Weekers aan de slag om fiscale verrassingen te voorkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weekers aan de slag om fiscale verrassingen te voorkomen"

Transcriptie

1 DINSDAG 21 JANUARI 2014 NUMMER 4 2 Verzuimbeleid onder druk Liggen de problemen bij verzuimbegeleiding van werknemers aan de wetgeving of de handhaving? De SP wil in ieder geval af van de commerciële verzuimbureaus. 6 Staat gedaagd in klimaatzaak Nederland stoot disproportioneel veel CO2 uit. Stichting Urgenda wil dat de Staat ingrijpt en heeft daartoe de overheid gedaagd in een klimaataansprakelijkheidszaak. 7 Aanpassing faillissementsrecht Zes wetsvoorstellen moeten gaan zorgen voor een modernisering van de Faillissementswet uit Een volledige herziening is complex en duurt te lang, vindt het kabinet. OP TWITTER RUIMTE, INFRA EN VERKEER ( Raad van State heeft advies Omgevingswet af De Raad van State heeft het advies over de Omgevingswet af. Afgelopen maandag stuurde de raad het advies naar minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Zij hoopt het definitieve wetsvoorstel in juni aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Programmadirecteur Edward Stigter van het ministerie spreekt op de website omgevingswet.pleio.nl van een stevig en omvangrijk advies. We gaan het advies de komende maanden zorgvuldig analyseren en bespreken. De politieke keuzes die daarbij gemaakt moeten worden, leiden tot het zogenoemde nader rapport en tot een gewijzigd wetsvoorstel Omgevingswet. Met de Omgevingswet worden tal van wetten en regels met betrekking tot het omgevingsrecht gebundeld. De operatie moet leiden tot minder regeldruk. (RvdD) ZORG EN GEZONDHEID ( Winstuitkering zorg uitgesteld Minister Schippers (VWS) heeft vorige week om uitstel gevraagd van de behandeling van het wetsvoorstel dat winstuitkeringen door ziekenhuizen mogelijk maakt. Het voorstel is daarop afgevoerd van de agenda. De minister wil in de tekst nog zwaarder verankeren dat alleen investeerders met langetermijnperspectief welkom zijn. Zij zal daartoe een nieuwe nota van wijziging indienen. Gezondheidseconoom Marco Varkevisser van de Erasmus Universiteit Rotterdam betreurt het uitstel. Volgens hem bevat het wetsvoorstel nu reeds voldoende waarborgen om te voorkomen dat ziekenhuizen worden leeggeroofd door kwaadwillende investeerders. Lees het interview met Varkevisser op pagina 5. Aangenomen wetsvoorstellen TWEEDE KAMER ( Wijziging Wet personenvervoer 2000 betreffende rechten van autobus- en touringcarpassagiers Vanaf pagina 8 vindt u een compleet overzicht van Nederlandse wet- en regelgeving (1 t/m 13 januari) Weekers aan de slag om fiscale verrassingen te voorkomen Staatssecretaris Weekers van Financiën gaat bekijken hoe belastingverhogingen eerder in beeld gebracht kunnen worden. Dit beloofde hij vorige week tijdens het debat over de plotselinge verhoging van het eigenwoningforfait. FINANCIËN ( Weekers bekijkt de zogenoemde indexatie-effecten zoals bij het eigenwoningforfait, maar ook de gevolgen van overgangsregelingen. Zo werd eind december aan de Kamer gemeld dat gescheiden ouders dit jaar fors minder kosten voor het levensonderhoud van hun kinderen mogen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Volgens Weekers is dit het gevolg van een maatregel uit 1995, die nu zijn beslag krijgt. Het heeft ons ook een paar dagen gekost om uit te zoeken hoe dit precies zat, aldus de staatssecretaris. De bewindsman begrijpt dat zowel de Kamer als de samenleving wordt overvallen als dit soort zaken tegen het eind van het jaar wordt gemeld, zoals gebruikelijk is. Hij wil de wetgeving daarom gaan doorakkeren op dergelijke regelingen en bekijken hoe de informatievoorziening beter kan. Ook mogelijkheden tot vereenvoudiging zet hij hierbij op een rij. Weekers zei dat het om veel regelingen gaat en dat het monnikenwerk zal zijn. Hij noemde onder meer aanpassingen in de AOW, de aanrechtsubsidie en de doorwerkbonus als voorbeelden. De resultaten van De nieuwe Wmo is naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar een meerderheid van de gemeenten vindt de plannen van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid ontoereikend. ZORG EN GEZONDHEID ( Van Rijn diende de Wmo 2015 vorige week dinsdag in bij de Tweede Kamer. Met die wet wordt geregeld dat gemeenten vanaf volgend jaar verantwoordelijk zijn voor ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Dat valt nu nog onder de AWBZ. Maar gemeenten zijn niet tevreden over de deal die Van Rijn in december maakte met de Vereniging van de exercitie binnen twee maanden aan de Kamer melden, zoals CDA-Kamerlid Omtzigt vroeg, zal daarom niet gaan. Bij de presentatie van het Belastingplan, op Prinsjesdag, kan de Kamer pas de resultaten tegemoet zien. Huurbeleid Het kabinet zal daarnaast in kaart brengen wat de verdere effecten van het huurbeleid op het eigenwoningforfait zijn. In 2014 stijgt het forfaitpercentage van 0,6 naar 0,7 procent, waardoor huizenbezitters meer belasting moeten betalen. Dit zou vooral te danken zijn aan huurverhogingen, hoewel de grote huurstijgingen als gevolg van het kabinetsbeleid nog in het vat zitten. Er is geen verplichting, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de huren zullen stijgen, aldus minister Blok voor Wonen in het debat. Kabinet verlaagt gaswinning voor zeker drie jaar De VVD wil dat in ieder geval huurverhogingen die bedoeld zijn om het scheefwonen aan te pakken buiten het eigenwoningforfait worden gehouden. Volgens VVD-Kamerlid Visser is het een onbedoeld effect als de woningbezitters hiervan de rekening krijgen. Andere partijen hekelen deze selectieve benadering. Als het een keer niet uitkomt, wil de VVD ineens het beleid veranderen, aldus SP-Kamerlid Jansen. (RS) Het kabinet haalt de komende drie jaar minder gas uit de Groningse bodem. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten. Vorig jaar werd er bijna 54 miljard kuub gas gewonnen. In 2014 en 2015 mag dat maximaal 42,5 miljard kuub zijn, in 2016 gaat het om 40 miljard kuub. Daarna wordt er opnieuw naar de gaswinning gekeken. Ook komt tot 2018 bijna 1,2 miljard euro beschikbaar om gebouwen, huizen en de leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Het is nog niet bekend waar het geld vandaan komt. Foto: Raymond Rutting/HH Nieuwe Wmo naar Kamer, gemeenten zijn ontevreden Nederlandse Gemeenten (VNG), bleek woensdag uit een ledenraadpleging door de VNG. Twee derde van de ruim driehonderd gemeenten die op de vragenlijst reageerden, vindt de voorwaarden van de decentralisatie ontoereikend. VNG-voorzitter Jorritsma zei afgelopen vrijdag dat 100 procent van de gemeenten zeer bezorgd is. Er is over de hele linie grote ontevredenheid. Regie Zo willen gemeenten meer duidelijkheid over de budgetten en zien ze te veel vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars. Ook maken de gemeenten zich zorgen over het tempo van het wetgevingsproces en ontbreekt een centrale regie vanuit het kabinet. Van Rijn en de VNG kwamen eind vorig jaar overeen dat het beschikbare budget voor de uitvoering van de Wmo 2015 door gemeenten met 200 miljoen euro wordt verhoogd. De staatssecretaris stelde dat geld beschikbaar, nadat hij eerder besloot om de persoonlijke verzorging uit de AWBZ niet onder te brengen bij gemeenten, maar bij zorgverzekeraars. Daardoor is het minder eenvoudig geworden om taken te combineren en de bezuinigingsopdracht te halen, stellen gemeenten. Afbakeningsproblemen De Raad van State plaatste ook vraagtekens bij het voornemen van Van Rijn om de persoonlijke verzorging over te brengen van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet, omdat daarmee opnieuw afbakeningsproblemen ontstaan. De nieuwe Wmo is onderdeel van de grote decentralisatieoperatie die het kabinet heeft ingezet. Door de wetswijziging hebben gemeenten het leeuwendeel van de zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden in één hand. Dat moet de kwaliteit verbeteren. Ook wil Van Rijn met de wet regelen dat een groter beroep wordt gedaan op hun sociale netwerk en op vrijwilligers. Gemeenten moeten volgens de wet in hun beleidsplannen vastleggen op welke wijze en op basis van welke criteria iemand voor een voorziening in aanmerking komt, en hoe ze burgers betrekken bij de zorg. Met de overheveling van taken uit de AWBZ naar de Wmo gaat een bezuiniging van 925 miljoen euro gepaard. In totaal is voor de Wmo 3,9 miljard euro beschikbaar. (RvdD)

2 2 DINSDAG 21 JANUARI 2014 DEZE WEEK NUMMER 4 VRAGEN OVER SP wil af van commerciële verzuimbureaus Privatisering Besluiten tot privatisering en verzelfstandiging moeten bij voorkeur via wetgeving worden geregeld. Die aanbeveling deed de Eerste Kamercommissie die onder leiding van Roel Kuiper van de ChristenUnie onderzoek deed naar het privatiseringsbeleid van de afgelopen decennia. Dinsdag debatteert de Eerste Kamer met het kabinet over het rapport uit oktober Wat concludeerde Kuiper? De commissie concludeerde dat opeenvolgende kabinetten en verschillende ministeries zonder vastomlijnde kaders of overkoepelende visie zijn gaan privatiseren. Daardoor nam de bestuurlijke complexiteit toe en verloor het parlement grip op de op afstand geplaatste organisaties, zoals de post, de energiebedrijven en het spoor. Publieke belangen hadden onvoldoende aandacht. Wat moet er volgens de commissie gebeuren? De commissie stelt voor dat bij toekomstige privatiseringen duidelijker moet zijn wat de regels zijn. Daartoe heeft ze een besliskader opgesteld. Kuiper pleit ook voor uniforme regels over de omgang met op afstand geplaatste diensten. De Kaderwet zbo s en de nota Staatsdeelnemingenbeleid bieden daar nu onvoldoende handvatten voor. En toekomstige privatiseringen dienen bij voorkeur dus een wettelijke grondslag te hebben. Gaat het kabinet het beleid nu aanpassen? Het kabinet erkent dat de publieke belangen niet altijd goed zijn meegewogen. In maart schreef minister Blok voor Rijksdienst in een reactie op het rapport dat hij in ieder geval het door Kuiper opgestelde besliskader gaat gebruiken. Hij onderschrijft dat wetgeving noodzakelijk is. Maar, voegde hij daaraan toe, doorgaans is er al sprake van wetgeving die bijvoorbeeld de randvoorwaarden bepaalt en het toezicht regelt. Ook monopolies worden wettelijk gereguleerd. (RvdD) Het verzuimbeleid staat onder druk na misstanden waarbij commerciële verzuimbedrijven gegevens van zieke werknemers doorspeelden aan hun werkgevers. Maar ligt dat aan de wetgeving of aan de handhaving? Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp. WERK EN INKOMEN ( SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wil dat de wetgeving gewijzigd wordt. Het is nu veel te moeilijk voor de bedrijfsarts om onafhankelijk te zijn, laat hij weten. Bedrijven zijn niet meer verplicht aangesloten bij onafhankelijke arbodiensten, maar kunnen zich aansluiten commerciele verzuimbureaus. Daar moeten we vanaf, zegt Ulenbelt. Het debat kwam in een stroomversnelling nadat televisieprogramma Zembla in maart 2012 berichtte over misstanden bij commerciële verzuimbureaus. Casemanagers van die bedrijven stellen medische vragen zonder dat ze daarvoor de juiste opleiding zouden hebben, en deelden de informatie vervolgens met de werkgever. Dat is in strijd met privacywetgeving. Ulenbelt wil daarom dat alle verzuimbegeleiding voortaan onder supervisie van een onafhankelijke bedrijfsarts plaatsvindt. Het vraagt om een bijzonder professionele houding van de werkgever om te praten over iemand die ziek is. Dat is een vak apart, aldus de SP er. Structurele crisis Dat er problemen zijn in de verzuimbegeleiding wordt niet ontkend. Tijdens een rondetafelgesprek over het onderwerp in de Tweede Kamer, afgelopen december, stelde hoog leraar Frank van Dijk, verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam, dat er sprake is van een structurele crisis in de Nederlandse bedrijfsgezondheidszorg, onder meer veroorzaakt door de commerciële opzet van de arbodiensten. Van Dijk pleitte daarom voor een andere opzet, waarbij een Een keuringsarts in gesprek met een werknemer over diens gezondheidsklachten. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt dat alle verzuimbegeleiding voortaan onder supervisie van een onafhankelijke bedrijfsarts moet plaatsvinden. Foto: Ton Borsboom/ANP non-profitorganisatie zich over het verzuimbeleid buigt. Wetten kloppen Maar de vraag of de problemen met het stelsel veroorzaakt worden door gebrekkige regelgeving, werd niet unaniem met ja beantwoord. De wetten kloppen an sich, zei directeur Petra van de Goorbergh van Oval, de brancheorganisatie van verzuimbedrijven. Wel wordt de wetgeving niet altijd goed geïnterpreteerd, zei ze. Maar volgens de privacytoezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is de wetgeving helemaal niet ingewikkeld. De Wet bescherming persoonsgegevens staat niet toe dat medische gegevens aan de werkgever worden verstrekt, zei collegelid Wilbert Tomesen tijdens hetzelfde rondetafelgesprek. We hebben geen behoefte aan aanpassing van de norm. Wel is de naleving van de regels ondermaats, zei hij. (RvdD) Ook op de agenda: NVWA, ERTMS en Aldel De Tweede Kamer staat woensdag stil bij de plannen van het kabinet om de algemene financiële tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten te schrappen. Die tegemoetkoming hebben een ongerichte werking, meent de regering. Ook gaat de ondersteuning aan chronisch zieken over naar gemeenten. Diezelfde avond overlegt minister Asscher van Sociale Zaken met de Kamer over de vraag waarom werklozen nauwelijks worden ingezet bij seizoensarbeid. Donderdag wordt het debat over het ambtenarenrecht afgerond en wordt er gedebatteerd over melkquota en over een wijziging van de Wet milieubeheer. Woensdag is er een algemeen overleg over de veiligheid op het spoor. Het kabinet besloot eerder over te stappen op het nieuwe Europese spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Maar dit blijkt een dure en omvangrijke operatie te zijn. Ook staat de Kamer stil bij de vraag hoe vakmanschap behouden kan worden. De commissie OCW houdt daarover een rondetafelgesprek, waarbij vertegenwoordigers uit onder meer het bedrijfsleven en het onderwijs aanschuiven. Daarnaast woensdag AO s over de failliete aluminiumfabriek Aldel en over pensioenen. Donderdag zijn er overleggen over de luchtvaart, arbeidsomstandigheden, de eurogroep, de NVWA en over verzuimbegeleiding (zie hierboven). De vaste Kamercommissie voor Financiën spreekt donderdagochtend in besloten kring met vertegenwoordigers van de Europese Commissie over de verordering financiële benchmarks. Het gaat om een technische briefing over de aanscherping van de regels. Met de wijziging wil de Commissie als gevolg van het Liborschandaal de betrouwbaarheid van de instrumenten verbeteren. De Eerste Kamer debatteert dinsdag over het rapport van de commissie- Kuiper, die het Nederlandse privatiseringsbeleid onder de loep nam (zie links). De agenda van het parlement is onder voorbehoud van wijzigingen. COLUMN Een goed begin Voorkom Europese regeldruk, wees er tijdig bij. Deze boodschap herhaalde Actal afgelopen najaar na de publicatie van het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie. Het is namelijk van cruciaal belang om al in de ontwerpfase van voorstellen te beoordelen of er überhaupt een taak voor de overheid is weggelegd. Zo ja, is de mate van regeldruk dan passend bij het beleidsdoel? En zijn er misschien minder belastende alternatieven? Dit belang werd de afgelopen jaren regelmatig duidelijk in de discussies over de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, het energielabel. Na de ministers Dekker, Donner en Spies wordt nu minister Blok door de Tweede Kamer uitgedaagd om de richtlijn zo lastenluw mogelijk in te voeren. Maar kán de minister wel voldoen aan de eisen van Kamerleden zonder verder verstrikt te raken in het juridische gevecht met de Europese Commissie? De herziene richtlijn moest eigenlijk al in 2012 zijn ingevoerd. Inmiddels lopen er dan ook meerdere juridische procedures tegen ons land, omdat de richtlijn niet tijdig en niet juist is ingevoerd. De minister heeft een dilemma. Enerzijds wil hij gehoor geven aan de wensen van de Kamer. Hij zoekt de grenzen van de richtlijn op, reist af naar Brussel en pleit voor minder regeldruk. Anderzijds is er de herziene richtlijn die zeer gedetailleerde eisen stelt aan de energiecertificering van gebouwen. En die voorschrijft dat EUlanden een onafhankelijk controlesysteem voor het energielabel instellen. En die voorts dwingt om doeltreffende en afschrikwekkende sancties op te leggen wanneer iemand zich hier niet aan houdt. Een open deur is dat politieke besluitvorming vóóraf het meest openstaat voor beïnvloeding. Achteraf je wensen indienen is als mosterd na de maaltijd. Op dit onderwerp is het deze minister niet aan te rekenen dat hij niet eerder heeft geacteerd. Wel illustreert de invoering van deze richtlijn hoe bepalend Europees beleid is voor de regeldruk in Nederland. Actal heeft het kabinet al in 2005 geadviseerd de energieprestatierichtlijn bij de Europese Commissie aan te kaarten als knellende regelgeving. Daarbij is ook gewezen op het grote belang van een tijdige en krachtige Nederlandse lobby om administratieve lasten op Europees niveau te bestrijden. Helaas is de Europese regeldruk nog te vaak een blinde vlek in de Nederlandse beleidsvoorbereiding. Maar let op! Het is nu nog niet te laat om voortvarend aan de slag te gaan met de voorstellen uit het Werkprogramma Een goed begin is het halve werk. Jan ten Hoopen Voorzitter van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal)

3 NUMMER 4 Kamer ontevreden over fraudeaanpak Staatssecretaris Weekers van Financiën moet de Tweede Kamer elke twee maanden gaan informeren over zijn aanpak van de toeslagenfraude. De bewindsman ging tijdens een debat vorige week akkoord met die eis van de oppositie. FINANCIËN ( Weekers lag opnieuw onder vuur om zijn optreden in de kwestie, nadat in mei al een motie van wantrouwen door zeven fracties tegen hem werd ingediend. Een groot deel van de Kamer vindt Weekers nog niet voortvarend te werk gaan. Zo sprak hij niet met zijn collegabewindspersoon in Bulgarije, waar veel fraudeurs vandaan komen. Ook reageerde Weekers niet op een aanbod van de Bulgaarse ambassadeur om samen fraude aan te pakken. De Kamer is tevens teleurgesteld over het trage tempo waarmee navorderingen en boetes worden geïnd. Tot nu toe is euro opgehaald op een totaal van 3,4 miljoen aan openstaande toeslagen en boetes bij de Bulgaren. Slechts 55 van de 805 uitgedeelde boetes zijn daadwerkelijk geïnd. In dit tempo zal het dus ongeveer veertig jaar duren voordat het bedrag is geïnd, sneerde CDA-Kamerlid Omtzigt. Taalbarrière Er zit niet meer schot in de zaak omdat slechts twee mensen in Bulgarije de adressen voor de Nederlandse fiscus kunnen opzoeken. Ik heb het gevoel dat Bulgarije goed meewerkt, maar we hebben even te maken met de toch beperkte capaciteit daar, aldus Weekers. Het verlenen van assistentie is niet mogelijk vanwege de taalbarrière, aldus de staatssecretaris. GroenLinks-Kamerlid Klaver zette vraagtekens bij dit argument. Wij geven ook in derdewereldlanden technische assistentie bij het optuigen van belastingdiensten. De talen die in Afrika en andere landen worden gesproken, zijn wij ook niet alle machtig, maar toch lukt het ons om daar aanwezig te zijn. Ik zou graag wat meer assertiviteit zien van deze staatssecretaris, met alle respect. NIEUWS DINSDAG 21 JANUARI Geen rechtsbasis In de Kamer bestaat ook weinig begrip voor het besluit om bijna driehonderd gevallen van huurtoeslagfraude door Bulgaren vooralsnog te laten rusten. Weekers informeerde de Kamer eerder dat voor deze categorie de rechtsbasis ontbreekt om de bedragen te innen. Daarom heeft hij hierover géén hulp gevraagd aan de Bulgaarse autoriteiten. Ik leg liever eerst de prioriteit bij datgene waarmee ik onmiddellijk juridisch aan de slag kan, aldus Weekers in het debat. VVD-Kamerlid Neppérus, partijgenoot van Weekers, riep de staatssecretaris op met al zijn mogelijkheden te bekijken wat er nog kan gebeuren om de huurtoeslagen terug te vorderen. Ik vind het namelijk aan de gewone Nederlander niet uit te leggen dat dit niet lukt. Andere partijen lieten vergelijkbare kritiek horen. Weekers benadrukte dat hij zich ook niet neerlegt bij de situatie. Smart tachograaf voor vrachtwagens in Europa Hij is van plan een proefproces te starten waarbij het geld wordt teruggevorderd in een civiele procedure, ondanks dat juristen hem adviseerden dat deze aanpak buitengewoon weinig kans van slagen heeft. Daarnaast zal het kabinet zich inspannen voor wijziging van de Europese verordening waarin de rechtsbasis voor het terugvorderen van de huurtoeslag geregeld zou moeten worden. Weekers zegde ook toe dat hij zich wil inspannen voor een bilateraal verdrag met Bulgarije dat met terugwerkende kracht de benodigde rechtsbasis regelt. Richard Sandee Een smart tachograaf voor vrachtwagens moet in Europa gaan zorgen voor het beter naleven van rij- en rusttijden en moet fraude moeilijker maken. Het Europees Parlement heeft vorige week woensdag ingestemd met het voorstel voor het nieuwe meetinstrument. Belangen behartigers EVO en TLN zijn echter ontevreden. Ze vinden dat de voorgestelde upgrade van de tachograaf niet helpt tegen de huidige problemen door het verschillend toepassen van regels in Europa. Foto: Roel Visser/HH ECONOMIE ( Europa versoepelt regels voor staatssteun mkb De Europese Commissie versoepelt de staatssteunregels om ervoor te zorgen dat het midden- en kleinbedrijf makkelijker aan financiering kan komen. Dat heeft Brussel vorige week bekendgemaakt. Waar de huidige regels de mogelijkheid tot staatssteun beperken tot ondernemingen in een bepaalde ontwikkelingsfase (bijvoorbeeld start of uitbreiding), kunnen bedrijven onder de nieuwe regels op elk moment worden bijgestaan. De financiële steun wordt ook mogelijk voor kleine beursgenoteerde bedrijven en middelgrote innovatieve ondernemingen met een beursnotering. Daarnaast wordt de eis voor private cofinanciering drastisch versoepeld. Nu moet overheidssteun nog vergezeld gaan van 50 procent privaat kapitaal. Die grens wordt flexibel gemaakt en gekoppeld aan het risicoprofiel van het bedrijf in kwestie. Bij beginnende bedrijven zal bijvoorbeeld slechts 10 procent privaat kapitaal naast de overheidsinvestering nodig zijn. De versoepeling bestaat uit een nieuwe richtlijn die op 1 juli in werking zal treden. Deze vervangt de bestaande richtlijn uit In samenhang hiermee wordt ook de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) aangepast. Het concept hiervan is momenteel in consultatie. De Commissie verwacht de definitieve regels vóór de zomer aan te nemen. In de AGVV wordt onder meer geregeld dat lidstaten staatssteun tot 15 miljoen euro niet hoeven te melden bij de Europese Commissie. Nu ligt die lat nog bij 1,5 miljoen euro. De Nederlandse regering steunt deze wijziging. (RS) Polder wil een eenduidige Participatiewet Opnieuw waarschuwen gemeenten ervoor dat het Rijk de Participatiewet niet moet dichttimmeren met tal van extra regeltjes. Maar de sociale partners willen juist dat er meer centraal geregeld wordt. SOCIALE ZEKERHEID ( Dat bleek vorige week in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over de nieuwe wet waarmee bijstand, sociale werkvoorziening en Wajong in één regeling worden ondergebracht. Gemeenten gaan de wet vanaf volgend jaar uitvoeren. Voorzitter Hamming van de VNGcommissie Werk en Inkomen stelde opnieuw dat de wet alleen werkt als gemeenten voldoende vrijheid krijgen om het beleid aan te passen aan de lokale situatie. Anders wordt het voor ons moeilijker om maatwerk te leveren. De sociale partners zitten echter niet te wachten op 403 gemeenten die verschillend beleid voeren, maar willen ontzorgd worden, zei VNO-NCW-voorzitter Wientjes. Over de precieze rolverdeling tussen gemeenten en sociale partners en het takenpakket van de 35 werkbedrijven die namens de gemeenten het beleid moeten uitvoeren, wordt al enige tijd overlegd in de zogeheten Werkkamer. Dat overleg loopt echter verre van soepel en werd eind vorig jaar zelfs enige tijd stopgezet. Wientjes stelt dat de randvoorwaarden landelijk eenduidig moeten zijn. Hij doelde onder meer op de no-riskpolis die ervoor moet zorgen dat werkgevers bij ziekte van de werknemer geen financieel risico lopen, maar ook op het aanbod van jobcoaches en de manier waarop de loonkostensubsidie geregeld wordt. FNV-voorzitter Ton Heerts gunt de gemeenten een behoorlijke beleidsvrijheid, maar wel binnen behoorlijke kaders. Wethouders van verschillende gemeenten maakten zich tijdens de hoorzitting zorgen over de wet. Vooral in krimpgebieden als Oost-Groningen en de Limburgse mijnstreek leidt de wet tot grote problemen. Wethouder Steenhuis van Veendam stelde dat de Participatiewet in zijn regio leidt tot een financieel en sociaal drama. Oost-Groningen kent 3,5 keer zoveel mensen in de sociale werkvoorziening als gemiddeld, zei hij. De regio kan de bezuiniging die met de invoering van de wet gepaard gaat, niet dragen. Volgens de afspraken blijven de rechten van de huidige medewerkers in de sociale werkvoorziening gerespecteerd. Dat leidt ertoe dat bij veel gemeenten het gros van het budget dat het Rijk overmaakt voor de uitvoering van de regeling, opgaat aan deze groep. (RvdD) FNV: tempo te hoog bij herkeuren Wajongers In het sociaal akkoord spraken bonden en werkgevers af dat de huidige groep Wajongers herkeurd wordt. Maar volgens FNV-voorzitter Heerts ligt het tempo te hoog. De banen die werkgevers in de publieke en private sector de komende jaren openstellen, zijn pas in 2026 allemaal beschikbaar. De Wajongers zijn echter eind 2018 al herkeurd. Wie volgens de keuring kan werken, maar vervolgens geen baan vindt, belandt in de bijstand. Dat regime is soberder en strenger dan de Wajong. Herbeoordelingen zijn aan de orde op het moment dat er sprake is van echte banen, zei Heerts vorige week. Nimmer heeft de FNV willen bijdragen aan een enkeltje bijstand. Discussie om inspraak bonden bij initiatiefwet ambtenarenrecht Is er overleg met en toestemming van de bonden nodig om de wettelijke rechtspositie van ambtenaren te veranderen? WERK EN INKOMEN ( Die vraag hangt nog altijd boven het debat over de initiatiefwet waarmee CDA en D66 de rechtspositie van ambtenaren willen gelijkstellen aan die van medewerkers in de private sector. Dat bleek vorige week tijdens een debat over het wetsvoorstel. CDA en D66 willen met de gelijkschakeling van de rechtspositie van publieke en private medewerkers een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen beide stelsels bewerkstelligen. Maar met de overheidsvakbonden dreigt al enige tijd een conflict over het feit dat zij naar eigen zeggen niet gehoord zijn in de besluitvorming, terwijl dat volgens hen wettelijk verplicht is. De bonden wijzen erop dat in de Regeling overleg Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid uit 1997 is vastgelegd dat veranderingen in de arbeidsvoorwaarden niet eerder tot stand mogen worden gebracht voordat de minister van Binnenlandse Zaken overleg met de bonden heeft gevoerd. Ze dreigen met een gang naar de rechter. Bijzondere situatie Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is er wel degelijk contact geweest tussen hem en de bonden, zei hij na afloop van het debat. Hij gaat de regeling nog eens bestuderen, zodat hij juridisch heel helder in beeld heeft wat de consequenties ervan zijn. Maar, zei hij, het zou wel een bijzondere situatie zijn als de bonden een besluit van de wetgever zouden kunnen blokkeren. In de Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor de initiatiefwet, nu ook de PvdA, die zich in eerdere debatten tegen het wetsvoorstel keerde, de zijde van de initiatiefnemers lijkt te kiezen. De partij sprak met coalitiegenoot VVD af dat het ontslagrecht van ambtenaren in overeenstemming wordt gebracht met dat van werknemers buiten de overheid. PvdA-Kamerlid Kerstens zei erg aan het overleg met de bonden te hechten. Maar ik heb ook te maken met de realiteit van het regeerakkoord. (RvdD)

4 4 DINSDAG 21 JANUARI 2014 KORT NUMMER 4 STAATS- EN BESTUURSRECHT ( Meerderheid in Kamer voor stemcomputer In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de terugkeer van de stemcomputer. PvdA-Kamerlid Oosenbrug liet vorige week aan de NOS weten de aanbevelingen van de commissie-van Beek over te willen nemen. Coalitiegenoot VVD had zich eerder al positief uitgelaten. Tweede Kamerlid Taverne van de VVD diende vorig jaar een initiatief wet in om de stemcomputer terug te krijgen. Daarmee is er een meerderheid. Geweldig nieuws, liet Taverne op Twitter weten. De commissie-van Beek adviseerde eind vorig jaar kiezers hun keuze op een printer te laten invullen om het uitgeprinte stembiljet vervolgens in een stembus te deponeren. Een scanapparaat kan daarna sneller en secuurder de stembiljetten tellen. Voor gehandicapten wordt het hierdoor eenvoudiger om te stemmen. Het kabinet reageert in maart op het advies van Van Beek. Om de stemcomputer weer in te voeren, moet de Kieswet worden gewijzigd. (RvdD) SOCIALE ZEKERHEID ( EP: meer sociale bescherming zelfstandigen Het Europees Parlement wil dat zelfstandige ondernemers betere sociale bescherming krijgen. Het parlement nam daartoe vorige week maandag in Straatsburg een resolutie aan. Volgens de resolutie is de dekking van sociale bescherming in bepaalde lidstaten ontoereikend en is er in de Europese Unie sprake van misbruik van kwetsbare werknemers. Van de werkenden in Europa is 15 procent als zelfstandige actief. Zij hebben vaak niet dezelfde rechten als werknemers in loondienst, zegt het Litouwse sociaaldemocratische Europarlementslid Vilija Blinkeviciuté op de website van het Europees Parlement. Zo bouwen ze niet altijd pensioen op en hebben ook minder recht op ouderschapsverlof of een werkloosheidsuitkering. Zelfstandig ondernemerschap mag niet worden gebruikt om sociale wetten te omzeilen, zegt Blinkeviciuté. In Nederland werden eind december afspraken gemaakt over het opstellen van een collectieve pensioenregeling voor zzp ers. De grootste belangenorganisatie gaat daartoe een fonds opzetten, werd woensdag bekend. Het kabinet steunt dat door de mogelijkheden in de wetgeving te verruimen, liet staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. (RvdD) WERK EN INKOMEN ( Actal hoopvol over pensioencommunicatie De Wet pensioencommunicatie biedt perspectief op minder regeldruk. Dat stelt regeldrukwaakhond Actal in een reactie op de consultatieversie van het voorstel. Het college adviseert wel om alle informatie via één ingang te ontsluiten. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met de wet regelen dat pensioendeelnemers een beter en duidelijker inzicht hebben in hun pensioensituatie. Zo krijgen de fondsen de ruimte om meer maatwerk te bieden in hun communicatie, afhankelijk van de wensen van hun deelnemers. Actal pleit er wel voor dat alle informatie over pensioenen straks op één plek te raadplegen is. Klijnsma maakt nu nog een knip in de informatievoorziening over het toekomstige pensioen en over de reeds opgebouwde rechten, signaleert Actal. Het verwachte pensioeninkomen wordt nu ontsloten via het digitale Pensioenregister, over de opgebouwde rechten moet nog via het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht worden geïnformeerd. Dat is onhandig, meent Actal, omdat deelnemers daardoor met afzonderlijke berichten over hun pensioen te maken krijgen. Een keuze voor ontsluiting via één digitale ingang voorkomt een onnodige toename van de complexiteit door het verzenden van afzonderlijke berichten. De Nederlandse Orde van Advocaten is in zijn inbreng kritischer over het wetsvoorstel. Volgens de orde leidt de wet nu tot rechtsonzekerheid, omdat de wetstekst en de toelichting daarop ruimte laten voor interpretatie. Daardoor neemt de kans op gerechtelijke procedures en een verdere belasting van de rechterlijke macht toe, vreest de orde. (RvdD) RUIMTE, INFRA EN VERKEER ( Gegevens over ondergrond in centraal register Informatie over de ondergrond in Nederland moet beter toegankelijk worden. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil daartoe overheden verplichten deze gegevens in een centraal register onder te brengen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Gegevens over activiteiten in de ondergrond in Nederland zijn versnipperd en niet eenvoudig te achterhalen. Betere kennis van de ondergrond kan zorgen voor lagere onderzoekskosten, betere plannen en minder onverwachte kosten bij de uitvoering, aldus de minister. Een goede registratie is bovendien extra belangrijk nu steeds meer activiteiten in de bodem worden gecombineerd, zoals ondergronds bouwen en het winnen van energie. Het wetsvoorstel wil Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen verplichten om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal onder te brengen in een basisregistratie ondergrond (BRO). Voor bedrijven en burgers zou toegang tot deze gegevens gratis moeten zijn. De basisregistratie wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Naar verwachting wordt de BRO vanaf 2016 voorzien van informatie. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Het beheer van de informatie is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. (WdJ) RUIMTE, INFRA EN VERKEER ( Nederlandse APK-systeem blijft intact Nederland hoeft het APK-systeem voor de technische controle van voertuigen niet aan te passen. Dat schrijft minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een principeakkoord dat de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben bereikt. Doordat het goedwerkende Nederlandse APK-systeem, waarbij garages zowel keuringen als onderhoud mogen verrichten, intact blijft, worden de Nederlandse burger en het bedrijfsleven niet opgezadeld met een onnodige forse lastenverzwaring, aldus de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij kondigt in haar brief verder aan dat zij motoren niet onder de APKplicht zal brengen. Landen mogen motoren van de Europese verplichting, die vanaf 2022 gaat gelden, uitzonderen als op een andere manier de verkeersveiligheid voor motorrijders verbeterd kan worden. Schultz denkt dat zij met passende alternatieve maatregelen dat doel kan bereiken. Het principeakkoord waarin het APK-stelsel in Europa verder wordt geharmoniseerd, zal de vorm krijgen van een richtlijn. Na goedkeuring van het voorstel krijgen lidstaten drie jaar de tijd om de voorstellen om te zetten in nationale wetgeving. Ik zal de noodzakelijke wijzigingen hiervoor in gang zetten, aldus de minister. (WdJ) WERK EN INKOMEN ( Wetswijziging over woonlandbeginsel optie Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid overweegt de wetgeving te wijzigen waarmee het woonlandbeginsel in de kinderbijslag wordt geregeld. Dat zei de bewindsman vorige week in de Tweede Kamer. De rechter in Amsterdam bepaalde onlangs dat Nederland de kinderbijslag van ouders woonachtig in Marokko niet mag verlagen. Het kabinet past sinds januari vorig jaar het woonlandbeginsel toe in de sociale zekerheid. Volgens dat principe wordt de hoogte van de uitkeringen verlaagd naar het niveau van de kosten van het levensonderhoud van het woonland van de uitkeringsgerechtigde. Asscher liet in de Kamer weten dat principe in stand te willen houden. De minister overweegt daarom hoger beroep, maar liet ook weten dat reparatiewetgeving en aanpassing van internationale verdragen tot de mogelijkheden behoren. Aan opzeggen van het verdrag, zoals gesuggereerd door de PVV, wil de minister nu nog niet denken. Zes stellen uit Marokko, drie uit Turkije en één uit Egypte, spanden een rechtszaak aan tegen het verlagen van de kinderbijslag. De rechter gaf de Marokkaanse stellen gelijk, omdat de toepassing van het woonlandbeginsel strijdig is met afspraken tussen Nederland en Marokko. Omdat Nederland met Turkije geen afspraken heeft over de hoogte van de kinderbijslag, mag de export van de uitkering naar Turkije wel worden verlaagd. Het Egyptische stel woont in Nederland. Bij de Eerste Kamer is thans een wetsvoorstel aanhangig waarmee de export van kinderbijslag naar derde landen volledig geschrapt wordt, ook als er een verdrag met dat land is. In augustus bepaalde de rechter al dat Nederland de nabestaandenuitkering van uitkeringsgerechtigden in het buitenland niet mag verlagen. Ook dat is strijdig met internationale verdragen, stelde de rechter. Het hoger beroep in die zaak bij de Centrale Raad van Beroep diende vorige week. (RvdD) Volg via UIT DE REGIO Minder regels? Was het maar waar In het regeerakkoord van het kabinet- Rutte/Asscher werd het verminderen van regeldruk expliciet benoemd. Er werd ook een bedrag aan gekoppeld van 2,5 miljard euro in Dat ook gemeenten zich voor deze doelstelling willen inzetten, bleek onlangs in Hellendoorn bij een bijeenkomst voor bestuurders en ondernemers vanuit het programma Beter en Concreter. Een goed gesprek over de zin en onzin van regels en procedures. Maar dat betekent niet dat er minder regels komen, en zeker niet uit Den Haag. Een paar voorbeelden. Regionale Uitvoeringsdiensten: Voor een goede uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) ontwikkelden de VNG, het IPO en het Rijk (IenM) landelijke kwaliteitseisen. Dat lijkt logisch, tot je die moet uitvoeren. Want wat heeft de wetgever bedacht? Elke ambtenaar die zich met vergunningverlening en handhaving bezighoudt, moet aantoonbaar hbo geschoold zijn, een aantal jaren ervaring hebben en moet twee derde van zijn tijd besteden aan zijn specialisme. Een leidinggevende die een medewerker beoordeelt op zijn functioneren, is niet voldoende en een werknemer die al 25 jaar uitstekend functioneert en bijvoorbeeld akoestisch specialist is, kan niet worden ingezet voor de Regionale Uitvoeringsdienst, omdat hij niet aantoonbaar hbo is gecertificeerd of omdat hij niet twee derde van zijn tijd aan geluidsonderzoeken besteedt. De wetgever denkt niet na over de consequenties van dit soort eisen. Voor mijn gemeente betekent het dat 25 ambtenaren vijftig uur moeten investeren in het behalen van de benodigde papieren. Dat is omgerekend 1 fte op jaarbasis. Dit alles ten gevolge van de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Volendam. Den Haag dacht dat gemeenten de boel niet op orde hadden, dus moet het Rijk criteria vaststellen. Alsof dit soort eisen daadwerkelijk zorgen voor een betere, laat staan efficiëntere vergunningverlening en handhaving. Tunnelveiligheid: In Nijverdal legt Rijkswaterstaat een combitunnel aan. Trein en auto rijden eind dit jaar door een gecombineerde tunnel, uniek in Europa. Deze tunnel is de eerste die in Nederland aan de nieuwe Wet op de tunnelveiligheid moet voldoen. In de uitvoering betekent dit dat er momenteel duizend documenten met elk vier subdocumenten moeten worden geproduceerd om aan te tonen dat de tunnel in geval van calamiteiten veilig is. Een op papier veilige tunnel als uitvloeisel van een treinongeluk in de Alpen. Ophalen oud papier: Vanaf 1 januari 2014 mogen vrijwilligers van verenigingen in Maastricht niet zomaar meer oud papier inzamelen om hun clubkas te spekken. Ze moeten eerst het diploma veilig papier inzamelen halen, dat vijf jaar geldig is. Een ongeluk omdat papierophalers slippers droegen was hiervoor de aanleiding. Papier is geduldig. Met dit soort pavlovreacties op incidenten worden de bezuinigingen op het verminderen van regeldruk zeker niet gehaald. Anneke H. Raven Burgemeester van gemeente Hellendoorn en regionaal ambassadeur Regeldruk voor Overijssel Dat is het zesde deel van een serie columns geschreven door ambassadeurs van Beter en Concreter, een gezamenlijk programma van de ministeries van BZK en EZ en de VNG voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening en de kwaliteit van regels. Eerdere afleveringen zijn te lezen via

5 NUMMER 4 INTERVIEW DINSDAG 21 JANUARI Varkevisser: Ziekenhuizen zijn geen money machines Marktwerking in de zorg blijft een heikele kwestie. De jongste controverse gaat over winstuitkering door ziekenhuizen. Het politiek gevoelige debat hierover werd vorige week opnieuw uitgesteld. Hopelijk leidt uitstel in dit geval niet tot afstel, zegt gezondheidseconoom Marco Varkevisser van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ZORG EN GEZONDHEID ( Minister Schippers van Volksgezondheid kwam twee dagen voor het al vaker verplaatste debat met een verrassende brief aan de Kamer. Hierin kondigt ze een nieuwe nota van wijziging aan bij het wetsvoorstel dat winstuitkering in de medisch-specialistische zorg, zoals ziekenhuizen, mogelijk moet maken. Ik bied mijn excuses aan voor de late verwittiging, aldus de minister, en reken op uw steun en begrip om te zorgen dat er straks een wetsvoorstel ligt met voldoende stevige voorwaarden aan winstuitkering, maar ook met voldoende ruimte om de investeringsbereidheid van private kapitaalverschaffers in stand te houden. Gezondheidseconoom Marco Varkevisser is er niet gerust op. Als voorstander van de mogelijkheid tot winstuitkering vindt hij het voorliggende voorstel in bepaalde opzichten al te restrictief, zoals hij medio augustus met collega s schreef in economenblad ESB. Extra inperkingen die ervoor moeten zorgen dat alleen investeerders met een langetermijnperspectief worden aangetrokken, zullen daarom al snel contraproductief zijn, zegt hij. Waarom bent u voor deze uitbreiding van de marktwerking in de zorg? Het kan volgens mij helpen om de financiële problemen van ziekenhuizen het hoofd te bieden. De overheid bouwt allerlei garanties af, waardoor de risico s voor de sector toenemen. Zo kreeg een ziekenhuis vroeger bij nieuwbouw rente en afschrijvingen vergoed. Die zekerheid is weggevallen, naar mijn idee om legitieme redenen: ziekenhuizen zijn private instellingen, die zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen als welk gebouw ze neerzetten, hoe groot dat moet zijn en welke faciliteiten daar rendabel geëxploiteerd worden. Dit leidt er wel toe dat lenen bij de bank steeds moeilijker wordt voor ziekenhuizen. Het lijkt daarom niet houdbaar om ziekenhuizen voor hun financiering volledig afhankelijk te laten zijn van vreemd vermogen. Het alternatief is dat er aandeelhouders komen die risicodragend vermogen in de ziekenhuizen steken, in ruil voor zeggenschap. Als je de goede investeerders aantrekt, dus de kwaadwillende durfinvesteerders buitenspel zet, denk ik dat deze ontwikkeling ook in het voordeel van de zorg kan zijn. Omdat verstandige investeerders kennis, expertise en ondernemersvaardigheden meebrengen die ziekenhuizen goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om efficiënter te gaan werken. Critici zeggen dat premiegeld niet in de zakken van investeerders moet verdwijnen. Is dat geen valide punt? Dat vind ik te gemakkelijk. In de huidige manier van financieren lekt er rentegeld naar de banken. Is dat zoveel anders of beter? Het is niet Loopbaan Marco Varkevisser (39) is universitair hoofddocent bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van structuur, financiering, concurrentie en mededingingsbeleid in de gezondheidszorg. In 2010 promoveerde hij op zijn proefschrift Patient Choice, Competition and Antitrust Enforcement in Dutch Hospital Markets. meer dan logisch dat investeerders uiteindelijk ook een vergoeding willen voor het risico dat ze lopen. Dat kan er ook toe leiden dat de zorg goedkoper wordt. Dat is in het voordeel van de premiebetaler. En nogmaals, ziekenhuizen zijn niet in handen van de overheid. Het zijn private instellingen. Ze mogen dan privaat zijn, maar ze worden betaald uit de premies die we collectief opbrengen. Of niet? Ziekenhuizen worden betaald door de zorgverzekeraars, die ze weer betalen uit de premies, dat klopt. Wat je natuurlijk wilt voorkomen, is dat de ziekenhuizen die aan de voorkant betaald worden uit premiegelden, aan de achterkant worden leeggeroofd door investeerders met nietnobele bedoelingen. Tegelijk denk ik dat dit scenario niet zo realistisch is. Ziekenhuizen zijn geen money machines en hebben weinig vet op de botten. Ze zijn voor investeerders die uit zijn op kortetermijnwinstbejag, dus sowieso niet aantrekkelijk. Ik zou het eerder omdraaien: er is een enorme behoefte aan kapitaal in de sector. Als je deze wetswijziging van minister Schippers zou tegenhouden, dan kunnen ziekenhuizen maar op één manier hun eigen vermogen versterken: door hogere winstmarges. Dat leidt tot hogere prijzen en dus tot hogere premies. Dat lijkt me pas echt onwenselijk. Er kleeft een aantal erkende risico s aan de introductie van een aandeelhouderscultuur. De kwaliteit kan eronder lijden, instellingen gaan mogelijk alleen lucratieve patiënten selecteren of alleen de makkelijke behandelingen doen die goed betalen. Om dit te ondervangen zijn weer regels nodig. Wordt het niet erg complex zo? Daarom hebben we in ons artikel in ESB ook gezegd: kijk nog eens goed naar de voorwaarden en schrap regels die onnodig restrictief zijn. Zo is in een eerdere nota van wijziging, bedoeld om de PvdA tegemoet te komen, geregeld dat instellingen na winstuitkering een solvabiliteit van 20 procent moeten houden. Dat lijkt me een uitstekend criterium, waar de meeste ziekenhuizen op dit moment overigens nog niet aan voldoen. Eigenlijk moet je vaststellen dat hiermee andere randvoorwaarden overbodig en daarmee onnodig restrictief worden, zoals de regel dat je voor winstuitkering minimaal drie jaar achtereenvolgens zwarte cijfers moet hebben geschreven. Hoe ingewikkelder je het maakt, hoe kleiner de belangstelling van investeerders zal zijn. Niettemin klopt het dat we, bij een grotere rol voor de markt, extra randvoorwaarden nodig hebben om te voorkomen dat er problemen ontstaan. In die zin is de zorg een ingewikkelde markt. Anderzijds, als we alles vanuit de overheid hadden geregeld, zou het ook een uiterst complex geheel zijn geworden. Vóór de marktwerking had je ook veel regelgeving. De discussie was toen dat de regels te rigide waren, met te weinig vrijheid voor zorgaanbieders om dingen op hun eigen manier te doen. Richard Sandee Gezondheidseconoom Marco Varkevisser: Als je deze wetswijziging voor winstuitkeringen zou tegenhouden, dan kunnen ziekenhuizen maar op één manier hun eigen vermogen versterken: door hogere winstmarges. Dat leidt tot hogere prijzen dus tot hogere premies. Dat lijkt me pas echt onwenselijk. Foto Janneke Koorevaar Compensatie van schade bedrijfsongeval moet anders De meeste slachtoffers van een bedrijfsongeval of een beroepsziekte krijgen geen financiële schadevergoeding. Werknemers moeten namelijk veel moeite doen om te bewijzen dat hun werkgever aansprakelijk is. Voor onderzoeker Wim Eshuis reden om te pleiten voor een ander compensatiesysteem. WERK EN INKOMEN ( Jaarlijks lopen meer dan werknemers in Nederland letsel op door een arbeidsongeval en krijgen naar schatting werknemers per jaar een beroepsziekte. Werknemers die de financiële schade willen verhalen, moeten daarvoor de werkgever aansprakelijk stellen. Volgens Wim Eshuis betekent dit in de praktijk een zware juridische lijdensweg, die in de meeste gevallen niet leidt tot compensatie. De huidige gang van zaken is inhumaan, duur en het kost veel tijd, zegt Eshuis. Verzekeraars en bedrijven zijn er vooral op uit om juridische procedures te rekken zodat slachtoffers op een gegeven moment de handdoek in de ring gooien. Patiëntenorganisaties, de vakbeweging, de Sociaal-Economische Raad en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleiten voor een nieuw systeem voor het verhalen van schade die het gevolg is van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zij denken aan compensatieregelingen in de cao of via een aparte verzekering. De onderzoeker is het daarmee eens. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt UIT DE WETENSCHAP Wim Eshuis (1955) studeerde sociale wetenschappen in Groningen en was betrokken bij de ontwikkeling van Bureau Beroepsziekten van de FNV. Vorige maand promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Op dit moment is Eshuis als onderzoeker verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies en aan De Burcht, het wetenschappelijk bureau voor de vakbeweging. over aanvullingen van loon in geval van letsel door een beroepsziekte of arbeidsongeval, wat in de helft van de cao s overigens reeds gebeurt. Een aparte verzekering houdt in dat er geen tussenkomst van de werkgever vereist is. Die betaalt weliswaar de verzekeringspremie maar hoeft niet juridisch aansprakelijk te worden gesteld. Op basis van de polisvoorwaarden heeft de getroffen werknemer recht op een bepaalde uitkering. Sowieso moet een nieuw systeem wat hem betreft het leervermogen van organisaties rond preventie verbeteren. Eshuis pleit voor meer zeggenschap van getroffen werknemers. Als werkgevers met slachtoffers praten, kunnen ze leren hoe ze bedrijfsongevallen in de toekomst kunnen voorkomen. Nu gebeurt dat amper omdat verzekeraars niet willen dat werkgevers aansprakelijkheid erkennen en geld uitkeren aan slachtoffers. Eshuis ziet een rol voor de overheid weggelegd: De overheid kan in de Arbowet vastleggen dat elk bedrijfsongeval achteraf moet worden geëvalueerd. Die wet stelt per slot van rekening eisen aan het arbeidsomstandighedenbeleid zodat arbeidsongevallen en beroepsziekten voorkomen worden of dat maatregelen volgen om herhaling te voorkomen. Ana Karadarevic

6 6 DINSDAG 21 JANUARI 2014 OPINIE NUMMER 4 COMMENTAAR Staat gedaagd om CO2-emissie te reduceren Electoraal succes Het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur was een electoraal succesje van de VVD waar de liberalen door hun opponenten nogal eens mee om de oren worden geslagen. Het enige wat de VVD voor elkaar heeft gekregen, is dat we sneller mogen rijden, klinkt het dan snerend. Automobilisten onder wie veel VVD-stemmers juichten het besluit echter toe en trappen het gaspedaal graag iets dieper in. Tot ongenoegen van omwonenden bij de snelwegen rond de grote steden. Daar mag sinds 2012 ook harder worden gereden (100 in plaats van 80 km/uur), wat gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Volgens Milieudefensie leven Amsterdammers die langs de A10-West wonen, gemiddeld 79 dagen korter door de snelheidsverhoging. TNO en GGD becijferden dat de uitstoot van stikstofdioxide bij deze snelweg drie tot vijf keer hoger is dan het rekenmodel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aantoont. Dit was vorige week reden voor de rechtbank in Amsterdam om het besluit voor een hogere snelheid op de A10 te vernietigen. In de hoofdstad is deze uitspraak positief ontvangen, zelfs door de VVD. Luchtkwaliteit gaat boven snelheid, zo is de gedachte. Het verweer van minister Schultz van Haegen (IenM) dat een lagere snelheid tot meer files en dus meer uitstoot leidt, wordt niet serieus genomen. Tachtig is prachtig, zo zeggen ze in Amsterdam. NRC Handelsblad onthulde vorige week dat er nog tien gelijksoortige rechtszaken lopen, dus de minister kan haar lol op. Niet bepaald een electoraal succes. Cindy Castricum Hoofdredacteur SC Volg mij op Twitter Nederland is door de disproportionele uitstoot van CO2 medeverantwoordelijk voor de dreigende gevolgen van klimaatverandering. Voor Stichting Urganda is dat reden om de Staat te dagvaarden. Daarmee is de eerste klimaataansprakelijkheid - rechtszaak een feit, zegt directeur Marjan Minnesma. NATUUR EN MILIEU ( In november 2013 heeft Stichting Urgenda samen met zo n negenhonderd verontruste burgers de Staat gedagvaard in wat Urgenda een rechtszaak uit liefde heeft gedoopt. Urgenda wil geen geld en ook geen vechtrechtszaak. Ze wil wel dat Nederland gaat doen wat nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te helpen voorkomen, dat wil zeggen dat de Staat zijn aandeel daarin gaat leveren. Het uitblijven van een drastische reductie van de uitstoot van CO2 levert volgens Stichting Urgenda risico s op voor de samenleving en toekomstige generaties. Op de foto: een oplaadpunt voor elektrische auto s in Arnhem. Foto: Luuk van der Lee/HH Ecosystemen Dat we gevaarlijke klimaatverandering moeten voorkomen, staat in het VN-Klimaatverdrag van 1992, waar 195 landen, waaronder Nederland, nu partij bij zijn. Inmiddels is gevaarlijke klimaatverandering nader omschreven als het voorkomen van een stijging van de gemiddelde temperatuur op Aarde met 2 graden Celsius of meer ten opzichte van het pre-industriële niveau (Cancun Agreement 2010). Op dit moment koersen we af op een temperatuurstijging van meer dan 4 graden in deze eeuw, wat veel meer is dan de ecosystemen op Aarde aankunnen. Het zal desastreuze gevolgen hebben voor de jongeren van nu en voor de volgende generaties. In Cancun werd ook erkend dat zo een gevaarlijke klimaatverandering leidt tot een aantasting van mensenrechten en de bestaansmogelijkheden van toekomstige generaties. De wetenschappelijke onderbouwing van deze veranderingen en de potentiële gevolgen zijn uitgebreid beschreven in de stukken van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), waar alle wereldwijde wetenschappelijke bevindingen die te maken hebben met klimaatverandering zijn verzameld en worden geduid. De conclusies die het IPCC naar buiten brengt, worden door de 195 landen van het VN-Klimaatverdrag onderschreven. Onrechtmatige daad Klimaatverandering wordt vooral veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, met CO2 als heel grote boosdoener. Willen we onder de veilige 2 graden temperatuurstijging blijven, dan zouden we in 2020 de CO2-uitstoot met minimaal 40 procent moeten reduceren. Niettemin blijven zulke reducties uit. Volgens Urgenda levert dit risico s op voor de burgers en op termijn ook schending van mensenrechten. Dit is onrechtmatig. Daarom heeft Urgenda de Staat aangeklaagd en eist dat de Staat de Nederlandse CO2- emissies met 40 procent zal reduceren. Daarmee is nu ook in Nederland de eerste klimaataansprakelijkheid - rechtszaak een feit. Urgenda bepleit daarbij een proportionele aansprakelijkheid, precies zoals die ook door de Hoge Raad in het Kalimijnen-arrest van 1989 werd toegepast. In die kwestie was sprake van bovenmatige verzilting van de Rijn door zoutlozingen vanuit meerdere landen door verschillende partijen, waardoor normaal gebruik van het Rijnwater niet meer mogelijk was. Voor het ontstaan van die bovenmatige verzilting was geen enkele lozing op zichzelf doorslaggevend; het was de optelsom van al die lozingen die van belang was. Om die reden besliste de Hoge Raad destijds dat elke medeveroorzaker ook medeaansprakelijk is, en wel naar evenredigheid van zijn aandeel in het geheel, behalve als dat aandeel verwaarloosbaar klein is. Dat laatste kan niet van de Nederlandse CO2- emissies worden gezegd. Urgente stap Op de ranglijst van landen die in absolute getallen de meeste CO2 uitstoten, stond het kleine Nederland in 2009 op de 25e plaats. Landen als China en India stoten weliswaar veel meer uit, maar dat komt door hun veel grotere inwonertal. Bij een vergelijking van de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking hetgeen past bij een proportionele benadering en die ook als zodanig in het VN-Klimaatverdrag is opgenomen stond Nederland in 2009 op de vijfde plaats. De Nederlandse CO2-uitstoot levert daarmee een disproportioneel grote bijdrage aan de oorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Op die grond vordert Urgenda van de Staat een Nederlandse emissiereductie van 40 procent in 2020 ten opzichte van het emissieniveau van 1990, als eerste, proportionele, noodzakelijke en urgente Nederlandse stap om de planeet en toekomstige generaties een gevaarlijke klimaatverandering te besparen. Marjan Minnesma Directeur Stichting Urgenda Ook een opiniebijdrage leveren? Heeft u een interessante mening over in aantocht zijnde wet- en regelgeving of vindt u dat regels hoognodig aan verandering of vervanging toe zijn? Neem dan contact op via STAAT EN RECHT Nachten in de politiek Van de vergadering van de Eerste Kamer van 17 december, die niet uitmondde in een nacht van Duivesteijn, is één element tot nu toe nog niet belicht. Dat is de vraag wat het betekent dat degene die een nacht op zijn naam zou kunnen schrijven, zelf de woordvoerder is namens zijn fractie. Adri Duivesteijn voerde het woord over zijn portefeuille wonen en er zijn geen berichten naar buiten gekomen over verdeeldheid in die fractie. Hadden wij dan in ernst rekening moeten houden met het scenario dat Duivesteijn als volgt zou concluderen? Mevrouw de voorzitter: we hebben een goed debat gehad; de PvdA heeft enkele kleinere toezeggingen binnengehaald; die vindt mijn partij voldoende, met uitzondering van mijzelf; ik zal dus als enige van mijn fractie tegenstemmen. Dat was niet goed denkbaar. Duivesteijn heeft steeds keurig namens zijn gehele fractie gesproken en de stemming verliep langs partijpolitieke scheidslijnen, zoals dat vrijwel altijd het geval is in de Eerste Kamer. Het enige denkbare alternatief was geweest dat niet alleen Duivesteijn, maar de hele PvdA-fractie tegen het wetsontwerp zou stemmen. Er was niets dat daarop wees: in alle voorbeschouwingen ging het steeds alleen over Duivesteijn, niet over de gehele fractie. Kunnen we dan spreken van de regel dat een minister zich geen zorgen hoeft te maken als de grootste criticaster van een regeringsfractie tevens de woordvoerder is? Zo simpel is het ook weer niet. Er is een precedent waarbij wel degelijk met een nacht geschiedenis werd geschreven, en wel door senator Hans Wiegel in Ook hij trad op als woordvoerder van zijn (VVD-)fractie: bij de behandeling van het wetsvoorstel tot verandering van de Grondwet om het correctief referendum mogelijk te maken. Er was wel een groot verschil. Een crisis hing toen veel meer in de lucht. Een aanwijzing daarvoor was dat de minister-president naar de Kamer was gekomen. Nu was die ook op 17 december 2013 niet ver weg: minister Blok moest zich in een schorsing van het debat halsoverkop komen verantwoorden bij een aantal collega-ministers, onder wie de premier, en ook bij de voorzitters van de oppositiefracties uit de Tweede Kamer die het woonakkoord gesloten hadden (D66, Christen- Unie en SGP). Dat is echter iets anders dan de zichtbare aanwezigheid van de premier in de vergaderzaal. Een andere aanwijzing was dat het wetsvoorstel in 1999 al eerder in stemming was gebracht voor een eenvoudige meerderheid, zoals dat gaat bij een grondwetsherziening. Toen hadden vijf leden van de VVD-fractie tegengestemd. De speculaties gingen er toen veel meer over of die senatoren alle vijf zouden bezwijken onder de politieke druk. Dat één VVD er dat niet deed, was genoeg om het wetsvoorstel te laten stranden. Tot slot was ook de politiek-psychologische context in 1999 heel anders. Het ging om een punt waar een Eerste Kamerlid voor of tegen kon zijn: het referendum zou wettelijk mogelijk worden. Hier ging het om een heffing voor corporaties waar veel meer over te dealen viel: een apart fonds vormen voor problemen, de heffing verlagen, eerder evalueren: de speelruimte leek groter te zijn. Het zijn allemaal factoren die verklaren waarom Wiegel wel en Duivesteijn geen nacht naar zich vernoemd kreeg. Peter Bootsma Raadslid voor D66 in Leiden en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht

7 NUMMER 4 ACHTERGROND DINSDAG 21 JANUARI Pragmatisme zet toon bij herijking faillissementsrecht Geen algehele herziening, maar zes afzonderlijke wetsvoorstellen om het faillissementsrecht te moderniseren. Dat is de pragmatische aanpak van het kabinet. ECONOMIE ( De huidige Faillissementswet, stammend uit 1893, is inmiddels bijna een museumstuk. Er is gedacht aan een integrale herziening van dit gedateerde kader; een voorontwerp van de hand van Bas Kortmann, rector magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen, lag zelfs al gereed. Na enkele jaren wikken en wegen besloot het kabinet echter dat het voorontwerp onderin een la diende te blijven liggen. Herziening van de oude wet zou onnodig ingrijpend zijn, zei het kabinet. Bovendien waren er inhoudelijke bezwaren tegen het voorstel bijvoorbeeld tegen het onderdeel dat de Belastingdienst en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geen preferente schuldeiser meer zouden zijn. Afschaffing van deze preferenties kan tot een toenemend beslag op de collectieve middelen leiden, huiverde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in antwoorden op Kamervragen. Gedegen weging Niettemin vindt het kabinet dat het faillissementsrecht aan modernisering toe is. Opstelten refereerde daarbij in een Kamerbrief aan de economische crisis. Het huidige economische tij leidt tot een hoog aantal faillissementen. (...) De economische en sociale gevolgen van een faillissement, zowel voor de failliet, de betrokken werknemers als schuldeisers rechtvaardigen dat wordt gekeken naar het wettelijk kader. Waar een algehele herziening langdurig en complex zou zijn, denkt Opstelten dat zijn aanpak pragmatisch en probleemgericht is. Hij kiest daarbij voor maar liefst zes afzonderlijke wetsvoorstellen. Waarom? Op die manier kan over de deelonderwerpen tenminste een gedegen zelfstandige politieke weging plaatsvinden, zo schreef de minister over deze opzet aan de Tweede Kamer. Volgens Opstelten geniet zijn aanpak brede steun onder de partijen die hij heeft gesproken, onder wie advocaten, ondernemers en deurwaarders. Toch is er op het eerste voorstel al scherpe kritiek geleverd Beeld: Shutterstock (zie Kritiek op aanpak fraude). Het ministerie wil vooralsnog geen uitspraken doen over het moment van inwerkingtreding van de voorstellen. Het voorstel dat naar verwachting als eerste de Tweede Kamer zal bereiken, over de aanpak van faillissementsfraude, ligt al sinds mei vorig jaar bij de Raad van State. De plannen voor de Wet continuïteit ondernemingen II en III zullen de komende maanden in consultatie gaan. Richard Sandee ZES WETSVOORSTELLEN Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie kondigde eind 2012 een herijking aan van de regels rond faillissementen. Deze operatie bestaat uit maar liefst zes wetvoorstellen: twee voor de aanpak van faillissementsfraude, drie om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven zoveel mogelijk van de ondergang gered worden, en een voorstel om de procedures op moderne, digitale leest te schoeien. Drie van de zes voorstellen zijn inmiddels in conceptvorm gepubliceerd, waaronder de twee voor fraudebestrijding. Zo moet de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude ervoor zorgen dat fraudeurs eenvoudiger gepakt en harder gestraft kunnen worden. Opstelten verwerkt momenteel de reacties hierop van de internetconsultatie, die op 1 oktober afliep. De Wet civielrechtelijk bestuursverbod moet ervoor gaan zorgen dat bestuurders die zich schuldig maken aan faillissementsfraude straks maximaal vijf jaar lang geen bedrijf of andere rechtspersoon mogen besturen. Dit voorstel is vorig jaar al voor advies naar de Raad van State gestuurd en zal binnenkort naar de Tweede Kamer gaan. Het derde bekende voorstel betreft de Wet continuïteit ondernemingen I (het eerste van het trio om het voortbestaan van bedrijven zoveel mogelijk te ondersteunen). De consultatieperiode hiervan is net gesloten. Dit voorstel formaliseert de positie van de stille bewindvoerder, die nu al vaak door de rechtbank wordt aangewezen. Deze wordt in de nieuwe wet de beoogd curator genoemd. De Wet continuïteit ondernemingen II regelt de mogelijkheid van een zogenoemd dwangakkoord buiten faillissement. Schuldeisers of aandeelhouders die onredelijk dwarsliggen bij een door de meerderheid ondersteunde sanering van de schulden van de onderneming, kunnen hiermee worden gedwongen tóch aan die sanering mee te werken als daardoor een faillissement kan worden voorkomen. De Wet continuïteit ondernemingen III zal ten slotte verschillende maatregelen bevatten om een onderneming in faillissement te kunnen voortzetten, zoals een doorleveringsverplichting voor leveranciers van essentiële goederen en diensten. Van het voorstel om de procedures op moderne, digitale leest te schoeien zijn nog geen bijzonderheden bekend. Kritiek op aanpak fraude Een kritische reactie op het voorstel voor de aanpak van faillissementsfraude komt van de Raad voor de rechtspraak, oftewel de rechtbanken. Zwaarder straffen is prima, maar doe vooral eens wat aan de opsporing, wordt gezegd. Naar waarneming van de rechterscommissarissen die met het toezicht op insolventies zijn belast, heeft dit onderwerp momenteel overwegend lage prioriteit bij politie en openbaar ministerie. Dit leidt tot een lage pakkans, daarmee tot een lage afschrikwekkende werking, lage aangiftebereid bij curatoren en een laag kennisniveau over de bestaande delictsvormen bij betrokkenen in de strafrechtketen. De Nederlandse Orde van Advocaten hekelt de wetstechnische opzet. Zo noemt de orde het een bezwaar dat de regelingen die moeten bijdragen tot bestrijding van faillissementsfraude in verschillende voorontwerpen zijn c.q. worden neergelegd. De regelingen dienen in hun onderlinge samenhang te worden bezien en kunnen daarom het beste in één wetsvoorstel worden opgenomen. Op die wijze worden mogelijke tegenstrijdigheden voorkomen en zou ook een duidelijke systematiek tussen de verschillende vormen van sanctionering moeten kunnen worden bereikt. Weet jij precies wat de laatste stand van zaken is van voor jou relevante wet- en regelgeving? Ja, via SC Online heb ik 24/7 toegang tot de meest actuele informatie. Zo weet ik zeker én snel welke wijzigingen gevolgen hebben voor mijn manier van werken. De voordelen van SC Online: Nieuws, achtergronden, opinie, wetsvoorstellen en officiële publicaties bij elkaar op één plek Actuele dossiers over o.a. Economie, Werk, Financiën, Bestuur, Ruimte en Regeldruk Duiding van de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving door een deskundige redactie Dekkend, gestructureerd, actueel en uitstekend doorzoekbaar Neem nu een SC Online- of SC Totaalabonnement Daarmee heeft u 24 uur per dag toegang tot alle artikelen, dossiers, wetsvoorstellen en officiële publicaties. Zo beschikt u altijd over de meest actuele informatie. U kunt SC Totaal ook eerst uitproberen met een proefabonnement. Voor slechts 20,- heeft u 2 maanden toegang tot alle inhoud op de website, ontvangt u wekelijks de SC Krant en kunt u de krant digitaal lezen via de app (ipad/iphone).

8 8 DINSDAG 21 JANUARI 2014 WET- EN REGELGEVING NUMMER 4 W&R INHOUDSOPGAVE SC biedt een overzicht van Nederlandse wet- en regelgeving en van relevante Europese publicaties. De bronnen hiervoor zijn: Kamerstukken, Kamervragen met antwoord, Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad en Publicatieblad van de Europese Unie. Bouwen en wonen 8 Criminaliteit en openbare orde 8 Cultuur 9 Economie 9 Financiën 10 Internationaal 10 Landbouw, veeteelt en visserij 11 Media en informatie 11 BOUWEN EN WONEN ( Kamerstuk , 25847, nr. 123, TK Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief staatssecretaris over mogelijkheid afschaffen kilometerbegrenzing in Valysvervoer Kamerstuk , 31490, nr. 139, TK Vernieuwing Rijksdienst; Brief minister met mededeling over uitstel van het geven van nadere uitwerking over het inbesteden van schoonmaakwerkzaamheden binnen de Rijksdienst Kamerstuk , 33797, nr. 5, TK Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Verslag Kamerstuk , 33798, nr. 5, TK Wijziging Woningwet i.v.m. versterken handhavingsinstrumentarium; Verslag Kamervragen met antwoord , nr. 752, TK Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over invoering Verhuurdersheffing. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 810, TK Vragen van de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) aan de minister-president over het bericht Oostblokker verdringt bouwvakker. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 826, TK Vragen van het lid Smaling (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over winkelleegstand. (Ingezonden 6 december 2013); Staatscourant 2014, 26 Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning; Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen Staatscourant 2014, 127 Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning; A+G Van den Bosch B.V. te Bleiswijk Staatscourant 2014, 128 Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning; Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, inrichting Monster-3 Staatscourant 2014, 814 Bekendmaking besluit tot wijziging vaststelling isolatieprogramma Luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport Natuur en milieu 12 Onderwijs en wetenschap 13 Recht en rechtspraak 13 Ruimte, infrastructuur en verkeer 13 Sociale zekerheid 14 Staats- en bestuursrecht 14 Werk en inkomen 14 Zorg en gezondheid 15 CRIMINALITEIT EN OPENBARE ORDE ( Kamerstuk , 22112, nr. 1762, TK Nieuwe met fiche Wijziging Verordening afschaffing visumplicht Moldavië Kamerstuk , 26956, nr. 193, TK Beleidsnota Rampenbestrijding ; Brief staatssecretaris bij toezending Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Kamerstuk , 27062, nr. 92, TK Alleenstaande minderjarige asielzoekers; Brief staatssecretaris over rapport UNICEF Nederland/ Defence for Children, betreffende minderjarige slachtoffers van mensenhandel B8/3 problematiek Kamerstuk , 29628, nr. 428, TK Politie; Brief minister ter aanbieding VenJ-onderzoek Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Kamerstuk , 29628, nr. 429, TK Politie; Brief minister over de aanpassingen in het proces van de personele reorganisatie voor de vorming van de Nationale Politie Kamerstuk , 29668, nr. 39, TK Beleidsplan Crisisbeheersing ; Brief minister over onder meer de stroomstoring bij de NOS op 3 november 2013 Kamerstuk , 30977, nr. 76, TK AIVD; Brief minister bij aanbieding afschrift brief AIVD aan CTIVD over reikwijdte onderzoek gegevensverwerking telecommunicatie Kamerstuk , 32854, nr. 21, TK Tijdelijke wet ambulancezorg; Verslag schriftelijk overleg inzake brief minister van 20 september 2013 over analyse gevoelige ziekenhuizen 2013 (32854, nr. 20). Kamerstuk , 32861, nr. 4, TK Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu; Brief staatssecretaris ter aanbieding beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen Kamerstuk , 33258, nr. A, EK Wet Huis voor klokkenluiders; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk , 33322, nr. 49, TK Wijziging Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief staatssecretaris over uitstel beantwoording vragen over fraudebestrijding in relatie tot wijziging van de Meststoffenwet Kamerstuk , 33509, nr. 9, TK Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens; Nota van verbetering Kamerstuk , 33545, nr. 4, TK Voordracht ter vervulling vacature in Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Brief minister-president ter aanbieding afschrift koninklijk besluit, houdende benoeming A.J. Meijboom tot lid van genoemde commissie Kamerstuk , 33596, nr. 4, TK Voordracht ter vervulling vacature in Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd); Brief minister-president ter aanbieding afschrift koninklijk besluit, houdende benoeming mr. H.N. Brouwer tot voorzitter, tevens lid, van genoemde commissie Kamerstuk , 33674, nr. B, EK Wijziging Wet op de jeugdzorg en andere wetten i.v.m. gebruik burgerservicenummer in jeugdzorg; Memorie van antwoord Kamerstuk , VI, nr. 96, TK Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014; Brief minister over het onderzoek naar de treinkaping bij De Punt Kamerstuk , 33797, nr. 5, TK Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Verslag Kamervragen met antwoord , nr. 759, TK Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat toeslagenfraude makkelijker wordt (Ingezonden 19 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 762, TK Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Potters (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stelselmatige fraude met Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers (VCA) examens. (Ingezonden 19 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 767, TK Vragen van de leden De Roon en Van Klaveren (PVV) aan de ministers van Defensie en van Veiligheid en Justitie over een jihadistische ex-militair. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 769, TK Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris over het financieren van dure hobby s met zorggeld. (Ingezonden 25 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 778, TK Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gevolgen van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de rol van KNSA. (Ingezonden 25 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 786, TK Vragen van de leden Berndsen-Jansen en Pia Dijkstra (beiden D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over politie-inzet bij voetbalwedstrijden. (Ingezonden 15 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 796, TK Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een invalide man die al voor de vijfde keer is overvallen. (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 797, TK Vragen van het lid Oskam (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de financiële ondersteuning van verboden wietclubs door de gemeente Utrecht. (Ingezonden 11 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 800, TK Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Duizenden agenten aan sufmakende pillen». (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 801, TK Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over medicijngebruik bij de politie. (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 802, TK Vragen van de leden Rebel en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een computervirus kinderpornografie verspreidt. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 803, TK Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over tekort wijkagenten. (Ingezonden 17 september 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 804, TK Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over tegenstrijdige uitspraken van de minister betreffende het NSA-afluisterschandaal. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 808, TK Vragen van de leden Marcouch en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het tegengaan van internationale voetbalhooligans. (Ingezonden 8 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 811, TK Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de 21-jarige Nederlander die al bijna drie jaar in een Turkse cel wacht op uitlevering naar Nederland. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 812, TK Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over integriteitsonderzoeken onder gevangenispersoneel. (Ingezonden 16 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 821, TK Vragen van de leden Rebel en Marcouch (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de politie de groei van xtc-labs niet kan bijbenen. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 825, TK Vragen van de leden Segers en Schouten (beiden (Advertentie) Zonder nieuwsmedia hadden we zo veel geweten over Europese arbeidsmigratie De nieuwsmedia. Je hoofdsponsor Dit is een boodschap van NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven waarbij ook SC is aangesloten.

9 NUMMER 4 WET- EN REGELGEVING DINSDAG 21 JANUARI ChristenUnie) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de realisatie van de doelstelling om te komen tot politievrijwilligers in (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 835, TK Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over belangenverstrengeling hoogleraren financiële sector. (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 863, TK Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over Nederlands geld voor de jihad in Jemen. (Ingezonden 8 november 2013); Staatsblad 2014, 2 Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. uitbreiding gebruik biometrische kenmerken in vreemdelingenketen i.v.m. verbeteren identiteitsvaststelling vreemdeling Staatscourant 2014, 132 Wijziging Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Verispect B.V CULTUUR ( Kamerstuk , 32620, nr. 106, TK Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief minister over wat zij doet om goede samenwerking in de zorg te faciliteren, en nadelige vormen van samenwerking tegen te gaan Kamerstuk , VII, nr. 42, TK Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Brief minister over erkenning van het Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden Kamerstuk , VIII, nr. E, EK Vaststelling begroting ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Brief minister over onder meer de publicatie Cultuur in Beeld 2013 Kamervragen met antwoord , nr. 767, TK Vragen van de leden De Roon en Van Klaveren (PVV) aan de ministers van Defensie en van Veiligheid en Justitie over een jihadistische ex-militair. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 778, TK Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gevolgen van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de rol van KNSA. (Ingezonden 25 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 786, TK Vragen van de leden Berndsen-Jansen en Pia Dijkstra (beiden D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over politie-inzet bij voetbalwedstrijden. (Ingezonden 15 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 808, TK Vragen van de leden Marcouch en Van Dekken (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het tegengaan van internationale voetbalhooligans. (Ingezonden 8 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 815, TK Vragen van het lid Van Meenen en Van Weyenberg (beiden D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het aantal laaggeletterden snel stijgt(ingezonden 20 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 822, TK Vragen van het lid Oosenbrug (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over ondertitelen van films als inbreuk op auteursrecht. (Ingezonden 3 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 827, TK Vragen van de leden Omtzigt en Bruins Slot (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de beperkte en onduidelijke uitleg van het Sportbesluit. (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 832, TK Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat scholen steeds minder vaak schoolzwemmen aanbieden. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 848, TK Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het parlement in Libië stemde voor islamitisch recht. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 852, TK Vragen van de leden Madlener en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over visumvrij reizen door Turken. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 863, TK Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over Nederlands geld voor de jihad in Jemen. (Ingezonden 8 november 2013); Staatscourant 2014, 97 Benoeming leden en voorzitter van het Orgaan voor de Friese taal Staatscourant 2014, 99 Beneaming leden en foarsitter fan it Orgaan foar de Fryske taal Staatscourant 2014, 100 Benoeming leden van het Orgaan voor de Friese taal Staatscourant 2014, 102 Beneaming leden fan it Orgaan foar de Fryske taal ECONOMIE ( Kamerstuk , , nr. 1112, TK Raad minister met verslag Eurogroep en ECOFIN Raad van 17 en 18 december 2013 te Brussel Kamerstuk , , nr. 1113, TK Raad minister n.a.v. de uitzending de Wall Street Code van 4 november 2013 over mogelijkheid dat handelaren bevoordeeld worden als zij gebruikmaken van Amerikaanse handelsplatformen Kamerstuk , , nr. 1114, TK Raad minister over procedure omtrent opvolging Jörg Asmussen als algemeen directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) Kamerstuk , 22112, nr. 1757, TK Nieuwe over uitstel toezending BNC-fiche over het richtlijnvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen Kamerstuk , 22112, nr. 1759, TK Nieuwe over fiche Verordening wederzijdse bijstand douane Kamerstuk , 23432, nr. 357, TK De situatie in het Midden-Oosten; Brief minister met verslag van bezoek minister-president en ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking aan Palestijnse Gebieden/Israël d.d. 7-9 december 2013 Kamerstuk , 26485, nr. 173, TK Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief minister over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de steenkoolketen Kamerstuk , 26485, nr. 174, TK Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief ministers met Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten Kamerstuk , 27863, nr. 53, TK Betalingsverkeer; Brief minister bij aanbieding rapport Bereikbaarheidsmonitor 2013 Kamerstuk , 28694, nr. 112, TK Verpakkingsbeleid; Brief staatssecretaris over voortgang van de realisatie van afspraken van de Raamovereenkomst Verpakkingen Kamerstuk , 32043, nr. 191, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris ter aanbieding CPB-rapport Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek Kamerstuk , 32043, nr. 192, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief minister over de mogelijkheden voor grensoverschrijdende dienstverlening door premiepensioeninstellingen (PPI s) Kamerstuk , 32043, nr. 193, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris met haar reactie op de Actal-rapportage Regeldruk pensioenopbouw flexibele arbeidsrelaties: werknemers, zzp ers en werkgevers Kamerstuk , 32637, nr. 100, TK Bedrijfslevenbeleid; Brief minister beantwoording vragen van de commissie voor Economische Zaken inzake het faillissement van aluminiumproducent Aldel Kamerstuk , 32637, nr. 98, TK Bedrijfslevenbeleid; Brief minister over het faillissement van aluminiumproducent Aldel Kamerstuk , 32637, nr. 99, TK Bedrijfslevenbeleid; Brief minister met Financieringsmonitor, over ondernemingsfinanciering Kamerstuk , 33454, nr. BG, EK Rapportages Voorzitter Europese Raad: Naar een echte economische en monetaire unie ; Brief minister met het verslag van de Europese Raad d.d. 19 en 20 december 2013 Kamerstuk , 33838, nr. 1 3, TK Goedkeuring Intern Akkoord EU betreffende financiering steun binnen het meerjarig financieel kader en betreffende toewijzing van financiele bijstand t.b.v. landen en gebieden overzee (Trb. 2013, 145); Koninklijke boodschap; Voorstel van wet; Memorie van toelichting Kamervragen met antwoord , nr. 754, TK Vragen van de leden Heerema en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het uitbreiden in oppervlakte van bestaande Natura 2000-gebieden. (Ingezonden 2 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 758, TK Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Visserij Partnerschapsakkoorden. (Ingezonden 9 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 762, TK Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Potters (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stelselmatige fraude met Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers (VCA) examens. (Ingezonden 19 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 763, TK Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP) en Van Ojik (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse steun voor bedrijven in nederzettingen. (Ingezonden 3 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 764, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ontoelaatbare kindermarketing via het Nationaal Schoolontbijt. (Ingezonden 31 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 777, TK Vragen van de leden Agnes Mulder en Van Hijum (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zaken en van Financiën over de 3VO kaart. (Ingezonden 5 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 779, TK Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de angorawolproductie. (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 783, TK Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de stevige kritiek van de ESMA op kredietbeoordelaars. (Ingezonden 4 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 788, TK Vragen van de leden Mei Li Vos en Recourt (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over misstanden in franchiseland en de mogelijke aanpassing van de franchiseovereenkomst. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 790, TK Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het teleurstellende bericht dat Oostenrijk en Luxemburg het bankgeheim willen behouden (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 813, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris over het toestaan van kindermarketing in supermarkten. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 818, TK Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken over de tijgermug en de Aziatische bosmug. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 824, TK Vragen van de leden Van Ojik en Van Tongeren (beiden GroenLinks) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken over de richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 826, TK Vragen van het lid Smaling (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over winkelleegstand. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 828, TK Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie over uiteindelijke-belanghebbendenregisters in relatie tot de herziening van de derde antiwitwasrichtlijn. (Ingezonden 3 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 829, TK Vragen van het lid Van Hijum (CDA) aan de minister van Financiën over investeringsfonds BlackRock. (Ingezonden 12 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 830, TK Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over het gebruik van en toezicht op nieuwe digitale betaalmiddelen zoals de Bitcoin. (Ingezonden 30 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 831, TK Vragen van het lid Merkies (SP) aan de minister van Financiën over het gebrekkige monitoren van transacties door trustkantoren. (Ingezonden 21 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 833, TK Vragen van de leden Klaver (GroenLinks) en Merkies (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën over country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 840, TK Vragen van de leden Mei Li Vos en Dikkers (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over het zeer trage betaalgedrag van een aantal grootbedrijven ten koste van het MKB. (Ingezonden 14 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 846, TK Vragen van het lid Koolmees (D66) aan de minister van Financiën over het provisieverbod en kosten voor preventief advies bij dreigende betalingsachterstanden. (Ingezonden 12 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 851, TK Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over etikettering van producten uit de Westelijke Sahara. (Ingezonden 11 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 860, TK Vragen van de leden Van Laar (PvdA) en Bosman (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het advies van de SER van Sint Maarten om de Antilliaanse gulden in te ruilen voor de Amerikaanse dollar (ingezonden 6 december 2013).; Kamervragen met antwoord , nr. 871, TK Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de invoering van een «pro-deotaks». (Ingezonden 27 november 2013); Staatscourant 2013, Overdracht rechten en verplichtingen schadeverzekering; van Eagle Star Insurance Company Limited en Home & Overseas Insurance Company Limited, beide te Hampshire, aan Riverstone Insurance (UK) Limited Staatscourant 2014, 38 Agenda 2014 Stichting Autoriteit Financiële Markten Staatscourant 2014, 81 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie Staatscourant 2014, 82 Nadere voorschriften ledengroep openbaar accountants Staatscourant 2014, 111 Bekendmaking nor-

10 10 DINSDAG 21 JANUARI 2014 WET- EN REGELGEVING NUMMER 4 men voor accreditatie; 2 januari 2014 Staatscourant 2014, 113 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 2 januari 2014 Staatscourant 2014, 119 Wijziging van enkele sanctieregelingen Staatscourant 2014, 136 Vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma Staatscourant 2014, 154 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 3 januari 2014 Staatscourant 2014, 163 Verordening gedragsen beroepsregels accountants, bij afkorting VGBA Staatscourant 2014, 164 Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (VIO) Staatscourant 2014, 165 Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie (mededeling); Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek en bepaalde activa Slotervaart ziekenhuis Staatscourant 2014, 166 Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen Staatscourant 2014, 167 Wijziging Algemene contributieverordening Staatscourant 2014, 168 Wijziging Verordening op de praktijkopleidingen Staatscourant 2014, 169 Wijziging Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen Staatscourant 2014, 170 Wijziging Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen Staatscourant 2014, 171 Wijziging Verordening op de ledengroepen Staatscourant 2014, 172 Verordening op de Raad voor Geschillen Staatscourant 2014, 173 Verordening op de geldelijke bijdragen praktijkopleidingen Staatscourant 2014, 174 Wijziging Verordening op de klachtbehandeling Staatscourant 2014, 175 Nadere voorschriften permanente educatie Staatscourant 2014, 176 Wijziging Beleidsregel permanente educatie Staatscourant 2014, 177 Besluit tot verplichtstellen van een kennistoets Staatscourant 2014, 178 Vrijstellingsbesluit inzake registratie van verrichte PE-activiteiten Staatscourant 2014, 179 Voorwaarden gestructureerde PE-activiteiten in elektronische vorm per 1 januari 2014 Staatscourant 2014, 191 Mutaties Accountantsregister; 2 januari 2014 (1) Staatscourant 2014, 192 Mutaties Accountantsregister; 2 januari 2014 (2) Staatscourant 2014, 205 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 6 januari 2014 Staatscourant 2014, 206 Overdracht rechten en verplichtingen; ASR Levensverzekering N.V. - DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. Staatscourant 2014, 285 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 8 januari 2014 Staatscourant 2014, 288 Melding voorgenomen concentratie; Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Utrecht Staatscourant 2014, 304 Melding voorgenomen concentratie; VU medisch centrum en Academisch Medisch Centrum Staatscourant 2014, 323 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 9 januari 2014 Staatscourant 2014, 372 Melding voorgenomen concentratie; Stichting Rijnland Zorggroep en Stichting Diaconessenhuis Leiden Staatscourant 2014, 373 Melding voorgenomen concentratie; Stichting Holding Isala Klinieken en Stichting Zorgcombinatie Noorderboog Staatscourant 2014, 389 Melding voorgenomen concentratie; UCEH B.V. en Crepa Groep B.V. Staatscourant 2014, 490 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 13 januari 2014 Staatscourant 2014, 685 Melding voorgenomen concentratie; Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en Stichting Rivas Zorggroep Staatscourant 2014, 688 Overdracht rechten en verplichtingen schadeverzekering; van Univé Noord Groningen B.A. aan Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Groningen U.A. Staatscourant 2014, 689 Overdracht rechten en verplichtingen schadeverzekering; van Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Noord Nederland U.A. aan Univé Noord - Nederland Verzekeraar N.V. Staatscourant 2014, 821 Melding voorgenomen concentratie; Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds en Essent Newco B.V. Staatscourant 2014, 836 Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie (mededeling); Gimv en Mperium FINANCIËN ( Kamerstuk , , nr. 1112, TK Raad minister met het verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 17 en 18 december 2013 te Brussel Kamerstuk , , nr. 1113, TK Raad minister n.a.v. de uitzending de Wall Street Code van 4 november 2013 over mogelijkheid dat handelaren bevoordeeld worden als zij gebruikmaken van Amerikaanse handelsplatformen Kamerstuk , , nr. 1114, TK Raad minister over procedure omtrent opvolging Jörg Asmussen als algemeen directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) Kamerstuk , 22112, nr. 1761, TK Nieuwe over fiche Wijziging van de Moeder-Dochter Richtlijn Kamerstuk , 31066, nr. 187, TK Belastingdienst; Brief minister over de toekomst van de Belastingdienst in Heerlen Kamerstuk , 33682, nr. 12, TK Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Brief minister over uitvoering motie-groot over duidelijke communicatie over inkomenseffecten bij nieuwe wetgeving en over loonstrookjes 2014 Kamerstuk , A, nr. 60, TK Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; Brief staatssecretaris over spoorknooppunt Zwolle Kamerstuk , B, nr. 9, TK Vaststelling begroting gemeentefonds voor het jaar 2014; Brief minister met derde voortgangsrapportage over werking en toepassing van Single information Single Audit (SiSa) Kamerstuk , IV, nr. 20, TK Vaststelling het jaar 2014; Brief minister met halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden stand van zaken oktober 2013 Kamerstuk , IV, nr. 21, TK Vaststelling het jaar 2014; Brief minister bij aanbieding Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013 Kamerstuk , IV, nr. G, EK Vaststelling het jaar 2014; Brief staatssecretaris over de uitkomsten van haar werkbezoek van 15 t/m 19 juli 2013 aan Caribisch Nederland Kamerstuk , IV, nr. H, EK Vaststelling het jaar 2014; Brief minister met halfjaarlijks overzicht voorgenomen en aanhangige BESwetgeving (overzicht oktober 2013) Kamerstuk , IV, nr. I, EK Vaststelling het jaar 2014; Brief minister ter aanbieding belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013 Kamerstuk , V, nr. 50, TK Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014; Brief minister met reactie op het verzoek om informatie over situatie in Turkije, o.m. acties Turkse regering tegen groot aantal functionarissen uit politieen justitieapparaat Kamerstuk , V, nr. 51, TK Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014; Brief minister over het beleid ten aanzien van Cuba, i.v.m. zijn bezoek aan dat land Kamerstuk , VI, nr. 96, TK Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014; Brief minister over het onderzoek naar de treinkaping bij De Punt Kamerstuk , VII, nr. 41, TK Vast- stelling begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Brief minister ter aanbieding afschrift kabinetsreactie op 2e opinie adviescomité t.a.v. implementatie Kaderverdrag bescherming nationale minderheden Kamerstuk , VII, nr. 42, TK Vaststelling begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Brief minister over erkenning van het Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden Kamerstuk , VII, nr. 43, TK Vaststelling begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Brief minister over o.m. in openbare consultatie brengen van Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor transparantie bij lokale partijen Kamerstuk , VIII, nr. E, EK Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Brief minister over onder meer de publicatie Cultuur in Beeld 2013 Kamerstuk , IX, nr. 12, TK Vaststelling begroting Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2014; Brief staatssecretaris ter aanbieding besluit tot wijziging van artikel 7b van het Besluit Fiscale Eenheid 2003 Kamerstuk , XII, nr. 65, TK Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014; Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding Staat van de transportveiligheid 2012 Kamerstuk , XIII, nr. 108, TK Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken 2014; Brief minister over beleidsmatige begrotingsmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2013 van Economische Zaken Kamerstuk , XIII, nr. 41 en 42, TK Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014; Moties Kamerstuk , XVI, nr. 82, TK Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014; Brief staatssecretaris met veegbrief Kerstreces VWS inzake nakoming van de aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen Kamerstuk , XVII, nr. 53, TK Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014; Brief minister met schriftelijk beantwoording van vragen over melkpromotie in China Kamerstuk , 33750, nr. P, EK Miljoenennota 2014 (Nota over de toestand van s Rijks financiën); Brief minister en staatssecretaris over het garanderen van toegang tot rechter en rechtshulp Kamerstuk , 33750, nr. Q, EK Miljoenennota 2014 (Nota over de toestand van s Rijks financiën); Brief n.a.v. de wens van het kabinet dat de Eerste Kamer een aantal wetsvoorstellen vóór 19 maart 2014 behandelt Kamerstuk , 33751, nr. 4, TK Homogene Groep Internationale Samenwerking 2014 (HGIS-nota 2014); Brief ministers met jaarlijkse decemberbrief kas- en verplichtingenmutaties t.o.v. 2e suppletoire wet bij Najaarsnota binnen beschikbare middelen Homogene Groep Internationale Samenwerking Kamerstuk , 33752, nr. 77, TK Belastingplan 2014; Brief staatssecretaris over een overgangsregeling voor publieke omroepen Kamerstuk , VII, nr. 4, TK Wijziging begroting BZK en WRD 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Brief ministers over begrotingswijzigingen Kamerstuk , XIII, nr. 5, TK Wijziging begroting EZ 2013 (i.v.m. Najaarsnota); Brief minister met reactie op het amendement van het lid Schouten (33805 XIII, nr. 4) over de inzet van 5,3 mln euro voor de SIS Kamerstuk , 33837, nr. 1 4, TK Zesde wijziging Comptabiliteitswet 2001; Koninklijke boodschap; Voorstel van wet; Memorie van toelichting; Advies en nader rapport Kamervragen met antwoord , nr. 759, TK Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat toeslagenfraude makkelijker wordt (Ingezonden 19 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 768, TK Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de inzet van de Kansspelautoriteit tegen gokverslaving. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 783, TK Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over de stevige kritiek van de ESMA op kredietbeoordelaars. (Ingezonden 4 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 787, TK Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toekenning van MAU- en IAUuitkeringen. (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 790, TK Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Financiën over het teleurstellende bericht dat Oostenrijk en Luxemburg het bankgeheim willen behouden (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 794, TK Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het verscherpt toezicht van de Kansspelautoriteit op Holland Casino. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 827, TK Vragen van de leden Omtzigt en Bruins Slot (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de beperkte en onduidelijke uitleg van het Sportbesluit. (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 864, TK Vragen van de leden Omtzigt en Heerma (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het gebruik van overheidsvorderingen. (Ingezonden 12 december 2013); Staatsblad 2014, 3 Vaststelling begroting Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 2014 Staatsblad 2014, 6 Wijziging begroting BESfonds voor het jaar 2013 (i.v.m. Voorjaarsnota) Staatsblad 2014, 7 Wijziging begroting Staten- Generaal (IIA) voor het jaar 2013 (i.v.m. Voorjaarsnota) Staatsblad 2014, 8 Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2013 (i.v.m. Voorjaarsnota) Staatsblad 2014, 9 Wijziging begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (i.v.m. Voorjaarsnota) INTERNATIONAAL ( Kamerstuk , , nr. 1316, TK Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief minister met verslag Raad Buitenlandse Zaken van 16 december 2013 Kamerstuk , , nr. 1112, TK Raad minister met het verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 17 en 18 december 2013 te Brussel Kamerstuk , , nr. 1113, TK Raad minister n.a.v. de uitzending de Wall Street Code van 4 november 2013 over mogelijkheid dat handelaren bevoordeeld worden als zij gebruikmaken van Amerikaanse handelsplatformen Kamerstuk , , nr. 1114, TK Raad minister over procedure omtrent opvolging Jörg Asmussen als algemeen directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) Kamerstuk , , nr. 761, TK Landbouw- en Visserijraad; Brief staatssecretaris met verslag Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2013, o.m. over akkoord vangstmogelijkheden voor 2014 en wetsteksten voor nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Kamerstuk , , nr. 762, TK Landbouw- en Visserijraad; Brief staatssecretaris over een tweetal financiële correcties over ingediende declaraties bij de Europese landbouwfondsen

11 NUMMER 4 WET- EN REGELGEVING DINSDAG 21 JANUARI Kamerstuk , , nr. 454, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister met verslag Energieraad van 12 december 2013 Kamerstuk , 22112, nr. 1756, TK Nieuwe lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris met kabinetsreactie Groenboek Een 2030 raamwerk voor Klimaat- en Energiebeleid (COM (2013) 169) Kamerstuk , 22112, nr. 1757, TK Nieuwe over uitstel toezending BNC-fiche over het richtlijnvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen Kamerstuk , 22112, nr. 1758, TK Nieuwe over wijziging Verordening Europese procedure voor geringe vorderingen Kamerstuk , 22112, nr. 1759, TK Nieuwe over fiche Verordening wederzijdse bijstand douane Kamerstuk , 22112, nr. 1760, TK Nieuwe ter aanbieding BNC-fiche: Verordening voorlichting en afzetbevordering voor landbouwproducten Kamerstuk , 22112, nr. 1761, TK Nieuwe over fiche Wijziging van de Moeder-Dochter Richtlijn Kamerstuk , 22112, nr. 1762, TK Nieuwe met fiche Wijziging Verordening afschaffing visumplicht Moldavië Kamerstuk , 22112, nr. 1763, TK Nieuwe over uitstel van toezending van BNC-fiches Kamerstuk , 23432, nr. 356, TK De situatie in het Midden-Oosten; Brief minister met zijn reactie op de Israëlische plannen tot uitbreiding van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever Kamerstuk , 23432, nr. 357, TK De situatie in het Midden-Oosten; Brief minister met verslag van bezoek minister-president en ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Ontwikkelingssamenwerking aan Palestijnse Gebieden/Israël d.d. 7-9 december 2013 Kamerstuk , 26049, nr. 77, TK Indonesië; Brief minister over afhandeling van de uitbetaling van schadevergoeding voor nabestaanden in Sulawesi Kamerstuk , 26234, nr. 152, TK Vergaderingen Interim Committee en Development Committee; Brief minister over de mogelijke betrokkenheid van Nederlandse financiële instellingen bij landroof in Brazilië Kamerstuk , 26485, nr. 174, TK Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief ministers met Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten Kamerstuk , 28676, nr. 193, TK NAVO; Brief minister met verslag van de NAVO-Raad ministers van Buitenlandse Zaken d.d. 3-4 december 2013 Kamerstuk , 29521, nr. 223, TK Nederlandse deelname aan vredesmissies; Brief minister over het voortzettingsvermogen van de Apache-helikopters tijdens de inzet in Mali Kamerstuk , 32317, nr. 204, TK JBZ- Raad; Brief minister en staatssecretaris met het verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 5 en 6 december 2013 Kamerstuk , 32623, nr. 122, TK Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Brief minister over uitzendbescherming bij de verlengingsperiode van de Patriotmissie in Turkije Kamerstuk , 33454, nr. BG, EK Rapportages Voorzitter Europese Raad: Naar een echte economische en monetaire unie ; Brief minister met het verslag van de Europese Raad d.d. 19 en 20 december 2013 Kamerstuk , IV, nr. G, EK Vaststelling het jaar 2014; Brief staatssecretaris over de uitkomsten van haar werkbezoek van 15 t/m 19 juli 2013 aan Caribisch Nederland Kamerstuk , V, nr. 50, TK Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014; Brief minister met reactie op verzoek om informatie over situatie in Turkije, o.m. acties Turkse regering tegen groot aantal functionarissen uit politie- en justitieapparaat Kamerstuk , V, nr. 51, TK Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014; Brief minister over het beleid ten aanzien van Cuba, i.v.m. zijn bezoek aan dat land Kamerstuk , VII, nr. 42, TK Vaststelling begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Brief minister over erkenning van het Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden Kamerstuk , 33751, nr. 4, TK Homogene Groep Internationale Samenwerking 2014 (HGIS-nota 2014); Brief ministers met jaarlijkse decemberbrief kas- en verplichtingenmutaties t.o.v. 2e suppletoire wet bij Najaarsnota binnen beschikbare middelen Homogene Groep Internationale Samenwerking Kamerstuk , 33838, nr. 1 3, TK Goedkeuring Intern Akkoord EU betreffende financiering steun binnen het meerjarig financieel kader en betreffende toewijzing van financiële bijstand t.b.v. landen en gebieden overzee (Trb. 2013, 145); Koninklijke boodschap; Voorstel van wet; Memorie van toelichting Kamervragen met antwoord , nr. 763, TK Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP) en Van Ojik (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse steun voor bedrijven in nederzettingen. (Ingezonden 3 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 765, TK Vragen van de leden De Caluwé en Ten Broeke (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitzending waarin werd vermeld dat er in Afghanistan een voorstel van een werkgroep van het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt om steniging te herinvoeren. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 767, TK Vragen van de leden De Roon en Van Klaveren (PVV) aan de ministers van Defensie en van Veiligheid en Justitie over een jihadistische ex-militair. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 804, TK Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over tegenstrijdige uitspraken van de minister betreffende het NSA-afluisterschandaal. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 811, TK Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de 21-jarige Nederlander die al bijna drie jaar in een Turkse cel wacht op uitlevering naar Nederland. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 848, TK Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het parlement in Libië stemde voor islamitisch recht. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 849, TK Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gegeven dat waterbedrijf Vitens zijn samenwerkingsverband met het Israëlische waterbedrijf Mekorot heeft beëindigd «om neutraal» te blijven. (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 850, TK Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het mogelijk schrappen van de visumplicht voor Turken. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 852, TK Vragen van de leden Madlener en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over visumvrij reizen door Turken. (Ingezonden 6 december 2013); Staatscourant 2014, 92 Subsidieplafond Sarajevo 2014 Staatscourant 2014, 118 Bekendmaking normen interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap Staatscourant 2014, 119 Wijziging van enkele sanctieregelingen Staatscourant 2014, 136 Vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma Staatscourant 2014, 188 Wijziging Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht i.v.m. de troonswisseling en de aanpassing van de franchise voor het koninklijk huis Staatscourant 2014, 208 Wijziging Regeling immunisatie militairen 2002 Staatscourant 2014, 209 Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ ( Kamerstuk , , nr. 761, TK Landbouw- en Visserijraad; Brief staatssecretaris met verslag Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2013, o.m. over akkoord vangstmogelijkheden voor 2014 en wetsteksten voor nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Kamerstuk , , nr. 762, TK Landbouw- en Visserijraad; Brief staatssecretaris over een tweetal financiële correcties over ingediende declaraties bij de Europese landbouwfondsen Kamerstuk , 27428, nr. 259, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over de stand van zaken rond de onderhandelingen over de EU-verordening ter implementatie van het Nagoya Protocol Kamerstuk , 27428, nr. 260, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris met afschrift brief aan dhr. Borg, Eurocommissaris voor gezondheid inzake nieuwe veredelingstechnieken in de biotechnologie, n.a.v. Milieuraad Kamerstuk , 27858, nr. 224, TK Gewasbeschermingsbeleid; Brief staatssecretaris over Actieprogramma Bijengezondheid Kamerstuk , 27858, nr. 225, TK Gewasbeschermingsbeleid; Brief staatssecretaris met literatuuronderzoek Resistentieontwikkeling van Aspergillus fumigatus tegen triazolen door gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen Kamerstuk , 30825, nr. 209, TK Ecologische hoofdstructuur; Brief staatssecretaris over uitstel van beantwoording van schriftelijke vragen gesteld in het kader van een schriftelijk overleg over het meten van grondwaterstanden Kamerstuk , 33322, nr. 49, TK Wijziging Meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Brief staatssecretaris over uitstel beantwoording vragen over fraudebestrijding in relatie tot wijziging van de Meststoffenwet Kamerstuk , XIII, nr. 41 en 42, TK Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014; Moties Kamervragen met antwoord , nr. 756, TK Vragen van de leden Van Dekken en Recourt (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu over de vestiging van een nieuwe nertsenhouderij in Gemert. (Ingezonden 22 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 757, TK Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over het handhaven van de Wet verbod pelsdierhouderij. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 758, TK Vragen van het lid Bosman (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Visserij Partnerschapsakkoorden. (Ingezonden 9 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 869, TK Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van de geboortekrik. (Ingezonden 22 november 2013); Staatscourant 2014, 90 Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 2 januari 2014 Staatscourant 2014, 156 Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 3 januari 2014 Staatscourant 2014, 299 Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 7 januari 2014 Staatscourant 2014, 528 Mandaatregeling Staatsbosbeheer 2014 Staatscourant 2014, 652 Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 13 januari 2014 MEDIA EN INFORMATIE ( Kamerstuk , , nr. 454, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister met verslag Energieraad van 12 december 2013 Kamerstuk , 26643, nr. 300, TK Informatie- en communicatietechnologie; Brief minister met zijn visie op telecommunicatie, media en internet voor de middellange termijn Kamerstuk , 26643, nr. 301, TK Informatie- en communicatietechnologie; Brief minister over de integrale visie op de aanpak van identiteitsfraude en ter aanbieding van de monitor Identiteit in Cijfers Kamerstuk , 30977, nr. 76, TK AIVD; Brief minister bij aanbieding afschrift brief AIVD aan CTIVD over reikwijdte onderzoek gegevensverwerking telecommunicatie Kamerstuk , 31142, nr. 40, TK Verlenging Experimentenwet Kiezen op Afstand; Brief minister over het gebruik van identiteitsbewijzen die maximaal vijf jaar verlopen zijn bij de stemgang Kamerstuk , 33509, nr. 9, TK Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens; Nota van verbetering Kamervragen met antwoord , nr. 764, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ontoelaatbare kindermarketing via het Nationaal Schoolontbijt. (Ingezonden 31 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 777, TK Vragen van de leden Agnes Mulder en Van Hijum (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zaken en van Financiën over de 3VO kaart. (Ingezonden 5 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 784, TK Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de staatssecretaris over de opmars van e-sigaretten. (Ingezonden 29 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 802, TK Vragen van de leden Rebel en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een computervirus kinderpornografie verspreidt. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 813, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris over het toestaan van kindermarketing in supermarkten. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 814, TK Vragen van het lid Rog (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «French parliament says free software is a priority in education». (Ingezonden 27 november 2013); Staatscourant 2014, 34 Openbare consultatie ontwerpbesluit ter wijziging Nationaal Frequentieplan 2005 (pakket ) Staatscourant 2014, 149 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom 2012 Staatscourant 2014, 150 Bekendmaking intrekking vergunning frequentieruimte commerciële

12 12 DINSDAG 21 JANUARI 2014 WET- EN REGELGEVING NUMMER 4 omroep middengolf; Radio 10 Gold BV Staatscourant 2014, 322 Mededeling ontbinding Radio Nederland Wereldomroep Zendstationbouw N.V. NATUUR EN MILIEU ( (Advertentie) Kamerstuk , , nr. 454, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister met verslag Energieraad van 12 december 2013 Kamerstuk , 27428, nr. 259, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over de stand van zaken rond de onderhandelingen over de EU-verordening ter implementatie van het Nagoya Protocol Kamerstuk , 27428, nr. 260, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris met afschrift brief aan dhr. Borg, Eurocommissaris voor gezondheid inzake nieuwe veredelingstechnieken in de biotechnologie, n.a.v. Milieuraad Kamerstuk , 28694, nr. 112, TK Verpakkingsbeleid; Brief staatssecretaris over voortgang van de realisatie van afspraken van de Raamovereenkomst Verpakkingen Kamerstuk , 30825, nr. 209, TK Ecologische hoofdstructuur; Brief staatssecretaris over uitstel van beantwoording van schriftelijke vragen gesteld in het kader van een schriftelijk overleg over het meten van grondwaterstanden Kamerstuk , 31239, nr. 174, TK Stimulering duurzame energieproductie; Brief minister ter aanbieding afschrift brief aan Commissaris van de Koning van Drenthe over windenergie Kamerstuk , 31710, nr. A/29, EK/TK Deltaprogramma; Brief minister ter aanbieding Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling t.b.v. het Programma Inhaalslag Stroomlijn Kamerstuk , 32402, nr. 66, TK Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; Brief minister over het op te richten zorgloket Kamerstuk , 32563, nr. 41, TK Oostvaardersplassen; Brief staatssecretaris over de resultaten van de helikoptertellingen grote grazers Oostvaardersplassen herfst 2013 Kamerstuk , 32861, nr. 4, TK Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu; Brief staatssecretaris ter aanbieding beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen Kamerstuk , 33473, nr. 4, TK Structuurvisie buisleidingen; Brief minister over haar besluit om voorlegging van ontwerpwijzing besluit algemene regels ruimtelijke ordening vergezeld te doen gaan van wijziging van het Bro Kamerstuk , 33561, nr. 7, TK Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief minister ter aanbieding ontwerp-rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Kamerstuk , 33643, nr. 12, TK EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 327; Brief staatssecretaris over de stand van zaken omtrent het herzieningspakket plant- en diergezondheid Kamerstuk , 33692, nr. B, EK Wijziging Wet op de dierproeven i.v.m. implementatie richtlijn 2010/63/EU; Nota van verbetering Kamerstuk , 33835, nr. 1, TK Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding plan van aanpak betreffende de Nederlandse Voedselen Warenautoriteit (NVWA) Kamerstuk , 33835, nr. 2, TK Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief staatssecretaris over de herziening van het NVWA-retributiestelsel Kamervragen met antwoord , nr. 753, TK Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk wettelijk adviesorgaan van de minister. De RVZ adviseert de minister over strategische beleidskwesties in de gezondheidszorg. De Raad bestaat uit negen kroonleden, die op basis van verschillende deskundigheden en aantoonbare belangstelling voor vraagstukken van algemeen belang zijn benoemd. Wegens vertrek van een lid van de RVZ, wenst de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in contact te komen met kandidatenleden die aan het volgende profi el voldoen: - onafhankelijke oordeelsvorming; - affi niteit met bestuurlijke processen en een brede maatschappelijke oriëntatie; - creatief en innovatief; - beschikkend over een ruim netwerk dat relevant is voor het werkterrein van de RVZ; - medisch-professionele achtergrond. Ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, waarvan de werkzaamheden liggen op het beleidsterrein van de volksgezondheid en zorg, zijn uitgesloten van benoeming. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van de belangen van specifi eke organisaties. Het raadslidmaatschap vraag een tijdsbeslag van vier dagen per maand. Hier staat een vaste honorering tegenover. De honorering geschiedt op basis van zwaarte van de functie en binnen het kader van een wettelijke regeling. Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij de algemeen secretaris/directeur van de RVZ, mr. drs. Theo Hooghiemstra, telefoon Ook kunt u onze website raadplegen. Uw schriftelijke reactie wordt uiterlijk 2 weken na publicatie in deze krant ingewacht onder vermelding op de enveloppe vacature RVZ, gericht aan de algemeen secretaris/ directeur van de RVZ, postbus 19404, 2500 CX Den Haag. aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het jagen op vossen in het donker. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 754, TK Vragen van de leden Heerema en Lodders (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het uitbreiden in oppervlakte van bestaande Natura 2000-gebieden. (Ingezonden 2 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 756, TK Vragen van de leden Van Dekken en Recourt (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu over de vestiging van een nieuwe nertsenhouderij in Gemert. (Ingezonden 22 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 760, TK Vragen van de leden De Graaf en Beertema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Jongeren vragen om meer klimaatonderwijs». (Ingezonden 21 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 762, TK Vragen van de leden Schut-Welkzijn en Potters (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de stelselmatige fraude met Veiligheid, Gezondheid en Milieuchecklist Aannemers (VCA) examens. (Ingezonden 19 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 764, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ontoelaatbare kindermarketing via het Nationaal Schoolontbijt. (Ingezonden 31 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 777, TK Vragen van de leden Agnes Mulder en Van Hijum (beiden CDA) aan de ministers van Economische Zaken en van Financiën over de 3VO kaart. (Ingezonden 5 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 779, TK Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de angorawolproductie. (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 798, TK Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken over het verlenen van een vergunning aan Cuadrilla. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 799, TK Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Economische Zaken over de fors stijgende energierekening. (Ingezonden 26 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 818, TK Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken over de tijgermug en de Aziatische bosmug. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 839, TK Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de staatssecretaris over een minimumleeftijd voor de verkoop van e-sigaretten. (Ingezonden 5 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 841, TK Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister van Economische Zaken over het vastrecht bij de productie- en leveringsbedrijven van energie. (Ingezonden 3 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 842, TK Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het vangen van duiven in Amsterdam. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 843, TK Vragen van het lid Heerema (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Natura 2000-complementaire doelen. (Ingezonden 9 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 844, TK Vragen van het lid Van Veldhoven (D66) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat er een vergunning verleend is voor boringen voor het winnen van aardwarmte door te fracken onder Friesland, Groningen, Overijssel en Noord- Brabant. (Ingezonden 12 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 849, TK Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gegeven dat waterbedrijf Vitens zijn samenwerkingsverband met het Israëlische waterbedrijf Mekorot heeft beëindigd «om neutraal» te blijven. (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 851, TK Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over etikettering van producten uit de Westelijke Sahara. (Ingezonden 11 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 869, TK Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over het gebruik van de geboortekrik. (Ingezonden 22 november 2013); Staatscourant 2014, 6 SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen; januari 2014 Staatscourant 2014, 27 Kennisgeving Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V, inzake voorgenomen boring aardgasput en oprichting oppervlakte-installatie voor productie aardgas op inrichting Engwierum (gemeenten Dongeradeel en Ee) Staatscourant 2014, 31 Kennisgeving ontwerpbesluit Wbr-vergunning; Fastned B.V., voor realiseren en exploiteren oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Elsgeest langs rijksweg A44, in de gemeente Oegstgeest Staatscourant 2014, 49 Bekendmaking ontwerpbesluit wijziging vergunning o.g.v. Waterwet; ADM Europoort B.V. in Europoort Rotterdam, voor brengen van stoffen in Beneluxhaven Staatscourant 2014, 51 Kennisgeving Mijnbouwwet; besluit instemming met winningsplan NAM, betreffende het voorkomen De Klem te Cromstrijen Staatscourant 2014, 63 Bekendmaking vaststelling hoogst toelaatbare geluidsbelasting; gemeente Bussum Staatscourant 2014, 65 Kennisgeving ontwerpbesluit Wbr-vergunning; Fastned B.V., voor realiseren en exploiteren oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Knorrestein langs rijksweg A12, in de gemeente Zoetermeer Staatscourant 2014, 80 Bekendmaking besluit aanwijzing toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Twente Staatscourant 2014, 111 Bekendmaking normen voor accreditatie; 2 januari 2014 Staatscourant 2014, 117 Toestemming overdracht winningsvergunning koolwaterstoffen D18a; van GDF SUEZ E&P Nederland B.V., TAQA Offshore B.V., Wintershall Noordzee B.V. en Faroe Petroleum (UK) Limited ATP Oil & Gas (Netherlands) B.V. aan GDF, Wintershall en Faroe Staatscourant 2014, 122 Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden Staatscourant 2014, 129 Bekendmaking terinzagelegging ontwerp-rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, zijnde een partiële herziening van het Nationaal Waterplan, en de Milieueffectrapporten Staatscourant 2014, 267 Kennisgeving besluiten ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere; cluster SAA A1/ A6, 5 Staatscourant 2014, 437 Vergunningen Kernenergiewet; 8 januari 2014 Staatscourant 2014, 438 Vergunningen Kernenergiewet; 8 januari 2014 Staatscourant 2014, 479 Kennisgeving melding ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw; NEDMAG Industries Mining & Manufacturing B.V. Staatscourant 2014, 528 Mandaatregeling Staatsbosbeheer 2014 Staatscourant 2014, 668 Bekendmaking definitief besluit op vergunningaanvraag o.g.v. Wet bescherming Antarctica; dhr. H.H.M.M. Marres Staatscourant 2014, 699 Bekendmaking voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor de Grote zeesluis Kanaal Gent - Terneuzen

13 NUMMER 4 WET- EN REGELGEVING DINSDAG 21 JANUARI Staatscourant 2014, 814 Bekendmaking besluit tot wijziging vaststelling isolatieprogramma Luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport ONDERWIJS EN WETENSCHAP ( Kamerstuk , 27428, nr. 259, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over de stand van zaken rond de onderhandelingen over de EU-verordening ter implementatie van het Nagoya Protocol Kamerstuk , 27428, nr. 260, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris met afschrift brief aan dhr. Borg, Eurocommissaris voor gezondheid inzake nieuwe veredelingstechnieken in de biotechnologie, n.a.v. Milieuraad Kamerstuk , 31288, nr. 361, TK Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief minister over haar verwachting in het voorjaar 2014 te kunnen reageren op het advies van de Commissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden Kamerstuk , 31288, nr. E, EK Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief minister over voortgang van de studiebijsluiter (Studie in Cijfers) Kamerstuk , 31289, nr. 181, TK Voortgezet Onderwijs; Brief staatssecretaris over acties die hij zich heeft voorgenomen n.a.v. advies KNAW Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw Kamerstuk , 31293, nr. 193, TK Primair Onderwijs; Brief staatssecretaris ter aanbieding financieel beeld funderend onderwijs 2012 Kamerstuk , 32637, nr. 98, TK Bedrijfslevenbeleid; Brief minister over het faillissement van aluminiumproducent Aldel Kamerstuk , 32637, nr. 99, TK Bedrijfslevenbeleid; Brief minister met Financieringsmonitor, over ondernemingsfinanciering Kamerstuk , 32637, nr. 100, TK Bedrijfslevenbeleid; Brief minister ter beantwoording vragen commissie voor Economische Zaken inzake faillissement van aluminiumproducent Aldel Kamerstuk , 33519, nr. H, EK Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs; Brief minister over ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks Kamerstuk , 33692, nr. B, EK Wijziging Wet op de dierproeven i.v.m. implementatie richtlijn 2010/63/EU; Nota van verbetering Kamervragen met antwoord , nr. 760, TK Vragen van de leden De Graaf en Beertema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Jongeren vragen om meer klimaatonderwijs». (Ingezonden 21 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 764, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ontoelaatbare kindermarketing via het Nationaal Schoolontbijt. (Ingezonden 31 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 771, TK Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de zogenaamd vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 772, TK Vragen van het lid Rog (CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat scholen niet klaar zijn voor passend onderwijs. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 773, TK Vragen van het lid Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het oneigenlijk gebruik van de fusiecompensatieregeling. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 814, TK Vragen van het lid Rog (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «French parliament says free software is a priority in education». (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 815, TK Vragen van het lid Van Meenen en Van Weyenberg (beiden D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het aantal laaggeletterden snel stijgt. (Ingezonden 20 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 832, TK Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat scholen steeds minder vaak schoolzwemmen aanbieden. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 835, TK Vragen van het lid Klaver (GroenLinks) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Financiën over belangenverstrengeling hoogleraren financiële sector. (Ingezonden 22 november 2013); Staatscourant 2014, 96 Wijziging Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen 2013 i.v.m. rectificatie bijlage 2 Staatscourant 2014, 175 Nadere voorschriften permanente educatie Staatscourant 2014, 176 Wijziging Beleidsregel permanente educatie Staatscourant 2014, 178 Vrijstellingsbesluit inzake registratie van verrichte PE-activiteiten RECHT EN RECHTSPRAAK ( Kamerstuk , 22112, nr. 1758, TK Nieuwe over wijziging Verordening Europese procedure voor geringe vorderingen Kamerstuk , 26049, nr. 77, TK Indonesië; Brief minister over afhandeling van de uitbetaling van schadevergoeding voor nabestaanden in Sulawesi Kamerstuk , 27062, nr. 92, TK Alleenstaande minderjarige asielzoekers; Brief staatssecretaris over rapport UNICEF Nederland/ Defence for Children, betreffende minderjarige slachtoffers van mensenhandel B8/3 problematiek Kamerstuk , 29279, nr. 183, TK Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief staatssecretaris ter aanbieding voorlichting RvS over reikwijdte, juri- dische binding en gevolgen voor toetsing door rechters van een voorlopige maatregel van ECSR Kamerstuk , 29279, nr. 184, TK Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over consequenties arrest Hoge Raad d.d. 13 september 2013 over conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken voor te creëren wet- en regelgeving Kamerstuk , 29838, nr. 69, TK Auteursrechtbeleid; Verslag schriftelijk overleg over thuiskopieheffing Kamerstuk , 31753, nr. 68, TK Rechtsbijstand; Brief staatssecretaris over onder meer alternatieve bezuinigingsmaatregelen stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand Kamerstuk , 32017, nr. 17, TK Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie; Brief minister en staatssecretaris over voor- en nadelen van bestuurlijke ondertoezichtstelling van zorginstellingen en de (on)mogelijkheden om bestuurders aan te spreken bij onterechte betalingen Kamerstuk , 33750, nr. P, EK Miljoenennota 2014 (Nota over de toestand van s Rijks financiën); Brief minister en staatssecretaris over het garanderen van toegang tot rechter en rechtshulp Kamerstuk , 33798, nr. 5, TK Wijziging Woningwet i.v.m. versterken handhavingsinstrumentarium; Verslag Kamerstuk , 33836, nr. 1, TK Personenen familierecht; Brief staatssecretaris bij aanbieding rapport Evaluatie ouderschapsplan (WODC) Kamervragen met antwoord , nr. 766, TK Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 804, TK Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over tegenstrijdige uitspraken van de minister betreffende het NSA-afluisterschandaal. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 805, TK Van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de stroomstoring die opnames verhinderde van telefoontaps. (Ingezonden 4 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 806, TK Vragen van de leden Oskam (CDA) en Berndsen- Jansen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van diens brief over «tapgesprekken in de zaak Van Rey», een reconstructie van de NOS, en het bericht dat de uitleg over de tapgesprekken onwaarschijnlijk is. (Ingezonden 4 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 807, TK Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de niet opgenomen telefoongesprekken met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de strafzaak tegen de heer Van Rey. (Ingezonden 4 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 816, TK Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een app waarmee personen die staande worden gehouden hun rechten kunnen beschermen. (Ingezonden 15 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 819, TK Vragen van de leden Pia Dijkstra en Berndsen- Jansen (beiden D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat homostellen hun kind niet kunnen erkennen. (Ingezonden 13 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 822, TK Vragen van het lid Oosenbrug (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over ondertitelen van films als inbreuk op auteursrecht. (Ingezonden 3 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 847, TK Vragen van de leden Sjoerdsma en Berndsen- Jansen (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de VN geen inzage krijgt in misbruikdossiers van het Vaticaan. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 848, TK Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het parlement in Libië stemde voor islamitisch recht. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 862, TK Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de samenloop van een herzieningsverzoek met de tenuitvoerlegging van een strafvonnis. (Ingezonden 26 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 864, TK Vragen van de leden Omtzigt en Heerma (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het gebruik van overheidsvorderingen. (Ingezonden 12 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 867, TK Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over DNAafname bij jongeren. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 871, TK Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de invoering van een «pro-deotaks». (ingezonden 27 november 2013); Staatsblad 2014, 1 Wijziging Boek 1 BW en Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens i.v.m. wijzigen voorwaarden voor en bevoegdheid ter zake van wijziging vermelding geslacht in akte van geboorte Staatscourant 2013, Overdracht rechten en verplichtingen schadeverzekering; van Eagle Star Insurance Company Limited en Home & Overseas Insurance Company Limited, beiden te Hampshire, aan Riverstone Insurance (UK) Limited Staatscourant 2014, 113 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 2 januari 2014 Staatscourant 2014, 154 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 3 januari 2014 Staatscourant 2014, 205 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 6 januari 2014 Staatscourant 2014, 206 Overdracht rechten en verplichtingen; ASR Levensverzekering N.V. - DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. Staatscourant 2014, 285 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 8 januari 2014 Staatscourant 2014, 323 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 9 januari 2014 Staatscourant 2014, 490 Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 13 januari 2014 Staatscourant 2014, 532 Wijziging vergoedingen voor rechtsbijstandverleners Staatscourant 2014, 688 Overdracht rechten en verplichtingen schadeverzekering; van Univé Noord Groningen B.A. aan Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Univé Groningen U.A. Staatscourant 2014, 689 Overdracht rechten en verplichtingen schadeverzekering; van Onderlinge Verzekering Maatschappij Univé Noord Nederland U.A. aan Univé Noord - Nederland Verzekeraar N.V. Staatscourant 2014, 704 Samenvatting Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming over ontwerp Uitvoeringsbesluit Jeugdwet RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN VERKEER ( Kamerstuk , , nr. 454, TK Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief minister met verslag Energieraad van 12 december 2013 Kamerstuk , 25847, nr. 123, TK Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief staatssecretaris over mogelijkheid afschaffen kilometerbegrenzing in Valysvervoer Kamerstuk , 30825, nr. 209, TK Ecologische hoofdstructuur; Brief staatssecretaris over uitstel van beantwoording van schriftelijke vragen gesteld in het kader van een schriftelijk overleg over het meten van grondwaterstanden Kamerstuk , 31710, nr. A/29, EK/TK Deltaprogramma; Brief minister ter aanbieding van het Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het Programma Inhaalslag Stroomlijn Kamerstuk , 33473, nr. 4, TK Structuurvisie buisleidingen; Brief minister over haar besluit om voorlegging van ontwerpwijzing besluit algemene regels ruimtelijke ordening vergezeld te doen gaan van wijziging van het Bro Kamerstuk , XII, nr. 65, TK Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014; Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding Staat van de transportveiligheid 2012 Kamerstuk , 33797, nr. 5, TK Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Verslag Kamervragen met antwoord , nr. 760, TK Vragen van de leden De Graaf en Beertema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Jongeren vragen om meer klimaatonderwijs». (Ingezonden 21 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 826, TK Vragen van het lid Smaling (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over winkelleegstand. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 836, TK Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over gevaar door uitschakeling van verlichting op snelwegen. (Ingezonden 15 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 865, TK Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onduidelijkheid omtrent de gehandicaptenparkeerkaart. (Ingezonden 16 december 2013); Staatscourant 2014, 9 Kennisgeving terinzagelegging KB onteigening van onroerende zaken in de gemeente Koggenland t.b.v. de N23 Westfrisiaweg, deeltraject 2 Obdam-A7 Staatscourant 2014, 31 Kennisgeving ontwerpbesluit Wbr-vergunning; Fastned B.V., voor

14 14 DINSDAG 21 JANUARI 2014 WET- EN REGELGEVING NUMMER 4 realiseren en exploiteren oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Elsgeest langs rijksweg A44, in de gemeente Oegstgeest Staatscourant 2014, 63 Bekendmaking vaststelling hoogst toelaatbare geluidsbelasting; gemeente Bussum Staatscourant 2014, 65 Kennisgeving ontwerpbesluit Wbr-vergunning; Fastned B.V., voor realiseren en exploiteren oplaadstation voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Knorrestein langs rijksweg A12, in de gemeente Zoetermeer Staatscourant 2014, 93 Ontheffing voor het beroepsmatig uitvoeren van vluchten met onbemande luchtvaartuigsysteem Quest 300; Skeye B.V. Staatscourant 2014, 94 Ontheffing voor beroepsmatig uitvoeren van vluchten met onbemand luchtvaartuigsysteem in gebruik bij NLR zonder BVL, geluidscertificaat en BVB door het NLR (bedrijfsontheffing UAS NLR) Staatscourant 2014, 118 Bekendmaking normen interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap Staatscourant 2014, 181 Werkzaamheden Hartelkanaal, Rotterdam; bekendmaking aan de scheepvaart Staatscourant 2014, 186 Kennisgeving verlening Wbr-vergunning ten behoeve van een energielaadpunt op verzorgingsplaats Struik langs rijksweg A1 in Rijssen Holten Staatscourant 2014, 267 Kennisgeving besluiten ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere; cluster SAA A1/ A6, 5 Staatscourant 2014, 295 Instelling BVG Reduced Light A ten behoeve van vliegen met nachtzichtapparatuur (weken 2 t/m 9) Staatscourant 2014, 577 Instelling BVG Baarlo voor het lanceren van modelraketten door Tripoli NL Staatscourant 2014, 668 Bekendmaking definitief besluit op vergunningaanvraag o.g.v. Wet bescherming Antarctica; dhr. H.H.M.M. Marres Staatscourant 2014, 699 Bekendmaking voornemen tot het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor de Grote zeesluis Kanaal Gent - Terneuzen Staatscourant 2014, 814 Bekendmaking besluit tot wijziging vaststelling isolatieprogramma Luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport SOCIALE ZEKERHEID ( Kamerstuk , 30982, nr. 16, TK Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Brief staatssecretaris ter aanbieding beleidsdoorlichting pensioenbeleid Kamerstuk , 32043, nr. 191, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris ter aanbieding CPB-rapport Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek Kamerstuk , 32043, nr. 192, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief minister over de mogelijkheden voor grensoverschrijdende dienstverlening door premiepensioeninstellingen (PPI s) Kamerstuk , 32043, nr. 193, TK Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris met haar reactie op Actal-rapportage Regeldruk pensioenopbouw flexibele arbeidsrelaties: werknemers, zzp ers en werkgevers Kamerstuk , 33162, nr. H, EK Wijziging enkele wetten i.v.m. andere vormgeving exportbeperking in Algemene Kinderbijslagwet; Verslag schriftelijk overleg over voorlichting Afdeling advisering van Raad van State over internationaalrechtelijke aspecten wetsvoorstel inzake exportbeperking kinderbijslag Kamerstuk , 33327, nr. H, EK Wet vereenvoudiging regelingen UWV; Brief staatssecretaris over de mogelijkheid van het combineren van indicaties voor AWBZ en sociale zekerheid Kamerstuk , 33682, nr. 12, TK Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Brief minister over uitvoering motie-groot over duidelijke communicatie over inkomenseffecten bij nieuwe wetgeving en over loonstrookjes 2014 STAATS- EN BESTUURSRECHT ( Kamerstuk , 27062, nr. 91, TK Alleenstaande minderjarige asielzoekers; Brief staatssecretaris met zijn reactie op aanbevelingen rapport Bescherming alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de knel; Zorgpunten & aanbevelingen bij de herijking van het beleid Kamerstuk , 27062, nr. 92, TK Alleenstaande minderjarige asielzoekers; Brief staatssecretaris over rapport UNICEF Nederland/ Defence for Children, betreffende minderjarige slachtoffers van mensenhandel B8/3 problematiek Kamerstuk , 29279, nr. 183, TK Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief staatssecretaris ter aanbieding voorlichting RvS over reikwijdte, juridische binding en gevolgen voor toetsing door rechters van een voorlopige maatregel van ECSR Kamerstuk , 29279, nr. 184, TK Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over consequenties van het arrest van de Hoge Raad d.d. 13 september 2013 over conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken voor te creëren wet- en regelgeving Kamerstuk , 29362, nr. 225, TK Modernisering van de overheid; Brief ministers ter aanbieding van de najaarsrapportage Regeldruk Kamerstuk , 30950, nr. 63, TK Rassendiscriminatie; Brief ministers over voortgang discriminatiebestrijding Kamerstuk , 30982, nr. 16, TK Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Brief staatssecretaris ter aanbieding beleidsdoorlichting pensioenbeleid Kamerstuk , 31142, nr. 40, TK Verlenging Experimentenwet Kiezen op Afstand; Brief minister over het gebruik van identiteitsbewijzen die maximaal vijf jaar verlopen zijn bij de stemgang Kamerstuk , 31490, nr. 139, TK Vernieuwing van de Rijksdienst; Brief minister met mededeling over uitstel van het geven van nadere uitwerking over het inbesteden van schoonmaakwerkzaamheden binnen de Rijksdienst Kamerstuk , 32017, nr. 17, TK Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie; Brief minister en staatssecretaris over voor- en nadelen van bestuurlijke ondertoezichtstelling van zorginstellingen en de (on)mogelijkheden om bestuurders aan te spreken bij onterechte betalingen Kamerstuk , 32191, nr. F, EK Wijziging Kieswet i.v.m. verkiezing leden Eerste Kamer; Brief minister ter aanbieding advies Elke stem telt van de commissie Onderzoek elektronisch stemmen in het stemlokaal Kamerstuk , 32317, nr. 204, TK JBZ- Raad; Brief minister en staatssecretaris met het verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel op 5 en 6 december 2013 Kamerstuk , 32402, nr. 66, TK Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; Brief minister over het op te richten zorgloket Kamerstuk , 32752, nr. J, EK Wet financiering politieke partijen; Brief minister over onder meer zijn actie de wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor transparantie bij lokale partijen in openbare consultatie te brengen Kamerstuk , 32861, nr. 4, TK Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu; Brief staatssecretaris ter aanbieding beleidsdoorlichting van het Besluit externe veiligheid inrichtingen Kamerstuk , 33327, nr. H, EK Wet vereenvoudiging regelingen UWV; Brief staatssecretaris over de mogelijkheid van het combineren van indicaties voor AWBZ en sociale zekerheid Kamerstuk , 33509, nr. 9, TK Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens; Nota van verbetering Kamerstuk , 33545, nr. 4, TK Voordracht ter vervulling vacature in Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; Brief minister-president ter aanbieding afschrift koninklijk besluit, houdende benoeming A.J. Meijboom tot lid van genoemde commissie Kamerstuk , 33596, nr. 4, TK Voordracht ter vervulling vacature in Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd); Brief minister-president ter aanbieding afschrift koninklijk besluit, houdende benoeming mr. H.N. Brouwer tot voorzitter, tevens lid, van genoemde commissie Kamerstuk , IV, nr. 20, TK Vaststelling het jaar 2014; Brief minister met halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden stand van zaken oktober 2013 Kamerstuk , IV, nr. 21, TK Vaststelling het jaar 2014; Brief minister bij aanbieding Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013 Kamerstuk , IV, nr. G, EK Vaststelling het jaar 2014; Brief staatssecretaris over de uitkomsten van haar werkbezoek van 15 t/m 19 juli 2013 aan Caribisch Nederland Kamerstuk , IV, nr. I, EK Vaststelling het jaar 2014; Brief minister ter aanbieding belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013 Kamerstuk , VII, nr. 43, TK Vaststelling begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Brief minister over o.m. in openbare consultatie brengen van Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor transparantie bij lokale partijen Kamerstuk , 33798, nr. 5, TK Wijziging Woningwet i.v.m. versterken handhavingsinstrumentarium; Verslag Kamervragen met antwoord , nr. 753, TK Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie over het jagen op vossen in het donker. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 765, TK Vragen van de leden De Caluwé en Ten Broeke (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitzending waarin werd vermeld dat er in Afghanistan een voorstel van een werkgroep van het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt om steniging te herinvoeren. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 778, TK Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gevolgen van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de rol van KNSA. (Ingezonden 25 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 797, TK Vragen van het lid Oskam (CDA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de financiële ondersteuning van verboden wietclubs door de gemeente Utrecht. (Ingezonden 11 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 804, TK Vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over tegenstrijdige uitspraken van de minister betreffende het NSA-afluisterschandaal. (Ingezonden 18 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 843, TK Vragen van het lid Heerema (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Natura 2000-complementaire doelen. (Ingezonden 9 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 845, TK Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan minister van Buitenlandse Zaken over de nieuwe Egyptische grondwet. (Ingezonden 3 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 860, TK Vragen van de leden Van Laar (PvdA) en Bosman (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën over het advies van de SER van Sint Maarten om de Antilliaanse gulden in te ruilen voor de Amerikaanse dollar. (Ingezonden 6 december 2013); Staatsblad 2014, 2 Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. uitbreiding gebruik biometrische kenmerken in vreemdelingenketen i.v.m. verbeteren identiteitsvaststelling vreemdeling Staatsblad 2014, 4 Intrekking Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005 (Stb. 2005, 67) Staatscourant 2014, 80 Bekendmaking besluit aanwijzing toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst Twente Staatscourant 2014, 97 Benoeming leden en voorzitter van het Orgaan voor de Friese taal Staatscourant 2014, 99 Beneaming leden en foarsitter fan it Orgaan foar de Fryske taal Staatscourant 2014, 100 Benoeming leden van het Orgaan voor de Friese taal Staatscourant 2014, 102 Beneaming leden fan it Orgaan foar de Fryske taal Staatscourant 2014, 149 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom 2012 Staatscourant 2014, 174 Wijziging Verordening op de klachtbehandeling Staatscourant 2014, 188 Wijziging Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht i.v.m. de troonswisseling en de aanpassing van de franchise voor het koninklijk huis Staatscourant 2014, 277 Schrappen aanduiding uit register Centraal stembureau voor de leden van de Provinciale Staten in Drenthe; een Drentse politieke groepering Staatscourant 2014, 325 Registratie aanduidingen politieke groeperingen t.b.v. verkiezingen gemeenteraad 2014 Hilversum Staatscourant 2014, 329 Mutaties register centraal stembureau verkiezing leden Provinciale Staten Noord-Brabant Staatscourant 2014, 498 Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 2014 Staatscourant 2014, 528 Mandaatregeling Staatsbosbeheer 2014 Staatscourant 2014, 717 Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2013/29) Staatscourant 2014, 994 Benoeming mevr. mr. I.R. Adema tot voorzitter Overlegorgaan verkeer en waterstaat Staatscourant 2014, 995 Benoeming dhr. drs. M.A.J. Knip tot voorzitter Overlegorgaan verkeer en waterstaat WERK EN INKOMEN ( Kamerstuk , 25883, nr. 227, TK Arbeidsomstandigheden; Brief minister over de hoofdlijnen van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Kamerstuk , 30982, nr. 16, TK Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Brief staatssecretaris ter aanbieding beleidsdoorlichting pensioenbeleid Kamerstuk , 33168, nr. 11, TK Wijziging o.m. Wet toelating zorginstellingen (voorwaarden winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg); Amendement Kamervragen met antwoord , nr. 766, TK Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 803, TK Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over tekort wijkagenten. (Ingezonden 17 september 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 810, TK Vragen van de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) aan de minister-president over het bericht Oostblokker verdringt bouwvakker. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 815, TK Vragen van het lid Van Meenen en Van Weyenberg (beiden D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat het aantal laaggeletterden snel stijgt. (Ingezonden 20 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 820, TK Vragen van de leden Maij (PvdA) en Heerma (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over boetes die zijn opgelegd in verband met een stage van een vreemdeling bij een supermarkt. (Ingezonden 21 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 825, TK Vragen van de leden Segers en Schouten (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Veiligheid en

15 NUMMER 4 WET- EN REGELGEVING DINSDAG 21 JANUARI Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de realisatie van de doelstelling om te komen tot politievrijwilligers in (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 837, TK Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Jan Vos (PvdA), Gesthuizen (SP), Agnes Mulder (CDA), Thieme (Partij voor de Dieren), Baay-Timmerman (50PLUS) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid bij de katoenproductie in Turkije. (Ingezonden 12 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 850, TK Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het mogelijk schrappen van de visumplicht voor Turken. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 868, TK Vragen van de leden Hamer en Yücel (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat werkloze allochtone jongeren niet worden bereikt. (Ingezonden 25 november 2013); Staatsblad 2014, 4 Intrekking Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005 (Stb.2005, 67) Staatscourant 2014, 6 SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen; januari 2014 Staatscourant 2014, 694 Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; Beveiliging Particuliere Fondsen CAO 2014/2015 gewijzigd ZORG EN GEZONDHEID ( Kamerstuk , 25424, nr. 238, TK Geestelijke gezondheidszorg; Brief minister ter aanbieding rapport Landelijke monitor intramurale GGZ: eerste meting over het jaar 2012 Kamerstuk , 25847, nr. 123, TK Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten; Brief staatssecretaris over mogelijkheid afschaffen kilometerbegrenzing in Valysvervoer Kamerstuk , 26956, nr. 193, TK Beleidsnota Rampenbestrijding ; Brief staatssecretaris bij toezending Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Kamerstuk , 27062, nr. 91, TK Alleenstaande minderjarige asielzoekers; Brief staatssecretaris met zijn reactie op aanbevelingen rapport Bescherming alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de knel; Zorgpunten & aanbevelingen bij de herijking van het beleid Kamerstuk , 27062, nr. 92, TK Alleenstaande minderjarige asielzoekers; Brief staats- SC is bestemd voor iedereen die beroepshalve de wetten en regels wil volgen waarmee zijn/haar organisatie te maken heeft. SC bestaat uit een wekelijkse krant, een dagelijks geactualiseerde website (www.sconline.nl) en een nieuwsbrief (SC Mail). Daarmee houdt SC de lezer volledig geïnformeerd over nationale en Europese wet- en regelgeving. SC is ook te vinden op LinkedIn (zoekterm SConline) en Twitter Redactieadres Postbus 20025, 2500 EA Den Haag Tel Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 116, 2595 AL Den Haag Hoofdredactie: Cindy Castricum Eindredactie: Wouter de Jong Redactie: Rutger van den Dikkenberg, Richard Sandee, Hans Schogt Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen Medewerkers: Frank van Alphen, Pieter van den Brand, Ana Karadarevic, Michel Knapen, Peter Louwerse, Bert Platzer, Cyriel van Rossum, Maurits van den Toorn, Fenneken Veldkamp, Michèle de Waard Columnisten: Peter Bootsma, Marcel van Dam, Ernst Hirsch Ballin, Jan ten Hoopen, Marga Kool, Winnie Sorgdrager, Arjan Vliegenthart, Jouke de Vries, Wytze van der Woude Vormgeving: Richard van Zijll de Jong Opmaak: Imago Mediabuilders bv, Amersfoort Druk: DeltaHage, Den Haag Uitgever: Roel Langelaar Advertenties: Asha Narain, salesmanager, tel , Accountmanager: Sanne Brasser, tel , Abonnementen Jaarabonnementen worden als volgt aangeboden (prijzen excl. btw): SC Online (volledige toegang tot incl. SC Alert attendering) 375 SC Krant (uitsluitend de wekelijkse krant) 155 SC Totaal (combinatie van SC Online en SC Krant) 450 SC Totaal proefabonnement (1 maand) 20 Vanwege de aard van de uitgave gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst die valt onder het algemene verbintenissenrecht. secretaris over rapport UNICEF Nederland/Defence for Children, betreffende minderjarige slachtoffers van mensenhandel B8/3 problematiek Kamerstuk , 27428, nr. 259, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over de stand van zaken rond de onderhandelingen over de EU-verordening ter implementatie van het Nagoya Protocol Kamerstuk , 27428, nr. 260, TK Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris met afschrift brief aan dhr. Borg, Eurocommissaris voor gezondheid inzake nieuwe veredelingstechnieken in de biotechnologie, n.a.v. Milieuraad Kamerstuk , 29248, nr. 265, TK Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs); Brief minister met tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven Kamerstuk , 29323, nr. 89, TK Prenatale screening; Brief minister ter aanbieding van het rapport van het CVZ over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) en de Zorgverzekeringswet Kamerstuk , 29389, nr. 61, TK Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid; Brief minister over uitstel van reactie op het rapport Vergrijzing en Ruimte van het Planbureau voor de Leefomgeving Kamerstuk , 29389, nr. 62, TK Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid; Brief staatssecretaris over o.m. wijze waarop in notariële beroepsuitoefening aandacht wordt besteed aan wilsbekwaamheid erflater Kamerstuk , 30950, nr. 63, TK Rassendiscriminatie; Brief ministers over voortgang discriminatiebestrijding Kamerstuk , 31016, nr. 63, TK Ziekenhuiszorg; Brief minister over de stand van zaken van de onder verscherpt toezicht stelling van het Medisch Spectrum Twente (MST) door de inspectie Kamerstuk , 31016, nr. 64, TK Ziekenhuiszorg; Verslag schriftelijk overleg over de brief van 27 september 2013 betreffende stand van zaken zorg in de regio Spijkenisse (31016, nr. 57) Kamerstuk , 31839, nr. 337, TK Jeugdzorg; Brief staatssecretaris over de voortgang van de activiteiten die vanuit het Rijk worden ondernomen t.b.v. een verantwoorde voorbereiding van Bureaus Jeugdzorg op de situatie vanaf 2015 Kamerstuk , 32012, nr. 17, TK Governance in de zorgsector; Brief minister en staatssecretaris over voor- en nadelen van bestuurlijke ondertoezichtstelling en de (on)mogelijkheden om bestuurders aan te spreken bij onterechte betalingen Kamerstuk , 32017, nr. 17, TK Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie; Brief minister en staatssecretaris over voor- en nadelen van bestuurlijke ondertoezichtstelling van zorginstellingen en de (on)mogelijkheden om bestuurders aan te spreken bij onterechte betalingen Kamerstuk , 32402, nr. 66, TK Wet COLOFON ( Losse nummers op iphone/ipad SC Krant verschijnt wekelijks op de iphone/ipad. Download daarvoor de app in de Apple Store (zoek op Sdu Uitgevers). Abonnees op SC Online en SC Totaal hebben met hun bestaande inlogcodes gratis toegang tot deze edities. Voor abonnees op SC Krant en niet-abonnees is de eerste editie gratis te lezen op de iphone/ipad (daarna 3,99 per krant). Sdu Klantenservice Tel ; meer informatie: Copyright SC is een uitgave van Sdu Uitgevers bv, Den Haag 2014 Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv c.q. de betreffende auteur. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van uw abonnementsovereenkomst en om abonnees van informatie te voorzien over Sdu Uitgevers en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Informatie over de leveringsvoorwaarden is te vinden op ISSN: over het financieren van dure hobby s met zorggeld. (Ingezonden 25 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 770, TK Vragen van het lid Bruins Slot (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Foetaal Alcohol Syndroom. (Ingezonden 26 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 784, TK Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de staatssecretaris over de opmars van e-sigaretten. (Ingezonden 29 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 785, TK Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over visiedocument kwaliteit gastouderopvang. (Ingezonden 29 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 791, TK Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister over het bericht dat de acute zorgpost in Oldenzaal mogelijk sluit. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 792, TK Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de verklaring euthanasie jaarlijks verlengd moet worden. (Ingezonden 20 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 793, TK Vragen van de leden Gesthuizen en Leijten (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over medicijnkosten voor vreemdelingen. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 794, TK Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het verscherpt toezicht van de Kansspelautoriteit op Holland Casino. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 795, TK Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een Armeense man na 14 jaar rechtmatig verblijf alsnog moet terugkeren. (Ingezonden 6 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 800, TK Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Duizenden agenten aan sufmakende pillen». (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 801, TK Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over medicijngebruik bij de politie. (Ingezonden 22 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 802, TK Vragen van de leden Rebel en Oosenbrug (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een computervirus kinderpornografie verspreidt. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 809, TK Vragen van de leden Heerema en Rutte (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over hondsdolheid. (Ingezonden 12 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 813, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris over het toestaan van kindermarketing in supermarkten. (Ingezonden 28 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 817, TK Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris over het bericht dat de verbeterplannen van zorginstelling NOVO een papieren werkelijkheid waren. (Ingezonden 8 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 818, TK Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken over de tijgermug en de Aziatische bosmug. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 819, TK Vragen van de leden Pia Dijkstra en Berndsen- Jansen (beiden D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretakwaliteit, klachten en geschillen zorg; Brief minister over het op te richten zorgloket Kamerstuk , 32620, nr. 106, TK Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief minister over wat zij doet om goede samenwerking in de zorg te faciliteren, en nadelige vormen van samenwerking tegen te gaan Kamerstuk , 32824, nr. 47, TK Integratiebeleid; Brief minister over voortgang Agenda Integratie Kamerstuk , 32854, nr. 21, TK Tijdelijke wet ambulancezorg; Verslag schriftelijk overleg inzake brief minister van 20 september 2013 inzake analyse gevoelige ziekenhuizen 2013 (32854, nr. 20). Kamerstuk , 33168, nr. 11, TK Wijziging o.m. Wet toelating zorginstellingen (voorwaarden winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg); Amendement Kamerstuk , 33258, nr. A, EK Wet Huis voor klokkenluiders; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk , 33327, nr. H, EK Wet vereenvoudiging regelingen UWV; Brief staatssecretaris over de mogelijkheid van het combineren van indicaties voor AWBZ en sociale zekerheid Kamerstuk , 33509, nr. 9, TK Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens; Nota van verbetering Kamerstuk , 33654, nr. 5, TK Kostenbeheersing in de zorg; Lijst van vragen en antwoorden betreffende analyse meldingen over verspilling in de zorg Kamerstuk , 33674, nr. B, EK Wijziging Wet op de jeugdzorg en andere wetten i.v.m. gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg; Memorie van antwoord Kamerstuk , 33682, nr. 12, TK Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Brief minister over uitvoering motie-groot over duidelijke communicatie over inkomenseffecten bij nieuwe wetgeving en over loonstrookjes 2014 Kamerstuk , 33684, nr. D, EK Jeugdwet; Memorie van antwoord Kamerstuk , 33711, nr. 5, TK Wijziging Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk , VII, nr. 41, TK Vaststelling begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Brief minister ter aanbieding afschrift kabinetsreactie op 2e opinie adviescomité t.a.v. implementatie Kaderverdrag bescherming nationale minderheden Kamerstuk , XVI, nr. 82, TK Vaststelling begroting ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014; Brief staatssecretaris met veegbrief Kerstreces VWS inzake nakoming van de aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen Kamerstuk , 33797, nr. 5, TK Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Verslag Kamervragen met antwoord , nr. 755, TK Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister over het stoppen van vergoedingen onbeperkt fysiotherapie. (Ingezonden 20 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 761, TK Vragen van de leden Wolbert en Rebel (beiden PvdA) aan de staatssecretaris en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zwangeren die alcohol blijven drinken. (Ingezonden 21 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 764, TK Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ontoelaatbare kindermarketing via het Nationaal Schoolontbijt. (Ingezonden 31 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 768, TK Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de inzet van de Kansspelautoriteit tegen gokverslaving. (Ingezonden 1 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 769, TK Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris

16 16 DINSDAG 21 JANUARI 2014 WET- EN REGELGEVING NUMMER 4 ris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat homostellen hun kind niet kunnen erkennen. (Ingezonden 13 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 820, TK Vragen van de leden Maij (PvdA) en Heerma (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over boetes die zijn opgelegd in verband met een stage van een vreemdeling bij een supermarkt. (Ingezonden 21 oktober 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 837, TK Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Jan Vos (PvdA), Gesthuizen (SP), Agnes Mulder (CDA), Thieme (Partij voor de Dieren), Baay-Timmerman (50PLUS) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid bij de katoenproductie in Turkije. (Ingezonden 12 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 838, TK Vragen van de leden Pia Dijkstra en Bergkamp (beiden D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat kinderen en jongeren vaker antidepressiva slikken. (Ingezonden 14 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 839, TK Vragen van het lid Rebel (PvdA) aan de staatssecretaris over een minimumleeftijd voor de verkoop van e-sigaretten. (Ingezonden 5 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 847, TK Vragen van de leden Sjoerdsma en Berndsen- Jansen (beiden D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de VN geen inzage krijgt in misbruikdossiers van het Vaticaan. (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 861, TK Vragen van het lid Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het rondetafelgesprek van het NJCM van 29 november 2013 inzake Bureau Medische Advisering (BMA). (Ingezonden 6 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 865, TK Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onduidelijkheid omtrent de gehandicaptenparkeerkaart. (Ingezonden 16 december 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 867, TK Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over DNAafname bij jongeren. (Ingezonden 27 november 2013); Kamervragen met antwoord , nr. 868, TK Vragen van de leden Hamer en Yücel (beiden PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat werkloze allochtone jongeren niet worden bereikt. (Ingezonden 25 november 2013); Staatsblad 2014, 1 Wijziging Boek 1 BW en Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens i.v.m. wijzigen voorwaarden voor en bevoegdheid ter zake van wijziging vermelding geslacht in akte van geboorte Staatsblad 2014, 2 Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. uitbreiding gebruik biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen i.v.m. verbeteren identiteitsvaststelling vreemdeling Staatscourant 2014, 95 Kennisgeving beschikking o.g.v. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer; Stichting Katholieke Universiteit, UMC St Radboud te Nijmegen Staatscourant 2014, 97 Benoeming leden en voorzitter van het Orgaan voor de Friese taal Staatscourant 2014, 99 Beneaming leden en foarsitter fan it Orgaan foar de Fryske taal Staatscourant 2014, 100 Benoeming leden van het Orgaan voor de Friese taal Staatscourant 2014, 102 Beneaming leden fan it Orgaan foar de Fryske taal Staatscourant 2014, 208 Wijziging Regeling immunisatie militairen 2002 Staatscourant 2014, 259 Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in klacht tegen huisarts Staatscourant 2014, 260 Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in klacht tegen verzekeringsarts Staatscourant 2014, 261 Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in klacht tegen huisarts Staatscourant 2014, 262 Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in klacht tegen huisarts Staatscourant 2014, 263 Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in klacht tegen huisarts Staatscourant 2014, 340 Aanmerking als bopz-voorziening; 9 januari 2014 Staatscourant 2014, 444 Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in klacht tegen tandarts Staatscourant 2014, 473 Mededeling vergunningverlening WBO aan Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en aan Amsterdam Medisch Centrum voor uitvoering proefbevolkingsonderzoek naar darmkanker Staatscourant 2014, 475 Mededeling verlenging WBO-vergunning prenatale screening voor de acht regionale centra voor prenatale screening Staatscourant 2014, 476 Mededeling vergunningverlening WBO aan vijf regionale screeningsorganisaties voor uitvoering bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker Staatscourant 2014, 717 Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2013/29) In werking getreden In werking getreden geeft een overzicht van wetten, besluiten en regelingen die inmiddels van kracht zijn geworden of waarvan de datum van inwerkingtreding is bekendgemaakt. ECONOMIE 3 januari 2014 Wijziging enkele sanctieregelingen. Staatscourant 2014, 119 INTERNATIONAAL 3 januari 2014 (vervalt m.i.v. 01/01/15) Subsidieplafond Sarajevo Staatscourant 2014, 92 3 januari 2014 (vervalt m.i.v. 01/01/15) Vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Private Sector Investeringsprogramma. Staatscourant 2014, 136 RECHT EN RECHTSPRAAK 1 januari 2014 Wijziging vergoedingen voor rechtsbijstandverleners. Staatscourant 2014, 532 STAATS- EN BESTUURSRECHT 1 januari 2014 Wijziging Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht i.v.m. de troonswisseling en de aanpassing van de franchise voor het koninklijk huis. Staatscourant 2014, 188 ZORG EN GEZONDHEID 8 januari 2014 Wijziging Regeling immunisatie militairen Staatscourant 2014, 208 (Advertentie) Benoemingsprocedure De leden van de Hoge Raad worden voor het leven benoemd bij Koninklijk Besluit. Zij worden benoemd uit een bindende voor dracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten Generaal. Daaraan voorafgaand zendt de Hoge Raad De Hoge Raad der Nederlanden behandelt als hoogste aan de Tweede Kamer een aanbevelingslijst van zes kandidaten. nationale rechter beroepen in cassatie op de gebieden van het burgerlijk recht, het strafrecht en het belastingrecht. Benoemingsvoorwaarden De cassatierechtspraak onderscheidt zich van de feitenrechtspraak doordat zij in het bijzonder is gericht op het dienen vereisten. Daarnaast heeft de Hoge Raad een profiel vast gesteld Voor een benoeming tot raadsheer geldt een aantal wettelijke van de belangen van rechtseenheid en rechtsontwikkeling. waarin een raadsheer dient te passen. Ook is een profiel vast gesteld voor de samenstelling van de onderscheiden Bij de Hoge Raad ontstaan met enige regelmaat vacatures kamers. De profielen en overige informatie zijn te vinden op door het vertrek van leden. De Hoge Raad stelt het in verband onder: Over de Hoge Raad en dan doorklikken naar Organisatie en Werving en selectie raadsheren. met de vervulling daarvan op prijs te kunnen beschikken over blijken van belangstelling van personen die voor een aanbeveling in aanmerking willen komen tot Reacties Reacties worden graag binnen drie weken na het verschijnen van de publicatie tegemoetgezien. U kunt deze richten aan: Mr. G.J.M. Corstens President van de Hoge Raad der Nederlanden Postbus EH Den Haag. Op de enveloppe vermeldt u persoonlijk en vertrouwelijk. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ook wordt de Hoge Raad graag door derden geattendeerd op personen die geschikt worden geacht om voor een Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de griffier van benoeming te worden aanbevolen. de Hoge Raad, mr. J. Storm, telefoonnummer Raadsheer in de Hoge Raad v/m

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad. Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr Datum: 1 december 2016

Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad. Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr Datum: 1 december 2016 1 Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr. 34.231 Datum: 1 december 2016 Beste vrouwen, Hierbij een bericht over de voortgang van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord

Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Inbreng CDA debat Sociaal Akkoord Het is goed dat werkgevers en werknemers een sociaal akkoord hebben gesloten. In deze tijd van crisis is het belangrijk dat zij elkaar gevonden hebben. Nederland kenmerkt

Nadere informatie

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08205 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën inzake

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Fraude sociale zekerheid

Fraude sociale zekerheid Wat staat er in het wetsvoorstel Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving? Kortweg dat fraude in 2013 veel zwaarder bestraft zal gaan worden: Burgers moeten bij fraude met een uitkering alles terugbetalen

Nadere informatie

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D30138 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 13 juli 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden

Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Overlegresultaat langdurige zorg en ondersteuning: vragen & antwoorden Onderhandelingen 1. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft op 29 november een resolutie aangenomen waarin er stevig voor wordt

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Wensdenken en illusoire politiek

Wensdenken en illusoire politiek Wensdenken en illusoire politiek Flexwerkers sneller laten doorstromen naar vaste contracten. Dat is wat minister Asscher wil bewerkstelligen met de Wet werk en zekerheid. Het omgekeerde lijkt te gebeuren,

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6334 Inboeknummer 15BST00606 Beslisdatum B&W 26 mei 2015 Dossiernummer 15.22.103(2.2.1) Raadsvragen van het raadslid dhr. M. Punte (VVD) over opsporing bijstandsfraude

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015

Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Tijdschrift Privacy 01 Maart 2015 Beer Franken, FG in het Academisch Medisch Centrum Er is een gaande op privacygebied Tekst: René Schellingerhout Fotografie: Geert van Tol De eerste regel van het privacystatuut

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 november 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): ELI i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 14, 15 Document: Besluitenlijst van de

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Spreektekst Hervorming Kindregelingen INLEIDING

Spreektekst Hervorming Kindregelingen INLEIDING Spreektekst Hervorming Kindregelingen INLEIDING Voorzitter, vandaag bespreken we het wetsvoorstel hervorming kindregelingen. De VVD onderschrijft de twee hoofddoelstellingen van dit wetsvoorstel: het tegemoet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 4 februari 2010 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 13 OCW i.v.m. agendapunt 8 VWS i.v.m.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 23-11-2007 Nummer: 20-2007 1) Voortzetting familiebedrijven makkelijker Om te zorgen dat een bedrijfsopvolging die om economische redenen gewenst is, fiscaal niet wordt belemmerd hebben

Nadere informatie

Homohuwelijk haalt de eindstreep

Homohuwelijk haalt de eindstreep Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht tekst 7 Homohuwelijk haalt de eindstreep Het homohuwelijk mag rekenen op een breed draagvlak in de samenleving

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Sociaal Akkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300598 Lbr. 13/035 bijlage(n) datum 19 april 2013

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel

Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Resolutie: Failliet Indieners: Veronique Roerink en Martijn Wiggers Voorjaarscongres 2013, 20 & 21 april, Sint-Michielsgestel Inleiding December 2012 heeft minister Opstelten een brief naar de Tweede Kamer

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk belonen 2014

Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Slimme tips en adviezen WEKA Uitgeverij B.V., 2014 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1.1 Inkomensmanagement 1.2 Belastingplannen 2010/2011/2012/2013

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken

Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Toelichting Beleidsregels tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken Algemeen In de op 3 juni 2013 aangenomen wet (wetsvoorstel 33 726) is de landelijke tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 K BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Planning decentralisaties sociaal Bijlage(n) 1. Verzonden 29 oktober 2013 Uw brief van. Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Planning decentralisaties sociaal Bijlage(n) 1. Verzonden 29 oktober 2013 Uw brief van. Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de raadscommissie Mens en Samenleving Behandeld door Otto van de Vijver Doorkiesnummer 61536 13.063975

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 oktober 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Het lage-inkomensvoordeel (LIV) In recente whitepapers zoomden we in op de Wet aanpak schijnconstructies, het einde van de

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065 GEMEENTE HELLEND(X)RŃ" Behancl.: /n stuk j i IVÌ 1.0' 19 ' JUL 2013 VMC iiníîiiiui Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Cultureel ondernemerschap in de knel?

Cultureel ondernemerschap in de knel? Arti et Amicitiae, debat 1 december 2012 Cultureel ondernemerschap in de knel? Mediane inkomen zzp ers in 2010 is ruim 21.000 (bron CBS) 61% zzp ers heeft een winst tot 20.000 (cijfers Belastingdienst

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; AMBTELIJK CONCEPT 09-01-2015 Besluit van houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten

Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten 1 Speech staatssecretaris J. Klijnsma, tijdens 25-jarig jubileumcongres Kring van Pensioenspecialisten Dames en heren, Allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw zilveren jubileum. Het is voorbeeldig

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Aan CAO coördinatieoverleg Van Anja Jongbloed, hoofdbestuurder Willem Noordman, hoofdbestuurder Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 14 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie