Technisch lastenboek Raamoverkomst WCMS voor 4 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch lastenboek Raamoverkomst WCMS voor 4 jaar"

Transcriptie

1 Technisch lastenbek Raamverkmst WCMS vr 4 jaar Versin: V1.2 Issue date: 24 april 2007 Auteurs Anja Neels Michel Van den Bssche Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

2 Inhudstafel 1 Functinele situering van het WCMS Missie Website-anatmie Eenheid in lk & feel Meertaligheid Uitznderingswebsites Pagina-anatmie Algemeen Cnceptuele pdeling Bereikbaarheid van de infrmatie binnen website Dmeinnamen Navigatie Thematische navigatie en mdules Lket Kruisnavigatie Zekfunctinaliteit Publicatie en validatie Publicatieprces Syndicatie Publicatiedatum en -termijn Metadata / publicatiedata Validatieprces Infrmatie-lifecycle Statistische rapprtering Gede praktijken Website CMS Technische situering van het WCMS Tridin R5 als WCMS Basiscncepten Bestaande mgeving Tridinimplementatie Standaardpraktijken Pagina templates Schema s, cmpnenten en cmpnent templates Blueprinting Gebruikersdefinities Metadata publishing Uitbreiding van de standaardfunctinaliteiten Wrkflw Paginavalidatie Cntenteditr light Syndicatie Search...24 Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

3 2.4 Kppelingen Cntent publiceren vanuit de backffice Frmulierdefinities publiceren vanuit de backffice Input uit webfrmulieren naar de backffice sturen Prvinciale prductencatalgus (PPC) Lgische architectuur Infrastructuur Inhud van de pdracht Aan de ene kant vr inhudelijke en functinele supprt Aan de andere kant vr technische ndersteuning Selectiecriteria Gunningscriteria...32 Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

4 1 Functinele situering van het WCMS Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

5 1.1 Missie De prvincie Antwerpen gebruikt haar website als kanaal vr : bestuurlijke infrmatie infrmatie ver alle dmeinen waarp de prvincie actief is interactie met externe partijen via een elektrnisch lket, met integratie naar de backffice Belangrijkste delstelling van de prvinciale website is alle prducten en diensten van de prvincie p een lgische en laagdrempelige manier ter beschikking stellen van het delpubliek. Stakehlders zijn: de bezeker 1 van de website de aanbieder van infrmatie de cmmunicatiedienst de dienst ICT 1 Iedereen die publieke infrmatie van de prvincie wil bekmen en die gebruik wil maken van haar dienstverlening. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

6 1.2 Website-anatmie Alle infrmatie wrdt aangebden nder één website : De inhud van de website wrdt pgeslagen in een centrale repsitry, namelijk het Tridin cntent management systeem. Dit heeft een aantal vrdelen : Eenvud in nderhud en herstelling bij technische prblemen. Omdat alle infrmatie in één systeem zit, kan bij een technisch prbleem het systeem p een eenvudige manier terug wrden pgezet. Dit zrgt vr een verhgde respnsiviteit bij prblemen. Eenvud vr de redactieleden. Schaalvrdelen : drdat iedereen dezelfde technische basis gebruikt, treden schaalvrdelen p en wrden functinaliteiten ver de verschillende secties hergebruikt. Onderhudbaarheid en gebruiksgemak: alle aanbieders van infrmatie veren hun infrmatie in via een webinterface Eenheid in lk & feel De hele website heeft een cnsistente lk and feel. Hiermee verstevigt de prvincie haar merkidentiteit p het web. De redacteurs kunnen een keuze maken uit een beperkt aantal templates, afhankelijk van het srt van infrmatie dat zij p de website willen plaatsen De lk and feel staat echter vast en is nwijzigbaar. Er is evenwel de mgelijkheid m per (sub)thema een ander gevel f feel te creëren dr het wijzigen van de banner bvenaan de pagina. Hiermee kan het ver te brengen gevel thematisch gecntextualiseerd wrden. Daarnaast laat het gebruik van grafische elementen binnen de inhudelijke pagina s vldende ruimte m ng eigen accenten te leggen Meertaligheid De website is hfdzakelijk eentalig, maar ndersteunt wel meertalige delen. Er wrden beperkte intrducties vrzien wrden in het Frans, het Duits en het Engels. Op deze pagina s wrdt een intrductie gegeven van de prvincie met een verzicht van de infrmatie p de website die in andere talen beschikbaar is. De structuur van anderstalige pagina s verschilt van de standaardlk. Z is de navigatie minimaal en gericht p de beschikbare infrmatie in die taal. Tch vrmen de anderstalige pagina s een cherent geheel met de rest van de site Uitznderingswebsites Twee websites, namelijk het Mdemuseum en het Ftmuseum, hebben een aparte lk and feel. Beide uitznderingswebsites zijn beschikbaar p het internet nder hun eigen dmeinnaam, namelijk en Onder de Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

7 URL en wrdt wel ng kerninfrmatie aangebden en er wrdt van daaruit verder verwezen naar de respectieve sites. Ok de uitznderingswebsites wrden p het platfrm van ICT gehst en maken gebruik van Tridin. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

8 1.3 Pagina-anatmie Algemeen De pagina-anatmie wrdt in het cntent management systeem (CMS) bewaakt dr het definiëren en pleggen van templates. Het grte vrdeel van deze templates is dat de cnsistentie drheen de website verhgt. De plaats van de infrmatie in de website is een belangrijk gegeven bij de keuze van een template. Ok de infrmatie zelf heeft haar invled p de keuze van een template Cnceptuele pdeling Algemeen gesprken zijn er drie panels in de pagina met daarin verschillende cmpnenten : Hfding : Mdulenavigatie : geeft p elke pagina tegang tt de hfdpagina van de mdule (bijvrbeeld: de hfdpagina nieuws geeft een verzicht van alle nieuwsberichten en laat te m per categrie te drzeken). Zekfunctinaliteit : bij een zekpdracht wrdt de hele website drzcht. De link geavanceerd zeken leidt naar de zekpagina met pties. Banner : in de hfding is een grafische zne beschikbaar waarin het lg van de prvincie verwerkt zit. Deze banner is visueel verschillend vr de hmepagina, de mdulepagina s, de themahmepagina s. Ok p subthemapagina s en diepere pagina s wrden vaak verschillende banners gebruikt. Thematische hfdnavigatie: leidt steeds naar de themahmepagina. Kruimelspr : duidt aan waar de gebruiker zich bevindt in de bmstructuur en geeft z een weg terug naar de bvenliggende niveaus k als de bezeker via een andere weg (interne f externe link, zekpdracht) gekmen is. Middenstuk, bestaande uit één f meerdere panels afhankelijk van de cncrete webpagina : Navigatiepanel (linkerklm) - Subnavigatie : deze zne bevat het navigatiemenu dat tegang geeft tt nderliggende pagina s. - Lket : deze navigatie is ged geïntegreerd nder de subnavigatie en geeft een direct verband met de rest van de pagina s in de bewuste sectie. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

9 - Kruisnavigatie : deze ptinele zne bevat links naar relevante andere pagina s binnen de site. Infrmatiepanel - Paginatitel - Inhudscmpnent : deze zne bevat de eigenlijke paginainhud. Die kan erg gevarieerd zijn: hypertekst (m.a.w. tekst met frmattering en eventueel k hyperlinks), beelden, animaties, applicatievelden en knppen. Deze ruimte kan k nieuwsberichten en in de kijker-items bevatten. Cntextueel infpanel (enkel bij drieklmmenlayut) : deze zne bevat één f meerdere blkken infrmatie uit de mdules. Vettekst : bevat een standaard vettekst met gebruikelijke vermeldingen. De pagina s wrden pgebuwd uit individuele buwstenen die in de pagina ingebracht wrden p de juiste plaats. Dit kunnen navigatie-, inhudelijke, data-, lay-ut f structurele cmpnenten zijn. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

10 1.4 Bereikbaarheid van de infrmatie binnen website Dmeinnamen De prvinciale website is te bereiken via de URL Het is echter eveneens mgelijk m via andere dmeinnamen specifieke infrmatie binnen de prvant-website te bereiken. Z leidt bijvrbeeld (via redirect) naar de sectie rnd het diamantmuseum binnen de prvant-website. De dmeinnamen van het Ftmuseum en het Mdemuseum refereren niet naar een sectie binnen de prvant-website, maar leiden naar een aparte website Navigatie Om vr zveel mgelijk bezekers een transparante en efficiënte navigatie aanbieden, zijn verschillende dimensies binnen de navigatie vrzien. Binnen de navigatie wrden drie grte blkken nderscheiden : Thematische navigatie Mdules Lket Daarnaast is het mgelijk m kruislinks en binnen tekstblkken inline links te leggen Thematische navigatie en mdules Om bezekers van de prvant-website p een z intuïtief mgelijke manier naar de gewenste infrmatie te leiden, is de thematische navigatie een geschikt hulpmiddel. Bij het pstellen van de navigatiestructuur werd gezrgd vr een evenwicht tussen beknptheid, duidelijkheid en eenduidigheid. De thema s zijn z gekzen dat ze begrijpelijk zijn vr alle lagen van de bevlking en dat er geen verlappingen zijn tussen de verschillende thema s. Naast de strikt thematische navigatie-items, werd eveneens bestuur tegevegd. Dit geeft een andere eerder rganisatrische tegang tt de infrmatie. Thema s geven de bezeker de kans m de infrmatie in de diepte uit te spitten : van algemeen naar specifiek naarmate men dieper in de navigatie kmt. Daarnaast bestaan er k vrmen van infrmatie ver de verschillende thema s heen die als één geheel kunnen wrden bekeken, bijvrbeeld nieuws. In de nieuwsmdule krijgt de bezeker het nieuws p een gecentraliseerde manier te zien, ngeacht de afkmst ervan. In de prvant-website zitten vlgende mdules : Kalender Nieuws Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

11 Publicaties Adressen Nieuwsbrieven/e-zines Reserveren en ntlenen Lket Bij zwel de thematische navigatie als bij de mdules krijgt elke eindgebruiker dezelfde inhud te zien als hij een bepaalde pagina prept. Sms is de specifieke situatie van de eindgebruiker echter van belang m hem relevante infrmatie te kunnen bieden. Daarnaast is er k sms interactie met de prvincie ndig alvrens de eindgebruiker gehlpen is. Bijvrbeeld bij het aanvragen van subsidies is het al dan niet krijgen van een bepaalde subsidie afhankelijk van de eindgebruiker. Hiervr is er interactie ndig met de prvincie. Deze lket-functinaliteit lpt eveneens ver de verschillende thema s heen, met als verschil (t..v. de mdules) dat het een interactief prces is. De eindgebruiker dient eerst infrmatie te geven alvrens de vr hem relevante infrmatie teruggegeven kan wrden f alvrens er een prces bij de prvincie kan starten. Mmenteel zijn de vlgende interactieve prcessen geïdentificeerd: Subsidies Vacatures Vragen en pmerkingen Het lket zal in de lp van de vlgende maanden en jaren stelselmatig verder uitgebuwd wrden Kruisnavigatie De thematische navigatie is zeer hiërarchisch pgesteld. De mdules en het lket zijn in feite vergaarbakken van infrmatie die ver de verschillende thema s heen verspreid zitten. Smmige infrmatie is relevant binnen verschillende (sub)thema's. Indien dit het geval is, wrdt de infrmatie nder het relevantste thema gepubliceerd en wrdt er naar gelinkt vanuit de andere thema s. Dit gebeurt via zgenaamde kruislinks. Op die manier blijft de website verzichtelijk, zwel in nderhud als in gebruik Zekfunctinaliteit De prvincie heeft gepteerd vr Fast als zekmtr binnen de website. De pzet van deze zekfunctinaliteit was slechts een eerste stap, het kmt er verder p aan m de zekresultaten te verfijnen. Dit betekent het pvlgen van de statistieken van de zekfunctinaliteit en het frmuleren van vrstellen tt verbetering en implementatie ervan. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

12 1.5 Publicatie en validatie Publicatieprces De deelnemers aan het cntentcreatie en publicatieprces zijn in te delen in drie categrieën: 1. Interne medewerkers - cmmunicatie: medewerkers van de cmmunicatiedienst cördineren de website valideren bepaalde zaken van andere grepen 2. Interne medewerkers departementeel: sleutelfiguren in eigen departement cördineren en bewaken hun eigen sectie valideren bepaalde zaken van hun eigen departement 3. Interne medewerkers - prvant: medewerkers prvincie grtste grep cntentbeheerders Gezien de hetergeniteit van deze grepen werden vereenvudigde cntent aanleveringsmechanismen vrzien vr bepaalde types infrmatie Syndicatie Infrmatie in deze mdules kan zeer dynamisch zijn en bij uitstek geschikt vr aggregatie en syndicatie. Vr de redactinele infrmatie is er geen nd aan aggregatie/syndicatie van/naar derden. Bij de inver van dit type infrmatie is zwel structuur, plaats als vrm belangrijk Publicatiedatum en -termijn Ingeven met publicatiedatum is vrzien m autmatische publicatie en depublicatie/archivering mgelijk te maken Metadata / publicatiedata Op niveau van de pagina zijn een aantal kenmerken (metadata) vrzien. Deze zijn z beperkt mgelijk gehuden en wrden waar mgelijk ingevuld dr het systeem. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

13 1.5.2 Validatieprces In de wrkflw van Tridin werden een beperkt aantal rllen gedefinieerd. Rechten: Departement Cmmunicatie Schrijven: Bewerken: Nakijken: Ja, binnen sectie Ja, binnen sectie Wrkflwgestuurd (vr cmmunicatie) Ja, veral Ja, veral Wrkflw-gestuurd Publiceren: Nee Ja, veral Archiveren: Ja, binnen sectie Ja, veral Deze verschillende rllen zijn in de praktijk aan verschillende gebruikers tegekend. Z zijn er auteurs, die cntent aanleveren, redacteurs, die cördinerend werken en verantwrdelijk zijn vr het nakijken en hfdredacteurs die zrgen vr de publicatie Infrmatie-lifecycle De levenscyclus van een cntentcmpnent en van een webpagina bevat vlgende stadia: Nieuw Gewijzigd Gepubliceerd Gearchiveerd Verwijderd Er is vastgelegd wanneer een cmpnent gearchiveerd kan wrden. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

14 1.6 Statistische rapprtering Om het gedrag van de eindgebruikers in detail te kunnen bekijken, is gepteerd vr Webtrends vr het genereren van webstatistieken. Die bieden erg waardevlle infrmatie ver de interesse van de gebruikers en mgelijke usability prblemen in de website. Webtrends creëert rapprten met algemene infrmatie ver het bezek aan de prvant-website als geheel, maar zmt k gedetailleerd in p de diverse secties in de site. Z kunnen bijvrbeeld de drput rates wrden gemeten bij het invullen van een frmulier p de site, kan er gemeten wrden wat het effect is van een bepaalde campagne en kan het gedrag van de bezekers die via een ggle-ad kmen in detail wrden gevlgd. Daarnaast kan men via klikpadanalyses te weten kmen he de gebruikers zich drheen de pagina s klikken. Dit geeft input vr een verdere verbetering van de navigatie en structuur van de site. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

15 1.7 Gede praktijken De prvant-website is pgebuwd vlgens nderstaande gede praktijken, die drgetrkken meten wrden in verdere aanpassingen Website De website met tegankelijk zijn vr alle brwsers (nieuwe brwsers, ude brwsers, tekstbrwsers, enzvrt...) p de diverse platfrms. De infrmatie met gestructureerd zijn zdat ze vldet aan de vereisten van het AnySurferPlus label. Gebruik van beschrijvende markup. Markup structuur en vrmgeving meten gescheiden wrden. Gebruik enkel CSS vr vrmgeving. De site met drzeksvriendelijk zijn. Client-side scripting mag geen belemmering zijn vr brwsers die geen javascript/vbscript ndersteunen. Client-side scripting mag enkel een ptinele waarde hebben, nit structurele lgica bevatten. CSS en javascript meten extern pgehaald wrden. Plaats geen stijlen in de (X)HTML cde. Plaats de markup elementen in vlgrde van belang. De website met te bedienen zijn via het tetsenbrd, alle infrmatie met m.a.w. p de juiste manier gestructureerd wrden in de markup. Gebruik het tabindex attribuut z weinig mgelijk. Gebruik geen achterhaalde markup elementen. Decratieve afbeeldingen meten zveel mgelijk in CSS geplaatst wrden. Infrmatieve afbeeldingen meten steeds vrzien zijn van een alternatieve tekst. Het alt attribuut mag nit gebruikt wrden als tltip. Alle afbeeldingen meten een alt attribuut hebben, maar met een lege string zijn indien een alternatieve tekst niet relevant is. Afbeeldingen meten steeds vrzien zijn van de crrecte width en height attributen. Gebruik HTML 4.01 f XHTML. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

16 XHTML met crrect gevalideerd kunnen wrden. Bij gebruik van HTML 4.01 met deze vlden aan de pmaakvrwaarden van XHTML. Plaats de juiste dctype declaraties. Backbuttn met steeds werkbaar zijn. Vrzie steeds een vluchtweg vr de gebruiker (zekptie, gerelateerde links, backbuttn), waardr hij steeds terug kan keren f een alternatief systeem ter beschikking heeft m alsng tt de gewenste infrmatie te kmen. Gebruik enkel pen standaarden m infrmatie aan te bieden f vrzie in een pen standaard als alternatief. Het gebruik van frames is niet tegelaten. Pagina s meten eenvudige en permanente URL s hebben (d.w.z. dat ze pgeslagen meten kunnen wrden als bladwijzer en bereikbaar zijn vr zekrbts). Navigatie mag nit dynamisch pgebuwd wrden p client-side. Navigatie met pgebuwd wrden met hiërarchische markup. Tabellen behren enkel gebruikt te wrden m relatinele infrmatie weer te geven en meten zveel mgelijk vermeden wrden in de vrmgeving. Tabellen meten pgebuwd wrden met mgelijke meta-infrmatie vr speciale brwsers. Frmulieren meten vlden aan de algemene usability vrwaarden en meten vldende uitleg en crrecte feedback bevatten. Cntrle van invulfrmulieren mag niet gebeuren met client-side scripting en futmeldingen meten duidelijk en cnsistent wrden weergegeven vr alle gebruikers. De pagina s meten snel kunnen laden, dus beperkt zijn in bestandsgrtte. De webpagina s meten kunnen wrden afgeprint. De website met vlgens de algemeen geldende usability vrwaarden pgebuwd wrden: Gebruiksvriendelijk en gestructureerd Cnsistent Esthetisch integer Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

17 1.7.2 CMS Het CMS met XHTML cmpatibele markup genereren. Het CMS mag geen verbdige en vr bepaalde brwsers strende cde genereren. Het CMS met gestructureerde markup genereren en mag nit vrmgeving bepalen in de markup. De CMS editr vr het inveren van teksten met werken p een minimum aan brwsers (IE 5.5+, Firefx 0.8+, Netscape 7+) p Windws en Macintsh. De CMS editr mag enkel tegelaten (beschreven) stylesheets gebruiken. Het resultaat van de CMS editr met XHTML cmpatibel zijn. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

18 2 Technische situering van het WCMS Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

19 2.1 Tridin R5 als WCMS Tridin R5 vrmt het centrale cntent management en publicatiesysteem vr de prvant-website Basiscncepten De pstelling van een Tridin aangestuurde website is steeds tweeledig: de cntent management mgeving: bestaande uit een Tridin server waarp de medewerkers tegang hebben en cntentcreatie en beheerstaken uitveren: Creatie van cntent cmpnenten. Creatie van webpagina s en plaatsing van cmpnenten p deze webpagina s. Beheer van de sitestructuur (en navigatiestructuur). Opvlging van wrkflw gerelateerde taken. Opzeken van cntent in de cntent database (de Tridin database). Let wel: het gaat hier niet m zekpdrachten die uitgeverd kunnen wrden p de gepubliceerde website. Publiceren van cntent en pagina s naar de website. Beheren van rllen en bijhrende rechten. Er staat één Tridin mgeving in prductie, die publiceert naar het prvant intranet en naar de prvant-website. Er is echter geen afhankelijkheid van de intranetapplicatie. De publicatiemgeving(en): de publicatiemgeving kan eender welke vrm van webserver zijn f database die in staat is m cntent p een bepaalde manier te tnen aan de lezer. Z zijn intranetsite en website twee ttaal verschillende mgevingen, terwijl ze wel allebei wrden geved vanuit de centrale cntent management mgeving (Tridin). Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

20 Figuur 1: cntent management mgeving t..v. publicatiemgevingen Bestaande mgeving De prductiemgeving zals die vandaag bij prvincie Antwerpen is pgezet is hierbven aangegeven. Verder zijn in gebruik bij prvant: een database server in develpment en in test mgeving Een intranet publicatie server in develpment en in test (= staging ) mgeving Een Tridin server in develpment mgeving De CMS gebruikers wrden beheerd vanuit Active Directry. Op dit mment draait Tridin versie 5.1 (Service Pack 4). De Tridin server draait p MS Windws 2000 en cnnecteert naar MS SQL Server 2000 SP3. De intranet site wrdt aangestuurd dr IIS5, en is pgebuwd uit HTML en ASP pagina s. De internet website wrdt gehst p een Tmcat mgeving in html en java. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

21 2.2 Tridinimplementatie De implementatie maakt gebruik van de standaard Tridinfunctinaliteiten. De uitznderingen f specificiteiten waarvr afgeweken werd van de gemiddelde Tridin praktijken wrden in dit hfdstuk verder tegelicht Standaardpraktijken Pagina templates Er wrdt gewerkt met een 8-tal pagina templates. Dit zijn er minder dan het aantal pagina types die gedefinieerd werden in de functinele analyse. Z verhinderen we dat editrs zich vergissen in de keuze van het crrecte template. Dit betekent dat de pagina templates parametriseerbaar zijn m meerdere types aan te kunnen Schema s, cmpnenten en cmpnent templates Gezien de mdulaire pbuw van de pagina s bevat een pagina meerdere cmpnenten. Deze cmpnenten kunnen dr de CMS-gebruiker manueel p pagina s wrden geplaatst binnen de vrziene richtlijnen en restricties. Op dit mment bestaan nder andere vlgende cntenttypes : Algemeen: vr algemene beschrijvende teksten Agenda (kalender) Nieuws Publicaties Adressen Vacatures Nieuwsbrieven/mailinglist Prm item Banner Illustratie Oplijstingen: vr de autmatische pbuw van plijstingen (bijvrbeeld alle Nieuws van het thema Wnen ). Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

22 Elk cntent type is gedefinieerd dr een W3C XML Schema Blueprinting De website in zijn ttaliteit zal niet parallel in meerdere talen wrden gepubliceerd. Smmige delen van de site hebben wel meerdere talen, die al dan niet vlledig parallel lpen. Meestal zal het gaan m afgeslankte bmstructuren Gebruikersdefinities Alle gebruikers (intern en extern) en hun rllen wrden beheerd in Active Directry. Een administratr beschikt ver vlgende functinaliteiten : Nieuwe gebruikers aanmaken, aanpassen, verwijderen Paswrden van gebruikers wijzigen Aanduiden welke cntenttypes ( mdules ) deze gebruikers mgen aanmaken Aanduiden in welke sectie ( thema ) van de website deze cntenttypes hren Metadata publishing Buiten de nrmale publicatie van webpagina s naar de webserver is het vr de prvincie Antwerpen k ndig m metadata vrhanden te hebben aan de publicatiezijde. Deze metadata zijn ndig m autmatische plijstingen te buwen binnen de site. Teneinde dit te realiseren zijn twee technische vrzieningen geïmplementeerd: 1. De mgelijkheid m naast pagina s k metadata te publiceren (bij uitstek naar een database) Deze vereiste is ingelst dr een custm applicatie. 2. De mgelijkheid m eenvudige queries te kunnen lanceren naar deze metadata te. Het resultaat van deze queries is telkens een lijst van links naar webpagina s, met een titel, mgelijk een krte intr en een publicatiedatum. Tevens kan een aanduiding getnd wrden van het cntenttype en het thema waarbij de pagina hrt Uitbreiding van de standaardfunctinaliteiten Omdat gebruiksvriendelijkheid hg in het vaandel staat, zijn er een aantal extensies bvenp Tridin ntwikkeld Wrkflw De standaard wrkflw van Tridin slaat p cmpnenten. Cntent cmpnenten wrden gecreëerd, gevalideerd, vertaald, p pagina s geplaatst en gepubliceerd. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

23 Er zijn twee extra interfaces ntwikkeld (bijvrbeeld als Tridin Custm Pages ) bvenp de wrkflw functinaliteit: Takenlijst Omdat de takenlijst die gebden wrdt dr Tridin weinig infrmatie geeft ver de inhud van de cmpnenten die vlgens de takenlijst meten wrden bewerkt (bijvrbeeld dr extra infrmatie in het verzichtsscherm te tnen: bij welk thema hrt de cmpnent? Wie is de auteur van de cmpnent? Welke mschrijving werd meegegeven ten de cmpnent in de wrkflw is gestuurd?...) Paginavalidatie Deze interface geeft aan welke pagina s beschikbaar staan p de staging mgeving en een extra validatiestap vragen van de Cmmunicatiedienst. Wanneer de Cmmunicatiedienst in deze interface de pagina bekijkt en vervlgens via een eenvudige klik p een knp de pagina gedkeurt, dan wrdt deze pagina autmatisch naar de live website gestuurd Cntenteditr light Cntent uitverders kunnen p een gebruiksvriendelijke manier cntent aanleveren. Deze webinterface: vrziet in een inlgscherm tnt de cntenttypes die dr de ingelgde gebruiker gecreëerd mgen wrden tnt een eenvudige invultemplate vr elke type cntent dat via deze weg ingevuld kan wrden. zrgt dat de gecreëerde cntent drgeznden wrdt naar Tridin en daar in een cmpnent wrdt mgevrmd. zrgt dat de wrkflw gerelateerde taken in de takenlijst van de betrkken gebruikers kmen te staan vr validatie en eventueel publicatie Syndicatie Als syndicatiefrmaten wrden RSS 2.0 en Atm ndersteund. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

24 2.3 Search Vlgende file frmaten wrden ndersteund in de FAST zekmtr : webpagina s (HTML, XHTML, XML) PDF Office Databases (Access, SQL server) Deze indexeringsmdule wrdt aangestuurd dr het publicatieprces van Tridin. Dat betekent dat elke pagina die wrdt gepubliceerd vanuit Tridin meteen pgenmen wrdt in de index. Hierte is een rutine geschreven die de gepubliceerde pagina s incrementeel indexeert binnen de FAST mtr. De zekfunctinaliteit kan de inhud van pagina s en dcumenten cmbineren met metadata, teneinde geavanceerde zekmgelijkheden te verwezenlijken. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

25 2.4 Kppelingen In de tekmst zal de prvincie een aantal kppelingen uitveren tussen de Tridin mgeving en andere applicaties f infrmatiebrnnen. Smmige van deze kppelingen wrden hiernder beschreven. Er wrdt k hier ndersteuning gevraagd vr de integratie Cntent publiceren vanuit de backffice De backffice vrziet de mgelijkheid m cntent te publiceren naar verschillende kanalen. Wanneer vanuit de backffice bepaalde types cntent wrden gepubliceerd naar de prvant website, dan gebeurt het vlgende : Het publicatiemechanisme uit de backffice initieert de creatie van een nieuwe cmpnent in Tridin f de wijziging van een bestaande cmpnent (dit zal enkel gebeuren vr vraf gedefinieerde cntenttypes). De cntent wrdt pgeslagen als Tridin-cmpnent Deze cmpnent kmt in de wrkflw en kan vervlgens aangewend wrden als een nrmale cmpnent in Tridin Frmulierdefinities publiceren vanuit de backffice In deze cntext is er een keuze gemaakt m frmulieren te implementeren gebruik makend van WebFrms van Tridin Input uit webfrmulieren naar de backffice sturen Wanneer een burger een frmulier verstuurt, dan wrden de ingevulde data naar de backffice gestuurd. Hier wrdt wel gewerkt met uitwisseling via XML Prvinciale prductencatalgus (PPC) De prvinciale prductencatalgus wrdt binnenkrt ter beschikking gesteld in een database. Het zal mgelijk zijn m categrieën van deze catalgus te mappen aan thema s in de website. Er wrdt k hier ndersteuning gevraagd vr de integratie. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

26 2.5 Lgische architectuur De lgische architectuur vr het cntentbeheer en publicatieprces van de prvincie Antwerpen, vlgens de vereisten die hierbven wrden aangehaald, wrdt hiernder schematisch weergegeven. Figuur 2: Lgische architectuur Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

27 2.6 Infrastructuur Vlgend schema geeft aan he de vlledige infrastructuur ingericht is. Figuur 3: Prvant infrastructuur Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

28 3 Inhud van de pdracht De prvincie is p zek naar een partner die haar p twee niveaus kan ndersteunen vr het dagdagelijkse beheer van het WCMS. Er wrdt een raamcntract vr 4 jaar afgeslten met betrekking tt nderstaande nden. Er zijn twee vrmen van ndersteuning mgelijk. Aan de ene kant directe ndersteuning (helpdesk), aan de andere kant kleine pdrachten vr aanpassingen waar de prvincie de vragen frmuleert en de leverancier een inschatting vrstelt. Deze pdrachten zijn uit te veren binnen de termen van het af te sluiten raamcntract. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

29 3.1 Aan de ene kant vr inhudelijke en functinele supprt. Rl Kennisniveau Taken Online cmmunicatie adviseur Advies m.b.t. de cmmunicatieve aspecten van de website (.a. Usability, Accessibility,.) Designer Ervaren webdesigner Maken van nieuw design vr functinele vragen, kaderend in de ttaalplssing. Metrics master Inhudelijke supprt Functinele metrics kennis (Webtrends) en ervaring met metricsprjecten van multi-hmed en dmained websites. Cmmunicatiedeskundigen met inhudelijke kennis van de prvincie Aanmaken van rapprten, analyseren van en rapprteren ver het bezek van de website en het definiëren van vrstellen ter verbetering van de website Adviseren van de hfdredacteurs Functineel analist Drgedreven kennis van Tridin als WCMS Het analyseren van functinele nden en vertalen naar technische implementatievereisten. Infrmatie architect Ervaring in het beheren van cmplexe websites en hun bmstructuren Advies bij het beheren en beheersen van de navigatie en labeling. Dit is ndersteuning die vanuit de Cmmunicatiedienst wrdt gevraagd en vrzien. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

30 3.2 Aan de andere kant vr technische ndersteuning. Rl Kennisniveau Taken WCMS adviseur Relevante technlgische kennis Advies m.b.t. het Tridin WCMS Applicatiebeheerders Relevante technlgische kennis (Tridin en Tridin Webfrms) Uitwerken van een technlgische plssing p basis van een functinele analyse Systeembeheerders Search master Technische supprt Kennis ver en ervaring met het beheer van de infrastructuur zals ze is pgezet (incl. Tridin) Kennis ver searchtls (Fast) en functinele ervaring met grte searchprjecten Gelimiteerde applicatieen systeemkennis Beheren van de servers en applicaties die n.a.v. de uitwerking van het prject wrden pgezet Aanlyseren van en rapprteren ver het gebruik van de zekfunctinaliteit, het definiëren van vrstellen ter verbetering van de zekfunctinaliteit en het implementeren ervan 1st line supprt vr de websystemen en applicaties Dit is ndersteuning die vanuit de dienst ICT wrdt gevraagd en vrzien. Bestek Raamvereenkmst WCMS 24 april /32

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

ERRATUM MET ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN DIENSTVERLENERS DIENSTEN SHAREPOINT DIENSTVERLENING EMMAÜS VZW

ERRATUM MET ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN DIENSTVERLENERS DIENSTEN SHAREPOINT DIENSTVERLENING EMMAÜS VZW ERRATUM MET ANTWOORDEN OP VRAGEN VAN DIENSTVERLENERS VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP SHAREPOINT DIENSTVERLENING Opdrachtgevend bestuur EMMAÜS VZW Ontwerper Cördinatiedienst, Jeri

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Checklist: Website testen

Checklist: Website testen Checklist: Website testen Klant URL Naam werknemer Prject Manager Datum Hertel be.hertel.cm(s18.rdekiwi.nl) Rick in t Veld Paul Kegel 18-03-2015 Op de dag van plevering is de website klaar m getest te

Nadere informatie

SHAREPOINT TRAININGEN

SHAREPOINT TRAININGEN SHAREPOINT TRAININGEN SAMENWERKING MET DE IT-AFDELING Om de implementatie van Sharepint te laten slagen heeft de IT afdeling behefte aan gebruikersinfrmatie. Daarm willen wij precies weten wat het beleid

Nadere informatie

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering

ReportingManager. Factsheet versie 2016. Maandelijkse rapportage, prognosticering en budgettering ReprtingManager Factsheet versie 2016 Maandelijkse rapprtage, prgnsticering en budgettering ReprtingManager is gemaakt vr financials die rapprteren, prgnses pstellen en budgetten maken. ReprtingManager

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. Versie 140509 Prfieldelen Prfiel Media, Vrmgeving en ICT vmb BB KB GL Prfieldeel 1: Audivisuele vrmgeving en prductie een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard Prfieldelen Prfiel Media, vrmgeving en ICT BB KB GL 1 Audivisuele vrmgeving en prductie Taak: een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren een AV animatie

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

Bijlage 2: Agenda demonstratiesessies

Bijlage 2: Agenda demonstratiesessies Bijlage 2: Agenda demnstratiesessies Delstelling van de demnstratie is m een rdeel te vrmen ver de gebruiksvriendelijkheid van de aangebden e-hrm applicatie. Dr een vast gebruikerspanel zal aan de hand

Nadere informatie

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties

In-Company SharePoint. De alles in één oplossing voor bedrijven en organisaties In-Cmpany SharePint De alles in één plssing vr bedrijven en rganisaties In-Cmpany SharePint? Veel bedrijven willen graag een cursus verzrgd hebben p de eigen werkplek. Cmpu Act Opleidingen heeft ruime

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

Electronic Multimedia Course Generator (EMCG)

Electronic Multimedia Course Generator (EMCG) Electrnic Multimedia Curse Generatr (EMCG) Algemeen EMCG is auteurssftware ntwikkeld dr CTL-UHasselt waarmee pleiders en educatieve instellingen zelf webgebaseerde leerinhuden vr verscheidene inhuden/disciplines

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529

Conceptnota. Raamovereenkomst voor de aankoop, implementatie en ondersteuning van toegangscontrole CD000529 Cnceptnta Raamvereenkmst vr de aankp, implementatie en ndersteuning van tegangscntrle CD000529 Pagina 1 van 8 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

OLAT: Online learning & training

OLAT: Online learning & training OLAT: Online learning & training Handleiding vr starters 1. Aanmelden NEVA-website: https://neva.ned.univie.ac.at/ Gebruikerslgin OLAT-website: http://lat.ned.univie.ac.at/lat/dmz/ OLAT-anmeldung Selecteer

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

1. Inhoud Inleiding Gebruiksmogelijkheden InVerbinding als softphone... 5

1. Inhoud Inleiding Gebruiksmogelijkheden InVerbinding als softphone... 5 1 1. Inhud 1. Inhud... 2 2. Inleiding... 3 3. Gebruiksmgelijkheden... 5 3.1. InVerbinding als sftphne... 5 3.2. InVerbinding in cmbinatie met vast testel... 5 3.3. InVerbinding vr mbiele werkers... 6 4.

Nadere informatie

Ontdekken van talenten methodiek toolbox

Ontdekken van talenten methodiek toolbox Ontdekken van talenten methdiek tlbx Methdiek Omschrijving: We reiken je twee efeningen aan m juw team te begeleiden bij het ntdekken van hun persnlijke talenten en het ntwikkelen van een teamtalentenprfiel.

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

/// Gebouwenregister v1.0 bèta: testing

/// Gebouwenregister v1.0 bèta: testing /// Mem Mem /// Gebuwenregister v1.0 bèta: testing Inhud 1 Cntext: het VRD-prject Gebuwenregister... 1 2 Del van de testen... 2 3 Testers en testbare nderdelen... 2 4 Orsprng en kwaliteit van de testdata...

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

BIGGER, BETTER, FASTER

BIGGER, BETTER, FASTER BIGGER, BETTER, FASTER 6 September - 17 september 2010 Utrecht Schl f Art and Technlgy Jaar 1 GDD, GAR en IAD Design & Research 1 Crné van Delft Art 1 Dimme van der Hut Develpment 1 Crné van Delft Dimme

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639

Conceptnota. Raamovereenkomst voor een planningstool CD000639 c nceptnta Cnceptnta Raamvereenkmst vr een planningstl CD000639 Versie 7.0 CD000639_cnceptnta.dcx Pagina 1 van 6 c nceptnta Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis...

Nadere informatie

Mijnkmosite Project Gids

Mijnkmosite Project Gids Mijnkmsite Prject Gids Intrductie Beste partner, Om ns gezamenlijk prject tt een succes te maken hebben wij de Mijnkmsite Prject Gids pgesteld. Het del van deze gids is je te helpen m de valkuilen van

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Datum: 19 december 2008. Klas: IC1F. Door: Jeffrey Kleering van Beerenbergh, Johan Bult en Michiel Rheiter.

Ontwerpverslag. Datum: 19 december 2008. Klas: IC1F. Door: Jeffrey Kleering van Beerenbergh, Johan Bult en Michiel Rheiter. Ontwerpverslag Datum: 19 december 2008 Klas: IC1F Dr: Jeffrey Kleering van Beerenbergh, Jhan Bult en Michiel Rheiter. Inhudspgave Inleiding 3 Mindmap 4 Mdbard 4 Cncept beschrijving 6 Navigatin interactin

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld.

2. De database beschikt wel over mogelijkheden leermateriaal te beschrijven en die beschrijvingen te delen met de buitenwereld. Versie 2.1 23 mei 2013 OPEN PUBLICEREN VAN LEERMATERIAAL: EEN STAPPENPLAN Veel instellingen vr hger nderwijs hebben al een database (repsitry) met digitaal leermateriaal. Sms is dat de database van de

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie