Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod"

Transcriptie

1 Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. W.J. Ritman Vlnr Constance Beeker, Henriëtte Neuteboom, Aad Koster Diagnosebehandelcombinaties (DBC s) Om te komen tot een landelijke productstructuur voor DBC s geriatrische revalidatiezorg, zijn vorig jaar al 50 organisaties gestart met het registreren van diagnoses, activiteiten en tijd van behandelaars en zo n 30 organisaties met het aanleveren van kostprijzen. Op landelijk niveau wordt hard gewerkt aan de productstructuur, die vanaf 2013 gebruikt wordt bij de financiering. Naast de registratie wordt bij de ontwikkeling hiervan ook gebruik gemaakt van de behandelkaders van Verenso en de vernieuwingen bij de proeftuinen. Een belangrijke constatering is dat poliklinische behandeling en prevalidatie een plaats moeten krijgen in de productstructuur. Bij de ontwikkeling van de productstructuur wordt ook aangesloten bij de productstructuur van de medisch specialistische revalidatiezorg (de revalidatieklinieken), die al vanuit de Zvw wordt gefinancierd. In het najaar van 2012 moeten alle organisaties die geriatrische revalidatiezorg in 2013 willen (blijven) aanbieden productieafspraken maken met zorgverzekeraars over de DBC-producten. Voor de zomer moet de DBC-productstructuur en de tarieven dan ook helder zijn. De bekostiging van de zorgorganisaties gebeurt nog op basis van ZZP9a (inclusief transitietarief) en revalidatie-dagbehandeling (H801). Om het proces van inkoop en verkoop te faciliteren wordt een leidraad ontwikkeld. In dit derde tabloid staan de ervaringen die er tot nu toe zijn opgedaan in de 16 proeftuinen van de geriatrische revalidatiezorg centraal. Het praktijkverhaal van Antonia in Terborg zetten we naast een echte voorloper van geriatrische revalidatiezorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw): het Centrum voor Reuma en Revalidatie in Rotterdam. De algemene uitkomsten van de 16 proeftuinen komen aan bod en we gaan specifiek in op de rol van de specialist ouderengeneeskunde. Natuurlijk is er ook nog veel te doen in de voorbereiding naar de overheveling van de AWBZ naar de Zvw die per 1 januari 2013 zal plaatsvinden. Voorbereiding essentieel Organisaties, die geriatrische revalidatiezorg aanbieden, moeten zich goed voorbereiden op de overheveling. Maar niet alleen deze organisaties, ook de andere organisaties in de keten (zoals ziekenhuizen, revalidatieklinieken, eerstelijnszorg, thuiszorg et cetera en zorgverzekeraars zullen zich hierop moeten voorbereiden. Uit de proeftuinen blijkt namelijk dat: Verbinding op inhoud en proces in de keten een succesfactor is; Kennis van wat de andere partij in de keten nodig heeft om goede zorg en behandeling te kunnen geven van groot belang is; Elkaar leren kennen op alle niveaus in de keten van belang is; Overleg in de keten en regelmatige contacten met zorgkantoren/ zorgverzekeraars zeer relevant zijn om te komen tot goede samenwerking en uiteindelijk tot goede kwalitatieve zorg voor de cliënt; Als de cliënt centraal staat en niet de eigen belangen, leidt dit tot een sterkere zorgketen voor de cliënt. ActiZ hoopt dat alle landelijke en regionale partijen er alles aan doen om de overheveling tot een succes te maken. Daardoor zal het aanbod van de revalidatiezorg beter zijn afgestemd op de revalidatiedoelen van de cliënt en de zorg in de keten beter op elkaar. Uiteindelijk leidt dat tot effectievere en efficiëntere zorg voor de cliënt. Belangrijk aandachtspunt hierbij is nog wel, dat bij samenwerking in de keten de verschillende financieringsstelsels geen belemmering mogen zijn. Ik wens iedereen daarbij veel inspiratie toe. Aad Koster directeur ActiZ

2 Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia van Azora Een veranderproces heeft tijd nodig Wat is het streven van de professionals die cliënten revalideren bij Azora, Wonen, Zorg en Welzijn in de Achterhoek? Dat de cliënten zo snel mogelijk hun spullen pakken en terugverhuizen naar de eigen woning. Dat staat als een paal boven water. Azora is deelnemer van de proeftuin Geriatrische Revalidatiezorg. Tekst Ingrid Damen Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia van Azora is kartrekker van de proeftuin die sinds vorig jaar draait. Ze werkt samen met het Slingeland Ziekenhuis en verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem, en Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal in Arnhem. De actieve rol in dit geheel geeft de organisatie energie. Locatiemanager Wilma Ratering en projectleider proeftuin Marian van Gaasbeek, die tevens specialist ouderengeneeskunde en manager behandeling en begeleiding is, voelen zich geïnspireerd. Ook al kost het ze heel veel uren. Deze aanpak is een logische stap, merkt de locatiemanager nuchter op, aangezien de revalidatie van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet gaat. Onderdeel van de proeftuin is de DBC-registratie, net als de kostprijsberekening. Vorig jaar vatten de dames de koe direct bij de horens. Ze besloten om alle doelgroepen te bedienen. -, trauma- en amputatiecliënten, electieve orthopediecliënten en de groep overige. Er is plaats voor 19 mensen met en ongeveer een even groot aantal voor de overige aandoeningen. Cliënten krijgen revalidatie zolang ze vooruitgang boeken. Succes Het eerste succes van de nieuwe aanpak heeft zich al aangediend. We hebben afgelopen halfjaar negentien cliënten gerevalideerd met electieve orthopedie, meldt de arts trots. Die zijn allemaal weer naar huis vertrokken. Dit is te danken aan de samenwerking met de orthopeden van het ziekenhuis en de ontwikkeling van het zorgpad electieve orthopedie. De orthopeden vonden revalidatie hier wel zinvol, maar moesten overtuigd worden dat wij goede kwaliteit revalidatie leveren, legt Ratering uit. Om instroom te garanderen, reserveert het verpleeg- en revalidatiecentrum nu bedden voor deze doelgroep. Ook met de -cliënten loopt het traject op rolletjes. Pakte eerder zestig procent van de cliënten de koffers om naar huis of verzorgingshuis terug te keren, dat percentage is vorig jaar gestegen tot tachtig procent. Maar traumacliënten dienen zich momenteel slechts mondjesmaat aan. Overleg met de chirurgen heeft niet meer instroom gebracht. Wellicht kunnen de ervaringen van andere proeftuinen in het land ons daarbij helpen, overweegt de projectleider. Ook e diagnosen wordt verder ontwikkeld. Pamperen Welke inzichten hebben de kartrekkers gekregen? Een veranderproces heeft tijd nodig! De proeftuin bracht een cultuuromslag op gang binnen de organisatie. Wellicht hebben we daar te licht over gedacht, poneert de locatiemanager. Het duo is blij dat de proeftuin met een jaar is verlengd. De omslag van care naar cure vereist een andere manier van denken. Sommige medewerkers houden ervan om cliënten te pamperen. Maar bij de nieuwe aanpak heeft de cliënt zelf de regie, zegt Marian van Gaasbeek. Die weet de einddatum van zijn opname en neemt vervolgens de touwtjes zelf stevig in handen. Hij houdt zijn agenda bij en zorgt bijvoorbeeld dat hij op tijd bij de ergotherapeut zit. De zorg stimuleert en begeleidt de cliënt. Iedere handeling staat in het licht van de revalidatie: van toiletgang tot koffie drinken. Als het enigszins kan, zet de cliënt die koffie zelf. Alle trainingen zijn zo doelgericht dat ook een verzorgende aan looptraining doet. We hebben inmiddels ook medewerkers van een hoger opleidingsniveau aangenomen, vertelt de locatiemanager. Zij maken deel uit van het multidisciplinaire team met fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en specialist ouderengeneeskunde, die gezamenlijk en niet te vergeten op basis van de vraag van de cliënt een traject uitstippelen. De samenwerking van de disciplines motiveert alle professionals, maar toch moet Ratering dringend iets van het hart. Bij de DBC s komen de verzorgenden amper in beeld. De oefentijd die zij besteden wordt niet geregistreerd. Dat is onterecht. Samen doen en leren is de belangrijkste les Jet van Esch is alweer 15 jaar specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg, mijn hoofdtaak, zoals ze zelf aangeeft. Zij vervult tevens een trekkersrol in de proeftuin geriatrische revalidatiezorg Antonius IJsselmonde, een van de locaties van Laurens. Tekst Jacqueline Donga Wat doet een specialist ouderengeneeskunde? Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in meerdimensionale, multidisciplinaire problematiek bij ouderen en daar eindverantwoordelijk voor is. Het is een cyclisch proces, vooral omdat je steeds moet monitoren of alles gaat zoals het zou moeten gaan. Ouderengeneeskunde omvat veel vakgebieden, zoals chronische aandoeningen, psychogeriatrie en somatiek, maar ook revalidatie. Wat zijn de ontwikkelingen die jij op je ziet afkomen in de geriatrische revalidatiezorg? Een belangrijke ontwikkeling is dat je op pad moet, op bezoek gaan bij de leveranciers van de zorg: ziekenhuizen en huisartsen, want je moet laten zien wat je te bieden hebt, zowel als specialist en als disciplinair team. Laurens heeft bijvoorbeeld een jarenlange expertise opgebouwd met neuro-revalidatie. Ziekenhuizen weten: dat is bij Laurens goed georganiseerd. Dat bevordert de samenwerking en in die brede samenwerking bepaal je wat jouw meerwaarde kan zijn en hoe je dat voor die specifieke patiënt kunt inzetten. Iets anders is dat je om indicaties te kunnen doen een goede basisondergrond van revalidatiegeneeskunde in de breedste zin van het woord nodig hebt. Daar is al een 2-jarige kaderopleiding voor. Dat de functie externer wordt, wat betekent dat voor de organisatie en de specialist? Op organisatieniveau zou ik zeggen: er wordt meer van je gevraagd. Je moet kunnen zeggen: Wij zijn de besten. Dat betekent dat het behandelteam door de directie goed gepositioneerd moet worden en dat de expertise op orde is. Geriatrische revalidatiezorg is echt een vak apart. Niet iedere specialist ouderengeneeskunde wil dat en kan dat. Een goed behandelteam en een goede locatie opbouwen kost heel veel tijd, energie en geld. Voor een organisatie betekent dat dus investeren, in kennis en kunde, in commitment en in voldoende personeel. Het even erbij doen kan dus echt niet, want de impact is erg groot. Wat is dan die impact op de specialist, op de verpleegkundigen en op de cliënt? In het team is ieders rol aan het veranderen. Voor mij als arts wordt, naast het behandelen van de handicaps, het preventiedeel belangrijk, dus hoe voorkom je dat iemand bijvoorbeeld

3 Woningaanpassing De revalidatie is maatwerk. Een cliënt die thuis nooit kookt, geven we geen training in de keuken, zoals vroeger wel gebeurde. Als diegene wel graag in de tuin werkt, kijken we hoe we dat werk gericht kunnen oefenen. Niet alleen de eigen organisatie, maar ook de buitenwereld dient mee te gaan. Zoals de gemeente. De locatiemanager: Die moet actie ondernemen voor een woningaanpassing. Denk aan een traplift. Daarvoor mag men acht weken de tijd nemen. Erg lang. Een ander inzicht van het proeftuinteam, is dat trainen in groepsverband winst oplevert. In dezelfde tijd bereikt een therapeut meer mensen tegelijk. De groepen blijken bovendien heel goed dwars door de afdelingen te kunnen lopen. -revalidatie was eerder een op zichzelf staand gremium. Maar er is duidelijk samenhang met activiteiten op de andere revalidatieafdeling en ook met de dagbehandeling. In een vergaderzaaltje gaat juist de agendatraining beginnen. Langzaam schuiven mensen aan: van de -afdeling, van e en een meneer die zelfstandig woont. De pittige activiteitenbegeleidster wijdt hen in in de geheimen van de afspraken. Ook cognitieve training, rolstoeltraining en vaardigheid vinden sinds kort in wisselende samenstellingen plaats. De groepsgenoten leren van elkaar en houden elkaar ook in de gaten. Het sociale aspect draagt bij aan het revalidatieproces. Zo draagt het sociale aspect bij aan het revalidatieproces. Dagbehandeling of nazorg kan ook na ontslag deel uitmaken van de revalidatie. Een knelpunt bij de dagbehandeling is wel de bekostiging. Op dit moment is niet duidelijk wat er wel en wat er niet onder de DBC valt. Om groepstraining te faciliteren gaat Antonia verbouwen. Diverse grijze kantoorruimtes en het mortuarium wijken voor nieuwe dagbehandelings- en oefenruimtes met grote ramen, waardoor revalidanten in contact blijven met de buitenwereld. De vertrekken komen gebroederlijk naast elkaar te liggen op de begane grond. Verder heeft het verpleeg- en revalidatiecentrum een flexibele afdeling geopend. Daar komen cliënten die bijvoorbeeld nog niet sterk genoeg zijn om te beginnen aan revalidatie, of die klaar zijn maar nog niet naar huis kunnen. We willen de revalidatieafdelingen schoon houden, legt de locatiemanager uit. Zo veel mogelijk cliënten de mogelijkheid bieden om te werken aan herstel. Resultaten Onderzoeksgroep SINGER onderzoekt op dit moment de effecten van de revalidatie op cliëntniveau. De resultaten zijn nog niet bekend. Maar de locatiemanager en de projectleider zijn blij dat ze ook 2012 tot hun beschikking hebben voor het proeftuinproject. Het kost tijd en moeite, maar brengt ook resultaten, zegt Ratering. De revalidatiezorg in de keten was voorheen traag en log, maar nu niet meer. Iedereen heeft zijn handtekening ook onder het innovatieproject gezet. We behalen winst ten aanzien van doorstroom en uitstroom, aldus Van Gaasbeek. Nu dient er nog een oplossing te komen voor de financiering van de dagbehandeling en de nazorg van revalidatiecliënten. De inhoudsdeskundigen zijn overtuigd van het nut ervan, maar de zorgverzekeraar is nog terughoudend. Tips uit de 16 proeftuinen 1. Begin op tijd! Het ontwikkelen van een visie op geriatrische revalidatiezorg, maar ook overleg met ketenpartners en verandering in gang zetten, vraagt om een investering in menskracht en middelen. 2. Zorg dat de planning op orde is, zodat de cliënt tijdig kan doorstromen van het ziekenhuis naar het verpleeghuis voor revalidatiezorg en weer terug naar huis. 3. Check de overdracht; begrijpt de ontvangende partij de informatie? Geef als ontvangende partij ook feedback. 4. Betrek de mensen van de werkvloer. Zij kennen de lijnen, zien de knelpunten en de verbeterpunten en bieden oplossingen. 5. Wees alert op de logistieke processen; neem nogmaals je procedures door en kijk waar verbetering mogelijk is. 6. Realiseer je dat eigen regie en verantwoordelijkheid bij de cliënt een cultuuromslag betekent voor de professional; dit vraagt om een andere inzet en werkhouding van de professional. Via is informatie beschikbaar, zoals rapportages en producten (instrumenten) uit de proeftuinen (o.a. triageinstrumenten en zorgpaden). Hier vindt u ook een beknopte versie van de lessons learned tot nu toe, op basis van de procesmonitor. W.J. Ritman weer een beroerte krijgt. Daarnaast leg je een grote verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf neer. Revalideren is hard werken en die inspanning verlangen wij dan ook van de patiënt. Voor verpleegkundigen is de verandering groot, want zij moeten hun werk nu doen met de handen op de rug. En dat betekent: vooral observeren wat er gebeurt en dit vertalen in specifieke revalidatie die iemand dan nodig heeft. Daarnaast is Laurens gestart met het therapeutisch klimaat. Wij gaan nu s morgen direct langs de bedden om alle ins en outs door te nemen. Dat is enorm effectief gebleken, zowel in de beleving van de patiënt als voor de inzet van de behandeling. De therapeuten starten de dag al op de afdeling en zijn dus ook voor de verpleegkundigen direct aanspreekbaar. De lijnen zijn zo een stuk korter en dat komt de behandeling en dus de patiënt ten goede. Wat zijn jouw lessons learned tot nu toe? In de artsengroep is de les vooral dat je echt heel consequent allemaal hetzelfde verhaal hebt. Een voorbeeld: toen we met proeftuinen startten, ontstond er een discussie over de ontslagdatum van de patiënt: moeten we dat nu wel of niet direct meedelen. Dat resulteerde in verschillende verhalen per afdeling en soms zelfs per arts. Heel verwarrend voor het behandelteam en de patiënt. Nu er is één verhaal: dit is uw traject, dit is uw zorgplan, dit is uw voorlopige ontslagdatum. Iets anders is dat de ambitie heel hoog kan zijn, maar dit moet dan organisatiebreed worden ondersteund, ook secretarieel, qua ict-voorziening enzovoort. Met elkaar de schouders eronder blijkt ook een belangrijke voorwaarde. Soms denken we: wat moeten we nog veel, en soms: wat hebben we al een hoop gedaan!

4 8 Veenendaal 7 Apeldoorn 6 Roosendaal 5 Bladel 4 Tilburg 3 Leiden 2 Naarden 1 Amsterdam Overzicht proeftuinen Partners 1. Verpleeghuizen Cordaan 2. Universitair Medisch Centrum, Amsterdam 3. Revalidatiecentrum Reade 4. Cordaan thuiszorg 5. GAZO (samenwerkende huisartsen) 6. Agis Zorgkantoor 7. Agis Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Naarderheem, Vivium Zorggroep 2. Ter Gooi ziekenhuizen, Blaricum 3. Revalidatiecentrum De Trappenberg 4. Vivium thuiszorg 6. Agis Zorgkantoor 7. Agis Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Topaz, schakelunit Zuydtwijk 2. Universitair Medisch Centrum, Leiden 3. Rijnlands Revalidatiecentrum 4. Zorg en zekerheid Zorgkantoor 5. Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis De Wever 2. Elisabeth ziekenhuis 3. Tweesteden ziekenhuis 4. Revalidatiecentrum Leijpark 5. Midden Brabant VGZ Zorgkantoor 6. Uvit Zorgverzekeraar 1. Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen 2. RSZK thuiszorg 3. RSZK Kempen Vitaal 4. Revalidatie Centrum voor Senioren RSZK 5. Maxima Medisch Centrum 6. Zuidoost-Brabant Menzis Zorgkantoor 7. CZ Zorgverzekeraar 1. Stichting Groenhuysen 2. Franciscus Ziekenhuis 3. CZ Zorgkantoor 4. Uvit Zorgverzekeraar 1. Zorggroep Apeldoorn locatie Randenrode 2. Gelre Ziekenhuizen, locatie Doetinchem 3. Agis Zorgkantoor 4. Agis Zorgverzekeraar 1. Zorggroep Charim 2. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 3. Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, Ede 4. Coöperatie fysiotherapeuten Veenendaal 5. Charim thuiszorg 6. Agis Zorgkantoor 7. Agis Zorgverzekeraar Doelgroepen Trauma - Parkinson 16 Leeuwarden 15 Drachten 14 Heerenveen 13 Terborg 12 Zaanstreek 11 Gorinchem 10 Rotterdam 9 Nijmegen Partners 1. Verpleeghuis ZZG Zorggroep (VVT) 2. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 3. St. Maartenskliniek 4. Universitair Medisch Centrum St. Radboud 5. ZZG zorggroep thuiszorg 6. Uvit Zorgkantoor 7. Uvit Zorgverzekeraar 1. Laurens Antonius Binnenweg 2. Laurens Antonius IJsselmonde 3. Ikazia Ziekenhuis 4. IJsselland Ziekenhuis 5. Erasmus Medisch Centrum 6. Maasstad Ziekenhuis 7. St. Franciscus Gasthuis 8. Achmea Zorgkantoor 9. Achmea Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Rivas Zorggroep 2. Beatrix ziekenhuis (Rivas) 3. Rivas thuiszorg 4. Uvit (Trias) Zorgkantoor 5. Uvit (Trias) Zorgverzekeraar 1. Evean Zorg 2. Zaans Medisch Centrum (ziekenhuis) 3. Evean fysio 4. Fysiocentrum Zaanland PM 5. Achmea Zorgkantoor 6. Achmea Zorgverzekeraar NB. Ook stappen ondernemen om gemeente als partij te betrekken i.v.m. verstrekkingen vanuit WMO, zoals vervoer en huishoudelijke zorg 1. Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia (Azora VVT) 2. Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem 3. Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, Arnhem 4. Verpleeghuis den Ooiman (Sensire) 5. Menzis Zorgkantoor 6. Menzis Zorgverzekeraar 1. Verpleeghuis Meriant 2. Ziekenhuis de Tjongerschans 3. De Friesland Zorgverzekeraar 4. Friesland Zorgkantoor 1. Verpleeghuis ZuidOostZorg, locatie De Marrewyk 2. ZorgThuis, ZuidOostZorg 3. Nij Smellinghe (ziekenhuis) 4. Friesland Zorgkantoor 5. De Friesland Zorgverzekeraar 1. Zorggroep Noorderbreedte 2. Medisch Centrum Leeuwarden 3. Noorderbreedte thuiszorg 4. Noorderbreedte Bornia Herne 5. Noorderbreedte De Batting (Harlingen) 6. Noorderbreedte Expertisecentrum 7. De Friesland Zorgverzekeraar 8. Friesland Zorgkantoor Doelgroepen Amputatie Amputatie Amputatie en W.J. Ritman

5 Proces- en effectmonitor proeftuinen 2011 Leerzaam jaar in de proeftuinen Het project overheveling geriatrische revalidatiezorg loopt nu ruim een jaar; tijd voor een tussenrapportage met Antoinette Bolscher en Ineke Zekveld. Wat is de stand van zaken er zijn er al lessons learned. Tekst Jacqueline Donga Analyses en effecten voor de cliënt Ineke: SINGER heeft vragenlijsten uitgezet in verpleeghuizen onder verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en fysiotherapeuten. Een voorbeeld van wat we meten en willen weten is: als cliënten een intensievere behandeling hebben gehad, wat zijn dan de effecten voor de cliënt? Heeft dit invloed op de behandelduur en/of het functioneren van de cliënt? Welke innovatieve interventies werken nu echt en waaruit blijkt dit? Vier weken na zijn ontslag wordt ook de cliënt en zijn mantelzorger bevraagd. Zo verkrijgen we inzicht in het effect van nieuwe interventies die in de proeftuinen plaatsvinden. Op dit moment is het nog te vroeg om uitspraken te doen. Er zijn nu in 2 periodes vragenlijsten uitgezet, maar nog niet alle gegevens zijn binnen en geanalyseerd. Wel is er voorzichtig een trend te signaleren, bijvoorbeeld een afname van de opnameduur. Echter, de gegevens moeten nog verder geanalyseerd en gekoppeld worden aan onder andere gegevens uit de procesmonitor. Pas na de derde meting kan volledige analyse plaatsvinden. Bevindingen in het proces Antoinette: De ontwikkeling van de vernieuwing in de geriatrische revalidatiezorg in het verpleeghuis kost veel tijd. Soms denken organisaties de zaken al aardig op orde te hebben, maar blijkt het proces in de keten (ziekenhuis-verpleeghuis-thuis) nog veel beter te kunnen. Gebrek aan inzicht in dit proces of gebrek aan kennis van elkaars processen ligt hier vaak aan ten grondslag. Een voorbeeld is de overdracht. Voor de ontvangende partij is deze informatie niet altijd zo duidelijk als de afzender denkt. Stem op elkaar af wat je van elkaar nodig hebt en betrek hier mensen van de werkvloer bij. Zij kunnen goed aangeven welke informatie relevant is (inhoud) en hoe je dit zo praktisch mogelijk maakt (vorm). ervaart hij als het terugkrijgen van eigen regie, na een periode waarin hij vaak erg afhankelijk was van anderen. Samenwerking in de keten Duidelijk wordt dat elkaar kennen, vertrouwen, en elkaar iets gunnen vanuit het belang van de cliënt, cruciaal is. Wat bieden de diverse ketenpartners en wat kan men van elkaar leren? Waarom is bijvoorbeeld bij de ene organisatie de ligduur langer dan bij de andere organisatie? Op werkbezoek gaan bij elkaar is zinvol, zodat inzicht ontstaat in elkaars werkwijze en processen. Het doorverwijstraject van verpleeghuis naar huis verdient nog extra aandacht; dit moet tijdig ingezet worden. De ontwikkeling van of doorverwijzing naar poliklinische behandeling, dagbehandeling of eerstelijns zorg kan nog beter geregeld worden, aldus Antoinette. Zij vervolgt: Dit eerste jaar van het project van de geriatrische revalidatiezorg is de nadruk vooral gelegd op het eerste deel van de keten, namelijk de doorstroming van ziekenhuis naar verpleeghuis. Dit heeft ondermeer te maken met de bekostiging van de geriatrische revalidatiezorg en de organisatie van het proces. De bevindingen over dit eerste jaar zijn uiteraard besproken in de landelijke stuurgroep. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog hoe de poliklinische revalidatie van de cliënt bekostigd kan worden. De stuurgroep gaat dit nader onderzoeken. Triage Een ander punt van aandacht en zorg is nog de triage : komt de cliënt op de juiste plek en krijgt hij de juiste behandeling. Verenso heeft de opdracht gekregen hiervoor een instrument te ontwikkelen. Dit zal rond de zomer 2012 gereed zijn. Ineke: In het SINGER-onderzoek wordt ook aan de arts en aan de cliënt gevraagd of dit proces goed verloopt. Belangrijk is: welk type zorg heeft iemand nodig en wat moet daarvoor ingezet worden. Door de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg zal de professional indiceren in plaats van het CIZ. Dat is een wezenlijke verandering. Een goed aanbod en beschikbaarheid van geriatrische revalidatiezorg vereist van alle partijen een actieve participatie en inzet. Andere zorg Antoinette: Waar organisaties zich vaak ook in vergissen is dat revalidatiezorg echt iets anders is dan verpleeghuiszorg. Het doel van revalidatiezorg is de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Het hele klimaat op de afdeling moet daarop gericht zijn. De cliënt oefent zoveel mogelijk, de professional ondersteunt met de handen op de rug. Dit vraagt om een andere houding en een bepaalde assertiviteit van de professional. Dat is er niet zomaar, daarin behoeft de professional ondersteuning of opleiding. In de proeftuinen blijkt dat het proces in veel situaties korter en efficiënter kan. Een voorbeeld: een cliënt is uitbehandeld en op dat moment wordt het traject naar huis ingezet. Echter, als bij opname direct een voorlopige ontslagdatum wordt vastgelegd en dan ook samen met de cliënt wordt gekeken wat er daarna nodig is in de thuissituatie (denk aan aanpassingen, huishoudelijke hulp en dergelijke), dan levert dat tijdswinst op als je op dat moment dat proces ook in gang zet. Mooie ontwikkelingen Beiden: De intensivering van de behandeling en andere vormen van behandeling zijn goede ontwikkelingen. Intensivering betekent meer uren revalidatie, ook in de weekenden revalideren en vaker revalideren dan op één vast moment op de dag. Andere vormen van behandeling zijn bijvoorbeeld in groepsverband trainen, interdisciplinair werken (met meerdere therapeuten tegelijkertijd) en gebruik maken van bijvoorbeeld computergames en -simulaties. Cliënten worden zo veel meer gestimuleerd, ook door elkaar, leren van elkaar en dat lijkt veel op te leveren. Belangrijk is ook dat de revalidatiedoelen worden opgesteld samen met de cliënt. Dat de cliënt actief wordt betrokken SINGER ontwikkelt ook een leidraad, bedoelt voor zorginkopers en zorgaanbieders. Ineke: Voor zorginkopers (zorgverzekeraars vanaf 2013) omdat zij deze vorm van zorg nog niet kennen. Voor zorgaanbieders is het een leidraad hoe goede geriatrische revalidatiezorg op te zetten. Deze leidraad wordt gebaseerd op expertinterviews en uitkomsten van de monitor en bevatten onder andere goede voorbeelden. De leidraad is een groeidocument en zal te zijner tijd ook evidenced based zijn. De rol van de zorgverzekeraars Antoinette: De zorgverzekeraars zijn een belangrijke partner. Zij participeren in de proeftuinen, echter niet allemaal even actief, sommigen zijn meer op afstand. Dat is een belangrijk aandachtspunt, want zij kopen deze vorm van zorg straks wel in. Hiervoor is het noodzakelijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraar nu al met elkaar in gesprek gaan: wat willen zorgorganisaties bieden, wat willen zorgverzekeraars contracteren? Wat verwacht en vraag je van elkaar? Belangrijke vragen in de voorbereiding naar beschikbaarheid en een goed aanbod van geriatrische revalidatiezorg voor cliënten. Antoinette Bolscher is, samen met Hannie Fonk, procesbegeleider van de 16 proeftuinen die meedoen in het project van de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg. Zij begeleiden de proeftuinen al vanaf de opstartfase in 2010, zorgen voor onderlinge kennisdeling en monitoren het proces. Het doel van de begeleiding is leerervaringen delen en inzicht verkrijgen in de innovatie in de geriatrische revalidatie, de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met zorgkantoren en zorgverzekeraars. Ineke Zekveld is de coördinator van Singer, (samenwerking en innovatie in geriatrische revalidatie) bestaande uit VUmc, MUMC en LUMC. Onder leiding van prof. dr. Wilco Achterberg evalueert Singer het proces en het effect van de innovaties in de proeftuinen op cliëntniveau.

6 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam () Intensieve behandeling resulteert in terugkeer in de maatschappij Het eerste centrum in Nederland dat volledig gericht is op ouderenrevalidatie bevindt zich in Hillegersberg, in Rotterdam. Sinds 2009 heeft het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam () de officiële revalidatie-erkenning. Specialistische revalidatiezorg voor ouderen op deze wijze is uniek in Nederland. Het bestaat uit drie bedrijven onder één dak: klinische revalidatie, poliklinische revalidatie en het verpleeghuis. Tekst Irene van Dijck Van verpleeghuis naar revalidatiecentrum In september 2012 is het 50 jaar geleden dat mevrouw Brouwer haar droom verwezenlijkt zag voor een plaats waar mensen met een reumatische aandoening de zorg krijgen die zij nodig hebben, maar ook nog een zelfstandig leven kunnen leiden: het Reumaverpleeghuis. Het Reumaverpleeghuis verbreedde haar aandacht naar die ouderen die ook baat hebben bij intensieve medische en paramedische zorg, bijvoorbeeld mensen die getroffen worden door een beroerte. Wim van Deventer, directeur : We hebben eigenlijk goed naar onze cliënten geluisterd. Zij gaven aan er alles voor over te hebben om weer naar huis te kunnen. Met elkaar deelden we de ambitie om de cliënten een goed thuis te bieden, maar sommigen wilden meer. Wij zijn ons gaan afvragen hoe we dat konden realiseren. Zo zijn de stappen gezet naar een multidisciplinaire medisch specialistische behandeling. Deze behandeling was zo succesvol dat in 2009 de naam veranderd is in centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam () en officieel erkend is als revalidatiecentrum. Nieuwe manier van werken Voor de medewerkers betekende de omslag naar een revalidatiecentrum een nieuwe manier van werken. Ewout Kattevilder, fysiotherapeut: Voor ons als behandelaars was dat een enorme omschakeling. We moeten nu vooruit denken, anticiperen en inschatten wat te doen om de cliënt verder te helpen. Daarnaast wordt niet alleen gerevalideerd in de oefenzaal, maar ook op de afdelingen wordt doorgetraind. Alle behandelingen en afspraken worden centraal ingepland, zelfs in de avond en in het weekend. Je moet er op vertouwen dat je collega s de behandelingen goed plannen, je hebt dat zelf niet meer in de hand. Dat is soms heel lastig, aldus Kattevilder. Focus naar huis Ouderen hebben vaak te maken met meerdere lichamelijke problemen tegelijk. Vooral een kan veel schade berokkenen en terugkeer naar huis bemoeilijken. Om die reden werkt het vanuit de doelstelling dat de revalidant zelf weer naar huis moet willen. Fuad el Jammal, revalidatiearts, licht toe: Wij hebben de ambitie om de cliënt te motiveren, zodat hij tot op hoge leeftijd de topprestatie kan leveren van revalidatie. Daarnaast is het van groot belang dat de terugkeer naar huis duurzaam is. Het maatschappelijk belang daarvan, de kostenontwikkeling van de zorg en de schaarste op de arbeidsmarkt is groot. Veel cliënten die in de kliniek revalideren, gaan na een paar weken naar huis, eventueel gecombineerd met poliklinische revalidatie. De doelstelling duurzaam terug naar huis wordt door 80% gehaald. Uit onderzoek, dat in het kader van de HKZ certificering is uitgevoerd, blijkt dat ex-patiënten zeer tevreden zijn. Zij geven het gemiddeld een 8,4 en 95% beveelt het aan bij familie en vrienden. Behandeling van multiproblematiek Revalidatie in het is mogelijk voor cliënten met bijvoorbeeld een, niet aangeboren hersenletsels, orthopedische aandoeningen, hartaandoeningen, ademhalingsaandoeningen (waaronder COPD), amputaties, reumatische aandoeningen, wonden/decubitus, multitrauma en conditie- en/of functionaliteitsverlies na operatie en ziekenhuisopname. De expertise van het ligt voornamelijk op een combinatie van het bovenstaande, de medische multiproblematiek. El Jammal: In de kliniek én de polikliniek vindt revalidatie plaats op basis van modules. Iedere module kent individuele en groepsgewijze behandeling. Afhankelijk van hoeveel belasting de cliënt aan kan, stel ik het aantal revalidatieuren vast. De behandeling is multidisciplinair en bestaat uit een combinatie van fysiek trainen, oefenen van vaardigheden en colleges. Het behandelteam bestaat uit onder andere een revalidatiearts en een specialist ouderengeneeskunde, een unieke en zeer functionele combinatie bij de revalidatie van ouderen. Daarnaast zijn (neuro)psychologen, verpleegkundigen en verzorgenden, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, bewegingsagogen, diëtisten, maatschappelijk werkers, voedingsassistenten, creatief therapeuten en een humanistisch geestelijk verzorger betrokken bij het revalidatietraject. Kattevilder: Wij trainen in een zeer modern ingerichte fitnesszaal, waar ouderen zich thuis voelen. De behandelingen worden ingepland door een centrale planning. Vervoerders zorgen ervoor dat elke cliënt op het juiste moment bij de juiste behandelaar is, zodat er zeer efficiënt ingepland en gewerkt kan worden. Samenwerking Klinische revalidatie in het vindt plaats onder de noemer van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Van Deventer: Doordat het een officiële erkenning heeft als revalidatiecentrum, hebben wij afspraken kunnen maken en contracten kunnen afsluiten met de zorgverzekeraars. Hierdoor is het mogelijk om elke cliënt te revalideren voor het aantal uur dat de revalidatiearts nodig acht. Het aantal uur revalidatie per week hangt af van de belastbaarheid van de cliënt. Indien de revalidatiearts vindt dat de cliënt 12 uur revalidatie aankan en dat dit wenselijk is, dan wordt dat in het behandelprogramma ingepast. Van Deventer: We hebben een intensieve samenwerking met de verschillende ziekenhuizen in de omgeving, maar ook met ziekenhuizen die verder weg liggen, zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en Capelle a/d IJssel. Daarvoor is het sinds kort mogelijk om cliënten elke dag op te nemen, dus ook op zaterdag en zondag. Hierdoor starten patiënten sneller met revalideren, op de juiste plek en met de juiste behandelaren. Een goede basis om de zorg te leveren die wij zo belangrijk vinden. Het heeft een bijzondere revalidatietuin, ontworpen door Piet Oudolf, een wereldberoemde architect van stadsparken. Het wordt de komende jaren uitgebreid met onder andere een therapeutisch zwembad. ActiZ, organisatie van zorgondernemers Oudlaan GA Utrecht Postbus RG Utrecht Telefoon (030) publicatienummer

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. Vlnr Janneke Heesen, Aad Koster, Patricia Geerts Met het verschijnen

Nadere informatie

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL

GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL 288 Deze folder is een samenwerking van: Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis met een gebroken heup. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Proeftuinen in de praktijk

Proeftuinen in de praktijk Proeftuinen in de praktijk Inhoud presentatie 1. Situatieschets 2. Historie 3. Proeftuin op papier 4. Proeftuin in praktijk Situatieschets Regio West Achterhoek 1 ziekenhuis in Doetinchem 2 verpleeghuizen

Nadere informatie

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de (toekomstige) overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. Vlnr Constance Beeker, Henriëtte Neuteboom, Aad Koster

Nadere informatie

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket

Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Proeftuinen Naarderheem: Een mooi boeket Nominatie KNMG Pluim 26 juni 2012 Aafke de Groot en Ellen Vreeburg specialisten ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem Proeftuinen Naarderheem Geriatrische revalidatie

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod

Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Proeftuinen van vernieuwend zorgaanbod Een tabloid over de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. Vlnr Constance Beeker, Henriëtte Neuteboom, Aad Koster Door aandacht

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren

06-11-13. Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde. Revalideren is blijven participeren. Revalideren is blijven participeren 06-11-13 Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) Voorstelronde Wie bent u en heeft u nog een vraag aan ons? 4 november 2013 Mirjam van Peet en Irene van Dijck Revalideren van ouderen boven de

Nadere informatie

Revalidatiecentrum. De Dillenburg

Revalidatiecentrum. De Dillenburg Revalidatiecentrum Welkom bij! Revalidatiecentrum in Vlaardingen heeft jarenlange ervaring met geriatrische revalidatie. Wij zijn expert in het succesvol laten revalideren van voornamelijk kwetsbare ouderen.

Nadere informatie

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011

Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Tussenmeting Procesmonitor Proeftuinen Geriatrische Revalidatie voorjaar 2011 Antoinette Bolscher Hannie Fonk Procesbegeleiders Proeftuinen Juni 2011 In opdracht van de Stuurgroep Proeftuinen Geriatrische

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie herstel. Informatie over: Een knie- en heupoperatie In een aangename omgeving. Herstellen na een knie- of heupoperatie kan samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod van Laurens. meer

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Inhoud Wat is proeftuin Leiden Opdracht en stand van zaken Eerste conclusies

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Revalidatie speciaal voor oudere mensen Revalideren kan moeilijker zijn als u op leeftijd bent. Woonzorgcentrum Bornholm heeft de kennis in huis om u te helpen bij uw herstel. Deze

Nadere informatie

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling

Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) Informatie en behandeling Multiple Sclerose (MS) De aandoening Multiple Sclerose (MS) kan beperkingen met zich meebrengen in uw dagelijkse leven. In deze folder leest u wat het behandelprogramma

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die

Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname in De Die Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in De Die werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis.

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie biedt tijdelijke intensieve zorg aan kwetsbare ouderen om te herstellen en te reactiveren na een operatie, ongeval of ernstige

Nadere informatie

Revalideren bij Pleyade

Revalideren bij Pleyade Revalideren bij Pleyade www.pleyade.nl Wat de cliënt wil bereiken, staat bij ons voorop. Jelle Kruysmulder, fysiotherapeut Samenvattend In een prettige omgeving revalideren kan bij Pleyade Revalidatie.

Nadere informatie

Omdat wij u het goede wensen

Omdat wij u het goede wensen Omdat wij u het goede wensen Zo goed mogelijk weer (leren) functioneren. Dat is waar Reactiveringscentrum Klimop voor staat. Na een ingrijpende ziekte, een (heup)operatie of een beroerte krijgt u in Reactiveringscentrum

Nadere informatie

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis

Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis Klinische revalidatie Poliklinische revalidatie Verpleeghuis RRR: hét revalidatiecentrum voor ouderen Het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR) is een zelfstandige organisatie in Rotterdam

Nadere informatie

Revalidatie Centrum voor Senioren

Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Revalidatie Centrum voor Senioren Een mensenleven kan door een ongeluk of ziekte totaal veranderen. Dagelijkse bezigheden zijn dan opeens niet zo vanzelfsprekend. In het

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde

Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde www.zge.nl Geriatrische revalidatie bij Zorggroep Elde Revalideren met een deskundig team van behandelaars Bent u na een ziekenhuisopname aangewezen op kortdurende revalidatie? Dan biedt de geriatrische

Nadere informatie

Nu is van u. Geriatrische revalidatie

Nu is van u. Geriatrische revalidatie Nu is van u. Z zelfs o mog tandig e func lijk wee r tio w w w neren.viv ent.n l Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie 'De verzorgenden en de therapeuten zijn ontzettend aardig en helpen me

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark

Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname in In het Zomerpark Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in In het Zomerpark werkt u aan een verantwoorde

Nadere informatie

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Norschoten Klaverweide 1 3773 AW Barneveld T 0342-40 40 00 E info@norschoten.nl I www.norschoten.nl Revalidatie

Nadere informatie

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven

Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalidatie Snel herstel en weer regie over uw eigen leven Revalideren bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) Een volledig op uw situatie afgestemd revalidatieplan Uw mantelzorgers worden nauw betrokken Vertrouw

Nadere informatie

Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Polikliniek Vivium Naarderheem. Vivium helpt u verder

Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Polikliniek Vivium Naarderheem. Vivium helpt u verder Polikliniek Vivium Naarderheem Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 iek Poliklin Vanuit huis verder revalideren in Naarderheem? Vivium helpt u verder Welkom op de polikliniek Naarderheem U bent tijdelijk

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband

Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Platform geriatrische revalidatiezorg Amsterdam / Diemen / Amstelveen; een kennisplatform in SIGRA-verband Kwetsbare ouderen na ziekenhuisopname: - naar huis (eventueel met zorg thuis, therapie, etc) -

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Oncologische Revalidatie bij ouderen Ontwikkeling van de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie Leerdoelen U maakt kennis met de richtlijn Geriatrische Oncologische Revalidatie en deelt kennis

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Locatie Arnhem - Doetinchem - Ede Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson en Parkinsonisme kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Niet alleen voor

Nadere informatie

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius IJsselmonde. Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. meer dan zorg Laurens Antonius IJsselmonde Centrum voor revalidatie en kortdurende zorg meer dan zorg Antonius IJsselmonde Antonius IJsselmonde is een centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. Hier krijgt u op individuele

Nadere informatie

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland

Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland Revalideren in een woonzorgcentrum van Carintreggeland 2 Revalideren bij Carintreggeland Bent u door een beroerte, knie/heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede

Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname in Berkenstede Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Berkenstede werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

Breder perspectief op herstelzorg

Breder perspectief op herstelzorg Verenso jaarcongres 2011 Breder perspectief op herstelzorg Jan Coolen deze inleiding WAT VOOR WIE HOE 1. WAT tussen vitaal thuis en langdurig beperkt Herstelzorg: - bij kwetsbare ouderen - als gerichte

Nadere informatie

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand!

Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Revalideren is topsport Wij bieden de helpende hand! Succesvol revalideren doet u samen met zorggroep Maas & Waal 1. Uw doelen: wat u wilt bereiken; 2. Uw inspanningen: revalideren doet u zelf; 3. Onze

Nadere informatie

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Revalidatie. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Revalidatie Informatie voor patiënten F1017-3135 september 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Chronische bronchitis en longemfyseem (COPD) OP EIGEN KRACHT VERDER Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt

Nadere informatie

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart

Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname in Slotervaart Revalideren na een ziekenhuisopname U gaat revalideren na een ziekenhuisopname. Tijdens uw verblijf in Slotervaart werkt u aan een verantwoorde terugkeer

Nadere informatie

Geriatrische Revalidatie Zorg in Meerstate

Geriatrische Revalidatie Zorg in Meerstate De baas blijven...... over eigen leven Geriatrische Revalidatie Zorg Mozartstraat 91 1962 AB Heemskerk T 088 995 74 78 correspondentieadres Postbus 95 1960 AB Heemskerk T 088 995 80 00 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Afspraken triage, transfer en overdracht Ziekenhuis Geriatrische Revalidatiezorg Eerstelijns zorgaanbieders Maastricht, september 2015, versie 1 Inhoud Inleiding 1

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische Revalidatiezorg Geriatrische Revalidatiezorg Informatie bij opname in Nolenshaghe en Mechropa Geriatrische Revalidatiezorg bij Saffier De Residentie De specialist in het ziekenhuis waar u behandeld bent heeft bepaald

Nadere informatie

De neurologische revalidatie unit (NRU)

De neurologische revalidatie unit (NRU) De neurologische revalidatie unit (NRU) informatie voor cliënt en familie neurologie Rijnland Ziekenhuis Verpleeghuis Leythenrode U bent opgenomen geweest op de afdeling neurologie van Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam

REVALIDATIE OP TJAMSWEER. Zonnehuis Solwerd Appingedam REVALIDATIE OP TJAMSWEER Zonnehuis Solwerd Appingedam Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn

REVALIDATIE. Zonnehuis Oostergast Zuidhorn REVALIDATIE Zonnehuis Oostergast Zuidhorn Wellicht heeft u na een ziekenhuisopname extra zorg nodig? Of u kunt een korte periode niet voor uzelf zorgen? U wilt na een operatie van bijvoorbeeld een nieuwe

Nadere informatie

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis

Reva li da tie. met vertrouwen naar huis Reva li da tie met vertrouwen naar huis Alles is revalidatie Trainen in een gastvrije omgeving met uitstekende faciliteiten Waarom revalidatie Revalideren is leren om weer zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis Transmurale zorg Transmurale CVA-zorg i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding Per jaar krijgen in Nederland ruim 39.500 mensen een beroerte. In de medische wereld wordt dit een cerebro vasculair

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie

Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Innovaties in de Geriatrische Revalidatie Wilco Achterberg, Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde, LUMC Specialist Ouderengeneeskunde Topaz Inhoud Geschiedenis: kerk, leger, staat, markt

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Afdeling transmurale zorg In Máxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Daar valt ook de zorg onder die

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt

Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt Op weg naar herstel Consensus over een zorgpad geriatrische revalidatiezorg: een Delphi studie Irma Everink & Jolanda van Haastregt 12-02-2016 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Onderwerp: Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad 1 GEBROKEN HEUP MET ELKAAR WERKEN AAN HERSTEL Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis met een gebroken

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos. Revalideren in hartje Kerkrade met persoonlijke aandacht

Zorg- en revalidatiecentrum Hambos. Revalideren in hartje Kerkrade met persoonlijke aandacht Zorg- en revalidatiecentrum Hambos Revalideren in hartje Kerkrade met persoonlijke aandacht Zorg- en revalidatiecentrum Hambos Ons aanbod: uniek in de regio Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) helpt u

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg

Laurens Antonius Binnenweg. Centrum voor revalidatie en specialistische zorg. meer dan zorg Laurens Antonius Binnenweg Centrum voor revalidatie en specialistische zorg meer dan zorg Antonius Binnenweg De medewerkers van Antonius Binnenweg zijn gespecialiseerd in het bieden van revalidatie zorg

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA

De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA De kaderarts GRZ en de zorgverzekeraar 26 januari 2017 Drs. Hans van Willenswaard Manager behandeling ZHGA 1 Inhoud De zorgverzekeraars Inkoopproces Tarieven Verenso criteria Eigen aandachtspunten per

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met een beroerte

Behandeling van patiënten met een beroerte Revalidatie Behandeling van patiënten met een beroerte Een beroerte heeft vaak grote gevolgen. Een beschadiging van de linker hersenhelft heeft andere gevolgen voor het dagelijks functioneren van de patiënt,

Nadere informatie

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt Patiënteninformatie De CVA- keten Delft/Westland/Oostland U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

Revalideren in Bornholm

Revalideren in Bornholm Revalideren in Bornholm Inhoudsopgave Wat is revalideren 1 Verpleeghuis Bornholm 1 Revalidatieafdeling 1 Therapeutisch klimaat 2 Enkele specialismen nader toegelicht 3 Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Nadere informatie

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad

Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Een gebroken heup (collumfractuur) Collum Care zorgpad Beter voor elkaar 2 Gebroken heup met elkaar werken aan herstel Inleiding U bent via de Spoedeisende Hulp opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis met een

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg Ziekenhuis Geriatrische revalidatiezorg - Eerstelijns zorgaanbieders Afspraken triage, transfer en overdracht Maastricht, 1 september 2014 1 1. Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Geriatrische revalidatiezorg. Revalidatie na ziekenhuisopname

Geriatrische revalidatiezorg. Revalidatie na ziekenhuisopname Geriatrische revalidatiezorg Revalidatie na ziekenhuisopname Wanneer u na een ziekenhuisopname revalidatie nodig heeft kunt u daarvoor terecht binnen Rijnland Zorggroep. In deze brochure leest u wat u

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA

PATIËNTEN INFORMATIE. Pijnrevalidatie. Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA PATIËNTEN INFORMATIE Pijnrevalidatie Locatie Spijkenisse Medisch Centrum VAN WEEL-BETHESDA In deze folder geven het Maasstad Ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie

Volwassenen met cerebrale parese. Revalidatie Volwassenen met cerebrale parese Revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is cerebrale parese? 3 Houding en beweging 3 Denkfuncties 3 Voor wie is dit revalidatieprogramma? 3 Welke vragen kunnen aan bod

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren

Libra R&A locatie Leijpark. Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie. klinische opname kinderen/jongeren Libra R&A locatie Leijpark Niet Aangeboren Hersenletsel Algemene revalidatie klinische opname kinderen/jongeren Deze folder is bedoeld voor kinderen/jongeren (of hun ouders/verzorgers) die met de diagnose

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie

Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie. Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Beenoperatie bij kinderen met intensieve revalidatie Verbeteren van zitten, staan en/of lopen door Single Level Surgery (SiLS) en revalidatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Voor wie? 3 Het besluit tot SiLS

Nadere informatie