Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning."

Transcriptie

1 Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te willen verhuizen, de belemmeringen om te verhuizen en de woonwensen voor een volgende woning. SSW wil met dit klantenpanel inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op doorstroming van 55-plussers. SSW organiseerde het klantenpanel over dit onderwerp voor bewoners van eengezinswoningen van SSW in de gemeente. Waarom heeft SSW het klantenpanel georganiseerd? SSW wil goed luisteren naar de mening van klanten, zodat deze mening een rol krijgt in de strategie- en beleidsvorming. Wanneer we (beter) weten wat bewoners wensen, kunnen we onze middelen en mensen gerichter inzetten. Het klantenpanel had als doel in beeld te brengen wat de woonwensen zijn van 55-plussers. De deelnemers aan het klantenpanel zijn allemaal ingeschreven als woningzoekende. Het klantenpanel leverde de volgende inzichten op. Ingeschreven als woningzoekend, maar niet op zoek Het valt op dat het merendeel van de deelnemers langer dan dertig jaar in de huidige woning woont, niet actief op zoek is naar een andere woning maar zich wel realiseert dat de woning te groot wordt. De drijfveer om op termijn te willen verhuizen is het vooruitzicht op minder werk in/aan de woning (schoonmaken, onderhoud, grote tuin). Verhuizen naar een kleinere woning betekent meer gemak en meer comfort. Van de twaalf deelnemers zijn drie deelnemers actief op zoek naar een andere woning. Bij twee personen is de oorzaak daarvan een verminderde gezondheid. Ze moeten verhuizen naar een kleinere, meer geschikte woning. Geen geschikt aanbod In onze gemeente zijn volgens de deelnemers weinig geschikte 55-plus woningen beschikbaar. Tien van de twaalf deelnemers willen niet vertrekken uit de huidige woonplaats, omdat (klein)kinderen in de buurt wonen, men verknocht is aan de wijk/buurt en een sociaal leven is opgebouwd. Een belangrijk bezwaar van het huidige aanbod van 55-pluswoningen, is dat veel woningen te klein of te donker zijn. Wat houdt mensen tegen om te gaan verhuizen? De deelnemers weten het helder te verwoorden: De overgang van een redelijk lage huur naar een pittige huur Terugval in inkomen (pensioenen die gekort worden, inkomen dat wegvalt als de partner overlijdt) De huidige woning is aangepast (traplift, gehandicapten parkeerplaats, verhoogd toilet) Je verlaat een woning die helemaal is aangepast aan je eigen wensen en waarin veel is geïnvesteerd Verlies van ruimte Onvermogen of onwil om spullen weg te doen De onbekendheid met de wijze waarop je een alternatieve woonvorm kunt realiseren Hoe kan SSW het aantrekkelijker maken om te verhuizen? Hulp bij verhuizen Verhuisvergoeding Hulp bij opruimen Aanbieden of faciliteren van een container/box waar je spullen kunt stallen en van waaruit je de nieuwe woning inricht Een beter aanbod, niet alleen kleine huisjes aanbieden Beter luisteren naar huurders Persoonlijke benadering Actieve en persoonlijke benadering De deelnemers zijn het er, aan het einde van het klantenpanel, over eens dat SSW actiever kan/moet zijn in het benaderen van huurders met een te grote woning. Niet reactief maar actief. De deelnemers geven de voorkeur aan een persoonlijke benadering in plaats van dienstverlening op afstand. Huurders kunnen wel degelijk gestimuleerd worden om te gaan verhuizen, aldus het klantenpanel: Je moet het aantrekkelijk maken. Wat gaat SSW doen met de uitkomsten van het klantenpanel? De uitkomsten uit het klantenpanel zijn voor SSW erg waardevol. In de hele sector is het in beweging krijgen van de huurmarkt een actueel onderwerp. Ook SSW is bezig met gedachtenvorming over strategieën die ingezet kunnen worden om met name de huurders die in (te) grote woningen wonen te bewegen/stimuleren om naar meer (bij hun gezinssituatie) passende woningen te verhuizen. De uitkomsten uit het klantenpanel zijn hierbij erg belangrijk. Het gaat bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van dit Lees verder op pagina 2

2 Vervolg pagina 1 Klantenpanel huisvesting senioren onderwerp namelijk in de eerste plaats om wat de huurder er zelf van vindt. Het is de bedoeling om (mede aan de hand van de uitkomsten van het klantenpanel) verder beleid over dit onderwerp rond de zomer van 2013 af te ronden. Uiteraard zal dit dan breed gecommuniceerd gaan worden. Woonvisie Eind april heeft de gemeenteraad van De Bilt de Woonvisie vastgesteld. In de Woonvisie is het gemeentelijk beleid over de volkshuisvesting in onze gemeente opgenomen. Bij de behandeling van de Woonvisie zijn door verschillende politieke partijen moties ingediend. Een van de moties die is aangenomen betreft het prioriteit geven aan het ontwikkelen van een actief beleid voor ouderenhuisvesting. SSW juicht het toe dat ook de gemeente ziet dat de huisvesting van ouderen een belangrijk aandachtspunt is. Voor SSW nog een extra reden om beleid te ontwikkelen om deze groep huurders meer kansen te geven om te verhuizen naar passende woonruimte. Tenslotte SSW is blij dat deze groep huurders de moeite heeft genomen om in het klantenpanel zitting te nemen. Dankzij hun medewerking is SSW in staat om in de toekomst beter rekening te houden met wensen en behoeften van klanten. We danken de deelnemers hartelijk voor hun waardevolle inzichten. Bouwplaats Het Lichtruim druk bezocht Op zaterdag 1 juni stelde Bouwbedrijf Hegeman de bouwplaats van Het Lichtruim open voor een kijkje achter de schermen. Het was de nationale Dag van de Bouw. Ruim belangstellenden kwamen een kijkje nemen en konden zo al kennis maken met de partijen die straks in Het Lichtruim actief zijn. Om uur stroomden de eerste belangstellenden het bouwterrein al op. De bigband die in het theater een concert gaf was zich nog aan het installeren. Onderwijzers van basisschool Wereldwijs stonden paraat. Diverse kunstobjecten werden tentoongesteld in de ruimten die straks gebruikt gaan worden door het kunstenhuis. Bij de kinderopvang werden de eerste belangstellenden al welkom geheten en op de eerste verdieping stonden weliswaar nog geen boeken maar kon men al wel zien hoe mooi de bibliotheek wordt. Alle participanten vonden de Dag van de Bouw namelijk een uitgelezen moment om zich al vast te presenteren aan de Biltse gemeenschap. En gezien de grote belangstelling die er de hele dag was werd dat erg gewaardeerd. Op de bovenste verdiepingen van het gebouw worden 20 appartementen voor senioren gerealiseerd. De toekomstige bewoners van deze appartementen konden alvast hun nieuwe appartement bewonderen. SSW hield die dag namelijk speciaal voor de bewoners een open huis. De bouw van Het Lichtruim bevindt zich in de eindfase en de komende maanden zullen de bouwvakkers zich inzetten om alles op tijd klaar te hebben. In het najaar zal de officiële opening plaats vinden. Start bouw Herenplein Op vrijdag 5 april werd de start bouw van nieuwbouwproject Herenplein gevierd. Toekomstige bewoners, buurtbewoners en andere genodigden werden ontvangen in een tent naast de bouwput aan de Looydijk. Door de goede opkomst en de prettige sfeer kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst. Aan het woord Na een welkomstwoord en een korte toespraak gaf Tonny Gerritsen, directeur van Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars het woord aan wethouder Ditewig en Ad van Zijl, directeur van Woonstichting SSW. Ditewig sprak uit blij en trots te zijn dat de bouw nu echt begonnen is. Het Herenplein is een krachtige impuls voor het gebied en we kijken uit naar de oplevering, voegde Van Zijl toe. Naar verwachting worden de eerste woningen in december opgeleverd. Herenplein Nieuwbouwproject Herenplein is een ontwikkeling van Macéka Vastgoed en Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars en bestaat uit een nieuwe Albert Heijn supermarkt, een Gall&Gall, een HEMA en 37 appartementen. 16 appartementen zijn verkocht aan Woonstichting SSW en 10 inmiddels aan particulieren. De overige appartementen zijn in de verkoop bij Nijland Makelaars en Hol & Molenbeek Woningmakelaars. Informatie over het Herenplein is te vinden op

3 Glasvezel in uw woning Tussen februari 2013 en eind juni 2014 worden De Bilt en Bilthoven aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Alle woningen van SSW worden geheel kosteloos aangesloten. U hoeft hiervoor geen toestemming te geven. Dat hebben wij al voor u gedaan. Wij zijn namelijk blij met de komst van glasvezel in De Bilt en Bilthoven en willen onze woningen dan ook graag gereed maken voor nu en de toekomst. Installatieafspraak glasvezelmodem Ongeveer twee weken voordat Reggefiber in uw woning het glasvezelmodem wil installeren, ontvangt u een brief met daarin een datum voor de installatieafspraak. Uiteraard vindt u in deze brief ook contactgegevens om de afspraak te wijzigen. Het is belangrijk dat u tijdens deze afspraak thuis bent. Ook als u geen glasvezelabonnement wilt. Als u in de toekomst gaat verhuizen willen we de nieuwe huurder toch glasvezel aanbieden. Om gebruik te maken van de glasvezelaansluiting in uw woning, hebt u een abonnement voor glasvezeldiensten nodig. Meer informatie? Kijk op of loop binnen bij de glasvezelwinkel in Bilthoven. De medewerkers van Reggefiber staan daar klaar om alle vragen te beantwoorden met betrekking tot de glasvezelaanleg in uw straat en woning en bieden een onafhankelijk advies met betrekking tot de verschillende abonnementen van de serviceproviders. Verzekeringen. Belangrijk om niet te vergeten Als er iets gebeurt met u zelf, uw gezinsleden, bezittingen of de auto dan is dat altijd erg vervelend. Op zo n moment is het goed als de schade gedekt is. Daarom zijn verzekeringen altijd erg belangrijk. Wij krijgen vaak vragen van huurders wat door SSW verzekerd is en wat een huurder zelf moet verzorgen. Wat heeft SSW verzekerd? Vanzelfsprekend heeft SSW, als eigenaar van de woningen een paar verzekeringen verzorgd. Zo is iedere woning voor brand verzekerd en ook voor ruitschades heeft SSW een glasverzekering voor alle woningen afgesloten. Twee verzekeringen waar SSW dus voor heeft gezorgd. Wat adviseren wij u om te verzekeren? Wij willen onze huurders in ieder geval adviseren om zelf twee verzekeringen af te sluiten. Verzekeringen die voorkomen, dat als er problemen, ontstaan dit grote gevolgen heeft. Inboedelverzekering In uw woning staan veel spullen die u niet zou willen missen. Het is dan ook heel vervelend als u door bijvoorbeeld brand of inbraak uw spullen kwijtraakt. Als u een inboedelverzekering afsluit, dekt u in elk geval de financiële schade. Met een goede inboedelverzekering zijn de meest uiteenlopende risico s verzekerd, zoals brand-, schroei- en rookschade, blikseminslag, wateroverlast, diefstal en inbraak, stormschade enz.. Aansprakelijkheidsverzekering Iedereen loopt het risico schade toe te brengen aan derden. Of het nu om uzelf, uw gezinsleden of uw huisdieren gaat. Een dergelijke schadeclaim kan tot zeer hoge bedragen oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voorkomt u dat een ongelukje grote financiële gevolgen heeft. Twee verzekeringen, waarvan SSW vindt dat ze belangrijk zijn om af te sluiten. Mocht u ze (nog) niet hebben afgesloten neem dan eens contact op met een verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsagent. Zij kunnen u zeker verder adviseren. Een schotelantenne plaatsen Mag dat zomaar? Soms zien we gevels, van met name flatgebouwen, volhangen met schotelantennes. In die complexen willen mensen graag televisiezenders ontvangen die door de kabelmaatschappijen niet worden doorgegeven. En natuurlijk kan een schotelantenne dan uitkomst bieden. Maar aangezien tegenwoordig de meeste zenders ook via het internet zijn te ontvangen hebben wij al een aantal jaren een beleid dat we het plaatsen van een schotelantenne nog maar in een tweetal gevallen willen toestaan. Wij geven in principe toestemming voor het plaatsen van een schotelantenne bij: Eengezinswoningen waarbij de schotel vanaf de openbare weg niet zichtbaar is en hij onder de 2 meter wordt geplaatst Flatwoningen waarbij de schotel zich volledig binnen het balkon/de gevellijn bevindt Natuurlijk moet u wel altijd toestemming voor het plaatsen vragen. Dat kan via het formulier Aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Veranderingen. U kunt dit formulier downloaden op onze website Als we constateren dat een schotel is geplaatst zonder toestemming of niet conform de voorwaarden dan moeten we die huurder (helaas) verplichten de schotel weer weg te halen. Dat is voor u en ons niet prettig.

4 Als je verbinding zoekt kun je iets bereiken Na ruim 21 jaar heeft de voorzitter van onze raad van commissarissen, Lorens Kirchner, afscheid genomen. Reden om met hem te praten over de ontwikkelingen binnen Woonstichting SSW, die zich in al die jaren hebben afgespeeld. Hoe het begon Op de plaatselijke tennisbaan werd Lorens Kirchner, in 1992, door een toenmalig bestuurslid gevraagd of hij er voor voelde om in het bestuur van de Algemene Biltse Woningbouwvereniging te treden. Men zocht een bestuurslid met een financiële achtergrond. En Lorens had de financiële kennis. Als jonge dertiger wilde ik graag wat doen voor de gemeenschap waar ik ook woonde. Zeker in een bestuur, maar ook in de raad van commissarissen, is het belangrijk dat de lokale verankering geborgd is. Ik heb indertijd dan ook op dat verzoek heel bewust ja gezegd. Drie woningbouwverenigingen We kenden in die jaren nog drie woningbouwverenigingen in De Bilt vertelt Lorens. Een duidelijk verschil met nu. Voor het werkapparaat betekende dat erg veel werk. Elke maand waren er veel bestuursvergaderingen. Lorens geeft aan dat hij toen altijd min of meer te doen had met de directeur. Die rende immers van vergadering naar vergadering. Van samenwerking naar fusie Eind jaren 90 hadden we een keer een vergadering met de drie verenigingen over het lenen van geld aan elkaar. De ene vereniging zat namelijk beter bij kas dan de andere, zo vervolgt Lorens zijn verhaal. Het was een van de leden van St. Joseph die toen de gevleugelde woorden sprak: Dan kunnen we beter meteen fuseren. En die uitspraak was het begin van een lang traject waarbij, via verschillende stappen, gekomen is tot de huidige Woonstichting SSW. Een traject om meer professionalisering te bereiken. En die professionalisering ziet Lorens als één van de grootste veranderingen in de afgelopen 20 jaar. Ging het in het verenigingstijdperk vaak over de centen, Lorens vond dat het over de kwartjes moest gaan. Dus over de grote lijnen en niet over de details. Daar hebben we, volgens Lorens, een goede werkorganisatie voor. Toezicht werd steeds belangrijker Nadat Woonstichting SSW was ontstaan was er sprake van een directeur-bestuurder met een raad van commissarissen die het toezicht hield. Een goede raad is erg belangrijk. geeft Lorens aan. Je ziet in de afgelopen tijd wat bij corporaties kan gebeuren als het toezicht door de raad van commissarissen niet voldoende is. Dan kan het maar zo gebeuren dat de afstand tussen bestuurder en raad van commissarissen zo groot wordt dat een directeur in een grote Maserati kan rijden of te risicovolle projecten kan uitvoeren. Gelukkig is dit bij SSW nooit gebeurd. Het toezicht is dan ook steeds belangrijker geworden. Commissarissen van tegenwoordig worden geacht steeds meer te weten van wat er zich allermaal in de sector afspeelt. Daarbij komt, geeft Lorens aan, dat het belangrijk is dat de directeur-bestuurder en een raad van commissarissen elkaar scherp houden. Verbinding Naast elkaar scherp houden moet je ook gezamenlijk naar de verbinding zoeken. Lorens geeft aan dat altijd als een belangrijk speerpunt gezien te hebben. Alleen wanneer je de verbinding zoekt kun je gezamenlijk iets bereiken voor de Biltse volkshuisvesting. Die verbinding komt tot uitdrukking in de samenwerking die SSW altijd zoekt. Dat is de samenwerking met de gemeente. Maar ook samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Een mooi voorbeeld van de verbinding zoeken ligt volgens Lorens in het project dat SSW heeft kunnen realiseren op de Vredesteinlaan in Maartensdijk. Een project waar ik nog altijd trots op ben dat we dat hebben kunnen realiseren. In samenwerking met de Thomashuizen is de toenmalige boerderij verbouwd tot een complex met zorgwoningen. Daarachter hebben we toen mooie appartementen voor Maartensdijkse jongeren kunnen bouwen. Zo hebben we verschillende doelgroepen met elkaar kunnen verbinden. En ik hoop, geeft Lorens aan, dat dergelijke projecten gerealiseerd kunnen blijven worden. Wat zou je SSW en haar huurders willen meegeven Bij deze vraag hoeft Lorens niet lang na te denken. Ik zou, zoals eerder gezegd willen meegeven dat het belangrijk is dat SSW blijft wie zij is. Een corporatie met een goede lokale verankering die in samenwerking met andere partners een bijdrage levert aan de Biltse volkshuisvesting. En op afstand zal ik dat zeker blijven volgen. Op 11 juni nam Lorens Kirchner, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, officieel afscheid van SSW. Uit handen van burgemeester Gerritsen ontving hij deze dag de gemeentelijke Medaille van Verdienste in zilver. Woonstichting SSW is blij met de bijdrage die al die jaren door Lorens is geleverd. Wij wensen hem dan ook alle goeds voor de toekomst toe.

5 De nieuwe commissarissen stellen zich voor Theo Eysink Ik heb een bedrijfseconomische en accountancy achtergrond en ben van huis uit Registeraccountant. Vanaf 1995 heb ik diverse functies als financiële bestuurder vervuld bij o.a. KLM, Electrabel, Bombardier, Stork en nu KPN. Deze ervaring bij verschillende bedrijven helpt mij om de problematieken en noodzakelijke veranderingen bij organisaties goed te kunnen analyseren. Vanaf 1 september 2012 ben ik actief voor SSW als commissaris met het aandachtsgebied Financiën en Economie. Financiële overheidsbemoeienis en een stagnerende vastgoedmarkt maken dit een spannende tijd. De kunst is om verder te kijken dan waar we in eerste instantie aan gedacht hadden en bedreigingen om te zetten in kansen. Naast mijn financieel en economische kennis ter beschikking stellen, vind ik het belangrijk dat ik lokaal betrokken ben. Wij wonen nu ruim 12 jaar in de gemeente De Bilt en het geeft veel voldoening om aan de sociale huisvesting van onze gemeente te mogen bijdragen. Dat SSW in staat is een bredere sociale rol te vervullen is in veel situaties een prachtig resultaat. Marjo Visser Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik met vraagstukken van wonen en leefbaarheid bezig geweest. Eerst bij de gemeente Amsterdam, waar ik zowel werkzaam was als coördinator sociale vernieuwingen als leidinggevende van de afdeling Bouwen en Wonen van een stadsdeel. Later stapte ik over naar de corporatiesector, waar ik bij vier verschillende corporaties diverse functies heb vervuld. Van manager Woondiensten tot directeur-bestuurder van De Sleutels in Leiden. Tegenwoordig ben ik met een drietal commissariaten nog steeds bij de corporatiesector betrokken. Bij SSW ben ik sinds 1 januari 2013 lid van de Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied maatschappij en wonen. Dit betekent dat ik ook regelmatig vergaderingen van SSW met Woonspraak bijwoon, wat heel waardevol is omdat ik zo de lokale thema s ook vanuit de huurders leer kennen. Op dit moment zijn het zware tijden voor corporaties. Ik hoop met mijn ervaring bij te dragen aan de goede koers om daar doorheen te laveren. Egbert Dijkstra Ik ben een vastgoedprofessional met ruim 23 jaar ervaring in de vastgoedsector, de laatste jaren als toezichthouder en onafhankelijke vastgoedconsultant. Daarvoor ben ik werkzaam geweest bij een verzekeringsmaatschappij als eindverantwoordelijke voor de afdeling Vastgoed. Ik volgde de postdoctorale studie Vastgoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde een Master of Real Estate degree. Tevens ben ik een Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors. Ik ben vanaf 1 januari 2013 lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting SSW. Zowel zakelijk als privé heb ik een binding met de regio De Bilt/Utrecht. Voorheen als institutionele belegger en privé als geboren en getogen Zeistenaar. Mijn (vastgoed)expertise zet ik graag in om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het optimaal functioneren van Woonstichting SSW. Trudy Prins Ik ben bestuurder van een zorginstelling. De overheid scheidt de financiering van verblijf en zorg. Het verblijf in een zorginstelling betaal je grotendeels zelf. Voor de zorg kun je je verzekeren. Dit betekent dat mensen langer blijven thuiswonen voordat ze naar een verzorgings- of verpleeghuis gaan. Daarmee moeten we rekening houden bij de bouw en de indeling van huizen. Je moet er kunnen wonen als je net een gezin start, maar ook als je 85 bent en thuiszorg nodig hebt. Wonen en zorg schuiven qua financiering uit elkaar en qua woonconcepten steeds meer in elkaar. Ik ben sinds 1 januari 2013 lid van de Raad van Commissarissen van SSW en ik wil vooral een inbreng leveren op het gebied van wonen en zorg. Ik ben ook commissaris bij Rentree in Deventer, toezichthouder bij de Vara, het IVO, Kinderopvang Humanitas en Koraalgroep, en voorzitter van patiëntenvereniging Nederland Davos.

6 High Tea in Het Lichtruim voor bewoners Kleine en Grote Beer In het kader van Mathilde aan tafel hebben op zaterdag 23 maart een groot aantal bewoners van de Kleine- en Grote Beer genoten van een High Tea in het in aanbouw zijnde gebouw Het Lichtruim. Zo konden de genodigden meteen een kijkje nemen in een deel van het nieuwe gebouw. 900 jaar De Bilt Op 23 maart is de aftrap gegeven voor de festiviteiten die dit jaar plaatsvinden vanwege 900 jaar De Bilt. Op die dag is op veel plaatsen in de gemeente Mathilde aan tafel gehouden. Bij Mathilde aan tafel nodigen bewoners van de gemeente andere inwoners uit om samen te eten. Door samen te eten leer je elkaar beter kennen. Met Woonstichting SSW aan tafel Woonstichting SSW wilde niet achter blijven en heeft nagedacht hoe we bij dit initiatief konden aansluiten. De bewoners van de Kleine en Grote Beer wonen naast de nieuwbouw van Het Lichtruim. Elke dag worden zij geconfronteerd met de bouwactiviteiten en voorlopig blijft dat de komende maanden zo. Als gebaar voor de overlast die zij hiervan ondervinden heeft SSW hen uitgenodigd voor Mathilde aan tafel. Maar liefst 70 bewoners maakten gebruik van deze uitnodiging. Onder Siberische omstandigheden (die dag was de gevoelstemperatuur 15 graden) genoten de aanwezigen zichtbaar van al het lekkers dat hen werd voorgezet. Al met al een geslaagde actie die zeer op prijs werd gesteld door de aanwezigen. Jaarverslag 2012 Het jaarverslag 2012 is onlangs verschenen. We lichten er enkele hoogtepunten voor u uit. Wilt u meer lezen over het werk van SSW, kijk dan eens op onze website, daar vindt u een speciale pagina over het jaarverslag. Voor een papieren versie kunt u ons bellen of er één afhalen op ons kantoor. Hieronder leest u enkele hoogtepunten uit het jaarverslag. Oplevering nieuwbouw Westbroek en Nieuwstraat De Bilt De eengezinswoningen in Westbroek zijn naar 6 dorpsbewoners gegaan, 4 zijn er gekocht en 2 gehuurd. Voor de 6 appartementen aan de Nieuwstraat was ruim voldoende belangstelling van Biltse jongeren. Maatschappelijke inzet Medewerkers van SSW hebben deelgenomen aan de landelijke sponsorloop voor het Kinderkankerfonds: de Kikarun. Iedere afgelegde kilometer leverde geld op. Daarnaast werd ook sponsorgeld opgehaald door de verkoop van spullen op een rommelmarkt. In totaal is euro bijeengebracht. Oplevering renovatie Abt Ludolfweg De woningen zijn ingrijpend gerenoveerd zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Navraag bij bewoners leert dat zij niet graag nog een keer zo iets mee willen maken. Maar zij zijn wel erg tevreden met hun vernieuwde woning. Doe meer met afval! Wist u dat een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar 500 kilo aan afval heeft? En weet u ook dat hiervan 415 kilo afval is dat hergebruikt kan worden? Van al het afval dat wij in de gemeente De Bilt met elkaar weggooien in de grijze kliko, hoort slechts 26% daar ook echt in. Met die overige 74% aan afval kan nog heel veel gedaan worden. Doet u ook meer met afval en geeft u herbruikbare grondstoffen een tweede leven? Elk jaar doet de gemeente onderzoek welke afvalstoffen er allemaal bij het restafval zitten. Het overgrote deel van dit restafval bestaat uit materiaal dat heel goed hergebruikt kan worden. Denk dan bijvoorbeeld aan papier, gft, glas, textiel en plastic. Hoeveel van deze stoffen in De Bilt bij het restafval zit hebben wij inzichtelijk gemaakt met de afbeelding van de kliko. Aandacht voor afval De gemeente De Bilt besteedt dit jaar extra aandacht aan het belang van afval scheiden. Want hoe beter we scheiden, hoe meer waardevolle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat is goed voor het milieu maar scheelt ook in kosten. Om u op weg te helpen om uw afval nog beter te scheiden, heeft de gemeente een aantal tips op een rijtje gezet. Wilt u daar kennis van nemen kijk dan eens op onze site Daar hebben we ze voor u opgenomen. Bent u benieuwd naar wat er allemaal met uw afval gebeurt? Neem dan een kijkje op Heeft u goede tips om het scheiden van afval makkelijker te maken en meer onderdeel van uw dagelijks handelen? Stuur deze dan naar onder vermelding van afvaltip.

7 Huurverhoging Het nieuwe Kabinet Rutte 2 bracht dit jaar zowel voor de sociale verhuurders als huurders geen prettige boodschap. De verhuurders werden geconfronteerd met een extra belasting; de zogenoemde verhuurdersheffing. Deze loopt op tot een jaarlijkse heffing van 1.75 miljard in 2017 voor de hele sector. Voor de huurders werd een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Met ingang van 1 juli 2013 mochten de huren worden verhoogd met maximaal 4%, 4.5% of 6.5%. De huurverhoging was afhankelijk van het inkomen. Tussen de verhuurdersheffing en de huurverhoging bestaat een duidelijk verband. De financiële impact van de verhuurdersheffing is groot: twee maandhuren moeten hiervoor worden gereserveerd. Het zal duidelijk zijn, dat de heffing de mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw, renovatie, maatschappelijk vastgoed, duurzaamheid en leefbaarheid sterk onder druk zet. De maatschappelijke opgaven zullen daarom moeten worden uitgevoerd met minder geld. Net zoals bij andere organisaties vindt SSW de financiële continuïteit nu en in de toekomst zeer belangrijk. Als er onvoldoende geld is kunnen de volkshuisvestelijke activiteiten (nieuwbouw, maar ook onderhoud) niet meer op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd. SSW heeft daarom besloten om voor 1 juli 2013 de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Vindt SSW dit leuk? Neen! Vindt SSW dit noodzakelijk? Ja! Voor SSW is er namelijk een noodzaak om de belastingen en heffingen door te belasten aan onze huurders om daarmee de rekening van het Rijk te kunnen betalen. SSW bevindt zich daarmee in de rol van het incassobureau van de Overheid. De extra inkomsten die wij binnen krijgen van onze huurders moeten wij namelijk direct weer aan het Rijk afdragen. Over de invoering van de maatregel hebben de kranten vol gestaan. Het ontbreken van een goede gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en gemeenten zorgde voor veel uitvoeringsproblemen waardoor adresgegevens en inkomensgegevens niet correct waren. In De Bilt viel dat overigens erg mee. De regeling is verder buitengewoon ingewikkeld geworden met tal van uitzonderingssituaties en bezwaarprocedures waardoor de administratieve lastendruk sterk is toegenomen. In de aanloop naar de huuraanzegging per 1 juli 2013 heeft SSW er voor gezorgd, dat onze medewerkers de te verwachten vragen van huurders zo goed mogelijk konden beantwoorden. Een speciaal telefoonteam is gevormd om alle informatie en communicatie in goede banen te leiden. SSW realiseert zich, dat de huurverhogingen juist in een periode van economische crisis voor veel huurders geen prettige boodschap is. Dat is meteen ook de spanning zoals omschreven in ons nieuwe ondernemingsplan Sociaal Hart en Zakelijk Hoofd. Het vinden van een goed evenwicht tussen beiden is belangrijk. Hier horen ook keuzes bij. Uitgangspunt voor SSW is geweest om een financieel gezonde organisatie te blijven om onze volkshuisvestelijke taken voor de huidige huurders, maar ook voor de vele woningzoekenden nu en in toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren. Ad van Zijl Directeur-bestuurder Service abonnement dagelijks onderhoud blijkt schot in de roos Een jaar geleden zijn we gestart met een service abonnement voor klein dagelijks onderhoud. Voor een bedrag van 5,00 per maand wordt een groot deel van het onderhoud dat voor rekening van de huurder is, door ons uitgevoerd. Daarbij moet u denken aan het vervangen van kraanleertjes, onderhoud aan sanitair of het onderhoud en vervangen van schakelaars en wandcontactdozen. Gezien het succes van dit abonnement is nu besloten om het voort te zetten. Het blijkt namelijk een schot in de roos te zijn. Inmiddels hebben ruim 825 huurders dit abonnement afgesloten. En vrijwel dagelijks is onze servicemedewerker Evert de Kieviet op pad om klusjes vanuit dit abonnement bij huurders uit te voeren. Zo ging hij onlangs nog naar mevrouw Mol aan de Kometenlaan. De doucheslang was kapot. Wij hebben, na het bezoek van Evert aan haar, mevrouw Mol gevraagd wat zij het voordeel van het abonnement vindt. Ik ben alleen en heb geen familie of kennissen die een klusje voor mij kunnen doen. zo vertelt mevrouw Mol. En als er dan wat gerepareerd moest worden raakte ik bijna in paniek. Hoe moest dat gedaan worden? Wie moet ik daar voor vragen? En toen een jaar geleden het service abonnement kwam, dacht ik gelijk, dat is wat voor mij. Voor 60,00 per jaar hoef ik mij geen zorgen meer te maken. Nu kan ik mijnheer De Kieviet bellen en het wordt gemaakt. Ik kan iedereen adviseren dit abonnement te nemen en ik ben blij dat het niet stopt. Bij mevrouw Mol heeft Evert de doucheslang vervangen. Want repareren ging niet meer dus krijgt mevrouw vanuit het abonnement een nieuwe slang. Toen Evert zijn klus gedaan had ben ik snel in de douche gaan kijken. zegt mevrouw Ik dacht even dat ik een zilveren slang had gekregen. Dat bleek niet zo te zijn maar het was wel een goede roestvrij stalen slang. Wilt u ook gebruik maken van het serviceabonnement klein dagelijks onderhoud? Op onze website vindt u een aanmeldformulier.

8 Geplande werkzaamheden tot en met september 2013 De Voorst Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan, Perziklaan, Walnootlaan Buitenschilderwerk, platte dakbedekking vernieuwen, schoonmaken van de goten Waterman, Weegschaal, Schorpioen, Noorderkroon, Tweelingen Buitenschilderwerk, WTW en cv-ketels vernieuwen Grote Beer, Kleine Beer Diverse onderdelen van de lift vernieuwen Burg. de Withstraat Buitenschilderwerk, schoonmaken van de goten, houtreparaties Gezondheidscentrum Essenkamp Buitenschilderwerk Diverse complexen hoogbouw in het najaar de goten schoonmaken. Uitgevoerde werkzaamheden Planetenbaan Hoogbouw Collectieve cv ketel vernieuwen SSW medewerkers geven gastcollege omgaan met geld Afgelopen voorjaar hebben Sylvia Janssen, Arine van Duivenvoorde en Ina van der Wal drie gastlessen gegeven aan zo n 30 leerlingen van het Groenhorst College in Maartensdijk over het thema leren omgaan met geld. Dit onderwerp, dat momenteel zeer actueel is, is als onderdeel van de economieles behandeld. Voor de medewerkers van SSW is deelname aan dit project een invulling van maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat wou ik even kwijt Onze oproep in het vorige nummer van Wonen en Welzijn om suggesties of vragen om prettiger te wonen, heeft ook dit keer weer enkele reacties opgeleverd. Hier zijn ze: Vraag: Ik wil graag energiebewust leven. Kunnen er daarom bij ons zonnepanelen geplaatst worden? Ik wil daar best een huurverhoging voor betalen. SSW: SSW is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Maar dat kan eigenlijk alleen bij eengezinswoningen. Er zijn namelijk nog geen goede systemen ontwikkeld om de opgewekte stroom te verdelen bij gestapelde woningen. De stroom gaat dan alleen naar de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de portiekverlichting. Voor de bewoners levert dat dan weinig op. In de loop van 2013 zal een besluit genomen of wij zonnepanelen gaan aanbieden. Vraag: Ik heb al een poosje problemen met mijn cv-ketel en ik vind het lastig om een afspraak te maken met het onderhoudsbedrijf? Ik heb wel gebeld maar dan moet ik weer een ander nummer bellen of ik loop de monteur net mis. SSW: SSW heeft de huurder en het onderhoudsbedrijf van de cvketel met elkaar in contact gebracht en er is een afspraak gemaakt. De cv-ketel werkt nu weer goed. Vraag: Kan achter mijn woning achterpadverlichting geplaatst worden? SSW: Dat kan soms wel maar is vaak een dure aangelegenheid. En dat betekent dat wij de kosten (als huurverhoging) door moeten berekenen aan de huurders. 70% van de betrokken huurders moet daar dan mee instemmen. En dat lukt meestal niet. Een alternatief is soms het (zelf) plaatsen van een lamp aan de gevel met een bewegingsmelder. De wijkbeheerders kunnen u daar informatie over geven. Heeft u ook zo n vraag (of opmerking). Stel hem gerust. Want zo kunnen we samen met u werken aan prettig wonen. En dat doen we graag. U kunt uw vraag kwijt op het mailadres: Bellen mag natuurlijk ook, en vraagt u dan naar Anneke Dijk. Het vervangen van de ketels was niet alleen noodzakelijk om uitval tot een minimum te beperken, maar het pakt ook voordeliger uit voor de huurder. De nieuwe hoogrendementketels gaan namelijk spaarzaam om met het stoken van gas. En omdat de centrale hoofdgasmeter een stuk kleiner uitgevoerd is, gaan de vaste lasten ook naar beneden. Dit gaan de huurders merken door lagere kosten. Daarnaast zijn de oude meters op de radiatoren vervangen door digitale, op afstand uitleesbare meters. Hierdoor hoeft er niemand thuis te zijn voor het opnemen van de meterstanden. Colofon Vormgeving: meerdancommunicatie, Amsterdam Wonen & Welzijn is Redactieadres de bewonerskrant van Postbus 265 Woonstichting SSW AG De Bilt Deze verschijnt 4x per Telefoon: jaar in een oplage van Openingstijden Maandag t/m donderdag uur Vrijdag uur Spoedeisende reparatieverzoeken Telefoon: is 24 uur per dag, 7 dagen per week hiervoor bereikbaar.

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid

100 jaar Eigen Bouw. Kerstgedachte. Duurzaam wonen en leven. Rookmelders. Overstap naar IBAN. Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid 218e jaargang 2013 100 jaar Eigen Bouw Kerstgedachte Duurzaam wonen en leven Rookmelders Overstap naar IBAN Telefooncirkel geeft mensen beetje zekerheid Voorbereiding sloop Stagiair aan het woord Planmatig

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar In gesprek oktober 2010 nr 1 Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar Risicomanagement is het sleutelwoord We zijn zelden zo welkom geweest Woonstichting SSW Waterman 45 3721 WE Bilthoven Postbus 265

Nadere informatie

TREF. punt. Tevreden. in de Diamantstraat. Het jaarlijks overzicht p.12. Stand van zaken p.10. Daar sta je dan... p.4 TREF ARGOSTRAAT NIEUWBOUW

TREF. punt. Tevreden. in de Diamantstraat. Het jaarlijks overzicht p.12. Stand van zaken p.10. Daar sta je dan... p.4 TREF ARGOSTRAAT NIEUWBOUW Nr. 1 2011 Tevreden in de Diamantstraat ARGOSTRAAT Daar sta je dan... p.4 NIEUWBOUW Stand van zaken p.10 ONDERHOUD Het jaarlijks overzicht p.12 Nr.2 juni 2010 1 INHOUD Nr. 1 2011 Uw veiligheid telt Houd

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie