Maak werk van je toekomst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak werk van je toekomst!"

Transcriptie

1 Maak werk van je toekomst! Wanneer het reguliere beroepsonderwijs niet voldoende aansluit bij jouw mogelijkheden kun je terecht bij REA College Nederland. Onze beroepsopleidingen hebben betaald werk als einddoel. Maar liefst 70% van de cursisten die bij ons scholing volgt, vindt een betaalde baan. Dat kan ook via een tussenstap: detachering. De opleidingen vinden plaats in een kleinschalige, rustige en gestructureerde omgeving met ruime persoonlijke aandacht. REA College, Locatie Bartiméus heeft een vestiging in Ermelo en in Utrecht. REA College, Locatie Bartiméus, geeft ook trainingen. Tijdens de opleiding is het mogelijk ondersteunende trainingen en individuele coaching te krijgen in relatie tot jou als persoon in een werkomgeving. Onze ervaring is dat de training en coaching er toe bijdraagt dat je werk vindt en behoudt. Voor een goede voorbereiding op je toekomstige baan staan maatwerk en persoonlijke aandacht centraal. Onze trajecten zijn praktijkgericht en je kunt erkende certificaten of een diploma behalen. Alles is erop gericht om je einddoel te bereiken: een leuke en betaalde baan! Vestigingen REA College Nederland, Locatie Bartiméus Putterweg VG Ermelo Gebouw Sonneheerdt Amerikalaan VD Utrecht Gebouw ROC Midden Nederland Centraal Kantoor Postbus AA ERMELO Telefoon Internet / Banknummer ABN AMRO

2 WELKOM! In deze informatiegids van REA College, Locatie Bartiméus, vind je alle informatie die belangrijk is voor het volgen van jouw traject van opleiding naar werk. Houd ook alle actuele informatie op het cursistennetwerk in de gaten. Belangrijke zaken die je specifiek voor jouw traject moet weten, worden bij de start van je opleiding besproken. We hopen dat je in deze gids de belangrijkste informatie kunt vinden. Heb je na het lezen toch nog vragen, dan kun je altijd terecht bij je persoonlijke opleidingscoach of trajectbegeleider. Wij wensen je een succesvol en plezierig werk- en studiejaar! INHOUD 1. De organisatie Werkwijze Maatwerk Opleiden voor de arbeidsmarkt Verschillende trajectvormen Opleiding Talentenexpeditie TOPklas Persoonlijke coach Persoonlijk curriculum Voortgang Methodieken Competentiegericht Leren (CGL) Simulatiebedrijf SimSon SB Leerwerkbedrijven Arbeidstraining en Stage Excursies en projectdagen Persoonsgerichte training Arbeidsgericht Portfolio Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Werktijden Introductieperiode Periodes Werktijden locatie Ermelo Werktijden locatie Utrecht Thuisstudie Verzuimbeleid Vakantierooster 2012/

3 3.8 Studiedagen Voorzieningen Privacy Klachten Vertrouwenspersonen Bedrijfshulpverlening en ontruiming Cursistenraad Cursistenevaluatie Algemene gedragsregels Veiligheid Ongevallenverzekering Wettelijk aansprakelijk Schade en diefstal Automatisering Kluis Toegangspas Restaurant Parkeren Milieu Wonen en reizen Pension (geldt alleen voor locatie Ermelo) Begeleid wonen Tegemoetkoming vervoerskosten Openbaar vervoer Ermelo Openbaar vervoer Utrecht Vervoer door REA College, Locatie Bartiméus Kosten De financiering van de opleiding Financiële afspraken Verplichte eigen bijdrage Afspraken inkoop lesmateriaal en examens Medewerkers 20

4 1. DE ORGANISATIE REA College Nederland en Bartiméus De beroepsopleidingen in Ermelo stonden jarenlang bekend onder de naam Sonneheerdt. Door de fusie met Bartiméus in 2007 is deze naam vervallen en sindsdien maken de opleidingen deel uit van de sector Onderwijs van Bartiméus. REA College Nederland is partner in het Bartimeus Expertisecentrum Werken. In 2004 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met drie andere landelijke scholingscentra voor mensen met een arbeidshandicap, onder de naam REA College Nederland. De samenwerking geeft door de geografische ligging van de locaties meer mogelijkheden voor cursisten. Vanuit Locatie Bartiméus in Ermelo is in 2008 een tweede Bartiméus locatie in Utrecht gestart, om ook daar in de regio te kunnen ondersteunen. Daarnaast heeft REA College ook locaties in Groningen, Hoensbroek, Nijmegen, Wijk aan Zee en Leiden. Samen werk maken van jouw toekomst REA College, Locatie Bartiméus, is er voor iedereen met een (visuele) beperking of chronische ziekte. Bij REA College volg je een beroepsopleiding naar betaald werk die aangepast is aan je mogelijkheden. Wij dragen er zorg voor, dat waar nodig de wettelijke voorschriften die voortvloeien uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), worden nageleefd. De opleiding tot Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA) en BBL-opleidingen worden altijd in samenwerking met een ROC gegeven. REA College Nederland, Locatie Bartiméus, werkt ook intensief samen met certificerende organisaties en aanbieders van opleidingen die branchegecertificeerde cursussen en opleidingen aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LOI, NTI, De Associatie en EXIN. Specialist visuele beperking Locatie Bartiméus in Ermelo is al bijna 40 jaar gespecialiseerd in werken en leren met een visuele beperking. Nergens anders in Nederland zijn kennis en ervaring op het gebied van visuele beperkingen in relatie tot loopbaanadvies, begeleiding, scholing en arbeid zo gebundeld en op elkaar afgestemd. Zo geven we naast scholing ook begeleiding bij het zoeken naar een baan en geven we loopbaan- en werkplekadviezen voor mensen met een visuele beperking. 2. WERKWIJZE 2.1 Maatwerk Het doel van elke opleiding bij REA College is het vinden en behouden van een betaalde baan die past bij jouw mogelijkheden. In het samenstellen van het opleidingsprogramma houden we rekening met je mogelijkheden en wensen voor het vinden van passend werk. Je volgt bij REA College een eigen traject; we noemen dit maatwerk. Er is dus geen standaard opleidingsprogramma dat iedereen volgt. Het onderwijs is individueel en er is een beperkt aantal klassikale lessen. We kopen opleidingsonderdelen in die speciaal bij jouw traject passen. Tijdens de opleiding heb je een opleidingscoach die jouw vaste contactpersoon en begeleider is en die je ondersteunt bij het leerproces op weg naar betaald werk. De behoefte aan opleiding en coaching is per cursist heel verschillend. Met jou als kandidaat wordt

5 daarom eerst een intakegesprek gevoerd en zo nodig een (praktijk)onderzoek uitgevoerd. Dit kan leiden tot een plan voor het traject. In de eerste periode van het traject krijgt het globale plan een nadere individuele invulling door het opstellen van een Persoonlijk Opleidings- en Ontwikkelplan (POOP) en een persoonlijk Curriculum (zie 2.5). In het POOP wordt op basis van het reintegratieplan een opleidingsplan vastgelegd. In dit plan stel je samen met je opleidingscoach je einddoelen vast. Ook bepaal je met je coach welke taken (kerntaken en werkprocessen) je aan het eind van je opleiding wilt kunnen uitvoeren en welke competenties je daarvoor nodig hebt. Er wordt daarom ook een persoonlijk ontwikkelplan in opgenomen. In dit ontwikkelplan staan handicapgerelateerde ontwikkeldoelen, zoals het gebruiken van (werk)hulpmiddelen en persoonlijke doelen als bijvoorbeeld het opbouwen van zelfvertrouwen en/of assertiviteit. De weg waarlangs de einddoelen worden behaald, is zowel voor jou als voor de andere cursisten persoonlijk en dus ook verschillend. Iedereen volgt een individueel maatwerkprogramma en werkt in zijn eigen tempo. Ook wordt rekening gehouden met intelligentie, kennis en vaardigheden. 2.2 Opleiden voor de arbeidsmarkt Het einddoel bij elk traject is het vinden van - een betaalde baan. We ondersteunen je bij het vinden van een passende werkplek. Tijdens jouw traject heb je de regie in eigen handen en je neemt hierin zelf verantwoordelijkheid. Dit sluit aan bij de visie van REA College Nederland dat de ondersteuning van mensen met een beperking uit moet gaan van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. REA College, Locatie Bartiméus, ondersteunt daar waar nodig, maar streeft naar een zelfstandige leer- en beroepshouding. Op deze wijze krijg je ook op de langere termijn een stevige basis voor het functioneren in een baan. Op de arbeidsmarkt worden steeds meer eisen gesteld als het gaat om werken in teamverband en het verdiepen en vernieuwen van de eigen specialisatie. Competenties als samenwerken, het delen van kennis en vaardigheden en goed functioneren in een groep zijn net zo belangrijk als vakinhoudelijke kennis. Eén van de kenmerken van de opleidingen van REA College Nederland is de verbinding met werk. In de opleiding gebruiken we daarom werkvormen die stimulerend werken op het ontwikkelen van beroepscompetenties. Ook geven wij trainingen op het gebied van het versterken en verbeteren van het persoonlijk functioneren. Voor veel opleidingsrichtingen is REA College, Locatie Bartiméus, erkend als officieel leerbedrijf door de betreffende Landelijke Organen. 2.3 Verschillende trajectvormen Opleiding Bij REA College Nederland, Locatie Bartiméus, kun je bijna elke opleiding op MBO-niveau volgen, mits de opleiding in de gestelde tijd leidt tot een betaalde baan. Er is geen standaardaanbod. Afhankelijk van je mogelijkheden heb je verschillende opties: Certificering op MBO -1 t/m - 4 niveau via een certificerende organisatie (bijvoorbeeld EXIN, CompTia) of via andere opleiders zoals LOI of NTI. Een opleiding volgen op alle niveaus via een BBL-opleiding. Je volgt dan 1 dag in de week les op een ROC of AOC en 1 dag bij REA College handicapgebonden ondersteuning en studiebegeleiding. Ook ga je een aantal dagen werken of stagelopen; zo nodig krijg je eerst een voorbereidingsperiode bij REA College. Alle opleidingen zijn een combinatie van praktijk, theorie en beroepspraktijkvorming. Er wordt via

6 stages en werkervaringsplaatsen veel aandacht besteed aan het (leren) functioneren op een toekomstige werkplek Talentenexpeditie Je kunt bij REA College, Locatie Bartiméus, beginnen met een periode waarin je onderzoekt welke opleiding en dus welk werk het best bij je past. Deze periode noemen we de Talentenexpeditie. In een gevarieerd programma ga je in maximaal acht weken op zoek naar jouw voorkeuren en mogelijkheden. Aansluitend aan deze periode is er een adviesgesprek en kun je een keuze maken voor een opleidingsrichting. Ook zullen wij aangeven welk arbeidsperspectief wij zien naar aanleiding van deze periode. Een Talentenexpeditie kan onderdeel zijn van een REA College traject van het UWV, mits voldoende duidelijk is dat je in de gestelde trajecttijd opleidbaar bent voor een betaalde baan. Voor deelname aan de Talentenexpeditie voorafgaand aan een UWV-traject, of als los product, kan REA College, Locatie Bartiméus, moeilijk externe of geen financiering verkrijgen. We zullen dus met jou en jouw omgeving moeten bekijken of, en in welke vorm, een Talentenexpeditie mogelijk is TOPklas Wanneer je ingeschreven bent bij het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), is het mogelijk om gebruik te maken van dienstverlening van REA College, Locatie Bartiméus. Je kunt deelnemen aan de Topklas, waarbij je als VSO-leerling onderwijs en begeleiding krijgt van REA College. In de Topklas-periode krijg je tijd om zelfbewuster te worden en te leren leren, bovendien kun je je beter voorbereiden op een vervolgopleiding en op een passend beroep. In het Topklas traject kunnen de volgende onderdelen * zitten: Oriëntatietraject. Voorbereiding op de vervolgopleiding al dan niet bij REA College (jezelf ontdekken, basisvaardigheden). Starten met MBO-lesmateriaal van de opleiding waarin je interesse hebt. * Hetgeen je doet in de Topklas moet voldoen aan de eisen van het ministerie van Onderwijs. * Het volgen van de Topklas kan alleen als jouw VSO dit wil financieren. Daarover moeten dus eerst afspraken gemaakt worden tussen jouw VSO en REA College. Je kunt overigens tot je twintigste jaar ingeschreven blijven bij een VSO-school, ook als je al een diploma behaald hebt. 2.4 Persoonlijke coach Bij aanvang van de opleiding krijg je een opleidingscoach toegewezen. Jij houdt, samen met jouw coach, de voortgang en resultaten bij. De coach ondersteunt je bij het maken van de juiste keuzes. Ook bij vragen of problemen is de coach de aangewezen persoon. Samen met je coach werk je aan een goed verloop van je traject. 2.5 Persoonlijk curriculum (onderwijsprogramma) Op basis van jouw doelen, de trajectvorm en de gegeven duur van het traject, stelt de opleidingscoach samen met jou een persoonlijk curriculum op. Dit is een eigen opleidingsprogramma waarin alle opleidingsactiviteiten (theoretische modules, leerwerkervaringen, stages, et cetera) gepland staan. Dit curriculum is de leidraad van de opleiding op weg naar werk. De methodiek die hierbij gebruik wordt is het arbeidsmarkt gericht kwalificeren wat REA College, Locatie Bartiméus ontwikkelt heeft met de ECABO.

7 2.6 Voortgang Je hebt een grote rol en verantwoordelijkheid bij het plannen en behalen van de gestelde einddoelen. Als cursist leg je doelen, afspraken en activiteiten vast in je Persoonlijk Opleidings- en OntwikkelingsPlan (POOP). Je bespreekt elke 6 tot 8 weken, samen met jouw opleidingscoach, de vorderingen van de afgelopen opleidingsperiode volgens de methode Handelingsgericht Werken (HGW). Dit voortgangsgesprek is gebaseerd op het vastgestelde curriculum en POOP. Ook wordt besproken hoe jij je in de komende periode verder denkt te ontwikkelen en wat je daarvoor nodig hebt. Naar aanleiding van dit gesprek maakt de opleidingscoach met jou een verslag voor de - Cursistbespreking. Voor UWV-trajecten geldt dat de trajectdoelen vastgesteld worden in een reintegratieplan waarvoor goedkeuring van het UWV nodig is. Het UWV wil daarom met regelmaat rapportages over de voortgang van het traject ontvangen. Periodiek wordt gerapporteerd aan het UWV. Als je cursist bent in de TOPklas krijgt jouw VSO-school een rapportage. 2.7 Methodieken Bij REA College, Locatie Bartiméus maken we gebruik van diverse werkvormen waardoor jij je kunt ontwikkelen op weg naar een betaalde baan Competentiegericht Leren (CGL) Competentiegericht Leren stimuleert het aanleren en versterken van beroepscompetenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een bepaalde functie in de praktijk. Een competentie is dat wat je succesvol maakt in een bepaalde functie. Competenties zijn opgebouwd uit weten (kennis), kunnen (vaardigheden), zijn (persoonskenmerken) en willen (motivatie). Competenties zullen aan de orde komen binnen de verschillende thema s. Op verschillende manieren kun je tijdens je opleiding de benodigde beroepscompetenties (aan)leren Simulatiebedrijf SimSon SB Opleidingsrichtingen in de Zakelijke Dienstverlening beschikken over een eigen simulatiebedrijf. Dit bedrijf is erkend door de ECABO. Met SimSon SB wordt de wereld van het bedrijfsleven nagebootst, waardoor je tijdens de opleiding direct kunt werken aan beroepscompetenties Leerwerkbedrijven De locatie in Ermelo beschikt over vier leerwerkbedrijven, namelijk een fietsenzaak (Eye4Bikes), een ICT bedrijf, een stage- en detacheringsbedrijf (REA-werk(t)) en een bedrijf dat zakelijke ondersteuning levert op administratief, secretarieel en commercieel gebied (Eye4BusinessServices). Doel van de leerwerkbedrijven is het uitvoeren van externe opdrachten die aangeboden worden door (externe) opdrachtgevers. Het is een werk- en leersituatie in een relatief veilige omgeving, waarbij een beroep wordt gedaan op jouw eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is het wel mogelijk om terug te vallen op een opleidingscoach. De leerwerkbedrijven zijn ideale plekken om te ontdekken of je alle competenties beheerst om het gekozen beroep te kunnen uitoefenen en om zelfvertrouwen op te bouwen. De volgende stap is deelnemen aan het arbeidsproces in een betaalde baan.

8 2.7.4 Arbeidstraining en Stage Tijdens de opleiding is stage of werk een vast onderdeel. Afhankelijk van jouw leervraag en de mogelijkheden van een werkgever, wordt de stage ingevuld. In principe ga je drie maanden na het starten van de opleiding op stage, dat noemen we Beroepspraktijkvorming (BPV), waarin aan - opleidingsdoelen en beroepshouding wordt gewerkt. Later in de opleiding voer je een werk/ervaringsstage uit. Tijdens deze stage wordt duidelijk wat je al beheerst, hoe je functioneert en of de functie op een passende manier wordt ingevuld. Deze werkervaringstage is bij voorkeur zoveel mogelijk in de branche en omgeving waar(in) je wilt werken. De stagebegeleider ondersteunt bij het vinden van een goed stagebedrijf, begeleidt de introductie en is de contactpersoon voor jou en de begeleider van het stagebedrijf. De stagebegeleider regelt de eventueel benodigde werkplekaanpassingen op het stageadres. In de eindfase van je opleiding ondersteunen wij je bij het vinden van een betaalde baan Excursies en projectdagen Tijdens je opleidingstraject organiseren wij excursies, workshops en projecten, waarin je op een andere wijze kunt werken aan beroepscompetenties. 2.8 Persoonsgerichte training Om jouw persoonlijke competenties te versterken, kun je persoonsgerichte trainingen volgen. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, zelfstandigheid en het stimuleert om zelf de regie te nemen en te houden over jouw leven. Onze ervaring leert dat door de trainingen het eenvoudiger wordt werk te vinden en te behouden. Indien nodig, kun je ook individuele coaching krijgen om aan iets te werken dat niet in een groep aan de orde kan komen. Empowerment In de eerste periode van de opleiding wordt met jou gesproken over de mogelijkheden van het volgen van een training Empowerment. Het doel van deze training is het versterken van persoonlijke competenties om te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de mogelijkheden en de leervragen van de deelnemers wordt het definitieve programma vastgesteld. Sollicitatietraining In de loop van jouw traject volg je een sollicitatietraining. Bij deze training wordt inzichtelijk gemaakt welke kwaliteiten je bezit, op welke wijze deze kwaliteiten in het sollicitatieproces aan de orde kunnen komen en op welke wijze je jouw functiebeperking vermeldt en bespreekt. Je kunt hierbij gebruik maken van Video CV; een persoonlijk videofilmpje waarin jij kunt laten zien wie je bent en wat voor werk je zoekt. Functiegerichte communicatietraining Bij deze training leer je hoe je effectief communiceert in een werkomgeving. Uitgangspunt ben jij als persoon in relatie tot het werk dat je wilt uitvoeren. Goed zoals ik ben Dit is een training waarin vooral gewerkt wordt aan jouw zelfbeeld en wat je nodig hebt om je verder te kunnen ontwikkelen.

9 Visueel functieprofiel Als je een visuele beperking hebt, wordt er aan het begin van de opleiding door onze low vision specialist bekeken hoe jij met jouw specifieke oogaandoening het beste kunt werken en wat voor eisen er gesteld worden aan een werkplek. De resultaten worden op een handige kaart gezet. Dit heet een visueel functieprofiel (VFP). Je leert zelf te verwoorden wat de gevolgen zijn van jouw oogaandoening in het dagelijks functioneren, zodat je aan een toekomstige werkgever en collega s duidelijk kunt maken waarom jij op jouw specifieke manier moet werken. Orthopedagogische begeleiding REA College, Locatie Bartiméus, heeft een orthopedagoog in dienst die de opleidingscoaches en het management adviseert en zorgt voor het vergroten van de bekwaamheid en deskundigheid. 2.9 Arbeidsgericht Portfolio Alles wat je vastlegt aan resultaten (verslagen, toetsresultaten, rapportages van projecten, certificaten, et cetera) verzamel je in je Portfolio, een onderdeel van je POOP-map. Je maakt door je portfolio aantoonbaar wat je hebt geleerd en hoe jij je hebt ontwikkeld. Een portfolio is niet alleen tijdens je opleidingstraject van belang, maar is vooral waardevol bij stages en sollicitatieprocedures richting werk Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Het kan zijn dat er naar een verklaring omtrent gedrag wordt gevraagd. In een functie waarbij wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen of geld/goederen stelt een werkgever een VOG vaak verplicht. Een werkgever kan dan vragen naar deze verklaring. Ook als je tijdelijk of als vrijwilliger gaat werken, kan een VOG nodig zijn. Daarom willen wij deze verklaring nog voor de start van je opleiding ontvangen. 3. WERKTIJDEN 3.1 Introductieperiode De eerste periode van je opleiding is een zogenaamde introductieperiode. Tijdens deze periode maak je kennis met medecursisten, je opleiding en de werkwijze. Hier wordt de basis gelegd voor het slagen van jouw traject. Er wordt met jou een persoonlijk opleiding- en ontwikkelplan opgesteld (POOP). Bovendien staan de basisvaardigheden centraal die nodig zijn voor opleiding en beroep: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, computerbeheersing, presentatie en attitudevorming. Tijdens deze periode wordt jouw beroepskeuze ook kritisch bekeken. Na afronding van deze periode kun je zelfstandig functioneren in de werkwijze van REA College, Locatie Bartiméus, en kun je goed inschatten of de beroepskeuze en de gekozen opleidingsdoelen bij je passen. 3.2 Periodes Het schooljaar wordt ingedeeld in vier periodes van circa tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een week waarin jij je portfolio presenteert, een functioneringsgesprek voert en een planning maakt voor de volgende periode. De presentatie doe je alleen of samen met medecursisten en een functioneringsgesprek heb je met je opleidingscoach. Ook examens worden op vastgestelde, periodieke data afgenomen.

10 3.3 Werktijden locatie Ermelo De locatie in Ermelo werkt dagelijks van 9.00 uur tot uur. In verband met de reistijden na het weekend begin je op maandag om uur. Op deze locatie is er op vrijdag géén gelegenheid om aan je lessen te werken. Je werkt dan thuis aan je studie of je loopt stage. We delen het gebouw met meerdere sectoren en afdelingen van Bartiméus. Hierdoor zijn er pauzetijden vastgesteld. De ochtendpauze is van tot uur, de lunchpauze is van tot uur en de middagpauze is van tot uur. De eerste dag na elke vakantie beginnen we om uur, ook wanneer dat niet op een maandag is. 3.4 Werktijden locatie Utrecht Locatie Utrecht is gevestigd in een gebouw van ROC Midden Nederland. Deze locatie werkt dagelijks van 8.30 uur tot uur. Op deze locatie is er op maandag géén gelegenheid om aan je lessen te werken. Je werkt dan thuis aan je studie of je loopt stage. De ochtendpauze is van 9.55 tot uur, de lunchpauze van tot uur en de middagpauze van tot uur. 3.5 Thuisstudie Inclusief de thuiswerkdag, moet je rekening houden met ongeveer 10 uur thuisstudie per week. 3.6 Verzuimbeleid Als je door ziekte moet verzuimen, moet je dit vóór 9.30 uur telefonisch doorgeven aan je opleidingscoach. Bij afwezigheid van jouw opleidingscoach geef je dit door aan een andere coach. Indien je om andere (dringende) redenen een dag moet verzuimen, dan bespreek je dit vooraf met je coach. Bij een ziekmelding tijdens de stage, gelden de regels van het bedrijf waar je stage loopt. Je geeft het ook telefonisch door aan je opleidingscoach. 3.7 Vakantierooster 2012 / 2013 voor cursisten Start cursusjaar 20 augustus 2012 Start introductie voor nieuwe cursisten: 3 september 2012 Herfstvakantie 13 oktober t/m 21 oktober 2012 Kerstvakantie 22 december 2012 t/m 6 januari 2013 Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2013 Goede vrijdag 29 maart 2013

11 Tweede Paasdag 1 april 2013 Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2013 Hemelvaart 9 t/m 12 mei 2013 Tweede Pinksterdag 20 mei 2013 Zomervakantie 20 juli t/m 25 augustus 2013 * Wijzigingen voorbehouden Je dient vrije dagen en vakanties te plannen binnen de data van het vakantierooster. 3.8 Studiedagen Enkele dagen per jaar hebben medewerkers van REA College, Locatie Bartiméus, studiedagen. Op deze dagen is er geen mogelijkheid om naar de opleidingslocatie te komen. Je werkt dan thuis of op stage aan je traject. Deze data worden tijdig bekend gemaakt. 4. VOORZIENINGEN 4.1 Privacy REA College, Locatie Bartiméus, heeft een privacyreglement. Dit kun je vinden op het cursistennetwerk. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens om. Aan derden verstrekken wij zonder jouw toestemming géén informatie die betrekking heeft op de voortgang en het persoonlijk functioneren. Wat betreft rapportages aan opdrachtgevers geldt voor ons een informatieplicht. Je kunt de rapportages inzien. 4.2 Klachten REA College, Locatie Bartiméus, heeft een klachtenreglement. Dit reglement kun je vinden op het cursistennetwerk. Klachten over jouw traject dien je in eerste instantie in bij de locatieleider van REA College, Locatie Bartiméus. 4.3 Vertrouwenspersonen Bartiméus hecht belang aan een plezierige leeromgeving en een goede kwaliteit van onderwijs en dienstverlening. Toch kan het soms gebeuren dat iets niet gaat zoals we zouden willen. Daarom zijn er vertrouwenspersonen aangesteld wanneer je er met de direct betrokkene(n) zelf niet uitkomt. De vertrouwenspersoon luistert en helpt als dat nodig is en adviseert ook als je een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie. Een overzicht van de vertrouwenspersonen kun je vinden op het cursistennetwerk.

12 4.4 Bedrijfshulpverlening en ontruiming Voor de veilige gang van zaken bij calamiteiten en ontruiming is er bedrijfshulpverlening (BHV) aanwezig. Het voornaamste is dat letsel wordt voorkomen. Alle andere activiteiten zijn daaraan ondergeschikt. Bij een calamiteit is het uiterst belangrijk om de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op te volgen. Minimaal één keer per jaar vindt een ontruimingsoefening plaats. Bij de start van je opleiding ontvang je instructies die gelden bij een brand, ernstig ongeval of andere calamiteit. Deze instructies zijn ook te vinden op het cursistennetwerk. 4.5 Cursistenraad De cursistenraad behartigt de belangen van de cursisten en is een klankbord voor de directie en organiseert activiteiten. De raad vergadert periodiek en heeft regelmatig overleg met de locatieleider of de directeur sector Onderwijs. Suggesties, opmerkingen en vragen kunnen aan de cursistenraad voorgelegd worden per via 4.6 Cursistenevaluatie Om de kwaliteit van onze trajecten te meten en te verbeteren, willen wij met een bepaalde regelmaat weten in hoeverre de trajecten voldoen aan de verwachtingen van onze cursisten. Hiervoor hebben wij in samenwerking met de cursistenraad een enquête opgesteld, die je als cursist in de loop van jouw traject ontvangt. Medewerking hieraan vinden wij erg belangrijk; het geeft ons informatie over de kwaliteit en eventuele verbeterpunten. Wanneer je tussentijds opmerkingen hebt, kun je dit aangeven bij je opleidingscoach of trajectbegeleider. 4.7 Algemene gedragsregels Iedereen draagt een steentje bij aan de goede sfeer, aan orde en netheid en aan goede omgangsvormen. Om een prettig klimaat te behouden en om alles ordelijk te laten verlopen, zijn in overleg met de cursistenraad huisregels vastgesteld. Bij de start van jouw traject krijg je deze - huisregels uitgereikt. Deze regels zijn ook te vinden op het cursistennetwerk. 4.8 Veiligheid Bij een aantal vakken moet je jezelf en jouw kleding kunnen beschermen. Denk bijvoorbeeld aan een lasbril, oordoppen of beschermende kleding. De opleidingscoach vertelt je daar meer over. Het is voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen belangrijk de voorgeschreven regels te volgen. 4.9 Ongevallenverzekering Je bent als cursist verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval tijdens: werktijden. activiteiten onder verantwoordelijkheid van REA College, Locatie Bartiméus. stages. de route van huis naar REA College, Locatie Bartiméus, en omgekeerd Wettelijk aansprakelijk Je moet als cursist zelf zorgen voor een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA). Dat is van belang op het moment dat je schade toebrengt aan een ander of aan andermans eigendommen Schade en diefstal REA College, Locatie Bartiméus, probeert schade en diefstal te voorkomen, maar is niet

13 aansprakelijk voor jouw persoonlijke eigendommen. Verlies, beschadiging en diefstal van persoonlijke eigendommen zijn je eigen risico Automatisering Vanaf elke werkplek is er toegang tot het Internet. We verwachten dat je je houdt aan de uitgereikte ICT-gedragsregels, waarin onder andere staat vermeld dat je zorgvuldig met de hardware en software omgaat. De regels zijn ook te vinden op het cursistennetwerk. Aan de apparatuur mag je alleen met toestemming of in opdracht van een opleidingscoach werken. Je bent als cursist aangesloten op het netwerk van Bartiméus óf ROC Midden Nederland. Eigen apparatuur mag in geen geval worden aangesloten op het netwerk. Alleen functioneel gebruik van Internet is toegestaan Kluis In Ermelo kun je gebruik maken van een kluisje. De huur ervan is 12,00 per jaar. De borg is 10,00. Deze borg wordt aan je terugbetaald bij beëindiging van de huur. Voor meer informatie over de huur van een kluisje kun je terecht bij het Bedrijfsbureau Toegangspas Je ontvangt bij aanvang van jouw traject een toegangspas voor het gebouw. Daarvoor dien je een borgsom te betalen van 20,00 (Ermelo) of 10,00 (Utrecht). Dit wordt geregeld via het Bedrijfsbureau (Ermelo) of jouw opleidingscoach (Utrecht). Voor de locatie in Utrecht geldt dat je zonder toegangspas het gebouw niet binnen- komt. Bij vergeten van je toegangspas, kun je voor 2,00 een dagpas kopen. Bij verlies dien je een nieuwe pas te kopen Restaurant Beide locaties van REA College Bartiméus, beschikken over een restaurant. Tijdens de pauzes kun je tegen (PIN)betaling gebruik maken van de geboden lunchmogelijkheden. Je kunt verder koffie/thee uit de automaten verkrijgen (in Ermelo gratis, in Utrecht tegen betaling) Parkeren Als je met eigen vervoer komt, kun je de auto parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen. Voor de locatie in Ermelo geldt dat alleen de parkeerplaats achter het gebouw bestemd is voor cursisten. Als het nodig is, bestaat de mogelijkheid om een eigen (invaliden)parkeerplaats te reserveren. Als je met de fiets komt, dien je de fiets in de fietsenstalling te zetten (in Ermelo achter het gebouw) Milieu REA College, Locatie Bartiméus draagt bij aan een schoon milieu. Hiervoor wordt onder andere afval gescheiden. In elke ruimte bevindt zich een papierbak. Op locatie Ermelo staat er voor batterijen, cartridges en ander chemisch afval bij het kopieerapparaat boven een chemobox. Op locatie Utrecht dient chemisch afval te worden ingeleverd bij een aanwezige opleidingscoach. 5. WONEN EN REIZEN

14 De cursisten komen uit heel Nederland. Sommigen reizen dagelijks heen en terug, anderen besluiten om in de buurt van de locatie te gaan wonen. Het woningaanbod in en om Ermelo en Utrecht is beperkt. Het is daarom belangrijk om tijdig te zoeken naar woonruimte. 5.1 Pension (geldt alleen voor locatie Ermelo) Wanneer vervoerskosten de pensionkosten overstijgen, of de reistijd te lang is, kun je in overleg gebruik maken van een pensionvoorziening van REA College, Locatie Bartiméus, of als de eigen pensionplekken niet beschikbaar zijn, bij een particulier pension in Ermelo of nabije omgeving. REA College, Locatie Bartiméus, vergoedt de kosten. De pensions buiten ons terrein worden over het algemeen aangeboden door particulieren. Voor het gebruik van de kamers of pensions teken je als gebruiker een contract. Het Bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor de organisatie van de kamers en pensions. Voorziene wijzigingen in de overnachtingen en maaltijddagen moet je tijdig en persoonlijk aan het Bedrijfsbureau doorgeven. Wanneer je niet tijdig (1 week van tevoren) annuleert, zijn de kosten volledig voor eigen rekening. Bij de inzet van pension en maaltijden teken je een machtiging waarmee de eventueel onnodige kosten bij te laat annuleren geïnd kunnen worden. 5.2 Begeleid wonen Als je ondersteuning wilt bij het zo zelfstandig mogelijk (leren) wonen, is het mogelijk een indicatie aan te vragen voor woonondersteuning via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Afhankelijk van de indicatie (die gesteld wordt door het CIZ) kun je in aanmerking komen voor een begeleide woonvorm of voor Ambulante WoonBegeleiding. In een begeleide woonvorm wordt er gericht gewerkt aan het vergroten van jouw zelfstandigheid op praktisch huishoudelijk en/of sociaal en maatschappelijk gebied. Bij Ambulante WoonBegeleiding woon je zelfstandig (samen met anderen of alleen), maar krijg je op gezette tijden ondersteuning en zelfstandigheidstraining. Wanneer je een visuele beperking hebt, kun je kiezen voor begeleiding bij het (zelfstandig) wonen. Voorbeelden van begeleid wonen zijn de Wittenborgh van Bartiméus in het centrum van Ermelo en de woongroepen van Bartiméus in Zeist. Ambulante woonbegeleiding kan in principe in heel Nederland. Voor meer informatie over woonondersteuning via Bartiméus kun je informatie vragen bij de sector Wonen van Bartiméus, of via de Bartiméus Infolijn (lokaal tarief). Wanneer je geen visuele beperking hebt, maar wel woonondersteuning wilt, kun je contact opnemen met een MEE-vestiging in jouw woonregio. 5.3 Tegemoetkoming vervoerskosten Als je via het UWV een traject bij ons volgt, kun je een tegemoetkoming in de vervoerskosten ontvangen. Wij betalen de tegemoetkoming rechtstreeks op een door jou aangegeven rekeningnummer. De tegemoetkoming wordt berekend op basis van 0,12 per reiskilometer. Het aantal kilometers wordt vastgesteld met behulp van de ANWB-routeplanner (auto). Als er sprake is van een medische indicatie voor eigen vervoer per auto, vergoeden wij 0,29 per kilometer. Je kunt alleen een tegemoetkoming ontvangen tussen jouw woonadres en de opleidingslocatie. De gemeente van inschrijving is niet het uitgangspunt. Bij een 7 x 24 uurindicatie voor begeleid wonen geldt de begeleide woonvorm als woonadres. Bij een 5 x 24 uurindicatie, pension of dagelijks reizen geldt het vaste verblijfadres in het weekend. Je kunt een tegemoetkoming in de reiskosten van 0,12 per reiskilometer voor stages ontvangen als er geen enkele vergoeding is vanuit het stagebedrijf. De tegemoetkoming geldt voor kilometers tussen het stage- en het woonadres. Indien na een officiële

15 vrije dag wordt gereisd naar het stageadres, wordt de tegemoetkoming over het werkelijke aantal kilometers uitbetaald. Dit alles vast te stellen door de trajectbegeleider. Uitbetaling vindt maandelijks plaats op basis van de presentielijst die door jou en een opleidingscoach wordt ingevuld. Een apart declaratieformulier is niet nodig. Verschillen in de presentielijsten worden besproken tussen jou en jouw opleidingscoach. 5.4 Openbaar vervoer Ermelo Station Ermelo ligt aan de spoorlijn van Amersfoort naar Zwolle. Op werkdagen stopt de trein elk halfuur in Ermelo. Twee buslijnen stoppen bij de halte Sonneheerdt : Bus 103 Amersfoort - Nunspeet v.v. Bus 205S Barneveld - Harderwijk v.v. 5.5 Openbaar vervoer Utrecht Vanaf Utrecht Centraal Station is locatie Utrecht ondermeer bereikbaar op de volgende manieren: Bus 24 richting De Meern Oost uitstappen bij Kanaleneiland Bus 29 richting Papendorp uitstappen bij halte Kanaleneiland Bus 295 richting Schoonhoven uitstappen bij Kanaleneiland (Spits)Tram richting Nieuwegein-Zuid of IJsselstein uitstappen bij halte 5 meiplein 5.6 Vervoer door REA College, Locatie Bartiméus Het uitgangspunt is dat je zelf van/naar de opleidingslocatie reist; eventueel gebruik makend van NSreisassistentie. Alleen bij hoge uitzondering is taxivervoer mogelijk. Als je door een ernstige lichamelijke beperking, (bijvoorbeeld motorisch in combinatie met visueel), geen gebruik kan maken van openbaar vervoer, is in overleg met de trajectbegeleider vergoeding van taxivervoer mogelijk. Voorwaarde is dat het traject valt binnen de UWV-subsidieregeling (zie 6.1) en dat je de voor jou dichtstbijzijnde locatie van REA College bezoekt. Bij taxivervoer wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van groepsvervoer. Bij groepsvervoer worden ophaal- en bestemmingsadressen gecombineerd waardoor het taxivervoer financieel haalbaar is. De inzet van taxivervoer kan (vanwege de gemoeide kosten) mogelijk van invloed zijn op het aantal dagen in de week dat je naar je opleiding- danwel stagelocatie kunt komen. Als je in de Topklas zit, en voorheen gebruik maakte van een taxiregeling, kun je bij jouw woongemeente (eventueel via de VSO-school) een verzoek indienen om de bestemming van het vervoer te wijzigen. Ermelo Tussen Bartiméus in Ermelo, station Ermelo en het pension of de Wittenborgh is taxivervoer mogelijk wanneer bagage moet worden meegenomen op maandag en op donderdag. Wanneer je parttimercursist bent en bagage moet meenemen, kun je in overleg met de trajectbegeleider van andere blokdagen gebruik maken. Ook bij korte (snuffel)stages in de omgeving van Ermelo, die niet met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, is taxivervoer mogelijk. Elke lesdag wordt gereden van uur en uur. Uitzondering is maandagmorgen, dan wordt van uur gereden. Gebruikmaking van bovengenoemde extra service is alleen mogelijk indien dit is afgestemd met de trajectbegeleider. Om medische redenen kan in overleg met de trajectbegeleider op andere tijden gereden worden. Ermelo - Zeist

16 Wanneer je bij Bartiméus in Zeist woont, heeft REA College, Locatie Bartiméus, op lesdagen een eigen vervoersregeling tussen Ermelo en Zeist. Een taxibus vertrekt op maandag om 9.15 uur en op de andere dagen om 7.45 uur vanaf Bartiméus aan de Renesselaan (zijweg van de Utrechtseweg) op het parkeerterrein bij de taxistandplaats. 1e tussenstop: Slotlaan (hoofdstraat centrum) 2e tussenstop: De Dreef 3e tussenstop: Jan Schoutenlaan 4e tussenstop: Nijenheim s Middags vertrekt de taxibus om uur vanaf Locatie Bartiméus, Ermelo. Na het laatste lesuur gaat de bus via dezelfde route weer naar Zeist. Als je later op de dag begint of eerder stopt, moet je zelfstandig reizen. De trajectbegeleider is inhoudelijk verantwoordelijk voor vaste afspraken met cursisten. Je bent zelf persoonlijk verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan het Bedrijfsbureau in geval van bijvoorbeeld ziekte en/of wijziging in het lesprogramma. Afmelden van vervoer kan tot 1 dag van te voren. Bij ziekte geldt een betermelding om weer mee te kunnen rijden. Je kunt je beter melden tot uur de dag ervoor. Contactpersoon bij het Bedrijfsbureau is Joke Rijnbeek, of bij haar afwezigheid Gerrit Brunekreeft, Als je zonder of met een te late kennisgeving geen gebruik maakt van het geregelde vervoer, kun je verwijderd worden van de vervoerslijst, waardoor het vervoer voor jou niet beschikbaar is. Voor meer informatie over het reizen of over het vervoer vanaf het station Ermelo kun je contact opnemen met het Bedrijfsbureau via of via 6. KOSTEN 6.1 Financiering van de opleiding Voor de meeste trajecten is het UWV de opdrachtgever en financier. Deze trajecten worden door REA College, Locatie Bartiméus, uitgevoerd op basis van verschillende contracten waarbinnen de opleidingsduur en opleidingsvoorwaarden zijn vastgelegd. Het doel van alle UWV-trajecten is het verkrijgen van een plek op de arbeidsmarkt. Soms wordt een opleiding betaald door een werkgever of een gemeente. Als dit laatste voor jou geldt, worden er met jou en de opdrachtgever afspraken gemaakt over duur en doel van de opleiding. Wanneer je een beroepsopleiding volgt bij REA College, kom je in de meeste gevallen niet in aanmerking voor studiefinanciering en een OV-kaart. Daar staat tegenover dat de meeste kosten vergoed worden vanuit jouw REA College traject. REA College, Locatie Bartiméus, vraagt geen college- en/of boekengeld. 6.2 Financiële afspraken Bij het niet of niet tijdig afzeggen van afspraken wordt het volgende bedrag bij de cursist in rekening gebracht. bij niet afmelden voor onderzoeken bij het LAC:

17 33,- eigen kosten bij niet afmelden voor vervoer: 5,- eigen kosten bij niet afmelden voor pension: 35,- eigen kosten per dag 6.3 Verplichte eigen bijdrage We hanteren een eigen bijdrage van 40,- per cursusjaar. Bij een start na 1 januari en/of vertrek voor 1 januari is de eigen bijdrage 20, Afspraken inkoop lesmateriaal en examens 1. Opleidingen worden altijd modulair (per module of onderdeel) ingekocht. 2. Lesmateriaal krijg je in bruikleen. Dit geldt niet voor werkboeken; deze worden jouw eigendom. 3. Je wordt geacht het digitaliseren van materiaal zelf te regelen via het Loket Aangepast Lezen in overleg met je opleidingscoach. De daaraan verbonden kosten worden op declaratiebasis vergoed door REA College, Locatie Bartiméus. Je dient hiervoor de factuur te overleggen. Het digitale materiaal is bestemd voor gebruik tijdens jouw traject en wordt niet jouw eigendom. 4. Het (examen)reglement van het instituut waar de opleiding is ingekocht is altijd van toepassing. Daar waar het betreffende reglement ergens niet in voorziet, gelden de bepalingen van het reglement van REA College, Locatie Bartiméus. 5. De examens worden periodiek dan wel in overleg met de opleidingscoach afgenomen. 6. De examenkosten en de eventuele kosten voor een eerste herexamen voor een module of onderdeel worden door REA College, Locatie Bartiméus, betaald. 7. De examenkosten voor verdere herexamens worden aan jou doorberekend. 8. Elke cursist heeft het recht zijn examen in te zien. Per schooljaar wordt dit tweemaal vergoed door REA College, Locatie Bartiméus. Kosten voor meer dan 2 inzagen per jaar zijn voor je eigen rekening. 9. Voor het eerste examen, het eerste herexamen en twee maal inzage worden eventuele reiskosten vergoed door REA College, Locatie Bartiméus. Je dient hiervoor de vervoersbewijzen te overleggen. Bij vervoer per auto, wordt een vergoeding uitgekeerd van 0,12,- per kilometer vanaf het huisadres naar de examenlocatie en retour.

18 7. MEDEWERKERS Hieronder staan de namen van medewerkers, met wie je als cursist (wellicht) tijdens de opleiding te maken krijgt. Opleidingscoaches Ermelo Marco Hendriksen Kees Hofman Jos Jongeling Erik Leunisse Sienke de Man Helmi van Olmen Ans Oostindie Cees van Rietschoten Jeanet Wattimena Opleidingscoaches Utrecht Christiaan Evers Jouk Heringa Otto Jager Stagecoördinatie en plaatsing Ineke Gräfe Henk ter Haar Sjoerd de Vries Trajectbegeleiders Elja Reijntjes Marcel de Schipper Intern begeleider Annemarieke Meelker Orthopedagoog Mieke Gresnigt Bedrijfsbureau Joke Rijnbeek Gerrit Brunekreeft Linda Vis PR & Communicatie Gemma Langedijk Locatieleider Jeroen Schaub

19 Directeur Bartiméus Onderwijs Johan Berghuis Centraal Kantoor REA College Nederland: Telefoon (Ermelo) website Ermelo Groningen Hoensbroek Nijmegen Utrecht Wijk aan Zee Locatie Bartiméus: Putterweg VG Ermelo Telefoon Locatie Groningen: Laan van de Vrede CA Groningen Telefoon Locatie Heliomare: Verlengde Voorstraat CM Wijk aan Zee Telefoon Locatie Hoensbroek: Zandbergsweg CC Hoensbroek Telefoon Locatie Nijmegen: Kerkenbos BB Nijmegen Telefoon Locatie Bartiméus: Amerikalaan VD Utrecht Telefoon REA College Nederland ondersteunt mensen met een beperking door scholing naar duurzame arbeid.

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi

Locatiegids. locatiegids Mulock t Gooi Locatiegids ATC amersfoort locatiegids Mulock t Gooi 2 3 Over ons 4 Hoe kom je bij ons terecht? 5 Wat willen we met jou bereiken? 6 Werkwijze 8 Overige informatie Over ons Welkom bij het Arbeids Trainings

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN

TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN TOPklas GOED VOORBEREID NAAR EEN BEROEPS- OPLEIDING REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN Ben je uitgeleerd op het (speciaal) voortgezet onderwijs of loop je vast op het MBO? Wil je graag een volgende stap zetten

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start in augustus van het cursusjaar 2017-2018 voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging locatie Utrecht Utrecht: Vondellaan 174-176 3521 GH Utrecht Tel. 030-7541400 1 INHOUD

Nadere informatie

Talentenexpeditie. Vind de opleiding en het werk passend bij jouw talent. www.reacollegenederland.nl

Talentenexpeditie. Vind de opleiding en het werk passend bij jouw talent. www.reacollegenederland.nl Talentenexpeditie Vind de opleiding en het werk passend bij jouw talent www.reacollegenederland.nl Ben je op zoek naar een leuke en passende baan? Ontdek welk werk en welke opleiding het best bij jou past.

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer Op grond van artikel 28a van de Verordening leerlingenvervoer heeft het college de bevoegdheid om nadere beleidsregels op te stellen. Deze beleidsregels

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Commerciële Dienstverlening welkom bij de School voor Commerciële Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL minigids_altra NOORD_ZUIDOOST.indd 1 09-08-16 10:40 Beste leerling, welkom bij Altra College! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding ploegleider BHV Informatieblad Opleiding ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV

Informatieblad. Opleiding herhaling ploegleider BHV Informatieblad Opleiding herhaling ploegleider BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015

Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015 Handboek Leerlingenvervoer Schooljaar 2014/2015 Belangrijke gegevens (zorgvuldig bewaren!!!) Naam leerling: Routenummer: Vervoerder: Naam chauffeur: Overige opmerkingen: Belangrijke contactgegevens LET

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Logistiek en Mobiliteit welkom bij de School voor Logistiek en Mobiliteit Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

EEN TOEKOMST VOOR TALENT REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN

EEN TOEKOMST VOOR TALENT REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN EEN TOEKOMST VOOR TALENT REA COLLEGE MAAKT ER WERK VAN Een vak leren, met uitzicht op een baan. Of een training om snel aan de slag te kunnen. Bij REA College maken we er werk van. Elke student met ernstige

Nadere informatie

Welkom bij REA College

Welkom bij REA College Welkom bij REA College Presentatie gegeven door: Raymond Keuters, trajectcoach/coördinator Instroom Lianda van Velzen, Arbeidsdeskundige/coördinator Instroom Waar in Nederland? Apeldoorn Arnhem Deventer

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker

Informatieblad. Opleiding preventiemedewerker Informatieblad Opleiding preventiemedewerker Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving)

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst 2017-2018 ALTRA COLLEGE ZUIDOOST/NOORD Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 1 Marketing/PR/Communicatiemedewerker Specialisatie Social Media SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding aan.

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener

Informatieblad. Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Informatieblad Opleiding adembescherming voor de bedrijfshulpverlener Waarom kiezen voor ccb groep? In 3 dagen uw diploma adembescherming voor de bedrijfshulpverlener van het NIBHV behalen vaardigheden

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk Wat maak jij morgen mee MBO Loonwerk Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven.

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Pitstop. Informatiegids 2011-2012

Pitstop. Informatiegids 2011-2012 Informatiegids 20112012 INFORMATIEGIDS 20112012 INFORMATIEGIDS PITSTOP Leeuwarden Heerenveen cursusjaar 2011/2012 INFORMATIEGIDS 20112012 INHOUD Inleiding 1. Algemeen 2. Trajecten 3. Begeleiding 4. Instrumenten/hulpmiddelen

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor ICT en Mediatechnologie

voor studenten. wegwijs. School voor ICT en Mediatechnologie 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Schoonheidsverzorging niveau 3 en niveau 4 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 De school 4 De opleiding schoonheidsverzorging niveau 3 5 De opleiding allround schoonheidsverzorging

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl Informatie Pas- en Informatiedag voor aanko- Locatie: Arnhem en Wageningen Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Medewerker Maatschappelijke Zorg

Medewerker Maatschappelijke Zorg Welzijn niveau 3 Medewerker Maatschappelijke Zorg LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar* Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle** * Mogelijkheid tot versneld afronden ** Harderwijk: Westeinde 33 / Lelystad: Het

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Villa Kabaal

Algemene voorwaarden Villa Kabaal Algemene voorwaarden Villa Kabaal Themafeesten en workshops voor kinderen 1. Voor themafeesten in Villa Kabaal geldt dat het feest plaats vind op de afgesproken tijd. Indien u te laat arriveert blijft

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Over Willem Personeel Met Willem Personeel willen we telkens weer verwachtingen waarmaken en liefst overtreffen. Vanuit pure interesse leggen we contacten. Luisteren en

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer Antwoorden op vragen In de gemeente Renswoude kunnen sommige kinderen onder bepaalde omstandigheden vervoerd worden

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. Mogen wij jou de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig!

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017

Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 Algemene voorwaarden schooljaar 2016/2017 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft

Nadere informatie