Colofon. Uitgave Saver NV Postbus BA Roosendaal juli 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht Saver NV

2 Colofon Uitgave Saver NV Postbus BA Roosendaal juli 2009 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Korien van Eyndhoven, Joost van Mosselveld) Fotografie Joost van Mosselveld Saver NV (pagina 13 en 25) Druk DWD, Roosendaal Het Jaaroverzicht 2008 is gedrukt op FSC gecertificeerd papier. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Dat hout is duurzaam geproduceerd onder eerlijke arbeidsomstandigheden. 2

3 De inhoud / Jaaroverzicht De directeur / Wil van Leijsen Een dikke 7,5 van de klanten 7 De cijfers / financieel overzicht De commissaris / Kees van der Weide Raad van Commissarissen heeft waakhondfunctie 19 De klant / Cor de Haan, Wijkcommissie Centrum Bergen op Zoom Ondergrondse containers goede vooruitgang, maar De klant / Jan Brans, wethouder milieu gemeente Halderberge Halderberge in de kijker met kunststofinzameling 11 Het bedrijf / Duurzaam ondernemen Optimaal investeren in duurzaam ondernemen 13 De aandeelhouder / Martin Groffen, wethouder financiën gemeente Woensdrecht Afvalverwerking is wetenschap geworden 15 De Ondernemingsraad / Nathan de Brouwer en Niels Goorden Goede afspiegeling medewerkers komt kwaliteit besluitvorming ten goede 17 De partner / Herman Huijbregts, directeur Stichting De Kringloper Stichting De Kringloper stapt in reïntegratiemarkt 22 De cijfers / Saver in De cijfers / Medewerkers in De cijfers / Arbo in Het bedrijf /De organisatie in 2008 Innovatieve en een milieutechnisch verantwoorde aanpak 29 De samenwerking / Midwaste Onvoorwaardelijke commitment bij samenwerking centraal 3

4 Wil van Leijsen: Een goede score op klanttevredenheid is onze drijfveer. 4

5 De directeur / Wil van Leijsen Een dikke 7,5 van de klanten Dat is voor directeur Wil van Leijsen misschien wel het mooiste resultaat over Het brengt hem meteen bij de P van People want die 7,5 is een rapportcijfer voor de dienstverlening. En je kunt nog zulke mooie plannen hebben, klanten moeten het wel zo ervaren. Het gebeurt allemaal door onze mensen op de wagens. Want afval is en blijft emotie. Je zet als klant je container s ochtends buiten en je gaat ervan uit dat die s avonds geleegd is. Wij hebben veel uit te leggen als dat niet of niet goed gebeurt. Afvalverwijdering, zo vertelt Wil van Leijsen, is in de keten een product waarvoor je moet betalen. Saver is daarvoor de link naar circa particuliere en bedrijfsaansluitingen. Voor al die klanten in ons gebied leggen wij een blauwdruk neer, waarin onze belangrijkste taak ligt bij het inzamelen van afval om hiervan zoveel mogelijk te recyclen. Op West-Brabantse schaal deden we dat in 2008 met een mooi rendement. Nieuwbouw aanbesteed Belangrijkste onderwerp in 2008 was het besluit om nieuwbouw te gaan plegen. Om de verdere ontwikkeling van het Spoor-Havenplan in Roosendaal mogelijk te maken moeten we op termijn verhuizen. In de zomer van 2008 heeft, na een Europese aanbesteding, de gunning voor de nieuwbouw plaatsgevonden. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met milieubesparende mogelijkheden op het gebied van verwarming, verlichting en hergebruik van regenwater. Duurzaamheid en bedrijfsmatig beheer vallen in dit gebouw samen. Het is een synergie die winst oplevert, aldus Wil van Leijsen. Onder duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen schaart hij ook het aanschaffen van milieuvriendelijke voertuigen en het verantwoord onderhouden van het wagenpark. Ook hier hebben we in 2008 een flinke slag gemaakt. Kennis delen en van elkaar leren Saver opereert in het spanningsveld tussen het publieke belang en bedrijfsmatig ondernemen. De kunst is om steeds de balans te vinden tussen wat maatschappelijk wenselijk en economisch haalbaar is. Het aardige in 2008 was dat, zeker in de eerste drie kwartalen, de economie op volle toeren draaide. Grondstoffen werden schaars en daarvoor wilden gebruikers van die grondstoffen meer betalen. Ook het cradle to cradle principe werd steeds meer leidend bij producenten. Daar konden wij financieel van profiteren door zo goed mogelijk gedifferentieerd in te zamelen en deze afvalstromen te hergebruiken. Samenwerking is een tweede onderwerp dat aandacht verdient in dit jaarverslag. Volgens Wil van Leijsen is Saver een prachtig voorbeeld van hoe gemeenten in de regio West-Brabant kunnen samenwerken. Door kennis te delen en van elkaar te leren. Binnen deze samenwerking proberen wij rekening te houden met uiteenlopende belangen van mensen in de stad, de dorpen en het platteland. 5

6 De directeur / Wil van Leijsen Mooi voorbeeld van samenwerking is de opening van de nieuwe ruime en moderne milieustraat voor de gemeenten Halderberge en Roosendaal op industrieterrein Borchwerf II in het voorjaar van Ook is op de milieustraten Bergen op Zoom en Borchwerf II de gratis ronde geïntroduceerd. Hiermee wordt de drempel voor burgers voor het aanleveren van afvalstromen als glas, kleding, metaal, papier, herbruikbare huisraad, wit- en bruingoed en klein chemisch afval verlaagd en wordt het scheiden van afvalstromen aantrekkelijk uitstekend jaar In- en externe communicatie stond net als voorgaande jaren hoog op de agenda. Intern hebben we het zogenaamde KLOPformulier. Iedereen kan daarop een vraag of suggestie met betrekking tot zijn werk kwijt, waarna daar tot aan de directie toe aandacht aan wordt besteed. Verder houden we toolboxmeetings waarbij we specifiek aandacht geven aan veilig werken. Onze operationele medewerkers volgen in dit verband ook allemaal een VCA-training. Verder doen we er alles aan om intern zo helder mogelijk te communiceren en alle werkprocessen goed op elkaar aan te laten sluiten. Extern springt de vernieuwde, meer interactieve, website er uit. Hierdoor is het eenvoudig om 24 uur per dag op 7 dagen in de week bijvoorbeeld meldingen door te geven, de Afvalkalender te raadplegen of grofvuil aan te melden zonder tussenkomst van een Savermedewerker. Terugkijkend was 2008 een uitstekend jaar dat we afsluiten met een gezonde financiële positie. Een mooie opmaat naar 2009 waarin de nieuwbouw echt gestalte krijgt en we weer flinke stappen voorwaarts zetten op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 6

7 De cijfers / Financieel overzicht 2008 (bedragen x e 1.000) Winst- en verliesrekening Omzet bedrijfsresultaat Netto resultaat Balans Vaste activa Vlottende activa Vlottende passiva Geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen (incl. voorzieningen) Totaal vermogen (incl. voorzieningen) Balanstotaal Rentabiliteit Netto resultaat op eigen vermogen 23,97% 22,79% 21,49% Bedrijfsresultaat op balanstotaal 17.21% 15,17% 15,74% Vermogenspositie Current ratio 1,62 1,69 1,78 Solvabiliteit EV 0,78 0,71 0,76 7

8 Kees van der Weide: Saver is een bedrijf met een flinke toegevoegde waarde dat zich onderscheidt in de mate waarop er vorm gegeven wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 8

9 De commissaris / Kees van der Weide, Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen heeft waakhondfunctie Scheidend commissaris Kees van der Weide kenschetst het driemanschap binnen de Raad van Commissarissen als de bewakers van evenwichtige verhoudingen. Een aansprekend gezelschap met verschillende achtergronden en competenties dat als sparring partner en adviseur voor de directie aan de wieg staat van menig besluit. Het meest aansprekende in 2008 was het besluit tot nieuwbouw. Een, volgens jurist Van der Weide, ingrijpend besluit dat na rijp beraad is genomen. Voorafgaand is er uitgebreid gesproken over waar Saver over een jaar of vijftien wil staan. De Raad van Commissarissen is daarin adviserend. Het is onze taak om de directie te prikkelen over de koers die Saver wil varen en om te controleren of het voorstel voldoet aan alle eisen en dit te financieren is. De directie beslist en is verantwoordelijk. Herbezinning van intern machtevenwicht In 2008 werd onder leiding van Bureau Governance Support een discussie over Corporate Governance gestart. Deze leidt tot een herbezinning van het interne machtsevenwicht. Is de driehoek van directie, aandeelhouders en commissarissen die ooit bij de oprichting is weggezet nog wel in balans? Wat is er veranderd, welke invloeden en maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol en moeten er nieuwe stappen worden gezet die leiden naar een nieuw evenwicht? Deze discussie is in 2008 voorbereid en wordt in 2009 geconcretiseerd, licht Van der Weide toe. Volgens hem staat vast dat de gemeenten, vertegenwoordigd in de persoon van de aandeelhouders, een instabiele factor zijn omdat het om politieke functionarissen gaat die een zware verantwoordelijkheid dragen binnen het politieke proces. Dat loopt niet altijd parallel aan de bedrijfsvoering van een organisatie als Saver. Wij zijn een verzelfstandigde overheidsdienst in een commercieel jasje. Dat kan wringen met de belangen van de aandeelhouders. Daar waar wij willen sparen, zien zij liever een zo hoog mogelijk dividend dat ten bate van de burgers kan worden ingezet. Daarover gaat deze discussie die wel eens naar andere verhoudingen zou kunnen leiden. Overheidssignatuur uitbuiten Voor commissaris Kees van der Weide was 31 december 2008 de laatste dag waarop hij in functie was als commissaris. Sinds de oprichting van Saver was hij actief en betrokken. Als afscheid wil hij de lezer van dit jaarverslag een boodschap niet onthouden. Saver moet bewuster de overheidssignatuur uitbuiten. Daarmee bedoel ik dat er in de communicatie veel meer de nadruk gelegd mag worden op het feit dat het bedrijf een maatschappelijke taak op zich heeft genomen en geen winst maakt. De zorg voor het milieu is één van de centrale thema s in de nieuwe economische orde die aan het ontstaan is. Saver is een bedrijf met een flinke toegevoegde waarde dat 9

10 De commissaris / Kees van der Weide, Raad van Commissarissen zich onderscheidt in de mate waarop er vorm gegeven wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Veiligheid van de medewerkers is een heel belangrijk issue dat bij Saver iets mag kosten. Wij doen wat we beloven en dat doen we goed en netjes. Wij hebben zorg voor het milieu, onze medewerkers en onze klanten. Dat mogen we wel eens wat meer aan de grote klok hangen. Het maakt Saver tot een uitstekende, betrouwbare partner. 10

11 Het bedrijf / Duurzaam ondernemen Optimaal investeren in duurzaam ondernemen Saver voert een uitgebalanceerde duurzame bedrijfsvoering. Dit wil zeggen dat in de keuzes die worden gemaakt de elementen milieu, mens en economie met en tegen elkaar worden afgewogen. Saver toetst iedere investering voor haar voertuigen op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat. Vanzelfsprekend worden wensen van werknemers op arbo-gebied meegenomen. Dit heeft in 2008 geleid tot de ingebruikname van een aantal dieselvoertuigen met de strengste emissienorm (EURO 5 en EEV). Daarnaast is een groot gedeelte van het wagenpark voorzien van een roetfilter. In 2008 is ook een hybride voertuig aangekocht om hier ervaring mee op te doen. In samenwerking met Stichting De Kringloper wil Saver het hergebruik van huisraad in het inzamelgebied van Saver stimuleren en verhogen. Om dit doel te bereiken is de laatste jaren de samenwerking met Stichting De Kringloper verder versterkt. Op industrieterrein Borchwerf II heeft Saver in het voorjaar van 2008 een nieuwe ruime en moderne milieustraat geopend. Ook is op de milieustraten Bergen op Zoom en Borchwerf II de gratis ronde geïntroduceerd. Hiermee wordt de drempel voor burgers voor het aanleveren van afvalstromen als glas, kleding, metaal, papier, herbruikbare huisraad, wit- en bruingoed en klein chemisch afval verlaagd en wordt het scheiden van afvalstromen aantrekkelijker gemaakt. In 2009 gaat Saver haar huidige locatie op Scherpdeel verlaten. Al in 2006 is het huidige terrein verkocht aan de gemeente Roosendaal om de verdere ontwikkeling van het Spoor-Havenplan mogelijk te maken. Gelijktijdig is een terrein aangekocht waar hoofdzakelijk nieuwbouw zal plaatsvinden. In het najaar van 2008 zijn de nieuwbouwwerkzaamheden van start gegaan. De oplevering wordt verwacht in het najaar van Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de modernste milieubesparende mogelijkheden op het gebied van verwarming, verlichting en hergebruik van regenwater. Enkele voorbeelden hiervan zijn: hergebruik bestaand skelet hoofdkantoor hergebruik vrijgekomen betonpuin bij sloopwerkzaamheden hemelwateropvang in ondergrondse kelder t.b.v. wassen voertuigen HHF-lichtarmaturen voorzien van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling lichtkoepels in hallen voor besparing elektra toepassing warmte en koude opslag in de grond vijver met overstort voor grondwater toepassing HR++ glas 11

12 Martin Groffen: Natuurlijk dien je het milieu maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Dat is mijn zorg als aandeelhouder. 12

13 De aandeelhouder / Martin Groffen, wethouder financiën gemeente Woensdrecht Afvalverwerking is wetenschap geworden Een goed ingewerkt team, een stevige financiële positie van de NV Saver, het besluit tot nieuwbouw en heldere communicatielijnen. Dat zijn voor wethouder Martin Groffen (financiën, economische zaken) van de gemeente Woensdrecht de belangrijkste items van het jaar Samen met zijn collega s uit Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge vormt hij het team van aandeelhouders. In 2006 traden we na de gemeenteraadsverkiezingen allemaal als nieuwelingen toe tot de club van aandeelhouders. Het duurde even voordat we ingewerkt waren. Afvalverwerking is wetenschap geworden. Het is een hele toer om je doelstellingen te halen. Er zijn veel partijen in het geding en het valt of staat uiteindelijk met de beleving van de burger. Vooral op dat vlak is er veel bereikt, niet in de laatste plaats door de campagne met Suske en Wiske. Een speelse manier om afvalverwerking bij de mensen onder de aandacht te brengen, klinkt hij enthousiast en tevreden. ten voor de voorbereiding van de directie daarvan. De presentatie van de plannen was zo gedegen en doorwrocht dat wij als aandeelhouders niet lang hoefden na te denken. Het licht voor de investering ging snel en vol overtuiging op groen. Martin Groffen roemt de goede overlegsfeer in de vergaderingen en de professionele manier van werken in de organisatie. Het overleg met de Raad van Commissarissen verloopt ook altijd zeer constructief. In alle geledingen gaan de medewerkers voor het beste resultaat. En dat is het ophalen en verwerken van de afvalberg die we met z n allen in deze regio veroorzaken. Dat willen we doen we met een sterke focus op zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en door een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Professionals in alle geledingen Groffen bekijkt de afvalverwerking vooral door een financiële bril. Natuurlijk dien je het milieu maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Dat is mijn zorg als aandeelhouder liet zien dat we er wat dat betreft stevig voorstaan. De financiële positie is goed en dat is prettig, zeker als je nieuwbouw wilt plegen. Het besluit daartoe is in 2008 genomen. Alle complimen- 13

14 Met zeven leden is de OR sinds de verkiezingen van mei 2008 compleet. Van links naar rechts Peter van Oorschot, Nathan de Brouwer, Maikel Adriaansen, Daniel Bakens, Niels Goorden, Ad Geers en Hans Schoemaker 14

15 De Ondernemingsraad / Nathan de Brouwer en Niels Goorden Goede afspiegeling medewerkers komt kwaliteit besluitvorming ten goede Met zeven leden is de OR sinds de verkiezingen van mei 2008 compleet. Voor OR-voorzitter Nathan de Brouwer een heuglijk feit. Met twee nieuwe leden en een tussentijdse opvolging traden drie nieuwelingen toe tot de OR. Scholing van de nieuwkomers was daarom één van de actiepunten. De OR is verdeeld in vijf kiesgroepen. Door de volledige bezetting waren in 2008 alle afdelingen vertegenwoordigd. Dat werkt erg goed, want mensen die buiten werken maken totaal andere dingen mee dan degenen die binnen hun werkzaamheden verrichten. Hierdoor was onze OR beter in staat om de belangen van het personeel te behartigen, vinden Nathan en tweede secretaris Niels Goorden. Resultaat afhankelijke beloning Hoog op de agenda van 2008 stond de resultaat afhankelijke beloning. Een nieuw fenomeen waarmee in 2008 voor het eerst gewerkt werd. De reden van de instelling van deze beloning ligt in het afschaffen van de eindejaarsuitkering dat in de nieuwe Cao werd geregeld. Bestuurder en OR hebben dit initiatief langs de meetlat gelegd en kwamen tot de conclusie dat de criteria mens, kwaliteit en kwantiteit hierin gewogen moesten worden. Deze criteria worden aan de hand van jaarlijks vast te stellen doelstellingen getoetst, waarna de hoogte van de beloning wordt vastgesteld. In 2008 zijn deze volledig gehaald. Breed scala aan onderwerpen Een ander onderwerp dat de gemoederen binnen en buiten de OR bezighield was het aanbieden van een alternatieve methode om te stoppen met roken. Tien medewerkers hebben in 2008 de training met succes doorlopen. Verder werd alle medewerkers een periodiek medisch onderzoek aangeboden. Aanvankelijk zou dit collectief gebeuren. De OR ging daarmee niet akkoord. Na overleg met de bestuurder werd voor een deelname op vrijwillige basis gekozen. De uitvoering van dit besluit ligt in het voorjaar van De OR werd verder gehoord over een nieuw kledingpakket en er werd tien procent aankoopkorting bij de winkels van Stichting de Kringloper gerealiseerd voor alle medewerkers. Voor een betere communicatie met de achterban kreeg de OR een eigen pagina op de website. 15

16 Herman Huijbregts: We willen af van het rommelmarktimago. Je mag alleen aan de prijzen zien dat je bij De Kringloper binnen bent. 16

17 De partner / Herman Huijbregts, directeur Stichting De Kringloper Stichting De Kringloper stapt in reïntegratiemarkt Het oprichten en in de markt zetten van Stichting Kans als nieuwe loot aan de stam van Stichting De Kringloper is voor directeur Herman Huijbregts een van de meest in het oog springende acties in het jaar Stichting Kans is opgericht om mensen die langdurig in de bijstand zitten nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt door hen een jaar werkervaring op te laten doen in een van de winkels of warenhuizen van De Kringloper, de Eurohal of de fietsenwerkplaats in de gemeente Roosendaal. In de meeste gevallen gaat het om mensen met een lichamelijke en/of geestelijke arbeidshandicap. Werken en opleiden Het is dus geen gemakkelijke doelgroep, vertelt Herman Huijbregts. Maar wel een groep die we met onze methodiek een flinke zet in de goede richting kunnen geven. Voor de selectie van de kandidaten werken we samen met de gemeente Roosendaal. In september 2008 startten twintig mensen in dit jaartraject. Hiervoor ontvangen ze het minimum loon. In dit jaar krijgen ze een opleiding aangeboden. Dat kan een vakopleiding zijn maar ook het beter leren beheersen van de Nederlandse taal of een assertiviteitstraining. Het gaat erom dat deze mensen na een jaar beter in hun vel zitten, opnieuw een arbeidsritme hebben aangeleerd, sterker in hun schoenen staan en de sprong kunnen wagen naar een reguliere baan. Af van het rommelmarktimago Een tweede wapenfeit in 2008 was het openen van een Kringloopwinkel in het centrum van Bergen op Zoom. Uitgangspunt bij deze winkel is kwaliteit. Je mag alleen aan de prijzen zien dat je bij de Kringloper bent. We willen af van het rommelmarktimago. Alleen in de Eurohal gaat alles voor een euro per kilogram de deur uit. In de warenhuizen en winkels gaan we voor kwaliteit. Samenwerken en kennis delen Als proef werkte in 2008 een medewerker van De Kringloper mee in het team van de milieustraat. Wij kijken met andere ogen naar afval dan iemand van Saver. We kunnen van elkaar leren en het levert ons aanzienlijk meer bruikbare spullen op. Zo blijkt uit onderzoek van TNO dat de kringloopwinkels in ons land een veel grotere bijdrage aan het milieu leveren dan vaak wordt gedacht. Zo levert het inzamelen van één ton goederen een besparing op van één ton CO 2 emissie. Herman Huijbregts noemt verder de doorbraak die bereikt werd in de samenwerking tussen zijn stichting en de Stichting Samenwerken. Hij is ook blij met een subsidie voor drie jaar van het Europese Interreg Project voor het gezamenlijk met de Belgische Kringloopbedrijven opzetten van een eenvoudig registratiesysteem van de goederen. Het is het eerste project waarbij de branchekantoren uit België en Nederland samen betrokken zijn. Het is een kwaliteitsslag en een nieuwe stap naar verdere professionalisering van onze bedrijfstak. 17

18 Cor de Haan was erg blij dat er in 2008 eindelijk een ondergrondse container in de Penstraat werd geplaatst 18

19 De klant / Cor de Haan, Wijkcommissie Centrum Bergen op Zoom Ondergrondse containers goede vooruitgang De ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad van Bergen op Zoom zijn een grote vooruitgang, vindt de immer actieve voorzitter Cor de Haan van de Wijkcommissie Centrum Bergen op Zoom. Maar kritisch als altijd heeft hij toch nog wel een aantal opmerkingen. Hygiëne bijvoorbeeld. De containers zouden veel vaker schoongehouden moeten worden. Je grijpt nu regelmatig in de prut die aan de rand van de deksel zit. Ook wat vaker legen zou prettig zijn. Er ligt nu nog te vaak rommel naast de containers omdat ze vol zijn. Uiteraard heeft Saver hier geen schuld, maar hier ligt wel de oplossing. Die troep rond de containers is beslist geen visitekaartje voor onze mooie binnenstad. In de onderhandelingen met de gemeente zou dit, wat ons betreft, een goed onderwerp kunnen zijn. We weten dat het ontzettend lastig is om gedrag van mensen om te buigen, maar door frequenter te legen en beter schoon te houden geef je in elk geval zelf als gemeente het goede voorbeeld. Maar ook hier een kritische noot. Er zijn restauranthouders die hun afval in de container storten. Dat geeft onherroepelijk stank, geen pretje als de container vlak onder je raam staat. Ook hier dus meer legen en schoonhouden. Hij is wel tevreden over de snelle reactie van Saver als er gebeld wordt naar het servicenummer van de gemeente met een verzoek om actie. Dat werkt prima. Tevreden over snelle reactie Saver na klachten De Haan was erg blij dat er in 2008 eindelijk een ondergrondse container in de Penstraat werd geplaatst. Al jaren was deze plek voor menig voorbijganger, bewoner en ondernemer in de binnenstad een doorn in het oog. 19

20 Jan Brans: De kunststofinzameling was van alle kanten een succesvolle actie die in 2009 landelijk wordt uitgerold. 20

21 De klant / Jan Brans, wethouder milieu gemeente Halderberge Halderberge in de kijker met kunststofinzameling De gemeente Halderberge stond in 2008 even in de landelijke schijnwerpers toen daar de eerste containers voor het inzamelen van kunststof in gebruik werden genomen. De gemeente en Saver hadden de landelijke primeur. Vanaf de start was de kunststofinzameling een succes. Volgens wethouder van milieu Jan Brans zorgde die landelijke bekendheid voor een verhoging van de succesfactor. Het mooie aan dit project is dat we van niemand kritische geluiden hebben ontvangen. Het heeft eigenlijk alleen maar positieve kanten. De kunststofinzameling verbeterde ons imago, droeg bij aan een nog hoger milieubewustzijn van onze inwoners en zorgde voor minder zwerfvuil. Het was van alle kanten een succesvolle actie die in 2009 landelijk wordt uitgerold. aan een nieuwe milieustraat. Door samen te werken hebben we nu het optimale bereikt. Het is een milieustraat geworden die voldoet aan de laatste milieumaatstaven, met korte wachttijden en flink wat ruimte voor de toekomst. Een ideale manier van werken. We hebben veel vertrouwen in de dienstverlening van Saver. Dat zit wel goed, aldus een tevreden Jan Brans. Veel vertrouwen in dienstverlening Saver Positief is de wethouder ook over de nieuwe milieustraat die Halderberge in 2008 samen met de gemeente Roosendaal op industrieterrein Borchwerf in gebruik nam. Sinds 1998 moesten de inwoners en bedrijven het in Halderberge met een tijdelijke milieustraat doen. We zochten naar een centrale locatie die goed bereikbaar en betaalbaar was. Via de contacten met mijn collega-wethouder Peter Buijs uit Roosendaal bleek dat ook zij behoefte hadden 21

22 De cijfers / Saver in 2008 Aantal inwoners per gemeente Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Woensdrecht Rucphen Moerdijk Totaal Aantal aansluitingen per gemeente Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Woensdrecht Rucphen Moerdijk Totaal Hoeveelheden huishoudelijk afval (tonnage) Restafval GFT afval (Groente, Fruit, Tuin) Oud papier en karton Glas Textiel Overig afval Totaal

23 De cijfers / Saver in 2008 Hoeveelheden afval milieustraten (tonnage) Asbest Autobanden Gips Glas Grofvuil Grond < Hout B-kwaliteit Hout C-kwaliteit KGA Metalen Papier Puin fijn Snoeihout Textiel Totaal Totaal huishoudelijk afval (incl. milieustraten) Totaal

24 De cijfers / Saver in 2008 Voertuigen en techniek Inzamelvoertuigen Voertuigen voor het inzamelen, transporteren en afzetten van containers Reinigingsvoertuigen Overige Totaal

25 De cijfers / Medewerkers in 2008 Personeelsbezetting in fte s In loondienst Niet in loondienst In loondienst Niet in loondienst Direct personeel Indirect personeel Totaal Personeelsbezetting in aantal Direct personeel Dienstjaren Aantal dienstjaren 7,13 7,75 Indirect personeel Totaal Leeftijdsopbouw 25

26 De cijfers / Arbo in 2008 Ziekteverzuim Ontwikkeling ziekteverzuim Verzuim 4,95 5,77 Zeer kort verzuim (1 t/m 7 dagen) 3,03 2,90 Kort verzuim (8 t/m 14 dagen) 0,51 0,56 Middel verzuim (15 t/m 42 dagen) 0,37 0,78 Lang verzuim (43 dagen of meer) 1,02 1,55 Gemiddelde meldingsfrequentie 1,93 1,56 26

27 Het bedrijf / De organisatie in 2008 Innovatieve en een milieutechnisch verantwoorde aanpak Saver N.V. is een regionaal en lokaal gebonden afvalinzamelbedrijf dat op 1 juli 1999 is opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Deze gemeenten zijn naast aandeelhouder tevens de belangrijkste opdrachtgevers van Saver. Daarnaast voert Saver diensten uit in opdracht van het bedrijfsleven, (overheids-) instellingen (o.a. gemeente Rucphen S&R ) en particulieren. Saver beheert en exploiteert tevens drie milieustraten en is bestuurder van Stichting De Kringloper. Saver heeft haar hoofdvestiging in Roosendaal, telt 167 vaste medewerkers en heeft de beschikking over ruim 90 operationele voertuigen. In 2006 is Saver ISO 9001:2000 en VCA** gecertificeerd. Aandelenverdeling Saver NV Gemeente Roosendaal 40% aandelen Gemeente Bergen op Zoom 34% aandelen Gemeente Halderberge 15% 900 aandelen Gemeente Woensdrecht 11% 660 aandelen Totaal 100% aandelen Missie Saver wil als overheidsgedomineerde organisatie een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen te verzorgen. Bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van inzameling en verwerking van afvalstromen geeft Saver de voorkeur aan een innovatieve en een milieutechnisch verantwoorde aanpak. Saver heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een bedrijf waaraan gemeentelijke uitvoerende taken kunnen worden overgedragen, taken waarvoor de gemeentelijke overheid verantwoordelijkheid draagt. 27

28 Het bedrijf / De organisatie in 2008 Activiteiten Het takenpakket van Saver bestaat onder andere uit: inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen (rest, GFT, KGA, papier, grof, glas, kleding en herbruikbare huisraad) beheer en exploitatie milieustraten transport advies en projecten (ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming op het gebied van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en correcte uitvoering) servicelijn (klachten, omwisselingen en informatie) Directeur Wil van Leijsen Raad van Commissarissen (2008) Dick Westendorp, voorzitter Margreet Rookmaker Kees van der Weide Aandeelhouders (2008) Gemeente Bergen op Zoom Wethouder dhr. Hagenaars Gemeente Halderberge Wethouder dhr. Huijpen Gemeente Roosendaal Wethouder dhr. Lok Gemeente Woensdrecht Wethouder dhr. Groffen straatreiniging kolkenreiniging gladheidbestrijding plaagdierbestrijding bedrijfsafval (in allerlei vormen) Daarnaast voert Saver vanuit strategisch oogpunt én ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling tevens reparatie en onderhoud uit aan voertuigen van de eigen organisatie en van derden. 28

29 De samenwerking / Midwaste Onvoorwaardelijke commitment bij samenwerking centraal Midwaste is in 2001 opgericht door zeven overheidsgedomineerde inzamel- en reinigingsbedrijven. Binnen deze samenwerking wordt samengewerkt op het gebied van inkoop, afzet en afvalstoffen. Inmiddels heeft Midwaste een inzamelgebied van acht provincies en een van de vaste partners is Saver te Roosendaal. Midwaste is qua hoeveelheid het vijfde afvalbedrijf van Nederland en binnen de inzameling van huishoudelijk afval is Midwaste de derde partij. Midwaste heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een volwaardige gesprekspartner voor organisaties die uitvoering geven aan de producentenverantwoordelijkheid. Ook bij aanbestedingen van partijen kan Midwaste, vooral ten aanzien van kwaliteit een prima alternatief zijn voor grote landelijke spelers. Midwaste transformeert zich, na aanvankelijk voornamelijk aan de inkoopkant actief te zijn geweest, nu als één gezicht van zeven partners naar buiten. Vooral op het gebied van afvalstoffenmanagement zijn hier duidelijke voordelen te behalen. De partners weten ook steeds meer de weg naar elkaar te vinden en vullen elkaar aan met extra diensten die in combinatie met de eigen dienstverlening vaak uniek zijn. Denk hierbij aan transportcapaciteit, bepaalde typen inzamelvoertuigen, onkruidbestrijding, Klein Gevaarlijk Afval en Reiniging. Midwaste heeft in 2008 duidelijk stappen gezet in haar ontwikkeling waarbij het onvoorwaardelijke commitment tussen de partners centraal stond en staat. Midwaste Milieu opgericht In 2009 zal de Coöperatieve vereniging Midwaste Milieu opgericht worden met zes leden, te weten Dar te Nijmegen, Afvalstoffendienst Den Bosch, het Bat te Tilburg, Saver te Roosendaal, Irado te Schiedam en Omrin te Leeuwarden. De Coöperatieve vereniging wordt opgericht om het commitment van de leden te benadrukken ten aanzien van afvaltrading, be- en verwerking en daaraan gerelateerd innovatie. Nieuw is dat soortgelijke organisaties makkelijk kunnen aansluiten bij deze coöperatieve vereniging. Hiermee wordt het draagvlak vergroot en daarmee ook de mogelijkheden voor de leden. 29

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Jaarverslag 2005 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Operations 11 Algemeen 11

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2003 Saver N.V.

Jaarverslag 2003 Saver N.V. Jaarverslag 2003 Saver N.V. Voorwoord Hierbij presenteert Saver u haar eerste jaarverslag. Met enige trots kijk ik terug op de afgelopen jaren, waarin Saver in relatief korte tijd veel heeft bereikt. Saver

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar.

TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. TWEE GEZICHTEN, DRIE SPOREN ÉÉN DOEL! Samen goed voor elkaar. Twee gezichten, drie sporen één doel! Geachte relatie, De cryptische titel van dit jaarverslag maakt u ongetwijfeld nieuwsgierig. Het vat

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De toekomst zijn we zelf 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Corporate Governance Code 10 Kerncijfers

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers

Ondernemen met dubbele winst in 2014. Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Ondernemen met dubbele winst in 2014 Best practices van 14 inspirerende Brabantse ondernemers Januari 2015 Waarom BESO Wat hadden Albert Einstein, Ludwig von Beethoven en Agatha Christie met elkaar gemeen?

Nadere informatie