Welkom! Het Nieuwe Werken en Lean Six Sigma. NeWork. Amsterdam, ABN AMRO 1 december 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom! Het Nieuwe Werken en Lean Six Sigma. NeWork. Amsterdam, ABN AMRO 1 december 2011"

Transcriptie

1 Welkom! Het Nieuwe Werken en Lean Six Sigma Amsterdam, ABN AMRO 1 december 2011 NeWork

2 Old Work vs New Work, 50 issues for discussion (You Tube, 50 issues ) Filmpje 50 issues on Old Work vs New Work You Tube link:

3 HNW bij ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren

4 Onderwerpen Keuzes HNW programmateam Invoering van HNW Ontwikkelde hulmiddelen 4

5 Commitment vanuit de top 5

6 Filmpje Het Nieuwe Werken bij AA Zie ook You Tube: 6

7 Bottom-up aanpak Initiatief vanuit medewerkers Goedkeuring Raad van Bestuur, echter HNW niet op strategische agenda door: - Separatie (RBS, Banco Santander, Fortis België) - Remedy (deel zakelijke activiteiten naar Deutsche Bank) - Integratie Fortis en ABN AMRO (resourcing, systeemintegratie) Geen vaandeldragers in de top Daarom start met pilots Olievlekwerking vanuit succes pilots 7

8 Visie ABN AMRO op HNW Medewerkers kunnen effectiever en efficiënter werken, daarvoor is flexibiliteit het kernbegrip. De medewerker bepaalt zelf waar, wanneer en met wie hij werkt. Altijd in overleg met de leidinggevende en binnen kaders vastgesteld door de business line. 8

9 De vier dimensies van HNW bij ABN AMRO Plaats- en tijdonafhankelijk werken Dit gaat over jezelf; jij kunt besluiten om op andere tijden en plaatsen te gaan werken. Effectief en efficiënt werken Als jij elders gaat werken, is het belangrijk dat je ook op afstand goed kunt samenwerken met je collega s. Gebruik van faciliteiten Voor het (samen)werken op afstand kun je gebruik maken van diverse faciliteiten. Ook zul je met elkaar afspraken moeten maken over het opslaan van kennis. Flexibiliteit in aansturing HNW gaat over anders leidinggeven (loslaten, coachen en vertrouwen geven), maar ook over het nemen van verantwoordelijkheid en het maken van duidelijke (resultaat)afspraken. 9

10 Invoering van HNW

11 Uitgangspunten voor het invoeren van HNW 1. Bottom up } Verleiding vormt de basis om te starten met HNW } Er wordt gestart met mensen en afdelingen die enthousiast zijn over HNW } Olievlekwerking; vanuit succesvolle implementaties worden andere afdelingen ook enthousiast (gemaakt) 2. Bewustwording } Er wordt vooralsnog met bestaande faciliteiten gewerkt } Deze bestaande faciliteiten worden nu veelal onvoldoende gebruikt 3. Business Line } Verantwoordelijk voor de implementatie van HNW } CA s per afdeling zijn de voortrekkers en ambassadeurs } Werkgroep van CA s bereidt de implementatie voor } HNW Programmateam treedt op als intern consultant 11

12 HNW traject in stappen 1. Intake 2. Kick-off meting 4. HNW scenario 5. Voorstel HNW traject 6. Uitrol HNW Traject 1-meting 7. 2-meting evaluatie Het traject start met een Go beslissing door het MT van de Business Line Tijdens een kick-off worden de medewerkers op de hoogte gebracht van de start De 0-meting (online vragenlijst over de vier dimensies van HNW) wordt ingevuld door alle medewerkers van de Business Line en staat 2 weken open Op basis van deze resultaten wordt een HNW Scenario voorgelegd aan het MT Vervolgens wordt een implementatietraject ontwikkeld en voorgelegd aan het MT Tijdens en na afloop van de implementatie vinden 1- en 2-metingen plaats, om de ontwikkeling ten opzichte van de 0-meting te monitoren Negen maanden na de start van de implementatie gaat de afdeling zelfstandig met HNW verder; dan wordt ook bekeken of de vooraf gestelde doelstellingen zijn behaald 12

13 De implementatie is een reis 13

14 Ontwikkelde hulpmiddelen 14

15 Ontwikkelde hulpmiddelen } } } } } } } } } Presentaties en workshops voor MT s (informeren en enthousiasmeren) Workshops voor CA s per Business Line (voorbereiding implementatie) Basis HNW scenario s Voorbeelden van teamafspraken Startbijeenkomst voor medewerkers Opleidingsprogramma voor leidinggevenden Bijeenkomsten voor CA s uit alle Business Lines (informeren en kennisuitwisseling) HNW Toolbox op SharePoint (informatie over Tools en Best Practices van ander implementaties) HNW kennisnetwerk op ABN AMRO Arena 15

16 Workshops voor CA s Een werkgroep van CA s uit de Business Line bereiden samen met de HNW consultant de implementatie van HNW voor De werkgroep volgt drie workshops: } Workshop 1: Informatie en brainstorm } Workshop 2: Resultaten 0-meting en HNW scenario } Workshop 3: Teamafspraken en activiteitenplanning 1. Intake 2. Kick-off meting 4. HNW scenario 5. Voorstel HNW traject 6. Uitrol HNW Traject 1-meting 7. 2-meting evaluatie

17 Voorbeeld HNW scenario Plaats- & Tijdonafhankelijk werken Medewerkers delen naar eigen inzicht hun werktijden in, met in acht name van organisatie- en teambelang. Dit houdt in dat er ook s avonds en in het weekend contracturen gemaakt kunnen worden en privéactiviteiten overdag plaats kunnen vinden Er is maximale keuzevrijheid in thuis en/of elders werken Hiervan kan afgeweken worden in organisatorisch of teambelang Iedereen respecteert en accepteert elkaars keuzes Medewerkers en managers geven hun bereikbaarheid overdag, s avonds en in het weekend aan Het kantoor is niet alleen meer een werkplek, maar (vooral) een ontmoetingsplek Effectief & Efficiënt werken Medewerkers & managers zetten hun agenda s open voor collega s Medewerkers & managers gebruiken Sametime en houden hun status up-to-date Medewerkers & managers hebben afspraken over aanwezigheid bij vergaderingen/ overleg (face to face, conf. Call, webex, etc.). Hierdoor wordt het aantal reiskilometers geminimaliseerd Er zijn op alle niveaus structurele afspraken m.b.t. (laag drempelige) sociale contacten om betrokkenheid en teamcohesie te waarborgen Medewerkers gebruiken bewust verschillende communicatiemiddelen (chat, mail, telefoon, webex, etc.) Medewerkers loggen uit en ruimen hun werkplek leeg als ze voor 2 uur of langer van hun plek af zijn Medewerkers en managers krijgen en geven gevraagd en ongevraagd feedback op HNW gedrag (afspreken is aanspreken) 17

18 Voorbeeld HNW scenario Gebruik van faciliteiten Iedere medewerker is mobiel bereikbaar (telefoon of BB) Flexibiliteit in aansturing De stijl van leidinggeven is coachend o.b.v. vertrouwen en loslaten Medewerkers delen hun kennis door optimaal gebruik te maken van verschillende middelen zoals groepsmappen, SharePoint, arena, etc. Ideeën in een vroeg stadium voorleggen aan collega s via ABN AMRO Arena Leidinggevenden sturen op resultaat en evalueren (indien gewenst) tussentijds Leidinggevenden geven verantwoordelijkheid; medewerkers nemen verantwoordelijkheid Leidinggevende heeft een voorbeeldfunctie bij het verbinden van het team 18

19 HNW opleidingsprogramma voor LG Voor- Bereiding WS 1 WS 1 Aan de slag met HNW Met afdeling aan de slag WS 2 Het Nieuwe Leiding geven Ervaren in de prakfjk Output: InspiraFe, tools en acfeplan om te starten met HNW Output: Inzicht in eisen HNW & persoonlijk acfeplan leiderschap Telefonische intake intervisie sessie intervisie sessie intervisie sessie Keuze modules Bedrijfsbezoek Webinar Webinar HNW Online 19

20 Communicatie met CA s CA update Doel: Informeren over laatste HNW ontwikkelingen Vorm: Webmeeting Frequentie: 1x per 2 maanden CA bijeenkomst Doel: Uitwisselen ervaringen en Best Practices Vorm: Fysieke bijeenkomst met borrel na afloop Frequentie: 1x per 2 maanden CA Nieuwsbrief Doel: Communiceren van de uitkomsten van de laatste CA overleggen Vorm: Frequentie: Na afloop van een CA update of bijeenkomst 20

21 HNW SharePoint voor CA s We hebben een HNW SharePoint ingericht met allerlei handige informatie over HNW: HNW Toolbox met informatie over Tools om op afstand samen te kunnen werken Beste Practices van andere afdelingen (Case for Change, HNW scenario s, teamafspraken) Lijst van CA s per Business Line Presentaties van de CA overleggen en CA updates 21

22 HNW kennisnetwerk op ABN AMRO Arena ABN AMRO heeft een eigen social media platform. Hierop heeft HNW een kennisnetwerk om met collega s uit de hele bank kennis over HNW uit te wisselen en vragen te stellen. 22

23 HNW praktijkervaringen David Minderhoud 23

24 Onderwerpen 1. Pilot HNW in Delft/Zoetermeer in vogelvlucht 2. De theorie van HNW 3. De heilzame werking van HNW: de 1e successen 4. De bijwerkingen van HNW: 1e indicaties 5. Waar zijn we verder tegen aan gelopen? 6. Vragen??? 24

25 1. Pilot HNW in Delft/Zoetermeer in vogelvlucht 1. Selectie Vaandeldragers door Districts MT 2. HNW scenario s geschreven door Vaandeldragers 3. Uitlevering Laptops 4. Maken HNW werkafspraken tussen LG en medewerkers 5. Weghalen desktops 6. Twee workshops voor leidinggevenden 7. Periodiek overleg vaandeldragers, MT en pilotwerkgroep 25

26 2. De theorie van HNW 26

27 3. De heilzame werking van HNW: de 1e successen Opbrengsten Zieke medewerkers werken gewoon thuis (concreet; na een herniaoperatie, herstel van gescheurde achillespees en reïntegratie na ca 6 maanden afwezigheid) Kosten Veel minder bureaus op de afdeling en dus minder ruimte nodig Duurzaamheid Minder reisbewegingen en/of op duurzamere tijden reizen Helemaal niet meer reizen door webmeetings Reputatie Nog niet te bepalen Medewerker Enthousiasme over technische mogelijkheden van laptops: alles kan nu overal Meer vrijheid om de dagindeling te bepalen Klanten: Frans en Eefje zijn erg enthousiast Jonge vrouw krijgt PFP aan de rand van het ziekenhuisbed Chirurg krijgt beleggingsadvies op de zaak Ouder echtpaar ontvangt hun preferred banker thuis op de koffie 27

28 4. De bijwerkingen van HNW: 1e indicaties Verzakelijking Volledige sturing op resultaat. Bij gebrek aan zicht op inspanning kan dat ook niet anders. Dit wordt door een aantal mensen als extra druk ervaren. Solisme Sommige collega s zijn goed in HNW en zijn daardoor relatief veel niet op kantoor. De resttaken blijven dan over voor de collega s die er wel zijn Sociale Cohesie Gemis van teamgevoel kwam al snel op in Districts MT. Derhalve naast webmeetings ook reguliere overleggen. Balans Werk / Privé Bij veel thuis werken loopt werk en privé in elkaar over. Niet iedereen ervaart dat als prettig. Goed agendamanagement biedt hiervoor deels een oplossing. Een veel gehoorde opmerking: door de beschikbaarheid van de laptop wordt er veel buiten werktijd gewerkt. Dit is in veel gevallen niet in plaats van werk tijdens werktijd maar extra werktijd. Nooit stoppen Eerste signalen dat hiervan sprake is. We houden dit wel goed in de gaten. 28

29 5. Waar zijn we verder tegen aan gelopen? Ellende met Laptops ICT Helpdesk nog niet ingeregeld op Laptops Soms wel 20% in storing Leidinggeven op afstand Je ziet medewerkers veel minder en voelt daardoor minder goed aan wat er speelt Arbotechnische zaken Ik heb last van mijn rug sinds ik die laptop heb: pilotentassen gekocht Arbeidsduurbepaling Ik werk nu 36 uur in plaats van Het uitgangspunt is de oude arbeidsduur voor de duur van de pilot. Outputeisen worden hierop gebaseerd. Spanning in samenwerking Samenwerking behoeft heel duidelijke afspraken Arbeids moraal Wordt er nu wel of niet gewerkt? 29

30 6. Vragen??? 30

31 Discussie 31

32 Discussievragen/stellingen Algemeen Hoe kan LSS HNW versterken? Hoe kan HNW LSS versterken? Waar zijn LSS en HNW tegenstrijdig en hoe bereik je toch de synergie? Specifiek HNW Bij implementatie van HNW: Wat kun je doen om mensen te laten loskomen van hun oude gedrag? Bij implementatie: Hoe zorg je ervoor dat HNW op de agenda blijft en niet wordt ondergesneeuwd door de "waan van de dag", het zoveelste programma, weer een reorganisatie, etc.? Na afronding implementatie: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat HNW geborgd blijft en de mensen niet terugvallen in "back to normal"? Hoe om te gaan met het onbegrip van afdelingen die nog niet met HNW zijn gestart? Hoe zorg je ervoor dat iemands bijdrage wordt gewaardeerd en niet zijn aanwezigheid? Hoe monitor je iemands welzijn en worstelingen op afstand? HNW zorgt ervoor dat je afspraken maakt die je eigenlijk al eerder had moeten maken 32

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting

Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Aanzet visie Het Nieuwe Werken Globaal Programma van Eisen huisvesting Utrecht, 3 mei 2011 Herculesplein 80 3584 AA UTRECHT Postbus 85030 3508 AA UTRECHT T +31

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1

Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1 Het Nieuwe Werken Uitleg quickscan Het Nieuwe Werken Scan 1 2 A&O-fonds Waterschappen Inhoudsopgave Inleiding en doel 5 Volwassenheidsmodel als basis voor de scan 7 Instructies voor het uitvoeren van de

Nadere informatie

Slim werk. Bijlage Case beschrijvingen

Slim werk. Bijlage Case beschrijvingen 1938 Slim werk Bijlage Case beschrijvingen 75 2013 Slim werk Resultaten van het onderzoek naar toepassing van Het Nieuwe Werken onder leden van het Verbond van Verzekeraars Bijlage Case beschrijvingen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak.

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak. VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 2 december 2012 Unified Communications in vogelvlucht Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken praat tóch anders OT2010 Projectaanpak

Nadere informatie

INZAKE WORK IN PRGRESS

INZAKE WORK IN PRGRESS INZAKE WORK IN PRGRESS Microsoft B.V. Evert van de Beekstraat 354 1118 CZ Schiphol postbus 12377 1100 AJ Amsterdam Zuidoost telefoon 020 500 10 40 www.microsoft.nl/ec Work in Progress COLOFON Hoofdredactie

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie

Wij blijven werken: bestemming onbekend!

Wij blijven werken: bestemming onbekend! Wij blijven werken: bestemming onbekend! Posted on 01/11/2011 by Wilma van Wezenbeek Vandaag gaat het personeel van de TU Delft Library naar Arnhem. Een dagje uit. Maar met een inhoudelijk tintje. Dat

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Flexibel anticiperen op een explosieve marktgroei. Livecase9. Brunel

Flexibel anticiperen op een explosieve marktgroei. Livecase9. Brunel Flexibel anticiperen op een explosieve marktgroei Livecase9 Brunel Flexibel anticiperen op een explosieve marktgroei Help! De markt groeit! De klant aan het woord De organisatie die ik aantrof toen ik

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat!

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Werken waar en wanneer jou het uitkomt. Dat klinkt goed, en het is nog slim ook! Want je bent het productiefst op de momenten dat jij je het lekkerste voelt. En

Nadere informatie

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Oktober 2012 Oktober 2013: update stand der techniek en links aanpassen Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en

Nadere informatie

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN

LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN LEIDERSCHAP BINNEN HET NIEUWE TEAMWERKEN ERVARINGEN EN VISIES UIT DE PRAKTIJK EMMY DEFEVER KRISTIEN VAN BRUYSTEGEM SARA DE HAUW PROF. DR. DIRK BUYENS In eerste instantie, danken wij graag de volgende bedrijven

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

RaboUnplugged. Versie 1

RaboUnplugged. Versie 1 RaboUnplugged Versie 1 Bestemd voor stuurgroepvergadering d.d. 1 december 2006 Inhoud Vooraf: naar een nieuwe manier van werken 1. Rabo Unplugged: een integrale werkstijl 4 2. Over de noodzaak van verandering

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

Het geheim van de Groene Lijn

Het geheim van de Groene Lijn Het geheim van de Groene Lijn Noodzakelijke acties om succesvol veranderingen te implementeren Als directeur of manager staat u elke dag voor de uitdaging om de operatie soepel te laten verlopen en bent

Nadere informatie