meest voorkomende beleggingsdiensten en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meest voorkomende beleggingsdiensten en"

Transcriptie

1 Tarief van de meest voorkomende beleggingsdiensten en -verrichtingen België

2 2

3 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben op : 1. Aan- en verkoop van effecten 4 2. Uitbetalingen van coupons en effecten 7 3. Effectenrekening 8 4. Diverse verrichtingen 9 5. Personal en Private Banking 10 Hebt u vragen over onze voorwaarden? Wenst u meer informatie over onze producten en diensten? Onze kantoormedewerkers zullen u graag verder helpen. U kunt ook contact opnemen met ING Client Services op het nummer , van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 20 uur en zaterdag van 9 uur tot 17 uur. Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden, kunt u het Algemeen Reglement der Verrichtingen, het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in financiële Instrumenten evenals de andere bijzondere reglementen raadplegen. 3

4 1. Aan- en verkoop van effecten 1.1. Fondsen (niet-beursgenoteerd) Intekening in fondsen aangeboden door ING 1 Transactiekosten - intekenprovisie Normaal tarief 2 Easy Invest 3% 2,50% Via web en app : korting van 20%, behalve op Star Fund, Easy Invest en periodieke plannen 3% 2,50% Wederinkoop van fondsen aangeboden door ING 1 Transactiekosten - wederinkoopprovisie 2 0% 0% Wederinkoop van andere fondsen Transactiekosten wederinkoopprovisie Zie prospectus Transactiekosten - administratiekosten Aandelen, beursgenoteerde fondsen, trackers Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs) Transactiekosten - makelaarsloon Via web en app (ING Self Invest) 0,35% Min. 1 Via web en app (andere effectenrekeningen) Via Client Services en ING kantoor (alle effectenrekeningen) 0,50% Min. 20 1% Min. 40 0,35% Min. 1 0,50% Min. 20 1% Min. 40 Financial Transaction Tax Frankrijk, op alle binnenkomende effecten 0,30% 0,30% 1 Omvat het complete gamma van fondsen aangeboden door ING België. 2 Specifieke uitzonderingen: zie prospectus. 4

5 Andere beurzen Transactiekosten - makelaarsloon Via web en app (ING Self Invest) 0,50% Min. 1 0,50% Min. 1 Via web en app (andere effectenrekeningen) Via Client Services en ING kantoor (alle effectenrekeningen) 0,75% Min. 30 1,25% 0,75% Min. 30 1,25% Buitenlandse belasting (stamp duty) op specifieke markten Bvb. Verenigd Koninkrijk, enkel op 0,50% 0,50% aankopen Financial Transaction Tax Spanje, enkel op aankopen 0,20% Italië op aankopen 0,10% 0,10% op alle andere binnenkomende effecten 0,20% 0,20% 1.3. Warranten, inschrijvings- en toewijzingsrechten Transactiekosten - makelaarsloon Gratis Gratis 1.4. Obligaties Transactiekosten - makelaarsloon 0,50% 0,50% Wederinkoop van een Record kasbon Gratis Gratis 1.5. Diverse Euronext Expert Market, enkel verkoop Transactiekosten - makelaarsloon 1% Transactiekosten - aanbiedingskosten 0,80% Max % 0,80% Max Transactiekosten - administratiekosten 0,20% 0,20% 5

6 1.6. Beurstaks (TOB) 3 Inschrijving (primaire markt) Normaal tarief 0 0 Wederinkoop of liquidatie door de bevek Normaal tarief 0 0 Publieke 4 kapitalisatiebeveks (inclusief trackers) 1,32% Max Aankoop en verkoop (secundaire markt) Normaal tarief 0,35% Max Gereglementeerde vastgoedvennootschappen Obligaties en Structured Notes met 100% kapitaalgarantie 1,32% Max ,35% Max Lineaire obligaties (OLO) 0 0 Publieke 4 kapitalisatiebeveks (inclusief trackers) 1,32% Max ,32% Max Publieke 4 distributiebeveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (inclusief trackers) Niet-publieke 4 EER 5 beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (inclusief trackers) 3 Actuele TOB tarieven. Niet van toepassing op niet-inwoners mits het ondertekenen van het daartoe bestemde attest. 4 Publiek = geregistreerd bij de FSMA. 5 EER = uitgegeven in de Europese Economische Ruimte. 6

7 2. Uitbetaling van coupons en effecten 2.1. Coupons Per coupon van een effect in bewaargeving Fondsen aangeboden door ING 6 Gratis Gratis Effecten uitgegeven door ING Gratis Gratis Belgische effecten (volgens ISIN-code) Gratis Gratis Buitenlandse effecten 7 Gratis Gratis Per coupon van een effect afgegeven aan het loket Fondsen aangeboden door ING 6 Gratis Gratis Effecten uitgegeven door ING Gratis Gratis Belgische effecten (volgens ISIN-code) Gratis Gratis Buitenlandse effecten 7 6% Min. 7,50 Provisie te betalen aan de Deposito- en Consignatiekas, de uitgever of de paying agent voor laattijdige afgifte van coupons van : Fondsen aangeboden door ING 6, vanaf vervaldag 2.2. Effecten 1,50% Min. 7,50 7,26% Min. 9,08 1,815% Min. 9,08 Terugbetaling van effecten 7 Gratis Gratis Provisie te betalen aan de Deposito- en Consignatiekas, de uitgever of de paying agent voor laattijdige afgifte van : Fondsen, vanaf vervaldag 7 1,50% 1,82% Min. 60,50 Buitenlandse effecten (behalve fondsen), meer dan 5 jaar na vervaldag 7 Belgische aandelen, terugbetaalbaar na een corporate action 1,50% 1,50% 1,82% Min. 60,50 1,82% Min. 60,50 6 Omvat het complete gamma van fondsen aangeboden door ING België. 7 Eventuele correspondentkosten ten laste van de cliënt. 7

8 3. Effectenrekening 3.1. Dossierrecht en bewaarloon Dit omvat de bewaargeving, alle corporate actions (zie sectie 4.1), het trimestriële portefeuillerapport en toegang tot de effectenrekening via web, app, Client Services of ING kantoor. Dossierrecht Per effectenrekening, per maand Gratis Gratis Bewaarloon Per lijn in een effectenrekening, per maand Fondsen aangeboden door ING 8 Gratis Gratis Effecten uitgegeven door ING Gratis Gratis Inschrijvings- en toewijzingsrechten Gratis Gratis Obligaties 0,01% Min. 0,25 0,0121% Min. 0,3025 Aandelen, beursgenoteerde fondsen, trackers, warranten 0,02% Min. 0,25 0,0242% Min. 0, Transfer van effecten Per inkomend effect 9 Gratis gratis Per uitgaand effect naar een effectenrekening Gratis Gratis van ING België Per uitgaand effect naar een andere financiële instelling ,80 Financial Transaction Tax Zie sectie ING Nalatenschapsverzekering Jaarlijkse premie per effectenrekening Vergoeding bij overlijden ten gevolge van een ongeval : 35% van de waarde van de effectenrekening Min Max Omvat het complete gamma van fondsen aangeboden door ING België. 9 Onder voorbehoud van aanvaarding door ING. 10 Eventuele correspondentkosten ten laste van de cliënt. 8

9 4. Diverse verrichtingen 4.1. Corporate actions (omwisseling, toekenning, splitsing...) Per corporate action op een effect in bewaargeving Gratis Gratis 4.2. Andere Formaliteiten m.b.t. verdragen ter vermijding van dubbele belasting op inkomsten van buitenlandse effecten, per effectenrekening, per maand (afgerekend samen met het bewaarloon) 4,16 5,04 Toepassing van een verlaagde heffing aan Inbegrepen Inbegrepen de bron 11 Terugvordering van de belasting ex post 11 12, per coupon, per titularis 5% Max ,05% Min. 60,50 Max. 302,50 Formaliteiten m.b.t. Algemene Vergaderingen (Shareholders Rights Directive II) Attest van aandeelhouderschap 15 18,15 Deelname, tarief per land 13 Min. 35 Max. 125 Uitbrengen van een stem, tarief per land 13 Min. 79 Max. 257 Omzetten van een nominatief effect naar een effect aan toonder of omgekeerd Andere verrichtingen en opzoekingen, per half uur 25 Min. 25 Min. 42,35 Max. 151,25 Min. 95,59 Max. 310, ,50 30,25 Min. 30,25 11 Bijgewerkte lijst van betrokken landen op 12 Eventuele correspondentkosten ten laste van de cliënt 13 Voor het tarief voor een specifiek land kunt u contact opnemen met ING Client Services op

10 4.3. Wisselverrichtingen De toegepaste wisselkoersen bij wisselverrichtingen zijn gebaseerd op de actuele noteringen op de internationale markt. Deze koersen zijn beschikbaar via web, Self Bank en ING kantoor. De standaardmarge die wordt genomen door ING : ING Self Invest 1% ING Invest Advice 0,50% Andere effectenrekeningen Valuta USD, CAD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK, AUD, NZD, JPY, BGN, CZK, HUF, HRK, ILS, PLN, RON, HKD, SGD RUB, TRY, AED, KWD, MAD, SAR, TND, ZAR, CNH, THB, MNX Bedrag van ,1875% 3,375% 3,5625% de < 3,25% 3,5% 3,75% transactie INR 5. Personal en Private Banking Onze adviseurs geven u graag alle informatie. 10

11 Nota s 11

12 Andere beschikbare tarievenfolders : Tarief van de meest voorkomende bankdiensten en -verrichtingen voor privégebruik Tarief van de meest voorkomende bankdiensten en -verrichtingen voor professioneel gebruik Dit tarief geldt niet als aanbod. 1. Aangezien een bankrelatie gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, behouden wij ons het recht voor contracten te weigeren. 2. ING heeft het recht haar tarieven te wijzigen mits naleving van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Op dat ogenblik maken wij een nieuwe folder. Onze folders zijn gedateerd. Vraag na in uw kantoor of u over de meest recente folder beschikt. 3. De tarieven in de folders zijn basistarieven. Voor grote verrichtingen of in bijzondere gevallen kan ervan worden afgeweken door een speciale overeenkomst tussen u en ING. 4. De verzekeringen voorgesteld in deze tarievenfolder worden u aangeboden door Verzekeringsbemiddelaar : ING België NV - verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BE BIC BBRUBEBB - IBAN BE Verzekeraar : NN Insurance Belgium NV - kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26 - Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BE BIC BBRUBEBB - IBAN BE Voor bijkomende informatie of voor het indienen van een mogelijke klacht kunt u contact opnemen met uw ING-kantoor of met de afdeling Complaint Management van ING. Adres : ING Complaint Management - Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel - klachten@ing.be Tel : Fax : ING België NV - Bank/Kredietgever - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BE BIC BBRUBEBB - IBAN BE Neem contact op met ons via ing.be/contact - Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer Verantwoordelijke uitgever : Sali Salieski - Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel - Z45075N - 04/