Leerplan Frans. Ingediend door het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) VSKO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplan Frans. Ingediend door het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) VSKO."

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat BRUSSEL Leerplan Frans Ingediend door het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) VSKO. Dit leerplan vervangt het Leerplan Frans, VVKBaO, Doelgroep De leerlingen van het gewoon basisonderwijs, in het kader van het verplichte leergebied Frans in het vijfde en zesde leerjaar gewoon lager onderwijs (Decreet basisonderwijs 25 februari 1997, art. 43). Samenhang met het curriculum Frans in het secundair onderwijs Naargelang van het talenbeleid van de school sluit het leerplan al dan niet aan op een aanbod taalinitiatie Frans in de leerjaren die aan het vijfde leerjaar van de basisschool voorafgaan. Het onderwijs volgens het leerplan is de basis voor het vak Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs. Samenhang met de eindtermen Naast de leerplandoelen zijn de nummers van de eindtermen vermeld waar de leerplandoelen op terugslaan (cf. 30 april 2009 Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs). Verschillende leerplandoelen kunnen naar een zelfde eindterm verwijzen. Leerplandoelen waar geen nummer van een eindterm naast staat, zijn toegevoegde doelen. Om de relatie te leggen tussen de eindtermen en de leerplandoelen is voor de gebruiker bijkomend een concordantielijst aan het leerplan toegevoegd. In deze lijst staan de nummers van de leerplandoelen naast de genummerde en uitgeschreven eindtermen. Materiële vereisten Voor de realisatie van het leerplan is op school minimaal nodig: - op het niveau van de school: radio cd-speler video- / dvd-recorder televisie de cd s, videobanden of dvd s, software die horen bij de gebruikte leermiddelen aanvullend audio- en beeldmateriaal aansluitend bij de leefwereld en het niveau van de leerlingen Leerplan Frans 1

2 computer(s) internetaansluiting of toegang tot ICT-lokaal (pc-lokaal) eenvoudig lied- en versjes-/ gedichtenboek, aansluitend bij het niveau van de leerlingen eenvoudige prenten- en/of leesboeken aansluitend bij de leefwereld en het niveau van de leerlingen naslagwerken (grammatica, cultuur) - op het niveau van de leerlingengroep: enkele vertalende woordenboeken Frans-Nederlands / Nederlands-Frans; aangepast aan het taalniveau van de leerlingen (in voldoende aantal) een verklarend (beeld)woordenboek, aangepast aan het taalniveau van de leerlingen Toelichting bij het gebruik van het leerplan De vermelde leerplandoelen slaan terug op kennis, vaardigheden en attitudes die op verschillende beheersingsniveaus door de leerlingen kunnen worden verworven. In het leerplan worden beheersingsniveaus gekoppeld aan de leerlingengroepen waarin aan het leerplandoel wordt gewerkt. Door middel van codes geeft het leerplan een indicatie voor die koppeling. Het betreft weliswaar een algemene indicatie waar de individuele school, conform haar context en leerlingenpopulatie van kan afwijken. Dat wil zeggen dat ze bepaalde beheersingsniveaus voor bepaalde leerlingengroepen vroeger of later als doel vooropstelt. Bovendien kunnen de leerkrachten, voor de realisatie van adaptief onderwijs, de nagestreefde beheersingsniveaus voor de individuele leerling variëren. De codes verwijzen op de volgende manier naar een beheersingsniveau: streepjeslijn = De leerlingen nemen kennis van iets. Ze worden zich al bewust van een stuk werkelijkheid. Ze merken al nu en dan een relatie op, zij het vaag en nog niet geordend in een eigen gemaakte kennisstructuur. Ze proberen al eens iets uit om een probleem op te lossen en stellen effecten vast die ze evenwel nog niet echt kunnen duiden en waar ze de systematiek nog niet van inzien. vette lijn = De leerlingen beheersen een begrip, relatie en structuur (= ordeningsmiddel), een vaardigheid, een techniek of een attitude op een elementair niveau. Dat wil zeggen dat ze datgene wat in het voorbije onderwijsleerproces werd verworven, kunnen toepassen in een herkenbare leercontext of taak. Dat is een taak die aan die competentie refereert en appelleert. Hier is sprake van nabije transfer, nog niet van een gevarieerde toepassing in allerlei situaties die ver af liggen van de oorspronkelijke onderwijsleersituatie. Er is sprake van een soort toepassing op vraag. De leerlijn volgens dewelke het leerplan in een school gerealiseerd wordt, ontstaat door de volgorde waarin het schoolteam de leerplandoelen doorheen de leerjaren nastreeft, in combinatie met de spreiding van (opeenvolgende) beheersingsniveaus van een leerplandoel over de verschillende leerjaren. Leerplan Frans 2

3 LUISTEREN 5 6 ET L 1 De leerlingen herkennen en onderscheiden de Franse uitspraak in voor hen bestemde gesproken en gezongen teksten ( 1 ). L 1.1 L 1.2 L 1.3 L 1.4 L 2 L 2.1 L 2.2 L 2.3 L 3 Franse klanken, (voor)namen, woorden en zinnen herkennen en onderscheiden. De klemtoon (op laatste stemhebbende lettergreep) herkennen (bv. copain, copine). De intonatie bij een mededeling, een vraag, een uitroep herkennen. De verbinding tussen woorden als bouwsteen voor de zinsmelodie herkennen (bv. ils ont). De leerlingen bepalen het onderwerp in voor hen bestemde teksten ( 1 ). Het onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, gesprekken, reclameboodschappen, weerberichten. Het onderwerp bepalen in narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen. Het onderwerp bepalen in artistiek-literaire teksten zoals liedjes, versjes, gedichten, tekenfilms. De leerlingen begrijpen en reageren gepast op voor hen bestemde teksten ( 1 ). ET.1 ET.1 ET.1 ET.1 ET.2 L 3.1 L 3.2 L 4 Prescriptieve teksten zoals korte, eenvoudige opdrachten, instructies, frequent gebruikte waarschuwingen begrijpen en er gepast op reageren: o.a. in verband met het klasgebeuren, bij een taak, bij een spel. De volgorde van narratieve teksten zoals een gebeurtenis, verhaal reconstrueren aan de hand van illustraties, voorwerpen, zinnen, schema s De leerlingen selecteren de informatie uit informatieve en narratieve teksten( 1 ) aan de hand van een vooraf gegeven luisteropdracht. ET.2 ET.2 ET.3 Leerplan Frans 3

4 L5 De leerlingen zetten in functie van het luisterdoel strategieën in. 5 6 ET ET.4 L 5.1 Het luisterdoel bepalen. ET.4 L 5.2 Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de luistertaak te oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen, gehoord en geleerd hebben. L 5.3 Hypothesen vormen over de inhoud van de tekst. ET.4 L 5.4 L 5.5 L 5.6 L 5.7 L 5.8 L 5.9 L 6 Aandacht geven aan de intonatie, het spreekritme en de lichaamstaal van de spreker. Gebruik maken van het aangeboden ondersteunend visueel en auditief materiaal. De vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden. Te kennen geven dat ze iets niet begrepen hebben. Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen. Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een boodschap al dan niet begrepen is. De leerlingen zijn bereid om in diverse situaties mondelinge boodschappen te beluisteren en hun verworven luistervaardigheden te gebruiken. ET.4 ET.4 ET.4 ET.25* Tekstkenmerken ( 1 ) Onderwerp concreet eigen leefwereld en dagelijks leven Uitspraak, articulatie, intonatie heldere uitspraak zorgvuldige articulatie duidelijke, natuurlijke intonatie standaardtaal Taalgebruikssituatie concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties zonder storende achtergrondgeluiden meestal met visuele ondersteuning tot hen of tot hun leeftijdsgroep gericht Tempo en vlotheid langzaam tempo met pauzes waar nodig Structuur/ Samenhang/ Lengte korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente voegwoorden elementaire tekststructuur zeer korte teksten met expliciete informatie ook met redundante of herhaalde informatie Woordenschat en taalvariëteit zeer frequente woorden eenduidig in de context standaardtaal informeel en formeel Leerplan Frans 4

5 LEZEN Le 1 De leerlingen bepalen het onderwerp in voor hen bestemde teksten ( 1 ). 5 6 ET ET.5 Le 1.1 Le 1.2 Le 1.3 Le 1.4 Le 2 Het onderwerp bepalen in informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, reclameboodschappen, affiches, schema s, weerberichten, brieven, s. Het onderwerp bepalen in prescriptieve teksten zoals recepten, knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen. Het onderwerp bepalen in narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen. Het onderwerp bepalen in artistiek-literaire teksten zoals liedjes, versjes, gedichten, stripverhalen. De leerlingen bepalen de hoofdgedachte in voor hen bestemde teksten( 1 ). ET.5 ET.5 ET.5 ET.5 ET.6 Le 2.1 Le 2.2 Le 2.3 Le 2.4 De hoofdgedachte bepalen in informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, reclameboodschappen, affiches, schema s, weerberichten, brieven, s. De hoofdgedachte bepalen in prescriptieve teksten zoals recepten, knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen. De hoofdgedachte bepalen in narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen. De hoofdgedachte bepalen in artistiek-literaire teksten zoals liedjes, versjes, gedichten, stripverhalen. ET.6 ET.6 ET.6 ET.6 Leerplan Frans 5

6 Le 3 De leerlingen volgen de gedachtegang in voor hen bestemde teksten ( 1 ). 5 6 ET ET.7 Le 3.1 Le 3.2 Le 4 De gedachtegang volgen in prescriptieve teksten zoals recepten, knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen. De gedachtegang volgen in narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen. De leerlingen selecteren de gevraagde informatie uit voor hen bestemde teksten ( 1 ). ET.7 ET.7 ET.8 Le 4.1 Le 4.2 Le 4.3 Le 5 De gevraagde informatie selecteren uit informatieve teksten zoals aankondigingen, opschriften, mededelingen, reclameboodschappen, affiches, schema s, weerberichten, brieven, s. De gevraagde informatie selecteren uit prescriptieve teksten zoals recepten, knutselopdrachten, stappenplannen, aanwijzingen. De gevraagde informatie selecteren uit narratieve teksten zoals verhalen, gebeurtenissen. De leerlingen zetten in functie van het leesdoel strategieën in. ET.8 ET.8 ET.9 Le 5.1 Het leesdoel bepalen. ET.9 Le 5.2 Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de tekst te oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen, gehoord, gezien en geleerd hebben. Le 5.3 Hypothesen vormen over de inhoud van de tekst. ET.9 Le 5.4 Relaties leggen tussen de tekst en het aangeboden ondersteunend visueel materiaal. ET.9 Le 5.5 De vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden. ET.9 Le 5.6 De vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context. ET.9 Leerplan Frans 6

7 5 6 ET Le 5.7 Herlezen wat onduidelijk is. ET.9 Le 5.8 Le 5.9 Al dan niet digitale informatiebronnen zoals een woordenlijst of een (beeld)woordenboek raadplegen. Zich blijven concentreren/doorzetten ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen. ET.9 ET.9 Le 5.10 Nadenken over mogelijke oorzaken waarom een tekst al dan niet begrepen is. Le 6 De leerlingen zijn bereid om Franse teksten te lezen en hun verworven leesvaardigheden te gebruiken. ET.25* Tekstkenmerken ( 1 ) Onderwerp concreet eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties meestal met visuele ondersteuning tot hen of tot hun leeftijdsgroep gericht Structuur/ Samenhang/ Lengte korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente voegwoorden elementaire tekststructuur korte teksten ook met redundante informatie Woordenschat en taalvariëteit frequente woorden eenduidig in de context standaardtaal informeel en formeel Leerplan Frans 7

8 SPREKEN S 1 De leerlingen zeggen beluisterde woorden en zinnen zo correct mogelijk na ( 1 ). 5 6 ET ET.10 S 2 S 2.1 S 2.2 De leerlingen verklanken (= luidop lezen) vooraf beluisterde en/of gelezen informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten ( 1 ). De leerlingen lezen een meermaals beluisterde tekst die ze in stilte meegelezen hebben luidop. De leerlingen lezen een meermaals beluisterde tekst die ze nadien voorbereiden luidop. ET.11 ET.11 ET.11 S 2.3 De leerlingen lezen een tekst die ze voorbereid hebben luidop. ET.11 S 3 S 4 S 5 De leerlingen vertellen met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten (1) na in de vorm van een opsomming. De leerlingen beschrijven met een vorm van ondersteuning een gebeurtenis, een verhaal, iets of iemand en doen dat onder de vorm van een opsomming. De leerlingen maken gebruik van elementaire omgangsvormen en beleefdheidsformules. ET.12 ET.13 ET.14 ET.17 S 6 De leerlingen zetten in functie van het spreekdoel strategieën in. ET.15 S 6.1 Het spreekdoel bepalen. ET.15 S 6.2 Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de spreektaak te oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen, gehoord en geleerd hebben. S 6.3 Gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal. ET.15 S 6.4 Gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal. ET.15 S 6.5 Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen uitdrukken. ET.15 Leerplan Frans 8

9 5 6 ET S 6.6 Nadenken over de mogelijke oorzaken waarom hun boodschap al dan niet goed overkomt. S 7 De leerlingen durven een boodschap in het Frans formuleren. ET.25* S 8 De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik. ET.26* Tekstkenmerken ( 1 ) Onderwerp concreet eigen leefwereld en dagelijks leven Uitspraak, articulatie, intonatie met een aanzet tot heldere uitspraak, zorgvuldige articulatie en natuurlijke intonatie standaardtaal Taalgebruikssituatie concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties met en zonder visuele ondersteuning Tempo en vlotheid met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen langzaam tempo Structuur/ Samenhang/ Lengte korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden elementaire tekststructuur zeer korte teksten Woordenschat en taalvariëteit zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en standaarduitdrukkingen standaardtaal informeel en formeel Leerplan Frans 9

10 MONDELINGE INTERACTIE MI 1 MI 2 MI 3 De leerlingen maken gebruik van elementaire omgangsvormen en beleefdheidsformules. De leerlingen nemen deel aan een gesprek door gepast te reageren op vragen, antwoorden en uitspraken en door zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen. De leerlingen zetten in functie van de mondelinge interactie strategieën in. 5 6 ET ET.14 ET.17 ET.16 ET.18 MI 3.1 Het doel van de interactie bepalen. ET.18 MI 3.2 Een beroep doen op hun voorkennis om zich op de interactie te oriënteren door na te gaan wat ze al over het onderwerp gelezen, gehoord en geleerd hebben. MI 3.3 Gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal. ET.18 MI 3.4 Te kennen geven dat ze iets niet begrepen hebben. ET.18 MI 3.5 MI 3.6 Vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te wijzen. Zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles begrijpen of kunnen uitdrukken. ET.18 ET.18 MI 4 De leerlingen durven in het Frans een gesprek te voeren. ET.25* MI 5 De leerlingen streven naar correct en verzorgd taalgebruik. ET.26* Tekstkenmerken Onderwerp concreet eigen leefwereld en dagelijks leven Uitspraak, articulatie, intonatie met een aanzet tot heldere uitspraak, zorgvuldige articulatie en natuurlijke intonatie standaardtaal Taalgebruikssituatie concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties met en zonder visuele ondersteuning Tempo en vlotheid met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen langzaam tempo Structuur/ Samenhang/ Lengte korte enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden elementaire tekststructuur zeer korte teksten Woordenschat en taalvariëteit zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en standaarduitdrukkingen standaardtaal informeel en formeel Leerplan Frans 10

11 SCHRIJVEN 5 6 ET Schr 1 De leerlingen kopiëren foutloos een tekst ( 1 ). ET.19 Schr.1.1 Een woord(groep) foutloos kopiëren Schr 1.2 Een zin foutloos kopiëren. Schr 1.3 Een tekst van meerdere zinnen foutloos kopiëren. ET.19 ET.19 ET.19 Schr 2 Schr 3 Schr 4 De leerlingen vullen een tekst ( 1 ) aan met schriftelijk aangeboden woorden. De leerlingen stellen een tekst ( 1 ) samen aan de hand van aangereikte bouwstenen. De leerlingen zetten in functie van het schrijfdoel strategieën in. ET.20 ET.21 ET.22 Schr 4.1 Het schrijfdoel bepalen. Schr 4.2 Het eigen werk nakijken en verbeteren. ET.22 ET.22 Schr 4.3 Zorg besteden aan hun geschreven werk. Schr 4.4 Zich blijven concentreren op de schrijftaak. ET.22 Schr. 4.5 Nadenken over mogelijke oorzaken waarom de schrijftaak al dan niet vlot Schr 5 De leerlingen tonen bereidheid en durf om te schrijven in het Frans. ET.25* Schr 6 De leerlingen zijn erop gericht om teksten correct te kopiëren. ET.26* Tekstkenmerken ( 1 ) Onderwerp concreet eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties Structuur/ Samenhang/ Lengte korte enkelvoudige zinnen elementaire tekststructuur zeer korte teksten Woordenschat en taalvariëteit zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en standaarduitdrukkingen standaardtaal informeel en formeel Leerplan Frans 11

12 DOMEINOVERSCHRIJDENDE DOELEN DO 1 De leerlingen maken bij het realiseren van de taaltaken voor luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en schrijven functioneel gebruik van de woorden en structuren uit de woordvelden persoonlijke gegevens, relatie tot anderen, dagelijks leven, eten en drinken, tijd, ruimte, natuur en het weer. 5 6 ET Persoonlijke gegevens, relatie tot anderen. DO1.1 Groeten en afscheid nemen. DO1.2 Begrijpen, vragen, meedelen wie iemand is, hoe iemand heet, hoe iemand er uitziet, welke nationaliteit hij/zij heeft. DO1.3 Begrijpen, vragen, meedelen wat iets is, hoe iets heet.. DO1.4 Begrijpen, vragen, meedelen hoe oud hij/zij is. DO1.5 Begrijpen, vragen, meedelen wanneer hij/zij jarig is. DO1.6 Begrijpen, vragen, meedelen van welk geslacht hij/zij is. DO1.7 Begrijpen, vragen, meedelen welke de familierelaties zijn. DO1.8 Begrijpen, vragen, meedelen waar hij/zij woont. DO1.9 Begrijpen, vragen, meedelen wat zijn/haar telefoon- of gsmnummer is. DO1.10 Begrijpen, vragen, meedelen hoe het gaat, hoe hij/zij zich voelt. DO1.11 Begrijpen, vragen, meedelen waar hij/zij pijn heeft (belangrijkste lichaamsdelen benoemen). DO1.12 Begrijpen, vragen, meedelen welke kleding hij/zij (niet) graag draagt. DO1.13 (Iemand) uitnodigen, een afspraak maken. DO1.14 Iemand bedanken. DO1.15 Een aanbod aannemen of afwijzen. Leerplan Frans 12

13 5 6 ET DO1.16 Iemand gelukwensen. DO1.17 Zich verontschuldigen. Dagelijks leven DO1.18 Begrijpen, vragen, meedelen wat hij/zij (niet) graag doet in de vrije tijd. DO1.19 Begrijpen, vragen, meedelen waar iets zich in huis bevindt. DO1.20 Begrijpen, vragen, meedelen naar welke school hij/zij gaat. DO1.21 Begrijpen, vragen, meedelen in welke klas hij/zij zit. DO1.22 Begrijpen, vragen, meedelen van eenvoudige formuleringen in klasverband. DO1.23 Begrijpen, vragen, meedelen welk schoolgerei hij/zij gebruikt. DO1.24 Begrijpen, vragen, meedelen hoe hij/zij zich verplaatst. DO1.25 De weg tonen/vragen. DO1.26 Begrijpen, vragen, meedelen waar iets is of plaatsvindt. DO1.27 Begrijpen, vragen, meedelen wat hij/zij nodig heeft, wil kopen. DO1.28 Begrijpen, vragen, meedelen hoeveel iets kost. DO1.29 Begrijpen, vragen, meedelen hoe iets is, welke kleur het heeft, wat hij/zij ervan vindt. DO1.30 Begrijpen, vragen, meedelen hoe groot iets is, hoe ver, hoe snel, hoe zwaar, DO1.31 Begrijpen, vragen, meedelen van wie iets (niet) is. Eten en drinken DO1.32 Begrijpen, vragen, meedelen wat hij/zij (niet) graag eet en/of drinkt. DO1.33 Begrijpen, vragen, meedelen welke maaltijd hij/zij neemt: ontbijt, middagmaal, avondmaal. Leerplan Frans 13

14 5 6 ET Tijd, ruimte, natuur, het weer DO1.34 Begrijpen, vragen, meedelen hoe laat het is. DO1.35 Begrijpen, vragen, meedelen welke dag, maand of welk jaar het is. DO1.36 Begrijpen, vragen, meedelen welk weer het is, zal zijn. DO1.37 Begrijpen, vragen, meedelen van informatie over seizoenen en belangrijke feesten. DO.1.38 Begrijpen, vragen, meedelen van elementaire gegevens over de natuur, over (huis)dieren en over planten. DO1.39 Begrijpen, vragen, meedelen wanneer iets gebeurt in het heden, de toekomst en het verleden. DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 Zinnen De leerlingen maken functioneel gebruik van voegwoorden en voorzetsels. De leerlingen maken functioneel gebruik van hoofdtelwoorden en frequente rangtelwoorden. De leerlingen maken functioneel gebruik van frequent gebruikte hoeveelheidsaanduidingen zoals un peu, beaucoup, trop, rien. De leerlingen maken bij het realiseren van de taaltaken voor luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en schrijven functioneel gebruik van grammaticale elementen. ET.23b DO 5.1 Ze maken gebruik van eenvoudige bevestigende, ontkennende en vragende zinnen. DO 5.2 Ze maken gebruik van persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp. ET.23b ET.23b Woorden DO 5.3 Ze maken gebruik van het gepaste lidwoord. DO 5.4 Ze maken gebruik van zelfstandige naamwoorden met aandacht voor het genus en het getal en de overeenkomst met andere woorden. ET.23b ET.23b Leerplan Frans 14

15 5 6 ET DO 5.5 Ze maken gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden. DO 5.6 Ze maken gebruik van infinitieven, werkwoordsvormen en tijdmarkeerders in functie van de tegenwoordige tijd en de futur proche. DO 5.7 Ze maken gebruik van zeer frequente vormen van de passé composé. ET.23b ET.23b ET.23b DO 6 DO 7 DO 8 De leerlingen denken na over taal(gebruik) binnen de vermelde taalgebruikssituaties (luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en schrijven) om zo hun functionele ondersteunende kennis te verstevigen en uit te breiden. De leerlingen maken gebruik van de suggesties en reacties van anderen om hun communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie, schrijven) te verbeteren. De leerlingen tonen belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun leefwereld, binnen en buiten de school. ET.24 ET.27* DO 9 De leerlingen tonen belangstelling voor de socioculturele wereld van de andere taalgebruikers. ET.27* Leerplan Frans 15

16 CONCORDANTIELIJST EINDTERMEN FRANS LEERPLAN FRANS 1 FRANS LUISTEREN In teksten met de volgende kenmerken Onderwerp o concreet o eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties o zonder storende achtergrondgeluiden o meestal met visuele ondersteuning o tot hen of tot hun leeftijdsgroep gericht Structuur/ Samenhang/ Lengte o korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente voegwoorden o elementaire tekststructuur o zeer korte teksten o met expliciete informatie o ook met redundante informatie Uitspraak, articulatie, intonatie o heldere uitspraak o zorgvuldige articulatie o duidelijke, natuurlijke intonatie o standaardtaal Tempo en vlotheid o langzaam tempo met pauzes waar nodig Woordenschat en taalvariëteit o zeer frequente woorden o eenduidig in de context o standaardtaal o informeel en formeel kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren: 1 het onderwerp bepalen in informatieve, narratieve en artistiek-literaire L 2, L 2.1, L 2.2, L 2.3 teksten; 2 de elementaire gedachtegang volgen van prescriptieve en narratieve L 3, L 3.1, L 3.2 teksten; 3 gevraagde informatie selecteren uit informatieve en narratieve teksten L 4 4 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe: L 5 zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles L 5.8 begrijpen; het luisterdoel bepalen; L 5.1 gebruik maken van ondersteunend visueel en auditief L 5.5 materiaal; hypothesen vormen over de inhoud van de tekst; L 5.3 de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden. L 5.6 Leerplan Frans 16

17 2 FRANS LEZEN In teksten met de volgende kenmerken Onderwerp o concreet o eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties o meestal met visuele ondersteuning o tot hen of tot hun leeftijdsgroep gericht Structuur/ Samenhang/ Lengte o korte enkelvoudige en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente voegwoorden o elementaire tekststructuur o korte teksten o ook met redundante informatie Woordenschat en taalvariëteit o frequente woorden o eenduidig in de context o standaardtaal o informeel en formeel kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren: 5 het onderwerp bepalen in informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten; Le 1, Le 1.1, Le 1.2, Le 1.3, Le de hoofdgedachte achterhalen in informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten; Le 2, Le 2.1, Le 2.2, Le 2.3, Le de gedachtegang volgen van prescriptieve en narratieve teksten; Le 3, Le 3.1, Le gevraagde informatie selecteren uit informatieve en narratieve teksten. Le 4, Le 4.1, Le Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe: Le 5 zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles Le 5.9 begrijpen; het leesdoel bepalen; Le 5.1 gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; Le 5.4 hypothesen vormen over de inhoud van de tekst; Le 5.3 de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden; Le 5.5 de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit Le 5.6 de context; herlezen wat onduidelijk is; Le 5.7 een woordenlijst of een woordenboek raadplegen. Le 5.8 Leerplan Frans 17

18 3 FRANS SPREKEN In teksten met de volgende kenmerken Onderwerp o concreet o eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties o met en zonder visuele ondersteuning Structuur/ Samenhang/ Lengte o korte enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden o elementaire tekststructuur o zeer korte teksten Uitspraak, articulatie, intonatie o met een aanzet tot heldere uitspraak, zorgvuldige articulatie en natuurlijke intonatie o standaardtaal Tempo en vlotheid o met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen o langzaam tempo Woordenschat en taalvariëteit o zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en standaarduitdrukkingen o standaardtaal o informeel en formeel kunnen de leerlingen volgende taken kopiërend uitvoeren: 10 vooraf beluisterde woorden en zinnen nazeggen; S 1 11 vooraf beluisterde en/of gelezen informatieve, prescriptieve, S 2, S 2.1, S 2.2, S 2.3 narratieve en artistiek-literaire teksten luidop lezen; kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren: 12 met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten in S 3 de vorm van een opsomming navertellen; 13 met een vorm van ondersteuning een gebeurtenis, een verhaal, iets of S 4 iemand in de vorm van een opsomming beschrijven; 14 gebruik maken van elementaire omgangsvormen en S 5, MI 1 beleefdheidsconventies. 15 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe: S 6 zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles kunnen S 6.5 uitdrukken; het spreekdoel bepalen; S 6.1 gebruik maken van ondersteunende lichaamstaal; S 6.3 gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal. S 6.4 Leerplan Frans 18

19 4 FRANS MONDELINGE INTERACTIE In teksten met de volgende kenmerken Onderwerp o concreet o eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties o met en zonder visuele ondersteuning Structuur/ Samenhang/ Lengte o korte enkelvoudige zinnen en eenvoudig samengestelde zinnen met de meest frequente verbindingswoorden o elementaire tekststructuur o zeer korte teksten Uitspraak, articulatie, intonatie o met een aanzet tot heldere uitspraak, zorgvuldige articulatie en natuurlijke intonatie o standaardtaal Tempo en vlotheid o met eventuele herhalingen en langere onderbrekingen o langzaam tempo Woordenschat en taalvariëteit o zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en standaarduitdrukkingen o standaardtaal o informeel en formeel kunnen de leerlingen volgende taken uitvoeren: 16 deelnemen aan een gesprek door: MI 2 vragen, antwoorden en uitspraken te begrijpen; erop te reageren; zelf vragen te stellen, antwoorden te geven en uitspraken te doen; 17 gebruik maken van elementaire omgangsvormen en MI 1, S 5 beleefdheidsconventies. 18 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe: MI 3 zich blijven concentreren ondanks het feit dat ze niet alles MI 3.6 begrijpen of kunnen uitdrukken; het doel van de interactie bepalen; MI 3.1 gebruik maken van lichaamstaal; MI 3.3 vragen om langzamer te spreken, iets te herhalen, iets aan te MI 3.5 wijzen; te kennen geven dat ze iets niet begrepen hebben. MI 3.4 Leerplan Frans 19

20 5 FRANS SCHRIJVEN In teksten met de volgende kenmerken Onderwerp o concreet o eigen leefwereld en dagelijks leven Taalgebruikssituatie o concrete en voor de leerlingen vertrouwde, relevante taalgebruikssituaties Structuur/ Samenhang/ Lengte o korte enkelvoudige zinnen o elementaire tekststructuur o zeer korte teksten Uitspraak, articulatie, intonatie Tempo en vlotheid Woordenschat en taalvariëteit o zeer frequente woorden uit de woordvelden, vaste frasen en standaarduitdrukkingen o standaardtaal o informeel en formeel kunnen de leerlingen volgende taken kopiërend uitvoeren: 19 een tekst foutloos overschrijven. Schr 1, Schr 1.1, Schr 1.2 Schr 1.3 kunnen de leerlingen volgende taken beschrijvend uitvoeren: 20 een tekst aanvullen met gegeven woorden; Schr 2 21 aan de hand van aangereikte bouwstenen een tekst samenstellen. Schr 3 22 Indien nodig passen de leerlingen volgende strategieën toe: Schr 4 zich blijven concentreren op de schrijftaak; Schr 4.4 het schrijfdoel bepalen; Schr 4.1 de eigen tekst nakijken. Schr 4.2 KENNIS EN ATTITUDES KENNIS 23 Om bovenvermelde taaltaken uit te voeren kunnen de leerlingen de volgende lexicale en grammaticale elementen functioneel inzetten: a) vorm, betekenis en reëel gebruik in context van woorden en woordcombinaties uit de woordvelden die de taaltaken en de taalgebruikssituaties vereisen: DO 1 persoonlijke gegevens: naam, leeftijd, adres, telefoon, dichte familie, kleding, gezondheid, lichaamsdelen, uiterlijke kenmerken, huisdieren DO 1.2, DO 1.3, DO 1.4, DO1.5, DO 1.6, DO 1.7, DO 1.8, DO 1.9, DO 1.10, DO 1.11, DO 1.12, DO 1.38 Leerplan Frans 20

21 dagelijks leven: huis, vrijetijdsbesteding, school, klas, de klasafspraken en -instructies, schoolmateriaal, verplaatsingen, boodschappen doen relatie tot de anderen: zich voorstellen, iemand voorstellen, begroeten, bedanken, feliciteren, beleefdheidsrituelen, gevoelens uitdrukken DO 1.18, DO 1.19, DO 1.20, DO 1.21, DO 1.21, DO 1.22, DO 1.23, DO 1.24, DO 1.25, DO 1.26, DO 1.27, DO 1.28, DO 1.29, DO 1.30, DO 1.31 DO 1.1, DO 1.13, DO 1.14, DO 1.15, DO 1.16, DO 1.17 eten en drinken: wat men eet of drinkt, de maaltijden DO 1.32, DO 1.33 tijd, ruimte, natuur: o jaar, seizoenen, maanden, dagen, uuraanduidingen, tijdsmarkeerders, feesten, dieren DO 1.34, DO 1.35, DO 1.37, DO 1.38, DO 1.39 het weer DO 1.36 functiewoorden: voorzetsels en voegwoorden DO 2 hoeveelheidsaanduidingen: hoofdtelwoorden en frequente rangtelwoorden DO 3 b) grammaticale constructies: DO 5 morfologisch domein o zelfstandige naamwoorden: genus, getal, overeenkomst o lidwoorden o bijvoeglijk gebruikte woordsoorten bijvoeglijke naamwoorden bezittelijke voornaamwoorden aanwijzende voornaamwoorden o infinitieven o werkwoordsvormen en de tijdmarkeerders i.f.v. communicatie in de tegenwoordige tijd en de futur proche o zeer frequente vormen van de passé composé syntactisch domein o eenvoudige bevestigende, ontkennende en vragende zinnen o persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp DO 5.4 DO 5.3 DO 5.5 DO 5.6 DO 5.6 DO 5.7 DO 5.1 DO De leerlingen reflecteren over taal en taalgebruik binnen de vermelde taalgebruikssituaties om zo hun functionele en ondersteunende kennis uit te breiden. DO 6 Leerplan Frans 21

22 ATTITUDES De leerlingen werken aan de volgende attitudes: 25* tonen bereidheid en durf om te luisteren, te lezen, te spreken, gesprekken te voeren en te schrijven in het Frans; L 6 Le 6 S 7 MI 4 Schr 5 26* tonen bereidheid om te streven naar taalverzorging; S 8 MI 5 Schr 6 27* tonen belangstelling voor de aanwezigheid van moderne vreemde talen in hun leefwereld, ook buiten de school, en voor de socioculturele wereld van de taalgebruikers. DO 8 DO 9 Leerplan Frans 22

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 7. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (eerste en tweede leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vertrouwd

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 10. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de derde graad bso (derde leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN vrij concreet

Nadere informatie

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën

Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën 1 Bijlage 3. Eindtermen moderne vreemde talen: Frans of Engels van de tweede graad bso (eerste en tweede leerjaar) Taaltaken, verwerkingsniveaus, tekstsoorten, tekstkenmerken en strategieën LUISTEREN met

Nadere informatie

LEERLIJN LEERPLAN FRANS BaO SO 1 STE GRAAD A-STROOM (Leerplan 2010)

LEERLIJN LEERPLAN FRANS BaO SO 1 STE GRAAD A-STROOM (Leerplan 2010) LEERLIJN LEERPLAN FRANS BaO SO 1 STE GRAAD A-STROOM (Leerplan 2010) Hieronder vindt u de leerlijn van de leerplandoelen van het basisonderwijs en de 1 ste graad secundair onderwijs A-stroom. In deze leerlijn

Nadere informatie

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden:

Wat stelt de doorlichting vast? Enkele voorbeelden: Werken aan leerlijnen De nieuwe leerplannen zijn nu van kracht in het basisonderwijs, in de eerste en de tweede graad. Dit is een geschikt moment om leerlijnen opnieuw te bekijken of uit te werken. Wat

Nadere informatie

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde

MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde MODERNE VREEMDE TALEN - ASO DUITS Het voorliggende pakket eindtermen beantwoordt aan de decretale situatie waarbij in de basisvorming in de derde graad ASO, Duits als tweede moderne vreemde taal kan worden

Nadere informatie

Ontwikkelingsdoelen Vreemde Talen

Ontwikkelingsdoelen Vreemde Talen Voor de eerste, tweede en derde graad van het secundair onderwijs, A-stroom Ontwikkelingsdoelen Vreemde Talen Voor de eerste graad van het secundair onderwijs, B-stroom 12 november 2010 2 MOTIVERING VOOR

Nadere informatie

FRANS. Personeelsvergadering 31 mei 2011. mogen moeten. taalregeling. Talenbeleidsnota 3220 FRANS 1

FRANS. Personeelsvergadering 31 mei 2011. mogen moeten. taalregeling. Talenbeleidsnota 3220 FRANS 1 FRANS Personeelsvergadering 31 mei 2011 1 taalregeling 1963 LP 1972 LP 1998 LP 2004 2007 LP 2010 2008 2009 Talenbeleidsnota mogen moeten 3220 FRANS 1 De geschiedenis van het leerplan Frans 1963 : De taalgrens

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vakdocumenten Frans (2004) Visie en accenten leerplan Frans BaO 1 De eerste stappen zetten - Basiswoordenschat

Nadere informatie

Luister- en kijkvaardigheid in de lessen Nederlands

Luister- en kijkvaardigheid in de lessen Nederlands Les Taalblad, Pendelaars Tekstsoort, publiek, niveau Informatieve en persuasieve tekst Onbekend publiek Structurerend niveau voor leesvaardigheid, beoordelend niveau voor luistervaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

Leerplan Nederlands Taalbeschouwing

Leerplan Nederlands Taalbeschouwing Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Leerplan Nederlands Taalbeschouwing Ingediend door het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO) VSKO. Dit deel

Nadere informatie

HUIDIG LEERPLAN FRANS

HUIDIG LEERPLAN FRANS HUIDIG LEERPLAN FRANS ASPECTEN VAN BEGINSITUATIE Lln : Frans nieuw vak geen voorkennis vereist aanpak systematisch & geleidelijk vorderend weinig of geen stimuli of talige omgeving kdn willen wel graag

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Algemene vorming

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Algemene vorming Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2012 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Algemene vorming Opleiding Aanvullende algemene vorming AO AV 021 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad)

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Bron: www.ond.vlaanderen.be/dvo 1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen en probleemstellingen

Nadere informatie

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes.

Voor alle leraren Nederlands. 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden: tekstsoorten, procedures/strategieën en attitudes. Voor alle leraren Nederlands 'Vergelijkend schema', eindtermen vaardigheden van de 3 graden:, procedures/strategieën en attitudes. 1 Luisteren 1e graad 2e graad 3e graad uiteenzetting leerstofonderdeel

Nadere informatie

FRANS EERSTE GRAAD B-STROOM LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/018 September 2010

FRANS EERSTE GRAAD B-STROOM LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/018 September 2010 FRANS EERSTE GRAAD B-STROOM LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud INLEIDING: Visie op moderne

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel LEERLIJNEN FRANS: D/0279/2002/044 D/0279/2004/001 ZONDER UITBREIDING 1 Luisteren 1.1 Luistertaken (Lu1) Tekstsoort Graad

Nadere informatie

Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1

Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1 Maatschappelijk Formeel (FORM)- B1 Voor wie? Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die zelfstandig willen functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving. Hoe wordt er

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo

CONCEPT. Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo

Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Tussendoelen Engels onderbouw vo vmbo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Opleiding. Tolk Vlaamse Gebarentaal. Code + officiële benaming van de module. Module Vlaamse Gebarentaal B. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Tolk Vlaamse Gebarentaal. Code + officiële benaming van de module. Module Vlaamse Gebarentaal B. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal Code + officiële benaming van de module Module Vlaamse Gebarentaal B Academiejaar 2015-2016 Semester 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden

Nadere informatie

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde Luisteren - kwalitatieve niveaucriteria en zinsbouw tempo en articulatie Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben o.a. betrekking op zeer betrekking op betrekking op betrekking

Nadere informatie

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010

Taalbeschouwelijke termen bao so 2010 1 Bijlage: Vergelijking taalbeschouwelijke termen leerplannen basisonderwijs en secundair onderwijs In deze lijst vindt u in de linkerkolom een overzicht van de taalbeschouwelijke termen uit het leerplan

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 LEERGEBIED TALEN Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL Opleiding Nederlands tweede taal Richtgraad 1 AO NT 016 taal Richtgraad 1 - BVR Pagina 1 van 24 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1)

Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1) Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1) Opleiding Nederlands - Doorstroom AO BE 036 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Basisvorming B-STROOM. 1e graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1 B en 2 BVL. (vervangt 97017) Vak: AV Frans 2/2 lt/w. Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar:

Basisvorming B-STROOM. 1e graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 1 B en 2 BVL. (vervangt 97017) Vak: AV Frans 2/2 lt/w. Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Frans 2/2 lt/w Basisvorming Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: B-STROOM 1e graad 1 B en 2 BVL Leerplannummer: 2010/014 Nummer inspectie: (vervangt 97017) Pedagogische

Nadere informatie

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Zakelijk Professioneel (PROF) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleiden die hun taalvaardigheid in het Nederlands zullen moeten bewijzen op de werkvloer in Vlaanderen, Nederland of in een buitenlands bedrijf

Nadere informatie

Basisvorming A-STROOM 2010/10/1//D. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 97016) Vak: AV Frans 4/3 lt/w

Basisvorming A-STROOM 2010/10/1//D. eerste graad LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. (vervangt 97016) Vak: AV Frans 4/3 lt/w LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Frans 4/3 lt/w Basisvorming Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: A-STROOM Leerplannummer: 2010/002 eerste graad eerste en tweede leerjaar Nummer inspectie: (vervangt 97016)

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 6F

Steekkaart: nummer 6F Steekkaart: nummer 6F Onderwerp Afficher un produit à l aide de l appareil photo numérique Leeftijd/Doelgroep 6 e leerjaar Leergebied Frans Tijdsduur 50 minuten Beschrijving De leerlingen maken reclame

Nadere informatie

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat.

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. A. LEER EN TOETSPLAN DUITS Leerjaar: 2 Onderwerp: Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse woordenschat. De leerling leert strategieën te gebruiken

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid

Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Doorlopende leerlijn vaardigheden Frans ERK (PO - havo/vwo) 2009 Streefniveaus en eindniveaus ERK per vaardigheid Kernvaardigheden PO Onderbouw havo en vwo Tweede fase havo Tweede fase vwo 1. Leesvaardigheid

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo, vmbo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 vmbo de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 vmbo de betekenis

Nadere informatie

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair of voortgezet onderwijs in het buitenland die starten met een studie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.07.2011 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.07.2011 BELGISCH STAATSBLAD 41493 Art. 3. L arrêté, visé à l article 2, entre en vigueur à partir de l année scolaire 2011-2012, à l exception des dispositions concernant : 1 o les objectifs finaux langues étrangères modernes (français/anglais)

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Eindtermen Nederlands lager onderwijs

Eindtermen Nederlands lager onderwijs Eindtermen Nederlands lager onderwijs Bron: www.ond.vlaanderen.be/dvo 1 Luisteren De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in: 1.1 een voor hen bestemde mededeling

Nadere informatie

LEERPLAN FRANS. (algemeen vak - lestijd: 3 uur per week) Secundair Onderwijs Eerste graad A-stroom

LEERPLAN FRANS. (algemeen vak - lestijd: 3 uur per week) Secundair Onderwijs Eerste graad A-stroom LEERPLAN FRANS (algemeen vak - lestijd: 3 uur per week) Secundair Onderwijs Eerste graad A-stroom ingediend door: Federatie steinerscholen in Vlaanderen vzw lid van de European Council for Steiner Waldorf

Nadere informatie

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar

Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Doelen taalbeschouwing die verworven moeten zijn in het vierde leerjaar Hieronder vindt u de leerplandoelen taalbeschouwing die we met onze evaluatie in kaart willen brengen. Ze staan in dezelfde volgorde

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen

Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Engels, vmbo gltl, Liesbeth Pennewaard kernen subkernen Context (inhoud) taalvaardigheidsniveau CE of SE Eindterm niveau GL/TL Exameneenh eid Lezen Correspondentie lezen Opleiding: uitwisseling, vorming,

Nadere informatie

11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten.

11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen teksten. A. LEER EN TOETSPLAN Leerjaar: 3 Onderwerp: Luistervaardigheid 11, 12, 13, 14 11. De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar gesproken en gezongen

Nadere informatie

Nederlands en leren leren Matrix

Nederlands en leren leren Matrix Nederlands en leren leren Matrix Versie 1.0 ONT Pagina 1 van 42 1. Nederlands 1.1. Leeswijzer De voorliggende matrix is ontwikkeld voor vijf vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en mondelinge

Nadere informatie

Moderne vreemde talen vmbo Leerlijnen landelijke kaders

Moderne vreemde talen vmbo Leerlijnen landelijke kaders Moderne vreemde talen vmbo Leerlijnen landelijke kaders SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Verantwoording 2009 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. 1. Tussendoelen lees- en schrijfmotivatie. 2. Tussendoelen technisch lezen

Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. 1. Tussendoelen lees- en schrijfmotivatie. 2. Tussendoelen technisch lezen Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid Bron: Aarnoutse, C. & Verhoeven, L. (red.), Zandt, R. van het, Biemond, H.(in voorbereiding). Tussendoelen Gevorderde Geletterdheid. Een leerlijn voor groep 4 tot

Nadere informatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie

OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID. 1. Lees- en schrijfmotivatie OVERZICHT TUSSENDOELEN GEVORDERDE GELETTERDHEID 1. Lees- en schrijfmotivatie 1.1 Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven. 1.2 Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Modulaire opleiding Europese talen groep 1* R 1 AO TA 001 *Europese talen groep 1: Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens,

Nadere informatie

Model om schoolse taalvaardigheden te observeren en te reflecteren

Model om schoolse taalvaardigheden te observeren en te reflecteren 1 Bijlage 1: Model om schoolse taalvaardigheden te observeren en te reflecteren Als een leraar op zoek is naar een mogelijk instrument om schoolse taalvaardigheid bij zijn leerlingen te observeren, dan

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 NIVEAU TAALBEHEERSING MODERNE VREEMDE TALEN VWO/HAVO STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN:

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN: LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL ALGEMEEN: p.8 2.3 Literatuur In onze leerplannen is literatuur telkens als een aparte component beschouwd, meer dan een vorm van leesvaardigheid. Na de aanloop

Nadere informatie

1 Spelling en uitspraak

1 Spelling en uitspraak Inhoud 1 Spelling en uitspraak 1 de spellingregels 11 Klinkers en medeklinkers 12 Accenttekens 11 Apostrof ( ) en koppelteken (-) 12 Hoofdletters 13 Los of aan elkaar? 13 Afbreken 14 2 uitspraak 14 Medeklinkers

Nadere informatie

COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN

COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs COMMUNICATIE IN VREEMDE TALEN Op het einde van de

Nadere informatie

1472 (2011-2012) Nr. 1 3 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

1472 (2011-2012) Nr. 1 3 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 1472 (2011-2012) Nr. 1 3 februari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot aanpassing van de eindtermen voor

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS NIVEAU TWEEDE GRAAD NIVEAU DERDE GRAAD

ALGEMENE VORMING LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS NIVEAU TWEEDE GRAAD NIVEAU DERDE GRAAD ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS NIVEAU TWEEDE GRAAD NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt het leerplan D/2010/0279/087

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1)

Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1) Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1) Opleiding Nederlands - Maatschappelijk AO BE 034 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 31 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Profiel Professionele Taalvaardigheid Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen

Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen Taaljournaal Leerlijnenoverzicht - Lezen 1.1 Eigen kennis 1.1.1 Kinderen kunnen hun eigen kennis activeren, m.a.w. ze kunnen aangeven wat ze over een bepaald onderwerp al weten en welke ervaringen ze er

Nadere informatie

Beschikt over voldoende woordenschat om alledaagse handelingen uit te voeren die betrekking hebben op vertrouwde situaties en onderwerpen (A2+).

Beschikt over voldoende woordenschat om alledaagse handelingen uit te voeren die betrekking hebben op vertrouwde situaties en onderwerpen (A2+). Vaardigheid: Spreken Niveau: A2 Beheersingsniveau: Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en

Nadere informatie

LEERPLAN ENGELS. (algemeen vak - lestijd: 2 of 3 uur per week) Secundair Onderwijs Eerste graad A-stroom

LEERPLAN ENGELS. (algemeen vak - lestijd: 2 of 3 uur per week) Secundair Onderwijs Eerste graad A-stroom LEERPLAN ENGELS (algemeen vak - lestijd: 2 of 3 uur per week) Secundair Onderwijs Eerste graad A-stroom ingediend door: Federatie steinerscholen in Vlaanderen vzw lid van de European Council for Steiner

Nadere informatie

FRANS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/007. vervangt D/2006/0279/004 vanaf 1 september2012

FRANS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/007. vervangt D/2006/0279/004 vanaf 1 september2012 FRANS TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL vervangt D/2006/0279/004 vanaf 1 september2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1)

Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1) RLLL-RLLL-ADV-004bijl32 Basiseducatie LEERGEBIED Nederlands (NT1) Opleiding NT1 AO BE 036 (Ontwerp) Versie 2.0 ONT Pagina 1 van 38 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED NEDERLANDS TWEEDE TAAL Opleiding Nederlands tweede taal Richtgraad 2 AO NT 017 taal Richtgraad 2 - BVR Pagina 1 van 33 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl

Kinderen leren schrijven. www.taalvorming.nl Kinderen leren schrijven www.taalvorming.nl Uitgangspunten van taalvorming Taalvorming is een lang bestaande werkwijze die je ook kunt zien als schrijfdidactiek werken vanuit eigen ervaringen samenhang

Nadere informatie

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT)

Programma van Inhoud en Toetsing (PIT) 2015-2016 Onderdeel: Spelling week 1 t/m week 3 1 & 2 Digitale methode 1F Spelling: verdubbeling en verenkeling. 1F Spelling: vorming van het bijvoeglijk naamwoord. 1F Werkwoordspelling waarvan een deel

Nadere informatie

KIJKWIJZER MOEILIJKHEID ACTIVITEITEN. 1. Wereld onderwerp. van eenvoudig naar complex

KIJKWIJZER MOEILIJKHEID ACTIVITEITEN. 1. Wereld onderwerp. van eenvoudig naar complex KIJKWIJZER MOEILIJKHEID ACTIVITEITEN 1. Wereld onderwerp van eenvoudig naar complex 1.1. hoe moeilijk is het onderwerp van de activiteit voor de leerling? a. abstractie het onderwerp van de activiteit

Nadere informatie

1 Luisteren (koppeling Spreken/gesprekken voeren)

1 Luisteren (koppeling Spreken/gesprekken voeren) 1 Bijlage 5. Eindtermen Nederlands van de tweede graad tso 1 Luisteren (koppeling Spreken/gesprekken voeren) 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen, probleemstellingen

Nadere informatie

Bijlage 9. Eindtermen Nederlands van de derde graad tso

Bijlage 9. Eindtermen Nederlands van de derde graad tso 1 Bijlage 9. Eindtermen Nederlands van de derde graad tso 1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen, en probleemstellingen door een bekende volwassene m.b.t.

Nadere informatie

Kleuteronderwijs: Ontwikkelingsdoelen Nederlands

Kleuteronderwijs: Ontwikkelingsdoelen Nederlands Kleuteronderwijs: Ontwikkelingsdoelen Nederlands 1 Nederlands - Luisteren De kleuters kunnen 1.1 een mondelinge boodschap, eventueel ondersteund door gebaar, mimiek met betrekking tot een concrete situatie

Nadere informatie

Leerplan Engels. Algemeen Secundair onderwijs tweede graad studierichting Steinerpedagogie

Leerplan Engels. Algemeen Secundair onderwijs tweede graad studierichting Steinerpedagogie Leerplan Engels Algemeen Secundair onderwijs tweede graad studierichting Steinerpedagogie Federatie Steinerscholen Vlaanderen v.z.w. Gitschotellei 188 2140 Borgerhout datum: 29 maart 2013 Inhoud: 1. Beginsituatie

Nadere informatie

Uitgangspunten eindtermen Basiseducatie Nederlands (NT1)

Uitgangspunten eindtermen Basiseducatie Nederlands (NT1) 1 Uitgangspunten eindtermen Basiseducatie Nederlands (NT1) 1 Waarom worden de doelen Nederlands (NT1) van de basiseducatie geactualiseerd? Het evaluatierapport Verbreden, verdiepen, consolideren (2008)

Nadere informatie

Praktische taalbeschouwing op de basisschool en in de eerste graad secundair onderwijs anno 2010

Praktische taalbeschouwing op de basisschool en in de eerste graad secundair onderwijs anno 2010 VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 6 Bart Masquillier VVKBaO Contact: bart.masquillier@vsko.be Praktische taalbeschouwing op de basisschool en in de eerste graad secundair onderwijs

Nadere informatie

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen

Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Syntheseproef kerst 2013 Theoretische richtingen Vooraf De syntheseproef bestaat uit een aantal onderdelen. 1. Schriftelijke taalvaardigheid Het verslag dat je maakte van de aidsgetuigenis van Kristof

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid

Profiel Academische Taalvaardigheid Profiel Academische Taalvaardigheid Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar

EINDTERMENTABEL OVERZICHT. Flos en Bros werkboekjes. x x. x x x x x. x x x. Werkboekje blz e Leerjaar 6 e Leerjaar 5 e Leerjaar 6 e Leerjaar EINDTERMENTABEL OVERZICHT Flos en Bros werkboekjes Tandenmuzeum De mondgazt Dagboek v/e tandenborstel Gezonde start in de mond - Suiker Verzin een supersmoes Tanden de wereld

Nadere informatie

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid PMT Het Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om zelfstandig maatschappelijk te functioneren het Nederlands en is de eerste

Nadere informatie

FRANS TWEEDE GRAAD KSO/TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/057. Vervangt leerplan D/2002/0279/044 vanaf 1 september 2012

FRANS TWEEDE GRAAD KSO/TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2012/7841/057. Vervangt leerplan D/2002/0279/044 vanaf 1 september 2012 FRANS TWEEDE GRAAD KSO/TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2002/0279/044 vanaf 1 september 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Opfris Tweede Graad ASO AO AV 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 5 september 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3

Nadere informatie

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV FRANS Basisvorming en specifiek gedeelte BV + SG Handel (+1/1 lt/w) BV + SG Hotel (+1/1 lt/w) 2/2 lt/w

LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV FRANS Basisvorming en specifiek gedeelte BV + SG Handel (+1/1 lt/w) BV + SG Hotel (+1/1 lt/w) 2/2 lt/w LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: AV FRANS Basisvorming en specifiek gedeelte BV + SG Handel (+1/1 lt/w) BV + SG Hotel (+1/1 lt/w) 2/2 lt/w BV + SG Onthaal en public relations

Nadere informatie

Voorwoord. Graag bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit document:

Voorwoord. Graag bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit document: leerlijnen Voorwoord Mondomijn is een innovatieve samenwerking tussen Qliq primair onderwijs en Korein Kinderplein. Samen bieden we een eigentijdse vorm van onderwijs en kinderopvang. Ons uitgangspunt?

Nadere informatie

Leerplan Frans. Algemeen Secundair onderwijs tweede graad studierichting Steinerpedagogie

Leerplan Frans. Algemeen Secundair onderwijs tweede graad studierichting Steinerpedagogie Leerplan Frans Algemeen Secundair onderwijs tweede graad studierichting Steinerpedagogie Federatie Steinerscholen Vlaanderen v.z.w. Gitschotellei 188 2140 Borgerhout datum: 29 maart 2013 Inhoud: 1. Beginsituatie

Nadere informatie

Bijlage 3: Citaten uit leerplannen Nederlands

Bijlage 3: Citaten uit leerplannen Nederlands Bijlage 3: Citaten uit leerplannen Nederlands A. Vlaanderen Hieronder worden de leerplanpassages geciteerd die aan de basis lagen van Schema 4.1 en Schema 4.2 uit hoofdstuk 4. Schema 4.1 liet zien in hoeverre

Nadere informatie

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006

Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 1 Ko observatielijst/ Kern(tussen)doelen TULE SLO Van November 2006 Mondeling onderwijs Kerndoel 1 Kerndoel 2 Kerndoel 3 Schriftelijk onderwijs Kerndoel 4 Bijlage kerndoel 4 leestechniek Kerndoel 5 Kerndoel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap TKO AO BE 012

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap TKO AO BE 012 LEERGEBIED TALEN Modulaire opleiding Frans Opstap TKO AO BE 012 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TALEN RICHTGRAAD 1&2 Modulaire opleiding Europese Talen groep 2* R 1 AO TA 005 *Europese talen groep 2: Bulgaars, Fins, Grieks, Hongaars, Pools, Russisch, Servisch-Kroatisch,

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel plezier en inzicht in het gebruik van de leerlijnen! Team Mondomijn. Bedankt!

Voorwoord. Wij wensen u veel plezier en inzicht in het gebruik van de leerlijnen! Team Mondomijn. Bedankt! leerlijnen Engels Voorwoord Mondomijn is een innovatieve, integrale samenwerking tussen Qliq primair onderwijs en Korein Kinderplein. Samen bieden we een eigentijdse vorm van onderwijs en kinderopvang.

Nadere informatie

FRANS 1STE GRAAD A-STROOM LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

FRANS 1STE GRAAD A-STROOM LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS FRANS 1STE GRAAD A-STROOM LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 (vervangt leerplan D/1997/0279/026 met ingang van 1 september 2010) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

VSO leerlijn Engels (uitstroom arbeid)

VSO leerlijn Engels (uitstroom arbeid) VSO leerlijn Engels (uitstroom arbeid) LEERLIJN ENGELS VSO Leerlijnen Kerndoelen 1.1. Taalbegrip 1. De leerling leert vertrouwde woorden en basiszinnen te begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe

Nadere informatie

Doelenlijst G-start voor VVKBaO

Doelenlijst G-start voor VVKBaO 1 1. OVER -START -start is een CTO-uitgave over het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar). -start is een boek vol achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten.

Nadere informatie

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers?

Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Wat te doen met zwakke begrijpend lezers? Cor Aarnoutse Wat doe je met kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen? In dit artikel zullen we antwoord geven op deze vraag. Voor meer informatie verwijzen

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie