Jaarverslag Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve."

Transcriptie

1 Begeleidingscentrum Bijzondere Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/ Jaarverslag 2012 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening aan jongeren en hun ouders en biedt de volgende modules aan: verblijf, dagbegeleiding, contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Daarnaast participeert vzw De Walhoeve in Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen. Verblijf Dagbegeleiding De Walhoeve Eikhoekstraat 65 D Hondtstraat 64a Zwarte Nonnenstraat Westvleteren 8900 Ieper 8630 Veurne

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 1. ALGEMEEN Organogram, erkende diensten en personeelsformatie Organogram Erkende diensten Personeelsformatie Accenten in de werking Jaarlijkse voordracht Evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers Axenroos STENT Move Website ICT Welzijn op het werk: preventie en bescherming VIPA Crisishulp aan Huis Inzet in crisisnetwerk Walhoevefeesten Jaarlijkse kampen Activiteiten Zorgboerderijen Vrijwilligerswerk Opening nieuw dagcentrumgebouw Ieper Aanvraag erkenning in kader van experimenteel modulair kader Kwaliteitszorg Kwaliteitshandboek ProMES Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp BINC ESF- project Samenwerkingsverbanden Overheid Pluralistisch Platform Jeugdzorg (PPJ) Overlegstructuren Sociale Dienst Jeugdrechtbank en Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) Consulenten Artsen Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding Andere voorzieningen Ouders Lo- groep Tevredenheidsmetingen Evaluatie door de jongeren Evaluatie door de ouders Evaluatie door de consulent 52 4 Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.2/69

3 Scholen VTO beleid Interne bijscholingen Externe bijscholingen en studiedagen Jaarplanning en kwaliteitsplanning Opdrachten doorheen het jaar Evaluatie kwaliteitsplanning Kwaliteitsplanning STATISTISCHE GEGEVENS M.B.T. ONZE CLIENTEN Begeleidingstehuis De Walhoeve Bezettingscijfers Opnames en uittreden Verblijfplaats voor opname Aanmeldingsproblematiek Leeftijd en geslacht Schoolgegevens Verblijfplaats bij uittrede Dagcentra Mozaïek Bezettingscijfers Opnames en uittreden Verblijfplaats voor opname Aanmeldingsproblematiek Leeftijd en geslacht Schoolgegevens Verblijfplaats bij uittrede 68 SLOT 69 Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.3/69

4 VOORWOORD Een jaar is vlug voorbij zeggen nogal wat mensen die druk bezig zijn met hun uitdagingen. Voor ons is dit niet anders. Wij ervaren dat alles razendsnel gaat en het feit dat er in De Walhoeve nogal wat uitdagingen liggen, zal daar zeker mee te maken hebben. Zo moest ons gebouw in Ieper in 2012 afgewerkt worden en hadden we ons tot doel gesteld om er in te trekken voor de grote vakantie. Het is ons gelukt. Op 8 juni knipte burgemeester Luc Dehaene officieel het lint door. We hadden een prachtige openingsplechtigheid en receptie en er waren vele lovende woorden voor dit mooi project. Dit heeft deugd gedaan voor iedereen die hard gewerkt heeft aan de realisatie ervan. Tijdens het groot verlof maakten we, naast onze dagelijkse opdracht, ook tijd om twee erkenningsaanvragen in te dienen bij de overheid: de toetreding tot het experimenteel modulair kader en de uitbreiding van residentiële capaciteit. Wat de tweede aanvraag betreft waren we bij de aanvang al op een zijspoor gezet. Men had de Westhoek uit de kaart van West-Vlaanderen gesneden. Alweer. De eerste aanvraag werd eind december goedgekeurd. Voor de tweede bleven we nogmaals op onze honger zitten. Van onze passie samenwerken hebben we ook weer extra werk gemaakt. We namen het initiatief om een samenwerkingsverband aan te gaan met een drietal voorzieningen uit de Westhoek. Vzw Kompani uit Oostduinkerke, begeleidingstehuis Zonnewende uit Veurne en wijzelf hebben samen de Lo-groep opgericht. Onze missie is samen meerwaarde creëren in ons dagelijks werk in het belang van onze cliënten. Onze bijeenkomsten geven ons veel energie en er staan reeds belangrijke acties in de steigers voor We hebben ook veel geïnvesteerd in vorming. De contextuele opleiding die we genoten van het Instituut voor Communicatie werd afgesloten. Het komt er nu op aan al die wijze methodieken toe te passen in de praktijk. Via intervisie en reflectie zijn we daar met zijn allen hard mee bezig geweest. En de werkzaamheden in Ieper waren nog niet gerealiseerd, of we waren met het architectenbureau al druk bezig om de verbouwingswerken in Westvleteren voor te bereiden. Tegen het einde van het jaar lagen een aantal voorstellen op tafel. Bij de jongeren en de medewerkers vielen ze alleszins erg in de smaak. Dus in 2013 werken we hard verder om het dossier van dit project af te leveren aan de VIPA administratie. Begin 2012 werd ons ESF project goedgekeurd. We waren blij met dit extraatje en konden aan de slag met ons projectvoorstel: Hoe nieuwe medewerkers zo efficiënt mogelijk integreren op de werkvloer. Een boeiend thema waar we tot op vandaag volop mee aan de slag zijn. En last but not least, en dit is ongetwijfeld de grootste uitdaging, de dagelijkse inzet voor onze kernopdracht: jongeren en ouders laten groeien. Hen kansen geven, coachen, richting geven, mogelijkheden aanreiken, maar dit betekent ook bij onszelf voortdurend reflecteren of wij dit op de best mogelijke manier doen. Elkaar challengen. Dit werk stopt nooit en dat is juist het plezante ervan. Het gevaar schuilt er wel in dat we vergeten dat deze enorme inzet van iedereen niet vanzelfsprekend is. Daarom van harte proficiat en bedankt aan iedereen die meewerkt aan de opdracht van onze organisatie en aan allen die ons een warm hart toedragen. En dat zijn er gelukkig veel. Bernard Velghe directeur Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.4/69

5 1. ALGEMEEN 1.1. Organogram, erkende diensten en personeelsformatie Organogram Onderstaande figuur toont het organogram van vzw De Walhoeve. Raad van Beheer Directeur Zorgcoördinator Pedagogisch coördinator Kwaliteitscoördinator Hoofdbegeleider Logistiek medewerkers Administratief medewerkers Begeleiders Erkende diensten Vzw De Walhoeve is een begeleidingscentrum in de Bijzondere Jeugdzorg. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Eikhoekstraat 65 in Westvleteren. Vzw De Walhoeve beheerde tot eind 2012 drie voorzieningen in twee werkvormen: het residentieel begeleidingstehuis De Walhoeve in Westvleteren en het dagcentrum Mozaïek met een vestiging in Veurne en in Ieper. Sedert januari 2013 is vzw De Walhoeve erkend binnen het experimenteel modulair kader met 12 modules verblijf, 15 modules dagbegeleiding, 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en 27 modules contextbegeleiding. De verblijfsfunctie is gevestigd in Westvleteren. De dagbegeleiding situeert zich op onze locaties in Ieper en Veurne. De contextbegeleiding is niet aan een locatie gebonden. Daarnaast participeert vzw De Walhoeve in Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.5/69

6 De Walhoeve, Westvleteren: In deze residentiële setting kunnen twaalf kinderen en/of jongeren van nul tot achttien jaar terecht. Deze kinderen en/of jongeren vertonen gedragsproblemen en/of emotionele problemen en komen uit een problematische opvoedingssituatie. Het kan ook gaan om jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De jongeren leven samen met deskundige begeleiders in één gemengde, verticale leefgroep. Er wordt geopteerd voor samenleven in een verticale groep, maar toch wordt de werking zo veel als mogelijk opgesplitst in twee groepen volgens leeftijd, niveau en eigen keuze. Er zijn eveneens twee studio s voor het trainingscentrum kamerwonen (TCK). Hier kunnen twee van de twaalf jongeren zich voorbereiden op een zelfstandig leven. De verblijfsmodules zijn gekoppeld aan modules voor contextbegeleiding. Vanuit Westvleteren kan ook een contextbegeleiding in functie van autonoom wonen worden uitgevoerd. UAdres: De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel.:057/ Fax.: 057/ Website: Huis in Ieper en huis in Veurne: Hier staan we in voor de dagbegeleiding van vijftien jongeren van zes tot achttien jaar met gedragsproblemen en/of emotionele problemen met een maximum van tien per centrum. UAdres: D Hondtstraat 64a Zwarte Nonnenstraat Ieper 8630 Veurne Tel.: 057/ Tel.:058/ Fax:057/ Fax:057/ Personeelsformatie Directeur: Zorgcoördinator: Pedagogisch coördinator: Kwaliteitscoördinator: Hoofdbegeleider: Logistieke medewerkers: Technisch onderhoud: Administratieve medewerkers: Financieel: Begeleiders: Leefgroepbegeleiders: 1 VTE 1 VTE 1 VTE 1 DTE 2 DTE 1 VTE 3 DTE 1 DTE 5 VTE Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.6/69

7 Contextbegeleiders: 4 DTE 2VTE UTotale personeelsformatie: 17 VTE 1.2. Accenten in de werking Jaarlijkse voordracht Op 20 januari 2012 hield Luk Dewulf, pedagoog en adviseur bij Kessels & Smit, voor een goed gevulde conferentiezaal een voordracht met als titel Ik kies voor talent!. Iedereen wordt geboren met talent. Het gaat over activiteiten die voor jou moeiteloos gaan en die je energie opleveren. Die maken dat je jezelf kan zijn en authentiek. In de lezing werd ingegaan op wat talent is, hoe je talent kunt ontwikkelen, hoe je meer uit je talent kan halen en wat je doet met die dingen waar je echt niet goed in bent. Hoe kan je de talenten van kinderen en jongeren opsporen en wat levert het op? Er werd aandacht besteed aan de spanning tussen enerzijds het voldoen aan de eisen van de omgeving en anderzijds het creëren van een omgeving waar sterk wordt vertrokken vanuit talent en alles wat er wel aanwezig is Evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers In 2005 werd voor iedere functie een competentieprofiel opgesteld en werden de eerste evaluaties van medewerkers uitgevoerd. In 2006 werd het instrument COMET gebruikt. Intussen bleek dat de werkwijze voor een aantal verbeteringen vatbaar is. Deze aanpassingen werden in 2007 uitgevoerd en gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een eigen competentietool WACOP (Walhoeve Competentie Plotter). In 2008 werd de competentietool WACOP gebruikt bij de evaluaties van onze medewerkers. Eind 2009 werd het evaluatiesysteem voor medewerkers verder aangepast en worden naast de competenties ook de talenten in rekening gebracht. Het evaluatiegesprek is vervangen door een samenwerkingsgesprek waarbij wordt gefocust op de manier waarop het afgelopen jaar is samengewerkt om de persoonlijke resultaten te bereiken. Het gesprek is een 360 feedback waarbij onder andere wordt geantwoord op de vraag hoe de medewerker de samenwerking als persoon ervaart, wat de medewerker nog meer of anders wil gaan doen en hoe hij de toekomst ziet. De competentietool WACOP wordt aanvullend nog gebruikt bij de evaluatie van nieuwe medewerkers. In 2012 werd de methodiek van het samenwerkingsgesprek opnieuw gebruikt voor de evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers. Daarnaast waren er tweemaandelijkse coaching gesprekken Axenroos De axenroos is een uitermate geschikt instrument om de sociale vaardigheden, acties en reacties in communicatie visueel voor te stellen en te benoemen en schept een gestructureerd kader om het relationeel gedrag van de jongere te omschrijven. De axenroos is een ordening van de interacties die zich tussen mensen kunnen afspelen. Die uitwisselingen kunnen benaderd worden vanuit drie invalshoeken: Elke relatie bestaat uit 3 elementen: Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.7/69

8 1. relatiewijze (de manier waarop de uitwisseling gebeurt: aanbieden, aannemen of vragen en geven, aanvechten, weerstaan, houden en lossen) 2. inzet (wat wordt er uitgewisseld? iets persoonlijks, bijzijn, goederen, diensten, informatie of richtlijnen) 3. relatiekanaal (via welke weg? door taal, via lichaamshouding, schriftelijk ) De axenroos biedt de begeleiders een houvast om het sociaal gedrag op een gedifferentieerde manier te benaderen. Ze geeft meer diepgang aan een gesprek met de jongeren en/of ouders en aan de handelingsplannen voor en evolutieverslagen over de jongere. We gebruiken de axenroos voor de systematische opvolging van sociaal gedrag. De axenroos is niet alleen handig bij het observeren van sociaal gedrag, ze is ook een hulpmiddel om aan sociale vorming te doen. Ze biedt een ruggensteun om op een systematische manier alle relatiewijzen aan bod te laten komen en om inzicht te verwerven in de bewegingen en de samenhang van de interacties tussen de axen. Het niet, overdreven of verkrampt gebruiken van een relatiewijze leidt vaak tot relationele problemen. Wie daarentegen alle relatiewijzen in zekere mate bezit, kan veel gemakkelijker met allerlei sociale situaties omgaan en hoeft zich niet te beperken tot die enkele relatiewijzen die hem liggen. Sinds 2007 worden de jongeren actief bij de methodiek van de axenroos betrokken door vorming en gerichte activiteiten. Dit werd ook in 2012 succesvol verder gezet STENT STENT is een project dat de samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ambulante Geestelijke Gezondheidszorg wil bevorderen en bestendigen. Samenwerking is immers een groeiproces dat stimulansen moet blijven krijgen. STENT verspreidt informatie over reeds bestaande projecten en stimuleert op deze manier de samenwerkingsinitiatieven die positief geëvalueerd werden door de praktijk en die een win-winsituatie opleveren voor de sectoren. Naast het verspreiden van bestaande goede praktijken zorgt het project voor nieuwe input en impulsen naar de praktijk in de vorm van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening aan kinderen en jongeren is de uiteindelijke doelstelling. Vanaf 2011 wordt STENT ondersteund door integrale jeugdhulp. Het doel van STENT blijft het vergroten van de psychiatrische expertise in de Bijzondere Jeugdzorg door samen met de psychiatrische klinieken in de provincie en met de diensten Geestelijke Gezondheidszorg projecten uit te werken. In 2011 liep een gemeenschappelijke vorming rond het vergroten van de psychiatrische expertise voor de begeleiders in de jeugdzorg. Twee medewerkers van vzw De Walhoeve namen in 2012 deel aan de opleiding georganiseerd door STENT rond het werken met jongeren met een psychiatrische problematiek. De opleidingsduur bedraagt ongeveer 50 opleidingsuren. Dit loopt verder in De Walhoeve is een actieve partner in dit netwerk. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.8/69

9 Move Al sinds 1990 verschijnt drie maal per jaar de Move (toen nog Mozaïeknieuws ), een tijdschrift waarin we ervaringen en belevenissen delen. Medewerkers en jongeren dragen hun steentje bij. De lezer maakt kennis met wat de jongeren beleven aan activiteiten of uitstapjes en met de vormings- en opleidingsactiviteiten die voor de medewerkers worden georganiseerd. Verder is er ook een rubriek over kwaliteitszorg en worden wandeltochten en andere evenementen aangekondigd. Het doelpubliek van de Move zijn vooral de cliënten, de ouders en alle mensen die bijdragen aan de werking van De Walhoeve zoals scholen, consulten, en iedereen die De Walhoeve een warm hart toedraagt. In oktober 2010 verscheen de laatste versie van het tijdschrift Move. Vanaf 2011 verscheen Move in de vorm van een digitale nieuwsbrief. Op die manier kunnen we het aantal publicaties verdubbelen en kunnen lezers interageren. In 2012 werd de digitale nieuwsbrief gekoppeld aan onze website. We kregen hierop heel wat positieve reacties Website Er wordt veel zorg besteed aan het actueel houden van onze website. Eind 2011 werd gestart met de bouw van een vernieuwde website op basis van Wordpress, een open source publicatieplatform. Hiermee wordt de site nog dynamischer en gemakkelijker te onderhouden en kunnen de mogelijkheden voor het gebruik van sociale media meer worden benut. De nieuwe site is sedert eind februari 2012 te bekijken via TUwww.dewalhoeve.beUT ICT In 2010 kwam een samenwerking tot stand met Katho in Kortrijk waarbij in 2011 een team van studenten Toegepaste informatica gedurende zes weken werkte aan een opdracht in het kader van hun Small Business Project (SBP). De opdracht bestond uit het opzetten van een digitaal logboek en een documentbeheersysteem voor het kwaliteitshandboek. Beide toepassingen werden gemaakt op de Sharepointserver van de opleiding Toegepaste informatica van Katho. Er werd door vzw De Walhoeve een bijkomende server aangekocht waarop Sharepointserver 2010 werd geïnstalleerd. Sharepoint werd gekoppeld aan de active directory van de operationele server zodat de medewerkers vlot kunnen inloggen op Sharepoint. In de loop van 2011 werd de kwaliteitscoördinator van vzw De Walhoeve door Katho opgeleid om Sharepoint te configureren en de applicatie op te zetten. In een eerste fase werd het digitaal logboek verder afgewerkt en in gebruik genomen. Dit maakt, voor wat de gegevens betreft die op hen betrekking hebben, integraal deel uit van het dossier van de jongeren en bevat naast de afspraken ook gegevens met betrekking tot observaties, gezin, school, In 2011 werd met Katho een samenwerking opgezet waarbij studenten uit het tweede en derde jaar van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste informatica tijdens het practicum werken aan opdrachten die in dialoog met vzw De Walhoeve worden geformuleerd. Op die manier werken de studenten aan reële opdrachten. De opdrachten in 2012 hielden vooral verband met het opzetten van een back-upprocedure voor de Sharepointserver en het instellen van versiebeheer en workflows. Zo zal iedereen op de hoogte blijven van de meest recente aanpassingen van onze documenten. We zijn er alvast van overtuigd dat het gebruik van de Sharepointserver heel wat mogelijkheden opent voor een nog efficiënter computergebruik. In 2012 werden de Sharepointsites verder uitgebreid onder Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.9/69

10 andere met al dan niet tijdelijke platforms voor het verzamelen en delen van informatie ter ondersteuning van werkgroepen. Ook het logboek werd in 2012 verder uitgebreid tot een heus werkinstrument Welzijn op het werk: preventie en bescherming In 2012 werden onder andere de volgende maatregelen getroffen om de arbeidsveiligheid te verzekeren of te verbeteren: ESF-project: project met als doel verlaging van psychosociale druk bij nieuwe werknemers Verdere opleiding werknemers EHBO Verdere opleiding van werknemers +45 jaar ter verlaging van de psychosociale druk Handleiding opstellen omtrent nieuw logboeksysteem In 2012 waren er geen arbeidsongevallen. Er waren geen incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan. Op het actieplan voor 2013 staan volgende acties: Opleiding en uitvoering ergonomie: beeldschermwerk Verdere ontwikkeling van het ESF-project ter verlaging van de psychosociale druk van nieuwe werknemers Opleiding rond persoonlijke hygiëne in functie van werken met voeding Werken rond veiligheid van arbeidsmiddelen VIPA VIPA staat voor Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Sedert 2002 kunnen voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand bij het VIPA een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor investeringssubsidies. Deze aanvraag bestaat uit twee fasen: Opstellen van een Zorgstrategisch Plan Opstellen van een Technisch Financieel Plan Op 19 april 2006 werd het zorgstrategisch plan van onze voorziening goedgekeurd door Minister Inge Vervotte op advies van de commissie Zorgstrategie. Er werd in 2006 dan ook verder gewerkt aan de tweede fase van de aanvraag tot goedkeuring masterplan en subsidiebelofte in VIPA, namelijk het indienen van een aanvraag tot subsidiebelofte met de vraag tot goedkeuring van het Technisch Financieel Plan. Deze aanvraag omvat twee delen: Het Technisch Financieel Plan Dit is de concrete uitvoering van het goedgekeurd Zorgstrategisch Plan in één of meerdere projecten. Het Technisch Financieel Plan is dus een globale en beschrijvende schets met kostenraming en uitvoeringstermijnen van de geplande investeringsprojecten voor de eerstkomende 10 jaar, met een financieel plan. Het Projectplan Dit is de verdere uitwerking van één project uit het Technisch Financieel Plan waarvoor effectief de subsidiebelofte wordt gevraagd. In 2006 werd verder gewerkt aan het Technisch Financieel Plan. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.10/69

11 In juni 2007 werd het Technisch Financieel Plan ingediend samen met een eerste project. Het betreft de aankoop en de verbouwing van een bestaand magazijn en woning tot dagcentrum. Het betreffende gebouw is gelegen aan de D Hondtstraat 64a in Ieper. Op 23 april 2008 ontvingen we een subsidiebelofte voor het volledige project Ieper. Op 23 mei 2008 werd het pand aan de D Hondtstraat door vzw De Walhoeve aangekocht. Op 29 september bezorgden we VIPA een aanvraag tot subsidiebeslissing voor de verbouwingswerken van het pand tot een nieuw dagcentrumgebouw. Eind 2008 werd gestart met het leegmaken van het gebouw, het wegnemen van de bepleistering en het verwijderen van houten binnenmuren. Op 20 april 2009 werd de subsidiebeslissing voor fase 1 (ruwbouw) goedgekeurd. Op 21 september 2009 werd gunstig advies gegeven voor de gunning voor de ruwbouwwerken. Op 5 februari 2010 werd de aanvraag tot subsidiebeslissing fase 2 en 3 (technische uitrusting en afwerking) ingediend. Deze aanvraag werd op 5 februari 2010 gunstig verklaard. Op 29 juni 2010 werd een aanvraag tot betaling van een eerste en tweede schijf ruwbouwwerken ingediend. Deze werd vereffend op 7 juli Op 23 december werd de aanvraag tot betaling van de derde schijf en saldo ruwbouw ingediend. In 2011 werden fase 3 (technische uitrusting en afwerking) en fase 4 (keukenmeubilair) zo goed als voltooid. De technische uitrusting omvatte de loten verwarming, sanitair en verluchting, elektriciteit, binnenpleisterwerken, binnenschrijnwerk, vloerisolatie, vloer- en faiencewerken en linoleum. In 2012 werden nog subsidies ontvangen voor fase 3 en fase 4 (afwerking technieken en meubilair). In juni 2012 werd het gebouw in gebruik genomen. Situering Crisishulp aan Huis Vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen drie organisaties binnen de Bijzondere Jeugdbijstand die hulp aanbieden bij problematische opvoedings- en leefsituaties: vzw Binnenstad (Brugge), vzw Oranjehuis (Kortrijk) en vzw De Walhoeve (Westvleteren). Doelpubliek Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met een ernstige crisissituatie met impact op de opvoeding en/of het welzijn van de kinderen. Ook binnen gezinnen waar hulpverlening lopende is, kan naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis een noodsituatie ontstaan. Crisishulp aan Huis kan ook interveniëren in gezinnen waar na een periode van uithuisplaatsing het gezin de jongere opnieuw kan opnemen mits de nodige intensieve coaching en ondersteuning. Doelstellingen Crisishulp aan Huis biedt crisisbegeleiding om een uithuisplaatsing te voorkomen en de gezinnen opvoedingsperspectief te bieden. Hiervoor wordt gewerkt aan: Het ondersteunen van de gezinsrelaties; Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.11/69

12 Het vergroten van de draagkracht en het verkleinen van de draaglast; Het herstellen van de leefbaarheid en de veiligheid in het gezin door het aanleren van concrete technieken om de problemen op een meer constructieve manier aan te pakken; Het verbeteren van de communicatie; Het verruimen van het netwerk en het zoeken naar steunfiguren; Het verlagen van de drempel naar andere hulpverleningsdiensten. Naast de hoofdopdracht is de dienst beschikbaar voor crisisinterventie binnen het netwerk crisisjeugdhulpverlening van de Integrale Jeugdhulp. De dienst is ook beschikbaar voor een beperkt aantal begeleidingen in het kader van Integrale Jeugdzorg. Verloop van een begeleiding De hulpverlening is snel, kortdurend en zeer intensief. Snel: Vanwege de crisissituatie hebben we binnen de 24 uur na de aanmelding een eerste face-to-face contact met het gezin. Kortdurend: We stellen voorop dat een crisisbegeleiding 28 dagen duurt. Deze periode kan maximaal twee keer met een week worden verlengd als dit geargumenteerd kan worden vanuit de nood om de lopende kortdurende hulp af te ronden. Zeer intensief: De gezinsmedewerker komt bijna dagelijks aan huis. Daarnaast is er intensief overleg met verwijzers en derden. Naar het einde toe kan de intensiteit worden verlaagd. Hoe gaan we te werk? 1. Kennismaking, voorstelling en opmaken doelstellingenplan: Tijdens de eerste dagen van de begeleiding wordt een doelstellingenplan opgemaakt. Elk gezinslid krijgt de mogelijkheid belangrijke werkpunten voor zichzelf aan te halen. Dit vereist al een eerste wijziging in de kijk op het probleem: het aandeel in de crisis wordt gezien en herkend. 2. Aanleren en trainen van vaardigheden en gebruiken van methodieken: In functie van de vooropgestelde doelstellingen worden er vaardigheden aangeleerd (pedagogische, sociaal/communicatieve, praktische,...). In de verdere begeleiding worden de vaardigheden opgevolgd en geëvalueerd. We zoeken steeds naar een gepaste methodiek die het best aansluit op de specifieke problematiek en het gezinssysteem. 3. Tussentijdse evaluatie: Na 14 dagen vindt er een tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van de doelstellingen en gebruikte methodieken plaats. 4. Eindevaluatie en afsluiting: Op het einde van de begeleiding kijken we naar de manier waarop het gezin hun leefsituatie evalueert. In samenspraak met het gezin en de consulent wordt gezocht naar de gepaste vervolghulp. Verwijzing en bereikbaarheid Aanmelding voor crisisbegeleiding gebeurt via het comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank of via het netwerk crisishulp binnen de Integrale Jeugdhulp. Aanmelding voor crisisinterventie gebeurt via het netwerk crisishulp binnen de Integrale Jeugdhulp. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we naar het jaarverslag van Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen van Dit kan worden aangevraagd bij de coördinator van CaH West- Vlaanderen Nancy Meert Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.12/69

13 Inzet in crisisnetwerk De Walhoeve biedt een mogelijk aanbod binnen het netwerk crisisjeugdhulpverlening van de Integrale Jeugdhulp. Jongeren in een crisissituatie kunnen voor maximum zeven dagen een onderkomen vinden in het begeleidingstehuis. Deze periode is verlengbaar met zeven dagen. Vanuit De Walhoeve is ook een mogelijkheid voor crisisbegeleiding op voorwaarde dat er een indicatiestelling is vanuit het meldpunt en de jongere in het begeleidingstehuis wordt opgenomen. Vanuit de module dagbegeleiding is er een mogelijk aanbod voor crisisbegeleiding Walhoevefeesten Onze 16eP Walhoevefeesten gingen door op 14 en 16 september Het werd een groot succes: ca. 200 senioren op de dansnamiddag, 326 maaltijden, ca wandelaars en mooi nazomerweer. Onze wandeltocht is binnen Aktivia (de overkoepelende organisatie van wandelclubs) een driesterren kwaliteitstocht. De volgende editie is gepland voor 15 september Jaarlijkse kampen Jaarlijks zijn er vanuit De Walhoeve vzw kampen voorzien (zowel voor beide dagcentra als voor het begeleidingstehuis). Zomervakantie 2012: - dagcentrum Mozaïek Ieper: 4 dagen Jeugdvakantiecentrum Hechtel-Eksel. - dagcentrum Mozaïek Veurne: 4 dagen Jeugdvakantiecentrum Hechtel-Eksel. - begeleidingstehuis De Walhoeve: 11 dagen Moustiers Saint-Marie (Provence) Kerstvakantie 2012: - begeleidingstehuis De Walhoeve: 5 dagen Jeugdvakantiecentrum (JVC) te Hechtel-Eksel, Limburg De kinderen en jongeren krijgen uiteraard de kans om ook aan externe kampen deel te nemen, zowel tijdens de zomervakantie, als tijdens tussentijdse schoolvakanties. Hiervoor werken we samen met verschillende andere organisaties. Het gaat om volgende kampen en organisaties: - Paardenkampen - Chirokampen - Sportkampen (De Panne) - Spelewijs (Poperinge en Ieper) - Kansen voor Kinderen (Koekelare) - kampen (Duinen-Heide) - Factor 10 (Mutualiteit) - Reguliere speelpleinwerking - Bizon (Ardennen) - Kampen met mutualiteit - Habbekrats - Lejo - Taalkamp Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.13/69

14 We zijn aangesloten bij de organisatie vakantieparticipatie. Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Zij ijveren voor een betaalbaar vakantieaanbod voor iedereen. Dit initiatief maakt het financieel beter mogelijk om alle kinderen een kans te geven op een gevarieerd en uitgebreid aanbod aan vakanties Activiteiten Tijdens het schooljaar zijn er activiteiten voorzien op woensdagnamiddag en s avonds zijn er ad hoc activiteiten. We streven naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod. Op zondag gaan de jongeren van het begeleidingstehuis soms wandelen. Velen onder hen zijn lid van wandelclub De Walhoevestappers. Dit vormt een sportieve manier om met nieuwe mensen in contact te komen. Tijdens schoolvakanties zijn er dagelijks activiteiten voorzien van 9u00 tot 17u00, behalve tijdens de zomervakantie in De Walhoeve. Tijdens de zomervakantie gaan de jongeren op kamp, zowel met vzw De Walhoeve als met externe organisaties of maken ze gebruik van het reguliere aanbod aan speelpleinwerking Zorgboerderijen In 2012 werd samengewerkt met zes zorgboerderijen die mee instaan voor de invulling van de dagbesteding van een aantal jongeren. Tijdens het schooljaar betreft het jongeren die van school gestuurd zijn. In de vakantieperiodes betreft het onder andere jongeren die nog niet rijp zijn voor een vakantiejob. Op die manier wordt onder meer gewerkt aan de arbeidsattitude Vrijwilligerswerk Onze vrijwilligerswerking werd verwerkt in het VIPA-plan. Hierbij willen we ons vooral richten op de werving van vrijwilligers. Naast professionele medewerkers kunnen ook vrijwilligers een bijzondere bijdrage leveren in de zorg voor cliënten uit de Bijzondere Jeugdzorg. Iedereen die dat wenst, kan wel zijn steentje bijdragen: een handige Harry voor creatief werk, flinke stappers om te wandelen, iemand om onze voetbalploeg te versterken, Boer Leo, onze buurman, staat steeds klaar om een handje toe te steken: overtollig steenafval of aarde wegbrengen met de tractor, de composthoop afvoeren, een kapotte scharnier van een overgewaaide deur herstellen, het uitlenen van materieel, enz. Aan de praktische uitbouw van de jaarlijkse Walhoevefeesten wordt meegeholpen door de leden van de vriendenkring van de wandelclub De Walhoevestappers. De wandelclub De Walhoevestappers is ontstaan vanuit de residentiële voorziening en telt onder zijn leden cliënten van de residentiële voorziening, personeel en familieleden. Daarnaast zijn er ook nog buren en sympathisanten lid. Jaarlijks organiseren zij een wandeltocht en een barbecue waarvan de opbrengst vooral gebruikt wordt voor de vrijetijdsbesteding van de cliënten van de verschillende voorzieningen (residentieel en dagcentrum) en voor de inrichting van gebouwen. Jaarverslag 2012 De Walhoeve vzw Blz.14/69

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie voor Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2013 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON KWALITEITSVERSLAG 2010 BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON Residentiële opvang en zeer intensieve begeleiding van adolescente jongens Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning CANO:

Nadere informatie

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid

DAGCENTRUM DE TEUTEN. Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid DAGCENTRUM DE TEUTEN JAARVERSLAG 2014 DAGCENTRUM DE TEUTEN Jaarverslag 2014 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand Agentschap Jongerenwelzijn Vlaamse Overheid Koning

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker

Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL. Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17. Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Jaarverslag 2012 DAGCENTRA LETHA EN PEDAAL Capaciteit: 20 Doelgroep: Bijzondere jeugdzorg: 6-13 jaar en 12 tot 17 Inrichtende macht: Martens Sotteau vzw Meerhoutstraat 49 9041 Oostakker Adresgegevens:

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010

Werkingsverslag. van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp. januari 2010 december 2010 van Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg naar Steunpunt Jeugdhulp Werkingsverslag januari 2010 december 2010 CELLEBROERSSTRAAT 16 1000 BRUSSEL WWW.STEUNPUNTJEUGDHULP.BE VOORWOORD 2010. Kijkend

Nadere informatie

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w.

Driemaandelijks tijdschrift van De Kiem v.z.w. Erkenningsnummer P702012 België-Belgique P.B. 9890 Gavere 3/3505 t h e r a p e u t i s c h p r o g r a m m a V O O R D R U G G E B R U I K E R S Jaargang 18 januari, februari, maart 2010 1 Driemaandelijks

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON

BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON KWALITEITSVERSLAG 2009 BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON Residentiële opvang en zeer intensieve begeleiding van adolescente jongens Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning CANO:

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

KONINKLIJK WERK IBIS vzw

KONINKLIJK WERK IBIS vzw KONINKLIJK WERK IBIS vzw Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning JAARVERSLAG 2013 Prinses Elisabethlaan 8-8450 Bredene Tel. 059/32.24.84 - Fax 059/32.26.82 kw.ibis@telenet.be www.ibisschool.be 1.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide

Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Netwerk geestelijke gezondheidszorg, regio Ieper - Diksmuide Projectvoorstel in het kader van de toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 0. Inleiding...

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Online hulpverlening in de CGG

Online hulpverlening in de CGG Online hulpverlening in de CGG Inleiding Online hulpverlening: matched en 'stepped care' (getrapte zorg) Twee principes zijn van belang binnen de gezondheidszorg. Ten eerste is er het matched care principe:

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie