UIT HET BESTUURSBUREAU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIT HET BESTUURSBUREAU"

Transcriptie

1 2 JAARGANG 2 november 2011 IN DIT NUMMER COLOFON Stichting Primair Onderwijs De Liemers Scheefkelk HH Duiven UIT HET BESTUURSBUREAU AFSCHEID HENK VAN OMMEN UIT HET BESTUURSBUREAU - Voorwoord - Afscheid Henk van Ommen - Welkom Niko Wiendels - Bestuur en intern toezicht - Handboek code goed bestuur Per 12 januari neemt de voorzitter van het bestuur, de heer Henk van Ommen, afscheid van de stichting. Tot 2004 was hij voorzitter van het protestants-christelijk onderwijs in Duiven (Het Veer en De Wiekslag). Daarna was hij voorzitter van de Stichting Primair Onderwijs De Liemers. Henk heeft de stichting op een vakkundige wijze bestuurd. En met humor, ook niet onbelangrijk. Hij neemt afscheid omdat hij rector-bestuurder is geworden van het Baarnsch Lyceum, waardoor er te weinig tijd overblijft voor het bestuurslidmaatschap van SPO De Liemers. Ook op deze plaats willen we Henk van harte bedanken voor zijn enorme inzet, zijn vermogen om te verbinden, zijn daadkracht en standvastigheid. We zullen zijn veelkleurige persoonlijkheid gaan missen. BEDANKT GMR - Functiemix - Stand van zaken In Beweging - Wijzigen levensloopregeling - Kijken in elkaars keuken Als opvolger van Henk is benoemd de heer Niko Wiendels. Hij stelt zichzelf voor. WELKOM NIKO WIENDELS ICT - ICT wat moet je ermee,... - Woordfoto - Cartoon - Gratis digiboeken Sinterklaas... - Driejarig contract Met ingang van het nieuwe jaar zal ik Henk van Ommen opvolgen als bestuursvoorzitter van de Stichting Primair Onderwijs De Liemers en daarom wil ik mij even voorstellen. Ik ben Niko Wiendels, 55 jaar, echtgenoot van Annelies en vader van Mark (21). Ik woon in Babberich, maar kom oorspronkelijk uit Ulft in de Achterhoek. En ik heb wel iets met onderwijs: - als leerling/student aan de St. Antoniusschool in Ulft, het Ludgercollege in Doetinchem en de Radboud Universiteit (al heette hij toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen); - als docent Nederlands in diverse plaatsen en docent Taal & Communicatie en Interactieve Vaardigheden aan de PTHN in Enschede; - als lid van de MR aan dezelfde PTHN (Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland); - als docent Nederlands voor allochtone mensen en herintredende vrouwen in het Barghse Huus in's-heerenberg en als cursusleider Assertiviteit op dezelfde plek; - als voorzitter van het schoolbestuur in Babberich; - als wethouder van o.a. Onderwijs in de gemeente Zevenaar ( ); - en niet te vergeten als vrijwilliger die op een zaterdagse klussendag samen met andere ouders het schoolgebouw opschildert of met de leerlingen meefietst naar de NME. Kortom, het onderwijs loopt als een rode draad door mijn leven. Geen education permanente, maar het heeft er wel iets van weg. BELANGRIJKE DATA VOORWOORD Je hele schoolcarrière werk je met hart en ziel met kinderen. Je probeert het beste uit ze te halen. Gaat altijd met hen in gesprek. En met hun ouders. Je staat bekend om je pedagogische kwaliteit, je deskundigheid, je milde aanpak. Tot die ene keer: een leerling die de sfeer verziekt, niet meer wil luisteren, weigert te gehoorzamen. De leerkracht die dit overkomt vraagt je ondersteuning, die je vanzelfsprekend biedt. En dan kan het zomaar gebeuren dat de politie je met gillende sirenes ophaalt uit school. Als een misdadiger word je afgevoerd. Een paar uur opgesloten, verhoord. Feitelijk veroordeeld. 1 Maar ik doe ook andere dingen. Op dit moment ben ik voorzitter van het Liemers Jeugd Orkest (hoewel ik geen noot kan lezen), vicevoorzitter van het kerkbestuur in Babberich, bestuurslid van het kulturhus De Borg in Babberich (waar de St. Franciscusschool onderdeel van uit maakt) en bestuurslid van de Federatie Dorpshuizen Gelderland waar 161 multifunctionele gebouwen bij zijn aangesloten. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid

2 (vicefractievoorzitter) voor het CDA in Zevenaar. En de leerling? De ouders? Die zijn niet meer in beeld. Niet het wangedrag van de leerling, niet de ouders die niet willen communiceren, maar de pedagoog is verdachte. In het verleden was ik o.a. voorzitter van de bibliotheek in Zevenaar en als wethouder qualitate qua voorzitter van de muziekschool en van de GRHVOL d.w.z. de Gemeenschappelijke Regeling voor Huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in de Liemers, waar Liemers College (Zevenaar, Didam) en Candea College (Duiven) onder ressorteren. Gelukkig neemt de minister van onderwijs het voor de beroepsgroep op. Minister Van Bijsterveldt (onze hoogste baas) liet de Tweede Kamer in het mondelinge Vragenuur weten dat wat haar betreft de leraar de baas is in de klas. En de rechter was het met haar eens. Gelukkig maar. TG Het lijkt alsof besturen mijn hobby is, maar dat is niet zo, dat zijn zaalvoetbal (elke vrijdagmiddag) en schilderkunst (passief genieten). En natuurlijk een goed boek, maar dat zal als voormalig docent Nederlands niet verrassen. Mijn visie op het onderwijs kan ik niet in dit korte voorstelartikel neerzetten. Belangrijk vind ik vooral dat de leerkrachten en directies zich veilig en gewaardeerd voelen op een school die goed toegerust is. Natuurlijk ook de leerlingen, maar die zijn na acht jaar weg, terwijl de leerkrachten 'levenslang' hebben. Gelukkig zijn we bezig met een goed scholenbestand: De Bem is helemaal nieuw, Oud-Zevenaar zit er aan te komen, aan de Platanenlaan gaat hopelijk binnenkort iets gebeuren En in Didam staan over een paar jaar fantastische nieuwe brede scholen. Omdat ik in Duiven en Didam nog niet zo'n inzicht heb, bezoek ik met Toon Geluk alle scholen om me te oriënteren. BEDANKT Het plein van de Antoniusschool was toe aan een grondige opknapbeurt. Tot slot, waar ik ook gecharmeerd van ben, is van mensen met ideeën, visie, nieuwe impulsen. Ik heb waardering voor mensen die hun nek uitsteken, die meer doen dan hun rondje om de kerk, omdat dat mensen zijn die betrokken bezig zijn met hun vak. Als zij met iets komen, dan wil ik luisteren. Voor mij is alles bespreekbaar en alles is de moeite waard om er aandacht aan te schenken. Zie dit als een uitnodiging. Binnenkort hoop ik met iedereen nader kennis te maken. Ik zie daar naar uit. Met name het gras en de ondergrond van de speeltoestellen lieten te wensen over. Gelukkig bood zich hiervoor een sponsor aan. Het bedrijf Gebra g r o n d - w e g e n waterbouw te Gendt heeft in 3 dagen tijd verschrikkelijk veel werk verzet, waardoor onze kinderen veilig in de speeltoestellen kunnen en het natte verzakte gras omgetoverd zal gaan worden in een prachtig plein. We willen dhr. Bert Raben hiervoor hartelijk danken, want nu kan het geld dat de kinderen met de sponsorloop van 100% Didam bij elkaar hebben gelopen, helemaal worden besteed aan een nieuw groot speeltoestel, duikelstangen en gezellige bankjes. Niko Wiendels BESTUUR EN INTERN TOEZICHT In de laatste vergaderingen van het bestuur (8 september en 10 november jl.) zijn de volgende agendapunten besproken: - Bestuurs- en managementstatuut, verwoord is hoe de taken en verantwoordelijkheden liggen voor bestuur, directeur-bestuurder en de directeuren. - Klokkenluidersregeling, bedoeld om misstanden aan de kaak te stellen, nu de scheiding van bestuur en intern toezicht een feit is geworden. - Verkenning begroting 2012, waarin forse keuzes moeten worden gemaakt wegens de krimp met meer dan ruim 100 leerlingen minder. - Functieboek, dat in zijn geheel door een extern bureau is doorgenomen en gecorrigeerd. - Huisvesting en financiën in verband met grote bouwprojecten en achterstallig onderhoud. - Etc. Mirjam Ribbers Directeur St. Antoniusschool HANDBOEK CODE GOED BESTUUR Alle beleidsstukken die het laatste jaar zijn ontwikkeld en vastgesteld zijn gebundeld in het Handboek Code Goed Bestuur. Het gaat om onder meer de volgende stukken: 2 - Scheiding bestuur en toezicht Statuten, reglementen en beleidskaders Organigram Intern toezichtkader Bestuurlijk toetsingskader Code goed bestuur Klokkenluidersregeling

3 - Etc. GMR Per 1 januari 2012 staat dit handboek op de website van de stichting. Door middel van deze nieuwsbrief proberen we meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden van de GMR. FUNCTIEMIX In de GMR heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden. In s e p t e m b e r i s To m K o r t e m a n aangschoven bij de GMR als ouder van De Bem en ik ben vanaf september voorzitter geworden. Afgelopen vergadering hebben we helaas afscheid genomen van Egbert de Ruiter en Miryam Donkervoet. Egbert heeft zich 1,5 jaar actief ingezet en veel input gegeven waarvoor dank. In het kader van de functiemix wordt voor het derde achtereenvolgende jaar aan onze leerkrachten met een vast dienstverband de mogelijkheid geboden te solliciteren naar een LB functie. Dat wil zeggen werk- en denkniveau op HBO+ niveau. Op iedere school van de stichting zal een LB functie worden opengesteld. Datum van benoeming is 1 augustus In tegenstelling tot de voorgaande twee jaren wordt de vacature stichtingsbreed opgezet. Dit betekent dat je niet alleen kunt solliciteren naar een LB functie op je eigen school, maar op alle scholen van de stichting. Ook afwijkend van de vorige twee procedures is het feit dat we niet specifiek op zoek zijn naar bijvoorbeeld een gedragsspecialist, maar breder kijken. Je moet bereid zijn verschillende speerpunten van een school te vervullen. De speerpunten voor de komende 4 jaar worden per school vermeld. Tot 1 augustus 2012 is er voor functieprofiel leerkracht LB een overgangssituatie voor de stichting afgesproken. Mocht je (nog) niet aan de gestelde eisen voor het functieprofiel voldoen, maar op grond van de beoordeling wel potentieel hebben, dan kun je ook solliciteren. Zie site SPO De Liemers PersoneelVoorlichtingspresentatie Functiemix (februari 2010). Het IPB schema waarin het tijdpad van de benoemingsprocedure is opgenomen vind je op de site van SPO De Liemers. Samengevat is deze procedure als volgt. Op 27 november 2011 staat een algemene advertentie, stichtingsbreed, op de site van SPO De Liemers. Onder de algemene advertentie staan per school de speerpunten vermeld. De sollicitatiebrief met Curriculum Vitae (in één document) is uiterlijk woensdag 7 december 2011 digitaal binnen via en een cc. bij de eigen (huidige) directeur. In brief en cv wordt duidelijk dat je voldoet aan de afgesproken criteria. In je sollicitatiebrief geef je duidelijk je voorkeur aan: óf je bent bereid op iedere school van de stichting een LB functie te aanvaarden, óf je wenst enkel op bepaalde te benoemen scholen te werken. Iedereen die voldoet aan de criteria wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken worden gehouden in week 50. Na de gevoerde gesprekken doet de benoemingscommissie een voordracht tot benoeming aan de directeur- bestuurder. De directeur- bestuurder accordeert de uiteindelijke benoeming. Bij benoeming ontvang je uiterlijk dinsdag 20 december 2011 een bericht van de school waar je benoemd zult worden. De benoeming gaat in op 1 augustus In week 51 ontvang je een brief vanuit de stichting met een benoeming of afwijzing. Overige informatie Een leerkracht LB blijft in dezelfde functiegroep (categorie) als een leerkracht LA. Dit heeft dus geen invloed op de afvloeiingslijst. Leerkrachten op pay-roll en met een Vier jaar lang heeft Miryam de notulen verzorgd voor de GMR waar wij haar zeer dankbaar voor zijn. Annemiek Morsman zal haar plaats innemen en wij heten haar van harte welkomde basistraining voor MR leden was een succes. Er was een hoge opkomst en een groot enthousiasme. Reden genoeg om het nog een keer te doen. Bij voldoende aanmeldingen zal de GMR in het voorjaar wederom een basiscursus aanbieden aan (nieuwe) MR leden. Tijdens de afgelopen vergadering van 17 november hebben we onder andere gesproken over het functieboek, mobiliteit en de aankomende begroting van Het zijn moeilijke tijden doordat in een aantal gemeenten het aantal kinderen terugloopt en sommige rijksvergoedingen verdwijnen. De uitdaging voor de Stichting, en dus ook de GMR, is om hier zo goed mogelijk op te anticiperen. Vo o r v r a g e n, s u g g e st i e s e n opmerkingen zijn wij bereikbaar via de ; Alvast een fijne Sinterklaas toegewenst en tot ziens, Manon Haanepen tijdelijke benoeming (al dan niet wegens ziekte) kunnen niet mee solliciteren. Uitbreiding van je werktijdfactor behoort niet tot de mogelijkheden in verband met het werkgelegenheidsbeleid. Het betreft een benoeming voor onbepaalde tijd voor de werktijdfactor van je huidige baan. 3

4 De sollicitatiecode behorend bij artikel 11.8 uit de CAO 2009 (bijlage XII) wordt gehanteerd. Voor meer infomatie kun je terecht bij je directeur. Ook kun je informatie inwinnen bij Olga Weenink ( ) of kijk op: IPB-schema ICT ICT wat moet je ermee, ICT wat kan je ermee, ICT wat wil je ermee? Computers en social- media zijn echt iets van deze tijd en echt niet alleen voor de jeugd. Mijn moeder van 79 is elke dag te vinden achter MSN en misschien begint ze ook nog aan twitteren. Dit is jaren geleden begonnen toen ze een afdankertje kreeg van mij. Het mocht niets kosten maar moest wel werken. En natuurlijk blijven werken. En daar hebben we veel tijd in gestopt als zoons. Ieder met veel energie en eigen ( beperkte) kennis. Nu jaren later is de computer zo belangrijk geworden dat ze zelf haar nieuwe model heeft uitgezocht. Nu kan ze met haar nieuwe snelle verbinding makkelij k contact houden met vriendinnen in Australië en de kleinkinderen die over het hele land zijn verspreid. Ook de foto's van haar achterkleinkind bewondert ze nu online. STAND VAN ZAKEN "IN BEWEGING" Geachte dames en heren, Hierbij informeer ik u over de laatste ontwikkelingen van het traject "in beweging". Resultaten Na de officiële start ca. 7 maanden geleden zijn er grote inspanningen door de besturen, personeelsleden en de medewerkers van het PON geleverd. De behaalde resultaten zijn dan ook goed te noemen. Wij noemen ze in het kort: - Een geprognosticeerde boventalligheid - formatieve frictie - van 20 fte's per 1 augustus 2011 is door de samenwerking volledig opgevangen in de reguliere formatie van de samenwerkende besturen; - Meer dan 75 belangstellenden hebben zich ingeschreven voor vrijwillige mobiliteit (personeelsleden met een benoeming voor onbepaalde tijd bij de deelnemende besturen); - Meer dan 40 herplaatsingen van personeel van vast naar vast tussen de besturen; - 79 vacatures zijn op de site van het mobiliteitscentrum geplaatst; - Geen enkel bestuur van de leden van het PON heeft vast personeel voorgedragen voor ontslag! Binnen de stichting volgen we gelukkig d e l i j n v a n m i j n m o e d e r. Va n afdankertjes naar nieuwe computers. Van langzame verbindingen naar misschien wel glasvezel in de nabije toekomst. Van goedbedoelde hulp van familie en kennissen naar professionele hulp van ict'ers op school, bovenschools en externe professionals. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Sociaal statuut SPO De Liemers Met de vakcentrales is vorige maand een akkoord bereikt over een sociaal statuut bij SPO De Liemers. Dit sociaal statuut heeft betrekking op de medewerkers in de vervangingspool. Ze werken onder verantwoordelijkheid van het PON, maar zijn officieel benoemd bij SPO De Liemers. Een vervangingspool kent geen brinnummer en daardoor is benoeming bij een schoolbestuur noodzakelijk. Het sociaal statuut houdt in dat er een scheiding (compartimenten) is aangebracht tussen de werknemers werkzaam bij SPO De Liemers en de werknemers die werken in de vervangingspool. Hierdoor is het mogelijk om bij formatieve knelpunten maatregelen te treffen bij het betrokken personeelsbestand, waar de problemen zijn ontstaan. Op De Wissel is er in en na de zomervakantie een start gemaakt met een pilot van Om klaar te zijn voor de toekomst voor onze kinderen. Zoals bij iedere pilot kan en mag er dan ook van alles misgaan en dat deed het ook in het begin. Gelukkig was de knowhow er van de heren van om alles op te lossen. Dit ging zo goed dat we binnen de stichting besloten om te stoppen met QLiCT. We hebben op De Wissel nu een computerpark dat klaar is voor de toekomst. Het is snel, stabiel en heeft al meer mogelijkheden dan enkele maanden geleden. Het echte pluspunt echter is dat de heren van meedenken om oplossingen te vinden om echt bij de tijd Personeelsplanning De teldatum 1 oktober is onlangs gepasseerd. Naast de melding aan de minister kunnen nu ook weer de gegevens voor de prognoses van " in beweging" worden opgevraagd. Omdat naast leerlingaantallen ook prognoses en personele mutaties worden gevraagd spreken we in dit verband van personeelsplanning. Binnenkort kunt u de vragenlijsten van ons dan ook tegemoet zien. Wij verzoeken u om de gegevens voor 1 januari 2012 aan te leveren. 4 Payroll In de ALV van juni is afgesproken dat het voorkomen van rechtspositionele verplichtingen bij de besturen een belangrijk taak is. Uitgangspunt is dat vacatures aan de leden worden aangeboden en deze worden bij voorrang ingevuld met vast personeel van PON-leden. Lukt dit niet door gebrek aan geschikte vaste PONleerkrachten, dan kan na overleg met het mobiliteitscentrum, tot andere tijdelijke invulling worden overgegaan. Om rechtspositionele verplichtingen en verdringing van zittend personeel te voorkomen is afgesproken deze tijdelijke leerkrachten aan te stellen op basis van payroll. Dit geldt ook bij vervanging in het kader van ouderschapsverlof en bij uitbreiding van aanstellingen. Voor de goede orde merken wij op dat payroll een tijdelijke oplossing is en niet leidt tot vaste verplichtingen. Daarnaast is het niet de bedoeling om payroll voor vervanging van personeel in te zetten. Vervanging van

5 personeel loopt in beginsel via de vervangingspool. te blijven. Tablets komen eraan en hier en daar gebruiken we al mobieltjes binnen de school. PON heeft voor de leden een speciaal tarief bedongen bij Driessen HRM_Payroll, maar de keuze voor een payroll-organisatie is aan de besturen. Wenst u gebruik te maken van de voordelige payroll tarieven dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw eigen contactpersoon bij Driessen: Leslie Arts, of FORMATIE ENLaak PERSONEEL en Marjolein Op de Ook voor al uw vragen over payroll kunt u bij hen terecht. Zij maken graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Jammer is wel dat ik de afdankertjes niet meer bij mijn moeder kwijt kan. Gerald van der Lee Directeur De Wissel. Voorlichting Uit de contacten met de leden blijkt dat grote behoefte bestaat aan voorlichting aan directie en personeel. Voorlichting over de mogelijkheden van mobiliteit, de risico's, de gevolgen van het overstappen, wie komt er in aanmerking voor mobiliteit etc. Wij willen graag die voorlichting bij u komen verzorgen. Besturen die van dit aanbod gebruik wensen te maken kunnen dit kenbaar WOORDFOTO De initiatiefnemers van Kleuternetwerk en Leskist.nl Ard en Annerieke Huizinga hebben een nieuwe website gemaakt: Woordfoto.nl. Op Woordfoto vind je een verzameling foto s die je kunt inzetten voor educatief gebruik. Bijvoorbeeld bij themawerk of op het digibord. De initiatiefnemers van Woordfoto.nl hopen via de foto s een extra bijdrage te kunnen leveren aan de woordenschatontwikkeling Met vriendelijke groet, Namens het PON, Fred Ruijling, Projectleider mobiliteit en strategie ( , WIJZIGINGEN LEVENSLOOPREGELING: WAT U MOET WETEN link U hebt vast al gehoord dat de levensloopregeling gaat veranderen. Alleen als u op 31 december 2011 meedoet aan levensloop met een saldo van minimaal euro, kunt u ook na 1 januari 2012 mee blijven doen aan levensloop. De voordelen voor u: CARTOON Sparen met fiscaal voordeel (tot 210% van uw salaris). Een regeling waar u zoveel geld met fiscaal voordeel kunt inleggen komt er waarschijnlijk nooit meer Eerder stoppen met werken blijft mogelijk Maar wat betekenen deze wijzigingen concreet voor u? Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Hieronder zetten we ze voor u op een rij: U hebt een levenslooppolis bij Loyalis en Gratis digiboeken Sinterklaas met lesactiviteiten Drie nieuwe gratis Sinterklaasprentenboeken en lesmateriaal voor de groepen 1 tot en met 5 op de website Het begint met lezen. De prentenboeken om (voor) te lezen zijn dit jaar geschreven door Yvon Jaspers, Ronald Giphart en Arjan Ederveen. Je vindt de 5 op bedraagt uw saldo of meer In dat geval verandert er voor u niets: uw polis valt onder de zogenaamde overgangsregeling en blijft gewoon bestaan. U kunt blijven inleggen onder de oude voorwaarden. Houd uw saldo goed in de gaten, want wanneer u een levensloopverzekering hebt met daarin de varianten Rendement en/of Aandelen kan uw saldo onder invloed van schommelingen op de beurs wijzigen. Om er zeker van te zijn dat uw saldo op minimaal bedraagt, kunt u (tijdelijk) switchen naar de variant Levensloop Zeker. Uw actuele levensloopsaldo kunt u op elk moment checken op MijnLoyalis. op dit moment bedraagt uw saldo nog geen U hebt twee mogelijkheden: u vult uw tegoed aan tot of stopt met inleggen. 1. Kiest u ervoor uw tegoed aan te vullen tot 3 000? Dat kan tot uiterlijk U profiteert direct van belastingvoordeel: een storting van 500 bruto op uw levenslooppolis kost u slechts 300 netto. Wij helpen u daar graag bij. Wanneer u inlegt in de varianten Levensloop Rendement en/of Aandelen, dan is het moeilijk uw saldo per te voorspellen. U kunt uw saldo via MijnLoyalis in de gaten houden en eventueel op het laatste moment nog aanvullen door gebruik te maken van uw decembersalaris of eindejaarsuitkering. Wij helpen u hier graag bij. U kunt ook tijdelijk naar de variant Levensloop Zeker switchen. Dan weet u zeker dat uw saldo op minimaal 3000 bedraagt.

6 digitale versie van de boeken op Bij elk boek kun je lesactiviteiten downloaden. 2. Besluit u te stoppen met inleggen? Dan wordt uw levenslooppolis stopgezet. U kunt het gespaarde tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof of laten staan en uiterlijk per belastingvrij omzetten naar vitaliteitssparen. De levensloopverlofkorting vervalt vanaf De opgebouwde verlofkorting kunt u verzilveren op het moment dat u uw levenslooptegoed opneemt. link U hebt (nog) geen levenslooppolis bij Loyalis Hebt u op dit moment geen levenslooppolis bij Loyalis, maar wilt u toch sparen om er een tijdje tussenuit te gaan of eerder te stoppen met werken? U kunt nog tot en met een levenslooppolis afsluiten in de variant Levensloop Zeker. U moet er dan wel voor zorgen dat er op minimaal op uw levenslooppolis staat. Maar gelukkig profiteert u direct van belastingvoordeel: een bruto inleg van kost u slechts netto. DRIEJARIG CONTRACT MET Let op: u mag wettelijk gezien alleen een levenslooppolis openen als u in 2011 (nog) niet aan een spaarloonregeling meedoet. Alleen een levensloopregeling maakt eerder stoppen met werken mogelijk. Een goed vooruitzicht voor de langere termijn! Vragen? Ga op de website van Loyalis naar de speciale pagina over levensloop en vitaliteitssparen. Hier vindt u ook een lijst met veelgestelde vragen en gerelateerde artikelen over het vervallen van de spaarloonregeling en het pensioenakkoord. Op donderdag 24 november is door en SPO De Liemers een driejarig onderhoudscontract afgesloten. Voor waren André Klabbers en Edwin Sliekers aanwezig, SPO De Liemers werd vertegenwoordigd door Toon Geluk en Gerard Holtus. Op vrijdag 25 november wordt als eerste school De Ds. Jonkersschool in Lathum voorzien van het nieuwe netwerk, op 2 december volgt de St. Martinusschool in Zevenaar. Een overzicht wanner de andere scholen aan de beurt zijn volgt volgende week. Vergelijking levensloop - spaarloon - vitaliteitssparen Levensloop, spaarloon, vitaliteitssparen? Wat zijn de verschillen? Zijn er overeenkomsten? Met welke regeling kan uw werknemer zijn spaardoel realiseren. Onderstaande vergelijkingstabel maakt het snel helder. Doel Levensloop Spaarloon Vitaliteitsregeling Vermogen opbouwen om onbetaald verlof te financieren. Met name gebruikt om eerder te kunnen stoppen met werken. Geen specifiek doel. Men kan dit jaar bruto inleggen en volgend jaar het bedrag netto laten uitkeren. Geen specifiek doel. Vrij opneembare aanvulling op het inkomen. Bruikbaar voor bijvoorbeeld verlenen van zorg, deeltijdpensioen of scholing. Alleen toegankelijk voor werknemers. Regeling in de inkomstenbelasting. Toegankelijk voor werknemers en ondernemers. Doelgroep Regeling in de loonbelasting. Alleen toegankelijk voor werknemers. Inleg Maximaal 12% van het loon per jaar. Maximaal 613 per jaar. Werknemers die op tussen 51 en 56 jaar oud waren, mogen meer sparen dan 12% van het loon. Maximaal per jaar. Maximaal saldo Feitelijk geen maximaal saldo. Inleg Onbeperkt. niet meer mogelijk als het saldo aan het eind van een jaar meer is dan 210% van het in dat jaar verdiende loon. Maximaal Na opname opnieuw gefaciliteerd sparen mogelijk tot het maximum. Opname Alleen voor de financiering van onbetaald verlof. De regeling kan daarom gebruikt worden om voltijds vervroegd te kunnen uittreden. In 2012 mag het bedrag worden opgenomen zonder voorwaarden. Deelnemer bepaalt zelf het moment en doel van opname. Deelnemer van 62 jaar of ouder mag maximaal opnemen. Fiscaliteit Fiscaal gefaciliteerd via de loonbelasting. Bruto inleg, netto opname. Voordeel maximaal 319 (52% van 613). Storting fiscaal aftrekbaar in box 1. Heffing belasting pas bij opname van het tegoed. Het opgebouwde tegoed wordt niet belast in box 3. Voordelen Jaarlijke inleg substantieel bedrag: 12% van jaarinkomen Saldo mogelijk tot 210% van jaarsalaris Alleen voor financiering verlof Voltijds vroegpensioen gedurende langere periode mogelijk, bijvoorbeeld 3 jaar voor AOW-datum geheel stoppen met werken met 70% jaarinkomen. Alleen in 2011 nog fiscaal voordeel mogelijk. Dat is een relatief laag bedrag. Er is een heffing van 25% voor werkgevers Geen opnamebeperking tot 62 jaar. Alle belastingplichtigen met inkomen uit werk, ook ondernemers, kunnen meedoen Deeltijd vroefpensioen mogelijk De regeling is eenvoudiger uit te voeren voor werkgevers KIJKEN IN ELKAARS KEUKEN 6 Leren van elkaar De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs zijn in volle gang en beginnen

7 langzamerhand wat meer duidelijkheid te krijgen. Wat de directe consequenties zijn voor diverse scholen en hun leraren is nog niet helder. Er komt zorgplicht voor alle besturen, iedere school maakt een zorgprofiel en vanuit het samenwerkingsverband gaan de middelen ingezet worden. We hebben in ons samenwerkingsverband (swv) een gezamenlijk doel; onderwijs op FORMATIE ENiedere PERSONEEL maat, passend voor leerling. De opdracht voor iedere school is het realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen. Het swv wil een lerende organisatie zijn. Het belangrijkste kenmerk van elke lerende organisatie is de externe gerichtheid; wat gebeurt er buiten en wat betekent dat voor binnen? In de praktijk zien we dat de scholen veel naar binnen gericht zijn. SPO De Liemers en sbo De Schilderspoort willen een eerste stap zetten om de externe gerichtheid te vergroten. Dit willen ze doen door leraren en intern begeleiders bij elkaar in de keuken te laten kijken en te laten proeven. Concreet betekent dit dat we een stage willen regelen waarbij leraren uit het basisonderwijs (bao) gaan kijken in het speciaal basisonderwijs (sbo) en andersom. Op deze manier maken we kennis met elkaar, krijgen we begrip voor elkaar en kan er expertise uitgewisseld worden. Hoe gaat dit proces eruit zien: 1) Informatieronde 2) Voorjaar 2012-zomer 2012: a. Intekenen voor stage eerste ronde b. Match realiseren c. Stage binnen bao sbo (werken met een onderzoeksvraag of kijkwijzer) 3) Zomer 2012-kerst 2012: a. Intekenen voor stage tweede ronde b. Match realiseren c. Stage binnen bao - sbo 4) Evaluatie in november 2012 We hopen door deze uitwisseling een bijdrage te leven aan een lerende organisatie: TEAM: Together Everyone Achieves More Jolanda Derksen (directeur sbo De Schilderspoort) BELANGRIJKE DATA 13 december december januari januari januari directeurenberaad ict-vergadering (uitleg netwerk GMR-vergadering Bestuurvergadering IB-bijeenkomst

VOOR IEDEREEN EEN PLEK

VOOR IEDEREEN EEN PLEK ( ( impuls Jaargang 7 Nr. 24 Zomer 2013 VOOR IEDEREEN EEN PLEK Collega in de schijnwerpers Schakelen tussen 4 scholen PASSEND ONDERWIJS Wat betekent dat voor de leerkracht? LB-leerkrachten Verschillen

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen

magazine > Lerarentekort komt nu snel dichtbij > De gewijzigde ketenregeling: externe oplossingen 7 oktober 2015 Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht LERAAR IN PLEZIERIG WERKKLIMAAT INCLUSIEF TABLET ALS ACTIEVE DAG- PROGRAMMA Als ik met goede ideeën kom, dan krijg ik alle ruimte en zelfs financiële ondersteuning

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Invoering passend onderwijs

Invoering passend onderwijs vakblad voor schoolleiders Invoering passend onderwijs Zijn wantrouwen en medezeggenschap het fundament? Decentraal georganiseerd overleg Leidinggeven aan onderzoekende scholen Het Finse geheim Samenwerken

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht

magazine > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede softclose > Het best bewaarde geheim van Utrecht nummer 10 oktober 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Voorkom stress rondom de 1 oktobertelling > 10 tips voor een goede

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie