Maak werk van je toekomst!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak werk van je toekomst!"

Transcriptie

1 Maak werk van je toekomst! Wanneer het reguliere beroepsonderwijs niet voldoende aansluit bij jouw mogelijkheden kun je terecht bij REA College Nederland. Onze beroepsopleidingen hebben betaald werk als einddoel. Maar liefst 70% van de cursisten die bij ons scholing volgt, vindt een betaalde baan. Dat kan ook via een tussenstap: detachering. De opleidingen vinden plaats in een kleinschalige, rustige en gestructureerde omgeving met ruime persoonlijke aandacht. REA College, Locatie Bartiméus heeft een vestiging in Ermelo en in Utrecht. REA College, Locatie Bartiméus, geeft ook trainingen. Tijdens de opleiding is het mogelijk ondersteunende trainingen en individuele coaching te krijgen in relatie tot jou als persoon in een werkomgeving. Onze ervaring is dat de training en coaching er toe bijdraagt dat je werk vindt en behoudt. Voor een goede voorbereiding op je toekomstige baan staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal. Onze trajecten zijn praktijkgericht en je kunt erkende certificaten of een diploma behalen. Alles is erop gericht om je einddoel te bereiken: een leuke en betaalde baan! Vestigingen REA College Nederland, Locatie Bartiméus Putterweg VG Ermelo Gebouw Sonneheerdt Amerikalaan VD Utrecht Gebouw ROC Midden Nederland Centraal Kantoor Postbus AA ERMELO Telefoon Internet / Banknummer ABN AMRO

2 WELKOM! In deze informatiegids van REA College, Locatie Bartiméus, vind je alle informatie die belangrijk is voor het volgen van jouw traject van opleiding naar werk. Houd ook alle actuele informatie op het cursistennetwerk in de gaten. Belangrijke zaken die je specifiek voor jouw traject moet weten, worden bij de start van je opleiding besproken. We hopen dat je in deze gids de belangrijkste informatie kunt vinden. Heb je na het lezen toch nog vragen, dan kun je altijd terecht bij je persoonlijke opleidingscoach of trajectbegeleider. Wij wensen je een succesvol en plezierig werk- en studiejaar! INHOUD 1. De organisatie Werkwijze Maatwerk Opleiden voor de arbeidsmarkt Verschillende trajectvormen Opleiding Talentenexpeditie TOPklas Persoonlijke coach Persoonlijk curriculum Voortgang Methodieken Competentiegericht Leren (CGL) Simulatiebedrijf SimSon SB Leerwerkbedrijven Arbeidstraining en Stage Excursies en projectdagen Persoonsgerichte training Arbeidsgericht Portfolio Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Werktijden Introductieperiode Periodes Werktijden locatie Ermelo Werktijden locatie Utrecht Thuisstudie Verzuimbeleid Vakantierooster 2012/

3 3.8 Studiedagen Voorzieningen Privacy Klachten Vertrouwenspersonen Bedrijfshulpverlening en ontruiming Cursistenraad Cursistenevaluatie Algemene gedragsregels Veiligheid Ongevallenverzekering Wettelijk aansprakelijk Schade en diefstal Automatisering Kluis Toegangspas Restaurant Parkeren Milieu Wonen en reizen Pension (geldt alleen voor locatie Ermelo) Begeleid wonen Tegemoetkoming vervoerskosten Openbaar vervoer Ermelo Openbaar vervoer Utrecht Vervoer door REA College, Locatie Bartiméus Kosten De financiering van de opleiding Financiële afspraken Verplichte eigen bijdrage Afspraken inkoop lesmateriaal en examens Medewerkers 20

4 1. DE ORGANISATIE REA College Nederland en Bartiméus De beroepsopleidingen in Ermelo stonden jarenlang bekend onder de naam Sonneheerdt. Door de fusie met Bartiméus in 2007 is deze naam vervallen en sindsdien maken de opleidingen deel uit van de sector Onderwijs van Bartiméus. REA College Nederland is partner in het Bartimeus Expertisecentrum Werken. In 2004 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met drie andere landelijke scholingscentra voor mensen met een arbeidshandicap, onder de naam REA College Nederland. De samenwerking geeft door de geografische ligging van de locaties meer mogelijkheden voor cursisten. Vanuit Locatie Bartiméus in Ermelo is in 2008 een tweede Bartiméus locatie in Utrecht gestart, om ook daar in de regio te kunnen ondersteunen. Daarnaast heeft REA College ook locaties in Groningen, Hoensbroek, Nijmegen, Wijk aan Zee en Leiden. Samen werk maken van jouw toekomst REA College, Locatie Bartiméus, is er voor iedereen met een (visuele) beperking of chronische ziekte. Bij REA College volg je een beroepsopleiding naar betaald werk die aangepast is aan je mogelijkheden. Wij dragen er zorg voor, dat waar nodig de wettelijke voorschriften die voortvloeien uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), worden nageleefd. De opleiding tot Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA) en BBL-opleidingen worden altijd in samenwerking met een ROC gegeven. REA College Nederland, Locatie Bartiméus, werkt ook intensief samen met certificerende organisaties en aanbieders van opleidingen die branchegecertificeerde cursussen en opleidingen aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LOI, NTI, De Associatie en EXIN. Specialist visuele beperking Locatie Bartiméus in Ermelo is al bijna 40 jaar gespecialiseerd in werken en leren met een visuele beperking. Nergens anders in Nederland zijn kennis en ervaring op het gebied van visuele beperkingen in relatie tot loopbaanadvies, begeleiding, scholing en arbeid zo gebundeld en op elkaar afgestemd. Zo geven we naast scholing ook begeleiding bij het zoeken naar een baan en geven we loopbaan- en werkplekadviezen voor mensen met een visuele beperking. 2. WERKWIJZE 2.1 Maatwerk Het doel van elke opleiding bij REA College is het vinden en behouden van een betaalde baan die past bij jouw mogelijkheden. In het samenstellen van het opleidingsprogramma houden we rekening met je mogelijkheden en wensen voor het vinden van passend werk. Je volgt bij REA College een eigen traject; we noemen dit maatwerk. Er is dus geen standaard opleidingsprogramma dat iedereen volgt. Het onderwijs is individueel en er is een beperkt aantal klassikale lessen. We kopen opleidingsonderdelen in die speciaal bij jouw traject passen. Tijdens de opleiding heb je een opleidingscoach die jouw vaste contactpersoon en begeleider is en die je ondersteunt bij het leerproces op weg naar betaald werk. De behoefte aan opleiding en coaching is per cursist heel verschillend. Met jou als kandidaat wordt

5 daarom eerst een intakegesprek gevoerd en zo nodig een (praktijk)onderzoek uitgevoerd. Dit kan leiden tot een plan voor het traject. In de eerste periode van het traject krijgt het globale plan een nadere individuele invulling door het opstellen van een Persoonlijk Opleidings- en Ontwikkelplan (POOP) en een persoonlijk Curriculum (zie 2.5). In het POOP wordt op basis van het reintegratieplan een opleidingsplan vastgelegd. In dit plan stel je samen met je opleidingscoach je einddoelen vast. Ook bepaal je met je coach welke taken (kerntaken en werkprocessen) je aan het eind van je opleiding wilt kunnen uitvoeren en welke competenties je daarvoor nodig hebt. Er wordt daarom ook een persoonlijk ontwikkelplan in opgenomen. In dit ontwikkelplan staan handicapgerelateerde ontwikkeldoelen, zoals het gebruiken van (werk)hulpmiddelen en persoonlijke doelen als bijvoorbeeld het opbouwen van zelfvertrouwen en/of assertiviteit. De weg waarlangs de einddoelen worden behaald, is zowel voor jou als voor de andere cursisten persoonlijk en dus ook verschillend. Iedereen volgt een individueel maatwerkprogramma en werkt in zijn eigen tempo. Ook wordt rekening gehouden met intelligentie, kennis en vaardigheden. 2.2 Opleiden voor de arbeidsmarkt Het einddoel bij elk traject is het vinden van - een betaalde baan. We ondersteunen je bij het vinden van een passende werkplek. Tijdens jouw traject heb je de regie in eigen handen en je neemt hierin zelf verantwoordelijkheid. Dit sluit aan bij de visie van REA College Nederland dat de ondersteuning van mensen met een beperking uit moet gaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. REA College, Locatie Bartiméus, ondersteunt daar waar nodig, maar streeft naar een zelfstandige leer- en beroepshouding. Op deze wijze krijg je ook op de langere termijn een stevige basis voor het functioneren in een baan. Op de arbeidsmarkt worden steeds meer eisen gesteld als het gaat om werken in teamverband en het verdiepen en vernieuwen van de eigen specialisatie. Competenties als samenwerken, het delen van kennis en vaardigheden en goed functioneren in een groep zijn net zo belangrijk als vakinhoudelijke kennis. Eén van de kenmerken van de opleidingen van REA College Nederland is de verbinding met werk. In de opleiding gebruiken we daarom werkvormen die stimulerend werken op het ontwikkelen van beroepscompetenties. Ook geven wij trainingen op het gebied van het versterken en verbeteren van het persoonlijk functioneren. Voor veel opleidingsrichtingen is REA College, Locatie Bartiméus, erkend als officieel leerbedrijf door de betreffende Landelijke Organen. 2.3 Verschillende trajectvormen Opleiding Bij REA College Nederland, Locatie Bartiméus, kun je bijna elke opleiding op MBO-niveau volgen, mits de opleiding in de gestelde tijd leidt tot een betaalde baan. Er is geen standaardaanbod. Afhankelijk van je mogelijkheden heb je verschillende opties: Certificering op MBO -1 t/m - 4 niveau via een certificerende organisatie (bijvoorbeeld EXIN, CompTia) of via andere opleiders zoals LOI of NTI. Een opleiding volgen op alle niveaus via een BBL-opleiding. Je volgt dan 1 dag in de week les op een ROC of AOC en 1 dag bij REA College handicapgebonden ondersteuning en studiebegeleiding. Ook ga je een aantal dagen werken of stagelopen; zo nodig krijg je eerst een voorbereidingsperiode bij REA College. Alle opleidingen zijn een combinatie van praktijk, theorie en beroepspraktijkvorming. Er wordt via

6 stages en werkervaringsplaatsen veel aandacht besteed aan het (leren) functioneren op een toekomstige werkplek Talentenexpeditie Je kunt bij REA College, Locatie Bartiméus, beginnen met een periode waarin je onderzoekt welke opleiding en dus welk werk het best bij je past. Deze periode noemen we de Talentenexpeditie. In een gevarieerd programma ga je in maximaal acht weken op zoek naar jouw voorkeuren en mogelijkheden. Aansluitend aan deze periode is er een adviesgesprek en kun je een keuze maken voor een opleidingsrichting. Ook zullen wij aangeven welk arbeidsperspectief wij zien naar aanleiding van deze periode. Een Talentenexpeditie kan onderdeel zijn van een REA College traject van het UWV, mits voldoende duidelijk is dat je in de gestelde trajecttijd opleidbaar bent voor een betaalde baan. Voor deelname aan de Talentenexpeditie voorafgaand aan een UWV-traject, of als los product, kan REA College, Locatie Bartiméus, moeilijk externe of geen financiering verkrijgen. We zullen dus met jou en jouw omgeving moeten bekijken of, en in welke vorm, een Talentenexpeditie mogelijk is TOPklas Wanneer je ingeschreven bent bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), is het mogelijk om gebruik te maken van dienstverlening van REA College, Locatie Bartiméus. Je kunt deelnemen aan de Topklas, waarbij je als VSO-leerling onderwijs en begeleiding krijgt van REA College. In de Topklas-periode krijg je tijd om zelfbewuster te worden en te leren leren, bovendien kun je je beter voorbereiden op een vervolgopleiding en op een passend beroep. In het Topklas traject kunnen de volgende onderdelen * zitten: Oriëntatietraject. Voorbereiding op de vervolgopleiding al dan niet bij REA College (jezelf ontdekken, basisvaardigheden). Starten met MBO-lesmateriaal van de opleiding waarin je interesse hebt. * Hetgeen je doet in de Topklas moet voldoen aan de eisen van het ministerie van Onderwijs. * Het volgen van de Topklas kan alleen als jouw VSO dit wil financieren. Daarover moeten dus eerst afspraken gemaakt worden tussen jouw VSO en REA College. Je kunt overigens tot je twintigste jaar ingeschreven blijven bij een VSO-school, ook als je al een diploma behaald hebt. 2.4 Persoonlijke coach Bij aanvang van de opleiding krijg je een opleidingscoach toegewezen. Jij houdt, samen met jouw coach, de voortgang en resultaten bij. De coach ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes. Ook bij vragen of problemen is de coach de aangewezen persoon. Samen met je coach werk je aan een goed verloop van je traject. 2.5 Persoonlijk curriculum (onderwijsprogramma) Op basis van jouw doelen, de trajectvorm en de gegeven duur van het traject, stelt de opleidingscoach samen met jou een persoonlijk curriculum op. Dit is een eigen opleidingsprogramma waarin alle opleidingsactiviteiten (theoretische modules, leerwerkervaringen, stages, et cetera) gepland staan. Dit curriculum is de leidraad van de opleiding op weg naar werk. De methodiek die hierbij gebruik wordt is het arbeidsmarkt gericht kwalificeren wat REA College, Locatie Bartiméus ontwikkelt heeft met de ECABO.

7 2.6 Voortgang Je hebt een grote rol en verantwoordelijkheid bij het plannen en behalen van de gestelde einddoelen. Als cursist leg je doelen, afspraken en activiteiten vast in je Persoonlijk Opleidings- en OntwikkelingsPlan (POOP). Je bespreekt elke 6 tot 8 weken, samen met jouw opleidingscoach, de vorderingen van de afgelopen opleidingsperiode volgens de methode Handelingsgericht Werken (HGW). Dit voortgangsgesprek is gebaseerd op het vastgestelde curriculum en POOP. Ook wordt besproken hoe jij je in de komende periode verder denkt te ontwikkelen en wat je daarvoor nodig hebt. Naar aanleiding van dit gesprek maakt de opleidingscoach met jou een verslag voor de - Cursistbespreking. Voor UWV-trajecten geldt dat de trajectdoelen vastgesteld worden in een reintegratieplan waarvoor goedkeuring van het UWV nodig is. Het UWV wil daarom met regelmaat rapportages over de voortgang van het traject ontvangen. Periodiek wordt gerapporteerd aan het UWV. Als je cursist bent in de TOPklas krijgt jouw VSO-school een rapportage. 2.7 Methodieken Bij REA College, Locatie Bartiméus maken we gebruik van diverse werkvormen waardoor jij je kunt ontwikkelen op weg naar een betaalde baan Competentiegericht Leren (CGL) Competentiegericht Leren stimuleert het aanleren en versterken van beroepscompetenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een bepaalde functie in de praktijk. Een competentie is dat wat je succesvol maakt in een bepaalde functie. Competenties zijn opgebouwd uit weten (kennis), kunnen (vaardigheden), zijn (persoonskenmerken) en willen (motivatie). Competenties zullen aan de orde komen binnen de verschillende thema s. Op verschillende manieren kun je tijdens je opleiding de benodigde beroepscompetenties (aan)leren Simulatiebedrijf SimSon SB Opleidingsrichtingen in de Zakelijke Dienstverlening beschikken over een eigen simulatiebedrijf. Dit bedrijf is erkend door de ECABO. Met SimSon SB wordt de wereld van het bedrijfsleven nagebootst, waardoor je tijdens de opleiding direct kunt werken aan beroepscompetenties Leerwerkbedrijven De locatie in Ermelo beschikt over vier leerwerkbedrijven, namelijk een fietsenzaak (Eye4Bikes), een ICT bedrijf, een stage- en detacheringsbedrijf (REA-werk(t)) en een bedrijf dat zakelijke ondersteuning levert op administratief, secretarieel en commercieel gebied (Eye4BusinessServices). Doel van de leerwerkbedrijven is het uitvoeren van externe opdrachten die aangeboden worden door (externe) opdrachtgevers. Het is een werk- en leersituatie in een relatief veilige omgeving, waarbij een beroep wordt gedaan op jouw eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is het wel mogelijk om terug te vallen op een opleidingscoach. De leerwerkbedrijven zijn ideale plekken om te ontdekken of je alle competenties beheerst om het gekozen beroep te kunnen uitoefenen en om zelfvertrouwen op te bouwen. De volgende stap is deelnemen aan het arbeidsproces in een betaalde baan.

8 2.7.4 Arbeidstraining en Stage Tijdens de opleiding is stage of werk een vast onderdeel. Afhankelijk van jouw leervraag en de mogelijkheden van een werkgever, wordt de stage ingevuld. In principe ga je drie maanden na het starten van de opleiding op stage, dat noemen we Beroepspraktijkvorming (BPV), waarin aan - opleidingsdoelen en beroepshouding wordt gewerkt. Later in de opleiding voer je een werk/ervaringsstage uit. Tijdens deze stage wordt duidelijk wat je al beheerst, hoe je functioneert en of de functie op een passende manier wordt ingevuld. Deze werkervaringstage is bij voorkeur zoveel mogelijk in de branche en omgeving waar(in) je wilt werken. De stagebegeleider ondersteunt bij het vinden van een goed stagebedrijf, begeleidt de introductie en is de contactpersoon voor jou en de begeleider van het stagebedrijf. De stagebegeleider regelt de eventueel benodigde werkplekaanpassingen op het stageadres. In de eindfase van je opleiding ondersteunen wij je bij het vinden van een betaalde baan Excursies en projectdagen Tijdens je opleidingstraject organiseren wij excursies, workshops en projecten, waarin je op een andere wijze kunt werken aan beroepscompetenties. 2.8 Persoonsgerichte training Om jouw persoonlijke competenties te versterken, kun je persoonsgerichte trainingen volgen. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, zelfstandigheid en het stimuleert om zelf de regie te nemen en te houden over jouw leven. Onze ervaring leert dat door de trainingen het eenvoudiger wordt werk te vinden en te behouden. Indien nodig, kun je ook individuele coaching krijgen om aan iets te werken dat niet in een groep aan de orde kan komen. Empowerment In de eerste periode van de opleiding wordt met jou gesproken over de mogelijkheden van het volgen van een training Empowerment. Het doel van deze training is het versterken van persoonlijke competenties om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de mogelijkheden en de leervragen van de deelnemers wordt het definitieve programma vastgesteld. Sollicitatietraining In de loop van jouw traject volg je een sollicitatietraining. Bij deze training wordt inzichtelijk gemaakt welke kwaliteiten je bezit, op welke wijze deze kwaliteiten in het sollicitatieproces aan de orde kunnen komen en op welke wijze je jouw functiebeperking vermeldt en bespreekt. Je kunt hierbij gebruik maken van Video CV; een persoonlijk videofilmpje waarin jij kunt laten zien wie je bent en wat voor werk je zoekt. Functiegerichte communicatietraining Bij deze training leer je hoe je effectief communiceert in een werkomgeving. Uitgangspunt ben jij als persoon in relatie tot het werk dat je wilt uitvoeren. Goed zoals ik ben Dit is een training waarin vooral gewerkt wordt aan jouw zelfbeeld en wat je nodig hebt om je verder te kunnen ontwikkelen.

9 Visueel functieprofiel Als je een visuele beperking hebt, wordt er aan het begin van de opleiding door onze low vision specialist bekeken hoe jij met jouw specifieke oogaandoening het beste kunt werken en wat voor eisen er gesteld worden aan een werkplek. De resultaten worden op een handige kaart gezet. Dit heet een visueel functieprofiel (VFP). Je leert zelf te verwoorden wat de gevolgen zijn van jouw oogaandoening in het dagelijks functioneren, zodat je aan een toekomstige werkgever en collega s duidelijk kunt maken waarom jij op jouw specifieke manier moet werken. Orthopedagogische begeleiding REA College, Locatie Bartiméus, heeft een orthopedagoog in dienst die de opleidingscoaches en het management adviseert en zorgt voor het vergroten van de bekwaamheid en deskundigheid. 2.9 Arbeidsgericht Portfolio Alles wat je vastlegt aan resultaten (verslagen, toetsresultaten, rapportages van projecten, certificaten, et cetera) verzamel je in je Portfolio, een onderdeel van je POOP-map. Je maakt door je portfolio aantoonbaar wat je hebt geleerd en hoe jij je hebt ontwikkeld. Een portfolio is niet alleen tijdens je opleidingstraject van belang, maar is vooral waardevol bij stages en sollicitatieprocedures richting werk Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Het kan zijn dat er naar een verklaring omtrent gedrag wordt gevraagd. In een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen of geld/goederen stelt een werkgever een VOG vaak verplicht. Een werkgever kan dan vragen naar deze verklaring. Ook als je tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Daarom willen wij deze verklaring nog voor de start van je opleiding ontvangen. 3. WERKTIJDEN 3.1 Introductieperiode De eerste periode van je opleiding is een zogenaamde introductieperiode. Tijdens deze periode maak je kennis met medecursisten, je opleiding en de werkwijze. Hier wordt de basis gelegd voor het slagen van jouw traject. Er wordt met jou een persoonlijk opleiding- en ontwikkelplan opgesteld (POOP). Bovendien staan de basisvaardigheden centraal die nodig zijn voor opleiding en beroep: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, computerbeheersing, presentatie en attitudevorming. Tijdens deze periode wordt jouw beroepskeuze ook kritisch bekeken. Na afronding van deze periode kun je zelfstandig functioneren in de werkwijze van REA College, Locatie Bartiméus, en kun je goed inschatten of de beroepskeuze en de gekozen opleidingsdoelen bij je passen. 3.2 Periodes Het schooljaar wordt ingedeeld in vier periodes van circa tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een week waarin jij je portfolio presenteert, een functioneringsgesprek voert en een planning maakt voor de volgende periode. De presentatie doe je alleen of samen met medecursisten en een functioneringsgesprek heb je met je opleidingscoach. Ook examens worden op vastgestelde, periodieke data afgenomen.

10 3.3 Werktijden locatie Ermelo De locatie in Ermelo werkt dagelijks van 9.00 uur tot uur. In verband met de reistijden na het weekend begin je op maandag om uur. Op deze locatie is er op vrijdag géén gelegenheid om aan je lessen te werken. Je werkt dan thuis aan je studie of je loopt stage. We delen het gebouw met meerdere sectoren en afdelingen van Bartiméus. Hierdoor zijn er pauzetijden vastgesteld. De ochtendpauze is van tot uur, de lunchpauze is van tot uur en de middagpauze is van tot uur. De eerste dag na elke vakantie beginnen we om uur, ook wanneer dat niet op een maandag is. 3.4 Werktijden locatie Utrecht Locatie Utrecht is gevestigd in een gebouw van ROC Midden Nederland. Deze locatie werkt dagelijks van 8.30 uur tot uur. Op deze locatie is er op maandag géén gelegenheid om aan je lessen te werken. Je werkt dan thuis aan je studie of je loopt stage. De ochtendpauze is van 9.55 tot uur, de lunchpauze van tot uur en de middagpauze van tot uur. 3.5 Thuisstudie Inclusief de thuiswerkdag, moet je rekening houden met ongeveer 10 uur thuisstudie per week. 3.6 Verzuimbeleid Als je door ziekte moet verzuimen, moet je dit vóór 9.30 uur telefonisch doorgeven aan je opleidingscoach. Bij afwezigheid van jouw opleidingscoach geef je dit door aan een andere coach. Indien je om andere (dringende) redenen een dag moet verzuimen, dan bespreek je dit vooraf met je coach. Bij een ziekmelding tijdens de stage, gelden de regels van het bedrijf waar je stage loopt. Je geeft het ook telefonisch door aan je opleidingscoach. 3.7 Vakantierooster 2012 / 2013 voor cursisten Start cursusjaar 20 augustus 2012 Start introductie voor nieuwe cursisten: 3 september 2012 Herfstvakantie 13 oktober t/m 21 oktober 2012 Kerstvakantie 22 december 2012 t/m 6 januari 2013 Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2013 Goede vrijdag 29 maart 2013

11 Tweede Paasdag 1 april 2013 Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2013 Hemelvaart 9 t/m 12 mei 2013 Tweede Pinksterdag 20 mei 2013 Zomervakantie 20 juli t/m 25 augustus 2013 * Wijzigingen voorbehouden Je dient vrije dagen en vakanties te plannen binnen de data van het vakantierooster. 3.8 Studiedagen Enkele dagen per jaar hebben medewerkers van REA College, Locatie Bartiméus, studiedagen. Op deze dagen is er geen mogelijkheid om naar de opleidingslocatie te komen. Je werkt dan thuis of op stage aan je traject. Deze data worden tijdig bekend gemaakt. 4. VOORZIENINGEN 4.1 Privacy REA College, Locatie Bartiméus, heeft een privacyreglement. Dit kun je vinden op het cursistennetwerk. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens om. Aan derden verstrekken wij zonder jouw toestemming géén informatie die betrekking heeft op de voortgang en het persoonlijk functioneren. Wat betreft rapportages aan opdrachtgevers geldt voor ons een informatieplicht. Je kunt de rapportages inzien. 4.2 Klachten REA College, Locatie Bartiméus, heeft een klachtenreglement. Dit reglement kun je vinden op het cursistennetwerk. Klachten over jouw traject dien je in eerste instantie in bij de locatieleider van REA College, Locatie Bartiméus. 4.3 Vertrouwenspersonen Bartiméus hecht belang aan een plezierige leeromgeving en een goede kwaliteit van onderwijs en dienstverlening. Toch kan het soms gebeuren dat iets niet gaat zoals we zouden willen. Daarom zijn er vertrouwenspersonen aangesteld wanneer je er met de direct betrokkene(n) zelf niet uitkomt. De vertrouwenspersoon luistert en helpt als dat nodig is en adviseert ook als je een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie. Een overzicht van de vertrouwenspersonen kun je vinden op het cursistennetwerk.

12 4.4 Bedrijfshulpverlening en ontruiming Voor de veilige gang van zaken bij calamiteiten en ontruiming is er bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig. Het voornaamste is dat letsel wordt voorkomen. Alle andere activiteiten zijn daaraan ondergeschikt. Bij een calamiteit is het uiterst belangrijk om de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op te volgen. Minimaal één keer per jaar vindt een ontruimingsoefening plaats. Bij de start van je opleiding ontvang je instructies die gelden bij een brand, ernstig ongeval of andere calamiteit. Deze instructies zijn ook te vinden op het cursistennetwerk. 4.5 Cursistenraad De cursistenraad behartigt de belangen van de cursisten en is een klankbord voor de directie en organiseert activiteiten. De raad vergadert periodiek en heeft regelmatig overleg met de locatieleider of de directeur sector Onderwijs. Suggesties, opmerkingen en vragen kunnen aan de cursistenraad voorgelegd worden per via 4.6 Cursistenevaluatie Om de kwaliteit van onze trajecten te meten en te verbeteren, willen wij met een bepaalde regelmaat weten in hoeverre de trajecten voldoen aan de verwachtingen van onze cursisten. Hiervoor hebben wij in samenwerking met de cursistenraad een enquête opgesteld, die je als cursist in de loop van jouw traject ontvangt. Medewerking hieraan vinden wij erg belangrijk; het geeft ons informatie over de kwaliteit en eventuele verbeterpunten. Wanneer je tussentijds opmerkingen hebt, kun je dit aangeven bij je opleidingscoach of trajectbegeleider. 4.7 Algemene gedragsregels Iedereen draagt een steentje bij aan de goede sfeer, aan orde en netheid en aan goede omgangsvormen. Om een prettig klimaat te behouden en om alles ordelijk te laten verlopen, zijn in overleg met de cursistenraad huisregels vastgesteld. Bij de start van jouw traject krijg je deze - huisregels uitgereikt. Deze regels zijn ook te vinden op het cursistennetwerk. 4.8 Veiligheid Bij een aantal vakken moet je jezelf en jouw kleding kunnen beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een lasbril, oordoppen of beschermende kleding. De opleidingscoach vertelt je daar meer over. Het is voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen belangrijk de voorgeschreven regels te volgen. 4.9 Ongevallenverzekering Je bent als cursist verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval tijdens: werktijden. activiteiten onder verantwoordelijkheid van REA College, Locatie Bartiméus. stages. de route van huis naar REA College, Locatie Bartiméus, en omgekeerd Wettelijk aansprakelijk Je moet als cursist zelf zorgen voor een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA). Dat is van belang op het moment dat je schade toebrengt aan een ander of aan andermans eigendommen Schade en diefstal REA College, Locatie Bartiméus, probeert schade en diefstal te voorkomen, maar is niet

13 aansprakelijk voor jouw persoonlijke eigendommen. Verlies, beschadiging en diefstal van persoonlijke eigendommen zijn je eigen risico Automatisering Vanaf elke werkplek is er toegang tot het Internet. We verwachten dat je je houdt aan de uitgereikte ICT-gedragsregels, waarin onder andere staat vermeld dat je zorgvuldig met de hardware en software omgaat. De regels zijn ook te vinden op het cursistennetwerk. Aan de apparatuur mag je alleen met toestemming of in opdracht van een opleidingscoach werken. Je bent als cursist aangesloten op het netwerk van Bartiméus óf ROC Midden Nederland. Eigen apparatuur mag in geen geval worden aangesloten op het netwerk. Alleen functioneel gebruik van Internet is toegestaan Kluis In Ermelo kun je gebruik maken van een kluisje. De huur ervan is 12,00 per jaar. De borg is 10,00. Deze borg wordt aan je terugbetaald bij beëindiging van de huur. Voor meer informatie over de huur van een kluisje kun je terecht bij het Bedrijfsbureau Toegangspas Je ontvangt bij aanvang van jouw traject een toegangspas voor het gebouw. Daarvoor dien je een borgsom te betalen van 20,00 (Ermelo) of 10,00 (Utrecht). Dit wordt geregeld via het Bedrijfsbureau (Ermelo) of jouw opleidingscoach (Utrecht). Voor de locatie in Utrecht geldt dat je zonder toegangspas het gebouw niet binnen- komt. Bij vergeten van je toegangspas, kun je voor 2,00 een dagpas kopen. Bij verlies dien je een nieuwe pas te kopen Restaurant Beide locaties van REA College Bartiméus, beschikken over een restaurant. Tijdens de pauzes kun je tegen (PIN)betaling gebruik maken van de geboden lunchmogelijkheden. Je kunt verder koffie/thee uit de automaten verkrijgen (in Ermelo gratis, in Utrecht tegen betaling) Parkeren Als je met eigen vervoer komt, kun je de auto parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen. Voor de locatie in Ermelo geldt dat alleen de parkeerplaats achter het gebouw bestemd is voor cursisten. Als het nodig is, bestaat de mogelijkheid om een eigen (invaliden)parkeerplaats te reserveren. Als je met de fiets komt, dien je de fiets in de fietsenstalling te zetten (in Ermelo achter het gebouw) Milieu REA College, Locatie Bartiméus draagt bij aan een schoon milieu. Hiervoor wordt onder andere afval gescheiden. In elke ruimte bevindt zich een papierbak. Op locatie Ermelo staat er voor batterijen, cartridges en ander chemisch afval bij het kopieerapparaat boven een chemobox. Op locatie Utrecht dient chemisch afval te worden ingeleverd bij een aanwezige opleidingscoach. 5. WONEN EN REIZEN

14 De cursisten komen uit heel Nederland. Sommigen reizen dagelijks heen en terug, anderen besluiten om in de buurt van de locatie te gaan wonen. Het woningaanbod in en om Ermelo en Utrecht is beperkt. Het is daarom belangrijk om tijdig te zoeken naar woonruimte. 5.1 Pension (geldt alleen voor locatie Ermelo) Wanneer vervoerskosten de pensionkosten overstijgen, of de reistijd te lang is, kun je in overleg gebruik maken van een pensionvoorziening van REA College, Locatie Bartiméus, of als de eigen pensionplekken niet beschikbaar zijn, bij een particulier pension in Ermelo of nabije omgeving. REA College, Locatie Bartiméus, vergoedt de kosten. De pensions buiten ons terrein worden over het algemeen aangeboden door particulieren. Voor het gebruik van de kamers of pensions teken je als gebruiker een contract. Het Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de organisatie van de kamers en pensions. Voorziene wijzigingen in de overnachtingen en maaltijddagen moet je tijdig en persoonlijk aan het Bedrijfsbureau doorgeven. Wanneer je niet tijdig (1 week van tevoren) annuleert, zijn de kosten volledig voor eigen rekening. Bij de inzet van pension en maaltijden teken je een machtiging waarmee de eventueel onnodige kosten bij te laat annuleren geïnd kunnen worden. 5.2 Begeleid wonen Als je ondersteuning wilt bij het zo zelfstandig mogelijk (leren) wonen, is het mogelijk een indicatie aan te vragen voor woonondersteuning via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Afhankelijk van de indicatie (die gesteld wordt door het CIZ) kun je in aanmerking komen voor een begeleide woonvorm of voor Ambulante WoonBegeleiding. In een begeleide woonvorm wordt er gericht gewerkt aan het vergroten van jouw zelfstandigheid op praktisch huishoudelijk en/of sociaal en maatschappelijk gebied. Bij Ambulante WoonBegeleiding woon je zelfstandig (samen met anderen of alleen), maar krijg je op gezette tijden ondersteuning en zelfstandigheidstraining. Wanneer je een visuele beperking hebt, kun je kiezen voor begeleiding bij het (zelfstandig) wonen. Voorbeelden van begeleid wonen zijn de Wittenborgh van Bartiméus in het centrum van Ermelo en de woongroepen van Bartiméus in Zeist. Ambulante woonbegeleiding kan in principe in heel Nederland. Voor meer informatie over woonondersteuning via Bartiméus kun je informatie vragen bij de sector Wonen van Bartiméus, of via de Bartiméus Infolijn (lokaal tarief). Wanneer je geen visuele beperking hebt, maar wel woonondersteuning wilt, kun je contact opnemen met een MEE-vestiging in jouw woonregio. 5.3 Tegemoetkoming vervoerskosten Als je via het UWV een traject bij ons volgt, kun je een tegemoetkoming in de vervoerskosten ontvangen. Wij betalen de tegemoetkoming rechtstreeks op een door jou aangegeven rekeningnummer. De tegemoetkoming wordt berekend op basis van 0,12 per reiskilometer. Het aantal kilometers wordt vastgesteld met behulp van de ANWB-routeplanner (auto). Als er sprake is van een medische indicatie voor eigen vervoer per auto, vergoeden wij 0,29 per kilometer. Je kunt alleen een tegemoetkoming ontvangen tussen jouw woonadres en de opleidingslocatie. De gemeente van inschrijving is niet het uitgangspunt. Bij een 7 x 24 uurindicatie voor begeleid wonen geldt de begeleide woonvorm als woonadres. Bij een 5 x 24 uurindicatie, pension of dagelijks reizen geldt het vaste verblijfadres in het weekend. Je kunt een tegemoetkoming in de reiskosten van 0,12 per reiskilometer voor stages ontvangen als er geen enkele vergoeding is vanuit het stagebedrijf. De tegemoetkoming geldt voor kilometers tussen het stage- en het woonadres. Indien na een officiële

15 vrije dag wordt gereisd naar het stageadres, wordt de tegemoetkoming over het werkelijke aantal kilometers uitbetaald. Dit alles vast te stellen door de trajectbegeleider. Uitbetaling vindt maandelijks plaats op basis van de presentielijst die door jou en een opleidingscoach wordt ingevuld. Een apart declaratieformulier is niet nodig. Verschillen in de presentielijsten worden besproken tussen jou en jouw opleidingscoach. 5.4 Openbaar vervoer Ermelo Station Ermelo ligt aan de spoorlijn van Amersfoort naar Zwolle. Op werkdagen stopt de trein elk halfuur in Ermelo. Twee buslijnen stoppen bij de halte Sonneheerdt : Bus 103 Amersfoort - Nunspeet v.v. Bus 205S Barneveld - Harderwijk v.v. 5.5 Openbaar vervoer Utrecht Vanaf Utrecht Centraal Station is locatie Utrecht ondermeer bereikbaar op de volgende manieren: Bus 24 richting De Meern Oost uitstappen bij Kanaleneiland Bus 29 richting Papendorp uitstappen bij halte Kanaleneiland Bus 295 richting Schoonhoven uitstappen bij Kanaleneiland (Spits)Tram richting Nieuwegein-Zuid of IJsselstein uitstappen bij halte 5 meiplein 5.6 Vervoer door REA College, Locatie Bartiméus Het uitgangspunt is dat je zelf van/naar de opleidingslocatie reist; eventueel gebruik makend van NSreisassistentie. Alleen bij hoge uitzondering is taxivervoer mogelijk. Als je door een ernstige lichamelijke beperking, (bijvoorbeeld motorisch in combinatie met visueel), geen gebruik kan maken van openbaar vervoer, is in overleg met de trajectbegeleider vergoeding van taxivervoer mogelijk. Voorwaarde is dat het traject valt binnen de UWV-subsidieregeling (zie 6.1) en dat je de voor jou dichtstbijzijnde locatie van REA College bezoekt. Bij taxivervoer wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van groepsvervoer. Bij groepsvervoer worden ophaal- en bestemmingsadressen gecombineerd waardoor het taxivervoer financieel haalbaar is. De inzet van taxivervoer kan (vanwege de gemoeide kosten) mogelijk van invloed zijn op het aantal dagen in de week dat je naar je opleiding- danwel stagelocatie kunt komen. Als je in de Topklas zit, en voorheen gebruik maakte van een taxiregeling, kun je bij jouw woongemeente (eventueel via de VSO-school) een verzoek indienen om de bestemming van het vervoer te wijzigen. Ermelo Tussen Bartiméus in Ermelo, station Ermelo en het pension of de Wittenborgh is taxivervoer mogelijk wanneer bagage moet worden meegenomen op maandag en op donderdag. Wanneer je parttimercursist bent en bagage moet meenemen, kun je in overleg met de trajectbegeleider van andere blokdagen gebruik maken. Ook bij korte (snuffel)stages in de omgeving van Ermelo, die niet met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, is taxivervoer mogelijk. Elke lesdag wordt gereden van uur en uur. Uitzondering is maandagmorgen, dan wordt van uur gereden. Gebruikmaking van bovengenoemde extra service is alleen mogelijk indien dit is afgestemd met de trajectbegeleider. Om medische redenen kan in overleg met de trajectbegeleider op andere tijden gereden worden. Ermelo - Zeist

16 Wanneer je bij Bartiméus in Zeist woont, heeft REA College, Locatie Bartiméus, op lesdagen een eigen vervoersregeling tussen Ermelo en Zeist. Een taxibus vertrekt op maandag om 9.15 uur en op de andere dagen om 7.45 uur vanaf Bartiméus aan de Renesselaan (zijweg van de Utrechtseweg) op het parkeerterrein bij de taxistandplaats. 1e tussenstop: Slotlaan (hoofdstraat centrum) 2e tussenstop: De Dreef 3e tussenstop: Jan Schoutenlaan 4e tussenstop: Nijenheim s Middags vertrekt de taxibus om uur vanaf Locatie Bartiméus, Ermelo. Na het laatste lesuur gaat de bus via dezelfde route weer naar Zeist. Als je later op de dag begint of eerder stopt, moet je zelfstandig reizen. De trajectbegeleider is inhoudelijk verantwoordelijk voor vaste afspraken met cursisten. Je bent zelf persoonlijk verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan het Bedrijfsbureau in geval van bijvoorbeeld ziekte en/of wijziging in het lesprogramma. Afmelden van vervoer kan tot 1 dag van te voren. Bij ziekte geldt een betermelding om weer mee te kunnen rijden. Je kunt je beter melden tot uur de dag ervoor. Contactpersoon bij het Bedrijfsbureau is Joke Rijnbeek, of bij haar afwezigheid Gerrit Brunekreeft, Als je zonder of met een te late kennisgeving geen gebruik maakt van het geregelde vervoer, kun je verwijderd worden van de vervoerslijst, waardoor het vervoer voor jou niet beschikbaar is. Voor meer informatie over het reizen of over het vervoer vanaf het station Ermelo kun je contact opnemen met het Bedrijfsbureau via of via 6. KOSTEN 6.1 Financiering van de opleiding Voor de meeste trajecten is het UWV de opdrachtgever en financier. Deze trajecten worden door REA College, Locatie Bartiméus, uitgevoerd op basis van verschillende contracten waarbinnen de opleidingsduur en opleidingsvoorwaarden zijn vastgelegd. Het doel van alle UWV-trajecten is het verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt. Soms wordt een opleiding betaald door een werkgever of een gemeente. Als dit laatste voor jou geldt, worden er met jou en de opdrachtgever afspraken gemaakt over duur en doel van de opleiding. Wanneer je een beroepsopleiding volgt bij REA College, kom je in de meeste gevallen niet in aanmerking voor studiefinanciering en een OV-kaart. Daar staat tegenover dat de meeste kosten vergoed worden vanuit jouw REA College traject. REA College, Locatie Bartiméus, vraagt geen college- en/of boekengeld. 6.2 Financiële afspraken Bij het niet of niet tijdig afzeggen van afspraken wordt het volgende bedrag bij de cursist in rekening gebracht. bij niet afmelden voor onderzoeken bij het LAC:

17 33,- eigen kosten bij niet afmelden voor vervoer: 5,- eigen kosten bij niet afmelden voor pension: 35,- eigen kosten per dag 6.3 Verplichte eigen bijdrage We hanteren een eigen bijdrage van 40,- per cursusjaar. Bij een start na 1 januari en/of vertrek voor 1 januari is de eigen bijdrage 20, Afspraken inkoop lesmateriaal en examens 1. Opleidingen worden altijd modulair (per module of onderdeel) ingekocht. 2. Lesmateriaal krijg je in bruikleen. Dit geldt niet voor werkboeken; deze worden jouw eigendom. 3. Je wordt geacht het digitaliseren van materiaal zelf te regelen via het Loket Aangepast Lezen in overleg met je opleidingscoach. De daaraan verbonden kosten worden op declaratiebasis vergoed door REA College, Locatie Bartiméus. Je dient hiervoor de factuur te overleggen. Het digitale materiaal is bestemd voor gebruik tijdens jouw traject en wordt niet jouw eigendom. 4. Het (examen)reglement van het instituut waar de opleiding is ingekocht is altijd van toepassing. Daar waar het betreffende reglement ergens niet in voorziet, gelden de bepalingen van het reglement van REA College, Locatie Bartiméus. 5. De examens worden periodiek dan wel in overleg met de opleidingscoach afgenomen. 6. De examenkosten en de eventuele kosten voor een eerste herexamen voor een module of onderdeel worden door REA College, Locatie Bartiméus, betaald. 7. De examenkosten voor verdere herexamens worden aan jou doorberekend. 8. Elke cursist heeft het recht zijn examen in te zien. Per schooljaar wordt dit tweemaal vergoed door REA College, Locatie Bartiméus. Kosten voor meer dan 2 inzagen per jaar zijn voor je eigen rekening. 9. Voor het eerste examen, het eerste herexamen en twee maal inzage worden eventuele reiskosten vergoed door REA College, Locatie Bartiméus. Je dient hiervoor de vervoersbewijzen te overleggen. Bij vervoer per auto, wordt een vergoeding uitgekeerd van 0,12,- per kilometer vanaf het huisadres naar de examenlocatie en retour.

18 7. MEDEWERKERS Hieronder staan de namen van medewerkers, met wie je als cursist (wellicht) tijdens de opleiding te maken krijgt. Opleidingscoaches Ermelo Marco Hendriksen Kees Hofman Jos Jongeling Erik Leunisse Sienke de Man Helmi van Olmen Ans Oostindie Cees van Rietschoten Jeanet Wattimena Opleidingscoaches Utrecht Christiaan Evers Jouk Heringa Otto Jager Stagecoördinatie en plaatsing Ineke Gräfe Henk ter Haar Sjoerd de Vries Trajectbegeleiders Elja Reijntjes Marcel de Schipper Intern begeleider Annemarieke Meelker Orthopedagoog Mieke Gresnigt Bedrijfsbureau Joke Rijnbeek Gerrit Brunekreeft Linda Vis PR & Communicatie Gemma Langedijk Locatieleider Jeroen Schaub

19 Directeur Bartiméus Onderwijs Johan Berghuis Centraal Kantoor REA College Nederland: Telefoon (Ermelo) website Ermelo Groningen Hoensbroek Nijmegen Utrecht Wijk aan Zee Locatie Bartiméus: Putterweg VG Ermelo Telefoon Locatie Groningen: Laan van de Vrede CA Groningen Telefoon Locatie Heliomare: Verlengde Voorstraat CM Wijk aan Zee Telefoon Locatie Hoensbroek: Zandbergsweg CC Hoensbroek Telefoon Locatie Nijmegen: Kerkenbos BB Nijmegen Telefoon Locatie Bartiméus: Amerikalaan VD Utrecht Telefoon REA College Nederland ondersteunt mensen met een beperking door scholing naar duurzame arbeid.

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Studiegids 2013/14. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land.

Studiegids 2013/14. Locatie Heliomare. De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land. Studiegids 2013/14 Locatie Heliomare De locaties van REA College Nederland zijn gevestigd door het hele land. Studiegids 2013/14 Woord vooraf Hartelijk welkom bij REA College Nederland, Locatie Heliomare

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014

Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 Wegwijzer voor studenten Schooljaar 2013-2014 ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Versie 001_270813 Voorwoord De Wegwijzer 2013-2014 voor studenten geeft informatie over: ROC van Amsterdam MBO College

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu

Studiegids. 2014-2015 Versie 1. Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Studiegids 2014-2015 Versie 1 Dagopleidingen (BOL) Laboratoriumtechniek, Procestechniek, Voedingstechnologie en Watermanagement en Milieu Deze studiegids is ook digitaal beschikbaar via blackboard (studienet)

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015 Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015 Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College. Het Prinsentuin College staat voor natuurlijk ondernemend en duurzaamheid. Deze begrippen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie