UIT HET BESTUURSBUREAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIT HET BESTUURSBUREAU"

Transcriptie

1 2 JAARGANG 2 november 2011 IN DIT NUMMER COLOFON Stichting Primair Onderwijs De Liemers Scheefkelk HH Duiven UIT HET BESTUURSBUREAU AFSCHEID HENK VAN OMMEN UIT HET BESTUURSBUREAU - Voorwoord - Afscheid Henk van Ommen - Welkom Niko Wiendels - Bestuur en intern toezicht - Handboek code goed bestuur Per 12 januari neemt de voorzitter van het bestuur, de heer Henk van Ommen, afscheid van de stichting. Tot 2004 was hij voorzitter van het protestants-christelijk onderwijs in Duiven (Het Veer en De Wiekslag). Daarna was hij voorzitter van de Stichting Primair Onderwijs De Liemers. Henk heeft de stichting op een vakkundige wijze bestuurd. En met humor, ook niet onbelangrijk. Hij neemt afscheid omdat hij rector-bestuurder is geworden van het Baarnsch Lyceum, waardoor er te weinig tijd overblijft voor het bestuurslidmaatschap van SPO De Liemers. Ook op deze plaats willen we Henk van harte bedanken voor zijn enorme inzet, zijn vermogen om te verbinden, zijn daadkracht en standvastigheid. We zullen zijn veelkleurige persoonlijkheid gaan missen. BEDANKT GMR - Functiemix - Stand van zaken In Beweging - Wijzigen levensloopregeling - Kijken in elkaars keuken Als opvolger van Henk is benoemd de heer Niko Wiendels. Hij stelt zichzelf voor. WELKOM NIKO WIENDELS ICT - ICT wat moet je ermee,... - Woordfoto - Cartoon - Gratis digiboeken Sinterklaas... - Driejarig contract Met ingang van het nieuwe jaar zal ik Henk van Ommen opvolgen als bestuursvoorzitter van de Stichting Primair Onderwijs De Liemers en daarom wil ik mij even voorstellen. Ik ben Niko Wiendels, 55 jaar, echtgenoot van Annelies en vader van Mark (21). Ik woon in Babberich, maar kom oorspronkelijk uit Ulft in de Achterhoek. En ik heb wel iets met onderwijs: - als leerling/student aan de St. Antoniusschool in Ulft, het Ludgercollege in Doetinchem en de Radboud Universiteit (al heette hij toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen); - als docent Nederlands in diverse plaatsen en docent Taal & Communicatie en Interactieve Vaardigheden aan de PTHN in Enschede; - als lid van de MR aan dezelfde PTHN (Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland); - als docent Nederlands voor allochtone mensen en herintredende vrouwen in het Barghse Huus in's-heerenberg en als cursusleider Assertiviteit op dezelfde plek; - als voorzitter van het schoolbestuur in Babberich; - als wethouder van o.a. Onderwijs in de gemeente Zevenaar ( ); - en niet te vergeten als vrijwilliger die op een zaterdagse klussendag samen met andere ouders het schoolgebouw opschildert of met de leerlingen meefietst naar de NME. Kortom, het onderwijs loopt als een rode draad door mijn leven. Geen education permanente, maar het heeft er wel iets van weg. BELANGRIJKE DATA VOORWOORD Je hele schoolcarrière werk je met hart en ziel met kinderen. Je probeert het beste uit ze te halen. Gaat altijd met hen in gesprek. En met hun ouders. Je staat bekend om je pedagogische kwaliteit, je deskundigheid, je milde aanpak. Tot die ene keer: een leerling die de sfeer verziekt, niet meer wil luisteren, weigert te gehoorzamen. De leerkracht die dit overkomt vraagt je ondersteuning, die je vanzelfsprekend biedt. En dan kan het zomaar gebeuren dat de politie je met gillende sirenes ophaalt uit school. Als een misdadiger word je afgevoerd. Een paar uur opgesloten, verhoord. Feitelijk veroordeeld. 1 Maar ik doe ook andere dingen. Op dit moment ben ik voorzitter van het Liemers Jeugd Orkest (hoewel ik geen noot kan lezen), vicevoorzitter van het kerkbestuur in Babberich, bestuurslid van het kulturhus De Borg in Babberich (waar de St. Franciscusschool onderdeel van uit maakt) en bestuurslid van de Federatie Dorpshuizen Gelderland waar 161 multifunctionele gebouwen bij zijn aangesloten. Daarnaast ben ik gemeenteraadslid

2 (vicefractievoorzitter) voor het CDA in Zevenaar. En de leerling? De ouders? Die zijn niet meer in beeld. Niet het wangedrag van de leerling, niet de ouders die niet willen communiceren, maar de pedagoog is verdachte. In het verleden was ik o.a. voorzitter van de bibliotheek in Zevenaar en als wethouder qualitate qua voorzitter van de muziekschool en van de GRHVOL d.w.z. de Gemeenschappelijke Regeling voor Huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in de Liemers, waar Liemers College (Zevenaar, Didam) en Candea College (Duiven) onder ressorteren. Gelukkig neemt de minister van onderwijs het voor de beroepsgroep op. Minister Van Bijsterveldt (onze hoogste baas) liet de Tweede Kamer in het mondelinge Vragenuur weten dat wat haar betreft de leraar de baas is in de klas. En de rechter was het met haar eens. Gelukkig maar. TG Het lijkt alsof besturen mijn hobby is, maar dat is niet zo, dat zijn zaalvoetbal (elke vrijdagmiddag) en schilderkunst (passief genieten). En natuurlijk een goed boek, maar dat zal als voormalig docent Nederlands niet verrassen. Mijn visie op het onderwijs kan ik niet in dit korte voorstelartikel neerzetten. Belangrijk vind ik vooral dat de leerkrachten en directies zich veilig en gewaardeerd voelen op een school die goed toegerust is. Natuurlijk ook de leerlingen, maar die zijn na acht jaar weg, terwijl de leerkrachten 'levenslang' hebben. Gelukkig zijn we bezig met een goed scholenbestand: De Bem is helemaal nieuw, Oud-Zevenaar zit er aan te komen, aan de Platanenlaan gaat hopelijk binnenkort iets gebeuren En in Didam staan over een paar jaar fantastische nieuwe brede scholen. Omdat ik in Duiven en Didam nog niet zo'n inzicht heb, bezoek ik met Toon Geluk alle scholen om me te oriënteren. BEDANKT Het plein van de Antoniusschool was toe aan een grondige opknapbeurt. Tot slot, waar ik ook gecharmeerd van ben, is van mensen met ideeën, visie, nieuwe impulsen. Ik heb waardering voor mensen die hun nek uitsteken, die meer doen dan hun rondje om de kerk, omdat dat mensen zijn die betrokken bezig zijn met hun vak. Als zij met iets komen, dan wil ik luisteren. Voor mij is alles bespreekbaar en alles is de moeite waard om er aandacht aan te schenken. Zie dit als een uitnodiging. Binnenkort hoop ik met iedereen nader kennis te maken. Ik zie daar naar uit. Met name het gras en de ondergrond van de speeltoestellen lieten te wensen over. Gelukkig bood zich hiervoor een sponsor aan. Het bedrijf Gebra g r o n d - w e g e n waterbouw te Gendt heeft in 3 dagen tijd verschrikkelijk veel werk verzet, waardoor onze kinderen veilig in de speeltoestellen kunnen en het natte verzakte gras omgetoverd zal gaan worden in een prachtig plein. We willen dhr. Bert Raben hiervoor hartelijk danken, want nu kan het geld dat de kinderen met de sponsorloop van 100% Didam bij elkaar hebben gelopen, helemaal worden besteed aan een nieuw groot speeltoestel, duikelstangen en gezellige bankjes. Niko Wiendels BESTUUR EN INTERN TOEZICHT In de laatste vergaderingen van het bestuur (8 september en 10 november jl.) zijn de volgende agendapunten besproken: - Bestuurs- en managementstatuut, verwoord is hoe de taken en verantwoordelijkheden liggen voor bestuur, directeur-bestuurder en de directeuren. - Klokkenluidersregeling, bedoeld om misstanden aan de kaak te stellen, nu de scheiding van bestuur en intern toezicht een feit is geworden. - Verkenning begroting 2012, waarin forse keuzes moeten worden gemaakt wegens de krimp met meer dan ruim 100 leerlingen minder. - Functieboek, dat in zijn geheel door een extern bureau is doorgenomen en gecorrigeerd. - Huisvesting en financiën in verband met grote bouwprojecten en achterstallig onderhoud. - Etc. Mirjam Ribbers Directeur St. Antoniusschool HANDBOEK CODE GOED BESTUUR Alle beleidsstukken die het laatste jaar zijn ontwikkeld en vastgesteld zijn gebundeld in het Handboek Code Goed Bestuur. Het gaat om onder meer de volgende stukken: 2 - Scheiding bestuur en toezicht Statuten, reglementen en beleidskaders Organigram Intern toezichtkader Bestuurlijk toetsingskader Code goed bestuur Klokkenluidersregeling

3 - Etc. GMR Per 1 januari 2012 staat dit handboek op de website van de stichting. Door middel van deze nieuwsbrief proberen we meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden van de GMR. FUNCTIEMIX In de GMR heeft een aantal verschuivingen plaatsgevonden. In s e p t e m b e r i s To m K o r t e m a n aangschoven bij de GMR als ouder van De Bem en ik ben vanaf september voorzitter geworden. Afgelopen vergadering hebben we helaas afscheid genomen van Egbert de Ruiter en Miryam Donkervoet. Egbert heeft zich 1,5 jaar actief ingezet en veel input gegeven waarvoor dank. In het kader van de functiemix wordt voor het derde achtereenvolgende jaar aan onze leerkrachten met een vast dienstverband de mogelijkheid geboden te solliciteren naar een LB functie. Dat wil zeggen werk- en denkniveau op HBO+ niveau. Op iedere school van de stichting zal een LB functie worden opengesteld. Datum van benoeming is 1 augustus In tegenstelling tot de voorgaande twee jaren wordt de vacature stichtingsbreed opgezet. Dit betekent dat je niet alleen kunt solliciteren naar een LB functie op je eigen school, maar op alle scholen van de stichting. Ook afwijkend van de vorige twee procedures is het feit dat we niet specifiek op zoek zijn naar bijvoorbeeld een gedragsspecialist, maar breder kijken. Je moet bereid zijn verschillende speerpunten van een school te vervullen. De speerpunten voor de komende 4 jaar worden per school vermeld. Tot 1 augustus 2012 is er voor functieprofiel leerkracht LB een overgangssituatie voor de stichting afgesproken. Mocht je (nog) niet aan de gestelde eisen voor het functieprofiel voldoen, maar op grond van de beoordeling wel potentieel hebben, dan kun je ook solliciteren. Zie site SPO De Liemers PersoneelVoorlichtingspresentatie Functiemix (februari 2010). Het IPB schema waarin het tijdpad van de benoemingsprocedure is opgenomen vind je op de site van SPO De Liemers. Samengevat is deze procedure als volgt. Op 27 november 2011 staat een algemene advertentie, stichtingsbreed, op de site van SPO De Liemers. Onder de algemene advertentie staan per school de speerpunten vermeld. De sollicitatiebrief met Curriculum Vitae (in één document) is uiterlijk woensdag 7 december 2011 digitaal binnen via en een cc. bij de eigen (huidige) directeur. In brief en cv wordt duidelijk dat je voldoet aan de afgesproken criteria. In je sollicitatiebrief geef je duidelijk je voorkeur aan: óf je bent bereid op iedere school van de stichting een LB functie te aanvaarden, óf je wenst enkel op bepaalde te benoemen scholen te werken. Iedereen die voldoet aan de criteria wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken worden gehouden in week 50. Na de gevoerde gesprekken doet de benoemingscommissie een voordracht tot benoeming aan de directeur- bestuurder. De directeur- bestuurder accordeert de uiteindelijke benoeming. Bij benoeming ontvang je uiterlijk dinsdag 20 december 2011 een bericht van de school waar je benoemd zult worden. De benoeming gaat in op 1 augustus In week 51 ontvang je een brief vanuit de stichting met een benoeming of afwijzing. Overige informatie Een leerkracht LB blijft in dezelfde functiegroep (categorie) als een leerkracht LA. Dit heeft dus geen invloed op de afvloeiingslijst. Leerkrachten op pay-roll en met een Vier jaar lang heeft Miryam de notulen verzorgd voor de GMR waar wij haar zeer dankbaar voor zijn. Annemiek Morsman zal haar plaats innemen en wij heten haar van harte welkomde basistraining voor MR leden was een succes. Er was een hoge opkomst en een groot enthousiasme. Reden genoeg om het nog een keer te doen. Bij voldoende aanmeldingen zal de GMR in het voorjaar wederom een basiscursus aanbieden aan (nieuwe) MR leden. Tijdens de afgelopen vergadering van 17 november hebben we onder andere gesproken over het functieboek, mobiliteit en de aankomende begroting van Het zijn moeilijke tijden doordat in een aantal gemeenten het aantal kinderen terugloopt en sommige rijksvergoedingen verdwijnen. De uitdaging voor de Stichting, en dus ook de GMR, is om hier zo goed mogelijk op te anticiperen. Vo o r v r a g e n, s u g g e st i e s e n opmerkingen zijn wij bereikbaar via de ; Alvast een fijne Sinterklaas toegewenst en tot ziens, Manon Haanepen tijdelijke benoeming (al dan niet wegens ziekte) kunnen niet mee solliciteren. Uitbreiding van je werktijdfactor behoort niet tot de mogelijkheden in verband met het werkgelegenheidsbeleid. Het betreft een benoeming voor onbepaalde tijd voor de werktijdfactor van je huidige baan. 3

4 De sollicitatiecode behorend bij artikel 11.8 uit de CAO 2009 (bijlage XII) wordt gehanteerd. Voor meer infomatie kun je terecht bij je directeur. Ook kun je informatie inwinnen bij Olga Weenink ( ) of kijk op: IPB-schema ICT ICT wat moet je ermee, ICT wat kan je ermee, ICT wat wil je ermee? Computers en social- media zijn echt iets van deze tijd en echt niet alleen voor de jeugd. Mijn moeder van 79 is elke dag te vinden achter MSN en misschien begint ze ook nog aan twitteren. Dit is jaren geleden begonnen toen ze een afdankertje kreeg van mij. Het mocht niets kosten maar moest wel werken. En natuurlijk blijven werken. En daar hebben we veel tijd in gestopt als zoons. Ieder met veel energie en eigen ( beperkte) kennis. Nu jaren later is de computer zo belangrijk geworden dat ze zelf haar nieuwe model heeft uitgezocht. Nu kan ze met haar nieuwe snelle verbinding makkelij k contact houden met vriendinnen in Australië en de kleinkinderen die over het hele land zijn verspreid. Ook de foto's van haar achterkleinkind bewondert ze nu online. STAND VAN ZAKEN "IN BEWEGING" Geachte dames en heren, Hierbij informeer ik u over de laatste ontwikkelingen van het traject "in beweging". Resultaten Na de officiële start ca. 7 maanden geleden zijn er grote inspanningen door de besturen, personeelsleden en de medewerkers van het PON geleverd. De behaalde resultaten zijn dan ook goed te noemen. Wij noemen ze in het kort: - Een geprognosticeerde boventalligheid - formatieve frictie - van 20 fte's per 1 augustus 2011 is door de samenwerking volledig opgevangen in de reguliere formatie van de samenwerkende besturen; - Meer dan 75 belangstellenden hebben zich ingeschreven voor vrijwillige mobiliteit (personeelsleden met een benoeming voor onbepaalde tijd bij de deelnemende besturen); - Meer dan 40 herplaatsingen van personeel van vast naar vast tussen de besturen; - 79 vacatures zijn op de site van het mobiliteitscentrum geplaatst; - Geen enkel bestuur van de leden van het PON heeft vast personeel voorgedragen voor ontslag! Binnen de stichting volgen we gelukkig d e l i j n v a n m i j n m o e d e r. Va n afdankertjes naar nieuwe computers. Van langzame verbindingen naar misschien wel glasvezel in de nabije toekomst. Van goedbedoelde hulp van familie en kennissen naar professionele hulp van ict'ers op school, bovenschools en externe professionals. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Sociaal statuut SPO De Liemers Met de vakcentrales is vorige maand een akkoord bereikt over een sociaal statuut bij SPO De Liemers. Dit sociaal statuut heeft betrekking op de medewerkers in de vervangingspool. Ze werken onder verantwoordelijkheid van het PON, maar zijn officieel benoemd bij SPO De Liemers. Een vervangingspool kent geen brinnummer en daardoor is benoeming bij een schoolbestuur noodzakelijk. Het sociaal statuut houdt in dat er een scheiding (compartimenten) is aangebracht tussen de werknemers werkzaam bij SPO De Liemers en de werknemers die werken in de vervangingspool. Hierdoor is het mogelijk om bij formatieve knelpunten maatregelen te treffen bij het betrokken personeelsbestand, waar de problemen zijn ontstaan. Op De Wissel is er in en na de zomervakantie een start gemaakt met een pilot van Om klaar te zijn voor de toekomst voor onze kinderen. Zoals bij iedere pilot kan en mag er dan ook van alles misgaan en dat deed het ook in het begin. Gelukkig was de knowhow er van de heren van om alles op te lossen. Dit ging zo goed dat we binnen de stichting besloten om te stoppen met QLiCT. We hebben op De Wissel nu een computerpark dat klaar is voor de toekomst. Het is snel, stabiel en heeft al meer mogelijkheden dan enkele maanden geleden. Het echte pluspunt echter is dat de heren van meedenken om oplossingen te vinden om echt bij de tijd Personeelsplanning De teldatum 1 oktober is onlangs gepasseerd. Naast de melding aan de minister kunnen nu ook weer de gegevens voor de prognoses van " in beweging" worden opgevraagd. Omdat naast leerlingaantallen ook prognoses en personele mutaties worden gevraagd spreken we in dit verband van personeelsplanning. Binnenkort kunt u de vragenlijsten van ons dan ook tegemoet zien. Wij verzoeken u om de gegevens voor 1 januari 2012 aan te leveren. 4 Payroll In de ALV van juni is afgesproken dat het voorkomen van rechtspositionele verplichtingen bij de besturen een belangrijk taak is. Uitgangspunt is dat vacatures aan de leden worden aangeboden en deze worden bij voorrang ingevuld met vast personeel van PON-leden. Lukt dit niet door gebrek aan geschikte vaste PONleerkrachten, dan kan na overleg met het mobiliteitscentrum, tot andere tijdelijke invulling worden overgegaan. Om rechtspositionele verplichtingen en verdringing van zittend personeel te voorkomen is afgesproken deze tijdelijke leerkrachten aan te stellen op basis van payroll. Dit geldt ook bij vervanging in het kader van ouderschapsverlof en bij uitbreiding van aanstellingen. Voor de goede orde merken wij op dat payroll een tijdelijke oplossing is en niet leidt tot vaste verplichtingen. Daarnaast is het niet de bedoeling om payroll voor vervanging van personeel in te zetten. Vervanging van

5 personeel loopt in beginsel via de vervangingspool. te blijven. Tablets komen eraan en hier en daar gebruiken we al mobieltjes binnen de school. PON heeft voor de leden een speciaal tarief bedongen bij Driessen HRM_Payroll, maar de keuze voor een payroll-organisatie is aan de besturen. Wenst u gebruik te maken van de voordelige payroll tarieven dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw eigen contactpersoon bij Driessen: Leslie Arts, of FORMATIE ENLaak PERSONEEL en Marjolein Op de Ook voor al uw vragen over payroll kunt u bij hen terecht. Zij maken graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. Jammer is wel dat ik de afdankertjes niet meer bij mijn moeder kwijt kan. Gerald van der Lee Directeur De Wissel. Voorlichting Uit de contacten met de leden blijkt dat grote behoefte bestaat aan voorlichting aan directie en personeel. Voorlichting over de mogelijkheden van mobiliteit, de risico's, de gevolgen van het overstappen, wie komt er in aanmerking voor mobiliteit etc. Wij willen graag die voorlichting bij u komen verzorgen. Besturen die van dit aanbod gebruik wensen te maken kunnen dit kenbaar WOORDFOTO De initiatiefnemers van Kleuternetwerk en Leskist.nl Ard en Annerieke Huizinga hebben een nieuwe website gemaakt: Woordfoto.nl. Op Woordfoto vind je een verzameling foto s die je kunt inzetten voor educatief gebruik. Bijvoorbeeld bij themawerk of op het digibord. De initiatiefnemers van Woordfoto.nl hopen via de foto s een extra bijdrage te kunnen leveren aan de woordenschatontwikkeling Met vriendelijke groet, Namens het PON, Fred Ruijling, Projectleider mobiliteit en strategie ( , WIJZIGINGEN LEVENSLOOPREGELING: WAT U MOET WETEN link U hebt vast al gehoord dat de levensloopregeling gaat veranderen. Alleen als u op 31 december 2011 meedoet aan levensloop met een saldo van minimaal euro, kunt u ook na 1 januari 2012 mee blijven doen aan levensloop. De voordelen voor u: CARTOON Sparen met fiscaal voordeel (tot 210% van uw salaris). Een regeling waar u zoveel geld met fiscaal voordeel kunt inleggen komt er waarschijnlijk nooit meer Eerder stoppen met werken blijft mogelijk Maar wat betekenen deze wijzigingen concreet voor u? Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Hieronder zetten we ze voor u op een rij: U hebt een levenslooppolis bij Loyalis en Gratis digiboeken Sinterklaas met lesactiviteiten Drie nieuwe gratis Sinterklaasprentenboeken en lesmateriaal voor de groepen 1 tot en met 5 op de website Het begint met lezen. De prentenboeken om (voor) te lezen zijn dit jaar geschreven door Yvon Jaspers, Ronald Giphart en Arjan Ederveen. Je vindt de 5 op bedraagt uw saldo of meer In dat geval verandert er voor u niets: uw polis valt onder de zogenaamde overgangsregeling en blijft gewoon bestaan. U kunt blijven inleggen onder de oude voorwaarden. Houd uw saldo goed in de gaten, want wanneer u een levensloopverzekering hebt met daarin de varianten Rendement en/of Aandelen kan uw saldo onder invloed van schommelingen op de beurs wijzigen. Om er zeker van te zijn dat uw saldo op minimaal bedraagt, kunt u (tijdelijk) switchen naar de variant Levensloop Zeker. Uw actuele levensloopsaldo kunt u op elk moment checken op MijnLoyalis. op dit moment bedraagt uw saldo nog geen U hebt twee mogelijkheden: u vult uw tegoed aan tot of stopt met inleggen. 1. Kiest u ervoor uw tegoed aan te vullen tot 3 000? Dat kan tot uiterlijk U profiteert direct van belastingvoordeel: een storting van 500 bruto op uw levenslooppolis kost u slechts 300 netto. Wij helpen u daar graag bij. Wanneer u inlegt in de varianten Levensloop Rendement en/of Aandelen, dan is het moeilijk uw saldo per te voorspellen. U kunt uw saldo via MijnLoyalis in de gaten houden en eventueel op het laatste moment nog aanvullen door gebruik te maken van uw decembersalaris of eindejaarsuitkering. Wij helpen u hier graag bij. U kunt ook tijdelijk naar de variant Levensloop Zeker switchen. Dan weet u zeker dat uw saldo op minimaal 3000 bedraagt.

6 digitale versie van de boeken op Bij elk boek kun je lesactiviteiten downloaden. 2. Besluit u te stoppen met inleggen? Dan wordt uw levenslooppolis stopgezet. U kunt het gespaarde tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof of laten staan en uiterlijk per belastingvrij omzetten naar vitaliteitssparen. De levensloopverlofkorting vervalt vanaf De opgebouwde verlofkorting kunt u verzilveren op het moment dat u uw levenslooptegoed opneemt. link U hebt (nog) geen levenslooppolis bij Loyalis Hebt u op dit moment geen levenslooppolis bij Loyalis, maar wilt u toch sparen om er een tijdje tussenuit te gaan of eerder te stoppen met werken? U kunt nog tot en met een levenslooppolis afsluiten in de variant Levensloop Zeker. U moet er dan wel voor zorgen dat er op minimaal op uw levenslooppolis staat. Maar gelukkig profiteert u direct van belastingvoordeel: een bruto inleg van kost u slechts netto. DRIEJARIG CONTRACT MET Let op: u mag wettelijk gezien alleen een levenslooppolis openen als u in 2011 (nog) niet aan een spaarloonregeling meedoet. Alleen een levensloopregeling maakt eerder stoppen met werken mogelijk. Een goed vooruitzicht voor de langere termijn! Vragen? Ga op de website van Loyalis naar de speciale pagina over levensloop en vitaliteitssparen. Hier vindt u ook een lijst met veelgestelde vragen en gerelateerde artikelen over het vervallen van de spaarloonregeling en het pensioenakkoord. Op donderdag 24 november is door en SPO De Liemers een driejarig onderhoudscontract afgesloten. Voor waren André Klabbers en Edwin Sliekers aanwezig, SPO De Liemers werd vertegenwoordigd door Toon Geluk en Gerard Holtus. Op vrijdag 25 november wordt als eerste school De Ds. Jonkersschool in Lathum voorzien van het nieuwe netwerk, op 2 december volgt de St. Martinusschool in Zevenaar. Een overzicht wanner de andere scholen aan de beurt zijn volgt volgende week. Vergelijking levensloop - spaarloon - vitaliteitssparen Levensloop, spaarloon, vitaliteitssparen? Wat zijn de verschillen? Zijn er overeenkomsten? Met welke regeling kan uw werknemer zijn spaardoel realiseren. Onderstaande vergelijkingstabel maakt het snel helder. Doel Levensloop Spaarloon Vitaliteitsregeling Vermogen opbouwen om onbetaald verlof te financieren. Met name gebruikt om eerder te kunnen stoppen met werken. Geen specifiek doel. Men kan dit jaar bruto inleggen en volgend jaar het bedrag netto laten uitkeren. Geen specifiek doel. Vrij opneembare aanvulling op het inkomen. Bruikbaar voor bijvoorbeeld verlenen van zorg, deeltijdpensioen of scholing. Alleen toegankelijk voor werknemers. Regeling in de inkomstenbelasting. Toegankelijk voor werknemers en ondernemers. Doelgroep Regeling in de loonbelasting. Alleen toegankelijk voor werknemers. Inleg Maximaal 12% van het loon per jaar. Maximaal 613 per jaar. Werknemers die op tussen 51 en 56 jaar oud waren, mogen meer sparen dan 12% van het loon. Maximaal per jaar. Maximaal saldo Feitelijk geen maximaal saldo. Inleg Onbeperkt. niet meer mogelijk als het saldo aan het eind van een jaar meer is dan 210% van het in dat jaar verdiende loon. Maximaal Na opname opnieuw gefaciliteerd sparen mogelijk tot het maximum. Opname Alleen voor de financiering van onbetaald verlof. De regeling kan daarom gebruikt worden om voltijds vervroegd te kunnen uittreden. In 2012 mag het bedrag worden opgenomen zonder voorwaarden. Deelnemer bepaalt zelf het moment en doel van opname. Deelnemer van 62 jaar of ouder mag maximaal opnemen. Fiscaliteit Fiscaal gefaciliteerd via de loonbelasting. Bruto inleg, netto opname. Voordeel maximaal 319 (52% van 613). Storting fiscaal aftrekbaar in box 1. Heffing belasting pas bij opname van het tegoed. Het opgebouwde tegoed wordt niet belast in box 3. Voordelen Jaarlijke inleg substantieel bedrag: 12% van jaarinkomen Saldo mogelijk tot 210% van jaarsalaris Alleen voor financiering verlof Voltijds vroegpensioen gedurende langere periode mogelijk, bijvoorbeeld 3 jaar voor AOW-datum geheel stoppen met werken met 70% jaarinkomen. Alleen in 2011 nog fiscaal voordeel mogelijk. Dat is een relatief laag bedrag. Er is een heffing van 25% voor werkgevers Geen opnamebeperking tot 62 jaar. Alle belastingplichtigen met inkomen uit werk, ook ondernemers, kunnen meedoen Deeltijd vroefpensioen mogelijk De regeling is eenvoudiger uit te voeren voor werkgevers KIJKEN IN ELKAARS KEUKEN 6 Leren van elkaar De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs zijn in volle gang en beginnen

7 langzamerhand wat meer duidelijkheid te krijgen. Wat de directe consequenties zijn voor diverse scholen en hun leraren is nog niet helder. Er komt zorgplicht voor alle besturen, iedere school maakt een zorgprofiel en vanuit het samenwerkingsverband gaan de middelen ingezet worden. We hebben in ons samenwerkingsverband (swv) een gezamenlijk doel; onderwijs op FORMATIE ENiedere PERSONEEL maat, passend voor leerling. De opdracht voor iedere school is het realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen. Het swv wil een lerende organisatie zijn. Het belangrijkste kenmerk van elke lerende organisatie is de externe gerichtheid; wat gebeurt er buiten en wat betekent dat voor binnen? In de praktijk zien we dat de scholen veel naar binnen gericht zijn. SPO De Liemers en sbo De Schilderspoort willen een eerste stap zetten om de externe gerichtheid te vergroten. Dit willen ze doen door leraren en intern begeleiders bij elkaar in de keuken te laten kijken en te laten proeven. Concreet betekent dit dat we een stage willen regelen waarbij leraren uit het basisonderwijs (bao) gaan kijken in het speciaal basisonderwijs (sbo) en andersom. Op deze manier maken we kennis met elkaar, krijgen we begrip voor elkaar en kan er expertise uitgewisseld worden. Hoe gaat dit proces eruit zien: 1) Informatieronde 2) Voorjaar 2012-zomer 2012: a. Intekenen voor stage eerste ronde b. Match realiseren c. Stage binnen bao sbo (werken met een onderzoeksvraag of kijkwijzer) 3) Zomer 2012-kerst 2012: a. Intekenen voor stage tweede ronde b. Match realiseren c. Stage binnen bao - sbo 4) Evaluatie in november 2012 We hopen door deze uitwisseling een bijdrage te leven aan een lerende organisatie: TEAM: Together Everyone Achieves More Jolanda Derksen (directeur sbo De Schilderspoort) BELANGRIJKE DATA 13 december december januari januari januari directeurenberaad ict-vergadering (uitleg netwerk GMR-vergadering Bestuurvergadering IB-bijeenkomst

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 12,nr. 4. DATUM: 20

Nadere informatie

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking

Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Krimp in relatie tot bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling, voormalig rector, interim-manager, verandermanager, projectleider mobiliteit bij het PON (cao-onderhandelaar, belangenbehartiger VOS/ABB) 13

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08

Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband 28.08 nr 3 februari 2012 2013 informatie voor personeel met o.a. 1 Eindopbrengsten BHV Kwartiermaker Nieuwe Samenwerkingsverband van Loyalis 5 Bereikbaarheid 2 Bericht van ABP 3 Jubilea Bericht Eindopbrengsten

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

koef lits IPAP Foto impressie dag van de leraar, 5 oktober 2011

koef lits IPAP Foto impressie dag van de leraar, 5 oktober 2011 koef lits 2 nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. jaargang 2 november 2011 IPAP Binnen de St. KOE is er de afgelopen tijd op verschillende manieren aandacht besteed aan een verzekering voor

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

Levensloopregeling Informatie voor werknemers

Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Informatie voor werknemers Levensloopregeling Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen. Dit spaargeld kan worden gebruikt voor een periode van

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 11, nr. 2. DATUM: 26

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling

Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling Aanpassing pensioenregelingen n.a.v. nieuwe wetgeving rond VUT, prepensioen en levensloopregeling (klik op logo om onze website te bezoeken) Aan de cliënten Breda, 19 oktober 2005 1. Inleiding De Eerste

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat kun je met levensloop? Met levensloop spaar je voor vrije tijd. Tijd voor jezelf of voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. De

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst

Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! over de levensloopregeling. Informatiebijeenkomst Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Vanaf 1 januari 2006: sparen voor vrije tijd! Informatiebijeenkomst over de levensloopregeling en het ABN AMRO LevensloopPlan Universiteit Leiden 0106 BB/BV/HRM

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Levensloopregeling: nieuw overgangsrecht met ingang van 2013 Versie: 30 januari 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000...1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Sparen. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Sparen Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Nu sparen en straks genieten Wie regelmatig wat geld opzij zet, kan al snel een aardig bedrag bij elkaar sparen. Wel zo handig voor onvoorziene

Nadere informatie

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals:

Levensloopregeling. De levensloopregeling kan worden gebruikt voor elke vorm van verlof, zoals: Levensloopregeling Inhoudsopgave: Uitleg levensloopregeling... 1 Rekeningnummer levensloopregeling... 2 Voorbeeld 12% Over het brutoloon... 4 Loonberekening:... 4 Kosten werkgever:... 5 Grondslagen:...

Nadere informatie

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel.

Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang uur in het bestuursgebouw van O2A5 in Arkel. GMR O2A5 Aan de leden van de GMR O2A5, Arkel, 21 maart 2013 Dames en heren, Hierbij nodigen we jullie uit voor de vergadering van de GMR van O2A5 op 3 april, aanvang 20.00 uur in het bestuursgebouw van

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

Notulen vergadering MR

Notulen vergadering MR Notulen vergadering MR Datum: 28 maart 2017 Tijd: 20:00 uur Locatie: RKBS Sint Jan, Dongen Aanwezig: Leerkrachten: Iris, Marieke Ouders: Ingrid, Inge (voorzitter), Barbara Vanuit GMR: Mark Wempe Verslag

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat is levensloop? De voordelen van Loyalis Levensloop Soms wil je een paar maanden niet of minder

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Beste ouder(s), verzorger(s),

Waterlandjournaal. Beste ouder(s), verzorger(s), Waterlandjournaal Jaargang 4 nr. 6 27 januari 2017 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie Vervolg nieuws van de directie Nieuws vanuit de OR Nieuws vanuit de MR Quest-memo

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Interpolis LevensloopFonds. voor u als werknemer

Interpolis LevensloopFonds. voor u als werknemer Interpolis LevensloopFonds voor u als werknemer Wesley Idsinga, 19 jaar, slager. Het begon met een bijbaantje in deze slagerij op mijn dertiende. Ik wilde dat toen graag en heb er nooit spijt van gekregen.

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders FAQ Schoolbesturen en schoolleiders Vraag Aanmelding en voorwaarden Antwoord 1 Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren? Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs,

Nadere informatie

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier!

maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! MUZEJOURNAAL WEEK 9 en 10; VRIJDAG 26 februari 2016 AGENDA maandag 29 februari dinsdag 1 maart Versieren voor Kunstproject Papier hier! woensdag 2 maart Opening Papier hier! donderdag 3 maart vrijdag 4

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet

a. In het in onderdeel N opgenomen artikel 8.11, derde lid, van de Wet 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Het in artikel I, onderdeel W, opgenomen

Nadere informatie

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen?

Levensloopregeling vanaf Opnemen of doorsparen? Levensloopregeling vanaf 2013. Opnemen of doorsparen? Inhoud Algemene uitleg levensloop... 1 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van minder dan 3.000... 2 Levenslooptegoed op 31 december 2011 van 3.000

Nadere informatie

Ik hoop van harte dat veel ouders de moeite nemen om de vragenlijst in te vullen!

Ik hoop van harte dat veel ouders de moeite nemen om de vragenlijst in te vullen! Beste ouder (s), Op het Festival willen we voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Op alle mogelijke terreinen, in de vorige maarteditie heb ik u nog over onze speerpunten

Nadere informatie

Levensloopregeling. Stappenplan

Levensloopregeling. Stappenplan Levensloopregeling Levensloopregeling per 01-01-2006. Met de levensloopregeling kunnen werknemers sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. De levensloopregeling kan worden

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN LEVENSLOOPREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Uitvoeringsregeling Regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden RU Nijmegen vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 juli 2006, bekrachtigd in het Lokaal

Nadere informatie

Het profijt van levensloop

Het profijt van levensloop Bron: K.P. Goudswaard en K. Caminada, Het profijt van levensloop, Economisch Statistische Berichten, 17 november 2006, blz. 598-600. Het profijt van levensloop Kees Goudswaard en Koen Caminada Beide auteurs

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 So Mikado Stiemensweg 175 Meivakantie; Na een lang blok van 10 weken met enerverende activiteiten kan ik u vertellen dat we als team echt toe zijn aan de meivakantie! Afgelopen

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk)

LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) LEVENSLOOPREGLEMENT Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijk, Weststellingwerf en Westerveld ( SVO Wolvega/Steenwijk) Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2 van ABC Janssen Deze Inkomensvooruitblik is samengesteld op basis van uw gegevens bij uw pensioenfonds en Loyalis. Daardoor is de Inkomensvooruitblik een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen.

Nadere informatie

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid

Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Notitie Toelichting op het mobiliteitsbeleid Aanleiding In het afgelopen schooljaar 2010-2011 is O2A5 geconfronteerd met een daling van het aantal leerlingen. Deze krimp had tot gevolg dat er voor één

Nadere informatie

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO)

Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Formulier 4: Melding opnemen levenslooptegoed (artikel 6a:9 CAR/UWO) Gegevens deelnemer Achternaam: Voorletters: Geboortedatum: Sofi-nummer: Personeelsnummer: Dienst/afdeling: Levensloopinstelling: Levenslooprekeningnummer:

Nadere informatie

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08

MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. MARZ (070) 373 8021 onderwerp Ouderschapsverlof Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk MARZ/CVA/U200600334 Lbr. 06/40 CVA/LOGA 06/08 bijlage(n)

Nadere informatie

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst!

Namens alle meesters en juffen: gefeliciteerd en een leuke dag toegewenst! Jaargang 21 nummer 7 Vrijdag 5 december 2014 Agenda 5 19 december 2014 maandag 8, en 15/woensdag 10 en 17 december en donderdag 11 en 18 december donderdag 18 december vrijdag 19 december Bijbelrooster

Nadere informatie

Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs

Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs Woord vooraf De subwerkgroep Personeel & Onderwijs heeft als taak gekregen om verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus op de genoemde

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015

Levensfasebewust personeelsbeleid. > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 Levensfasebewust personeelsbeleid > Uitwerking van hoofdstuk 7 CAO VO 2014-2015 31 maart 2015, versie 3 Vastgesteld door College van Bestuur Instemming verleend door GMR d.d. 07 april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering AGENDA nr. 19 Dinsdag 20 juni schoonmaakavond Woensdag 21 juni inloopochtend Maandag 26 juni studiedag Dinsdag 27 juni staken Donderdag 29 juni GMR-vergadering Vrijdag 30 juni rapporten mee Vrijdag 30

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken

Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten. voor even of eerder stoppen met werken Fiscaal vriendelijk geld opzij zetten voor even of eerder stoppen met werken Metaal en Techniek heeft zijn eigen levensloopregeling MT Levensloop is de levensloopregeling voor alle werknemers in de Metaal

Nadere informatie

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015

Levensloopregeling zoals opgenomen in de arbeidsvoorwaardenregeling t/m 30 september 2015 Levensloopregeling De levensloopregeling is per 2012 door het kabinet afgeschaft. Deze regeling hield in dat een werknemer een bedrag van maximaal 12% van zijn brutoloon per jaar kon sparen in een levensloopregeling

Nadere informatie

Interpolis LevensloopFonds

Interpolis LevensloopFonds 70706_Levensloop werkgev v4 09-12-2005 14:19 Pagina 1 Interpolis LevensloopFonds voor u als werkgever 70706_Levensloop werkgev v4 09-12-2005 14:19 Pagina 2 Wesley Idsinga, 19 jaar, slager. Het begon met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie

Nr. 2015-2016. Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval. 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie Nr. 2015-2016 Belangrijke data: 5 februari schoolcarnaval 8 t/m 12 februari carnavalsvakantie 2 maart: meegeven resultatenoverzicht methode onafhankelijke toetsen 3 maart: retour opgave 10 min. gesprekken

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder Notulen GMR overleg Plaats Marum Datum Maandag 31 maart 2015 Tijd: Aanwezig: Afwezig m.k.: Notulist: 19.30 21.30 uur Deniece, Gerrit, Maarten, Corjan, Erik, Greet, Miranda, Martine, Alje, Evelien, Pieter

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 14, 10 april 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 14, 10 april 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 14, 10 april 2015 Kalender: 11 april Voorjaarsmarkt 17 april Moerdijk Schoon, voor groep 4, 5, 6 en 8 20 april Groep 8 op bezoek bij de RK-kerk 20 april Entreetoets groep 7

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis Informatieavond donderdag 7 september

jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis Informatieavond donderdag 7 september Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 20, nummer 1 1 september 2017 Beste ouders, Inmiddels is de school weer gestart en zijn de lessen in volle gang. De leerlingen zijn enthousiast

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering

Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Collectieve Arbeidsongeschiktheid verzekering Door de Wet Inkomensvoorziening bij Arbeidsongeschiktheid (WIA) is het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers fors toegenomen.

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 8 november 2016 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2, Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers dhr. R. van den Hove mevr.

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie