JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN"

Transcriptie

1 JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen *02=0 40-3= /* /* /12/ = /* = /* /* / = /* *012= = /* = /* /* = = /*

2 JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË COLOFON Werkgroep Statan: Aantal beoefenaars op 31/12/2013 en instroom 2013 Anne Delvaux, Antoon De Geest, Gretel Dumont, Miguel Lardennois, Pieter-Jan Miermans, Joëlle Pieters, Aurélia Somer, Pascale Steinberg, Veerle Vivet, François Wagemans. Projectverantwoordelijke: Aurélia Somer Directeur-generaal: Christiaan Decoster Verantwoordelijke uitgever: Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40, bus Brussel. Contactgegevens: Directoraat-generaal Gezondheidszorg Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Victor Hortaplein 40, bus Brussel T. +32 (0) F. +32 (0) Elke gedeeltelijke reproductie van dit document is toegelaten mits de bron wordt vermeld. Dit document is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Wettelijk depot: D/2014/2196/18 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

3 Inhoud ALGEMENE INLEIDING... 4 DEEL I: BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË... 6 INLEIDING: GLOBAAL AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË... 6 HOOFDSTUK 1: ARTSEN Inleiding Huisartsen Erkende huisartsen op 31/12/ Huisartsen in opleiding op 31/12/ Artsen-specialisten Artsen-specialisten in opleiding op 31/12/ Erkende artsen-specialisten met bijzondere bekwaamheid op 31/12/ Erkende artsen-specialisten in opleiding voor een bijzondere bekwaamheid op 31/12/ HUISARTSEN + SPECIALISTEN + ARTSEN ZONDER BEROEPSTITEL Huisartsen en specialisten erkend op 31/12/ Huisartsen en specialisten in opleiding op 31/12/ HOOFDSTUK 2: TANDARTSEN Inleiding Algemene tandartsen Erkende algemene tandartsen op 31/12/ Aantal algemene tandartsen in opleiding in België op 31/12/ Tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie Erkende tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie op 31/12/ Aantal tandartsen gespecialiseerd in de orthodontie in opleiding op 31/12/ Tandartsen gespecialiseerd in de parodontologie Erkende tandartsen-specialisten in de parodontologie op 31/12/ Aantal tandartsen gespecialiseerd in de parodontologie in opleiding op 31/12/ TOTAAL AANTAL TANDARTSEN Totaal aantal tandartsen op 31/12/ Aantal kandidaat-tandartsen (ongeacht de specialiteit) op 31/12/ HOOFDSTUK 3: KINESITHERAPEUTEN Inleiding Erkende kinesitherapeuten op 31/12/ HOOFDSTUK 4: DE VERPLEEGKUNDIGEN Inleiding Geregistreerde verpleegkundigen op 31/12/ HOOFDSTUK 5: VROEDVROUWEN Inleiding Geregistreerde vroedvrouwen op 31/12/ HOOFDSTUK 6: ZORGKUNDIGEN Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

4 6.1. Inleiding Geregistreerde zorgkundigen op 31/12/ HOOFDSTUK 7: APOTHEKERS Inleiding Geregistreerde apothekers op 31/12/ Ziekenhuisapothekers HOOFDSTUK 8: PARAMEDICI Inleiding De farmaceutisch-technisch assistenten De diëtisten De audiciens De audiologen De ergotherapeuten Orthoptisten De logopedisten DEEL II: DE INSTROOM VAN NIEUWE BEROEPSBEOEFENAARS IN DE VERSCHILLENDE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË INLEIDING HOOFDSTUK 1: ARTSEN HOOFDSTUK 2: TANDARTSEN HOOFDSTUK 3: KINESITHERAPEUTEN HOOFDSTUK 4: VERPLEEGKUNDIGEN HOOFDSTUK 5: VROEDVROUWEN HOOFDSTUK 6: ZORGKUNDIGEN HOOFDSTUK 7: APOTHEKERS HOOFDSTUK 8: PARAMEDICI BIJLAGE: OVERZICHT BESCHIKBARE DETAILSTATISTIEKEN INDEX VAN DE TABELLEN Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

5 ALGEMENE INLEIDING De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Wet van 29/01/2003; BS van 26/02/2003), kortweg het kadaster genoemd, heeft drie doelstellingen: gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de Planningscommissie; de uitvoering van de opdrachten van de administratie en de openbare instellingen mogelijk maken; de communicatie met en tussen de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen verbeteren. De Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is belast met de erkenningen van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen. Deze publicatie van jaarstatistieken op basis van de gegevens uit het kadaster wil bijdragen aan de uitvoering van deze doelstellingen. De hier gepubliceerde jaarstatistieken hebben betrekking op de artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, zorgkundigen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, apothekers en zeven paramedische beroepen (farmaceutisch-technisch assistenten, diëtisten, ergotherapeuten, audiciens en audiologen, orthoptisten en logopedisten). De jaarstatistieken betreffen enkel de gegevens die beschikbaar zijn bij de administratie op 31/12/2013 en waarvoor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de authentieke bron is. In het tweede deel komen de instroomstatistieken aan bod. Dat is het aantal visa of erkenningen dat werd afgeleverd en/of het aantal stages dat in 2013 werd aangevat. De selectiecriteria zijn dezelfde als in het eerste deel. De publicatie Schema van het traject dat gezondheidswerkers afleggen om hun beroep in België uit te oefenen vervolledigt dit document. Het geeft de lezer voor elk beroep een overzicht van de fases die elk beroep doorloopt vanaf het behalen van het diploma tot het uitoefenen van het beroep, en stelt de lezer aldus in staat om de statistieken op een correcte manier te interpreteren. In het tweede deel is er een algemene inleiding voor de verschillende hoofdstukken. Toelichtingen bij deel I De geografische spreiding is gebaseerd op de wettelijke woonplaats van de beroepsbeoefenaars. Zij werden gerangschikt per gewest en per provincie op basis van hun wettelijke woonplaats. Het kadaster bevat doorgaans geen recente en betrouwbare gegevens over de plaats waar het beroep wordt uitgeoefend. In het eerste deel worden de gegevens van de artsen voorgesteld. De huisartsen en de artsen-specialisten vormen twee aparte onderdelen in dat hoofdstuk. In de hoofdstukken 2 tot en met 8 behandelen we achtereenvolgens tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen, apothekers en paramedici. In bijlage wordt een overzicht van de beschikbare detailstatistieken gegeven. Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

6 De statistieken worden enkel opgemaakt voor de personen die hun wettelijke woonplaats in België hebben. Bij het begin van elk hoofdstuk worden het aantal artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, zorgkundigen, apothekers en paramedici die in België erkend zijn maar in het buitenland wonen, indicatief vermeld. Deze jaarstatistieken worden systematisch op een analoge manier aangemaakt voor elke beroepsgroep. Elk hoofdstuk begint met de absolute aantallen en percentages voor België, per gewest en per provincie. Vervolgens worden analoge tabellen aangemaakt per gewest, telkens volgens leeftijd en geslacht. Voor de artsen in opleiding wordt de opdeling enkel gemaakt volgens het geslacht. Voor de bepaling van de leeftijd geldt de referentiedatum 31/12/2012. De onderverdeling gebeurt in leeftijdscategorieën van 5 jaar. Voor meer gedetailleerde cijfers per provincie volgens leeftijd en geslacht verwijzen we naar de bijlage die een overzicht geeft van de beschikbare detailstatistieken. Die gegevens kunnen worden gedownload via de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ( In deze publicatie werd het Eurostat-concept licensed to practice gebruikt, met de bedoeling Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Voor artsen gaat het dan over all physicians being registered and entitled to practice as health care professionals 1. Dit concept bestaat strikt genomen niet in de Belgische wetgeving. Per beroepsgroep wordt telkens duidelijk gemaakt hoe dit concept in de Belgische situatie is toegepast. Toelichtingen bij deel II De jaarstatistieken worden aangevuld met zogenaamde instroomstatistieken voor de verschillende gezondheidszorgberoepen; dat zijn statistieken die een indicatie geven van wat men "produceert" in termen van erkenningen of aangevatte stages tijdens een referentiejaar. Dit onderdeel geeft de instroomstatistieken in het beroep weer. Waar de jaarstatistieken in deel I een overzicht geven van de voorraad aan gezondheidszorgbeoefenaars, geven de hier weergegeven statistieken een idee van de instroom in het beroep tijdens een referentiejaar. 1 Daarnaast is er sprake van de volgende groepen die allen deel uitmaken van licensed to practice : practising physicians, professionally active en economically active physicians. Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

7 DEEL I: BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË INLEIDING: GLOBAAL AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË Selectiecriteria voor de statistieken van de beroepsbeoefenaars van de gezondheidsberoepen op 31/12/2013. Het betreft hier de beroepsbeoefenaars van gezondheidsberoepen die in België gemachtigd zijn hun beroep uit te oefenen en van wie het diploma werd geviseerd door de bevoegde instanties. Om als beroepsbeoefenaar van een gezondheidsberoep te worden opgenomen in de jaarstatistieken, gelden de volgende voorwaarden: - De persoon moet "geïntegreerd" zijn in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), dat wil zeggen dat hij/zij moet kunnen worden teruggevonden in de bestanden van de KSZ op basis van zijn naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en dat hij/zij een geldig rijksregisternummer 2 moet hebben. De identiteitsgegevens moeten in het Rijksregister worden bijgewerkt en hij/zij moet in leven zijn op 31/12/2013; - De erkenning en/of het visum van de arts moet geldig zijn op 31/12/2013. Elke beroepsbeoefenaar komt maar eenmaal per beroepsgroep voor in de tabel. Tabel 1 : Aantal beroepsbeoefenaars van gezondheidsberoepen op 31/12/2013. Gedomicilieerd in en buiten België Gedomicilieerd in België Totaal aantal artsen die gemachtigd zijn om hun beroep uit te oefenen Totaal aantal tandartsen die gemachtigd zijn om hun beroep uit te oefenen (Stomatologen 3 ) (376) (348) Kinesitherapeuten Verpleegkundigen Vroedvrouwen Zorgkundigen Apothekers Paramedici Farmaceutisch-technisch assistenten Diëtisten Ergotherapeuten Audiciens Audiologen Orthoptisten Logopedisten TOTAAL AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN De bisnummers (voor buitenlanders) worden niet in rekening gebracht. 3 In België wordt stomatologie beschouwd als een medische specialiteit. Stomatologen worden dus meegerekend bij de andere erkende artsen-specialisten, terwijl in de Europese gegevens stomatologen als tandartsen beschouwd worden. In de tabel hierboven zijn de stomatologen volgens de Belgische wetgeving ingedeeld bij de artsen-specialisten. Ze staan in de tabel dus tussen haakjes, maar worden niet meegerekend in het totaal om te voorkomen dat ze twee keer meegeteld worden. Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

8 HOOFDSTUK 1: ARTSEN 1.1. INLEIDING Selectiecriteria voor de statistieken betreffende de artsen op 31/12/2013. De algemene wettelijke basis voor de erkenning van artsen is vervat in artikel 2 van het Koninklijk Besluit 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het betreft hier artsen die in België gemachtigd zijn om de geneeskunde uit te oefenen en waarvan het diploma werd geviseerd door de bevoegde instanties. Onder de artsen die gemachtigd zijn om de geneeskunde uit te oefenen, dient begrepen te worden de houders van een Belgisch wettelijk diploma van arts of «docteur en médecine» (benaming volgens de regelgeving ter zake op 31/12/2013), en de artsen, onderdanen van een land van de Europese Unie die in het bezit zijn van het diploma van arts van één van die landen en welke in België, overeenkomstig richtlijn nr. 2005/36/EG van 9 september 2005, de erkenning van dit diploma hebben verkregen. De arts moet ook beschikken over zijn visum en ingeschreven zijn bij de Orde van geneesheren. Bij deze groep moeten de artsen nog worden toegevoegd die afkomstig zijn uit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie, die de gelijkwaardigheid van hun diploma hebben verworven en aan wie de koning de toelating heeft gegeven om de geneeskunde uit te oefenen in België. Om als arts in de jaarstatistieken te worden opgenomen, gelden de volgende voorwaarden: - De arts moet "geïntegreerd" zijn in de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), m.a.w. op basis van naam, voornaam, geboortedatum en geslacht terug te vinden zijn in de KSZ, en een geldig rijksregisternummer 4 hebben. De identiteitsgegevens moeten in het Rijksregister worden bijgewerkt en hij/zij moet in leven zijn op 31/12/2013; - Het visum van de arts is, op basis van de visumdatum, geldig op 31/12/2013. In deze selectie bevinden zich ook de artsen die in het buitenland wonen. De gegevens van deze artsen met woonplaats in het buitenland hebben echter niet dezelfde kwaliteit als de andere gegevens, daarom worden de statistieken erover beperkt. De jaarstatistieken voor artsen betreffen de selectie van artsen, op basis van de hierboven beschreven criteria, met een wettelijke woonplaats in België. De eerste tabel geeft wel het aantal erkende artsen weer waarvan de wettelijke woonplaats niet in België ligt. Kwalificatie van de artsen De aldus gemachtigde artsen mogen vervolgens een specialisatieopleiding aanvangen met het oog op het verkrijgen van de ministeriële erkenning van een bijzondere beroepstitel en de ministeriële erkenning om in België de voor die specialisatie 4 De bisnummers (voor buitenlanders) worden niet in rekening gebracht. Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

9 specifieke prestaties uit te oefenen. De titels waarvoor de artsen een erkenning kunnen verkrijgen, zijn vastgelegd in de artikelen 1, 2 en 2bis van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde. Om alle misverstanden te vermijden wordt de term «bijzondere bekwaamheid» gebruikt om de titels vermeld in artikel 2 van dit KB aan te duiden. Alvorens een opleiding te mogen aanvangen met het oog op het verkrijgen van een bijzondere beroepstitel voorbehouden aan de artsen en bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, moet de kandidaat een attest voorleggen dat aantoont dat hij in aanmerking genomen is door een faculteit geneeskunde voor de discipline waarvoor hij een opleiding wil volgen en dat hij toegang heeft tot een specifieke opleiding die door een of meerdere universiteiten wordt georganiseerd (artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen). De realisatie van de contingentering wordt elk jaar opgenomen en uitgewerkt in het jaarverslag van de Planningscommissie. De artsen worden vervolgens ingedeeld in de volgende hoofdcategorieën: erkende huisartsen kandidaten huisartsen erkende artsen-specialisten kandidaat artsen-specialisten erkende artsen-specialisten met een bijzondere bekwaamheid erkende artsen-specialisten in opleiding voor een bijzondere bekwaamheid artsen zonder bijzondere beroepstitel In de groep van artsen zonder erkende bijzondere beroepstitel bevinden zich de artsen zonder erkende specialisatie die ook niet in opleiding zijn als huisarts, voor een specialisatie of voor een bijzondere bekwaamheid. Het is mogelijk dat artsen zich achtereenvolgens specialiseren in meer dan één discipline. In het kader van de jaarstatistieken wordt er enkel rekening gehouden met de meest recente specialisatie. Indien de arts reeds een beroepstitel heeft verworven en vóór 31/12/2013 een nieuwe opleiding heeft aangevat om er een tweede te krijgen, dan blijft hij/zij echter geregistreerd als erkend huisarts of als erkend arts-specialist en als arts-specialist in opleiding voor de nieuwe gewenste beroepstitel en/of als arts-specialist met bijzondere bekwaamheid in opleiding of niet. Anders gezegd, de verschillende groepen zijn niet volledig mutueel exclusief, wat verklaart waarom het aantal artsen niet overeenstemt met de som van de verschillende categorieën. De publicatie Schema van het traject dat gezondheidswerkers afleggen om hun beroep in België uit te oefenen geeft een overzicht van de fases die de gezondheidswerker doorloopt vanaf het behalen van het diploma tot het uitoefenen van het beroep in het kader van de gezondheidszorg. We nodigen u uit om dat document in te kijken om de onderstaande gegevens op een correcte manier te interpreteren. Het document kan gedownload worden op de site van FOD Volksgezondheid : Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

10 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de erkende artsen die in of buiten België gedomicilieerd zijn op 31/12/2013. Tabel 2: Aantal artsen gedomicilieerd in en buiten België op 31/12/2013 per hoofdcategorie. België Buiten België Totaal erkende huisartsen huisartsen in opleiding erkende artsen-specialisten artsen-specialisten in opleiding artsen zonder bijzondere beroepstitel Totaal HUISARTSEN De algemene wettelijke basis voor de erkenning van de huisartsen is vervat in de volgende besluiten: het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen het Koninklijk Besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen het Ministerieel Besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen Alvorens een opleiding te mogen aanvatten met het oog op het behalen van een bijzondere beroepstitel voorbehouden aan artsen en bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, moet de kandidaat een attest voorleggen waaruit blijkt dat hij door een faculteit geneeskunde is geselecteerd voor de discipline waarin hij zich wil vormen en dat hij toegang heeft tot een specifieke opleiding georganiseerd door één of meerdere universiteiten (artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen). In de jaarstatistieken wordt onderscheid gemaakt tussen: 1) De erkende huisartsen: dit zijn gediplomeerde artsen die met succes een stage van 3 jaar in de huisartsengeneeskunde hebben gevolgd (vóór 01/10/2002 was dit een stage van 2 jaar); of zij die houder zijn van een Europese titel die een erkenning van hun diploma overeenkomstig richtlijn 2005/36 verkregen hebben; Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

11 de huisartsen met verworven rechten (d.w.z. de artsen met RIZIV-kwalificatiecode "001" en "002") worden niet erkend. 2) De huisartsen in beroepsopleiding of "kandidaat-huisartsen" : dit zijn gediplomeerde artsen die vóór 31/12/2013 hun stage in de huisartsengeneeskunde hebben aangevat maar ze nog niet hebben beëindigd op 31/12/ Erkende huisartsen op 31/12/2013 Tabel 3: Aantal erkende huisartsen in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,3 Wallonië , , ,6 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,1 Tabel 4: Aantal erkende huisartsen in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant , , ,3 West-Vlaanderen , , ,0 Oost-Vlaanderen , , ,6 Antwerpen , , ,4 Limburg , , ,9 Waals-Brabant 701 4, , ,8 Henegouwen , , ,9 Luik , , ,8 Namen 845 5, , ,6 Luxemburg 366 2, , ,5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,1 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

12 Tabel 5: Aantal erkende huisartsen in België op 31/12/2013, per gewest (op basis van de officiële woonplaats) volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % België Totaal ,0 100, ,0 63, ,0 36, ,0.. 0,0.. 0, ,8 100, ,3 22, ,2 77, ,1 100, ,0 31, ,6 68, ,0 100, ,7 34, ,7 65, ,1 100, ,4 37, ,7 62, ,0 100, ,7 47, ,1 52, ,1 100, ,7 61, ,9 38, ,5 100, ,4 70, ,1 29, ,5 100, ,2 83, ,2 16, ,9 100, ,6 93, ,5 6,7 Vlaanderen Totaal ,0 100, ,0 64, ,0 35, ,0.. 0,0.. 0, ,7 100,0 95 1,8 24, ,1 75, ,0 100, ,9 31, ,7 68, ,6 100, ,9 33, ,4 66, ,6 100, ,5 36, ,2 63, ,5 100, ,8 46, ,5 53, ,6 100, ,3 63, ,0 36, ,4 100, ,1 75, ,3 24, ,6 100, ,9 88, ,7 11, ,1 100, ,8 95,7 65 2,2 4,3 Wallonië Totaal ,0 100, ,0 64, ,0 35, ,0.. 0,0.. 0, ,6 100,0 24 0,7 17, ,1 82, ,8 100,0 97 2,9 31, ,2 68, ,9 100, ,6 39, ,1 61, ,9 100, ,3 38, ,4 61, ,5 100, ,4 48, ,3 51, ,5 100, ,8 60, ,7 39, ,4 100, ,6 68, ,3 31, ,9 100, ,6 78, ,1 21, ,4 100, ,1 91,7 88 4,7 8,3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal ,0 100, ,0 57, ,0 42, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 10 1,1 20,8 38 5,8 79, ,7 100,0 38 4,3 32, ,2 67, ,1 100,0 30 3,4 27, ,1 72, ,3 100,0 43 4,9 38, ,4 61, ,9 100,0 61 7,0 50,8 59 9,0 49, ,0 100, ,1 53, ,2 46, ,2 100, ,3 57, ,2 42, ,0 100, ,1 72, ,4 27, ,7 100, ,7 86,3 37 5,7 13,7 Tabel 6: Aantal erkende huisartsen in België op 31/12/2013 op basis van hun nationaliteit Totaal ,0 België ,8 EU (zonder België) 434 2,9 Buiten EU 48 0,3 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

13 Huisartsen in opleiding op 31/12/2013 Tabel 7: Aantal huisartsen in opleiding in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,5 Wallonië , , ,0 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,5 Tabel 8: Aantal huisartsen in opleiding in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , , , , ,3 61 9,2 63 8, , , , , , , ,6 55 8,3 52 7,3 56 7,7 18 2,7 24 3,3 34 4,7 63 9,5 56 7,8 53 7,3 57 8,6 56 7,8 54 7,4 14 2,1 20 2,8 27 3,7 20 3,0 14 2,0 7 1, , , ,5 Tabel 9: Aantal huisartsen in opleiding in België op 31/12/2013, per gewest (op basis van de officiële woonplaats), volgens geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % België ,0 100, ,0 26, ,0 73,4 Vlaanderen ,5 100, ,7 24, ,9 75,1 Wallonië ,0 100, ,2 24, ,6 75,4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,5 100, ,1 36, ,5 63,2 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

14 Tabel 10: Aantal huisartsen in opleiding in België op 31/12/2013 op basis van hun nationaliteit Totaal ,0 België ,5 EU (zonder België) 37 5,1 Buiten EU 18 2, ARTSEN-SPECIALISTEN De algemene wettelijke basis voor de erkenning van artsen-specialisten is vervat in drie besluiten, namelijk : het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen het Koninklijk Besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen het Ministerieel Besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van artsenspecialisten, stagemeesters en stagediensten. Bij deze drie reglementaire basisteksten moeten nog de Ministeriële Besluiten worden gevoegd die de bijzondere erkenningscriteria van artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de verschillende specialisaties vastleggen. De jaarstatistieken betreffende de artsen-specialisten voorzien 4 groepen: 1) de artsen-specialisten als zodanig erkend op 31/12/ ) de artsen-specialisten in opleiding of «kandidaten artsen-specialisten»: het gaat over gediplomeerde artsen die hun specialisatiestage vóór 31/12/2013 hebben aangevangen, maar deze nog niet hebben beëindigd. 3) de erkende artsen-specialisten met bijzondere bekwaamheid op 31/12/ ) de erkende artsen-specialisten met bijzondere bekwaamheid in opleiding op 31/12/2013. Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

15 Erkende artsen-specialisten op 31/12/2013 Tabel 11: Aantal erkende artsen-specialisten in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,1 Wallonië , , ,2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,7 Tabel 12: Aantal erkende artsen-specialisten in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant , , ,2 West-Vlaanderen , , ,7 Oost-Vlaanderen , , ,4 Antwerpen , , ,3 Limburg , , ,4 Waals-Brabant , , ,8 Henegouwen , , ,0 Luik , , ,8 Namen , , ,8 Luxemburg 446 1, , ,8 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,7 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

16 Tabel 13: Aantal erkende artsen-specialisten in België op 31/12/2013, per gewest (op basis van de officiële woonplaats), volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % België Totaal ,0 100, ,0 61, ,0 38, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 10 0,1 25,6 29 0,3 74, ,9 100, ,3 38, ,1 61, ,4 100, ,7 43, ,3 56, ,9 100, ,7 46, ,1 53, ,1 100, ,5 53, ,8 46, ,7 100, ,3 64, ,9 35, ,7 100, ,3 70, ,2 29, ,6 100, ,5 72, ,5 27, ,5 100, ,6 83, ,1 17,0 Vlaanderen Totaal ,0 100, ,0 62, ,0 37, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 4 0,0 20,0 16 0,3 80, ,3 100, ,6 39, ,0 61, ,4 100, ,5 44, ,8 55, ,9 100, ,2 46, ,1 53, ,8 100, ,9 53, ,0 46, ,2 100, ,1 66, ,8 33, ,5 100, ,6 74, ,9 25, ,0 100, ,2 76, ,3 23, ,7 100, ,9 87, ,8 12,1 Wallonië Totaal ,0 100, ,0 62, ,0 37, ,0.. 0,0.. 0, ,1 100,0 5 0,1 45,5 6 0,2 54, ,7 100, ,6 38, ,4 61, ,5 100, ,9 41, ,5 59, ,6 100, ,6 48, ,5 52, ,0 100, ,5 54, ,4 45, ,9 100, ,1 63, ,5 36, ,0 100, ,3 69, ,9 30, ,7 100, ,5 72, ,6 27, ,5 100, ,4 81, ,0 18,4 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal ,0 100, ,0 55, ,0 44, ,0.. 0,0.. 0, ,2 100,0 1 0,0 12,5 7 0,4 87, ,9 100, ,1 36, ,3 63, ,0 100, ,2 43, ,6 56, ,1 100, ,8 43, ,0 56, ,0 100, ,9 50, ,3 49, ,7 100, ,6 55, ,7 44, ,9 100, ,9 55, ,0 44, ,0 100, ,0 61, ,7 38, ,3 100, ,4 73, ,9 26,7 Tabel 14: Aantal erkende artsen-specialisten in België op 31/12/2013 op basis van hun nationaliteit Totaal ,0 België ,0 EU (zonder België) ,7 Buiten EU 78 0,3 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

17 Tabel 15: Aantal erkende artsen-specialisten gedomicilieerd in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per specialisatie en geslacht, zonder gerechtelijke geneeskunde en/of verzekeringsgeneeskunde en medische expertise als bijkomende specialiteiten Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL ANESTHESIE-REANIMATIE CHIRURGIE NEUROCHIRURGIE PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTHETISCHE HEELKUNDE ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE UROLOGIE NEUROLOGIE NEUROPSYCHIATRIE PSYCHIATRIE PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD VOLWASSENENPSYCHIATRIE PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD KIND- EN JEUGDPSYCHIATRIE INWENDIGE GENEESKUNDE PNEUMOLOGIE GASTRO-ENTEROLOGIE CARDIOLOGIE REUMATOLOGIE URGENTIEGENEESKUNDE ACUTE GENEESKUNDE PEDIATRIE GERIATRIE GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE OTORHINOLARYNGOLOGIE OFTALMOLOGIE STOMATOLOGIE DERMATO-VENEREOLOGIE FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE KLINISCHE BIOLOGIE RÖNTGENDIAGNOSE RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE NUCLEAIRE GENEESKUNDE PATHOLOGISCHE ANATOMIE MEDISCHE ONCOLOGIE ARBEIDSGENEESKUNDE BEHEER VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS GERECHTELIJKE GENEESKUNDE VERZEKERINGSGENEESKUNDE EN MEDISCHE EXPERTISE Er bestaat geen specifieke opleiding meer om de titel van neuropsychiater te verkrijgen. Die specialiteit en de psychiatrie werden opgesplitst in 2 afzonderlijke specialiteiten. De artsen die houder zijn van een van deze titels, konden die ofwel behouden ofwel, voor neuropsychiaters, de erkenning in de neurologie of in eerste instantie in de psychiatrie verkrijgen, en voor psychiaters de erkenning in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie of in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie verkrijgen. De nomenclatuurwijzigingen die het RIZIV in 2011 doorvoerde, hebben sommige neuropsychiaters ertoe aangezet om af te zien van hun erkenning in de neuropsychiatrie teneinde de erkenning in de neurologie te verkrijgen. Die veranderingen van erkenning vonden plaats in 2011 en De bijzondere beroepstitel in de psychiatrie is opgenomen in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 en is niet verdwenen, ondanks de creatie van twee nieuwe bijzondere beroepstitels: - geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie; - geneesheer-specialist in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

18 Tabel 16: Aantal erkende artsen gespecialiseerd in 'gerechtelijke geneeskunde of 'verzekeringsgeneeskunde en medische expertise als hoofdspecialisatie of bijkomende specialisatie in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per specialiteit en geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Gerechtelijke geneeskunde Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise Opmerking: Gerechtelijke Geneeskunde of Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise bestaan als hoofdspecialisatie of als bijkomende specialisatie. Tabel 15 toont enkel diegenen die deze specialisatie als hoofdspecialisatie hebben en tabel 16 toont ze allemaal. De gegevens voor de arbeidsgeneeskunde zijn niet beschikbaar omwille van terugkerende juridische problemen in de betreffende dossiers, die verband houden met de incompatibiliteit van deze preventieve discipline met de wettelijke criteria die van toepassing zijn voor alle specialiteiten. Het gaat over problemen rond theoretische stagemeesters, de indiening van het stageplan en de laattijdige inschrijving bij de Orde van geneesheren, rond de volledig buitenlandse stage, en de opleidingsduur. Door het gebrek aan erkende stagediensten voor de opleiding in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise kunnen nieuwe opleidingen in die discipline niet geregistreerd worden. De enige erkenningen die vanaf 2012 konden worden toegekend, hebben ofwel betrekking op het afronden van dossiers die openstonden tijdens de periode waarin overgangsmaatregelen van kracht waren waardoor beroepservaring erkend kon worden, dat wil zeggen vóór 14 februari 2009, ofwel op het uitzonderlijk erkennen van een opleiding die aansluit op het wettelijk kader, hoewel ze buiten dat kader uitgevoerd wordt Artsen-specialisten in opleiding op 31/12/2013 Tabel 17: Aantal artsen-specialisten in opleiding in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen , , ,8 Wallonië , , ,2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , ,0 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

19 Tabel 18: Aantal artsen-specialisten in opleiding in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 35 1,0 38 1,0 40 0, , , ,0 Tabel 19: Aantal artsen-specialisten in opleiding in België op 31/12/2013 op basis van hun nationaliteit Totaal ,0 België ,3 EU (zonder België) ,8 Buiten EU 80 1,9 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

20 Tabel 20 : Aantal artsen-specialisten in opleiding gedomicilieerd in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per specialiteit en volgens geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL ANESTHESIE-REANIMATIE CHIRURGIE NEUROCHIRURGIE PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTHETISCHE HEELKUNDE ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE UROLOGIE NEUROLOGIE VOLWASSENENPSYCHIATRIE KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE INWENDIGE GENEESKUNDE PNEUMOLOGIE GASTRO-ENTEROLOGIE CARDIOLOGIE REUMATOLOGIE URGENTIEGENEESKUNDE ACUTE GENEESKUNDE PEDIATRIE GERIATRIE GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE OTORHINOLARYNGOLOGIE OFTALMOLOGIE STOMATOLOGIE DERMATO-VENEREOLOGIE FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE KLINISCHE BIOLOGIE RÖNTGENDIAGNOSE ONCOLOGISCHE RADIOTHERAPIE NUCLEAIRE GENEESKUNDE ANATOMOPATHOLOGIE MEDISCHE ONCOLOGIE GERECHTELIJKE GENEESKUNDE BEHEER VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

21 Erkende artsen-specialisten met bijzondere bekwaamheid op 31/12/2013 Tabel 21: Aantal erkende artsen met bijzondere bekwaamheid in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , , , , , , , , , , ,6 Tabel 22: Aantal erkende artsen met bijzondere bekwaamheid in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Waals-Brabant Henegouwen Luik Namen Luxemburg Brussels Hoofdstedelijk Gewest , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 57 1,6 55 1,5 54 1, , , ,6 Tabel 23: Aantal erkende artsen met bijzondere bekwaamheid in België op 31/12/2013 op basis van hun nationaliteit Totaal ,0 België ,7 EU (zonder België) 120 3,2 Buiten EU 3 0,1 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

22 Tabel 24: Aantal artsen met bijzondere bekwaamheid gedomicilieerd in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per bijzondere bekwaamheid, volgens geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL NUCLEAIRE IN VITRO GENEESKUNDE FUNCTIONELE EN PROFESSIONELE REVALIDATIE VAN GEHANDICAPTEN GERIATRIE MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE INTENSIEVE ZORGEN URGENTIEGENEESKUNDE PEDIATRISCHE NEUROLOGIE NEFROLOGIE ENDOCRINO-DIABETOLOGIE NEONATOLOGIE KLINISCHE HEMATOLOGIE BEHEER VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS Erkende artsen-specialisten in opleiding voor een bijzondere bekwaamheid op 31/12/2013 Tabel 25: Aantal artsen in opleiding voor een bijzondere bekwaamheid in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaanderen 62 57, , ,0 Wallonië 26 24, , ,1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 17, , ,0 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

23 Tabel 26: Aantal artsen in opleiding voor een bijzondere bekwaamheid in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België , , ,0 Vlaams-Brabant 19 17, , ,9 West-Vlaanderen 7 6,5 9 7,2 9 6,6 Oost-Vlaanderen 13 12, , ,8 Antwerpen 13 12, , ,9 Limburg 10 9,3 8 6,4 8 5,9 Waals-Brabant 6 5,6 5 4,0 6 4,4 Henegouwen 5 4,7 6 4,8 8 5,9 Luik 12 11, ,4 12 8,8 Namen 2 1,9 1 0,8 3 2,2 Luxemburg 1 0,9 1 0,8 1 0,7 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 17, , ,0 Tabel 27: Aantal artsen in opleiding voor een bijzondere bekwaamheid gedomicilieerd in België in 2013 op basis van hun nationaliteit Totaal ,0 België ,8 EU (zonder België) 18 13,2 Tabel 28: Aantal artsen in opleiding voor een bijzondere bekwaamheid gedomicilieerd in België op 31/12/2011, 31/12/2012 en 31/12/2013, volgens geslacht Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw TOTAAL FUNCTIONELE EN PROFESSIONELE REVALIDATIE VAN GEHANDICAPTEN GERIATRIE MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE INTENSIEVE ZORGEN SPOEDZORG PEDIATRISCHE NEUROLOGIE NEFROLOGIE ENDOCRINO-DIABETOLOGIE NEONATOLOGIE KLINISCHE HEMATOLOGIE Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

24 1.4. HUISARTSEN + SPECIALISTEN + ARTSEN ZONDER BEROEPSTITEL Dit deel omvat alle huisartsen, alle specialisten en ook de artsen zonder beroepstitel Huisartsen en specialisten erkend op 31/12/2013 Tabel 29: Aantal artsen (excl. artsen in opleiding) in België op 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België , ,0 Vlaanderen , ,4 Wallonië , ,2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , ,3 Tabel 30: Aantal artsen (excl. artsen in opleiding) in België op 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België , ,0 Vlaams-Brabant , ,3 West-Vlaanderen , ,9 Oost-Vlaanderen , ,6 Antwerpen , ,8 Limburg , ,9 Waals-Brabant , ,1 Henegouwen , ,5 Luik , ,7 Namen , ,0 Luxemburg 853 1, ,9 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , ,3 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

25 Tabel 31: Aantal artsen (excl. artsen in opleiding) in België op 31/12/2013, per gewest (op basis van de officiële woonplaats), volgens leeftijd en geslacht Totaal Man Vrouw Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % Aantal Kolom % Rij % België Totaal ,0 100, ,0 61, ,0 38, ,0 100,0. 0,0 0,0 3 0,0 100, ,2 100, ,1 30, ,9 70, ,2 100, ,3 36, ,8 63, ,5 100, ,0 41, ,9 58, ,4 100, ,1 43, ,6 56, ,7 100, ,9 51, ,5 49, ,6 100, ,7 62, ,3 37, ,5 100, ,1 68, ,9 31, ,9 100, ,6 75, ,4 24, ,3 100, ,2 85, ,7 14,7 Vlaanderen Totaal ,0 100, ,0 62, ,0 37, ,0 100,0. 0,0 0,0 2 0,0 100, ,6 100, ,3 30, ,8 69, ,1 100, ,2 37, ,9 63, ,2 100, ,5 41, ,4 58, ,2 100, ,5 43, ,4 56, ,3 100, ,2 50, ,9 49, ,1 100, ,5 64, ,4 35, ,0 100, ,3 73, ,2 26, ,2 100, ,5 80, ,8 19, ,1 100, ,0 89, ,0 10,5 Wallonië Totaal ,0 100, ,0 62, ,0 37, ,0.. 0,0.. 0, ,5 100,0 63 0,7 27, ,9 72, ,4 100, ,7 36, ,8 63, ,8 100, ,8 40, ,8 59, ,9 100, ,8 44, ,1 55, ,3 100, ,8 52, ,9 47, ,5 100, ,3 61, ,7 38, ,0 100, ,2 67, ,0 32, ,1 100, ,5 73, ,3 26, ,5 100, ,3 84, ,5 16,0 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Totaal ,0 100, ,0 55, ,0 44, ,0 100,0. 0,0 0,0 1 0,0 100, ,1 100,0 39 1,2 31,0 87 3,3 69, ,3 100, ,2 36, ,3 63, ,5 100, ,6 41, ,2 58, ,1 100, ,1 43, ,6 56, ,9 100, ,7 48, ,3 51, ,7 100, ,6 55, ,9 45, ,9 100, ,9 55, ,9 44, ,1 100, ,1 65, ,6 34, ,4 100, ,8 75, ,9 24,6 Tabel 32: Aantal artsen (zonder de artsen in opleiding) in België op 31/12/2013, op basis van hun nationaliteit Totaal ,0 België ,6 EU (zonder België) ,9 Buiten EU 222 0,5 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

26 Huisartsen en specialisten in opleiding op 31/12/2013 Tabel 33: Aantal kandidaat-huisartsen en -specialisten in opleiding in België op 31/12/2012 en 31/12/2013, per gewest, op basis van de officiële woonplaats België , ,0 Vlaanderen , ,5 Wallonië , ,5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , ,0 Tabel 34: Aantal kandidaat-huisartsen en -specialisten in opleiding in België op 31/12/2012 en 31/12/2013, per provincie, op basis van de officiële woonplaats België , ,0 Vlaams-Brabant , ,8 West-Vlaanderen 341 7, ,7 Oost-Vlaanderen , ,9 Antwerpen , ,6 Limburg 216 4, ,5 Waals-Brabant 154 3, ,6 Henegouwen 243 5, ,3 Luik , ,7 Namen 141 3, ,0 Luxemburg 52 1,1 47 1,0 Brussels Hoofdstedelijk Gewest , ,0 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België,

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 Brussel, augustus 2011 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Joseph Borgions Christophe Cop, Antoon De Geest,

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË Aantal beoefenaars met het recht om het beroep uit te oefenen op 31/12/2016 en instroom 2016 Publicatie van de Cel

Nadere informatie

Brussel, september 2007 V 1.0

Brussel, september 2007 V 1.0 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2005 Brussel, september 2007 V 1.0 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009 Brussel, augustus 2010 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi,

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË. Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË. Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011 JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011 Brussel, augustus 2012 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 Brussel, maart 2008 V 1.01 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi, Joelle

Nadere informatie

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18.

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18. ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: Heroriëntatie van de carrière PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË 79 1011101010111010101111101011101010 3 1111101011101010 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 79 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 9 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE

KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE COHORTE VAN GEDIPLOMEERDEN IN DE MEDISCHE WETENSCHAPPEN OP DE STAGEPLAATSEN IN DE GENEESKUNDE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BIJZONDERE BEROEPSTITEL

Nadere informatie

Artsen : Internationale mobiliteit

Artsen : Internationale mobiliteit 1/53 Artsen : Internationale mobiliteit NOTA VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 1 2/53 Colofon Werkgroep: Anne Delvaux, Pascale Steinberg, Toon De Geest, Gretel Dumont, Pieter-Jan

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

Tandartsen: internationale mobiliteit

Tandartsen: internationale mobiliteit 1 Tandartsen: internationale mobiliteit NOTA VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 2 Colofon Werkgroep: Anne Delvaux, Pascale Steinberg, Toon De Geest, Gretel Dumont, Pieter-Jan

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod BS 18/06/2008 in voege vanaf 01/07/2008 Gewijzigd door: KB 07/05/2010 BS 11/06/2010 KB 01/09/2012 BS 05/09/2012 in voege

Nadere informatie

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen

A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen A. Raadplegingen, bezoeken en adviezen van huisartsen en geneesheren-specialisten, psychotherapieën en andere verstrekkingen I. Raadplegingen van huisartsen en geneesheren-specialisten Codenummer Omschrijving

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters

B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters 18 JULI 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van heelkunde, neurochirurgie,

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Medische-Oncologie--Oncologie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Medische-Oncologie--Oncologie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc 26 SEPTEMBER 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie en

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

1/6. Publicatie : Inwerkingtreding :

1/6. Publicatie : Inwerkingtreding : 3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

Medisch laboratoriumtechnologen

Medisch laboratoriumtechnologen Medisch laboratoriumtechnologen alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De Medisch Laboratoriumtechnoloog volgens de wet...

Nadere informatie

Geachte heer Geachte mevrouw

Geachte heer Geachte mevrouw Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Erkenning van de Gezondheidszorgberoepen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX 02/524.98.16 E-MAIL info@gezondheid.belgie.be

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010

De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010 De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010 V1.0 Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Brussel, november 2011 1 De artsen 1.1 De planning van het aanbod

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Psychiatrie--volwassenen-kinderen-en-jeugd--CRITERIA-- MB

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Psychiatrie--volwassenen-kinderen-en-jeugd--CRITERIA-- MB 3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester en als stageplaats Orthodontie O Eerste aanvraag O Parodontologie O Verlenging

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie

Technologen medische beeldvorming

Technologen medische beeldvorming Technologen medische beeldvorming alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE.

BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. Wettelijk kader. BIJZONDERE BEROEPSTITELS EN BIJZONDERE BEROEPSBEKWAAMHEDEN VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE. 1) K.B. nr. 78, artikel 35ter: De Koning stelt de lijst van bijzondere beroepstitels

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Nucleaire-geneeskunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 19 JULI 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van de nucleaire geneeskunde.

Nadere informatie

Inhoud. Voorbericht 17. Deel I. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 19

Inhoud. Voorbericht 17. Deel I. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 19 Voorbericht 17 Deel I. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 19 Titel 1. Gemeenschappelijke bepalingen 19 1.1. 10 november 1967. Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester-coördinator en als universitair opleidingscentrum Orthodontie O Eerste

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10

BACHELORJAAR 1 OPLEIDINGSONDERDEEL Leerlijn 1 : Medische kennis. Biologie: basis van het leven 6. De cel: biomoleculen en metabolisme 10 BACHELORJAAR 1 Biologie: basis van het leven 6 De cel: biomoleculen en metabolisme 10 De cel: structuur en functie 6 De cel: moleculaire biologie en signaaltransductie 6 De cel: van cel naar weefsel 7

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode Huidige nationaliteit: Land waar het diploma

Nadere informatie

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten 11 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten BS 05/07/2001 in voege 01/06/2002 Gewijzigd door: MB 23/03/2007 BS

Nadere informatie

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT HOMEOPAAT ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT Inhoudsopgave De registratie of de toelating om de titel te dragen... 3 Homeopathie volgens de wetgeving... 4 De voordelen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen

verzekeringsvoorstel BA Artsen en tandartsen BA Artsen en tandartsen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Artsen en tandartsen Dienstcode D07/448 Fax : 02/6281.85 E-Mail : professionalliability.production@axa.be 1 Verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE Bijlage bij koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een geneesheer moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven (Tekst goedgekeurd door Accrediteringsstuurgroep van 15 februari 2006) 1. Toekomstig erkende of pas erkende geneesheer

Nadere informatie

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde 1 Trefpunt verpleegkunde 13 mei 2014 Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde A. Cools V. Verdin FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 23 MEI 2013. - Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren BS 02/07/2013 HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Nadere informatie

Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012

Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012 Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012 Resultaten van de gegevenskoppeling PlanCad FOD VVVL - Datawarehouse AM&SB Werkgroep Artsen van de Planningscommissie Medisch Aanbod Cel Planning van

Nadere informatie

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010 De medische sector in West-Vlaanderen Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES Door zijn grote diversiteit aan diensten en beroepen heeft de medische sector een belangrijke economische betekenis

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde. BS 20/02/2003

Nadere informatie

- het vereenvoudigen van de lijst van titels en bekwamingen door enkel het begrip «bijzondere beroepstitel» in aanmerking te nemen en,

- het vereenvoudigen van de lijst van titels en bekwamingen door enkel het begrip «bijzondere beroepstitel» in aanmerking te nemen en, Advies betreffende het ontwerp tot wijziging van het KB van 18 januari 1994 «houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwamingen voor de beoefenaars van de verpleegkunde», gewijzigd

Nadere informatie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad 22.12.2006 A. Omkadering De Gezondheidswet werd goedgekeurd op 13 december 2006 en is gepubliceerd

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING ALLES WAT U WILT WETEN OVER UW ERKENNING Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2016-07-29 Numac : 2016024159 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 JULI 2016. - Wet tot wijziging van

Nadere informatie

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOGEN & TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING REGISTRATIE VERPLICHT VÓÓR 1 DECEMBER 2014

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOGEN & TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING REGISTRATIE VERPLICHT VÓÓR 1 DECEMBER 2014 NOTA 3 juni 2014 OPENBARE ZORGSECTOR BELANGRIJK BERICHT VOOR DE MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOGEN & TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING REGISTRATIE VERPLICHT VÓÓR 1 DECEMBER 2014 Vanaf 2 december 2014 moet

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN

DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN Inhoudstafel Wat verstaat de wet onder een farmaceutisch-technisch assistent? 4 Wat zijn de voorwaarden tot de uitoefening

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30

Art. 25. 598006 de eerste vijf dagen, per dag... C 12. 598124 door een geaccrediteerde geneesheer, de eerste vijf dagen, per dag C 12 + Q 30 De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/10/2014 (blz. 6, 14-15, 18, 20, 30-31) Afdeling 12. - Toezicht, onderzoeken en permanentie voor rechthebbenden opgenomen in een ziekenhuis en verstrekkingen verleend

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--anesthesiologie--bijzondere-criteria--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--anesthesiologie--bijzondere-criteria--MB doc 15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van anesthesiologie.

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.513/3 van 23 december 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen 2/7 advies

Nadere informatie

Aan de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis van de provincie Antwerpen Aan de directeur van het woon- en zorgcentrum, gelegen in de provincie Antwerpen

Aan de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis van de provincie Antwerpen Aan de directeur van het woon- en zorgcentrum, gelegen in de provincie Antwerpen Directoraat-Generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. PGC DATUM 25-1-2013 BIJLAGE(N) 0 CONTACT Carina Trouwkens TEL.

Nadere informatie

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van huisarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 10 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Orde der artsen Oost-Vlaanderen - Aanvraag tot inschrijving op de lijst

Orde der artsen Oost-Vlaanderen - Aanvraag tot inschrijving op de lijst RIZIV-/ordenummer: 1 Datum Inschrijving: D D M M Y Y Y Y Voorbehouden aan administratie Orde der artsen Oost-Vlaanderen - Aanvraag tot inschrijving op de lijst Gelieve duidelijk met zwarte inkt en in hoofdletters

Nadere informatie

Goedkoop voorschrijven

Goedkoop voorschrijven Goedkoop voorschrijven Focus op zo goedkoop mogelijk Brochure voor de artsen en tandartsen Inhoud 1 Inhoud In een oogopslag...2 Nieuwe definitie goedkoop voorschrijven...2 Inleiding...4 I. Goedkoop voorschrijven:

Nadere informatie

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT HOMEOPAAT ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT Inhoudsopgave De registratie of de toelating om de titel te dragen... 3 Homeopathie volgens de wetgeving... 4 De voordelen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/084 BERAADSLAGING NR 10/048 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

24 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen

24 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen 24 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen BS 06/04/2017 HOOFDSTUK 1. Definities Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1

RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN ADVIEZEN, PSYCHOTHERAPIEEN EN ANDERE VERSTREKKINGEN officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 officieuze coördinatie Art. 2 pag. 1 "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999) + "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) "HOOFDSTUK II. - RAADPLEGINGEN, BEZOEKEN EN

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Neurologie-en-psychiatrie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Neurologie-en-psychiatrie--BIJZONDERE-CRITERIA-- MB doc 29 JULI 1987. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie

Nadere informatie

Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België

Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België Vandaag klaagt het Minderhedenforum in De Standaard aan dat er te weinig buitenlandse artsen effectief erkend en werkzaam zijn in België door te strenge

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist?

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Persbijlage Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Contents Inleiding... 3 Gegevensverzameling... 4 Het enquêteformulier... 4 Respons... 5 Analyse... 5 1. Respecteren van conventietarieven...

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria --geneesheren-specialisten--klinische-biologie--bijzondere-criteria --MB doc 15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van klinische biologie.

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZ/14/095 BERAADSLAGING NR. 14/049 VAN 17 JUNI 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET EHEALTH-

Nadere informatie

7 JULI Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en

7 JULI Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en 7 JULI 2017. - Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties

Nadere informatie

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? 19 april 2016 Prof.dr.J.Denekens Universiteit Antwerpen Adviesvraag minister Vandeurzen Hoe kan de kwaliteit van

Nadere informatie

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog 1 Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog Hanne Van Herp Secretaris Nationale Raad voor de paramedische beroepen Secretaris Commissie van beroep voor de paramedische beroepen Attaché Gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie