PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties"

Transcriptie

1 1 PUBLICATIELIJST THEO W.A. DE WIT (VANAF 1984) Wetenschappelijke publicaties 1984 Politieke fantasie en de amoraliteit van de politiek in het nucleaire tijdperk. Theologen over een politieke ethiek van de vrede, in: Th.de Wit (red.), Naar een radicale politieke ethiek, De Horstink, Amersfoort 1984, De straf, het nut en het sacrale, in: Veroordeeld? Over kerk en gevangenis, Hilversum 1986, (samen met M.Terpstra) 1987 Afschrikking en zelfopoffering. Thomas Hobbes en het nucleaire tijdperk, in: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie, (dec. 1987), (samen met M.Terpstra) 1989 Het risico van de zingeving. De filosofische discussie over de grenzen van de rationaliteit tegen de achtergrond van Max Weber, in: Th.Zweerman/J.Wissink (red.), Ruimte van de geest, Kampen 1989, De gemeenschap tussen verlangen en bedreiging, in: L.ten Kate (red.), Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, Leuven/Apeldoorn 1991, (samen met L.ten Kate) 1992 Het Hegel-effect. De revolte tegen het einde van de geschiedenis, in: B.van Stokkum (red.), Voorbij de ideologie? Zingeving en politiek na Fukuyama's 'Einde van de geschiedenis', 1992, Het maatschappelijk geschenk. De verlossing van de schuld in Hobbes' Leviathan, in: M.Terpstra (red.), Schuld en Gemeenschap. Hoofdstukken uit een genealogie van de schuld, Ambo/Baarn 1992, (samen met M.Terpstra) De onontkoombaarheid van de politiek. De soevereine vijand in de politieke filosofie van Carl Schmitt, Diss. Nijmegen, (VII-XVII pp.) 1993 De vijand van de mensheid. Over oorlog en politiek, vijand en misdadiger, in: Arcade4 (1993), Creatieve hermeneutiek. De harmonie tussen waarheid en wet in Veritatis Splendor', in: H.W.M.Rikhof/F.J.H.Vosman (red.), De schittering van de waarheid. Theologische reflecties bij de encycliek Veritatis Splendor, Meinema, Zoetermeer 1994,

2 Een politiek van verdeeldheid. Over vriendschap en vijandschap, in: Filosofie en Praktijk 16/1 (1995), De ontluistering van de politiek. Over Eénpartijstaat Nederland en postmoderne democratie, in: Socialisme en Democratie52/4 (1995), Katholicisme, deconstructie en democratie, in: E.Borgman, B. van Dijk en Th.Salemink (red.), Katholieken in de moderne tijd. Een onderzoek door de Acht Mei Beweging, De Horstink/Zoetermeer (1995), Negative Theology in Dutch Literature: Frans Kellendonk - Wissink, J.B.M (ed.), (Dis)continuity and (De)construction. Reflections on the meaning of the past in crisis situations, Kok/Kampen (1995), De sluiers van de democratie. Over volkssoevereiniteit en politieke representatie - Bulhof, Ilse N/ Welten, Ruud, Verloren presenties. Over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek, Kok Agora, 1996, Het 'uitzonderlijke' als messiaanse mogelijkheid: De negatieve politieke theologie van Jacob Taubes - Tijdschrift voor Theologie, 36e jaargang 1996/4, (samen met M.Terpstra) 1997 No spiritual investment in the world as it is. Die negative politische Theologie Jacob Taubes' - Etappeno. 13 (sept. 1997), (samen met M.Terpstra). Walter Benjamin en Carl Schmitt: een politiek-theologische confrontatie - Benjamin Journaal 5 (1997) (samen met M.Terpstra) Humanisme en fundamentalisme - De uil van Minerva (1998) 4, De verloren onschuld van de solidariteit. Een kleine genealogie en een probleemstelling - Theo de Wit/Henk Manschot (red.) Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999) Ter Inleiding - Theo de Wit/Henk Manschot (red.) Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999) 7-16, en De ordening van het verlangen - Anne-Marie Korte, Frans Vosman en Theo de Wit (red.), De ordening van het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities - Meinema/ Zoetermeer (1999) Warme en koude apocalyps. Een essay over tolerantie en geschiedenisfilosofie - Th.Clemens, W.Otten en G.Rouwhorst (red.) Het einde nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom- Valkhof Pers/Nijmegen, 1999, De trivialisering van de tolerantie. Een essay over de liberale neutralisering van cultuurverschillen - Liber Amicorum Prof.dr.P.Tommissen, La Hulpe, 2000, Carl Schmitt - Kritisch denkerslexicon, juli 2000, Op soek na die fanatikus. Humanisme en fundumentalisme - Fragmente. Tijdskrif fir Filosofie en Kultuurkritiek, Nommer 6, 2000, Gevoel zonder grenzen. Een onsentimentele inleiding - Th.W.A.de Wit (red.), Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, 2000 (Thomas More Academie), 9-30.

3 The return of the religion. Vattimo's reconciliation of christian faith and postmodern philosophy - Bijdragen 61 nr.4, 2000, No spiritual investment of the world as it is. The Political Theology of Jacob Taubes, in: Ilse N.Bulhof, Laurens ten Kate (ed.), Flight of thegods, Fordham University Press, New York, 2000, (samen met Marin Terpstra) 2001 De trivialisering van de tolerantie, in: Marcel ten Hooven (red.), De lege tolerantie, Boom, Amsterdam 2001, Het risico van de politiek. Carl Schmitt en het politieke kwaad, in: G.Buys en H.Woldring (red.), Grote politieke denkers. Hun strijd tussen goed en kwaad, Amsterdam 2001, Tolerantie en politiek. Over het liberalisme van de angst en de angst voor het liberalisme - Roel Kuiper e.a, Tolereren ofbekeren. Naar een christelijke visie op verdraagzaamheid, Zoetermeer 2001, (boekdeel) Op zoek naar de vijand. De agressiviteit van de vooruitgang volgens Carl Schmitt, in: A.Braakman, J.de Visscher (red.), De conservatieve revolutie, Kapellen: 2001, Vriend of vijand - Een oneigentijds geschrift over politiek - Carl Schmitt, Het begrip politiek, Amsterdam 2001, 7-45 en (inleiding) De nieuwe achteloosheid. Een inleiding - Frans J.H. Vosman en Theo W.A. de Wit (red.), De nieuwe achteloosheid, Kampen 2001, (samen met Frans Vosman) (inleiding) 2002 The Ups and Downs of Tolerance. An Introductory Essay on the Genealogy of (religious) Tolerance - Bijdragen, International Journal in Philosophy and Theology, 2002, (tijdschriftartikel) Hoe de bunkers te verlaten? Ignatieffs halfslachtige oefening in politieke realiteitszin. Michael Ignatieff - Mensenrechten en terreur. Thomas More Academie, Nijmegen, 2002, (boekdeel) Die Trivialisierung der Toleranz. Üeber die liberale Neutralisierung kultureller Unterschiede - Etappe. Zeitschrift für Politik, Kultur und Wissenschaft 16, Bonn 2002, (tijdschriftartikel) De ontwarring van een gordiaanse knoop - Abdul Wahid van Bommel e.a.- De Islam en het Westen. Botsende religies. Theologische visies op macht in Islam en Christendom, Kok/Kampen, 2002, (boekdeel) 2003 Tolerantie: olie of zand in de machine? Ignaas Devisch & Gert Verschraegen (red.), De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij, Boom Amsterdam 2003, (boekdeel) Het intolerantievertoog, ofwel: hoe de liberale democratie om zeep te helpen met Herbert Marcuse en Carl Schmitt - Groniek. Historisch Tijdschrift, nr. 160, juni 2003, (Bijdrage aan themamummer) Rationalisme en populisme : twee varianten van het intolerantievertoog in de moderne filosofie van de liberale democratie Filosofie, jg. 13/ 4, aug./sept. 2003, (tijdschriftartikel) De verenigde mensheid en haar obstakel. De vele gezichten van de radicale politiek volgens Alain Finkielkraut Wapenveld, 53. jg. No 6 (dec.2003), (tijdschriftartikel) 2004 De tolerantie tegen haar liefhebbers verdedigd. Radix, 4, 2004,

4 Nostalgie naar de vijand. Over de verloren eer van de politieke tegenstrever. Tijdschrift voor humanistiek, 20, 2004, Over de onbescheidenheid en kwetsbaarheid van culturen. Het multiculturalisme in de revisie bij zijn genealogen. Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology, 2004, Rationalisme en populisme: twee varianten van het intolerantievertoog in de moderne filosofie van de liberale democratie. In W. Derkse (Ed.), Grenzen aan tolerantie (pp ). Nijmegen: Damon, De behoedzame barmhartigheid. Aantekeningen over een geheimzinnige deugd. In M Balthussen (Ed.), Waarden en sociale samenhang (pp ). Amsterdam, Die Notwendige Desillusionierung. Die Niederlande in Verwirrung nach dem Mord an Theo van Gogh. Concilium, 2005, 41, Alain Finkielkraut. In Kritisch Denkers Lexicon, 2005 (pp ). De onbescheidenheid van de Volksgeist:: het multiculturalisme in de revisie bij haar genealogen. In: B.vanLeeuwen & R. Tinnevelt (Eds.), De multiculturele samenleving in conflict. Intercult urele spanningen, multiculturalisme en burgerschap (pp ). Leuven: Acco, Het schuim der aarde. Over de politieke risico's van een humanisme zonder transcendentie. In M.C. Duyndam, M.J.H.M. Poorthuis, & T.W.A. de Wit (Eds.), Humanisme enre ligie. Controverses, bruggen, perspectieven (pp ). Delft: Eburon, Nostalgie naar de vijand. Over de verloren eer van de politieke tegenstrever. In R. Munnik (Ed.), Geweldig! Over de vanzelfsprekendheid van geweld (pp ). Nijmegen: Valkhof pers, La nostalgie de l'ennemi chez Alain Finkielkraut et Carl Schmitt. Ou l'honneur perdu de l'adversaire politique. Bulletin Trimestriel de la fondation Auschwitz, , La disillusione necessaria. Lólanda sconvolta dopo l assaainio di Theo van Gogh, in : Concilium, Anno XLI, fasciolo 5, 2005, Neutralisering en politisering van de religie. De actualiteit van Carl Schmitts probleemstelling, in: Wijsgerig perspectief, jg. 46, 2006, no.3, Heimat Babylon. Hoe provincialen tegen wil en dank kosmopolieten worden, in: Theologisch debat, 3 e jg., sept. 2006, Religie na het verlies van haar autoriteit. Hedendaagse denkers over de verhouding van politiek en religie, in: Marcel ten Hooven, Theo de Wit (red.), Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland, Boom Amsterdam 2006, (met M.Terpstra) De lompenverzamelaar en het libretto van de geschiedenis. Walter Benjamin en de conservatieve revolutie, in: Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur, Jg. 12/nr. 45, dec 2006, Men moet hen dwingen om vrij te zijn. Vrijheid, religie en iconoclasme, in: Geloof en verlichting, Nijmegen, 2007, Is zonder illusies leven zonder religie leven? Gianni Vattimo s verzoening van christelijk geloof en postmoderne filosofie, in: Filosofie, jg. 17, no.2, april/mei 2007, Autonomie voorbij ascese en assertiviteit, in: Tijdschrift voor Humanistiek nr. 30, 8 e Jaargang, juli 2007,

5 2008 De laïcité: Franse specialiteit of universeel dieet? Een blik op het hedendaagse Franse debat in de geest van Hannah Arendt - Dirk De Schutter & Remi Peeters, Hannah Arendt Cahier, deel I, Damon, Budel, 2008, Gevaarlijkheid is slechts de keerzijde van de ernst. Fundamentalisme, tolerantie en hypocrisie - Stephan van Erp, Vrijheid in verdeeldheid. Geschiedenis en actualiteit van religieuze tolerantie, Valkhof Pers, Nijmegen, 2008, Scum of the Earth: Alain Finkielkraut on the Political Risks of a Humanism without Transcendence Telos 142, Spring 2008, De laïcité: onze toekomst of Frankrijks verleden? Over de noodzakelijke afstand tussen religie en politiek Judith Frishman/Staf Hellemans (red.), Het christendom en de wereldreligies. Dialoog en confrontatie, Uitg. van Gruting, Utrecht, 2008, Politiek zonder ontknoping, religie zonder garantie Bart Snels, Noortje Thijssen (red.), De grote kloof. verhitte politiek in tijden van verwarring, Boom, 2008, The Dialetics of Toleration, te verschijnen in: P.Beentjes (e.a.) Christianity and modernity (vermoedelijke titel), 2009, ong. 10 pp De gewonde gemeenschap. Over barmhartigheid en gerechtigheid, te verschijnen in: Bijkerk, R. e.a. (red.)., Handboek voor het justitiepastoraat, 2009, 25 pp. Linea Recta naar het paradijs. Over oorlog en martelaarschap, in: Van Grol, H. en van Midden, P. (red.), Een roos in de lente. Theologisch palet van de FKT, Utrecht, 2009, Politics without dénouement, religion without guarantee, te verschijnen in: Losonczi, P. and A. Singh (ed), From Political Theory to Political Theology, Continuum Logo, London/New York, 2010 Between all and nothing. The affective dimension of political bonds, te verschijnen in: I. Devisch e.a. (red.), Deconstruction and Christianity. Jean Luc Nancy, 2009, 20 pp. Vakpublicaties De ontluistering van de soevereniteit, in: Kernvraag(mei 1993), nr. 102, De ontluistering van de politiek. Over 'Eén-partij-staat Nederland' en postmoderne democratie - Socialisme en Democratie52/4 (1995) pp Visies op de multiculturele samenleving - Stichting Hemag e.a. (red.) Visies op de multiculturele samenleving, Oosterbeek (1997) Dead Man Walking - Cinemagie227 (1999) Tolerance Unlimited? De trivialisering van de tolerantie - Ophef3 (1999) Politiek van de mensheid. Waarom het mensenrechtenvertoog vandaag getoetst wordt - Areopagus Jg. 5, no. 6 (dec.2001-jan.2002), Toleranz braucht Tugend - Junge Freiheit. Wochenzeitschrift für Politik und Kultur nr. 35, 2002, p. 22. De boerse mensheid. De witte raaf 117, sept.-okt 2005, De vijand als onmens, in: Filosofie Magazine, 2/2006, Strijdbaar en duldzaam. De scheiding van kerk en staat en de culturele leegte, in: Congresdag Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein, C.S.F.R, november 2006, Politiek zonder ontknoping, religie zonder garantie -De Helling, nr. 1, Lente 2008, 8-14.

6 Populariserende publicaties Het fetisjisme van het culturele verschil, in: Vlugschrift jg.3 (maart 1993), 5-7. Who is afraid of deconstruction?, in: Malojg.1, nr.4 (juni 1993), Soevereiniteit en mondialisering, in: Filosofie Magazinejg.2/5 (juni 1993), De vooruitgang tegenhouden. Over geschiedenis en verantwoordelijkheid, in: Ophefjg.1 (april 1994), Het fluwelen gordijn van de cultuur. Over Samuel Huntingdons Clash of Civilisations - De Linker Wang, december 1999 De koningsweg van het kleinste kwaad - Voorlopig32e jg., febr. 2000, 2-5. De morele opmars van de mensenrechten - De Bazuin oktober 2000, Toch maar liever geen monocultuur De heraut, 135/ 5, mei 2003, De terugkeer van de vijand. Naar aanleiding van een schilderij van Goya - Bulletin.Onderwijs en inspiratie,2005, 11(33), 6-9. Sterven voor het vaderland -Volzin, 5 e jaargang, 22 sept. 2006, Tolerantie: brug of scheidslijn? - Open deur, Jg. 31, oktober 2007, De samenleving is als een gebroken ruit - Filosofie Magazine, 5/2008, Redactionele werkzaamheden. Theo de Wit (red.), Naar een radicale politieke ethiek, De Horstink, Amersfoort 1984 Theo de Wit e.a. (red.), Veroordeeld? Over kerk en gevangenis, Hilversum 1986 Theo de Wit/Henk Manschot (red.), Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek - Boom/ Amsterdam (1999). Anne-Marie Korte, Frans Vosman, Theo de Wit (red.), De ordening van het verlangen. Vriendschap, verwantschap en (homo)seksualiteit in joodse en christelijke tradities - Meinema/ Zoetermeer (1999) Theo de Wit (red.), Gevoel zonder grenzen. Authentiek leven, medelijden en sentimentaliteit, Nijmegen, Thomas More Academie, Frans Vosman, Theo de Wit (red.) De nieuwe achteloosheid, 2001 Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis, Theo de Wit (red.), Humanisme en religie. Controverses, bruggen, perspectieven, Eburon, Marcel ten Hooven, Theo de Wit (red.) Ongewenste goden, Boom Amsterdam, 2006 Theo de Wit (red.), Monotheïsme en politiek, themanummer Tijdschrift voor Filosofie, te verschijnen in 2009.

Democratie als cultus

Democratie als cultus SUB Hamburg A/570762 Marin Terpstra Democratie als cultus Over politiek en religie BOOM AMSTERDAM IN HOUD Voorwoord 9 Hoofdstuk 1 De democratie en het probleem van de theolo^ia politikê. Varro, Augustinus,

Nadere informatie

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN

RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Wim Weymans RECHT EN SAMENLEVING ANDERS BEKEKEN Filosofische perspectieven Recht en samenleving anders bekeken Filosofische perspectieven Wim Weymans Acco Leuven / Den Haag Verantwoording 13 Inleiding 17

Nadere informatie

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief - Het christelijke belemmert de politiek niet, maar maakt haar juist mogelijk en waardevol - Pieter Jan Dijkman Vereniging voor Wijsbegeerte

Nadere informatie

GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF

GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF GEWELD & VERZOENING VANUIT ISLAMITISCH PERSPECTIEF Dr. Abdelilah Ljamai 1. Ontstaansgeschiedenis v/d islam 2. Is de islam een gewelddadige religie? 3. Wat zijn de consequenties hiervan? 4. Conclusie 1.

Nadere informatie

Levenskunst en ethiek 13 Bouwstenen voor iedereen 14 Zestien filosofen 14 De hoofdstukken 15

Levenskunst en ethiek 13 Bouwstenen voor iedereen 14 Zestien filosofen 14 De hoofdstukken 15 Inleiding 13 Levenskunst en ethiek 13 Bouwstenen voor iedereen 14 Zestien filosofen 14 De hoofdstukken 15 1 Plato: rechtvaardigheid als harmonie 19 Wat is rechtvaardigheid? 20 De rechtvaardige staat 25

Nadere informatie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie

Geloven en redeneren. Religie en filosofie Geloven en redeneren Religie en filosofie Historisch overzicht Pantheïsme en polytheïsme De spiltijd Het oosten Boeddhisme Confucianisme Taoïsme Het westen Jodendom, christendom, islam Filosofie Het begin

Nadere informatie

Is een Europese islam mogelijk?

Is een Europese islam mogelijk? Brahim Laytouss Imam, islam theoloog Is een Europese islam mogelijk? De islam is steeds prominenter aanwezig in de Europese samenlevingen, zoveel is duidelijk. Maar islamitisch extremisme en religieus

Nadere informatie

Meisleiding van het Brein Het Fundamentalisme. Prof. John A. Dick

Meisleiding van het Brein Het Fundamentalisme. Prof. John A. Dick Meisleiding van het Brein Het Fundamentalisme Prof. John A. Dick Inleiding 1. Een Amerikaan in Vlaanderen 2. Sprekend over het fundamentalisme kan verrassingen brengen 3. Fundamentalisme verschijnt soms

Nadere informatie

Abdijweekend met Erik Borgman

Abdijweekend met Erik Borgman Abdijweekend met Erik Borgman vrijdag 19 oktober 2006 zondag 21 oktober 2007 Norbertijnerabdij Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol Abdijweekend te Postel: Lectuur en verdieping van Metamorfosen. Over religie

Nadere informatie

Spiritualiteit, meeervoudige religieuze betrokkenheid en zingeving. Groningen, Joantine Berghuijs,

Spiritualiteit, meeervoudige religieuze betrokkenheid en zingeving. Groningen, Joantine Berghuijs, Spiritualiteit, meervoudige religieuze betrokkenheid en zingeving Joantine Berghuijs 6-03-2015 Overzicht presentatie Trends in religiositeit/spiritualiteit in Nederland Breedte van het begrip spiritualiteit

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

Christelijk Sociaal Denken

Christelijk Sociaal Denken Christelijk Sociaal Denken Traditie - Actualiteit - Kritiek Onder redactie van CvE Boekenreeks 17 CvE Becker, christelijk sociaal denken 14-01.indd 3 19-01-2009 09:23:19 Inhoud Voorwoord 7 Maat houden:

Nadere informatie

Het begrip 'natuur' in techniek, filosofie en religie II. Van modern naar postmodern denken: Voorbij de mens?

Het begrip 'natuur' in techniek, filosofie en religie II. Van modern naar postmodern denken: Voorbij de mens? Het begrip 'natuur' in techniek, filosofie en religie II Van modern naar postmodern denken: Voorbij de mens? Grote lijnen van mijn verhaal 1. Nanotechnologie als voorbeeld van NBICtechnologie. 2. A. Techniek

Nadere informatie

Politieke filosofie van de christen-democratie

Politieke filosofie van de christen-democratie opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 3 Politieke filosofie van de christen-democratie H.E.S. Woldring DAMON opm politieke filo cda 03-11-2003 15:42 Pagina 4 Politieke filosofie van de christen-democratie

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 83 Inhoudsopgave Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 4 Kennis en Kritiek... 6 Filosofisch Lezen... 8 Schrijf- en Onderzoeksvaardigheden I, de... 9 Onttovering

Nadere informatie

Humanisme en het Avondland

Humanisme en het Avondland bw Vanheste, humanisme hd 18-12-2007 13:53 Pagina 3 Humanisme en het Avondland De Europese humanistische traditie Jeroen Vanheste DAMON bw Vanheste, humanisme hd 18-12-2007 13:53 Pagina 5 Inhoud Woord

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36569 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Zee, Machteld Eveline Title: Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic Fundamentalism

Nadere informatie

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012 Morele Ontwikkeling van Jongeren Hanze Jeugdlezing 2012 Wiel Veugelers Universiteit voor Humanistiek Universiteit van Amsterdam Opbouw verhaal Wat is morele ontwikkeling? Wat leert onderzoek over morele

Nadere informatie

Bart Labuschagne, Timo Slootweg & Rico Sneller

Bart Labuschagne, Timo Slootweg & Rico Sneller Woord vooraf Bart Labuschagne, Timo Slootweg & Rico Sneller Dit boek is een kritische inleiding in de godsdienstfilosofie, aan de hand van een confrontatie tussen enerzijds G.W.F. Hegels filosofie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

Examenprograma filosofie havo/vwo

Examenprograma filosofie havo/vwo Examenprograma filosofie havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein

Nadere informatie

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER

SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN MAURITS BERGER SHARIA ISLAM TUSSEN RECHT EN POLITIEK MAURITS BERGER Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006 INHOUD HOOFDSTUK 1 - DE REGELS VAN EEN IDEAAL 1 Deel I Sharia als oud recht 9 HOOFDSTUK 2 - DE KORAN ALS GRONDWET

Nadere informatie

De toekomst van Edward Schillebeeckx theologie Stephan van Erp, universitair docent systematische theologie, Radboud Universiteit Nijmegen

De toekomst van Edward Schillebeeckx theologie Stephan van Erp, universitair docent systematische theologie, Radboud Universiteit Nijmegen De toekomst van Edward Schillebeeckx theologie Stephan van Erp, universitair docent systematische theologie, Radboud Universiteit Nijmegen Geachte rector, monseigneurs, dames en heren, Wie de nalatenschap

Nadere informatie

Filosofie en actualiteit. Tweede bijeenkomst

Filosofie en actualiteit. Tweede bijeenkomst Filosofie en actualiteit Tweede bijeenkomst Journalistieke vragen Over wat voor soort gebeurtenis hebben we het? Wat is de oorzaak? Wat gebeurt er verder? Hoe moeten we deze gebeurtenis beoordelen? Filosofische

Nadere informatie

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN

PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN PROCESDOEL 3 HUMANISEREN VAN HET SAMENLEVEN MET ANDEREN 3.1 Exploreren, verkennen en integreren van de mogelijkheden van de mens 3.2 Exploreren, verkennen en integreren van de grenzen van de mens 3.3 Ontdekken

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

OVERIGE METHODEN ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING MBO

OVERIGE METHODEN ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING MBO OVERIGE METHODEN ETHIEK EN LEVENSBESCHOUWING MBO Behalve de methoden, die elders in dit nummer worden gepresenteerd, is voor het mbo nog een aantal andere methoden beschikbaar. Deels gaat het hierbij om

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Politiek liberalisme, neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat

Inhoud. Deel 1 Politiek liberalisme, neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat Inhoud Inleiding 1. Overheidsfinanciering van religie in een postseculier tijdperk 2. Kerk en staat in België: drie domeinen van financiering 2.1 Financiering van erkende levensbeschouwingen 2.2 Organisatie

Nadere informatie

Mediasociologie Hoorcollege Iedereen is vrij! Theo Ploeg

Mediasociologie Hoorcollege Iedereen is vrij! Theo Ploeg Mediasociologie Hoorcollege Iedereen is vrij! Theo Ploeg 1 2 wat ga ik behandelen? wat is mediasociologie bij CMDA/IAM? wat gaan we doen en hoe doen we dat? wat is sociologie eigenlijk en hoe zien wij

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele

Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele Wetenschapscommunicatie en/of democratisch debat? Pieter Maeseele Wie ben ik? Communicatiewetenschappen UA Media, Wetenschap & Democratie Media & Democratie - Evalueren van mate waarin media bijdragen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Journalistiek & Media

Journalistiek & Media Journalistiek & Media Beschrijving De afstudeerrichting Journalistiek & Media (JM) leidt op voor een functie in de journalistiek of op het brede terrein van de media. Bijvoorbeeld correspondent bij een

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR

PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR PROGRAMMA VOOR JAAR II: VORMINGSJAAR Zaterdagcursussen 01 Cursus Inleiding in de filosofie 02 Instructie gebedsmomenten 03 Onze postmoderne cultuur 04 Sociale ethiek 05 Inleiding kerkgeschiedenis 06 Spiritualiteit

Nadere informatie

BA Tentamenrooster, eerste semester Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend!

BA Tentamenrooster, eerste semester Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend! BA Tentamenrooster, eerste semester 2013-2014 Onder voorbehoud. Aan dit rooster kunnen geen rechten worden ontleend! Datum Maandag Tijd Docent Blok Zaal USIS code 16 december Joodse geschiedenis: Geschiedenis

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Rede en religie als praktijken

Hoofdstuk 4. Rede en religie als praktijken Hoofdstuk 4 Rede en religie als praktijken Religieuze praktijken Praktijken: qua tijd en ruimte ingeperkte en afgebakende vormen van handelen en 'onderhandelen' Voorbeelden: bidden eerste communie carnaval

Nadere informatie

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt

Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt Deze PowerPoint presentatie gaat over Kerk en Israël, in het bijzonder over de Protestantse Kerk (in Nederland) en Israël. Met de naam Israël wordt bedoeld: het Israël dat wij ontmoeten in de bijbel en

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Geschiedenis,

Nadere informatie

Opening Hogeschooljaar

Opening Hogeschooljaar Onderstaande tekst is ter gelegenheid van de opening van het hogeschooljaar 2016-2017 uitgesproken door prof. dr. Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Geloof, waarden, ervaringen

Hoofdstuk 3. Geloof, waarden, ervaringen Hoofdstuk 3 Geloof, waarden, ervaringen Kennis en geloof Kennis is descriptief Heeft betrekking op feiten Is te rechtvaardigen Geloof is normatief Heeft betrekking op voorschriften Is subjectief Geldt

Nadere informatie

Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn. Bas Hengstmengel. Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam

Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn. Bas Hengstmengel. Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam Denken met het hart Denken met het hart Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn Bas Hengstmengel Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Vluchtelingen en burgers zijn geen mensen Vrijzinnige antwoorden op politieke uitdagingen

Vluchtelingen en burgers zijn geen mensen Vrijzinnige antwoorden op politieke uitdagingen Vluchtelingen en burgers zijn geen mensen Vrijzinnige antwoorden op politieke uitdagingen 1 2 Vluchtelingen en burgers zijn geen mensen Jeroen Zandberg 3 Schrijver: Jeroen Zandberg ISBN: 9789463188043

Nadere informatie

Van Rechtswege(n) Politìeke en rechtsfilosofische stromingen door de eeuwen heen & DIEDERIK VANDENDRIESSCHE ACADEMIA PRESS

Van Rechtswege(n) Politìeke en rechtsfilosofische stromingen door de eeuwen heen & DIEDERIK VANDENDRIESSCHE ACADEMIA PRESS Van Rechtswege(n) Politìeke en rechtsfilosofische stromingen door de eeuwen heen KOENRAES & DIEDERIK VANDENDRIESSCHE ACADEMIA PRESS Inhoudstafel Woord vooraf. Deell HlSTORISCH OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

De Victoria Schaal. Foto-illustraties

De Victoria Schaal. Foto-illustraties De Victoria Schaal Foto-illustraties KU Leuven, 2015 De Victoria Schaal Pedagogische grondopties voor katholieke schoolidentiteit - Diagram MONOLOOGSCHOOL. Een katholieke school van, voor en door katholieken.

Nadere informatie

Samenvatting. De Japanners en het christendom: een complexe relatie

Samenvatting. De Japanners en het christendom: een complexe relatie 12-Summary-NLS.qxd 10/8/2013 5:27 PM Page 241 De Japanners en het christendom: een complexe relatie Het christendom is sinds het midden van de zestiende eeuw zichtbaar actief in Japan, en toch is Japan

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere

PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere PUBLIEKE LEZING π maandag 25 maart 2013 π Universiteit Antwerpen Stadscampus Hof van Liere Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) heeft de eer u uit te nodigen op een ontmoeting met Donal

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Op welke gebieden wilden de Verlichtingsfilosofen de bestaande maatschappij veranderen? Rationalisme = het gebruiken van gezond verstand (rede/ratio) waarbij kennis gaat boven tradities

Nadere informatie

Boekenlijst Godsdienstleraar

Boekenlijst Godsdienstleraar Boekenlijst Godsdienstleraar 2014-2015 1.1 Boekenlijst eerste leerjaar Alle boeken van het basisprogramma (AV) leerjaar 1 dienen te worden aangeschaft, zie 'Boekenlijst 1.1.1 Praktische Theologie - Liefdevol

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

INHOUD. SCHEIDING VAN KERK EN STAAT OF ACTIEF PLURALISME? EEN ORIËNTERING VAN HET DEBAT PAUL DE HERT en KAREN MEERSCHAUT... 1

INHOUD. SCHEIDING VAN KERK EN STAAT OF ACTIEF PLURALISME? EEN ORIËNTERING VAN HET DEBAT PAUL DE HERT en KAREN MEERSCHAUT... 1 INHOUD VOORWOORD... v SCHEIDING VAN KERK EN STAAT OF ACTIEF PLURALISME? EEN ORIËNTERING VAN HET DEBAT PAUL DE HERT en KAREN MEERSCHAUT... 1 Maatschappelijke verschuivingen inzake levensbeschouwing en islamvooroordelen...

Nadere informatie

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

I N F O R M A T I E B R O C H U R E I N F O R M A T I E B R O C H U R E BESTE OUDERS Het is de droom van ieder van ons dat onze kinderen en jongeren zich ontplooien tot fijne mensen die in staat zijn later hun eigen weg te gaan. Daarbij

Nadere informatie

Lijst van publicaties van Anton van Harskamp

Lijst van publicaties van Anton van Harskamp Lijst van publicaties van Anton van Harskamp De lijst bevat drie categorieën publicaties: één categorie waarin gerefereerde artikelen en wetenschappelijk geachte publicaties zijn samengenomen, één categorie

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 2015 PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen In augustus 2015 vindt de negende editie

Nadere informatie

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God.

Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. GELOVEN Encycliek Lumen Fideï zegt: Geloven is niet zomaar instemmen met een geheel aan abstracte waarheden. Geloven is een weg gaan, die voert tot gemeenschap met de levende God. PROBLEEM VAN PAROCHIES

Nadere informatie

Si Deus, unde malum, si malum unde Deus? Over de plaats van pijn en lijden in onze samenleving. Prof. Dr. Ignaas Devisch 21/10/2014

Si Deus, unde malum, si malum unde Deus? Over de plaats van pijn en lijden in onze samenleving. Prof. Dr. Ignaas Devisch 21/10/2014 Si Deus, unde malum, si malum unde Deus? Over de plaats van pijn en lijden in onze samenleving Prof. Dr. Ignaas Devisch 21/10/2014 Verleden Paternalisme Heteronomie Lot Afhan kelijkh eid Nu Zelfstandi

Nadere informatie

DE OMGANG VAN MOSLIMS MET NIET-MOSLIMS. Vrije Universiteit Amsterdam 16 november 2016

DE OMGANG VAN MOSLIMS MET NIET-MOSLIMS. Vrije Universiteit Amsterdam 16 november 2016 DE OMGANG VAN MOSLIMS MET NIET-MOSLIMS Yvonne Moonen-Thompson Probus Lezing Vrije Universiteit Amsterdam 16 november 2016 Lao Zi: Zie anderen als jezelf Door dit te doen cultiveren we waardigheid, die

Nadere informatie

Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie

Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie Godsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie Feuerbach herlezen Jasper Schaaf DAMON bw Schaaf, Godsdienstkritiek.indd 3 11-5-10 11:35 Inhoudsopgave Voorwoord door Ronald van Raak 7 1 Inleiding 9 1.

Nadere informatie

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT

E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT E E N S E L E C T I E U I T D E P U B L I C A T I E S V A N MARTIN VAN KALMTHOUT Kalmthout, M.A. van (1977). Biofeedbacktherapie. Gedrag 5/6, 332-351. Kalmthout, M.A. van, & Ven, A.H.G.S. van der (1982).

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

En nu jij! : leer de argumenten zelf

En nu jij! : leer de argumenten zelf En nu jij! : leer de argumenten zelf [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 ب«الا ن أنت علم احلجج بنفسك الل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Wist Socrates iets wat wij niet weten? Inleiding door Karel van Haaften van Socratisch café Zwolle

Wist Socrates iets wat wij niet weten? Inleiding door Karel van Haaften van Socratisch café Zwolle Wist Socrates iets wat wij niet weten? Inleiding door Karel van Haaften van Socratisch café Zwolle Filosofisch café Zwolle 21.09.2015 Wist Socrates iets? KvH sept 2015 1 Wat vooraf ging Inhoud Socrates

Nadere informatie

Krachten van continuïteit. versus. Krachten van verandering. Europa

Krachten van continuïteit. versus. Krachten van verandering. Europa Krachten van continuïteit versus Krachten van verandering Europa 1815-1830 De Vloed en de Dijk Europa Gemeenschappelijke geschiedenis Religie; Christelijk Monarchieën; netwerk van koningshuizen De Verlichting

Nadere informatie

Inleiding: vreemde verwanten?

Inleiding: vreemde verwanten? Inleiding: vreemde verwanten? De stroom van publicaties over de islam van de laatste jaren lijkt te bewijzen dat je pas aandacht krijgt, wanneer je moeilijkheden maakt. Misschien moeten we de problemen

Nadere informatie

Balanceren. Levensbeschouwing voor alle leerlingen

Balanceren. Levensbeschouwing voor alle leerlingen Levensbeschouwing voor alle leerlingen Balanceren JOS Van de Laar In deze bijdrage beschrijf ik enkele uitgangspunten van twee levensbeschouwelijke methodes waar ik als auteur bij betrokken ben. Het betreffen

Nadere informatie

Het religieuze bevrijd van religie

Het religieuze bevrijd van religie Het religieuze bevrijd van religie John Dewey Gebaseerd op de Terry Lectures gehouden aan Yale University in 1934. Vertaald en ingeleid door Kees Hellingman ISVW UITGEVERS John Dewey 4 Wij, die nu leven,

Nadere informatie

Sektarisme als geesteshouding

Sektarisme als geesteshouding Sektarisme als geesteshouding Bespiegelingen over een verschijnsel in politiek en religie Avishai Margalit Thomas Mertens Machiel Karskens Jean-Pierre Wils Mariwan Kanie bw TM lezing 2008 150609.indd 3

Nadere informatie

PAPER Samenleven in vrede

PAPER Samenleven in vrede Contextual and cross-cultural Theology II 2007-2008 (J.D. Gort) PAPER Samenleven in vrede ultieme vrede overstijgt de mensheid Vrije Universiteit B.J. van Luijk 1635123 20-12-2007 CCCT II Samenleven in

Nadere informatie

Waardenpluralisme. Dr. Connie Aarsbergen- Ligtvoet Docent bedrijfsethiek en politicologie Windesheim. Dissertatie waardenconflicten

Waardenpluralisme. Dr. Connie Aarsbergen- Ligtvoet Docent bedrijfsethiek en politicologie Windesheim. Dissertatie waardenconflicten Waardenpluralisme Dr. Connie Aarsbergen- Ligtvoet Docent bedrijfsethiek en politicologie Windesheim Grondlegger: Sir Isaiah Berlin Dissertatie waardenconflicten Noot vooraf: neutraliteit Waardenpluralisme

Nadere informatie

De vijftig vensters en de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken van de commissie De Rooy

De vijftig vensters en de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken van de commissie De Rooy De vijftig vensters en de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken van de commissie De Rooy In blauw: de tijdvakken en de kenmerkende aspecten (alleen uitgewerkt voor het en ). In oranje: de canonvensters,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Niemand kan er om heen in deze dagen: het is verkiezingstijd. Woensdag stemmen we voor een nieuwe Tweede Kamer. En we worden overspoeld door debatten,

Nadere informatie

Verbeelding van de samenleving

Verbeelding van de samenleving Verbeelding van de samenleving denken, dromen en doen na de verzorgingsstaat 11. extra bijeenkomst: vragen & discussie http://zorgenparticipatie.wordpress.com/ Verbeelding van de samenleving in 10 colleges

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

Schoolonderzoek II Geschiedenis Staat en Natie Tijdvak I 2014-2015

Schoolonderzoek II Geschiedenis Staat en Natie Tijdvak I 2014-2015 Schoolonderzoek II Geschiedenis Staat en Natie Tijdvak I 2014-2015 Dit schoolexamen bestaat uit 33 vragen. In totaal kun je hiervoor 54 punten halen. Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd

Nadere informatie

Pleidooi voor Postmoderne devotie

Pleidooi voor Postmoderne devotie Pleidooi voor Postmoderne devotie Mink de Vries Pleidooi voor Postmoderne devotie Navolging vanuit vrijheid en gemeenschap Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt

Nadere informatie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie

Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Boekenlijsten CGO-opleiding Theologie Leerjaar 1 t/m 4 (alleen de verplichte literatuur; aanbevolen literatuur is vermeld in de moduleboeken) 2012-2013 1. Boekenlijst eerste leerjaar 1.1.1 Oude Testament

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Levensbeschouwing hoofdstuk 2.

Levensbeschouwing hoofdstuk 2. Levensbeschouwing hoofdstuk 2. Boek Menswaardigheid In deze module ging het om de vraag hoe je kunt bepalen waardoor/waarom bepaalde levenshoudingen niet deugen. We hebben ontdekt dat het begrip menswaardigheid

Nadere informatie

Om de wil te doen van onze Hemelse Vader: In de richting van een partnerschap tussen Joden en Christenen.

Om de wil te doen van onze Hemelse Vader: In de richting van een partnerschap tussen Joden en Christenen. Historische verklaring van Orthodoxe Rabbijnen over het christendom Partnerschap Joden en Christenen Vertaling door Hélène Evers* Orthodox Rabbijnse verklaring over het Christendom Op 3 december 2015 kwam

Nadere informatie

Het natuurlijke godsverlangen. een confrontatie tussen het denken van Thomas Van Aquino, Thomas Stearns Eliot en andere denkers

Het natuurlijke godsverlangen. een confrontatie tussen het denken van Thomas Van Aquino, Thomas Stearns Eliot en andere denkers Het natuurlijke godsverlangen een confrontatie tussen het denken van Thomas Van Aquino, Thomas Stearns Eliot en andere denkers Inhoud: 2 Voorwoord 3 ook. 4 56 Samenvatting van het artikel Amor intellectualis

Nadere informatie

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1

GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 GROTE-LIJN-OVERZICHT VAN TIJDVAKKEN BEHANDELD IN LEERJAAR 1 Tijdvak Jagers en boeren; van de eerste mensen 3000 v. C. prehistorie; van de eerste mensen - 3000 v.c. Samenlevingstype: eerst jagers/verzamelaars,

Nadere informatie

Wat Verlichtingsfilosofen over Geert Wilders zouden hebben gedacht

Wat Verlichtingsfilosofen over Geert Wilders zouden hebben gedacht 'Wat Verlichtingsfilosofen over Geert Wilders zouden hebben gedacht' - Mattijs Glas 1 Wat Verlichtingsfilosofen over Geert Wilders zouden hebben gedacht Volgens de invloedrijke Franse denker Michel Foucault

Nadere informatie

THEOLOGISCHE REFLECTIES DOCTORATEN

THEOLOGISCHE REFLECTIES DOCTORATEN THEOLOGISCHE REFLECTIES DOCTORATEN Frederiek DEPOORTER, Secularizing Christianity? The Question of Transcendence after the Death of God. Doctoraatsproefschrift verdedigd op 22 mei 2007. God mag de wereld

Nadere informatie

Dialogisch verstaan tussen mensen uit verschillende culturen

Dialogisch verstaan tussen mensen uit verschillende culturen 9 Inleiding Hoe creëren wij een sfeer in onze steden waar iedereen zich thuis voelt? Hoe gaan we om met verschillende culturele feesten en bijbehorende rituelen? Hoe gaan we om met ons gemeenschappelijk

Nadere informatie

Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus

Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus Ontmoeting met moslims als gemeente van Jezus Christus Notitie, op 9 december 2008 aangeboden aan het moderamen van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze notitie kwam tot stand onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES

TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES Hoofdstuk 4 PARAGRAAF 4.1 Pruikentijd Standenmaatschappij De verlichting VERVAL EN RIJKDOM In de 17 e eeuw was Nederland het rijkste land ter wereld Van stilstand komt achteruitgang

Nadere informatie

ACADEMISCHE VRIJHEID NU

ACADEMISCHE VRIJHEID NU De Leidse Studenten Ekklesia en het Studium Generale Universiteit Leiden organiseren het symposium: ACADEMISCHE VRIJHEID NU Wat is academische vrijheid en waar en hoe wordt die gerealiseerd? Geen discussie

Nadere informatie

Toezicht en moraliteit.

Toezicht en moraliteit. Toezicht en moraliteit. Over professionele waarden in de zorgsector Gabriël van den Brink Congres-NVTZ 10-11-2016 1 Moral sentiments in modern society Adam Smith (1723-1790) The Wealth of Nations (1776)

Nadere informatie

Christen-democratie contra conservatisme

Christen-democratie contra conservatisme 22 Christen-democratie contra conservatisme Prof. dr. H.E.S. Woldring Verdraagt de christen-democratie ich met het conservatisme? Dr. A. Kinneging, oprichter van de Edmund Burke Stichting die het conservatisme

Nadere informatie

Sessie 1 De eudaimonistische ethiek van Aristoteles

Sessie 1 De eudaimonistische ethiek van Aristoteles Sessie 1 De eudaimonistische ethiek van Aristoteles Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum over ethiek? Wat beschouwde hij als het doel van handelen? Wat verstond

Nadere informatie

Spinoza over de vrije wil. Miriam van Reijen Academisch Genootschap Eindhoven 15 februari 2013

Spinoza over de vrije wil. Miriam van Reijen Academisch Genootschap Eindhoven 15 februari 2013 Spinoza over de vrije wil Miriam van Reijen Academisch Genootschap Eindhoven 15 februari 2013 Benedictus de Spinoza 1632 (Amsterdam) 1677 (Den Haag) Spinoza is als tweede generatie allochtoon in Amsterdam

Nadere informatie

Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd. Michael Walzer. met essays van Marcel Becker, bw TM lezing 2007 0403.indd 3 04-03-2008 11:58:38

Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd. Michael Walzer. met essays van Marcel Becker, bw TM lezing 2007 0403.indd 3 04-03-2008 11:58:38 Oorlog en dood Over de rechtvaardige oorlog in onze tijd met essays van, Désirée Verweij en Thomas Mertens bw TM lezing 2007 0403.indd 3 04-03-2008 11:58:38 Inhoud : geëngageerd en genuanceerd 7 Oorlog

Nadere informatie

Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten. Anton van Tijs Kooijmans en Hans Moors (redactie)

Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten. Anton van Tijs Kooijmans en Hans Moors (redactie) Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten Anton van Tijs Kooijmans en Hans Moors (redactie) Inhoudsopgave Ten geleide Anton van Tijs Kooijmans en Hans Moors Mensbeelden en Theo van Boven Inleiding 3 Universeel

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ethische beleving

Bijzonder procesdoel 3: ethische beleving Bijzonder procesdoel 3: ethische beleving Eerste leerjaar B Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Herkennen en verkennen van mijn morele houding * Een na te strev: - de waarden van het vrijzinnig humanisme

Nadere informatie