2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER"

Transcriptie

1 2.2 ONDEROUD AAN DE ONING: EEN ZAAK VAN VERUURDER EN UURDER Algemeen et huis waarin u woont moet onderhouden worden. In het onderhouds-abc is aangegeven welk onderhoud voor rekening van V is en welk onderhoud voor rekening van de huurder is. De verdeling van verplichtingen vloeit voort uit het Burgerlijk etboek. De onderwerpen staan in alfabetische volgorde omschreven en in de kolommen ernaast kunt u eenvoudig zien wat V en wat uzelf dient uit te voeren. Na het onderhouds-abc geven wij u bovendien enkele tips en adviezen voor het onderhoud dat u uit moet voeren. uurders die dat om welke reden dan ook niet zien zitten, kunnen een abonnement nemen op het V-Servicepakket. ierin is een aantal zaken van het huurderonderhoud opgenomen. In het onderhouds-abc zijn deze gearceerd. U vindt in dit gedeelte van de huurderinformatie ook meer informatie over het Servicepakket. Bij Team onen kunt u terecht voor adviezen en informatie over het onderhoud van uw woning. Onderhouds-ABC OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Algemeen Alle reparaties, die het gevolg zijn van slijtage, ouderdom, verzakking, bouwfouten of nalatigheid van V; Alle reparaties, die het gevolg zijn van vernieling en beschadiging als gevolg van ondeskundig of onjuist gebruik; Vervanging van sleutels, zowel van binnen- als buitendeuren; Alle onderhoudswerkzaamheden, reparatie en vervanging aan verbouwingen in en om de woning die door de huurder zelf zijn gerealiseerd of die zijn overgenomen van de vorige bewoner. Aanrecht zie keuken 1 De woningbouwvereniging voert het onderhoud aan betreffende punten uit als de huurder over een service-abonnement beschikt. pag. 1 van 34

2 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Afvoeren Reparatie en vernieuwen van hemelwaterafvoeren en dakgoten; Schoonmaken en houden van dakdoorvoeren en goten; Ontstoppen van doucheafvoer; Vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan door ondeskundige behandeling of door het gebruik van ontstoppingsmiddelen zoals 'caustic soda'. Onderhoud doucheputje en deksel; S Onderhoud en ontstoppen van afvoersifons van wastafel, gootsteen, fontein en wasmachine, inclusief eventuele afvoerpluggen en kettingen. S Achtergebleven goederen Afvoer van achtergebleven goederen van de huurder bij verhuizing of ontruiming. Afzuiginstallatie zie ventilatie Armaturen zie elektrische installatie Antenne c.q. schotel zend- en/of ontvangstinstallatie iervoor is toestemming van V en veelal ook van de deelgemeente vereist. Plaatsing, onderhoud, verzekering; (Gevolg)schade als gevolg van de geplaatste antenne. Balkon en balustrade Onderhoud en reparatie; Schoonhouden. Beglazing zie ruiten Behang zie wanden en wandafwerking Bel pag. 2 van 34

3 OMSCRIJVING zie deurbel = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Bergingsgang Onderhoud; Schoonhouden; Schoonhouden indien onderdeel van servicekosten. Sk Bestrating Ophogen en onderhouden van gemeenschappelijke bestrating en paden; et verwijderen van vuil en onkruid op gemeenschappelijke bestrating en paden; Onderhoud, herstel, egaliseren en vernieuwen van paden en terrassen die tot de woning behoren; Ophogen en onderhouden van zelf aangebrachte bestrating. Bestrijding ongedierte zie ongedierte Beton Reparatie aan loszittend beton ; erstel van schade aan beton als gevolg van gaten boren, aanbrengen van pluggen, ondeskundig gebruik enz. Bevriezing et treffen van voorzieningen aan waterhoudende leidingen (dus ook CV) teneinde bevriezing te voorkomen. Dit geldt ook voor de zolder en de kruipruimte; erstel van schade als gevolg van bevriezing. Bliksembeveiligingsinstallatie Onderhoud en reparatie. Boiler zie warmwaterinstallatie Bomen en struiken zie tuin pag. 3 van 34

4 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Brandbeveiliging Onderhoud brandblusapparaten bij collectieve cv-installatie. Brievenbus Onderhoud en reparatie centrale brievenbussen; Onderhoud en reparatie van de briefklep in of bij de voordeur. S Buitentrap Onderhoud en reparatie; Schoonmaken; Schoonmaken indien onderdeel van servicekosten. Sk Buitenverlichting Onderhoud en reparatie aan gemeenschappelijke installaties ten behoeve van verlichting op galerijen, trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, alsmede vervanging van bestaande armaturen; Vervanging van lampen, starters, e.d. op galerijen, nietopenbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, indien onderdeel van servicekosten. Sk CAI-storing Melden bij storingsdienst UPC Telefoonnummer Centrale verwarmingsinstallatie, moederhaard en combiketel Onderhoud en reparatie van een centrale verwarmingsinstallatie of combiketel; Storingen veroorzaakt door nalatigheid van de huurder; erstel van schade aan centrale verwarmingsinstallatie en toebehoren door verkeerde bediening of onjuist gebruik; Opnieuw monteren van installatieonderdelen als gevolg van verwijderen van vloerbedekking, behang e.d.; erstel van bevroren leidingen of radiatoren; Schilderen van radiatoren en leidingen; pag. 4 van 34

5 OMSCRIJVING Bijvullen en ontluchten van de verwarmingsinstallatie, behoudens de gevallen waarin dit niet op normale wijze voor de huurder mogelijk is; Onderhoud en/of vervangen van vulslangen, vulsleutels, wartels en ontluchtingssleutels. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket S S Closet Onderhoud en vernieuwing als gevolg van slijtage (geen breuk); Vervangen van drijver (vlotter) in de stortbak en vlotterkraan; Valpijp, drukknop of trekker; Onderhoud en vernieuwing als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik; Onderhoud c.q. vervanging closetbril, closetsok en stortbak; S oekstopkraan van stortbak gangbaar houden en leertje vervangen. S Combiketel zie centrale verwarming en warmwaterinstallatie Dak et is de huurder uit veiligheidsoverwegingen verboden het dak te betreden. Onderhoud en reparatie aan dakconstructie, -bedekking en isolatie; Onderhoud en reparatie aan dakconstructie en -bedekking als gevolg van betreding c.q. beschadiging door bewoners. Dakgoot zie afvoeren Dakraam en dakkapel Onderhoud en vervanging van dakramen en dakkapellen, met uitzondering van door huurder aangebrachte dakramen en dakkapellen. pag. 5 van 34

6 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Deur Buitendeuren Aan buitenzijde schilderen, repareren en/of vervangen als gevolg van slijtage. Dit wordt uitgevoerd volgens onderhoudsplanning; Schade aan gevelkozijnen en buitendeuren als gevolg van een inbraak; alleen als een politierapport kan worden overlegd; Niet sluiten van deur; Vervangen en repareren van hang- en sluitwerk als gevolg van slijtage; Openmaken deur op verzoek bewoner; Slot vervangen op verzoek bewoner; Bij kieren groter dan 8 mm; Vervangen of repareren omdat de deur er, door nalatigheid van de bewoner, uitgewaaid is; Aan binnenzijde schilderen; Gering en dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk. S Binnendeuren Schilderwerk; Reparaties; Gering en dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk. S Deurbel Onderhoud en reparatie van bel en belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik inclusief huistelefoon, intercominstallatie en bellenplateau; Voordeurbel, drukknop, bedrading en transformator. S Deurkruk zie hang- en sluitwerk Deuropener, elektrisch Onderhoud en reparatie. Douche zie sanitair pag. 6 van 34

7 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Drempel/dorpel Onderhoud buitendorpels; Onderhoud binnendorpels. S Elektraleidingen Onderhoud van elektraleidingen buiten de woning en bedrading mits eigendom van V; Aarding binnen de woning. Elektrische installatie Onderhoud en reparatie aan bedrading en groepenkast; Reparatiewerkzaamheden aan huistelefoon, elektrische deuropener, oproepinstallatie/intercom; erstelwerkzaamheden aan door de bewoners aangebrachte wijzigingen in de installatie; Reparatie van gebreken aan de installatie die ontstaan zijn door ondeskundige aanpassingen door de huurder; Vernieuwen van geschilderde schakelaars en wandcontactdozen; Aansluitpunten armaturen en toestellen; S erstel- en vervangingswerkzaamheden aan schakelaars, zekeringen en wandcontactdozen. Met uitzondering van S algehele vernieuwing indien noodzakelijk door slijtage; Reparatiewerkzaamheden aan deurbeldrukker en schel c.q. S zoemer, voor zover het soort installatie dit toelaat; Vervanging van lampen, starters en zekeringen van verlichting in gemeenschappelijke ruimten indien onderdeel van servicekosten. Sk Entree gemeenschappelijk Onderhoud; Schoonhouden; Schoonhouden indien onderdeel van de servicekosten. Sk Erfafscheiding Onderhoud van bij de woning horende erfafscheidingen/heggen e.d.; Onderhoud van zelf aangebrachte erfafscheidingen; pag. 7 van 34

8 OMSCRIJVING Onderhoud van erfafscheidingen behorend bij gemeenschappelijke tuinen/terreinen, indien onderdeel van de servicekosten. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sk Filter zie ventilatie Fonteintje/wastafel zie sanitair Fundering Onderhoud en herstel fundering. Galerij Onderhoud en reparatie; Schoonhouden. Gaskraan Onderhoud en reparatie van gaskranen ten behoeve van moederhaard, combiketel en geiser; Onderhoud en reparatie overige gaskranen. S Gasleiding Onderhoud en reparatie aan gasleidingen binnen de woning achter de meter; Onderhoud en reparatie aan door bewoner zelf aangebrachte gasleidingen. Laat het werk uitvoeren door een erkend installateur!! Gastoestellen Aansluiten van gastoestellen (bijvoorbeeld kooktoestellen, gevelkachels, gaskachels) incl. de daarbij behorende toestelhoofdkranen en de benodigde veiligheidsslangen. Geiser zie warmwaterinstallatie pag. 8 van 34

9 OMSCRIJVING Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden, inclusief ramen; Schoonhouden, inclusief ramen, indien onderdeel van de servicekosten. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sk Gevel Onderhoud aan de buitengevel, zoals: schilderwerk, herstel van houtrot, plaatwerk, metsel- en voegwerk. Glas zie ruiten Gootsteen zie keuken Gordijnrails Alle onderhoud. Bij verhuizing dienen de rails verwijderd te worden. Goten zie afvoeren Groenvoorziening zie tuin ang- en sluitwerk Reparatie aan scharnieren en sloten van ramen en deuren aan de buitengevel; Reparatie en/of vervanging scharnieren en sloten van deuren en ramen in gemeenschappelijke ruimten; Reparatie aan scharnieren en sloten van ramen en deuren aan de buitengevel, indien aantoonbaar door nalatigheid bewoner; et (laten) vernieuwen van de sloten bij het verlaten van de woning als gevolg van het niet inleveren van de sleutels; Vernieuwen van zoekgeraakte sleutels; Aanbrengen van extra sluitwerk of verwisseling hiervan, wanneer de huurder de sluitveiligheid wenst te verhogen; Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk van binnendeuren en deuren van vaste kasten. S pag. 9 van 34

10 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket angkastjes zie keuken ekken/ekwerk Onderhoud en reparatie van hekwerk in gemeenschappelijke trappenhuizen, op galerijen en balkons; Onderhoud en reparatie overige hekken. aterafvoer/regenpijp zie afvoeren uistelefoon zie elektrische installatie Inbraak Schade aan de woning als gevolg van inbraak; alleen indien een politierapport kan worden overlegd. Intercom zie elektrische installatie en bel Inventaris van V in gemeenschappelijke ruimten Onderhoud en reparatie. Kabeltelevisie zie CAI Kasten Onderhoud en reparatie aan vaste kasten, inclusief hangen sluitwerk; Losse kasten zijn eigendom van de huurder. S Kettinkjes en afvoerstop Vervangen. S Keuken Reparatie en vervanging keukenblok en aanrechtblad als gevolg van slijtage of verval bij normaal gebruik; pag. 10 van 34

11 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk als gevolg van slijtage bij normaal gebruik; Vernieuwen van zoekgeraakte of gewijzigde kasten en planken, alsmede kastinterieurs zoals hangroede, laden e.d.; Onderhoud, reparatie en vervanging van zelf aangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen; Bijstellen en smeren van scharnieren, sluitingen en deurtjes S Onderhouden en herstellen van tegelstrips, ladegeleiders en handgrepen. S Kitvoegen Kitvoegen bij tegelwerk; Schoonmaken van voegen in tegels; Kleine reparaties aan voegen in tegels. S Kooktoestel zie gastoestel Koordje van trekschakelaar en ventilatierooster Onderhouden en indien nodig vervangen. S Kozijn zie ook hang- en sluitwerk Buitenzijde van de woning Schilderen, repareren en/of vervangen als gevolg van slijtage. Dit wordt uitgevoerd volgens onderhoudsplanning; Schade aan gevelkozijnen en buitendeuren als gevolg van een inbraak; Schade aan gevelkozijnen en buitendeuren als gevolg van een inbraak, bij overleg van een politierapport. Binnenzijde van de woning Tochtprofielen vervangen, welke standaard bij de woning horen; Reparatie en schilderen kozijnen, ramen en deuren binnen de woning; ook de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren; pag. 11 van 34

12 OMSCRIJVING Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte tochtprofielen. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Kraanleertje Vervangen in geiser; Vervangen in waterkraan. S Kranen zie gaskranen en sanitair Kruipluik Onderhoud en vervanging. Kruipruimte et toegankelijk houden hiervan. Lekkage Reparatie leidingen die zijn gesprongen als gevolg van slijtage; Reparatie daklekkage als gevolg van slijtage; Reparatie lekkage als gevolg van bevriezing van leidingen; Schade aan het onroerend goed t.g.v. lekkage: omvangrijke schade wordt door V hersteld. De kosten worden verhaald op de verantwoordelijke voor de schade; erstel aan inboedel e.d. (meestal gedekt door inboedelverzekering; raadpleeg polis); erstel van gevolgschade in naast-, bij- of ondergelegen woningen. Tip! Sluit een goede inboedelverzekering af. Leuningen/leuningdragers erstel en reparatie van leuningen en leuningdragers in de gemeenschappelijke ruimten en portieken; erstel en reparatie van leuningen en leuningdragers in de woning. S Lift Onderhoud, reparatie en keuringen; Schoonmaak- en energiekosten indien onderdeel van de servicekosten. Sk pag. 12 van 34

13 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Luchtroosters Onderhoud en herstel in gemeenschappelijke ruimten; Onderhoud en herstel in de woning; S Schoonhouden. Mechanische ventilatie zie ventilatie Meterkast Toegankelijk en zichtbaar houden van meters en zekeringen. Metselwerk Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk; Reparatie aan door huurder veroorzaakte schade aan metselwerk. Muur zie wand Naamplaatje Plaatsen en verwijderen van naamplaatjes bij belplateaus in portiek- en flatentrees; Aanschaffen, plaatsen en verwijderen van naamplaatjes aan eengezinswoningen; - Aanschaffen naamplaatje bij belplateaus in portiek en flatentree via V. Ongedierte Bestrijding van ongedierte in of aan de woning zoals: wespen, bijen, kakkerlakken, mieren, torren, kevers, ratten enz. Eventueel met behulp van de gemeentelijke bestrijdingsdienst; Verwijderen wespennesten in of aan de woning. Verwijderen vleermuizen en andere beschermde diersoorten S S Ontluchten zie centrale verwarming pag. 13 van 34

14 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Open haard/houtkachel Onderhoud en gevolgschade; Schoorsteen moet jaarlijks geveegd worden. Ontstoppen zie ook afvoeren en riolering Buitenriolering, tenzij aantoonbaar door schuld bewoner; Binnenriolering zoals gootsteen, wastafel, lavet, fontein en wasmachineafvoer. S Ophogen zie bestrating, tuin Pad zie bestrating Plafond zie ook sauswerk Onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten; erstel en vervangingswerkzaamheden van plafondbekledingsmaterialen e.d. die niet bij de aanvang van de huur aanwezig waren, of waarvoor huurder zich bij aanvang van de huur garant heeft gesteld; erstelwerkzaamheden als gevolg van onvakkundig afsteken van oude saus- of verflagen; erstel van waterschade (verzeker u!!); erstel van krimpscheuren en kleine scheuren; Onderhoud en reparatie van plafondconstructie en loszittend stucwerk. Plakplaatjes/stickers Verwijderen. Bij het verlaten van de woning dienen deze altijd verwijderd te worden. Planchet zie sanitair Plinten Onderhoud, reparatie of vervanging. pag. 14 van 34

15 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Putten zie riolering Radiator zie centrale verwarming Raam Zie ook hang- en sluitwerk Aan buitenzijde schilderen, repareren en/of vervangen, zoveel mogelijk volgens onderhoudsplanning; In gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen ramen schilderen, repareren en/of vervangen, inclusief onderhoud/ reparatie van eventueel hang- en sluitwerk; Reparatie bij ramen van kieren groter dan 8 mm in de aanslagzijde; Schade aan buitenkozijnen en ramen als gevolg van inbraak, indien een politierapport kan worden overlegd; Reparatie bij ramen van kieren kleiner dan 8 mm in de aanslagzijde; S Aan binnenzijde schilderen, alsmede schilderwerk aan overige ramen binnen de woning; Vervangen van zelf aangebrachte tochtstrip; erstel of vervangingswerkzaamheden aan door bewoners aangebrachte dakramen c.q. dakkapellen; Vervanging of reparatie omdat het raam eruit gewaaid is; et geringe en dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk. S Regenpijp zie afvoeren Riolering Reparatie en onderhoud aan riolering en putten enz.; et ontstoppen van riolering binnen en buiten het gehuurde, tenzij ontstaan door schuld van de bewoner; et vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan door ondeskundige behandeling of door gebruik van bijtende ontstoppingsmiddelen zoals "caustic soda" e.d.; et ontstoppen van closetpot, wastafel, fontein, aanrecht, afvoer. S pag. 15 van 34

16 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Rookkanaal zie schoorsteen Ruiten Repareren/vervangen van zelf aangebrachte ruiten, sierglas, glas in lood, gekleurd glas, spiegels e.d.; erstel van beschadigde/gebroken ruiten in de woning, berging of gemeenschappelijke ruimte indien onderdeel van de servicekosten. U dient glasbreuk tijdens kantooruren te melden bij Service Glasherstel, telefoonnummer Sk Sanitair zie ook closet Vervanging van sanitaire toestellen zoals wastafel, fonteintje, stortbak, toiletpot en sanitaire toebehoren, in geval van slijtage, verval/ ouderdom bij normaal gebruik; Vernieuwing kranen in verband met slijtage; erstel aan door bewoners aangebrachte wijzigingen aan het sanitair; Vervanging van spiegel, klemmen, planchet, dragers, spatscherm, kettingen en plugstoppen; Reparatie aan kranen (met uitzondering van geiserkranen) zoals vervangen van leertjes, pakkingen enz.; erstel- en vervangingswerkzaamheden aan handdouche, doucheslang, opsteekhaak, doucheglijstang, uitloop en beluchter. S S S Sauswerk Sausen en/of schilderen van plafonds en behangen is voor rekening van de huurder. Ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder. Bij projectmatige aanpak kunnen afwijkende regels gelden. Schade Voor zover deze is ontstaan door nalatigheid van V; Ontstaan aan de opstal door brand of storm; Ontstaan door inbraak, alleen indien een politierapport kan worden overlegd; pag. 16 van 34

17 OMSCRIJVING Ontstaan aan eigendommen van V door onjuist gebruik of nalatigheid van de huurder of van derden, niet zijnde V of bedrijven werkzaam voor V. Tip! Een goede inboedelverzekering is geen overbodige luxe = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Schakelaars zie elektrische installatie Scharnieren zie hang- en sluitwerk Schilderwerk Alle schilderwerk aan de buitenzijde van de woning en in gemeenschappelijke ruimten; Alle schilderwerk binnen de woning; Schilderwerk aan erfafscheidingen, die niet het eigendom van V zijn. Schoonmaken Alle schoonmaakwerkzaamheden zowel binnen als buiten de woning; Schoonmaakwerkzaamheden die onderdeel uitmaken van de servicekosten. Sk Schoorsteen Plaatsen van boldraad/vogelrooster op schoorsteen en ventilatiekanalen; Verwijderen van vogelnesten uit schoorsteen; Repareren van de schoorsteen; Vegen en schoonmaken van schoorstenen van gemeenschappelijke verwarmingsinstallaties; Vegen en schoonmaken van schoorstenen van individuele verwarmingsinstallaties in gestapelde bouw; Indien u een centrale verwarming van V heeft wordt op gezette tijden gecontroleerd of er vogelnestjes of andere obstakels in het rookkanaal aanwezig zijn; Vegen van de schoorsteen als u een eigen kachel of open haard heeft. pag. 17 van 34

18 OMSCRIJVING Schutting zie erfafscheidingen = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sifon zie afvoeren Sleutels zie hang- en sluitwerk Sloten zie hang- en sluitwerk Spiegel zie sanitair Stickers zie plakplaatjes Stopcontacten zie elektrische installatie Stoppen zie zekeringen/stoppen Stortbak zie sanitair Stucwerk Grote reparaties aan loszittend stucwerk, indien aangebracht door V; Reparatie aan stucwerk door beschadigingen zoals: gaten, pluggen, krimpscheurtjes enz. Tegelwerk Grote reparaties aan loszittend wandtegelwerk, indien aangebracht door V; Onderhoud en reparatie aan vloertegels, indien aangebracht door V; Reparatie aan tegelwerk door beschadigingen zoals: gaten, pluggen, krimpscheurtjes enz. pag. 18 van 34

19 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Telefoonaansluiting Aanleg en onderhoud Terras zie bestrating en balkons Tochtstrips zie ramen en deuren Trap zie ook leuningen/leuningdragers Reparatie aan binnentrappen als gevolg van slijtage; Onderhoud van trappen in gemeenschappelijke ruimten; Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte trapafwerking; Schoonhouden van trappen in gemeenschappelijke ruimten; Schoonhouden van trappen in gemeenschappelijke ruimten indien onderdeel van de servicekosten. Sk Tuin zie ook bestrating, erfafscheiding en tuinhekje Verwijderen van beplanting voor reparatie aan de woning en schuur; Onderhoud en vervanging van gras, planten, struiken, bomen en hagen (inclusief snoeien) in privé-tuinen en als erfafscheiding; Ophogen, met uitzondering bij structurele verzakking, onderhouden en herstellen van bij de woning behorende tuinen, terrassen en paden; Bij verhuizen: Verwijderen van aan de gevels aangebrachte geleidingen voor klimplanten inclusief het daaruit voortvloeiende herstel aan gevels om deze in oorspronkelijke staat terug te brengen; Onderhoud en vervanging van gras, planten, struiken, bomen en hagen in gemeenschappelijke tuinen indien onderdeel van de servicekosten. Sk pag. 19 van 34

20 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Tuinhekjes Onderhoud en reparatie, indien geen eigendom van V. Vensterbank Vervanging als gevolg van slijtage, verval en ouderdom; erstelwerkzaamheden of herplaatsen als gevolg van door huurder aangebrachte wijzigingen en/of verfraaiingen; Klein dagelijks onderhoud c.q. reparatie. S Ventilatie zie ook schoorsteen Reparatie aan ventilatiekanalen; et plaatsen van boldraad- c.q. vogelroosters; et verwijderen van vogelnestjes uit ventilatiekanalen; Onderhoud en reparatie van mechanische ventilatieinrichting; Reiniging van ventilatieventielen van de mechanische ventilatie zonder deze te demonteren; Onderhoud aan ventilatie ontluchtingsroosters in gevels en ramen, incl. schoonhouden van eventuele filters; Reparatie of vervanging van ventilatieventielen t.b.v. mechanische ventilatie. Tip! Plaats het ventilatierooster na het schoonmaken weer terug in dezelfde stand Verstopping zie ontstoppen Vlizotrap Alle onderhoud en reparatie. Vloer Reparatie aan verrotte vloerbalken en vloerdelen; Reparatie en onderhoud aan vloeren in gemeenschappelijke ruimten; Reparatie aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren, die niet door de bewoners zijn aangebracht; erstel c.q. vervangen van door bewoners aangebrachte vloerbedekkingmaterialen in de woning en in de gemeenschappelijke trappenhuizen en ingangen; pag. 20 van 34

21 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket et verwijderen van oude lijm en kitlagen; Door bewoner veroorzaakte beschadigingen aan cementvloeren, terrazzovloeren e.d. Vlotter zie closet Vogelrooster zie schoorsteen en/of ventilatie Vuilcontainer et schoonhouden van de vuilcontainer en biobak. et schoonhouden van de vuilcontainers en vuilcontainerruimte indien onderdeel van de servicekosten. Sk anden en wandafwerking Reparatie van grote scheurvorming; Reparatie van constructief slechte stuclaag; Reparatie en onderhoud van wanden in gemeenschappelijke ruimten; Onderhoud en reparatie aan vaste wandafwerking, zoals: behang, granol, textiel, tegels, betimmering, kurk, structuurverf enz. die door de huurder zelf is aangebracht of waarvoor de huurder zich bij aanvang van de huur verantwoordelijk heeft gesteld; Verwijderen van oude behanglagen en aanbrengen van nieuw behang; Tip: gebruik voor het verwijderen van behang een stoomapparaat. Te huur bij een doe-het-zelfzaak erstel van door huurder beschadigde wandtegels; erstel stucwerk na ondeskundig verwijderen van behang e.d.; erstel van door bewoners verwijderde plinten; erstel van krimpscheuren; it-, saus- en schilderwerk binnen het gehuurde. andcontactdoos zie elektrische installatie pag. 21 van 34

22 OMSCRIJVING armwaterinstallatie erstel- en schoonmaakkosten van de (combi)ketel indien deze eigendom is van V; erstelkosten van de combiketel, geiser of boiler als gevolg van verkeerde bediening, nalatigheid of ondeskundig gebruik; erstel- en schoonmaakkosten van de boiler of geiser indien deze eigendom is van V. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sk asmachineaansluiting zie sanitair astafel zie sanitair aterleiding zie ook sanitair Onderhoud en reparatie van warm- en koudwaterleiding en hoofdkranen; Vernieuwing van kranen als gevolg van slijtage; Aanbrengen en onderhouden van extra tappunten; erstelwerkzaamheden aan door bewoners aangebrachte wijzigingen aan de installatie; et nemen van maatregelen om te voorkomen dat de leidingen bevriezen; erstel van bevroren leidingen als gevolg van nalatigheid van de huurder; Reparatie aan kranen, met uitzondering van geiserkranen, zoals vervangen van leertjes en pakkingen; erstel en vervanging van handdouche, doucheslang, uitlopen en beluchters. S S aterschade zie lekkage C zie closet en/of sanitair itten zie sauswerk pag. 22 van 34

23 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Zeepbakje zie sanitair Zekeringen/stoppen zie elektrische installatie Zonwering Aanbrengen, reparaties van zonwering; Verwijderen van zonwering bij herstel van gevels. Tip! Zonwering buiten mag alleen met schriftelijke toestemming van V opgehangen worden. pag. 23 van 34

24 Tips en adviezen voor onderhoud door de huurder In dit hoofdstuk treft u enkele praktische wenken voor het onderhoud en gebruik van diverse onderdelen van uw woning (op alfabet). Aanrechtbladen Een RVS-aanrechtblad met bijbehorende gootsteen kan het best worden onderhouden met een vloeibaar schuurmiddel dat niet krast. Een kunststofaanrechtblad kan het best worden onderhouden met afwasmiddel of een allesreiniger. Aanrechtbladen kunnen niet tegen hete pannen. U voorkomt beschadigingen door altijd een onderzetter te gebruiken. Aanrechtbladen van kunststeen kunt u het beste eenmaal per week in de blanke bijenwas zetten. Behalve dat het blad er fraaier uitziet, kan het zo ook beter schoongehouden worden. Afvoeren en riolering et rioleringssysteem is in vrijwel alle gevallen samengesteld uit pvc-buizen. Als u onderstaande tips in acht neemt voorkomt u beschadigingen en verstoppingen. PVC is een kunststof dat niet bestand is tegen chemische middelen. Spoelt u daarom restjes van deze middelen niet door de gootsteen, maar levert u deze in bij de Roteb. Dit is ook uit milieuoogpunt veel beter. Frituurvet, jusresten en dergelijke mogen niet door de gootsteen weggespoeld worden. U kunt ze het beste laten stollen en daarna verpakken en in de vuilcontainer gooien. Vezels, haren, zeepresten e.d. in wastafels en gootstenen veroorzaken dikwijls verstoppingen in de afvoeren. Als u de afvoeren één keer per maand met een emmertje heet water met soda doorspoelt, kunt u dit voorkomen. Maandverband, tampons, papieren luiers enz. horen in de vuilcontainer en niet in het toilet. Ook het grit van de kattenbak hoort niet in het toilet, maar in de vuilcontainer. Als voornoemde artikelen in de afvoerbuizen komen, geven zij namelijk zeer hardnekkige verstoppingen. Veegt u zand en vuil van galerijen, balkons enz. niet in het afvoerputje, omdat hierdoor de hemelwaterafvoer verstopt raakt. Bij langere afwezigheid of door onregelmatig gebruik van een afvoer kan het water in de sifon verdampen, waardoor een rioollucht ontstaat. Als u een paar druppeltjes slaolie op het water in de afvoer doet, voorkomt u een snelle verdamping en vermindert u de kans op rioollucht. Asbest Asbesthoudend materiaal houdt de gemoederen nog steeds bezig. Als u het vermoeden heeft dat u bijvoorbeeld asbesthoudende vloerbedekking heeft en u wilt die vervangen, ga dan niet zomaar aan de slag, maar laat dit eerst onderzoeken. ij kunnen u adressen geven van erkende bedrijven die dit verzorgen. Los van de financiële vraagstukken die met dit onderwerp samenhangen, is het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking bepaald geen sinecure. et Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft daarom twee brochures pag. 24 van 34

25 samengesteld voor mensen die zelf hun asbesthoudende vloerbedekking willen verwijderen. De ene brochure heet at u vooraf moet weten over het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking en de andere heet andleiding voor het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking. U kunt de brochures gratis bestellen bij het ministerie van VROM. U kunt ze ook bij ons ophalen. Balkons, galerijen Aluminium hekken van balkons, galerijen en dergelijke kunnen het beste alleen met schoon water worden gereinigd. Bloembakken, droogrekken enz. dient u altijd aan de binnenkant van het hek op te hangen met kunststof (beklede) bevestigingen. Metalen bevestigingen tasten namelijk het aluminium aan en veroorzaken beschadigingen. anneer u van uw balkon een tuintje wilt maken, plaatst u dan de planten in bakken. Op het balkon kunt u uiteraard geen grond of zand storten. Leid uw klimplanten op balkons zodanig dat het periodiek schilderwerk er niet door wordt belemmerd. Dubbel glas (isolatieglas) In dubbel glas kunnen spanningen ontstaan door plaatselijke warmtewerking. ij vragen u daarom bij dubbel glas in voorkomende gevallen het volgende in acht te nemen: zonweringen dienen zodanig te zijn bevestigd dat aan de bovenzijde tenminste 5 cm overblijft voor de warmtecirculatie; warmtebronnen zoals lampen, maar ook lamellen en luxaflex mogen niet direct tegen de ruit worden geplaatst of gehangen, omdat ze thermische glasbreuk kunnen veroorzaken; u dient er op te letten dat er geen rechtstreekse warmtetoevoer ontstaat vlak bij ramen waaronder zich een radiator bevindt. Bij het eventueel aanbrengen van een vensterbank moet deze bij voorkeur aansluiten op de gevel;. ramen (ook tijdelijk) niet afplakken; de medewerkers van het team Onderhouden geven u graag advies. ang- en sluitwerk Scharnieren en sloten vragen weinig onderhoud. Scharnieren kunnen gesmeerd worden met naaimachine-olie. Cilindersloten blijven het best werken als u ze jaarlijks inspuit met grafiet. iervoor zijn handige spuitbusjes verkrijgbaar. Olie mag beslist niet voor het smeren van sloten worden gebuikt. Olie in het slot kan leiden tot aankoeken van vuil. Keuken et is huurder niet toegestaan om, zonder toestemming van V, veranderingen aan het keukenblok aan te brengen. Kranen/kraanleertjes De meest voorkomende klacht bij kranen is dat de kraan blijft druppelen. Deze klacht is over het algemeen simpel te verhelpen door het kraanleertje te vervangen. Vroeger was dit schijfje van leer, maar tegenwoordig gebruikt men hard rubber of kunststof. pag. 25 van 34

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Instandhouding door de verhuurder

Instandhouding door de verhuurder nderhouds-a et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen

VerstandigVerhuren met 123Wonen erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n! andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Jutphaas Plus service-abonnement

Jutphaas Plus service-abonnement Overzicht van het onderhoud aan uw woning en de diensten van zorgorganisatie Vitras Jutphaas Plus service-abonnement Inclusief het Onderhouds-ABC Inhoud 1. Inleiding.......................................

Nadere informatie