Colofon. Uitgave Saver NV Postbus BA Roosendaal juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht Saver NV

2 Colofon Uitgave Saver NV Postbus BA Roosendaal juli 2009 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Korien van Eyndhoven, Joost van Mosselveld) Fotografie Joost van Mosselveld Saver NV (pagina 13 en 25) Druk DWD, Roosendaal Het Jaaroverzicht 2008 is gedrukt op FSC gecertificeerd papier. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Dat hout is duurzaam geproduceerd onder eerlijke arbeidsomstandigheden. 2

3 De inhoud / Jaaroverzicht De directeur / Wil van Leijsen Een dikke 7,5 van de klanten 7 De cijfers / financieel overzicht De commissaris / Kees van der Weide Raad van Commissarissen heeft waakhondfunctie 19 De klant / Cor de Haan, Wijkcommissie Centrum Bergen op Zoom Ondergrondse containers goede vooruitgang, maar De klant / Jan Brans, wethouder milieu gemeente Halderberge Halderberge in de kijker met kunststofinzameling 11 Het bedrijf / Duurzaam ondernemen Optimaal investeren in duurzaam ondernemen 13 De aandeelhouder / Martin Groffen, wethouder financiën gemeente Woensdrecht Afvalverwerking is wetenschap geworden 15 De Ondernemingsraad / Nathan de Brouwer en Niels Goorden Goede afspiegeling medewerkers komt kwaliteit besluitvorming ten goede 17 De partner / Herman Huijbregts, directeur Stichting De Kringloper Stichting De Kringloper stapt in reïntegratiemarkt 22 De cijfers / Saver in De cijfers / Medewerkers in De cijfers / Arbo in Het bedrijf /De organisatie in 2008 Innovatieve en een milieutechnisch verantwoorde aanpak 29 De samenwerking / Midwaste Onvoorwaardelijke commitment bij samenwerking centraal 3

4 Wil van Leijsen: Een goede score op klanttevredenheid is onze drijfveer. 4

5 De directeur / Wil van Leijsen Een dikke 7,5 van de klanten Dat is voor directeur Wil van Leijsen misschien wel het mooiste resultaat over Het brengt hem meteen bij de P van People want die 7,5 is een rapportcijfer voor de dienstverlening. En je kunt nog zulke mooie plannen hebben, klanten moeten het wel zo ervaren. Het gebeurt allemaal door onze mensen op de wagens. Want afval is en blijft emotie. Je zet als klant je container s ochtends buiten en je gaat ervan uit dat die s avonds geleegd is. Wij hebben veel uit te leggen als dat niet of niet goed gebeurt. Afvalverwijdering, zo vertelt Wil van Leijsen, is in de keten een product waarvoor je moet betalen. Saver is daarvoor de link naar circa particuliere en bedrijfsaansluitingen. Voor al die klanten in ons gebied leggen wij een blauwdruk neer, waarin onze belangrijkste taak ligt bij het inzamelen van afval om hiervan zoveel mogelijk te recyclen. Op West-Brabantse schaal deden we dat in 2008 met een mooi rendement. Nieuwbouw aanbesteed Belangrijkste onderwerp in 2008 was het besluit om nieuwbouw te gaan plegen. Om de verdere ontwikkeling van het Spoor-Havenplan in Roosendaal mogelijk te maken moeten we op termijn verhuizen. In de zomer van 2008 heeft, na een Europese aanbesteding, de gunning voor de nieuwbouw plaatsgevonden. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met milieubesparende mogelijkheden op het gebied van verwarming, verlichting en hergebruik van regenwater. Duurzaamheid en bedrijfsmatig beheer vallen in dit gebouw samen. Het is een synergie die winst oplevert, aldus Wil van Leijsen. Onder duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen schaart hij ook het aanschaffen van milieuvriendelijke voertuigen en het verantwoord onderhouden van het wagenpark. Ook hier hebben we in 2008 een flinke slag gemaakt. Kennis delen en van elkaar leren Saver opereert in het spanningsveld tussen het publieke belang en bedrijfsmatig ondernemen. De kunst is om steeds de balans te vinden tussen wat maatschappelijk wenselijk en economisch haalbaar is. Het aardige in 2008 was dat, zeker in de eerste drie kwartalen, de economie op volle toeren draaide. Grondstoffen werden schaars en daarvoor wilden gebruikers van die grondstoffen meer betalen. Ook het cradle to cradle principe werd steeds meer leidend bij producenten. Daar konden wij financieel van profiteren door zo goed mogelijk gedifferentieerd in te zamelen en deze afvalstromen te hergebruiken. Samenwerking is een tweede onderwerp dat aandacht verdient in dit jaarverslag. Volgens Wil van Leijsen is Saver een prachtig voorbeeld van hoe gemeenten in de regio West-Brabant kunnen samenwerken. Door kennis te delen en van elkaar te leren. Binnen deze samenwerking proberen wij rekening te houden met uiteenlopende belangen van mensen in de stad, de dorpen en het platteland. 5

6 De directeur / Wil van Leijsen Mooi voorbeeld van samenwerking is de opening van de nieuwe ruime en moderne milieustraat voor de gemeenten Halderberge en Roosendaal op industrieterrein Borchwerf II in het voorjaar van Ook is op de milieustraten Bergen op Zoom en Borchwerf II de gratis ronde geïntroduceerd. Hiermee wordt de drempel voor burgers voor het aanleveren van afvalstromen als glas, kleding, metaal, papier, herbruikbare huisraad, wit- en bruingoed en klein chemisch afval verlaagd en wordt het scheiden van afvalstromen aantrekkelijk uitstekend jaar In- en externe communicatie stond net als voorgaande jaren hoog op de agenda. Intern hebben we het zogenaamde KLOPformulier. Iedereen kan daarop een vraag of suggestie met betrekking tot zijn werk kwijt, waarna daar tot aan de directie toe aandacht aan wordt besteed. Verder houden we toolboxmeetings waarbij we specifiek aandacht geven aan veilig werken. Onze operationele medewerkers volgen in dit verband ook allemaal een VCA-training. Verder doen we er alles aan om intern zo helder mogelijk te communiceren en alle werkprocessen goed op elkaar aan te laten sluiten. Extern springt de vernieuwde, meer interactieve, website er uit. Hierdoor is het eenvoudig om 24 uur per dag op 7 dagen in de week bijvoorbeeld meldingen door te geven, de Afvalkalender te raadplegen of grofvuil aan te melden zonder tussenkomst van een Savermedewerker. Terugkijkend was 2008 een uitstekend jaar dat we afsluiten met een gezonde financiële positie. Een mooie opmaat naar 2009 waarin de nieuwbouw echt gestalte krijgt en we weer flinke stappen voorwaarts zetten op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 6

7 De cijfers / Financieel overzicht 2008 (bedragen x e 1.000) Winst- en verliesrekening Omzet bedrijfsresultaat Netto resultaat Balans Vaste activa Vlottende activa Vlottende passiva Geïnvesteerd vermogen Eigen vermogen (incl. voorzieningen) Totaal vermogen (incl. voorzieningen) Balanstotaal Rentabiliteit Netto resultaat op eigen vermogen 23,97% 22,79% 21,49% Bedrijfsresultaat op balanstotaal 17.21% 15,17% 15,74% Vermogenspositie Current ratio 1,62 1,69 1,78 Solvabiliteit EV 0,78 0,71 0,76 7

8 Kees van der Weide: Saver is een bedrijf met een flinke toegevoegde waarde dat zich onderscheidt in de mate waarop er vorm gegeven wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 8

9 De commissaris / Kees van der Weide, Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen heeft waakhondfunctie Scheidend commissaris Kees van der Weide kenschetst het driemanschap binnen de Raad van Commissarissen als de bewakers van evenwichtige verhoudingen. Een aansprekend gezelschap met verschillende achtergronden en competenties dat als sparring partner en adviseur voor de directie aan de wieg staat van menig besluit. Het meest aansprekende in 2008 was het besluit tot nieuwbouw. Een, volgens jurist Van der Weide, ingrijpend besluit dat na rijp beraad is genomen. Voorafgaand is er uitgebreid gesproken over waar Saver over een jaar of vijftien wil staan. De Raad van Commissarissen is daarin adviserend. Het is onze taak om de directie te prikkelen over de koers die Saver wil varen en om te controleren of het voorstel voldoet aan alle eisen en dit te financieren is. De directie beslist en is verantwoordelijk. Herbezinning van intern machtevenwicht In 2008 werd onder leiding van Bureau Governance Support een discussie over Corporate Governance gestart. Deze leidt tot een herbezinning van het interne machtsevenwicht. Is de driehoek van directie, aandeelhouders en commissarissen die ooit bij de oprichting is weggezet nog wel in balans? Wat is er veranderd, welke invloeden en maatschappelijke ontwikkelingen spelen een rol en moeten er nieuwe stappen worden gezet die leiden naar een nieuw evenwicht? Deze discussie is in 2008 voorbereid en wordt in 2009 geconcretiseerd, licht Van der Weide toe. Volgens hem staat vast dat de gemeenten, vertegenwoordigd in de persoon van de aandeelhouders, een instabiele factor zijn omdat het om politieke functionarissen gaat die een zware verantwoordelijkheid dragen binnen het politieke proces. Dat loopt niet altijd parallel aan de bedrijfsvoering van een organisatie als Saver. Wij zijn een verzelfstandigde overheidsdienst in een commercieel jasje. Dat kan wringen met de belangen van de aandeelhouders. Daar waar wij willen sparen, zien zij liever een zo hoog mogelijk dividend dat ten bate van de burgers kan worden ingezet. Daarover gaat deze discussie die wel eens naar andere verhoudingen zou kunnen leiden. Overheidssignatuur uitbuiten Voor commissaris Kees van der Weide was 31 december 2008 de laatste dag waarop hij in functie was als commissaris. Sinds de oprichting van Saver was hij actief en betrokken. Als afscheid wil hij de lezer van dit jaarverslag een boodschap niet onthouden. Saver moet bewuster de overheidssignatuur uitbuiten. Daarmee bedoel ik dat er in de communicatie veel meer de nadruk gelegd mag worden op het feit dat het bedrijf een maatschappelijke taak op zich heeft genomen en geen winst maakt. De zorg voor het milieu is één van de centrale thema s in de nieuwe economische orde die aan het ontstaan is. Saver is een bedrijf met een flinke toegevoegde waarde dat 9

10 De commissaris / Kees van der Weide, Raad van Commissarissen zich onderscheidt in de mate waarop er vorm gegeven wordt aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Veiligheid van de medewerkers is een heel belangrijk issue dat bij Saver iets mag kosten. Wij doen wat we beloven en dat doen we goed en netjes. Wij hebben zorg voor het milieu, onze medewerkers en onze klanten. Dat mogen we wel eens wat meer aan de grote klok hangen. Het maakt Saver tot een uitstekende, betrouwbare partner. 10

11 Het bedrijf / Duurzaam ondernemen Optimaal investeren in duurzaam ondernemen Saver voert een uitgebalanceerde duurzame bedrijfsvoering. Dit wil zeggen dat in de keuzes die worden gemaakt de elementen milieu, mens en economie met en tegen elkaar worden afgewogen. Saver toetst iedere investering voor haar voertuigen op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat. Vanzelfsprekend worden wensen van werknemers op arbo-gebied meegenomen. Dit heeft in 2008 geleid tot de ingebruikname van een aantal dieselvoertuigen met de strengste emissienorm (EURO 5 en EEV). Daarnaast is een groot gedeelte van het wagenpark voorzien van een roetfilter. In 2008 is ook een hybride voertuig aangekocht om hier ervaring mee op te doen. In samenwerking met Stichting De Kringloper wil Saver het hergebruik van huisraad in het inzamelgebied van Saver stimuleren en verhogen. Om dit doel te bereiken is de laatste jaren de samenwerking met Stichting De Kringloper verder versterkt. Op industrieterrein Borchwerf II heeft Saver in het voorjaar van 2008 een nieuwe ruime en moderne milieustraat geopend. Ook is op de milieustraten Bergen op Zoom en Borchwerf II de gratis ronde geïntroduceerd. Hiermee wordt de drempel voor burgers voor het aanleveren van afvalstromen als glas, kleding, metaal, papier, herbruikbare huisraad, wit- en bruingoed en klein chemisch afval verlaagd en wordt het scheiden van afvalstromen aantrekkelijker gemaakt. In 2009 gaat Saver haar huidige locatie op Scherpdeel verlaten. Al in 2006 is het huidige terrein verkocht aan de gemeente Roosendaal om de verdere ontwikkeling van het Spoor-Havenplan mogelijk te maken. Gelijktijdig is een terrein aangekocht waar hoofdzakelijk nieuwbouw zal plaatsvinden. In het najaar van 2008 zijn de nieuwbouwwerkzaamheden van start gegaan. De oplevering wordt verwacht in het najaar van Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw wordt rekening gehouden met de modernste milieubesparende mogelijkheden op het gebied van verwarming, verlichting en hergebruik van regenwater. Enkele voorbeelden hiervan zijn: hergebruik bestaand skelet hoofdkantoor hergebruik vrijgekomen betonpuin bij sloopwerkzaamheden hemelwateropvang in ondergrondse kelder t.b.v. wassen voertuigen HHF-lichtarmaturen voorzien van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling lichtkoepels in hallen voor besparing elektra toepassing warmte en koude opslag in de grond vijver met overstort voor grondwater toepassing HR++ glas 11

12 Martin Groffen: Natuurlijk dien je het milieu maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Dat is mijn zorg als aandeelhouder. 12

13 De aandeelhouder / Martin Groffen, wethouder financiën gemeente Woensdrecht Afvalverwerking is wetenschap geworden Een goed ingewerkt team, een stevige financiële positie van de NV Saver, het besluit tot nieuwbouw en heldere communicatielijnen. Dat zijn voor wethouder Martin Groffen (financiën, economische zaken) van de gemeente Woensdrecht de belangrijkste items van het jaar Samen met zijn collega s uit Bergen op Zoom, Roosendaal en Halderberge vormt hij het team van aandeelhouders. In 2006 traden we na de gemeenteraadsverkiezingen allemaal als nieuwelingen toe tot de club van aandeelhouders. Het duurde even voordat we ingewerkt waren. Afvalverwerking is wetenschap geworden. Het is een hele toer om je doelstellingen te halen. Er zijn veel partijen in het geding en het valt of staat uiteindelijk met de beleving van de burger. Vooral op dat vlak is er veel bereikt, niet in de laatste plaats door de campagne met Suske en Wiske. Een speelse manier om afvalverwerking bij de mensen onder de aandacht te brengen, klinkt hij enthousiast en tevreden. ten voor de voorbereiding van de directie daarvan. De presentatie van de plannen was zo gedegen en doorwrocht dat wij als aandeelhouders niet lang hoefden na te denken. Het licht voor de investering ging snel en vol overtuiging op groen. Martin Groffen roemt de goede overlegsfeer in de vergaderingen en de professionele manier van werken in de organisatie. Het overleg met de Raad van Commissarissen verloopt ook altijd zeer constructief. In alle geledingen gaan de medewerkers voor het beste resultaat. En dat is het ophalen en verwerken van de afvalberg die we met z n allen in deze regio veroorzaken. Dat willen we doen we met een sterke focus op zoveel mogelijk hergebruik van grondstoffen en door een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Professionals in alle geledingen Groffen bekijkt de afvalverwerking vooral door een financiële bril. Natuurlijk dien je het milieu maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven. Dat is mijn zorg als aandeelhouder liet zien dat we er wat dat betreft stevig voorstaan. De financiële positie is goed en dat is prettig, zeker als je nieuwbouw wilt plegen. Het besluit daartoe is in 2008 genomen. Alle complimen- 13

14 Met zeven leden is de OR sinds de verkiezingen van mei 2008 compleet. Van links naar rechts Peter van Oorschot, Nathan de Brouwer, Maikel Adriaansen, Daniel Bakens, Niels Goorden, Ad Geers en Hans Schoemaker 14

15 De Ondernemingsraad / Nathan de Brouwer en Niels Goorden Goede afspiegeling medewerkers komt kwaliteit besluitvorming ten goede Met zeven leden is de OR sinds de verkiezingen van mei 2008 compleet. Voor OR-voorzitter Nathan de Brouwer een heuglijk feit. Met twee nieuwe leden en een tussentijdse opvolging traden drie nieuwelingen toe tot de OR. Scholing van de nieuwkomers was daarom één van de actiepunten. De OR is verdeeld in vijf kiesgroepen. Door de volledige bezetting waren in 2008 alle afdelingen vertegenwoordigd. Dat werkt erg goed, want mensen die buiten werken maken totaal andere dingen mee dan degenen die binnen hun werkzaamheden verrichten. Hierdoor was onze OR beter in staat om de belangen van het personeel te behartigen, vinden Nathan en tweede secretaris Niels Goorden. Resultaat afhankelijke beloning Hoog op de agenda van 2008 stond de resultaat afhankelijke beloning. Een nieuw fenomeen waarmee in 2008 voor het eerst gewerkt werd. De reden van de instelling van deze beloning ligt in het afschaffen van de eindejaarsuitkering dat in de nieuwe Cao werd geregeld. Bestuurder en OR hebben dit initiatief langs de meetlat gelegd en kwamen tot de conclusie dat de criteria mens, kwaliteit en kwantiteit hierin gewogen moesten worden. Deze criteria worden aan de hand van jaarlijks vast te stellen doelstellingen getoetst, waarna de hoogte van de beloning wordt vastgesteld. In 2008 zijn deze volledig gehaald. Breed scala aan onderwerpen Een ander onderwerp dat de gemoederen binnen en buiten de OR bezighield was het aanbieden van een alternatieve methode om te stoppen met roken. Tien medewerkers hebben in 2008 de training met succes doorlopen. Verder werd alle medewerkers een periodiek medisch onderzoek aangeboden. Aanvankelijk zou dit collectief gebeuren. De OR ging daarmee niet akkoord. Na overleg met de bestuurder werd voor een deelname op vrijwillige basis gekozen. De uitvoering van dit besluit ligt in het voorjaar van De OR werd verder gehoord over een nieuw kledingpakket en er werd tien procent aankoopkorting bij de winkels van Stichting de Kringloper gerealiseerd voor alle medewerkers. Voor een betere communicatie met de achterban kreeg de OR een eigen pagina op de website. 15

16 Herman Huijbregts: We willen af van het rommelmarktimago. Je mag alleen aan de prijzen zien dat je bij De Kringloper binnen bent. 16

17 De partner / Herman Huijbregts, directeur Stichting De Kringloper Stichting De Kringloper stapt in reïntegratiemarkt Het oprichten en in de markt zetten van Stichting Kans als nieuwe loot aan de stam van Stichting De Kringloper is voor directeur Herman Huijbregts een van de meest in het oog springende acties in het jaar Stichting Kans is opgericht om mensen die langdurig in de bijstand zitten nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt door hen een jaar werkervaring op te laten doen in een van de winkels of warenhuizen van De Kringloper, de Eurohal of de fietsenwerkplaats in de gemeente Roosendaal. In de meeste gevallen gaat het om mensen met een lichamelijke en/of geestelijke arbeidshandicap. Werken en opleiden Het is dus geen gemakkelijke doelgroep, vertelt Herman Huijbregts. Maar wel een groep die we met onze methodiek een flinke zet in de goede richting kunnen geven. Voor de selectie van de kandidaten werken we samen met de gemeente Roosendaal. In september 2008 startten twintig mensen in dit jaartraject. Hiervoor ontvangen ze het minimum loon. In dit jaar krijgen ze een opleiding aangeboden. Dat kan een vakopleiding zijn maar ook het beter leren beheersen van de Nederlandse taal of een assertiviteitstraining. Het gaat erom dat deze mensen na een jaar beter in hun vel zitten, opnieuw een arbeidsritme hebben aangeleerd, sterker in hun schoenen staan en de sprong kunnen wagen naar een reguliere baan. Af van het rommelmarktimago Een tweede wapenfeit in 2008 was het openen van een Kringloopwinkel in het centrum van Bergen op Zoom. Uitgangspunt bij deze winkel is kwaliteit. Je mag alleen aan de prijzen zien dat je bij de Kringloper bent. We willen af van het rommelmarktimago. Alleen in de Eurohal gaat alles voor een euro per kilogram de deur uit. In de warenhuizen en winkels gaan we voor kwaliteit. Samenwerken en kennis delen Als proef werkte in 2008 een medewerker van De Kringloper mee in het team van de milieustraat. Wij kijken met andere ogen naar afval dan iemand van Saver. We kunnen van elkaar leren en het levert ons aanzienlijk meer bruikbare spullen op. Zo blijkt uit onderzoek van TNO dat de kringloopwinkels in ons land een veel grotere bijdrage aan het milieu leveren dan vaak wordt gedacht. Zo levert het inzamelen van één ton goederen een besparing op van één ton CO 2 emissie. Herman Huijbregts noemt verder de doorbraak die bereikt werd in de samenwerking tussen zijn stichting en de Stichting Samenwerken. Hij is ook blij met een subsidie voor drie jaar van het Europese Interreg Project voor het gezamenlijk met de Belgische Kringloopbedrijven opzetten van een eenvoudig registratiesysteem van de goederen. Het is het eerste project waarbij de branchekantoren uit België en Nederland samen betrokken zijn. Het is een kwaliteitsslag en een nieuwe stap naar verdere professionalisering van onze bedrijfstak. 17

18 Cor de Haan was erg blij dat er in 2008 eindelijk een ondergrondse container in de Penstraat werd geplaatst 18

19 De klant / Cor de Haan, Wijkcommissie Centrum Bergen op Zoom Ondergrondse containers goede vooruitgang De ondergrondse vuilcontainers in de binnenstad van Bergen op Zoom zijn een grote vooruitgang, vindt de immer actieve voorzitter Cor de Haan van de Wijkcommissie Centrum Bergen op Zoom. Maar kritisch als altijd heeft hij toch nog wel een aantal opmerkingen. Hygiëne bijvoorbeeld. De containers zouden veel vaker schoongehouden moeten worden. Je grijpt nu regelmatig in de prut die aan de rand van de deksel zit. Ook wat vaker legen zou prettig zijn. Er ligt nu nog te vaak rommel naast de containers omdat ze vol zijn. Uiteraard heeft Saver hier geen schuld, maar hier ligt wel de oplossing. Die troep rond de containers is beslist geen visitekaartje voor onze mooie binnenstad. In de onderhandelingen met de gemeente zou dit, wat ons betreft, een goed onderwerp kunnen zijn. We weten dat het ontzettend lastig is om gedrag van mensen om te buigen, maar door frequenter te legen en beter schoon te houden geef je in elk geval zelf als gemeente het goede voorbeeld. Maar ook hier een kritische noot. Er zijn restauranthouders die hun afval in de container storten. Dat geeft onherroepelijk stank, geen pretje als de container vlak onder je raam staat. Ook hier dus meer legen en schoonhouden. Hij is wel tevreden over de snelle reactie van Saver als er gebeld wordt naar het servicenummer van de gemeente met een verzoek om actie. Dat werkt prima. Tevreden over snelle reactie Saver na klachten De Haan was erg blij dat er in 2008 eindelijk een ondergrondse container in de Penstraat werd geplaatst. Al jaren was deze plek voor menig voorbijganger, bewoner en ondernemer in de binnenstad een doorn in het oog. 19

20 Jan Brans: De kunststofinzameling was van alle kanten een succesvolle actie die in 2009 landelijk wordt uitgerold. 20

21 De klant / Jan Brans, wethouder milieu gemeente Halderberge Halderberge in de kijker met kunststofinzameling De gemeente Halderberge stond in 2008 even in de landelijke schijnwerpers toen daar de eerste containers voor het inzamelen van kunststof in gebruik werden genomen. De gemeente en Saver hadden de landelijke primeur. Vanaf de start was de kunststofinzameling een succes. Volgens wethouder van milieu Jan Brans zorgde die landelijke bekendheid voor een verhoging van de succesfactor. Het mooie aan dit project is dat we van niemand kritische geluiden hebben ontvangen. Het heeft eigenlijk alleen maar positieve kanten. De kunststofinzameling verbeterde ons imago, droeg bij aan een nog hoger milieubewustzijn van onze inwoners en zorgde voor minder zwerfvuil. Het was van alle kanten een succesvolle actie die in 2009 landelijk wordt uitgerold. aan een nieuwe milieustraat. Door samen te werken hebben we nu het optimale bereikt. Het is een milieustraat geworden die voldoet aan de laatste milieumaatstaven, met korte wachttijden en flink wat ruimte voor de toekomst. Een ideale manier van werken. We hebben veel vertrouwen in de dienstverlening van Saver. Dat zit wel goed, aldus een tevreden Jan Brans. Veel vertrouwen in dienstverlening Saver Positief is de wethouder ook over de nieuwe milieustraat die Halderberge in 2008 samen met de gemeente Roosendaal op industrieterrein Borchwerf in gebruik nam. Sinds 1998 moesten de inwoners en bedrijven het in Halderberge met een tijdelijke milieustraat doen. We zochten naar een centrale locatie die goed bereikbaar en betaalbaar was. Via de contacten met mijn collega-wethouder Peter Buijs uit Roosendaal bleek dat ook zij behoefte hadden 21

22 De cijfers / Saver in 2008 Aantal inwoners per gemeente Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Woensdrecht Rucphen Moerdijk Totaal Aantal aansluitingen per gemeente Bergen op Zoom Halderberge Roosendaal Woensdrecht Rucphen Moerdijk Totaal Hoeveelheden huishoudelijk afval (tonnage) Restafval GFT afval (Groente, Fruit, Tuin) Oud papier en karton Glas Textiel Overig afval Totaal

23 De cijfers / Saver in 2008 Hoeveelheden afval milieustraten (tonnage) Asbest Autobanden Gips Glas Grofvuil Grond < Hout B-kwaliteit Hout C-kwaliteit KGA Metalen Papier Puin fijn Snoeihout Textiel Totaal Totaal huishoudelijk afval (incl. milieustraten) Totaal

24 De cijfers / Saver in 2008 Voertuigen en techniek Inzamelvoertuigen Voertuigen voor het inzamelen, transporteren en afzetten van containers Reinigingsvoertuigen Overige Totaal

25 De cijfers / Medewerkers in 2008 Personeelsbezetting in fte s In loondienst Niet in loondienst In loondienst Niet in loondienst Direct personeel Indirect personeel Totaal Personeelsbezetting in aantal Direct personeel Dienstjaren Aantal dienstjaren 7,13 7,75 Indirect personeel Totaal Leeftijdsopbouw 25

26 De cijfers / Arbo in 2008 Ziekteverzuim Ontwikkeling ziekteverzuim Verzuim 4,95 5,77 Zeer kort verzuim (1 t/m 7 dagen) 3,03 2,90 Kort verzuim (8 t/m 14 dagen) 0,51 0,56 Middel verzuim (15 t/m 42 dagen) 0,37 0,78 Lang verzuim (43 dagen of meer) 1,02 1,55 Gemiddelde meldingsfrequentie 1,93 1,56 26

27 Het bedrijf / De organisatie in 2008 Innovatieve en een milieutechnisch verantwoorde aanpak Saver N.V. is een regionaal en lokaal gebonden afvalinzamelbedrijf dat op 1 juli 1999 is opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Deze gemeenten zijn naast aandeelhouder tevens de belangrijkste opdrachtgevers van Saver. Daarnaast voert Saver diensten uit in opdracht van het bedrijfsleven, (overheids-) instellingen (o.a. gemeente Rucphen S&R ) en particulieren. Saver beheert en exploiteert tevens drie milieustraten en is bestuurder van Stichting De Kringloper. Saver heeft haar hoofdvestiging in Roosendaal, telt 167 vaste medewerkers en heeft de beschikking over ruim 90 operationele voertuigen. In 2006 is Saver ISO 9001:2000 en VCA** gecertificeerd. Aandelenverdeling Saver NV Gemeente Roosendaal 40% aandelen Gemeente Bergen op Zoom 34% aandelen Gemeente Halderberge 15% 900 aandelen Gemeente Woensdrecht 11% 660 aandelen Totaal 100% aandelen Missie Saver wil als overheidsgedomineerde organisatie een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen te verzorgen. Bij de uitvoering van activiteiten op het gebied van inzameling en verwerking van afvalstromen geeft Saver de voorkeur aan een innovatieve en een milieutechnisch verantwoorde aanpak. Saver heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een bedrijf waaraan gemeentelijke uitvoerende taken kunnen worden overgedragen, taken waarvoor de gemeentelijke overheid verantwoordelijkheid draagt. 27

28 Het bedrijf / De organisatie in 2008 Activiteiten Het takenpakket van Saver bestaat onder andere uit: inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen (rest, GFT, KGA, papier, grof, glas, kleding en herbruikbare huisraad) beheer en exploitatie milieustraten transport advies en projecten (ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming op het gebied van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en correcte uitvoering) servicelijn (klachten, omwisselingen en informatie) Directeur Wil van Leijsen Raad van Commissarissen (2008) Dick Westendorp, voorzitter Margreet Rookmaker Kees van der Weide Aandeelhouders (2008) Gemeente Bergen op Zoom Wethouder dhr. Hagenaars Gemeente Halderberge Wethouder dhr. Huijpen Gemeente Roosendaal Wethouder dhr. Lok Gemeente Woensdrecht Wethouder dhr. Groffen straatreiniging kolkenreiniging gladheidbestrijding plaagdierbestrijding bedrijfsafval (in allerlei vormen) Daarnaast voert Saver vanuit strategisch oogpunt én ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling tevens reparatie en onderhoud uit aan voertuigen van de eigen organisatie en van derden. 28

29 De samenwerking / Midwaste Onvoorwaardelijke commitment bij samenwerking centraal Midwaste is in 2001 opgericht door zeven overheidsgedomineerde inzamel- en reinigingsbedrijven. Binnen deze samenwerking wordt samengewerkt op het gebied van inkoop, afzet en afvalstoffen. Inmiddels heeft Midwaste een inzamelgebied van acht provincies en een van de vaste partners is Saver te Roosendaal. Midwaste is qua hoeveelheid het vijfde afvalbedrijf van Nederland en binnen de inzameling van huishoudelijk afval is Midwaste de derde partij. Midwaste heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een volwaardige gesprekspartner voor organisaties die uitvoering geven aan de producentenverantwoordelijkheid. Ook bij aanbestedingen van partijen kan Midwaste, vooral ten aanzien van kwaliteit een prima alternatief zijn voor grote landelijke spelers. Midwaste transformeert zich, na aanvankelijk voornamelijk aan de inkoopkant actief te zijn geweest, nu als één gezicht van zeven partners naar buiten. Vooral op het gebied van afvalstoffenmanagement zijn hier duidelijke voordelen te behalen. De partners weten ook steeds meer de weg naar elkaar te vinden en vullen elkaar aan met extra diensten die in combinatie met de eigen dienstverlening vaak uniek zijn. Denk hierbij aan transportcapaciteit, bepaalde typen inzamelvoertuigen, onkruidbestrijding, Klein Gevaarlijk Afval en Reiniging. Midwaste heeft in 2008 duidelijk stappen gezet in haar ontwikkeling waarbij het onvoorwaardelijke commitment tussen de partners centraal stond en staat. Midwaste Milieu opgericht In 2009 zal de Coöperatieve vereniging Midwaste Milieu opgericht worden met zes leden, te weten Dar te Nijmegen, Afvalstoffendienst Den Bosch, het Bat te Tilburg, Saver te Roosendaal, Irado te Schiedam en Omrin te Leeuwarden. De Coöperatieve vereniging wordt opgericht om het commitment van de leden te benadrukken ten aanzien van afvaltrading, be- en verwerking en daaraan gerelateerd innovatie. Nieuw is dat soortgelijke organisaties makkelijk kunnen aansluiten bij deze coöperatieve vereniging. Hiermee wordt het draagvlak vergroot en daarmee ook de mogelijkheden voor de leden. 29

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2008 SU Jaarverslag Saver NV 2007 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Saver NV Saver in 2007 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Werken bij Saver Midwaste Stichting

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE AFVALWIJZER 2014 www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE Samen met u willen Saver en de gemeente het papierverbruik verminderen. Dit betekent voor u dat u kunt kiezen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Jaaroverzicht Saver NV 2009

Jaaroverzicht Saver NV 2009 Jaaroverzicht Saver NV 2009 1 2 Colofon Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juni 2010 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Joost van Mosselveld)

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Informatiememorandum

Informatiememorandum Informatiememorandum Voorzitter Raad van Commissarissen Saver N.V. te Roosendaal 1. De organisatie en zijn context Saver N.V. is een regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf en voert diensten

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Beheer huishoudelijk afval

Beheer huishoudelijk afval Beheer huishoudelijk afval Gemeente Bergen 16 december 2010 Agenda Trend in het afvalbeheer Kaders afvalbeheer Nulmeting Afvalbeleidsplan Overdracht afvalbeheer Planning en vervolg Trend Ontwikkeling in

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Jaaroverzicht Saver NV 2010

Jaaroverzicht Saver NV 2010 Jaaroverzicht Saver NV 2010 1 2 Colofon Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juni 2011 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Joost van Mosselveld)

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >SW/15.059 Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Adjunct Directeur

Nadere informatie

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart.

Het jaar 2014. 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. Jaarverslag 2014 Het jaar 2014 2014 is het eerste jaar voor de nieuwe stichting Kringloopwinkel Amstelveen. De Boemerang maakt een doorstart. De uitdaging voor 2014 is het winkeloppervlak te vergroten,

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

B en W d.d Brief reactie advies LMR

B en W d.d Brief reactie advies LMR B en W. 12.0656 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Brief reactie advies LMR besluiten:behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de Leidse MilieuRaad vast te stellen waarin conform het reglement Leidse

Nadere informatie

Mijn afval maakt winst

Mijn afval maakt winst januari 2010 Mijn afval maakt winst (036) 539 99 11 Hebt u vragen? info@almere.nl Wilt u reageren? Meer informatie? www.almere.nl Mijn afval maakt winst In 2020 heeft het afval in Almere een nieuwe bestemming

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw,

ieldrop-mierlo behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste meneer, mevrouw, ieldrop-mierlo uw brief ons behandeld Richard van der Krieken doorkiesnr. (040) 289 37 50 Geldrop 4 december 2006 onderwerp Enquête Beste mer, mevrouw, Momenteel onderzoeken wij de uitvoering en waardering

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor

Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Een leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad Daar zorgen wij voor Trots Een prettig leefbare, goed bereikbare en duurzaam onderhouden stad. Dat is waar Spaarnelanden voor staat. En met dat

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003

Nijmeegse burgers over de afvalinzameling. resultaten burgerpeiling 2003 Nijmeegse burgers over de afvalinzameling resultaten burgerpeiling 2003 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Juli 2003 Doel burgerpeiling Via een burgerpeiling over de afvalinzameling 2003 is

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2007 SU Jaarverslag Saver NV 2006 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Organisatieprofiel Saver in 2006 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Saver algemeen Midwaste

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009

Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Vraag- en antwoord document kunststofinzameling 2009 Gemeente Zwolle Laatste update: 20 augustus 2009 Inzameling & communicatie Wanneer moeten gemeenten starten? Wanneer begint Zwolle met kunststofinzameling?

Nadere informatie

Er ligt geld in de afvalbak

Er ligt geld in de afvalbak Er ligt geld in de afvalbak Meer besparen op afvalkosten Platform Grondstoffenrotonde Noord Holland 1 Perspectief op Afval Geen omkijken naar afval en daarom kijkt men niet om naar afval. 2 Milieu Besparing

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval?

Aan de Bak 27 september Opbrengst thematafels. Thematafel A: betalen voor restafval? Aan de Bak 27 september 2017 Opbrengst thematafels Thematafel A: betalen voor restafval? Stelling A1: Het is eerlijk dat mensen die meer restafval hebben, ook meer betalen -grote gezinnen zijn de klos

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- BELEIDSPLAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Mr. R. (Rogier) Hörchner @afvaladvocaat

Mr. R. (Rogier) Hörchner @afvaladvocaat Mr. R. (Rogier) Hörchner @afvaladvocaat Zwerfafval: wiens verantwoordelijkheid? A. Producenten B. Gemeenten C. Hufters D. U en ik: gewoon oprapen A. Producenten De producent of importeur draagt zorg voor

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN?

VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUISFOLDER WAAR KAN MIJN AFVAL HEEN? VERHUIZEN Eindelijk komt het er van het huis op te ruimen en afstand te doen van die oude klok die al jaren ligt te verstoffen op zolder. En wat te denken van de

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk

Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk Welke maatschappelijke meerwaarde kan een publiek bedrijf bieden? een verhaal uit de praktijk Presentatie NVRD Themadag 23 januari 2014 Sinds jaren 80 samenwerking gemeenten regio Nijmegen (MARN) op gebied

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 250089 Datum : 2 februari 2016 Programma : Strategie Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den

Nadere informatie

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero

Nascheiding kunststoffen. Het heldere alternatief van Attero Nascheiding kunststoffen Het heldere alternatief van Attero Sinds 1 januari 2010 moet elke gemeente in Nederland een fors deel van het kunststof verpakkingsafval scheiden van de rest van het huishoudelijk

Nadere informatie

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking

Textiel. De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Textiel De rol van kringloopbedrijven & de meerwaarde van samenwerking Inhoud 1. Kringlooporganisatie Het Goed 2. Belang van textiel voor kringloop en andersom 3. Twents Textielcirkel & Meerwaarde samenwerking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Bijlage verordening afvalstoffenheffing 2017 Tarieventabel Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 1. De belasting wordt per perceel berekend naar een

Nadere informatie

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval

Voorstel 2: Creëer grondstoffenhubs en recycle bedrijfsafval Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

: Ad Cardon (078) : aanpassing afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit

: Ad Cardon (078) : aanpassing afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit Raadsvoorstel Vergadering : 29 januari 2013 Nummer : Raad 2013/002 Datum voorstel : 18 december 2012 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp Soort voorstel : Ad Cardon (078) 770 6002 ad.cardon@alblasserdam.nl

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing

Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Veelgestelde vragen afvalstoffenheffing Wat houdt de nieuwe manier van afvalstoffenheffing in? In de kern komt het er op neer dat ieder huishouden betaalt voor de hoeveelheid restafval die het aanbiedt.

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Samen kunnen meer met afval

Samen kunnen meer met afval Samen we kunnen meer met In 2020 willen we in heel Nederland 75% van ons afval scheiden. Samen kunnen we meer met afval Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Niet alleen thuis, maar ook op het werk,

Nadere informatie

Waarom doen we het ook alweer?

Waarom doen we het ook alweer? Apart inzamelen van gft-afval Als Vereniging Afvalbedrijven stimuleren we dat al het afval in Nederland op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij houden we rekening met het milieu en de kosten. De meest

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Ja, met een Grondstoffenakkoord Erik de Baedts AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. AMSTERDAM 2012 Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie