SLM vanaf 29 maart op route Cayenne-Miami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SLM vanaf 29 maart op route Cayenne-Miami"

Transcriptie

1 Jaargang 105 DINSDAG 18 MAART 2014 NO SRD 1,25 Raadsadviseur Abrahams "aangevallen" door dronkaard Raadsaviseur, ex-minister van Openbare Werken (OW) en NDP-topper Ramon Abrahams had gisteren niet zijn beste dag. Abrahams bevond zich op Paghwa-dag in Wanica op een gezellig samenzijn toen een man ter plaatse hem moet hebben aangevallen en belaagd. Zijn lijfwachten grepen in eerste instantie in, maar de politie van Lelydorp moest daarna toch ingrijpen om de rust terug te brengen. Politiewoordvoerder inspecteur Humphrey Naarden bevestigt het incident, maar spreekt liever niet van een aanval. In tegenstelling tot wat omstanders beweren, zegt de politiewoordvoerder dat blijkens de rapportage Vanaf 29 maart aanstaande zal de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) de vleugels verder uitslaan en vanaf Cayenne een vliegverbinding naar Miami opstarten. De SLM zal met de wekelijkse vlucht in een Hoewel de levensverwachting van Surinamers in het afgelopen decennium gestegen is zijn de nationale mortaliteitscijfers voor specifieke doelgroepen bovengemiddeld. Dit blijkt uit het World Mortality Report 2013, dat vrijdag jongstleden door het United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) is uitgebracht. Het instituut stelt daarbij vast dat voor het tijdvak de gemiddelde levensverwachting die hij heeft van de gewestelijke politiecommandant van Wanica, Abrahams niet is mishandeld of geslagen. De belager zou zich in beschonken toestand hebben gewend tot Abrahams en enkele andere hoge functionarissen ter plekke. De politie kreeg bericht van de lijfwachten dat de man de rust verstoorde. Volgens het verslag dat Naarden heeft gekregen "is de dronkaard voor ontnuchtering afgevoerd. Hij is niet aangehouden." Nadat hij weer bij zijn zinnen was, is de man heengezonden. De dronkaard wilde overigens niet geloven dat hij zich op het politiebureau bevond en dat hij zich zo had misdragen. SLM vanaf 29 maart op route Cayenne-Miami belangrijke behoefte voorzien, aangezien veel Fransen genoodzaakt waren om ons land als hub te gebruiken bij een reis naar de Verenigde Staten. Volgens het medium France Guyane zouden vanaf ons oosterbuurland Bovengemiddelde mortaliteitscijfers in Suriname van de Surinames 70,9 jaar is, hetgeen een verbetering is ten opzichte van de periode , toen dit cijfer 67,6 was. Surinaamse mannen worden nu gemiddeld 67,8 jaar en vrouwen gemiddeld 74,2 jaar, terwijl dat tussen 1990 en 1995 nog respectievelijk 64,4 jaar en 71,1 jaar was. Zorgwekkend en relatief erg hoog zijn nog altijd de mortaliteitscijfers voor Surinaamse kinderen onder vijf jaar, hoewel er inmiddels daarin wel een tevens nieuwe SLM-destinaties naar Guyana, Trinidad, Curaçao en Aruba in het verschiet liggen. Ruim anderhalf jaar geleden gaven de Fransen bij de heropening van de luchtbrug Paramaribo-Cayenne-Belém al te Ruim anderhalf jaar geleden gaven de Fransen bij de heropening van de vliegroute Paramaribo- Cayenne-Belém reeds te kennen dat de SLM bijzonder welkom was deze destinatie aan te doen en spraken ze tevens de wens uit voor verdere ontsluiting van ons oosterbuurland. De SLM is nu zover dat zij de vleugels verder kan uitslaan en zij zal vanaf 29 maart vanaf Cayenne een vliegverbinding naar Miami opstarten. kennen dat de SLM hartstikke welkom was deze destinatie wederom aan te doen en spraken toen zelfs de wens uit: "Nous voulons plus!" (We willen meer). Volgens de Fransen getuigde het van moed, dat de SLM na acht jaar te zijn geweerd van de route Cayenne-Belém bereidwillig was opnieuw te voorzien in de lokale behoefte. De relaties tussen de buurlanden en de regio werden met de SLM-diensten verbeterd en de vliegmaatschappij droeg sindsdien in belangrijke mate bij aan de economische onafhankelijkheid van het hele gebied. Wat hen betrof mocht SLM ook een vliegroute openen naar de Braziliaanse steden Macapá, Manaus en Fortaleza, mede met het oog op het komende WK-voetbal. Meer op pag. 2 significante verbetering is opgetreden. Tegenwoordig sterven gemiddeld 23,2 peuters op de duizend levendgeborenen, terwijl het eerder om een gemiddelde van 44,8 ging. Er is volgens het wereldbevolkinginstituut van de VN tevens een progressie geregistreerd als gekeken wordt naar de waarschijnlijkheid dat een persoon tussen het 15 e en 65 e levensjaar sterft en als de levensverwachting na het 60 e levensjaar in beschouwing wordt genomen. Tegenwoordig sterven gemiddeld 176 op de 1000 mensen tussen 15 en 60 jaar, terwijl dat eerder om een gemiddelde ging van 203. In het tijdvak leefden Surinamers nog gemiddeld 17,5 jaar na hun zestigste en tegenwoordig leven onze AOV ers volgens de DESAstatistieken een jaar langer dan het eerder vastgestelde gemiddelde. Meer op pag. 2 Leerlingen doen een educatief spelletje op één van de elf computers in het nieuwe lokaal van de Alexander Sweetschool. Symbolische overdracht nieuw computerlokaal door Chris Bakker Vandaag vond de symbolische overdracht plaats van een compleet nieuw lokaal met elf computers aan de Alexander Sweetschool, gelegen nabij het Eddy Blackman Stadion. Onder meer de First Lady mevrouw Ingrid Bouterse en een aantal afgevaardigden van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en betonfabrikant Argos waren hierbij aanwezig. De directeur van de basisschool de heer Heroe sprak van een historische dag voor de Alexander Sweetschool. Hij is ingenomen met het feit Onderwijs recht illegale kinderen in geding Binnen het onderwijs is er met betrekking tot de inschrijving van illegale kinderen nog een geding. Ouders die met hun kinderen het land binnentreden, zonder een afgestempeld paspoort, worden niet in de gelegenheid gesteld, onderwijs te genieten. Artikel 2 luidende: bescherming tegen discriminatie van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, onderschrijft het volgende: Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder enige uitzondering. De Staat is verplicht kinderen te beschermen tegen elke vorm van discriminatie en dient zich actief in te zetten voor de bevordering van de rechten van kinderen. Artikel 3 over het belang van het kind omschrijft het volgende: Bij alle maatregelen dat de leerlingen nu gebruik kunnen maken van ICT tijdens de lesuren. Het nieuwe lokaal is geheel betaald door betonfabrikant Argos. Het bedrijf heeft inmiddels 47 jaar een relatie opgebouwd met de Surinaamse gemeenschap, eerder onder de vorige naam Vensur. Het bedrijf wilde graag iets teruggeven aan de gemeenschap om deze relatie meer inhoud te geven, zo lieten enkele vertegenwoordigers van Argos weten. In de Alexander Sweetschool werd een goede locatie gezien om dit nieuwe lokaal neer te zetten. Meer op pag. 2 betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 3.2 De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe, het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen. Meer op pag. 2

2 PAGINA 2 DE WEST VAN DINSDAG 18 MAART 2014 NO Rekenonderwijs loopt achter Het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren heeft vandaag een bericht gestuurd, waarin gezegd wordt dat er aanpassingen moeten komen in het rekenonderwijs in Suriname. De vereniging stelt vast dat het reken- en wiskundeonderwijs in Suriname altijd een zorgenkind is geweest. Het vormt één van de bouwstenen van het onderwijs en dient juist om die reden de juiste aandacht te genieten, zo schrijft de vereniging verder in het bericht. In Suriname wordt momenteel de MVDWOAregel nog toegepast. Deze regel houdt in: eerst uitvoeren wat tussen haakjes staat. - dan Machtsverheffen - Vermenigvuldigen - Delen - Wortel trekken - ten slotte Optellen en Aftrekken. De regel wordt ook wel onthouden met het ezelsbruggetje Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord. Deze regel is echter vanaf 1990 internationaal verdwenen. Er kwamen nieuwe afspraken over de volgorde van samengestelde rekenbewerkingen. Deze aanpassing was nodig vanwege een wijziging in de programmeertaal voor de computer. Bij de nieuwe regel moet men eerst uitvoeren: - wat tussen Haakjes staat - dan Machtsverheffen en Wortel trekken - dan het Vermenevuldigen en Delen toepassen - dan Optellen en Aftrekken. Deze nieuwe regel is internationaal vastgelegd onder het volgende ezelsbruggetje: Hoe Moeten Wij Van De Onvoldoendes Afkomen? De twee methoden leiden bij dezelfde berekening tot verschillende antwoorden. Antwoorden die volgens de MVDWOA-regel tot stand komen, zijn anders dan de internationale HMWVDOAregel. Volgens de vereniging heeft dit als gevolg dat de bestaande rekenmethode met bijbehorende handleiding niet meer als richtsnoer gebruikt kan worden. De vereniging heeft het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling reeds geadviseerd om nog in het huidige schooljaar voorbereidingen te treffen voor het innovatieproces. Voor het opdoen van vaardigheden met de nieuwe methode zullen de leerkrachten een training moeten ondergaan, zodat zij bekend raken met de nieuwe regels. Vervolg: Symbolische overdracht SLM onderhield de desbetreffende lijndienst naar Belém al tussen 1992 en 2004, maar werd in 2004 Zo ligt de school centraal ten opzichte van de zes andere scholen die in dezelfde buurt liggen, die ook gebruik gaan maken van de nieuwe faciliteit. Een andere praktische reden is dat een filiaal van Argos om de hoek zit. Een medewerker van Argos zegt: Natuurlijk kunnen critici dit ene lokaal zien als een druppel op een gloeiende plaat, maar als we allemaal een steentje bijdragen kunnen we echt wat veranderen in dit land. Een beleidsmedewerker van het Ministerie van Onderwijs en Volkshuisvesting laat weten dat het nieuwe lokaal past bij het strategisch beleidsplan van de overheid, waarin staat dat ICT een grotere rol moet krijgen binnen het onderwijs. De West berichtte hierover eerder al: Het beleidsplan voor ICT in het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Slechts 33% van alle scholen in het lager onderwijs beschikt over een internetverbinding. Het percentage van scholen dat überhaupt een computer weggebonjourd ten faveure van Air Caraïbes, omdat getracht werd de Franse belangen veilig te stellen. Air Caraïbes kwam evenwel in economische problemen en aan SLM werd het verzoek gedaan deze destinatie wederom in haar bestemming op te nemen. Momenteel voert Surinam Airways wekelijk twee vluchten uit tussen Paramaribo en Belém, met een tussenstop in Cayenne. Onze nationale heeft ligt iets hoger op 48%. Initiatieven zoals deze zijn dus meer dan welkom in Suriname om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Na enkele toespraken waren er een aantal optredens van scholieren, waaronder een prachtig gitaarsolo. Het lokaal werd ceremonieel geopend door First Lady Ingrid Bouterse, waarna de leerlingen gebruik konden maken van hun nieuwe faciliteiten. Vervolg: SLM vanaf 29 maart carrier zal nu via de Frans- Guyanese hoofdstad de vleugels uitslaan naar Miami. De eerste vlucht is gepland voor 29 maart, waarbij de vertrektijd in Cayenne is gesteld op 7.00 uur en de aankomsttijd in de VS om uur, met tussenstops in Paramaribo en Georgetown. De terugkeer is gepland voor donderdag en volgens de Fransen wordt voor de reis een concurrerend tarief van om en bij 675 geboden. Er is geen officiële aankondiging gedaan, maar volgens Pierre Delattre, hoofd van het reisbureau Afat Voyages, heeft het Franse publiek reeds interesse getoond. Naar zijn zeggen wordt deze gelegenheid met beide handen aangegrepen en zijn de reizigers er content over dat ze voortaan niet in Suriname voor visa en andere formaliteiten hoeven te overnachten. SLM vervoert momenteel gemiddeld tien passagiers tussen Cayenne en Paramaribo. Delattre is ervan overtuigd dat dit aantal snel zal stijgen, vooral als SLM vanaf Frans-Guyana meerdere destinaties zal aanbieden naar Curaçao, Aruba (een andere toegangspoort tot de VS) en het eiland Trinidad dat beschouwd wordt als de grootste hub in het Caribisch gebied. Nieuwe studie nodig voor bescherming Weg naar Zee door Seshma Bissesar Er is een nieuwe studie nodig voordat er een gedegen bescherming gebouwd kan worden voor Weg naar Zee. Dat vindt minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW). Hij zegt dat in er in 2008 een studie is verricht over hoe de kuststrook beschermd kan worden, echter is de situatie in 2014 zodanig veranderd dat er een nieuwe studie noodzakelijk is. Recent nog bracht de minister een bezoek aan Weg naar Zee, om de schade als gevolg van de steeds woester wordende zee persoonlijk in ogenschouw te nemen. Momenteel wordt er lapwerk gedaan. Er moet echter een structurele oplossing gezocht worden. De studie die eerder is Stunten komt motorfietsbestuurder duur te staan De 29-jarige R. van O. is maandagmiddag zwaar gewond geraakt bij een botsing op de Henry Fernandesweg. Terwijl R. van O. zijn motorfiets bestuurde haalde hij een stunt uit door het voorwiel van de motorfiets van de grond te brengen, waardoor hij slechts op het Verkeersongeval met zwaargewonden De 48-jarige autobestuurder Bisoenpersad R. is maandag in verzekering gesteld. Gisterochtend reed hij in beschonken toestand in zijn auto over de Martin Luther Kingweg. Daarbij had hij medeinzittenden in zijn voertuig. De medeinzittenden waren R.K. (38 jr), mevrouw U.O.(37 jr.) en de jongens S.O. en P.K. respectievelijk 15 om 11 jaar oud. De verdachte Bisoenpersad 3.3 De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht. Wij werken niet aan de illegale status. Als de ouders niet kunnen aantonen, dat ze via de legale wijze het land binnen gekomen zijn, kunnen wij de kinderen niet inschrijven. De paspoorten Niettegenstaande de lichte progressie in de nationale mortaliteitscijfers, is er een zorgwekkende trend waarneembaar in het binnenland. Uit het onlangs uitgekomen jaarverslag 2012 van de Medische Zending Suriname blijkt namelijk dat in de afgelopen jaren een fors oplopend neonataal sterftecijfer en een systematische daling in het aantal geboorten merkbaar is in het binnenland. Er werden in verricht is van 2008 en we zijn nu zes jaren verder. In zes jaren is de situatie veranderd. Het water is zuidelijker gekomen en vele delen zijn weg. Dus je kan niet met diezelfde studie werken, omdat de delen er niet meer zijn, aldus de minister. Hij zegt dat momenteel er veel wordt gedaan aan lapwerk, maar dat hij hoopt binnenkort het werk te kunnen geven aan aannemers. Volgens hem werken ingenieursbureaus aan een studie. De minister zegt verder dat als de studie af is, het belangrijk is dat elk politieke partij, maar ook elke instituut binnen de samenleving als onderdeel van de gemeenschap zijn ondersteuning geeft, zodat de dijk in versneld tempo kan worden gebouwd. De minister zegt achterste wiel reed. Dat wordt "wippen" genoemd. Op dat moment kwam een personenauto vanuit tegenovergestelde richting aanrijden. R. van O. verloor de controle over de motorfiets en kwam frontaal tegen de personenauto aan. Door de botsing vloog de motorfiets reed vermoedelijk met een hoge snelheid. Op een gegeven moment verloor hij de controle over zijn auto en ramde een elektriciteitsmast, waarna zijn voertuig in de trens langs de weg terechtkwam. Alle medeinzittenden zijn zwaar gewond geraakt en ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis. Behalve dat de verdachte is opgesloten is zijn rijbewijs ook ingevorderd. Vermeld dient te worden dat moet afgestempeld zijn, zei mevrouw Singotiko, inspecteur basisonderwijs in het district Nickerie. Het komt in Nickerie veelvuldig voor dat Guyanezen via de backtrack route illegaal ons land binnen komen. Zowel de dependance van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in het district en de schoolleidingen zien erop toe dat de ouders die wél over een verblijfvergunning beschikken haar regelmatig verlengen. Zodat de kinderen ongestoord onderwijs kunnen genieten, aldus Singotiko. Dit was mijn pleidooi tijdens de afgelopen parlementsvergadering. Primair is 2012 door de organisatie gemiddeld 11,5 sterfgevallen op de 1000 levendgeborenen geregistreerd van kinderen jonger dan vier weken. In 2011, 2010 en 2009 bedroeg dit cijfer nog respectievelijk 9,6, 6,6 en 5,6. Daarenboven blijken ook het zuigelingen en kindersterftecijfer in het achterland erg hoog te zijn. Voor zowel het gemiddeld aantal sterfgevallen op 1000 levendgeborenen van kinderen jonger dan 1 jaar als dat zijn ministerie open staat voor transparantie en een ieder toegang heeft tot informatie. Hij wijst er op dat de bouw van de dijk een duur project is, net zoals elk andere infrastructureel werk. Echter is het hoogtijd geworden dat de problemen te Weg naar Zee voor eens en voor altijd worden opgelost. Als de dijk niet komt, zal een groot deel van Kwatta langzaam, maar zeker weggespoeld worden. Bovendien komt een groot deel van de tuinbouwproducten uit dit gebied. Vele tuinbouwers lijden al jaren enorme verliezen door het steeds binnendringende zeewater. Enkele ondernemers die aan aquacultuur deden in dit gebieden, zijn op een gegeven moment uitgeweken naar andere gebieden. nagenoeg gelijk in brand. R. van O. is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De 56-jarige autobestuurder en de medeinzittende liepen ook letsels op, maar niet van levensbedreigende aard. R. van O. is bij deze botsing als veroorzaker aangemerkt. volgens de Rijwet de bestuurder van een voertuig of motorrijtuig strafbaar is als uit een ademanalysetest blijkt dat hij een alcoholgehalte van minimaal 220 microgram per uitgeademde lucht heeft. De rechter mag zo iemand de rijbevoegdheid ontzeggen tot maximaal 5 jaar. Bij de verdachte Bisoenpersad was de meting ver boven het minimale. Vervolg: Onderwijs recht illegale het zo, dat ongeacht het feit dat het kind illegaal vertoeft in het land, elk kind recht heeft op onderwijs. Soms kan het door administratieve redenen, of door individuele situaties van het kind, komen dat inschrijven afgewezen worden, zei Melvin Bouva commissielid bij de vaste commissie voor onderwijs in het parlement. Er moet hiervoor een oplossing bedacht worden, merkte Bouva op. Realiseren van de rechten De Staat moet alles in het werk stellen om de rechten zoals deze zijn vastgelegd in het Verdrag, te eerbiedigen. Vervolg: Bovengemiddelde mortaliteitscijfers kinderen jonger dan 5 jaar wordt een sterftecijfer van 23 genoteerd. In 2012 werden voorts in het binnenland 1069 geboorten geregistreerd, terwijl dat in 2011, 2010 en 2009 nog respectievelijk ging om 1145, 1363 en Daarbij moet wel de aantekening worden geplaatst dat de binnenlandse populatie jaarlijks substantieel inkrimpt.

3 NO DE WEST VAN DINSDAG 18 MAART 2014 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMCDXVIII - Containers. Inhoudsonderzoek naar de invoer- en uitvoercontainers op de Nieuwe Haven wordt stringenter aangepakt - Air Canada. De boycot van vliegvelden in Venezuela krijgt zijn beslag. Air Canada schort de bestemming Caracas vast op, in afwachting van verhoogde veiligheidsgaranties. Eerder waren daar de problemen met Insel Air, waarvan de financiële middelen bleven vastzitten in het geteisterde land. - 'Stroisi'. In de Column: "Curaçao" op de website van Starnieuws.com, gaf Sandew Hira, een pseudoniem voor Dew Baboeram, op de maandag jl. een summiere reactie naar aanleiding van wat men te melden had over zijn commentaren ter zake de gruwelmoorden van 08 December 1982 en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Moorden waar ook zijn broer, de begeesterde advocaat John Baboeram, het slachtoffer van werd. wsitem/22201 Interessant wordt het pas, als Dew Baboeram ook de columns, over het onverwerkte verdriet van de Baboerams opnieuw en nadrukkelijker publiceert, zodat de vergelijking --met het gedebiteerde in het verleden met het heden-- objectiever kan geschieden. In het bijzonder na de vertoonde draaikontgedragingen. - Unasur. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) juicht de pogingen van Unasur toe, als deze regionale beweging zich ook inzet voor 'rust en orde' in Venezuela. Elk goedbedoeld initiatief wordt door de OAS ondersteund. In ieder geval na ruim 30 doden en meer dan 200 gewonden verder. Over het onbekend aantal wederrechtelijke vrijheidsberovingen van Venezolaanse burgers en militairen, kan men tot nog toe enkel gissen. Intussen wordt de Republiek Suriname er ernstig van verdacht, 'partij te hebben gekozen' voor het eroderende regiem van Nicolas Maduro. De neutraliteit van Suriname wordt zowel in het binnen als het buitenland steeds heviger, in twijfel getrokken. 'Non interference non interferential trials, is the message'. Het is vooralsnog uitkijken geblazen na de ernstige beschuldigingen vanuit Caracas aan het adres van de regering Obama in Washington DC. BBC: 'Venezuela's President Nicolas Maduro has urged the United States to discuss "peace and sovereignty" in a high level commission mediated by the Union of South American Nations (Unasur). Mr Maduro also asked President Obama not to heed US factions that he says want to kill the Venezuelan leader. Venezuela blames the US for the anti-government protests that have left 28 people dead in the past month.the US says Venezuela is using it as a scapegoat for its internal problems EBS. Gaf de directie enige tijd geleden aan, dat er minstens een elektriciteitsmast per dag door een voertuig Enkele vakantiegangers laten zich de Phagwaviering op het Onafhankelijkheidsplein op een uitbundige manier welgevallen. (foto: Johan de Randamie) Dj Chuckie tevreden over Surinaams publiek De bekende deejay Chuckie (Clyde Narain) van Surinaamse afkomst toont zich heel tevreden over het Surinaamse publiek. Gisteren vanaf 12 uur in de middag trokken verschillende etnische groepen naar het Onafhankelijkheidsplein voor de Phagwaviering. De organisatie Lustig Events stond achter dit Gives back Phagwa Festival. Tijdens het evenement en via het social network Instagram spreekt Chuckie zijn dank uit voor de grote opkomst en aan een ieder die op zijn eigen manier liefde heeft getoond tijdens het gebeuren. Thank you so much for showing me so much love for returning home. You represented so hard. I will forever love you and never will forget where I m from, aldus Chuckie. Afgelopen week gaf Chuckie ook een show weg in Santiago de Chile en is het al de gewoonste zaak van de wereld om zijn muziek voor het grote publiek te presenteren. Behalve op het Onafhankelijkheidsplein waren er ook elders activiteiten zoals op het KKF- terrein, Flamboyant Park en in de Palmentuin, waar mensen naar toe trokken voor de Phagwaviering. Het overgrootste deel van het publiek bestond meer uit jongeren. Zoals bekend is zorgt Lustig Events er altijd voor dat er deejays op verschillende plekken van het terrein aanwezig zijn, zodat een ieder aan zijn trekken kan komen. Een ieder heeft zich met verschillende kleuren poeder en kleursel op het lichaam kunnen uitleven tijdens deze tegen de vlakte werd geramd of doorklieft, kon men op één dag in het afgelopen weekeinde, minstens vijf masten per 24 uur bij mekaar optellen. - Strijd. Oudgedienden van het Nationaal Leger die strijd leverden, in het gewapend binnenlandsconflict, tussen Brunswijk en zijn voormalige commandanten, kunnen zich laten registreren voor het begunstigd verkrijgen van een stuk grond. De eventuele uitgifte valt rechtstreeks onder het kabinet van het staatshoofd. - De Krim. Annexatie van De Krim tegen elk internationaal verdragenrecht. Met enkele kwinkslagen en een referendum, dat niet een schoonheidsprijs waard is, werd in het afgelopen weekeinde een strategisch onderdeel van het land Oekraïne aan de Zwarte Zee afgescheiden en maakt men zich in Moskou op, om ook dat schiereiland toe te voegen aan de Russische staat. Een zoveelste incident, na delen uit het onafhankelijke Georgië en te weten Zuid- Ossetië, op vergelijkbare wijzen te hebben geneutraliseerd. nl.wikipedia.org/wiki/oorlog_in_zuid-ossetië_(2008). Er is een zoveelste precedent geschapen door Vladimir Putin. - DNA. Bij God en in Suriname is veel mogelijk. Ronnie Brunswijk is nu fungerend voorzitter van het Surinaamse parlement, als eerste vervanger van de vice-voorzitter die evenals de voorzitter naar het buitenland is vertrokken. In een tijd, dat de Begrotingen van Staat op de agenda zouden moeten zijn geplaatst. De intrekking van de begrotingssloten krijgt nu ook internationale aandacht, meerder vragen en kritieken te verwerken. - Holi. Het Holi-feest is in Suriname op vele plaatsen gevierd. Meest uitbundig ging het toe in de Palmentuin en op het Onafhankelijkheidsplein. Dinsdagochtend kon men opgelopen schade registreren op een nationaal terreinvlak, dat eerder stringent verboden gebied was verklaard voor massa-evenementen. Het kan verkeren, wanneer de aankomende kiezers moeten worden gepaaid. 'Anything goes!'. De VHP heeft de Holi-vieringen over het gehele land, op ingetogen wijzen weten te spreiden. Met als hoogtepunten Nieuw Nickerie, 'de Olifant' te Paramaribo en vele huiselijk te houden gezelligheden. Alle nationale bevolkingsgroepen en buitenlandse gasten, werden bij de vieringen waargenomen. - Fraudeurs. Het is uitkijken geblazen bij de traditionele handelsbanken, nu fraudeurs via 'on-line' Internetverbindingen de aanval hebben geopend op de financiële tegoeden van bankclientèle. - Te veel. Het is de familieleden en vrienden die niet goed weten waar de Maleisische Boeing 777 naar toe is gevlogen en eventueel neergekomen, nu echt teveel geworden. Hongerstakingen dreigen als reactie op een gebrek aan informatie en nu steeds meer het vermoeden heeft postgevat, dat feestelijke plechtigheid tot 12 uur in de ochtend. De West heeft enige interviews afgenomen van pandits die hun mening gaven over deze dag. Zo vindt pandit Jagbandhan Nitin dat het Phagwafeest een ieder bij elkaar moet brengen. In Suriname leven wij in een multiculturele samenleving. Het betekent niet dat alleen hindoes deze dag gaan vieren, maar dat wij met zijn allen betrokken worden bij deze feestelijke plechtigheid. Ook pandit Bhagwanbali Vijay is van mening dat het Phagwafeest een dag voor de Holi s is die het goede op het kwade overwinnen. Om Suriname tot een grotere hoogten te brengen, moet de onderlinge vrede worden versterkt. Morgen zal er een protestbijeenkomst gehouden worden tegen de verkoop van het warenhuis Kersten. Door de protestbijeenkomst zal naar de thans in Suriname vertoevende tweemansdelegatie van het Universiteitsbestuur toe worden benadrukt, dat de totale EBG-gemeenschap en eigenlijk de hele Surinaamse samenleving tegen de verkoop van dit religieus-historisch en cultureel waardevol pand is. De bijeenkomst zal gehouden worden bij het warenhuis Kersten op de hoek van de Steenbakkerijen Domineestraat van tot uur. Directe aanleiding is dat de voorzitter en de administrateur van het Uniteitsbestuur van de Wereldwijde Evangelische Broedergemeente, rev. Robert Hopcroft en dr. Jørgen Bøytler, de EBG Provincie Suriname zullen bezoeken, voor overleg met het Provinciaal Bestuur over de kwestie Kersten. Omstreeks half 4 zullen de functionarisssen zich bij de monumentale zuil op bovengenoemde kruising oriënteren. Met een gebed, bazuikoormuziek en zang zullen de aldaar verzamelde EBG-gemeenteleden en sympathisanten hun actie kracht bijzetten. Hier zal aan alle aanwezigen uitleg gegeven worden over de ontwikkeling van het zendingswerk dat door de Maleisische autoriteiten cruciale gegevens achterhouden. Niet alleen voor Amerikaanse experts, maar ook voor de bij zoekacties ingezette mogendheden. - Ruimtelijke ordening. Het lijkt er nu toch wel op, dat men bij de Staat voorzichtiger te werk wil gaan met het verstrekken van bedrijfsvergunningen. Het 'free for all', dat werd gepraktiseerd zal met een Wet Ruimtelijke Ordening, worden ingeperkt. De facto worden meer overheidsorganen ingezet om de ruimtelijke ordening naar believen van burgers en hun woonbuurten in te richten. De allerhoogste tijd. Ondanks de enorme schade die door objectbezitters en hun woonbuurten al door 'bad governance' is geleden. - Protest. Opnieuw gaat men op de woensdag de boer op om te protesteren, tegen de verkoop van het hoofdgebouw behorend bij de CKC ofwel Kersten Holding N.V. - PUTIN's oorlogsmisdrijf. Het persbureau Interfax zegt op de dinsdagmiddag, dat Russische troepen een Oekraïense legerbasis op de Krim hebben bestormd. Daarbij zou een Oekraïense militair zijn omgekomen. De basis is in Simferopol, de hoofdstad van de Krim. De Oekraïense premier Jatsenjoek spreekt van een oorlogsmisdaad. Hij zegt dat het conflict van een politieke in een militaire fase is overgegaan. Interfax baseert zich op een gesprek met een Oekraïense militair met een tv-station. Die zei dat de commandant van de basis door de Russen was gevangengenomen en een officier gewond was geraakt in zijn nek en zijn schouder. Later meldde Interfax, dat de officier was overleden. - B-777. Aeronautisch gedrag van een vermist vliegtuig. 'De koerswijziging van het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines was ingesteld in de boordcomputer. Het is nog niet duidelijk of dat gebeurd is voor of tijdens de vlucht. De nieuwe ontdekking maakt duidelijk dat de piloten geen abrupte wijziging hebben ingezet. Dat hebben onderzoekers tegen de NewYork Times gezegd. De koers moet zijn gewijzigd door iemand met veel verstand van vliegtuigen. De nieuwe koers moest in een zeven- of acht-cijferige code worden ingevoerd in het flight management system, dat een vliegtuig van punt a naar punt b stuurt. Dat systeem zit op kniehoogte tussen de gezagvoerder en de co-piloot. Aanvankelijk waren er geen aanwijzingen voor een complot van de twee piloten, maar na de laatste onderzoeksresultaten wordt het onderzoek naar de twee verder uitgebreid. Tijdens huiszoekingen werd een zelfgebouwde vluchtsimulator van de piloot gevonden. Er wordt nu onderzocht of de koerswijziging ook in de simulator te vinden is. Zeker is dat de MH370 naar "het westen" is gevlogen, precies tegenovergesteld aan de oorspronkelijke route. De zoekactie richt zich nu vooral op een gebied tussen Kazachstan, Turkmenistan en Noord-Thailand, en het gebied vanaf Indonesië tot de Indische Oceaan. Tientallen landen helpen Maleisië bij het zoeken naar het vermiste vliegtuig. Protestbijeenkomst EBGS tegen verkoop warenhuis Kersten Christoph Kersten in Suriname verricht is en dat in beeld is gebracht op de zuil. Aan de delegatie zal ook duidelijk gemaakt worden, waarom de EBGS tegen de verkoop is van het Kerstenpand, waar het zendingswerk van de EBGS meer dan 246 jaar geleden door middel van handelsactiviteiten begonnen is. Verwacht wordt dat vertegenwoordigers uit alle gemeenten van de EBGS, alsook alle Surinamers die deze verkoop onacceptabel vinden, zich zullen aansluiten bij de actiegroep die zich vanaf uur op het terrein van de Grote Stadskerk zal verzamelen. Ondersteuning van jongeren en ouderen bij dit protest wordt door de actiegroep zeer gewaardeerd! Na de ontmoeting met de gemeenteleden bij de zuil van Kersten zal het overleg tussen het Provinciaal Bestuur en de delegatie van het Uniteitsbestuur omstreeks uur worden voortgezet. Wat er in de toekomst met het pand zal gebeuren, is in deze acties niet een primair doel van de Coördinatiegroep. Waar het om gaat is dat het pand op voor ons heilige grond staat en dat het niet uit de boezem van de EBG mag worden ontvreemd. Deze actie moet het Uniteitsbestuur ervan overtuigen dat de verkoop van het pand Kersten teruggedraaid moet worden en dat zij er alles aan moet doen om alle betrokkenen in dit verkoopproces zo snel mogelijk om de tafel te krijgen. De Coördinatiegroep zal de verkoop van Kersten afsluiten na dit verkoopproces. Te Huur Woonhuis Livornoweg 78 mobiel:

4 PAGINA 4 DE WEST VAN DINSDAG 18 MAART 2014 NO Teach- in voor betere inzendingen Journalistenprijs 2014 De Stichting ter Bevordering van de Journalistiek in Suriname (SBJS), heeft in verband met de Journalistenprijs 2014, de tweede teachin verzorgd in Nieuw- Nickerie. Deze activiteit vond plaats op zaterdag jongstleden in de conference room van hotel Concord. De eerste teach-in was op vrijdag 7 maart in het SBJStrainingscentrum in Paramaribo. Voorzitter Jane Kolf- Bergraaf en de bestuursleden Ricardo Carrot en Harvey Panka, gingen in op de betekenis en voorwaarden van de prijs die op vrijdag 15 augustus aanstaande wordt uitgereikt. De commissie heeft de doelstellingen van de prijs benadrukt alsook de bijdrage die de Nickeriaanse media met hun ingezonden producties aan dit initiatief kunnen leveren. Zoals in Paramaribo waar de eerste teach-in werd gehouden, waren de aanwezige media in Nickerie er allemaal van overtuigd dat de prijs, die nu twee jaarlijks wordt gehouden, moet blijven bestaan. De SBJS wil de media met deze tweejaarlijkse periode ook de ruimte geven om goede producties te vervaardigen. Met de collega s is gesproken over de inhoud Inbraak bij het dierenasiel In de nacht van 15 op 16 maart zijn op het terrein van het dierenasiel aan de Kanangalaan tegenover de Zoo 7 witte opklapbare tafels en 15 groene plastic stoelen gestolen. Deze tafels zijn tijdens het sterilisatieproject ingezet om de straathonden te onderzoeken en om op te opereren. Voor diegenen die van de producties en kregen zij tips mee om een goed journalistiek product te leveren. SBJS-voorzitter Kolf- Bergraaf zei in haar inleiding, dat de stichting de prijzenpot dit jaar uitbreidt naar drie hoofdprijzen. Voor elke categorie één: radio, televisie en printmedia. Onder de radio-producties vallen documentaires, reportages, nieuwsitems en andere nieuwswaardige producties. Bij de televisie zijn dat documentaires, nieuwsitems, reportages en andere nieuwswaardige producties. En bij de printmedia gaat het om nieuwsberichten en onze meubels hebben meegenomen, we hopen dat u geniet van de tafels in het bijzonder. U eet nu op pus, bloed, baarmoederafval, urine, poep en ziektekiemen. Schoonmaken met een doekje en huishoudschoonmaakmiddel is niet afdoende, zeker niet tegen de ziektekiemen. Als u zich niet lekker Openbare Verkoping nieuwswaardige artikelen van tijdschriften, kranten en internetnieuwssites. Behalve over de inzendingsperiode en sluitingstijd van de Journalistenprijs werd ook gekeken naar de regels die voor de afzonderlijke producties zijn vastgesteld. Zoals in een eerder bericht is vermeld, worden de prijzen uitgereikt op vrijdag 15 augustus aanstaande. De in te zenden producties mogen niet eerder dan 1 februari 2014 en niet later dan 30 juni 2014 zijn uitgezonden of gepubliceerd. De periode van indiening op het SBJS-kantoor loopt van 5 mei tot en met 5 juli 2014, terwijl de inschrijfformulieren vanaf dinsdag 1 april tot en met woensdag 30 april 2014 kunnen worden afgehaald op het SBJS-kantoor aan de Stadionlaan. Voor de afzonderlijke producties zijn ook regels gesteld, zoals het aantal inzendingen per medium of categorie en duur of lengte van de producties of artikelen. Voor dit laatste punt is gesteld dat nieuwsartikelen ongeveer woorden moeten bevatten en een achtergrondverhaal bevat woorden. De radio- en tv-stukken moeten een duur van maximaal 3 minuten hebben, terwijl de documentaires of achtergrondproducties ongeveer 10 tot 15 minuten mogen duren. Na de presentaties was er ruimte voor vragen van de journalisten, waaronder de vraag wie de prijs krijgt: het medium of de journalist. Voor de SBJS is vanaf het begin gesteld dat het om een journalistenprijs gaat en dat het mediahuis ondersteunt door middel van ondertekening van het inschrijfformulier. Eén van de voorwaarden is immers ook dat het artikel of de productie via een medium moet zijn uitgezonden of gepubliceerd. gaat voelen weet u waarom, want sommige hondenvirussen zijn immers overdraagbaar op de mens. Uw vaccinatie kunt u halen op het asiel en is ook gratis! Als deze spullen u ten verkoop worden aangeboden dan weet u dat ze van diefstal afkomstig zijn en ze zijn onmisbaar voor onze boekenmarkt. Op woensdag 23 april 2014 des v.m. om uur zal ten overstaan van mr. V.D. Dollart- Derby, notaris in Suriname, residerende te Paramaribo, te harer kantore te Paramaribo aan de Koninginnestraat nummer 10, krachten art Sur. B.W. worden verkocht: Het perceelland met al hetgeen daarop staat groot driehonderd en twintig vierkante meters, gelegen in het district Wanica ten noorden van de Welgedacht C Weg, aangeduid op de kaart van de landmeter in Suriname. P.W. Kalk, Lcs de dato veertien oktober negentienhonderd twee en negentig met de letters ABCD, welk perceel deel uitmaakt van het perceelland groot één hectare, tachtig aren en zevenen negentig centiaren, gelegen in het district Wanica ten noorden van de Welgedacht C Weg en ten westen van de Indira Gandhiweg, aangeduid op de kaart van de landmeter P.W. Kalk, Lcs de dato veertien oktober negentienhonderd acht en tachtig met de letters BCDGFE, deel uitmakende van het perceelland groot één hectare, negen en negentig aren en zes centiaren, aangeduid met de letters ABCD instede van twee hectaren, deel uitmakende van de Serie C van de gronden Welgedacht en De Nieuwe Grond aan het Pad van Wanica in het district Suriname en bekend als nummer 20B. Aankomende: Diana Lucenda van Koten De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van de genoemde notaris. Op zaterdag 15 maart is er in een bomvol Theater Thalia de Maharaas Leela opgevoerd. Dit is een kathak en Brij Raas uitgevoerd klassiek dansoptreden gebaseerd op het tiende hoofdstuk uit de Bhagavad Gita, waarbij uitsluitend dansen van Krishna samen met Radha en de Gopi s in het bos van Vrindavan worden uitgebeeld. Deze combinatie van Kathak en de Raas van Brindaban is uniek. De cheografie lag in handen van Radhika Shah, docent van het Indiaas Cultureel Centrum (ICC), die er toe heeft bijgedragen dat 56 studenten van dit instituut een pracht van een optreden hebben verzorgd. Tijdens volle maan besloot Shri Krishne deze Raas met zijn Gopi s te dansen, wat de relatie tussen God en de ziel benadrukt. Dit werd heel prachtig uitgebeeld door de opkomende danseres Shanita Bhagwandin. Een uitmuntend décor met optimale belichting werd opgezet door Hans Bhawan en de prachtige kostuums werden bewerkt door Geeta Kanhai. Het Directoraat Cultuur in samenwerking met de Indiase ambasade maakten dit gratis optreden mogelijk. Het publiek heeft volop genoten, wat te merken was aan het daverend applaus en het gefluit door de zaal heen, waarop de uitvoerenden genereus werden onthaald. (foto: Johan de Randamie) Man aangehouden en opgesloten na bedreiging met vuurwapen De 55-jarige Dirk S. is zaterdagochtend door de politie aangehouden ter zake overtreding van de Vuurwapenwet en bedreiging met misdrijf. Deze verdachte heeft een vrouw met een vuistvuurwapen bedreigd De 46-jarige Elton Everard N. en de 40-jarige Navindra Chandradaht S. zijn zaterdagmiddag aangehouden door de recherche van het bureau Centrum. Zij worden verdacht van gekwalificeerde diefstal en verduistering. Deze twee verdachten zijn zogenaamde skimmers. Elton en Navindra zijn aangehouden in een hotel. In hun hotelkamer zijn spullen aangetroffen die zij gebruikten om te kunnen skimmen. Intussen zijn beide verdachten in verzekering gesteld en hun skimming spullen zijn in beslag genomen. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel geld deze verdachten hebben gepind. Zij hebben inmiddels toegegeven dat zij één pinautomaat van een bankinstelling bewerkt hebben om te kunnen skimmen. Skimmers zijn criminelen die op een onrechtmatige manier aan de pinpasgegevens van voor een dansgelegenheid aan de Waaldijkstraat. Dirk S. bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij heeft geen vergunning om in Suriname een vuurwapen in zijn bezit te hebben. Hangende het onderzoek is Dirk S. in verzekering gesteld en het vuistvuurwapen met scherpe patronen is in beslag genomen. De zaak is in onderzoek bij de politie van bureau Centrum. Skimmers aangehouden en opgesloten Thomas P.wordt vervolgd ter zake de Wet Verdovende Middelen. Volgens het Openbaar Ministerie is hij drugsverkoper. De beklaagde beweerde vandaag tijdens zijn verhoor dat hij gebruiker is en wel wanneer hij aan het werk is in het binnenland vanwege de kou. Op vragen van de rechter waarom hij in Paramaribo op een bankje voor een winkel met een tas vol drugs zat kon hij geen aannemelijk antwoord geven. Voor de 52 XTC-tabletten, de hennep en hasj, de Drugsverkoper vervolgd twee fijnwegers, het sigarettenpapier en de zakken maar ook de zelfgemaakte marihuana-persen die bij hem zijn aangetroffen, ook niet. De ovj overhandigde het scheikundig rapport van de in beslag genomen drugs, waarmee de authenticiteit van de narcotica bevestigd werd en vroeg de beklaagde of hij zich er bewust van was dat hij nergens drugs in bezit mag hebben om geen enkele Vanmorgen heeft kantonrechter Albert Ramnewash Henny H.alias"Charlie" conform het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeëneenhalf jaar. Henny werd weggezet vanwege diefstal die hij op 12 september 2013 in een woning heeft gepleegd. Volgens zijn raadsman is het gedrag van Henny te wijten aan zijn jarenlange drugsverslaving. Henny is namelijk vanaf het jaar 2000 verslaafd aan cocaïne en marihuana, vandaag op de zitting verklaarde. Volgens zijn verklaring is hij er door mensen in "gelokt" en heeft hij nooit een stap gemaakt om van de verslaving af te komen. De rechter ging in op de inlichtingenstaat van de beklaagde, waaruit te halen is dat Henny vanaf 1997 regelmatig veroordeeld is voor strafbare feiten als hun slachtoffers komen. Die gegevens worden gekopieerd op een door hun gemaakte pinpas, waarna zij het geld van hun slachtoffers kunnen lichten via pinautomaten. Er zijn verschillende manieren waarop de criminelen aan gegevens van hun slachtoffers kunnen komen. Het bewerken van een pinautomaat met kleine camera's en/of extra software is één van de methodes. De twee reden, hetgeen de beklaagde bevestigde. De ovj merkte op dat het opmerkelijk is dat hij voor een drukke winkel zat met drugs in voorraad en verpakkingsmateriaal. Zijn aanhouding ging ook niet zonder, verzet maar integendeel zeer agressief vanwege de tegenstand die hij bood. Op 15 april zal mr.derby een pleidooi houden voor zijn cliënt nadat het OM een strafvoorstel heeft gedaan. Drugsverslaafde 2,5 jaar weggezet die, waarvoor hij deze keer ook terecht staat. Diefstal met geweldpleging, onder bedreiging, bij nacht, met inbraak maar ook vernieling en opzettelijke brandstichting horen bij het rijtje. Het verzoek van de raadsman om milder te straffen indien de bewijzen volgens de rechter wettelijk en overtuigend waren, werd afgewezen. De rechter ging mee met de officier van justitie die stelde dat de beklaagde geen lering heeft getrokken uit zijn vele vonnissen en daardoor de samenleving in gevaar brengt. De rechter ging aan de andere kant ook mee met de raadsman die het rapport van de psycholoog meenam in zijn pleidooi en stelde dat de beklaagde begeleid moet worden. De rechter heeft dit ook in het vonnis opgenomen.

5 DE WEST VAN DINSDAG 18 MAART 2014 NO PAGINA 5 Ingezonden Meet the people campagne in de Corantijnpolder Op vrijdag 14 maart 2014 heeft de voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi de eerste huisbezoekjes, welke bekend staan als "meet the people campagne", gebracht in de Corantijnpolder. Op zaterdag 15 maart is de campagne voortgezet in het ressort Wageningen. Uit Nickerie heb ik vernomen dat de bewoners (kiezers) de voorzitter van de VHP groots hebben binnengehaald. De bedoeling is dat de voorzitter van de tweede grootste politieke partij in Suriname, de nationale leider Chandrikapersad Santokhi, ook de andere ressorten gaat bezoeken. Ik breng de kiezers in herinnering dat de heren mr. Jagernath Lachmon (advocaat) en dokter Sewram Rambaran Mishre (hartspecialist) van de Corantijnpolder afkomstig waren en hun verdiensten gehad hebben in politiek Suriname. De VHP-delegatie heeft de boodschap naar de kiezers gebracht. De kiezers hebben allerhande vragen gesteld waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. De Nickeriaanse kiezers hebben veel vragen gesteld over de agrarische ontwikkeling in het algemeen, maar in het bijzonder over de ontwikkeling van de rijstbouw in Nickerie. De zeer bewuste kiezers hebben onomwonden verklaard, dat de regering Bouterse/Ameerali bitter weinig gedaan heeft om de rijstbouw, tot grotere hoogte te brengen. DE PERIODE WEER IN BEELD BRENGEN Surinamers vergeten een aantal zaken heel snel. De VHP, de NPS, PL en SPA en later AC (ABOP, BEP en SEEKA) hebben de afgelopen 10 jaren ( ) onafgebroken, het land goed mogen besturen. De verrichtingen zijn overal goed zichtbaar in het rijstdistrict. Ik zal in dit artikel weer in het kort een aantal zaken in beeld brengen. De infrastructuur (wegen, sluizen, gemalen) in Nickerie is de afgelopen 10 jaren goed aangepakt. Het drinkwaterprobleem in Nickerie is in die periode voor een groot deel opgelost. Alle wegen in Nickerie zijn door de inspanning van de EBS verlicht. Het onderwijs is goed aangepakt. Naast de middelbare school (VHK) en de hoofdakteopleiding die wij al hadden, hebben wij in die periode AMTO, NATIN, IMEO, IOLin Nickerie gekregen. De volksgezondheid is vooruitgegaan. Het ziekenhuis in Nickerie heeft een aantal basisspecialisten, terwijl de burgers van alle andere districten voor specialistische ingrepen naar Paramaribo moeten gaan. Wat een vooruitgang voor Nickerie. Het district trekt veel toeristen aan. De Zeedijk van 7.62 km is aangelegd en beschermt Nickerie tegen het oprukkende zeewater. Op 25 mei 2010 hebben de kiezers een andere politieke keus gemaakt. Van de vijf zetels in Nickerie heeft de Mega Combinatie drie zetels behaald, een geweldige prestatie. Het Nieuw Front (VHP) en de Volksalliantie moesten elk met één zetel, genoegen nemen. Ter opfrissing geef ik nogmaals de uitslag van de verkiezingen in Nickerie De sterkte van politieke partijen per ressort in Nickerie in 2010 Ressorten MC NF VA BVD/PVF AC NU Totaal Wageningen Groot Henar Oost.Polders Nw.-Nickerie West.Polders Totaal Bron: Dynamiek in de politiek, van Hardeo Ramadhin (binnenkort op de markt). weer. Als wij naar deze cijfers kijken, heeft de Mega Combinatie in alle ressorten de verkiezingen gewonnen, met als gevolg dat zij (op één na) ook alle RR- en DR-zetels behaald heeft. De Nickerianen hadden hoge verwachtingen van deze nieuwe regering. De kunstmestprijs zou verlaagd worden. Bijna vier jaren na de verkiezingen zijn de prijzen in de winkels enorm gestegen. De benzineprijs is door deze regering opgetrokken van SRD 2 naar SRD Op elke liter diesel betaalt de rijstboer ongeveer SRD 2,00 aan government-take. Op jaarbasis geven de rijstboeren ongeveer SRD ,00 (20 miljoen SRD) extra uit. EEN KORTE REACTIE OP DE PARLEMENTARIËR MARSIDIH Enkele dagen terug heb ik een artikel geschreven met als titel: "Nickeriaanse kiezers laten zich niet pakken". Ik heb mijn zienswijze gepresenteerd en de parlementariër Marsidih heeft een reactie op mijn ingezonden artikel gegeven. Hij heeft niet ontkend wat ik allemaal geschreven heb, maar hij schrijft meer over Pertjajah Luhur, over een radio- en televisiestation die de partij heeft in Nickerie, over het eigen partijcentrum en schrijft verder over de zekerheid die PL biedt aan de kiezers. Het frappante is dat hij niet ingegaan is op de inhoud van mijn artikel. Hij heeft niet geschreven over de Hoge Landbouwschool die op Wageningen zou komen; hij heeft niet geschreven over een Nickeriaanse als minister en president bij zetelwinst voor PL in Nickerie; hij is niet ingegaan op de 25 Surinamers die op Hardeo Ramadhin lijken en naar huis zijn gestuurd bij het ministerie van LVV en hun plaatsen zijn ingenomen door mensen die op Marsidih lijken; hij heeft niet geschreven dat de werkkamer van drs. Inder Rambharse (econoom) is afgepakt door de beleidsadviseur, die tevens voorzitter van PL is; hij heeft niet geschreven dat mijn analyse onjuist is en dat dokter Lachman niet gekozen zal worden. Verder zegt deze onnozele parlementariër dat ik meneer Somohardjo niet ontmoet heb. Ik heb ruim een half uur met mijn vriend Paul Salam Somohardjo gesproken, nadat Soewarto Moestadja en Hardeo Ramadhin een presentatie hadden gehouden i.v.m het uitgeven van het boek: "Commewijne, verleden, heden en toekomst" in het Lalla Rookh gebouw in oktober Ik heb geen behoefte om in polemiek te treden met meneer Marsidih; ik wil niet verzeild raken in een kip/ei situatie. Met PLheb ik in grote lijnen een goede band, maar mijn analyses en kritiek over alle politieke partijen (ongeacht mijn vriendschap) zal ik blijven geven. De waarheid is vaak hard, maar die moet ook eens gezegd worden. Ik ben erg beschaafd geweest in mijn artikel tegenover de voorzitter van de Pertjajah Luhur. Ik zal de woorden van Bouterse niet herhalen over de ontwikkelingsvisie van de voorzitter van Pertjajah Luhur. BOODSCHAP AAN DE NICKERIAANSE KIEZERS Aan de Nickerianen wil ik vragen om niet te zwijgen voor een bordje linzensoep (in het Hindostaans zegt men "ápan imándári nahin bence"). Jullie zijn trotse Surinamers. De geschiedenis heeft ons geleerd, dat politieke opportunisten veel sneller door de mand vallen dan men verwacht had. Mensen moeten zich aansluiten bij politieke partijen waar moraal, ethiek, waarden en normen, hoog in het vaandel gedragen worden. Wij moeten Suriname plaatsen op de wereld-kaart. Wij moeten leiders kiezen die zich als nationale en mondiale leiders gedragen. Politieke leiders die eerder in aanraking zijn gekomen met de justitie, moeten afgestraft worden en wij kiezers moeten ervoor zorgen, dat zij zover mogelijk van het machtscentrum blijven. De kiezers moeten die keuze wel kunnen maken en niet met verhalen komen dat hij mooi kan praten en een keertje een pakket (met aardappel, uien, rijst, sardines) uitdeelt, om jouw ziel te kopen. Hardeo Ramadhin Plaats de melder niet dicht tegen een zijmuur, een hoek, de uiterste nok van de woning of boven een kook- of ander verwarmingstoestel.

6 NO VAN DINSDAG 18 MAART 2014 PAGINA 9 Fernald bezorgt Suriname vierde brons op Odesur Romario Sanches is zondag voor de derde maal op rij schaakkampioen van Suriname geworden. In de 12e ronde was prolongatie van de titel al een feit, nadat zijn partij tegen jeugdkampioen Calvin Tjong Tjin Joe in remise eindigde. Desondanks ging de kampioen in de 13e tevens laatste ronde er vol tegen aan tegen Schaker van de Eeuw Wim Veer. In de langste partij van de laatste ronde bewees Veer zijn klasse door Sanches ook op remise te houden. FM Roger Matoewi en Tjong Tjin Joe eindigen met 9½ punt op een gedeelde tweede plaats, maar door toepassing Taekwondoka Kevin Fernald heeft maandagavond een bronzen medaille in de wacht gesleept tijdens de tiende Zuid-Amerikaanse Spelen (Odesur) in Santiago, Chili. Het is de vierde bronzen plak voor ons land tijdens deze Spelen. De kampioen van Suriname kwam uit in de gewichtsklasse -58 kilogram. Na zondag probleemloos door de weging te zijn gekomen, betrad Fernald de mat in Centro de Entrenamiento Olimpico als eerste tegen de Boliviaan Jose Acuna. Hij won dat gevecht met 6-3. Tijdens dit gevecht wist hij de Chilenen op zijn hand te krijgen en klonk het een paar keer 'Vamos Suriname'. In de halve finale stond Fernald tegenover Ignacio Morales Puentes van het gastland. Het was danook niet vreemd dat het overgrote deel van het publiek de kant van de thuisvechter koos. De eerste ronde was aftastend, waarbij de vechters zeker drie keer tot vechten werden aangemaand door de referee. In de tweede ronde was het lange tijd 0-0 tot dat Kevin Fernald met nog negentien seconden door een trap tegen het hoofd werd geraakt. Zowel de vechter als zijn coach oordeelde naderhand dat de beslissing om Puentes drie punten toe te kennen controversieel is geweest. In elk geval zorgde deze beslissing ervoor dat de strijd kantelde. In de derde ronde kwam de Chileen met nog 1 minuut en 37 seconden op 4-0, terwijl Fernald daarna een punt tegenkreeg toen hij van de mat afging. Met nog 25 seconden te gaan scoorde Fernald eindelijk zijn eerste punt, maar toen hij volop in de aanval ging in een poging meer punten te scoren, sloeg het noodlot toe. In de slotfase werd hij namelijk nog twee keer tegen het hoofd geraakt, waardoor de eindscore 1-11 werd. Puentes won later het goud door in de finale de Uruguayaan Mayko Votta Camandulli te verslaan. De andere bronzen plak ging naar de Colombiaan Harold Duvan Avella Patino. Odesur kwam vandaag tot een einde voor Suriname, waarbij taekwondoka Tosh van Dijk mocht afsluiten. In zijn eerste gevecht in de gewichtsklasse -68 kilogram beet hij de spits af tegen de Peruaan Alexander Ortiz Gutierrez, 26 jaar. In de gewichtsklasse boven 80kg verloor Jurmain Amiena zondag van de Arubaan Stuart Smit: 2-6. Smit bracht later Aruba's eerste medaille van deze spelen, een bronzen plak, binnen. Zondagavond kwam Giovero Sabajo als eerste Surinaamse taekwondoka in actie. De loting viel ongunstig uit voor hem. Sabajo moest namelijk aantreden tegen Sebastian Crismanich, de Argentijn die nummer 1 van de wereld is in de gewichtsklasse tot 80kg. Crismanich werd in 2011 Pan-Amerikaans kampioen en het jaar daarna Olympisch kampioen. Zeker in de eerste ronde - een gevecht duurt drie ronden van twee minuten - stond Sabajo aardig zijn mannetje. Met 14 seconden in de ronde maakte hij er 2-2 van, voordat de Argentijn in de resterende tijd nog twee punten scoorde. In de tweede ronde bleek de Olympisch kampioen duidelijk een maat te groot. Mede door verslapping van Sabajo wist de Argentijn hem in die ronde twee keer tegen het hoofd te raken met een trap, wat 2x3 punten betekende. Aan het einde van de ronde was de score In de tweede ronde maakte Crismanich nog twee punten, waarna met 57 seconden op de klok hij als winnaar werd uitgekozen. Mitchel Tamrin en Jared Soogea hadden weinig in de melk te brokkelen in het tafeltennistoernooi. Nadat ze in het herendubbel hadden verloren van de Uruguayanen Santiago Kacowicz en Mateo Weitzner (6-11, 6-11, 5-11), hadden ze Sanches pakt derde schaaktitel op rij Nationaal Schaakkampioen 2014 NM Romario Sanches. Hij legde zondag beslag op de derde opeenvolgende titel. (Foto: SSB) Giovero Sabajo (l) kwam afgelopen zondag als eerste Surinaamse taekwondoka in actie op de tiende Zuid-Amerikaanse Spelen in Chili. (Foto: Terence Oosterwolde) van het Koya tiebreak systeem eindigt Tjong Tjin Joe als derde. Direct na de laatste partij vond de prijsuitreiking plaats. Hierbij voerden de voorzitter van de Surinaams Schaak Bond (SSB) Frank Lo Kim Lin, Alfred Ford (directievertegenwoordiger van hoofsponsor VCB Bank), Kenny Wong A Tsoi (namens de Governor van de Centrale Bank van Suriname) en mevrouw Astra Singh (namens het SOC) het woord. Allen benadrukten de goede ontwikkeling, die de schaaksport doormaakt en verzekerden de Surinaamse Schaakbond van hun verdere ondersteuning. De top 5 van de VCB Nationale Schaakkampioenschappen 2014 vertrekt op 25 maart naar Trinidad voor deelname aan de FIDE Subzonal Absolute Uitslagen 12e ronde zaterdag 15 maart: Gavin Ooft-Roger Matoewi ½-½; Dewperkash Gajadin-Joël Frijde 1-0; Sha-tish Lautan- Anviti Adhin 1-0; Viresh Giasi-Immanuel Kromosoeto 1-0; Willem Veer-Geryen dos Ramos 1-0; Romario Sanches- Calvin Tjong Tjin Joe ½-½ en Cedric Prade-Suradj Hanoeman ½-½. Uitslagen 13e ronde zondag 16 maart: Suradj Hanoeman- Gavin Ooft 1-0; Calvin Tjong Tjin Joe-Cedric Prade 1-0; Willem Veer-Romario Sanches ½-½; Viresh Giasi-Geryen dos Ramos 1-0; Immanuel Kromosoeto-Shatish Lautan 1-0; Dewperkash Gajadin- Anviti Adhin 1-0 en Roger Matoewi-Joel Frijde 1-0. De eindstand: 1.Sanches 11 punt 2.Matoewi 9½ punt 3.Tjong Tjin Joe 9½ punt 4.Gajadin 9 punt 5.Ooft 8 punt Het eerstvolgend toernooi van de Surinaamse Schaakbond is het kwalificatietoernooi voor dames. nog hun enkelpartijen. De 33 spelers waren in elf groepen van drie ondergebracht. In poule 6 verloor Mitchell Tamrin van Gastón Alto (Arg) 2-11, 3-11, 4-11 en Marcelo Fernandez (Chi) 3-11, 1-11, In groep 7 werd Soogea verslagen door Felipe Olivares (Chi) 9-11, 2-11, 2-11 en Gonzalo Lorenzotti (Uru): 5-11, 2-11, Soogea maakte een iets zekerdere indruk, hield langer stand in rallies, maar duidelijk was en dat zeiden de 16-jarige jongens ook, dat hun tegenstanders gewoon beter waren. Net als bij badminton en de gevechtssporten is ook bij tafeltennis de Aziatische inbreng/invloed duidelijk. Onder meer Brazilië, Argentinië en Chili hadden spelers en coaches van Aziatische origine in de gelederen. Scholen futsalcompetitie naar halve finale De Diamond Blue/Godo Scholencompetitie van de Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB) is in de halve finale beland. Afgelopen weekeind werden de kwartfinalewedstrijden afgewerkt. De uitslagen zijn als volgt: Zaterdag 15 maart: Jongens U-14: Hendrikschool-R.D.Simonschool Aziez Saino (Hendrikschool) 5 doelpunten. Jongens U-17: A.T.Calorschool-LBGO Beekhuizen 6-4. Randy Gambier (A.T.Calorschool) 4 doelpunten en Graaf von Zinzendorfschool-Mgr. Wulfinghschool 4-2. Valentino Martomamat (Graaf von Zinzendorfschool) 2 doelpunten. Meisjes U-17: St.Ceciliaschool- Mulo Geyersvlijt 5-1. Nathaly Malats (St.Ceciliaschool) 3 doelpunten. Jongens U-20: Scholengemeenschap Tamanredjo-Theodoor Judaschool 5-3. Romario Jafai (Scholengemeenschap Tamanredjo) 2 doelpunten en Havo II-Havo III 6-5. Mitchell Perre (Havo III) 2 doelpunten. Zondag 16 maart: Jongens U-14: STS 2-I.P.J.Berkenveldschool Christiaan Chan-Jon-Chu (STS 2) 7 doelpunten. Jongens U-17: Mulo Latour-St.Ceciliaschool 5-4. Abraham Graves (Mulo Latour) en Sergio Gadden (St.Ceciliaschool) 2 doelpunten en St.Paschalisschool-Shri Vishnuschool 6-3. Ja-Yv Lynch (St.Paschalisschool) 5 doelpunten. Meisjes U-20 B: Mr.Dr.J.C.de Miranda Lyceum-AMS 5-3. Chayenne Troenosemito (Miranda Lyceum) 5 doelpunten. Jongens U-20: AAHA-Mr.Dr.J.C.de Miranda Lyceum 7-4. Joël Khoenkhoen (Miranda Lyceum) 3 doelpunten en Natin-VWO Cerrano Feller (Natin) 3 doelpunten. De winnaars plaatsen zich voor de halve finale. Supporters van het Arthur Alex Hoogendorn Atheneum (AAHA) vuren hun medescholieren aan tijdens het duel tegen het Mr.Dr.J.C.de Miranda Lyceum. (Foto: Regillio Derby)

7 PAGINA 10 VAN DINSDAG 18 MAART 2014 NO Minister Belfort special gast op Copa Aboni Minister Edward Belfort van Justitie en Politie was afgelopen zaterdag de special gast op het Copa Aboni karatetoernooi. Belfort, die zelf ook karateka is geweest, draagt deze sport nog altijd een warm hart toe. Hij is dan ook de sponsor geweest van de beker voor de Most Outstanding Fighter van het toernooi, dat dit jaar voor vijfde keer werd georganiseerd door het Sportinstituut Bushido en wel onder auspiciën van de Surinaamse Karate Associatie (SKA). De door de bewindsman bekostigde prijs werd gewonnen door Mark Adjako van Sport Instituut Poeketie. Zowel Belfort als directeur Michael Watson van Sportzaken sprak de karateka's kort toe, terwijl Belfort het toernooi voor geopend verklaarde. In de Chinese Hal bekampten in totaal 220 vechters van 9 scholen elkaar op het onderdeel Kumite individueel en in Twee vechters gaan er vol tegenaan tijdens het Copa Aboni Karatetoernooi, dat zaterdag door het Sportinstituut Bushido werd georganiseerd. (Foto: Regillio Derby) De eerste klasse competitie bij de Livorno Sport Organisatie (LSO) kenmerkte zich gedurende het pas afgelopen seizoen door de vele rode kaarten. De eerste klasse competitie is intussen achter de rug, maar de rode kaarten blijven niet uit in de tweede klasse. Afgelopen zondag vielen er in drie wedstrijden maar liefst zes rode prenten. John Priki van Real Fredrikshoop, Rishi Koemar van Jong Jivan Jotie 2012, Errol Valentijn (The Red Rose), Adjaising Pahalwan, Shyamnath Raghoenath en Vishaal Sarabjitsingh van Bere Boys werden Sadrin Asatie (l) van Rialto dribbelt langs Tricia Struiken van CLD. Rialto debuteerde gisteren in de dameshoofdklasse van de Surinaamse Basketbal Associatie (SBA). De ploeg verloor met van CLD. Asatie leidde Rialto met 15 punten. Anita Tolud had 11 punten en Mena Daparoe 8 punten. Bij CLD eindigde Zephanja Zeefuik met 38 punten, terwijl Struiken en Kimberly Akiemboto 19 om 8 punten scoorden. In een andere partij won De Arend met van Yellow Birds. (Foto: Regillio Derby) alle drie vroegtijdig douchen gestuurd. Real Fredrikshoop speelden 1-1 tegen Hindelaya, dat bij de rust met 1-0 leidde door een doelpunt van Rishi Ramnarain. Melvin Person scoorde de gelijkmaker voor Real Fredrikshoop. The Red Rose won met 4-1 van Jong Jivan Jotie De doelpunten kwamen van Mendonza Finisie, Steven Tolud (2x) en Jasley Waipoe. Earven Pinas vond het net voor Jong Jivan Jotie De ruststand in dit duel was 1-1. Bere Boys verloor met 1-4 van Azaad Boys. Deze score was reeds voor de rust bereikt door doelpunten van Jason Leming, John Leming (2x) en Xaviero Mijland. Kishankumar Sarbjitsingh scoorde voor Bere Boys. Afgelopen donderdag won Hindboys met 2-1 van Jong Jivan Jotie 2012, dit na een 1-0 ruststand. Hindboys: Björn Hahn en Heliomar De Lima Ataide. Jong Jivan Jotie: Bisnudath Koemar. Hindelaya- SV Amor 1-1 (1-1). Hindelaya: Rakesg Gogli. SV Amor: Silvano Mijnals. Stand tweede klasse: 1.Jong India 23-11, 2.The Red Rose 21-10, 3.Hindboys 21-11, teamverband. Het geheel had een vlot verloop. In de categorie Team Jongens werd Funakoshi overall kampioen, terwijl Seiken bij de meisjes voor de derde keer op een rij met de hoogste eer streek en dus eigenaar werd van de wisselbeker. In de individuele klasse werd het organiserende Bushido kampioen. Als speciale attractie werden in de pauze full contact wedstrijden gehouden. Hieraan namen in totaal 9 vechters deel verdeeld in twee klassen, te weten lichtgewicht en zwaargewicht. Fernando Zeefuik werd kampioen in het lichtgewicht, terwijl Randy Badal met de eer streek in het zwaargewicht. Het toernooi had ook een internationaal tintje vanwege de deelname van Bonaire, dat met 8 vechters aanwezig was. Zij sleepten 4 gouden, 1 zilveren en 1 bronzen plak in de wacht. Deze gasten vertrokken maandag ochtend terug naar huis. Zes rode kaarten in tweede klasse Livorno 4.Hindelaya 18-10, 5.Jong Jivan Jotie , 6.Real Fredrikshoop 16-11, 7.Azaad Boys 16-11, 8.SV Amor 16-11, 9.KD , 10.Bere Boys 8-11, 11.Jai Jawan 4-11 en 12.Jai Hanuman Topscorers 2e klasse: Bisnudath Koemar (Jong Jivan Jotie 2012), Rishi Ramnarain (Hindelaya) en Xaviero Mijland (Azaad Boys) elk 9 treffers. Programma: donderdag 20 maart: 18:30 uur KD The Red Rose en 20:20 uur Hindelaya-Jong Jivan Jotie Reservespeler J.J.Hickson van Denver Nuggets scoorde gisteren 21 punten in de zege op Los Angeles Clippers. Nuggets stopt reeks Clippers De Denver Nuggets kicken erop om een winning streak van de Los Angeles Clippers tot een eind te brengen. Vorig jaar eindigde een franchiserecord zeventien overwinningen op rij tegen de Denver, afgelopen nacht bleef de teller van Clippers op elf staan na een nederlaag. De Nuggets weerhielden de Clippers de laatste drie minuten van de wedstrijd van een veldscore. Reserve J.J.Hickson scoorde 21 punten, Kenneth Faried was goed voor 18 punten en 16 rebounds. De Nuggets speelden in retro shirts als eerbetoon aan de ploeg die in het seizoen de basketball wereld schokkeerde door als nummer acht in de play-offs de als eerste geplaatste Seattle SuperSonics uit te schakelen. Blake Griffin eindigde de wedstrijd met 26 punten en twaalf rebounds, maar de power forward had moeite met zijn schot (7-uit-25 van het veld). Daarentegen was hij perfect vanaf de vrije worplijn: 12-uit-12. Philadelphia'76ers verloor voor de 21e keer op rij een wedstrijd, een franchise-record. Ondanks een goed begin aan de wedstrijd waren de Indiana Pacers met te sterk. Lance Stephenson scoorde 25 punten en Paul George noteerde 24 punten en acht rebounds, ondanks dat hij slechts 4-uit-14 schoot van het veld. De Sixers hebben nu een record, maar zijn theoretisch nog altijd niet uitgeschakeld voor de play-offs. Kevin Durant scoorde 35 punten, pakte twaalf rebounds en deelde vijf assists uit voor de Oklahoma City Thunder in de overwinning op de Chicago Bulls. Russel Westbrook keerde terug in de line-up en miste net een triple-double met zeventien punten, negen rebounds en negen assists. Joakim Noah van de Bulls miste ook net een triple-double: negen punten, twaalf rebounds en negen assists. Houston Rockets revancheerde zich van de nederlaag tegen de Miami Heat met een blowout overwinning op de Utah Jazz: Terrance Ross was aan de kant van Houston de grote man met 30 punten. Omar Asik verving Dwight Howard in de line-up en de Turk noteerde een double-double: twaalf punten en elf rebounds. Na de nederlaag op bezoek bij de Dallas Mavericks verloor Boston Celtics voor het eerst in de geschiedenis alle vijftien uitwedstrijden in het westen. Overige uitslagen: Atlanta Hawks-Charlotte Bobcats en Phoenix Suns- Brooklyn Nets Jack Warner kreeg 1,2 miljoen dollar van Qatarees bedrijf Jack Warner, voormalig lid van het uitvoerend comité van de FIFA, zou een bedrag van 1,2 miljoen dollar ( euro) hebben geïncasseerd van een Qatarees bedrijf vlak nadat Qatar in december 2010 het WK van 2022 kreeg toegewezen. Dat bericht The Daily Telegraph dinsdag, op basis van documenten waarop het beslag heeft gelegd. Het geld zou zijn overgemaakt door één van de bedrijven van de Qatarees Mohamed Bin Hammam, destijds een collega van Warner in het uitvoerend comité. Jamad, een bedrijf van Warner, stuurde een factuur naar Kemco, één van de firma's van Bin Hammam met het verzoek 1,2 miljoen dollar over te maken 'om de juridische en andere kosten' te compenseren. Het ging om 'geleverde diensten tussen 2005 en 2010'. Twee weken nadat het 22-koppige uitvoerend comité van de FIFA de WK's van 2018 (aan Rusland) en 2022 (aan Qatar) toewees, zou het bedrag op de rekening van Jamad zijn gestort. Volgens een document zijn er ook betalingen gedaan aan Warners zonen ( euro) en aan een werknemer van de bestuurder ( euro). Zowel Bin Hammam als Warner is niet meer aan de FIFA verbonden. De Qatarees kreeg een schorsing voor het leven opgelegd nadat hij bestuurders zou hebben geprobeerd om te kopen in zijn campagne om FIFA-voorzitter te worden in Het internationaal sporttribunaal CAS vond de sanctie wegens gebrek aan bewijs niet rechtmatig en trok de schorsing in, maar niet lang daarna werd Bin Hammam opnieuw geschorst omdat hij zich zou hebben verrijkt ten tijde van zijn voorzitterschap van de Aziatische voetbalfederatie. Warner trok zich medio 2012 terug uit het voetbal, na een uiterst kritisch rapport van de Concacaf, de voetbalbond voor Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Caraïben, over de bestuurder. Als voorzitter van de Concacaf zou Warner de financiële middelen verkeerd hebben gebruikt en zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan fraude. Meer dan de helft van de leden van het uitvoerend comité dat stemde over de gastheer van het WK 2018 en WK 2022 is inmiddels geen lid meer van het college. Diverse bestuurders zijn in verband gebracht met corruptie. Een woordvoerder van het organisatiecomité van het WK 2022 weet niets van wat hij afspraken tussen individuen noemt. "We hebben de ethische code van de FIFA nageleefd in onze poging het toernooi binnen te halen en zijn niet op de hoogte van deze beschuldigingen." Jack Warner zou een bedrag van 1,2 miljoen dollar ( euro) hebben geïncasseerd van een Qatarees bedrijf.

8 PAGINA 12 DE WEST VAN DINSDAG 18 MAART 2014 NO Geschiedenis van de verbrandingsmotoren Al in het begin van 1800 experimenteerden ver-schillende mensen met een verbrandingsmotor die op een gas/ luchtmengsel liep. Hiervoor had men voertuigen die werkten op stoomkracht. Verbrandingsmotor die uitgevonden is door Rivaz ( ). Maar het idee voor dit type motor werd bedacht in 1673 door Huygens. Laten we eerst eens kijken wat voor verschillende typen verbrandingsmotoren er zijn. De eerste is een ver-brandingmotor met uitwendige verbranding. Een goed voorbeeld hiervan is de stoommachine. De brandstof wordt indirect gebruikt voor de aandrijving van de motor. Zo ook bij nucleaire aandrijving, hier wordt de brandstof ook gebruikt om b.v. eerst het water te verhitten, en daarna de stoomkracht te gebruiken voor de aandrijving. Een ander mooi voorbeeld van uitwendige verbranding is de Stirlingmotor.Als tweede en meest bekende verbrandingsmotor hebben we het type met inwendige verbranding. Hierbij wordt de brandstof meteen omgezet in warmte, waarmee men de motor direct aandrijft. Dit type wordt ook wel een explosiemotor genoemd. Hier vinden we verschillende typen motoren. De bekende 4-takt en 2-takt, de wankel- of roterende motor. Deze motoren werken met een zuiger en cilinder zoals we kennen van ons autootje of de scooter. De wankelmotor heeft een andere constructie, het werkt met een roterende zuiger i.p.v. een op- en neergaande.dan hebben we nog de straalmotor, die in principe ook tot de inwendige verbrandingsmotoren kan worden gerekend. Door de autosleutel, waarbij deze vanuit de geschiedenis enkel gebruikt werd voor het open-maken van je autodeur is door de ontwikkeling van de chip in de autosleutel nu bijna alles mogelijk geworden. Sinds 1982 heeft de autosleutel ongekende ontwikkelingen doorgemaakt, je kan het zo gek niet bedenken, het kan allemaal. In de toekomst zullen we zien dat we met de autosleutel aan de kassa van de supermarkt kunnen afrekenen, of dat we er geld mee kunnen pinnen. Terwijl vóór 1982 de autosleutel nog maar twee functies had, het openen van de deur en het starten van de auto. Zo zitten er natuurlijk tegenwoordig in alle auto s wel ICs (Integrated Circuits) De voordelen van inwendige verbranding ten opzichte van uitwendige verbranding, is een veel lichtere bouw en een hoger rendement (behalve de Stirlingmotor). Het principe werd in 1673 door Huygens bedacht, hij gebruikte een soort zuiger en cilinder, waarbij de zuiger door de explosie van buskruit in beweging werd gezet. Velen probeerden dit principe te verbeteren en men gebruikte ook verschillende soorten brandstoffen. De eerste echte inwendige verbrandingsmotor werd gepatenteerd door John Barber in 1791 en Robert Street in Deze motoren hadden een vonk-ontsteking systeem. Meerdere mensen hebben een patent gekregen op dit type motor. Maar zij zijn hier nooit mee verder gegaan. Tot 1860 zijn er meer dan 30 verschillende patenten verleend aan verbeterde versies van deze motoren. Maar in 1860 werd weer een baanbrekende uitvinding gedaan door Etienne Lenoir ( ). Hij bedacht een goed werkend gaswisselingssysteem dat gebruik maakte van kleppen. Hierdoor werd het rendement enorm verhoogd. Dit principe staat bekend als het 4-takt principe en is mede ontwikkeld door Beau Rochas in Maar al zo n 50 jaar eerder was dit idee beschreven door Ravaz. Ondertussen was in 1861 de Duitser Otto ook bezig met het principe van Ravaz. In 1876 bouwde Otto een motor die werkte volgens het principe van Rochas. Deze motor was de eerste goed bruikbare motor met een werking zoals we nu nog steeds gebruiken. ( de 4- takt). Al deze motoren waren zogenaamde gasmotoren. in de volksmond chip genoemd. Zo zitten er in de goedkope auto s misschien twee chips en in de dure exclusieve auto s wel honderd, dit om natuurlijk alle snufjes, te kunnen laten werken. Denk daarbij ook aan het zuiniger en veiliger maken van de auto. Zo is NXP een leverancier van chips voor de autoindustrie, en één van de prominente producten waarvoor NXP chips maakt is de autosleutel. Denk daarbij aan een chip met een afmeting van enkele millimeters. Een belangrijke vinding van de autosleutel was dat alle autodeuren gelijk open en dicht konden. Renault kwam als eerste met een auto, waarbij dat mogelijk was. Niet lang daarna Hierbij gebruikte men het gas uit bijvoorbeeld steenkool voor de verbranding. Men zocht naar een mogelijkheid voor vloeibare brandstof. Dit kon mogelijk worden gemaakt door de carburateur. Dit essentiële onderdeel maakte het mogelijk om een vloeibare brandstof te kunnen gebruiken. In 1893 vond Janos Csonka samen met Donat Banki de eerste carburateur uit. Na vele verbeteringen werd de eerste goed werkende benzinemotor in ca 1900 een feit. De eerste 2 cylinder benzine motor werd gepatenteerd in 1901 door Delamare en Debouteville. Ook de heren Daimler en Benz hebben hier een enorme bijdrage aan geleverd. Een ander verhaal is dat van de dieselmotor. Deze zelfontbranders hebben een hoger rendement en de motor is uitgevonden door Rudolf Diesel in 1892.In de jaren erna werd de motor steeds verder ontwikkeld. Door gebruik van meer elektronika en andere toepassingen zoals drukvulling (o.a turbo) werd de motor steeds beter. Ook met de komst van nieuwe materialen werd en wordt de motor steeds rendabeler (keramiek enz.). De ontwikkeling van de brandstofcel is nog steeds gaande en zal in de toekomst schonere motoren voortbrengen (elektrische motor en hybride). De aandrijving d.m.v. zonneenergie wordt ook steeds realistischer.eens zal onze voorraad olie en gas opraken, en zijn wij aangewezen op alternatieve brandstoffen. Waterstof zal in de nabije toekomst de belangrijkste energiebron worden voor de motoren. De ontwikkelingen gaan door. Autosleutel van toen tot heden? namen vrijwel alle automerken deze sleutel over. Daarna werd het mogelijk om de deuren op afstand te openen, gevolgd door de autosleutel die je enkel bij je hoeft te dragen en niet meer in het contactslot hoefde te stoppen. De volgende stap is dat de autosleutel actief kan communiceren met de auto, bijvoorbeeld dat je ergens op verre afstand denkt heb ik mijn auto wel afgesloten en dat je dan met een druk op een knopje kunt zien of dat daadwerkelijk het geval is, zo niet is het alsnog mogelijk op verre afstand de auto af te sluiten. Kortom, er zitten zeker wat betreft de autosleutel nog heel wat vernieuwingen aan te komen. Nieuwe Toyota Yaris (Vitz) krijgt Skyactiv-motoren BMW lanceert met de 2 Reeks Active Tourer voor het eerst een monovolume én een model met voorwielaandrijving. Voor liefhebbers van dit Beierse merk is dit natuurlijk je reinste heiligschennis, maar in het kader van de groeistrategie van BMW moeten de basisprincipes al eens opzij gezet worden. Met de 2 Active Tourer mikt BMW duidelijk op de B-Klasse van concurrent Mercedes, die nagenoeg dezelfde proporties heeft. Met een lengte van mm is de nieuwe BMW een fractie korter, maar hij valt wel iets breder en vooral hoger uit. In het interieur staat de flexibiliteit voorop met een achterbank die in drie delen afzonderlijk neerklapbaar en verschuifbaar is, waardoor het koffervolume vlot Erg vaak gebeurt het niet dat Toyota motoren van andere fabrikanten in z n auto s plaatst. Toch gaat de volgende generatie van de Yaris in ons land Vitz geheten de beschikking krijgen over Mazda s Skyactiv-motoren. Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News, dat een gesprek heeft gehad met Keishi Egawa, hoofd van Mazda s activiteiten in Mexico waar Mazda ook een productiecapaciteit heeft. Egawa meldt dat de volgende generatie van Toyota s subcompact, hoogstwaarschijnlijk de Yaris, geheel door Toyota zal worden ontworpen, maar dat er onder de kap een Skyactiv-krachtbron van Mazda komt te liggen. Mazda kiest met z n Skyactiv-blokken voor een hogere compressieverhouding en stapt daarmee af van de trend om kleine turbomotoren in zijn wagens te monteren. Een deel van de nieuwe Yarissen zal in de Mexicaanse Mazda-fabriek van de band lopen. Van de totale productiecapaciteit van stuks, zullen auto s een Toyotalogo op de neus dragen. Onlangs presenteerde Mazda de Hazumi, een studiemodel dat een voorproefje geeft op BMW 2 Active Tourer kan variëren tussen 468 en liter. Ook de rechtervoorstoel kan plat, zodat voorwerpen tot 2,40 m makkelijk geladen kunnen worden. Verder heeft de 2 Reeks Active Tourer recht op heel wat snufjes en uitrusting van zijn grotere broers, zoals een elektrische kofferklep, een automatische parkeerhulp of een file-assistent. Voor de aandrijving zorgt een serie turbomotoren, die dwars op de vooras werden geplaatst de nieuwe 2. Deze auto van het Yaris-formaat krijgt eveneens de beschikking over Skyactiv-blokken, het is heel goed mogelijk dat dit Japanse duo gezamenlijk in Mexico het daglicht zal gaan zien. Het is niet voor het eerst dat Mazda en Toyota op motorenvlak de handen ineen slaan. In Japan heeft Mazda een hybrideversie van de nieuwe 3 in de showroom staan. Het kleine broertje van de 6 moet een verbruik van 1 op 30,8 kunnen halen. De hybride-techniek van Toyota is verantwoordelijk voor deze schone prestatie. Nieuwe Suzuki Celerio De Celerio is het nieuwe Suzuki-model in het A-segment, een segment waarin de Japanse constructeur bijzonder actief is met onder meer de Alto. De Celerio wordt voor het eerst getoond op de Delhi motorshow in India. Op zich is deze locatie niet verwonderlijk want Suzuki is in India een belangrijke speler. Meer nog, vandaag wordt de Alto in de Maruti-Suzuki fabriek in India gebouwd. Op korte termijn zal de Celerio de Alto vervangen. De versie naar Europese specificaties zal in Genève worden onthuld. Het interieur zal erg ruim worden voor een wagen uit het A-segment en ook de CO2-emissie zal erg laag liggen en inspelen op de Europese normen. Het design is, vergeleken met de Alto, klassieker en braver, maar werd ook geïnspireerd op de Suzuki SX4 S-Cross. De wagen moet het dus van zijn interieur hebben en dat is groter dan de erg eng bemeten Alto. Voor meer informatie en vooral technische details is het wachten tot Genève begin maart. om zo weinig mogelijk plaats in te nemen. Bij de lancering zijn er beschikbaar: de 218i met de 1.5 driecilinder met 136 pk, de 225i met een 231 pk sterke 2.0 viercilinder gekoppeld aan een achttrapsautomaat en de 218d met een 2 literturbodiesel met 150 pk. De 2 Reeks Active Tourer werd aan het publiek getoond op het salon van Genève deze maand.(belga)

De volgorde bij samengestelde reken-wiskunde bewerkingen

De volgorde bij samengestelde reken-wiskunde bewerkingen Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) Lesbrief Basis-, VOJ- en VOS onderwijs De volgorde bij samengestelde reken-wiskunde bewerkingen juli 2015, MinOWC, Paramaribo Niets uit deze folder

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B:

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B: 26 maart 2015 Pagina 1 Geachte ouders/verzorgers Vrolijk Pasen Nieuwe leerlingen Avondvierdaagse Pagina 2 Pasen is opnieuw beginnen Denkend aan Hem die leven is Pasen is zich steeds bezinnen Op alles wat

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Klacht ontvangen op : 14 januari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Vliegramp MH juli 2014

Vliegramp MH juli 2014 Vliegramp MH17 17 juli 2014 Inhoud 1. Mijn rol bij MH17 2. Impact van de vliegramp 3. Taak van de politie: a. Zoeken, bergen en repatriëren b. Identificatie c. Strafrechtelijk onderzoek 2 2 Impact van

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980)

VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) VERZOEKSCHRIFT TOT VRIJLATING (Artikels 71 e.v. van de Wet van 15 december 1980) Aan Mevrouw/Mijnheer de Voorzitter van de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank te Brussel Justitiepaleis Poelaertplein

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is.

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is. HOE LOSSEN WE DIT OP? DE WERKVORM IN HET KORT Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar een rechter. Die bepaalt dan wie er gelijk heeft. Maar meestal kun je problemen

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

GESCHIEDENIS SO3 TV

GESCHIEDENIS SO3 TV GESCHIEDENIS SO3 TV 2 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 42 vragen. Bij meerkeuze vragen antwoorden met hoofdletter schrijven. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 1998 Rapportnummer: 1998/535

Rapport. Datum: 3 december 1998 Rapportnummer: 1998/535 Rapport Datum: 3 december 1998 Rapportnummer: 1998/535 2 Klacht Op 14 juli 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer V. te Amsterdam met een klacht over een gedraging van het regionale

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen.

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, Ik sta hier vandaag

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

Koninklijke Hoogheid, dames en heren, Toespraak minister Eimert van Middelkoop voor de opening van het symposium Strategische samenwerking met het bedrijfsleven Sourcing, een kwestie van keuzes maken, Koninklijke Militaire Academie, Breda,

Nadere informatie

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren.

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Het kiest altijd voor de slachtoffers, tot welke zijde zij ook behoren. Het Rode Kruis is ontstaan uit het verlangen hulp te bieden, zonder onderscheid. Overal ter wereld handelt de organisatie volgens dezelfde zeven grondbeginselen: Menslievendheid Onpartijdigheid Neutraliteit

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Bijlage VMBO-KB 2006 tijdvak 2 dinsdag 20 juni 9.00-11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Bronnenboekje 600051-2-645b DE INDUSTRIËLE SAMENLEVING IN NEDERLAND bron 1 het dorsen van graan met

Nadere informatie

Verslag stage ID-dance

Verslag stage ID-dance Verslag stage ID-dance 1 Gabriëlle van Tussenbroek, 4D Inhoud Motivatie (pagina 3) Algemene gegevens (pagina 4) Gesprek werkplanning (pagina 5) Verloop stageperiode (pagina 6) Afsluitende beschouwing en

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal

Advies ontwerpbesluit aanscherping glijdende schaal De minister voor Immigratie en Asiel drs. G.B.M. Leers Postbus 20011 2500 EA Den Haag datum 15 augustus 2011 doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail voorlichting@rechtspraak.nl uw kenmerk 2011-2000250817 cc

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

AGENDA nr. 7 NIEUWS. JARIG Maurits Bos groep 2 Derk Zwanenburg groep 3

AGENDA nr. 7 NIEUWS. JARIG Maurits Bos groep 2 Derk Zwanenburg groep 3 AGENDA nr. 7 Dinsdag 5 december Sinterklaas, alle leerlingen om 12.00 uur vrij Woensdag 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij Vrijdag 8 december Nieuwsbrief 8 JARIG Maurits Bos 28-11 groep 2 Derk

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 VHP. Ken uw Partij

Informatiebrochure 2 VHP. Ken uw Partij Informatiebrochure 2 VHP Ken uw Partij Ken uw Partij Dit is de VHP Informatiebrochure 2. Hierin is informatie over de Partij. Wie is wie? U leert uw Partij zo beter kennen. De Informatiebrochure 1 ging

Nadere informatie

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Dames en heren - familieleden, vrienden en collega s van een ieder die wij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 Instantie Datum uitspraak 22-11-2016 Datum publicatie 07-08-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 16.705352.15 en 16.702009.13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren,

Meneer de President, Excellenties, mevrouw Wijdenbosch, Dames en Heren, Toespraak H.E. Ms. M.W.J.A. Tanya van Gool, Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek Suriname Voor de gelegenheid van Parlementair Regionaal Seminar: Internationale Veiligheid: De

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2001 Rapportnummer: 2001/374

Rapport. Datum: 29 november 2001 Rapportnummer: 2001/374 Rapport Datum: 29 november 2001 Rapportnummer: 2001/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Noord onvoldoende onderzoek heeft verricht naar aanleiding van zijn aangifte

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Vrijdag 15 januari 016 Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Inhoud: De leerlingen leren om kritisch te kijken naar de verschillende artikelen uit 7Days. De leerlingen leren strategieën toe te passen

Nadere informatie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie

Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Boeken inleveren en rapport ophalen (Vakcollege) Zomervakantie 2016 2017 nummer 10 30 juni 2017 Agenda maandag 3 juli dinsdag 4 juli woensdag 5 juli donderdag 6 juli t/m zondag 20 augustus Rapportgesprekken (PrO) Inhaaldag (Vakcollege) Schoolreis naar de Efteling

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

ONTMOETEN KENNY KOKEN

ONTMOETEN KENNY KOKEN Gratis Excemplaar ONTMOETEN KENNY KOKEN WIL JIJ HET HELE (VOORLEES) VERHAAL GRAAG LEZEN? Je krijgt Ontmoeten Kenny Koken thuis gestuurd als je een mailtje stuurt naar timo-co@coderups.nl met je naam, adres

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 07-06-2012 Datum publicatie 11-03-2013 Zaaknummer 13/666528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 Rapport Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee hem na zijn aanhouding op 18 januari 2003 op de vliegbasis Volkel, niet ten spoedigste

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Dag! kennismaken. Ik ben Eric.

Dag! kennismaken. Ik ben Eric. Vocabulaire Oefening 1 Woordweb Dag! Waar kom je vandaan? groeten Goedemorgen! de ontmoeting Hoe heet je? kennismaken Hoi! mensen Hallo! Ik ben Eric. nieuw Ik kom uit Engeland. Hallo, ik ben Mila. Ik ben

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Toerisme in Caribisch Nederland 2016

Toerisme in Caribisch Nederland 2016 Paper Toerisme in Caribisch Nederland 216 Juli 217 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 Inhoud 1. Bonaire 3 1.1 Samenvatting 216 3 1.2 Toeristen per vliegtuig 4 1.3

Nadere informatie

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas Agenda Vrijdag 5 december Maandag 8 december Dinsdag 9 december Woensdag 10 december Donderdag 18 december Vrijdag 19 december Sinterklaas op school Nieuwsbrief 8 Knutselochtend voor ouders Preventiewerk

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Thema: Pinksteren In deze weken ontdekken we dat Petrus verder ging met de dingen die Jezus altijd gedaan had. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest bij de leerlingen

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 Wiskunde A1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 19 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie