Parochiebrief St. Willibrordus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochiebrief St. Willibrordus"

Transcriptie

1

2 Vastengroet 2013 De Geest van de Heer rust op mij want hij heeft mij gezalfd om een genadejaar van de Heer uit te roepen! (Jesaja 61: 1-2) Het evangelie van Lucas vertelt ons dat Jezus deze woorden van de profeet Jesaja in de mond neemt in de synagoge van Nazareth. Het markeert het begin van Jezus verkondiging. De scène volgt onmiddellijk na zijn verblijf in de woestijn. Dat verblijf is de grote confrontatie met het kwaad, dat ook in Jezus leven vaste voet aan de grond probeert te krijgen. Bezitsdrang, machtsdrang, geldingsdrang zijn maar enkele namen voor de veelkoppige draak van het kwaad, die zoveel verwoesting aanricht. Jezus wordt ermee geconfronteerd en is in staande gebleven. Hoe dit mogelijk was? De boodschap van het evangelie is duidelijk: niet zozeer door eigen kracht, maar door de kracht van Gods Geest op wie Jezus vertrouwt en waarvan Jezus zich doordringen laat. Jezus is namelijk niet de wetgeleerde, die precies weet hoe de wet dient uitgelegd te worden. Hij is ook niet de religieuze specialist, die thuis is in de spitsvondigheden van het religieuze cultuurtje. Jezus is een vrome jood, die gelooft wat hem in de Schrift wordt toegesproken en die zichzelf ervoor beschikbaar stelt. De Geest heeft mij gezalfd om een genadejaar van de Heer af te kondigen! De luisteraars in de synagoge zullen zich afgevraagd hebben, hoe ze dit moesten begrijpen. De uitleg van Jezus is erg kort en bondig: vandaag wordt dit woord gerealiseerd! Niet morgen, niet in de toekomst, niet in het hiernamaals, neen: vandaag begint Jezus eraan. Even verderop in het Lucasevangelie zien we Jezus ijverig bezig met het genezen van zieke en bezeten mensen. De vloek wordt van hen weggenomen, vrijheid en levensruimte valt hun ten deel. In de paasnacht, de nacht van de grote overgang, klinken in de liturgie de eerste verzen van de Schrift. De aarde was nog woest en doods, de duisternis lag over de oervloed, maar Gods Geest zweefde over het water. (Genesis 1: 1) Chaos behoort blijkbaar tot de aarde, maar met de chaos is ook Gods Geest gegeven. Gods Geest is het die het voorkomt dat de chaos alles overheerst. De economische crisis veroorzaakt in het leven van sommige mensen de nodige chaos. Mensen kunnen de hypotheek op de woning voor hun gezin niet meer betalen, ze zijn te oud of teveel vreemdeling om aan werk te Parochiebrief St. Willibrordus 2

3 komen, ze zien hun bedrijf failliet gaan, enzovoorts. De verwachting is dat bijna 10% van alle Nederlandse huishoudens dit jaar een inkomen onder de armoedegrens zal hebben. Voor een alleengaande ligt de grens op 960 euro per maand, voor een gezin met twee kinderen op 1810 euro. De armoede is relatief het hoogst bij eenoudergezinnen, alleengaanden tot 65 jaar en niet-westerse gezinnen, aldus het Sociaal Cultureel Planbureau. Tevens zitten we in een politiek klimaat, dat de solidariteit onder de bevolking niet bevordert. Iedereen staat er alleen voor en moet maar zien de eigen boontjes te doppen. Ook als is individuele verantwoordelijkheid een groot goed, toch mag niet vergeten worden dat ook deze grenzen heeft. Die grenzen liggen daar, waar mensen afhankelijk zijn van anderen: voor hun inkomen, voor hun verzorging, voor hun welzijn. Waar een mens in de chaos terecht komt, daar heeft hij recht op bijzondere aandacht en op solidariteit. Dat mag niet alleen afhangen van de goede wil van familieleden die toevallig toegewijd zijn of van buren waarmee je het toevallig goed getroffen hebt. Als mensen bijzondere zorg nodig hebben of een steuntje in de rug om zich te redden uit de chaos, dan is dat een verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. Met Jezus maakt God een begin met het genadejaar. Het is jaar van de sabbat, waarin scheefgegroeide verhoudingen worden rechtgetrokken en ieder mens een nieuwe kans krijgt om ten volle mens te zijn. Hoe Jezus daarmee een begin maakt, merk je aan wat er gebeurt in zijn ontmoetingen met mensen in de knel. Het eerste effect van zo n ontmoeting is, dat mensen in hun waardigheid hersteld worden. Wie Jezus ontmoet, ontdekt dat men meer is dan een probleem, meer dan chaos. Dit respect is de bron van een nieuwe vrijheid en nieuwe hoop, die in het hart van deze mensen geboren worden. Zoals in het begin Gods Geest als een licht over de doodse duisternis van de aarde verschijnt, zo ligt elk mensenleven hoezeer ook in de greep van de chaos - onder datzelfde weldoende licht. Of dat ook ervaarbaar is, is afhankelijk van onze beschikbaarheid voor die Geest die ons beweegt tot mededogen en solidariteit. Christenen werden bij hun doop en vormsel gezalfd met Gods Geest. Met hen kan het genadejaar dan toch niet meer veraf zijn? 3 Parochiebrief St. Willibrordus

4 Het luistert dus nauw in de politiek in deze moeilijke jaren. We geloven niet dat we zijn overgeleverd aan een economische chaos, maar dat er in die economie aandacht moet zijn voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart. De solidariteit met de zwakkeren is ook voor christenen in de politiek een leidend principe. De reorganisatie van de verzorgingsstaat is wellicht een noodzaak, maar de afbouw ervan is misplaatst in een beschaafd land. Met Jezus gaan we in de vastentijd veertig dagen de woestijn in en worden we geconfronteerd met ons ego. We ervaren dat, ook als in ons eigen leven chaos dreigt, Gods Geest nooit ver weg is. We geloven, dat die Geest ons helpt om werkelijk mededogen te hebben, met jezelf evenzeer als met anderen. De zachtheid van Geest hebben wij nodig om de hardheid van ons ego te boven te komen. God laat niet verstek gaan, maar het kan mankeren aan onze beschikbaarheid voor zijn Geest. De vasten wordt ons gegeven als een oefening in beschikbaarheid. We zijn immers gezalfd met die Geest. De welaangename tijd van het genadejaar is aangebroken! Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht Dirk Jan Schoon,Bisschop van Haarlem Kinderkerstviering De kinderkerstviering was ook dit jaar weer een groot succes. Zo n 60 kinderen en hun ouders kwamen naar onze kerk om daar kerstliedjes te zingen en naar het bijbelverhaal te luisteren. Ook werd er een sprookje verteld. Joke, die de viering leidde, betrok de kinderen actief bij het gebeuren. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van het kinje Jezus in de kribbe. Ze liet ook de kinderen zelf aan het woord, bijvoorbeeld om hen te vragen, waar ze graag voor zouden willen bidden. Die gebeden sprak ze vervolgens uit. Na afloop was er een presentje voor elk kind en een glas warme chocola. Parochiebrief St. Willibrordus 4

5 Joke Kolkman tot priester gewijd Op zaterdag 9 februari werden in de Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht onze pastor Joke Kolkman en Robin Voorn tot priester gewijd. Op deze pagina enkele impressies.. Meer foto s op de website: arnhem.okkn.nl Aanbevelingsbrief De parochie heeft voor Joke een aanbevelingsbrief geschreven, die in de kathedraal werd uitgesproken. Daarin werden 10 redenen genoemd, nou ja Zij verstaat de roeping van de pastoor als dienaar van de parochie. 2. Zij heeft collegialiteit binnen en buiten de parochie hoog in het vaandel staan. 3. Zij heeft haar kennis en kunde op het gebied van de invulling van de eredienst meermalen bewezen. 4. Zij verbindt in haar preken doorleefde exegese met de actualiteit en het algemeen geloofsgoed met persoonlijke ervaring. 5. Zij is van meet af aan een mens tussen de mensen, die blijk geeft van inspirerende bevlogenheid. 6. Zij is in staat om mensen, zowel de jongeren als de ouderen, te verbinden en naar hen te luisteren. 7. Zij combineert assertiviteit met tact. 8. Zij streeft naar consensus, en geeft mensen de ruimte. 9. Zij is nabij en beschikbaar. 10. Zij kan de continuïteit bieden die zo dringend nodig is. Maar omdat onze parochie vindt dat er ook wel wat humor in de kerk mag zijn hebben we in deze tijd nog een elfde reden: 11. Joke heeft de juiste maat voor de voorhanden zijnde kazuifels We vertrouwen erop, dat dit ook in figuurlijk opzicht geldt. Eerste mis 5 Daags na haar wijding had Joke haar eerste mis. Gezien haar Parochiebrief St. Willibrordus

6 achtergrond als voormalig predikante was dat voor haar misschien een wat minder plechtig moment dan voor andere pas gewijde priesters, maar toch werd het natuurlijk als iets bijzonders gevoeld. Frank en Arend van Hal hadden het initiatief genomen om na de viering een gemeenschappellijke Surinaamse maaltijd te organiseren. Zo n 35 mensen hebben daarvan genoten. Installatie Het is de bedoeling dat Joke op 10 maart officieel geïnstalleerd zal worden als pastoor van onze parochie. Aartsbisschop Joris Vercammen zal in die dienst voorgaan. Vastenboekje In samenwerking met de Protestantse Pers geeft de Oud-Katholieke Kerk van Nederland opnieuw een meditatief boekje uit voor de Veertigdagentijd en de Paasweek. De auteur is ditmaal Luc De Saeger, theoloog en bijbelkenner, die op verzoek van de bisschoppen de lezer meeneemt op de weg, die Jezus gaat naar Jeruzalem. Leidraad is het evangelie van Lucas. Rijst en vespers Met de kerken van het Oecumenisch Platform worden ook dit jaar op woensdagavonden weer sobere maaltijden en vespers gehouden, steeds in een andere kerk. Het bijzondere van de cyclus dit jaar is dat zullen stilstaan bij de ontmoeting met vluchtelingen. De maaltijden beginnen steeds om uur, de afsluitende vespers om uur. wo 20 feb Lutherse kerk, Spoorwegstraat 10 wo 27 feb Baptisten Gemeente, Willem van Kleeflaan 6 wo 6 mrt Oud-Katholieke kerk, Adolf van Nieuwenaarlaan 3 A wo 13 mrt Inloopcentrum Van Slichtenhorststraat 34 wo 20 mrt Parkstraatgemeente, ingang Kastanjelaan 22 E wo 27 mrt Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505 Parochiebrief St. Willibrordus 6

7 Vastenoffer Sinds 2012 bestaat het speciaal binnenlandse oud-katholieke diaconaat Ste. Barbara. De kerk is niet alleen geroepen om in de wereld het evangelie te verkondigen, maar ook om het woord in de praktijk te brengen. Als kerk gaat het niet om het eigen bestaan en het overleven, maar om lof aan God en dienstbaarheid aan naasten: diaconaat. In het succesvolle Rotterdamse citypastoraat en het straatpastoraat in Leiden laten we als kerk zien, dat we gemotiveerde christenen zijn in de stad en dat er plaatsen zijn waar je je goed thuis kunt voelen en waar je veilig bent. Voor degenen die dat zoeken, en dat aantal is niet gering en wordt steeds groter, wordt dan ook een veilige plek geboden. Kortom: het is een opdracht voor oud-katholieke christenen om nog veel meer present te zijn in de samenleving, waar dringende hulp noodzakelijk is! De diaconale taak van de kerk is de navolging van Jezus in daden. Daarmee is het dus ook missionair: het verspreidt Gods woord onder alle mensen. Belangrijk bij alle activiteiten is de gastvrijheid voor iedereen. Diaconaat is het bieden van laagdrempelige contact aan mensen in nood zonder bijbedoelingen, open staan voor de zorgen en vragen die mensen in hun dagelijkse leven met zich mee dragen, ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging. Mensen weer op weg helpen en ze laten weten dat we er voor hen zijn. En natuurlijk het bieden van een veilige plek voor de ontmoeting met God voor degenen die dat zoeken. Projecten, die ondersteund worden zijn: het Citypastoraat Rotterdam, Straatpastoraat Leiden, het Zeemanspastoraat in Vlissingen en het Luchthavenpastoraat Schiphol. Daarnaast wordt ook individuele hulp verleend. Uw gift is bijzonder welkom. U kunt geven via het offerblok in de kerk, per bankrekening van onze parochie onder vermelding van Vastenoffer 2013 of via een rechtstreekse storting op bankrekeningnr ten name van Oud-Katholiek Diaconaat St. Barbara.okkn.nl te Amsterdam Nu reeds onze dank. 7 Parochiebrief St. Willibrordus

8 Datum Gastheer - vrouw 1e Lezing e zo vd Veertigdagentijd e zo vd Veertigdagentijd DSG e zo vd Veertigdagentijd e zo vd Veertigdagentijd Palmzondag do u Witte Donderdag vr u Goede Vrijdag za u Paaswake C Stam M Pico P Heslinga F v Hal H v Amerongen C Stam F v Hal C Stam Exodus 34, M Pieterse Exodus 3, 1-15 M Pico 2 Kronieken 36, M Pieterse Jesaja 58, 7-10 Th Jonker Jesaja 50, 4-7 A Faber Passie: W Kirchjùnger Exodus 12, 1-14 M Pieterse Wijsheid 2, 1 en 12-24Th Jonker 1 Paaswake Genesis 1, 1-2, 3 W Kirchjunger 2 Paaswake Genesis 1, 1-2, 3 W Kirchjünger F v Hal!e zo van Pasen DSG: Dienst van schriflezing en gebed Handelingen 10, R Klein Koerkamp Verhinderd? Wilt u, als u verhinderd bent op een dag dat u ingeroosterd bent, zélf ruilen met een ander? Parochiebrief St. Willibrordus 8

9 2e Lezing Koffi e Bloemen Altaar kleur 1 Korintiërs 13, 1-13 A Faber Romeinen 5, 1-11 N vd Veen 2 Korintiërs 5, R Klein Koerkamp Fillipenzen 3, 7-14 J Bergers Filippenzen 2, 5-11 M Pico Passie: M Pieterse 1 Korintiërs 11, A Faber Exodus 12, A Faber I Bergers-Blom paars G Pico paars G Pico paars I Bergers-Blom paars W v Amerongen Palmtakken paars M Pieterse A van Hal wit rood/zwart 3 Paaswake Exodus 14, 15-15, 1a M Pieterse 1 Eucharistie Romeinen 6, 3-11 A Faber G Pico A v Hal wit Kolossenzen 3, 1-4 J Bergers M Bergers-Ros idem wit Rust in de Kloostergang Wilt u vóór aanvang van de diensten de Kloostergang zoveel mogelijk mijden en, als u er toch moet zijn, de rust bewaren? De acolieten en priester willen zich graag in rust kunnen voorbereiden op de viering. 9 Parochiebrief St. Willibrordus

10 Schuldafdracht 2006 Financiën Het kerkbestuur heeft afgesproken de schuld van 2006 in 10 jaar af te lossen. In 2009 zijn we hiermee begonnen en is de eerste termijn ter hoogte van 1.232,40 betaald. De afgelopen jaren hebben we de tweede, derde en vierde termijn betaald. Op dit moment resteert er nog een bedrag van 7.394,40. Mocht u voor deze schuld extra willen doneren, uw gift is van harte welkom! Vermeldt u dan s.v.p. bij uw overschrijving schuld afdracht Opbrengst extra collecten 2012 Collecten Oecumenisch werk 60,80 Jongerenwerk 49,50 Vastenoffer 221,50 Opleiding 83,- Sint Paulus Missie en Diaconaat 53,25 Kerkopbouw 104,60 Publiciteit 81,10 Honoraria 62,- Ontwikkelingssamenwerking 71,20 Unie van Utrecht 75,85 Citypastoraat in Rotterdam 70,60 Declaraties. Voor ons project in Mozambique Hagar en Ismaël ten behoeve van ongehuwde tienermoeders heeft Alwin Meisters in september 2012 een cheque ter hoogte van uitgereikt aan de Anglicaanse bisschop Mark van Koevering. Het is mogelijk om uw uitgaven voor onze parochie, zoals bloemen voor op het altaar of lekkernijen voor bij de koffie, te declareren. Stuurt u dan de kassabon(nen) vergezeld van uw bankrekeningnummer naar de penningmeester en de kosten worden vergoed. Bijzondere collectes De maand maart is bestemd voor de vastenactie Dit jaar is de vastenactie ten behoeve van het werk van Ste. Barbara. Barbara ondersteunt diverse al bekende initiatieven zoals het citypastoraat in Rotterdam, het straatpastoraat in Leiden, het luchthavenpastoraat op Schiphol en ook het zeeliedenpastoraat in Vlissingen. In deze sombere economische tijden wordt de commissie ook steeds meer geconfronteerd met individuele hulpvragen. De verborgen nood onder de mensen is soms groot. Barbara is nog een jonge commissie en moet hard aan de weg timmeren om bekendheid te verwerven en heeft ook nog Parochiebrief St. Willibrordus 10

11 weinig financiële buffers, steun middels deze vastenactie is dan ook heel hard nodig! In januari en februari waren de uitgangscollectes bestemd voor het fonds Impuls respectievelijk jongerenwerk. De komende maanden zal er extra gecollecteerd worden voor opleiding (april), missie Sint Paulus (mei), kerkopbouw (juni), publiciteit (juli), honoraria (augustus), zusterkerken (september), ontwikkelingssamenwerking (oktober), Unie van Utrecht (november) en diaconaal werk (december). Spreekt een of meerdere doelen u aan? Het is altijd mogelijk om een bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de kerk, waarin u dit specifieke doel aangeeft. Kerkbalans Deze kerk is ons heel wat waard. De brieven en antwoordstroken voor de kerkbalans 2013 zijn inmiddels naar u verzonden. De antwoordstrook kunt u na invulling afgeven of opsturen naar de penningmeester d.m.v. de voorgeadresseerde retourenvelop. Het kerkbestuur ziet deze strook graag zo spoedig mogelijk retour in verband met het opstellen van de begroting. Vergeet u niet een postzegel te plakken? Giften. Wij hebben in 2012 diverse giften ontvangen voor onder andere schuld afdracht 2006, parochiebrief, bloemen. Ook kregen wij giften in natura, zoals bloemen op het altaar en de koekjes na de dienst. Allen die de parochie een warm hart toedroegen: heel hartelijk bedankt! Parochiebrief. Indien u geen lid bent van onze parochie, maar toch graag onze parochiebrief 5x per jaar toegestuurd wil krijgen, vragen wij u daarvoor een bescheiden bijdrage van 15,00. Onze bankrekeningnummers vindt u vermeld in de parochiebrief. Vrijwillige verhoging van dit bedrag wordt zeer op prijs gesteld. Daklozen in Arnhem. Er is 200,- overgemaakt naar de stichting Vrienden van de Daklozen in Arnhem. Monique Wekker-Bergers, penningmeester 11 Parochiebrief St. Willibrordus

12 Commissie Gebouwenbeheer Het is al weer enige tijd geleden dat de commissie voor het laatst bijeen gekomen is. Voor mij was het de eerste keer dat ik er bij mocht zijn, en voor Henk Jenner de laatste. Zo gaat dat met verhuizingen. Voor mij is het gebouwenbeheer niet nieuw. In Rotterdam ben ik enkele jaren actief geweest als kerkmeester gebouwenbeheer van het complex aan de Nieuwe Binnenweg. Behalve de Paradijskerk is daar een grote pastorie, een aan de kerk vast gebouwde, piepkleine kosterswoningen en een voormalige dagkapel die tegenwoordig als parochiezaal dienst doet. Het is dus wel logisch dat ik hier ook aan het gebouwenbeheer mijn steentje ga bij dragen. En evenals ik dat in Rotterdam gewend was, wil ik hier ook met regelmaat in de parochiebrief vertellen waar de commissie mee bezig is. Het deel van het complex waar ik mee begonnen ben is de pastorie. De pastorie heeft uiteindelijk vier lagen, waarvan de onderste (de kelder) en de bovenste er bij de laatste opknapbeurt nogal bekaaid zijn afgekomen. De kelder is inmiddels aardig opgeknapt, de zolder komt nog aan de beurt. Een andere grote verbetering is het aanleggen van een pad naar achteren geweest. De klauterpartij over de kelderroosters is daarmee verleden tijd. Er is 3 m3 zand en zo n 200 tegels in gegaan. Van het voorjaar willen de tuin aan gaan pakken. Het onkruid er uit, de bomen struiken flink terug snoeien en het geheel ophogen tot straat niveau. De tuin komt dan ook weer gelijk met het pad. Het terras bij de kloostergang komt dan weer op de oorspronkelijke hoogte. Inmiddels zijn we ook plannen aan het maken voor de buitenkant van de gebouwen. Het voegwerk en de randen van de dakbedekking zijn aan een opknapbeurt Parochiebrief St. Willibrordus 12

13 toe. Dat kan niet in eigen beheer, dus om te beginnen moeten er offertes aangevraagd worden. Daarna zal bekeken moeten worden hoe de financiering geregeld wordt. Daarnaast zijn er natuurlijk al die kleinere zaken die geregeld de aandacht vragen. Zo zit er onder de hal van de kloostergang een vrij grote kelder met sta hoogte. Maar daarover de volgende keer meer. Herman Toorman Kort nieuws Werkbezoek Op maandag 15 april aanstaande zal Aartsbisschop Joris Vercammen onze parochie bezoeken voor een werkbezoek. Daaraan gekoppeld is een extra gemeentevergadering s avonds om uur in de Kloostergang. adressen U bent in de loop van de tijd misschien gewend geraakt aan de adressen van onze parochie, zoals: Deze adressen leiden de mail verder naar de privé-mailadressen van de betrokken persoon. Dat is handig als een functie overgenomen wordt door een ander: we hoeven dan iedereen te wijzen op het nieuwe e- mailadres, maar we hoeven alleen het doorverwijsadres te wijzigen. De domeinnaam (okarnhem.nl) stamt nog van de oude website. Enige jaren geleden is de website van de parochie verhuisd naar die van de landelijke kerk. Intussen is het ook mogelijk om dáár de adressen aan te maken. Daarom zijn sinds kort de adressen beschikbaar in de vorm van: en nl. Nieuw is het adres: Dit mailadres brengt u bij de contactpersoon voor de Kerngroep St. Stephanus (momenteel Alwin Meisters). Ook nieuw is het adres: Dit brengt u bij Arend en Frank van Hal, die de wesite beheren. De nieuwe adressen vindt u achterop de Parochiebrief. Meedraaien met het Kerkbestuur Arend van Hal heeft toegezegd zich te willen oriënteren in het Kerkbestuur. Hij zal voorlopig met het bestuur meedraaien. In september zullen we het een en ander evalueren. De Najaarsvergadering kan hem daarna eventueel bij de Aartsbisschop voordragen als bestuurslid. 13 Parochiebrief St. Willibrordus

14 Nieuwsbrief Niet iedereen lijkt het te weten, maar de Nieuwsbrief die u elke maand per kunt ontvangen (of uit de Kloostergang kunt meenemen) wordt gemaakt door Martin Pieterse. Vertrek Henk Jenner Hij houdt er niet zo van om in de volle aandacht te staan, maar heeft toch veel voor onze parochie gedaan o.a. in de Bouwcommissie en als koorlid. Langs deze weg willen we hem daarvoor alsnog bedanken en hem en Wilna het allerbeste wensen op hun nieuwe woonadres. Victor Scheijde diaken Op zaterdag 2 maart zal oud-parochiaan Victor Scheijde tot diaken gewijd worden. Victor is momenteel pastoraal werker in de Oud-Katholieke Parochi van de heilige Martinus. De wijding vindt in de RK St. Franciscuskerk plaats aan de Zaagmulderweg 67 in Groningen en begint om uur. Cursus Vasten Bij voldoende belangstelling zal Alja Tollefsen vanaf 25 februari s maandags van 10uur tot 12 uur een cursus Vasten geven.. De cursus wordt gehouden in de Kloostergang. U kunt zich aanmelden via onze pastor, Joke Kolkman. Groot Huisbezoek De komende periode zullen er weer Groot Huisbezoeken plaatsvinden. De data en plaatsen waar deze zullen plaatsvinden zijn nog niet helemaal rond. Mocht u interesse hebben om deel te nemen neemt u dan contact op met pastor Joke Kolkman. Agenda Zie voor de data van de rijstmaaltijden en vespers elders in dit blad. za 2 mrt uur Diakenwijding Victor Scheijde, RK St. Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67 Groningen za 9 mrt uur Koperpoetesn zo 10 mrt Tijdens de dienst wordt Joke geïnstalleerd als pastoor zo 10 mrt uur Waalse Kerk Passieconcert Velps Kleinkoor wo 27 mrt uur Ste Gertrudiskathedraal Utrecht: Oliewijding ma 15 apr uur Gemeentevergadering in het kader van het werkbezoek van Aartsbisschop Joris Vercammen ma 13 mei uur Voorjaarsgemeentevergadering Parochiebrief St. Willibrordus 14

15 Kerkdiensten Vieringen in Arnhem: Iedere zondag eucharistieviering om u, tenzij anders aangegeven. Iedere 1e en 3e zondag van de maand kinderkerk. Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met N Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg. Let op: de dienst van 6 april gaat niet door. In plaats daarvan is er op 23 maart een viering. zo 10 mrt zo 17 mrt za 23 mrt zo 24 mrt do 28 mrt vr 29 mrt za 30 mrt Anglicanen 15 wo 13 feb uur Aswoensdag, begin van de Veerigdagentijd zo 17 feb 1e zo van de Veertigdagentijd, Invocabit: Roept hij mij aan, ik zal hem antwoord geven... zo 24 feb 2e zo van de Veertigdagentijd, Reminiscere: Blijf Gij, Heer, aan Uw barmhartigheid gedachtig... za 2 mrt N zo 3 mrt 3e zo van de Veertigdagentijd, Oculi: Mijn ogen zijn steeds op de Heer... 4e zo van de Veertigdagentijd, Laetare: Verblijdt u met Jeruzalemen weest over haar opgetogen... Installatie Joke Kolkman als pastoor. 5e zo van de Veertigdagentijd, Iudica: Doe Gij mij recht, o God... N Palmzondag u Witte Donderdag u Goede Vrijdag u Paaswake Kinderdienst u Paaswake zo 31 mrt Pasen za 6 apr Geen dienst in Nijmegen zo 7 apr Beloken Pasen, Quasimodo geniti: Weest als pasgeboren kinderen.. Anglicanen: elke tweede en vierde zondag van de maand uur. Parochiebrief St. Willibrordus

16 Ferkbestuur Deservitor Diaken Joke Kolkman Adolf van Nieuwenaarlaan 3/3a 6824 AM Arnhem Voorzitter / Kerngroep Nijmegen A. (Alwin) Meisters, Tangostraat SW Nijmegen Secretaris / Kopij parochiebrief en website A.J. (Antoon) Smulders, Weidekervel GB Duiven (0316) Penningmeester M.D. (Monique) Wekker-Bergers De Dissel KA Arnhem Bankrekening Arnhem: , t.n.v. Oud-Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem Bankrekening Nijmegen: t.n.v. Oud-Katholieke Gemeente Nijmegen, Arnhem

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Februari 2013. Vastengroet van de bisschoppen

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Februari 2013. Vastengroet van de bisschoppen Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Februari 2013 Vastengroet van de bisschoppen De Geest van de Heer rust op mij want hij heeft mij gezalfd om een genadejaar

Nadere informatie

Groet aan het begin van de vastentijd 2012. Terugtrekken om vooruit te komen. Parochiebrief St. Willibrordus 2

Groet aan het begin van de vastentijd 2012. Terugtrekken om vooruit te komen. Parochiebrief St. Willibrordus 2 Terugtrekken om vooruit te komen. Groet aan het begin van de vastentijd 2012. De vastentijd staat dit jaar in het teken van een voortdurende onzekerheid. De onzekerheid over de toekomst van het verenigde

Nadere informatie

Die hagedis was zo gek nog niet

Die hagedis was zo gek nog niet Die hagedis was zo gek nog niet Nog vóór zijn vertrek als deservitor schreef Klaas Jan Homan het onderstaande stukje voor het zomernummer van de Parochiebrief. Toen op een dag veel dieren op weg waren

Nadere informatie

Het is goed U te loven, voor U te zingen, in de ochtend en in de avond!

Het is goed U te loven, voor U te zingen, in de ochtend en in de avond! Herfst We ruiken het en zien het overal om ons heen. Het licht is anders. De bomen zijn anders. De bladeren kleuren en vallen op de grond. De natuur trekt zich terug in de aarde. Het kan lijken op ons

Nadere informatie

Naar u gaat mijn verlangen, Heer

Naar u gaat mijn verlangen, Heer Naar u gaat mijn verlangen, Heer De advent is bij uitstek de tijd waarin we beseffen dat we het niet alleen redden. We zien uit en verlangen naar een teken van Gods aanwezigheid in onze wereld, in ons

Nadere informatie

Heilige Geest breekt muurtjes af

Heilige Geest breekt muurtjes af Heilige Geest breekt muurtjes af Beste mensen het is een paar weken voor Pasen als ik deze overweging schrijf. Ik kijk met plezier terug op de sobere maaltijd die we gisteren in onze kerk in Arnhem hebben

Nadere informatie

Kerstgedachte. Parochiebrief St. Willibrordus 2

Kerstgedachte. Parochiebrief St. Willibrordus 2 Kerstgedachte Een profetie van Jesaja over een kind dat het zware juk dat op de schouders van het volk rust, in stukken zal breken, doet mij denken aan het verhaal van David en Goliath. De reusachtige

Nadere informatie

Vastengroet 2016. Parochiebrief St. Willibrordus 2

Vastengroet 2016. Parochiebrief St. Willibrordus 2 Vastengroet 2016 De Ark is een internationale beweging die mensen met een verstandelijke beperking de ruimte wil geven die hen toekomt. De grondlegger is een roomskatholiek christen: Jean Vanier. Ook de

Nadere informatie

Oud-katholiek diaconaat Ste. Barbara. Vastenoffer 2013. website:

Oud-katholiek diaconaat Ste. Barbara. Vastenoffer 2013. website: Oud-katholiek diaconaat Ste. Barbara Vastenoffer 2013 website: www.barbara.okkn.nl email: info@barbara.okkn.nl 1 Sinds 2012 bestaat het speciaal binnenlandse oud-katholieke diaconaat Ste. Barbara. De kerk

Nadere informatie

Bisschoppelijke groet bij het begin van de 40-dagentijd 2015

Bisschoppelijke groet bij het begin van de 40-dagentijd 2015 Bisschoppelijke groet bij het begin van de 40-dagentijd 2015 Zie, nú is het de tijd van het welbehagen, nú is het de dag der zaligheid (2 Kor. 6, 2). Zusters en broeders, Met deze woorden roept de apostel

Nadere informatie

Kerk. Kerkbestuur Voorzitter. Secretaris. Penningmeester. Leden. Parochiebrief. Kopie parochiebrief en website:

Kerk. Kerkbestuur Voorzitter. Secretaris. Penningmeester. Leden. Parochiebrief. Kopie parochiebrief en website: Kerk Adolf van Nieuwenaarlaan 3 6824 AM Arnhem Pastoor Remco Robinson Adolf van Nieuwenaarlaan 3a 6824 AM Arnhem (026)4423654/06-28700189 pastoor@okarnhem.nl Parochie St. Willibrordus parochie: okarnhem.nl

Nadere informatie

Groen. Parochiebrief St. Willibrordus 2

Groen. Parochiebrief St. Willibrordus 2 Groen Soms krijg ik de vraag waar de liturgische kleur groen nu eigenlijk voor staat. Ik maak dan vaak het bekende grapje: de kleur is groen, er is niets te doen. In werkelijkheid verwijst de kleur groen

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

hebben we dit voorjaar ons tuinplan

hebben we dit voorjaar ons tuinplan Over-hoop Dit jaar hoopten we in de parochie Groningen dat we het nieuw aangekochte en verbouwde kerkgebouw met Pasen konden gebruiken. Dat was al een verschuiving van Kerst naar Pasen. Helaas hadden we

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Vastenbrief. Parochiebrief St. Willibrordus 2

Vastenbrief. Parochiebrief St. Willibrordus 2 Vastenbrief Zusters en broeders Met de viering van Aswoensdag op 1 maart begint dit jaar de vastentijd, onze veertig dagen voorbereiding op het Paasfeest. De veertig dagen van deze vastentijd komen overeen

Nadere informatie

Een droom van vrede. Parochiebrief St. Willibrordus 2

Een droom van vrede. Parochiebrief St. Willibrordus 2 Een droom van vrede Een droom van vrede Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft Jullie zonen en dochters zullen profeteren oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen gezichten zien. (Joël

Nadere informatie

Kerkgangers leven langer!

Kerkgangers leven langer! Kerkgangers leven langer! Het stond een tijdje geleden met grote letters in de krant: een Amerikaans onderzoek toont aan dat vrouwen die elke week naar de kerk gaan, een langere levensverwachting hebben

Nadere informatie

Van verlangen tot verwelkoming

Van verlangen tot verwelkoming Van verlangen tot verwelkoming In de gang van het kerkelijk jaar scheppen we telkens weer in woord en gebaar een omgeving waarin we God s betrokkenheid uitdrukkelijk aan den lijve kunnen ervaren. De dagelijkse

Nadere informatie

Daar nu het feest van Pasen is: alleluia

Daar nu het feest van Pasen is: alleluia Daar nu het feest van Pasen is: alleluia In de voorbije lange en strenge vorstperiode werd de natuur sterk op de proef gesteld. De bomen stonden kaal te kijken in de kille wind. De vorst zat diep in de

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

Wie ben ik volgens jullie?

Wie ben ik volgens jullie? Wie ben ik volgens jullie? (Marcus 8: 29) De universiteit van Groningen bestaat 400 jaar. Bij dit jubileum mochten 400 mensen vragen stellen aan de professoren. Anco is 7 jaar en stelt de belangrijke vraag:

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus

Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus Enquête Oud-Katholieke Parochie H. Willibrordus Het kerkbestuur wil graag een beleid opstellen voor de toekomst van onze kerk en parochie. Daarvoor stellen we uw mening erg op prijs. Misschien komt u niet

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik heb een boek in de kast staan, met de titel: Wat doen wij als we bidden? Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van deze dienst. Afgelopen

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 7e zondag van Pasen / wezenzondag exaudi / hoor 17 mei 2015 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Herman Nijhuis Herman Langerak

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal.

Begroeting. Hartelijk welkom allemaal. Begroeting Hartelijk welkom allemaal. Schoenen en voeten, het thema van onze vieringen in deze vastentijd. Trek je schoenen aan en ga op pad. Waarheen? Op weg naar Pasen. Langs allerlei wegen voert ons

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Zondag na Pinksteren 27 6 november 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In deze viering zullen parochianen Do en Kees de Haart een zegen ontvangen ter gelegenheid

Nadere informatie

DIRECTORIUM. Uittreksel uit het. voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011.

DIRECTORIUM. Uittreksel uit het. voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011. Uittreksel uit het DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en de voornaamste feestdagen van het jaar 2010/2011 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Commissie voor

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 6 e zondag van Pasen rogate / bidt 10 mei 2015 Blijf in mijn liefde Johannes 15: 9 voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Henk

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Orde van dienst iedere zondag

Orde van dienst iedere zondag Orde van dienst iedere zondag Welkom Eerste lied Bemoediging Groet v Onze Hulp is in de Naam van de Heer, a die hemel en aarde gemaakt heeft.. a Amen. Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied - 290 Kyriegebed

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 3 e zondag van de Veertigdagentijd 23 maart 2014 Jezus en de Samaritaanse vrouw dienst voor jong en oud(-er) ontdek wat je beweegt voorganger: ouderling: diaken: organist

Nadere informatie

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus

Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop. Paasspecial. Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Door Zijn verrijzenis is het kruis teken van hoop Paasspecial 2017 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven We vieren Pasen: Christus is verrezen! Wanneer staan we daar bij

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Veertigdagentijd en paastijd 2017

Veertigdagentijd en paastijd 2017 Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Veertigdagentijd en paastijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 1 maart 2017 Aswoensdag oude testament: Joël 2,12-19 antwoordpsalm:

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Namen van de zondagen en hun betekenis

Namen van de zondagen en hun betekenis Namen van de zondagen en hun betekenis De naam Advent komt van adventus (latijn) wat betekend: komst 1e Advent Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De kerk begint haar nieuwe jaar met een periode

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden

Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden September 2012 Benoeming voor Statie Lebuïnus Twente & Ommelanden De priester Ward Cortvriendt wordt per 1 oktober a.s. benoemd

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE GOUDA. Goede Vrijdag

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE GOUDA. Goede Vrijdag OUD KATHOLIEKE PAROCHIE GOUDA Goede Vrijdag Op 29 maart 2013in de viering van Goede Vrijdag gedenken we de kruisdood van Christus. ln het verleden hebben christenen gemeend dat joden schuldig waren aan

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Kinderen in het midden Het weerbericht van Pieter of Petra Zonneschijn. Projectlied bij weggaan en kinderen naar nevendienst (Mel.

Kinderen in het midden Het weerbericht van Pieter of Petra Zonneschijn. Projectlied bij weggaan en kinderen naar nevendienst (Mel. Orde van dienst iedere zondag: Welkom Eerste lied Bemoediging en groet Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 598 Als alles duister is Kyriegebed Gebed van de zondag Kinderen in het midden Het weerbericht

Nadere informatie

Volmaakte aanvaarding van het onvolmaakte

Volmaakte aanvaarding van het onvolmaakte Volmaakte aanvaarding van het onvolmaakte In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseerde vredesorganisatie

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015

Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes. Jaarkalender 2015 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis Oostakker-Lourdes Jaarkalender 2015 JANUARI donderdag 1 januari Feest van de Heilige Moeder Gods 10u00: Plechtige Hoogmis De basiliek wordt gesloten om

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. December Inleidend woord : stip op de horizon

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. December Inleidend woord : stip op de horizon Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden December 2013 Inleidend woord : stip op de horizon Wanneer je op het zicht zeilt is het handig om een (herkennings)punt te

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Viering voor de tweede zondag van de missiemaand

Viering voor de tweede zondag van de missiemaand Viering voor de tweede zondag van de missiemaand 8 oktober 2017 27 e zondag doorheen het jaar A In samenwerking met de Sint-Pieterparochie van Puurs Intredelied ZJ 545 Wij willen samen vieren Begroeting

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie