Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra."

Transcriptie

1 kopers- informatie

2

3 Kopersinformatie Een nieuwbouwappartement kopen is meer dan het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. U krijgt met uiteenlopende zaken te maken. Hoe zit het met de betaling? Wanneer moet ik naar de notaris? Is het mogelijk bepaalde wensen in de bouw mee te nemen? Hoe krijg ik andere tegels in de badkamer? En is er een garantieregeling? J.P. van Eesteren begeleidt u hierbij graag, zodat het proces van koop tot aan oplevering voor u zo prettig mogelijk verloopt. In deze kopersinformatie vindt u een overzicht van de procedures waarmee u te maken krijgt. Als u straks uw appartement heeft gekocht, nodigt onze kopersadviseur u uit voor een eerste kennismakingsgesprek. Vanaf dat moment kunt u met uw vragen bij hem terecht (zie tab 4: koperswensen). Koop-/aannemingsovereenkomst Het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst is een belangrijk moment. Het is in feite de start van de procedure. Deze overeenkomst is gesplitst in twee onderdelen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: 1. De koopovereenkomst tussen koper (u) en verkoper (v.o.f. Pier III) voor de levering van de grond. 2. De aannemersovereenkomst tussen koper (u) en verkoper (J.P. van Eesteren) voor de bouw van het appartement. Bij de koopovereenkomst gaan u en v.o.f. Pier III een overeenkomsten aan, waarbij de koper zich onder andere verplicht de koopprijs (koopsom) te betalen en de verkoper zich verplicht tot de juridische levering van de grond. Bij de aannemersovereenkomst gaan u en J.P. van Eesteren een overeenkomsten aan waarbij u zich onder andere verplicht de koopprijs (aanneemsomsom) te betalen. De verkoper verplicht zich tot de bouw en levering van het appartement conform de verkoopdocumentatie. Nadat u, v.o.f. Pier III en J.P. van Eesteren de overeenkomsten hebben getekend, ontvangt u een kopie van de overeenkomsten. De getekende originelen gaan naar de notaris die de akte van eigendomsoverdracht voorbereidt. Ook gaat een kopie naar SWK om het garantiecertificaat te verkrijgen. Vrij op naam (v.o.n.) De koopsom van het appartement is vrij op naam (v.o.n.). Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten voor het verwerven van een eigen appartement bij de koopsom zijn inbegrepen: grondkosten; bouwkosten; architecten- en adviseurshonoraria; notarishonorarium voor de eigendomsoverdracht; makelaarscourtage en verkoopkosten; gemeentelijke leges voor de bouw; btw (momenteel 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); kadastrale uitmeting; omgevingsvergunning; de SWK-premie (garantieregeling). Ook zijn in de koopsom de kosten voor het aansluiten op de openbare voorzieningen inbegrepen: riolering; warmte en koude; water; elektra. De kosten om uw appartement te financieren zijn niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. Deze kosten zijn onder andere: de kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluitkosten, taxatiekosten et cetera); rente over de grond vanaf de ingangsdatum tot de datum van levering; versie 1 juni

4 renteverlies voor en tijdens de bouw; kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie; notariskosten voor de hypotheekakte. Ook niet bij de koopsom inbegrepen zijn kosten zoals: gemeentelijke heffingen; aansluiting en abonnement telefoon en/of internet; aansluiting en abonnement CAI; servicekosten vereniging van eigenaren. Prijsstijgingen De koopsom die met u is overeengekomen in de koop-/aannemingsovereenkomst en de verschuldigde rentes en vergoedingen staan vast. Uitzondering zijn wijzigingen in het btw-tarief en door de overheid wettelijk vastgestelde of nog vast te stellen bijdragen. De stijging van loon- en materiaalkosten tijdens de bouw is voor rekening en risico van de verkoper. De zogenaamde risicoregeling is dus uitgesloten. Verschuldigde termijnen De koopsom is verdeeld in termijnen. Elke termijn is een percentage van de totale aanneemsom, die samenhangt met het afronden van bepaalde werkzaamheden aan het appartement. Deze termijnen staan vermeld in de aannemingsovereenkomst. De laatste termijn moet vóór de oplevering van het appartement worden betaald, zodat u de sleutel in ontvangst kunt nemen bij de oplevering. Zie voor verdere informatie artikel 22 van de aannemingsovereenkomst. Kopers-wijzigingen (meer- en minderwerk) Vanaf het moment dat u de aannemingsovereenkomst (het koopcontract) ondertekent tot en met de oplevering van uw appartement, is de kopersadviseur uw contactpersoon. U kunt uw appartement aanpassen aan uw individuele woonwensen. Bij de aankoop van het appartement ontvangt u een koperskeuzelijst. Hierop kunt u aangeven welke wensen u wilt laten uitvoeren. De mogelijkheden worden wordt sterk bepaald door de stand van de bouwwerkzaamheden. Onder tabblad 4 vindt u de sluitingsdata die hiervoor gelden. J.P. van Eesteren zorgt ervoor dat uw appartement bij oplevering voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en de garantiebepalingen van de SWK. Als bepaalde zaken op uw verzoek niet zijn aangebracht, kan het appartement bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de voorschriften van het Bouwbesluit, de nutsbedrijven en/of de Garantie- en Waarborgregeling van de SWK. In dit geval is de gelimiteerde Garantie- en Waarborgregeling van de SWK van toepassing. Wij informeren u hierover vooraf nader. Voor de inrichting van de keuken, de badkamer en het toilet kunt u een keuze maken bij een leverancier die door ons is geselecteerd. Van het meerwerk wordt 25% gedeclareerd bij opdracht, het restant bij jet afronden van het meerwerk. De kosten van het meerwerk moet u volledig hebben voldaan vóór de oplevering van het appartement. Hypotheek U kunt de aankoop van uw appartement financieren door middel van een hypothecaire geldlening. De zekerheid (onderpand) voor deze lening is het nieuwe appartement: de hypotheek. De keus voor een hypotheekverstrekker hangt af van het rentepercentage en de voorwaarden. De makelaar kan u adviseren over de keuze van een hypotheekverstrekker en hypotheek. Notaris Het eigendom van de grond c.q. appartementsrecht en het appartement wordt overgedragen bij de notaris. Bij nieuwbouwprojecten is het gebruikelijk dat u deze akte bij één notaris, de projectnotaris, passeert. Bij de notaris tekent u de zogenaamde akte van levering. Vóór de datum van ondertekening van de akte van levering ontvangt u van de notaris een afrekening. Hierop is het totale bedrag aangegeven dat u op die datum verschuldigd bent: de verstreken termijnen inclusief bijkomende kosten (zie de opsomming hieronder). Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris ontvangt van u en/of uw geldverstrekker en welk versie 1 juni

5 bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. Het deel van het hypotheekbedrag dat is bedoeld voor de nog resterende bouwtermijnen blijft in depot. Bij de notaris worden in de meeste gevallen twee akten getekend: de akte van levering van de grond c.q. appartementsrecht en het (in aanbouw zijnde) appartement van verkoper aan koper; de hypotheekakte van de lening die u van de geldverstrekker ontvangt. Bijkomende kosten kunnen zijn: de grondrente tot de datum van ondertekening van de akte van levering; de (bouw)rente tot de datum van ondertekening van de akte van levering over de vervallen maar niet betaalde termijnen; de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; de afsluitkosten voor de geldverstrekker. Garantieregeling De appartementen worden verkocht met SWK-garantie. Om deze garantie te kunnen geven, zijn wij aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK). Dit instituut hanteert strenge selectienormen voordat een bouwondernemer kan worden ingeschreven. Dit zijn normen op het gebied van vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit van de uitvoerders en kredietwaardigheid. De SWK waarborgt de garantie van de ondernemer dat een appartement voldoet aan de normen van de garantie- en waarborgregeling. De garantienormen van de SWK zijn door de overheid erkend. Bij elk bouwplan dat voor de garantie wordt aangemeld, wordt nauwkeurig bekeken of het voldoet aan alle technische eisen van de SWK. Ook wordt gecontroleerd of de bouwondernemer technisch en financieel wel capabel genoeg is om het plan uit te voeren. Als aan alle eisen wordt voldaan, mag de woning onder SWKgarantie worden verkocht. Na het tekenen van de aannemingsovereenkomst ontvangt u als koper het garantiecertificaat. Wat is SWK? De Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) is een samenwerkingsverband van consumenten, producenten en deskundigen op het gebied van woningbouw. Het doel van de SWK is om kopers van nieuwbouwwoningen extra zekerheden te kunnen geven. Bij nieuwbouwwoningen gaat het om woningen die een bouwondernemer of ontwikkelaar aanbiedt, niet om woningen die een particulier door een architect laat ontwerpen. De SWK is ook in het leven geroepen om het vertrouwen tussen bouwer en koper te bevorderen. Zo is de SWK niet alleen een zaak van u als consument, maar ook van ons als bouwondernemer. Wat betekent de SWK-garantie voor u? Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van het SWK-garantiecertificaat garanderen we de kwaliteit van uw appartement. Voor de volledige garantieomschrijving verwijzen wij u naar de uitgave Garantie- en Waarborgregeling 2014 van de SWK. De tekst van de aannemingsovereenkomst is overeenkomstig het model van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. U heeft dus altijd een veilig contract. De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de richtlijnen van de SWK. Het certificaat waarborgt dat u nooit met een half afgebouwde woning achterblijft als er tijdens de bouw iets mis gaat met J.P. van Eesteren. Na bemiddeling van de SWK bouwt een andere bouwonderneming uw woning af. Tot een bepaald maximum draagt de SWK de schade. Bij geschillen over de kwaliteit van het appartement kan de Geschillencommissie Garantiewoningen (GCG) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag (SGC) een uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend voor koper en bouwer. Ongeacht de bepalingen in deze verkoopbrochure gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden van de SWK. Als een bepaling in deze verkoopbrochure daarmee onverenigbaar of nadelig voor de verkrijger is, prevaleren de bepalingen van de SWK. Oplevering Onder andere door de weersomstandigheden kan de bouw vertraging oplopen. Als het bijvoorbeeld hard versie 1 juni

6 vriest, kan er niet worden gemetseld. Valt er veel regen, dan kan er niet worden geschilderd. Uiterlijk drie weken voor de oplevering informeren we u schriftelijk over de definitieve opleveringsdatum. Heeft u een woning te verkopen? Neem dan in de koopakte een clausule op waarin de datum van opleveren ruim wordt gesteld. Wees ook voorzichtig bij het opzeggen van een eventuele huurwoning. Wacht de opleveringsbrief af voordat u definitieve maatregelen treft Deze brief ontvangt u uiterlijk drie weken voor oplevering. Alle data zijn prognoses die kunnen wijzigen. Oplevering algemene ruimten en gemeenschappelijk terrein De algemene ruimten, de stallingsgarage, de daken, de gevels en de gemeenschappelijke installaties worden opgeleverd aan een vertegenwoordiging van de Vereniging van Eigenaren. Economische levering Ongeveer een week voor oplevering krijgt u van ons de gelegenheid uw appartement te beoordelen. Eventuele tekortkomingen kunnen dan nog vóór de oplevering worden verholpen. U heeft dan al de eindafrekening van ons ontvangen. Als u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u bij de oplevering de sleutels van uw appartement. Dit noemen we de feitelijke oplevering van uw appartement (de 'economische' levering). Bij deze oplevering legt een van onze medewerkers de onvolkomenheden die u constateert vast in een proces-verbaal. De onvolkomenheden verhelpen we binnen de daarvoor geldende termijn. Ook ontvangt u een informatieboek met alle relevante gegevens over uw appartement en het onderhoud. Onvolkomenheden na de oplevering Binnen 30 (werkbare) werkdagen na ondertekening van het proces-verbaal worden de onvolkomenheden verholpen die vermeld zijn. Deze termijn kan worden overschreden als benodigde materialen niet op tijd kunnen worden geleverd. Beschadigingen die u na oplevering constateert en die niet zijn vermeld in het proces-verbaal van oplevering, worden niet meer voor rekening van J.P. van Eesteren verholpen. Gebreken die u binnen drie maanden na oplevering constateert, moet u binnen deze periode schriftelijk aan ons melden. U krijgt bericht wanneer wij de gemelde gebreken komen beoordelen, waarna deze mits we deze aanvaarden zo snel mogelijk worden hersteld. Bij urgente gebreken kunt u uiteraard eerder op ons rekenen. Opschortingsrecht Om u als koper te beschermen bij het constateren van onvolkomenheden, geldt het wettelijke opschortingsrecht: de zogenaamde 5%-regeling. Dit recht is vastgelegd in de modelovereenkomsten van de SWK. Hiervoor kan de verkoper een vervangende bankgarantie of borgstelling stellen ten gunste van de koper. Deze garantie of borgstelling gaat in op de datum van oplevering. De notaris controleert of de bankgarantie of borgstelling aan de wet en de overeenkomst voldoet en als vervanging voor het depot kan fungeren. Dit depot is bedoeld als zekerheid dat de verkoper gebreken herstelt die u constateert bij oplevering of binnen drie maanden erna. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle appartementen door J.P. van Eesteren verzekerd tegen de risico's van onder andere diefstal en brandschade. De verzekering eindigt op het moment van de oplevering (sleuteloverdracht) van uw appartement. Ruim voor oplevering van uw appartement moet u zelf de vereiste verzekeringen afsluiten (zoals een inboedelverzekering). De Vereniging Van Eigenaren (V.V.E.) Het gebouw wordt bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten. U koopt en wordt eigenaar van een appartementsrecht. Dit geeft u recht op het gebruik van één appartement met toebehoren. De omschrijving van uw eigendom wordt juridisch uiterst nauwkeurig bepaald en omschreven in een splitsingsakte met bijbehorende tekening(en). U wordt automatisch lid van de Vereniging Van Eigenaren. In haar reglement regelt de vereniging alle gemeenschappelijke verantwoordelijkheden tussen de eigenaren onderling. Ook het beheer en onderhoud van het gebouw worden geregeld. Tenminste eenmaal per jaar vergadert u met uw mede-eigenaren over onder meer de begroting van het komende jaar en de exploitatie van het lopende en voorgaande jaar. Ook neemt de vergadering alle beslissingen over het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke eigendommen. U heeft stemrecht versie 1 juni

7 in de Vereniging Van Eigenaren. Zo kunt u meestemmen over de kosten die gemoeid zijn met de exploitatie. Ook is de V.V.E. verantwoordelijk voor alle andere zaken die met het complex te maken hebben. Voor de dagelijkse gang van zaken benoemt de vereniging een administrateur. Het bestuur van de vereniging en/of vergadering van eigenaren neemt alle beslissingen over het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex. De vereniging heeft altijd te maken met de bepalingen in het splitsingsreglement en de besluiten van de vergadering. De exploitatie van een appartementengebouw met bijbehorend terrein brengt kosten met zich mee. Voor deze exploitatie wordt (zoveel mogelijk) een aparte administratie gevoerd. Die kosten vindt u terug in uw maandelijkse bijdrage aan de vereniging, de servicekosten. Tot deze kosten behoren onder andere verzekeringen, onderhoud, reservering voor groot onderhoud, schoonmaak, servicekosten (algemene) installaties, beheerskosten et cetera. Wijzigingen en voorbehoud Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen van de architect en overige adviseurs. Er kunnen zich echter geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen en afwijkingen voordoen. Deze mogen echter geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit en bruikbaarheid van het appartement en de algemene voorzieningen. Aan dergelijke wijzigingen kunt u niet het recht ontlenen om bij J.P. van Eesteren een vergoeding te vragen van mindere of meerdere kosten. Alle informatie over het plan wordt u verstrekt onder voorbehoud van de goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht en de nutsbedrijven. De situatietekening van de openbare en aangrenzende terreinen (bestrating, groen, parkeerplaatsen en dergelijk) is ingedeeld aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten onze verantwoordelijkheid. De perspectieftekeningen zijn impressies. Ook de plaatsen van lichtpunten, wandcontactdozen, schakelaars en overige voorzieningen op verkooptekeningen zijn indicatief. Aan deze onderdelen kunt u geen rechten ontlenen. Maatvoering en inrichting In de koop-/aannemingsovereenkomst is opgenomen dat over- of ondermaat niet verrekenbaar is. Aan afwijkingen in de grootte van uw perceel of appartement (zowel positief als negatief) kunt u daarom geen rechten ontlenen. Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in millimeters. De ingeschreven maten zijn circa-maten. Neem bij het inrichten van uw appartement de exacte maten op vóór u bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking koopt. J.P. van Eesteren kan hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich nemen. Kasten, meubels en huishoudelijke apparaten in de tekeningen en plattegronden geven uitsluitend een mogelijke plaats aan voor uw eigen inboedel. Deze worden uiteraard niet geleverd. Overig De nummers bij de appartementen op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle betrokkenen gebruikt. Ook in de contractstukken en correspondentie wordt altijd uitgegaan van de bouwnummers. De Gemeente stelt de huisnummers vast. Deze nummers zijn kort voor de oplevering van de appartementen bekend. Werkzaamheden door derden zijn vóór de oplevering niet toegestaan. Het is niet toegestaan om na oplevering bouwkundige wijzigingen, zoals het wijzigen van gevelkozijnen, het maken van een uitmonding voor een wasemkap en dergelijke, aan te brengen. Indien dit toch gewenst is mag dit alleen gebeuren na toestemming van de V.V.E. en als u hiervoor een vergunning heeft van de Gemeente. Dergelijke wijzigingen vallen buiten de SWK-garantie. Als de Technische Omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen strijdig zijn, gaat de omschrijving voor. Als de verkooptekeningen onderling verschillen, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:50 gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:500). versie 1 juni

Kopersinformatie. ontvangt u een kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. De getekende originele koop-/aannemingsovereenkomst

Kopersinformatie. ontvangt u een kopie van de door beide partijen ondertekende overeenkomst. De getekende originele koop-/aannemingsovereenkomst De aankoop van een nieuwbouw wappartement is meer dan een koop-/ aannemingsovereenkomst tekenen. Nadat u de beslissing tot koop heeft genomen, krijgt u met een aantal uiteenlopende zaken te maken die betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

36 luxe koopappartementen aan de Melkweg in Bilthoven.

36 luxe koopappartementen aan de Melkweg in Bilthoven. 36 luxe koopappartementen aan de Melkweg in Bilthoven. Gebouw A Kleinschalig & luxueus Balkon aan voor- en achterzijde Inclusief complete badkamer & keuken Inclusief parkeerplaats en berging Flexibel indeelbaar...

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Project: de Haverhof 28 eengezinswoningen Mariahoeve in Den Haag ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 1 ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Een woning met zekerheid De woningen worden verkocht en gebouwd met het garantiecertificaat

Nadere informatie

Starterappartementen Blaricum Bijvanck

Starterappartementen Blaricum Bijvanck Starterappartementen Blaricum Bijvanck Bijlage Het kopen van een nieuwbouwappartement Oktober 2012 Het kopen van een nieuwbouw appartement Koop-/aannemingsovereenkomst Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr.

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. KOOPINFORMATIE Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. : 3 VRIJ OP NAAM De prijs van de basiswoning is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie 1 Ter inleiding Bij het kopen van een appartement moeten de nodige stappen worden gezet voordat u zich eigenaar mag noemen. Wij verduidelijken u in deze wegwijzer wat u kunt

Nadere informatie

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen fase 1 Blok 2 15 appartementen fase 2 Blok 1 12 appartementen Versie 24 april 2013 Zandsehof.nl Projectomschrijving v20130424 blad 1 Betrokken

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop

Wegwijzer bij aankoop Wegwijzer bij aankoop 29 september 2015 De koop Een woning kopen doet u niet dagelijks. Daarom is het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een

Nadere informatie

Tevens is niet inbegrepen de (door u) verschuldigde rente. Dit zal in het volgtende hoofdstuk nader worden toegelicht.

Tevens is niet inbegrepen de (door u) verschuldigde rente. Dit zal in het volgtende hoofdstuk nader worden toegelicht. INFORMATIE OVER DE AANKOOP Voorwoord Voor u ligt een document met de kopersinformatie. In dit document wordt uitleg gegeven over de gesplitste koop- en aannemingsovereenkomst, de samenstelling van de v.o.n.-prijs,

Nadere informatie

Bijlage. Prijslijst Voorwaarden

Bijlage. Prijslijst Voorwaarden Bijlage Prijslijst Voorwaarden 2 Een appartement huren Appartement Verdieping Woonoppervlak Huurprijs B1 Begane grond 80 m 2 875,00 B2 Begane grond 83,3 m 2 895,00 B3 Begane grond 75 m 2 845,00 B4 Begane

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN

ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN ALGEMENE INFORMATIE APPARTEMENTEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen Op het Verbreepark in Benthuizen, op een zichtlocatie langs de N209, realiseert ontwikkelende aannemer Thunnissen uit Heemstede GARAGE XL. GARAGE XL biedt plaats aan ruime en betaalbare opslag-

Nadere informatie

Toelichting overeenkomst(en)

Toelichting overeenkomst(en) OVER DE KOOPOVEREENKOMST EN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Inleiding Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de verkrijger / koper zich tot het betalen van de koopprijs terwijl de

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie Cruquius 1.2 koopappartementen 2 Algemene verkoopinformatie Het kopen van een appartement is geen alledaagse bezigheid. Daarom vinden wij het raadzaam enige aspecten onder uw

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis. Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede

Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis. Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede Wegwijzer bij aankoop van uw nieuwbouwhuis Mille Fleurs Vijverrand 17 rijwoningen Ede Inhoudsopgave: 1 De Koop 1.1 Hypotheek 1.2 Een hypotheek is maatwerk 1.3 Waarvan is de rente afhankelijk? 1.4 De fiscus

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. ALGEMENE INFORMATIE & INDIVIDUELE AANPASSINGEN 1 mei 2014 14 KADEWONINGEN EN (2-ONDER-1-KAP) HERENHUIZEN 1

ALGEMENE INFORMATIE. ALGEMENE INFORMATIE & INDIVIDUELE AANPASSINGEN 1 mei 2014 14 KADEWONINGEN EN (2-ONDER-1-KAP) HERENHUIZEN 1 ALGEMENE INFORMATIE Milieumaatregelen Bij het ontwerpen van de woningen in het nieuwbouwproject t Schootsveld Woonleefhart, de keuze van materialen en de werkzaamheden tijdens de bouw, wordt er uiteraard

Nadere informatie

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26

Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Aanmelding voor biedingsprocedure penthouse A 26 Wegwijzer Dank u voor uw belangstelling voor de woningen in het nieuwbouwproject Wiener & Co. Wiener & Co wordt gebouwd op een unieke plek, omdat u hier

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen GARAGE XL is centraal gelegen nabij Lisse, Teylingen, Noordwijkerhout, Hillegom en Nieuw-Vennep, optimaal bereikbaar via de N208 en 24/7 bereikbaar. De units zijn van hoogwaardige kwaliteit, representatief,

Nadere informatie

10 royale statige woningen en 5 praktisch ingedeelde eengezinswoningen gelegen in het historische centrum van Oud Delfgauw. www.hetkastanjehof.

10 royale statige woningen en 5 praktisch ingedeelde eengezinswoningen gelegen in het historische centrum van Oud Delfgauw. www.hetkastanjehof. 10 royale statige woningen en 5 praktisch ingedeelde eengezinswoningen gelegen in het historische centrum van Oud Delfgauw 2 I N H O U D S O P G A V E 4 Voorwoord 5 Situatie 4 Impressieplattegronden 15

Nadere informatie

inschrijfformulier verkoop

inschrijfformulier verkoop inschrijfformulier verkoop Met dit formulier kunt u uw interesse voor de koop van één van de woningen kenbaar maken. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij Bremmer Makelaars, bij voorkeur via e-mail

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015

Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015 Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015 Indien u besluit een woning van ons te kopen, kunt u er van overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m².

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². Algemeen: 14 appartementen gelegen in het appartementen complex De Bakkerij. Het appartementencomplex

Nadere informatie

Aan de belangstellenden van het project Nieuw Molensloot

Aan de belangstellenden van het project Nieuw Molensloot Aan de belangstellenden van het project Nieuw Molensloot Geachte heer, mevrouw, Het doet ons genoegen u de verkoopdocumentatie met een stappenplan, prijslijst en inschrijfformulier aan te bieden van het

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Algemeen De woningen worden gebouwd volgens het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening, voorschriften van de nutsbedrijven, de bepalingen van Woningborg, zoals deze ten tijde

Nadere informatie

Omschrijving koopproces: Toren Hoorn

Omschrijving koopproces: Toren Hoorn Document 11 5 2017 Deze omschrijving koopproces maakt onderdeel uit van de contractstukken en behoort bij de koop /aannemingsovereenkomst TOREN Hoorn. Appartement met bouwnummer Omschrijving koopproces:

Nadere informatie

Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag. Geachte heer, mevrouw,

Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag. Geachte heer, mevrouw, Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049

Nadere informatie

De door u betaalde omzetbelasting kunt u meestal terugvorderen van de Belastingdienst, indien u uw huis een groot deel van het jaar verhuurt.

De door u betaalde omzetbelasting kunt u meestal terugvorderen van de Belastingdienst, indien u uw huis een groot deel van het jaar verhuurt. Koopinformatie Koop-/aannemingsovereenkomst Deze bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten; de koopovereenkomst, waarbij de koop van de grond wordt geregeld en de aannemingsovereenkomst, waarbij de bouw van het

Nadere informatie

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N.

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. VAN GENTSTRAAT 27-2 3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. NU TIJDELIJK MET GRATIS KEUKEN TER WAARDE VAN 6.000,- OF EEN EENMALIGE KORTING

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie t.b.v. 39 woningen in Lakerlopen deel B te Eindhoven.

Algemene verkoopinformatie t.b.v. 39 woningen in Lakerlopen deel B te Eindhoven. Algemene verkoopinformatie t.b.v. 39 woningen in Lakerlopen deel B te Eindhoven. HET KOPEN VAN EEN NIEUWBOUWWONING Door middel van deze algemene verkoopinformatie willen wij u een aantal belangrijke zaken

Nadere informatie

C2sp. C1sp C1sp C bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter. C1sp 3007 C C2sp. C1sp C1. Dsp. opstelplaats containers

C2sp. C1sp C1sp C bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter. C1sp 3007 C C2sp. C1sp C1. Dsp. opstelplaats containers AAT FSTR O H IER EB PAKK C2sp C2 3028 3027 C AAN TOLL C1 3025 T RAA DST C1sp 3026 O SCH VEL ONE C1sp C1 3015 3016 bouwkundige afscheiding hoogte 1.80 meter D 3008 C2 Dsp C1 3002 3001 C1sp 3003 3004 C2sp

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie WON+APP

Algemene kopersinformatie WON+APP Projectomschrijving Nieuwbouw project Den Doorn fase A, deelplan 2, bestaat uit 10 woningen en 9 appartementen. De woningen zijn gesplitst in twee rijtjes; één van 4 en één van 6, alle met een voor en

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Nijmegen Koningsdaal Fase herenhuizen en 38 stadsvilla s

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Nijmegen Koningsdaal Fase herenhuizen en 38 stadsvilla s ALGEMENE OMSCHRIJVING Nijmegen Koningsdaal Fase 10-17 herenhuizen en 38 stadsvilla s Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen...

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: * hierna te noemen "de ondernemer", en Naam : Voornaam : Geboorteplaats: Geboortedatum: Straat : Woonplaats : Telefoon thuis : Telefoon werk : Faxnummer :

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE ALGEMENE KOPERSINFORMATIE De koop Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om grote bedragen gaat en een belangrijke stap in uw leven is, vinden wij het van groot belang helder te zijn

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Stap 1 : Voorbereiding Berekening hypotheek, maandelijkse kosten: Maak vooraf een globale berekening hoeveel hypotheek u maximaal zou kunnen krijgen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu

ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM. jouwhuis.nu ALLES OVER HET KOPEN VAN EEN WONING BIJ WOONSTAD ROTTERDAM jouwhuis.nu WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie Woningen d.d. 14 september 2017

Algemene kopersinformatie Woningen d.d. 14 september 2017 Wat u als koper moet weten. Voor u ligt de technische omschrijving die bestaat uit een algemeen inleidend deel, de technische opbouw van uw woning en de kleur- en materiaalstaat. Het doel van de technische

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE 20 PATIOWONINGEN STADSZICHT II DE VELDEN ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Algemene Verkoopinformatie Pagina 1 van 13 Een woning kopen, de meest gestelde vragen De woning die u gaat kopen is waarschijnlijk de

Nadere informatie

Aan de belangstellenden voor een woning in project Karmoy,te Den Haag. Geachte heer, mevrouw,

Aan de belangstellenden voor een woning in project Karmoy,te Den Haag. Geachte heer, mevrouw, Aan de belangstellenden voor een woning in project Karmoy,te Den Haag Datum Postmerk Behandeld door Afdeling Verkoop Onderwerp Project Karmoy, te Den Haag Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning

Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning 1 Overzicht notariële werkzaamheden bij aankoop van een woning Veel mensen vragen zich af wat de notaris allemaal doet in verband met de overdracht van een woning. Hieronder vindt u een overzicht van alle

Nadere informatie

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar

koopwoning uw eerste een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar uw eerste koopwoning een handig stappenplan voor de aanstaande huiseigenaar 2 uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Thuis; een eigen huis geeft een goed gevoel. Toch is een huis kopen nog een hele

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

7.7 T* 149 m² 147 m² zuid 279.950 Niet in aanbouw

7.7 T* 149 m² 147 m² zuid 279.950 Niet in aanbouw Prijslijst Alblas Gemeente: Waddinxveen Project: Alblas, Twee onder een kap woningen aan de Watermolen Datum: Postmerk Blok 7: Tweekappers en vrijstaande woning type T, projectnummer 422604/7 7.1 T*(vrijst.)

Nadere informatie

Twee moderne patiowoningen te koop op een historische locatie

Twee moderne patiowoningen te koop op een historische locatie Twee moderne patiowoningen te koop op een historische locatie 2 3 Het project In de wijk Klarenbeek, aan de Noordsingel in Middelburg, werkt Woongoed aan een prachtig project. In een parkachtige setting

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek

Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek Wonen op Grote Wetering in Klarenbeek Klaver I Vrijstaande woningen Dorps wonen met een groen karakter NIEUWBOUW GROTE WETERING KLARENBEEK INLEIDING Woningb ouwlocatie Grote Wetering is een ontwikkeling

Nadere informatie

Verkoopfase 2. Alblas, Wonen aan de Gouwe Projectnummer: 4224608 (type C) en 40001000 (type E) Prijzen: Vrij op naam en vast tot 1 juli 2014

Verkoopfase 2. Alblas, Wonen aan de Gouwe Projectnummer: 4224608 (type C) en 40001000 (type E) Prijzen: Vrij op naam en vast tot 1 juli 2014 Verkoopfase 2 Gemeente: Waddinxveen Project: Alblas, Wonen aan de Gouwe Projectnummer: 4224608 (type C) en 40001000 (type E) Prijzen: Vrij op naam en vast tot 1 juli 2014 Blok 9, eengezinswoningen type

Nadere informatie

U kunt het inschrijfformulier ook per fax op nummer faxen of per , naar ons toesturen.

U kunt het inschrijfformulier ook per fax op nummer faxen of per  , naar ons toesturen. Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049

Nadere informatie

Koopsom v.o.n.

Koopsom v.o.n. Wadloper 0ong te KAMPEN Koopsom 231.500 v.o.n. Meentweg 1, 8224 BP Lelystad Telefoon: 0320-237120 Fax: 0320-237129 E-Mail: info.lelystad@de4linden.nl Internet: www.de4linden.nl Omschrijving: DE VERKOOP

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE ALGEMENE KOPERSINFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 3 1.1 Uitvoeringsduur... 3 1.2 Tekeningen... 3 1.3 Maatvoering... 3 1.4 Situatietekening... 3 1.5 Energielabel... 4 2. Aankoop- en opleverprocedure...

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD

VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. Postbus 24040 3007 DA ROTTERDAM tel. 010 424 88 88 www.ooms.com 2 VERHUUR/VERKOOPINFORMATIE RHOONSE HOEK TE ALBRANDSWAARD

Nadere informatie

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed.

WEGWIJZER Woongoed Garantwoning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. www.woongoed. WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Woongoed Garantwoning Wat is een Woongoed Garantwoning?

Nadere informatie

appartementen zeeburgereiland Amsterdam

appartementen zeeburgereiland Amsterdam Plaats, datum: Ons Kenmerk:, 18 juni 2016 Y-CITY 2 Betreft: Y-CITY 2 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de verkoopdocumentatie van de 65 koopappartementen in gebouw 4.1 in project Y-City 2, op het

Nadere informatie

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Stap 1 : Voorbereiding Berekening hypotheek, maandelijkse kosten: Maak vooraf een globale berekening hoeveel hypotheek u maximaal zou kunnen krijgen

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen. Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag. de Koopgarant constructie. Met Koopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Geffen... appartementen

Geffen... appartementen Geffen... Uw eigen nieuwbouwwoning in het centrum van Geffen kan nu werkelijkheid worden. Het project is gelegen aan de Dorpstraat. Deze straat leidt u direct naar een compact centrum met een volwaardig

Nadere informatie

Eemplein 12 te ALMERE

Eemplein 12 te ALMERE Eemplein 12 te ALMERE Marktmeesterstraat 53, 1315GB Almere Telefoon: 036-5480870 Fax: 036-5480879 E-Mail: info.almere@de4linden.nl Internet: www.de4linden.nl Omschrijving: Let op deze woning wordt aangeboden

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE. Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS ALGEMENE KOPERSINFORMATIE Gouden Podium 37 WONINGEN TE BERKEL EN RODENRIJS VERSIE: 27-06-2017 PAGINA 1 VAN 8 1. DE KOOPOVEREENKOMST EN AANNEMINGSOVEREENKOMST Als u een nieuwbouwwoning koopt worden uw rechten

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

prijslijst Datum prijslijst: 14 mei 2011 Aangepast 10 mei 2012 20 eengezinswoningen project Stationssingel Veenendaal 1 e klas wonen

prijslijst Datum prijslijst: 14 mei 2011 Aangepast 10 mei 2012 20 eengezinswoningen project Stationssingel Veenendaal 1 e klas wonen prijslijst Datum prijslijst: 14 mei 2011 Aangepast 10 mei 2012 20 eengezinswoningen project Stationssingel Veenendaal 1 e klas wonen Prijspeil 1 juli 2011 Bnr. Straat Huisnr. Postcode Type Parkeerpl. Garage

Nadere informatie

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning

TE KOOP. Vinkel, Brugstraat 52a. Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning TE KOOP Vinkel, Brugstraat 52a Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning Object Bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning. De bouwkavel heeft een oppervlakte van 1.075 m². Vinkel Aan een

Nadere informatie

Verkoopdocumentatie project Schoolstraat in Oud Rijswijk

Verkoopdocumentatie project Schoolstraat in Oud Rijswijk Datum Kenmerk Pagina 4 september 2012 BO_22963_VK_123456 1 van 1 Aan de belangstellenden van het project Schoolstraat in Oud-Rijswijk Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft

Nadere informatie

Zomerkade 136 te Huizen

Zomerkade 136 te Huizen Zomerkade 136 te Huizen Inhoudsopgave Objectomschrijving Fotopresentatie Plattegrondtekeningen Bijlagen Bijlagen: Bijzonderheden Het verloop van een aankooptraject APPARTEMENT DIREKT AAN HET GOOIMEER Zoekt

Nadere informatie

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning

Wegwijzer bij de aankoop van uw woning Wegwijzer bij de aankoop van uw woning Een woning koopt u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in uw leven. Wij vinden het daarom van groot belang om duidelijk te zijn over de gebruikelijke procedures

Nadere informatie

Nieuwbouwwoning

Nieuwbouwwoning 22082016 Inhoudsopgave Hypotheek voor een nieuwbouwwoning 3 Een bouwdepot voor uw nieuwbouwwoning 7 Zelfbouw en uw hypotheek 11 2 Hypotheek voor een nieuwbouwwoning Weinig onderhoud, lage energiekosten

Nadere informatie

Is één van de woningen waar uw voorkeur naar uitgaat vrij, dan nemen wij direct contact met u op.

Is één van de woningen waar uw voorkeur naar uitgaat vrij, dan nemen wij direct contact met u op. Aan de belangstellende voor het project Duingeest te Monster Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049 E-mail

Nadere informatie

Indeling begane grond

Indeling begane grond Terreinplan Indeling begane grond Indeling verdieping Legenda IMPRESSIES Prijzen (inclusief BTW) 1. Casco afwerking (omschrijving op volgende pagina): 310.000,-- 2. Complete afwerking (omschrijving op

Nadere informatie

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM

ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM ALLE INFORMATIE OVER HET KOPEN VAN EEN HUIS BIJ WOONSTAD ROTTERDAM WOONSTAD ROTTERDAM HEEFT DE WONING DIE JOU PAST! Koophuis? Huurhuis? Jouw huis! Bij Woonstad Rotterdam draait het vooral om jouw huis,

Nadere informatie

Rotterdam Nesselande 6 eengezinswoningen en 1 hoekwoning type Karel Appel

Rotterdam Nesselande 6 eengezinswoningen en 1 hoekwoning type Karel Appel PRIJSLIJST Gemeente Project Rotterdam Nesselande 6 eengezinswoningen en 1 hoekwoning type Karel Appel Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte

Nadere informatie

PRIJSLIJST Blok 2 & 3

PRIJSLIJST Blok 2 & 3 PRIJSLIJST Blok 2 & 3 Gemeente : Oegstgeest Bouwplan : De Waterspiegel (blok 2 en 3) in Oegstgeest aan de Rijn Datum : Prijzen zijn vrij op naam en vast tot 1 december 2013 Blok 2 12 B1 (hoek) 115 115

Nadere informatie

Koopsom v.o.n.

Koopsom v.o.n. Bouwnummer 38 0ong te KAMPEN Koopsom 224.500 v.o.n. Meentweg 1, 8224 BP Lelystad Telefoon: 0320-237120 Fax: 0320-237129 E-Mail: info.lelystad@de4linden.nl Internet: www.de4linden.nl Omschrijving: Het is

Nadere informatie

Koopsom v.o.n.

Koopsom v.o.n. Bouwnummer 43 0ong te KAMPEN Koopsom 224.500 v.o.n. Meentweg 1, 8224 BP Lelystad Telefoon: 0320-237120 Fax: 0320-237129 E-Mail: info.lelystad@de4linden.nl Internet: www.de4linden.nl Omschrijving: Het is

Nadere informatie

Koopsom v.o.n. 36 A4ks 115 m 2 131 m 2 VERKOCHT 37 A2 115 m 2 123 m 2 VERKOCHT

Koopsom v.o.n. 36 A4ks 115 m 2 131 m 2 VERKOCHT 37 A2 115 m 2 123 m 2 VERKOCHT PRIJSLIJST Gemeente Project Rotterdam Nesselande 12 eengezinswoningen en 4 hoekwoningen type Karel Appel Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte

Nadere informatie

zes moderne koopwoningen op een historische locatie

zes moderne koopwoningen op een historische locatie zes moderne koopwoningen op een historische locatie 2 3 wonen anno nu Het project In de wijk Klarenbeek, aan de Noordsingel in Middelburg, werkt Woongoed aan een prachtig project. In een parkachtige setting

Nadere informatie

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR EENGEZINSHUIZEN MET TOEPASSING VAN DE GIW GARANTIE- EN WAARBORGREGELING Bij deze koop-/aannemingsovereenkomst horen: - Algemene Voorwaarden voor de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in ons project Des Paapenhove. Graag bieden wij u de verkoopdocumentatie met prijslijst en inschrijfformulier aan.

Hartelijk dank voor uw interesse in ons project Des Paapenhove. Graag bieden wij u de verkoopdocumentatie met prijslijst en inschrijfformulier aan. Aan de belangstellenden voor een appartement in Des Paapenhove te Den Haag Datum Behandeld door 8 juli 2015 afdeling Verkoop Onderwerp Project Des Paapenhove te Den Haag Geachte heer, mevrouw, Hartelijk

Nadere informatie

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k.

Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: ,- k.k. Grote Havensteeg 5 te Hoorn Vraagprijs: 149.000,- k.k. Omschrijving Ruim, woon- en/ of winkelpand in de binnenstad van Hoorn In de binnenstad van Hoorn nabij diverse voorzieningen bieden wij u dit woon-/

Nadere informatie

Woningpresentatie. Plesmanstraat 297 SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST

Woningpresentatie. Plesmanstraat 297 SOESTERBERG. Torenstraat CL SOEST Woningpresentatie Plesmanstraat 297 SOESTERBERG Torenstraat 47 3764 CL SOEST 035 601 53 60 soest@deelen.nl www.deelen.nl Lid NVM Kenmerken Bouwjaar : 1960 Woonoppervlak : 50 m² Inhoud : 135 m³ Aantal kamers

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Woonoppervlakte in m 2 GBO. Kaveloppervlakte in m 2

PRIJSLIJST. Woonoppervlakte in m 2 GBO. Kaveloppervlakte in m 2 PRIJSLIJST Gemeente Project Waddinxveen 25 eengezinswoningen type Roerdomp Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte in m 2 Koopsom v.o.n.

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie

Algemene kopersinformatie Algemene kopersinformatie Koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst en notariële akten De koopovereenkomst heeft betrekking op de aankoop van de grond en wordt gesloten tussen de koper en de ontwikkelaar.

Nadere informatie

STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW KOOPINFO. Augustus 2015

STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW KOOPINFO. Augustus 2015 KOOPINFO Augustus 2015 STRIJP-R HERBESTEMMING RF-GEBOUW ALGEMEEN U overweegt de aankoop van een appartement in het RF-Gebouw (Portiersloge). Om u alvast voor te bereiden op de dingen die gaan komen, geven

Nadere informatie

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp. woonopp. m2

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp. woonopp. m2 Prijslijst Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp Bouwnr woning type gevelkleur woonopp. m2 kavelopp. m2 koopsom v.o.n. 101 Jaap hoekwoning rood 90m2 141m2 199.000,-- 102 Jaap tuitwoning bruin 93m2

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Alphen aan den Rijn Villapark Burggooi Franciskanenlaan fase 2, vrije kavels. Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW

PRIJSLIJST. Alphen aan den Rijn Villapark Burggooi Franciskanenlaan fase 2, vrije kavels. Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW PRIJSLIJST Gemeente Project Alphen aan den Rijn Villapark Burggooi Franciskanenlaan fase 2, vrije kavels Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Kavelnummer Kavelgrootte Koopsom incl. btw 24 528 311.190,--

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in ons project HeerenHof fase 3. Graag bieden wij u de verkoopdocumentatie met prijslijst en inschrijfformulier aan.

Hartelijk dank voor uw interesse in ons project HeerenHof fase 3. Graag bieden wij u de verkoopdocumentatie met prijslijst en inschrijfformulier aan. Aan de belangstellenden voor een woning in Heerenhof fase 3 te Wateringen Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Regio Zuid-West Poortweg 4c, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049

Nadere informatie

Gemeente: Wateringen Bouwplan: HeerenHof fase 3. Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW. kavelopp. ca. m2. woonopp. ca. m2.

Gemeente: Wateringen Bouwplan: HeerenHof fase 3. Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW. kavelopp. ca. m2. woonopp. ca. m2. Gemeente: Wateringen Bouwplan: HeerenHof fase 3 Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW bouwnr woningtype type woonopp. ca. m2 kavelopp. ca. m2 verkoopprijs v.o.n. 42 Floris M2 Hoekwoning 131 m2 173

Nadere informatie

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp. woonopp. m2

Prijslijst. Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp. woonopp. m2 Prijslijst Gemeente: Westland project: Poeldijk Dorp Bouwnr woning type gevelkleur woonopp. m2 kavelopp. m2 koopsom v.o.n. 109 Jaap + hoekwoning rood 100m2 118m2 VERKCHT 110 Jaap + tuitwoning wit 103m2

Nadere informatie

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht

TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht VeldhuizenKoot Rijksstraatweg 26 3545 NA Utrecht 030-23 67 000 info@veldhuizenkoot.nl www.veldhuizenkoot.nl TE KOOP Van Vollenhovenlaan 108 te Utrecht Dit ruime, lichte, drie kamerappartement van ca. 67

Nadere informatie

* Aanvinken wat van toepassing is. U kunt dit formulier sturen naar: Postbus voorletters : telefoonnummer overdag :

* Aanvinken wat van toepassing is. U kunt dit formulier sturen naar: Postbus voorletters : telefoonnummer overdag : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE GARANTIEWONINGEN DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. * Aanvinken wat

Nadere informatie

van tussenwoning tot twee-onder-één-kap Droomweide

van tussenwoning tot twee-onder-één-kap Droomweide van tussenwoning tot twee-onder-één-kap Droomweide Blok 3 Bestaande woningen Blok 4 Blok 5 Blok 1 Droomweide Blok 1 Blok 5 Amsterdam Bodegraven Blok 4 Den Haag Rotterdam Utrecht Bodegraven Droomweide Broekveldselaan

Nadere informatie

Algemene kopersinformatie appartementen De Monseigneur, De Chirurgijn en The Fifth d.d. 14 september 2017

Algemene kopersinformatie appartementen De Monseigneur, De Chirurgijn en The Fifth d.d. 14 september 2017 Wat u als koper moet weten. Voor u ligt de technische omschrijving die bestaat uit een algemeen inleidend deel, de technische opbouw van uw appartement en de kleur- en materiaalstaat. Het doel van de technische

Nadere informatie