PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 1 PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties 1984 Politieke fantasie en de amoraliteit van de politiek in het nucleaire tijdperk. Theologen over een politieke ethiek van de vrede, in: Th.de Wit (red.), Naar een radicale politieke ethiek, De Horstink, Amersfoort 1984, De straf, het nut en het sacrale, in: Veroordeeld? Over kerk en gevangenis, Hilversum 1986, (samen met M.Terpstra) 1987 Afschrikking en zelfopoffering. Thomas Hobbes en het nucleaire tijdperk, in: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie, (dec. 1987), (samen met M.Terpstra) 1989 Het risico van de zingeving. De filosofische discussie over de grenzen van de rationaliteit tegen de achtergrond van Max Weber, in: Th.Zweerman/J.Wissink (red.), Ruimte van de geest, Kampen 1989, De gemeenschap tussen verlangen en bedreiging, in: L.ten Kate (red.), Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, Leuven/Apeldoorn 1991, (samen met L.ten Kate) 1992 Het Hegel-effect. De revolte tegen het einde van de geschiedenis, in: B.van Stokkum (red.), Voorbij de ideologie? Zingeving en politiek na Fukuyama's 'Einde van de geschiedenis', 1992, Het maatschappelijk geschenk. De verlossing van de schuld in Hobbes' Leviathan, in: M.Terpstra (red.), Schuld en Gemeenschap. Hoofdstukken uit een genealogie van de schuld, Ambo/Baarn 1992, (samen met M.Terpstra) De onontkoombaarheid van de politiek. De soevereine vijand in de politieke filosofie van Carl Schmitt, Diss. Nijmegen, (VII-XVII pp.) 1993 De vijand van de mensheid. Over oorlog en politiek, vijand en misdadiger, in: Arcade4 (1993), Creatieve hermeneutiek. De harmonie tussen waarheid en wet in Veritatis Splendor', in: H.W.M.Rikhof/F.J.H.Vosman (red.), De schittering van de waarheid. Theologische reflecties bij de encycliek Veritatis Splendor, Meinema, Zoetermeer 1994,

2 Een politiek van verdeeldheid. Over vriendschap en vijandschap, in: Filosofie en Praktijk 16/1 (1995), De ontluistering van de politiek. Over Eénpartijstaat Nederland en postmoderne democratie, in: Socialisme en Democratie52/4 (1995), Katholicisme, deconstructie en democratie, in: E.Borgman, B. van Dijk en Th.Salemink (red.), Katholieken in de moderne tijd. Een onderzoek door de Acht Mei Beweging, De Horstink/Zoetermeer (1995), Negative Theology in Dutch Literature: Frans Kellendonk - Wissink, J.B.M (ed.), (Dis)continuity and (De)construction. Reflections on the meaning of the past in crisis situations, Kok/Kampen (1995), De sluiers van de democratie. Over volkssoevereiniteit en politieke representatie - Bulhof, Ilse N/ Welten, Ruud, Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek, Kok Agora, 1996, Het 'uitzonderlijke' als messiaanse mogelijkheid: De negatieve politieke theologie van Jacob Taubes - Tijdschrift voor Theologie, 36e jaargang 1996/4, (samen met M.Terpstra) 1997 No spiritual investment in the world as it is. Die negative politische Theologie Jacob Taubes' - Etappeno. 13 (sept. 1997), (samen met M.Terpstra). Walter Benjamin en Carl Schmitt: een politiek-theologische confrontatie - Benjamin Journaal 5 (1997) (samen met M.Terpstra) Humanisme en fundamentalisme - De uil van Minerva (1998) 4, De verloren onschuld van de solidariteit. Een kleine genealogie en een probleemstelling - Theo de Wit/Henk Manschot (red.) Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999) Ter Inleiding - Theo de Wit/Henk Manschot (red.) Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999) 7-16, en De ordening van het verlangen - Anne-Marie Korte, Frans Vosman en Theo de Wit (red.), De ordening van het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities - Meinema/ Zoetermeer (1999) Warme en koude apocalyps. Een essay over tolerantie en geschiedenisfilosofie - Th.Clemens, W.Otten en G.Rouwhorst (red.) Het einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom- Valkhof Pers/Nijmegen, 1999, De trivialisering van de tolerantie. Een essay over de liberale neutralisering van cultuurverschillen - Liber Amicorum Prof.dr.P.Tommissen, La Hulpe, 2000, Carl Schmitt - Kritisch denkerslexicon, juli 2000, Op soek na die fanatikus. Humanisme en fundumentalisme - Fragmente. Tijdskrif fir Filosofie en Kultuurkritiek, Nommer 6, 2000, Gevoel zonder grenzen. Een onsentimentele inleiding - Th.W.A.de Wit (red.), Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, 2000 (Thomas More Academie), 9-30.

3 The return of the religion. Vattimo's reconciliation of christian faith and postmodern philosophy - Bijdragen 61 nr.4, 2000, No spiritual investment of the world as it is. The Political Theology of Jacob Taubes, in: Ilse N.Bulhof, Laurens ten Kate (ed.), Flight of thegods, Fordham University Press, New York, 2000, (samen met Marin Terpstra) 2001 De trivialisering van de tolerantie, in: Marcel ten Hooven (red.), De lege tolerantie, Boom, Amsterdam 2001, Het risico van de politiek. Carl Schmitt en het politieke kwaad, in: G.Buys en H.Woldring (red.), Grote politieke denkers. Hun strijd tussen goed en kwaad, Amsterdam 2001, Tolerantie en politiek. Over het liberalisme van de angst en de angst voor het liberalisme - Roel Kuiper e.a, Tolereren ofbekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid, Zoetermeer 2001, (boekdeel) Op zoek naar de vijand. De agressiviteit van de vooruitgang volgens Carl Schmitt, in: A.Braakman, J.de Visscher (red.), De conservatieve revolutie, Kapellen: 2001, Vriend of vijand - Een oneigentijds geschrift over politiek - Carl Schmitt, Het begrip politiek, Amsterdam 2001, 7-45 en (inleiding) De nieuwe achteloosheid. Een inleiding - Frans J.H. Vosman en Theo W.A. de Wit (red.), De nieuwe achteloosheid, Kampen 2001, (samen met Frans Vosman) (inleiding) 2002 The Ups and Downs of Tolerance. An Introductory Essay on the Genealogy of (religious) Tolerance - Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 2002, (tijdschriftartikel) Hoe de bunkers te verlaten? Ignatieffs halfslachtige oefening in politieke realiteitszin. Michael Ignatieff - Mensenrechten en terreur. Thomas More Academie, Nijmegen, 2002, (boekdeel) Die Trivialisierung der Toleranz. Üeber die liberale Neutralisierung kultureller Unterschiede - Etappe. Zeitschrift für Politik, Kultur und Wissenschaft 16, Bonn 2002, (tijdschriftartikel) De ontwarring van een gordiaanse knoop - Abdul Wahid van Bommel e.a.- De Islam en het Westen. Botsende religies. Theologische visies op macht in Islam en Christendom, Kok/Kampen, 2002, (boekdeel) 2003 Tolerantie: olie of zand in de machine? Ignaas Devisch & Gert Verschraegen (red.), De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij, Boom Amsterdam 2003, (boekdeel) Het intolerantievertoog, ofwel: hoe de liberale democratie om zeep te helpen met Herbert Marcuse en Carl Schmitt - Groniek. Historisch Tijdschrift, nr. 160, juni 2003, (Bijdrage aan themamummer) Rationalisme en populisme : twee varianten van het intolerantievertoog in de moderne filosofie van de liberale democratie Filosofie, jg. 13/ 4, aug./sept. 2003, (tijdschriftartikel) De verenigde mensheid en haar obstakel. De vele gezichten van de radicale politiek volgens Alain Finkielkraut Wapenveld, 53. jg. No 6 (dec.2003), (tijdschriftartikel) 2004 De tolerantie tegen haar liefhebbers verdedigd. Radix, 4, 2004,

4 Nostalgie naar de vijand. Over de verloren eer van de politieke tegenstrever. Tijdschrift voor humanistiek, 20, 2004, Over de onbescheidenheid en kwetsbaarheid van culturen. Het multiculturalisme in de revisie bij zijn genealogen. Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology, 2004, Rationalisme en populisme: twee varianten van het intolerantievertoog in de moderne filosofie van de liberale democratie. In W. Derkse (Ed.), Grenzen aan tolerantie (pp ). Nijmegen: Damon, De behoedzame barmhartigheid. Aantekeningen over een geheimzinnige deugd. In M Balthussen (Ed.), Waarden en sociale samenhang (pp ). Amsterdam, Die Notwendige Desillusionierung. Die Niederlande in Verwirrung nach dem Mord an Theo van Gogh. Concilium, 2005, 41, Alain Finkielkraut. In Kritisch Denkers Lexicon, 2005 (pp ). De onbescheidenheid van de Volksgeist:: het multiculturalisme in de revisie bij haar genealogen. In: B.vanLeeuwen & R. Tinnevelt (Eds.), De multiculturele samenleving in conflict. Intercult urele spanningen, multiculturalisme en burgerschap (pp ). Leuven: Acco, Het schuim der aarde. Over de politieke risico's van een humanisme zonder transcendentie. In M.C. Duyndam, M.J.H.M. Poorthuis, & T.W.A. de Wit (Eds.), Humanisme enre ligie. Controverses, bruggen, perspectieven (pp ). Delft: Eburon, Nostalgie naar de vijand. Over de verloren eer van de politieke tegenstrever. In R. Munnik (Ed.), Geweldig! Over de vanzelfsprekendheid van geweld (pp ). Nijmegen: Valkhof pers, La nostalgie de l'ennemi chez Alain Finkielkraut et Carl Schmitt. Ou l'honneur perdu de l'adversaire politique. Bulletin Trimestriel de la fondation Auschwitz, , La disillusione necessaria. Lólanda sconvolta dopo l assaainio di Theo van Gogh, in : Concilium, Anno XLI, fasciolo 5, 2005, Neutralisering en politisering van de religie. De actualiteit van Carl Schmitts probleemstelling, in: Wijsgerig perspectief, jg. 46, 2006, no.3, Heimat Babylon. Hoe provincialen tegen wil en dank kosmopolieten worden, in: Theologisch debat, 3 e jg., sept. 2006, Religie na het verlies van haar autoriteit. Hedendaagse denkers over de verhouding van politiek en religie, in: Marcel ten Hooven, Theo de Wit (red.), Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland, Boom Amsterdam 2006, (met M.Terpstra) De lompenverzamelaar en het libretto van de geschiedenis. Walter Benjamin en de conservatieve revolutie, in: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur, Jg. 12/nr. 45, dec 2006, Men moet hen dwingen om vrij te zijn. Vrijheid, religie en iconoclasme, in: Geloof en verlichting, Nijmegen, 2007, Is zonder illusies leven zonder religie leven? Gianni Vattimo s verzoening van christelijk geloof en postmoderne filosofie, in: Filosofie, jg. 17, no.2, april/mei 2007, Autonomie voorbij ascese en assertiviteit, in: Tijdschrift voor Humanistiek nr. 30, 8 e Jaargang, juli 2007,

5 2008 De laïcité: Franse specialiteit of universeel dieet? Een blik op het hedendaagse Franse debat in de geest van Hannah Arendt - Dirk De Schutter & Remi Peeters, Hannah Arendt Cahier, deel I, Damon, Budel, 2008, Gevaarlijkheid is slechts de keerzijde van de ernst. Fundamentalisme, tolerantie en hypocrisie - Stephan van Erp, Vrijheid in verdeeldheid. Geschiedenis en actualiteit van religieuze tolerantie, Valkhof Pers, Nijmegen, 2008, Scum of the Earth: Alain Finkielkraut on the Political Risks of a Humanism without Transcendence Telos 142, Spring 2008, De laïcité: onze toekomst of Frankrijks verleden? Over de noodzakelijke afstand tussen religie en politiek Judith Frishman/Staf Hellemans (red.), Het christendom en de wereldreligies. Dialoog en confrontatie, Uitg. van Gruting, Utrecht, 2008, Politiek zonder ontknoping, religie zonder garantie Bart Snels, Noortje Thijssen (red.), De grote kloof. verhitte politiek in tijden van verwarring, Boom, 2008, The Dialetics of Toleration, te verschijnen in: P.Beentjes (e.a.) Christianity and modernity (vermoedelijke titel), 2009, ong. 10 pp De gewonde gemeenschap. Over barmhartigheid en gerechtigheid, te verschijnen in: Bijkerk, R. e.a. (red.)., Handboek voor het justitiepastoraat, 2009, 25 pp. Linea Recta naar het paradijs. Over oorlog en martelaarschap, in: Van Grol, H. en van Midden, P. (red.), Een roos in de lente. Theologisch palet van de FKT, Utrecht, 2009, Politics without dénouement, religion without guarantee, te verschijnen in: Losonczi, P. and A. Singh (ed), From Political Theory to Political Theology, Continuum Logo, London/New York, 2010 Between all and nothing. The affective dimension of political bonds, te verschijnen in: I. Devisch e.a. (red.), Deconstruction and Christianity. Jean Luc Nancy, 2009, 20 pp. Vakpublicaties De ontluistering van de soevereniteit, in: Kernvraag(mei 1993), nr. 102, De ontluistering van de politiek. Over 'Eén-partij-staat Nederland' en postmoderne democratie - Socialisme en Democratie52/4 (1995) pp Visies op de multiculturele samenleving - Stichting Hemag e.a. (red.) Visies op de multiculturele samenleving, Oosterbeek (1997) Dead Man Walking - Cinemagie227 (1999) Tolerance Unlimited? De trivialisering van de tolerantie - Ophef3 (1999) Politiek van de mensheid. Waarom het mensenrechtenvertoog vandaag getoetst wordt - Areopagus Jg. 5, no. 6 (dec.2001-jan.2002), Toleranz braucht Tugend - Junge Freiheit. Wochenzeitschrift für Politik und Kultur nr. 35, 2002, p. 22. De boerse mensheid. De witte raaf 117, sept.-okt 2005, De vijand als onmens, in: Filosofie Magazine, 2/2006, Strijdbaar en duldzaam. De scheiding van kerk en staat en de culturele leegte, in: Congresdag Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein, C.S.F.R, november 2006, Politiek zonder ontknoping, religie zonder garantie -De Helling, nr. 1, Lente 2008, 8-14.

6 Populariserende publicaties Het fetisjisme van het culturele verschil, in: Vlugschrift jg.3 (maart 1993), 5-7. Who is afraid of deconstruction?, in: Malojg.1, nr.4 (juni 1993), Soevereiniteit en mondialisering, in: Filosofie Magazinejg.2/5 (juni 1993), De vooruitgang tegenhouden. Over geschiedenis en verantwoordelijkheid, in: Ophefjg.1 (april 1994), Het fluwelen gordijn van de cultuur. Over Samuel Huntingdons Clash of Civilisations - De Linker Wang, december 1999 De koningsweg van het kleinste kwaad - Voorlopig32e jg., febr. 2000, 2-5. De morele opmars van de mensenrechten - De Bazuin oktober 2000, Toch maar liever geen monocultuur De heraut, 135/ 5, mei 2003, De terugkeer van de vijand. Naar aanleiding van een schilderij van Goya - Bulletin.Onderwijs en inspiratie,2005, 11(33), 6-9. Sterven voor het vaderland -Volzin, 5 e jaargang, 22 sept. 2006, Tolerantie: brug of scheidslijn? - Open deur, Jg. 31, oktober 2007, De samenleving is als een gebroken ruit - Filosofie Magazine, 5/2008, Redactionele werkzaamheden. Theo de Wit (red.), Naar een radicale politieke ethiek, De Horstink, Amersfoort 1984 Theo de Wit e.a. (red.), Veroordeeld? Over kerk en gevangenis, Hilversum 1986 Theo de Wit/Henk Manschot (red.), Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999). Anne-Marie Korte, Frans Vosman, Theo de Wit (red.), De ordening van het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities - Meinema/ Zoetermeer (1999) Theo de Wit (red.), Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, Nijmegen, Thomas More Academie, Frans Vosman, Theo de Wit (red.) De nieuwe achteloosheid, 2001 Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis, Theo de Wit (red.), Humanisme en religie. Controverses, bruggen, perspectieven, Eburon, Marcel ten Hooven, Theo de Wit (red.) Ongewenste goden, Boom Amsterdam, 2006 Theo de Wit (red.), Monotheïsme en politiek, themanummer Tijdschrift voor Filosofie, te verschijnen in 2009.

Democratie als cultus

Democratie als cultus SUB Hamburg A/570762 Marin Terpstra Democratie als cultus Over politiek en religie BOOM AMSTERDAM IN HOUD Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De democratie en het probleem van de theolo^ia politikê. Varro, Augustinus,

Nadere informatie

GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF

GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF Dr. Abdelilah Ljamai 1. Ontstaansgeschiedenis v/d islam 2. Is de islam een gewelddadige religie? 3. Wat zijn de consequenties hiervan? 4. Conclusie 1.

Nadere informatie

Meisleiding van het Brein Het Fundamentalisme. Prof. John A. Dick

Meisleiding van het Brein Het Fundamentalisme. Prof. John A. Dick Meisleiding van het Brein Het Fundamentalisme Prof. John A. Dick Inleiding 1. Een Amerikaan in Vlaanderen 2. Sprekend over het fundamentalisme kan verrassingen brengen 3. Fundamentalisme verschijnt soms

Nadere informatie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie Geloven en redeneren Religie en filosofie Historisch overzicht Pantheïsme en polytheïsme De spiltijd Het oosten Boeddhisme Confucianisme Taoïsme Het westen Jodendom, christendom, islam Filosofie Het begin

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

Christelijk Sociaal Denken

Christelijk Sociaal Denken Christelijk Sociaal Denken Traditie - Actualiteit - Kritiek Onder redactie van CvE Boekenreeks 17 CvE Becker, christelijk sociaal denken 14-01.indd 3 19-01-2009 09:23:19 Inhoud Voorwoord 7 Maat houden:

Nadere informatie

Humanisme en het Avondland

Humanisme en het Avondland bw Vanheste, humanisme hd 18-12-2007 13:53 Pagina 3 Humanisme en het Avondland De Europese humanistische traditie Jeroen Vanheste DAMON bw Vanheste, humanisme hd 18-12-2007 13:53 Pagina 5 Inhoud Woord

Nadere informatie

Bart Labuschagne, Timo Slootweg & Rico Sneller

Bart Labuschagne, Timo Slootweg & Rico Sneller Woord vooraf Bart Labuschagne, Timo Slootweg & Rico Sneller Dit boek is een kritische inleiding in de godsdienstfilosofie, aan de hand van een confrontatie tussen enerzijds G.W.F. Hegels filosofie van

Nadere informatie

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR

PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR Zaterdagcursussen 01 Cursus Inleiding in de filosofie 02 Instructie gebedsmomenten 03 Onze postmoderne cultuur 04 Sociale ethiek 05 Inleiding kerkgeschiedenis 06 Spiritualiteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

PAPER Samenleven in vrede

PAPER Samenleven in vrede Contextual and cross-cultural Theology II 2007-2008 (J.D. Gort) PAPER Samenleven in vrede ultieme vrede overstijgt de mensheid Vrije Universiteit B.J. van Luijk 1635123 20-12-2007 CCCT II Samenleven in

Nadere informatie

Mediasociologie Hoorcollege Iedereen is vrij! Theo Ploeg

Mediasociologie Hoorcollege Iedereen is vrij! Theo Ploeg Mediasociologie Hoorcollege Iedereen is vrij! Theo Ploeg 1 2 wat ga ik behandelen? wat is mediasociologie bij CMDA/IAM? wat gaan we doen en hoe doen we dat? wat is sociologie eigenlijk en hoe zien wij

Nadere informatie

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT Kalmthout, M.A. van (1977). Biofeedbacktherapie. Gedrag 5/6, 332-351. Kalmthout, M.A. van, & Ven, A.H.G.S. van der (1982).

Nadere informatie

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN POLITIEK MAURITS BERGER Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006 INHOUD HOOFDSTUK 1 - DE REGELS VAN EEN IDEAAL 1 Deel I Sharia als oud recht 9 HOOFDSTUK 2 - DE KORAN ALS GRONDWET

Nadere informatie

Journalistiek & Media

Journalistiek & Media Journalistiek & Media Beschrijving De afstudeerrichting Journalistiek & Media (JM) leidt op voor een functie in de journalistiek of op het brede terrein van de media. Bijvoorbeeld correspondent bij een

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

Verbeelding van de samenleving

Verbeelding van de samenleving Verbeelding van de samenleving denken, dromen en doen na de verzorgingsstaat 11. extra bijeenkomst: vragen & discussie http://zorgenparticipatie.wordpress.com/ Verbeelding van de samenleving in 10 colleges

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) heeft de eer u uit te nodigen op een ontmoeting met Donal

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie

Om de wil te doen van onze Hemelse Vader: In de richting van een partnerschap tussen Joden en Christenen.

Om de wil te doen van onze Hemelse Vader: In de richting van een partnerschap tussen Joden en Christenen. Historische verklaring van Orthodoxe Rabbijnen over het christendom Partnerschap Joden en Christenen Vertaling door Hélène Evers* Orthodox Rabbijnse verklaring over het Christendom Op 3 december 2015 kwam

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Geloof, waarden, ervaringen

Hoofdstuk 3. Geloof, waarden, ervaringen Hoofdstuk 3 Geloof, waarden, ervaringen Kennis en geloof Kennis is descriptief Heeft betrekking op feiten Is te rechtvaardigen Geloof is normatief Heeft betrekking op voorschriften Is subjectief Geldt

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele

Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele Wie ben ik? Communicatiewetenschappen UA Media, Wetenschap & Democratie Media & Democratie - Evalueren van mate waarin media bijdragen

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

Van Rechtswege(n) Politìeke en rechtsfilosofische stromingen door de eeuwen heen & DIEDERIK VANDENDRIESSCHE ACADEMIA PRESS

Van Rechtswege(n) Politìeke en rechtsfilosofische stromingen door de eeuwen heen & DIEDERIK VANDENDRIESSCHE ACADEMIA PRESS Van Rechtswege(n) Politìeke en rechtsfilosofische stromingen door de eeuwen heen KOENRAES & DIEDERIK VANDENDRIESSCHE ACADEMIA PRESS Inhoudstafel Woord vooraf. Deell HlSTORISCH OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Lijst van publicaties van Anton van Harskamp

Lijst van publicaties van Anton van Harskamp Lijst van publicaties van Anton van Harskamp De lijst bevat drie categorieën publicaties: één categorie waarin gerefereerde artikelen en wetenschappelijk geachte publicaties zijn samengenomen, één categorie

Nadere informatie

pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken

pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken 100 Hagenpreken pastoor Michel Hagen 100 Hagenpreken s-hertogenbosch 2016 Inhoud Voorwoord...9 1. Geloven in de E-Cat?... 12 2. Ik ben Woord... 14 3. Hier rust het Rijke Roomsche leven... 16 4. Evolutie

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd. Michael Walzer. met essays van Marcel Becker, bw TM lezing 2007 0403.indd 3 04-03-2008 11:58:38

Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd. Michael Walzer. met essays van Marcel Becker, bw TM lezing 2007 0403.indd 3 04-03-2008 11:58:38 Oorlog en dood Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd met essays van, Désirée Verweij en Thomas Mertens bw TM lezing 2007 0403.indd 3 04-03-2008 11:58:38 Inhoud : geëngageerd en genuanceerd 7 Oorlog

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 2015 PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen In augustus 2015 vindt de negende editie

Nadere informatie

Voorbericht 13. Voorwoord 15. Inleiding 19. Waarom wij dit boek schrijven? 19 Waarover gaat dit boek? 25 Voor wie schrijven wij dit boek?

Voorbericht 13. Voorwoord 15. Inleiding 19. Waarom wij dit boek schrijven? 19 Waarover gaat dit boek? 25 Voor wie schrijven wij dit boek? Voorbericht 13 Voorwoord 15 Inleiding 19 Waarom wij dit boek schrijven? 19 Waarover gaat dit boek? 25 Voor wie schrijven wij dit boek? 34 1. De omschrijving van de westerse beschaving 37 Van mono- naar

Nadere informatie

Inleiding: vreemde verwanten?

Inleiding: vreemde verwanten? Inleiding: vreemde verwanten? De stroom van publicaties over de islam van de laatste jaren lijkt te bewijzen dat je pas aandacht krijgt, wanneer je moeilijkheden maakt. Misschien moeten we de problemen

Nadere informatie

En nu jij! : leer de argumenten zelf

En nu jij! : leer de argumenten zelf En nu jij! : leer de argumenten zelf [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 ب«الا ن أنت علم احلجج بنفسك الل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Karel Poma: Het is nu aan de jongere generaties!

Karel Poma: Het is nu aan de jongere generaties! Karel Poma: Het is nu aan de jongere generaties! Karel Poma Laat mij in de eerste plaats toe om u te danken voor uw aanwezigheid. Uw belangstelling voor de Verlichting bewijst dat deze visie op de maatschappij,

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Abstract: Not available.

Abstract: Not available. Artikel: In de wortel gespleten. De historische mythe van de ongedeelde kerk Auteur: Peter-Ben Smit Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 22.4, 75-79. 2014 Stichting Skript Historisch

Nadere informatie

Dialoog en confrontatie. onder redactie van Judith Frishman en Staf Hellemans

Dialoog en confrontatie. onder redactie van Judith Frishman en Staf Hellemans H e t c h r i s t e n d o m e n d e w e r e l d r e l i g i e s Dialoog en confrontatie onder redactie van Judith Frishman en Staf Hellemans Van Gruting 2008 Utrechtse studies xii De reeks Utrechtse studies

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Op welke gebieden wilden de Verlichtingsfilosofen de bestaande maatschappij veranderen? Rationalisme = het gebruiken van gezond verstand (rede/ratio) waarbij kennis gaat boven tradities

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Migratie en oecumene: een nieuwe visie ter bevordering van transformatie in de relaties tussen mensen (Verkorte weergave)

Migratie en oecumene: een nieuwe visie ter bevordering van transformatie in de relaties tussen mensen (Verkorte weergave) Migratie en oecumene: een nieuwe visie ter bevordering van transformatie in de relaties tussen mensen (Verkorte weergave) Bijeenkomst Migratie en Oecumene Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch,

Nadere informatie

Spinoza over de vrije wil. Miriam van Reijen Academisch Genootschap Eindhoven 15 februari 2013

Spinoza over de vrije wil. Miriam van Reijen Academisch Genootschap Eindhoven 15 februari 2013 Spinoza over de vrije wil Miriam van Reijen Academisch Genootschap Eindhoven 15 februari 2013 Benedictus de Spinoza 1632 (Amsterdam) 1677 (Den Haag) Spinoza is als tweede generatie allochtoon in Amsterdam

Nadere informatie

Boekenlijst Pastoraal Werker

Boekenlijst Pastoraal Werker Boekenlijst Pastoraal Werker 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst Het programma van leerjaar 1 - het

Nadere informatie

Oordelen bij Hannah Arendt: van oordeelsvermogen tot oordeelsplicht

Oordelen bij Hannah Arendt: van oordeelsvermogen tot oordeelsplicht Oordelen bij Hannah Arendt: van oordeelsvermogen tot oordeelsplicht Oordelen in perspectief Hannah Arendt wordt traditioneel beschouwd als de filosofe van het handelen. Ze is echter nog veel meer de filosofe

Nadere informatie

God zoeken met de zinnen?

God zoeken met de zinnen? Aurelius Augustinus God zoeken met de zinnen? De leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs [De moribus ecclesiae et de moribus manichaeorum] Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien

Nadere informatie

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 HOOFDSTUK 1. Op zoek naar een stabiele werkelijkheid. De Oudheid (6 de eeuw v.c. 6 de eeuw n.c.) 25 1. Het ontstaan

Nadere informatie

Sessie 1 De eudaimonistische ethiek van Aristoteles

Sessie 1 De eudaimonistische ethiek van Aristoteles Sessie 1 De eudaimonistische ethiek van Aristoteles Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum over ethiek? Wat beschouwde hij als het doel van handelen? Wat verstond

Nadere informatie

Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus

Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus Notitie, op 9 december 2008 aangeboden aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze notitie kwam tot stand onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2012-2016. Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016. Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang

2012-2016. Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016. Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang 2012-2016 Hettie Pott-Buter Trinus Hoekstra Greetje Witte-Rang Beleidsplan Beraadgroep Samenlevingsvragen 2012-2016 Augustus 2012 0 Inhoud Inleiding... 1 Geschiedenis van de Beraadgroep Samenlevingsvragen...

Nadere informatie

Christen-democratie contra conservatisme

Christen-democratie contra conservatisme 22 Christen-democratie contra conservatisme Prof. dr. H.E.S. Woldring Verdraagt de christen-democratie ich met het conservatisme? Dr. A. Kinneging, oprichter van de Edmund Burke Stichting die het conservatisme

Nadere informatie

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2

Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen 2012-2013 Romeinen studie 2 Bijbelstudies voor de Bruggroepen van de protestantse gemeente De Brug in Amersfoort, seizoen 2012-2013 Schrijvers: Iwan Dekker, Leantine Dekker,

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

Een goede politicus.

Een goede politicus. Een goede politicus. Tijdens het project Meeting Development werden door Nederlandse studenten, die de gelegenheid hadden om naar Ghana en Kirgizië te reizen, films gemaakt. Ze hebben naar hun opvattingen

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

controverses UMANISME perspectieven EN RELIGIE bruggen Joachim Duyndam Marcel Poorthuis Theo de Wit (red.)

controverses UMANISME perspectieven EN RELIGIE bruggen Joachim Duyndam Marcel Poorthuis Theo de Wit (red.) controverses UMANISME perspectieven bruggen EN RELIGIE Joachim Duyndam Marcel Poorthuis Theo de Wit (red.) HUMANISME EN RELIGIE Illustratie van Harry Clarke voor A Descent into the Maelstrom van Edgar

Nadere informatie

ACADEMISCHE VRIJHEID NU

ACADEMISCHE VRIJHEID NU De Leidse Studenten Ekklesia en het Studium Generale Universiteit Leiden organiseren het symposium: ACADEMISCHE VRIJHEID NU Wat is academische vrijheid en waar en hoe wordt die gerealiseerd? Geen discussie

Nadere informatie

Schoolonderzoek II Geschiedenis Staat en Natie Tijdvak I 2014-2015

Schoolonderzoek II Geschiedenis Staat en Natie Tijdvak I 2014-2015 Schoolonderzoek II Geschiedenis Staat en Natie Tijdvak I 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 33 vragen. In totaal kun je hiervoor 54 punten halen. Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd

Nadere informatie

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN Bijzondere procesdoelen 1.1. Groei naar volwassenheid 1.2. Zelfstandig denken 1.3. Zelfstandig handelen 1.4. Postconventionele instelling 1.1 Groei

Nadere informatie

Edukans Dik Verboom Sen. Program Advisor

Edukans Dik Verboom Sen. Program Advisor Edukans Dik Verboom Sen. Program Advisor Religieuze Waarden, Onderwijs en Doel van deze workshop 1. 2. 3. Inzicht krijgen in religie als drijfveer voor sociaalmaatschappelijk handelen; Verkennen van morele

Nadere informatie

Zin van een monastieke roeping in de 21ste eeuw

Zin van een monastieke roeping in de 21ste eeuw Philippe Vanderheyden Abt van de abdij van Chevetogne Het godgewijde leven Zin van een monastieke roeping in de 21ste eeuw Paus Franciscus kondigde in 2014 een jaar aan van het godgewijde leven. Godgewijden

Nadere informatie

Janny van der Molen. een inspirerende bruggenbouwer

Janny van der Molen. een inspirerende bruggenbouwer Janny van der Molen een inspirerende bruggenbouwer Verhalen die ertoe doen Kinderen en jongeren inspireren het beste uit zichzelf en anderen te halen, dat is wat Janny van der Molen met haar boeken wil

Nadere informatie

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl Utrecht, 16-6-2006 1. Is het waar, dat recente vondsten in de wetenschap Godsgeloof verzwakken?

Nadere informatie

Register: thema s van Open Deur

Register: thema s van Open Deur Register: thema s van Open Deur De thema s staan op alfabetische volgorde. Paas- en kerstnummers staan bij elkaar, onder de thema s Pasen en Kerstmis. Bijbelnummers staan onder het eigen thema en onder

Nadere informatie

Levenskunst. Oosters denken

Levenskunst. Oosters denken 1 Oosters denken Misverstand op de vensterbank opende een recent artikel in NRC Handelsblad. De Boeddha maakt al jaren een opmars in Nederlandse huiskamers en voortuinen, maar veel mensen weten niet precies

Nadere informatie

De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land. De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land

De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land. De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land Eric Corijn Vrije Universiteit Brussel BEOstudiedag- Brussel 16.03.2012 De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land Eric Corijn Vrije

Nadere informatie

Ideologieanalyse: Tocqueville als liberaal of conservatief?

Ideologieanalyse: Tocqueville als liberaal of conservatief? Ideologieanalyse: Tocqueville als liberaal of conservatief? Docent: Jelle de Bont F. de Kloe 444049 Postvak 54 Onderwijsgroep 3 25 februari 2008 Blok BA CW 1D, opdracht 3C Aantal woorden 2172 Van 1839

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2013-2014 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Deel 1. Godsbeeld. Mensbeeld

Deel 1. Godsbeeld. Mensbeeld Levensbeschouwelijk vocabularium (de groene tabel) Deel 1 Godsbeeld Een godsbeeld beschrijft het beeld of de opvatting die een mens heeft over de religieuze (of transcendente = overstijgende) dimensie

Nadere informatie

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker

Kapstok. Proces van Geestelijke Groei. Dick Slikker Kapstok Proces van Geestelijke Groei Dick Slikker 1 Inhoud 1 Komt het weer goed tussen mens en God? 5 2 In Sync met God 11 3 Uitdaging van de Leerschool 17 4 Onze waarom vragen als God het net anders doet

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

ONOPGEEFBAAR VERBONDEN

ONOPGEEFBAAR VERBONDEN Simon Schoon ONOPGEEFBAAR VERBONDEN Op weg naar vernieuwing in de verhouding tussen de kerk en het volk Israël Aan de pioniers uit de begintijd en aan de huidige bewoners van Nes Ammim in Israël inhoud

Nadere informatie

Jezus, de gnosis en het dogma

Jezus, de gnosis en het dogma Jezus, de gnosis en het dogma Riemer Roukema Jezus, de gnosis en het dogma Uitgeverij Meinema, Zoetermeer www.uitgeverijmeinema.nl Ontwerp omslag: Studio Anton Sinke, Nieuwerkerk a/d IJssel Illustratie

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I

Eindexamen filosofie vwo 2009 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Religieuze ervaring 1 maximumscore 5 een bruikbare definitie van religie 1 drie problemen die zich kunnen voordoen bij het definiëren van religie 3 meerdere religieuze tradities;

Nadere informatie

Waarden. Instituties

Waarden. Instituties Humanisering Waarden Instituties Bachelor-college 2012 Universiteit voor Humanistiek Dr. F. Suarez Professionaliteit 1 Deel A/B Antropologie De Staat De Kerk De Veiligheid De Economie De Rechtstaat De

Nadere informatie

Levensbeschouwing Juist in het. openbaar onderwijs

Levensbeschouwing Juist in het. openbaar onderwijs Levensbeschouwing Juist in het openbaar onderwijs Levensbeschouwing in de openbare school brengt verbinding. Het raakt het hart van leerlingen en personeel. Door hier actief aandacht aan te besteden, gaat

Nadere informatie

De vijftig vensters en de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken van de commissie De Rooy

De vijftig vensters en de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken van de commissie De Rooy De vijftig vensters en de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken van de commissie De Rooy In blauw: de tijdvakken en de kenmerkende aspecten (alleen uitgewerkt voor het en ). In oranje: de canonvensters,

Nadere informatie

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES Hoofdstuk 4 PARAGRAAF 4.1 Pruikentijd Standenmaatschappij De verlichting VERVAL EN RIJKDOM In de 17 e eeuw was Nederland het rijkste land ter wereld Van stilstand komt achteruitgang

Nadere informatie

Humanisme en Religie. Beate Roessler. In: Tijdschrift voor Humanistiek, jrg. 6, nr. 24, december 2005

Humanisme en Religie. Beate Roessler. In: Tijdschrift voor Humanistiek, jrg. 6, nr. 24, december 2005 1 Humanisme en Religie Beate Roessler In: Tijdschrift voor Humanistiek, jrg. 6, nr. 24, december 2005 Gaarne heb ik de uitnodiging aanvaard om op dit symposium ter ere van en bij gelegenheid van het afscheid

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document.

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document. SOCIALE COHESIE EN BURGERSCHAP Inleiding Een school maakt deel uit van de maatschappij en bouwt mee aan de vorming van jonge burgers. Een groot deel van de dag, brengen jongeren door op school. Zij krijgen

Nadere informatie

Bijgewerkt tot 30-12-13

Bijgewerkt tot 30-12-13 Br 1 Christus en zijn kerk / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2002. - (Brieven van de kardinaal ; nr. 5) Br 2 Gods vrijwilligers / A. Simonis. - Zeist : Gregorius, 2001. - (Brieven van de kardinaal ; nr.

Nadere informatie

Crisis zonder weerga Moderniteit en christendom 1

Crisis zonder weerga Moderniteit en christendom 1 Verschenen in: SdL dond 2 dec 1999 Crisis zonder weerga Moderniteit en christendom 1 Herman De Dijn Naarmate het christendom sociaal-cultureel meer en meer terrein verliest (tenminste in het Westen), lijkt

Nadere informatie

www.deandereverbeeld.wordpress.com

www.deandereverbeeld.wordpress.com Tentoonstelling 24/04/2014 22/05/2014 BERINGEN www.deandereverbeeld.wordpress.com 1. Wie is KMS? Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) is een open socioculturele organisatie met als opdracht te sensibiliseren,

Nadere informatie

Uitbreiding: ingaan op een actueel conflict (uit de kleine of de grote wereld).

Uitbreiding: ingaan op een actueel conflict (uit de kleine of de grote wereld). Bi-ba-Bijbel-oe 8+ LEERPLANDOELEN Kaïn en Abel 5.2.2.1 Vergeving en verzoening, p. 138 kinderen ontdekken wat vergeving en verzoening in de Bijbel inhouden. zich inleven in andere verhalen over vergeving

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

DE KETTER EN DE KERKVORST. moraalfilosoof Etienne Vermeersch in gesprek met aartsbisschop André-Joseph Léonard. zondag 21 en 28 december op Canvas

DE KETTER EN DE KERKVORST. moraalfilosoof Etienne Vermeersch in gesprek met aartsbisschop André-Joseph Léonard. zondag 21 en 28 december op Canvas DE KETTER EN DE KERKVORST moraalfilosoof Etienne Vermeersch in gesprek met aartsbisschop André-Joseph Léonard zondag 21 en 28 december op Canvas DE KETTER EN DE KERKVORST Etienne Vermeersch ontmoet André-Joseph

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar. Herziene uitgave

Durf te denken. Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur. Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar. Herziene uitgave Durf te denken Oriëntatie in geloof, wetenschap en cultuur Roel Kuiper Robert van Putten Maarten Vogelaar Herziene uitgave Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Templeton World

Nadere informatie

Hadden jullie ook zo n fijne apocalyps?

Hadden jullie ook zo n fijne apocalyps? Hadden jullie ook zo n fijne apocalyps? Wat is een crisis? Komt van het Griekse woord krisis Scheiding, beslissing, oordeel Het moment van de waarheid Een schip is zo sterk als het is in de zwaarste storm

Nadere informatie