aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt."

Transcriptie

1 Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud Voorbereidingen invoering PPMO van start Jubilarissen in het zonnetje gezet Landelijke kwalifi catiewedstrijden Jeugdbrandweer in Emmeloord Brand op Urk Van de regionaal commandant van de redactie... Het jaar is weer begonnen Zomaar een kleine bloemlezing uit de landelijke en regionale kranten: - Ree belandt in zwembad Malden - Brandweer reanimeert, spullen weg (Ede) - Kazernes te laag voor nieuwe tankautospuiten - Twee grote branden op Urk - NVWA waarschuwt voor brandgevaarlijke zonnepanelen Conclusie: het jaar is weer begonnen. De brandweer -zowel in als buiten onze regio- was weer volop in het nieuws. En het lijkt wel of er altijd brandweernieuws is. Ook het aanbod voor was weer groot. Veel leesplezier met 10 pagina s nieuws uit onze regio! De redactie zesde jaargang maart 2013 nr.1 In januari vond een aantal grote branden plaats, zoals deze brand op Urk. Heel vervelend voor degenen die het betreft, maar het levert ook mooie plaatjes op. Vernieuwen of verbeteren? Ik stel hierboven de vraag vernieuwen of verbeteren, omdat dat altijd een afweging is als geconstateerd wordt dat zaken niet meer naar wens verlopen. Voor een aantal onderwerpen is het wellicht niet meer zo dat verbeteren leidt tot betere resultaten. Vernieuwen en afstand nemen van het oude biedt dan meer perspectief en resultaat. Een aantal onderwerpen komt in mijn optiek de komende jaren voor vernieuwing aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt. Vernieuwde repressie Tientallen jaren zijn de inzettactieken bij de repressie nauwelijks veranderd. De materialen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beter geworden, maar daar bleef het wel bij. Dat terwijl de risico s bij branden wel zijn veranderd en toegenomen. De noodlottige brand bij De Punt op 9 mei 2008 drukte ons wat dat betreft met de neus op de feiten. Drie van onze collega s verloren het leven. Een schokkende conclusie stond enige tijd later in het evaluatierapport. De onderzoekers concludeerden dat het verlies van de drie brandweermensen niet verwijtbaar was, maar wel vermijdbaar, en dat dit overal had kunnen gebeuren. Een van de aanbevelingen uit het eindrapport De Punt is te investeren in het brandtechnisch vakmanschap. Dat is op diverse terreinen gebeurd en dat heeft ondermeer geleid tot wat we nu de Offensieve Buiteninzet noemen. Al gauw kwam het besef dat er meer is dan dat en dat dit slechts een deel is van een groter geheel: de brandweerdoctrine. De theorie achter het brandweervak, waarbij gebouwtypen, menskenmerken en brandkenmerken en de relatie met risicobeheersing aan de orde komt. Het eerste resultaat is het kwadrantenmodel. De doctrine geeft geen antwoord op wat goed is of fout, maar is wel een hulpmiddel om een goede keuze te maken en doel of doelen van de inzet te bepalen en dit tot uitdrukking te laten komen in doelcommandovoering. Niet meer de binneninzet als automatisme, maar een weloverwogen tactiek waarbij doel van de inzet en risico s samenhangen. Vakbekwaamheid Al heel wat jaren werken we met de leidraad oefenen en we registreren per activiteit welk onderdeel van het programma is beoefend. Daarbij meten we op kwantiteit en niet op kwaliteit. Die omslag zou ik willen maken. Ben je een goede brandweerman als je bij tien ademluchttrainingen per jaar aanwezig bent geweest? En ben je een slechte brandweerman als je er bij slechts drie aanwezig bent geweest? Ik kan er geen zinnig antwoord op geven. Er bestaat ook nog zoiets als aanleg en vakbekwaamheid in de hoofdbetrekking (als het gaat om vrijwilligers) en daar wordt nu geen rekening mee gehouden. Moet een hovenier ook bij de brandweer nog extra oefenen met de motorkettingzaag? Op mijn verlanglijst voor 2014 staat de ontwikkeling en invoering van een vakbekwaamheidtoets, waarbij duidelijk wordt waar iemand goed of minder goed in is. Dat wordt vervolgens de basis voor het oefen- en trainingsprogramma en niet de leidraad oefenen. Het is mijn stellige overtuiging dat we dan echt grote slagen in vakbekwaamheid gaan maken en dat we de belastbaarheid veel beter kunnen bewaken en de belasting weer terug kunnen brengen naar aanvaardbare niveaus. Het is doodzonde dat wij mensen kwijtraken omdat het tijdsbeslag dat wij op ze leggen te groot wordt terwijl dit te beperken valt. Wie denkt mee? Oefenen en trainen Als we op het gebied van incidentbestrijding en vakbekwaamheid een kwaliteitslag willen maken en ons werk veiliger willen maken, moeten we ook af van de huidige wijze van oefenen op de oefenavond. Als de binneninzet niet de beste keuze is bij bedrijfspanden, dan moeten we natuurlijk op een oefenavond niet een binneninzet beoefenen in een bedrijfspand. Feitelijk trainen we onze mensen dan op een De Punt scenario. En natuurlijk hebben we dan vervolgens een uitdaging, want wie stelt zijn woning beschikbaar voor een oefening van de brandweer? Als we kijken naar de effectiviteit van de oefenavond, de organisatie en voorbereidingstijd die het vraagt en de belasting voor bevelvoerders en oefenleiders en wat het uiteindelijk oplevert, vraag ik mij echt af of de traditionele oefenavond zoals we die kennen zijn langste tijd niet heeft gehad. Het kan anders en beter! Dat vraagt wel een omslag in denken en kijken naar onze effectiviteit bij oefenen en trainen. De komende periode zou ik in onze organisatie met bovenstaande onderwerpen aan de slag willen gaan. Dat zou ik willen doen met grote betrokkenheid vanuit alle geledingen van de organisatie in de vorm van werkplaatsen (brainstormsessies) op verschillende locaties om ideeën die leven in de organisatie boven tafel te krijgen. Wie doet mee? Wil je meedenken en een bijdrage leveren aan de vernieuwingen in onze organisatie, meld je dan aan bij je teamleider of afdelingshoofd. Wie weet wat voor mooie ideeën er ontstaan! Gerrit Spruit Commandant Brandweer Flevoland 1

2 Van de OR Veelbesproken onderwerpen in 2012 Portofoons Een rondgang over de nieuwe portofoons. Functieboek /functiewaardering De OR is regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken van dit traject. In maart 2012 is het nieuwe functieboek gereed gekomen, waarin de functiefamilies, kwalificatieprofielen en modules beschreven staan. Het functieboek en de daarbij behorende regelingen zijn bij de OR neergelegd. Na een uitvoerige toelichting door de teamleider P&O en het extern adviesbureau Van Kleef en Partners heeft de OR in september 2012 instemming gegeven op de regeling generieke functiebeschrijving en functiewaardering, het functiewaarderingssysteem en het functieboek. Onlangs heeft het Georganiseerd Overleg (overleg vakbonden) overeenstemming bereikt over de conversietabel. Alle functies zijn gewaardeerd en ingeschaald en de Adviescommissie functiewaardering, waarin twee OR leden zitting hebben, heeft advies uitgebracht. Inmiddels heeft elke medewerker bericht ontvangen over zijn/haar indeling in functie en bandbreedte. Wat vind jij van de gebruiksvriendelijkheid van deze portofoon? Wat zijn de voordelen / nadelen ten opzichte van de oude portofoon. Naam: Post: Functie: Ted van de Wint Lelystad Bevelvoerder De Sepura portofoons zijn duidelijk beter dan de oude Motorola, betere displays, geluid en bediening. Voor de leidinggevenden is er de portofoon met het volwaardig toetsenbord (STP 8138). Het schakelen tussen de verschillende gespreksgroepen gaat supereenvoudig, evenals het schakelen tussen DMO en TMO. Ook de manschappenportofoon (STP 8038) is door de speciale spreeksleutel met grote push to talk knop eenvoudiger te bedienen. De tijd van operationeel gebruik is net van start gegaan, er valt dus nog weinig over te zeggen. Op de testdag van 30 juni 2012 is wel bewezen dat deze portofoon een groter bereik heeft dan de oude portofoon. Met de repeater erbij wordt het bereik nog groter. Nadeel kan zijn dat er in deze portofoon een iets grotere spraakvertraging zit, vooral als de repeater in het werknet zit merk je dit. Naam: Sergio Lopez Martinez Post: Lelystad Functie: Officier van Dienst De nieuwe portofoon is lichter en sterker dan de oude. Door de nieuwe programmering hebben wij een grote slag gemaakt in gebruiksvriendelijkheid van de portofoon. Het zoeken naar gespreksgroepen is een eenvoudige handeling geworden. Dat was het in het verleden niet. De voordelen moeten wij zoeken in het gebruiksvriendelijke, verbetering in de verstaanbaarheid (softwarematige verbetering) en groter bereik (inzetten van de repeater). Voor de bevelvoerders verwacht ik moeilijkheden met het bedienen van het toetsenbord in combinatie met de handschoenen. Naam: Post: Functie: Fons de Rijk Ens Brandwacht De gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe portofoons is groot, ondanks dat we er nog maar recentelijk mee hebben mogen kennismaken. Voordelen ten opzichte van de oude portofoon is onder andere de gebruiksvriendelijkheid. De portofoon heeft een helder display met grote letters en cijfers, beter geluid en door middel van de repeater wordt de bereikbaarheid ook groter. Men kan snel van gespreksgroep veranderen en batterijen gaan langer mee. Naam: Post: Functie: Arjan Doggen Nagele Brandwacht Ik ben van mening dat de gebruiksvriendelijkheid van de portofoon goed is. Hij is makkelijk te bedienen en na twee instructieavonden te hebben gehad weet ik nu precies wat de mogelijkheden zijn van deze nieuwe portofoon. Een voordeel is dat je makkelijk en snel kunt statussen. Door middel van 2 of 4 piepjes weet je of je goed contact/bereik hebt. Een persoonlijk voordeel vind ik de toetsblokkering. We zijn er nu zeker van dat je kanaal nooit kan verlopen. Nadelen: er zitten veel meer functies op, dus het is belangrijk om de porto goed te kunnen bedienen met betrekking tot DMO/TMO. Bij een inzet met meerdere groepen in een kleine ruimte moet je opletten dat de repeaters elkaar niet gaan tegenwerken zodat de communicatie weg kan vallen. Variabele voertuigbezetting Na een pilot is door de leiding vastgesteld dat in Almere de combinatie van kazernering en tweezijdig aanrijden op brandmeldingen met 2x vier personen de opkomsttijden en slagkracht heeft verbeterd. Een adviesaanvraag werken met variabele voertuigbezetting in Almere is door de OR positief beantwoord. Daarnaast heeft de OR zich beraden over de vraag van de regionaal commandant of variabele voertuigbezetting ook op andere plaatsen in het werkgebied ingevoerd zou kunnen worden. De OR kon zich hierin vinden op voorwaarde dat variabele voertuigbezetting een snellere brandweerzorg biedt, bij branden in gebouwen altijd wordt uitgerukt met minimaal 2x vier personen met twee blusvoertuigen en dit draagvlak heeft bij het betreffende (vrijwillig) brandweerpersoneel. Verdere voorwaarden: een goede opleiding van het (vrijwillig) personeel en evaluatie van de inzetten, zodat hier leermomenten uitgehaald kunnen worden. Invoering op andere locaties wordt eerst ter advisering bij de OR neergelegd. Regionale roosters Overleg is gestart om te bekijken of en op welke wijze in 2015 een regionaal rooster voor Almere en Lelystad opgezet kan worden. Dit overleg wordt dit jaar gecontinueerd. Binnenkort wordt een enquête gehouden om de meningen van de beroeps en vrijwilligers te peilen. Roosterplanning Almere Een krappe planning, ziekteverzuim en het volgen van opleidingen hebben ertoe geleid dat medewerkers in de repressieve dienst in Er zijn twee typen portofoons aangeschaft, één voor de manschappen en één voor bevelvoerder/ovd. Wat vind jij van deze keuze? Zie jij nog verbeterpunten waar de portofoon aan moet voldoen? Een goede keuze. De bevelvoerder/ovd portofoon heeft een volwaardig toetsenbord als extra ten opzichte van de manschappen portofoon, dit omdat men snel en eenvoudig in TMO naar de verschillende toegewezen incidentkanalen moet kunnen schakelen. De manschappenportofoon staat in principe altijd op een vast werknet dat gekoppeld is aan het voertuig. Snel omschakelen is hier vrijwel nooit van toepassing. Door te kiezen uit deze twee typen hebben we geld kunnen besparen, zonder dat we ingeleverd hebben op kwaliteit en functionaliteit. De toekomst moet leren waar nog verbeterpunten zijn te behalen. Het belangrijkste is nu goed oefenen om de portofoon beter te leren kennen. Het is goed om de Q&A vragenlijsten die gemaakt zijn (te vinden op intranet) in de gaten te houden. Hier komen alle vragen uit de regio binnen en worden door deskundigen beantwoord. Almere in de eerste maanden van 2012 vaker werden ingeroosterd. De OR heeft hierover zijn zorg uitgesproken. Aan het eind van het jaar is inderdaad gebleken dat veel medewerkers te veel uren gewerkt hebben. Aan hen is begin 2013 een voorstel voorgelegd om de te veel gewerkte uren te reduceren. Toegezegd is dat er maatregelen genomen worden om dit in 2013 te voorkomen. Vakbekwaamheid Door de komst van veel nieuwe vrijwilligers vanuit andere posten was het onderlinge niveau van vakbekwaamheid, geoefendheid en ervaring onder hen verschillend. De OR heeft hierover schriftelijk zijn zorg uitgesproken. In antwoord hierop hebben de regionaal Verstandig keuze. Voor manschappen heeft het toetsenbord geen toegevoegde waarde. Dat moet nog blijken uit de terugkoppeling uit het veld. Alle mogelijke verbeteringen kunnen wij rond het einde van het jaar (met de nieuwe landelijk fleetmap) bij herprogrammering meenemen. commandant en het hoofd Brandweerzorg aan de OR uitleg gegeven over het Backto-basic programma, dat is opgezet om de vakbekwaamheid van alle repressieve medewerkers tot en met de functie bevelvoerder in de hele regio op het gewenste niveau te brengen. Verkiezingen OR Afgelopen zomer heeft voor de OR in het teken gestaan van verkiezingen voor een nieuwe zittingsperiode. Op 15 oktober 2012 zijn de verkiezingen gehouden. De nieuwe OR bestaat uit: Paul Arends, Marcus Booi, Fem Doeswijk, Barry van Engelen, Gonda Gerritsen, Peter ten Have, Gerben van der Lugt, Fokke Post, Ed Rijners, Jaap Jan De keuze voor twee typen portofoons is prima want op die manier is duidelijk voor wie welke portofoon bedoeld is. Gezien de korte ervaring met de nieuwe portofoon kan ik nog geen verbeterpunten aandragen. Uit de ervaring en het gebruik zal blijken of er nog verbeterpunten zijn. Westeneng en Mark Wijers. De keuze voor verschillende type portofoons lijkt mij een goede keuze. Op de portofoon van de manschappen hoeft niet meer op te zitten dan nodig. Dat houdt het in mijn ogen overzichtelijk. De kleurenkeuze van de portofoons maakt ook duidelijk welke portofoon voor wie is. Ik hoop dat we dat in de praktijk gaan merken. Hopelijk gaat het communiceren nu makkelijker en kunnen we elkaar vooral beter verstaan. Persoonlijk was ik over onze oude portofoon niet te spreken. De laatste tijd vielen portofoons vaker uit, wat in deze tijd met de huidige technieken toch eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Advies en instemming In 2012 heeft de OR advies uitgebracht over c.q. instemming gegeven op de volgende onderwerpen / regelingen: Instemming roosters Almere Instemming Regeling Klachtencommissie ongewenst gedrag Instemming Regeling vakantie en verlof Advies Variabele voertuigbezetting Instemming Functiewaarderingsysteem, Regeling functiebeschrijving en Functieboek Instemming Regeling internetgebruik 2

3 Chantal Jansen en Wim van Drogen druk met invoering PPMO Degenen die de test hebben uitgevoerd zeggen dat het goed te doen is Bij de traplooptest moet je een trap oplopen minuten correct uitvoeren. De traploop- waarbij je twintig kilo aan materiaal mee test moet je in een rustig tempo uitvoeren. moet nemen. De trap die hiervoor nodig is, Snelheid is hierbij niet belangrijk. moet geschikt zijn om tot een verdiepings- Chantal: Een van de onderdelen van de vloer op twintig meter hoogte te komen. De brandbestrijdingstest is het op je hurken laatste twee testen moet je uitvoeren in vol- door een tunnel voortbewegen met een ledig brandweertenue waarbij je ademlucht hoge drukstraal. De ervaring van mensen draagt. die de test hebben gedaan, is dat dit zwaar is. Vooral voor lange mensen. Een onderdeel Wat is er anders aan PPMO dan de hui- deur forceren kan voor deze mensen weer dige periodieke keuringen? eenvoudiger zijn. Het één heft het ander dus Wim: De huidige keuring is een medisch op. onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Arbodienst. Een herkenbaar element daaruit Wat is de consequentie als je één van de is de fietstest. Afhankelijk van jouw leeftijd, vier testen niet haalt? gewicht etc. moet je een bepaald program- Chantal: Je kunt vier beoordelingen mee- ma fietsen op de hometrainer. Dat onderdeel krijgen. De eerste is geschikt, dus prima vervalt en daarvoor komen de brandbestrij- gedaan en ga zo door. De tweede is dingstest en de traplooptest in de plaats. geschikt onder voorwaarden. Je kan dan wel in de repressie blijven maar je moet je Vanaf 1 januari 2014 komen de hui- wel uitgebreider van opzet. Ze kunnen er je En wie beoordeelt de testen dan? op een onderdeel verbeteren. Herkeuren is dige keuringen te vervallen. Deze psychische belastbaarheid uithalen. Naast Wim: Je moet het zo zien, de brandbe- in dit geval niet nodig. Dan heb je tijdelijk worden vervangen door het Periodiek de signaalvragenlijst heb je de biometrische strijdingstest wordt begeleidt en er wordt ongeschikt. Dit betekent dat je tijdelijk uit Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). testen. Bij deze testen wordt onder andere gekeken of je het technisch goed uitvoert. De de repressie gaat, maar de verwachting is Chantal Jansen is vanuit haar rol als P&O aandacht besteedt aan je gewicht, bloed- verzamelde gegevens worden ter beoorde- dat het goed komt. Het kan zijn dat er een Adviseur betrokken bij de invoering van druk, zicht en gehoor. Dit is het werk van de ling aan een arts gegeven en de arts bepaalt aanvullend medisch onderzoek moet plaats- het PPMO en Wim van Drogen vanuit het doktersassistente. De brandbestrijdingstest of iemand geschikt is. vinden of dat je je conditie moet verbeteren. team vakbekwaamheid. Hij heeft als pro- is een test die specifiek voor de brandweer Je wordt dan op een afgesproken tijdstip jectleider de taak gekregen om te kijken is ontwikkeld en waarmee je de vakgesteld- Wat opvalt is dat veel mensen zich opnieuw gekeurd. De laatste beoordeling is wat er allemaal moet gebeuren om PPMO heid van de brandweermens kunt bepalen. afvragen of de test wel haalbaar is. ongeschikt. De verwachting is dan dat je in te voeren in Flevoland. Veel brandweergerelateerde zaken komen in Chantal: Onlangs heeft een aantal collega s bij een herkeuring weer niet goedgekeurd deze test aan bod. Het beklimmen van een de test uitgevoerd en zij zeggen stuk voor wordt. Deze beoordeling zal niet snel gege- Waar bestaat de PPMO uit? ladder met materiaal, het verslepen van een stuk dat deze goed te doen is. ven worden, maar pas als er sprake is van Wim: Het PPMO bestaat uit vier onderde- slachtoffer van 80 kg... Dus niet alleen condi- Wim: Veel mensen denken dat het moet echte ongeschiktheid voor de functie. len. Je moet net als bij de huidige keuring tie, maar ook kracht, evenwicht en houding worden uitgevoerd in een flink tempo. De een signaalvragenlijst invullen. Deze lijst is worden getest. Tot slot is er de traplooptest. brandbestrijdingstest moet je binnen 19 Amber Peeperkorn en Suzie Felida enthousiast over project Digitale Werkomgeving en Archief Door het delen van kennis verbetert de kwaliteit van je werk Sinds november 2012 is een nieuw pro- Het project wordt gefaseerd ingevoerd. ject van start gegaan bij Brandweer Op dit moment wordt een werkomgeving Flevoland. Het project Digitale voor een aantal deelgebieden ingericht. De Werkomgeving en archief. Maar wat is invoering van deze deelprocessen is rond een digitale werkomgeving? En waarom de zomervakantie afgerond. Vervolgens moeten we ermee werken? moet het MT aangeven hoe we verder gaan. Uiteindelijk wordt het digitaliseren van docu- Bestanden worden nu her en der opgesla- menten als een soort olievlek verder uitge- gen. Het ontbreekt volledig aan eenduidig- rold, vertelt Amber. heid. Dus mocht er iets gebeuren of moet er een bewijslast komen, dan kan het soms heel Suzie Felida, medewerker DIV en projectlid lastig zijn om bepaalde bestanden te trace- is enthousiast over het project: Een select ren. Daarnaast hebben medewerkers moeite gezelschap, zo n 40 man, gaat dus al werken kunt werken in documenten. Op die manier ving. Suzie: Je moet ergens een streep trek- met het terugvinden van bestanden van col- met één centrale database (SharePoint van zorg je er ook voor dat de informatie niet ken en er is besloten dat alle stukken vanaf legae en is het lastig te bepalen wat nu de Microsoft). Zij merken direct het voordeel binnen de bestaande eilandjes blijft. 1 januari 2012 toegevoegd worden aan laatste versie van een bestand is, legt Amber van het werken met SharePoint. Bijvoorbeeld het systeem. Afdelingshoofden bepalen of Peeperkorn nut en noodzaak van het project dat ze documenten sneller kunnen vinden. Medewerkers worden opgeleid voor het wer- stukken van voor 2012 toegevoegd moeten uit. Amber Peeperkorn is de projectleider ken in SharePoint. Die instructie krijgen ze worden. Amber vervolgt: De O-schijf blijft en werkt via een extern bureau twee dagen Amber vult aan: De allerbelangrijkste plus- van mij, vertelt Suzie. Medewerkers krijgen nog een paar jaar intact. We gaan natuurlijk per week aan het project. De ideale situatie punten van SharePoint zijn toch dat je kennis in eerste instantie 3 tot 4 uur instructie en niets weggooien, maar er worden wel alleen is één centrale documentendatabase, waar gaat delen en dat hierdoor de kwaliteit van vervolgens zal ik naast ze gaan zitten bij vra- lezen rechten aan de documenten gegeven. alle documenten in worden gestopt, waar je werk verbetert, dat er automatisch ver- gen. Instructie op de werkvloer zelf dus. Dat betekent dat je documenten nog wel kan medewerkers in kunnen werken en waar het siebeheer plaatsvindt, dat je heel eenvoudig raadplegen of wijzigen, maar zodra je een archief in zit, vervolgt Amber. kunt zoeken, je s met één klik op de Ook stukken uit het verleden worden toe- document wil opslaan, kan dat alleen nog in muis toevoegt en dat je eenvoudig samen gevoegd aan de nieuwe digitale werkomge- SharePoint. 3

4 Geslaagde ontruimingsoefening Windesheim Flevoland De Kalkovens toneel van multidisciplinaire bijscholingsdagen In het eerste kwartaal van 2013 vonden de jaarlijkse bijscholingsdagen voor piketofficieren in Flevoland en Gooi en Vechtstreek plaats. Bij De Kalkovens in Huizen kregen de piketofficieren workshops over Crew Resource Management, Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen, Criviant en Uitval van Elektriciteit. Windesheim Flevoland in Almere hield dinsdag 4 december 2012 een ontruimingsoefening. Doel was het oefenen van de samenwerking tussen BHV-organisatie en de brandweer. René Rinsma van het team Vakbekwaam werkte graag mee aan deze mono-oefening. In het scenario was er een brand op de vierde verdieping en een gewonde medewerker. De BHV-organisatie van Windesheim ging direct na alarmering over tot ontruiming van ca. 800 aanwezigen. Alle studenten en medewerkers werden naar buiten begeleid en opgevangen onder het stadhuis en in het nabijgelegen Acta gebouw. Tijdens de ontruiming kwam de eerste TS ter plaatse. De bevelvoerder werd opgevangen door het hoofd BHV waarna de situatie op de vierde verdieping werd besproken. Nadat ook de tweede TS was gearriveerd werden de taken op een doelmatige en effectieve wijze verdeeld. Vooral op het niet kunnen gebruiken van de brandweerlift werd goed geacteerd. De lift kon niet worden gebruikt omdat de sleutel van het bedieningskastje voor de lift niet aanwezig was. Evaluatie Na afloop vond onder het genot van een kop koffie de evaluatie plaats. De ontruimingsoefening verliep op hoofdlijnen volgens het boekje. Het leverde ook leermomenten op, bijvoorbeeld het ontbreken van de sleutel voor de bediening van de lift. Ook bleek dat mensen door dezelfde hoofdingang naar buiten werden geleid, waar ook de brandweer naar binnen moest. Alle partijen vonden de oefening geslaagd en leerzaam. Crew Resource Management De menselijke factor, soms als oorzaak van de ramp, soms als ramp in de ramp, is al diverse keren aan de orde geweest tijdens bijeenkomsten, trainingen en oefeningen. In deze workshop stond Crew Resource Management centraal. De aanpak die in de luchtvaartbranche is ontwikkeld. Zaken die wellicht in de toekomst in de crisisbeheersing te gebruiken zijn? Ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen De ongevallenbestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen is een vak apart. Waar moet je op letten bij dit soort incidenten? Multidisciplinaire afstemming en een goede informatie-uitwisseling zijn cruciaal. Criviant De implementatie van het Regionaal Crisisplan is in januari 2013 afgesloten. Met de komst van het Regionaal Crisisplan veranderen er een aantal zaken en benamingen in de operationele hoofdstructuur. Om theorie en wijzigingen nog eens onder de aandacht te brengen ontwikkelde Veiligheidsregio Flevoland het spel Criviant. Uitval van elektriciteit De gevolgen van stroomuitval zijn steeds verstrekkender omdat onze samenleving alsmaar afhankelijker wordt van elektriciteit. Niet alleen voor onze warmte en licht, maar ook voor vervoer, onze communicatie en ICT. In de workshop was aandacht voor de afspraken in onze regio s met netbeheerder Liander. Oefening bij Broekhoff Fireworks in Dronten Op 11 februari vond bij Broekhoff Fireworks International in Dronten een oefening plaats. Met uitzondering van het voorbereidingsteam (waaronder Hester Vos, Jan Hammer en Ben Ham) was niemand op de hoogte van de oefening. Kort na de lunch werd een handbrandmelder geactiveerd en direct startte de alarmering. Doelstelling was niet om veel materieel op de been te brengen, maar wel om een realistische situatie te creëren. Vanuit post Dronten vertrok een tankautospuit, bemand door vier vrijwilligers, kort daarop gevolgd door de OvD Ben Ham. Bij Broekhoff was het interne noodplan al in werking getreden. De Slow-Whoop had ervoor gezorgd dat het personeel en de aanwezigen zich verzamelden op de afgesproken plek. De BHV-ers gingen direct van start met de uitvoering van de toebedeelde taken van het bedrijfsnoodplan. Ondertussen werd door de bemanning van de tankautospuit in nauwe afstemming met de BHV gestart met de blus- en reddingswerkzaamheden. De aanrijdende OvD had inmiddels om een informatiemanager gevraagd, die op dat moment geheel onwetend aan het werk was op de kazerne in Dronten. Geslaagde praktijktoets. Na een uurtje was de oefening afgerond. Met een kop koffie werden de waarnemingen uitgewisseld. Er werd vastgesteld dat het bedrijfsnoodplan en de noodorganisatie werkte. Er wordt met regelmaat geoefend bij het bedrijf en ook samen met de brandweer, maar nog niet eerder op deze manier. Voor zowel management als personeel werd het als zeer waardevol ervaren. Er was ook opluchting toen duidelijk werd dat het om een oefening ging. 4

5 VERHALEN VOL VUUR Voorbereidingen 4Daagse Nijmegen gestart Sinds 2002 neemt Brandweer Flevoland deel aan de Vierdaagse van Nijmegen. Aanvankelijk met kleine initiatieven, vanaf 2004 in samenwerking met Politie Flevoland en vanaf 2007 onder de vlag van Veiligheidsregio Flevoland. Afgelopen jaar was een topjaar met 70 deelnemers. Het gezelschap bestond uit medewerkers van Veiligheidsregio Flevoland en Gooi & Vechtstreek en organisaties die als partner aan de Veiligheidsregio zijn verbonden, zoals politie, gemeenten, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat etc. met 43 wandelaars die lekkere erwtensoep en worst geserveerd kregen in de pauze. Inmiddels is ook begonnen met het passen van de wandelkleding en in maart is een informatieavond voor onze verzorgers gepland. Brandweermensen zitten barstensvol verhalen. Verhalen helpen ons om betekenis te geven aan wat we meemaken in ons vak. We leren zo van anderen en herkennen vaak onszelf. Jeroen van Opstal (kennisregisseur) vangt in deze column de verhalen en geeft ze een leerzaam podium voor iedereen. Onder de gordel! Op de terugweg van een uitruk naar de kazerne naderen we vanuit een zijstraat de dreef waar we links moeten afslaan. Ogenschijnlijk uit het niets nadert een personenauto van rechts. De chauffeur heeft deze niet opgemerkt, maar de bevelvoerder wel en roept: STOP. Ondanks de lage snelheid schiet iedereen achterin de autospuit hard naar voren. De collega rechts valt tegen mij aan, waardoor ik naar links schuif met de handen zoekend naar steun om de klap op te vangen. Mijn linkerhand vindt steun op het portier bovenop het schuifmechanisme waarmee normaal gesproken de portier sluit. Een mankement in het mechanisme doet de deur echter plotseling openen. Ons doel is het zichtbaar maken van en Wil je meer weten over bekendheid geven aan de Veiligheidregio. de Flevolandse deelname aan de Vierdaagse Een ander doel is dat mensen van de verschillende organisaties elkaar op een andere van Nijmegen? Kijk manier ontmoeten en een laatste doel is dan op onze eigen het bijdragen aan een gezond welzijn van site onze eigen mensen. Vanaf dit jaar doet voor informatie over de politie formeel niet meer mee aan het inschrijving, trainingen, inmiddels stevig opgebouwde concept. foto s en filmpjes van Wel wordt er vanaf dit jaar samengewerkt eerdere oefenmarsen met drie regio s, namelijk Flevoland, Gooi & of eerdere edities van Vechtstreek en Utrecht. de Vierdaagse van Nijmegen. Heb je interesse, schrijf je dan snel Dit jaar wordt van 16 tot en met 19 juli gelopen. In januari zijn vier informatieavonden in. Inschrijven kan nog gehouden in de drie regio s. In februari is tot halverwege maart de eerste oefenmars gelopen; een succesvolle wandeltocht door de Almeerse bij Wim Maas. sneeuw Kordaat optreden Vivian na voorlichting Vivian Leysen is een vrolijk meisje van 8 jaar en woont in Lelystad. Haar school Meander werd in 2012 door brandweerman Cor bezocht in het kader van Brandveilig Leven. Dat deze brandweerles niet voor niets is geweest bleek wel op woensdag 26 december Voor ik het weet, val ik ruggelings op straat en voel een snijdende pijn in m n rug. Een paar tellen raak ik mijn adem kwijt dan zie ik tot mijn grote schrik dat de autospuit weer optrekt om vaart te maken en met zijn achterwiel op mijn rechtervoet rijdt. In een flits gaan mijn gedachten naar een kreupele toekomst, want ik verwacht dat mijn voet verbrijzeld wordt. De collega s schreeuwen: STOP en het voertuig houdt opnieuw stil, tot overmaat van ramp, bovenop mijn laars. Gelukkig wordt deze beknelling snel verholpen en ik denk... gelukkig, ik leef nog en m n been zit er nog aan! Van de collega s krijg ik onmiddellijk alle zorg en ik zie hun bezorgde gezichten boven mij. Het persoonlijk drama voltrekt zich hemelsbreed op slechts 200 meter achter mijn huis. De aanstormende sirenes van politie en ambulance achter onze woning maken mijn vrouw bezorgd en zij besluit daarop polshoogte te nemen. Met stekende pijn in m n rug zie ik plotseling ook haar gezicht boven mij staan, waarop ik, met alle emoties om mij heen, mijn tranen niet kan bedwingen. Vier dagen heb ik in het ziekenhuis gelegen. Uit de röntgenfoto blijkt dat vier onderste wervels en een halswervel gebroken zijn. Mijn voet blijkt slechts zwaar gekneusd, dankzij de veiligheidslaars met een stalen plaat. Samen met vriendin Thyrza was Vivian op tweede kerstdag druk bezig om een kaarsenkasteel te maken. Door luciferhoutjes op een kartonnen plaat te plakken en daaroverheen druppeltjes kaarsvet te gieten ontstaat heel langzaam een kasteel. Mama heeft heel lang kaarsstompjes bewaard en we hadden er genoeg om er een kasteel van te maken. Toen mijn kaarstompje bijna op was wilde mijn vriendin Thyrza het uitblazen maar dat lukte niet goed. Naast mij op de tafel stond een kaars om de andere kaarsjes aan te steken. Ik kwam met mijn (synthetische) feestpet met glitters te dicht bij de brandende kaars en opeens stond mijn pet in de brand. Van brandweerman Cor hebben wij geleerd dat je in zo n geval rustig moet blijven en dat je niet mag rennen als je in brand staat. Vivian laat zien hoe ze met haar handen de vlammen op haar hoofd uitslaat en in snel wandeltempo naar de kraan loopt. Daar heb ik mijn vinger onder de kraan gehouden want die was wel verbrand. Er zaten alleen wat zwarte dingetjes in mijn haar maar gelukkig is mijn hoofd niet verbrand. De moeder van Vivian was in de kamer toen dit gebeurde. Als ik naar haar toe had moeten rennen was ik te laat geweest om het vuur te doven. Gelukkig wist ze precies wat ze moest doen en ratelde ze alle adviezen op die ze had geleerd tijdens de voorlichting op school. Vivian gaat verder: We hebben ook geleerd dat je op de grond moet gaan liggen en niet moet gaan hollen maar rollen als je in brand staat. Maar ja, dat had nu geen zin want alleen mijn pet stond in de brand. Op de vraag wat ze kinderen kan adviseren als de brandweer op school komt, antwoordt Vivian: Let goed op als je les krijgt en probeer dit te onthouden. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Zeker als je in volle vaart een noodstop maakt of nog erger een aanrijding krijgt. Mijn leermoment gordels om! Ook met ademlucht. De fles wordt namelijk bij een noodstop met hoge snelheid losgerukt uit de houder. Het gekke is, en dat hoor ik alom we hebben géén vrijstelling en privé doe ik altijd mijn autogordels om. De tijdwinst die je denkt te behalen zonder gordels, weegt niet op tegen jouw leven en die van het slachtoffer waar je naar onderweg bent. Mijn advies de gordel onder de aandacht brengen. Ook achterin de autospuit! Albert van Vliet Bevelvoerder Post Zeewolde Wil jij ook jouw verhaal in deze column delen? Neem dan contact op met Jeroen van Opstal. Lees het volledige interview op het intranet onder Lessons Learned 5

6 Jubilarissen in het zonnetje tijdens korpsavond in Dronten Jubilarissen NOP: meer dan 300 jaar aan brandweerervaring De traditionele korpsavond voor de brandweerposten Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant werd 4 januari op de kazerne in Dronten gehouden. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zette burgemeester Aat de Jonge de jubilarissen in het zonnetje. Teamleider Ben Ham benadrukte de kracht van het samenwerken en de noodzaak ervan. Hij blikte terug op het LTV-traject voor bevelvoerenden, de geïntroduceerde overlegstructuren, activiteiten waar de brandweer bij betrokken was, de grote oefening Tunnel Tumult en bij incidenten (401 in totaal) die in de gemeente Dronten plaatsvonden. Ben Ham stond uitgebreid stil bij de vrijwilligers. Tenslotte werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Twee jubilarissen konden wegens omstandigheden helaas niet aanwezig zijn, maar bij de overigen speldde burgemeester De Jonge de medailles op. Er waren onderscheidingen voor Dick van Culenborg (12,5 jaar), John Edzes (20 jaar), Marion van der Smissen (20 jaar), Wietse Hoekstra (20 jaar), Rein van den Berg (25 jaar). Bart Anholts kreeg zijn diploma bevelvoerder uitgereikt. De posten in de Noordoostpolder hielden maandag 14 januari de nieuwjaarsreceptie waarop ook de jubilarissen, degenen die afscheid namen en gediplomeerden in het zonnetje werden gezet. Bijzonder was dat er bij de jubilarissen meer dan 300 jaar aan brandweerervaring te vieren was. Korpsavond Zeewolde in het teken van jubilarissen en gediplomeerden Bij de bijeenkomst op de kazerne van Emmeloord waren regionaal commandant Gerrit Spruit en locoburgemeester Willy Schutte aanwezig. De brandweercommandant bedankte de brandweermensen uit de Noordoostpolder voor de energie die ze als vrijwilliger in het brandweerwerk stoppen. Zonder jullie is er geen brandweerzorg in de Noordoostpolder. Locoburgemeester Willy Schutte prees de betrokkenheid van de vrijwilligers in de polder. Zaken die brandweervrijwilligers meemaken maken soms diepe indruk. Ondanks dat staan ze er als het nodig is gewoon weer. Vervolgens overhandigde Schutte aan een groot aantal brandweermensen diploma s. Tenslotte was het de beurt aan de jubilarissen. Met brandweeronderscheidingen voor Piet Ruis (35 jaar), Anne Kuipers (30 jaar), Wim van Drogen (30 jaar), Meine Groen (30 jaar), Jan Versteijnen (30 jaar), Piet Beks (30 jaar), Henk Melchers (25 jaar), Thijs Schieving (25 jaar), Peter Hofs (25 jaar), Rudy Jansen (20 jaar), René Bossers (20 jaar), Marcel Bleeker (12,5 jaar) en Arjen Jongman (12,5 jaar) stond de locoburgemeester stil bij meer dan 300 jaar aan brandweerervaring. Ivo Leijten, teamleider Noord, keek in zijn toespraak terug op het afgelopen jaar en naar een aantal bijzondere incidenten waarbij de brandweer in de polder betrokken was. Verder toonde hij zich trots over het aantal gediplomeerden en jubilarissen. Vrijdag 11 januari vond de jaarlijks terugkerende korpsavond plaats op de post Zeewolde. Teamleider Ben Ham heette burgemeester Gorter, regionaal commandant Gerrit Spruit en de andere genodigden van harte welkom en blikte terug op het afgelopen jaar. Ben Ham noemde het in zijn toespraak een bijzonder jaar: Het was het jaar waarin wij de locatie aan de haven hebben ingeruild voor een nieuw pand aan de Mast. Met de hulp van heel veel collega s hebben we hier ons eigen onderkomen van gemaakt. Ben bedankte ook de partners van de vrijwilligers en blikte terug op de zeer grote brand in Nijkerk, waarbij een wolk via Zeewolde over Flevoland trok en de grote brand bij Wolter Koops. Vervolgens stond Ben Ham stil bij jubilarissen Raymond Bayard (25 jaar) en Ans Schouten (12,5 jaar). We zijn trots op onze jubilarissen. Zij zetten zich al vele jaren in ten dienste van de brandweer. Tenslotte noemde Ben de nieuwkomer Marcel Dijkstra die werd bevorderd tot Brandwacht en Marianne van der Vecht-Euverman, Anton van der Bij en Ron van den Engel die tot hoofdbrandwacht werden bevorderd. Nieuwjaarsreceptie Lelystad Vrijdag 4 januari vond in de kazerne in Lelystad de nieuwjaarsreceptie plaats. Tijdens deze bijeenkomst ontvingen ook de jubilarissen hun brandweeronderscheiding. Teamleider Patrick Sprokkereef opende de receptie en gaf daarna het woord aan burgemeester Horselenberg. Zij bedankte de brandweermensen uit Lelystad en de jubilarissen in het bijzonder. De onderscheidingen zijn een teken van waardering voor jullie jarenlange inzet voor de samenleving. Vervolgens overhandigde zij de onderscheidingen aan de jubilarissen. Er waren brandweeronderscheidingen voor Fred Raar (25 jaar), Paul Geurts (25 jaar), Ted van de Wint (20 jaar), Bert Blom (20 jaar), Erwin Eijgenbrood (12,5 jaar), Maikel van der Hulst (12,5 jaar), Michel Springer (12,5 jaar), Ricardo van de Berg (12,5 jaar), Rob Wolke (12,5 jaar) en Emiel Zieltjes (12,5 jaar). Helaas konden enkele jubilarissen niet aanwezig zijn. Voor deze collega s zal een ander moment worden uitgezocht om de bijzondere onderscheiding in ontvangst te nemen. De avond werd feestelijk afgesloten met een hapje en een drankje. 6

7 Brandrisicoprofiel Brandweer Flevoland Brandweer Flevoland wil inzicht krijgen in de algemene brandrisico s in Flevoland. Hiervoor is het brandrisicoprofiel opgesteld. Uitreiking Officiersmes Jeffrey Kater (links) OvD in cluster Zuid. In zijn koude functieis Jeffrey teamleider brandweerzorg (zuid) Roland Beekman (midden) OvD in cluster Midden. In zijn huidige koude functie is Roland beleidsmedewerker brandweerzorg Paulus van Slooten (rechts) OvD in cluster Noord. In zijn huidige koude functie werkt Paulus bij de gemeente Urk Het brandrisicoprofiel geeft een beeld van de branden in gebouwen die in Flevoland in de praktijk plaatsvinden. Daarbij gaat het er niet alleen om hoe vaak een brand plaatsvindt, maar ook om wat voor brand het is en wat de gevolgen zijn. Door hier inzicht in te krijgen kunnen we branden beter voorkomen, beperken en bestrijden. Het brandrisicoprofiel is opgebouwd uit gegevens uit de praktijk: De observaties en rapportages van bevelvoerders, waar mogelijk aangevuld met incidentrapportages en mediaberichten. Om het brandrisicoprofiel te verbeteren zal na branden in gebouwen vaker contact opgenomen worden met betrokkenen. Dat doet Nick Naber vanuit het brandrisicoprofiel of Arno van de Boom vanuit brandonderzoek. Voor vele zijn het geen onbekenden, Paulus van Slooten, Jeffrey Kater en Roland Beekman. Alle drie zijn halverwege 2012 toegetreden als Officier van Dienst bij Brandweer Flevoland. Op 11 maart kregen zij definitief hun aanstelling in de functie van Officier van Dienst. Een bijzondere stap met nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de warme en koude organisatie. Om deze stap te benadrukken kreeg de bevordering en benoeming een (bestuurlijk) ceremonieel karakter. Alle kandidaten zijn geslaagd (vakbevoegd) en hebben met goed gevolgd het inwerktraject binnen Flevoland doorlopen. Burgemeester Margreet Horselenberg, portefeuillehouder brandweer reikte in het stadhuis van Lelystad het diploma en (Zwitsers) officiersmes uit. Het officiersmes werd vanaf eind negentiende eeuw in het Zwitserse leger uitgereikt aan nieuwe officieren en stond symbool voor verfijning van de rol (taak en verantwoordelijkheid). Voortgang pilot AED De eerste voorzichtige conclusies staan op de afbeelding. In woningen blijkt de keukenbrand het meest voor te komen (grote cirkel). Na de keukenbrand komt de schoorsteenbrand het meeste voor, maar alleen in het stookseizoen. Apparaten en brandstichting hebben ook een groot aandeel. Deze vier scenario s zijn goed voor tweederde van alle gebouwbranden. Brand door roken en kaarsen komt veel minder vaak voor, maar heeft wel grotere gevolgen (dikke lijn). Sinds 2 mei 2012 loopt de pilot AED. Tot nu toe hebben we bijna 100 reanimatiemeldingen gehad. In ongeveer 40% van de gevallen betrof het een daadwerkelijke reanimatie. Het projectteam is een aantal keer bij elkaar geweest om het project te bespreken. Tot op heden is er geen noodzaak geweest om zaken aan te passen. Wel zijn er mensen van de ambulancedienst en de politie aangesloten bij het projectteam om casussen na te bespreken en om tot nog betere afstemming en samenwerking te komen. Inmiddels is er ook een enquête geweest onder het personeel van Team Zuid. Deze enquête zal als belevingsonderzoek meegenomen worden in de eindevaluatie. Een voorzichtige interpretatie van de uitkomsten is dat er zeer positief wordt gekeken naar de inzet van de brandweer bij reanimatiemeldingen. Vanuit het stafbureau wordt een eindevaluatie geschreven die gebruikt wordt om te bepalen of dit type hulpverleningen tot het standaard takenpakket zal gaan horen en of dit regionaal wordt uitgezet. In Almere is ervoor gekozen om het opleidingstraject dat gebruikt is voor de start van de pilot, door te zetten in het standaard oefenprogramma. Naast de verplichte bijscholingen (kinder-) reanimatie wordt ook de samenwerking met de RAV Flevoland voortgezet. RAV verzorgt praktijktrainingen voor al het operationele personeel in Team Zuid. In het volgende volgt meer informatie over het einde van de pilot en de toekomst van het optreden van Brandweer Flevoland bij reanimatiemeldingen. Highlights in 2013 van het team Multidisciplinaire Vakbekwaamheid Rode draad Ons multidisciplinaire beleidsplan MOLETOF de grote oefening daardoor weer starten volgende editie van komen Deelnemers aan de multidisciplinaire bijscho- loopt eind dit jaar af. Er is inmiddels een met een degelijke briefing. De systeemoefe- we hierop terug. ling in Huizen hebben al kennis gemaakt met schrijfclub gevormd met veiligheidsregio ning wordt dit jaar gekoppeld aan de oefe- TRM, wat in de luchtvaart is ontwikkeld voor Gooi en Vechtstreek om het gezamenlijke ning voor het regionaal beleidsteam (RBT) in zogenaamde high-risc-teams. De zeven vaar- multidisciplinaire oefenbeleid voor november. digheden die nodig zijn om als team goed te op te stellen. Uiteraard moet de opkomst en alarmering functioneren zijn: doelstellingen-/ opdracht- wel getoetst worden. Daarom analyse, omgevingsbewustzijn, besluitvor- Vakbekwaamheidtoets gaat operatie ALOP draaien ming, aanpassingsvermogen/flexibiliteit, Nieuw in te voeren in 2013 zijn de vakbe- van 2013 tot en met communicatie, leiderschap en assertiviteit. In kwaamheidstoetsen. Doel hiervan is, zoals Ieder jaar zal in twee diverse oefeningen zal als rode draad team de naam al zegt, te kijken hoe het gesteld is Flevolandse gemeenten resource management (TRM) gaan lopen. met de vakbekwaamheid van onze piketof- een opkomst- en alarme- ficieren. ringsoefening gehouden Plannen worden. Wie wanneer aan Het beleidsplan Vakbekwaamheid Grote oefening de beurt is houden we Piketofficieren wordt dit jaar opgeleverd. De grootschalige multidisciplinaire veldoefe- geheim. Hierin worden voor de verschillende rollen ning staat gepland op zaterdag 8 juni die een brandweerofficier kan uitoefenen De opzet is iets anders dan voorgaande jaren Registratiesysteem beschreven welke opleidings- en oefenver- omdat de systeemoefening/-toets voor de We zijn ook bezig met het plichting er aan vast zit. Het definitieve stuk Inspectie voor Veiligheid en Justitie (IVJ) dit uitdenken van een multidisci- wordt op intranet geplaatst. jaar is losgekoppeld van de GMO. We kunnen plinair registratiesysteem. In de 7

8 Regio s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht aan de slag met OMS De veiligheidsregio s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht hebben de nieuwe aanbesteding voor diensten op gebied van Openbare Meldsystemen (OMS) aangegrepen om de OMS-structuur nog eens tegen het licht te houden. Het resultaat? Een compleet nieuw model waarin de drie veiligheidsregio s vergunningen gaan verlenen en meerdere OMS-leveranciers hun diensten aan de abonnees mogen aanbieden. De aanleiding voor het project is eigenlijk heel simpel, vertelt projectleider Rob de Vries. Voor alle drie de regio s geldt dat de dienstenovereenkomst met de aanbieders van OMS-diensten onlangs zijn afgelopen of binnenkort aflopen. Dit betekent dat het noodzakelijk is een nieuwe aanbesteding te doen en nog eens te bekijken of het systeem van OMS-diensten nog wel toekomstbestendig is. Hier zijn we in februari 2012 mee aan de slag gegaan. Maar er waren meer redenen om als drie regio s een samenwerking aan te gaan. We maken zo optimaal gebruik van de deskundigheid van drie regio s en kunnen vooruitlopend op de samenvoeging van de meldkamers tot de meldkamer Midden Nederland processen en werkwijzen gelijk trekken. Daarbij kun je door samen te werken veel efficiënter en effectiever werken. Niet drie losse projecten, maar één groot project. Lees op intranet meer over het project OMS of kijk op Landelijke kwalificatiewedstrijden Jeugdbrandweer in Emmeloord Afscheid Wim Rood als OvD-Noord Op vrijdag 27 januari hebben de Officieren van dienst van sector Noord op informele wijze afscheid genomen van Wim Rood. Wim Rood is in 1994 bij brandweer Noordoostpolder begonnen en was sinds 1998 OvD. Eigenlijk maakte Wim al veel eerder onderdeel uit van korps Noordoostpolder want als klein jochie deed hij al allerlei klusjes voor post Creil. Hij was dus al lid van de jeugdbrandweer voordat die bestond. Wim draait vanaf januari 2013 in Emmeloord mee als bevelvoerder. Hij voelt dat hij op die manier zijn hobby als vrijwillig brandweerman beter kan uitoefenen, en voelt zich op die manier meer betrokken bij post Emmeloord. Collega s lezen voor tijdens Nationaal Voorleesontbijt De 10e editie van het Nationaal Voorleesontbijt ging 23 januari van start. Bekende en minder bekende Nederlanders dragen hun steentje hieraan bij. Zo ook de collega s van Brandweer Flevoland. Op 27 april organiseert Jeugdbrandweer Noordoostpolder de kwalificatiewedstrijden in Emmeloord. Vanaf 8:30 uur strijden meer dan 35 teams uit het hele land op drie wedstrijdbanen om de beste scores. Rond 17:00 uur worden de prijzen uitgereikt op de kazerne in Emmeloord. Lijkt het je leuk om hierbij aanwezig te zijn? Kom dan de 27e langs op de kazerne in Emmeloord! Alarmfase Rood Deze musical werd vrijdag 25 januari opgevoerd door kinderen van basisschool De Zevensprong in Emmeloord. Om het decor een brandweer- nodigd voor de musical. Het was knap om te zien hoe in 50 minuten tijd alle aspecten in het kader van Brandveilig Leven onder de aandacht werd gebracht. Rookmelders, Alex Lutje, Hendrik Kramer, Jan Hammer en Hans Twigt waren al vroeg op pad en lazen voor op Brandveilig Leven voorlichtingskist, die binnenkort officieel in gebruik wordt genomen, prima van pas. Na afloop van het ontbijt uitstraling te geven had de school post het vluchtplan, het kwam allemaal in de basisscholen uit Lelystad en Swifterbant en leerden de kinderen het ontruimingslied. Een Emmeloord gevraagd of ze helmen, posters musical voor. De kinderen, ouders, meesters de bibliotheek in Biddinghuizen. Natuurlijk geslaagde ochtend voor de collega s en de en de pakken van de jeugdbrandweer mocht en juffen van basisschool De Zevensprong werd er ook met de kinderen gesproken kinderen. lenen voor deze speciale gelegenheid. leerden veel over brand en wat ze er zelf aan over brandveiligheid. In Lelystad kwam de Natuurlijk werd de brandweer ook uitge- kunnen doen. 8

9 Implementatie portofoons, mobilofoons, statusboxen, fleetmaps en nummerplan volop in gang Op dit moment zijn we volop bezig de implementatie van de portofoons, mobilofoons en statusboxen in goede banen te leiden. Het is een complex project waar veel haken en ogen aan zitten. Ondanks de complexiteit is het mooi om te zien dat medewerkers uit de hele regio enthousiast er aan bijdragen dit project tot een goed einde te brengen. Aan het woord is Roland Beekman, projectleider van het project implementatie portofonie. Afdeling Vakbekwaamheid er wat vertraging ontstaan, waardoor we De meeste medewerkers van Brandweer uitlopen in de planning. Van belang is dat Flevoland hebben de instructie van de nieu- het nieuwe materiaal goed en kundig wordt we portofoons gehad en zijn klaar om met ingebouwd zodat alles naar behoren werkt. de nieuwe apparatuur te werken. De instruc- Als de voertuigen zijn voorzien van nieuwe tie is verzorgd door oefenleiders/instructeurs apparatuur, krijgen ze ook een nieuw voer- van Flevoland waarbij er uitwisseling plaats- tuignummer. Hierna wordt het voertuig aan- vond tussen de verschillende posten. Tijdens gemeld bij de alarmcentrale en opnieuw op de instructieavonden zijn veel vragen gesteld de uitruk gezet. waarbij soms navraag gedaan moest worden bij de leverancier voor het juiste antwoord. Afdeling Crisisbeheersing De vragen en antwoorden zijn in een Q&A Als de nieuwe apparatuur is ingebouwd en (Questions en Answers) lijst op intranet gezet het voertuignummer is gewijzigd, zijn ook onder het kopje Portofoon C2000 onder het de nieuwe fleetmaps (communicatiekanalen) serviceplein. Daarnaast is deze Q&A lijst naar actief. De oude Routinekanalen bestaan niet de coördinatoren en oefenleiders g d meer en zijn gedurende de ombouwperiode zodat zij medewerkers hetzelfde antwoord vervangen voor incidentkanaal 1, 2 en 3. Dit kunnen geven. houdt in dat de oude Routine Noord nu incidentkanaal 1 is, de oude Routine Midden nu Afdeling Materieel en Logistiek (M&L) incidentkanaal 2 is en de oude Routine Zuid Bijna parallel aan de instructie van de por- incidentkanaal 3 is. Als voertuigen omge- tofoons is M&L begonnen met de inbouw bouwd zijn, voorzien zijn van een nieuw bij incidenten van meer dan één TS voor kan incident een incidentkanaal toewijzen. Op van de nieuwe apparatuur. Na Lelystad was voertuignummer en opnieuw aangemeld zijn komen dat er meerdere TS-en met het eind- dit kanaal vindt verdere afhandeling plaats Almere aan de beurt. Het blijkt dat het soms door de meldkamer, worden de voertuigen cijfer 31 ter plaatse komen. van het incident. Op het moment dat de mee en soms tegen zit. Bij nieuwe voer- opgeroepen met het nieuwe viercijferige alarmcentrale hiervoor klaar is gemaakt en tuigen is de snelheid van inbouwen hoger, voertuignummer. Van belang is dat bijvoor- Wanneer de gehele ombouwperiode achter we kunnen gaan werken op incidentkanalen maar bij de oudere tankautospuiten blijkt beeld de bevelvoerder van de TS dit viercijfe- de rug is, gaan we echt werken met inci- zullen we dit communiceren. de installatie complexer. Op dit moment is rige nummer ook volledig noemt, omdat het dentkanalen. Dan gaat de alarmcentrale per Aanbesteding tankautospuiten gevierd Zoals in het vorige te lezen was, is de opdracht voor de interregionale aanbesteding tankautospuiten gegund aan Dutch Resque Vehicles (DRV). De formele documenten zijn inmiddels getekend, de chassis zijn besteld en de componenten voor de opbouw worden gemaakt. Alle 12 voertuigen voor Brandweer Flevoland worden in 2013 geleverd. De eerste tankautospuit (TS) zal vanaf medio oktober van de band rollen. Donderdag 14 februari jl. werd door Brandweer Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Utrecht stil gestaan bij de aanbesteding. De aanbesteding was een lang traject en we zijn blij dat er dit jaar nieuwe tankautospuiten afgeleverd worden. Het repressief personeel van Brandweer Flevoland krijgt daarmee een belangrijk stuk gereedschap dat voldoet aan de eisen van de toekomst en kan daarmee goed hun werk doen. Het officiële moment bestond uit drie delen. De regionaal commandanten Gerrit Spruit en John van der Zwan stonden stil bij de geza- menlijke aanbesteding. Ook General Manager van DRV, Andre Knol, sprak een dankwoord uit. Daarna kon iedereen die aanwezig was een nieuwe TS van Hollands Midden bekijken die recent is afgeleverd en nagenoeg hetzelfde is als onze toekomstige TS-en. Ter afsluiting werd een wintermaaltijd genuttigd die goed paste bij de winterse omstandigheden op deze dag. Portret van een vrijwilliger Arjen Datema Wat: Brandwacht 1e klasse Sinds: 2008 Waar: Emmeloord Waarom ben je bij de brandweer gegaan? Een aantal jaar geleden ben ik benaderd door Alice Scheer op de kerstmarkt in Emmeloord. In het begin had ik wel zoiets van is dit wel iets voor mij, maar uiteindelijk heb ik toch de stap genomen en me aangemeld als vrijwilliger bij post Emmeloord. Waar doe je het voor? Ik vind het leuk om wat voor anderen te kunnen doen. Natuurlijk is brand voor de brandweerman een passie, maar hulpverlening trekt mij enorm aan. Welk voorval zal je altijd bijblijven? Niet specifiek een voorval, maar wel het gevoel dat het je geeft. Bijvoorbeeld een ongeval of mensen die bekneld raken in een aardappel- of bietenrooier. Ik heb er geen last van, maar de inzetten blijven me wel bij. Dat een persoon er goed vanaf komt, geeft een positief gevoel. Maar we maken ook ongevallen mee waarbij mensen later overlijden. Dat zet je toch wel even aan het denken. Heb je nog tijd voor andere dingen? Ik werk bij de gemeente Noordoostpolder bij het cluster Wijkbeheer, ik zit daar ook in de calamiteitendienst en de gladheidbestrijding. Verder ben ik vrijwilliger bij de IJsbaan in Emmeloord. Ik neem hier veel verlof voor op, maar ik steek er ook graag tijd in. Verder heb ik net besloten in het bestuur van de avondvierdaagse te gaan. Wat vindt je vriendin van al je vrijwilligerswerk? Mijn vriendin is zelf ook best wel druk, dus door de weeks zijn we meestal s avonds weg. In het weekend proberen we s avonds bij elkaar te zijn. 9

10 Van de meldkamer Informatie over de meldkamer op intranet gebundeld Nieuwe folder gericht op hoofdwerkgevers GGD Flevoland levert voor GGD-GHOR Flevoland en Brandweer Flevoland meldkamercapaciteit: de RAC-MKA Feedbackformulier meldkamer en brandweer Vragenformulier Safety Portal Incident Brandweer Flevoland heeft een Flevoland. Samen met de meldkamer Politie nieuwe folder: de Flevoland (PMK Flevoland) vormt de RAC- In de eerste helft van 2013 worden de pagi- werkgeversfolder. MKA Flevoland daarmee de Regionale of na s verder gevuld, en daarna verder onder- De folder is gericht Gemeenschappelijke Meldkamer Flevoland houden en naar de actualiteit aangevuld. op de hoofdwerk- (RMKF/GMF). Maar hoe steekt het meldka- gever van brand- merproces nu precies in elkaar? De pagina s worden onderhouden door weervrijwilligers de Afdeling Crisisbeheersing, Team van Brandweer Om brandweercollega s daarover te informe- Multidisciplinaire Voorbereiding (MVo): Flevoland. ren schreven we voor intranet en Flevoland In de zogenaamde koude organisatie is Het doel van de Nieuws artikelen over meldkamerzaken. vanuit Brandweer Flevoland de Afdeling werkgeversfolder Crisisbeheersing voor wat betreft de stra- is het kweken van Alle informatie gebundeld tegische, beleidsmatige en operationele begrip bij (moge- Begin december 2012 is de nieuwe intra- afstemming met de meldkamer het contact. lijke) werkgevers. In netpagina Meldkamer (te vinden onder het Uiteraard heeft op bestuurlijk/strategisch de folder komt een serviceplein) aangemaakt waarin informatie niveau ook de Commandant Brandweer een aantal praktische staat over: vooraanstaande rol. In de warme organi- zaken aan de orde Waarneming en opschaling satie, dus tijdens en direct aansluitend op waar de werkgever Wijzigingen doorgeven de operationele incidentafhandeling hebben mee te maken krijgt. Safety Portal Incident vanzelfsprekend ook bevelvoerders en (H) Daarnaast wordt Vragen en Antwoorden OvD s/ CvD s directe contacten met de meld- uiteengezet wat het voor een werkgever kamer. betekent om een brandweervrijwilliger in hoofdwerkgever is te vinden. Dit gedeelte is Daarnaast zijn de volgende formulieren toe- dienst te hebben, maar ook welke kansen en ook te bereiken via gevoegd: Raymond van den Hoek uitdagingen het biedt. ver.nl. Formulier Voertuigmutatie uitrukvoer- Naast de folder is een gedeelte op de web- tuigen site van Brandweer Flevoland ontwikkeld, Waarnemingsformulier GMS- waarin uitgebreide informatie voor de dienstrooster P&O in de regio Colofon Functieboek Na de regionalisering in 2009 is in het tweede kwartaal het organieke functieboek Brandweer Flevoland vastgesteld. Dit functieboek is sindsdien gebruikt voor de daarna volgende plaatsingsprocedures. Alle functionarissen van de voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen en de Inmiddels heeft elke medewerker een brief ontvangen waarin staat welke functiefamilie en bandbreedte, maar ook welke kwalificatieprofielen en modules op de betreffende medewerker van toepassing is. Naar aanleiding van deze brief kon je als medewerker je zienswijze kenbaar maken, indien je het niet eens was met de toegekende functie. geboren, zoon van Wim en Lydia van Eck en broertje van Jop en Rik. We wensen al deze collega s veel geluk en gezondheid toe. Nieuwe en al bekende gezichten Bij het team Brandweerzorg Oost is op 1 januari een bekend gezicht ook daadwerkelijk in dienst getreden. Silvia Keijzer- Brandweer is het personeelsblad van Brandweer Flevoland en wordt verspreid onder alle personeelsleden van Brandweer Flevoland en aan personen en instellingen die een nauwe relatie hebben met Brandweer Flevoland. Brandweer Flevoland Nieuws komt vier keer per jaar uit. Oplage 900 exemplaren Hulpverleningsdienst Flevoland zijn bij de regionalisering overgekomen met de eigen functie. Binnen de plaatsingsprocedure op basis van het functiehuis heeft men daarna de nieuwe plek binnen de organisatie vervuld. En terwijl de nieuwe organisatie Brandweer De periode waarin je je zienswijze kenbaar kon maken is voorbij, we hebben 13 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen worden in week 11 behandeld. In de week daarna verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven. In diezelfde week wordt de functiewaardering voorgelegd aan het Veiligheidsbestuur. Zodra deze stappen gezet Peerdeman is, na regelmatig te hebben ingevallen voor meerdere zwangere collega s, nu als vaste collega gestart. Verder is er eveneens bij Brandweerzorg Oost een achttal nieuwe vrijwillige collega s aangesteld: Vier nieuwe collega s voor de post Dronten, te weten Richard Balk, Ewoud Mulder, Bob Gelderblom en Mike Meijer en even zoveel Hoofdredactie Wim van Eck Debbie Wijman Mail: Redactie Geertjan Veenstra Flevoland steeds meer vorm kreeg, werd in 2010 duidelijk dat binnen die nieuwe, maar ook steeds veranderende organisatie, een zijn, kun je als medewerker opnieuw een brief verwachten waarin staat wat de definitieve indeling wordt en welke salarisschaal nieuwe collega s zijn gestart op de post Zeewolde, te weten William Blauw, Chris Bloem, Martin Chambon en Jaap Koppe. Allen Vormgeving Slooves Grafische Vormgeving functieboek hoort dat goed bestand is tegen veranderingen. Een generiek functieboek. Een generiek functieboek -het woord zegt daarbij hoort. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, schroom niet contact op te nemen met je leidinggevende of een van de hebben 15 januari jl. als indiensttredingdatum. Drukwerk GBU Grafici het al- is met zijn algemene karakter minder onderhevig aan veranderingen in functies, binnen teams of afdelingen of binnen de organisatie. Niet iedere kleinere of grotere verandering heeft direct invloed op de inhoud van het functieboek. Dat maakt dat dit functieboek onderhoudsarm is en enige P&O-adviseurs. Beschuit met muisjes In maar liefst zes gezinnen is het nieuwe jaar wel heel bijzonder begonnen. Zij hebben er een nieuw gezinslid bij! Op 20 januari is Wouter geboren, eerstgeborene Getrouwd In deze rubriek van mooie gebeurtenissen mag de volgende aankondiging niet ontbreken: Op 28 december 2012 is Annette van Winsen in het huwelijk getreden met Jan de Boer. Graag willen we de gelegenheid nemen hen van harte te feliciteren met hun huwelijk Aan dit nummer werkten mee Roland Beekman, Robert Bontkes, Geoffrey Cramm, Arjen Datema, Suzie Felida, Ben Ham, Raymond van de Hoek, Chantal Jansen, Marsha Jonker, Agnes Keijzer, Wim Maas, Rutger Mensink, Nick Naber, Jeroen van Opstal, Eline Paap, Amber Peeperkorn, Nellie Ras, Piet Ruis, Dennis van Slooten, Gerrit Spruit, Bernadet Timmer, Hester Vos jaren mee kan. Dat functieboek is nu af. In alle teams, ploegen en afdelingen is informatie gegeven over het hoe en waarom van van Raymond van den Hoek en zijn vrouw Patricia. Op 23 januari zijn er twee kindjes geboren; Lisa, dochter van Jeroen Vrieze en zijn vrouw Suzanne en kleine Lotte, dochter en hen alle geluk voor de toekomst toe te wensen. Mede namens de rest van het team P&O, Deadline Het volgende nummer van komt uit op 17 juni De uiterste deadline voor aanlevering van kopij is 17 mei het functieboek. Ook hebben we getracht zo persoonlijk mogelijk duidelijk te maken van Wilbert Kaat en zijn vrouw Greta, daarnaast ook zusje van Martijn en Janieke. Op Marsha Jonker, Teamleider wat de nieuwe functiebeschrijving voor elke 30 januari is Gerrit geboren, zoon van Fokke medewerker gaat betekenen. Natuurlijk is Post en zijn vrouw Lisabeth. Op 12 februari is youtube.com/brandweerflevoland het gesprek met de eigen leidinggevende Claire geboren, dochter van Robert en Yvette daar zeer belangrijk in. Beek. Tenslotte is op 28 februari kleine Aron 10

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden

Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden Kan de brandweer een gevelbrand bestrijden L O A D I N G [ C L I C K T O S TA R T ] Mark van Houwelingen Specialist brandpreventie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Peter, Brandweerman van beroep Brandweer

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Datum 18 mei 2011 Steller E. Koning Afdeling C&R Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010

Brandweer Sliedrecht Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Draaiboek brand- en ontruimingsoefening ASZ Sliedrecht 26-10-2010 Referentie oefenkaart / lesbrieven Oefenkaart(en) Manschappen Oefenkaarten: L103 : Gevaren bij repressief optreden 105-A : Verkenning 105-B

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Opleidings- en oefenbeleid

Opleidings- en oefenbeleid Bijlage 1 Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel Opleidings- en oefenbeleid 2011-2014 Brandweer Bladel 1 Inhoudsopgave pagina 1.0 Opleiding (Vakbekwaam worden) 2 1.1 Uitgangspunten opleidingsbehoefte

Nadere informatie

Mocht u nog specifieke vragen en/of opmerkingen hebben dan sta ik u graag te woord.

Mocht u nog specifieke vragen en/of opmerkingen hebben dan sta ik u graag te woord. Ridderhofnieuws maart 2015 Inhoud Voorwoord Petitie Muziekplein moet speelplein worden Kerstactie Pasen Schaatsen met de groepen 6 W4Kangaroe rekenwedstrijd Informatie avond zonnepanelen blz 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Charles den Tex VERDWIJNING

Charles den Tex VERDWIJNING Charles den Tex VERDWIJNING 3 Klikketik-tik-tik Het is halftwaalf s ochtends. Marja vouwt een hemd. En kijkt om zich heen. Even staat ze op haar tenen. Zo kan ze over de kledingrekken kijken. Die rekken

Nadere informatie

Jeugdbrandweer Laarbeek www.brandweerlaarbeek.nl/jeugdbrandweer jeugdbrandweer@brandweerlaarbeek.nl. Veelgestelde vragen

Jeugdbrandweer Laarbeek www.brandweerlaarbeek.nl/jeugdbrandweer jeugdbrandweer@brandweerlaarbeek.nl. Veelgestelde vragen 1 Veelgestelde vragen 1. Hoe oud moet ik zijn? In het jaar dat je 12 jaar wordt kun je al toetreden. Als je in het jaar van aanmelden 17 wordt kun je jezelf helaas niet meer aanmelden. 2. Waarom mag ik

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Federatie Dierenambulances Nederland

Federatie Dierenambulances Nederland Maarn, 21 maart 2014. Op maandag 3 februari jl. hebben de eerste drie dierenambulances: Dierenambulance Amsterdam, Dierenambulance Nijmegen (DAN) en Dierenambulance OverGelder, alle drie FDN leden, het

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken.

Tijdens deze avond kunt u ook onze nieuwe leeshoek (beneden) en het leeslokaal (boven) bekijken. Weekbrief 7 september 2015 Algemene mededelingen Informatieavond Maandag 7 september van 18.30-19.30 uur is er een informatieavond voor alle ouders/verzorgers en alle leerlingen. U heeft hiervoor inmiddels

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING

18 juli 2014 Agenda TEAMSCHOLING 18 juli 2014 Zo vlak voor de vakantie wordt de grote tegenstelling tussen leuke dingen en vreselijke dingen weer eens benadrukt. Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en hun familie die nu een vreselijke

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Toetsingskader Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Toetsingskader 1 Inleiding 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Opkomsttijden 4 2.2 Samenstelling van basisbrandweereenheden 7 2.3 Beschikbaarheid van

Nadere informatie

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland

Oefenkalender Veiligheidsregio Flevoland 0 Oefenkalender Veiligheidsregio J a n u a r i 0 GHOR oefening CGV met VC Oefening Outbreak infectieziekte voor GGD ism GHOR Brandweer Oefening basisvaardigheden piketofficieren Brandweer Oefening basisvaardigheden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Aanleiding. BRANDWEERDOCTRINE, de theorie achter het brandweervak. (1) De Punt 9 mei 2008

Aanleiding. BRANDWEERDOCTRINE, de theorie achter het brandweervak. (1) De Punt 9 mei 2008 (1) De Punt 9 mei 2008 Aanleiding (2) Eindrapport Evaluatie De Punt (2009) Ongeval was exemplarisch, het had in heel Nederland kunnen gebeuren gegeven de huidige inzetprocedures, opleiding en oefening

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016 12 mei 2016 Geranium actie Het is bijna zover. Nog een weekje en dan worden de geraniums verwacht. Vele kinderen hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk geraniums te verkopen. En wij kunnen al wel

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse!

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC heeft dit seizoen met slechts 2 overwinningen nog net de nacompetitie bereikt. Daarin werd het thuis opgenomen tegen PSV Dammen uit Eindhoven.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Werk in uitvoering Een greep uit onze projecten Brandweer Nederland is volop in beweging. In programmaraden, netwerken en vakgroepen werken

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker?

Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? Case study Kentalis Februari 2016 Hoe maakt Kentalis kennis delen makkelijker? En hoe zorgde Kentalis voor adoptie van het sociale intranet op SharePoint? Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 maart Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Nieuwsbrief 24 maart Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Allereerst rectificeren we de datum van de volgende koffieochtend. Deze staat voor 10 mei gepland i.p.v. 10 maart, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief. Ook de datum

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015

Paulus-Weekbrief 6. Weekbrief 02-10-2015. Informatieavond 01-10-2015 Paulus-Weekbrief 6 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 02-10-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Datum 28 november 2012 Onderwerp Handreiking registratie afwijkingen en motivatie

Datum 28 november 2012 Onderwerp Handreiking registratie afwijkingen en motivatie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Weerbaarheidsverhoging NCTv Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl Contactpersoon D.C. Landa T 070 426

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

Basisdataset PPMO. Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input:

Basisdataset PPMO. Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input: Basisdataset PPMO Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input: Werkgroep Basisdataset PPMO Status: Definitief Versienummer: 1.0 Datum: 22 januari 2014 Doel Binnen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Welkom. Module Organisatie &

Welkom. Module Organisatie & Welkom Module Organisatie & Leidinggeven Liften Even voorstellen. Vrijwilliger Brandweer. Brandwacht 1 e klas Koffie en toilet Gelegenheid tot vragen tussentijds Leerdoelen: Opfrissen liftkennis - Soorten

Nadere informatie

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v)

Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) Informatiefolder Korps Diepenveen zoekt vrijwilligers (m/v) gemeente Deventer september 2003 Werving vrijwilligers Brandweer Diepenveen Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1999 zijn de gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland

Plan van aanpak. nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland nulmeting brandweerzorg Caribisch Nederland 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Communicatie 8 Bijlage I Afkortingen 9 2 1 Caribisch Nederland kent één brandweerkorps, het brandweerkorps Caribisch Nederland

Nadere informatie

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG MOED Een toekomstbestendige brandweer VNOG AB 3 juli 2014 1 Inhoudsopgave Opdracht en uitgangspunten Waarom MOED? Daarom! Hoe dan MOED? Visie in beeld Voorstellen zonder organisatiewijziging Voorstellen

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer:

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten vervanging brandweermaterialen.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen

Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen voor medewerkers Veiligheidsregio Groningen Onderwerp Vaststelling Aanvullende arbeidsvoorwaarden en voorzieningen Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek

Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek De brandweer verandert Wat merkt u daarvan? Gooi en Vechtstreek De brandweer verandert Wat merkt u van de veranderingen? De brandweer in onze regio verandert. Met het thema Nieuw Rood wordt er hard gewerkt

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders,

Weekinfo. 26 april Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32. Beste ouders, Weekinfo Dertiende jaargang C.B.S De Evenaar Nummer 32 26 april 2010 Beste ouders, Tien minuten gesprekken Deze week zijn er toen minuten gesprekken Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. Als u als

Nadere informatie

I K B E N B R A N D W E E R

I K B E N B R A N D W E E R IK BEN BRANDWEER Waar staat de brandweer voor? Wie zijn wij? Wat doen wij? En hoe willen wij gezien worden? Behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. Dat is de brandweer. Maar wat betekent dit voor jou en

Nadere informatie

de missing link in brandveiligheid

de missing link in brandveiligheid SafeOut VOF Paul Downes Mob: 031 646 579 571 Benno Gabriël Mob: 031 615 900 429 Email: Info@safeout.nl Advies@safeout.nl Website: www.fewwide.net de missing link in brandveiligheid Mensen denken vaak Brand

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Workshop Offensieve Buiteninzet

Workshop Offensieve Buiteninzet Workshop Offensieve Buiteninzet Brand New Doctrine Ed Oomes Programma Welkom Aanleiding en verloop doctrine ontwikkeling Basisregels voor gebouwbrandbestrijding scoren en plenaire terugkoppeling Tot slot

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie