Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: Jaargang 7 September 2009 #04

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 September 2009 #04"

Transcriptie

1 Connect Connect online: Jaargang 7 September 2009 #04 Diversiteit speerpunt in strategie

2 Connect #04 September 2009 pagina 2 In deze Connect Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen succesvoller zijn naarmate werknemers een meer representatieve afspiegeling van de samenleving vormen. Op pagina 4, 5 en 6 vertellen collega s hoe ons bedrijf er op dit gebied voorstaat en wat de ambities zijn. In juni organiseerde het AkzoNobel vrouwennetwerk Women With Ambition er een conferentie over. Op de cover drie van haar bestuursleden: Petra van Dieren, Jacqueline Houweling en Alessandra Bilderbeek. De winst van diversiteit 4 StickerFix verbergt de krassen 7 Van generalist naar specialist 8 De V-factor in Hengelo 9 De vacature 10 Groene stroom voor locaties 11 Even bellen met De plek voor een sterk merk 12 Efficiënter ketenbeheer voor Car Refinishes 14 Balans beschermen 15 COR stemt in met klachtenregeling 16 De advertentie 18 Technologen leveren kennis voor biodieselfabriek in Malawi 18 Groot en zwaar 19 Nieuwe Intranetsite AkzoNobel Nederland 19 Gesnapt Divers Kent u dat? Een dag of twee terug na de vakantie en het lijkt net of je nooit bent weggeweest. Je hele verse energievoorraad wordt onmiddellijk aangesproken en nee lastige zaken die er voor de vakantie lagen zijn helaas niet vanzelf overgegaan. Op het niveau van AkzoNobel Nederland ligt er bijvoorbeeld nog de CAO-impasse. Na vier keer formeel onderhandelen en heel wat informeel contact tussendoor is er nog altijd weinig begrip van de partijen voor elkaar. Kort samengevat willen bonden meer salaris en legt AkzoNobel uit dat hogere loonkosten in deze tijd absoluut niet verantwoord zijn. Op de wat langere termijn is een evenwichtige balans tussen loon en winstgevendheid van groot belang voor behoud van werk bij AkzoNobel en andere bedrijven in Nederland. Daar is iedereen het wel over eens, maar waar dat evenwicht precies ligt, daar zijn dus diverse opvattingen over. U kunt zich daar dit najaar ook zelf een oordeel over vormen op basis van de informatie van beide partijen. De gesprekken aan de CAO-onderhandelingstafel gaan volgens verwachting in oktober verder. Op de nog wat langere termijn is de kwaliteit en winstgevendheid van de onderneming gebaat bij diversiteit van het personeel. Dat is ook zo n onderwerp dat telkens terugkomt omdat het niet vanzelf overgaat. Daar besteden we in dit nummer dus maar eens extra aandacht aan. Sterke ondernemingen zijn een goede afspiegeling van de maatschappij waarin ze opereren. Iedereen moet meedoen en iedereen hoort er ook bij, bij AkzoNobel. Maar helaas zijn we nog niet zover. Vooral vrouwen en allochtonen zijn bijvoorbeeld ondervertegenwoordigd in het management. Dat gaat alleen goed komen als er af en toe mensen zijn die het lef hebben om kritische vragen te stellen een van de kernwaarden van AkzoNobel. Wisseling Directie Nederland per 1 oktober 2009 Gert van den Berg Akzo Nobel N.V. heeft het voornemen Gert van den Berg per 1 oktober te benoemen als voorzitter van de Directie van Akzo Nobel Nederland B.V.. Hij zal Mike Tijdink opvolgen die zich zal concentreren op zijn functie als Corporate Tax Director. Gert van den Berg zal zijn functie combineren met zijn rol als locatiemanager Hoofdkantoor en Shared Service Center. Mike Tijdink vervulde bijna drie jaar de beide functies Tax Director en Directeur Nederland, maar heeft moeten concluderen dat onder de huidige omstandigheden die combinatie niet meer door één persoon kan worden vervuld. Na overleg heeft de Raad van Bestuur hem gevraagd voorrang te verlenen aan zijn fiscale taken. Een definitief besluit over de benoeming van Gert van den Berg zal pas vallen nadat de Centrale Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht. Geen maandelijkse salarisspecificatie meer U ontvangt tot nu toe elke maand thuis een salarisspecificatie van AkzoNobel. Vanaf september 2009 zal deze niet meer maandelijks bij u op de mat vallen. Wanneer ontvangt u wel een specificatie? Als het netto bedrag verschilt van de vorige maand en altijd in de maanden januari en december. Waarom gaat AkzoNobel dit veranderen? Daar zijn diverse redenen voor zoals kostenbesparing en milieu maar het is eigenlijk ook niet meer passend in deze tijd. In 2010 willen we volledig stoppen met de verzending van de salarisspecificatie: die zal dan digitaal beschikbaar komen. Hierover zullen wij u tijdig informeren. De betaaldata voor de rest van dit jaar zijn onveranderd: 25 september, 28 oktober, 26 november en 22 december.

3 Connect #04 September 2009 pagina 3 De nieuwe kwast Twee Specialty Chemicals BU s gaan samen De Raad van Bestuur wil Polymer Chemicals onderdeel maken van de BU Functional Chemicals. De samenvoeging, gepland per 1 januari 2010, is bedoeld om een sterke en meer kostenefficiënte business te creëren die klaar is voor verdere groei. Het definitieve besluit valt na het gebruikelijke overleg met de vertegenwoordigers van werknemers. De Meesterhand Premium is een kunstvezel kwast met de ideale haarlengte voor het aanbrengen van de juiste laagdikte. De glorietijd van de traditionele kwast met varkenshaar lijkt voorbij. Er is nu een kwast van kunstvezel op de markt die beter scoort dan de kwast met varkenshaar. De synthetische kwast is langer bruikbaar, makkelijk te reinigen en inzetbaar voor vrijwel alle verfproducten. Sikkens heeft de kunstvezel kwast uitgebreid getest en vier op de vijf schilders had voorkeur voor de synthetische kwast. De verf vloeit beter uit en is makkelijk in de juiste laagdikte aan te brengen. Vooral bij de nieuwe generatie verven met minder oplosmiddelen bestaat de kans dat er een te hoge laagdikte wordt opgebracht. De kunststof kwast komt op het goede moment, zegt Joost Mutsaers, accountmanager bij Sikkens. Eigenlijk hebben alleen de haren van varkens uit de Chinese provincie Chuan de juiste eigenschappen voor kwasten. Hun aantal neemt af waardoor de prijs flink stijgt en er kwalitatief mindere kwasten op de markt komen. De kunstvezel kwast bevat twee soorten vezels. De witte vezels, trieks, splijten zich aan het uiteinde van de bles (harige gedeelte) in zes sprieten die bij het slijten van de kwast in vorm blijven. De grijze vezels zijn aan de onderkant stevig, maar verlopen naar boven toe in een uiterst dunne punt. Deze combinatie geeft de kwast een perfecte bles. Bob Margevich zal in zijn rol als general manager van Functional Chemicals de nieuwe combinatie leiden. Alan Kwek, de general manager van Polymer Chemicals, blijft verantwoordelijk voor zijn business tot het eind van dit jaar om een goede inbedding in Functional Chemicals te helpen realiseren. Daarna neemt hij afscheid. Alan heeft tot onze spijt besloten om na de overdracht AkzoNobel te verlaten en terug te keren naar Singapore, aldus Rob Frohn. Zijn carrière in AkzoNobel van meer dan 20 jaar speelde zich grotendeels af in de coatings business in Azië, waar hij succesvol heeft bijgedragen aan de forse groei van de Marine & Protective en Powder Coatings business. Polymer Chemicals zal zich in de nieuwe opzet opsplitsen in twee sbu s: High Polymers (HP) onder leiding van Niek Stapels en Crosslinking, Thermoset & Polymer Additives (XTP) onder leiding van Johnny Boey.

4 Connect #04 September 2009 pagina 4 De winst van diversiteit Er is wereldwijd veel onderzoek verricht naar factoren die ondernemingen succesvol maken. Alle conclusies wijzen in dezelfde richting: bedrijven zijn succesvoller naarmate de werknemers een meer representatieve afspiegeling van de samenleving vormen. Dat succes vertaalt zich onder meer in financiële resultaten, innovatiekracht en een grotere binding van medewerkers aan het bedrijf. In de mondiale concurrentiestrijd is diversiteit een speerpunt in de strategie en visie van ondernemingen geworden. Als het goed wordt ingebed in de bedrijfscultuur kunnen winst, continuïteit en reputatie er positief door beïnvloed worden. Diversity & Inclusion De verzamelnaam waaronder dit alles bekend staat, is: Diversity & Inclusion (D&I). Diversity staat voor alle kenmerken die ons verschillend maken: geslacht, leeftijd, etnische afkomst, fysieke gesteldheid, seksuele geaardheid en religieuze achtergrond. Inclusion betekent de kracht van diversiteit omarmen en een werkomgeving creëren waarin het gestimuleerd en gewaardeerd wordt. Waar iedere medewerker kansen krijgt zijn of haar talenten en vaardigheden te ontwikkelen, in overeenstemming met de waarden en doelstellingen van de onderneming. En dit zowel op operationeel als management niveau. Hoe divers zijn wij binnen AkzoNobel in Nederland? Een paar getallen: we hebben zo n medewerkers in actieve dienst. Van dit aantal is 80% man en 20% vrouw. De verhouding tussen autochtonen en allochtonen is wat lastiger te bepalen omdat er weinig harde cijfers beschikbaar zijn. Waarschijnlijk ligt het percentage allochtonen rond de 10%. Ter vergelijking: in heel Nederland is ongeveer 50% man en 50% vrouw. Zo n 20% van de totale bevolking is van allochtone oorsprong. AkzoNobel loopt hiermee uit de pas met de Nederlandse samenleving en het is wenselijk dat die kloof verkleind wordt.

5 Connect #04 September 2009 pagina 5 De vijf waarden (deel 3) Connect besteedt in een serie artikelen aandacht aan de waarden van AkzoNobel. In deze editie staan we stil bij: Het lef en de nieuwsgierigheid om vragen te stellen. Dit laten we zien aan de hand van ons diversiteitsbeleid. Anders gesteld: hoe zit het met de personeelsopbouw binnen ons bedrijf? Zijn wij hierin een afspiegeling van de samenleving of niet? Indien dit niet het geval is, moeten we daar wat aan doen? En hoe gaan we dit realiseren als het antwoord op de vraag "ja" is? Een rondgang door de wereld van Diversity & Inclusion. Workshop Wat voor Nederland geldt, geldt voor meer vestigingslanden van AkzoNobel. Het meest in het oog springend is, dat vrouwen en allochtonen ondervertegenwoordigd zijn in de top van het management, zowel binnen de business units als de corporate stafafdelingen. Op verzoek van de Raad van Bestuur is er begin december 2008 op het hoofdkantoor een Global D&I Workshop georganiseerd. Timothy Robertson, Communications Manager bij AkzoNobel Human Resources in Amsterdam en lid van het D&I Werkteam: De workshop was gefocust op diversiteit op basis van geslacht en cultuur. Doel was om de huidige situatie met betrekking tot D&I in kaart te brengen en met aanbevelingen te komen om AkzoNobel meer diverse and inclusive te maken. Zo n 40 vertegenwoordigers uit de business units en corporate stafafdelingen namen aan de workshop deel. Op basis van de gezamenlijke input is een actielijst voorgesteld aan de Raad van Bestuur en zij hebben deze in januari 2009 goedgekeurd. Aanbevelingen De goedgekeurde aanbevelingen hebben geleid tot de oprichting van een D&I Werkteam en een Stuurgroep, gaat Robertson verder. De Stuurgroep ondersteunt het Werkteam en houdt toezicht op de implementatie van de noodzakelijke acties. Voorzitter is Rob Frohn, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Specialty Chemicals. Het Werkteam wordt geleid door Silke Heitmann, HR Director Decorative Paints. Het allereerste doel van het Werkteam is om gegevens te verzamelen en de samenstelling van de populatie AkzoNobel medewerkers te analyseren. De resultaten van deze analyse zullen ons helpen om de business- en service units te ondersteunen bij het ontwikkelen van actieplannen om diversiteit binnen hun leadershipteams te vergroten. Van de verschillende aanbevelingen zijn concrete actiepunten gemaakt, zoals het opnemen van vragen over D&I in de jaarlijkse Employee Survey, het opnemen van D&I in management- en leadershipstrainingen en werken aan het vergroten van D&I bewustzijn onder senior management om hen ondersteunen bij de implementatie Timothy Robertson, Communications Manager Human Resources. Silke Heitmann, HR Director Decorative Paints en voorzitter van het D&I werkteam. van de noodzakelijke acties. Er zal ook een interactieve intranetsite worden ontwikkeld. Hierop komt informatie over D&I beschikbaar. Medewerkers zullen op de site worden aangemoedigd om discussies met collega s over het onderwerp te starten. Als Werkteam zijn we ons ervan bewust dat we in een proces gestapt zijn dat een lange weg te gaan heeft maar zeer interessant belooft te worden. Met steun van de Stuurgroep kiezen wij voor een stap voor stap benadering. We starten op een betrekkelijk kleine schaal en bouwen het de komende jaren steeds verder uit. Women with Ambition Een organisatie binnen AkzoNobel die vooraan stond bij het creëren van bewustzijn rondom diversiteit - en dus het lef en nieuwsgierigheid had vragen te stellen - is Women With Ambition (WWA). Sinds 2005 bestaat dit netwerk, dat ons bedrijf ondersteunt bij het aantrekken, behouden en ontwikkelen van getalenteerde en ambitieuze vrouwen. Alessandra Bilderbeek, Information Specialist bij MIPS in Sassenheim en bestuurslid van WWA: Wij doen dit door informatie over diversiteit op onze website beschikbaar te stellen aan ambitieuze vrouwen en door proactief aan bewustzijn binnen geheel AkzoNobel te werken. Daarnaast organiseren we trainingen en evenementen die enerzijds tot doel hebben te netwerken en anderzijds carrièrekansen voor vrouwen te vergroten. Rondom het thema Diversity Policy of AkzoNobel hebben wij eind juni een conferentie in Amsterdam georganiseerd. Zo n 120 collega s, zowel vrouwen als mannen, bezochten dit evenement. Zij hebben zich door een aantal sprekers laten informeren over de voortgang van de activiteiten en deelgenomen aan een plenaire discussie. Tomorrow s Answers Today Eén van de sprekers op de conferentie was D&I Werkteam voorzitter Silke Heitmann. Zij belichtte in haar presentatie D&I vanuit het perspectief het nieuwe AkzoNobel: Wij willen Tomorrow s Answers Today leveren door gebruik te maken van het complete potentieel van al onze medewerkers, ongeacht etniciteit, geslacht, ras, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. Op alle niveaus binnen AkzoNobel zullen wij ons inspannen om een organisatie te creëren waarin mensen zich thuis voelen, gerespecteerd en betrokken. Op die manier kunnen wij de grote diversiteit aan ideeën, achtergronden en visies te gelde maken en nog beter voldoen aan de toekomstige behoeften van onze klanten, medewerkers en aandeelhouders. We hebben verschillende multinationals geïnterviewd over dit onderwerp. Al deze ondernemingen hebben een beleid gedefinieerd en als conclusie kunnen wij stellen dat de belangrijkste drijfveren om tot een (verbeterd) D&I beleid te komen zijn: talent management, betere relaties met klanten en het beter bereiken van diversiteitsmarkten. Echte vooruitgang hierin wordt geboekt wanneer er een business case is en een business unit er bezit van en verantwoordelijkheid over neemt. Een andere motor achter Vervolg op pagina 6 >

6 Connect #04 September 2009 pagina 6 Vervolg van pagina 5 Diversiteit: managementspeeltje of inspiratie? Een beroemd citaat van Einstein: Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. En toch dreigt AkzoNobel in die valkuil te stappen met haar diversiteitsbeleid. Daar klinkt al snel de roep om concrete doelstellingen. Een heilloze weg. AkzoNobel is een typisch masculien bedrijf waar mannelijke waarden als competitie, scoren en profileren sterk gewaardeerd worden. Daar passen concrete targets ook bij: lekker meetbare doelstellingen zodat je kunt laten zien hoe goed je wel niet bent. Denk aan FNV-voorzitter Agnes Jongerius en het karakter Gordon Gekko uit de film Wall Street. Het huidige bestuur van Women With Ambition. Van links naar rechts: Elmiere Boogert, Marianne Velstra, Jacqueline Houweling, Alessandra Bilderbeek, Marieke Spee, Vimmie Tiersma en Petra van Dieren. Informatie over WWA vind je op Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van WWA, meld je dan aan via de homepage aan de rechter zijde onder de Quick Links. Zowel vrouwen als mannen kunnen zich aanmelden. succes van D&I is om people managers continu te betrekken bij de dialoog over het onderwerp. Voortgang De conferentie was goed om AkzoNobel s D&I aanpak onder een brede groep collega s bekend te maken, zegt Timothy Robertson. Er waren goede inhoudelijke discussies die door dagvoorzitter Richard Engelfriet vakkundig en op een zeer dynamische wijze geleid werden. De opmerkingen en feedback van de deelnemers hebben wij meegenomen in onze reguliere meetings. We zijn er van overtuigd dat we met het pad dat we ingeslagen zijn een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het realiseren van AkzoNobel s doelstellingen voor de lange termijn. Mocht je nu al vragen of opmerkingen hebben over D&I bij AkzoNobel mail dan naar De conferentie was zeer belangrijk om AkzoNobel s D&I policy onder een brede groep collega s bekend te maken. De uitdaging die diversiteit heet, betekent juist dat AkzoNobel meer feminiene waarden moet leren omarmen. Waarden als een dialoog kunnen voeren, samenwerking, luisteren en inspiratie. Denk aan leiders als Nelson Mandela en de Dalai Lama. Nelson Mandela en de Dalai Lama bereiken hun doelen niet met targets. Ze werken met een vele malen sterker principe: leiderschap. Ze durven, net als bijvoorbeeld Martin Luther King, zich uit te spreken voor hun droom en daarvoor te gaan staan. Dat betekent dat ze medestanders proberen te krijgen waarmee ze gezamenlijk werken aan verandering. Het is een denkfout om feminiene waarden te introduceren op een masculiene manier. Targets draaien alleen maar om controle en scoren. Een organisatie die kiest voor meer feminiene waarden, moet daarom kiezen voor een feminiene aanpak. Wie gezonder wil eten, gaat dat toch ook niet bij McDonalds doen? Dan moet je ook radicaal durven kiezen voor de saladbar bij de sportschool. Kortom: maak van diversiteit geen managementspeeltje van masculiene leiders. Zet in op een verandering van onderop. Praat met mensen, initieer gedurfde projecten en zorg ervoor dat je diversiteitsambassadeurs krijgt die hun nek durven en mogen uitsteken. Beloon inspiratie, en geef geen aandacht aan cynisme. Barack Obama is er president mee geworden, het maakte Google tot marktleider en biedt AkzoNobel de mogelijkheid om in hun voetsporen te treden. Yes, you can! Auteur Richard Engelfriet was dagvoorzitter tijdens de WWA-bijeenkomst over diversiteitsbeleid op 29 juni in Amsterdam. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel en is benieuwd naar je reactie op

7 Connect #04 September 2009 pagina 7 StickerFix verbergt de krassen Eenvoudiger kan niet Uitgesproken Goed nieuws voor autobezitters. Met StickerFix, een nieuw product van business unit Car Refinishes, zijn krassen in de lak voortaan eenvoudig weg te werken. StickerFix is een zelfklevend doe-het-zelf reparatiesysteem dat bestaat uit een A5 vel vol stickers in diverse maten die in de kleur van de auto gespoten zijn. Met de slogan Eenvoudiger kan niet introduceren wij StickerFix nu in de markt, vertelt Mark Cabri, marketing specialist Non Paint Car Refinishes Nederland. Door middel van twee stappen kan de sticker door iedereen over de kras aangebracht worden: de ondergrond schoonmaken, de sticker aanbrengen en klaar. Zo eenvoudig is het. Op staat een applicatiefilmpje onder de button Watch it. Service Voorlopig is StickerFix verkrijgbaar via autoschadeherstelbedrijven waar met Sikkens lakken gewerkt wordt. Wanneer een klant zijn auto laat repareren en spuiten, kan de schadeherstelspecialist meteen een vinyl stickervel mee spuiten. Zo heeft de auto eigenaar altijd een voorraad stickers in de juiste kleur in het dashbordkastje. Voor het schadeherstelbedrijf betekent deze combinatie nauwelijks extra spuitmateriaal- en loonkosten. Na het snijden van een gespoten A5 vinyl heeft de klant ongeveer 27 stickers in verschillende vormen zoals rondjes, ovaaltjes en rechthoekjes. De grootste sticker is ongeveer 15 centimeter lang en 1,5 centimeter breed. De adviesverkooprijs van één set A5 bedraagt 24,95 euro en is verpakt in een speciale transparante verpakking inclusief gebruiksaanwijzing Bescherming StickerFix is een ideale doe-het-zelf oplossing om kleine beschadigingen cosmetisch te maskeren. Mark Cabri: StickerFix concurreert niet met de bestaande en traditionele schadeherstelmethoden. Voor grotere beschadigingen die onzichtbaar hersteld moeten worden, blijft het uitdeuken + spuiten de beste methode. Voor kleinere schadereparaties is de speciale spot repair methode de beste keuze. StickerFix is juist uitermate geschikt voor kleine krasjes die de autobezitter toch niet laat repareren. Dan geeft het betere en gladdere resultaten dan de lakstift of touch-up pen. Daarnaast kunnen de stickers ook preventief worden ingezet voor kwetsbare onderdelen van de auto zoals bijvoorbeeld portierranden die snel kunnen beschadigen bij het openslaan van de deur. StickerFix is uitgebreid getest en is onder andere bestand tegen weersinvloeden, autowassen (ook in een wasstraat), zout, steenslag en benzine. Bovendien kan StickerFix met behulp van een föhn weer eenvoudig verwijderd worden. Het is niet alleen een innovatief maar ook een duurzaam product, aldus Mark Cabri. Ik merk soms dat ze niet eens op onze website hebben gekeken. Margriet Rouhof, recruiter AkzoNobel Nederland, over sollicitanten, in Elsevier, Thema Carrière. Je kunt rustig spreken van een cultuuromslag. Alex Dekker, teamleider distributiecentum Sassenheim, over werken in dagdienst, in Info-Locale. Het vaststellen van de carbon footprint is geen hobby. Jos Keurentjes, Technology Director Industrial Chemicals, in Chemie Magazine. Verborgen honger zie je niet direct aan iemand af. André Veneman, directeur Duurzaamheid, in Het Financieele Dagblad. Er zijn een hoop mogelijkheden om de IT-omgeving te versimpelen door het aantal systemen te verminderen. Pieter Schoehuijs, onlangs benoemd tot CIO, in Fem Business. Vervolgens heb ik de föhn van mijn vrouw gepakt en binnen een minuut waren de krassen weg. Jim Rees, general manager Car Refinishes, in het Nederlands Dagblad. Als er niks te lossen is, zou de heftruckchauffeur ook kunnen gaan laden. Gerard Mötter, manager DC Breda, in Handschrift. Alabastine heeft een kleine 140 goed gemotiveerde medewerkers. Dat willen we graag zo houden. Henk Danklof, locatiemanager Ammerzoden, over nieuwe arbeidsvoorwaarden, in Handschrift. Wij vonden het frappant dat er zo weinig kleur wordt gebruikt in de moderne architectuur. Anne van der Zwaag, Manager Aesthetic Center Decorative Paints, in Verf & inkt.

8 Connect #04 September 2009 pagina 8 Conferentie over 1HR Van generalist naar specialist Er gaat iets gebeuren, maar veel is nog niet duidelijk. Zo omschreef theaterbureau Maŕanza de status van het 1HR project begin deze zomer tijdens een conferentie in Arnhem. Door gesprekken, interviews, sketches en liedjes zorgde Maŕanza dat HR-collega s uit het hele land werden geïnformeerd over 1HR. De boodschap die doorklonk in de acts: Dit project betekent een cultuurverandering waardoor veel HR-medewerkers niet langer als generalist maar als specialist werkzaam zullen zijn. Het 1HR project heeft als doel de HR-organisatie efficiënter in te richten waarbij de kwaliteit en dienstverlening aanzienlijk verbeterd kunnen worden. De directie van AkzoNobel Nederland heeft in nauwe samenwerking met Nederlandse HR-managers (HR Leadership Team NL) een plan opgevat om dit te realiseren. De general managers van de in Nederland actieve business units hebben hiermee ingestemd. Paul van der Boor, director Labor Affairs & Operations bij AkzoNobel Nederland, opende de conferentie. Bijzonder dat zoveel HRcollega s bij elkaar zijn gekomen voor dit project. Ook te gast waren een aantal leden van de centrale ondernemingsraad (COR) en de mensen van Maŕanza. Zij faciliteerden de dag en begonnen met het voorstellen van het HR user panel op het podium. Dit zijn de mensen waarmee je 1HR gaat doen. CEO Hans Wijers gaf - in een videoboodschap - zijn visie op HR. Onze onderneming is te gefragmenteerd en wij gebruiken onze vaardigheden niet per land. We moeten een aantal zaken op landenniveau gaan coördineren zodat bijvoorbeeld belangrijke gegevens van medewerkers direct per land beschikbaar zijn. Verbetering Werner Fuhrmann, country director Nederland en Gert Jan Smit, HR director Powder Coatings, gaven in een gezamenlijke presentatie aan waarom 1HR gestart is. AkzoNobel is veranderd en blijft veranderen. Het is niet meer van deze tijd om alles apart te doen. De Raad van Bestuur heeft het mandaat gegeven voor stappen om meer synergie te bereiken, ook buiten HR. De doelstelling is duidelijk: we willen een moderne onderneming met meer samenwerking, ook tussen corporate en de landenorganisatie zodat er een gemeenschappelijke basis ontstaat. Hierbij past een goede database ofwel een overkoepelend informatiesysteem op landenniveau. Van outsourcing is bij 1HR geen sprake. Naast kwaliteitsverbetering willen we de efficiency verbeteren. De kosten van de HR-organisatie in Nederland zijn in verhouding tot andere, vergelijkbare ondernemingen (te) hoog. De realisatie van de nieuwe HR-organisatie zal er toe leiden dat de kosten met tenminste 20% omlaag zullen gaan. Deze kostenreductie kan gevolgen hebben voor het aantal arbeidsplaatsen. Nu zijn er in Nederland circa 120 fte s werkzaam in HR, die diensten verlenen aan medewerkers in Nederland. In de nieuwe opzet zal de inhoud van veel HRfuncties wijzigen. Centraal Gert Jan Smit verduidelijkte de situatie met een aantal voorbeelden. We werken allemaal met verschillende contracten, personeelsadvertenties, enzovoorts, en weten van elkaar niet dat we aan het werven zijn. Het kan allemaal veel efficiënter. Een jaar geleden wilden we HR nog op BU-niveau organiseren, maar het is veel sterker om dat op landenniveau te doen. Een voorbeeld hiervan zijn de leadership talent reviews waardoor potentials per BU in kaart worden gebracht. Informatie op landenniveau ontbreekt echter nog. Als we processen efficiënter kunnen inzetten, zoals we nu al doen met één salarisadministratie systeem voor 5000 Nederlandse Werner Fuhrmann, country director Nederland. werknemers, biedt dat toegevoegde waarde. Daardoor komt ook meer tijd vrij voor andere zaken. We kunnen veel bereiken door data op landenniveau beschikbaar te hebben. En daar is de medewerking van iedereen voor nodig. Akkie Jonkman, HR manager van de locatie Delfzijl vindt het beter om onderscheid te maken tussen functieniveau als je mensen werft. Een centraal systeem voor CAO2 personeel is goed, maar het recruiten van operators moet decentraal en lokaal gebeuren want onze mensen kennen de locale markt. Je kunt veel centraliseren, maar niet alles. GertJan Smit antwoordt: Het werven van mensen is een specialisme, net zo als pensioenen, ziektekosten en functiewaardering, en dat willen we juist centraal doen. Model HR managers Hanneke Middelburg en Janneke Wildemans legden uit wat 1HR precies inhoudt. Binnen het model voor 1HR zijn 3 rollen gedefinieerd, vertelt Hanneke Middelburg. Een centraal expertise centrum dat zorgt voor effectiviteit door standaardprocessen; de HR business partners, gesprekspartners die beleid vertalen naar de praktijk en het

9 Connect #04 September 2009 pagina 9 De V-factor in Hengelo Jan Peter Francke, P&O manager Decorative Paints Continental (midden), vertelt de acteurs van Maŕanza dat hij zich verheugt op een Shared Service Center waar hij terecht kan met vragen over bijvoorbeeld pensioenen. Shared Service Center waarin alle administratieve taken worden ondergebracht. Alle HR managers uit de BU s gaan deel uitmaken van 1HR dat in nauw contact staat met het Shared Service Center en waarin HR-specialisten werkzaam zijn. Vragen over HR-aangelegenheden kunnen door medewerkers zelf via de HR-intranet portal of door het Shared Service Center beantwoord worden. Het frontoffice zorgt voor de eerste opvang van de vragen. In het backoffice werken de HR specialisten. We denken dat 55 tot 60 procent van de vragen via de HR portal beantwoord kan worden. De rol van de HR-managers zal veranderen zodat zij tijd krijgen voor het leveren van diensten, aldus Hanneke Middelburg. De uitgangspunten van 1HR komen neer op standaardisatie van HR processen en beleid, aldus Janneke Wildemans. Ook belangrijk is het beschikbaar maken van digitale personeelsdossiers die op 1 locatie opgeslagen worden en op afstand opvraagbaar zijn. Het Shared Service Center zal op één centrale locatie in Nederland komen. Hiermee garanderen we de beste kwaliteit en effectiviteit. Het Shared Service Center rapporteert aan de grootste business unit in Nederland en de country director. Uitvoering Projectleider Gert van den Berg gaf een toelichting op de planning voor 1HR. In 2009 willen we vooral een goede basis neerzetten voor het Shared Service Center, de personeels- en salaris administratie en de HR portal. Momenteel zijn we bezig met een gedetailleerde blauwdruk van het plan. Begin september willen we de adviesaanvraag voor de ondernemingsraad gereed hebben en we hopen in november een positief advies te krijgen. Begin 2010 kan 1HR van start. Dit jaar en ook volgend jaar zullen we vooral standaarden zetten waarbij we in 2010 de services uit kunnen breiden en het expertisecentrum kunnen optuigen. In 2011 kan de technologie verder verbeterd worden en richten ons op een volledig HR service model. Op uitnodiging van Maŕanza schreven de aanwezigen op rode kaarten hun persoonlijke zorg over 1HR en op groene kaarten de voordelen van het project. De acteurs, uitgedost in kleurrijke kleding, verwerkten de informatie op de kaarten in sketches en liedjes. Positieve en negatieve kritiek, onderbuikgevoelens, humor en drama werden niet geschuwd. Het publiek kreeg een duidelijke boodschap: door 1HR zal de rol van de HR-medewerker veranderen van generalist in specialist. Waarom 1HR? HR is in Nederland te versplinterd Iedereen doet alles op alle niveaus Te weinig standaarden Te duur Ingewikkelde administratie Nauwelijks employee selfservice Belangrijke HR management info niet beschikbaar Alle medewerkers van de locatie Hengelo (Zout Bulk, Salinco en Salt Specialties) gingen beschermd de vakantieperiode in. Zij ontvingen begin juli een flesje zonnebrandspray met factor 30. Op het etiket staat: De V-factor van AkzoNobel. De actie is onderdeel van een campagne en bedoeld om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, verklaart communication consultant Ilse Jansen. Veiligheid is overal en altijd een factor van belang, niet alleen op het werk, maar ook thuis en tijdens de vakantie. Met deze campagne gaan we ook het thuisfront continu betrekken bij veiligheid. Dit zal de veiligheidsvisie en daaraan gerelateerde veiligheidsacties en -programma s versterken.

10 Connect #04 September 2009 pagina 10 De vacature Maintenance Engineer Electro Vacaturebank AkzoNobel Industrial Chemicals Onze business unit is wereldwijd een belangrijke speler in specialty chemicals markten, vertelt Sybren Bakker, manager maintenance engineering bij AkzoNobel Industrial Chemicals in Rotterdam. Op onze vestiging in de Botlek produceren wij chlor-alkali producten zoals chloor, natronloog, waterstof en zoutzuur. Ze zijn essentieel voor het dagelijks leven in onze samenleving en worden door onze afnemers gebruikt bij de fabricage van bijvoorbeeld auto s, leidingen, isolatiematerialen, voedingsmiddelen en desinfecterende middelen. De productieprocessen op onze vestiging moeten 24 uur per dag optimaal verlopen, het onderhoud van de installaties is hierbij van groot belang. De werkzaamheden De verantwoordelijkheid van het onderhoud ligt bij de Technische dienst (TD). Een team van 44 medewerkers zorgt ervoor dat de installaties in optimale conditie verkeren en maximaal beschikbaar en betrouwbaar zijn. De Maintenance Engineer Electro houdt zich binnen de TD bezig met het uitvoeren van bedrijfszekerheidanalyses, het uitwerken van verbetervoorstellen op (elektro)technisch en organisatorisch gebied en het doen van troubleshootingonderzoeken. Andere verantwoordelijkheden zijn onder meer: het ondersteunen van vakengineers en procestechnologen, het vervullen van de rol van installatieverantwoordelijke en het geven van onderhoudsontwerpadviezen in de engineeringfase. De vacature Voor deze boeiende en uitdagende functie zijn wij op zoek naar een collega met een afgeronde HBO opleiding op electro gebied en minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen een productieomgeving. Je hebt goede kennis van onderhoudsinformatiesystemen (SAP), bent analytisch, technisch bekwaam, zelfstandig maar ook teamplayer en resultaatgericht. Je beschikt over de nodige assertiviteit, flexibiliteit, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen. Je bent commercieel, kostenbewust en hebt goede communicatieve eigenschappen. Geïnteresseerd? Heb je interesse of ken je iemand die geschikt is voor deze functie, stuur dan je sollicitatie naar Ik kan je nadere informatie verstrekken. AkzoNobel wil graag het aanbod actuele vacatures beter bekend maken onder de medewerkers in Nederland. In elke editie van Connect attenderen we je er op een aantal, zowel binnen als buiten de vestiging waar je werkzaam bent. Het complete overzicht vind je terug op de Vacancy Bank van het AkzoNobel Intranet. Manager HR Shared Services Center BU/SU: Corporate Shared Services Locatie: Nog te bepalen Contract: 100% IBP Process Leader BU/SU: Decorative Paints Continental Europe Locatie: Sassenheim Contract: 100% Application Manager Purchasing Business Warehouse BU/SU: Corporate Shared Services Locatie: Sassenheim Contract: 100% Algemeen medewerker Service afdeling BU/SU: Car Refinishes Locatie: Sassenheim Contract: 100% Regulatory Affairs employee BU/SU: Technology &Engineering Locatie: Arnhem Contract: 100% Voor uitgebreide informatie ga je naar de Vacancy Bank:

11 Connect #04 September 2009 pagina 11 Groene stroom voor locaties Even bellen met... Dirk Veldhorst, hoofd bedrijfsgezondheidszorg, over de laatste ontwikkelingen rondom de Mexicaanse griep. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van de Mexicaanse griep officieel verklaard tot pandemie. Hoe bereidt AkzoNobel zich voor op de pandemie? AkzoNobel heeft een Corporate Pandemic Preparedness Team in het leven geroepen waar ik voorzitter van ben. Ik rapporteer aan Rob Frohn van het Corporate Crisis Team. In elk land installeert de Country Coördinator een Country Response Team (CRT), in Nederland is dat Mike Tijdink. Iedere locatiemanager, ook in Nederland, installeert een Site Response Team (SRT). De Nederlandse site managers hebben een aantal malen overleg gevoerd over de te treffen maatregelen met betrekking tot de grieppandemie. Wat doen de locaties precies? De Raad van Bestuur heeft alle site managers gevraagd om vóór 1 oktober in de groene fase van de Pandemic Flu Planning Action Guide te komen. Hiervoor moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen zodat ze goed voorbereid zijn op een uitbraak. Het gaat om acties op het gebied van organisatie, management, communicatie, planning, risicobeheersing, veiligheid en vooral hygiëne. Deze staan stapsgewijs vermeld in een overzicht van 36 actiepunten. Zodra alle vragen met ja zijn beantwoord, is de locatie klaar voor een pandemie. Een aantal AkzoNobel locaties in Nederland krijgt vanaf 2010 groene stroom aangeleverd. Subbusiness unit Energy, onderdeel van BU Industrial Chemicals, heeft hiertoe onlangs een contract afgesloten met energieleverancier E.ON. Het contract omvat de levering van MWh elektriciteit voor de periode van 3 jaar vanaf 2010 tot Ter vergelijking: een normale huishouding verbruikt 3,5 MWh aan stroom per jaar. De deal is gesloten in het kader van het NPR (Non Product Related) -programma, vertelt Steven Kooiman, die namens AkzoNobel de onderhandelingen met E.ON voerde. Voordeel van gezamenlijk inkopen is onder andere een mooie korting op de servicekosten. E.ON, de grootste energieleverancier van Europa, kwam als beste uit de bus naar aanleiding van een tender waarvoor we een groot aantal energiebedrijven hadden uitgenodigd. Vooral de kleinere Nederlandse locaties, zoals Wapenveld, Breda en Ammerzoden, zullen de groene stroom van E.ON gaan gebruiken. Maar ook Sassenheim en Herkenbosch vallen onder het contract, aldus Steven Kooiman. De locaties in Delfzijl, Hengelo en Rotterdam zijn dusdanig energieintensief dat zij een individueel inkoop programma hebben en buiten het NPR-programma vallen. Zij voorzien grotendeels in hun energiebehoefte door eigen warmtekrachtcentrales. Is daarmee de kous af? Nee, zodra de Mexicaanse of een andere pandemische griep dichtbij komt en de continuïteit van AkzoNobel bedreigt, volgen er nieuwe acties. De country coördinator bepaalt of en op welk moment wordt overgegaan naar de volgende oranje en/of rode fase van het actieplan. De locaties zullen de maatregelen dan verder aanscherpen. Zo kunnen zij de schoonmaakovereenkomsten extra uitbreiden, bijeenkomsten uitstellen, thuis werken stimuleren, luchtverversing in gebouwen verhogen, crisisplannen voor de IT systemen uitvoeren. Wat merken medewerkers hiervan? We zijn begonnen met het verspreiden van posters op alle Nederlandse locaties over bijvoorbeeld de symptomen van griep en over het belang van handen wassen. Deze posters zullen steeds vervangen worden door posters met een nieuw thema dat betrekking heeft op de Mexicaanse griep. We willen iedereen attenderen op het feit dat hygiëne een grote rol speelt in het voorkomen van de griep. En als je toch echt ziek wordt? Je kunt niet zelf bepalen of je geveld bent door de Mexicaanse griep of door een andere infectie. Daarvoor zijn specialisten nodig. Wanneer het ernstig lijkt, met hoge koorts en kortademigheid, kun je contact opnemen met je huisarts. Je moet niet naar je werk komen als je anderen aan zou kunnen steken. Op onze website staat meer informatie over de griep en wat je kunt doen om gezond te blijven.

12 Connect #04 September 2009 pagina 12 Het Brand Center De plek voor een sterk merk Hoe zorg je ervoor dat alle AkzoNobel collega s wereldwijd hetzelfde visitekaartje hebben? Hoe bereik je dat brochures en briefpapier er hetzelfde uitzien? En hoe krijg je het voor elkaar dat op alle bedrijfskleding en auto s het AkzoNobel logo op de goede plek zit? Het Brand Center biedt uitkomst, op elk moment overal ter wereld. In april 2008 is het Brand Center geïntroduceerd, nadat het was ontwikkeld door het Corporate Branding team van Corporate Communications. Op dat moment werd een geheel nieuwe corporate identity gelanceerd met het nieuwe logo, nieuwe huisstijl, nieuwe kleuren en een nieuw lettertype, als de visuele representatie van de nieuwe AkzoNobel positionering Tomorrow s Answers Today. Het Brand Center vormt de spil in het web, aangezien hier alle informatie over het AkzoNobel corporate merk en de hulpmiddelen voor dagelijks gebruik te vinden zijn, zegt Jasmijn Visser, Brand Center manager in Amsterdam. Je vindt er bijvoorbeeld alle richtlijnen om het merk toe te passen, een logo en een beeldbank. Je kunt er visitekaartjes, enveloppen en promotie artikelen bestellen, je vind er voorbeelden van de toepassingen van het merk zoals brochures, advertenties, websites, de binnen- en buitenkant van AkzoNobel locaties, bewegwijzering, beursstands en nog veel meer. Alles van en over het AkzoNobel merk kun je hier vinden. Doelgroepen Het Brand Center is te vinden via en garandeert de juiste toepassing van de huisstijl door alle AkzoNobel werknemers wereldwijd. Verschillen in huisstijl en uitvoering van het merk worden zo voorkomen en alle informatie over de corporate identity is op een centrale plek te vinden. Jasmijn: Voor een gedecentraliseerde onderneming, zoals AkzoNobel toen was, is een centraal systeem als het Brand Center waarvan iedereen gebruik moet maken, behoorlijk revolutionair. Daarnaast is het Brand Center ook een logische oplossing voor het opslaan van een enorme hoeveelheid informatie. De belangrijkste doelgroepen zijn AkzoNobel collega s werkzaam in de communicatie, marketing, human resources en secretariaten. Natuurlijk mag iedereen die interesse heeft een account aanmaken; inmiddels zijn dit er zo n Daarnaast gebruiken ook heel veel externe partijen, natuurlijk alleen als ze direct voor AkzoNobel werken, het Brand Center. Je moet dan denken aan journalisten, mediabureaus, designbureaus, drukkerijen, reclamebureaus, etc. Trots Het is best bijzonder dat AkzoNobel een Brand Center heeft, zegt een trotse Jasmijn. Niet veel multinationals hebben zoiets. We krijgen regelmatig internationale collegae van grote bedrijven op bezoek die willen weten hoe wij dit opgezet hebben. Interessant vinden ze vooral de planmatige manier waarop wij de nieuwe corporate identity naar de business units hebben uitgerold. Alle categorieën zijn goed uitgewerkt en staan beschreven in het Brand Center. Ik ben heel trots op wat we bieden en denk dat we in Nederland koploper zijn als het gaat om de ontwikkeling van ons Brand Center. Na een jaar staat het goed in de steigers. De informatie is bijna compleet. We gaan nu de puntjes op de i zetten en de imagebank uitbreiden. Op de pagina hiernaast staan van boven naar beneden; AkzoNobel corporate website in de nieuwe identity, voorbeeld van een poster, beeld van de nieuwe vrachtwagens en een petje uit de promotie shop. Promotie shop Onderdeel van het Brand Center is de promotie shop. Hier kunnen volledig automatisch en snel allerlei AkzoNobel promo materialen besteld worden, zoals petjes, pennen, usb-sticks en andere leuke AkzoNobel relatiegeschenken. Deze worden dan per express naar de klant gestuurd en snel geleverd, zegt Jasmijn. Dit komt omdat we nu één leverancier gebruiken voor heel Europa, in plaats van de 300 verschillende leveranciers die we in het verleden hadden. Het is niet gemakkelijk om wereldwijd voor de juiste relatiegeschenken te kiezen. Je moet met zoveel landen en culturen rekening houden. We zijn daarom heel gericht bezig met het inkopen van artikelen. Wie ideeën of goede tips heeft, kan ze natuurlijk altijd melden.

13 Connect #04 September 2009 pagina 13 Wat te vinden in het Brand Center? Nieuws en updates Algemene informatie over het AkzoNobel brand en corporate identity Richtlijnen hoe het AkzoNobel brand toe te passen Templates (Word, PowerPoint en InDesign) Logobank en beeldbank Bestellen van visitekaartjes, enveloppen, briefpapier etc en promotie artikelen OnBrand voorbeelden OnBrand goedkeuring OnBrand nieuwsbrief Veel gestelde vragen en contact Uitstraling Om iedereen op de hoogte te houden van nieuws en andere zaken rondom ons merk, geven we eenmaal per maand de nieuwsbrief OnBrand uit, vertelt Jasmijn. Iedereen, waar ook ter wereld, die een account heeft, ontvangt de brief automatisch in zijn of haar inbox. De brief staat vol met nieuws, voorbeelden van nieuwe huisstijluitingen en ervaringen. Wie vragen heeft, kan via het Brand Center om begeleiding vragen. Het juiste gebruik van het logo is erg belangrijk omdat het ons bedrijf de beste uitstraling geeft. Als het logo steeds op de goede manier, op de juiste plaats en in de correcte kleur wordt gebruikt, levert dat herkenning op. De mensen zullen ons zien als één bedrijf. Hoe consequenter het logo wordt toepast, hoe krachtiger onze uitstraling. OnBrand Om ervoor te zorgen dat we één uitstraling hebben, moet elk design OnBrand goedgekeurd worden. Iedereen kan zijn of haar ontwerp via het Brand Center insturen zodat we kunnen helpen het ontwerp on brand te krijgen. We leggen elk ontwerp voor aan een team, dat hierin gespecialiseerd is. Zij geven binnen 48 uur een goedkeurings code indien het ontwerp on brand is. Zoniet, dan volgt een terugkoppeling om het merk beter te begrijpen zodat het design aangepast kan worden. Zie bijvoorbeeld de achterkant van deze Connect, ook daar staat een code. Workshops Het Corporate Branding Team ontvangt nog steeds veel vragen over het Brand Center en hoe het merk toegepast moet worden. Jasmijn: Om deze reden gaan we in september, oktober en november workshops geven. In deze workshops gaan we dieper in op hoe het Brand Center werkt, hoe je artikelen kunt bestellen en hoe je het AkzoNobel merk toe dient te passen. In Nederland komen we naar de mensen toe en voor alle andere locaties geven we workshops via Webex. Interesse? Schrijf je in via het Brand Center. AkzoNobel Performance Coatings AkzoNobel Decorative Paints

14 Connect #04 September 2009 pagina 14 OneHub verbetert logistiek systeem bij Car Refinishes Efficiënter ketenbeheer Met onze OneHub technologie kunnen wij bedrijfsprocessen ondersteunen en verbeteren, vertelt Bas van Amerom, werkzaam bij AkzoNobel Information Management. In opdracht van Car Refinishes werkte zijn team met succes aan een verbetering van de toeleveringsketen (supply chain) van deze business unit in Duitsland. Gertjan van Jeveren Automotive Plastic Coatings (APC), onderdeel van business unit Car Refinishes, riep de hulp van het OneHub team in toen zij het distributiecentrum in het Duitse Stuttgart wilde uitbesteden aan Logwin, een logistieke dienstverlener. Probleem was dat ACP en Logwin met verschillende informatietechnologiesystemen werkten. Voor een goede informatiestroom en een soepel lopend operationeel proces is het belangrijk dat deze systemen met elkaar kunnen communiceren, aldus Bas van Amerom, esupply Chain manager en Shared Service manager OneHub. OneHub fungeert als verbindingssysteem tussen verschillende systemen binnen en buiten AkzoNobel. One- Hub vertaalt een bericht in de taal die het ontvangende systeem kan verstaan, zodat de informatie zichtbaar wordt. Je kunt Onehub zien als een postkantoor dat zorgt dat berichten, afleverorders in dit geval, goed verstuurd worden. De berichten gaan dus niet van het ene direct naar het andere systeem, maar lopen via OneHub. Bas van Amerom (l) en Thomas Ratliff: OneHub fungeert als verbindingssysteem tussen verschillende systemen binnen en buiten AkzoNobel." Standaard APC wilde voor het verbinden van de IT-systemen graag een standaard oplossing die ze niet alleen konden inzetten in Stuttgart, maar ook in andere distributiecentra in Europa. De OneHub oplossing die we voor APC hebben gebouwd, noemen we Logwin ewarehousing en dient als standaard voor warehousemanagement binnen APC, vertelt Thomas Ratliff, verantwoordelijk voor de technische realisatie. We hebben het ewarehouse scenario gebouwd met het oog op herbruikbaarheid. Dit uitgangspunt werpt zijn vruchten af. De afgelopen periode hebben we soortgelijke projecten vaker uitgevoerd voor APC en ook voor Decorative Paints in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, China, Frankrijk en Nederland. Het systeem loopt goed en mocht het onverhoopt stagneren, dan zijn we binnen één dag weer in de lucht. De berichten gaan niet verloren. Mocht er iets fout gaan, dan melden we dit onmiddellijk bij de gebruikers. Beheer Gertjan van Jeveren, Supply Chain manager Europa, gaf namens APC de opdracht aan het OneHub team om samen met de Information Management afdeling van Car Refinishes het Logwin ewarehousing systeem te bouwen. APC wil zich concentreren op haar core business en dat is het produceren van exterior plastic coatings voor de automotive markt. De warehouse- en distributie activiteiten zijn uitbesteedt aan Logwin. Logwin beheert een distributiecentrum, dat zich op steenworp afstand bevindt van onze productielocatie. Leveringen aan klanten, van het voorbereiden van documenten tot en met het transport, neemt Logwin geheel voor haar rekening evenals goederen die retour komen. Ook de ontvangst van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten die geproduceerd zijn door andere AkzoNobel locaties, neemt Logwin voor haar rekening. In het distributiecentrum van Logwin liggen zowel eindproducten als grondstoffen opgeslagen. Blauwdruk AkzoNobel heeft verschillende IT-systemen in huis. Bas van Amerom: Op het moment dat deze moeten communiceren met elkaar of met systemen van derden, komen wij in beeld. De service die wij leveren is adviseren, coördineren en bouwen van koppelingen tussen systemen. Ons team bestaat uit 5 collega s en door onze ervaring op dit gebied kunnen we snel en goedkoop bestaande en nieuwe klanten bedienen. Hoe meer best practices we in business units kunnen hergebruiken, hoe beter. Het bouwen van een systeem zoals voor APC duurt gemiddeld vijftien dagen. Kleinere, eenvoudigere systemen nemen drie à vier dagen in beslag. Gertjan van Jeveren is een tevreden gebruiker van Logwin ewarehousing. Het is een eenmalige investering en een business concept dat gemakkelijk uit te rollen is naar andere bedrijfsonderdelen. Het model in Stuttgart zien we als een blauwdruk dat we ook willen toepassen in Italië en Oostenrijk. In de oude situatie moesten we allerlei documenten voorbereiden, uitprinten en faxen naar de logistieke dienstverlener. Dat hoeft allemaal niet meer. De papierwinkel is een stuk geslonken en het distributieproces verloopt efficiënter.

15 Connect #04 September 2009 pagina 15 CEO en CFO over de economische recessie Balans beschermen Het begon allemaal als een crisis bij de banken en de financiële sector, zegt Keith Nichols, chief financial officer van AkzoNobel, over de wereldwijde recessie. Hij en bestuursvoorzitter Hans Wijers leggen uit welke maatregelen genomen worden en hoe AkzoNobel sterker uit de recessie tevoorschijn wil komen. De gevolgen van de crisis tastten ook de economie als geheel aan, vervolgt hij. We wisten allemaal van de huizencrisis in Amerika, de bankencrisis in de Westerse wereld en de schuldproblemen in bepaalde delen van Europa. Maar wat we niet hadden verwacht, was de ernst noch de snelheid van de recessie met betrekking tot de binnenlandse vraag in opkomenden markten, bijvoorbeeld in China. Begin 2009 kwam dit hard aan, met als gevolg zwakke cijfers voor het eerste kwartaal. Controle Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn er aarzelende tekenen van een pauze in de economische recessie. Ook hebben de internationale aandelenmarkten zich hersteld van hun dieptepunten in maart. Nichols: Het weinige goede nieuws op dit moment is dat we in de financiële sector tekenen zien dat de zaken beter onder controle zijn dan in de tweede helft van De financiële middelen die de overheden in het systeem pompten, hebben het vertrouwen gestimuleerd. Maar de markten bevinden zich nog steeds op een behoorlijk laag niveau en uiteindelijk zal dit geld moeten worden terugbetaald. Keuzen De Raad van Bestuur heeft al enkele moeilijke beslissingen genomen, zoals onlangs de aankondiging dat binnen de corporate organisatie ongeveer 120 banen verdwijnen. Bestuursvoorzitter Wijers: Daar blijft het niet bij, er zullen nog meer moeilijke beslissingen nodig zijn. Alles gebeurt in het belang van de onderneming en met het oog op de toekomst. Wijers: Om te begrijpen welke impact de huidige recessie op de onderneming heeft, hoef je alleen maar te kijken naar de totale waarde van de al doorgevoerde kostenbesparingen. Op jaarbasis zijn aan het eind van het 1e kwartaal besparingen gerealiseerd van bijna Keith Nichols 70 miljoen euro (streefgetal 200 miljoen euro). Dat bedrag zal nog stijgen gezien de onzekere toestand van de economie en de tijd die nodig is voor herstel. Het management blijft zijn aandacht daarom richten op klanten, kosten en cash. Onze resultaten over het tweede kwartaal laten zien dat deze acties vruchten beginnen af te werpen. Focus Nichols: Bij alles wat we doen moeten we ons afvragen of het al dan niet geld oplevert of geld bespaart voor de onderneming. Waarom? Omdat ons vermogen om geld te verdienen uiteindelijk onze onderneming versterkt en de winstgevendheid verbetert. De focus op cash is essentieel, niet alleen omdat het de keuzemogelijkheden vergroot, maar ook omdat het de balans beïnvloedt, die moeten we beschermen. Mensen vragen waarom we zo veel herstructureren en waarom fabrieken en magazijnen dicht moeten. Dat doen we om de balans te beschermen en de onderneming sterk te houden. De herstructurering vindt plaats om de onderneming zodanig af te slanken dat ze een potentieel langere periode van lagere omzetten en minder vraag aan kan. Het is betreurenswaardig dat we collega's het bedrijf zien verlaten of faciliteiten zien sluiten. Maar als we dit niet doen en ons Hans Wijers niet aanpassen aan de nieuwe situatie, dan verslechtert onze balans snel. Sterk Gelukkig bevindt AkzoNobel zich in een betere positie dan de meesten. Naast een sterke balans beschikt de onderneming over vooraanstaande posities op vele markten, iets wat Hans Wijers van essentieel belang acht. Als er druk staat op markten en omzetten dalen, dan doen de sterken het gewoonlijk beter dan de zwakken, zegt hij. We zijn vol vertrouwen dat we hier doorheen komen en dus gaan we verder met het bespreken van de bredere strategische agenda. Bijvoorbeeld hoe we de sourcingfunctie moeten organiseren, hoe we kunnen profiteren van onderzoek en er zal steeds meer standaardisatie plaatsvinden in back-officeprocessen en functies. Wijers ziet ook nieuwe kansen: Als er op dit moment één kans ligt binnen onze onderneming, dan is het om allerlei niet-functionele complexiteit op te ruimen. Dan wordt het veel makkelijker om de onderneming te leiden en wordt de organisatie sneller en kostenefficiënter. Bemoedigend is er nu een echte doe-mentaliteit heerst en dat is precies wat we op dit moment nodig hebben.

16 Connect #04 September 2009 pagina 16 COR stemt in met klachtenregeling De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft onder een aantal voorwaarden ingestemd met de invoering van een nieuwe klachtenregeling in Nederland onder de naam Speak up. Dit maakte de COR kenbaar tijdens de overlegvergadering van 19 juni in aanwezigheid van commissaris Sybilla Dekker. Eén van de voorwaarden is dat een medewerker die een klacht indient, zelf bepaalt of een klacht via de Speak Up procedure ingediend wordt of eerst met een vertrouwenspersoon wordt overlegd. De OR kan in deze als klachtenloket blijven functioneren. De COR stelt eveneens als voorwaarde dat zij jaarlijks een rapportage ontvangt over de klachten en een toelichting hierop. Bestuurder Mike Tijdink spreekt zijn zorg uit over het geringe aantal klachten. Het is belangrijk zicht te hebben op incidenten zodat we weten wat er speelt en hoe de klachten op locaties worden opgelost. Kostenbesparing De bestuurder geeft een toelichting op het corporate kostenbesparingsprogramma dat op 17 juni bekend werd gemaakt. Dit voornemen maakt deel uit van een omvangrijk besparingsprogramma en is het gevolg van de huidige economische recessie. De Raad van bestuur wil een besparing van 70 miljoen euro op jaarbasis realiseren bij de corporate afdelingen. Daarbij ligt de focus op klanten, kosten en cash. De herstructurering van de corporate organisatie gaat in Nederland gepaard met het verlies van circa 80 posities op het hoofdkantoor in Amsterdam en het Corporate Shared Service Center in Arnhem. Tijdink: Uitgangspunten zijn dat we proberen mensen van werk naar werk te helpen en professionele ondersteuning organiseren in de vorm van een mobiliteitscentrum en training. De ondernemingsraad HK/ SSC zal door het management worden geïnformeerd over de gang van zaken. COR-voorzitter Fons Welters meldt dat ook de locaties Sassenheim en Amersfoort getroffen worden door deze herstructurering. Dit betreft bijvoorbeeld juridische functies die onder de corporate afdeling vallen. Wet Harrewijn Paul van der Boor, adviseur van de bestuurder, presenteert in het kader van de Wet Harrewijn de arbeidsvoorwaardelijke gegevens van executives over Deze wet, onderdeel van de Wet op de ondernemingsraden(wor), houdt in dat de werkgever minstens eenmaal per jaar de ondernemingsraad informeert over de beloningsstructuur en inhoud van arbeidsvoorwaarden binnen het bedrijf. De groep executives in Nederland bestaat uit 150 personen. Commissaris Dekker vindt dat AkzoNobel de gegevens keurig op tafel heeft. In relatie tot andere bedrijven zie ik hetzelfde beeld ten aanzien van loonontwikkeling en de uitgifte van aandelen en opties. Raad van Commissarissen Sybilla Dekker geeft aan dat de Raad van Commissarissen nog nadrukkelijker en tijdiger geïnformeerd wil worden over belangrijke zaken zoals de hersturering bij de corporate afdelingen. Alleen dan kan de raad zijn toezichthoudende en adviserende rol scherp blijven vervullen. Samen met commissaris René Scheffer heeft ze de locatie Delfzijl bezocht en ze was onder de indruk van de stichting Parkdiensten Komen en gaan Ingrid van den Heuvel Ook al ben ik nog maar net begonnen op de site in Herkenbosch, ik voel me toch al meteen heel erg thuis. Er heerst een informele sfeer, iedereen noemt elkaar bij de voornaam en is vriendelijk en belangstellend. Men is zeer bereidwillig om je verder te helpen en zaken uit te leggen. Dat heb ik in het verleden ook wel eens anders meegemaakt Ik heb in verschillende bedrijven ervaring opgedaan, onder meer als managementassistente bij een onderwijsinstelling, maar ook als consulente bij een uitzendorganisatie. In mijn laatste baan was ik projectcoördinator bij een beveiligingsbedrijf. Helaas kwam die functie te vervallen en ben ik op zoek gegaan naar een andere baan. Nu ben ik officemanager, wat inhoudt dat ik allerlei zaken moet regelen voor onze lokatie directeur. Zoals reizen organiseren, vergaderingen voorbereiden en mensen ontvangen, maar ook ondersteunende werkzaamheden voor de overige MTleden. Erg interessant, ook omdat ik AkzoNobel een bijzonder bedrijf vind. Ik kende het natuurlijk wel, maar nu pas worden mijn ogen geopend wat ze eigenlijk allemaal doen. Wat me ook opvalt is dat AkzoNobel op het punt van veiligheid een heel vooruitstrevende organisatie is. Er wordt erg veel aandacht besteed aan een veilig productieproces en de bewustwording daarvoor bij alle medewerkers.

17 Connect #04 September 2009 pagina 17 Sinds het uitbreken van de Mexicaanse griep treft AkzoNobel maatregelen om voorbereid te zijn op een pandemie. Eemsdelta. Een bijzonder initiatief om je ondersteunende diensten in een stichting buiten het bedrijf onder te brengen. Binnenkort zal mevrouw Dekker ook de locatie Sassenheim bezoeken. Als voorzitter van de Stichting en Taskforce Talent naar de Top onderstreept ze het belang van diversiteit in een bedrijf. Al 87 bedrijven hebben het charter Talent naar de Top ondertekend en dit jaar passeren we de 100. Met dit initiatief streven we naar een grotere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties. Nederland loopt sterk achter en het is zaak dat dit op directieniveau aan de orde komt. COR-lid Arie Klinkenberg meent dat zolang diversiteit geen onderwerp van de top is, er geen maatregelen worden genomen. Als je een afspiegeling bent van de maatschappij, ben je als werkgever aantrekkelijker. Pandemie Sinds het uitbreken van de Mexicaanse griep treft AkzoNobel maatregelen om voorbereid te zijn op een pandemie. De corporate richtlijnen zijn inmiddels in het Nederlands vertaald en er zijn posters verkrijgbaar. Per land komt een plan van aanpak beschikbaar waarin duidelijk vermeld staat wat er van de medewerkers verwacht wordt. De locaties zullen dit plan verder uitwerken, geënt op de lokale situatie. Het lokale plan omvat een stappenplan dat duidelijk maakt wie wanneer actie onderneemt, hoe je het productieproces het beste kunt bewaken en wat te doen als bijvoorbeeld een grote groep operators of de beveiliging uitvalt. De communicatie hierover wordt per locatie geregeld.in Sassenheim heeft de OR een werkgroep ingesteld die een tijdsplan voor de locatie opstelt. Ad Schouwenaars Op 1 augustus ben ik officieel met prepensioen gegaan, na een loopbaan die in 1971 begon bij de zout en basischemie divisie van toen nog - Akzo in Hengelo. Gestart op het bedrijfslaboratorium, opgeleid als analist, maar door het halen van een onderwijsbevoegdheid al vrij snel op het pad van opleidingen beland. Daar lag eigenlijk altijd al mijn affiniteit. En nog steeds. Het is de rode draad in mijn leven bij AkzoNobel. Ik heb zelf in het hele land allerlei vaktrainingen gegeven, maar ook mensen begeleid, cursussen ontwikkeld en bemiddeld tussen externe opleidingsinstituten en ons bedrijf. Heel divers, maar altijd vanuit het oogpunt van wat er leeft bij de mensen in de praktijk. Met als laatste huzarenstukje afgelopen jaar het organiseren van het leadershipsprogram binnen Nederland. Met een goed gevoel neem ik nu afscheid. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan Zo heb ik als afscheidscadeau geld voor een alfabetiseringsproject voor werkende kinderen in Bangla Desh gevraagd. En in plaats van cursussen te geven en organiseren, ga ik ze nu zelf volgen. Zoals de AkzoNobelcursus Pensioen in Zicht, maar ook een bridgecursus met mijn vrouw en de cursus Boschlogie, om gids te worden in mijn prachtige woonplaats Den Bosch. En last but not least: veel tijd besteden aan mijn vijf kleinkinderen!

18 Connect #04 September 2009 pagina 18 De advertentie Giftig plantje helpt lokale bevolking Technologen leveren kennis voor biodieselfabriek in Malawi Een groep van tien AkzoNobel medewerkers, werkzaam bij de locatie Rotterdam-Botlek heeft in juni en juli gewerkt aan een landbouwproject waarvoor technologische kennis nodig was. Oppervlakteactieve stoffen en polymeren, daar draait het om bij Surface Chemistry, vertelt Maria Tolchinsky, Global Marketing Manager Personal Care bij de gelijknamige business unit in Bridgewater, USA. Ze worden toegepast in een groot scala aan producten, zoals asfalt, verf, schoonmaakmiddelen, zonnecrème en persoonlijke verzorgingsmiddelen als douchegel, haargel en lotions. Zelfs iemand die nog nooit van Surface Chemistry heeft gehoord, is zeker wel met onze producten in aanraking geweest. Met teamwork en leadership in ons achterhoofd hebben wij een advertentiecampagne ontwikkeld. Doel hiervan was om AkzoNobel in de persoonlijke verzorgingsmiddelenmarkt te associëren met slagkracht en leiderschap. We wilden de advertenties in een sportieve setting emotie laten uitstralen. Het was voor ons belangrijk om de beelden onderscheidend te laten zijn zodat de advertenties er in de vakbladen uitspringen. Typisch voor een lifestyle magazine is namelijk dat in advertenties gebruik gemaakt wordt van modellen met mooie lichamen, gezichten etcetera. Door hierin mee te gaan val je niet op en dat was niet ons doel. De advertentie van de dames die de roeiboot boven hun hoofd houden is onder andere gepubliceerd in Happi Magazine en Cosmetics and Toiletries." Het project in het Afrikaanse Malawi omvat een programma waarbij de lokale bevolking de Jatropha plant gaat verbouwen. De zaden zullen dienen als grondstof voor de productie van biodiesel. De groep AkzoNobel medewerkers heeft bijgedragen aan de bouw van een proeffabriek. Proces engineer Evelien Pingen was één van de AkzoNobel medewerkers die twee weken in Malawi doorbracht om haar kennis in te zetten. Net als de andere vrijwilligers heeft zij daarvoor haar eigen vakantiedagen opgeofferd. Dit landbouwprogramma en de bouw van de fabriek zijn een initiatief van TNT. Hiermee leveren zij een bijdrage aan het World Food Program van de United Nations. De filosofie van TNT is dat zij niet voedsel willen distribueren, maar de bevolking willen leren in hun eigen levensonderhoud te voorzien. TNT heeft wel verstand van transport, maar heeft geen chemisch-technisch inhoudelijke kennis. Toen één van onze technologen in contact kwam met TNT en van dit project hoorde, waren er binnen een paar dagen tien collega s bereid zich als vrijwilliger in te zetten. Ik vond het interessant om naast mijn werk iets met biobrandstoffen te doen en wilde altijd al graag naar Afrika. Henk van der Werf, Toine van de Lindeloof, Frank Smalberg en ik zijn in juni en juli om de beurt naar Malawi afgereisd om de handen uit de mouwen te steken. Ik ben vooral bezig geweest om apparatuur aan te sluiten en in werking te stellen. Verder heb ik de lokale mensen geïnformeerd over veiligheidheidsaspecten. Mijn collega s gaven adviezen en leverden kennis over procestechnologie, veiligheid, onderhoud en kwaliteitsborging voor het ontwerp van de fabriek en de productie. Bomen De Jatropha plant is interessant omdat de zaden meer olie opleveren dan maïs en rijst. De plant komt niet in de voedselketen voor want de vrucht is giftig. Dit betekent dat voor de aanleg van plantages geen vruchtbare grond gebruikt zal worden die nodig is voor voedselproductie. De planten groeien ook op onvruchtbare grond en hebben nauwelijks water nodig. De olie afkomstig van de zaden kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt en het gebruik als brandstof draagt bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot. Voor de productie van Jatropha biodiesel zijn veel plantages nodig. Momenteel zijn met hulp van TNT de spaden in de grond gezet voor de 24 miljoen bomen door de inwoners van Malawi. Dit zal de komende vijf jaar oplopen tot 250 miljoen bomen. In Malawi is een samenwerking ontstaan tussen AkzoNobel en BERL (Bio Energy Resources Limited). BERL, voor 60% in handen van TNT, is een organisatie die alle operationele activiteiten voor het genereren van biodiesel lokaal regelt. Evelien Pingen: We hebben het project een stap verder geholpen, maar onze kennis over het produceren van biodiesel is beperkt. Daarom is ons advies dat TNT een echte biodieselproducent zoekt voor het vervolg van het project. Ik vond het heel bijzonder om hierbij betrokken te zijn en was onder de indruk van de vriendelijke mensen die zo weinig hebben.

19 Connect #04 September 2009 pagina 19 Groot en zwaar Colofon Connect Magazine voor alle medewerkers en gepensioneerden van AkzoNobel in Nederland. Adres: Redactie Connect Postbus SB Arnhem tel fax Connect-online: Bijzonder vervoer eind juni richting Delfzijl: een megagrote crystallizer ging op transport naar de zoutfabrieken van de locatie Delfzijl. De crystallizer is 70 ton zwaar, 25 meter hoog en heeft een diameter van 8 meter. Dit apparaat vervult een cruciale rol in het zoutproces. Hierin wordt pekelwater verhit totdat het water verdampt, het zout kristalliseert en vervolgens wordt gewonnen. De hierbij vrijkomende stoom wordt daarna hergebruikt bij het indampingsproces. Dit betekent duurzaam gebruik van de beschikbare warmte. AkzoNobel investeert momenteel in de uitbreiding van de zoutfabrieken in Delfzijl; de capaciteit zal met ruim tien procent toenemen. Redactie: John de Munnik - hoofdredacteur Erny Baars - eindredacteur Rob Sanders - redacteur Verder werkten mee: Monique de Ligny Foto s/illustraties: APA, Jack van Bodegom, Ronald van der Horst, Jan Paul Kuit, Rob Sanders, Stef Schellekens, Monique Teunissen Nieuwe intranetsite AkzoNobel Nederland AkzoNobel Nederland heeft een nieuwe intranetsite. De site staat in de OneWeb omgeving en is gerealiseerd met behulp van Microsoft SharePoint De website is bereikbaar via Op de site kunnen alle AkzoNobel medewerkers in Nederland arbeidsvoorwaardelijke informatie en actualiteiten vinden. Alle documenten staan op overzichtelijke wijze per onderwerp bij elkaar. Dankzij moderne technieken is snel en overzichtelijk navigeren mogelijk, waarbij elke bezoekersgroep toegang heeft tot de voor hen bedoelde informatie. Dit is geregeld via autorisaties. Het is de bedoeling de site in de toekomst als een HR-portal te laten fungeren. Vormgeving: Walter Luykenaar, AkzoNobel Nederland Design Services (ALF-DS) Druk: Thieme Nijmegen De in dit blad naar voren gebrachte meningen worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door AkzoNobel en AkzoNobel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze opinies. Hoewel de redactie streeft naar feitelijk juiste informatie, kan zij geen garantie geven voor correctheid of volledigheid. Overname van materiaal in andere publicaties is toegestaan. Vermelding van Connect als bron wordt daarbij op prijs gesteld.

20 Connect #04 September 2009 pagina 20 Gesnapt! Wie? Toine Koppers Waar? De Sterrenwacht in Leiden Wat? Meet de kleur van de telescoop Binnen de gemeente Leiden loopt een project om de oorspronkelijke kleuren van historische gebouwen in de binnenstad vast te leggen. Wanneer restauratie aan de orde is wordt het betreffende pand in oude luister hersteld. De Sterrenwacht is één van de gebouwen die momenteel gerestaureerd wordt. Vanuit mijn positie als vertegenwoordiger bij AkzoNobel Decorative Paints ondersteun ik de architect die bij dit proces is betrokken. De samenwerking is uitstekend en voor het schilderwerk van de Sterrenwacht schrijft hij Sikkens Bouwverven voor. Aan de buitenzijde wordt volop gewerkt. In verband met de restauratie van de telescoop en de karakteristieke koepels is aan mij gevraagd de kleuren te bepalen. Op de foto zie je dat ik de kleur van de telescoop meet met ons digitaal kleurmeetinstrument MatchStik. Binnen enkele seconden meet het apparaat de kleur en vertaalt dit naar een kleurformule. Met deze informatie wordt de kleur vastgelegd en kan het Sikkens Center m in iedere gewenste verfsoort mengen. Het op maat verfadvies maakt het geheel compleet. AkzoNobel is een van s werelds toonaangevende industriële ondernemingen. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en wij maken en leveren een breed assortiment verven, coatings en specialistische chemicaliën - in 2008 bedroeg de totale omzet 15,4 miljard. Wij zijn zelfs de grootste verf- en coatingsproducent ter wereld. Als belangrijke producent van specialistische chemicaliën voorzien wij industrieën overal ter wereld van kwaliteitsingrediënten voor producten die essentieel zijn voor het menselijk bestaan. Wij denken aan de toekomst, maar handelen in het heden. Wij werken gepassioneerd aan de introductie van nieuwe ideeën en aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Daarom zijn onze medewerkers - actief in meer dan 80 landen - sterk gericht op uitmuntendheid en het realiseren van Tomorrow s Answers Today _270809

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 April 2009 #02 Winst door duurzaamheid Connect #02 April 2009 pagina 2 In deze Connect Eén op de drie producten van Akzo Nobel moeten tegen

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 In deze Connect De locatie Groot-Ammers is van oudsher een locatie

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 Connect #02 April 2011 pagina 3 Topmannen hebben slimme Chinese

Nadere informatie

Jaargang 6 Augustus 2008 #04. Connect. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Actief in je omgeving

Jaargang 6 Augustus 2008 #04. Connect. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Actief in je omgeving Jaargang 6 Augustus 2008 #04 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Actief in je omgeving Connect #04 Augustus 2008 pagina 2 In deze Connect 3 Sybilla Dekker commissaris bij AkzoNobel Nederland

Nadere informatie

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 December 2010 #06 International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect #06 December 2010 pagina 2 Salarisdata 2011 In

Nadere informatie

Connect. Goede wijn behoeft CMC. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Juni 2010 #03

Connect. Goede wijn behoeft CMC. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Juni 2010 #03 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 Juni 2010 #03 Goede wijn behoeft CMC Connect #03 Juni 2010 pagina 2 In deze Connect CMC, carboxymetylcellulose, is een typisch product

Nadere informatie

Connect. Verfst! #05 CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN. Uitslagen OR-verkiezingen. Zout is gewoon lekker

Connect. Verfst! #05 CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN. Uitslagen OR-verkiezingen. Zout is gewoon lekker Akzo Nobel nr. 1 in duurzaam ondernemen Uitslagen OR-verkiezingen Zout is gewoon lekker JAARGANG 5 OKTOBER 2007 #05 Connect i CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN Verfst! 4 Connect Omslagartikel

Nadere informatie

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 September 2011 #04 Specialiteiten uit Wapenveld Connect #04 September 2011 pagina 2 In deze Connect Connect wordt OneWorldNL Geen

Nadere informatie

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 NL Doen wat we zeggen Miriam Hendriksen (l.) en Manita van Engelenburg vertellen over de beloftes op hun vakgebied en hoe ze deze waarmaken. Pagina

Nadere informatie

Connect. Sneller in je tuin met CetaBever. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 April 2010 #02

Connect. Sneller in je tuin met CetaBever. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 April 2010 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 April 2010 #02 Sneller in je tuin met CetaBever Connect #02 April 2010 pagina 2 In deze Connect Eindelijk! De winter is voorbij

Nadere informatie

Oranje goud in Ammerzoden

Oranje goud in Ammerzoden AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 3 #5 Oktober 2013 NL Oranje goud in Ammerzoden Ploegleider Wahied Fakirmohamed aan het werk bij de etiketteerlijn. Pagina 4 Pagina 8 Pagina 7 Pagina 11 Afbouw productie

Nadere informatie

Connect. Dissolvine: verbindend element. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Oktober 2010 #05

Connect. Dissolvine: verbindend element. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Oktober 2010 #05 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 Oktober 2010 #05 Dissolvine: verbindend element Connect #05 Oktober 2010 pagina 2 Aan de top als duurzaamheid leider In deze Connect

Nadere informatie

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 in teken HR samenwerking In 2011: Het magazijn van de locatie Sassenheim won de prijs Het veiligste magazijn van Nederland Op de truck Jaco Guijt, achter de pallet Wil van

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania

een fantatische week En verder... Jeroen, Elmar en Rick Excursie Scania TBK Magazine Nummer 5/ Mei 2013 Studiereis Wenen een fantatische week En verder... Het lean principe in de praktijk Demand Planning in de praktijk Slim produceren met Lean Manufacturing Afgelopen & Komende

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2011 jaargang 15 nummer 1 www.vnsg.nl 10 vragen aan Nuria Simo CIO FrieslandCampina Pagina 18 De toekomst gezien door de bril van SAP Pagina 30

Nadere informatie

ICTLINK. > Van Incra naar icrew; mensen maken het succes! > Smartphone uitruil voor KLM IT-ers. > E-Catering voor crew B737

ICTLINK. > Van Incra naar icrew; mensen maken het succes! > Smartphone uitruil voor KLM IT-ers. > E-Catering voor crew B737 ICTLINK februari 2011, jaargang 9 nummer 1 > Van Incra naar icrew; mensen maken het succes! > Smartphone uitruil voor KLM IT-ers > E-Catering voor crew B737 01 > KLM ID card: Knip en klaar inhoud 4 Impact

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie