Jaarverslag Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve."

Transcriptie

1 Begeleidingscentrum Bijzondere Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/ Jaarverslag 2012 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening aan jongeren en hun ouders en biedt de volgende modules aan: verblijf, dagbegeleiding, contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Daarnaast participeert vzw De Walhoeve in Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen. Verblijf Dagbegeleiding De Walhoeve Eikhoekstraat 65 D Hondtstraat 64a Zwarte Nonnenstraat Westvleteren 8900 Ieper 8630 Veurne

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 1. ALGEMEEN Organogram, erkende diensten en personeelsformatie Organogram Erkende diensten Personeelsformatie Accenten in de werking Jaarlijkse voordracht Evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers Axenroos STENT Move Website ICT Welzijn op het werk: preventie en bescherming VIPA Crisishulp aan Huis Inzet in crisisnetwerk Walhoevefeesten Jaarlijkse kampen Activiteiten Zorgboerderijen Vrijwilligerswerk Opening nieuw dagcentrumgebouw Ieper Aanvraag erkenning in kader van experimenteel modulair kader Kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek ProMES Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp BINC ESF- project Samenwerkingsverbanden Overheid Pluralistisch Platform Jeugdzorg (PPJ) Overlegstructuren Sociale Dienst Jeugdrechtbank en Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) Consulenten Artsen Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding Andere voorzieningen Ouders Lo- groep Tevredenheidsmetingen Evaluatie door de jongeren Evaluatie door de ouders Evaluatie door de consulent 52 4 Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.2/69

3 Scholen VTO beleid Interne bijscholingen Externe bijscholingen en studiedagen Jaarplanning en kwaliteitsplanning Opdrachten doorheen het jaar Evaluatie kwaliteitsplanning Kwaliteitsplanning STATISTISCHE GEGEVENS M.B.T. ONZE CLIENTEN Begeleidingstehuis De Walhoeve Bezettingscijfers Opnames en uittreden Verblijfplaats voor opname Aanmeldingsproblematiek Leeftijd en geslacht Schoolgegevens Verblijfplaats bij uittrede Dagcentra Mozaïek Bezettingscijfers Opnames en uittreden Verblijfplaats voor opname Aanmeldingsproblematiek Leeftijd en geslacht Schoolgegevens Verblijfplaats bij uittrede 68 SLOT 69 Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.3/69

4 VOORWOORD Een jaar is vlug voorbij zeggen nogal wat mensen die druk bezig zijn met hun uitdagingen. Voor ons is dit niet anders. Wij ervaren dat alles razendsnel gaat en het feit dat er in De Walhoeve nogal wat uitdagingen liggen, zal daar zeker mee te maken hebben. Zo moest ons gebouw in Ieper in 2012 afgewerkt worden en hadden we ons tot doel gesteld om er in te trekken voor de grote vakantie. Het is ons gelukt. Op 8 juni knipte burgemeester Luc Dehaene officieel het lint door. We hadden een prachtige openingsplechtigheid en receptie en er waren vele lovende woorden voor dit mooi project. Dit heeft deugd gedaan voor iedereen die hard gewerkt heeft aan de realisatie ervan. Tijdens het groot verlof maakten we, naast onze dagelijkse opdracht, ook tijd om twee erkenningsaanvragen in te dienen bij de overheid: de toetreding tot het experimenteel modulair kader en de uitbreiding van residentiële capaciteit. Wat de tweede aanvraag betreft waren we bij de aanvang al op een zijspoor gezet. Men had de Westhoek uit de kaart van West-Vlaanderen gesneden. Alweer. De eerste aanvraag werd eind december goedgekeurd. Voor de tweede bleven we nogmaals op onze honger zitten. Van onze passie samenwerken hebben we ook weer extra werk gemaakt. We namen het initiatief om een samenwerkingsverband aan te gaan met een drietal voorzieningen uit de Westhoek. Vzw Kompani uit Oostduinkerke, begeleidingstehuis Zonnewende uit Veurne en wijzelf hebben samen de Lo-groep opgericht. Onze missie is samen meerwaarde creëren in ons dagelijks werk in het belang van onze cliënten. Onze bijeenkomsten geven ons veel energie en er staan reeds belangrijke acties in de steigers voor We hebben ook veel geïnvesteerd in vorming. De contextuele opleiding die we genoten van het Instituut voor Communicatie werd afgesloten. Het komt er nu op aan al die wijze methodieken toe te passen in de praktijk. Via intervisie en reflectie zijn we daar met zijn allen hard mee bezig geweest. En de werkzaamheden in Ieper waren nog niet gerealiseerd, of we waren met het architectenbureau al druk bezig om de verbouwingswerken in Westvleteren voor te bereiden. Tegen het einde van het jaar lagen een aantal voorstellen op tafel. Bij de jongeren en de medewerkers vielen ze alleszins erg in de smaak. Dus in 2013 werken we hard verder om het dossier van dit project af te leveren aan de VIPA administratie. Begin 2012 werd ons ESF project goedgekeurd. We waren blij met dit extraatje en konden aan de slag met ons projectvoorstel: Hoe nieuwe medewerkers zo efficiënt mogelijk integreren op de werkvloer. Een boeiend thema waar we tot op vandaag volop mee aan de slag zijn. En last but not least, en dit is ongetwijfeld de grootste uitdaging, de dagelijkse inzet voor onze kernopdracht: jongeren en ouders laten groeien. Hen kansen geven, coachen, richting geven, mogelijkheden aanreiken, maar dit betekent ook bij onszelf voortdurend reflecteren of wij dit op de best mogelijke manier doen. Elkaar challengen. Dit werk stopt nooit en dat is juist het plezante ervan. Het gevaar schuilt er wel in dat we vergeten dat deze enorme inzet van iedereen niet vanzelfsprekend is. Daarom van harte proficiat en bedankt aan iedereen die meewerkt aan de opdracht van onze organisatie en aan allen die ons een warm hart toedragen. En dat zijn er gelukkig veel. Bernard Velghe directeur Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.4/69

5 1. ALGEMEEN 1.1. Organogram, erkende diensten en personeelsformatie Organogram Onderstaande figuur toont het organogram van vzw De Walhoeve. Raad van Beheer Directeur Zorgcoördinator Pedagogisch coördinator Kwaliteitscoördinator Hoofdbegeleider Logistiek medewerkers Administratief medewerkers Begeleiders Erkende diensten Vzw De Walhoeve is een begeleidingscentrum in de Bijzondere Jeugdzorg. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Eikhoekstraat 65 in Westvleteren. Vzw De Walhoeve beheerde tot eind 2012 drie voorzieningen in twee werkvormen: het residentieel begeleidingstehuis De Walhoeve in Westvleteren en het dagcentrum Mozaïek met een vestiging in Veurne en in Ieper. Sedert januari 2013 is vzw De Walhoeve erkend binnen het experimenteel modulair kader met 12 modules verblijf, 15 modules dagbegeleiding, 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en 27 modules contextbegeleiding. De verblijfsfunctie is gevestigd in Westvleteren. De dagbegeleiding situeert zich op onze locaties in Ieper en Veurne. De contextbegeleiding is niet aan een locatie gebonden. Daarnaast participeert vzw De Walhoeve in Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.5/69

6 De Walhoeve, Westvleteren: In deze residentiële setting kunnen twaalf kinderen en/of jongeren van nul tot achttien jaar terecht. Deze kinderen en/of jongeren vertonen gedragsproblemen en/of emotionele problemen en komen uit een problematische opvoedingssituatie. Het kan ook gaan om jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De jongeren leven samen met deskundige begeleiders in één gemengde, verticale leefgroep. Er wordt geopteerd voor samenleven in een verticale groep, maar toch wordt de werking zo veel als mogelijk opgesplitst in twee groepen volgens leeftijd, niveau en eigen keuze. Er zijn eveneens twee studio s voor het trainingscentrum kamerwonen (TCK). Hier kunnen twee van de twaalf jongeren zich voorbereiden op een zelfstandig leven. De verblijfsmodules zijn gekoppeld aan modules voor contextbegeleiding. Vanuit Westvleteren kan ook een contextbegeleiding in functie van autonoom wonen worden uitgevoerd. UAdres: De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel.:057/ Fax.: 057/ Website: Huis in Ieper en huis in Veurne: Hier staan we in voor de dagbegeleiding van vijftien jongeren van zes tot achttien jaar met gedragsproblemen en/of emotionele problemen met een maximum van tien per centrum. UAdres: D Hondtstraat 64a Zwarte Nonnenstraat Ieper 8630 Veurne Tel.: 057/ Tel.:058/ Fax:057/ Fax:057/ Personeelsformatie Directeur: Zorgcoördinator: Pedagogisch coördinator: Kwaliteitscoördinator: Hoofdbegeleider: Logistieke medewerkers: Technisch onderhoud: Administratieve medewerkers: Financieel: Begeleiders: Leefgroepbegeleiders: 1 VTE 1 VTE 1 VTE 1 DTE 2 DTE 1 VTE 3 DTE 1 DTE 5 VTE Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.6/69

7 Contextbegeleiders: 4 DTE 2VTE UTotale personeelsformatie: 17 VTE 1.2. Accenten in de werking Jaarlijkse voordracht Op 20 januari 2012 hield Luk Dewulf, pedagoog en adviseur bij Kessels & Smit, voor een goed gevulde conferentiezaal een voordracht met als titel Ik kies voor talent!. Iedereen wordt geboren met talent. Het gaat over activiteiten die voor jou moeiteloos gaan en die je energie opleveren. Die maken dat je jezelf kan zijn en authentiek. In de lezing werd ingegaan op wat talent is, hoe je talent kunt ontwikkelen, hoe je meer uit je talent kan halen en wat je doet met die dingen waar je echt niet goed in bent. Hoe kan je de talenten van kinderen en jongeren opsporen en wat levert het op? Er werd aandacht besteed aan de spanning tussen enerzijds het voldoen aan de eisen van de omgeving en anderzijds het creëren van een omgeving waar sterk wordt vertrokken vanuit talent en alles wat er wel aanwezig is Evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers In 2005 werd voor iedere functie een competentieprofiel opgesteld en werden de eerste evaluaties van medewerkers uitgevoerd. In 2006 werd het instrument COMET gebruikt. Intussen bleek dat de werkwijze voor een aantal verbeteringen vatbaar is. Deze aanpassingen werden in 2007 uitgevoerd en gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een eigen competentietool WACOP (Walhoeve Competentie Plotter). In 2008 werd de competentietool WACOP gebruikt bij de evaluaties van onze medewerkers. Eind 2009 werd het evaluatiesysteem voor medewerkers verder aangepast en worden naast de competenties ook de talenten in rekening gebracht. Het evaluatiegesprek is vervangen door een samenwerkingsgesprek waarbij wordt gefocust op de manier waarop het afgelopen jaar is samengewerkt om de persoonlijke resultaten te bereiken. Het gesprek is een 360 feedback waarbij onder andere wordt geantwoord op de vraag hoe de medewerker de samenwerking als persoon ervaart, wat de medewerker nog meer of anders wil gaan doen en hoe hij de toekomst ziet. De competentietool WACOP wordt aanvullend nog gebruikt bij de evaluatie van nieuwe medewerkers. In 2012 werd de methodiek van het samenwerkingsgesprek opnieuw gebruikt voor de evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers. Daarnaast waren er tweemaandelijkse coaching gesprekken Axenroos De axenroos is een uitermate geschikt instrument om de sociale vaardigheden, acties en reacties in communicatie visueel voor te stellen en te benoemen en schept een gestructureerd kader om het relationeel gedrag van de jongere te omschrijven. De axenroos is een ordening van de interacties die zich tussen mensen kunnen afspelen. Die uitwisselingen kunnen benaderd worden vanuit drie invalshoeken: Elke relatie bestaat uit 3 elementen: Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.7/69

8 1. relatiewijze (de manier waarop de uitwisseling gebeurt: aanbieden, aannemen of vragen en geven, aanvechten, weerstaan, houden en lossen) 2. inzet (wat wordt er uitgewisseld? iets persoonlijks, bijzijn, goederen, diensten, informatie of richtlijnen) 3. relatiekanaal (via welke weg? door taal, via lichaamshouding, schriftelijk ) De axenroos biedt de begeleiders een houvast om het sociaal gedrag op een gedifferentieerde manier te benaderen. Ze geeft meer diepgang aan een gesprek met de jongeren en/of ouders en aan de handelingsplannen voor en evolutieverslagen over de jongere. We gebruiken de axenroos voor de systematische opvolging van sociaal gedrag. De axenroos is niet alleen handig bij het observeren van sociaal gedrag, ze is ook een hulpmiddel om aan sociale vorming te doen. Ze biedt een ruggensteun om op een systematische manier alle relatiewijzen aan bod te laten komen en om inzicht te verwerven in de bewegingen en de samenhang van de interacties tussen de axen. Het niet, overdreven of verkrampt gebruiken van een relatiewijze leidt vaak tot relationele problemen. Wie daarentegen alle relatiewijzen in zekere mate bezit, kan veel gemakkelijker met allerlei sociale situaties omgaan en hoeft zich niet te beperken tot die enkele relatiewijzen die hem liggen. Sinds 2007 worden de jongeren actief bij de methodiek van de axenroos betrokken door vorming en gerichte activiteiten. Dit werd ook in 2012 succesvol verder gezet STENT STENT is een project dat de samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ambulante Geestelijke Gezondheidszorg wil bevorderen en bestendigen. Samenwerking is immers een groeiproces dat stimulansen moet blijven krijgen. STENT verspreidt informatie over reeds bestaande projecten en stimuleert op deze manier de samenwerkingsinitiatieven die positief geëvalueerd werden door de praktijk en die een win-winsituatie opleveren voor de sectoren. Naast het verspreiden van bestaande goede praktijken zorgt het project voor nieuwe input en impulsen naar de praktijk in de vorm van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening aan kinderen en jongeren is de uiteindelijke doelstelling. Vanaf 2011 wordt STENT ondersteund door integrale jeugdhulp. Het doel van STENT blijft het vergroten van de psychiatrische expertise in de Bijzondere Jeugdzorg door samen met de psychiatrische klinieken in de provincie en met de diensten Geestelijke Gezondheidszorg projecten uit te werken. In 2011 liep een gemeenschappelijke vorming rond het vergroten van de psychiatrische expertise voor de begeleiders in de jeugdzorg. Twee medewerkers van vzw De Walhoeve namen in 2012 deel aan de opleiding georganiseerd door STENT rond het werken met jongeren met een psychiatrische problematiek. De opleidingsduur bedraagt ongeveer 50 opleidingsuren. Dit loopt verder in De Walhoeve is een actieve partner in dit netwerk. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.8/69

9 Move Al sinds 1990 verschijnt drie maal per jaar de Move (toen nog Mozaïeknieuws ), een tijdschrift waarin we ervaringen en belevenissen delen. Medewerkers en jongeren dragen hun steentje bij. De lezer maakt kennis met wat de jongeren beleven aan activiteiten of uitstapjes en met de vormings- en opleidingsactiviteiten die voor de medewerkers worden georganiseerd. Verder is er ook een rubriek over kwaliteitszorg en worden wandeltochten en andere evenementen aangekondigd. Het doelpubliek van de Move zijn vooral de cliënten, de ouders en alle mensen die bijdragen aan de werking van De Walhoeve zoals scholen, consulten, en iedereen die De Walhoeve een warm hart toedraagt. In oktober 2010 verscheen de laatste versie van het tijdschrift Move. Vanaf 2011 verscheen Move in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Op die manier kunnen we het aantal publicaties verdubbelen en kunnen lezers interageren. In 2012 werd de digitale nieuwsbrief gekoppeld aan onze website. We kregen hierop heel wat positieve reacties Website Er wordt veel zorg besteed aan het actueel houden van onze website. Eind 2011 werd gestart met de bouw van een vernieuwde website op basis van Wordpress, een open source publicatieplatform. Hiermee wordt de site nog dynamischer en gemakkelijker te onderhouden en kunnen de mogelijkheden voor het gebruik van sociale media meer worden benut. De nieuwe site is sedert eind februari 2012 te bekijken via TUwww.dewalhoeve.beUT ICT In 2010 kwam een samenwerking tot stand met Katho in Kortrijk waarbij in 2011 een team van studenten Toegepaste informatica gedurende zes weken werkte aan een opdracht in het kader van hun Small Business Project (SBP). De opdracht bestond uit het opzetten van een digitaal logboek en een documentbeheersysteem voor het kwaliteitshandboek. Beide toepassingen werden gemaakt op de Sharepointserver van de opleiding Toegepaste informatica van Katho. Er werd door vzw De Walhoeve een bijkomende server aangekocht waarop Sharepointserver 2010 werd geïnstalleerd. Sharepoint werd gekoppeld aan de active directory van de operationele server zodat de medewerkers vlot kunnen inloggen op Sharepoint. In de loop van 2011 werd de kwaliteitscoördinator van vzw De Walhoeve door Katho opgeleid om Sharepoint te configureren en de applicatie op te zetten. In een eerste fase werd het digitaal logboek verder afgewerkt en in gebruik genomen. Dit maakt, voor wat de gegevens betreft die op hen betrekking hebben, integraal deel uit van het dossier van de jongeren en bevat naast de afspraken ook gegevens met betrekking tot observaties, gezin, school, In 2011 werd met Katho een samenwerking opgezet waarbij studenten uit het tweede en derde jaar van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste informatica tijdens het practicum werken aan opdrachten die in dialoog met vzw De Walhoeve worden geformuleerd. Op die manier werken de studenten aan reële opdrachten. De opdrachten in 2012 hielden vooral verband met het opzetten van een back-upprocedure voor de Sharepointserver en het instellen van versiebeheer en workflows. Zo zal iedereen op de hoogte blijven van de meest recente aanpassingen van onze documenten. We zijn er alvast van overtuigd dat het gebruik van de Sharepointserver heel wat mogelijkheden opent voor een nog efficiënter computergebruik. In 2012 werden de Sharepointsites verder uitgebreid onder Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.9/69

10 andere met al dan niet tijdelijke platforms voor het verzamelen en delen van informatie ter ondersteuning van werkgroepen. Ook het logboek werd in 2012 verder uitgebreid tot een heus werkinstrument Welzijn op het werk: preventie en bescherming In 2012 werden onder andere de volgende maatregelen getroffen om de arbeidsveiligheid te verzekeren of te verbeteren: ESF-project: project met als doel verlaging van psychosociale druk bij nieuwe werknemers Verdere opleiding werknemers EHBO Verdere opleiding van werknemers +45 jaar ter verlaging van de psychosociale druk Handleiding opstellen omtrent nieuw logboeksysteem In 2012 waren er geen arbeidsongevallen. Er waren geen incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan. Op het actieplan voor 2013 staan volgende acties: Opleiding en uitvoering ergonomie: beeldschermwerk Verdere ontwikkeling van het ESF-project ter verlaging van de psychosociale druk van nieuwe werknemers Opleiding rond persoonlijke hygiëne in functie van werken met voeding Werken rond veiligheid van arbeidsmiddelen VIPA VIPA staat voor Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Sedert 2002 kunnen voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand bij het VIPA een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor investeringssubsidies. Deze aanvraag bestaat uit twee fasen: Opstellen van een Zorgstrategisch Plan Opstellen van een Technisch Financieel Plan Op 19 april 2006 werd het zorgstrategisch plan van onze voorziening goedgekeurd door Minister Inge Vervotte op advies van de commissie Zorgstrategie. Er werd in 2006 dan ook verder gewerkt aan de tweede fase van de aanvraag tot goedkeuring masterplan en subsidiebelofte in VIPA, namelijk het indienen van een aanvraag tot subsidiebelofte met de vraag tot goedkeuring van het Technisch Financieel Plan. Deze aanvraag omvat twee delen: Het Technisch Financieel Plan Dit is de concrete uitvoering van het goedgekeurd Zorgstrategisch Plan in één of meerdere projecten. Het Technisch Financieel Plan is dus een globale en beschrijvende schets met kostenraming en uitvoeringstermijnen van de geplande investeringsprojecten voor de eerstkomende 10 jaar, met een financieel plan. Het Projectplan Dit is de verdere uitwerking van één project uit het Technisch Financieel Plan waarvoor effectief de subsidiebelofte wordt gevraagd. In 2006 werd verder gewerkt aan het Technisch Financieel Plan. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.10/69

11 In juni 2007 werd het Technisch Financieel Plan ingediend samen met een eerste project. Het betreft de aankoop en de verbouwing van een bestaand magazijn en woning tot dagcentrum. Het betreffende gebouw is gelegen aan de D Hondtstraat 64a in Ieper. Op 23 april 2008 ontvingen we een subsidiebelofte voor het volledige project Ieper. Op 23 mei 2008 werd het pand aan de D Hondtstraat door vzw De Walhoeve aangekocht. Op 29 september bezorgden we VIPA een aanvraag tot subsidiebeslissing voor de verbouwingswerken van het pand tot een nieuw dagcentrumgebouw. Eind 2008 werd gestart met het leegmaken van het gebouw, het wegnemen van de bepleistering en het verwijderen van houten binnenmuren. Op 20 april 2009 werd de subsidiebeslissing voor fase 1 (ruwbouw) goedgekeurd. Op 21 september 2009 werd gunstig advies gegeven voor de gunning voor de ruwbouwwerken. Op 5 februari 2010 werd de aanvraag tot subsidiebeslissing fase 2 en 3 (technische uitrusting en afwerking) ingediend. Deze aanvraag werd op 5 februari 2010 gunstig verklaard. Op 29 juni 2010 werd een aanvraag tot betaling van een eerste en tweede schijf ruwbouwwerken ingediend. Deze werd vereffend op 7 juli Op 23 december werd de aanvraag tot betaling van de derde schijf en saldo ruwbouw ingediend. In 2011 werden fase 3 (technische uitrusting en afwerking) en fase 4 (keukenmeubilair) zo goed als voltooid. De technische uitrusting omvatte de loten verwarming, sanitair en verluchting, elektriciteit, binnenpleisterwerken, binnenschrijnwerk, vloerisolatie, vloer- en faiencewerken en linoleum. In 2012 werden nog subsidies ontvangen voor fase 3 en fase 4 (afwerking technieken en meubilair). In juni 2012 werd het gebouw in gebruik genomen. Situering Crisishulp aan Huis Vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen drie organisaties binnen de Bijzondere Jeugdbijstand die hulp aanbieden bij problematische opvoedings- en leefsituaties: vzw Binnenstad (Brugge), vzw Oranjehuis (Kortrijk) en vzw De Walhoeve (Westvleteren). Doelpubliek Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met een ernstige crisissituatie met impact op de opvoeding en/of het welzijn van de kinderen. Ook binnen gezinnen waar hulpverlening lopende is, kan naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis een noodsituatie ontstaan. Crisishulp aan Huis kan ook interveniëren in gezinnen waar na een periode van uithuisplaatsing het gezin de jongere opnieuw kan opnemen mits de nodige intensieve coaching en ondersteuning. Doelstellingen Crisishulp aan Huis biedt crisisbegeleiding om een uithuisplaatsing te voorkomen en de gezinnen opvoedingsperspectief te bieden. Hiervoor wordt gewerkt aan: Het ondersteunen van de gezinsrelaties; Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.11/69

12 Het vergroten van de draagkracht en het verkleinen van de draaglast; Het herstellen van de leefbaarheid en de veiligheid in het gezin door het aanleren van concrete technieken om de problemen op een meer constructieve manier aan te pakken; Het verbeteren van de communicatie; Het verruimen van het netwerk en het zoeken naar steunfiguren; Het verlagen van de drempel naar andere hulpverleningsdiensten. Naast de hoofdopdracht is de dienst beschikbaar voor crisisinterventie binnen het netwerk crisisjeugdhulpverlening van de Integrale Jeugdhulp. De dienst is ook beschikbaar voor een beperkt aantal begeleidingen in het kader van Integrale Jeugdzorg. Verloop van een begeleiding De hulpverlening is snel, kortdurend en zeer intensief. Snel: Vanwege de crisissituatie hebben we binnen de 24 uur na de aanmelding een eerste face-to-face contact met het gezin. Kortdurend: We stellen voorop dat een crisisbegeleiding 28 dagen duurt. Deze periode kan maximaal twee keer met een week worden verlengd als dit geargumenteerd kan worden vanuit de nood om de lopende kortdurende hulp af te ronden. Zeer intensief: De gezinsmedewerker komt bijna dagelijks aan huis. Daarnaast is er intensief overleg met verwijzers en derden. Naar het einde toe kan de intensiteit worden verlaagd. Hoe gaan we te werk? 1. Kennismaking, voorstelling en opmaken doelstellingenplan: Tijdens de eerste dagen van de begeleiding wordt een doelstellingenplan opgemaakt. Elk gezinslid krijgt de mogelijkheid belangrijke werkpunten voor zichzelf aan te halen. Dit vereist al een eerste wijziging in de kijk op het probleem: het aandeel in de crisis wordt gezien en herkend. 2. Aanleren en trainen van vaardigheden en gebruiken van methodieken: In functie van de vooropgestelde doelstellingen worden er vaardigheden aangeleerd (pedagogische, sociaal/communicatieve, praktische,...). In de verdere begeleiding worden de vaardigheden opgevolgd en geëvalueerd. We zoeken steeds naar een gepaste methodiek die het best aansluit op de specifieke problematiek en het gezinssysteem. 3. Tussentijdse evaluatie: Na 14 dagen vindt er een tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van de doelstellingen en gebruikte methodieken plaats. 4. Eindevaluatie en afsluiting: Op het einde van de begeleiding kijken we naar de manier waarop het gezin hun leefsituatie evalueert. In samenspraak met het gezin en de consulent wordt gezocht naar de gepaste vervolghulp. Verwijzing en bereikbaarheid Aanmelding voor crisisbegeleiding gebeurt via het comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank of via het netwerk crisishulp binnen de Integrale Jeugdhulp. Aanmelding voor crisisinterventie gebeurt via het netwerk crisishulp binnen de Integrale Jeugdhulp. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we naar het jaarverslag van Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen van Dit kan worden aangevraagd bij de coördinator van CaH West- Vlaanderen Nancy Meert Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.12/69

13 Inzet in crisisnetwerk De Walhoeve biedt een mogelijk aanbod binnen het netwerk crisisjeugdhulpverlening van de Integrale Jeugdhulp. Jongeren in een crisissituatie kunnen voor maximum zeven dagen een onderkomen vinden in het begeleidingstehuis. Deze periode is verlengbaar met zeven dagen. Vanuit De Walhoeve is ook een mogelijkheid voor crisisbegeleiding op voorwaarde dat er een indicatiestelling is vanuit het meldpunt en de jongere in het begeleidingstehuis wordt opgenomen. Vanuit de module dagbegeleiding is er een mogelijk aanbod voor crisisbegeleiding Walhoevefeesten Onze 16eP Walhoevefeesten gingen door op 14 en 16 september Het werd een groot succes: ca. 200 senioren op de dansnamiddag, 326 maaltijden, ca wandelaars en mooi nazomerweer. Onze wandeltocht is binnen Aktivia (de overkoepelende organisatie van wandelclubs) een driesterren kwaliteitstocht. De volgende editie is gepland voor 15 september Jaarlijkse kampen Jaarlijks zijn er vanuit De Walhoeve vzw kampen voorzien (zowel voor beide dagcentra als voor het begeleidingstehuis). Zomervakantie 2012: - dagcentrum Mozaïek Ieper: 4 dagen Jeugdvakantiecentrum Hechtel-Eksel. - dagcentrum Mozaïek Veurne: 4 dagen Jeugdvakantiecentrum Hechtel-Eksel. - begeleidingstehuis De Walhoeve: 11 dagen Moustiers Saint-Marie (Provence) Kerstvakantie 2012: - begeleidingstehuis De Walhoeve: 5 dagen Jeugdvakantiecentrum (JVC) te Hechtel-Eksel, Limburg De kinderen en jongeren krijgen uiteraard de kans om ook aan externe kampen deel te nemen, zowel tijdens de zomervakantie, als tijdens tussentijdse schoolvakanties. Hiervoor werken we samen met verschillende andere organisaties. Het gaat om volgende kampen en organisaties: - Paardenkampen - Chirokampen - Sportkampen (De Panne) - Spelewijs (Poperinge en Ieper) - Kansen voor Kinderen (Koekelare) - kampen (Duinen-Heide) - Factor 10 (Mutualiteit) - Reguliere speelpleinwerking - Bizon (Ardennen) - Kampen met mutualiteit - Habbekrats - Lejo - Taalkamp Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.13/69

14 We zijn aangesloten bij de organisatie vakantieparticipatie. Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Zij ijveren voor een betaalbaar vakantieaanbod voor iedereen. Dit initiatief maakt het financieel beter mogelijk om alle kinderen een kans te geven op een gevarieerd en uitgebreid aanbod aan vakanties Activiteiten Tijdens het schooljaar zijn er activiteiten voorzien op woensdagnamiddag en s avonds zijn er ad hoc activiteiten. We streven naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod. Op zondag gaan de jongeren van het begeleidingstehuis soms wandelen. Velen onder hen zijn lid van wandelclub De Walhoevestappers. Dit vormt een sportieve manier om met nieuwe mensen in contact te komen. Tijdens schoolvakanties zijn er dagelijks activiteiten voorzien van 9u00 tot 17u00, behalve tijdens de zomervakantie in De Walhoeve. Tijdens de zomervakantie gaan de jongeren op kamp, zowel met vzw De Walhoeve als met externe organisaties of maken ze gebruik van het reguliere aanbod aan speelpleinwerking Zorgboerderijen In 2012 werd samengewerkt met zes zorgboerderijen die mee instaan voor de invulling van de dagbesteding van een aantal jongeren. Tijdens het schooljaar betreft het jongeren die van school gestuurd zijn. In de vakantieperiodes betreft het onder andere jongeren die nog niet rijp zijn voor een vakantiejob. Op die manier wordt onder meer gewerkt aan de arbeidsattitude Vrijwilligerswerk Onze vrijwilligerswerking werd verwerkt in het VIPA-plan. Hierbij willen we ons vooral richten op de werving van vrijwilligers. Naast professionele medewerkers kunnen ook vrijwilligers een bijzondere bijdrage leveren in de zorg voor cliënten uit de Bijzondere Jeugdzorg. Iedereen die dat wenst, kan wel zijn steentje bijdragen: een handige Harry voor creatief werk, flinke stappers om te wandelen, iemand om onze voetbalploeg te versterken, Boer Leo, onze buurman, staat steeds klaar om een handje toe te steken: overtollig steenafval of aarde wegbrengen met de tractor, de composthoop afvoeren, een kapotte scharnier van een overgewaaide deur herstellen, het uitlenen van materieel, enz. Aan de praktische uitbouw van de jaarlijkse Walhoevefeesten wordt meegeholpen door de leden van de vriendenkring van de wandelclub De Walhoevestappers. De wandelclub De Walhoevestappers is ontstaan vanuit de residentiële voorziening en telt onder zijn leden cliënten van de residentiële voorziening, personeel en familieleden. Daarnaast zijn er ook nog buren en sympathisanten lid. Jaarlijks organiseren zij een wandeltocht en een barbecue waarvan de opbrengst vooral gebruikt wordt voor de vrijetijdsbesteding van de cliënten van de verschillende voorzieningen (residentieel en dagcentrum) en voor de inrichting van gebouwen. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.14/69

15 Opening nieuw dagcentrumgebouw Ieper Door vzw De Walhoeve werd een voormalig woonhuis en magazijn aan de D Hondtstraat 64a aangekocht en verbouwd tot nieuw dagcentrumgebouw. Op vrijdag 8 juni was het zover. Het nieuwe dagcentrumgebouw in de D Hondtstraat 64a in Ieper werd feestelijk geopend. In de conferentiezaal van het Ieperse stadhuis sprak Luc Dehaene, burgemeester van de stad Ieper, over de plaats die de jeugd in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder inneemt in onze maatschappij. Vervolgens gaf Herman Boedts, lid van de raad van bestuur van vzw De Walhoeve, een toelichting bij de huidige werking en de geschiedenis van vzw De Walhoeve. Kunstenares Anouk De Clercq gaf uitleg bij het kunstproject 400 BLOWS dat gedeeltelijk werd geïntegreerd in de inkomhal. Sonja Van Ossel, regioverantwoordelijke Jongerenwelzijn, had het over de talrijke vernieuwingen in de sector. Tot slot sprak Bernard Velghe, directeur van vzw De Walhoeve, over het belang van empathie, waardering, authenticiteit en zelfkennis. Het sprekersgedeelte werd deskundig gemodereerd door Peter Van Damme. Aansluitend wandelden de genodigden naar onze nieuwe stek in de D Hondtstraat 64a waar burgemeester Luc Dehaene op gebruikelijke wijze het lint doorknipte en men zich kon tegoed doen aan een hapje en een drankje om vervolgens het nieuwe dagcentrumgebouw te bezichtigen. Het geheel werd muzikaal omlijst door het gezelschap Tralalie Aanvraag erkenning in kader van experimenteel modulair kader Vanaf 2014 wordt in de sector van de Bijzondere Jeugdzorg modulair gewerkt. In de modulaire zorgorganisatie vallen de tussenschotten weg die er bestaan tussen bijvoorbeeld het dagcentrum en het residentieel begeleidingstehuis waardoor het mogelijk wordt om naadloos te schakelen. In 2012 konden de organisaties in de Bijzondere Jeugdzorg een aanvraag indienen om al vervroegd te starten als modulaire zorgorganisatie in het experimenteel modulair kader. Eind 2012 werd een erkenningsaanvraag ingediend in het kader van het experimenteel modulair kader. Hierdoor kunnen we onze hulpverlening nog meer aanpassen aan de hulpvragen van de kinderen en/of jongeren en hun gezin. Er wordt hierbij ook sterk ingezet op contextbegeleiding. Onze erkenningsaanvraag werd goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2013 beschikt vzw De Walhoeve over een erkenning in het experimenteel modulair kader: 12 modules verblijf met daaraan gekoppeld 12 modules contextbegeleiding 15 modules dagbegeleiding met daaraan gekoppeld 15 modules contextbegeleiding 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen Er worden per week minimaal 34 uren contextbegeleiding georganiseerd. Contextbegeleiding wordt hierbij ruimer gezien dan gezinsbegeleiding. De erkenning binnen het experimenteel modulair kader biedt heel wat opportuniteiten zowel voor de jongeren en hun gezin als voor de verdere uitbouw van de organisatie. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.15/69

16 1.3. Kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek In 2007 werd een gedeeltelijke update uitgevoerd van het kwaliteitshandboek. Als gevolg van de resultaten die werden bereikt binnen diverse werkgroepen zoals de werkgroep DRP en rekening houdend met een aantal bijkomende wetgevingen, was het nodig om onze bestaande procedures verder te verfijnen. In 2008 werd verder gewerkt aan deze up-date. Als gevolg van de implementatie van het Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp werden de procedures in het kwaliteitshandboek bijgewerkt. Hiermee samenhangend en rekening houdend met de aanbevelingen die werden gegeven naar aanleiding van een uitgevoerde inspectie werden ook een aantal documenten herwerkt. Zo werden de infobrochures herwerkt tot een versie voor min-zes-jarigen, een versie voor kinderen en een versie voor adolescenten. Ook het huisreglement werd herzien. De jongeren en de consulenten werden bij deze herzieningen betrokken. Eind 2009 werd een grondige actualisering van het kwaliteitshandboek uitgevoerd. In 2011 werden de voorbereidingen getroffen om het kwaliteitshandboek ter beschikking te stellen via de Sharepointserver waardoor het raadplegen van het kwaliteitshandboek nog gebruiksvriendelijker wordt, onder andere door de beschikking over een zoekfunctie. Verder beschikt Sharepointserver ook over een mogelijkheid voor versiebeheer. Sedert 2012 is het kwaliteitshandboek bereikbaar via Sharepoint. raadpleegbaar aan de hand van een handige zoekfunctie. Hierdoor is alles makkelijker Een grondige herziening van het kwaliteitshandboek, mede door de instap in het experimenteel modulair kader is voorzien voor de eerste jaarhelft van ProMES De tot 2010 gebruikte Balanced Scorecard leverde nog een aantal problemen. Het uitvoeren van de metingen vergde nog veel energie, de feedback was soms moeilijk te interpreteren, indicatoren stonden volledig los van elkaar waardoor prioriteiten niet altijd even duidelijk waren. Er werd gezocht naar een verbetering van het systeem. Een oplossing werd gevonden in het implementeren van het Productivity Measurement and Enhancement System (ProMES). ProMES werd oorspronkelijk gemaakt voor het opvolgen van organisaties op teamniveau waarbij uitgaande van een missie en een visie (langetermijndoelstelling) in overleg met alle betrokkenen objectieven worden opgesteld waarvoor concrete indicatoren worden bepaald. Vervolgens worden met behulp van de ondersteunende software metingen uitgevoerd en gegevens verzameld voor de diverse indicatoren. Aan de hand van de resultaten worden feedbackrapporten gegenereerd die door de teams worden geëvalueerd. Dit geeft aanleiding tot bijsturingen en acties die bijdragen aan de performantie van het team en de organisatie. Het ProMES systeem is in 1990 ontwikkeld door Pritchard samen met de medewerkers van het psychologiedepartement van de Universiteit van Texas. ProMES is gebaseerd op de motivatietheorie. Door een Zweeds bedrijf werd een ondersteunende softwareapplicatie ontwikkeld. ProMES is één van de meest wetenschappelijk onderbouwde en onderzochte prestatiemeetsystemen en Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.16/69

17 wordt in tal van bedrijven en organisaties waaronder ook ziekenhuizen gebruikt. In september 2010 werd door vzw De Walhoeve een studiebezoek gebracht aan Kenneth Malm in Örebro (Zweden). Kenneth Malm deed heel wat onderzoek naar de effecten van ProMES en ontwikkelde samen met Fredrik Hendeberg de software ProMES Navigator. Bij die gelegenheid brachten we ook een bezoek aan het ziekenhuis in Örebro waar men ook met ProMES werkt. Eind 2010 werd beslist om ProMES in 2011 op teamniveau te implementeren. Het vormt een verdere verfijning van onze Balanced Scorecard. In april 2011 kwam Kenneth Malm naar De Walhoeve om een aantal medewerkers op te leiden in het instellen en gebruik van de software. Een aantal voor de begeleidingsteams operationele doelstellingen uit de BSC werden opgenomen in ProMES: 1) Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk 2) Individuele begeleiding organiseren 3) Methodieken toepassen in de groepsbegeleiding 4) Methodieken toepassen in de individuele begeleiding 5) Methodieken toepassen in de gezinnen 6) Participatie van de jongeren stimuleren Bij elke doelstelling werden in overleg met de medewerkers indicatoren opgesteld waarvoor de meting gebeurde met ProMES Navigator. Voor elke indicator werd een effectiviteitscurve opgesteld die de relatie vastlegt tussen het meetresultaat en het effect voor de organisatie. Hierbij worden de effecten bij de verschillende indicatoren ook onderling aan elkaar gelinkt waardoor vergelijking en bepaling van het totaaleffect mogelijk wordt. In 2012 werden de doelstellingen en indicatoren aangepast omdat de bestaande set vooral kwantitatieve metingen betrof. Er werd geopteerd om meer te werken met kwalitatieve indicatoren. In 2012 werd met de begeleiders en de logistiek medewerkers gewerkt rond de volgende doelstellingen: 1) jongeren participeren in de organisatie 2) begeleiders werken met individuele doelstellingen 3) begeleiders hanteren verschillende methodieken 4) medewerkers werken in sterke teams 5) medewerkers staan garant voor een uitstekende materiële omgeving De coördinatoren en hoofdbegeleiders werkten rond volgende doelstellingen: 1) beleidsmedewerkers realiseren een innovatieve cultuur 2) methodieken uit bijscholing worden geïmplementeerd 3) medewerkers krijgen coachingsgesprekken 4) beleidsmedewerkers werken in een sterk team Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Sedert 1 juli 2006 zijn de bepalingen van het Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (verder DRM) van kracht in alle betrokken sectoren van de Integrale Jeugdhulp. Het decreet voorziet in een eigen statuut en daaraan verbonden specifieke rechten voor de minderjarige in de jeugdhulp. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.17/69

18 In 2006 werd een interne vorming gegeven aan de medewerkers om hen op de hoogte te brengen van de inhoud van het DRM. De volgende thema s kwamen aan bod: Bekwaamheid van de minderjarige; Belang van de minderjarige; Recht op instemming, informatie en duidelijke communicatie; Recht op inspraak en participatie; Het dossier; Recht op bijstand; Recht op privacy; Recht op een menswaardige behandeling. In 2006 werd ook een verkennende analyse uitgevoerd van de bestaande procedures om na te gaan in hoeverre de gebruikte procedures al dan niet afgestemd waren op het DRM. Op basis van de resultaten werden een aantal prioriteiten bepaald voor de implementatie van het DRM. Het implementatietraject bestaat uit verschillende fasen: informeren en sensibiliseren, analyse, bepalen van prioriteiten, uitvoeren van prioriteiten en evaluatie. Deze fasen zullen continu worden doorlopen. Er werd een werkgroep opgericht die zich buigt over de verdere implementatie van het DRM. In 2007 werd door de kwaliteitscoördinator deelgenomen aan een intersectorale vorming die door de OSBJ werd georganiseerd met betrekking tot de implementatie van het betreffende decreet. Deze vijfdaagse opleiding gaf een nieuwe impuls aan de werkgroep DRM. In 2007 werd door de werkgroep DRM vooral stilgestaan bij toegankelijkheid tot het dossier, het belang van de minderjarige, de bekwaamheid van de minderjarige en het recht op privacy. Concreet werden in 2007 de volgende acties ondernomen: De indeling van de dossiers werd aangepast; Er werden richtlijnen uitgewerkt voor de toegankelijkheid van de dossiers. Er werd nagegaan op welke manier de bekwaamheid van de minderjarige kan worden aangetoond; Er werd een checklist voor het belang van de minderjarige aangemaakt; Er werden richtlijnen gemaakt met betrekking tot het beroepsgeheim. In 2008 werd vooral gewerkt rond privacy, participatie, informatie en communicatie: Het concept bewonersvergadering werd aangepast op zodanige wijze dat er nog meer oog is voor de inbreng van de jongeren en voor het stimuleren van de verschillende niveaus van participatie; In het kader van de participatie van de jongeren in de implementatie van het DRM werd een DRP box gemaakt per voorziening. Aan de hand van deze spelbox, in oorsprong ontwikkeld door vzw t Groot Hersberge in Torhout, kunnen de jongeren op speelse en interactieve wijze kennismaken met de jongerenrechten. Hierbij aansluitend zijn voor 2009 ook nog een rechtenrovers-bosspel en een rechtenbeurs voorzien; De informatiebrochures werden herwerkt. Er zijn verschillende versies voor min-6-jarigen, kinderen en adolescenten; Het huisreglement werd herwerkt rekening houdend met de bepalingen uit het DRM. In 2009 werd vooral stilgestaan bij participatie en bijstandspersoon. Het rechtenrovers-bosspel werd gespeeld; Er werd een rechtenbeurs georganiseerd; Het sanctieprotocol werd aangepast; Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.18/69

19 De kwaliteitscoördinator volgde de opleiding Mijn stem in ons verhaal. De opgedane kennis werd gedeeld in de werkgroep en in team; De update van het kwaliteitshandboek werd voltooid. In 2010 gebeurden volgende acties in het kader van het decreet rechtspositie: Het rechtenrovers-bosspel werd gespeeld; Er werd een rechtenbeurs georganiseerd; De kwaliteitscoördinator volgde een bijkomende opleiding met betrekking tot het beroepsgeheim, specifiek gericht op onze sector. De quiz werd ook verschillende malen gespeeld. Een aantal thema s zijn aan bod gekomen in de bewonersvergaderingen. In 2010 gebeurde een externe audit door inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het rapport is heel positief. Volgende werkpunten worden door De Walhoeve aangepakt: Overgaan tot een periodieke en systematische evaluatie van het toegangsbeleid; Werkwijze en motieven voor het even apart zetten van jongeren en time-out transparanter naar de jongeren en de ouders toe communiceren. In 2011 werd verspreid over vier halve dagen een interne vorming georganiseerd voor alle begeleiders van vzw De Walhoeve. Voorafgaandelijk aan het vormingsmoment werd het decreet nogmaals zelfstandig doorgenomen door de deelnemers en werden leervragen of cases aangeleverd die vervolgens tijdens het vormingsmoment werden behandeld. Op die manier was de opleiding heel praktijkgericht en werden oplossingen gevonden voor concrete problemen. In 2011 gebeurden verder nog volgende acties in het kader van het decreet rechtspositie: Het rechtenrovers-bosspel werd gespeeld; Er werd een rechtenbeurs georganiseerd; De quiz werd verschillende malen gespeeld. Een aantal thema s zijn aan bod gekomen in de bewonersvergaderingen. In 2012 gebeurden volgende acties: Het rechtenrovers-bosspel werd gespeeld; Er werd een rechten-koffer gemaakt; De quiz werd verschillende malen gespeeld. Een aantal vragen bijvoorbeeld met betrekking tot privacy werden op de bewonersvergadering behandeld BINC Eind 2010 werd een start genomen voor het uitvoeren van de registraties in BINC (Begeleiding in Cijfers). BINC is de naam voor het Registratiesysteem Private Voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg. Eind 2010 volgden een aantal medewerkers een opleiding voor het gebruik van BINC. Sedert 2011 maakt vzw De Walhoeve actief gebruik van het registratiesysteem. In 2012 werd het registratiesysteem door de overheid verder op punt gesteld en vullen we de registraties regelmatig in. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.19/69

20 ESF-project Eind september 2011 werd door vzw De Walhoeve een project De Walhoeve INFORM ingediend bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project heeft tot doel om de begeleiders en de medewerkers van vzw De Walhoeve die minder dan zes maanden in dienst zijn te ondersteunen zodat het werk voor hen beter haalbaar wordt. Het project werd opgemaakt op basis van de Project Cycle Management (PCM) methodiek. Het specifieke doel bestaat erin de druk die begeleiders en logistiek medewerkers ervaren in de dagdagelijkse situaties als gevolg van het afwijkend gedrag (oppositioneel gedrag, anti-sociaal gedrag, agressie, ) in de dagdagelijkse situaties, op een aanvaardbaar niveau te houden. Het project kent vier operationele doelen: Begeleiders en logistiek medewerkers hebben zicht op de prioriteiten om de verschillende taken onder de knie te krijgen; Begeleiders en logistiek medewerkers laten zich niet in te hoge mate door de individuele jongeren voor zich innemen zodat professioneel werken mogelijk blijft en men de taken naar behoren kan uitvoeren. De begeleiders hanteren een efficiënte en effectieve aanpak met de jongeren zodat het inadequaat gedrag van de jongeren vermindert. De begeleiders en logistiek medewerkers hebben voldoende zelfvertrouwen dat aanzet tot leren. Volgende hoofdactiviteiten maken deel uit van het project: Opmaken, communiceren en opvolgen van resultaatsgebieden voor begeleiders en logistiek medewerkers rekening houdend met hun talenten; Training van begeleiders en logistiek medewerkers voor het ontwikkelen van assertief gedrag in de omgang met probleemjongeren; Specifieke training van begeleiders over de meest voorkomende gedragsstoornissen met concrete uitleg naar aanpak; Installeren van een leercultuur. Helaas werd het project na eerste indiening en evaluatie door het ESF niet weerhouden. Argumenten hiervoor waren hoofdzakelijk de te kleine betrokkenheid van de jongeren in het project, het ontbreken van een meer organisatie-brede aanpak en de onduidelijkheid omtrent de inbreng van een externe consultant. Het project werd begin 2012 herwerkt. De jongeren werden meer betrokken in het project en ook in de evaluatie van het project. Er werden organisatie-brede acties uitgewerkt en de rol van de externe consultant werd uitvoeriger in de projectaanvraag beschreven. Het project werd eind maart 2012 ingediend en door het ESF goedgekeurd. In september 2012 werd het project opgestart. In de aanvangsfase werden voor de verschillende hoger beschreven acties indicatoren en bijhorende vragenlijsten uitgewerkt. Deze werden verwerkt in de ProMES Navigator. Vervolgens werd in de loop van september 2012 een nulmeting uitgevoerd. In het najaar van 2012 volgden de algemeen coördinator en de kwaliteitscoördinator van vzw De Walhoeve bij Performance Coaching (Perco) in Kontich een intensieve opleiding met betrekking tot het faciliteren van werkgroepen en het installeren van een leercultuur. Eveneens in het najaar van 2012 werd door de designgroep gewerkt aan het opmaken van resultaatsgebieden voor begeleiders en logistiek medewerkers. De resultaatsgebieden werden Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.20/69

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie voor Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2013 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2014. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie in de Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2014 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Deel 3: JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit 0 meisjes 3.. Organigram van JEZ 3.2. Statistische gegevens JEZ 59 3.. Organigram van JEZ 60 3.2. Statistische gegevens JEZ 3.2.. Bezettingsgraad Tabel

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER II.2.11.3. FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER 1. Doel van de functie De contextbegeleider is de centrale ankerfiguur inzake overleg en hulpverleningscontacten met extern betrokken partijen. Hij staat

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organogram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens ~ 93 ~ 7 Project opvoedingsondersteuning 7.1 Organogram project opvoedingsondersteuning Het project opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen Vraag nr. 25 van 4 november 2003 van de heer JAN VERFAILLIE VIPA-subsidiëring Stand van zaken Initiatiefnemers uit de gezondheids- en welzijnssector kunnen in aanmerking komen voor investeringssubsidies

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant Naam van het dagbestedingsinitiatief: Alba- ondersteunende begeleiding- 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 De werkvorm dagactiviteit van Alba is ontstaan binnen de werking

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Toelichting werking: Eligo Gent Verschillende

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: jaarverslag Deel : JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit meisjes.. Organogram van JEZ.. Statistische gegevens JEZ - 7 - Vereniging Ons Tehuis voor

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Jaarverslag Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/

Jaarverslag Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/ Organisatie in de Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2015 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

Inspecties Integrale Jeugdhulp Focus op de rechtspositie van de minderjarige

Inspecties Integrale Jeugdhulp Focus op de rechtspositie van de minderjarige Agentschap WVG en Onderwijsinspectie Focus op de rechtspositie van de minderjarige Naam voorziening: Adres: Tel.: e-mail: Identificatienummer : Verslagnummer. : Datum inspectie: Inspecteur: Gesprek met

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2016

Kwaliteitsplanning 2016 Kwaliteitsplanning 2016 Lokale dienstencentra OCMW Brugge Ganzenstraat 33-8000 Brugge Lokale dienstencentra Ganzenstraat 33 8000 BRUGGE Van toepassing op de lokale dienstencentra van het OCMW Brugge KWALITEITSPLANNING

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 1 ORGANOGRAM VAN JEZ11 2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11. Jaarverslag

Deel 3: JEZ11 1 ORGANOGRAM VAN JEZ11 2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11. Jaarverslag Deel : JEZ ORGANOGRAM VAN JEZ STATISTISCHE GEGEVENS JEZ Jaarverslag 0 8 ORGANOGRAM Directeur Adjunctdirecteur Verantwoordelijke Psychologisch stafmedewerker Begeleider creatieve en dramatherapie Hoofdbegeleider

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE VERWIJZER

VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE VERWIJZER VOORSTELLINGSBROCHURE VOOR DE VERWIJZER Situering Indigo is een residentieel begeleidingstehuis, categorie 1, binnen de bijzondere jeugdzorg, gelegen in Waasmunster. De maximumcapaciteit bedraagt 45 minderjarigen.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Werk maken van kinderrechten

Werk maken van kinderrechten Werk maken van kinderrechten De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk Sectoraal cijferrapport: Jongeren Advies Centra (JAC) Inhoudstafel 1 Kerncijfers... 3 2 Het DRM als referentiekader voor het

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Infovoormiddag participatie en kwaliteit

Infovoormiddag participatie en kwaliteit Infovoormiddag participatie en kwaliteit 9u30 10u15: Toelichting rapport participatie door Zorginspectie Feedback vanuit Voorzieningenbeleid 10u15-10u30: Vragen vanuit het publiek omtrent het rapport 10u30-10u50:

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie

VACATURE. Aantal jobs: 1. Plaats tewerkstelling: JEUGDZORG Weefstraat EKE. Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Aangeboden functie VACATURE Aangeboden functie Functienaam: INTEGRAAL BEGELEIDER Functieomschrijving: Je inzet is er enerzijds op gericht de toegewezen jongeren te ondersteunen in het alleen wonen en voor te bereiden op

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA

UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren. Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA UKJA in het landschap van de Vlaamse jeugdhulp en Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren Dr. Linda Van Grootel Medisch diensthoofd UKJA Casus 5 Je werkt voor een opvang van jongeren die geplaatst

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie