O V E R N A M E G O E D E R E N + R E P A R A T I E W I J Z E R

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O V E R N A M E G O E D E R E N + R E P A R A T I E W I J Z E R"

Transcriptie

1 Dit is een uitgave van Woningbouwstichting Cothen. O V E R N A M E G O E D E R E N + R E P A R A T I E W I J Z E R Als u gaat verhuizen naar of uit een woning van WBS Cothen, kunt u in sommige gevallen afspraken maken over de overname van goederen. In dit informatieblad leest u meer hierover. Welke goederen? - Alleen roerende zaken (ook wel inboedel genoemd) kunnen worden overgenomen. Dit zijn zaken die niet vast aan de woning zitten, zoals vloerbedekking en zonwering. - De roerende zaken moeten wel veilig en in goede staat zijn. Is dit niet het geval, dan kan de vertrekkende huurder deze niet ter over name aanbieden aan de nieuwe huurder. - Tijdens de eerste opname van de woning overlegt de opzichter van de WBS met de vertrekkende huurder welke zaken voor overname in aanmerking komen. Roerende zaken die overgenomen kunnen worden, vermeldt de opzichter op het opnameformulier. De vertrekkende huurder heeft hiervan een kopie. - Onroerende zaken kunnen niet overgenomen worden. Dit zijn zaken die min of meer aan de woning vast zitten, zoals wand- en vloertegels, steenstrips, stucwerk en sanitair. - Heeft de vertrekkende huurder zelf veranderingen aangebracht die toegestaan zijn door de WBS en die bij verhuizing mogen blijven zitten, dan kan de WBS deze overnemen. De opzichter maakt hierover afspraken met de vertrekkende huurder tijdens de eerste opname van de woning. Dit soort zaken kan de vertrekkende huurder dus nooit overdragen aan een nieuwe huurder.

2 OVERNAME GOEDEREN Niet verplicht - Een nieuwe huurder is nooit verplicht om goederen over te nemen en/of overnamekosten te betalen. - Wil de nieuwe huurder geen goederen overnemen of is er geen nieuwe huurder bekend, dan moet de vertrekkende huurder de woning leeg en in goede staat opleveren. Zelf verantwoordelijk - De WBS is niet verantwoordelijk voor overname van goederen en bemiddelt niet bij overname(kosten). Dat is een zaak tussen de nieuwe en vertrekkende huurder. - De nieuwe huurder is zelf verantwoordelijk voor de overgenomen goederen. Dit houdt onder andere in dat de nieuwe huurder: - aansprakelijk is voor onderhoud, schade, gebreken, afkeuringen door nutsbedrijven of onkosten voortkomend uit de overname; - bij verhuizing deze zaken moet verwijderen, tenzij ze aan een volgende huurder overgedragen mogen worden. Afspraken op papier - De afspraken over overname van goederen kunt u vermelden op de overnameverklaring, die de vertrekkende huurder ontvangen heeft van de WBS. - Wij wijzen de vertrekkende huurder er op deze verklaring pas te ondertekenen als de nieuwe huurder een definitieve aanbieding van de woning heeft ontvangen. - Hoewel de WBS niet verantwoordelijk is voor de overname, willen wij ter voorkoming van problemen een afschrift ontvangen van de gemaakte afspraken. De overnameverklaring is hiervoor al in drievoud gedrukt: - de rose kopie is voor de nieuwe huurder; - de gele kopie is voor de vertrekkende huurder; - het witte origineel is voor de WBS. De vertrek kende huurder levert dit origineel in bij de opzichter van de WBS vóór of uiterlijk tijdens de eindopname van de woning. Meer informatie? Heeft u na het lezen van dit informatieblad nog vragen, dan kunt u bellen met ons. Woningbouwstichting Cothen C.B. Kentiestraat 13a 3945 CB Cothen Postbus ZG Cothen T F

3 A AANBOUW (BIJBOUW) Reparaties aan de aanbouw die eigendom is van de huurder. Reparaties aan de aanbouw die eigendom is van de WBS. KOSTEN VOOR WBS KOSTEN VOOR AANRECHT Onderhoud en reparatie aan aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes na slijtage bij normaal gebruik. Onderhoud en reparatie aan zelf aangebrachte keukenelementen. Scharnieren en sluitingen van de deurtjes bijstellen. Deurtjes smeren (gangbaar houden) en het overige dagelijkse onderhoud. AFVOER Reparatie aan afvoeren van bijvoorbeeld wastafel, douche, gootsteen en wasmachine. Schoonhouden van afvoeren van bijv. wastafel, douche, gootsteen en wasmachine. Let op: verstoppingen kunt u rechtstreeks melden bij P.J. v.d. Mispel, Cothen: AFZUIGKAP Reparatie aan afzuigkappen die bij de woning horen. Schoonmaken en vervangen van filters. Let op: Plaatsing van een afzuigkap is mogelijk na overleg met de WBS. ANTENNE Reparatie aan antenne die door huurder is geplaatst. Let op: Voor plaatsen van een (schotel)antenne is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de WBS. B BALKON/BALUSTRADE Onderhoud, reparatie en vervanging (ook in trappenhuizen). 3

4 WBS BEHANGEN Aanbrengen en verwijderen van behang. Schade herstellen aan ondergrond en stucwerk. Tip: Maak gebruik van een stoomapparaat voor het verwijderen van behang. BEL Onderhoud en reparatie van de belinstallatie bij gemeenschappelijk gebruik (intercom en video). Reparatie aan de individuele voordeurbel van de WBS. Reparatie aan de eigen bel en belinstallatie. BERGING Zie schuurtje op pag. 12 BESTRATING Schoonhouden van gemeenschappelijke paden en bestrating die bij de woning horen. Ophogen, reparatie en vernieuwing van gemeenschappelijke bestrating en paden. Ophogen, reparatie en vernieuwing van individuele bestrating en paden die bij de woning horen. Zie ook tuin op pag. 13 BOILER Onderhoudreparatie aan eigen boiler. Let op: Voor reparaties aan de centrale verwarming, of aan de warm watervoorziening gecombineerd met de centrale verwarming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met P.J. v.d. Mispel, Cothen: Tip: Voor onderhoud en reparatie van een gehuurde boiler (gehuurd van derden) kunt u meestal bij uw boilerverhuurbedrijf terecht (Eneco). 4 BOMEN EN STRUIKEN Snoeien en rooien. Bij verhuizing moeten de door de huurder geplante bomen worden gerooid, tenzij de nieuwe huurder ermee akkoord gaat dat ze blijven staan. Let op: Besefgoed wat de consequenties zijn bij het overnemen van bomen en struiken. Let op: Bomen moeten minimaal 2 meter van de erfgrens worden geplaatst. BRANDGANG Repareren van bestrating.

5 WBS Schoonhouden: dagelijks onderhoud. Schoon houden: jaarlijkse cyclus. BRANDSCHADE Herstel bij brandschade van de woning en standaard in de woning aanwezige voorzieningen. Herstel bij brandschade van inboedel inclusief zelf aangebrachte voorzieningen. Tip: Wij adviseren u een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten, waardoor u bij eventuele brandschade uw inboedel vergoed krijgt. BRIEVENBUS Onderhoud en reparatie van brievenbussen zowel in gemeenschappelijke ruimten als aan de eigen woning. BUITEN- EN BINNENVERLICHTING Onderhoud en reparatie van de verlichting van galerijen, brandgangen, entrees, gangen en portieken. Vervangen van lampen en starters. Let op: voor het vervangen van lampen en starters betaalt u een bijdrage in de servicekosten. C CENTRALE ANTENNE Onderhoud, reparatie en storingen aan leidingen en centraaldozen rechtstreeks melden bij Casema: CENTRALE VERWARMING Storingen rechtstreeks melden bij P.J. v.d. Mispel, Cothen: Schilderen radiatoren en alle leidingen. Periodiek onderhoud. Bijvullen en ontluchten radiatoren en het in bedrijfstellen en aanzetten van de cv-installatie. Tip: Als u wilt weten hoe dit moet, kijk dan in de handleiding van de cv. Tip: Bewaar uw vulslang en ontluchtingssleutel op een plaats vlak bij de ketel. CENTRALE VERWARMING (HOGE SLAGEN) Storingen bij collectieve installaties van cv en warm water melden bij de WBS. Reparaties aan radiatorkranen melden bij de WBS 5

6 WBS CLOSETPOT Onderhoud en reparatie van closetpot en reservoir. Onderhouden van closetbril. closetrolhouder en deksel. D DAK Onderhoud en reparatie van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot en dakpannen bij normale slijtage. DAKGOOT Dagelijks onderhoud aan dakgoten. Periodiek onderhoud aan dakgoten. DAK RAAM Onderhoud en reparatie van dakramen. DEUR Buitendeur (incl. garagedeur) Onderhoud en reparaties aan buitendeuren, inclusief glas en hang- en sluitwerk. Binnendeur Reparaties aan binnendeuren, inclusief hang- en sluitwerk bij normale slijtage. Tip: Wilt u kunststof binnendeurkozijnen schilderen, neem dan contact op met de WBS voor een goed verfadvies. DEUROPENER/DRANGER Onderhoud en reparaties aan (elektrisch bediende) deuropeners/drangers. 6 DOUCHE Onderhoud van bijvoorbeeld doucheslang, douchestang, handdouche, en zeepbakje. Vervangen van bijvoorbeeld doucheslang, douchestang, handdouche en zeepbakje. Zie ook tegelwerk op pag. 13 E ELEKTRICITEIT Repareren van elektrische leidingen en de groepenkast (waar de zekeringen en de aardlekschakelaar in zitten). Repareren van schakelaars, grondplaten, contactdozen, stopcontacten, trekkoord en beltransformatoren. Reparatie aan armaturen in de gemeenschappelijke ruimte kunt u melden bij de WBS. Tip: Als uw zekeringen/stoppen springen, probeer dan eerst te achterhalen of een huishoudelijk apparaat de oorzaak is van de kortsluiting/overbelasting. op de volgende pagina geven wij in volgorde aan, hoe u dit zelf op kunt lossen.

7 WBS Kijk of de aardlekschakelaar M N staat, u heeft nergens stroom als deze is uitgevallen. Vervang de zekering waarvan het gekleurde dopje losgesprongen is. Mocht de zekering/aardlekschakelaar weer springen, trek dan alle stekkers uit de stopcontacten. Steek de stekkers één voor één terug in het stopcontact, en schakel het apparaat in. Mocht de zekering/aardlekschakelaar nu weer springen dan is het apparaat vrijwel zeker de oorzaak. Gebruik dit apparaat niet meer en laat het desgewenst repareren. Mocht dit alles niet helpen, dan is mogelijk de hoofdzekering van Eneco gesprongen. Bel dan Eneco voor service. ERFAFSCHEIDING Onderhoud en vernieuwen van groene erfafscheidingen (heg). Onderhoud en reparaties aan harde erfafscheiding (schutting, poort) die door de WBS zijn aangebracht. Onderhoud en reparaties aan harde erfafscheidingen die door de huurder zijn aangebracht. Tip: Wilt u weten door wie uw harde erfafscheiding is aangebracht, neem dan contact op met de WBS. G GARAGE Onderhoud aan vloer, wanden, dak en reparaties aan hang- en sluitwerk. GASINSTALLATIE Onderhoud en vernieuwing van de oorspronkelijke leidingen in de woning. Aanschaf en onderhoud van de gaskraan voor gasfornuis, geiser en gaskachel. Zelf aangebrachte leidingen (hiervoor is toestemming van de WBS nodig). Let op: Uitbreidingen v/h gasleiding net zijn altijd voor eigen rekening én risico en mogen uitsluitend door een gecertificeerd installatiebedrijf worden aangebracht. GEISER Onderhoud en reparatie aan de gehuurde geiser (gehuurd van derden) en de aansluitingen. Let op: Storingen of gebreken kunt u meestal melden bij het bedrijf dat de geiser verhuurt. GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Schoonmaken van hal/entree, portiek, galerij, bergingsgang en lift. Let op: Voor het schoonmaken van bovengenoemde ruimten betaalt u een bijdrage in de servicekosten. 7

8 WBS GEVEL Onderhoud aan de buitengevels, zoals reparaties aan het metselwerk en voegwerk, en het verhelpen van houtrot en schilderwerk. GLAS Glasbreuk: Via de servicekosten betaalt u voor de glasverzekering. Bij glasschade, zowel in als buiten de woning, kunt u daar een beroep op doen. U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met Centraal Beheer: Let op: Reparatie en vervanging van zelf aangebracht glas, zoals sierglas, glas-in-lood en gekleurd glas valt niet onder de glasverzekering. GOOTSTEEN Zie afvoer op pag. 3 GOOT Zie dakgoot op pag. 6 H HANG- EN SLUITWERK Onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk van bijvoorbeeld deuren en ramen. Onderhoud en reparatie aan de door de WBS aangebrachte binnen- en buitensloten. Het laten maken van nieuwe sleutels bij het zoekraken of beschadiging. Let op: Voor gecertificeerde sleutels kunt u niet zonder meer bij elke sleutelmaker terecht. Tip: Houdt uw sloten in conditie door ze zo nu en dan een keer te smeren, bijvoorbeeld met slotenspray. 8 HEMELWATERAFVOER Zie regenpijp op pag. 11 HUISTELEFOON Onderhoud en reparatie aan de huistelefoon (intercom), elektrische deuropener en de bijbehorende installatie in de flatwoningen. Zie ook bel op pag. 4 I INBRAAKSCHADE Herstel van braakschades aan de woning met procesverbaal van de politie. Herstel van braakschades aan de woning zonder procesverbaal van de politie.

9 WBS Tip: Wij adviseren u een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten, waardoor u schades ontstaan door diefstal e.d. vergoed krijgt. K KAST Onderhoud of reparatie aan losse kasten, kastplanken en panelen, sloten en scharnieren. Losse kasten die niet meer voldoen, worden niet meer vervangen. Vaste kast: zie deur op pag. 6 KEUKENBLOK Zie aanrecht op pag. 3 KITVOEG Zie tegelwerk op pag. 13 KOZIJN Onderhouden en repareren van kozijnen bij houtrot of beschadiging. Schilderen binnenzijde kozijnen. Schilderen buitenzijde kozijnen. Let op: Kunststof buitenkozijnen mogen niet worden geschilderd. Ook mag in deze kozijnen niet worden geboord, geschroefd of getimmerd. KRAAN Onderhoud en reparatie aan alle door de WBS aangebrachte kranen (incl. uitloop) bij normale slijtage. Onderhoud en reparatie aan alle door de huurder zelf aangebrachte kranen. L LEKKAGE Reparatie van lekkage door bijvoorbeeld doe-het-zelf werkzaamheden, bevriezing en doorboring. Reparatie aan binnenleidingen, afvoer en tegelwerk door lekkage. Lekkage aan cv-leidingen: zie centrale verwarming op pag. 6 Gaslekkage: zie gasinstallatie op pag. 7 Lekkage aan dakgoten: zie dakgoot op pag. 6 Lekkage aan dak:zie dak op pag. 6 Tip: De schade die ontstaat als gevolg van een lekkage is voor rekening van de huurder. Daarom adviseren wij u dringend om een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten voor de vergoeding van deze schade. LIFT EN LIFTINSTALLATIE (Wozoco) Onderhoud en reparatie van lift en liftinstallatie. Liftstoringen kunt u melden bij Otis: Traplift: zie woningaanpassing op pag. 15 9

10 M MECHANISCHE VENTILATIE Onderhoud en reparatie aan de mechanische ventilatie van woning of gebouw. Schoonhouden van roosters en vervangen van filters binnen de woning. WBS Tip: Voor het woonklimaat in uw woning is het van belang dat u goed ventileert. O ONGEDIERTE Ongediertebestrijding in de woning. Kakkerlakken in flatgebouwen. Tip: Voor advies over ongediertebestrijding kunt u contact opnemen met de afvalstoffendienst van de gemeente: ONTSTOPPEN Zie riolering op pag. 11 P PAD Zie bestrating op pag. 4 PLAFOND Reparatie van plafondconstructies en loszittend stucwerk (los van de ondergrond), zowel in de woning als in de gemeenschappelijke ruimten. Reparaties aan plafonds en stucwerk in de woning, voorzover het bijvoorbeeld gaat om kleine beschadigingen, gaten pluggen, krimpscheurtjes. Onderhoud en reparaties van door de huurder zelf aangebrachte plafondafwerking, zoals betimmering en sierpleister. Schilderen en/of sausen van plafonds in de woning. 10 PORTIEK Zie gemeenschappelijke ruimte op pag. 7 R RAAM Onderhoud en reparatie van kozijnen bij houtrot of beschadiging. Schilderen binnenzijde kozijnen. Schilderen buitenzijde kozijnen. Tip: Zie hang- en sluitwerk en glas op pag. 8 Let op: Kunststof buitenkozijnen mogen niet worden geschilderd. Ook mag in deze kozijnen niet worden geboord, geschroefd of getimmerd.

11 WBS RADIATOR Zie centrale verwarming op pag. 5 REGENPIJP Repareren regenpijp. Verstopping regenpijp: zie riolering op pag. 11 RIOLERING Onderhoud en reparaties aan rioleringen, sifons, putten en leidingen in geval van verzakking of normale slijtage. Let op: Verstoppingen rechtstreeks melden bij P.J. v.d. Mispel, Cothen: RUIT Zie glas op pag. 9 S SANITAIR Zie kraan op pag. 9, wastafel op pag. 15, closetpot op pag. 6, douche op pag. 6 en spiegel op pag. 12 SCHAKELAAR Onderhoud en reparatie aan schakelaars en stopcontacten. SCHILDERWERK Schilderwerk in de woning, inclusief wit- en sauswerk aan plafonds en wanden. Buitenschilderwerk, zoals ramen, deuren, kozijnen en betonwerk, en schilderwerk aan de algemene en gemeenschappelijke ruimten. SCHOONMAKEN Schoonmaken van hal/entree, portiek, galerij, bergingsgang en lift. Let op: Voor het schoonmaken van bovengenoemde ruimten betaalt u eventueel een bijdrage in de servicekosten. SCHOORSTEEN Onderhoud en reparatie van schoorstenen en ventilatiekanalen. Rookgasafvoer van de CV van de WBS controleren/schoonmaken. Vegen en schoonhouden van de schoorsteen waar geen CV van de WBS op zit. Tip: Het beste is de schoorsteen minimaal éénmaal per jaar te vegen. 11

12 WBS SCHOTELANTENNE Zie antenne op pag. 3 SCHUTTING Zie erfafscheiding op pag. 7 SCHUURTJE Reparaties aan schuren en bergingen die de huurder zelf heeft geplaatst. Onderhoud en reparatie aan schuren en bergingen van WBS. Let op: Het zelf plaatsen van een schuurtje is niet altijd toegestaan. Schriftelijke toestemming van WBS en de gemeente is daarom vereist. SIFON Zie afvoer op pag. 3 SLEUTEL Bij vervangen van sloten van gemeenschappelijke deuren. Het laten maken van nieuwe sleutels bij zoekraken of beschadigen. Zie ook hang- en sluitwerk op pag. 8 Let op: Voor gecertificeerde sleutels van het Wozoco kunt u niet zonder meer bij elke sleutelmaker terecht. Deze moet u via ons aanvragen. SPIEGEL Vervangen van spiegels na beschadiging of verwering. SPUITWERK Repareren als het spuitwerk loskomt van de ondergrond. Repareren van het spuitwerk dat beschadigd is door uzelf. 12 STOPCONTACT Zie schakelaar op pag. 11 STORTBAK Onderhoud en reparatie van stortbak van het toilet inclusief alle aansluitingen, vlotter, valpijp en hoekstopkraan. STUCWERK Onderhoud en reparatie aan stucwerk. Reparatie aan stucwerk, voorzover het bijvoorbeeld gaat om kleine gaten, pluggen en kleine krimpscheurtjes.

13 T TEGELWERK Reparatie en vervanging van wand-, vloer- en vensterbanktegels incl. voegwerk. Onderhoud en reparatie aan tegels die door de huurder zelf zijn aangebracht. Onderhoud en reparatie aan kitvoegen. WBS TELEFOONAANSLUITING Aansluitingen en storingen melden bij KPN Telecom: TERRAS Zie bestrating op pag. 4 TOCHTSTRIP Onderhoud en reparatie van tochtprofielen die standaard tot buitendeuren en ramen behoren. Tochtstrippen die zelf aangebracht zijn. TOILETPOT Zie closetpot op pag. 6 TOILETROLHOUDER Zie bij closetpot op pag. 6 TRAP Onderhoud en reparatie van (nood-) trappen en hekken in gemeenschappelijke ruimten. Onderhoud en reparatie van trappen, trapleuningen, vlizotrappen en hekken in de gemeenschappelijke ruimten en in de woning. Trapafwerking, zoals schilderwerk, strips, halve maantjes, vloerbedekking en zeil. TUIN Aanleggen en onderhouden van de tuin. Onderhoud van gemeenschappelijke tuinen. Zie ook bij bomen en struiken op pag. 4, erfafscheiding op pag. 7, bestrating op pag. 4, en gemeenschappelijke ruimte op pag. 7 Let op: Het onderhoud van gemeenschappelijke tuinen wordt verrekend middels de servicekosten. Tip: Houdt bij de aanleg en onderhoud van uw tuin rekening met uw buren. V VENSTERBANK Onderhoud en reparatie van vensterbanken. 13

14 WBS VENTILATIE Onderhoud en schoonmaken van roosters en filters Zie ook mechanische ventilatie op pag. 10 VENTILATIEROOSTER Schoon- en openhouden van roosters binnen de woning. Onderhoud en reparatie van schuifventilatieroosters in buitenkozijnen. Zie ook mechanische ventilatie op pag. 10 VERLICHTING Reparatie en onderhoud van armaturen. Reparatie aan of vernieuwen van lampen en starters in gemeenschappelijke ruimten zoals trappenhuizen, brandgangen en portieken. Zie ook elektriciteit op pag. 6 VERSTOPPING Zie riolering op pag. 11 Let op: Verstoppingen rechtstreeks melden bii P.J. v.d. Mispel, Cothen: VLIZOTRAP Onderhoud en reparatie. VLOER Onderhoud en reparatie van de (cement)dekvloer in de woning. Egaliseren van de vloer voor het leggen van linoleum en zeil. Lijm- en foamresten verwijderen van vloerbedekking en zeil. Zie ook tegelwerk op pag. 13 Let op: Bij flat- en etagewoningen zijn harde vloerbedekkingen niet toegestaan. 14 Let op: Het boren in vloeren en plafonds is verboden door de reële kans op schade aan onderliggende leidingen. Alleen het boren in plafonds langs de gevelkozijnen voor het monteren van gordijnrails is toegestaan. Tip: Voor het leggen van harde vloerbedekking in eengezinswoningen, zoals linoleum, marmoleum en kurksoorten, plavuizen, tegels en zeil moeten speciale voorzieningen worden getroffen. Dit onder meer voor de noodzakelijke geluidsisolatie. VUILSTORTKOKER N.v.t.

15 WBS WAND Zie behangen op pag. 4 en stucwerk op pag. 12 W WARMTEMETER Onderhoud en reparatie en vervanging van warmtemeters op. (Alleen voor complex Wozoco). Let op: Ista te Schiedam neemt jaarlijks in januari de meterstanden op. De afrekening volgt ongeveer in mei. WASEMKAP Zie afzuigkap op pag. 3 WASTAFEL Onderhoud en reparatie van wastafel(s) incl. bijvoorbeeld kraan en fonteintje bij normaal gebruik. Zie ook spiegel op pag. 12 en douche op pag. 6 WATERLEIDING Voorkomen van bevriezing. Lekkage. Onderhoud, reparatie en vervanging van standaard in de woning aanwezige warmen koudwaterleidingen bij normaal gebruik. Reparatie aan warm- en koudwaterleidingen die zijn gesprongen als gevolg van bevriezing. Reparatie aan zelf aangebrachte uitbreiding van het waterleidingnet. Zie ook centrale verwarming op pag. 5 en lekkage op pag. 9 W.C. Zie closetpot op pag. 6 en stortbak op pag. 12 WITTEN Zie schilderwerk op pag. 11 WONINGAANPASSING Let op: De WBS neemt het noodzakelijke onderhoud voor haar rekening als het gaat om voorzieningen die door de WBS zijn aangebracht. Bijvoorbeeld antisliptegels of een aanbouw. Let op: De huurder onderhoudt en verzekert zelfde inboedel en hulpmiddelen voor speciaal persoonlijk gebruik, zoals een trapstoelliff of toilet- en douchesteunen. 15

16 Z ZEEPBAKJE Zie douche op pag. 6 WBS ZONWERING Let op: Buitenzonwering bij hoogbouw en op niet gemetselde gevels mag alleen worden aangebracht met voorafgaande toestemming van de WBS. ZWANENHALS Schoonhouden van de zwanenhals (sifon) onder wastafels, aanrecht, douche en lavet. Vervangen van de sifon. Zie ook afvoer op pag. 3 16

17 A B C D E G I N D E X AANBOUW 3 HANG- EN SLUITWERK 8 AANRECHT 3 HEMELWATERAFVOER AFVOER 3 zie regenpijp op pag. 11 AFZUIGKAP 3 HUISTELEFOON 8 ANTENNE 3 I INBRAAKSCHADE 8 BALKON 3 K BEHANGEN 4 KAST 9 BEL 4 KEUKENBLOK BERGING zie aanrecht op pag. 3 zie schuurtjes op pag. 12 KITVOEG BESTRATING 4 zie tegelwerk op pag. 13 BOILER 4 KOZIJN 9 BOMEN EN STRUIKEN 4 KRAAN 9 BRANDGANG 4 L BRIEVENBUS 5 LEKKAGE 9 BUITEN- EN BINNENVERLICHTING 5 LIFT EN LIFTINSTALLATIE 9 CENTRALE ANTENNE 5 MECHANISCHE VENTILATIE 10 CENTRALE VERWARMING 5 O CENTRALE VERWARMING (H.SLAGEN) 5 ONGEDIERTE 10 CLOSETPOT 6 ONTSTOPPEN zie riolering op pag. 11 DAK 6 P DAKGOOT 6 PAD DAKRAAM 6 zie bestrating op pag. 4 DEUR 6 PLAFOND 10 DEUROPENER 6 PORTIEK DOUCHE 6 zie gemeenschappelijke ruimte op pag. 7 ELEKTRICITEIT 6 RAAM 10 ERFAFSCHEIDING 7 RADIATOR zie centrale verwarming op pag. 5 GARAGE 7 REGENPIJP 11 GASINSTALLATIE 7 RIOLERING 11 GEISER 7 RUIT GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE 7 zie glas op pag. 8 GEVEL 8 S GLAS 8 SANITAIR GOOTSTEEN zie closetpot op pag. 6 zie afvoer op pag. 3 zie douche op pag. 6 GOOT zie kraan op pag. 9 zie dakgoot op pag. 6 zie spiegel op pag. 12 H M R 17

18 18 T V W zie wastafel op pag. 15 WARMTEMETER 15 SCHAKELAAR 11 WASEMKAP SCHILDERWERK 11 zie afzuigkap op pag. 3 SCHOONMAKEN 11 WASTAFEL 15 SCHOORSTEEN 11 WATERLEIDING 15 SCHOTELANTENNE W.C. zie antenne op pag. 3 zie closetpot op pag. 6 SCHUTTING zie stortbak op pag. 12 zie erfafscheiding op pag. 7 WITTEN SCHUURTJE 12 zie schilderwerk op pag. 11 SIFON WONINGAANPASSING 15 zie afvoer op pag. 3 Z SLEUTEL 12 ZEEPBAKJE SPIEGEL 12 zie douche op pag. 6 SPUITWERK 12 ZONWERING 16 STOPCONTACT ZWANENHALS 16 zie schakelaar op pag. 11 STORTBAK 12 STUCWERK 12 TEGELWERK 13 TELEFOONAANSLUITING 13 TERRAS zie bestrating op pag. 4 TOCHTSTRIP 13 TOILETPOT zie closetpot op pag. 6 TOILETROLHOUDER zie closetpot op pag. 6 TRAP 13 TUIN 13 VENSTERBANK 13 VENTILATIE 14 VENTILATIEROOSTER 14 VERLICHTING 14 VERSTOPPING zie riolering op pag. 11 VLIZOTRAP 14 VLOER 14 VUILSTORTKOKER 14 WAND zie behangen op pag. 4 zie stucwerk op pag. 12

19 Colofon Uitgave Woningbouwstichting Cothen Fotografie SignGraphics, Wijk bij Duurstede Vormgeving & Druk Drukkerij den Hoed bv, Wijk bij Duurstede 19 September 2006

20 Woningbouwstichting Cothen C.B. Kentiestraat 13a 3945 CB Cothen Postbus ZG Cothen T F

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Reparaties / Onderhoud

Reparaties / Onderhoud december 2006 Reparaties / Onderhoud Bijlage In deze bijlage leest u welke reparaties en onderhoudswerkzaamheden WoonGoed 2-Duizend voor u uitvoert en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties, wie doet wat?

Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? 2 Inleiding Om prettig te kunnen wonen is een goed onderhouden woning noodzakelijk. Daarom voert regelmatig reparaties, periodiek onderhoud en renovaties uit. Sommige

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Serviceabonnement / Woningonderhoud

Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement en woningonderhoud Waarom een serviceabonnement? 3 Wat houdt het serviceabonnement in? 4 De kosten van het abonnement 5 Hoe sluit u een abonnement

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie