Onderhoud aan uw woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud aan uw woning"

Transcriptie

1 Onderhoud aan uw woning woonwijzer

2 Onderhoud aan uw woning

3 Onderhoud aan uw woning! Maar wie doet wat? Het spreekt voor zich dat uw huis onderhoud nodig heeft. Dat is een zaak van huurder en verhuurder samen. Woonkracht10 is de eigenaar van uw woning en daarom nemen wij een groot deel van het onderhoud voor onze rekening. Het zijn werkzaamheden die nodig zijn om uw woning in een goede staat van onderhoud te houden. Daardoor woont u een stuk prettiger en comfortabeler. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden als het buitenschilderwerk, dakreparaties en warmwatervoorziening. Wie doet wat? Welk onderhoud of reparatie moet u als huurder doen? In dit boekje leest u welke reparaties voor uw rekening komen en welke onderhoudsreparaties Woonkracht10 moet doen. Hoe goed wij samen ook uw woning onderhouden, op elk moment van de dag kan er natuurlijk iets onverwachts gebeuren. Een lekkage, een ruitbreuk of problemen met de riolering. Om de overlast tot een minimum te beperken laat Woonkracht10 de reparaties zo snel mogelijk uitvoeren. Reparatie melden Heeft u een reparatie? Meld deze dan via onder Reparatieverzoek indienen. Bij spoedreparaties kunt u 24-uur per dag bellen met één van onze vestigingen bij u in de buurt. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van dit boekje. Veel woonplezier!

4 Hoe werkt dit? Als er iets in of aan de woning kapot gaat, zoek dan in de alfabetische lijst het onderwerp op. Staat er een in de kolom verhuurder? De reparatie wordt uitgevoerd op kosten van Woonkracht10. Staat er een in de kolom huurder? De reparatie moet u zelf (laten) uitvoeren. Onderdeel A Aanrecht zie keukeninrichting Aardlekschakelaar Controle Defect Afvoeren Het ontstoppen en repareren van de afvoeren, sifons en zwanenhalzen van het balkon, de gootsteen, de douche, de wastafel, het lavet, het bad, het fonteintje, de wasmachine, het closet en andere niet gezamenlijke afvoeren en riolen zover deze bereikbaar zijn voor de huurder. Rioleringen voor zover deze voor de huurder onbereikbaar zijn. Vervangen van het roostertje en de stop met de bijbehorende ketting van lavet, bad, wastafel en aanrecht. Repareren en vernieuwen van niet gemeenschappelijke afvoeren die buiten de schuld van de huurder bijvoorbeeld door grondverzakking zijn beschadigd. Ontstoppen, repareren en vernieuwen van gemeenschappelijke afvoeren en riolen van meergezinswoningen zoals: - Standleidingen in flats / etage woningen. - Galerij afvoeren. - Gemeenschappelijke achterriolen in de laagbouw. - Rioleringen voorzover deze voor de huurder onbereikbaar zijn. Afzuigkap (indien eigendom Woonkracht10) Reparaties aan de afzuigkap. Het schoonmaken en vervangen van het filter en de lampen. Het schoonmaken van de motor en het onderhoud aan het elektrisch gedeelte.

5 Algemeen Alle reparaties en vernieuwing voor zover deze het gevolg van nalatigheid of onachtzaamheid, onjuiste bewoning en onreinheid van de huurder zijn. B Balkon Het schoonmaken van vloeren met daarin aangebrachte afvoerroosters. Beglazing Glasbreuk binnen en buiten aan de woning. Glasbreuk binnen en buiten aan de woning via de glasverzekering Woonkracht10. Glasbreuk in gemeenschappelijke ruimten via de glasverzekering Woonkracht10. Lek isolatieglas. Behangen Altijd voor rekening van de huurder. Ook na onvermijdelijke schade door herstel- of vervangingswerkzaamheden. Bel Repareren en vervangen van de drukknop van de niet gemeenschappelijke installaties alsmede mechanische bellen. Het vernieuwen van de bel trafo. Repareren, onderhoud en vervangen van de beldrukkers, beltrafo s, elektrische bellen, belinstallaties en elektrische deuropeners van een gemeenschappelijke toegangsdeur eventueel gekoppeld aan een intercominstallatie. Bestrating eengezinswoningen Onderhoud, herstellen of vernieuwen van (tegel)paden of tuinpaden en terrassen e.d. (voor en achter) in de eigen tuin/op het eigen erf van de woning, of die anderszins bij de woning horen; verhuurder verstrekt 1 keer per jaar gratis, voorzover nodig, zand op verzoek. N.B.: Bij gemeentelijke reconstructies worden de terrassen en paden, behorend bij het gehuurde voor rekening van de verhuurder opgehoogd. Bestrating meergezinswoningen Ophogen, onderhoud, herstellen of vernieuwen van de bestrating en het vervangen van gebroken tegels e.d. van gemeenschappelijke paden en overige gedeelten bij het complex (voor zover geen eigendom Woonkracht10 of voor verantwoordelijkheid van de gemeente). Boilers (indien eigendom Woonkracht10) Onderhoud / reparatie / vervanging. Brandblusapparatuur (indien eigendom Woonkracht10) Repareren, onderhoud vervanging en keuring.

6 Brievenbus Herstellen, vernieuwen en onderhoud van in portieken en gemeenschappelijke ruimten geplaatste briefkasten. Herstel en onderhoud van brievenbussen in de eigen voordeur, zoals bijvorbeeld de klep van de brievenbus. Buitenverlichting (indien eigendom Woonkracht10) Onderhoud en reparatie inclusief het vervangen van lampen, starters etc. in de gemeenschappelijke of openbare (buiten)ruimten. Buitensluiting U heeft uw sleutels verloren of uw sleutels liggen in de woning. C Centrale antenne inrichting (CAI) Snoer, aansluiting wandcontactdoos. Closet Zie sanitair CV installaties Collectief (gezamenlijke cv ketel). Het ontluchten, bijvullen en in bedrijf stellen of houden van de ketel alsmede het verhelpen van storingen en het uitvoeren van periodieke servicebeurten. Schade als gevolg van het bevriezen van leidingen en radiatoren in de woning. Ontluchten van radiatoren in uw woning. CV installaties en warmwatervoorziening Individueel (eigen cv ketel). Het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie. Het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval. Onderhoud aan en/of vervangen van vulslangen, radiatorkranen, sleutels en schade door verkeerde bediening. Het verhelpen van storingen en het uitvoeren van periodieke servicebeurten. Schade als gevolg van het bevriezen van leidingen, radiatoren en ketels. Rookgasafvoeren en ventilatiekanaal. Lekkage van de ketel, kranen en leidingen. Reparatie van thermostatische radiatorkranen (indien eigendom Woonkracht10). D Dak Schoonmaken van dakgoten, regenpijpen, platte daken en dakkapeldaken (bladeren, e.d.). N.B. Zonder daartoe juridisch verplicht te zijn zal de verhuurder 1x per drie jaar de goten schoonmaken.

7 Dakramen (indien eigendom Woonkracht10). Reparatie en vervanging (geen glas). Zie ook beglazing. Deurdranger Repareren en vervangen van deurdrangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten. Deuren Vervangen en repareren van sloten, scharnieren, grendels, deurkrukken en andere soorten sluitingen en tochtstrippen. Smeren van sloten, scharnieren, grendels en andere soorten sluitingen. Vervangen en/of repareren na uitwaaien of andere vernielingen. Reparaties aan of vernieuwen van buitendeuren (excl. schilderwerk binnenzijde). Vervangen van beschadigde binnendeuren (incl. schilderwerk). Schilderwerk binnendeuren en binnenzijde buitendeuren. Deuropener Deuropeners in flats en bovenwoningen (indien eigendom Woonkracht10). Douche Zie sanitair E Elektra Het repareren en vernieuwen van stopcontacten, schakelaars en wasmachine schakelaar. Het vervangen van smeltzekeringen (stoppen). Repareren en vernieuwen van de groepenkast, groepenschakelaars en aardlekschakelaars. Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte uitbreidingen. Uitbreiding van bestaande groepenkast (alleen door erkende installateur). Het vernieuwen van de bedrading. Erfafscheiding Onderhoud en reparaties van de standaard bij de woning behorende erfafscheiding.

8 F G Fonteinbakjes Zie sanitair Galerijen Het schoonmaken van vloeren en de binnenzijde van de galerijbeplating. Garage Onderhoud buitenzijde overeenkomstig woning. Onderhoud aan hang- en sluitwerk incl. deurgeleiders. Gasinstallatie Onderhoud en het vernieuwen van niet standaard aanwezige leidingen (leidingen voor kachels e.d.). Onderhoud en het vernieuwen van leidingen in de woning voor zover deze standaard tot de woning behoren. Onderhoud en het vervangen van aansluitingen van gasverbruiktoestellen, met inbegrip van de daarbij geplaatste gaskranen. Gasmeter Onderhoud door het energiebedrijf. Geiser Onderhoud en het vervangen van de via het energiebedrijf gehuurde geiser door het energiebedrijf. Onderhoud en het vernieuwen van zelf geplaatste geiser. Gemeenschappelijke ruimten via servicekosten. Schoonhouden van trappenhuizen, hallen, liften, entrees, portieken en gemeenschappelijke gangen. Gemeenschappelijke ruimten van portiekflats waar geen servicekosten worden betaald. Schoonhouden van trappenhuizen, hallen, entrees, portieken en gemeenschappelijke gangen. Glas Zie beglazing Gootsteen Zie keukenblok Goten Zie dak Groenvoorziening Gemeenschappelijke tuinen. H Hang- en sluitwerk Repareren en vernieuwen van sloten, grendels, scharnieren, uitzetijzers, raamsluiters, ventilatieroosters en tochtstrippen van deuren en ramen.

9 Onderhoud, repareren en vernieuwen van sloten, grendels, scharnieren, uitzetijzers, raamsluiters, ventilatieroosters en tochtstrippen van deuren en ramen in gemeenschappelijke ruimten van meergezinswoningen. Hemelwater afvoeren Zie afvoeren Houtwerken overige Repareren of vervangen van plinten, deklijsten, gordijnlatten en verdere aftimmeringen. Huistelefoon Storingen door schuld van de bewoner/gebruiker. Onderhoud en reparatie van de installatie. I Inbraak Herstel van schade aan de opstal. U moet wel een procesverbaal laten opmaken door de politie. K Intercom Zie huistelefoon Kasten (alleen vast) Repareren of vervangen van het hang- en sluitwerk, roedehouders, roeden, plankdragers, kastplanken, kastdeuren e.d. Keukeninrichting Repareren en/of vernieuwen van laden, scharnieren en sluitingen. Sluitend maken van deurtjes en laden. Repareren van het aanrechtblad (afvoerplug en stop met ketting). Onderhoud, reparatie en/of vervangen van door huurder aangebrachte extra keukenelementen, onderdelen en apparaten. Vernieuwen van gebroken of beschadigde aanrechtbladen. Kitvoegen Kitvoegen in en buiten de woning. L Lekkage Lekkages als gevolg van handelingen huurders/gebruikers. Verhelpen van lekkages aan daken, zowel pannendaken als platte daken welke eigendom zijn van Woonkracht10.

10 Herstel waterschade e.d. (is meestal via een uitgebreide inboedelverzekering gedekt, kijk uw polis na). Herstel van en schade door bevroren waterleidingen. Verhelpen van lekkages aan water- en gasleidingen. Leuningen Zie trappen Liftinstallatie Onderhoud, reparatie en opheffen van storingen, keuringen. Lucht- / ventilatieroosters Schoonhouden, onderhoud en vervangen van de individuele roosters die op een afvoerkanaal zijn aangesloten. M Mechanische ventilatie Reinigen van de ventielen en de eerste meter van het ventilatiekanaal. Schoonhouden en onderhoud van roosters en filters. N Naamplaatjes Vervangen van naamplaatjes van meergezinswoningen. Vervangen van naamplaatjes van eengezinswoningen. O Ongedierte bestrijding in / bij eigen woning en of tuin. Wandluizen, pissebedden, wespen, bijen, mieren, torren, kevers, ratten, vlooien enz. Kakkerlakken Ongedierte bestrijding in / bij gemeenschappelijke ruimten. Wandluizen, pissebedden, wespen, bijen, mieren, torren, kevers, ratten, vlooien, kakkerlakken enz. Ophogen tuinen Zie tuinen P Paden Zie bestrating Plafonds Reparaties van plafonds door beschadigingen, gaten, pluggen, krimpscheuren e.d. Schilderen of witten van plafonds.

11 Onderhoud, reparatie of vervangen van door huurder aangebrachte (vaste) plafondafwerkingen (betimmeringen, sierpleisters e.d.). Onderhoud en repareren van plafondconstructies (b.v. gipsplaten) en loszittend stucen/of spuitwerk. Planchet Zie sanitair Plinten Zie houtwerk overige Postkasten zie brievenbus Q R Radiatoren Zie centrale verwarming Ramen Repareren, vervangen en of smeren van scharnieren, raamboompjes, uitzetijzers en andere sluitingen en tochtstrippen. Repareren en vernieuwen bij uitwaaien van ramen. Regenpijpen Zie afvoeren Reservoir Zie sanitair Riolen Zie afvoeren Rookkanalen Zie schoorstenen Roosters Zie ventilatie Ruiten Zie ramen en / of beglazing S Sanitair Repareren en vernieuwen van de w.c.-bril en sok. Vernieuwen van beschadigde of gebroken closetpotten. Repareren van closetreservoirs incl. drijvers en drukkers. Repareren van lekkende closet- en reservoiraansluitingen. Repareren en het vervangen van de doucheslang, handdouche, douche-opsteekpen of glij-inrichting en planchetten. Het vernieuwen van beschadigde en/of gebroken fonteinbakjes en wastafels. Vervangen van spiegels waar het weer in zit. Vervangen van gebroken spiegels.

12 Sausen Sausen en witten van plafonds en wanden in de woning. Schakelaars Zie elektra Schilderwerk Schilderen van het binnenwerk in de woning. Schilderen van het buitenwerk van de woning. Schilderen van gemeenschappelijke ruimten e.d.. Schoonmaken Zie gemeenschappelijke ruimten Schoorstenen Plaatsen van roosters en kappen op schoorsteen- en ventilatie- kanalen. Schoonhouden of ragen van schoorsteen- en ventilatie- kanalen. Herstel kanaal, onderhoud en voegwerk. Schuttingen Zie erfafscheiding Sifon Zie afvoeren Sleutels Worden eenmalig verstrekt bij aanvang van de verhuur van de woning. Bij zoekraken of beschadiging laten maken of vervangen van nieuwe sleutels. Sleutels voor algemene toegangsdeuren zijn te koop, via Woonkracht10, tegen kostprijs. (Bij aanvang van de verhuur van de woning worden deze sleutels eenmalig verstrekt door Woonkracht10). U heeft uw sleutels verloren of uw sleutels liggen in de woning. Sloten Zie hang- en sluitwerk Spiegels Zie sanitair Stopcontacten Zie elektra Stortbak Zie sanitair

13 Stukadoorwerk Zie ook wandafwerking Dichten van kleine scheuren en het repareren van kleine plekjes i.v.m. behangen. Onderhoud/reparatie van geheel loszittend stukadoorwerk. T Tegels Het vervangen van beschadigde wand- en vloertegels. Reparatie van loszittend tegelwerk. Telefoon Aansluiting. Tochtstrippen Onderhouden en repareren van in de woning standaard aanwezige tochtstrippen. Aanbrengen van nieuwe niet standaard aanwezige tochtstrippen. Toilet Zie sanitair Trapleuning Het vastzetten van loszittende leuningen. Trappen Onderhouden (excl. schilderwerk e.d.) en vernieuwen van trappen in de woning en van trappen, trapleuningen en hekken in de entrees van meergezinswoningen. Onderhoud, reparatie en/of vervangen van vaste trapafwerking door huurder(ster) aangebracht. Tuinen Het ophogen van terrassen en paden. Zand wordt 1x per jaar kosteloos geleverd door Woonkracht10 (tijdig bestellen). Het regelmatig snoeien van heggen en opschietende bomen. U Het regelmatig maaien van het gras. Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels van paden, het terras en overige bij de woning horende straten, stoepen, etc. Het vervangen van planten die dood zijn gegaan. Het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen.

14 V Vensterbanken Zie ook tegels Reparatie en onderhoud van alle soorten vensterbanken, mits niet door huurder aangebracht met uitzondering van vensterbanktegels (zie tegels). Ventilatie Zie ook mechanische ventilatie Schoonmaken/vegen van kanalen voor natuurlijke ventilatie. Reparatie en vervanging van ventilatieroosters die geïntegreerd zijn in de beglazing. Het vernieuwen van ventilatieroosters. Ventilatiekanalen Zie ventilatie Verlichting in gemeenschappelijke ruimten die eigendom zijn van Woonkracht10. Trappenhuizen / gangen / galerijen e.d. Onderhoud, reparatie en/of vervangen bedrading en armaturen. Vervangen van lampen, starters, accu-cellen e.d. (via servicekosten). Verwarming Zie centrale verwarming Vlizotrap Repareren en/of vernieuwen van de scharnieren, geleidingen, veren en vastzetconstructies. Vloeren Onderhoud en herstel van vloerconstructies en dekvloeren in gemeenschappelijke ruimten en woningen. Vloerbedekking in algemene ruimten. Repareren en vernieuwen van verrotte vloerdelen en balken. Herstel na beschadiging van de vloer t.g.v. lijmresten vloerbedekking e.d. Het opnemen en herleggen van vloerbedekking, met de daarbij behorende door huurder aangebrachte ondervloeren, plavuizen / tegelvloeren of parket/ lamelvloeren, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden of inspecties onder de vloeren. Verrichten van kleine reparaties of herstellingen. Repareren van losliggende tegelvloeren welke standaard tot de woning behoren. Egaliseren van cementvloeren.

15 Voordeur Zie deuren W Wandafwerking Zie ook tegels, stukadoorwerk, sausen en behang Wandafwerking in gemeenschappelijke ruimten (entrees en hallen e.d.). Onderhoud en reparaties aan door de huurder aangebrachte vaste wandafwerkingen (tegels, betimmeringen, textiel e.d.). Reparaties aan stuc- en tegelwerk door beschadigingen, gaten, pluggen, krimpscheuren e.d. Warmtemeters Onderhoud en reparatie. Bij beschadiging door bewoner/huurder. Warmwatervoorziening Indien deze eigendom is van Woonkracht10 onderhoud en vervanging. Wastafel Zie sanitair Waterkranen Vervangen van leertjes, uitlopen en kraankoppen. Repareren van kranen. Waterleiding Ontdooien van een bevroren leiding. Het voorkomen van het bevriezen van waterleidingen in de woning. Vervangen of repareren van een door vorst gesprongen leiding. Repareren- vervangen van leidingen. Waterschade Zie lekkage Windschermen / balkonschermen Zie erfafscheidingen WC Zie sanitair Y Z Zwanenhals Zie afvoeren

16 Onze vestigingen Alblasserdam Cortgene ED Alblasserdam Telefoon (078) Papendrecht Schooldwarsstraat AT Papendrecht Telefoon (078) Zwijndrecht Rotterdamseweg AK Zwijndrecht Telefoon (078) Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen is het Huurreglement bepalend. Drukdatum maart Alle eerdere uitgaven komen hiermee te vervallen.

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement

Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Onderhouds-ABC en ServicePlus-abonnement Elk huis heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Grote en kleine reparaties zorgen ervoor dat uw woning in een goede staat blijft. et goed onderhouden van de woning

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Reparaties / Onderhoud

Reparaties / Onderhoud december 2006 Reparaties / Onderhoud Bijlage In deze bijlage leest u welke reparaties en onderhoudswerkzaamheden WoonGoed 2-Duizend voor u uitvoert en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste?

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste? Onderhouds-ABC Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor? In het volgende overzicht kunt u precies zien welke onderhoudswerkzaamheden onder uw verantwoordelijkheid vallen en welke

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie