2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER"

Transcriptie

1 2.2 ONDEROUD AAN DE ONING: EEN ZAAK VAN VERUURDER EN UURDER Algemeen et huis waarin u woont moet onderhouden worden. In het onderhouds-abc is aangegeven welk onderhoud voor rekening van V is en welk onderhoud voor rekening van de huurder is. De verdeling van verplichtingen vloeit voort uit het Burgerlijk etboek. De onderwerpen staan in alfabetische volgorde omschreven en in de kolommen ernaast kunt u eenvoudig zien wat V en wat uzelf dient uit te voeren. Na het onderhouds-abc geven wij u bovendien enkele tips en adviezen voor het onderhoud dat u uit moet voeren. uurders die dat om welke reden dan ook niet zien zitten, kunnen een abonnement nemen op het V-Servicepakket. ierin is een aantal zaken van het huurderonderhoud opgenomen. In het onderhouds-abc zijn deze gearceerd. U vindt in dit gedeelte van de huurderinformatie ook meer informatie over het Servicepakket. Bij Team onen kunt u terecht voor adviezen en informatie over het onderhoud van uw woning. Onderhouds-ABC OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Algemeen Alle reparaties, die het gevolg zijn van slijtage, ouderdom, verzakking, bouwfouten of nalatigheid van V; Alle reparaties, die het gevolg zijn van vernieling en beschadiging als gevolg van ondeskundig of onjuist gebruik; Vervanging van sleutels, zowel van binnen- als buitendeuren; Alle onderhoudswerkzaamheden, reparatie en vervanging aan verbouwingen in en om de woning die door de huurder zelf zijn gerealiseerd of die zijn overgenomen van de vorige bewoner. Aanrecht zie keuken 1 De woningbouwvereniging voert het onderhoud aan betreffende punten uit als de huurder over een service-abonnement beschikt. pag. 1 van 34

2 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Afvoeren Reparatie en vernieuwen van hemelwaterafvoeren en dakgoten; Schoonmaken en houden van dakdoorvoeren en goten; Ontstoppen van doucheafvoer; Vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan door ondeskundige behandeling of door het gebruik van ontstoppingsmiddelen zoals 'caustic soda'. Onderhoud doucheputje en deksel; S Onderhoud en ontstoppen van afvoersifons van wastafel, gootsteen, fontein en wasmachine, inclusief eventuele afvoerpluggen en kettingen. S Achtergebleven goederen Afvoer van achtergebleven goederen van de huurder bij verhuizing of ontruiming. Afzuiginstallatie zie ventilatie Armaturen zie elektrische installatie Antenne c.q. schotel zend- en/of ontvangstinstallatie iervoor is toestemming van V en veelal ook van de deelgemeente vereist. Plaatsing, onderhoud, verzekering; (Gevolg)schade als gevolg van de geplaatste antenne. Balkon en balustrade Onderhoud en reparatie; Schoonhouden. Beglazing zie ruiten Behang zie wanden en wandafwerking Bel pag. 2 van 34

3 OMSCRIJVING zie deurbel = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Bergingsgang Onderhoud; Schoonhouden; Schoonhouden indien onderdeel van servicekosten. Sk Bestrating Ophogen en onderhouden van gemeenschappelijke bestrating en paden; et verwijderen van vuil en onkruid op gemeenschappelijke bestrating en paden; Onderhoud, herstel, egaliseren en vernieuwen van paden en terrassen die tot de woning behoren; Ophogen en onderhouden van zelf aangebrachte bestrating. Bestrijding ongedierte zie ongedierte Beton Reparatie aan loszittend beton ; erstel van schade aan beton als gevolg van gaten boren, aanbrengen van pluggen, ondeskundig gebruik enz. Bevriezing et treffen van voorzieningen aan waterhoudende leidingen (dus ook CV) teneinde bevriezing te voorkomen. Dit geldt ook voor de zolder en de kruipruimte; erstel van schade als gevolg van bevriezing. Bliksembeveiligingsinstallatie Onderhoud en reparatie. Boiler zie warmwaterinstallatie Bomen en struiken zie tuin pag. 3 van 34

4 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Brandbeveiliging Onderhoud brandblusapparaten bij collectieve cv-installatie. Brievenbus Onderhoud en reparatie centrale brievenbussen; Onderhoud en reparatie van de briefklep in of bij de voordeur. S Buitentrap Onderhoud en reparatie; Schoonmaken; Schoonmaken indien onderdeel van servicekosten. Sk Buitenverlichting Onderhoud en reparatie aan gemeenschappelijke installaties ten behoeve van verlichting op galerijen, trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, alsmede vervanging van bestaande armaturen; Vervanging van lampen, starters, e.d. op galerijen, nietopenbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, indien onderdeel van servicekosten. Sk CAI-storing Melden bij storingsdienst UPC Telefoonnummer Centrale verwarmingsinstallatie, moederhaard en combiketel Onderhoud en reparatie van een centrale verwarmingsinstallatie of combiketel; Storingen veroorzaakt door nalatigheid van de huurder; erstel van schade aan centrale verwarmingsinstallatie en toebehoren door verkeerde bediening of onjuist gebruik; Opnieuw monteren van installatieonderdelen als gevolg van verwijderen van vloerbedekking, behang e.d.; erstel van bevroren leidingen of radiatoren; Schilderen van radiatoren en leidingen; pag. 4 van 34

5 OMSCRIJVING Bijvullen en ontluchten van de verwarmingsinstallatie, behoudens de gevallen waarin dit niet op normale wijze voor de huurder mogelijk is; Onderhoud en/of vervangen van vulslangen, vulsleutels, wartels en ontluchtingssleutels. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket S S Closet Onderhoud en vernieuwing als gevolg van slijtage (geen breuk); Vervangen van drijver (vlotter) in de stortbak en vlotterkraan; Valpijp, drukknop of trekker; Onderhoud en vernieuwing als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik; Onderhoud c.q. vervanging closetbril, closetsok en stortbak; S oekstopkraan van stortbak gangbaar houden en leertje vervangen. S Combiketel zie centrale verwarming en warmwaterinstallatie Dak et is de huurder uit veiligheidsoverwegingen verboden het dak te betreden. Onderhoud en reparatie aan dakconstructie, -bedekking en isolatie; Onderhoud en reparatie aan dakconstructie en -bedekking als gevolg van betreding c.q. beschadiging door bewoners. Dakgoot zie afvoeren Dakraam en dakkapel Onderhoud en vervanging van dakramen en dakkapellen, met uitzondering van door huurder aangebrachte dakramen en dakkapellen. pag. 5 van 34

6 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Deur Buitendeuren Aan buitenzijde schilderen, repareren en/of vervangen als gevolg van slijtage. Dit wordt uitgevoerd volgens onderhoudsplanning; Schade aan gevelkozijnen en buitendeuren als gevolg van een inbraak; alleen als een politierapport kan worden overlegd; Niet sluiten van deur; Vervangen en repareren van hang- en sluitwerk als gevolg van slijtage; Openmaken deur op verzoek bewoner; Slot vervangen op verzoek bewoner; Bij kieren groter dan 8 mm; Vervangen of repareren omdat de deur er, door nalatigheid van de bewoner, uitgewaaid is; Aan binnenzijde schilderen; Gering en dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk. S Binnendeuren Schilderwerk; Reparaties; Gering en dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk. S Deurbel Onderhoud en reparatie van bel en belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik inclusief huistelefoon, intercominstallatie en bellenplateau; Voordeurbel, drukknop, bedrading en transformator. S Deurkruk zie hang- en sluitwerk Deuropener, elektrisch Onderhoud en reparatie. Douche zie sanitair pag. 6 van 34

7 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Drempel/dorpel Onderhoud buitendorpels; Onderhoud binnendorpels. S Elektraleidingen Onderhoud van elektraleidingen buiten de woning en bedrading mits eigendom van V; Aarding binnen de woning. Elektrische installatie Onderhoud en reparatie aan bedrading en groepenkast; Reparatiewerkzaamheden aan huistelefoon, elektrische deuropener, oproepinstallatie/intercom; erstelwerkzaamheden aan door de bewoners aangebrachte wijzigingen in de installatie; Reparatie van gebreken aan de installatie die ontstaan zijn door ondeskundige aanpassingen door de huurder; Vernieuwen van geschilderde schakelaars en wandcontactdozen; Aansluitpunten armaturen en toestellen; S erstel- en vervangingswerkzaamheden aan schakelaars, zekeringen en wandcontactdozen. Met uitzondering van S algehele vernieuwing indien noodzakelijk door slijtage; Reparatiewerkzaamheden aan deurbeldrukker en schel c.q. S zoemer, voor zover het soort installatie dit toelaat; Vervanging van lampen, starters en zekeringen van verlichting in gemeenschappelijke ruimten indien onderdeel van servicekosten. Sk Entree gemeenschappelijk Onderhoud; Schoonhouden; Schoonhouden indien onderdeel van de servicekosten. Sk Erfafscheiding Onderhoud van bij de woning horende erfafscheidingen/heggen e.d.; Onderhoud van zelf aangebrachte erfafscheidingen; pag. 7 van 34

8 OMSCRIJVING Onderhoud van erfafscheidingen behorend bij gemeenschappelijke tuinen/terreinen, indien onderdeel van de servicekosten. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sk Filter zie ventilatie Fonteintje/wastafel zie sanitair Fundering Onderhoud en herstel fundering. Galerij Onderhoud en reparatie; Schoonhouden. Gaskraan Onderhoud en reparatie van gaskranen ten behoeve van moederhaard, combiketel en geiser; Onderhoud en reparatie overige gaskranen. S Gasleiding Onderhoud en reparatie aan gasleidingen binnen de woning achter de meter; Onderhoud en reparatie aan door bewoner zelf aangebrachte gasleidingen. Laat het werk uitvoeren door een erkend installateur!! Gastoestellen Aansluiten van gastoestellen (bijvoorbeeld kooktoestellen, gevelkachels, gaskachels) incl. de daarbij behorende toestelhoofdkranen en de benodigde veiligheidsslangen. Geiser zie warmwaterinstallatie pag. 8 van 34

9 OMSCRIJVING Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden, inclusief ramen; Schoonhouden, inclusief ramen, indien onderdeel van de servicekosten. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sk Gevel Onderhoud aan de buitengevel, zoals: schilderwerk, herstel van houtrot, plaatwerk, metsel- en voegwerk. Glas zie ruiten Gootsteen zie keuken Gordijnrails Alle onderhoud. Bij verhuizing dienen de rails verwijderd te worden. Goten zie afvoeren Groenvoorziening zie tuin ang- en sluitwerk Reparatie aan scharnieren en sloten van ramen en deuren aan de buitengevel; Reparatie en/of vervanging scharnieren en sloten van deuren en ramen in gemeenschappelijke ruimten; Reparatie aan scharnieren en sloten van ramen en deuren aan de buitengevel, indien aantoonbaar door nalatigheid bewoner; et (laten) vernieuwen van de sloten bij het verlaten van de woning als gevolg van het niet inleveren van de sleutels; Vernieuwen van zoekgeraakte sleutels; Aanbrengen van extra sluitwerk of verwisseling hiervan, wanneer de huurder de sluitveiligheid wenst te verhogen; Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk van binnendeuren en deuren van vaste kasten. S pag. 9 van 34

10 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket angkastjes zie keuken ekken/ekwerk Onderhoud en reparatie van hekwerk in gemeenschappelijke trappenhuizen, op galerijen en balkons; Onderhoud en reparatie overige hekken. aterafvoer/regenpijp zie afvoeren uistelefoon zie elektrische installatie Inbraak Schade aan de woning als gevolg van inbraak; alleen indien een politierapport kan worden overlegd. Intercom zie elektrische installatie en bel Inventaris van V in gemeenschappelijke ruimten Onderhoud en reparatie. Kabeltelevisie zie CAI Kasten Onderhoud en reparatie aan vaste kasten, inclusief hangen sluitwerk; Losse kasten zijn eigendom van de huurder. S Kettinkjes en afvoerstop Vervangen. S Keuken Reparatie en vervanging keukenblok en aanrechtblad als gevolg van slijtage of verval bij normaal gebruik; pag. 10 van 34

11 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten en kastwanden, inclusief hang- en sluitwerk als gevolg van slijtage bij normaal gebruik; Vernieuwen van zoekgeraakte of gewijzigde kasten en planken, alsmede kastinterieurs zoals hangroede, laden e.d.; Onderhoud, reparatie en vervanging van zelf aangebrachte extra keukenelementen en keukenonderdelen; Bijstellen en smeren van scharnieren, sluitingen en deurtjes S Onderhouden en herstellen van tegelstrips, ladegeleiders en handgrepen. S Kitvoegen Kitvoegen bij tegelwerk; Schoonmaken van voegen in tegels; Kleine reparaties aan voegen in tegels. S Kooktoestel zie gastoestel Koordje van trekschakelaar en ventilatierooster Onderhouden en indien nodig vervangen. S Kozijn zie ook hang- en sluitwerk Buitenzijde van de woning Schilderen, repareren en/of vervangen als gevolg van slijtage. Dit wordt uitgevoerd volgens onderhoudsplanning; Schade aan gevelkozijnen en buitendeuren als gevolg van een inbraak; Schade aan gevelkozijnen en buitendeuren als gevolg van een inbraak, bij overleg van een politierapport. Binnenzijde van de woning Tochtprofielen vervangen, welke standaard bij de woning horen; Reparatie en schilderen kozijnen, ramen en deuren binnen de woning; ook de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren; pag. 11 van 34

12 OMSCRIJVING Onderhoud en vervanging van zelf aangebrachte tochtprofielen. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Kraanleertje Vervangen in geiser; Vervangen in waterkraan. S Kranen zie gaskranen en sanitair Kruipluik Onderhoud en vervanging. Kruipruimte et toegankelijk houden hiervan. Lekkage Reparatie leidingen die zijn gesprongen als gevolg van slijtage; Reparatie daklekkage als gevolg van slijtage; Reparatie lekkage als gevolg van bevriezing van leidingen; Schade aan het onroerend goed t.g.v. lekkage: omvangrijke schade wordt door V hersteld. De kosten worden verhaald op de verantwoordelijke voor de schade; erstel aan inboedel e.d. (meestal gedekt door inboedelverzekering; raadpleeg polis); erstel van gevolgschade in naast-, bij- of ondergelegen woningen. Tip! Sluit een goede inboedelverzekering af. Leuningen/leuningdragers erstel en reparatie van leuningen en leuningdragers in de gemeenschappelijke ruimten en portieken; erstel en reparatie van leuningen en leuningdragers in de woning. S Lift Onderhoud, reparatie en keuringen; Schoonmaak- en energiekosten indien onderdeel van de servicekosten. Sk pag. 12 van 34

13 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Luchtroosters Onderhoud en herstel in gemeenschappelijke ruimten; Onderhoud en herstel in de woning; S Schoonhouden. Mechanische ventilatie zie ventilatie Meterkast Toegankelijk en zichtbaar houden van meters en zekeringen. Metselwerk Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk; Reparatie aan door huurder veroorzaakte schade aan metselwerk. Muur zie wand Naamplaatje Plaatsen en verwijderen van naamplaatjes bij belplateaus in portiek- en flatentrees; Aanschaffen, plaatsen en verwijderen van naamplaatjes aan eengezinswoningen; - Aanschaffen naamplaatje bij belplateaus in portiek en flatentree via V. Ongedierte Bestrijding van ongedierte in of aan de woning zoals: wespen, bijen, kakkerlakken, mieren, torren, kevers, ratten enz. Eventueel met behulp van de gemeentelijke bestrijdingsdienst; Verwijderen wespennesten in of aan de woning. Verwijderen vleermuizen en andere beschermde diersoorten S S Ontluchten zie centrale verwarming pag. 13 van 34

14 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Open haard/houtkachel Onderhoud en gevolgschade; Schoorsteen moet jaarlijks geveegd worden. Ontstoppen zie ook afvoeren en riolering Buitenriolering, tenzij aantoonbaar door schuld bewoner; Binnenriolering zoals gootsteen, wastafel, lavet, fontein en wasmachineafvoer. S Ophogen zie bestrating, tuin Pad zie bestrating Plafond zie ook sauswerk Onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten; erstel en vervangingswerkzaamheden van plafondbekledingsmaterialen e.d. die niet bij de aanvang van de huur aanwezig waren, of waarvoor huurder zich bij aanvang van de huur garant heeft gesteld; erstelwerkzaamheden als gevolg van onvakkundig afsteken van oude saus- of verflagen; erstel van waterschade (verzeker u!!); erstel van krimpscheuren en kleine scheuren; Onderhoud en reparatie van plafondconstructie en loszittend stucwerk. Plakplaatjes/stickers Verwijderen. Bij het verlaten van de woning dienen deze altijd verwijderd te worden. Planchet zie sanitair Plinten Onderhoud, reparatie of vervanging. pag. 14 van 34

15 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Putten zie riolering Radiator zie centrale verwarming Raam Zie ook hang- en sluitwerk Aan buitenzijde schilderen, repareren en/of vervangen, zoveel mogelijk volgens onderhoudsplanning; In gemeenschappelijke ruimten en trappenhuizen ramen schilderen, repareren en/of vervangen, inclusief onderhoud/ reparatie van eventueel hang- en sluitwerk; Reparatie bij ramen van kieren groter dan 8 mm in de aanslagzijde; Schade aan buitenkozijnen en ramen als gevolg van inbraak, indien een politierapport kan worden overlegd; Reparatie bij ramen van kieren kleiner dan 8 mm in de aanslagzijde; S Aan binnenzijde schilderen, alsmede schilderwerk aan overige ramen binnen de woning; Vervangen van zelf aangebrachte tochtstrip; erstel of vervangingswerkzaamheden aan door bewoners aangebrachte dakramen c.q. dakkapellen; Vervanging of reparatie omdat het raam eruit gewaaid is; et geringe en dagelijks onderhoud aan hang- en sluitwerk. S Regenpijp zie afvoeren Riolering Reparatie en onderhoud aan riolering en putten enz.; et ontstoppen van riolering binnen en buiten het gehuurde, tenzij ontstaan door schuld van de bewoner; et vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan door ondeskundige behandeling of door gebruik van bijtende ontstoppingsmiddelen zoals "caustic soda" e.d.; et ontstoppen van closetpot, wastafel, fontein, aanrecht, afvoer. S pag. 15 van 34

16 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Rookkanaal zie schoorsteen Ruiten Repareren/vervangen van zelf aangebrachte ruiten, sierglas, glas in lood, gekleurd glas, spiegels e.d.; erstel van beschadigde/gebroken ruiten in de woning, berging of gemeenschappelijke ruimte indien onderdeel van de servicekosten. U dient glasbreuk tijdens kantooruren te melden bij Service Glasherstel, telefoonnummer Sk Sanitair zie ook closet Vervanging van sanitaire toestellen zoals wastafel, fonteintje, stortbak, toiletpot en sanitaire toebehoren, in geval van slijtage, verval/ ouderdom bij normaal gebruik; Vernieuwing kranen in verband met slijtage; erstel aan door bewoners aangebrachte wijzigingen aan het sanitair; Vervanging van spiegel, klemmen, planchet, dragers, spatscherm, kettingen en plugstoppen; Reparatie aan kranen (met uitzondering van geiserkranen) zoals vervangen van leertjes, pakkingen enz.; erstel- en vervangingswerkzaamheden aan handdouche, doucheslang, opsteekhaak, doucheglijstang, uitloop en beluchter. S S S Sauswerk Sausen en/of schilderen van plafonds en behangen is voor rekening van de huurder. Ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder. Bij projectmatige aanpak kunnen afwijkende regels gelden. Schade Voor zover deze is ontstaan door nalatigheid van V; Ontstaan aan de opstal door brand of storm; Ontstaan door inbraak, alleen indien een politierapport kan worden overlegd; pag. 16 van 34

17 OMSCRIJVING Ontstaan aan eigendommen van V door onjuist gebruik of nalatigheid van de huurder of van derden, niet zijnde V of bedrijven werkzaam voor V. Tip! Een goede inboedelverzekering is geen overbodige luxe = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Schakelaars zie elektrische installatie Scharnieren zie hang- en sluitwerk Schilderwerk Alle schilderwerk aan de buitenzijde van de woning en in gemeenschappelijke ruimten; Alle schilderwerk binnen de woning; Schilderwerk aan erfafscheidingen, die niet het eigendom van V zijn. Schoonmaken Alle schoonmaakwerkzaamheden zowel binnen als buiten de woning; Schoonmaakwerkzaamheden die onderdeel uitmaken van de servicekosten. Sk Schoorsteen Plaatsen van boldraad/vogelrooster op schoorsteen en ventilatiekanalen; Verwijderen van vogelnesten uit schoorsteen; Repareren van de schoorsteen; Vegen en schoonmaken van schoorstenen van gemeenschappelijke verwarmingsinstallaties; Vegen en schoonmaken van schoorstenen van individuele verwarmingsinstallaties in gestapelde bouw; Indien u een centrale verwarming van V heeft wordt op gezette tijden gecontroleerd of er vogelnestjes of andere obstakels in het rookkanaal aanwezig zijn; Vegen van de schoorsteen als u een eigen kachel of open haard heeft. pag. 17 van 34

18 OMSCRIJVING Schutting zie erfafscheidingen = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sifon zie afvoeren Sleutels zie hang- en sluitwerk Sloten zie hang- en sluitwerk Spiegel zie sanitair Stickers zie plakplaatjes Stopcontacten zie elektrische installatie Stoppen zie zekeringen/stoppen Stortbak zie sanitair Stucwerk Grote reparaties aan loszittend stucwerk, indien aangebracht door V; Reparatie aan stucwerk door beschadigingen zoals: gaten, pluggen, krimpscheurtjes enz. Tegelwerk Grote reparaties aan loszittend wandtegelwerk, indien aangebracht door V; Onderhoud en reparatie aan vloertegels, indien aangebracht door V; Reparatie aan tegelwerk door beschadigingen zoals: gaten, pluggen, krimpscheurtjes enz. pag. 18 van 34

19 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Telefoonaansluiting Aanleg en onderhoud Terras zie bestrating en balkons Tochtstrips zie ramen en deuren Trap zie ook leuningen/leuningdragers Reparatie aan binnentrappen als gevolg van slijtage; Onderhoud van trappen in gemeenschappelijke ruimten; Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte trapafwerking; Schoonhouden van trappen in gemeenschappelijke ruimten; Schoonhouden van trappen in gemeenschappelijke ruimten indien onderdeel van de servicekosten. Sk Tuin zie ook bestrating, erfafscheiding en tuinhekje Verwijderen van beplanting voor reparatie aan de woning en schuur; Onderhoud en vervanging van gras, planten, struiken, bomen en hagen (inclusief snoeien) in privé-tuinen en als erfafscheiding; Ophogen, met uitzondering bij structurele verzakking, onderhouden en herstellen van bij de woning behorende tuinen, terrassen en paden; Bij verhuizen: Verwijderen van aan de gevels aangebrachte geleidingen voor klimplanten inclusief het daaruit voortvloeiende herstel aan gevels om deze in oorspronkelijke staat terug te brengen; Onderhoud en vervanging van gras, planten, struiken, bomen en hagen in gemeenschappelijke tuinen indien onderdeel van de servicekosten. Sk pag. 19 van 34

20 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Tuinhekjes Onderhoud en reparatie, indien geen eigendom van V. Vensterbank Vervanging als gevolg van slijtage, verval en ouderdom; erstelwerkzaamheden of herplaatsen als gevolg van door huurder aangebrachte wijzigingen en/of verfraaiingen; Klein dagelijks onderhoud c.q. reparatie. S Ventilatie zie ook schoorsteen Reparatie aan ventilatiekanalen; et plaatsen van boldraad- c.q. vogelroosters; et verwijderen van vogelnestjes uit ventilatiekanalen; Onderhoud en reparatie van mechanische ventilatieinrichting; Reiniging van ventilatieventielen van de mechanische ventilatie zonder deze te demonteren; Onderhoud aan ventilatie ontluchtingsroosters in gevels en ramen, incl. schoonhouden van eventuele filters; Reparatie of vervanging van ventilatieventielen t.b.v. mechanische ventilatie. Tip! Plaats het ventilatierooster na het schoonmaken weer terug in dezelfde stand Verstopping zie ontstoppen Vlizotrap Alle onderhoud en reparatie. Vloer Reparatie aan verrotte vloerbalken en vloerdelen; Reparatie en onderhoud aan vloeren in gemeenschappelijke ruimten; Reparatie aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren, die niet door de bewoners zijn aangebracht; erstel c.q. vervangen van door bewoners aangebrachte vloerbedekkingmaterialen in de woning en in de gemeenschappelijke trappenhuizen en ingangen; pag. 20 van 34

21 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket et verwijderen van oude lijm en kitlagen; Door bewoner veroorzaakte beschadigingen aan cementvloeren, terrazzovloeren e.d. Vlotter zie closet Vogelrooster zie schoorsteen en/of ventilatie Vuilcontainer et schoonhouden van de vuilcontainer en biobak. et schoonhouden van de vuilcontainers en vuilcontainerruimte indien onderdeel van de servicekosten. Sk anden en wandafwerking Reparatie van grote scheurvorming; Reparatie van constructief slechte stuclaag; Reparatie en onderhoud van wanden in gemeenschappelijke ruimten; Onderhoud en reparatie aan vaste wandafwerking, zoals: behang, granol, textiel, tegels, betimmering, kurk, structuurverf enz. die door de huurder zelf is aangebracht of waarvoor de huurder zich bij aanvang van de huur verantwoordelijk heeft gesteld; Verwijderen van oude behanglagen en aanbrengen van nieuw behang; Tip: gebruik voor het verwijderen van behang een stoomapparaat. Te huur bij een doe-het-zelfzaak erstel van door huurder beschadigde wandtegels; erstel stucwerk na ondeskundig verwijderen van behang e.d.; erstel van door bewoners verwijderde plinten; erstel van krimpscheuren; it-, saus- en schilderwerk binnen het gehuurde. andcontactdoos zie elektrische installatie pag. 21 van 34

22 OMSCRIJVING armwaterinstallatie erstel- en schoonmaakkosten van de (combi)ketel indien deze eigendom is van V; erstelkosten van de combiketel, geiser of boiler als gevolg van verkeerde bediening, nalatigheid of ondeskundig gebruik; erstel- en schoonmaakkosten van de boiler of geiser indien deze eigendom is van V. = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Sk asmachineaansluiting zie sanitair astafel zie sanitair aterleiding zie ook sanitair Onderhoud en reparatie van warm- en koudwaterleiding en hoofdkranen; Vernieuwing van kranen als gevolg van slijtage; Aanbrengen en onderhouden van extra tappunten; erstelwerkzaamheden aan door bewoners aangebrachte wijzigingen aan de installatie; et nemen van maatregelen om te voorkomen dat de leidingen bevriezen; erstel van bevroren leidingen als gevolg van nalatigheid van de huurder; Reparatie aan kranen, met uitzondering van geiserkranen, zoals vervangen van leertjes en pakkingen; erstel en vervanging van handdouche, doucheslang, uitlopen en beluchters. S S aterschade zie lekkage C zie closet en/of sanitair itten zie sauswerk pag. 22 van 34

23 OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Zeepbakje zie sanitair Zekeringen/stoppen zie elektrische installatie Zonwering Aanbrengen, reparaties van zonwering; Verwijderen van zonwering bij herstel van gevels. Tip! Zonwering buiten mag alleen met schriftelijke toestemming van V opgehangen worden. pag. 23 van 34

24 Tips en adviezen voor onderhoud door de huurder In dit hoofdstuk treft u enkele praktische wenken voor het onderhoud en gebruik van diverse onderdelen van uw woning (op alfabet). Aanrechtbladen Een RVS-aanrechtblad met bijbehorende gootsteen kan het best worden onderhouden met een vloeibaar schuurmiddel dat niet krast. Een kunststofaanrechtblad kan het best worden onderhouden met afwasmiddel of een allesreiniger. Aanrechtbladen kunnen niet tegen hete pannen. U voorkomt beschadigingen door altijd een onderzetter te gebruiken. Aanrechtbladen van kunststeen kunt u het beste eenmaal per week in de blanke bijenwas zetten. Behalve dat het blad er fraaier uitziet, kan het zo ook beter schoongehouden worden. Afvoeren en riolering et rioleringssysteem is in vrijwel alle gevallen samengesteld uit pvc-buizen. Als u onderstaande tips in acht neemt voorkomt u beschadigingen en verstoppingen. PVC is een kunststof dat niet bestand is tegen chemische middelen. Spoelt u daarom restjes van deze middelen niet door de gootsteen, maar levert u deze in bij de Roteb. Dit is ook uit milieuoogpunt veel beter. Frituurvet, jusresten en dergelijke mogen niet door de gootsteen weggespoeld worden. U kunt ze het beste laten stollen en daarna verpakken en in de vuilcontainer gooien. Vezels, haren, zeepresten e.d. in wastafels en gootstenen veroorzaken dikwijls verstoppingen in de afvoeren. Als u de afvoeren één keer per maand met een emmertje heet water met soda doorspoelt, kunt u dit voorkomen. Maandverband, tampons, papieren luiers enz. horen in de vuilcontainer en niet in het toilet. Ook het grit van de kattenbak hoort niet in het toilet, maar in de vuilcontainer. Als voornoemde artikelen in de afvoerbuizen komen, geven zij namelijk zeer hardnekkige verstoppingen. Veegt u zand en vuil van galerijen, balkons enz. niet in het afvoerputje, omdat hierdoor de hemelwaterafvoer verstopt raakt. Bij langere afwezigheid of door onregelmatig gebruik van een afvoer kan het water in de sifon verdampen, waardoor een rioollucht ontstaat. Als u een paar druppeltjes slaolie op het water in de afvoer doet, voorkomt u een snelle verdamping en vermindert u de kans op rioollucht. Asbest Asbesthoudend materiaal houdt de gemoederen nog steeds bezig. Als u het vermoeden heeft dat u bijvoorbeeld asbesthoudende vloerbedekking heeft en u wilt die vervangen, ga dan niet zomaar aan de slag, maar laat dit eerst onderzoeken. ij kunnen u adressen geven van erkende bedrijven die dit verzorgen. Los van de financiële vraagstukken die met dit onderwerp samenhangen, is het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking bepaald geen sinecure. et Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft daarom twee brochures pag. 24 van 34

25 samengesteld voor mensen die zelf hun asbesthoudende vloerbedekking willen verwijderen. De ene brochure heet at u vooraf moet weten over het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking en de andere heet andleiding voor het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking. U kunt de brochures gratis bestellen bij het ministerie van VROM. U kunt ze ook bij ons ophalen. Balkons, galerijen Aluminium hekken van balkons, galerijen en dergelijke kunnen het beste alleen met schoon water worden gereinigd. Bloembakken, droogrekken enz. dient u altijd aan de binnenkant van het hek op te hangen met kunststof (beklede) bevestigingen. Metalen bevestigingen tasten namelijk het aluminium aan en veroorzaken beschadigingen. anneer u van uw balkon een tuintje wilt maken, plaatst u dan de planten in bakken. Op het balkon kunt u uiteraard geen grond of zand storten. Leid uw klimplanten op balkons zodanig dat het periodiek schilderwerk er niet door wordt belemmerd. Dubbel glas (isolatieglas) In dubbel glas kunnen spanningen ontstaan door plaatselijke warmtewerking. ij vragen u daarom bij dubbel glas in voorkomende gevallen het volgende in acht te nemen: zonweringen dienen zodanig te zijn bevestigd dat aan de bovenzijde tenminste 5 cm overblijft voor de warmtecirculatie; warmtebronnen zoals lampen, maar ook lamellen en luxaflex mogen niet direct tegen de ruit worden geplaatst of gehangen, omdat ze thermische glasbreuk kunnen veroorzaken; u dient er op te letten dat er geen rechtstreekse warmtetoevoer ontstaat vlak bij ramen waaronder zich een radiator bevindt. Bij het eventueel aanbrengen van een vensterbank moet deze bij voorkeur aansluiten op de gevel;. ramen (ook tijdelijk) niet afplakken; de medewerkers van het team Onderhouden geven u graag advies. ang- en sluitwerk Scharnieren en sloten vragen weinig onderhoud. Scharnieren kunnen gesmeerd worden met naaimachine-olie. Cilindersloten blijven het best werken als u ze jaarlijks inspuit met grafiet. iervoor zijn handige spuitbusjes verkrijgbaar. Olie mag beslist niet voor het smeren van sloten worden gebuikt. Olie in het slot kan leiden tot aankoeken van vuil. Keuken et is huurder niet toegestaan om, zonder toestemming van V, veranderingen aan het keukenblok aan te brengen. Kranen/kraanleertjes De meest voorkomende klacht bij kranen is dat de kraan blijft druppelen. Deze klacht is over het algemeen simpel te verhelpen door het kraanleertje te vervangen. Vroeger was dit schijfje van leer, maar tegenwoordig gebruikt men hard rubber of kunststof. pag. 25 van 34

In dit hoofdstuk treft u enkele praktische wenken voor het onderhoud en gebruik van diverse onderdelen van uw woning (op alfabet).

In dit hoofdstuk treft u enkele praktische wenken voor het onderhoud en gebruik van diverse onderdelen van uw woning (op alfabet). Tips en adviezen voor onderhoud door de huurder In dit hoofdstuk treft u enkele praktische wenken voor het onderhoud en gebruik van diverse onderdelen van uw woning (op alfabet). Aanrechtbladen Een RVS-aanrechtblad

Nadere informatie

Schoonmaken en houden van dakdoorvoeren en goten; W Ontstoppen van doucheafvoer; W Vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan

Schoonmaken en houden van dakdoorvoeren en goten; W Ontstoppen van doucheafvoer; W Vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan Onderhouds-ABC OMSCRIJVING = V = uurder S 1 = V-Servicepakket Algemeen Alle reparaties, die het gevolg zijn van slijtage, ouderdom, verzakking, bouwfouten of nalatigheid van V; Alle reparaties, die het

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER 2.2 ONDEROUD AAN DE ONING: EEN ZAAK VAN VERUURDER EN UURDER Algemeen et huis waarin u woont moet onderhouden worden. In het onderhouds-abc is aangegeven welk onderhoud voor rekening van V is en welk onderhoud

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

je welkom voelen Onderhoud en reparaties Wie zorgt voor wat? Huren bij De Zes Kernen betekent

je welkom voelen Onderhoud en reparaties Wie zorgt voor wat? Huren bij De Zes Kernen betekent Wie zorgt voor wat? Bijlage bij de folder Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Huren bij De Zes Kernen betekent je welkom voelen Inhoudsopgave > Gemak in huis 5 > Overzicht Onderhoud en reparatie

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

De Goede Woning DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW

De Goede Woning DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW uurder Afvoer Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d. door slijtage bij normaal gebruik Vervangen van de stop van wastafel of gootsteen Vervangen van het rooster

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Inhoud Wie doet wat? 3 Wat doet Vesteda voor u? 3 Wat verwachten wij van u? 3 Kosten van ongelijk 4 Meldpunt storingen 4 Omschrijving werkzaamheden 5 Trefwoordenregister 15

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten.

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten. Serviceabonnement Handig! Het serviceabonnement Het serviceabonnement biedt uitkomst als u bepaalde onderhoudsklussen die u volgens het huurcontract (en het onderhouds-abc) zelf moet doen, niet kunt of

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud

Het onderhouden van uw woning. Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw woning Abonnement huurdersonderhoud Het onderhouden van uw Lorem ipsum dolor sit amet woning Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een slot dat niet meer goed werkt;

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X

Aanbouw (bijbouw) Aanbouw die eigendom is van de huurder X. Aanbouw die eigendom is van Maaskant Wonen. Afvoer Ontstoppen in de woning X X Onderhouds ABC Melden van klachten Tijdens kantooruren 046-4203535 Buiten kantooruren (dringend) 046-4203535 (u wordt automatisch doorgeschakeld naar de wachtdienst) Glasbreuk Indien u een glasverzekering

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z

Onderhoud van A tot Z Onderhoud van A tot Z De streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk is. Het is dan voor u belangrijk om te

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl

Uitgave juli 2005. Het Onderhouds ABC. www.portaal.nl Uitgave juli 2005 et Onderhouds ABC www.portaal.nl et Onderhouds ABC Uitgave juli 2005 et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan

Nadere informatie

Onderhoudsfonds kleine gebreken

Onderhoudsfonds kleine gebreken Onderhoudsfonds kleine gebreken Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een lekkende kraan, een verstopte riolering, een kapotte deurbel of andere kleine gebreken die u als huurder zelf zult moeten

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Het overzicht is zo compleet mogelijk. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is geen officieel document, het geeft richtlijnen aan.

Het overzicht is zo compleet mogelijk. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is geen officieel document, het geeft richtlijnen aan. Onderhouds-ABC Als huurder van IJsseldal Wonen hoeft u zich geen zorgen te maken over onderhoud aan het dak of de muren van uw woning. Dat is onze taak. Toch bent u als huurder ook verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

Onderhouds ABC Wie doet wat?

Onderhouds ABC Wie doet wat? Onderhouds ABC Wie doet wat? Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wat doet u zelf en wat doet 3B Wonen? Om het voor u allemaal wat duidelijker te maken hebben we in dit Onderhouds ABC zoveel mogelijk reparaties

Nadere informatie

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Trefwoordenlijst ONDERHOUDS- VERDELING HUURDER-RHIANT

Trefwoordenlijst ONDERHOUDS- VERDELING HUURDER-RHIANT ONDERHOUDS- VERDELING HUURDER-RHIANT Trefwoordenlijst Trefwoordenlijst Rhiant Deze trefwoordenlijst beoogt geen afwijking te zijn van het Besluit kleine herstellingen. Het betreft een handvat voor huurders

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening?

Welk onderhoud wordt door Provides gedaan en wat komt voor uw rekening? Reparatie nodig? Bel 030 686 05 99 Dan hoort u meteen wat we eraan gaan doen en wanneer. U kunt een klacht ook melden via www.provides.nl Wij reageren altijd binnen één werkdag. Als een reparatie wordt

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 XJ UTRECHT tel. 030-2312692 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV Doelenstraat 40 3512 J UTRECHT tel. 030-2312692 onderhoud voor rekening van huurder of verhuurder: onderstaande verdeling is conform de wettelijke regels onderwerp

Nadere informatie