Nr. 69 mei het Grootverslag. Woningen in Andijk worden flink opgeknapt. Dorpshuis Onderdijk geopend. Met de pipowagen op vakantie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 69 mei 2010. het Grootverslag. Woningen in Andijk worden flink opgeknapt. Dorpshuis Onderdijk geopend. Met de pipowagen op vakantie"

Transcriptie

1 Nr. 69 mei 2010 het Grootverslag 3 Woningen in Andijk worden flink opgeknapt 4 Dorpshuis Onderdijk geopend 10 Met de pipowagen op vakantie

2 Luchtballon of werkelijkheid? COLUMN Op 1 april (leuke datum overigens) werden we geconfronteerd met maar liefst 20 rapporten van ambtenaren. Nu is dat op zich geen prestatie, maar de inhoud was bijna identiek. Het waren allemaal voorstellen om te bezuinigingen. Maar liefst 37 miljard was aanvankelijk de boodschap. Later kwam het Centraal Plan Bureau (CPB) met nieuwe cijfers. Toen bleek het om maar 29 miljard te gaan. Toen de werkgeversorganisaties gingen rekenen, kwamen ze op een bezuiniging van 20 miljard. De politieke partijen, die zich over de bezuinigingen bogen, kwamen tot op een eindbedrag van 15 miljard. Kortom, we moeten bezuinigen. Dat is duidelijk. Maar hoeveel, dat is voorlopig nog even koffiedik kijken. Als je de voorstellen van de 20 rapporten naast elkaar legt, dan kan er blijkbaar veel worden bezuinigd in Nederland. Enkele voorstellen snijden in eigen vlees: zo moet er bezuinigd worden op ambtenaren en overheidsorganen. Maar belangrijker voor u en ik zijn de voorgestelde bezuinigingen als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Wie denkt dat dat nog tegen te houden is, komt bedrogen uit. Zo zie je dat een zomaar opgelaten ballonnetje een eigen leven gaat leiden. Nu is er weer een ballonnetje opgelaten. Dit keer om de hypotheekaftrek los te laten. U moet dan denken aan een maximum hypotheekbedrag, een minimale jaarlijkse aflossing van 2 of 3 procent en/of een vaste aftrek van wellicht 30 procent. Het CDA verzet zich daar nu nog tegen, maar doet die partij dat ook nog na 9 juni? Tot slot nog even de ziektekosten en huurtoeslag. Als de plannen doorgaan wordt het eigen risicobedrag van uw ziekteverzekering verhoogd en moet u daarnaast ook nog een bijdrage betalen voor huisarts, ziekenhuis enz. Het valt me op dat er nauwelijks op wordt gereageerd. Het is blijkbaar al een feit, al wordt dat niet hardop gezegd. Ook de huurtoeslag en huren ontkomen niet aan de bezuinigingsronde. De huren moeten straks omhoog en de huurtoeslag gaat vast en zeker naar beneden. De zittende huurder merkt wellicht nog weinig van de extra huuraanpassing, maar iedere toekomstige huurder daartegen wel. Kortom de gewone burger wordt niet ontzien en betaalt uiteindelijk de rekening van de kredietcrisis. Misschien is het ook wel eens goed om een stapje terug te doen Ik wens u veel wijsheid straks op 9 juni. Dan kiezen we weer een nieuwe Tweede Kamer en hebben we het even voor het zeggen. Maar wat er ook gebeurt: ook na die dag gaat de zon elke dag gratis op en blijven we met elkaar leven in een prachtige maatschappij. Misschien is het ook wel eens goed om een stapje terug te doen. Maar dan wel SAMEN, dus iedereen. Hans Kröger 2 Colofon Eindredactie: woningstichting Het Grootslag Teksten: Marja Heerdt Fotografie: Ton Voermans, Bergen Vormgeving en Druk: Acretia Media, Jaarlijkse hermeting KWH-Huurlabel Tussen 31 mei t/m 20 augustus 2010 vindt de jaarlijkse meting voor het Huurlabel plaats. Het KWH onderzoekt dan of onze dienstverlening op de volgende onderdelen goed functioneert: corporatie bellen; woning onderhouden; klachten afhandelen; woning verlaten. De informatie uit dit onderzoek is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening op het gewenste niveau te houden dan wel te verbeteren. Een aantal van onze klanten ontvangt een vragenlijst van het KWH. Wij verzoeken u vriendelijk om aan dit onderzoek mee te werken.

3 Woningen in Andijk worden flink opgeknapt Begin april zijn we gestart met de renovatie van negentien woningen aan de Van Hooijschuurstraat, de Burg. Doumastraat en de Kees Veerstraat in Andijk. De woningen, die uit 1965 dateren, worden fors onder handen genomen. Zo wordt het gevelvoegwerk grotendeels vervangen en de bestaande dakpannen, panlatten, tengels, goten en hemelwaterafvoeren vernieuwd. De daken worden geïsoleerd en de bestaande schoorstenen verwijderd. In de woonkamers vervangen we de twee klepramen door ventilatieroosters. Op woensdag 24 maart was er een voorlichtingsavond waarop de bewoners verteld werd wat ze allemaal te wachten staat. Ook kregen zij tips om hun interieur te beschermen. Overlast en stof Vooral de werkzaamheden aan het dak zijn ingrijpend. Bij sommige woningen gaat het hele dak er af. Tijdens de werkzaamheden dekt de aannemer de zolder af. Hierdoor is er zo min mogelijk kans op schade of stofoverlast. Bij regen en aan het eind van de dag wordt het dak waterdicht gemaakt door middel van zeilen. Ook het uithakken van de voegen in de gevel geeft heel veel stofoverlast. De bewoners werd aangeraden ramen en ventilatieroosters te sluiten, schilderijen en dergelijke van de muur af te halen om te voorkomen dat ze als gevolg van trillingen op de grond vallen en beschadigen. Beplanting Ook vroegen we bewoners voor aanvang van de werkzaamheden de beplanting aan de gevel op te binden of te verwijderen. Ook het zonnescherm moet worden verwijderd. Met nadruk adviseerden we de bewoners dit voorjaar geen nieuwe planten te planten. Het is verstandig daarmee te wachten tot de werkzaamheden zijn afgerond. Milieuvriendelijke dakpannen De renovatie wordt uitgevoerd door AC Borst Bouw uit Castricum. Dit bouwbedrijf heeft veel ervaring met het renoveren van bestaande en bewoonde woningen. Bij de renovatie wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het milieu en worden waar mogelijk energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Zo komen er op dak milieuvriendelijke dakpannen in een donkere kleur. Het voordeel van deze betonnen pannen is dat de schadelijke uitstootgassen van auto s en CV-installaties omgezet worden in niet schadelijke stoffen waardoor de lucht schoner wordt. voorafgaande aan de renovatie kregen de bewoners een aantal opties voorgelegd waaruit ze zelf een keuze mochten maken Vogelvides Aan de schaduwzijde van de woningen komen vogelvides. Hierin kunnen wel mussen nestelen maar geen andere vogels. Daarvoor zijn de openingen te klein. De mussen kunnen alleen in de vide komen en niet onder de dakpannen. Daarmee leveren we een bijdrage aan het in stand houden van de huismus, die in aantal de laatste jaren enorm terugloopt. Opties De werkzaamheden in Andijk gingen begin april van start met het voegwerk. Eind juli moet de renovatie klaar zijn. In de maand augustus wordt het buitenschilderwerk ter hand genomen. Voorafgaande aan de renovatie kregen de bewoners een aantal opties voorgelegd waaruit ze zelf een keuze mochten maken. Zo is het mogelijk een dakkapel aan de achterzijde van de woning te plaatsen, de kruipruimte te isoleren en een zonneboiler op zolder te plaatsen. De kosten van deze opties worden in de huur verrekend. Voor bewoners met huurtoeslag gaat de huur nauwelijks omhoog, omdat de huurtoeslag berekend wordt over de totale huur.

4 Dorphuis Onderdijk Als het waar is dat alle zegen van boven komt, dan staat het nieuwe dorpshuis van Onderdijk een ontstuimige toekomst te wachten. Het was koud, het waaide en het regende toen het gebouw vrijdag 5 maart geopend werd. De eer om het gebouw te openen viel ten deel aan dezelfde mensen die eind augustus vorig jaar ook de eerste stenen legden: Ria Wilms-Nielen, wethouder van de gemeente Wevershoof, Tjerk Morsch, voorzitter van de Stichting Dorpshuis en Hans Kröger, directeur bestuurder van onze woningstichting. Ceremoniemeester Simon Grooteman noemde het symbolisch voor de wijze waarop de drie partijen samenwerkten bij de totstandkoming van het deels nieuwe en deels gerenoveerde dorpshuis. Na het leggen van de laatste steen knipt het drietal ook eendrachtig het voor de toegangsdeur gespannen lint door. In de warmte van de grote zaal vond later op de middag het officiële gedeelte plaats. Een leuke verassing was het optreden van zangvereniging Westfrisia Cantat. Onder leiding van dirigent Wim Dijkstra en met aan de piano Willem Woestenburg bracht het populaire koor onder andere het speciaal voor de gelegenheid geschreven Dorpshuislied ten gehore. Komt allen hier en maak plezier en laat de vlaggen buiten hangen. het gebouw heeft iets intrigerends, is spannend, onverwachts, modern met een eigen gezicht Het dorpshuis, ons tweede huis is door een nieuw gezicht vervangen, zong het koor op tekst van dorpsgenote Corrie Grooteman-Weel. En ook de drumband Jong Leven liet zich horen met een, ook al speciaal voor de opening, door scheidend dirigent Gerard den Dekker gecomponeerd muziekwerk De Onderdijk. Trots Maar uiteraard waren er ook diverse sprekers. Onder hen een trotse wethouder Ria Wilms. Trots omdat het dorpshuis van Onderdijk klaar is. Maar ook omdat het inmiddels zeker is dat er in de kernen Wervershoof en Zwaagdijk-Oost nog dit jaar, in samenwerking met onze woningstichting, gestart wordt met de bouw van nog twee multifunctionele accommodaties. Omdat we waarden hechten aan een goed verenigingsleven hebben we besloten voorafgaande aan de fusie met de gemeente Medemblik 5.5 miljoen euro voor deze drie gebouwen beschikbaar te stellen, aldus Ria Wilms die het nieuwe dorps-

5 geopend huis van Onderdijk warm en gezellig noemde. Ze sprak de hoop uit dat het dorpshuis een echte ontmoetingsplek wordt en schonk een cheque van 6500 euro voor de aanschaf van een kunstwerk. Steunpunt zorg Hans Kröger legde in zijn toespraak de nadruk op de zorg die vanuit het nieuwe dorpshuis verleend wordt. We openen vandaag niet alleen een dorpshuis, maar ook een steunpunt. Het is belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving kunnen blijven wonen, aldus Hans Kröger. Hij memoreerde dat de lange voorbereidingtijd een uitstekend resultaat opleverde: Het gebouw heeft iets intrigerends, is spannend, onverwachts, modern met een eigen gezicht. Bloemetjes Met een bloemetje zette hij een aantal mensen in het zonnetje voor hun inzet tijdens het bouwproces: mede-initiatiefnemers Simon Grooteman en Pé Kaarsemaker, Bert Verwey en Barbara van Goethem van Zeeman Architecten, Kees Dekker en Ronald Grooteman van aannemersbedrijf Grooteman-Van Dijk en René Voors van de gemeente Wervershoof. Ook waren er bloemen voor dorpshuisbestuurder Tjerk Morsch. Dat zijn rol bij de totstandkoming groot is geweest bleek uit de lof die de scheidend voorzitter van alle kanten kreeg toegezwaaid. maar liefst 25 clubs en verenigingen spelen, sporten, zingen en vergaderen in het nieuwe dorpshuis Het geld voor de bouw van het dorpshuis (ongeveer 1 miljoen euro) werd deels gefinancierd door de gemeente Wervershoof. De nieuwbouw werd mede mogelijk door een gift van uit het Provinciale Fonds voor Investeringen in Landelijk Gebied (ILG). Onze woningstichting trad op als opdrachtgever. Het Grootslag is eigenaar van het dorpshuis en verhuurt het gebouw aan het dorpshuisbestuur. Maar liefst 25 clubs en verenigingen spelen, sporten, zingen en vergaderen in het nieuwe dorpshuis. Woningstichting sponsort NK biljarten in Andijk De nationale finale driebanden klein hoofdklasse, eind februari in Andijk, was een enorm succes. Het publiek was met grote getale naar Sarto gekomen om de beste biljarters van Nederland in deze klasse aan het werk te zien. Het toernooi werd georganiseerd door biljartvereniging De Carambole uit Andijk, die dit jaar 50 jaar bestaat. Onze woningstichting sponsorde het evenement. Leon Keulen uit Hoensbroek won met overmacht en mocht op de hoogste trede van het ereschavot plaatsnemen. 5

6 Inspectie tuinen In de maanden mei en juni worden de tuinen weer geïnspecteerd. Er wordt dit jaar niet alleen gekeken naar de tuin, maar ook naar de manier waarop u er mee omgaat. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat huisdieren hun behoefte in de tuin doen. Gebeurt dat wel en zien wij dat, dan wordt u daarop aangesproken. Hoe u uw tuin aangelegt: met veel groen of met tegels en bloembakken, mag u uiteraard zelf weten. Het gaat erom dat de tuin een nette indruk maakt en niet als opslagplek voor van alles en nog wat wordt gebruikt, wat helaas nog wel eens voorkomt. We vinden het belangrijk dat buren en voorbijgangers geen overlast ondervinden van overhangende bomen, struiken en heggen. We verwachten van al onze huurders dat ze hun bomen, struiken en heggen tijdig snoeien zodat de gemeenschappelijke zij- en achterpaden goed begaanbaar blijven en er geen takken in de tuin van de buren hangen. Ook bent u verantwoordelijk voor het onkruid vrij houden van achter- en zijpaden. Uitgangspunt is dat alle beplanting in het voorjaar tot op de erfgrens teruggesnoeid wordt. Als u dat nog niet gedaan hebt, dan wordt het de hoogste tijd nu actie te ondernemen. Klimplanten Ook controleren we dit jaar weer streng op de aanwezigheid van klimplanten. Deze zijn alleen toegestaan op plekken waar ze geen schade aan de woning kunnen aanrichten, op bijvoorbeeld een pergola. De worteltjes van de klimplant zijn namelijk zeer schadelijk voor de gevels. We hanteren een streng beleid rond het tuinonderhoud. Wie niet bereid is zelf in de tuin aan de slag te gaan, kan uiteindelijk (na diverse waarschuwingen) iemand verwachten die de tuin in orde maakt, zodat deze er weer verzorgd uitziet. De kosten daarvan worden bij de betreffende huurder in rekening gebracht. Scholieren bezoeken tentoonstelling in Poldermuseum Honderden huurders hebben de afgelopen maanden een bezoek gebracht aan onze tentoonstelling Wonen in West-Friesland in het Poldermuseum in Andijk. De tentoonstelling werd georganiseerd naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van onze woningstichting. Onder de belangstellenden waren ook verschillende groepen van basisscholen uit ons werkgebied. Ze werden rondgeleid door vrijwilligers van het museum en konden aan de speurtocht meedoen, die speciaal voor de jeugd over de tentoonstelling was gemaakt. Zo kwamen de kinderen allerlei interessante dingen aan de weet. Bijvoorbeeld hoe er vroeger gedoucht werd, wat een husje is, waarom de mensen vroeger in bed zaten in plaats van lagen enz. enz. Zo kregen ze op speelse wijze een beeld van het wonen door de jaren heen. Leuk, maar ook leerzaam. Schotelantennes Als u een schotelantenne wilt plaatsen dan is het verstandig dat in overleg met ons te doen. Schotelantennes aan de gevel staan we niet toe. Belangrijkste reden daarvoor is dat de muur van een woning beschadigd wordt bij het bevestigen van de schotel. Het is wel toegestaan om een schotelantenne op een statief in de tuin te zetten. Tijdens de jaarlijkse inspectie van de tuinen wordt er ook gekeken naar de aanwezigheid van schotelantennes aan gevels. Het kan zijn dat u naar aanleiding daarvan bericht ontvangt met het verzoek deze te verwijderen. Voor vragen over (het plaatsen van) schotelantennes kunt u telefonisch contact opnemen met onze afdeling Woondiensten Zo moet het dus niet 6

7 Meindert Buisman volgt Jan Venekamp op Begin oktober zou hij eigenlijk met pensioen gaan, maar bij gebrek aan een opvolger plakte Jan Vennekamp er nog een half jaar aan vast. Op 30 maart nam hij officieel afscheid van onze woningstichting en droeg hij zijn functie over aan Meindert Buisman uit Bovenkarspel. De voormalig brandweerman gaat nu de huurders bezoeken die net verhuisd zijn. Meindert Buisman (rechts) en jan Venekamp. Na 30 jaar pakte Meindert Bakker met beide handen de mogelijkheid aan om met de FLO te gaan, een speciale regeling voor ambtenaren in lichamelijk zware beroepen. Meindert: Ik vond het wel genoeg. Doordat je steeds 24 uur op en af gaat, staat je sociale leven als brandweerman op een laag pitje. Je bent nooit het hele weekeinde thuis, veel s avonds weg en je loopt ook veel verjaardagen mis. Maar ja, om nu helemaal niks te gaan doen, dat leek me ook niets. Deze baan van 12 uur is de ideale oplossing. Voordat hij alleen op pad ging liep Meindert eerst twee weken met Jan Venekamp mee. Zo leerde hij in de praktijk wat er van hem verwacht wordt, want het begeleiden van huurders die net verhuisd zijn, is eigenlijk alleen in de praktijk te leren. Meindert was een goede leerling. Jan Venekamp is zeer te spreken over zijn opvolger en droeg zijn functie dan ook met een gerust hart aan hem over: Ik weet zeker dat het helemaal goed komt, sprak de gaande man. Huurtoeslag en huurverhoging In mei krijgt u van ons een brief over de huurverhoging per 1 juli In deze brief staat het bedrag dat u nu aan huur betaalt en de huur die wij u per 1 juli in rekening brengen. Huurtoeslag In het te betalen maandelijkse huurbedrag is er geen rekening mee gehouden of u wel of niet huurtoeslag krijgt. Als u nu al huurtoeslag ontvangt, dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet aan de Belastingdienst afdeling Toeslagen door te geven. Als u nog geen Huurtoeslag ontvangt en u bent benieuwd of u daarvoor wel in aanmerking komt, dan kunt u twee dingen doen, namelijk: een proefberekening maken via de website of contact met ons opnemen. Wij maken dan een berekening voor u. Belangrijke informatie De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst verwerkt de nieuwe huurgegevens dit jaar later dan u gewend bent. Dit gebeurt pas in november 2010 bij de berekening van uw voorschot van uw huurtoeslag voor Wij geven de nieuwe huurgegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft dus niets te doen. GOB-bijdrage voor laminaat Eén van onze huurders kreeg begin dit jaar uit het GOB (Grootslag Ondersteunings Budget) een laminaatvloer voor haar woonkamer. Ze was er zo blij mee, dat ze ons bijgaande foto s stuurde. Het GOB is bedoeld als financieel steuntje in de rug voor onze huurders, zoals bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van behang, verf of stoffering. Maar ook een bijdrage in de schoolkosten van de kinderen of in de kosten van maatschappelijke, sportieve en of culturele activiteiten. Eigenlijk alles wat nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Met name voor die dingen en activiteiten waarvoor andere instanties en gemeenten geen geld beschikbaar stellen. Als u van het GOB gebruik wilt maken, kunt u een aanvraagformulier ophalen in ons kantoor of downloaden via onze website projecten/grootslag Ondersteunings Budget/Aanvraagformulier GOB. Het kan zijn dat de Belastingdienst uw gegevens, om wat voor reden dan ook, niet kan verwerken. In dat geval ontvangt u een brief met een formulier van de Belastingdienst met het verzoek uw nieuwe huurgegevens door te geven. Bewaart u de brief over de huurverhoging die u van ons krijgt dus goed. U kunt hem voor het aanvragen van uw huurtoeslag nodig hebben.

8 Deze woningen aan t Laantje in Westwoud zijn inmiddels aan de veiligheidskeuring onderworpen. Een veilige woning, een gerust gevoel! In de praktijk komen we regelmatig gas-, water- en elektrische installaties tegen die niet aan de veiligheidseisen voldoen. Het aantal doe-het-zelvers, dat zonder al te veel technische kennis met gas en elektra aan de slag gaat, neemt ieder jaar toe. Bovendien zijn sommige installaties verouderd, terwijl er door de toename van het gebruik van elektrische apparatuur steeds meer van wordt gevraagd. Wettelijke verplicht is de keuring niet, maar wij willen de wetgeving een stap voor zijn en de installaties nu al periodiek laten controleren. Veiligheidskeuringen gas, water en elektra bij oudere woningen Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren zijn we eind 2009 begonnen om deze installaties bij een 100-tal oudere woningen te inspecteren. Zo houdt u een veilig huis. net als bij de apk van uw auto, krijgen uw gas, water en elektrische installaties tijdens de veiligheidskeuring een grondige controlebeurt In sommige gevallen zal u gevraagd worden uw installatie zelf aan te (laten) passen. Het gaat dan om veranderingen in de gas-, water- en elektrische installaties die u zelf heeft aangebracht, maar niet aan de veiligheidseisen voldoen. De ervaring leert dat het hier in de meeste gevallen gaat om verlengsnoeren en stopcontacten. Als uw woning is goedgekeurd ontvangt u een goedkeuringscertificaat. Hoe werkt de veiligheidskeuring? De keuringen worden uitgevoerd door Aquaserva uit Wormerveer. Dit bedrijf heeft inspecteurs in dienst die er speciaal voor zijn opgeleid om de keuringen uit te voeren. Net als bij de APK van uw auto, krijgen uw gas, water en elektrische installaties tijdens de veiligheidskeuring een grondige controlebeurt. Dit neemt zo n 1 à 1,5 uur in beslag. Onveilige situaties en mogelijke verbeteringen worden gerapporteerd. Bij acuut gevaar neemt de inspecteur gelijk contact met ons. We zorgen er dan voor dat het probleem op zeer korte termijn wordt opgelost. Minder urgente problemen worden uiteraard ook opgelost, maar dat kan iets langer duren.

9 Dick en Coba Tensen uit Wervershoof hebben altijd veel bekijks Met de pipowagen op vakantie Ze hebben altijd veel bekijks. Dat is geen wonder. Er zijn maar weinig mensen die met een trekker en pipowagen op vakantie gaan. Onze huurders Dick en Coba Tensen uit Wervershoof zijn ondertussen wel gewend aan de aandacht die ze overal krijgen, maar het blijft leuk. Dat wel. Inmiddels is het al weer zo n tien jaar geleden dat ze een oude bouwkeet op drie ijzeren wielen optoverden in een echte pipowagen die van alle gemakken voorzien is. De wagen lijkt sprekend op de overbekende versie waarmee Pipo de clown, samen met Mamalou, zijn avonturen beleefde. Alleen het balkonnetje ontbreekt. Op die plek hangen in de hedendaagse versie van Dick en Coba Tensen twee fietsen. Hele klus Het verbouwen van de oude bouwkeet was een hele klus. Eind negentiger jaren werkte Dick nog en moest alles in zijn vrije tijd gebeuren: Maar we hebben toch bijna alles zelf gedaan. Alleen de elektriciteit hebben we door iemand anders laten aanleggen. De woudgroene wagen, door Coby geverfd en van gezellige gordijntjes voorzien, is inmiddels en bekende verschijning in Wervershoof en omgeving. De trekker overigens ook. Het is een uit daterende Russische Belarus van 75 pk met een gemiddelde snelheid van 20 kilometer per uur. De combinatie mag alleen op binnenwegen rijden, en als die er niet zijn, op fietspaden. Dat betekent dat de reis naar een vakantiebestemming altijd flink veel tijd in beslag neemt. Dat is ook de reden dat Dick en Coba meestal in Noord-Holland blijven als ze met de pipowagen op vakantie gaan. Zo zijn ze naar de boot naar Texel tussen de 2 en half en 3 uur onderweg. Of eigenlijk langer, want na een uurtje rijden wordt er steevast gestopt voor een kopje koffie. Dick: Je moet niet te lang achterop de trekker zitten. Dan wordt het eentonig en is het niet leuk meer. Schellingwouderbrug Dat niet iedereen van het rijdende vakantiepaleisje gecharmeerd is, werd duidelijk toen de Tensens naar Vreeland op vakantie gingen. Om daar te komen moesten we bij Amsterdam de Schellingwouderbrug over. Voertuigen mogen elkaar daar niet inhalen, dus we hadden na een tijdje een hele rij auto s achter ons aan. Daar was niet iedereen blij mee. Soms worden mensen boos. Hele happening Voordat Dick en Coba Tensen naar een camping afreizen, gaan ze er altijd eerst even op bezoek. Coba: We nemen dan een fotootje mee, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. De reacties zijn bijna altijd positief. Er zijn maar weinig plaatsen waar we niet welkom zijn. Dick: Onze aankomst is vaak een hele happening. De mensen horen de trekker al op grote afstand aankomen. Hebben geen idee wat ze horen, denken: wat komt daar nu aan? Vaak staan ze met allen te kijken als we het terrein oprijden. Caravan Met zijn acht vierkante meter is de pipowagen groter dan de caravan waarmee ze daarvoor op vakantie gingen. Coba: Het bed kunnen we gewoon laten liggen. Het is echt heel groot. Er kunnen als het moet wel vier mensen op slapen. Verder zit er een tafeltje met zitjes in de wagen, een koelkastje, een hangen een ligkast, een aanrecht, water en een gaskacheltje. Trekzakken Wie altijd op vakantie meegaan zijn de beide trekzakken. Menige avond wordt er op gespeeld. Coba: We gaan altijd eerst afwassen. Dan pakken we de trekzakken. Vaak komen de andere campinggasten er gezellig bijzitten en soms wordt er ook meegezongen op liedjes als Twee ogen zo blauw en Daar was laatst een meisje loos. Dick: Veel mensen denken dat het heel gemakkelijk is om trekzak te spelen, maar daar komt nog heel wat bij kijken. Niet alleen omdat je de akkoorden én de melodie speelt, maar je moet er ook nog aan denken of je de trekzak in- of uitduwt en wanneer je dat precies doet. Dezelfde toets geeft namelijk een heel ander geluid als je m indrukt of uitduwt. Na twee jaar les beginnen Dick en Coba de slag aardig te pakken te krijgen. Dick: Het is belangrijk dat je veel oefent. Als je dat doet kan je heel ver komen. 9

10 Huurders genieten van Westfries cabaret Daar deden we het voor, zei Margriet Kunst over de vele enthousiaste reacties die we ontvingen naar aanleiding van de feestavonden en -middagen die we de afgelopen maanden in Andijk, Wervershoof en Drechterland hielden. Reden voor de feestavonden en -middagen was het heugelijke feit dat het dit jaar 90 jaar geleden is dat de eerste woningbouwverenigingen in ons werkgebied werden opgericht. Margriet Kunst, secretaresse van de afdeling Vastgoed en Projecten, had haar handen vol aan het organiseren van de feestavonden en -middagen, maar klaarde de klus met veel enthousiasme. Honderden huurders genoten van de optredens van het cabaretduo Gien Gehannus (Hannus Knijn en Cees Oudt) en de Westfriese cabaretier Piet Zee. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, op deze pagina een uitgebreide fotoreportage van onze fotograaf Ton Voermans. Ontevreden? Meld het ons Bent u ontevreden over één van onze medewerkers of een medewerker van een bedrijf dat voor ons werkt, meld het ons dan. Het gaat dan niet om onderhoudsmeldingen of overlast van buren, maar om ontevredenheid over onze dienstverlening, niet correct uitgevoerde werkzaamheden of afspraken die we niet zijn nagekomen. Als u meent dat u verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld, dan doet u er goed aan om ons dat te melden. We vinden het belangrijk dat onze klanten precies weten hoe wij omgaan met de klacht, weten waar de klacht ingediend kan worden en binnen welke termijn er een eerste reactie wordt gegeven. Tevreden klanten zijn belangrijk voor ons, dus nemen we klachten serieus en doen we er alles aan ze zo efficiënt mogelijk op te lossen. Informatie over de volledige klachtenregeling vindt u op onze website onder Huurdersinformatie/Ontevreden? Dienstverlening bij het verlaten van de woning Heeft u plannen om te verhuizen? Bij een verhuizing komt veel kijken. Het is dus belangrijk dat u weet welke regels wij hanteren bij het opleveren van een woning. Die regels vindt u op onze website onder Huurdersinformatie/ Huren/Huur opzeggen. In duidelijke bewoordingen wordt uitgelegd welke stappen u moet ondernemen als u de woning opzegt en wat wij van u verwachten. Vanzelfsprekend kunt u op de website de informatiebrochure en een opzegformulier downloaden. Daarmee bent u vroegtijdig voorbereid op uw verhuizing, wat wel zo gemakkelijk is! 10

11 Bent u wel goed verzekerd? Het kan u zomaar overkomen: schade door brand, storm of inbraak. Om geen grote financiële risico s te lopen is het zaak om goed verzekerd te zijn. De cascoverzekering, die de woningstichting voor al onze huurders afsluit, neemt een deel voor haar rekening. De inboedel- en glasverzekering moet u als huurder zelf goed regelen. Cascoverzekering Onze woningstichting heeft een zogenaamde cascoverzekering (ook wel opstalverzekering genoemd) afgesloten voor uw woning. Met het casco wordt de oorspronkelijke staat van de door u gehuurde woning bedoeld, dus het lege huis. Als er met het casco iets gebeurt door bijvoorbeeld brand, storm of inbraak, dan is het risico in principe voor ons. een uitgebreide inboedelverzekering dekt onder andere schade door brand, ontploffing, blikseminslag, beroving en diefstal na inbraak Inboedelverzekering Niet onder de cascoverzekering valt de schade aan uw inboedel, zoals meubels, apparatuur en andere persoonlijke spullen. Het is verstandig om hiervoor een inboedelverzekering af te sluiten. Ook vallen de aanpassingen die u zelf aan de woning heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld zelf aangebracht sanitair, maar ook behang en schilderwerk en een dakkapel niet onder onze cascoverzekering. Ook deze zaken moet u zelf verzekeren. In de verzekeringspolis wordt dit aangeduid als huurdersbelang. Dit geldt ook voor voorzieningen die door u zijn geaccepteerd en overgenomen van de vorige huurder. Keuzes U kunt een inboedelverzekering afsluiten bij verzekeringsmaatschappijen en banken. Er zijn diverse soorten inboedelverzekeringen. Een uitgebreide inboedelverzekering dekt onder andere schade door brand, ontploffing, blikseminslag, beroving en diefstal na inbraak. Meestal zijn ook storm, regen, sneeuw, smeltwater en leidingwater verzekerd. Vaak is in deze uitgebreidere verzekering ook de glasverzekering opgenomen. verzekeraars en banken hebben meestal handige hulpmiddelen om het bedrag van uw inboedel uit te rekenen Verzekerd bedrag Het is belangrijk dat u voor het juiste bedrag verzekerd bent. Verzekeraars en banken hebben meestal handige hulpmiddelen om het bedrag van uw inboedel uit te rekenen. U moet er wel rekening mee houden dat de waarde van uw inboedel in de loop der jaren stijgt. Dat betekent dat het verzekerde bedrag (regelmatig) aangepast moeten worden. Ook hier kan de bank of de verzekeraar u over informeren. Beste Buurt Idee: tropische planten en een ringleiding De commissie, die zich bezig houdt met het beoordelen van de aanvragen voor het Beste Buurt Idee, heeft weer een aantal aanvragen gehonoreerd. Zo werd er geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tropische planten voor het atrium van de aanleunwoningen in Andijk. Ook werd het verzoek, om een ringleiding in de recreatiezaal van De Keizerskroon in Andijk aan te leggen, gehonoreerd. Ondanks de goede kwaliteit van de moderne hoortoestellen is de verstaanbaarheid van spraak in grotere gezelschappen vaak een groot probleem voor slechthorenden, omdat ze veel minder goed in staat zijn de gewenste stem uit het geroezemoes te filteren. In dit soort omstandigheden doet een ringleiding wonderen. De ringleiding zendt de gewenste stem, bijvoorbeeld een spreker, draadloos naar het hoortoestel door middel van een magnetisch veld. De storende omgeving wordt zo overstemd of zelfs compleet uitgeschakeld. 11

12 Na de winter zijn ze weer terug: de volwassen slakken en hun eieren die de vorst overleefden. Ze komen onder stenen en uit grondspleten gekropen om zich te goed te doen aan het verse groen. Spijtig genoeg zijn dat de planten in de siertuin of de jonge zaailingen uit de groentetuin. De slakken vreten jonge zaailingen af tot net boven de grond. Bij grotere planten vreten ze gaten in de bladeren. Als er dan ook nog resten van glinsterende slijmsporen zichtbaar zijn, dan weet je zeker dat je niet met rupsen te maken hebt. Het zijn vooral de naaktslakken die meeste schade aan de planten toebrengen. Slakken bestrijden in de tuin (Naakt)slakken zijn als het ware kruipende waterzakjes met een laagje slijm. Daardoor kunnen ze niet tegen de zon en zijn ze vooral s avonds en s nachts actief als het donker en vochtig is, maar als het regent, komen ze ook overdag te voorschijn. De slakken kunnen in één nacht hele rijen (kiem)plantjes opeten en enorme schade aanrichten. Vooral de Hosta (hartlelie), Iberis (scheefbloem), Ligularia en de diverse slasoorten zijn zeer geliefd voedsel voor de slakken. 400 eieren In april beginnen de slakken aan hun eerste legsel: een goede 400 eieren. Drie weken later komen de eitjes uit en het duurt maar twee maanden voordat deze eitjes zijn uitgegroeid tot volwassen slakken. Het is dus heel belangrijk om al vroeg in het voorjaar de slakken in de tuin aan te pakken om in de zomer een slakkenplaag te voorkomen. Preventieve bestrijding Slakken bestrijden kan op veel manieren. Het is verstandig waar mogelijk preventief te werk te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door geen bladhopen en bladafval in de tuin te laten liggen, de grond regelmatig los te maken en een composthoop of - ton niet te dicht bij een zaai- of bloemperk aan te leggen/neer te zetten. Denk er verder aan dat slakken goed gedijen in en onder boomschors en in de buurt van vijvers en coniferen. Natuurlijke barrières Scherpe, droge voorwerpen zijn slakonvriendelijk omdat ze zich er aan bezeren. Met deze materialen kun je dan ook gemakkelijk een barrière aanleggen rond de planten of de zaaibedden die je wilt beschermen. de lange, naakte reuzenslakken kunnen in één nacht hele rijen (kiem)plantjes opeten en enorme schade aanrichten kers (Tropaeolum majus), hysop(hyssopus officinalis), salie (Salvia officinalis), tijm(thymus officinalis), tomaat (Lycopersicon) en teentjes knoflook. Zorg er verder voor dat natuurlijke vijanden van de slakken zich welkom voelen: struiken voor de vogels (lijsters, eksters, kraaien, spreeuwen, merels), egels, padden en kikkers. Gistpoeder en aaltjes Slakken zijn dol op de geur van gist. Graaf bekertjes in de grond in, waarbij de bovenrand op gelijke hoogte komt met de grond. Vul de bekers voor de helft met gistrijk bier of water aangelengd met gistpoeder. De slakken komen dan af op de geur van de gist, ze willen er van drinken, vallen er in en verdrinken. slakken zijn dol op de geur van gist Er zijn tegenwoordig ook aaltjes (Phasmarhabditis) op de markt die de slakken parasiteren en doden. Deze zijn microscopisch klein en kunnen besteld/gekocht worden in winkels die tuinbouwproducten aanbieden. In een fles zitten zo n 12 miljoen aaltjes. Deze zijn voldoende voor een oppervlakte van zo n 40 m². De aaltjes zoeken de slakken op en parasiteren ze. De aaltjes sterven pas als ze geen nieuwe slakken meer vinden. Op deze manier is uw tuin minstens 6 weken vrij van slakken. Slakkenkorrels Tenslotte zijn er slakkenkorrels te koop. Deze kunnen we indelen in twee groepen. Een groep die biologisch afbreekbaar is en niet gevaarlijk voor mens en dier en de klassieke slakkenkorrel die die eigenschappen niet bezit. Gebruik slakkenkorrels altijd met mate. De slakken komen toch op de geur af. Strooi daarom gemiddeld 10 korrels per m² en strooi ze niet handenvol in het rond. Goede materialen om mee te werken zijn fijn gemaakte eierschalen, rijnzand, kalk, zaagsel, gesteentemeel, houtas, cacaodoppen, grind, dolomiet, zwavel en kiezelwierpoeder. Ook zijn er planten die slakken op een afstand houden, zoals de Oostindische 12

13 Bouw stand van zaken Centrumplan Wervershoof De 20 woningen, die we in het Centrumplan van Wervershoof bouwen, hebben door de weersomstandigheden van de afgelopen winter vertraging opgelopen. De huurwoningen worden nu naar verwachting in oktober opgeleverd. De bouw startte in november vorig jaar. De woningen zijn grondgebonden en levensloopbestendig en geschikt voor zowel gezinnen als senioren. De huurwoningen voldoen aan de modernste eisen. Dit houdt in dat ze een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en aanpasbaarheid hebben. De woningen zijn inbraakwerend en voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk. Fruittuinen Andijk De bouw van de 10 woningen vordert gestaag. De dakpannen liggen er inmiddels op. Alle woningen zijn verhuurd. De nieuwe bewoners hebben inmiddels een keuze gemaakt uit de verschillende opties en hun keuken en badkamer samengesteld. De woningen zijn levensloopbestendig. Dat betekent dat ze een slaapkamer en badruimte op de begane grond hebben. Het werk ligt door het slechte weer van de afgelopen maanden achter op schema. De verwachting is dat de woningen nu in juli aan de bewoners opgeleverd kunnen worden. Pancratius Oosterblokker De woningen die we in Oosterblokker op het oude terrein van de voormalige Pancratiussschool bouwen, zijn zo goed als klaar. Het gaat om 14 woningen. De 6 geschakelde huurwoningen zijn inmiddels verhuurd en de zes geschakelde Koopzeker-woningen verkocht. Na de bouwvakvakantie start de gemeente met het woonrijp maken van de openbare bestrating voor de woningen. De twee onder één kap woningen zijn nog niet verkocht. Wie belangstelling heeft voor een van de twee-onder- een-kap woningen kan contact opnemen met Zeeman Makelaardij, tel:

14 Servicekosten: zo worden ze berekend Het Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof We hebben in ons bestand 515 woningen/appartementen waaraan servicekosten verbonden zijn. Voorbeelden daarvan zijn de Narcissenhof in Hoogkarspel, De Wilskracht in Wervershoof en de Keizerskroon in Andijk. Servicekosten zijn vergoedingen voor diensten die wij als verhuurder uit (laten) voeren: het schoonmaken en verwarmen van een gemeenschappelijk ruimte en het onderhouden van een gemeenschappelijke tuin. Maar ook energie- en schoonmaakkosten van een gezamenlijke ingang en de galerijen van een appartementencomplex vallen onder de servicekosten. De Keizerskroon Andijk De servicekosten worden maandelijks in de huur verwerkt. Het bedrag is een geschat bedrag. Elk jaar ontvangen alle betrokken huurders een afrekening over het voorgaande kalenderjaar met daarop de kosten die door ons gemaakt zijn en een overzicht van het servicegeld (officieel voorschotbedrag geheten) dat de huurder over die periode betaald heeft. Afrekening Op de afrekening staan per kostenonderdeel de totale kosten vermeld die dat jaar voor het hele wooncomplex gemaakt zijn. Verder ook de omrekening daarvan per individuele huurder en het voorschot dat de huurder heeft betaald. Als de huurder teveel voorschot heeft betaald, krijgt de huurder geld terug. Heeft de huurder te weinig betaald, dan moet deze bijbetalen. Soms komt het voor dat de kosten zodanig zijn veranderd dat het zinvol is de maandelijks servicekosten aan te passen. Dat kan zowel in de hoogte zijn, als naar beneden. Wel is het zo dat de kosten, die wij maandelijks maken, in de meeste gevallen omhoog gaan. De ervaring leert namelijk dat de kosten voor het schoonhouden van onze complexen eerder hoger worden dan lager. Datzelfde geldt voor de energiekosten. Worden die extreem hoog, dan is dat voor ons in de meeste gevallen reden om te onderzoeken of het mogelijk is energiebeperkende maatregelen toe te passen, om op die manier de energiekosten te drukken. Stookkosten Naast de servicekosten, die we voor al onze complexen in rekening brengen, worden er bij de huurders van de Sorghvlietlaan 2 t/m 48 (even) via de maandelijks huur ook stookkosten in rekening gebracht. Dit complex heeft namelijk een collectieve verwarmingsinstallatie. Op basis van het werkelijke individuele verbruik vindt er na afloop van het kalenderjaar een afrekening plaats. Hiervoor zijn in de individuele woningen de radiatoren voorzien van warmtemeters. Ook hier geldt: wie teveel betaald heeft krijgt geld terug, wie te weinig betaald heeft moet geld bijbetalen. Open Huis Narcissenhof Verschillende belangstellenden bezochten zater dag 10 april ons Open Huis aan de Narcissenhof in Hoogkarspel. In het complex, dat in 2005 werd opgeleverd, bieden we drie appartementen te woon aan. Dat betekent dat u ze kan huren of kopen. De appartementen hebben een woonopper- vlakte van tussen de 110 en 130 meter. Het zijn 3-kamerwoningen met een royale woonkamer, keuken, complete badkamer, loggia, inpandige berging en twee ruime slaapkamers. De appartementen hebben een eigen berging. Het complex is voorzien van een lift, een afgesloten trappenhuis en een overdekte galerij. 14

15 Tekst en eindverantwoording huurdersvereniging De Driehoek. Nieuws van De Driehoek Postbus ZG HOOGKARSPEL l i d N e d e r l a n d s e W o o n b o n d WonenPlus centraal tijdens jaarvergadering De Driehoek Tijdens onze jaarvergadering besteden we dit keer bijzondere aandacht aan WonenPlus. Ouderen willen vandaag de dag over het algemeen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het liefst in hun eigen huis in de eigen vertrouwde omgeving. Maar helaas komt de ouderdom vaak met gebreken en is er hulp nodig. Mevrouw Andrea van Langen is directeur van de Stichting Welzijn Ouderen. Na de pauze vertelt ze hoe de huurders van woningstichting Het Grootslag gebruik kunnen maken van het fenomeen Wonen Plus. Ze doet dat samen met twee coördinatoren. Ook krijgt u alle gelegenheid vragen over dit onderwerp te stellen. Ook is de heer Hans Kröger, directeur bestuurder van woningstichting Het Grootslag, weer met één of meerdere medewerkers aanwezig op onze vergadering om vragen te beantwoorden. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor onze jaarvergadering op: Woensdag 2 juni 2010 om uur in t Water en Vuurhuis, St. Laurentiusstraat 1, te Hoogkarspel Wij zijn nog altijd op zoek naar gemotiveerde bestuursleden. Vooral uit Westwoud, Oosterblokker en Andijk zouden we op dit moment weer heel graag een bestuurslid willen hebben. Een functie als algemeen bestuurslid kost u per jaar gemiddeld een avond per maand. Dat zijn zo n 12 avonden per jaar. De ene maand wat meer avonden dan de andere maand. U kunt het gewoon eens n jaar proberen. Dan weet u gelijk of het wat voor u is. Met woningstichting Het Grootslag hebben wij op gezette tijden overleg over kwesties als de hoogte van de huren, onderhoud, mutatiebeleid, verkoopbeleid en zaken die door onze leden aan de orde gesteld zijn tijdens de contactvergaderingen. Daarnaast geven wij ook advies en hulp bij geschillen tussen individuele leden en de woningstichting. Er zijn dus voldoende redenen om lid te zijn of te worden van onze vereniging. U kunt al voor 5,45 per jaar lid worden van Huurdersvereniging De Driehoek. Het eerste jaar is gratis. Als lid van Huurdersvereniging De Driehoek ontvangt u het blad de Huurwijzer, een tijdschrift van de Nederlandse Woonbond, viermaal per jaar gratis in de bus. Bent u nog geen lid zijn, maar wilt u wel de jaarvergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. U kunt zich dan eventueel ook opgeven als lid. AGENDA JAARVERGADERING 1. Opening door de voorzitter. 2. Notulen jaarvergadering Jaarverslag van de secretaris over Financieel verslag Begroting Verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie. 6. Bestuursverkiezing. Aftredend, maar herkiesbaar zijn de heren M. Beverloo (voorzitter), E. Russchen (secretaris) en C. Schuitemaker (algemeen lid) Kandidaten m/v kunnen zich schriftelijk opgeven bij een van de leden van het dagelijks bestuur, of zich aanmelden tijdens de vergadering. Pauze - 7. Mevrouw Andrea van Langen komt ons vertellen over de mogelijkheden van WonenPlus. 8. Mogelijkheid tot het stellen van vragen over het onderwerp WonenPlus. 9. Algemene rondvraag. 10. Sluiting. Ook huurders, die geen lid zijn, verwelkomen wij graag! Andrea van Langen 15

16 Prijswinnaars automatische incasso Zes huurders, die hun huur via de automatische incasso betalen, hebben we ook dit keer verblijd met een prijs. Een geldprijs van 50,- en een bos bloemen gingen naar de heer A. Appelman, Buttervin 18, in Andijk, de heer en mevrouw G.Kamper, Laurentiusstraat 19 in Hoogkarspel en mevrouw Stravers-Veldkamp, Raiffeisenlaan 34 in Wervershoof. Op 8 mei open huis in Oosterblokker Op 8 mei houden we van uur open huis in Oosterblokker. U kunt dan een kijkje nemen in onze nieuwe huur- en koopwoningen aan de Pennekamplaan 19 t/m 29. De royale woningen zijn levensloopbestendig. Dat betekent dat ze een slaapkamer en een badkamer op de begane grond hebben en daardoor niet alleen geschikt zijn voor gezinnen, maar ook voor senioren. De woningen voldoen aan de modernste eisen. Ze zijn inbraakwerend en voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk. De woningen, die op het terrein van de voormalige Panctratiusschool gebouwd zijn, hebben een moderne eigentijdse uitstraling die goed in de omgeving past. De zes huurwoningen zijn inmiddels allemaal verhuurd. De zes Koopzekerwoningen zijn verkocht. De twee onder-een-kap woningen zijn nog niet verkocht. Wie belangstelling voor een van de woningen heeft, kan contact opnemen met Zeeman Makelaardij, tel: Jeu-de-boule westrijden In het kader van ons 90-jarig jubileum organiseren we dit voorjaar een jeu-de-boule toernooi. Nuttige informatie voor elke bewoner Het Grootverslag is een uitgave van woningstichting Het Grootslag voor haar huurders en relaties. Aan publicaties in dit blad kunnen geen rechten worden ontleend. Oplage: exemplaren Postadres Postbus 90, 1693 ZH Wervershoof T F E Bezoekadres kantoor Olympiaweg 25, Wervershoof Openingstijden Maandag tot en met donderdag van 8.30 tot uur. Vrijdag van 8.00 tot uur. Gratis onderhoudslijn Voor het melden van reparatieverzoeken kunt u op werkdagen van 8.00 tot uur bellen met ons gratis nummer: Buiten deze tijden kunt u ook dit nummer bellen voor het doorgeven van spoedklachten. U kunt reparatieverzoeken ook doorgeven via onze website. Overige reparatieverzoeken Klachten over uw centrale verwarming en/of warmwatervoorziening kunt u rechtstreeks doorbellen aan Energie Service Noord West via nummer Als u deelneemt aan ons Glasfonds kunt u bij glasschade rechtstreeks contact opnemen met Glasservice Klaver & Wijte B.V., telefoon Voor het actuele woningaanbod: De bewoners van de appartementencomplexen De Kluut, Om de Noord, Rozenhof, Meerkoet en Narcissenhof (Hoogkarspel), Keizerskroon (Andijk), het Bisschop Grentsplantsoen en De Wilskracht (Wervershoof) strijden om de Grootslag-bokaal. De finale wordt op woensdag 2 juni gehouden op de jeu-deboule banen naast Sarto in Andijk. De finale begint om 13 uur. Voor de wedstrijden zijn de bewoners uitgenodigd van de complexen, die een bewonerscommissie hebben. Zij konden zich via een antwoordformulier opgeven. 16 De voorwedstrijden worden gehouden op 19 mei op de jeu-de-boule banen bij het Noorderlandhuis en op 26 mei bij Sarto. Deze wedstrijden beginnen om uur.

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

service kosten en gratis diensten wonen met karakter

service kosten en gratis diensten wonen met karakter service kosten en gratis diensten wonen met karakter Lefier zorgt ervoor dat uw woning in orde is en blijft zodat u kunt wonen in een woning waarin u zich thuis voelt. Daarnaast leveren wij diensten om

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. eisen. Dit houdt in dat ze een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en aanpasbaarheid hebben. De woningen zijn voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk en worden gebouwd onder politiekeurmerk

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Wij stellen ons graag aan u voor

Wij stellen ons graag aan u voor Wij stellen ons graag aan u voor Aan de inhoud van de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. juli 2012 Welkom Hartelijk welkom bij woningstichting Het Grootslag. Wij verhuren

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

U en uw woonomgeving

U en uw woonomgeving U en uw woonomgeving Samen verantwoordelijk voor de woonomgeving Iedereen woont graag in een fijne buurt waar het schoon en netjes is. Als huurder kunt u samen met andere bewoners een bijdrage leveren

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten

Tuinwijzer. Wat u moet weten over het onderhoud van uw tuin. Thuis in woondiensten U huurt een woning van Sité met een tuin. Als huurder houdt u uw tuin natuurlijk netjes bij. Want een goed onderhouden tuin is niet alleen prettig voor uzelf, maar ook voor de buurt. In deze Tuinwijzer

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. Voor u ligt het informatieboekje over 4 levensloopbestendige woningen in het nieuwbouwplan Westrand in Wervershoof. De woningen zijn gelegen aan de Matjador 75 t/m 81. De postcode voor deze woningen is

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

servicekosten wonen met karakter

servicekosten wonen met karakter servicekosten wonen met karakter Lefier zorgt ervoor dat uw woning in orde is en blijft zodat u kunt wonen in een woning waarin u zich thuis voelt. Daarnaast leveren wij diensten om uw woongenot verder

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Woonstichting Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN MAART 2015 Aan de slag Start werkzaamheden In januari ontving u van ons een brief dat een ruime meerderheid van de bewoners instemde met de werkzaamheden

Nadere informatie

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen.

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Thuis in mijn huis Thuis in mijn huis U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Wonen naar Wens noemen wij dat; thuis in uw huis. In deze folder vindt u de spelregels die

Nadere informatie

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN

EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN EEN SCHONE EN VEILIGE WIJK: DAT DOE JE SAMEN Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Prettig wonen doe je ook in een schone veilige woonomgeving. De Veenendaalse Woningstichting (VWS) wil graag dat

Nadere informatie

Tuinonderhoud en achterpaden

Tuinonderhoud en achterpaden Tuinonderhoud en achterpaden waar je thuis bent... Verzorgde tuin, kleine moeite De bewoner is verantwoordelijk voor het tuinonderhoud. Dit is wettelijk zo bepaald. In het besluit kleine herstellingen

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. Voor u ligt het informatieboekje over 6 royale nieuwbouw woningen in het nieuwbouwplan Schuitvaerder in Onderdijk. Deze woningen, van het type Aak, zijn geschikt voor alle doelgroepen. De woningen zijn

Nadere informatie

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen.

U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Thuis in mijn huis Thuis in mijn huis U kunt uw woning zoveel mogelijk naar eigen smaak inrichten en aanpassen. Wonen naar Wens noemen wij dat; thuis in uw huis. In deze folder vindt u de spelregels die

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

In dit boekje vindt u gegevens over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje vindt u gegevens over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. Voor u ligt het informatieboekje over 17 gezinswoningen voor starters in het nieuwbouwplan Westrand in Wervershoof. De woningen zijn gelegen aan Matjador 63 t/m 73 en 83 t/m 103. De postcode voor deze

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief HOORN NOORD FASE 1 JULI 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In april ontving u van ons een brief dat 77% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende huurverhoging, ondertussen

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen

Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen Mijn ibanrekeningnummer op de afrekening klopt niet of is niet ingevuld Wilt u het goede ibanrekeningnummer schriftelijk

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. De woningen hebben een moderne architectuur met een warme kleurstelling. Veel aandacht is besteed aan gemak en functionaliteit. Daarnaast voldoen de huurwoningen aan de modernste eisen. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph

ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN. Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Richtlijnen voor klussen in een woning van St. Joseph 1 Zelf veranderingen aanbrengen 1. Algemeen Woningstichting St. Joseph vindt het belangrijk dat huurders zich thuis

Nadere informatie

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009

INFORMATIE. Kluswijzer. Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 INFORMATIE Kluswijzer Afdeling Woondiensten Balk, december 2009 Inhoud 1. INLEIDING 1. Inleiding 2. Tuin en erf.. 3. Gevel en dak.. 4. Woningindeling.... 5. Woninginrichting.. 6. Keuken.. 7. Sanitair en

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken Voor u ligt het informatieboekje over de nieuwbouw van 5 eengezinswoningen achter de Woonzorgboerderij van RIBW in Andijk. De woningen hebben het volgende adres Piet Kistemakerstraat 21 t/m 29 in Andijk.

Nadere informatie

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5.

Alles over uw huur. De huur 3. Betaling van de huur 4. Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4. De jaarlijkse huurverhoging 5. Alles over uw huur Alles over uw huur De huur 3 Betaling van de huur 4 Als u de huur niet op tijd kunt betalen 4 De jaarlijkse huurverhoging 5 Servicekosten 5 Huurcommissie 5 Huurtoeslag 6 Meer informatie

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms ook nog een

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens Huurbetaling beleid: juli 2006, versie: augustus 2017 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Leuke informatie over uw woning is het feit, dat uw woning volgens een bepaald bouwsysteem (prefab) wordt gerealiseerd.

Leuke informatie over uw woning is het feit, dat uw woning volgens een bepaald bouwsysteem (prefab) wordt gerealiseerd. Voor u ligt het informatieboekje over 6 royale nieuwbouw woningen in Andijk. Deze levensloopbestendige woningen zijn gelegen aan de Molenweg in Andijk. De postcode voor deze woningen is 1619 ET. In dit

Nadere informatie

Heeft u een klacht De stappen

Heeft u een klacht De stappen Heeft u een klacht De stappen Klachtenafhandeling bij De medewerkers van doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch voorkomen dat u niet helemaal

Nadere informatie

Tips. Handige tips voor u als nieuwe bewoner

Tips. Handige tips voor u als nieuwe bewoner Tips Handige tips voor u als nieuwe bewoner Inhoudsopgave 5 6 8 9 11 Inschrijven als woningzoekende Huurbetaling Huurtoeslag Inschrijving Burgerzaken Energieleverancier Inboedelverzekering Gebreken Ventileren

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Informatiebrochure groot onderhoud Heerdehoeve 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Lemsterlandhoeve 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30 en

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Tuinonderhoud. samen wonen

Tuinonderhoud. samen wonen Tuinonderhoud Voor velen is de tuin een plek om van te genieten. De één haalt ontspanning uit het lezen van een boek in het voorjaarszonnetje, de ander geniet juist door actief bezig te zijn in de tuin.

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat?

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? Inhoud De huur van uw woning pagina 3 Vier manieren om uw huur te betalen pagina 4 Zo

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Seniorenappartementen. in Oostkapelle

Seniorenappartementen. in Oostkapelle 1 Seniorenappartementen in Oostkapelle 2 3 Seniorenappartementen in Oostkapelle met zorg naar wens Aan de Duinweg in Oostkapelle ontwikkelen Woonburg en Marsaki 31 seniorenappartementen, bedoeld voor bewoners

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

als u gaat verhuizen wonen met karakter

als u gaat verhuizen wonen met karakter als u gaat verhuizen wonen met karakter U heeft besloten uw woning te verlaten. In deze brochure leest u hoe u de huur van uw huidige woning op moet zeggen en wat er verder bij komt kijken. Heeft u na

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Huur betalen

Natuurlijk wonen. Huur betalen Natuurlijk wonen Huur betalen 1 Huur betalen Waar moet u rekening mee houden als u een woning huurt? Wanneer en hoe betaalt u de huur? Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Dit zijn allemaal belangrijke

Nadere informatie

in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen

in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen Aannemersbedrijf van Agtmaal Oudenbosch in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen Een nieuwe start voor Oud Vossemeer NIEUWWONEN IN UW WONING Download de Layar app, scan deze pagina en bekijk hoe wij

Nadere informatie