Projectplan Boeiende Bindingen. Geeske Steeneken Cees Siemons Jacob Molenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Boeiende Bindingen. Geeske Steeneken Cees Siemons Jacob Molenaar"

Transcriptie

1 Projectplan Boeiende Bindingen Geeske Steeneken Cees Siemons Jacob Molenaar Versie april 2005

2 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis Revisies Goedkeuring 2 1 Inleiding van dit document groep van dit document Gebruikte bronnen 3 2 Projectinhoud Huidige situatie en aanleiding stellingen Resultaten Afbakening Randvoorwaarden en uitgangspunten Projectresultaten en activiteiten Planning 23 3 Organisatie, kwaliteit en begroting Organisatie Informatie en communicatie Kwaliteitsbeheersing Begroting 26

3 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 0 Documentgeschiedenis 0.1 Revisies Onderstaande tabel beschrijft de geschiedenis van dit document. 0Tabel 0.1 Revisies Versie Datum Omschrijving februari 2005 eerste opzet door Geeske maart 2005 aanvullingen door Jacob maart 2005 Aanvullingen en wijzigingen uit projectteamoverleg maart 2005 Aanvullingen en wijzigingen uit projectteamoverleg maart 2005 Word-probleem opgelost in document april 2005 Kleine tekstuele correcties april 2005 laatste aanvullingen en wijzigingen uit projectteamoverleg april 2005 laatste opmerkingen van Nico Verbeij verwerkt 0.2 Goedkeuring Dit document vereist de goedkeuring van de projectleider en de opdrachtgever. Tabel 0.2 Goedkeuring Naam Functie Versie Datum Paraaf Jan broeken projectleider april 2005 Anja Wassing opdrachtgever april 2005

4 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 1 Inleiding 1.1 van dit document Het doel van dit document is het formuleren van duidelijke, haalbare projectdoelen en een heldere projectorganisatie en de communicatie hierover met betrokkenen bij dit project. 1.2 groep van dit document Opdrachtgever (College van Bestuur ROC West-Brabant), subsidieverstrekker (Kennisnet), projectleiding en werkgroepen zoals verderop in dit plan beschreven. 1.3 Gebruikte bronnen Tabel 1.3 Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Versie Datum Projectaanvraag ROC West-Brabant, december 2004 Boeiende bindingen Codename Future, ThiemeMeulenhoff Contentzoekprofiel BVE Kennisnet juni 2004

5 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 2 Projectinhoud 2.1 Huidige situatie en aanleiding In dit project werken twee belangrijke partners in de educatieve contentketen samen: contentaanbieders (Codename Future en ThiemeMeulenhoff) contentgebruikers (ROC West-Brabant). Deze partijen hebben elk hun eigen aanleiding om aan dit project te beginnen. ROC West Brabant heeft als eerste prioriteit het vullen met content van haar Portal. Daarnaast is de authenticatie en autorisatie van de docenten, management en deelnemers van belang. Sinds 1 oktober 2004 kan iedere betrokkenen van ROC West Brabant inloggen in de portal en gebruik maken van de beschikbare diensten. Het resultaat is dat binnen de portal de verschillende systemen geïntegreerd worden aangeboden. De laatste ontwikkeling is het digitale portfolio (competentiedossier). Momenteel is de implementatie van Class Server in pilotfase en wil men via digitale leermaterialen de betrokkenheid bij de Elektronische leeromgeving verhogen. Trainingen van docenten en management vinden plaats in de verschillende vestigingen van het ROC West Brabant. De implementatie van Class Server wordt ondersteund door Microsoft en de implementatie van de content wordt in samenwerking met deelnemende partners georganiseerd. Momenteel is dit laatste echter nog niet echt van de grond gekomen. Kortom, de huidige situatie is dat ROC West Brabant nog onvoldoende content tot haar beschikking heeft. De contentleveranciers die in dit project participeren, werken aan concepten voor het aanbieden van webbased leeromgevingen (Codename Future: vaardigheidslessen, stappenplannen; ThiemeMeulenhoff: Zorg-methode i-care) die als component in portalomgevingen of in elektronische leeromgevingen opgenomen kunnen worden. Ook werken ze aan het aanbieden van kleine webbased contentmodules (leerobjecten). Het gaat dan om de technologische aspecten daarvan, inclusief het gebruik van standaarden zoals IMS of het Contentzoekprofiel BVE, maar ook om de commerciële kant (businessmodel). Het project moet hen helpen aan robuuste technologische concepten en businessmodellen voor de succesvolle ontwikkeling van webbased content voor het Nederlandse (beroeps)onderwijs. 2.2 stellingen In dit project wordt een proof of concept geleverd van een complete cyclus van e-learning binnen het Zorg-onderwijs op ROC West-Brabant 1. Deze cyclus ziet er als volgt uit: 1. Docent krijgt in de eigen portal-omgeving een overzicht van competenties die deelnemers kunnen verwerven op basis van via de portal ontsloten digitaal onderwijsmateriaal (vaardigheidslessen van Codename Future, casussen van ThiemeMeulenhoff (i-care) en eigen materiaal van het ROC zelf (optioneel). 2. Docent en deelnemer kunnen in een interactieve leeromgeving (de Codename Future Zoek- en arrangeeromgeving) die op basis van een door Codename Future ontwikkelde methodologie (dossiers, lesdossiers, stappenplannen) wordt ontwikkeld, een arrangement (leerroute) maken van (vaardigheden)opdrachten en competentiegerichte casussen. 3. Deelnemers kunnen vanuit de portal (eigen startpagina) werken aan de arrangementen en krijgen via single sign-on toegang tot alle benodigde contentbronnen. 4. Prestaties van de deelnemers (werkstukken, uitgewerkte casussen, etc.) worden vastgelegd in een dossier of portfolio en zijn raadpleeg- en beoordeelbaar voor de docent. Dit dossier of portfolio is een separate omgeving en zal niet geïntegreerd binnen Class Server beschikbaar zijn. Bij deze verschillende elementen van de proof of concept horen nog de volgende flankerende doelstellingen: 5. Volledige implementatie van portal-technologie (Sharepoint, Class Server), authenticatie, autorisatie en single sign-on (LDAP of Active Directory) 6. Vrije stroom van content en informatie over content realiseren binnen het systeem op basis van standaarden (o.a. IMS Content packaging, Contentzoekprofiel BVE en OAI-PMH) 1 Indien haalbaar uit te breiden naar het Vitalis College (Baronie College).

6 Projectplan Boeiende Bindingen v / Met aanbieders en afnemer concept businessmodel ontwikkelen voor gebruik en exploitatie van leerobjecten (in casu content packages met casussen van i-care en vaardigheidslessen van Codename Future) en ondersteunende content. 2.3 Resultaten In dit project wordt op basis van scenario 2 (docent als arrangeur) een digitale webbased contentketen ontwikkeld voor docenten/deelnemers waarbij docenten met hun eigen authenticatie en autorisatie arrangementen kunnen ontwikkelen langs simpele formats. Er worden databases van verschillende aanbieders gerealiseerd die beheersbaar, onderhoudbaar en doorzoekbaar zijn. Ook deelnemers hebben een single-sign on mogelijkheid en hebben hun eigen startpagina gerealiseerdde te ontwikkelen architectuur zal het mogelijk maken dat in een later stadium deelnemers zelf arrangementen samenstellen. Binnen de formats is voor deelnemers specifiek aandacht voor motiverende elementen zoals, kunnen kiezen, zelfstandig werken, samenwerken, kunnen construeren. Authenticatie Portal ROC West Brabant communicati e Organisati e (oa Informati e presentatie Eigen startpagina Workspace Werkboek (zoeken vinden etc) CNF Stappenplan Kennisnet Google Thieme Meulenhoff CNF Vaardigheden cases In het leerproces van de deelnemer wordt het competentiegericht leren als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat verschillende leerroutes ontstaan en er op een andere manier getoetst zal worden. De functie van docent wordt vervangen door de opleider die tijdens dit leerproces verschillende rollen kan vervullen. 2.4 Afbakening In dit project worden in ieder geval vier contentbronnen ontsloten: 1. casussen van i-care van ThiemeMeulenhoff 2. ondersteunende documenten bij de casussen 3. ondersteunende theorie bij de casussen 4. vaardigheidslessen van Codename Future. Eén contentbron is optioneel en wordt alleen ontsloten indien praktisch haalbaar: 5. eigen Zorg-content van ROC West-Brabant (bijvoorbeeld proeven van bekwaamheid).

7 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Het project heeft betrekking op het Zorg-onderwijs in de unit Dienstverlening (Kellebeek College, locatie Kadeplein) van ROC West-Brabant: kwalificatieniveau 3 (verzorgende) en 4 (verpleegkundige) studiejaar 1 en 2 ongeveer 60 deelnemers ongeveer 4 docenten. 2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten In deze paragaaf worden randvoorwaarden en uitgangspunten besproken. Randvoorwaarden zijn eisen waaraan te allen tijde voldaan dient te worden. Het niet voldoen aan randvoorwaarden heeft direct invloed op de doorlooptijd van het project en/of de projectfasen. Uitgangspunten zijn aannames die gedaan zijn met betrekking tot de voorzieningen, afspraken, organisatie en techniek. Indien hieraan niet wordt voldaan, ontstaat het risico dat niet voldaan kan worden aan (een of meer van) de gewenste eisen met betrekking tot budget, scope, kwaliteit of doorlooptijd van het project Randvoorwaarden Dit project kent de volgende randvoorwaarden: Tijdige beschikbaarheid van de Sharepoint- en Class Server-infrastructuur op ROC West- Brabant (voor docenten en deelnemers, op de werkplek en thuis) Voldoende bandbreedte van de internet- en netwerkverbindingen van ROC West-Brabant voor het interactieve casusmateriaal (inclusief video). Uitwijkmogelijkheid: casussen op lokaal netwerk of cd-rom Tijdige beschikbaarheid van de functionaliteiten voor zoeken, vinden en arrangeren van content op basis van webparts-technologie (.Net, mogelijk geïntegreerd en aangeboden binnen de Codename Future Workspace). Tijdige beschikbaarheid van de content-componenten van ThiemeMeulenhoff Tijdige beschikbaarheid van voldoende docenten en deelnemers voor de daadwerkelijke uitvoering van het experiment Uitgangspunten Dit project kent de volgende uitgangspunten: het experiment vindt plaats in een onderwijskundige setting van competentiegericht Zorgonderwijs voor deze proof of concept geldt: the proof of the pudding is in the eating. De ervaringen van docenten en deelnemers zullen centraal staan bij de beoordeling van de resultaten van het project. Daarnaast zullen uiteraard ook de ervaringen van ICT-medewerkers van het ROC en de ervaringen van de contentleveranciers worden meegenomen bij alle technologische activiteiten staat interoperabiliteit voorop: de leeromgevingen en contentcomponenten moeten in principe ook in andere omgevingen dan Sharepoint en Class Server te gebruiken zijn. (Content)autorisatie vindt plaats op docentniveau: de docent verleent deelnemers toegang tot leeromgevingen en contentbronnen.

8 Projectplan Boeiende Bindingen v / Projectresultaten en activiteiten Het projectteam zorgt voor de realisatie van de volgende producten: 1. Een testrapport van beschikbare bandbreedte op relevante locaties van ROC West-Brabant (internet-uplink en netwerk) t.b.v. de online hosting van de content 2. Specificatie (programma van eisen) van de door de unit Dienstverlening (Kellebeek College) gewenste content en diensten 3. Een volledig ingerichte en werkende portal-omgeving op basis van Sharepoint en Class Server voor docenten en deelnemers van de opleiding Zorg van ROC West-Brabant 4. Een volledig ingerichte en werkende interactieve leeromgeving voor het arrangeren en gebruiken van leermaterialen 5. Trainingsdocumenten en handleidingen voor de portal-omgeving, de zoek- en arrangeeromgeving, de casussen van i-care en de vaardigheidslessen van Codename Future 6. Gemetadateerde IMS content packages voor de casussen van i-care 7. Gemetadateerde IMS content packages voor de vaardigheidslessen van Codename Future 8. Gemetadateerde IMS content packages van eigen content van ROC West-Brabant (optioneel) 9. Een voor de metadata-harvester van Kennisnet benaderbare server met daarop alle metadata van de contentpackages van Codename Future en ThiemeMeulenhoff (optioneel) 10. D.m.v. separate hosting toegankelijke casussen van i-care 11. D.m.v. separate hosting toegankelijke ondersteunende documenten bij de casussen 12. Reader-service waarmee deelnemers uit zelf readers (pdf-documenten) kunnen samenstellen uit een database met ondersteunende theorie bij de casussen 13. D.m.v. hosting toegankelijke vaardigheidslessen van Codename Future 14. D.m.v. hosting toegankelijke eigen content van ROC West-Brabant (optioneel) 15. Single sign-on (d.w.z. minimal sign-on, zo min mogelijk aanlogmomenten)op alle omgevingen en contentbronnen in het project 16. (Groeiend) architectuurmodel van alle componenten en interfaces in het te ontwikkelen systeem 17. Een evaluatierapport van de gebruikservaringen, de proof of concept, met alle elementen van het systeem 18. Een rapport met het businessmodel dat aanbieders en afnemer hebben ontwikkeld voor gebruik en exploitatie van de verschillende in het project ontwikkelde en gebruikte omgevingen en contentbronnen.

9 Projectplan Boeiende Bindingen v / Testrapport technische infrastructuur Productnaam: Testrapport Bandbreedte Productnummer: 1. Testen van de werkomgeving i.c. computerlokaal Kadeplein v.w.b. capaciteit van de bandbreedte van de internetverbinding.bandbreedte is vastgelegd. Snelheid dient acceptabel te zijn bij gelijktijdig downloaden door 5 personen. Opvragen van de capaciteit van de huidige verbinding. Testen van de performance van de verbinding middels inloggen via meerdere accounts op de voorziening van ThiemeMeulenhoff Feitelijke gegeven systeem/ en netwerkbeheer Worddocument met testgegevens Cees Siemons Rapport bevat: testgegevens en advies over oplossen van eventuele problemen m.b.t. bandbreedte Testen afspraak met syst.beheer locatie Kadeplein opvragen bandbreedte locatie Kadeplein workaround mogelijkheden inventariseren accounts bij ThiemeMeulenhoff opvragen praktijktest op locatie rapportage aan projectleider Specificatie (programma van eisen) content en diensten Productnaam: Programma van eisen content Productnummer: 2. Het materiaal van i-care en vaardighedenlessen te laten aansluiten op de behoefte en jaarplanning van docenten. Hieruit kunnen aanvullende vaardighedenlessen komen Terugkoppeling docenten(team) (bijeenkomst 2 en 3) i-care overzicht, Vaardighedenlessen overzicht, jaar planning (schooljaar ) docenten en competenies (te behalen) leerlingen Conferentie (bijeenkomst 1) met docenten(team) Word- en/of Excel-overzicht Geeske Steeneken De materialen moeten vervangend zijn voor huidig gebruikte materialen Geaccepteerd door docenten als bruikbaar Rapport bevat een overzicht van het programma van eisen

10 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Afspraak met betrokken docenten locatie Kadeplein Docenten weten wat het programma is vanaf schooljaar Overzicht materiaal ThiemeMeulenhoff Overzicht vaardighedenlessen Codename Future Gesprek tussen docenten ThiemeMeulenhoff en Codename Future over beschikbaar materiaal rapporteren Portal-omgeving Productnaam: Portal-omgeving Productnummer: 3. Inrichten van een functionele en operationele werkomgeving binnen de SPS Login op basis van s.s.o. community/omgeving met discussie, enquete, taakverdeling, aankondigingen en documentsharing. accounts aangemaakt Sharepoint en Class Server Teamsites in Sharepoint. Cees Siemons De nederlandstalige versie van CS 4.0 dient beschikbaar te zijn. minimaal simple-sign-on is mogelijk Test door eindgebruikers afspraak met technisch ontwikkelaar SP functioneel en technisch ontwerp aanleveren installatie CS t.b.v. Kadeplein accounts aanmaken technische specs doornemen met technisch specialisten ThiemeMeulenhoff, Codename Future en ROC West-Brabant walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

11 Projectplan Boeiende Bindingen v / Arrangeeromgeving Productnaam: Zoek- en arrangeeromgeving Productnummer: 4. Het samenstellen van leerarrangementen op basis van i-care en Vaardighedenlessen contentpackages i-care contentpackages Vaardighedenlessen eventuele eigen materiaal school arrangeertool hoofdfase i-care webparts (.Net) Geeske Steeneken Docenten kunnen op een gebruiksvriendelijke manier arrangementen maken en klaarzetten voor gebruikers Volledig doorlopen cyclus van productontwikkeling functionele acceptatietest (op basis van programma van eisen content en diensten technische acceptatietest Afspraak Codename Future, ThiemeMeulenhoff en ROC West-Brabant Functioneel ontwerp portal Functioneel ontwerp ThiemeMeulenhoff Functioneel ontwerp arrangeeromgeving Technisch ontwerp portal Technisch ontwerp ThiemeMeulenhoff Technisch ontwerp arrangeeromgeving α-prototype testen prototype β-prototype walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

12 Projectplan Boeiende Bindingen v / Trainingsdocumenten en handleidingen Productnaam: Trainingsdocumenten en handleidingen Productnummer: 5. Ondersteunende materialen geven bij gebruik van de content en het complete systeem. Complete handleidingen, niet alleen technisch maar ook inhoudelijk, onderwijskundig en praktisch. Handleiding i-care Handleiding vaardighedenlessen handleiding Handleiding Leerarrangementen (nog te maken) Handleiding Portal Word- en PDF-bestanden Geeske Steeneken Gebruikt kunnen worden door docent en deelnemers Testen docenten en deelnemers tijdens training Inventarisatie bestaande materialen Trainingshandleiding portal Trainingshandleiding i-care Trainingshandleiding Arrangeeromgeving Training portal Training i-care Training arrangeeromgeving Geven training

13 Projectplan Boeiende Bindingen v / IMS content packages casussen Productnaam: Content packages casussen Productnummer: 6. Arrangeerbaar maken van de casussen van i-care in de zoek- en arrangeeromgeving De content packages bestaan uit een casusbeschrijving (HTMl-document) en metadata (conform Contentzoekprofiel BVE, met specifieke vocabulaires in 9.1 Classificatiesystemen), ingepakt in IMS Content packages. Docentenhandleidingen i-care Specificatie IMS Content Packaging Toepassingsprofiel Contentzoekprofiel BVE Ongeveer 100 XML-documenten Jacob Molenaar Content packages moeten voldoen aan: Packages: specificatie IMS Content Packaging Metadata: Contentzoekprofiel BVE Technische test (compliance) door Kennisnet deskresearch specificatie IMS Content Packaging (v1.1.4) identificeren benodigde classificatiesystemen voor hoofdstuk 9.1 van het Contentzoekprofiel BVE (v1.0.2) ontwerpen gecontroleerde vocabulaires voor deze classificatiesystemen ontwerpen casusbeschrijvingen (inhoudelijk) modelleren structuur casusbeschrijvingen (in een XML-schema) ontwerpen casusbeschrijvings- en metadateringstool (op basis van XML-schema casusbeschrijvingen en Contentzoekprofiel BVE) ontwerpen casusbeschrijvings- en metadateringstool testen casusbeschrijvings- en metadateringstool selecteren of bouwen van een packaging tool testen packaging tool inventariseren bronnen voor metadatering (docentenhandleidingen i-care) formeren metadateringsteam (domeindeskundigen) casussen beschrijven en metadateren casusbeschrijvingen en metadata packagen met packaging tool valideren content packages walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

14 Projectplan Boeiende Bindingen v / IMS content packages vaardigheidslessen Productnaam: Content packages vaardigheidslessen Productnummer: 7. Zie hierboven De content packages bestaan uit een lesbeschrijving (HThiemeMeulenhoffL-document) en metadata (conform Contentzoekprofiel BVE, met specifieke vocabulaires in 9.1 Classificatiesystemen), ingepakt in IMS Content packages. Vaardigheidslessen Codename Future Specificatie IMS Content Packaging Toepassingsprofiel Contentzoekprofiel BVE n XML-documenten Geeske Steeneken Content packages moeten voldoen aan: Packages: specificatie IMS Content Packaging Metadata: Contentzoekprofiel BVE Technische test (compliance) door Kennisnet deskresearch specificatie IMS Content Packaging (v1.1.4) identificeren benodigde classificatiesystemen voor hoofdstuk 9.1 van het Contentzoekprofiel BVE (v1.0.2) ontwerpen gecontroleerde vocabulaires voor deze classificatiesystemen modelleren structuur vaardighedenlessen (in een XML-schema) ontwerpen vaardighedenlessen- en metadateringstool (op basis van XML-schema vaardigheidslessen en Contentzoekprofiel BVE) testen selecteren of bouwen van een packaging tool testen packaging tool inventariseren bronnen voor metadatering formeren metadateringsteam (domeindeskundigen) vaardighedenlessen beschrijven en metadateren vaardighedenlessenbeschrijvingen en metadata packagen met packaging tool valideren content packages walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

15 Projectplan Boeiende Bindingen v / IMS content packages eigen content van ROC West-Brabant (optioneel) Productnaam: Content packages eigen content ROC West-Brabant (optioneel) Productnummer: 8. Arrangeerbaar maken van eigen content van ROC West-Brabant in de zoek- en arrangeeromgeving De content packages bestaan uit eigen documenten van ROC West-Brabant en metadata (conform Contentzoekprofiel BVE, met specifieke vocabulaires in 9.1 Classificatiesystemen), ingepakt in IMS Content packages. eigen documenten ROC West-Brabant Specificatie IMS Content Packaging Toepassingsprofiel Contentzoekprofiel BVE Conform specs Codename Future Hosting via Codename Future Cees Siemons Minmaal digitaal format Testen via Codename Future Overleg met programma-verantwoordelijken binnen de opleiding Inventarisatie van aanwezig materiaal Toetsing op bruikbaarheid in relatie tot projectdoelen Overleg technische specialisten Codename Future Onderzoek naar hostingmogelijkheden walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

16 Projectplan Boeiende Bindingen v / Webserver voor metadata-harvester (optioneel) Productnaam: Metadata-server (optioneel) Productnummer: 9. Beschikbaar stellen van metadata van de content packages aan de metadata-harvester van Kennisnet De metadata van de content packages (casussen en vaardigheidslessen) worden verzameld en op een webserver geplaatst. Deze is toegankelijk voor de metadata-harvester van Kennisnet op basis van het OAIprotocol voor metadata-harvesting (OAI-PMH). content packages Contentzoekprofiel BVE OAI-PMH specificatie Webserver (MySQL en PHP) met SOAP-interface Jacob Molenaar bevat alle metadata van de content packages van Codename Future en ThiemeMeulenhoff OAI-PMH compliant technische acceptatietest i.s.m. Kennisnet deskresearch Open Archives Protocol For Metadata Harvesting (OAI-PMH v2.0) overleg met Kennisnet over concept metadata-harvester ontwerpen webserver voor metadata (Access/MySQL, PHP, XML, XSLT, SOAP) bouwen metadata-webserver in DMZ ThiemeMeulenhoff testen metadata-webserver importeren metadata van content packages van Codename Future, ThiemeMeulenhoff en ROC West-Brabant (optioneel) in webserver publiceren metadata opzetten en testen interoperabiliteit met metadata-harvester van Kennisnet

17 Projectplan Boeiende Bindingen v / Casussen i-care Productnaam: Casussen i-care Productnummer: 10. Deelnemers kunnen online werken met de casussen Het gaat om bijna 100 casussen die online, op het locale netwerk of op cd-rom worden gehost (afhankelijk van uitkomst test bandbreedte, resultaat 1 van dit project) en een via het internet toegankelijke centrale server voor dataopslag. Casussenapplicatie op cd-rom i-care (vervaardigd met ontwikkelomgeving Content-e) ThiemeMeulenhoff Datahub Casussen: HTML-schermen met Java-scripting Datahub: n.v.t. Jacob Molenaar formuleren functionele en technische specificaties online casussen-omgeving (Content-E) ontwerpen linking-mechanisme (vanuit de casusbeschrijving naar de casus) bouwen nieuwe publicatie in Content-E (inclusief koppeling met ThiemeMeulenhoff Datahub) testen nieuwe publicatie in Content-E (inclusief koppeling met ThiemeMeulenhoff Datahub) publiceren casussen formuleren functionele en technische specificaties van de hosting van de casussen opzetten van een webserver voor de casussen (bij Turpin Vision, Eindhoven) testen webserver (inclusief connectiviteit met netwerk ROC West-Brabant) walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren Ondersteunende documenten bij de casussen Productnaam: Ondersteunende documenten bij casussen Productnummer: 11. Studenten kunnen werken met de casussen Het gaat om enkele duizenden ondersteunende documenten (checklists, handelingsschema s, fomulieren, etc.) veelal in Word- of PDF-formaat. Documentenservice i-care (online database) Word- en PDF-documenten Jacob Molenaar Volledige beschikbaarheid Snelle beschikbaarheid Technische acceptatietest Gebruikerstest tijdens experiment

18 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Deze systeemcomponent is al volledig beschikbaar. Resterende activiteiten: walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren Reader-service Productnaam: Reader-service Productnummer: 12. Studenten kunnen werken met de casussen. De reader-service bestaat uit een online database met enkele duizenden lemmata waarin alle voor het uitwerken van de casussen benodigde Zorg-theorie staat. Folio-uitgaven i-care Een online database (MySQL, PHP), doorzoekbaar op trefwoord en full text, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om een eigen selectie van lemmata te maken en deze in de vorm van een superieur opgemaakte pdf geleverd te krijgen. Jacob Molenaar Volledigheid database Goede doorzoekbaarheid voor deelnemers (trefwoord en full text) Snelheid productie en grafische kwaliteit readers (pdf s) Technische acceptatietest Gebruikerstest tijdens experiment formuleren functionele specificaties reader-service (selectiemogelijkheden) valideren functionele specificaties bij docenten ROC West-Brabant ontwerpen datamodel database (XML-schema) bouwen online theoriedatabase (Access/MySQL, PHP, XML, XSLT, SOAP) in DMZ ThiemeMeulenhoff testen online theoriedatabase ontwerpen stylesheet voor readers (pdf) inrichten webserver voor automatische opmaak en delivery van readers (op basis van ConTeXt) in DMZ van ThiemeMeulenhoff testen webserver voor automatische opmaak en delivery (inclusief interoperabiliteit met online theoriedatabase) converteren en importeren (XSLT) theorie van i-care in online theoriedatabase walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

19 Projectplan Boeiende Bindingen v / Vaardigheidslessen Productnaam: Vaardigheidslessen Productnummer: 13. Deelnemers kunnen aansluitend op het materiaal van i- care werken aan vaardigheden door middel van vaardighedenlessen Online database waar XML-documenten beschikbaar zijn. De hoeveelheid is afhankelijk van de vraag. De dataopslag gebeurd ook online. Vaardighedenlessen Codename Future Eventueel materiaal i-care XML-documenten Geeske Steeneken Aansluiten op de vraag en behoefte van docenten en deelnemers. Aansluiten op de cases van i-care Testen doelgroep Nav de inventarisatie bij docenten aanvullende lessenthema s omschrijven Lessen schrijven Lessen digitaliseren Zie verder Eigen content ROC West-Brabant (optioneel) Productnaam: Eigen content ROC West-Brabant (optioneel) Productnummer: 14. Onderzoek in hoeverre in eigen beheer ontwikkelde en/of op het ROC reeds aanwezige content toegankelijk is te maken via de in dit project ontwikkelde systematiek Bepalen van relevante, in eigen beheer ontwikkelde en/of op het ROC reeds aanwezige content. Documenten van Opleiding Zorg en Welzijn Conform specs Codename Future Hosting via Codename Future Cees Siemons Minmaal digitaal format Testen via Codename Future Overleg met programma-verantwoordelijken binnen de opleiding Inventarisatie van aanwezig materiaal Toetsing op bruikbaarheid in relatie tot projectdoelen Overleg technische specialisten Codename Future Onderzoek naar hostingmogelijkheden walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

20 Projectplan Boeiende Bindingen v / Minimal sign-on Productnaam: Minimal sign-on Productnummer: 15. Optimaal gebruikersgemak Gebruikers hoeven zo min mogelijk in te loggen op de verschillende contentbronnen en diensten van het te ontwikkelen systeem Sharepoint Portal Class Server Zoek- en arrangeeromgeving Casussen Ondersteunende documenten Reader-service n.v.t. Jacob Molenaar 1 x inloggen is ideaal, 2 x is acceptabel, 3 x is discutabel, 4 x is onacceptabel in ieder geval één inlognaam/wachtwoord Technische acceptatietest Technische inventarisatie authenticatie-infrastructuur ROC West-Brabant (Active Directory, DMZ, etc.) Functionele en technische inventarisatie autorisatiemechanismen van Codename Future en ThiemeMeulenhoff Formuleren datamodel voor te delen authenticatie- en autorisatiegegevens van gebruikers (tussen ROC West-Brabant, Codename Future en ThM) Juridische en technische afspraken maken over privacy-bescherming van authenticatie- en autorisatiegegevens Ontwerpen authenticatie- en autorisatiekoppelingen tussen Active Directory ROC-West-Brabant enerzijds en autorisatiemechanismen Codename Future en ThiemeMeulenhoff anderzijds (koppelingsmodules in alle componenten van het BB-systeem) Bouwen authenticatie- en autorisatiekoppelingen (door de drie partijen) Testen authenticatie- en autorisatiekoppelingen (in onderlinge samenhang) walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

21 Projectplan Boeiende Bindingen v / Architectuurmodel Productnaam: Architectuurmodel Productnummer: 16. Externen een goed inzicht geven in de gerealiseerde functionele en technische architectuur van het project Het architectuurmodel bestaat uit een functioneel en een technisch overzicht van de verschillende componenten van de architectuur en hun onderlinge functionele en technische relaties, met een uitgebreide toelichting (o.a. evaluatie van alle systeemcomponenten op een aantal criteria: betrouwbaarheid, schaalbaarheid, beheerslast, etc.). Er zullen gedurende de looptijd van het project diverse versies van de architectuur ontstaan, eerst een ontwerp, daarna bijgestelde versies op basis van de projectrealisatie. Diverse werktekeningen uit het project Een rapport in pdf-formaat, maximaal 20 pagina s Jacob Molenaar Volledigheid ICT-architectonische kwaliteit Toepasbaarheid Leesbaarheid Meelezen door experts van Kennisnet opstellen functionele architectuur en grafisch weergeven hiervan opstellen logische architectuur en grafisch weergeven hiervan opstellen technische architectuur en grafisch weergeven hiervan reviseren van de drie architecturen in opeenvolgende versies: o initieel ontworpen architectuur o architectuur na realisatie (tijdens walk trough-test) o architectuur na afloop experiment, met suggesties voor wijzigingen op basis van de evaluatie rapporteren

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Auteur(s) : ALHC van der Staak Versienummer : 1.0 (7 juni 2006) 2005 Kennisnet.nl Definitief projectplan

Nadere informatie

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005

Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Ruud de Moor Centrum Jaarrapportage 2005 Voorwoord In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inhoudelijke vorderingen van de projecten van het Ruud de Moor Centrum in het jaar 2005. Voor elk project

Nadere informatie

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort

E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort E-DEPOT 2004 DOEN! Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Het doel 3 2 Projectontwerp 3 A. Producten en resultaten 3 B. Besturing van het project 4 C. Het veranderingsproces 4 3 Projectinhoud

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden

Werkprogramma 2006 zij-instroom. Ruud de Moor Centrum. voor professionalisering van onderwijsgevenden Werkprogramma 2006 zij-instroom Ruud de Moor Centrum voor professionalisering van onderwijsgevenden Heerlen, 29 november 2005 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Nederland Inhoudsopgave Inleiding: hoofdlijnen

Nadere informatie

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011

Startdocument. Project Rode Loper Studielink. versie 0.4. 28 februari 2011 Startdocument Project Rode Loper Studielink versie 0.4 28 februari 2011 Studielink, 2011 afdeling: datum: versie: Project- en Interim Management 28 februari 2011 JDR/0.2 20101129-1-0.4 (concept) Studielink,

Nadere informatie

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Ver-kennen van Competenties

Ver-kennen van Competenties Project Nummer: Projectnaam: NL-2004/EQE/0035 Ver-kennen van Competenties Produkt type: Bijlagen bij rapport Produkt nummer: Contractuele datum van oplevering: Titel van produkt: Bijlage bij Rapport Instrumenten

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

Het Werkt eportfolio Evaluatierapport

Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Het Werkt eportfolio Evaluatierapport Auteurs Kenteq Synergetics : Dries Pruis : Theo Hensen Versie Datum : 1.0 : 14 november 2008 Project van Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond en innovatie

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren Eindrapportage Projecten programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether Eindrapportage projectperiode 1 maart 2011 tot 1 mei 2013 Penvoerder: Universiteit Maastricht Projectleider: Jeroen Donkers

Nadere informatie

Handreiking OTO Portfolio

Handreiking OTO Portfolio Handreiking OTO Portfolio Handreiking voor aanschaf en (her)oriëntatie OTO portfolio-omgeving Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming van de

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi

Learning Tomorrow. Plan van Aanpak Programma Omschrijving. 22 januari 2013. Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Learning Tomorrow Plan van Aanpak Programma Omschrijving 22 januari 2013 22 januari 2013 Redactie: Maarten van der Burg en Ria Jacobi Plan van Aanpak Programma Learning Tomorrow dd 22 januari 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2

Projectplan. Implementatie Projectmanagement systeem. Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Projectplan Implementatie Projectmanagement systeem Jaap Kooman MBA 8 januari 2010 webversie A.2-2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING 3 2. PROJECTAFBAKENING 4 2.1. PROBLEEMSTELLING 4 2.2. DOELSTELLING PROJECT

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs

ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs ELTON: Electronische leeromgeving voor luister- en spreekvaardigheid in het Hoger Onderwijs Projectaanvraag SURF Educatiefonds Maart 2000 Universiteit van Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Universiteit

Nadere informatie

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan Exploitatieplan Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten Auteur(s) : NijghVerlsuys Versienummer : d ( 1 december 2006) 0.2 (14 februari 2007) De uitvoering en realisatie

Nadere informatie