Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Pilot Line Manager. Doc Nr.: PLM_OM_4.9_NL_A_EXT.DOC. Documentversie A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Pilot Line Manager. Doc Nr.: PLM_OM_4.9_NL_A_EXT.DOC. Documentversie A"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Pilot Line Manager Documentversie A Doc Nr.: PLM_OM_4.9_NL_A_EXT.DOC

2

3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsvoorschriften Verklaring van de Symbolen Basisveiligheidsmaatregelen Plicht van de operator voor gepaste zorgvuldigheid Bescherming tegen letsel veroorzaakt door elektrische stroom Bescherming tegen letsel door mechanische stootbelasting Transport, installatie en opstarten Over deze handleiding Toepassingsgebied en publiek Technische ondersteuning en trainingen Opmaak en betekenis Beschikbaarheid van knoppen en schermen Hoe u screenshots moet gebruiken Functieoverzicht (A-3) Inleiding Markeren en vangen van artikelen(vouwdozen, etc.)(a-3.3.2) Regelunits aansluiten (A-3.3.3) Niveaudefinities (A-3.3.4) De PLM werkruimte en gebruik Overzicht menustructuur Overzicht schermelementen Starten van de PLM (A-3.4.4) Aanmelden en afmelden (A-3.4.3) Invoerfunctie Bediening op afstand Thuisscherm Beheer van gebruikers en groepen(a-3.5) Menu Gebruikersbeheer (A-3.5.1) Aanmaken van een nieuwe gebruiker Bewerken van een gebruikersaccount Toevoegen van een gebruiker aan een groep Toevoegen of verwijderen van rechten van een gebruiker Het wachtwoord van een gebruiker wijzigen Verwijderen van een gebruikersaccount Creëren en bewerken van groepen (A-3.5.2) Aanmaken van een nieuwe groep Toevoegen of intrekken van rechten van een groep Verwijderen van een groepsaccount Active Directory Voorbereiding voor productie (A-3.6) Overzicht van productie Aanmaken en bewerken van apparaten (A-3.6.2) De systeeminstellingen Overzichtscherm... 39

4 6.2.2 Systeeminstellingen bewerken Tabel: Systeemparameters Nemen van screenshots Lokale cachemodus Aanmaken van een apparaat Een apparaat verwijderen PLC Importeren / Exporteren (XML instellingsbestand) Parameters Leren PLC Siemens PLC Allen-Bradley Printers Printer mode Wolke Printer APS/Domino Printer Zebra 170xiIII Printer Camera's (A ) Lezermodi Smart Camera (SCA) (A ) Aggregatie met Smart Camera Instellen van een Product in SMC Megapixel Camera Use cases voor printer/lezermodi met Chinese codering Handscanner (A ) Controleweger UPS Comparator VGL7/VGL RFID EPC-historie weergeven Ruisniveau Debugconsole weergeven Configureren van IP-adressen Toewijzen van IP-adressen IP-bereiken van het apparaat Interne besturing op afstand Voorbeeld van IP-toewijzing COM interface-ip's Invoeren van IP-adressen bij de apparaten Productie (A-3.7) Scherm met productie-instellingen Lijnenopmaak (A-3.7.2) Instellingsprocedure voor lijnopmaak Het scherm toevoegen/bewerken lijnopmaak Creëren van een nieuwe lijnopmaak Lijnenopmaak toevoegen Apparaatinstellingen bewerken bij lijnopmaak (A ) Apparaatinstellingen bij lijnopmaak - PLC Apparaatinstellingen bij lijnopmaak - Smart Camera Apparaatinstellingen bij lijnopmaak - Megapixel Camera Apparaatinstellingen bij lijnopmaak - Comparator 7/ Apparaatinstellingen bij lijnopmaak - Handscanner Apparaatinstellingen bij lijnopmaak - Wolke Printer... 98

5 Apparaatinstellingen bij lijnopmaak - Zebra Printer Rapport regelopmaak (A ) Productbeheer (A-3.7.3) Het scherm productbeheer Creëren en verwijderen van een product Toevoegen en verwijderen van applicatie-id's bij een product Orderbeheer (A-3.7.4) Laden van een order via de handscanner Toevoegen en bewerken van orders Toevoegen van een nieuwe order Bewerken van een order Toevoegen van orderdetails Verwijderen van een order Aanmaken van een orderrapport (A ) Herstel orderstatus Beweeg order naar regel Opnieuw openen van een voltooide order Start / stop productie (A-3.7.5) Productie via een opdracht starten (A ) Start productie via Order > Testrun Starten van de testrun via lijnopmaak (A ) Productiemenu tijdens productie Serialisatie (A-3.7.6) Interne afhandeling van SN's (A ) Serialisatie-instellingen bij de PLM-software Aggregatie (A-3.7.8) Functioneel principe van aggregatie (A ) Serialisatie / aggregatievoorwaarden Serialisatie met DMS (A ) Aggregatiestatus (A ) Aggregatie met ABS Aggregatie met SCS Aggregatie met MAS Aggregatievoorbeelden Artikel - Bundel - Doos (door lezen van bundeletiketten) - Pallet Artikel - bundel - doos (door artikeletiket te lezen) - pallet Artikel - doos - pallet Artikel - pallet Handmatige aggregatieacties (A ) Vernietigen van een ouderlabel (Aggregatie omkeren, A ) Verwijderen van de relatie tussen een kindeenheid en een oudereenheid (deaggregeren) (A ) Pauzeren van een order (A ) Voltooien van een order voordat het is afgerond Inwerkingstelling en buitenwerkingstelling van een eenheid (A ) Sluiten van een onvoltooide eenheid (gedeeltelijke doos) Weergeven van de aggregatierang van een eenheid (A ) Het opnieuw afdrukken van een etiket met hetzelfde SN of een verschillend SN (A-3.7.7) Behandelen van onvoltooide eenheden wanneer order is voltooid Handmatige aggregatie door een streepjescode te scannen Creëren van een streepjecode-opdracht Lijst met opdrachten Algemeen gebruikte streepjescodes

6 7.8 Probleemoplossing Producten behandelen na een onderbreking Verspillen van artikelen na een onderbreking voorkomen Wildcards moeten globaal worden gebruikt voor alle lijnopmaken Gebruik Wildcards Lijnopmaak specifiek MPC-offset is te groot Printer-offset is te groot / klein Uitwerper-offset is te groot / klein Scanneroffset is te groot / klein "Verwerkingtimeout" bij de MPC software (SCS) Apparaatopties tijdens productie (A-3.7.9) Smart Camera Controle van serienummer (A ) Megapixel Camera (MPC) Handscanner (A ) Informatie tonen Hiërarchie tonen Aggregatie tonen Debugconsole Wolke Printer menu tijdens productie Machine-instellingen Inktniveau-instellingen Reinigen van Wolke-patronen Tonen in procescontrole Etiketvoorbeeld Domino Printer-menu Cameramenu tijdens productie (A ) PLC Speciale Toepassingen Communicatie met Pilot Site Manager (A-3.8.1) Systeeminstellingen bewerken Definiëren van databaseverbinding Lijn wisselen Wijzigen van globale systeeminstellingen Tweede handtekening berichtconfiguratie Activeren van tweede handtekening Tweede handtekeninggroep Berichtconfiguratiescherm Actieconfiguratiescherm Importeren / exporteren van het tweede handtekening XML-bestand Importeren van ERP-gegevens over XML-configuratie kennisgeving Bewerken maand naamlijst Systeemgegevens Extraheren van systeeminformatie Systeemlogboeken Verwijderen/opslaan foutbeelden Statistiek Logboekbestanden beheren (A ) Statistieken weergeven (A ) Tellers (A )

7 Printkwaliteit (A ) Toon foutbeelden (A ) Databasestatistieken Backup instellingen herstellen (A-3.11) Backup logboekbestand Backup Cameraopmaken Backup lijnenopmaak Backup Systeeminstellingen bewerken Backup PLC instellingen Herstellen van de standaardinstellingen van de apparaten / het systeem Alarmen (A-3.12) Bijlage Gebruikersrechtentabel (A ) Apparaatklassen AI beheer (A ) Reguliere uitdrukkingen Datumwaarden Ondersteunde printers Afkortingen en gebruikte begrippen

8

9 Voorwoord Algemeine instructies Deze gebruiksaanwijzing levert een bijdrage aan het juiste en veilige gebruik van de PCEcomponenten. Neem om de reden de volgende instructies in acht. Het is noodzakelijk voor het opstarten van de PCE-componenten de volledige gebruiksaanwijzing te lezen om een verkeerd gebruik van de apparatuur te voorkomen. Neem voor uw eigen veiligheid de veiligheidsvoorschriften in acht die in de gebruikershandleiding zijn vermeld. Lees de instructies zorgvuldig door, zelfs als u de toepassing en de werking van pc-componenten al kent. Met dit symbool wordt verwezen naar de veiligheidsvoorschriften of letselgevaar, gevaar voor productschade en milieuschade. < Signal > < type gevaar > < gevolgen > < maatregelen > Het volgende symbool geeft belangrijke instructies en specifieke informatie aan: < Opmerking > < belangrijke referenties > De gebruikershandleiding moet altijd in al zijn volledigheid beschikbaar zijn voor de operator, op de plaats waar het apparaat is geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding op de plaats blijft waar de machine is geïnstalleerd. Deze gebruiksaanwijzing is geen vervanging voor installatie en onderhoud door opgeleid personeel! De gebruiksaanwijzing moet strikt vertrouwelijk worden behandeld. De informatie die hierin wordt vermeld, mag niet worden gekopieerd, misbruikt of beschikbaar gesteld aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. PCE verbetert continu alle componenten. Modificaties in het leveringstoebehoren in vorm, techniek en configuratie kunnen worden gewijzigd. Wij vragen om uw begrip dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie en afbeeldingen in deze gebruikershandleiding.

10 1 Veiligheidsvoorschriften 1.1 Verklaring van de Symbolen De volgende symbolen en notities zijn waarschuwingssignalen voor mogelijk persoonlijke of materiële schade of zijn bestemd als richtlijnen. GEVAAR! Dit symbool staat in de gebruikershandleiding bij alle referenties over de operationele veiligheid. Indien deze niet worden gevolgd is er gevaar voor lijf en leven van personen. Neem de instructies altijd zorgvuldig in acht en ga met uiterste aandacht en voorzichtigheid te werk. 1.2 Basisveiligheidsmaatregelen 10 Veiligheidsvoorschriften Opmerking Dit symbool verwijst naar de juiste behandeling van PCEcomponenten. De volgende punten moeten in acht worden genomen voor het veilige bedrijf van de PCEcomponenten: De componenten moeten worden gemonteerd op een stabiele, mechanische, vaststaande verbinding. De componenten moeten worden beschermd tegen de invloeden van extern licht, wanneer deze in bedrijf zijn. De stroomvoorziening van de componenten wordt gerealiseerd via 24 V DCtechnieken en wordt geleverd door een externe krachtbron. Alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor deze soort technieken moeten in acht worden genomen. Het apparaat mag alleen door gekwalificeerde en bevoegde personen worden bediend, die de gebruiksaanwijzing kennen en die het apparaat kunnen bedienen volgens de daarin vermelde instructies. GEVAAR! Verlichting: De verlichting veroorzaakt oogbeschadiging Kijk niet in het flitslicht zonder geschikte oogbescherming. Om een veilige werking van het systeem te kunnen waarborgen, moeten herhaaldelijk inspecties worden uitgevoerd voor alle betreffende veiligheidsonderdelen en moeten in het bijzonder bovengenoemde punten en de gebruikershandleiding in acht worden genomen. 1.3 Plicht van de operator voor gepaste zorgvuldigheid De PCE-componenten zijn ontwikkeld en geconstrueerd met inachtneming van de geharmoniseerde normen die moeten worden gevolgd, evenals overige technische specificaties. Deze voldoen aan de meest recente technische vereisten en garanderen het hoogste veiligheidsniveau tijdens het bedrijf. De veiligheid van het systeem kan in de dagelijkse praktijk echter alleen worden verzekerd, als alle noodzakelijke, relevante maatregelen zijn genomen. Een onderdeel van de verantwoordelijkheid van de systeemoperator om gepast zorgvuldig te werk te gaan, is het plannen van deze maatregelen en de implementatie daarvan te controleren. De operator moet ervoor zorgen dat: het systeem wordt gebruikt in overeenstemming met de bepalingen,

11 het systeem alleen in een foutloze, volledig functionele toestand wordt gebruikt, de gebruikershandleiding altijd in een leesbare toestand en in al zijn volledigheid beschikbaar is op de plaats waar het apparaat is geïnstalleerd, Alleen gekwalificeerd en bevoegd personeel het systeem bedient en onderhoudt, dit personeel periodiek wordt geïnstrueerd over alle relevante aspecten met betrekking tot veiligheid op het werk en dat dit de gebruikershandeling en de veiligheidsmaatregelen die erin worden vermeld, kent, alle systeemeigenschappen met betrekking tot de veiligheid periodiek, zorgvuldig worden getest, hoe groter de veiligheidsrisico s zijn waartegen dit apparaat bescherming biedt, hoe vaker de periodieke inspecties moeten worden uitgevoerd. 1.4 Bescherming tegen letsel veroorzaakt door elektrische stroom GEVAAR! Het systeem werkt op netspanning! Contact met delen die onder spanning staan, kan gevaarlijke stroomschokken en ernstige brandwonden veroorzaken. Gebruik het systeem alleen, wanneer de behuizing naar behoren is gemonteerd. Haal vóór reiniging en verzorging de stroomstekker uit het stopcontact. Gebruik het systeem alleen, wanneer de behuizing naar behoren is gemonteerd. 1.5 Bescherming tegen letsel door mechanische stootbelasting GEVAAR! Letselgevaar door beweegbare en roterende delen! Neem altijd de volgende richtlijnen in acht: Draag geschikte persoonlijke veiligheidsuitrustingen 1.6 Transport, installatie en opstarten Schakel het apparaat uit voor aanvang van mechanische afstelwerkzaamheden. Zorg er tijdens transport voor dat het apparaat zodanig is verpakt en wordt vervoerd dat het beschermd is tegen vocht en stoten. Wanneer het apparaat in een industriële omgeving moet worden geïnstalleerd, mag dit alleen gebeuren op een locatie waar de negatieve effecten van stof, vocht, temperatuur en trilling het allerlaagst zijn. Het is alleen mogelijk een veilig bedrijf van het apparaat te waarborgen, als speciaal opgeleid personeel de installatie en het opstarten heeft uitgevoerd. GEVAAR! Gevaar voor ongevallen door struikelen en vallen! Ongevallen door struikelen en vallen leiden tot ernstig letsel! Installeer apparatuuraansluitingen (kabels) naar behoren om struikelen te voorkomen! Veiligheidsvoorschriften 11

12 GEVAAR! Roterende assen! Roterende assen! - kunnen haren, kleding, sieraden erin trekken en afscheuren. Gebruik het apparaat niet met een geopende kap! Houd lang haar, losse kleding, sieraden, enz., uit de buurt van het apparaat! 12 Veiligheidsvoorschriften

13 2 Over deze handleiding 2.1 Toepassingsgebied en publiek Deze handleiding beschrijft hoe de Pilot line Manager (PLM) moet worden gebruikt en geconfigureerd. Het is bedoeld voor personeel die de PLM bedienen om een zichtinspectiesysteem voor verpakkingslijnen te bedienen. Dit omvat: Operators Leidinggevenden Beheerders Ingenieurs Tijdens productie kan de PLM de volgende elementen bedienen: Manual Aggregation Station Shipping Case Station Advanced Bundle Station Datamatrix Station Dit omvat de corresponderende apparaten zoals camera's printers en plc. Voor informatie over hoe de PLM moet worden gebruikt in combinatie met een ERPsysteem, moet de bedieningshandleiding van de Pilot Site Manager (PSM) worden gelezen. 2.2 Technische ondersteuning en trainingen Op onze website vindt u de nieuwste informatie over onze producten en diensten. Bezoek: Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via of telefoon: Service line: +49 (0) / We geven uitgebreide seminars en trainingen die u zullen helpen alles uit uw apparatuur te halen. Onze toegepaste seminars richten zich op industrie- en toepassingsproblemen. Op verzoek kunnen individuele trainingen worden gegeven. Neem contact op met ons op om te vragen naar individuele training. 2.3 Opmaak en betekenis De opmaken die in deze handleiding worden gebruikt hebben verschillende betekenissen. Als zij worden gebruikt, betekenen zij het volgende: Opmaak PC 'apostrof' <spekhaakjes> KLEINE LETTERS Betekenis Menupaden, Knoppen op het schermoppervlak, vaste tabbladnamen, Veldnamen, kolommen op het thuisscherm, selectievakjes, namen van modi, parameters Wildcard voor gebruikersnamen, wildcard voor tabbladnamen van apparaten (individuele namen kunnen worden toegewezen) Namen van schermen en dialoogvensters Over deze handleiding 13

14 2.4 Beschikbaarheid van knoppen en schermen Onthoud altijd dat veel functionaliteiten van de PLM bepaalde gebruikersrechten nodig hebben. Dit betekent dat als uw scherm geen knoppen heeft die wel in de gebruikershandleiding zijn getoond, u waarschijnlijk meer gebruikersrechten nodig heeft die door een beheerder aan uw profiel moeten worden toegevoegd. De gebruikelijke manier om gebruikersrechten toe te voegen is om een gebruiker aan een gebruikersgroep toe te voegen. De gebruiker krijgt dus alle gebruikersrechten die bij die groep horen. 2.5 Hoe u screenshots moet gebruiken Onder elk scherm ziet u het pad om daar 1 te komen. Extra acties die u op dit scherm kunt uitvoeren zijn onder het scherm 2 beschreven. Wildcardknoppen 3 en acties bij het pad 4 zijn tussen haakjes geplaatst. Zie het volgende voorbeeld: 1 Afbeelding 2-1: Thuis > (<selecteer smart camera balk>) 3 > Menu > Productbeheer > Nieuw product > (productnaam invullen) 4 > Enter (op het toetsenbord) > Live afbeelding 2 Druk op Volgende. 14 Over deze handleiding

15 3 Functieoverzicht (A-3) 3.1 Inleiding De Pilot Line Manager PLM is de lijnbeheercomponent van de Pilot Software Suite. De PLM regelt en beheert centraal bij een lijn de randapparatuur, zoals printers, camera s en scanners. De aangesloten units worden bij de start van de productie van statische gegevens (bijv. LOT en EXP). Als optie is een databaseverbinding voor serialisatie mogelijk (dit zorgt voor duidelijke traceerbaarheid van de enkele eenheid van de fabrikant naar de patiënt). De operator is in staat met minimale inspanningen alle apparatuur op de lijn te beheren. De uitgevoerde instellingen worden opgeslagen in de centrale database. In geval van Serialisatie/Aggregatie: Een duidelijke traceerbaarheid van de individuele verpakking van de fabrikant tot aan de patient is gegarandeerd. Afbeelding 3-1: Track en trace van productielijn Functieoverzicht (A-3) 15

16 3.2 Markeren en vangen van artikelen(vouwdozen, etc.)(a-3.3.2) De individuele verpakkingseenheden worden doorgaans met behulp van de inkjet- of laserprinter gemarkeerd. Meteen daarna worden deze met een multifunctionele Smart Camera getest om de inhoud van de gegevens en de leesbaarheid te corrigeren. In geval van Serialisatie/Aggregatie: De status van elke eenheid wordt geregistreerd om traceerbaarheid te verzekeren. Alle als Slecht geclassificeerde eenheden worden onmiddellijk uitgeworpen en alleen de als Goed geclassificeerde eenheden gaan verder in het verpakkingsproces. De tellermetingen die worden geproduceerd tijdens het evaluatieproces, worden onvertraagd getoond en worden in de database opgeslagen na het stoppen of voltooien van de productie. Opmerking! Databeheer en opslag en de softwarebediening voldoen aan de richtlijnen volgens 21 CFR Part 11. Bij de tabel hieronder ziet u GS-1-nalevingsvoorbeelden voor de inhoud van de gegevensmatrixcode: CIP: EXP: CHARGE: Afbeelding 3-2: Voorbeelden van gegevensmatrixcode-inhoud (GS1-norm) 16 Functieoverzicht (A-3)

17 3.3 Regelunits aansluiten (A-3.3.3) Indien beschikbaar wordt de regelapparatuur rechtstreeks via een LAN-interface verbonden; indien niet beschikbaar wordt de apparatuur met gebruik van RS232 via LANconvertors (LAN boxes) verbonden. De verbinding van de apparatuur geschiedt voor het grootste deel volgens de huidige richtlijnen van de VDMA standaard VDMAXML_P. De compatibiliteit van eenheden, die niet geschikt zijn voor VDMAXML_P, wordt met een intelligente bouwsteen tot stand gebracht. Door een zelf ontwikkeld pakket-concept kunnen nieuwe apparaten snel en gemakkelijk worden geïntegreerd, mits hun interfaces toegankelijk zijn. De PLM kan communiceren met andere apparaten via Ethernet, USB en RS232. Afbeelding 3-3: Regelunits aansluiten Opmerking Databeheer en opslag en de softwarebediening voldoen aan de richtlijnen volgens 21 CFR Part 11. Functieoverzicht (A-3) 17

18 3.4 Niveaudefinities (A-3.3.4) Dit is een overzicht van de bedieningsniveaus bij het aggregatie-/serialisatieproces. De volgende figuur is een voorbeeld van hoe een visuele inspectie er in de basis uit kan zien. De gedetailleerde structuur van uw systeem is gedefinieerd bij de functionele specificatie, Afbeelding 3-4: Regelniveaus bij het aggregatie-/serialisatieproces 18 Functieoverzicht (A-3)

19 4 De PLM werkruimte en gebruik 4.1 Overzicht menustructuur Het boomdiagram van het menu toont de maximaal mogelijke menustructuur van het systeem. Afhankelijk van gebruikersrechten kunnen bepaalde menu s niet zichtbaar zijn. Main Menu Login/Logoff System Settings Edit system settings Create/Edit device Edit device settings Switch Line Second Signature message configuration Second Signature action configuration ERP data over XML configuration Edit month name list System information Remove/Save error images Logfile Management User Management Add... Rights... Groups... <User> Groups... Rights... Change password... Delete... De PLM werkruimte en gebruik 19

20 Main menu Backup Backup Logfile Backup Camera Formats Production Start Production via Order Test Run via Line Format Add/Edit Order Add/Edit Line Formats Add/Edit Product Order Results Create Report AI Management Reset Order Status Move Order to Line Statistics Counters Print Quality Show Error Images DB Statistics Home Confirm Help 20 De PLM werkruimte en gebruik

21 4.2 Overzicht schermelementen De volgende figuur toont het uiterlijk van de PLM-interface. Het voorbeeld toont het scherm APPARAATINSTELLINGEN Afbeelding 4-1: Systeeminstellingen > Apparaatinstellingen bewerken > (<PLC-tabblad>) Pos. Naam Functie 1 Programmakop Statistische gegevens van de productie (huidige opmaak, productiestatus, batchnummer en lijnnaam) zowel als de geregistreerde gebruiker. 2 Aanmeld- / afmeldknop Door te klikken op deze knop kunt u zich aanmelden of afmelden 3 Menupaneel Met deze knoppen kunt u navigeren door de hoofdfuncties. Deze knoppen zijn vast. 4 Sub-navigatie Hier worden de knoppen voor de huidige interactie weergegeven. Als er een alarm afgaat, dan wordt dat hier weergegeven. 5 - Hier kunt u indien van toepassing navigeren naar extra opties. 6 Tabbladmenu Het tabbladmenu maakt het mogelijk om te navigeren naar specifieke informatie en apparaatinstellingen. Opmerking: De namen van de apparaattabbladen kunnen vrij worden toegekend (zie hoofdstuk ). 7 Statusbalk Bij de statusbalk zullen foutberichten (rood), waarschuwingen (geel) en wijzigingen, bijv. van lijnopmaak, aanmelding en afmelding van een gebruiker, start/stop van de productie (groen) worden getoond. Bij de weergave van meerdere meldingen verschijnt het teken ^ achter de melding. Door in de statusregel te klikken wordt de informatiehistorie opgeroepen. De huidige datum en tijd zijn altijd zichtbaar in de linker hoek van de statusbalk. De PLM werkruimte en gebruik 21

22 4.3 Starten van de PLM (A-3.4.4) Om de PLM en de lijn te starten volgt u de stappenreeks hieronder: 1. Schakel de stroomtoevoer van de stations en apparaten in zonder de PLM geïnstalleerd te hebben. Dit kan bijvoorbeeld MAS, SCS, ABS zijn. Wacht totdat de software volledig draait. 2. Schakel de stroomtoevoer van de stations in met de PLM geïnstalleerd. Dit is meestal alleen de DMS, maar kan ook een ander station zijn. Wacht totdat de software volledig draait. Om deze vertraging te automatiseren, moet de opstart-wachttijd bij de PLM worden geconfigureerd. Druk op Systeeminstellingen > Systeeminstellingen bewerken. Bij de parameter 'WT01 opstart-wachttijd' vinkt u het selectievakje aan en stelt u de wachttijd in op 20 seconden. Zie het volgende scherm: Afbeelding 4-2: Systeeminstellingen > Systeeminstellingen bewerken (Opstart-wachtijd) Opmerking Het is essentieel om eerst stations en apparaten te installeren zonder de PLM geïnstalleerd te hebben. Als u zich niet aan de stappenreeks houdt kan zich een IP-adresconflict voordoen. 4.4 Aanmelden en afmelden (A-3.4.3) Alle rechten in de PLM zijn gebruikersafhankelijk. Verschillende gebruikers zien verschillende schermen en kunnen verschillende taken uitvoeren in de PLM. Na het starten van de Pilot Line Manager moet u zich aanmelden om toegang te krijgen tot de verdere functies in het menupaneel aan de rechterzijde van het scherm. 22 De PLM werkruimte en gebruik

23 Afbeelding 4-3: Aanmelden Na het selecteren van de aanmeldknop in de rechterbovenhoek is het invoeren van een gebruikersnaam en een code vereist. Afhankelijk van de rechten van de geregistreerde gebruiker, zullen verdere functies beschikbaar komen (zie hoofdstuk 5). De naam van de op dat moment aangemelde gebruiker wordt op de knop weergegeven (hier <Beheerder 1>). Opmerking Na de eerste login, kan de gebruiker worden gevraagd om zijn wachtwoord te veranderen (afhankelijk van de systeeminstellingen). Verandering van gebruiker Wanneer een andere gebruiker Pilot Line Manager wil gebruiken, moet de voorafgaande gebruiker zich eerst afmelden. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de gegenereerde protocol- en productiebestanden aan een bepaalde gebruiker kunnen worden toegewezen. Automatische afmeldtijd instellen Als optie kan een automatische afmelding worden ingesteld. De gebruiker wordt na een bepaalde tijd automatisch afgemeld, wanneer deze geen gegevens invoert. Deze functie kan worden ingesteld onder de systeeminstellingen. Bij het gebruik van een extern toetsenbord is het mogelijk het op het beeldscherm weergegeven toetsenbord gedurende de registratie van de gebruiker met de knop Keyboard (Toetsenbord). De PLM werkruimte en gebruik 23

24 Opmerking Het toetsenbord op het scherm kan tijdens de registratie van een gebruiker worden uitgeschakeld door de knop keyboard (toetsenbord) te klikken (zie sectie over het in- en uitloggen). Het kan ook globaal voor alle gebruikers worden uitgeschakeld (zie hoofdstuk over systeeminstellingen) Met de knop Disconnect (ontkoppelen), worden alle verbonden apparaten ontkoppeld. Dit is een debugfunctie voor de PCE onderhoudsmonteur! Afbeelding 4-4: beheerder (knop voor actieve gebruiker) De volgende knoppen of het afmeldscherm worden alleen weergegeven, wanneer beheerders en technici zich aanmelden: Afsluiten naar OS Systeemuitschakeling Pilot Line Manager uitschakeling Systeemherstel De supervisor en de operator zien op het aanmeldscherm verder geen knoppen. Selecteer een van de functies en bevestig dit met OK of bevestig het direct met OK om af te melden. 24 De PLM werkruimte en gebruik

25 4.5 Invoerfunctie Dankzij het touchscreen van 15" is het bedienen van de PLM heel gemakkelijk via aantippen. U kunt het toetsenbord op het scherm gebruiken als u iets moet invoeren. Het toetsenbord wordt automatisch weergegeven, wanneer een invoerveld wordt geactiveerd. Hoe het toetsenbord verschijnt is afhankelijk van de landeninstelling. Net zoals bij een hardwaretoetsenbord krijgt u door op de toets Tab te klikken toegang tot het invoerveld en via de knop Shift gaat u naar kapitalen. Afbeelding 4-5: Toetsenbord1 Het actieve invoerveld waarin gegevens kunnen worden ingevoerd, wordt geel geaccentueerd. Afhankelijk van de positie van het invoerveld wordt het toetsenbord in het bovenste of in het onderste derde deel van het beeldscherm weergegeven, zodat het invoerveld zichtbaar blijft. Verplaats het toetsenbord door het te slepen en te laten vallen. Met deze pijlen is het mogelijk het toetsenbord boven- of onderaan het beeldscherm te plaatsen. Sluit het toetsenbord door op deze knop te drukken. Wissel van taal Toetsenbordgrootte Door op Enter te drukken zal de gefocuste knop op het scherm worden uitgevoerd. Deze knop kan gemakkelijk worden herkend door het zwarte frame (Zie de Login knop in het volgende voorbeeld). Afbeelding 4-6: Frame Bij het gebruik van een extern toetsenbord is het mogelijk het op het beeldscherm weergegeven toetsenbord gedurende de registratie van de gebruiker met de knop Keyboard (toetsenbord). te verbergen. De PLM werkruimte en gebruik 25

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Net2 Gebruikershandleiding

Net2 Gebruikershandleiding Net2 Gebruikershandleiding Versie 3 inhoud 0 tinhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Deze handleiding... 5 Opbouw van deze handleiding... 5 Trefwoorden van Net2 programma... 5 Overzicht systeem... 6 Overzicht

Nadere informatie

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren

Inhoud. 2. Hardware: overzicht. 3. De FT2100 installeren. 4. FT2100 opstarten. 1. Belangrijk advies. 5. De FASTTELPHONE4G app laden en configureren FT2100 - Installation Guide 2. Hardware: overzicht Onze dank voor de aankoop van deze FT2100. Deze gids verschaft instructies hoe deze FT2100 in uw netwerk te installeren. Inhoud 1. Belangrijk advies...

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding

CardioPerfect Workstation Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012331 Ver. E 1 / 38 Copyright Copyright 2013, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Scan Station 500 en Scan Station 520EX

Scan Station 500 en Scan Station 520EX Scan Station 500 en Scan Station 520EX Beheerdershandleiding A-61628_nl 5K0566 Veiligheid Plaats het Kodak Scan Station 500 op een horizontaal werkvlak dat tenminste 13,6 kilo kan dragen. Zorg ervoor dat

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Veiligheidswaarschuwing

Veiligheidswaarschuwing Veiligheidswaarschuwing! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Let op Plaats geen objecten binnen een straal van 15 cm van de eenheid. De eenheid bereikt hoge temperaturen, wat het risico op brandwonden veroorzaakt. Gebruik

Nadere informatie

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen

Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260. Configuratie en instellingen Fiery Color Server voor Xerox DocuColor 242/252/260 Configuratie en instellingen 2007 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

Sartorius ProControl@Enterprise

Sartorius ProControl@Enterprise Gebruikershandleiding Sartorius ProControl@Enterprise SPC@Enterprise en SPC@Enterprise Sampling Artikel 62S-SPC- 98646-003-37 98646-003-37 2 Inhoud Inhoud Over deze gebruikershandleiding...................

Nadere informatie

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014)

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) AVG AntiVirus 2015 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing

Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in Lees dit eerst te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruik, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE Inleiding...7 Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product.

2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 2015 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 5 februari 2015 Inhoud 3 Inhoud...5 Welke versie van Configure gebruik ik?...5

Nadere informatie