Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1"

Transcriptie

1 15 ESSENTIËLE VRAGEN VOOR KMO'S Inspiratie voor uw loonadministratie & personeelsbeleid Deel 1

2 IN DEEL 1 01 Wat kan ik doen om mijn personeelskosten te verlagen? 02 Welke afspraken rond thuiswerk zet ik op papier? 03 Ik wil een medewerker aanwerven, waar houd ik best rekening mee? 04 Hoe volg ik eenvoudig afwezigheden op? 05 Ik wil mijn medewerkers belonen. Kan dat nog?

3 VRAGEN DIE LEVEN Wat zijn voor u en uw bedrijf dé uitdagingen voor de komende jaren? Het antwoord varieert nogal van uw sector of van de levensfase van uw onderneming. Maar een goed personeelsbeleid en het beheren van de loonkost zijn essentiële voorwaarden, wat ook uw concrete situatie is. Deze gids biedt u antwoorden op 15 belangrijke vragen die leven bij u en uw collega-ondernemers. Wij hopen dat ze u inspireren om uw uitdagingen met nog meer kennis van zaken aan te pakken. In dit eerste deel gaan we nader in op 5 vragen rond het verlagen van de personeelskosten, het vastleggen van afspraken rond thuiswerk, het aanwerven van een medewerker, het opvolgen van afwezigheden en het belonen van medewerkers in tijden van loonnorm en besparingen. Deel twee en drie verschijnen in de loop van dit jaar. Achteraan in deze gids leest u wat daarin aan bod komt en hoe u ze kunt bestellen. Veel inspiratie!

4 01 WAT KAN IK DOEN OM MIJN PERSONEELSKOSTEN TE VERLAGEN? De hoge loonlasten blijven een grote handicap voor Belgische ondernemers. Minder uitgeven als werkgever en toch (minstens) hetzelfde overhouden voor de werknemer, welke opties hebt u? 4

5 Christian Claessens: "Ik doe ook een beroep op SD Worx voor de implementatie van interessante fiscale oplossingen die onze loonkosten naar beneden halen." Christian Claessens is head accountancy bij reinigingsspecialist Vileda. SD Worx helpt het bedrijf bij zijn loonadministratie en -optimalisatie. Toen ik in 2004 de loonadministratie op mij nam, werkte Vileda al samen met het sociaal secretariaat van SD Worx. Sindsdien doe ik ook een beroep op bijkomende diensten om onze werkwijze en de diverse loonaspecten verder te finetunen. Naast het toekennen van extralegale voordelen, trachten we bijvoorbeeld de nettolonen van onze werknemers maximaal te optimaliseren. En dankzij de expertise van SD Worx slagen we daarin. We hebben interessante fiscale oplossingen ingevoerd die onze loonkosten verder naar beneden halen. Ik denk daarbij aan de cao 90 het systeem van niet-recurrente resultaatgebonden voordelen en aan de aandelenopties voor werknemers. Perfecte oplossingen voor ons bedrijf die we zonder de hulp van SD Worx wellicht nooit hadden geïmplementeerd. 5

6 De kloof tussen netto en bruto verkleinen Loonlasten vormen in veel gevallen de grootste kostenpost van een bedrijf én een rem op de groei. Als u die kosten goed weet te managen, kunt u uw concurrentiepositie veilig stellen. Dat kan ook zonder aan de tewerkstelling te raken. Loonoptimalisatie is een slimme manier om de kloof tussen netto en bruto te verkleinen, maar er zijn nog meer maatregelen waarvan u gebruik kunt maken. Deze mogelijkheden worden al frequent gebruikt: maaltijdcheques, anciënniteitspremies, internetvergoeding, smartphone of laptop van het werk, onkostenvergoeding Andere mogelijkheden om uw verloningspakket te optimaliseren, zoals een verhoogde kinderbijslag, aandelenopties of een prestatiegerichte loonbonus komen misschien minder snel bij u op. Met het bonusplan (op pagina 18 leest u er meer over) kunt u in tijden van loonmatiging toch een extra verhoging toekennen aan uw medewekers. Het niet-recurrente voordeel is immers niet onderworpen aan de normale sociale werkgeversbijdrage. Nog mooi meegenomen, is dat u niet verplicht bent om de loonbonus jaarlijks toe te kennen. En uw werknemers behouden gewoon hetzelfde loonniveau. Verdere kostenbesparende maatregelen Het kan kostenbesparend werken als u thuiswerk stimuleert. Zo hoeft u minder in uw bedrijfsinfrastructuur te investeren. En dit terwijl uw werknemers een betere work-lifebalance uitbouwen (lees er meer over op pagina 8). Een andere mogelijkheid, is investeren in een groener wagenpark met kleinere, zuinigere én 100 EXTRA IN BRUTOLOON 100 EXTRA ALS GROEPS- VERZEKERING WERKNEMER ONTVANGT 32 WERKGEVER BETAALT 155,46 WERKNEMER ONTVANGT 0 WERKGEVER BETAALT 113,26 6

7 goedkopere modellen. Ook uw werknemer heeft er baat bij: door een wagen met een lagere CO 2 -uitstoot te kiezen, betaalt hij minder belasting op zijn voordeel alle aard. Verlaging patronale lasten Om de patronale lasten te drukken, voert de overheid structurele lastenverlagingen in. Daarnaast stimuleert ze de aanwerving van bepaalde doelgroepen, waarbij ze tijdelijk de patronale bijdragen 100 beperkt. Zo zijn er doelgroepverminderingen bij een eerste, tweede of derde EXTRA IN BRUTOLOON aanwerving, voor langdurig werkzoekenden, voor jonge en oudere werknemers. Belangrijk is u tijdig te informeren zodat u er maximaal gebruik van kunt maken. GOED OM TE WETEN De lastenverlaging en regionalisering van het doelgroepenbeleid behoren tot de belangrijkste speerpunten in de recente regeerakkoorden. SD Worx volgt alle evoluties op de voet op 100 voor u. Houd EXTRA ALS dus zeker de GROEPSnieuwsrubriek op onze website, VERZEKERING regeerakkoorden, in de gaten. Wilt WERKNEMER u uw medewerker 100 WERKGEVER euro extra geven? WERKNEMER WERKGEVER ONTVANGT BETAALT ONTVANGT BETAALT We rekenen vier verschillende scenario s uit op basis van een brutoloon van 2000, en kijken wat , , extra maandelijks kost aan de werkgever én oplevert voor de werknemer. 100 EXTRA VIA ONKOSTEN- VERGOEDING 100 EXTRA IN BRUTO LOONBONUS WERKNEMER ONTVANGT 100 WERKGEVER BETAALT 100 WERKNEMER ONTVANGT 65,36 WERKGEVER BETAALT 100 7

8 02 WELKE AFSPRAKEN ROND THUISWERK ZET IK OP PAPIER? Veel meer dan een trend, is thuiswerken een vast onderdeel van een sterk, toekomstgericht bedrijfsplan rond anders (lees: autonoom) werken. Hoe u zich klaarstoomt voor de toekomst, wat de juridische implicaties zijn en hoe u thuiswerk het best organiseert: op al die vragen helpen we u graag een antwoord te bieden. 8

9 Win-win Thuiswerk past perfect in een open en zelfstandige bedrijfscultuur en helpt om u te profileren als een aantrekkelijke werkgever. Bij werknemers die onderweg veel tijd verliezen, kan thuiswerk soelaas bieden. Het laat hen toe een betere work-lifebalance uit te bouwen, en tijd optimaal te gebruiken. Geconcentreerd kunnen doorwerken aan een project, is motiverend en levert betere resultaten op. Soms helpt thuiswerk u als werkgever bovendien kosten te besparen: op verplaatsingen, werkplekken, parkeerplaatsen, enz. Redenen genoeg om tijd en budget vrij te maken voor thuiswerk. Afspraken maken over thuiswerk Een cultuur van vertrouwen, erkenning en autonomie wil niet zeggen dat u geen afspraken op papier mag zetten, integendeel. Goede afspraken stimuleren de juiste mindset. Om juridisch in orde te zijn, maakt u een overeenkomst voor telewerk op. De praktische afspraken kan u opnemen in een policy. NEEM DEZE ELEMENTEN ZEKER OP IN UW POLICY Leg vast welk soort werk in aanmerking komt en wie van uw medewerkers kan thuiswerken. Beschrijf de voorwaarden: hoeveel dagen per week of per maand, zijn er vaste dagen of momenten waarop het zeker niet kan... Leg formeel vast dat wanneer thuiswerkers modaliteiten niet naleven, het thuiswerken kan worden stopgezet. Maak afspraken over welke werkinstrumenten u als werkgever beschikbaar stelt. En bepaal of werknemers recht hebben op een onkostenvergoeding. MEER INFORMATIE? Thuiswerk is een concrete invulling van tijds- en plaatsonafhankelijk werken. De uitwerking van een passende bedrijfsvisie rond thuiswerken draagt bij tot meer betrokken en gedreven werknemers en dus een grotere productiviteit en betere resultaten. Het vraagt ook een andere stijl van leidinggeven. Check voor meer inspiratie en handvaten voor uw personeelsbeleid. 9

10 03 IK WIL EEN MEDEWERKER AANWERVEN, WAAR HOUD IK HET BEST REKENING MEE? Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers komt heel wat kijken. Hoe zorgt u voor een vlotte start? Welke praktische to do s horen zeker op uw lijstje? Volgende vragen geven u een handige leidraad. 10

11 TIP 1 Hoe werft u uw eerste medewerker aan? Wanneer u voor het eerst iemand in dienst neemt, wachten u als startende werkgever een aantal verplichtingen: inschrijving bij de RSZ, patronale bijdragen regelen... Een voorbereid man of vrouw is er twee waard, dus informeer tijdig bij onze Startersservice. Onze adviseurs loodsen u probleemloos door het soms complexe administratieve en juridische aanwervingstraject. TIP 2 In welke vijver vist u? Is uw team al iets uitgebreider, dan is het altijd nuttig om eerst in de eigen rangen te kijken voor u iemand extra aanwerft. Misschien heeft een collega wel de ambitie om de vrije functie op te nemen? Een ideale oplossing, want de medewerker kent het bedrijf al goed en hoeft zich niet meer in te werken. Andere opties als outsourcing, stagiaires, freelancers of tijdelijke werkkrachten zijn misschien ook het overwegen waard, afhankelijk van de aard, de dringendheid en de (beperkte) duur van de job. Is die makkelijk uit te besteden? Of is de jobinhoud te specifiek of confidentieel? Aan werken met interims zijn kosten en wettelijke beperkingen verbonden, maar zoals Johan Cruijff zou zeggen: elk nadeel heb z n voordeel. TIP 3 Welk budget houdt u vrij voor de aanwerving? Voorzie zeker een ruimer budget dan enkel de verloning die u in gedachten had. Denk daarbij bv. niet alleen aan de patronale bijdragen, het vakantiegeld of de eindejaarspremie, maar informeer u ook over de verplichte voordelen voor uw sector, zoals ecocheques. De zoektocht naar personeel vraagt op zich evenzeer om een behoorlijke investering: uw vacature publiceren, ze promoten, kandidaten screenen, gesprekken organiseren... En hebt u ook de opstartperiode ingecalculeerd? 11

12 TIP 4 Benut u alle beschikbare overheidssteun? Op basis van het profiel dat u zoekt, komt u in aanmerking voor lastenverlagingen en subsidies. Dat die overheidssteun de moeite loont, ontdekt u op U vindt er een overzicht van de voordelen en premies waarop u als toekomstige werkgever recht hebt. TIP 5 Hoe stelt u een optimaal verloningspakket samen? Hoe kunt u meer nettoloon bieden en tegelijk het brutoaandeel zo veel mogelijk beperken? Kunt u een kostenvergoeding opnemen in het loon? Of een groepsverzekering? Zeker voor een kmo is het interessant om alle mogelijkheden van loonoptimalisatie te bekijken. Hou er rekening mee dat u bepaalde extralegale voordelen enkel collectief kunt invoeren en dat sommige voordelen sectoraal zijn vastgelegd. Lees meer over loonoptimalisatie op pagina 6. TIP 6 Welk loonbeleid hanteert u? Ga bij de aanwerving zeker na of het beloofde loon wettelijk wel steekhoudt en of er in uw sector geen baremalonen gelden. Want fouten achteraf rechtzetten, komt in de praktijk vaak neer op loonsverhogingen. Ook belangrijk om af te wegen, is of het loon dat u aanbiedt wel marktconform is en in lijn met de lonen van uw andere medewerkers. Past het salaris bovendien in uw bedrijfsmodel, of anders uitgedrukt: brengt de nieuwe medewerker op wat hij of zij u kost? Maak tot slot werk van een passend loonbeleid. Geen eenvoudige klus, maar wel noodzakelijk. Ook daarvoor kunt u uw SD Worx-consultant inschakelen. TIP 7 Welk type contract stelt u voor? Informeer u over het soort contract dat u aanbiedt en wat het inhoudt. Gaat u voor een contract van bepaalde duur of biedt u meteen een overeenkomst aan van onbepaalde duur? Welke verplichtingen zijn daaraan verbonden? Hebt u iemand tijdelijk nodig, dan kan een interim- of 12

13 studentencontract een optie zijn (zie ook tip 2). Bij een zwangerschap is dan weer een vervangingscontract aangewezen. Denk ook goed na over wat u wel of niet in het arbeidscontract opneemt. Bent u gebaat met een concurrentiebeding of een clausule rond confidentialiteit? Pas dan uw contract aan. Weet ook dat SD Worx verschillende modelcontracten heeft, zo bent u zeker dat alles juridisch in orde is. Bovenal is het zaak om de nieuwkomer van bij de start duidelijk mee te geven wat van hem of haar verwacht wordt. Goede afspraken, maken goede collega s. TIP 8 Een topontvangst: hoe zorgt u ervoor dat uw starter ook wil blijven? Zoals altijd, is de eerste indruk cruciaal. Zorg op de eerste werkdag daarom voor een onthaalbrochure die schijnbaar vanzelfsprekende afspraken op een rij zet. Licht zeker alle collega s vooraf in over de nieuwkomer, zodat zij die hartelijk kunnen verwelkomen. En zorg voor een mentor die de opstart en ontwikkeling van de nieuwe collega op zich neemt. Hoe werkt de telefoon? Wie zit waar? Breng ook tijdig de pc, logins en/of arbeidskledij in orde, zodat geen kostbare tijd verloren gaat en de medewerker ziet hoe efficiënt het er op zijn nieuwe werkplek aan toegaat. 13

14 TIP 9 Wanneer plannen jullie een eerste evaluatiemoment in? Tot voor kort viel de eerste evaluatie van nieuwe medewerkers meestal samen met het einde van de proefperiode. Nu die niet meer bestaat, moet u ervoor zorgen dat u dit belangrijk gesprek niet uit het oog verliest. Speel gerust kort op de bal en plan meteen bij de start van de nieuwkomer een eerste evaluatiemoment en een opvolgingsgesprek in. Zo komen mogelijke verbeterpunten tijdig aan de oppervlakte. TIP 10 Bent u voorbereid op een eventueel ontslag? Hopelijk is het niet nodig, maar hou er toch rekening mee dat er voortaan een motiveringsplicht geldt bij ontslag. Het is dan ook in uw voordeel om na evaluatieen opvolgingsgesprekken telkens een verslagje op te maken. Ook de opzegtermijnen zijn veranderd. Vraag uw sociaal secretariaat gerust naar de nieuwigheden als gevolg van het eenheidsstatuut (zie kader). DE IMPACT VAN HET EENHEIDSSTATUUT OP DE AANWERVING Afschaffing van de carenzdag en de proefperiode, een vaste en kortere opzeggingstermijn voor bedienden én arbeiders, een verplichte ontslagmotivering op aanvraag van de werknemer, outplacementbegeleiding... Bent u al volledig op de hoogte van de impact van het eenheidsstatuut? Kijk voor alle informatie op eenheidsstatuut. 14

15 04 HOE VOLG IK EENVOUDIG AFWEZIGHEDEN OP? Afwezigheden wegen al snel zwaar door, zeker in een kmo-omgeving. U betaalt gewoon door, en de aanwezige collega s worden extra belast. Hoe houdt u afwezigheden onder controle? En hoe laat u uw personeel verlof nemen, zonder de planning in de war te sturen? 15

16 Maak duidelijke afspraken in het geval van ziekte Als medewerkers ziek zijn, laat dit dan telefonisch melden aan de directe leidinggevende dat verhoogt de drempel. Leg in het arbeidsreglement vast dat ze bij ziekte spontaan een ziektebriefje bezorgen. Het staat u ook altijd vrij om een externe bedrijfsarts in te schakelen om afwezigen te controleren. Al die afspraken rond ziekte, controle, sancties enz. kunt u opnemen in een verzuimprotocol.... en voor verlof Leg in het arbeidsreglement vast hoe collega s verlof moeten aanvragen, hoe lang dat mag duren, in welke periodes vakanties idealiter vallen en wat de prioriteitsregels zijn. Laat snipperdagen per dienst afspreken. Bradford: de vinger aan de pols Veelvuldige korte afwezigheden hebben een veel grotere impact dan een afwezigheid van lange duur. Met de Bradford-module brengt u dat storende verzuim in kaart, zodat u afwezigheidspatronen tijdig kunt herkennen. Vervolgens kunt u het verzuim aanpakken met passende maatregelen en voorkomt u dat uw verzuimkost de pan uit rijst. Vlaanderen (Bron: SD Worx Kenniscentrum, oktober 2013 t.e.m. september 2014) Wallonië 16

17 De gemiddelde kmo heeft een kortlopend verzuim van 2,08%. In de meeste gevallen gaat het om maandagen (29%). Verrassend of herkenbaar? De belangrijkste vraag is: wat kunt u eraan doen? Kort ziekteverzuim Lang ziekteverzuim Totaal ziekteverzuim 5% 4% 3% Ook dat is preventie Medewerkers die lange verplaatsingen moeten maken of worstelen met hun work-lifebalans, houdt u beter gemotiveerd met thuiswerk. Ideaal voor taken waar het aantal werkuren er an sich niet toe doet, maar wel de resultaten. Zorg ook voor opleidingen, zodat uw leidinggevenden weten hoe afwezigheden in te schatten en het gesprek aan te gaan met (vaak) afwezige collega s. Of hebt u al een opleiding in ergonomie overwogen? Daarmee vermijdt u ongemakken bij arbeiders, magazijniers en beeldschermwerkers. Zelfs een begeleiding om te stoppen met roken kan een verschil maken. Brussel 2% 1% 0% HR Selfservice tool Laat medewerkers hun afwezigheden zelf registreren met een online tool, zoals HR Selfservice Afwezigheden van SD Worx. Zo bespaart u zichzelf heel wat werk én weten medewerkers dankzij de teamkalender altijd wanneer collega s verlof nemen. Ideaal om werkplanningen en vakanties op elkaar af te stemmen. 17

18 05 IK WIL MIJN MEDEWERKERS BELONEN. KAN DAT NOG? In tijden van loonnorm en besparingen vergt het enige creativiteit om uw medewerkers te motiveren én te behouden met welverdiende extra s. Waarom een bonusplan een interessante optie is, legt kmo-consulente van SD Worx Renata De Witte uit. 18

19 Renata De Witte: "Zorg ervoor dat de lonen marktconform zijn en intern billijk." Wat houdt de loonnorm in? Renata De Witte: Over de loonnorm bestaat nogal wat onduidelijkheid: deze loonnorm wil niet zeggen dat er geen loonsverhoging mogelijk is. Wel zegt de regering dat de totale gemiddelde loonkost van een onderneming niet mag stijgen. Hierdoor blijft er nog wat bewegingsruimte over. Bovendien zijn er bepaalde voordelen die niet onder de loonnorm vallen. Zijn loonsverhogingen dan niet onbetaalbaar geworden? Renata De Witte: Loonsverhoging bij een promotie kan bijvoorbeeld nog perfect, maar draait inderdaad vaak duur uit voor de werkgever. Een cash loonsverhoging verhoogt namelijk ook de patronale bijdrage. Wilt u die stijging van de loonlasten binnen de perken houden en tegelijk uw medewerkers motiveren, dan biedt het bonusplan een interessant alternatief, ook fiscaal. Uw werknemers houden er meer aan over en u als werkgever hoeft er minder voor te betalen. Wat houdt een bonusplan precies in? Renata De Witte: Het bonusplan of niet recurrent resultaatsgebonden voordelen zoals het officieel heet, is prestatiegericht. Zijn de door u omschreven doelstellingen behaald, dan kunt u daarvoor aan een vooraf bepaalde groep werknemers een bonus toekennen. Zo voelen uw 19

20 medewerkers zich extra betrokken bij het resultaat van uw bedrijf. Een bonusplan ondersteunt ook uw toekomstige bedrijfsresultaten en kan nieuwe medewerkers aantrekken. En, niet te vergeten: in verhouding blijven uw loonkosten beperkt, want het niet-recurrente voordeel is niet onderworpen aan de normale sociale werkgeversbijdrage. Er komt bij de aanvraag van het bonusplan wel wat administratie kijken en het vraagt enige sociaal-juridische kennis. Maar daarom zijn wij er, om u als bedrijf hierin te ondersteunen. Hoe individueel is een bonusplan? Renata De Witte: De bonus moet gekoppeld zijn aan collectieve en meetbare doelstellingen die u vooraf vastlegt. Dat kan omzet zijn, maar evengoed het behalen van kwaliteitscertificaten, de implementatie van een CRM-systeem,... Toch is die collectiviteit relatief. Door uw doelstellingen goed te bepalen, kunt u uw plan meer individueel toespitsen, op functie- of afdelingsniveau, bijvoorbeeld. Al wie die specifieke doelstellingen met verve behaalt, kunt u zo belonen, zonder uw loonkosten permanent de hoogte in te jagen. Wat als ik als werkgever echt een individuele bonus wil geven? Renata De Witte: Dan kunt u bijvoorbeeld aandelenopties toekennen aan uw medewerkers. Dat is het recht om een bepaald aantal aandelen aan te kopen binnen een bepaalde termijn, tegen een vooraf vastgestelde of nog vast te stellen prijs. Zodra uw werknemers de aandelenopties verkopen en omzetten in cash, ontstaat een belastbaar voordeel met vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen. Voor uw bedrijf vormen aandelenopties bovendien een aftrekbare beroepskost, waardoor ze net als bij een bonusplan een fiscaal interessante vorm van loonoptimalisatie zijn. Welke tip heeft u nog voor kmo s die hun medewerkers willen motiveren? Renata De Witte: Dan zou ik zeggen: streef naar een zo transparant mogelijke loonpolitiek. Om uw mensen te motiveren en te behouden, is de samenstelling van uw loonpakketten erg belangrijk. Zorg ervoor dat de lonen marktconform zijn en intern billijk. Koppel ze aan een loonbeleid, aan bedrijfsprestaties en -resultaten. Zo voelen uw medewerkers zich niet alleen betrokken, het biedt hen ook perspectief om door te groeien. 20

21 Niet-recurrent voordeel LOONBONUS 100 BRUTO WERKNEMER ONTVANGT 65,36 WERKGEVER BETAALT NETTO WERKNEMER ONTVANGT WERKGEVER BETAALT

22 ZIJN ER NOG VRAGEN? Binnenkort verschijnen deel 2 en deel 3 van deze inspiratiegids, waarin we dieper ingaan op uw loonadministratie en personeelsbeleid. U kunt ze nu al bestellen via Hier geeft deel 2 een antwoord op: Hoe breng ik structuur in onze groeiende onderneming? Hoe breng ik mijn personeelskosten in kaart? Ik moet een medewerker ontslaan, hoe pak ik dat aan? Hoe blijf ik op de hoogte van relevante juridische wijzigingen? Welke ondersteuning biedt SD Worx aan mijn boekhouder? Deze vragen beantwoorden we in deel 3: Kan ik mijn medewerkers zelf hun extralegale voordelen laten kiezen? Hoe maak ik tijd vrij voor mijn kernactiviteiten? Veranderen van sociaal secretariaat, wat brengt dat met zich mee? Hoe kan ik ons personeelsbeleid cijfermatig evalueren? Werken in het buitenland of met buitenlanders, hoe begin ik daaraan?

23 BESTEL NU AL! U kunt deel 2 en deel 3 de delen nu al bestellen via of via een SD Worx kantoor in uw buurt. Een overzicht van onze regionale kantoren vindt u op de achterkant van deze gids.

24 Aalst Villalaan Aalst Antwerpen A12 Brandekensweg Schelle Antwerpen Centrum Brouwersvliet Antwerpen Antwerpen Noord Antwerpsesteenweg 39, bus Kapellen Antwerpen Oost Bisschoppenhoflaan Deurne Antwerpen Singel Brouwersvliet Antwerpen Brugge Gistelse Steenweg 294, bus Brugge Brussel Centrum Koningsstraat Brussel Brussel Markiesstraat Brussel Geel Kleinhoefstraat Geel Gent Sint-Pietersplein Gent Hasselt Ilgatlaan Hasselt Heist-op-den-Berg Liersesteenweg 173 I 2220 Heist-op-den-Berg Herentals Augustijnenlaan 2A 2200 Herentals Kortrijk President Kennedypark Kortrijk Leuven Researchpark Haasrode 1310 Interleuvenlaan Leuven Lier Industriestraat Lier Mechelen Stationsstraat 61 bus Mechelen Overpelt Haltstraat 82C 3900 Overpelt Turnhout Vogelzang 1, bus Turnhout Vilvoorde Luchthavenlaan 25B 1800 Vilvoorde Waasland Hoogkamerstraat 337, bus Temse De contactgegevens van het kantoor in uw buurt raadplegen? Surf naar

Prestatiegerichte loonbonussen

Prestatiegerichte loonbonussen Prestatiegerichte loonbonussen Tips & tricks uit de prak jk In deze brochure willen we onze kennis en praktijkervaring over prestatie gebonden loonbonussen met u delen. Het is bedoeld als inspiratie voor

Nadere informatie

ANDERS BELONEN, FLEXIBEL VERLONEN

ANDERS BELONEN, FLEXIBEL VERLONEN SCOOP OP MENS & WERK EEN UITGAVE VAN SD Worx DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT APRIL 2013 38 ANDERS BELONEN, FLEXIBEL VERLONEN Een duurzaam verloningsbeleid moet getuigen van een langetermijnvisie LUC LUYTEN

Nadere informatie

SCOOP + INTERVIEW ANS DE VOS SD WORX PROFESSORSHIP FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN OP MENS & WERK ONTSLAG ANDERS WERKEN IN DE PRAKTIJK

SCOOP + INTERVIEW ANS DE VOS SD WORX PROFESSORSHIP FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN OP MENS & WERK ONTSLAG ANDERS WERKEN IN DE PRAKTIJK SCOOP 34 OP MENS & WERK EEN UITGAVE VAN SD Worx DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT NOVEMBER 2011 De interesse voor human resources is zeer conjunctuurgebonden Ans De Vos FUTURE OF WORK KOMAF MAKEN MET STRUCTUREN

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips 27 NOVEMBER 2012 Groepsverzekering ontrafeld Online tool voor veilig en interactief beheer P. 2 Bedrijfsprocessen optimaliseren Kritische analyse rendeert P. 3 HET NIEUWE WERKEN Het Nieuwe Werken in cijfers

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert 18 SEPTEMBER 2012 Kosten besparen door duurzaam vlootbeheer 5 tips voor een ecologisch wagenpark P. 2 Is uw mobiel internet veilig genoeg? Slim omgaan met smartphones op het werk P. 3 HET NIEUWE WERKEN

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Particulieren vs. handelaars

Particulieren vs. handelaars News Ondernemers December 2013 Kleine letters, grote impact Algemene voorwaarden in contracten bewijzen hun nut als ze juridisch correct zijn in vrijwel alle sectoren. Ze voorkomen vaak discussies met

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Je hebt (meestal) personeel nodig om je bedrijf te runnen, maar voor veel ondernemers kan personeel ook als last voelen. Vooruit, die gedachte stamt nog

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com Dos s i e r Strategie Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i

Nadere informatie

De k wat. Rondetafel DOSSIER

De k wat. Rondetafel DOSSIER De k wat DOSSIER Rondetafel Christine Chaltin HR Director Chris Vroman HR, Legal and Tax Director Rik Meuleman Social Legislation and Comp & Ben Manager Maandagnamiddag in het centrum van Brussel. Rond

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering Vandelanotte N 02 news Vandelanotte, more than accountants Editie 02 / mei 2015 Christiaens Computer Service uit Passendale We moeten onze klanten en de sector waarin ze werken, van naaldje tot draadje

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden

Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden www.t-interim.be/pab 2 Inhoudsopgave t-interim en alin: samen sterk 4 Persoonlijke assistentie via t-interim in 10 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie