CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI Bestuursleden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden:"

Transcriptie

1 Postbus KB Alkmaar Banknummer ABN Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan LH Alkmaar Tel.: (072) CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ] VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015 Bestuursleden: Hr. IJsbrand Schulp Hr. Willem Kruit Mevr. Atie Stegemeijer Hr. Bob Oostenrijk Commissieleden: Mevr. Ria Huijboom Hr. Albert Pruyn Hr. Will Hengst Mevr. Ria Kriesch Hr. Theo de Wit Overig: Hr. Peter Hoogenbosch Mevr. Mia Sonnema Afwezig: Mevr. Gerie Nat Hr. Dirk Jan Nat Hr. Gerard Stokkers Mevr. Karin Vreeker Mevr. Thea Dekker * CCO = Commissie Centraal Overleg Aanwezige afgevaardigden: Hr. Bierenbroodspot Complex 40, de Strandwal Hr. De Graaf en Hr. Lenselink Complex 626, Het Houtrijk Mevr. de Haan en Mevr. Kosters Complex 625, Justus van Effenhof Hr. Hoebe : voorzitter : vicevoorzitter : secretaris CCO / facilitair : commissaris Woonwaard : notuliste : penningmeester : LS : webmaster : directeur Wonen Woonwaard Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Hr. Haarms en Hr. Josee Complex 706, P. Breughelstraat Mevr. Hoogland - 1 -

2 Complex 626, Everstate Hr. Hummen Complex 121, het Koraal Mevr. Kok Complex 711, Noordertogt Mevr. Kriesch en Hr. Pruyn Complex 52,M. Gandhihof Hr. van Lieshout Complex 95, Palazzo Mevr. van der Molen en Mevr. Steijnbreger Complex 515, de Maretak Hr. Mosch Complex 627, Prinsenhof III Hr. Sijtsma Complex 93, Stationswijk zuid Hr. P. de Boer Complex 615, Oud Overdie Afwezige afgevaardigde met afbericht: Hr. Bosscher Complex 413, Wijkwaard Mevr. L. Brouwer Complex 604, Gijsbrechtstraat Mevr. Koster Prinsenhof III, complex 627 Complex 134, Meerzicht Hr. H.B. de Jong Complex 413, Wijkwaard Mevr. de Kraaij Complex 404, Muiderwaard Mevr. Krijgsman en Mevr. de Wit Complex 703, C. Buijsstraat Mevr. van Mildert en Mevr. IJdema Complex 520, de Livingstone Hr. C. Mooij Complex 407, Hornwaard Mevr. Schaddelee en Mevr. van der Pol Complex 622, de Zonkant Mevr. André Complex 72, Schrijverswijk Mevr. Hoekmeijer Complex 515, de Maretak Hr. Meffert Complex 401, de Strandwal Hr. Deckwitz Complex 307, de Dillenburg 1. Opening IJsbrand Schulp opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom in de nieuwe locatie. In het bijzonder Mevr. André, van bewonerscommissie in oprichting, Schrijverswijk te Heerhugowaard. Het is goed om te zien dat de opkomst weer groot is. Nu bijna iedereen aanwezig is blijkt dat de nieuwe vergaderruimte ietwat krap is. Waarschijnlijk vergaderen we de volgende keer in een andere zaal in Mare Nostrum. Het heeft IJsbrand de afgelopen week hogelijk verbaasd hoe er met de huurders is omgesprongen die woonden in de flat in Rotterdam waar een gasexplosie heeft plaatsgevonden. We discussiëren over dit punt. De gemeente Rotterdam heeft de plicht om tijdens een dergelijk incident, het rampenplan in werking te stellen. Dit is bij wet geregeld. De uitspraak van de woningbouwvereniging, om de schade op de inboedelverzekering te verhalen, was bijzonder ongelukkig. IJsbrand is er van overtuigd dat Woonwaard in zo n geval, niet zo zou handelen. 2. Vaststellen agenda - 2 -

3 We houden de agenda aan. 3. Mededelingen Mare Nostrum is niet alleen met buslijn 3 en 4 maar ook met lijn 2 bereikbaar. 4. Bespreken verslag bijeenkomst met de afgevaardigden d.d. 18 november 2014 Blad 1: geen opmerkingen. Blad 2: derde zin van onderen: verwonderd aanpassen in verwondert. Verder geen opmerkingen. Blad 3: derde alinea strijd aanpassen in strijdt. Vijfde zin van onderen: betaald aanpassen in betaalt. Verder geen opmerkingen. Blad 4: geen opmerkingen. Blad 5: Peter Hoogenbosch wil graag straks punt 7 verder bespreken. Verder geen opmerkingen. Blad 6: derde alinea: Hr. Nijdam aanpassen in Hr. Meijdam. Derde zin van onderen: 2014 aanpassen in Verder geen opmerkingen. Wat betreft de Warmtewet. Cor Bierenbroodspot en Bob Oostenrijk hebben met Woonwaard gesproken over de Warmtewet die van toepassing is bij complexen van Woonwaard. Het is niet gelukt om een bedrijf te vinden dat de installaties in betreffende complexen gaat onderhouden en zo in opdracht van Woonwaard, de warmteleverancier te worden. Voor aankomend jaar is Woonwaard voorlopig nog warmteleverancier. Het probleem zat m voornamelijk in het feit dat de contracten voor de duur van 20 jaar zouden worden afgesloten. De insteek is dat wanneer je blokverwarming of stadsverwarming hebt je niet meer mag betalen dan mensen die een reguliere CV-installatie hebben. De regering heeft Woonwaard verplicht om hier aan mee te doen. Je hebt hier helaas geen keus in. Naar aanleiding van de bedragen die Cor Bierenbroodspot tijdens de vergadering gaf over het jaar 2014, ziet u hieronder de bedragen voor (bron: Justion advocaten) De ACM (Autoriteit Consument&Markt) heeft de tarieven uit de Warmtewet voor 2015 vastgesteld. Het ACM bepaalt drie tarieven. - De maximumprijs voor levering van warmte bestaat uit een vast bedrag van 281,78 met daar bovenop 22,64 per verbruikte gigajoule. Een gemiddeld huishouden betaalt daardoor ongeveer 20,- minder ten opzicht van De daling van de maximumprijs komt hoofdzakelijk door de wijziging in regelgeving. - Een vast tarief voor meting van het warmteverbruik. Dit tarief is voor 2015 vastgesteld op 24,78. - De eenmalige aansluitbijdrage voor een nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet. Voor 2015 is dit tarief vastgesteld op 928,01 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 32,51 per meter bij

4 Onze nieuwe commissaris. Een paar leden van het bestuur van de HBV, Peter Hoogenbosch, Pierre Sponselee en de andere commissarissen zijn bijeengekomen om een nieuwe commissaris te kiezen. De commissaris, op voordracht van de HBV, Casper Schouten, is unaniem gekozen tot opvolger van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Henry Meijdam. Onder leiding van bureau Public Spirit, José Coenen, is er gezocht naar een nieuwe commissaris. Na de selectieprocedure bleven er uiteindelijk 4 kandidaten over. Met al deze kandidaten zijn gesprekken gevoerd. We hebben Tanja Ineke voorgedragen als onze nieuwe commissaris. Over 14 dagen is de eerste vergadering met de commissarissen. Tanja Ineke zal tijdens deze vergadering geïntroduceerd worden. De HBV is van mening dat we een goede keuze hebben gedaan. Tanja is iemand die weet wat er speelt bij de huurders en met name voor de (ouderen)zorg. Zij is zeer sympathiek en heeft een goede visie voor de toekomst. Zij zal ook een keer onze bijeenkomst bijwonen. Blad 7: geen opmerkingen. Actielijst: A261113/04: de jaarlijkse financiële tegemoetkoming wordt verhoogd van 115,- naar 135,-. De vergoeding voor de bankkosten blijft 30,- per jaar. Een nieuwe bewonerscommissie in oprichting krijgt 135,- in het jaar van oprichting. A040214/01: is in behandeling. A181114/01: is in behandeling. A181114/02: voor de ALV van de balans bij de stukken doen. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd. IJsbrand Schulp: politiek Nederland maakt zich druk over allerlei zaken. De nieuwe Woningwet is unaniem aangenomen in de Tweede Kamer maar moet nog door de Eerste Kamer beoordeeld worden. Dit punt stond op de rol voor januari maar tot nu toe is er nog geen besluit genomen. In het blad THUIS staat op bladzijde 5 een stuk over huurverlaging voor veel huurders van Woonwaard. De HBV heeft gediscussieerd met Woonwaard over het begrip betaalbaarheid. Voor alle duidelijkheid: de huurverlaging gaat uit van de standaardhuur die staat in de huurverhogingbrief d.d. mei Deze standaardhuur wordt met 3% verlaagd. De standaardhuur is inflatievolgend. Wanneer er duidelijke verbeteringen aan de woning zijn verricht dan mag de standaardhuur omhoog gebracht worden. Wat betreft de laatste alinea op bladzijde 5 van het blad THUIS; IJsbrand is niet gelukkig met dit stukje tekst omdat het niet klopt. De HBV is in gesprek met Woonwaard over meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden m.b.t. de huurverlaging. Deze vragen en antwoorden komen op de site van Woonwaard te staan. Afgelopen zaterdag heeft IJsbrand Schulp de kaderbijeenkomst van de Woonbond bijgewoond. Tot zijn verbazing moeten nog veel corporaties de slag maken die Woonwaard inmiddels heeft gemaakt m.b.t. het op orde brengen van de bedrijfsvoering en het in de hand houden van de kosten

5 De minister heeft het inflatiecijfer over het voorgaande kalenderjaar bekend gemaakt, te weten 1%. De maximale huurstijging voor zelfstandige woningen periode 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 zijn bepaald: - Huishoudens met een inkomen tot en met Inflatiepercentage van 1% met 1,5% basishuurverhoging, totaal 2,5% - Huishoudens met een inkomen boven tot Inflatie + 2% basishuurverhoging, totaal 3% - Huishoudens met een inkomen boven Inflatie + 4% basishuurverhoging, totaal 5% In oktober komt er een hele nieuwe regeling om de huren te koppelen aan de WOZ-waarde van de woning. Deze regeling moet nog door beide Kamers besproken worden. Hr. Mosch, complex 627: geeft aan dat Woonwaard de WOZ-waarde van zijn woning al verlaagd heeft. Ria Huijboom: de huurders in Amsterdam en de Randstad komen er met de nieuwe regeling bekaaid af. We kunnen met z n allen de conclusie trekken dat de huidige regering niets op heeft met de huurders. Mevr. Kok van de Noordertogt: is vanavond voor het laatst aanwezig. Zij gaat verhuizen naar Amersfoort. IJsbrand Schulp dankt haar hartelijk voor haar inzet in de Noordertogt. 5. Voorlopige jaarrekening (zie begroting 2015) In november hebben we toegezegd dat we eventuele wijzingen in de begroting zouden bespreken. Tevens zou de balans bij de stukken voor vandaag gevoegd zijn. Helaas is er iets misgegaan met de gegevens in de computer. Kortom het 2 e halfjaar 2014 moest overgedaan worden en was er geen tijd meer om de balans op te stellen. Aan de ontvangstkant en bij uitgaven is er vergeten 200,- onder te brengen. Peter Hoogenbosch: vorige keer hebben we gesproken over de post onvoorzien. Laten we daar deze 200,- onderbrengen. De vergadering is het met dit voorstel eens. De post onvoorzien mag wat hem betreft hoger zijn om zo iets meer ruimte binnen de begroting te hebben. IJsbrand Schulp: voor het jaar 2016 zal de begroting er weer anders uitzien omdat er van alles gaat veranderen voor huurdersorganisaties en corporaties. Hieronder puntsgewijs een overzicht van de op handen zijnde veranderingen in het kader van wijzigingen in de Woningwet: - Huurders worden volwaardig partij bij prestatieafspraken - Huurdersorganisaties krijgen instemmingsrecht bij het aangaan van fusies en verbindingen. Bij uitzondering waarin een fusie noodzakelijk is om een faillissement te voorkomen, bepaalt de minister of dat het geval is. - Minimaal een derde van de leden in de Raad van Commissarissen moet bestaan uit huurderscommissarissen. - Het recht op financiering van huurdersorganisaties wordt beter - 5 -

6 vastgelegd. - Verhuurders mogen niet langer weigeren om het inhuren van een deskundige door de huurdersorganisaties te vergoeden. Ook de scholingskosten moeten door de verhuurder worden betaald. - Het wordt mogelijk om een huurdersraadpleging te houden. - Huurdersorganisaties krijgen het recht op enquête. - Corporaties dienen, in overleg met huurdersorganisaties, een sociaal statuut op te stellen met afspraken hoe omgegaan wordt met sloop en renovatie van woningen en hoe de bewoners daarbij worden betrokken. Peter Hoogenbosch: Woonwaard heeft in het kader van de bezuinigingen het aantal commissarissen teruggebracht naar 6. Woonwaard is bezig met het beleidsplan voor de jaren Hij nodigt de HBV van harte uit om daarbij betrokken te zijn. Peter verlaat de vergadering om uur. IJsbrand Schulp: nog even verder over de begroting. Met de KPN hebben we afgelopen jaar diverse keren contact gehad over de hoge kosten. We hebben zelfs op het punt gestaan op de KPN vaarwel te zeggen. Hr. Mosch, complex 627: de begroting is de vorige vergadering al vastgesteld. Hij heeft verder geen op-of aanmerkingen. Bovendien vraagt hij of we de nieuwsbrief in een PDF-bestand op de website willen zetten. De kopjes op de website bij de nieuwsbrief van november kloppen niet. Actie* 6. Inbreng vanuit de bewonerscommissies / Rondvraag Hr. Haarms, complex 706: tijdens de bijeenkomst van Woonwaard met de bewonerscommissies is hij geschrokken van wat Thea Dekker vertelde over de nieuwe besluiten met betrekking tot de toewijzing van sociale huurwoningen, met de daaraan hangende wachtlijsten. De gemeente is verplicht om mensen met een vluchtelingenstatus binnen drie maanden een woning te geven, anders krijgen zij een boete. Hoe staat de HBV hiertegenover? Willem Kruit: de HBV kan hierin geen partij zijn. De gemeente is bepalend hierin. Er worden geen huurwoningen gebouwd, de mensen staan steeds langer op de wachtlijst. De regering heeft al vragen gesteld aan de gemeenten hoe zij dit gaan oplossen. Wanneer gemeenten kunnen bewijzen dat zij geen mogelijkheden hebben om asielzoekers een woning te geven, dan kan het bijna niet zo zijn dat de gemeenten een boete krijgen. Er volgt een discussie over bovenstaande. IJsbrand Schulp: het is een overheidsmaatregel en deze overruled alle afspraken binnen gemeenten. De druk op de sociale huurmarkt wordt steeds groter. Mensen worden geacht steeds langer zelfstandig te blijven wonen. Tot 2008 heeft men kunnen bouwen daarna stond het stil. Hij vraagt zich af hoelang het nog duurt voordat de zaak stukloopt. Nederland hangt van subsidies aaneen. Ria Kriesch, complex 52: we voeren nu een politieke discussie waar wij niets aan kunnen doen, hooguit kenbaar maken aan de Woonbond. In het blad THUIS staat dat je de standaardhuur van je woning kunt bekijken op mijn.woonwaard.nl. Bij haar staat de standaardhuur niet vermeldt, zo ook bij de heer Mosch. Wij zullen dit doorgeven aan Woonwaard. Actie Atie* IJsbrand Schulp: komt nog even terug op zijn opmerking over het stukje tekst in - 6 -

7 THUIS dat niet klopt. Mevr. de Kraaij, complex 404: adviseert om hierover een mail te sturen. Wanneer zaken niet kloppen, dan via de mail een signaal sturen naar Woonwaard. Actie Atie* 7. Sluiting We sluiten de vergadering om uur. IJsbrand Schulp bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid. De volgende vergadering zal zijn op in Mare Nostrum. Actielijst 3 februari 2015 Nummer Actiepunt Afgehandeld A040214/01 Op de website nogmaals aandacht schenken aan de cursus voor bewonerscommissies. T.z.t. behandeling via RPW A181114/01 Reminder sturen wanneer er iets van belang op onze t.z.t. A181114/02/ Voor website is gezet. Balans bij de stukken voor de ALV voegen. A181114/03 T.z.t. wanneer er meer duidelijkheid is over de Warmtewet. De voorzitter van betreffende complexen bijeen roepen. A030215/01 De nieuwsbrief ook in PDF-bestand op de website zetten. Kopjes van de nieuwsbrief aanpassen. Actie Mia A030215/02 Vragen aan Woonwaard hoe het kan dat de standaardhuur niet te vinden is op mijn.woonwaard.nl Actie Atie A030215/03 Doorgeven aan Woonwaard dat de tekst op bladzijde 5 van THUIS niet klopt. Actie Atie t.z.t. Voor akkoord: Hr. IJ. Schulp, voorzitter HBV - 7 -

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang

Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang Inhoud 01.Inleiding 02.Bestuur 03.Hoofd Secretariaat 04.Kantoor Hv Woonbelang 05.De huurdersvereniging Woonbelang 06.Bewonersoverlegcommissies (BOC s) 07.Algemene Ledenvergadering 16 mei 2011 08.Raad van

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting JAARVERSLAG 2011 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag2011.doc. Pag. 1 van 13. Voorwoord. Dit is de 8 e editie

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen

Nummer 31-1 e kwartaal 2013. Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nummer 31-1 e kwartaal 2013 Bewonersinformatieblad voor alle leden van Woningbouwvereniging Beter Wonen Nuttige informatie 2 Postadres Postbus 40, 1777 ZG Hippolytushoef Bezoekadres Kerkplein 29, 1777

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Romeynshof.

Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Romeynshof. Verslag van de jaarvergadering van de bv4heo op 21 mei 2014 om 19.30 uur in de Romeynshof. 1. Opening Hans Offermans (secretaris) opent de vergadering. 2. Mededelingen Per 1 april 2014 is de voorzitter,

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie