Projectplan Boeiende Bindingen. Geeske Steeneken Cees Siemons Jacob Molenaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Boeiende Bindingen. Geeske Steeneken Cees Siemons Jacob Molenaar"

Transcriptie

1 Projectplan Boeiende Bindingen Geeske Steeneken Cees Siemons Jacob Molenaar Versie april 2005

2 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis Revisies Goedkeuring 2 1 Inleiding van dit document groep van dit document Gebruikte bronnen 3 2 Projectinhoud Huidige situatie en aanleiding stellingen Resultaten Afbakening Randvoorwaarden en uitgangspunten Projectresultaten en activiteiten Planning 23 3 Organisatie, kwaliteit en begroting Organisatie Informatie en communicatie Kwaliteitsbeheersing Begroting 26

3 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 0 Documentgeschiedenis 0.1 Revisies Onderstaande tabel beschrijft de geschiedenis van dit document. 0Tabel 0.1 Revisies Versie Datum Omschrijving februari 2005 eerste opzet door Geeske maart 2005 aanvullingen door Jacob maart 2005 Aanvullingen en wijzigingen uit projectteamoverleg maart 2005 Aanvullingen en wijzigingen uit projectteamoverleg maart 2005 Word-probleem opgelost in document april 2005 Kleine tekstuele correcties april 2005 laatste aanvullingen en wijzigingen uit projectteamoverleg april 2005 laatste opmerkingen van Nico Verbeij verwerkt 0.2 Goedkeuring Dit document vereist de goedkeuring van de projectleider en de opdrachtgever. Tabel 0.2 Goedkeuring Naam Functie Versie Datum Paraaf Jan broeken projectleider april 2005 Anja Wassing opdrachtgever april 2005

4 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 1 Inleiding 1.1 van dit document Het doel van dit document is het formuleren van duidelijke, haalbare projectdoelen en een heldere projectorganisatie en de communicatie hierover met betrokkenen bij dit project. 1.2 groep van dit document Opdrachtgever (College van Bestuur ROC West-Brabant), subsidieverstrekker (Kennisnet), projectleiding en werkgroepen zoals verderop in dit plan beschreven. 1.3 Gebruikte bronnen Tabel 1.3 Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Versie Datum Projectaanvraag ROC West-Brabant, december 2004 Boeiende bindingen Codename Future, ThiemeMeulenhoff Contentzoekprofiel BVE Kennisnet juni 2004

5 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 2 Projectinhoud 2.1 Huidige situatie en aanleiding In dit project werken twee belangrijke partners in de educatieve contentketen samen: contentaanbieders (Codename Future en ThiemeMeulenhoff) contentgebruikers (ROC West-Brabant). Deze partijen hebben elk hun eigen aanleiding om aan dit project te beginnen. ROC West Brabant heeft als eerste prioriteit het vullen met content van haar Portal. Daarnaast is de authenticatie en autorisatie van de docenten, management en deelnemers van belang. Sinds 1 oktober 2004 kan iedere betrokkenen van ROC West Brabant inloggen in de portal en gebruik maken van de beschikbare diensten. Het resultaat is dat binnen de portal de verschillende systemen geïntegreerd worden aangeboden. De laatste ontwikkeling is het digitale portfolio (competentiedossier). Momenteel is de implementatie van Class Server in pilotfase en wil men via digitale leermaterialen de betrokkenheid bij de Elektronische leeromgeving verhogen. Trainingen van docenten en management vinden plaats in de verschillende vestigingen van het ROC West Brabant. De implementatie van Class Server wordt ondersteund door Microsoft en de implementatie van de content wordt in samenwerking met deelnemende partners georganiseerd. Momenteel is dit laatste echter nog niet echt van de grond gekomen. Kortom, de huidige situatie is dat ROC West Brabant nog onvoldoende content tot haar beschikking heeft. De contentleveranciers die in dit project participeren, werken aan concepten voor het aanbieden van webbased leeromgevingen (Codename Future: vaardigheidslessen, stappenplannen; ThiemeMeulenhoff: Zorg-methode i-care) die als component in portalomgevingen of in elektronische leeromgevingen opgenomen kunnen worden. Ook werken ze aan het aanbieden van kleine webbased contentmodules (leerobjecten). Het gaat dan om de technologische aspecten daarvan, inclusief het gebruik van standaarden zoals IMS of het Contentzoekprofiel BVE, maar ook om de commerciële kant (businessmodel). Het project moet hen helpen aan robuuste technologische concepten en businessmodellen voor de succesvolle ontwikkeling van webbased content voor het Nederlandse (beroeps)onderwijs. 2.2 stellingen In dit project wordt een proof of concept geleverd van een complete cyclus van e-learning binnen het Zorg-onderwijs op ROC West-Brabant 1. Deze cyclus ziet er als volgt uit: 1. Docent krijgt in de eigen portal-omgeving een overzicht van competenties die deelnemers kunnen verwerven op basis van via de portal ontsloten digitaal onderwijsmateriaal (vaardigheidslessen van Codename Future, casussen van ThiemeMeulenhoff (i-care) en eigen materiaal van het ROC zelf (optioneel). 2. Docent en deelnemer kunnen in een interactieve leeromgeving (de Codename Future Zoek- en arrangeeromgeving) die op basis van een door Codename Future ontwikkelde methodologie (dossiers, lesdossiers, stappenplannen) wordt ontwikkeld, een arrangement (leerroute) maken van (vaardigheden)opdrachten en competentiegerichte casussen. 3. Deelnemers kunnen vanuit de portal (eigen startpagina) werken aan de arrangementen en krijgen via single sign-on toegang tot alle benodigde contentbronnen. 4. Prestaties van de deelnemers (werkstukken, uitgewerkte casussen, etc.) worden vastgelegd in een dossier of portfolio en zijn raadpleeg- en beoordeelbaar voor de docent. Dit dossier of portfolio is een separate omgeving en zal niet geïntegreerd binnen Class Server beschikbaar zijn. Bij deze verschillende elementen van de proof of concept horen nog de volgende flankerende doelstellingen: 5. Volledige implementatie van portal-technologie (Sharepoint, Class Server), authenticatie, autorisatie en single sign-on (LDAP of Active Directory) 6. Vrije stroom van content en informatie over content realiseren binnen het systeem op basis van standaarden (o.a. IMS Content packaging, Contentzoekprofiel BVE en OAI-PMH) 1 Indien haalbaar uit te breiden naar het Vitalis College (Baronie College).

6 Projectplan Boeiende Bindingen v / Met aanbieders en afnemer concept businessmodel ontwikkelen voor gebruik en exploitatie van leerobjecten (in casu content packages met casussen van i-care en vaardigheidslessen van Codename Future) en ondersteunende content. 2.3 Resultaten In dit project wordt op basis van scenario 2 (docent als arrangeur) een digitale webbased contentketen ontwikkeld voor docenten/deelnemers waarbij docenten met hun eigen authenticatie en autorisatie arrangementen kunnen ontwikkelen langs simpele formats. Er worden databases van verschillende aanbieders gerealiseerd die beheersbaar, onderhoudbaar en doorzoekbaar zijn. Ook deelnemers hebben een single-sign on mogelijkheid en hebben hun eigen startpagina gerealiseerdde te ontwikkelen architectuur zal het mogelijk maken dat in een later stadium deelnemers zelf arrangementen samenstellen. Binnen de formats is voor deelnemers specifiek aandacht voor motiverende elementen zoals, kunnen kiezen, zelfstandig werken, samenwerken, kunnen construeren. Authenticatie Portal ROC West Brabant communicati e Organisati e (oa Informati e presentatie Eigen startpagina Workspace Werkboek (zoeken vinden etc) CNF Stappenplan Kennisnet Google Thieme Meulenhoff CNF Vaardigheden cases In het leerproces van de deelnemer wordt het competentiegericht leren als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat verschillende leerroutes ontstaan en er op een andere manier getoetst zal worden. De functie van docent wordt vervangen door de opleider die tijdens dit leerproces verschillende rollen kan vervullen. 2.4 Afbakening In dit project worden in ieder geval vier contentbronnen ontsloten: 1. casussen van i-care van ThiemeMeulenhoff 2. ondersteunende documenten bij de casussen 3. ondersteunende theorie bij de casussen 4. vaardigheidslessen van Codename Future. Eén contentbron is optioneel en wordt alleen ontsloten indien praktisch haalbaar: 5. eigen Zorg-content van ROC West-Brabant (bijvoorbeeld proeven van bekwaamheid).

7 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Het project heeft betrekking op het Zorg-onderwijs in de unit Dienstverlening (Kellebeek College, locatie Kadeplein) van ROC West-Brabant: kwalificatieniveau 3 (verzorgende) en 4 (verpleegkundige) studiejaar 1 en 2 ongeveer 60 deelnemers ongeveer 4 docenten. 2.5 Randvoorwaarden en uitgangspunten In deze paragaaf worden randvoorwaarden en uitgangspunten besproken. Randvoorwaarden zijn eisen waaraan te allen tijde voldaan dient te worden. Het niet voldoen aan randvoorwaarden heeft direct invloed op de doorlooptijd van het project en/of de projectfasen. Uitgangspunten zijn aannames die gedaan zijn met betrekking tot de voorzieningen, afspraken, organisatie en techniek. Indien hieraan niet wordt voldaan, ontstaat het risico dat niet voldaan kan worden aan (een of meer van) de gewenste eisen met betrekking tot budget, scope, kwaliteit of doorlooptijd van het project Randvoorwaarden Dit project kent de volgende randvoorwaarden: Tijdige beschikbaarheid van de Sharepoint- en Class Server-infrastructuur op ROC West- Brabant (voor docenten en deelnemers, op de werkplek en thuis) Voldoende bandbreedte van de internet- en netwerkverbindingen van ROC West-Brabant voor het interactieve casusmateriaal (inclusief video). Uitwijkmogelijkheid: casussen op lokaal netwerk of cd-rom Tijdige beschikbaarheid van de functionaliteiten voor zoeken, vinden en arrangeren van content op basis van webparts-technologie (.Net, mogelijk geïntegreerd en aangeboden binnen de Codename Future Workspace). Tijdige beschikbaarheid van de content-componenten van ThiemeMeulenhoff Tijdige beschikbaarheid van voldoende docenten en deelnemers voor de daadwerkelijke uitvoering van het experiment Uitgangspunten Dit project kent de volgende uitgangspunten: het experiment vindt plaats in een onderwijskundige setting van competentiegericht Zorgonderwijs voor deze proof of concept geldt: the proof of the pudding is in the eating. De ervaringen van docenten en deelnemers zullen centraal staan bij de beoordeling van de resultaten van het project. Daarnaast zullen uiteraard ook de ervaringen van ICT-medewerkers van het ROC en de ervaringen van de contentleveranciers worden meegenomen bij alle technologische activiteiten staat interoperabiliteit voorop: de leeromgevingen en contentcomponenten moeten in principe ook in andere omgevingen dan Sharepoint en Class Server te gebruiken zijn. (Content)autorisatie vindt plaats op docentniveau: de docent verleent deelnemers toegang tot leeromgevingen en contentbronnen.

8 Projectplan Boeiende Bindingen v / Projectresultaten en activiteiten Het projectteam zorgt voor de realisatie van de volgende producten: 1. Een testrapport van beschikbare bandbreedte op relevante locaties van ROC West-Brabant (internet-uplink en netwerk) t.b.v. de online hosting van de content 2. Specificatie (programma van eisen) van de door de unit Dienstverlening (Kellebeek College) gewenste content en diensten 3. Een volledig ingerichte en werkende portal-omgeving op basis van Sharepoint en Class Server voor docenten en deelnemers van de opleiding Zorg van ROC West-Brabant 4. Een volledig ingerichte en werkende interactieve leeromgeving voor het arrangeren en gebruiken van leermaterialen 5. Trainingsdocumenten en handleidingen voor de portal-omgeving, de zoek- en arrangeeromgeving, de casussen van i-care en de vaardigheidslessen van Codename Future 6. Gemetadateerde IMS content packages voor de casussen van i-care 7. Gemetadateerde IMS content packages voor de vaardigheidslessen van Codename Future 8. Gemetadateerde IMS content packages van eigen content van ROC West-Brabant (optioneel) 9. Een voor de metadata-harvester van Kennisnet benaderbare server met daarop alle metadata van de contentpackages van Codename Future en ThiemeMeulenhoff (optioneel) 10. D.m.v. separate hosting toegankelijke casussen van i-care 11. D.m.v. separate hosting toegankelijke ondersteunende documenten bij de casussen 12. Reader-service waarmee deelnemers uit zelf readers (pdf-documenten) kunnen samenstellen uit een database met ondersteunende theorie bij de casussen 13. D.m.v. hosting toegankelijke vaardigheidslessen van Codename Future 14. D.m.v. hosting toegankelijke eigen content van ROC West-Brabant (optioneel) 15. Single sign-on (d.w.z. minimal sign-on, zo min mogelijk aanlogmomenten)op alle omgevingen en contentbronnen in het project 16. (Groeiend) architectuurmodel van alle componenten en interfaces in het te ontwikkelen systeem 17. Een evaluatierapport van de gebruikservaringen, de proof of concept, met alle elementen van het systeem 18. Een rapport met het businessmodel dat aanbieders en afnemer hebben ontwikkeld voor gebruik en exploitatie van de verschillende in het project ontwikkelde en gebruikte omgevingen en contentbronnen.

9 Projectplan Boeiende Bindingen v / Testrapport technische infrastructuur Productnaam: Testrapport Bandbreedte Productnummer: 1. Testen van de werkomgeving i.c. computerlokaal Kadeplein v.w.b. capaciteit van de bandbreedte van de internetverbinding.bandbreedte is vastgelegd. Snelheid dient acceptabel te zijn bij gelijktijdig downloaden door 5 personen. Opvragen van de capaciteit van de huidige verbinding. Testen van de performance van de verbinding middels inloggen via meerdere accounts op de voorziening van ThiemeMeulenhoff Feitelijke gegeven systeem/ en netwerkbeheer Worddocument met testgegevens Cees Siemons Rapport bevat: testgegevens en advies over oplossen van eventuele problemen m.b.t. bandbreedte Testen afspraak met syst.beheer locatie Kadeplein opvragen bandbreedte locatie Kadeplein workaround mogelijkheden inventariseren accounts bij ThiemeMeulenhoff opvragen praktijktest op locatie rapportage aan projectleider Specificatie (programma van eisen) content en diensten Productnaam: Programma van eisen content Productnummer: 2. Het materiaal van i-care en vaardighedenlessen te laten aansluiten op de behoefte en jaarplanning van docenten. Hieruit kunnen aanvullende vaardighedenlessen komen Terugkoppeling docenten(team) (bijeenkomst 2 en 3) i-care overzicht, Vaardighedenlessen overzicht, jaar planning (schooljaar ) docenten en competenies (te behalen) leerlingen Conferentie (bijeenkomst 1) met docenten(team) Word- en/of Excel-overzicht Geeske Steeneken De materialen moeten vervangend zijn voor huidig gebruikte materialen Geaccepteerd door docenten als bruikbaar Rapport bevat een overzicht van het programma van eisen

10 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Afspraak met betrokken docenten locatie Kadeplein Docenten weten wat het programma is vanaf schooljaar Overzicht materiaal ThiemeMeulenhoff Overzicht vaardighedenlessen Codename Future Gesprek tussen docenten ThiemeMeulenhoff en Codename Future over beschikbaar materiaal rapporteren Portal-omgeving Productnaam: Portal-omgeving Productnummer: 3. Inrichten van een functionele en operationele werkomgeving binnen de SPS Login op basis van s.s.o. community/omgeving met discussie, enquete, taakverdeling, aankondigingen en documentsharing. accounts aangemaakt Sharepoint en Class Server Teamsites in Sharepoint. Cees Siemons De nederlandstalige versie van CS 4.0 dient beschikbaar te zijn. minimaal simple-sign-on is mogelijk Test door eindgebruikers afspraak met technisch ontwikkelaar SP functioneel en technisch ontwerp aanleveren installatie CS t.b.v. Kadeplein accounts aanmaken technische specs doornemen met technisch specialisten ThiemeMeulenhoff, Codename Future en ROC West-Brabant walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

11 Projectplan Boeiende Bindingen v / Arrangeeromgeving Productnaam: Zoek- en arrangeeromgeving Productnummer: 4. Het samenstellen van leerarrangementen op basis van i-care en Vaardighedenlessen contentpackages i-care contentpackages Vaardighedenlessen eventuele eigen materiaal school arrangeertool hoofdfase i-care webparts (.Net) Geeske Steeneken Docenten kunnen op een gebruiksvriendelijke manier arrangementen maken en klaarzetten voor gebruikers Volledig doorlopen cyclus van productontwikkeling functionele acceptatietest (op basis van programma van eisen content en diensten technische acceptatietest Afspraak Codename Future, ThiemeMeulenhoff en ROC West-Brabant Functioneel ontwerp portal Functioneel ontwerp ThiemeMeulenhoff Functioneel ontwerp arrangeeromgeving Technisch ontwerp portal Technisch ontwerp ThiemeMeulenhoff Technisch ontwerp arrangeeromgeving α-prototype testen prototype β-prototype walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

12 Projectplan Boeiende Bindingen v / Trainingsdocumenten en handleidingen Productnaam: Trainingsdocumenten en handleidingen Productnummer: 5. Ondersteunende materialen geven bij gebruik van de content en het complete systeem. Complete handleidingen, niet alleen technisch maar ook inhoudelijk, onderwijskundig en praktisch. Handleiding i-care Handleiding vaardighedenlessen handleiding Handleiding Leerarrangementen (nog te maken) Handleiding Portal Word- en PDF-bestanden Geeske Steeneken Gebruikt kunnen worden door docent en deelnemers Testen docenten en deelnemers tijdens training Inventarisatie bestaande materialen Trainingshandleiding portal Trainingshandleiding i-care Trainingshandleiding Arrangeeromgeving Training portal Training i-care Training arrangeeromgeving Geven training

13 Projectplan Boeiende Bindingen v / IMS content packages casussen Productnaam: Content packages casussen Productnummer: 6. Arrangeerbaar maken van de casussen van i-care in de zoek- en arrangeeromgeving De content packages bestaan uit een casusbeschrijving (HTMl-document) en metadata (conform Contentzoekprofiel BVE, met specifieke vocabulaires in 9.1 Classificatiesystemen), ingepakt in IMS Content packages. Docentenhandleidingen i-care Specificatie IMS Content Packaging Toepassingsprofiel Contentzoekprofiel BVE Ongeveer 100 XML-documenten Jacob Molenaar Content packages moeten voldoen aan: Packages: specificatie IMS Content Packaging Metadata: Contentzoekprofiel BVE Technische test (compliance) door Kennisnet deskresearch specificatie IMS Content Packaging (v1.1.4) identificeren benodigde classificatiesystemen voor hoofdstuk 9.1 van het Contentzoekprofiel BVE (v1.0.2) ontwerpen gecontroleerde vocabulaires voor deze classificatiesystemen ontwerpen casusbeschrijvingen (inhoudelijk) modelleren structuur casusbeschrijvingen (in een XML-schema) ontwerpen casusbeschrijvings- en metadateringstool (op basis van XML-schema casusbeschrijvingen en Contentzoekprofiel BVE) ontwerpen casusbeschrijvings- en metadateringstool testen casusbeschrijvings- en metadateringstool selecteren of bouwen van een packaging tool testen packaging tool inventariseren bronnen voor metadatering (docentenhandleidingen i-care) formeren metadateringsteam (domeindeskundigen) casussen beschrijven en metadateren casusbeschrijvingen en metadata packagen met packaging tool valideren content packages walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

14 Projectplan Boeiende Bindingen v / IMS content packages vaardigheidslessen Productnaam: Content packages vaardigheidslessen Productnummer: 7. Zie hierboven De content packages bestaan uit een lesbeschrijving (HThiemeMeulenhoffL-document) en metadata (conform Contentzoekprofiel BVE, met specifieke vocabulaires in 9.1 Classificatiesystemen), ingepakt in IMS Content packages. Vaardigheidslessen Codename Future Specificatie IMS Content Packaging Toepassingsprofiel Contentzoekprofiel BVE n XML-documenten Geeske Steeneken Content packages moeten voldoen aan: Packages: specificatie IMS Content Packaging Metadata: Contentzoekprofiel BVE Technische test (compliance) door Kennisnet deskresearch specificatie IMS Content Packaging (v1.1.4) identificeren benodigde classificatiesystemen voor hoofdstuk 9.1 van het Contentzoekprofiel BVE (v1.0.2) ontwerpen gecontroleerde vocabulaires voor deze classificatiesystemen modelleren structuur vaardighedenlessen (in een XML-schema) ontwerpen vaardighedenlessen- en metadateringstool (op basis van XML-schema vaardigheidslessen en Contentzoekprofiel BVE) testen selecteren of bouwen van een packaging tool testen packaging tool inventariseren bronnen voor metadatering formeren metadateringsteam (domeindeskundigen) vaardighedenlessen beschrijven en metadateren vaardighedenlessenbeschrijvingen en metadata packagen met packaging tool valideren content packages walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

15 Projectplan Boeiende Bindingen v / IMS content packages eigen content van ROC West-Brabant (optioneel) Productnaam: Content packages eigen content ROC West-Brabant (optioneel) Productnummer: 8. Arrangeerbaar maken van eigen content van ROC West-Brabant in de zoek- en arrangeeromgeving De content packages bestaan uit eigen documenten van ROC West-Brabant en metadata (conform Contentzoekprofiel BVE, met specifieke vocabulaires in 9.1 Classificatiesystemen), ingepakt in IMS Content packages. eigen documenten ROC West-Brabant Specificatie IMS Content Packaging Toepassingsprofiel Contentzoekprofiel BVE Conform specs Codename Future Hosting via Codename Future Cees Siemons Minmaal digitaal format Testen via Codename Future Overleg met programma-verantwoordelijken binnen de opleiding Inventarisatie van aanwezig materiaal Toetsing op bruikbaarheid in relatie tot projectdoelen Overleg technische specialisten Codename Future Onderzoek naar hostingmogelijkheden walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

16 Projectplan Boeiende Bindingen v / Webserver voor metadata-harvester (optioneel) Productnaam: Metadata-server (optioneel) Productnummer: 9. Beschikbaar stellen van metadata van de content packages aan de metadata-harvester van Kennisnet De metadata van de content packages (casussen en vaardigheidslessen) worden verzameld en op een webserver geplaatst. Deze is toegankelijk voor de metadata-harvester van Kennisnet op basis van het OAIprotocol voor metadata-harvesting (OAI-PMH). content packages Contentzoekprofiel BVE OAI-PMH specificatie Webserver (MySQL en PHP) met SOAP-interface Jacob Molenaar bevat alle metadata van de content packages van Codename Future en ThiemeMeulenhoff OAI-PMH compliant technische acceptatietest i.s.m. Kennisnet deskresearch Open Archives Protocol For Metadata Harvesting (OAI-PMH v2.0) overleg met Kennisnet over concept metadata-harvester ontwerpen webserver voor metadata (Access/MySQL, PHP, XML, XSLT, SOAP) bouwen metadata-webserver in DMZ ThiemeMeulenhoff testen metadata-webserver importeren metadata van content packages van Codename Future, ThiemeMeulenhoff en ROC West-Brabant (optioneel) in webserver publiceren metadata opzetten en testen interoperabiliteit met metadata-harvester van Kennisnet

17 Projectplan Boeiende Bindingen v / Casussen i-care Productnaam: Casussen i-care Productnummer: 10. Deelnemers kunnen online werken met de casussen Het gaat om bijna 100 casussen die online, op het locale netwerk of op cd-rom worden gehost (afhankelijk van uitkomst test bandbreedte, resultaat 1 van dit project) en een via het internet toegankelijke centrale server voor dataopslag. Casussenapplicatie op cd-rom i-care (vervaardigd met ontwikkelomgeving Content-e) ThiemeMeulenhoff Datahub Casussen: HTML-schermen met Java-scripting Datahub: n.v.t. Jacob Molenaar formuleren functionele en technische specificaties online casussen-omgeving (Content-E) ontwerpen linking-mechanisme (vanuit de casusbeschrijving naar de casus) bouwen nieuwe publicatie in Content-E (inclusief koppeling met ThiemeMeulenhoff Datahub) testen nieuwe publicatie in Content-E (inclusief koppeling met ThiemeMeulenhoff Datahub) publiceren casussen formuleren functionele en technische specificaties van de hosting van de casussen opzetten van een webserver voor de casussen (bij Turpin Vision, Eindhoven) testen webserver (inclusief connectiviteit met netwerk ROC West-Brabant) walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren Ondersteunende documenten bij de casussen Productnaam: Ondersteunende documenten bij casussen Productnummer: 11. Studenten kunnen werken met de casussen Het gaat om enkele duizenden ondersteunende documenten (checklists, handelingsschema s, fomulieren, etc.) veelal in Word- of PDF-formaat. Documentenservice i-care (online database) Word- en PDF-documenten Jacob Molenaar Volledige beschikbaarheid Snelle beschikbaarheid Technische acceptatietest Gebruikerstest tijdens experiment

18 Projectplan Boeiende Bindingen v / 29 Deze systeemcomponent is al volledig beschikbaar. Resterende activiteiten: walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren Reader-service Productnaam: Reader-service Productnummer: 12. Studenten kunnen werken met de casussen. De reader-service bestaat uit een online database met enkele duizenden lemmata waarin alle voor het uitwerken van de casussen benodigde Zorg-theorie staat. Folio-uitgaven i-care Een online database (MySQL, PHP), doorzoekbaar op trefwoord en full text, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om een eigen selectie van lemmata te maken en deze in de vorm van een superieur opgemaakte pdf geleverd te krijgen. Jacob Molenaar Volledigheid database Goede doorzoekbaarheid voor deelnemers (trefwoord en full text) Snelheid productie en grafische kwaliteit readers (pdf s) Technische acceptatietest Gebruikerstest tijdens experiment formuleren functionele specificaties reader-service (selectiemogelijkheden) valideren functionele specificaties bij docenten ROC West-Brabant ontwerpen datamodel database (XML-schema) bouwen online theoriedatabase (Access/MySQL, PHP, XML, XSLT, SOAP) in DMZ ThiemeMeulenhoff testen online theoriedatabase ontwerpen stylesheet voor readers (pdf) inrichten webserver voor automatische opmaak en delivery van readers (op basis van ConTeXt) in DMZ van ThiemeMeulenhoff testen webserver voor automatische opmaak en delivery (inclusief interoperabiliteit met online theoriedatabase) converteren en importeren (XSLT) theorie van i-care in online theoriedatabase walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

19 Projectplan Boeiende Bindingen v / Vaardigheidslessen Productnaam: Vaardigheidslessen Productnummer: 13. Deelnemers kunnen aansluitend op het materiaal van i- care werken aan vaardigheden door middel van vaardighedenlessen Online database waar XML-documenten beschikbaar zijn. De hoeveelheid is afhankelijk van de vraag. De dataopslag gebeurd ook online. Vaardighedenlessen Codename Future Eventueel materiaal i-care XML-documenten Geeske Steeneken Aansluiten op de vraag en behoefte van docenten en deelnemers. Aansluiten op de cases van i-care Testen doelgroep Nav de inventarisatie bij docenten aanvullende lessenthema s omschrijven Lessen schrijven Lessen digitaliseren Zie verder Eigen content ROC West-Brabant (optioneel) Productnaam: Eigen content ROC West-Brabant (optioneel) Productnummer: 14. Onderzoek in hoeverre in eigen beheer ontwikkelde en/of op het ROC reeds aanwezige content toegankelijk is te maken via de in dit project ontwikkelde systematiek Bepalen van relevante, in eigen beheer ontwikkelde en/of op het ROC reeds aanwezige content. Documenten van Opleiding Zorg en Welzijn Conform specs Codename Future Hosting via Codename Future Cees Siemons Minmaal digitaal format Testen via Codename Future Overleg met programma-verantwoordelijken binnen de opleiding Inventarisatie van aanwezig materiaal Toetsing op bruikbaarheid in relatie tot projectdoelen Overleg technische specialisten Codename Future Onderzoek naar hostingmogelijkheden walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

20 Projectplan Boeiende Bindingen v / Minimal sign-on Productnaam: Minimal sign-on Productnummer: 15. Optimaal gebruikersgemak Gebruikers hoeven zo min mogelijk in te loggen op de verschillende contentbronnen en diensten van het te ontwikkelen systeem Sharepoint Portal Class Server Zoek- en arrangeeromgeving Casussen Ondersteunende documenten Reader-service n.v.t. Jacob Molenaar 1 x inloggen is ideaal, 2 x is acceptabel, 3 x is discutabel, 4 x is onacceptabel in ieder geval één inlognaam/wachtwoord Technische acceptatietest Technische inventarisatie authenticatie-infrastructuur ROC West-Brabant (Active Directory, DMZ, etc.) Functionele en technische inventarisatie autorisatiemechanismen van Codename Future en ThiemeMeulenhoff Formuleren datamodel voor te delen authenticatie- en autorisatiegegevens van gebruikers (tussen ROC West-Brabant, Codename Future en ThM) Juridische en technische afspraken maken over privacy-bescherming van authenticatie- en autorisatiegegevens Ontwerpen authenticatie- en autorisatiekoppelingen tussen Active Directory ROC-West-Brabant enerzijds en autorisatiemechanismen Codename Future en ThiemeMeulenhoff anderzijds (koppelingsmodules in alle componenten van het BB-systeem) Bouwen authenticatie- en autorisatiekoppelingen (door de drie partijen) Testen authenticatie- en autorisatiekoppelingen (in onderlinge samenhang) walk trough-test (finale technische praktijktest) rapporteren

21 Projectplan Boeiende Bindingen v / Architectuurmodel Productnaam: Architectuurmodel Productnummer: 16. Externen een goed inzicht geven in de gerealiseerde functionele en technische architectuur van het project Het architectuurmodel bestaat uit een functioneel en een technisch overzicht van de verschillende componenten van de architectuur en hun onderlinge functionele en technische relaties, met een uitgebreide toelichting (o.a. evaluatie van alle systeemcomponenten op een aantal criteria: betrouwbaarheid, schaalbaarheid, beheerslast, etc.). Er zullen gedurende de looptijd van het project diverse versies van de architectuur ontstaan, eerst een ontwerp, daarna bijgestelde versies op basis van de projectrealisatie. Diverse werktekeningen uit het project Een rapport in pdf-formaat, maximaal 20 pagina s Jacob Molenaar Volledigheid ICT-architectonische kwaliteit Toepasbaarheid Leesbaarheid Meelezen door experts van Kennisnet opstellen functionele architectuur en grafisch weergeven hiervan opstellen logische architectuur en grafisch weergeven hiervan opstellen technische architectuur en grafisch weergeven hiervan reviseren van de drie architecturen in opeenvolgende versies: o initieel ontworpen architectuur o architectuur na realisatie (tijdens walk trough-test) o architectuur na afloop experiment, met suggesties voor wijzigingen op basis van de evaluatie rapporteren

Boeiende Bindingen. Boeiende Bindingen Technische projectevaluatie. ROC West-Brabant, Codename Future, ThiemeMeulenhoff

Boeiende Bindingen. Boeiende Bindingen Technische projectevaluatie. ROC West-Brabant, Codename Future, ThiemeMeulenhoff Boeiende Bindingen Technische projectevaluatie ROC West-Brabant, Codename Future, ThiemeMeulenhoff Door: Rik Meijer, Software Engineer voor Codename Future Abstract: Dit document geeft een technisch overzicht

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Verslag van de gebruikerservaringen van het project Boeiende Bindingen

Verslag van de gebruikerservaringen van het project Boeiende Bindingen Verslag van de gebruikerservaringen van het project Boeiende Bindingen Roc West-Brabant ThiemeMeulenhoff Codename Future Kennisnet December 2005 Evaluatierapport Een evaluatierapport van de gebruikservaringen

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Initieel projectplan IECK VO Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Evaluatierapport Auteur(s) : ALHC van der Staak December 2006 2005 Kennisnet.nl

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Handleiding Workspace (basis) Codename Future

Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace (basis) Codename Future Handleiding Workspace Codename Future_Basis 1 Inhoudsopgave I. Inleiding... 3 II. Functionaliteitenoverzicht Workspace... 4 III. Leerlingen aan het werk...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database

Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Specificaties Front End voor de ONBETWIST Database Deliverable 2.2 Hans Cuypers en Jan Willem Knopper Inleiding Binnen ONBETWIST zal een organisatie opgezet worden die zorg draagt voor de standaardisatie

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan

Voorstel # ECC1501. Voorstel: #ECC1501. Email: info@socialelephant.nl Telefoon: +31(0)641101693 Auteur: Nico van der Zaan Voorstel # ECC1501 Inhoudsopgave OPDRACHTOMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN ONTWIKKELEN VAN EEN WEBSITE ONTWERP REALISEREN VAN HET ONTWERP PLAATSEN VAN DE DOOR EUROPEAN CREDIT CONTROL AANGELEVERDE CONTENT VERPLAATSEN

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008

Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project. versie 1.0 juni 2008 Strategie Applicatie integratie Open.Amsterdam project versie 1.0 juni 2008 Document informatie Versiebeheer Versie Datum Auteur Activiteiten 1.0 juni 2008 drs. E. Willemsen Initiële opzet Archivering

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Auteur(s) : AB-ZHW Ted Smits Versienummer : 1.2. januari 2008 Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Klikstart 4

Nadere informatie

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008) Eindrapport Getting Integrated 1.0 30-1-08 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Projectplan regeling e-portfolio

Projectplan regeling e-portfolio Projectplan regeling e-portfolio Auteur(s): Versienummer: Datum: A. Hageman/ V.J. Bouwers 2.1 06 december 2007 Titel projectplan: Vanaf je 10 e een doorlopende CV 2006 Kennisnet.nl Projectplan regeling

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0

CatchPlus Workspaces. Patricia Alkhoven. CatchPlus. Gert-Jan van Dijk. Target Media BV. Datum: 27 april - 2011. Versie: 1.0 CatchPlus Workspaces Tav: Auteur: Patricia Alkhoven CatchPlus Gert-Jan van Dijk Target Media BV Datum: 27 april - 2011 Versie: 1.0 1. Inleiding Achtergrond Onder de projectnaam Scratch4all is er een samenwerking

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 cw Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES

Het Nieuwe Werken. NGI presentatie 16 februari 2010. Richard Groothuis (NIEUWS) PUBLICEREN WERK PROCESSEN KENNIS/ INFORMATIE TEAMSITES Het Nieuwe Werken (NIEUWS) PUBLICEREN KENNIS/ INFORMATIE WERK PROCESSEN TEAMSITES DOCUMENTEN & DOSSIERS INSTANT MESSAGING AUDIO & VIDEO CONFERENCING MOBILITEIT TELEFOON NGI presentatie 16 februari 2010

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Uitgebreide implementatieondersteuning

Uitgebreide implementatieondersteuning Uitgebreide implementatieondersteuning Overstappen op een nieuw leermiddel of een digitaal concept brengt altijd enige onzekerheid met zich mee. Om deze onzekerheid te minimaliseren begeleidt ThiemeMeulenhoff

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen

VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen VAN DUIZEND BLOEMEN NAAR EEN HORTUS BOTANICUS Het Portaal 21 januari 2010 sambo~ict Coen Free Faraday van der Linden Maarten van den Dungen Missie-Visie Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan.

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Applicatieontwikkelaar Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege

Even voorstellen. Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision. Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Even voorstellen Martijn Kamsteeg Onderwijsleider / Deelprojectleider DsDo Albedacollege Peter Ran Operationeel Directeur Winvision Maaike Stam IT Strategy Consultant Winvision Waar gaan we het vandaag

Nadere informatie

Educatieve Contentcatalogus (ECC)

Educatieve Contentcatalogus (ECC) Educatieve Contentcatalogus (ECC) Handleiding vmbo Versie: 3.0 Handleiding ECC VMBO - update 4 oktober 2010 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 ECC en inloggen 4 3 Zoeken in de ECC 5 4 Functionaliteiten

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010

Plan van Aanpak. Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar Eindhoven & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Plan van Aanpak Overdracht financiële administratie van Valkenswaard naar & Opzet subsidieadministratie 11-11-2010 Project Regionaal Informatie Expertise Centrum Zuid-Oost Brabant Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING...

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten.

5. Vergaderfrequentie: vaste frequentie 1 x per maand gedurende 60 minuten. Inhoud Doel: Dit document beoogt het inzichtelijk maken van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot CRM op de Intensive Care/Medium Care (IC/MC) CRM Kerngroep 1. Voorzitter: senior

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016

Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Presentatie Doelgroepenvervoer Ronald de Haas, projectleider 5 januari 2016 Inhoud Context / terugblik Doelen en uitgangspunten Keuze regiemodel Proces en planning Verwervingsstrategie en bestek Specifieke

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen

Nadere informatie

EML is dead, long live Learning Design. Colin Tattersall, Peter Sloep Educational Technology Expertise Centre Open University of the Netherlands

EML is dead, long live Learning Design. Colin Tattersall, Peter Sloep Educational Technology Expertise Centre Open University of the Netherlands EML is dead, long live Learning Design Colin Tattersall, Peter Sloep Educational Technology Expertise Centre Open University of the Netherlands Overzicht - EML & Learning Design - IMS-LD en LCMS - Samenvatting

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Portaal Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie