 Steunfonds v.h. Protestantisme 136 Stichting Bibliodrama 138 Stichting Interkerkelijk Beraad 142 Stichting Thuis 146 Toll & S 150 TopSoft B.V. 151 Transmissie 151 Ver. Confessioneel Geref. Beraad 156 Vereniging Ph.J. Hoedemaker 159 Vereniging Protestants Nederland 159 Vereniging Reformanda 159 Vereniging van Kerkvoogdijen 160 VISCH.TA 160 VisNed 160 VVH 163 Werkgroep Gemeentegroei 165 Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk 166 Willow Creek Nederland 166 ZKPT 170 Zwinglibond 172 7

8 kunst cultuur en recreatie Aalbertshoeve 21 Amarant Reizen 24 Beter-uit Reizen 29 Bon Voyage 33 Bond van Chr. Geref. Zangveren. 33 Bond van Oranjeverenigingen 33 Bos en Duin 34 Bureau Moniek Nusselein 36 Camping t Veld 37 Camping Aan de Kromme Raken 37 Camping Bergzicht 37 Camping De Betteld 37 Camping De Beukenhof 37 Camping De Oase 37 Camping De Rheezerkamp 37 Camping Elzenhof 37 Camping Hofwei 37 Camping Kleine Belties 37 Camping Klimberg 37 Camping Mamree 38 Camping Oldemeyer 38 Camping Otterberg 38 Camping Vechtstreek 38 Camping Zeestrand Eems-Dollard 38 Chr. Bond van Show- en Drumbands 41 Christelijk Literair Overleg 41 Christelijke Campings Europa 42 Christelijke Caravan Club 42 Christian Dance Company 42 Christian Travel Services Europa 42 Cok hotels 43 Contact en Europe des Protest. 45 Continental Art Centre 45 Corien Barneveld 45 Cross Roads 46 Cultura Reizen 46 De Cantharel 47 De Heigraaf 49 De oude Duikenburg 51 De Sikkenberg 52 Dennenheul 54 DrieTour Reizen 58 Dynamic Perspective 58 Eureka 61 Evang. Camping t Beloofde Land 61 Evangelie Centrum W.I.C. 63 Evangelisch Goochelen 63 Fed. van Katholieke Muziekbonden 65 Gemeentereizen Image 70 Geref. Org. voor Muziek en Zang 71 GMI Music Partners 72 Het Gespeelde Woord 77 Hotel Dreijeroord 78 Huis op de Berg 78 Hystrix Producties 79 Instituut voor Intern. Excursies 81 Interkerkelijke Reis Organisatie 82 IWR 83 JES 55 Theater 85 8 Kinderkampen Oase 91 Kindertheater Kom en Zie 93 Kom en Zie 94 Kon. Chr. Zangersbond 94 Land. Org. van Ouderenkoren 96 LOVW 99 Manifold Clowns & Events 100 Montfort-Tochten 105 Motion Reizen 106 Ned. Chr. Reis Vereniging 108 Ned. Chr. Sport Unie 108 Ned. Katholieke Bond van Land. 109 Noordbrabantse Federatie van 112 Outline Travel 117 Pete Pronk verhalenverteller 122 Poppentheater André Verhagen 122 Recreatiecentra Nederland 127 Siloam 133 Stevenshof 137 Stichting Alde Fryske Tsjerken 137 Stichting Devotionalia 139 Stichting Jeugdkampen Don Bosco 143 Stichting Oude Groninger 145 Stichting Oude Zeeuwse 145 Tekst/Theater 149 The Crown 149 The Music Works 149 The Shelter Jordan 149 Unisong Music Publishers b.v. 154 Vakantie Oppas Centrale 156 Vakantiebureau ISDV 156 Vriendenkring 162 Werkplaats voor dans 165 YMCA Vakanties 168 YoY Kinderkampen 168 Zeyl Travel Services 169 leefgemeenschappen Abdij Sint-Benedictusberg 22 Arkgemeenschap 26 Augustinessen van St. Monica 27 B`ulah-hoeve 28 Bezinningshuis Bethanie 30 Bezinningshuis Mater Amabilis 30 BOKA 32 Croy Gemeenschap 46 De Berkenhof 47 De Buitenwacht 47 De Heideberg 49 De Hoek 49 De Kooikamp 49 De Paraplu 51 De Sprengk 52 De Terebint 52 De Wending 53 Dom. v.d. H. Catharina van Siena 57 Dominicanessen van Bethanië 57 Effeta-Gemeenschap 59 Eliagemeenschap 59

9 Elim 60 Goodwillcentrum 73 Goodwillcentrum 73 Goodwillcentrum The Village 73 Het Huis van Antonia 77 Huize Mater Ecclesiae 79 Inloophuis Schothorst 81 Jonahuis 85 Karmel St. Jozef 87 Karmel Titus Brandsma 87 Kasteel Slangenburg 87 Kl. v.d. geb. v.d. Moeder Gods 93 Kleine Zusters van Jezus 93 Klooster van de H. Profeet Elias 93 Kloostergemeenschap Sint Jan Leefgemeenschap De Trijesprong 87 Maristen, Paters 100 Minderbroedersklooster 103 Missionaire Leefgroep SVD 104 Nieuwe Aarde Gemeenschap 111 Nikola Kommuniteit 112 Ons Huis 114 Opvangcentrum De Breehof 115 Opvanghuis Abri 116 Pensiontehuis Westeinde 121 Romolen Beek I 129 Stichting De Rotonde 139 Stichting H.O.C. Ruimzicht 141 Stichting Het Tweede Huis 142 Stichting Jeroen 142 Stichting Johanniter Opvanghuis 143 Stichting Leven 143 Stichting Stal Vereniging `t Helmgras 157 Vormingsfratern. Minderbroeders 161 Vormingshuis Karmel 161 Vrouwenopvanghuis Flokstra 163 W.I.C. Gemeenschap 164 Woongemeenschap De Wonne 167 ZKPT 170 media 3xM 21 Anja de Zeeuw 25 Apostolaat van het Gebed 25 Archipel Informatica 25 Asaf Books, Gifts & Music 26 Baaij Light Cards B.V. 28 BDU/Tijdschriften 29 Bethel Press Nederland 29 Bibliotheek Le Sage ten Broek 30 BKV-Lektuurcentrum 31 Boerema Geluidstechniek 32 Boland BNO 32 CBB 38 CBC `t Gulden Boek 39 CGL 40 Christelijke Lektuur Centra 42 Costselect Uitgevers 45 Dagblad Trouw 47 De Appelbloesem Pers 47 De Heilbode 49 De Luisterpost/Bralectah 49 Deelstra & De Jong 53 DeViant 54 Dick en Wilna de Grooth 55 Douglas Design BNO 58 Drukkerij Berne 58 Drukkerij Contrast vof 58 Drukkerij Moria 58 EAS 59 EB, Uitgeverij 59 EB*studio, facilitaire vormgeving 59 Elbert Stigter 59 Elia Stichting 59 ETACS 61 Evangelisch Persbureau Nederland 63 Evangelische Omroep 63 Evangelische Tractaatzending 64 Evoband Audioservices 64 Ezra 64 Filippus 66 Fine Art Productions 66 Friesch Dagblad 68 GAZON Uitgeverij 69 Gereformeerde OmroepVereniging 72 Gospeltime Nederland 73 IKON 80 Inst. voor Katholieke Informatie 81 Interkerkelijk Lektuurbureau 82 Interpetto 83 Jakob Lorber Stichting 84 Jan Jaring BNO 84 John Bunyan Stichting 85 Katholiek Nieuwsblad 88 Katholieke Radio Omroep KRO 89 Kerkboek.nl 89 KFA-Filmbeschouwing 89 Klankbeeldstudio Uitzicht 91 Kleine Uitgeverij Duizendvoud 93 KNC 93 Lindenberg Productions 99 Markt en Missie 100 Adviesbureau Hardeman 100 Merweboek Uitgeverij 101 Music & Art 106 Musitronics 106 Muziekuitgeverij Annie Bank B.V. 106 N.A.W. plus 107 Nationale Oec. Werkgroep 107 NCRV 107 Nederlands Dagblad 110 Nehemia 111 Nieuwe Vrijzinnige Omroep 112 Novation Records 112 Opbouw 115 Opwekkingslectuur 116 Paraklesis Boeken 119 Parochiebladenservice 119 9

10 PCN 121 Persbureau Grote Klok 122 Pro Mission 122 Proclama 123 Quadro vormgevers VOF Reformatorisch Dagblad 127 Regenboog Uitgeverij 127 Samenwerkende Chr. Boekhandels 131 Shiloh & Moving On Publishers 133 Sola Scriptura 135 Solcon 135 Stafbureau Communicatie 136 Stichting ACKO 137 Stichting Ark 137 Stichting Baruch 137 Stichting Basis Lektuur Dienst 137 Stichting Evangelie-Lektuur 140 Stichting Graalswerk 141 Stichting Het Fundament 142 Stichting Het Licht des Levens 142 Stichting Inspiratie 142 Stichting Interkerk 142 Stichting Interkerk 142 Stichting Plint 145 Stichting R.K. Voorlichting 145 Stichting VolZin 147 Stichting Woord en Beeld 147 Studio Cor Brandenburg 148 Tekstbureau To the Point 149 The Company Produkties 149 Trans World Radio Ned. en België 151 Uitgeverij Ark Boeken 152 Uitgeverij Boekencentrum 152 Uitgeverij Bosch en Keuning 152 Uitgeverij Buijten & Schipperheijn 152 Uitgeverij Colomba 152 Uitgeverij Damon 152 Uitgeverij De Banier 153 Uitgeverij De Ploeg 153 Uitgeverij De Ster 153 Uitgeverij De Vuurbaak 153 Uitgeverij Den Hertog 153 Uitgeverij G.F. Callenbach 153 Uitgeverij Gideon 153 Uitgeverij Gooi en Sticht 153 Uitgeverij H. Gianotten B.V. 153 Uitgeverij Kok 153 Uitgeverij Medema 153 Uitgeverij Meinema 153 Uitgeverij Narratio 153 Uitgeverij NZV/Kwintessens 153 Uitgeverij Profiel 153 Uitgeverij Rhemaprint 154 Uitgeverij Sinite Parvulos 154 Uitgeverij Ten Have 154 Uitgeverij Tertius 154 Uitgeversgroep Jongbloed 154 Uitleendienst Chr. Lokale 154 Van der Ros Communicatie 156 Wever Van Wijnen 166 Zendtijd voor 169 milieu Franciscaans Milieuproject 67 Projectgroep Kerk en Milieu 124 Stichting Aardewerk 137 minderheden ATD-Vierde Wereld Nederland 26 De Herberg 49 EB-Medelanders 59 Gave 69 Missionair Centrum 104 Stichting SOFAK 146 musea Afrika Museum 23 Bijbels Museum Amsterdam 31 Bijbels Openluchtmuseum 31 Bisschoppelijk Museum 31 Bisschoppelijk Museum 31 Corrie ten Boomhuis 45 Galerie Ruach 69 Gemeentemus. Jacob van Horne 70 Missiemuseum Steyl 103 Museum & Afrika Centrum 106 Museum Amstelkring 106 Museum Catharijneconvent 106 Museum Klooster Ter Apel 106 Museum van Gerwen-Lemmens 106 Museum voor Religieuze Kunst 106 Schatkamer Kathedrale Basiliek 132 onderwijs vorming `t Vierhouterbos 21 Abdijhuis 22 Algemeen Bureau Kath. Onderwijs 23 Allardsoog-Hunneschans 23 ALPHA 24 AOb/Bonaventura 25 Archief en Documentatiecentrum 25 Archief- en Documentatiecentrum 25 Arienskonvikt 26 ATL 26 Atlantic Bridge 26 Augustijns Instituut 26 Azusa Theologische Hogeschool 27 Baptisten Seminarium 28 Belmont 29 Besturenraad 29 Bezinningscentrum Emmaus 29 Bezinningscentrum VU 30 Bijbel & Onderwijs 30 BISO 31 Bleyerheide 32 Bond Chr. Geref. Zondagsscholen 33 Bond van Chr. Geref. Mannenver

11 Bond van Geref. Jongerenveren. 33 Bond van Ned. Herv. Mannenver. 33 Bond van Ned. Hervormde 33 Bosgoed 34 Bouworde Nederland 34 Broeders van de Chr. Scholen 35 BurghtNetwerk 36 Centr. voor Theologie 39 Centrum De Hoorneboeg 39 Centrum Hydepark 39 Centrum voor Ethiek van de K.U. 40 Centrum voor Ref. Wijsbegeerte 40 Centrum voor Wetenschap 40 CGL 40 Charismatisch Pastorale Vorming 40 Chr. Geref. Jongeren Organisatie 41 Chr. Hogeschool Ede 41 Chr. Hogeschool Windesheim 41 Chr. Pedagogisch Studiecentrum 41 Christelijk Studiecentrum ICS 42 Christenen voor de Waarheid 42 Comm. Gemeentetoerusting ELK 43 Commissie Kerkelijke Archieven 44 Commissie voor de Kinderdiensten 44 Commissie voor de Opleiding 44 Commissie vormingswerk CGK 44 Conferentiecentrum Bethanië 44 Conferentiecentrum Bovendonk 44 Conferentieoord Het Brandpunt 44 CongresCentrum De Werelt 45 Contact Christelijke Culturen 45 CSFR 46 CWJ 46 De Ark 47 De Beiaard 47 De Bron 47 De Navigators 49 De Stoppelberg 52 De Strubben 52 De Vierslag 53 De Witte Velden 53 De Wittenberg 53 De Zwanenhof 53 Dienst Opleiding en Vorming 55 Dienstencentrum Kloosterarch. 55 Docete 56 Docum. Liudger in Nederland 57 Dominicaans Activiteiten Centrum 57 Don Bosco Assel 57 Doopsgezind Seminarium 57 Doopsgezinde Jeugd Centrale 58 Doopsgezinde Jongeren Bond 58 EB t&v, missionaire toerusting 59 Ernst Sillem Hoeve 61 Evang. Theologische Academie 61 Evangelisch-Luthers Seminarium 63 Evangelische Bijbel Scholen 63 Evangelische Hogeschool 63 Even Bijpraten 64 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Faculteit der Godgeleerdheid 65 Fed. Chr. Agrarische Jongeren 65 Federatie Christelijk HBO 65 Folk en Tsjerke 66 Fredeshiem 68 GCO fryslân afdeling LEVO 69 Gen-jongerenbeweging 70 Geref. Wetensch. Genootschap 71 Gereformeerde Bijbelstudiebond 71 GIDS 72 Groot-Seminarie Rolduc 73 Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 77 Het Huis te Eerbeek 77 Het Nederlandse Kolpingwerk 78 Hist. Documentatiecentrum 78 Hoekelum 78 Hogeschool Holland 78 Hoogerheide 78 Ichthus 79 ICI/Global University 79 IFES-Nederland 79 IKOS-NPB 80 Inst. voor Liturgiewetenschap 81 Inst. voor Oosters Christendom 81 Instituut Sainthèse 81 Instituut voor Pastorale Studies 81 Interkerkelijke Stichting 82 Janusz Korczak Stichting Amsterdam 84 Jeugd met een Opdracht 85 Jeugdbond Geref. Gemeenten 85 Jeugdwerkbureau Lava 85 Jeugdwerkbureau STAP 85 Jongerencentrum Karibu 86 Jongerencentrum Onder de Pannen 86 Kairos katechistenopleiding 87 Kaski 87 Kath. Inst. voor Schippersjeugd 88 Kath. Instituut voor Massamedia 88 Kath. Theologische Universiteit 88 Katholiek Documentatie Centrum 88 Katholiek Leven in Beeld 88 Katholiek Pedagogisch Centrum 88 Katholieke Universiteit Nijmegen 89 Katholieke Vereniging voor HBO 89 KiemClub 91 Kind en Wereld 91 Kinder- en Jeugdwerk Samuel 91 KMVC De Vlasakkers 93 Koers voor Ouders 94 Koningshof 95 Kontakt der Kontinenten 95 L Abri-Nederland 96 La Verna 96 Leeftocht voor onderweg 97 Liturgisch Instituut 99 Living Water Ministries 99 Luce, Inst. voor Theol. Vorming 99 Lutherse Lekenopleiding 99 LVGS 99 Mennorode

12 Mensen onderweg 101 Metanoia training & coaching 101 Mgr. Terwindtstichting 101 Militair Pastoraal Centrum 101 Montfortcentrum Op Weg 105 Morgenster 105 Moving on Ministries 106 Mozeshuis 106 NBI Hogeschool voor theologie 107 Ned. Baptisten Jeugd Beweging 108 Ned. Carmelitaans Instituut 108 Ned. Geref. Seminarie 109 Ned. Instituut voor Kerkmuziek 109 Ned. Katholieke Schoolraad 109 Ned. Pinkster Jeugdbeweging 109 Ned. Zondagsschool Vereniging 110 Nederlandse Missie Raad 111 NKO 112 NVVZ 112 Ons Centrum 114 Ons Erf 114 Ons Landhuis 114 Onze Lieve Vrouw ter Eem 114 Open Huis `t Stoofje 115 Opleidingen Theologie 115 Opleidingsinstituut voor 115 Ouders en COO 117 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Pastorale Bibliotheek Rotterdam 119 Pinkster Jeugd Beweging 122 Prof. Dr. G.A. Lindeboom Inst. 123 Raad voor KPV in Nederland 125 Radboudstichting 125 Ref. Leergangen Zwolle 127 ResponZ 129 ResponZ-Internationaal 129 Rhederoord 129 Samen op Weg Jeugdwerk 131 SBI training en advies 131 SBI-conferentiecentrum Boschoord 131 School van Woord en Daad 132 Scouting Nederland 133 Seminarium Bond van VEG in Ned. 133 SGO Uitgeverij 133 Soeterbeeck Programma K.U. 135 Sonneheerdt Opleiding & Arbeid 135 Stem in de Stad 136 Stichting Apóllos 137 Stichting Bibliodrama 138 Stichting Change 138 Stichting Echelon 139 Stichting Edward Schillebeeckx 139 Stichting Eljakim 139 Stichting Exalt 140 Stichting HerstelTeam 142 Stichting IBA 142 Stichting Kinderwerk Timotheus 143 Stichting Koinonia 143 Stichting Ned. Geref. Jeugdwerk 144 Stichting Nieuwegen 144 Stichting Parel 145 Stichting R.K. Priesteropleidingen 145 Stichting St. Hildegardis 146 Stichting Unity-Nederland 146 Stichting Witte Velden 147 Studiecentrum voor Onderwijs 148 STVA 148 SVJ 148 Theologencursus 149 Theologie Noordelijke Hogeschool 150 Theologische Faculteit Tilburg 150 Theologische Hogeschool 150 Theologische Universiteit 150 Theologische Universiteit 150 Theologische Universiteit 150 Thijmgenootschap 150 Thomas More Academie 150 Thomas van Aquino 150 Thomas van Aquino 150 Titus Brandsma Instituut 150 Unie voor Christelijk Onderwijs 154 Universiteit van Tilburg 154 VBKO 156 Ver. voor Ned. Kerkgeschiedenis 157 Vereniging AG 157 Vereniging Hebreeuws 159 Vereniging voor chr. w.o. 160 Vereniging Woodbrookers Barchem 160 VGL 160 VISCH.TA 160 Volksabdij O.L. Vrouw ter Duinen 161 Vormingscentrum Kapellerput 161 Vrije Evang. Jeugdorganisatie 162 Vrije Jeugdkerk en -Kampen 162 Vrije Universiteit 162 VU Podium 163 VU, Faculteit der Godgeleerdheid 163 Ward Centrum Nederland 164 Ware Liefde Wacht 164 Werkgroep Abdij-Bibliotheken 165 Werkgroep Katholieke Jongeren 165 Westhill 166 Wg. Wetensch. Theol. Bibl. 166 Willibrordushuis 166 Woodbrookers Kortehemmen 167 YMCA Nederland 168 Zonheuvel 170 ontwikkelingswerk Actie Calcutta 23 BACLA 28 Buro voor Intern. Solidariteit 36 CLAT-Nederland 43 Compassion Nederland 44 Cordaid 45 COV 45 De Verre Naasten 53 Dienst over Grenzen 55 Dorcas Hulp Nederland 58 12

13 Emmaus Nederland 60 Fair Trade Organisatie 65 Hulp aan Papua`s in Nood 79 ICCO 79 Internationaal Chr. Steunfonds 83 Jubilee Nederland 86 LEPRAzending Nederland 97 Melania 100 Memisa 100 Mensen in Nood 101 Mercy Ships 101 MIVA 105 Ned. Albert Schweitzer Fonds 108 Nederlandse Missie Raad 111 Oikocredit Nederland 113 Oikos 113 Samaritan`s Purse Nederland 131 Sarepta Supply & Logistics 131 Scholenproject Cambodja 132 Solidaridad 135 Stichting BIJEEN 138 Stichting Goed Werk 141 Stichting Wilde Ganzen/IKON 147 Stichting World Partners 147 TEAR fund 149 Vastenaktie Nederland 156 Vereniging Simavi 159 Werkgroep SGO 165 Woord en Daad 167 World Servants Europe 167 World Vision 167 ZOA-Vluchtelingenzorg 170 pastoraat `t Arendsnest 21 Aandachtscentrum 21 Afrika Huis 23 Allochtonenzielzorg 24 Apostolaat ter Zee Stella Maris 24 Bureau Hoofdaalmoezenier 35 Bureau Hoofdlegerpredikant 35 Bureau Hoofdpredikant 36 Bureau Pastoraal 36 Centrum voor Past. Counseling 40 Centrum voor Past. Counseling 40 CVPE 46 De Hezenberg 49 De Open Deur 51 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 Elisabethbode, EB-Pastoraat 60 EO Nazorg 61 Evangelisch Pastoraal Centrum 63 Goodwillcentrum Amsterdam 73 Hospitium San Luchesio 78 Huis ter Duin 78 IKON Pastoraat 80 Interkerkelijk Dovenpastoraat 82 Justitiepastoraat 86 Kerk en Krijgsmacht 89 Kerk Zonder Grenzen 91 KSCC 95 Land. Katholiek Schipperswerk 96 Land. Steunpunt Studentenpast. 96 Landelijk Woonwagenpastoraat 97 Lichtpunt, St. Dienst te Velde 97 Lucasorde 99 Luchthavenpastoraat 99 pastoraat 100 Mirjam Werkgroep 103 Missions to Seamen 105 Ned. Vereniging van Vrijgevest. 110 Nehemia 111 Nieuwe Hoop 111 Oecumenisch Pastoraat 113 Opvangcentrum Tenslotte 116 P.C. Geestelijke Verzorging 119 Pastoraal Adviesbureau 119 Pastoraal Centrum bisdom Haarlem 119 Pastoraal Centrum Oase 119 Pastorale Hulpverlening Shalom 119 Pax Christi Centrum 121 Platform Jeugd- en Jongerenpast. 122 Promise 124 R.K. Secr. Toeristenzielzorg 125 Raad voor het R.K. Justitiepast. 125 Siloam Consultancy 133 SMPR 135 SOS-Gebedslijn 135 Stichting De Burght 138 Stichting De Waterval 139 Stichting Dr. E. Kübler-Ross 139 Stichting Eljakim 139 Stichting Epafras 140 Stichting Saron 146 Theologie Noordelijke Hogeschool 149 Veren. ter Verbr. der Waarheid 157 VPSG 161 Ware Liefde Wacht 164 Ziekenapostolaat Nederland 169 politiek CDA 39 CDA-Bestuurdersvereniging 39 CDA-Vrouwenberaad 39 CDJA 39 ChristenUnie 42 CIO 42 De Linker Wang 49 Glasnost in Cuba 72 Guido de Brès-Stichting 74 Katholieke Politieke Partij 89 Ned. Christen Democraten 109 SGP-jongerenorganisatie 133 Staatkundig Gereformeerde Partij 136 Trefpunt van Socialisme 151 Voorlichting en Vorming SGP 161 Wetenschappelijk Instituut 166 Wetenschappelijk Instituut CDA

14 relaties Centrum voor Huwelijk en Gezin 40 De Cirkel 47 Diocesane Dienst HGR 56 Hulp en Recht na Seksueel 79 Klachtencommissie Seksueel 93 Labyrint/In Perspectief 96 LKP 99 PPM Stimulans 122 Samen Verder 131 Stichting Onze Weg 144 VPSG 161 Werkgroep Homoseksualiteit 165 samenleving `t Groenewold 21 ACAT-Nederland 22 Actioma 23 Amnesty International 24 Anders Denken 25 Arme Kant van Nederland/EVA 26 ATD Vierde Wereld `t Zwervel 26 Babylon 28 Bond tegen het vloeken 33 Calama 37 Christenen voor de Waarheid 42 Commissie Justitia et Pax 43 CV Koers 46 Diocesaan Pastoraal Centrum 56 DISK Landelijk Bureau 56 DMAcentrum Zuid-Holland 56 Elisabethbode 60 Genesis Faith for the Family 70 Grote Stilte Atlas van Nederland 74 GSA 74 Interkerkelijke Commissie 82 Katholieke Emigratie Centrale 89 KRKS 95 Maatschappelijke Activering 100 Marga Klompé Stichting 100 Nationaal Katholiek Thuisfront 107 Nederlanda Katoliko 110 Nederlandse Missie Raad 111 NVZ 112 Op Doorreis 115 Open Huis `t Stoofje 115 Pauluskerk Rotterdam 121 Prot. Chr. Ouderenbond 124 Relig. tegen Vrouwenhandel 128 Schreeuw om Leven 131 Sobrietas 135 Stichting Exodus Alkmaar 140 Stichting Exodus Amsterdam 140 Stichting Exodus Den Bosch 140 Stichting Exodus Den Haag 140 Stichting Exodus Groningen 140 Stichting Exodus Leiden 140 Stichting Exodus Nederland 140 Stichting Exodus Rotterdam Stichting Exodus Utrecht 141 Stichting Vluchteling 147 Unie KBO 154 Veren. ter Verbr. der Waarheid 157 Vereniging Netwerk Urban Mission 159 VKMO 161 Werkgroep KERK EN DIER 165 Werkgroep Kerk en Dorp 165 Zevenbergse Conferentie 169 spiritualiteit Abdij Lilbosch 21 Abdij Maria Hart 21 Abdij Maria Refugie 21 Abdij Maria Toevlucht 21 Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord 21 Abdij O.L.V. Onbevlekt Ontvangen 21 Abdij O.L.V. van Koningshoeven 21 Abdij O.L.V. van Koningshoeven 21 Abdij Sion 21 Abdij van Berne 21 Arienscomité 25 Assumptionisten 26 Augustijns Centrum de Boskapel 26 Augustinessen van Heemstede 26 Augustinessen van St. Monica 27 Augustinessen van St. Monica 27 Augustinessen van St. Monica 27 Barmh. Zrs. van de H. Car. Borr. 28 Benediktusgroep 29 Blauwe Iris 32 Bouwen aan de Nieuwe Aarde 34 Br. van de Onbevl. Ontvangenis 34 Broeders Franciscanen 34 Broeders Franciscanen 34 Broeders Penitenten 34 Broeders ter ere van de 35 Broeders van de H. Joseph 35 Broeders van Huijbergen 35 Broeders van Maastricht 35 Broeders van O.L.V. van Lourdes 35 Broeders van Oudenbosch 35 Broeders van St. Joannes de Deo 35 Broederschap v.h. H. Sacrament 35 Broederschap van het H. Kruis 35 Broederschap van O.L. Vrouw 35 Broederscongregatie O.L. Vrouw 35 Camillianen 37 Casa Carmeli 38 Centrum voor moderne devotie 40 Centrum voor Parochiespiritual. 40 Charism. Werkgemeenschap Ned. 40 Chesed-groep Nijmegen 41 Cistercienzers 42 Clarissen 43 Clarissen Klooster 43 Communiteit De Ark 44 Congr. Arme Dienstm. van J.C. 44 Congr. Fraters Maristen Ned. 44

Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum

Verslag 1999-2004. Katholiek Documentatie Centrum Verslag 1999-2004 Katholiek Documentatie Centrum Verslag 1999-2004 Katholiek Documentatie Centrum woord vooraf In 1999 kwam er, onbedoeld, een einde aan de uitgave van het Jaarboek van het Katholiek

Nadere informatie

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn

Kerkinformatie. Een kerk voor allemaal. Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Kerkinformatie Nummer 118 Een kerk voor allemaal Kerkelijke werkers onmisbaar Gelovig present zijn Inhoud Colofon Nummer 118 3 Bijbellezen Het project Intercultureel Bijbelezen is geëvalueerd 5 Synodeberichten

Nadere informatie

Liturgische boekenkast

Liturgische boekenkast Liturgische boekenkast Een handreiking voor bibliotheken van parochies ten dienste van het vieren van liturgie Interdiocesaan Liturgisch Beraad in samenwerking met Berne Heeswijk. Versie 02 / juni-september

Nadere informatie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl

Jaarverslag 2007 www.kerkinactie.nl Jaarverslag 1 Jaarverslag www.kerkinactie.nl Inhoudsopgave 2 Colofon 2 Voorwoord 3 1. Kerk in Actie in 4 2. Missionair werk 8 3. Diaconaat 10 4. Zending 13 5. Werelddiaconaat 16 6. Noodhulp 21 7. Kinderen

Nadere informatie

plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan 91 020 303 88 21 D Deraeve sdb

plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan 91 020 303 88 21 D Deraeve sdb plaats lokatie / adres telefoonnummer contact-persoon Amsterdam Salesianen Don Bosco Apollolaan 91 020 303 88 21 D Deraeve sdb 06 44 65 85 46 14 u ontvangst met koffie/thee/gebak kleine tentoonstelling

Nadere informatie

plaats lokatie adres telefoonnummer contactpersoon e-mail adres

plaats lokatie adres telefoonnummer contactpersoon e-mail adres plaats lokatie adres telefoonnummer contactpersoon e-mail adres Almelo 1 Karmelgroep Almelo Rembrandtlaan 25 0546 536 410 Mevrouw secretariaat@karmel.nl Monique Jacobs 9.30 16.30 uur doorlopend informatietafel

Nadere informatie

Blad1. Pagina 1. Website Webadres Selectiedatum

Blad1. Pagina 1. Website Webadres Selectiedatum Website Webadres Selectiedatum (Bijna) 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden http://www.kennislink.nl/publicaties/bijna-200-jaar-koninkrijk-der-nederlanden2014-03-31 12:17 [Curating journals / Curational

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

Kerkinformatie. nummer 194 juli-augustus 2011. Meedoen met musicals

Kerkinformatie. nummer 194 juli-augustus 2011. Meedoen met musicals Kerkinformatie nummer 194 juli-augustus 2011 Meedoen met musicals Bas Plaisier over christenen in China Marcus- Connect in Den Haag Collecterooster 2012 2 Internetnieuwtjes Handige beeldbank Herdenking

Nadere informatie

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007

40 JAAR. een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 40 JAAR een terugblik op het werk van de Haëlla Stichting in de jaren 2005-2007 Geloof en samenleving Vrede en mensenrechten Milieu Ontwikkelingssamenwerking Achterstandssituaties Vertrouwen in mensen

Nadere informatie

Kerkinformatie. Kerstfeest 2011. Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen

Kerkinformatie. Kerstfeest 2011. Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen Kerkinformatie nummer 198 december 2011 Kerstfeest 2011 Dominee in Parijs Teambegeleiding in Amsterdam IKON in zwaar weer Boekje over duurzaam beleggen 2 Internetnieuwtjes Diakenen helpen elkaar Uitgezonden

Nadere informatie

Projectenboekje 2013

Projectenboekje 2013 Projectenboekje 2013 Waarin opgenomen een overzicht van de in 2012 toegekende projecten Wattstraat 21, 2723 RA Zoetermeer telefoon 079 3610933 www.pelgrimshoeve.nl Algemeen Al onze medewerkers zijn vrijwilliger.

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Reinaerde kindercentr de Ster De Heygraeff 3 3931 MK Woudenberg A.D.O. Thuiszorg Beukelsweg 7 c 3022 GA ROTTERDAM A1 TOPZORG GELRESTR 79 6101EV ECHT

Reinaerde kindercentr de Ster De Heygraeff 3 3931 MK Woudenberg A.D.O. Thuiszorg Beukelsweg 7 c 3022 GA ROTTERDAM A1 TOPZORG GELRESTR 79 6101EV ECHT Reinaerde kindercentr de Ster De Heygraeff 3 3931 MK Woudenberg A.D.O. Thuiszorg Beukelsweg 7 c 3022 GA ROTTERDAM A1 TOPZORG GELRESTR 79 6101EV ECHT AAD OOST Demmersweg 55 7556 BN HENGELO (O) Aanzien Van

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Energiebedrijf EDON (ook voor CAI-aangelegenheden).

Energiebedrijf EDON (ook voor CAI-aangelegenheden). NB. Bij de telefoonnummers is alleen het netnummer vermeld als het een nummer buiten het netnummergebied Zwolle betreft. Alle nummers in dat netnummergebied (waaronder dus ook Kampen) hebben netnummer

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau December 2009 Jaargang 1 Nr. 1 Inhoud 3 Meditatie 5 Generale diaconale

Nadere informatie

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004

Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 katholieke vereniging voor oecumene athanasius en willibrord Bijbel en oecumene Willibrordzondag 7 november 2004 Op 21 november is het 40 jaar geleden dat in de Katholieke Kerk op het Tweede Vaticaans

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Zalig Pasen! Verbeter de relatie, begin bij interreligieuze dialoog. Pasen is hier en nu! Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam.

Zalig Pasen! Verbeter de relatie, begin bij interreligieuze dialoog. Pasen is hier en nu! Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam. april 2011 SamenKerk 3 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Verbeter de relatie, begin bij interreligieuze dialoog pagina 4 Pasen is hier en nu! pagina 20 Zalig Pasen! Inhoud Van de redactie 4 In

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Naam Adres Postcode Plaats Stichting Kentalis Zorg Theerestraat 42 5271 GD SINT-MICHIELSGESTEL Stichting Joods Maatschappelijk Werk (J.M.W.) De Lairessestraat 145 1075 HJ AMSTERDAM Mappa Mondo Postbus

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

Dear ladies, Als altijd: veel leesplezier, Marian Papavoine NIEUWS VAN DE DEELNETWERKEN

Dear ladies, Als altijd: veel leesplezier, Marian Papavoine NIEUWS VAN DE DEELNETWERKEN Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht 030 253 1839 e-mail iwft@theo.uu.nl postbank 861693 tnv IWFT te Andel -------------------------------------------------- Nieuwsbrief van IWFT Vrouwennetwerk Theologie

Nadere informatie

EO Jongerendag Op 4 juni bezocht de scriba de EO Jongerendag in het Gelredome te Arnhem.

EO Jongerendag Op 4 juni bezocht de scriba de EO Jongerendag in het Gelredome te Arnhem. I. Activiteiten preses, scriba en overige moderamenleden Juni 2011 Deutsche Kirchentag te Dresden Van 1 tot en met 5 juni bezochten de preses en okr. B.van Bokhoven de Deutschen Kirchentag van de Evangelische

Nadere informatie