PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 1 PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties 1984 Politieke fantasie en de amoraliteit van de politiek in het nucleaire tijdperk. Theologen over een politieke ethiek van de vrede, in: Th.de Wit (red.), Naar een radicale politieke ethiek, De Horstink, Amersfoort 1984, De straf, het nut en het sacrale, in: Veroordeeld? Over kerk en gevangenis, Hilversum 1986, (samen met M.Terpstra) 1987 Afschrikking en zelfopoffering. Thomas Hobbes en het nucleaire tijdperk, in: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie, (dec. 1987), (samen met M.Terpstra) 1989 Het risico van de zingeving. De filosofische discussie over de grenzen van de rationaliteit tegen de achtergrond van Max Weber, in: Th.Zweerman/J.Wissink (red.), Ruimte van de geest, Kampen 1989, De gemeenschap tussen verlangen en bedreiging, in: L.ten Kate (red.), Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, Leuven/Apeldoorn 1991, (samen met L.ten Kate) 1992 Het Hegel-effect. De revolte tegen het einde van de geschiedenis, in: B.van Stokkum (red.), Voorbij de ideologie? Zingeving en politiek na Fukuyama's 'Einde van de geschiedenis', 1992, Het maatschappelijk geschenk. De verlossing van de schuld in Hobbes' Leviathan, in: M.Terpstra (red.), Schuld en Gemeenschap. Hoofdstukken uit een genealogie van de schuld, Ambo/Baarn 1992, (samen met M.Terpstra) De onontkoombaarheid van de politiek. De soevereine vijand in de politieke filosofie van Carl Schmitt, Diss. Nijmegen, (VII-XVII pp.) 1993 De vijand van de mensheid. Over oorlog en politiek, vijand en misdadiger, in: Arcade4 (1993), Creatieve hermeneutiek. De harmonie tussen waarheid en wet in Veritatis Splendor', in: H.W.M.Rikhof/F.J.H.Vosman (red.), De schittering van de waarheid. Theologische reflecties bij de encycliek Veritatis Splendor, Meinema, Zoetermeer 1994,

2 Een politiek van verdeeldheid. Over vriendschap en vijandschap, in: Filosofie en Praktijk 16/1 (1995), De ontluistering van de politiek. Over Eénpartijstaat Nederland en postmoderne democratie, in: Socialisme en Democratie52/4 (1995), Katholicisme, deconstructie en democratie, in: E.Borgman, B. van Dijk en Th.Salemink (red.), Katholieken in de moderne tijd. Een onderzoek door de Acht Mei Beweging, De Horstink/Zoetermeer (1995), Negative Theology in Dutch Literature: Frans Kellendonk - Wissink, J.B.M (ed.), (Dis)continuity and (De)construction. Reflections on the meaning of the past in crisis situations, Kok/Kampen (1995), De sluiers van de democratie. Over volkssoevereiniteit en politieke representatie - Bulhof, Ilse N/ Welten, Ruud, Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek, Kok Agora, 1996, Het 'uitzonderlijke' als messiaanse mogelijkheid: De negatieve politieke theologie van Jacob Taubes - Tijdschrift voor Theologie, 36e jaargang 1996/4, (samen met M.Terpstra) 1997 No spiritual investment in the world as it is. Die negative politische Theologie Jacob Taubes' - Etappeno. 13 (sept. 1997), (samen met M.Terpstra). Walter Benjamin en Carl Schmitt: een politiek-theologische confrontatie - Benjamin Journaal 5 (1997) (samen met M.Terpstra) Humanisme en fundamentalisme - De uil van Minerva (1998) 4, De verloren onschuld van de solidariteit. Een kleine genealogie en een probleemstelling - Theo de Wit/Henk Manschot (red.) Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999) Ter Inleiding - Theo de Wit/Henk Manschot (red.) Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999) 7-16, en De ordening van het verlangen - Anne-Marie Korte, Frans Vosman en Theo de Wit (red.), De ordening van het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities - Meinema/ Zoetermeer (1999) Warme en koude apocalyps. Een essay over tolerantie en geschiedenisfilosofie - Th.Clemens, W.Otten en G.Rouwhorst (red.) Het einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom- Valkhof Pers/Nijmegen, 1999, De trivialisering van de tolerantie. Een essay over de liberale neutralisering van cultuurverschillen - Liber Amicorum Prof.dr.P.Tommissen, La Hulpe, 2000, Carl Schmitt - Kritisch denkerslexicon, juli 2000, Op soek na die fanatikus. Humanisme en fundumentalisme - Fragmente. Tijdskrif fir Filosofie en Kultuurkritiek, Nommer 6, 2000, Gevoel zonder grenzen. Een onsentimentele inleiding - Th.W.A.de Wit (red.), Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, 2000 (Thomas More Academie), 9-30.

3 The return of the religion. Vattimo's reconciliation of christian faith and postmodern philosophy - Bijdragen 61 nr.4, 2000, No spiritual investment of the world as it is. The Political Theology of Jacob Taubes, in: Ilse N.Bulhof, Laurens ten Kate (ed.), Flight of thegods, Fordham University Press, New York, 2000, (samen met Marin Terpstra) 2001 De trivialisering van de tolerantie, in: Marcel ten Hooven (red.), De lege tolerantie, Boom, Amsterdam 2001, Het risico van de politiek. Carl Schmitt en het politieke kwaad, in: G.Buys en H.Woldring (red.), Grote politieke denkers. Hun strijd tussen goed en kwaad, Amsterdam 2001, Tolerantie en politiek. Over het liberalisme van de angst en de angst voor het liberalisme - Roel Kuiper e.a, Tolereren ofbekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid, Zoetermeer 2001, (boekdeel) Op zoek naar de vijand. De agressiviteit van de vooruitgang volgens Carl Schmitt, in: A.Braakman, J.de Visscher (red.), De conservatieve revolutie, Kapellen: 2001, Vriend of vijand - Een oneigentijds geschrift over politiek - Carl Schmitt, Het begrip politiek, Amsterdam 2001, 7-45 en (inleiding) De nieuwe achteloosheid. Een inleiding - Frans J.H. Vosman en Theo W.A. de Wit (red.), De nieuwe achteloosheid, Kampen 2001, (samen met Frans Vosman) (inleiding) 2002 The Ups and Downs of Tolerance. An Introductory Essay on the Genealogy of (religious) Tolerance - Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 2002, (tijdschriftartikel) Hoe de bunkers te verlaten? Ignatieffs halfslachtige oefening in politieke realiteitszin. Michael Ignatieff - Mensenrechten en terreur. Thomas More Academie, Nijmegen, 2002, (boekdeel) Die Trivialisierung der Toleranz. Üeber die liberale Neutralisierung kultureller Unterschiede - Etappe. Zeitschrift für Politik, Kultur und Wissenschaft 16, Bonn 2002, (tijdschriftartikel) De ontwarring van een gordiaanse knoop - Abdul Wahid van Bommel e.a.- De Islam en het Westen. Botsende religies. Theologische visies op macht in Islam en Christendom, Kok/Kampen, 2002, (boekdeel) 2003 Tolerantie: olie of zand in de machine? Ignaas Devisch & Gert Verschraegen (red.), De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij, Boom Amsterdam 2003, (boekdeel) Het intolerantievertoog, ofwel: hoe de liberale democratie om zeep te helpen met Herbert Marcuse en Carl Schmitt - Groniek. Historisch Tijdschrift, nr. 160, juni 2003, (Bijdrage aan themamummer) Rationalisme en populisme : twee varianten van het intolerantievertoog in de moderne filosofie van de liberale democratie Filosofie, jg. 13/ 4, aug./sept. 2003, (tijdschriftartikel) De verenigde mensheid en haar obstakel. De vele gezichten van de radicale politiek volgens Alain Finkielkraut Wapenveld, 53. jg. No 6 (dec.2003), (tijdschriftartikel) 2004 De tolerantie tegen haar liefhebbers verdedigd. Radix, 4, 2004,

4 Nostalgie naar de vijand. Over de verloren eer van de politieke tegenstrever. Tijdschrift voor humanistiek, 20, 2004, Over de onbescheidenheid en kwetsbaarheid van culturen. Het multiculturalisme in de revisie bij zijn genealogen. Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology, 2004, Rationalisme en populisme: twee varianten van het intolerantievertoog in de moderne filosofie van de liberale democratie. In W. Derkse (Ed.), Grenzen aan tolerantie (pp ). Nijmegen: Damon, De behoedzame barmhartigheid. Aantekeningen over een geheimzinnige deugd. In M Balthussen (Ed.), Waarden en sociale samenhang (pp ). Amsterdam, Die Notwendige Desillusionierung. Die Niederlande in Verwirrung nach dem Mord an Theo van Gogh. Concilium, 2005, 41, Alain Finkielkraut. In Kritisch Denkers Lexicon, 2005 (pp ). De onbescheidenheid van de Volksgeist:: het multiculturalisme in de revisie bij haar genealogen. In: B.vanLeeuwen & R. Tinnevelt (Eds.), De multiculturele samenleving in conflict. Intercult urele spanningen, multiculturalisme en burgerschap (pp ). Leuven: Acco, Het schuim der aarde. Over de politieke risico's van een humanisme zonder transcendentie. In M.C. Duyndam, M.J.H.M. Poorthuis, & T.W.A. de Wit (Eds.), Humanisme enre ligie. Controverses, bruggen, perspectieven (pp ). Delft: Eburon, Nostalgie naar de vijand. Over de verloren eer van de politieke tegenstrever. In R. Munnik (Ed.), Geweldig! Over de vanzelfsprekendheid van geweld (pp ). Nijmegen: Valkhof pers, La nostalgie de l'ennemi chez Alain Finkielkraut et Carl Schmitt. Ou l'honneur perdu de l'adversaire politique. Bulletin Trimestriel de la fondation Auschwitz, , La disillusione necessaria. Lólanda sconvolta dopo l assaainio di Theo van Gogh, in : Concilium, Anno XLI, fasciolo 5, 2005, Neutralisering en politisering van de religie. De actualiteit van Carl Schmitts probleemstelling, in: Wijsgerig perspectief, jg. 46, 2006, no.3, Heimat Babylon. Hoe provincialen tegen wil en dank kosmopolieten worden, in: Theologisch debat, 3 e jg., sept. 2006, Religie na het verlies van haar autoriteit. Hedendaagse denkers over de verhouding van politiek en religie, in: Marcel ten Hooven, Theo de Wit (red.), Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland, Boom Amsterdam 2006, (met M.Terpstra) De lompenverzamelaar en het libretto van de geschiedenis. Walter Benjamin en de conservatieve revolutie, in: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur, Jg. 12/nr. 45, dec 2006, Men moet hen dwingen om vrij te zijn. Vrijheid, religie en iconoclasme, in: Geloof en verlichting, Nijmegen, 2007, Is zonder illusies leven zonder religie leven? Gianni Vattimo s verzoening van christelijk geloof en postmoderne filosofie, in: Filosofie, jg. 17, no.2, april/mei 2007, Autonomie voorbij ascese en assertiviteit, in: Tijdschrift voor Humanistiek nr. 30, 8 e Jaargang, juli 2007,

5 2008 De laïcité: Franse specialiteit of universeel dieet? Een blik op het hedendaagse Franse debat in de geest van Hannah Arendt - Dirk De Schutter & Remi Peeters, Hannah Arendt Cahier, deel I, Damon, Budel, 2008, Gevaarlijkheid is slechts de keerzijde van de ernst. Fundamentalisme, tolerantie en hypocrisie - Stephan van Erp, Vrijheid in verdeeldheid. Geschiedenis en actualiteit van religieuze tolerantie, Valkhof Pers, Nijmegen, 2008, Scum of the Earth: Alain Finkielkraut on the Political Risks of a Humanism without Transcendence Telos 142, Spring 2008, De laïcité: onze toekomst of Frankrijks verleden? Over de noodzakelijke afstand tussen religie en politiek Judith Frishman/Staf Hellemans (red.), Het christendom en de wereldreligies. Dialoog en confrontatie, Uitg. van Gruting, Utrecht, 2008, Politiek zonder ontknoping, religie zonder garantie Bart Snels, Noortje Thijssen (red.), De grote kloof. verhitte politiek in tijden van verwarring, Boom, 2008, The Dialetics of Toleration, te verschijnen in: P.Beentjes (e.a.) Christianity and modernity (vermoedelijke titel), 2009, ong. 10 pp De gewonde gemeenschap. Over barmhartigheid en gerechtigheid, te verschijnen in: Bijkerk, R. e.a. (red.)., Handboek voor het justitiepastoraat, 2009, 25 pp. Linea Recta naar het paradijs. Over oorlog en martelaarschap, in: Van Grol, H. en van Midden, P. (red.), Een roos in de lente. Theologisch palet van de FKT, Utrecht, 2009, Politics without dénouement, religion without guarantee, te verschijnen in: Losonczi, P. and A. Singh (ed), From Political Theory to Political Theology, Continuum Logo, London/New York, 2010 Between all and nothing. The affective dimension of political bonds, te verschijnen in: I. Devisch e.a. (red.), Deconstruction and Christianity. Jean Luc Nancy, 2009, 20 pp. Vakpublicaties De ontluistering van de soevereniteit, in: Kernvraag(mei 1993), nr. 102, De ontluistering van de politiek. Over 'Eén-partij-staat Nederland' en postmoderne democratie - Socialisme en Democratie52/4 (1995) pp Visies op de multiculturele samenleving - Stichting Hemag e.a. (red.) Visies op de multiculturele samenleving, Oosterbeek (1997) Dead Man Walking - Cinemagie227 (1999) Tolerance Unlimited? De trivialisering van de tolerantie - Ophef3 (1999) Politiek van de mensheid. Waarom het mensenrechtenvertoog vandaag getoetst wordt - Areopagus Jg. 5, no. 6 (dec.2001-jan.2002), Toleranz braucht Tugend - Junge Freiheit. Wochenzeitschrift für Politik und Kultur nr. 35, 2002, p. 22. De boerse mensheid. De witte raaf 117, sept.-okt 2005, De vijand als onmens, in: Filosofie Magazine, 2/2006, Strijdbaar en duldzaam. De scheiding van kerk en staat en de culturele leegte, in: Congresdag Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein, C.S.F.R, november 2006, Politiek zonder ontknoping, religie zonder garantie -De Helling, nr. 1, Lente 2008, 8-14.

6 Populariserende publicaties Het fetisjisme van het culturele verschil, in: Vlugschrift jg.3 (maart 1993), 5-7. Who is afraid of deconstruction?, in: Malojg.1, nr.4 (juni 1993), Soevereiniteit en mondialisering, in: Filosofie Magazinejg.2/5 (juni 1993), De vooruitgang tegenhouden. Over geschiedenis en verantwoordelijkheid, in: Ophefjg.1 (april 1994), Het fluwelen gordijn van de cultuur. Over Samuel Huntingdons Clash of Civilisations - De Linker Wang, december 1999 De koningsweg van het kleinste kwaad - Voorlopig32e jg., febr. 2000, 2-5. De morele opmars van de mensenrechten - De Bazuin oktober 2000, Toch maar liever geen monocultuur De heraut, 135/ 5, mei 2003, De terugkeer van de vijand. Naar aanleiding van een schilderij van Goya - Bulletin.Onderwijs en inspiratie,2005, 11(33), 6-9. Sterven voor het vaderland -Volzin, 5 e jaargang, 22 sept. 2006, Tolerantie: brug of scheidslijn? - Open deur, Jg. 31, oktober 2007, De samenleving is als een gebroken ruit - Filosofie Magazine, 5/2008, Redactionele werkzaamheden. Theo de Wit (red.), Naar een radicale politieke ethiek, De Horstink, Amersfoort 1984 Theo de Wit e.a. (red.), Veroordeeld? Over kerk en gevangenis, Hilversum 1986 Theo de Wit/Henk Manschot (red.), Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999). Anne-Marie Korte, Frans Vosman, Theo de Wit (red.), De ordening van het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities - Meinema/ Zoetermeer (1999) Theo de Wit (red.), Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, Nijmegen, Thomas More Academie, Frans Vosman, Theo de Wit (red.) De nieuwe achteloosheid, 2001 Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis, Theo de Wit (red.), Humanisme en religie. Controverses, bruggen, perspectieven, Eburon, Marcel ten Hooven, Theo de Wit (red.) Ongewenste goden, Boom Amsterdam, 2006 Theo de Wit (red.), Monotheïsme en politiek, themanummer Tijdschrift voor Filosofie, te verschijnen in 2009.

Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd?

Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd? Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd? Over het belang van de dialoog voor theologie en samenleving Marcellinus Johannes Henricus Maria Poorthuis Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding

Nadere informatie

Vrouwen en Humanisme. Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx. ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X. Verschijnt driemaandelijks

Vrouwen en Humanisme. Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx. ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X. Verschijnt driemaandelijks ISSN 0772-6627 Afgiftekantoor Brussel X Verantwoordelijke uitgever: Sonja Eggerickx Verschijnt driemaandelijks 2009-27 ste jaargang nr. 2 Antenne Vrouwen en Humanisme Kernredactie Franky Bussche Sonny

Nadere informatie

Over tolerantie. Frank Furedi*

Over tolerantie. Frank Furedi* Over tolerantie Frank Furedi* 1. Wat is tolerantie? Tolerantie is een belangrijk ideaal. Het is onmisbaar voor het functioneren van een werkelijk vrije en democratische samenleving. Toch is het een ideaal

Nadere informatie

Filosofie 2012 /2013

Filosofie 2012 /2013 & Filosofie /2013 In het Nederlandse taalgebied is Uitgeverij Boom nog altijd toonaangevend op het terrein van de filosofie. Een traditie van meer dan veertig jaar wordt daarmee gecontinueerd. Het fonds

Nadere informatie

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 ajaar 2012 Uitgelicht najaar 2012 De boeken op deze pagina zijn de speerpunten van de aanbieding. Ze krijgen speciale aandacht via de media, door presentaties

Nadere informatie

Hoe leiden we anno 2014 goede theologen op?

Hoe leiden we anno 2014 goede theologen op? Hoe leiden we anno 2014 goede theologen op? R. Ruard Ganzevoort Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 41(3), 2014, 20-30. Ruim vijftien jaar geleden schreef de Tilburgse

Nadere informatie

GEMEENSCHAP EN HEILIGE TEKST

GEMEENSCHAP EN HEILIGE TEKST GEMEENSCHAP EN HEILIGE TEKST Marin Terpstra Juli 2009 Wij die in de woestijnen woonden, waren achtergebleven bij beschaafde volkeren die één God en één Boek hadden. Daarom wilde Mohammad die afgoden opruimen

Nadere informatie

God droeg zondagavond een blauwe trui

God droeg zondagavond een blauwe trui God droeg zondagavond een blauwe trui Dr. Leo W.J.M. van der Tuin Oratie vrijdag 29 februari 2008 Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing Fotografie omslag: Voorkant: De Volkskrant Achterkant: Anne-Marie

Nadere informatie

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 Leerplan NCZ-Leraar SO-Groep 1 Pagina 1 INHOUD 1. Algemene situering van de cursus NCZ 3 2. Doel van de cursus NCZ 3 3. Basiscompetenties leraar

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving

JAARVERSLAG 2012. Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving JAARVERSLAG 2012 Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) werd in 1988 opgericht door de Nederlandse dominicanen. Het DSTS

Nadere informatie

6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp.

6. Keijzers, G., R. Jeurissen (2002). Duurzaam ondernemen: Toekomstethiek in dialoog. Dordrecht: Kluwer, 160 pp. Publications Ronald J.M. Jeurissen (26 June 2013) All languages Books 1. Jeurissen, R. (1986), Gods kinderen en de machten: De Wereldraad van Kerken en het Vaticaan over Internationale economische verhoudingen,

Nadere informatie

Is het schrappen van artikel 23 wel zo liberaal?

Is het schrappen van artikel 23 wel zo liberaal? Is het schrappen van artikel 23 wel zo liberaal? Marinus Ossewaarde* 1 Inleiding In Nederland is met name sinds Paul Scheffers multiculturele drama van vijf jaar geleden, waarin wordt beweerd dat integratie

Nadere informatie

Uitgedaagd door de tijd

Uitgedaagd door de tijd Uitgedaagd door de tijd Christelijke zending in een postmoderne samenleving Onder redactie van W. Dekker P.J. Visser Woord vooraf De publicatie, die u hierbij in handen hebt, kan gezien worden als vervolg

Nadere informatie

DE KRITIEK VAN DAVID RAY GRIFFIN OP HET WETENSCHAPPELIJK

DE KRITIEK VAN DAVID RAY GRIFFIN OP HET WETENSCHAPPELIJK FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT WIJSBEGEERTE DE KRITIEK VAN DAVID RAY GRIFFIN OP HET WETENSCHAPPELIJK NATURALISME EN ZIJN WHITEHEADIAANS ALTERNATIEF Promotor: Prof. dr. Luc Braeckmans Verhandeling

Nadere informatie

GEERT GROTE PEN 2014

GEERT GROTE PEN 2014 GEERT GROTE PEN 2014 nederlandstalige masterscripties van 5 jonge f ilosof en van bardot tot beatrice. gift en lichamelijkheid in de liefdestheorieën van jean-luc marion en jean-luc nancy Bart Loos, Open

Nadere informatie

Nieuw Babylon in aanbouw

Nieuw Babylon in aanbouw Nieuw Babylon in aanbouw Nederland in de jaren zestig James C. Kennedy vertaling Simone Kennedy-Doornbos bron. Nederland in de jaren zestig. Boom, Amsterdam / Meppel 1995 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kenn002nieu01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Wetenschap, religie en emotie in een onttoverende wereld

Wetenschap, religie en emotie in een onttoverende wereld Wetenschap, religie en emotie in een onttoverende wereld [Gepubliceerd als hoofdstuk in: Gevoel voor kennis: Jaarboek Kennissamenleving - Deel 5, Amsterdam: Aksant, pp. 49-66] Dick Houtman * Inleiding

Nadere informatie

Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1

Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1 Kan ik mijzelf scheppen? Naar een ethiek van de vrijheid: inzet, ontwikkeling en actualiteit van Michel Foucaults werk Een nawoord als inleiding 1 Laurens ten Kate, Henk Manschot Wat is dan dat breekbare

Nadere informatie

Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven

Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven 16-20 juli Docent: Victor Kal Abraham bindt zijn zoon op het altaar (Genesis 22). Humaan kan men zijn daad niet noemen, maar het is in opdracht van God dat Abraham

Nadere informatie

Dromen over eeuwig leven Vluchten voor de dood in een geseculariseerde samenleving

Dromen over eeuwig leven Vluchten voor de dood in een geseculariseerde samenleving Verschenen in: Herman Paul en Wilke de Braal (red.), Dood voor onze ogen: Leven in het licht van de eeuwigheid, Utrecht: Kok, 2011, pp. 29-50. Dromen over eeuwig leven Vluchten voor de dood in een geseculariseerde

Nadere informatie

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum Driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2014 België - Belgique PB 2030 Antwerpen X 8/531 erkenningsnr.: P702 045 afgiftekantoor: Antwerpen x ElckE r-ik c E ntrum lezingen cursussen ontmoetingen

Nadere informatie

FEMINISME EN MULTICULTURALISME: TWEE ZIELEN IN ÉÉN BORST?

FEMINISME EN MULTICULTURALISME: TWEE ZIELEN IN ÉÉN BORST? FEMINISME EN MULTICULTURALISME: TWEE ZIELEN IN ÉÉN BORST? Sawitri Saharso 1 SUMMARY In Dutch public debate on multiculturalism gender relations often function to demarcate the boundaries of toleration.

Nadere informatie

Krisis TABLE OF CONTENTS. Journal for contemporary philosophy PRESENCE ALS NIEUW GESCHIEDTHEORETISCH PARADIGMA? 11-21

Krisis TABLE OF CONTENTS. Journal for contemporary philosophy PRESENCE ALS NIEUW GESCHIEDTHEORETISCH PARADIGMA? 11-21 Journal for contemporary philosophy TABLE OF CONTENTS Krisis, 2010, Issue 1 www.krisis.eu Special issue: History & experience Introduction RENË GABRIËLS & EVA DE VALK GESCHIEDENIS EN ERVARING INLEIDING

Nadere informatie

De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy

De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy De grenzen van ruimdenkendheid: het Remonstrants verleden en de toekomst James Kennedy Het is voor mij een grote eer om hier vandaag te mogen zijn, 375 jaar na de inwijding van de Remonstrantse kerk in

Nadere informatie

Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs. Titus Brandsma Instituut

Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs. Titus Brandsma Instituut 1 Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs Titus Brandsma Instituut 2 INHOUD VOORWOORD... 3 WETENSCHAPPELIJK DEEL... 4 1 Onderzoek uitgevoerd in 2010... 4 2 Het wetenschappelijk forum: Spirituality

Nadere informatie

Tilburg University. De uitdaging van fluïde vormen van kerkopbouw de Groot, Kees. Published in: Collationes: Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal

Tilburg University. De uitdaging van fluïde vormen van kerkopbouw de Groot, Kees. Published in: Collationes: Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal Tilburg University De uitdaging van fluïde vormen van kerkopbouw de Groot, Kees Published in: Collationes: Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal Document version: Author final version (often known as

Nadere informatie

Vrijzinnigheid Heiligen Vredesweek

Vrijzinnigheid Heiligen Vredesweek Vrijzinnigheid Heiligen Vredesweek JAARGANG 20 NUMMER 9 september 2009 REMONSTRANTS MAANDBLAD Inhoud Glossy 2 UIT DE BROEDERSCHAP 4-6 Vrijzinnigheid Een thema niet alleen in religie, maar ook in de politiek.

Nadere informatie

Mens, waar ben je? perspectieven

Mens, waar ben je? perspectieven Mens, waar ben je? wetenschappelijk instituut voor het cda perspectieven Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105828

Nadere informatie

"Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig " Frank Mulder

Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig  Frank Mulder "Geweld heeft altijd een uitlaatklep nodig " Frank Mulder Geweld lost nooit wat op, zeggen ze, maar daar is de Canadese filosoof Paul Dumouchel het niet mee eens. Geweld kan voor vrede zorgen. "Sterker

Nadere informatie