SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk"

Transcriptie

1 SALES & KEY ACCOUNT CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis Simone Baaten Miriam Benkacem Sanna Chandour Jim Perk Assessor: Godewijn Aldershoff Consultant: Hans Steensma 1

2 Inhoudsopgave 1. Salesplan 1.1 Omgevingsanalyse Blz Trends in ontwikkeling binnen de bouwsector Blz Trends in ontwikkeling binnen de totale businessmarkt Blz Top 3 trends Blz Huidige sales strategie Blz Gewenste sales strategie Blz Huidige klanten Blz Potentiële klanten Blz Verkoopdoelstellingen Blz Salespitch Blz Key-accountplan 2.1 Noodzaak van Key-account. Blz Selectie Blz Inkoopportfolio Blz Interne analyse Blz Opportunity index Blz HAP s Blz Projecten en doelen Blz Implementatie en monitoring Blz Project Project Project Aanbiedingsbrief Blz Verkoopprognose Door het toepassen van lineaire interpolatie op de cijfers van het jaar 2005 tot en met 2007 in de sectoren burgerlijke en utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw, afwerkers en bouwinstallatiebedrijven; waar de omzet van CRH ligt, zijn wij op een jaarlijkse groei van 5,83% uitgekomen. Dit cijfer hebben wij doorgetrokken naar het jaar 2010, dit volgens ontvangen opdracht. Afb: Totale omzetgroei per product 2

3 Productne Gemiddelde groei in % Kalkzandsteen (binnenmuur) 3.125% 5.02% 1.55% 3.23 Isolatie 3.05% 2.16% 1.25% 2.15 Dakpannen 3.125% % 3.23 Dakpannen woning en uti Kalksteenzand woning en uti Isolatie woning, uti en GWW 2008 Woningbouw: 1.23 Utilitiets 5.02 GWW Woningbouw: 0.44 Utilitiets 6.6 GWW Woningbouw: Utilitiets 4.5 GWW 0.65 INLEIDING nog aanpassen en aanvullen Probleem aanleiding: De bouwmarkt is groeiende, er zijn verschillende aanbieders op de markt. CRH boekt op veel fronten gioede resultaten. Toch blijft nog veel potentieel onbenut, mede door het ontbreken van een accountplan en een adequaat salesplan. De vraag luidt dan ook: Hoe kan CRH de intiele vraag naar haar producten doen groeien? CRH zal met haar verschillende concepten op de behoeften van de verschillende klanten moeten bevredigen. 3

4 Probleemstelling: Op welke wijze kunnen wij ons relatiebeheer en marktbewerking inrichten zodat in de verschillende klantcontacten het assortiment in de volle breedte aan de orde komt, waardoor de gewenste verbreding en daarmee verhoging van de omzet per afnemer wordt gerealiseerd. Het sales- en accountplan zal onder anderen de onderstaande vragen nader onderzoeken en de geschikte oplossingen vinden o o o o Wat speelt er in de markt aan relevante business trends? Wat zijn de klantbehoeften? Welke ontwikkelingen uit andere branches zijn ook relevant/interessant voor CRH? Hoe moet de salesorganisatie inspelen op deze ontwikkelingen? Hoe zal CRH zich opstellen t.o.v. de key-accounts? 1.1 Omgevingsanalyse Wanneer aanbieders zich met hun product op de markt gaan begeven, zijn er meerdere factoren die invloed hebben op de verkoop van het product. De aanbieders kunnen meerdere factoren wel beheersen, maar een aantal factoren kunnen zij niet tot nauwelijks beheersen. Deze laatste factoren zijn te onderscheiden in een aantal categorieën, de zogehete DESTEP-factoren: - Demografische factoren - Economische factoren - Sociaal-culturele factoren - Technologische factoren - Ecologische factoren - Politiek-juridische factoren Demografische factoren Nederland telt momenteel inwoners waarvan ruim 7 miljoen huishoudens. Tegenwoordig is ongeveer 15% van de bevolking 65 jaar of ouder en het aantal 65-plussers blijft maar groeien. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de bouwmarkt. Mensen van 65+ hebben vaak al een huis en zijn vaak niet meer van plan om te verhuizen laat staan een nieuw huis te bouwen. Dit komt doordat de kinderen vaak al uit huis zijn en ze al kleiner zijn gaan wonen. De vergrijzing kan als een bedreiging voor de bouwmarkt worden gezien, zeker wanneer de 65-plussers geen nieuw huis meer laten bouwen. De bevolking bestaat tegenwoordig uit ruim 7,5 miljoen ongehuwde, een groep die hieronder valt zijn de starters. Deze groep heeft het momenteel niet eenvoudig op de woningmarkt. Deze mensen, die over het algemeen voor de eerste keer een eigen woning willen kopen, lopen vooral vast door de hoge prijs van de huidige woningen. Deze mensen zijn over het algemeen alleenstaanden en ondanks dat ze een behoorlijk salaris hebben, een salaris dat bij hun opleiding en werkzaamheden behoort. Zijn zij niet in staat door de hoge huizenprijzen en beperkingen op de hypotheekmarkt (vanwege salariseisen) een huis te kopen. 4

5 Economische factoren Economie speelt een grote rol bij de omgevingsfactoren. Een erg belangrijk onderdeel van de economie als macrofactor is het besteedbare inkomen. Een ander onderdeel van de macro economische factoren is de conjunctuur. Momenteel bevindt de economie zich in een hoogconjunctuur, dit is vrij gunstig maar momenteel is er ook veel onrust. In het bijzonder op de hypotheekmarkt wereldwijd. De prijzen van goederen stijgen, maar het inkomen blijft nagenoeg gelijk. Er is ook sprake van een inflatie van meer dan 3%, terwijl 2% als normaal wordt beschouwd. Dat betekent dat mensen die hun levenspatroon willen handhaven spaargeld moeten aanspreken en anderen een stap terug moeten maken. Ook betekent dat, dat mensen vooral wat grotere bestedingen uitstellen dan wel niet meer doen. Ook de huizenmarkt heeft onder de huidige situatie te lijden, want de berichten betreffende de huizenmarkt in relatie tot de hypotheekmarkt in Amerika, krijgt ook in Europa zijn weerslag. Banken worden ook hier voorzichtiger met het verstrekken van hypotheken. Dat wil zeggen dat zij hogere eisen gaan stellen aan de financiële situatie van potentiële kopers, waarmee het aantal af te sluiten hypotheken terug loopt en daarmee ook de vraag naar huizen terugloopt. De wens om een huis te kopen blijft aanwezig, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Voor Nederland geldt dat uiteraard werkeloosheid van mensen van invloed is op hun koopgedrag van huizen, maar het aantal werkelozen in Nederland is niet van dien aard dat de huizenmarkt er niet direct onder te lijden heeft. Sociaal-culturele factoren Een aantal factoren die van invloed zijn op het kopen van een eigen huis zijn: - Het opleidingsniveau stijgt, dat betekent dat er ook meer en tot op een hogere leeftijd gestudeerd wordt. Wat weer van invloed is op het aanschaffen van een huis. - De leeftijd waarop men huwt en kinderen krijgt is opgehoogd, ook dit is van invloed op het moment van het kopen van een huis. - De maatschappelijke ontwikkelingen brengen met zich mee dat zowel de man als de vrouw een baan willen hebben en gelet op de prijsontwikkelingen zelfs moeten hebben om aan de huidige wensen te voldoen. Zeker ook in relatie tot de prijsontwikkelingen. Technologische factoren In het huidige computertijdperk worden steeds meer en sneller innovatieve oplossingen ontwikkeld en ook toegepast. Deze trend is ook terug te zien in nieuwbouwwoningen. Hierbij valt te denken aan onder andere beveiliging en welzijn. Bij de beveiliging kan worden gedacht aan camera s, sensoren en automatische meldingen aan bijvoorbeeld politie of soortgelijke meldkamers bij gevaar en/of storingen in systemen. Ook alarmeringsystemen in huizen/tehuizen voor ouderen zijn het gevolg van technologische ontwikkelingen, hierdoor kunnen ouderen vaak langer zelfstandig blijven wonen. Verder zijn er ook diverse nieuwe snufjes voor in huis. Zo kan er gebruik worden gemaakt van een touch-screen, waarbij met het aanraken van het scherm alle lichten, tv-en radioapparatuur vanaf een afstand bediend kunnen worden. Ook kun je bepaalde wensen voor wat betreft aangesloten apparatuur voorprogrammeren. Ecologische factoren 5

6 Men gaat zich steeds bewuster bezighouden met het milieu. Zo kiezen veel bedrijven en huishoudens als voor natuurlijke producten en goedgekeurde producten, zoals eco-hout. Ook bij het bouwen van huizen wordt steeds meer gekeken naar de duurzaamheid van huizen gekeken en worden onder andere voor het opwekken van energie windmolens en zonne-energie gebruikt. Schadelijke stoffen, zoals asbest wordt tegenwoordig niet meer gebruikt in de bouw en is uitdrukkelijk verboden. Vervuiling is een groot probleem, om dit tegen te gaan worden er steeds meer maatregelen getroffen op het gebied van inzamelen/scheiden en het verwerken van afval. Ook ten aanzien van het gebruik van water zijn er al diverse regels van toepassing, zo wordt regenwater, waar mogelijk, verplicht om af te voeren op open water. In bepaalde huishoudens wordt afvalwater gebruikt om het toilet mee door te spoelen. Door het aanbrengen van isolatiematerialen en speciale glassoorten, zoals dubbelglas, probeert men ook warmteverlies te voorkomen. Momenteel wordt dit omgezet in een speciaal energielabel voor huizen, dat bij de verkoop getoond moet worden. Politiek-juridische factoren Het politieke beleid is van grote invloed op ook de bouwwereld. Dat geldt voor onder andere het beleid op het gebied van bouwverordeningen, het toepassen van welstandregels, oftewel, welk huis mag je bouwen en aan welke eisen moet een huis of de bouw voldoen. Ook het beleid op het gebied van stimuleren, al dan niet door het verstrekken van subsidies, van het gebruik van duurzame middelen, zoals bepaalde houtsoorten, energieopwekking en milieumaatregelen hier valt onder het scheiden van afval. Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen, zowel bij de overheid als in de directe omgeving, kunnen helpen een te verwachten trend dan wel besluit vroegtijdig te onderkennen. Het vooruitkijken en vroegtijdig inspelen op belangrijke veranderingen kunnen van wezenlijk belang zijn. 1.2 Trends in ontwikkeling binnen de bouwsector. 1. Woon-werkverkeer De gemiddelde woon-werk afstand is in 15 jaar toegenomen van 13 tot 17 kilometer. Er zijn nu 7 miljoen personenauto s. Ruim de helft van de huishoudens heeft één auto en een kwart heeft twee of meer auto s. In 2020 zal Nederland 9 miljoen auto s tellen. Dat zal behalve op de weg, ook in woonbuurten merkbaar zijn. De behoefte zal blijven om zo dicht mogelijk bij de woning/het werk te parkeren. 2. Toename van klant- en marktgericht werken De woning als product zal steeds kaler worden opgeleverd; de inbouwvoorzieningen worden individueel bepaald zoals badkamer, keuken, ICT voorzieningen, domotica. De klant wordt steeds zelfbewuster en is steeds minder geneigd het aanbod voor lief te nemen. De aannemer zal zich meer moeten gaan richten op het overleg met de opdrachtgever over zijn wensen, dit geldt zowel voor woonklanten als voor bedrijventerreinen. 3. Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen 6

7 Ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen zijn de individualisering van de maatschappij, de multiculturele arbeidskracht en de vergaande vergrijzing van het arbeidsbestand. Zie oa de tabel. 4. Vervolg ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen Er zijn naar aanleiding daarvan een aantal trends aan te wijzen: Flexibilisering van de factor arbeid De-collectivering en individualisering cafetaria model Toenemende knelpunten m.b.t. instroom Vergrijzing De gemiddelde werknemer in de bouw wordt steeds ouder 5. Het milieu Het milieu wordt in toenemende mate een (productie)factor van betekenis. Dat is zo op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van materiaalgebruik en energiegebruik, zowel in het bouwproduct als bij de bouwproductie. De samenleving vraagt in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bouwbedrijven hebben een licence to produce. Onmaatschappelijk gedrag wordt niet geaccepteerd door de klant en heeft direct effect op het rendement van een onderneming, zelfs een economische reus als Shell heeft dit ondervonden. 6. Informatietechnologie wint steeds meer aan betekenis. De digitale informatie-uitwisseling maakt een steeds groter deel uit van de bedrijfsvoering. De drempels die tot voor kort werden opgeworpen, worden geslecht. Zowel business to business activiteiten als business to consumer activiteiten worden digitaal ondersteund via bijvoorbeeld internet. Dit stelt eisen aan opleiding en scholing in de bouw. Dit betekent dat ook onderaannemers van hoofdaannemers en toeleveranciers in dit proces aangehaakt zijn. 7. Het bouwproces industrialiseert. De toegevoegde waarde op de bouwplaats neemt gestaag af. Redenen daarvoor zijn prijsoptimalisatie, klimaatonafhankelijk bouwen, beperkende randvoorwaarden op of om de bouwplaats (bijv. bij bouw in binnenstedelijke gebieden), kwaliteitsverbetering, afname instroom bouwplaatspersoneel (met name in de utiliteitsbouw). Zie voor de ontwikkelingen onderstaande tabel. 8. Schaalvergroting en specialisatie Steeds meer middelgrote bedrijven zien zich tussen grotere spelers geplaatst en worden of overgenomen, of proberen zelf door acquisities te groeien. Voorzien wordt dat er straks ruimte is voor kleine gespecialiseerde bouwbedrijven en grote internationaal operererende bedrijven. 1.3 Trends in ontwikkeling binnen de totale businessmarkt Op dit moment spelen er enkele trends in de businessmarkt op het gebied betreft service. Alle trends zijn deels gericht op tijd/snelheid, verbetering en klantgerichtheid. De trends zijn voortgekomen uit de business wereld die steeds sneller veranderd. Er zijn veel ontwikkelingen in de markt, kortere time-to-market, kortere product-lifecycles en voortdurende innovatie. De volgende trends spelen in de markt. 1. Futurise (innovatie) 7

8 Ze willen van het verleden naar het heden, van het heden naar de toekomst en van de toekomst naar het heden. Vooral op het gebied van internet en online services. 2. Instant gratification Direct antwoord op de vraag of oplossing van een probleem krijgen. 3. Plug & play De consument wil een aangekocht product snel en makkelijk in gebruik nemen. 4. CRM-software Customer relationship management helpt om belangrijke variabelen zoals klantloyaliteit en (potentiële) klantwaarde te kwantificeren en te bewaken. 5. Ecologic De klanten worden steeds milieubewuster en gaan hierdoor ook milieubewuster kopen. 1.4 Top 3 trends Uit de omgevingsanalyse en trends die spelen op de bouw- en businessmarkt, kunnen meerdere punten worden gehaald waar CRH op moet gaan inspelen. Dit zal ervoor zorgen dat huidige klanten tevreden blijven en potentiële klanten aangetrokken worden, dit zal veel invloed hebben op de verkoop. Hieronder wordt beschreven op welke punten CRH moet gaan inspelen en hoe dit aangepakt moet worden. 1. Klantloyaliteit door middel van E-innovatie Men gaat zich steeds meer digitaal leven. Alle bedrijven digitaliseren, alle systemen worden ge-upgrade met online services en alle bedrijfsprocessen worden via de pc bijgehouden. CRH kan hierop inspelen door middel van E-services te bieden aan de klanten en de klanten te digitaliseren. Dit word mogelijk gemaakt met een CRM systeem. Het CRM systeem tilt de customer intimacy en operational excellence waar CRH voor staat een niveau hoger. Door invoering van het CRM systeem is het mogelijk optimaal in te spelen op de wensen van de (potentiële) klanten. CRM stelt relaties centraal in de bedrijfsvoering en niet het product of het proces. Het verzamelt alle klantgegevens, hiermee kun je de behoeftes van de relatie leren kennen. Door dit systeem kan alles via de computer geregeld worden interne zaken binnen het bedrijf en externe zaken met betrekking tot de klanten en de orders. 2. Milieubewust & kostenbesparend De samenleving word zich steeds bewuster van de milieuproblemen die er heersen. De meeste mensen zijn dan ook bereid milieuvriendelijk te handelen in hoeverre het binnen hun bereik ligt. Veel huishoudens kiezen voor natuurlijke producten en duurzame producten. Er wordt steeds meer gekeken naar de duurzaamheid van huizen gekeken en worden onder andere voor het opwekken van energie windmolens en zonne-energie gebruikt. Schadelijke stoffen, zoals asbest wordt tegenwoordig niet meer gebruikt in de bouw en is uitdrukkelijk verboden. Vervuiling is een groot probleem, om dit tegen te gaan worden er steeds meer maatregelen getroffen op het gebied van inzamelen/scheiden en het verwerken van afval. Veel bedrijven en huishoudens kiezen voor natuurlijke producten en goedgekeurde producten, zoals eco-hout. Ook ten aanzien van het gebruik van water zijn er al diverse regels van toepassing, zo wordt regenwater, waar mogelijk, verplicht om af te voeren op open water. In bepaalde huishoudens wordt afvalwater gebruikt om het toilet mee door te spoelen. 8

9 Door het aanbrengen van isolatiematerialen en speciale glassoorten, zoals dubbelglas, probeert men ook warmteverlies te voorkomen. Momenteel wordt dit omgezet in een speciaal energielabel voor huizen, dat bij de verkoop getoond moet worden. Het milieu wordt in toenemende mate een (productie)factor van betekenis. Dat is zo op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook op het gebied van materiaalgebruik en energiegebruik, zowel in het bouwproduct als bij de bouwproductie. De samenleving vraagt in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bouwbedrijven hebben een licence to produce. Onmaatschappelijk gedrag wordt niet geaccepteerd door de klant en heeft direct effect op het rendement van een onderneming, zelfs een economische reus als Shell heeft dit ondervonden. Dit heeft als gevolg dat ook de klanten van CRH overstappen op milieuvriendelijke producten. CRH zou om die klanten te behouden, zijn assortiment moeten vergroten. Zo zal het bedrijf natuurlijke producten en goedgekeurde producten met een keurmerk in zijn assortiment moeten opnemen. Steeds vaker kiezen mensen voor groene stroom, het verkopen van zonnepanelen zou dus ook een goede zet zijn. 9

10 3. Specialisatie Een nieuwe en steeds groter wordende trend in bedrijven en ondernemingen is specialisatie. Steeds meer ondernemingen specialiseren zich op 1 enkel product. Hierdoor word er een steeds hogere kwaliteit van de producten behaald. In grote lijnen speelt CRH al in op deze markt door het bestaan van alle kleine ondernemingen en fusies binnen CRH. Daarom is het erg bevorderlijk voor CRH om hier vooral mee door te gaan. De top 5 aan producten waarin CRH door meer specialisatie mogelijk betere kwaliteit en kwantiteit kan halen is: 1 Gevelstenen 2 Dakpannen 3 Kalkzandsteen 4 Mortels 5 Spouwisolatie Hieruit is er een selectie gemaakt van de 3 producten die als het belangrijkst beschouwd kunnen worden. 1 Kalkzandstenen 2 Spouwisolatie 3 Gevelstenen Isolatie is dezer dagen een erg belangrijk gespreksonderwerp, door goede isolatie kan er meer warmte worden vastgehouden en is stoken van kachels minder vaak nodig, dit bespaart op energie kosten en op het milieu, wat erg aantrekkelijk is voor de consument hedendaags. Kalkzandsteen en gevelstenen zijn 2 onmisbare goederen in de bouwwereld. Zolang er sprake is van bevolkingsgroei zal er ook sprake zijn van huizenbouw. Daarnaast word de woonduur van veel huizen verlengd, doormiddel van renovatie, waarbij een grote hoeveelheid van deze producten nodig is. 10

11 1.5 Huidige sales strategie van CRH: De twee strategieën die CRH hanteert zijn die van 1.operational excellence dit betekent dat CRH in staat is hun business model tegen de laagste prijs in de markt aan te bieden; en 2. custumor intamacy wat staat voor het voortdurend aanpassen van aanbod op de wensen van de klant, op basis van kennis van de individuele klant teneinde een relatie op te bouwen voor een langdurige samenwerking. Dit komt omdat CRH op dit moment een van de marktleiders is in bouwmaterialen, met een omzet van bijna 15 miljard euro per jaar. Bij CRH word er over het algemeen direct contact gezocht met de klant, daarnaast gebruikt CRH mailing en telemarketing om zijn klant tevredenheid te pijlen. De ondernemingen van CRH hanteren allemaal een eigen sales strategie, alle vestigingen hebben apart een eigen specialisme in een bepaald product. Wel beschikt elke vestiging over 5 intern en 5 externe sales medewerkers. De functies van de 5 externe sales medewerkers zijn onder andere het vinden van nieuwe klanten, de klant informeren, de klant begeleiden, contact houden met huidige klanten en deze tevreden houden. Zoals al eerder verteld is, bestaat CRH uit verschillende bedrijven met elk hun eigen producten. De huidige sales medewerkers hebben een grote kennis van de 1 a 2 producten waar zij mee werken, maar de breedte van hun kennis is zeer beperkt. Ze hebben vaak maar beperkte kennis over de producten waar hun collega s mee werken. Dit betekent dat de verkoper zich alleen maar bezig kan houden met de verkoop van 1 a 2 producten en er niet meerdere tegelijk kan doen, hier zal dus altijd een collega voor ingeschakeld moeten worden. Dit kan voor de klant een groot nadeel zijn en een reden om ergens anders zijn inkopen te doen. Wel krijgen de sales medewerkers regelmatig trainingen en workshops. Tijdens de trainingen komt er een leverancier van het product langs en geeft hun informatie over hun producten. De huidige strategie op het gebied van sales kost tijd en geld, wanneer de sales medewerker kennis zou hebben van alle producten hoeft de klant minder tijd te spenderen aan informatie vergaren over de producten. Een voordeel voor CRH zou zijn dat er minder sales medewerkers in dienst hoeven genomen te worden. Door de beperkte kennis van de verkopers loopt CRH dus een grote hoeveelheid aan nieuwe klanten mis en dus ook aan omzet. 11

12 1.6 Gewenste sales strategie De huidige strategie en vooral op gebied van kennis van de sales executives moet drastisch veranderd worden. CRH is een groot bedrijf met veel medewerkers en vestigingen. De communicatie tussen die medewerkers is erg beperkt waardoor kennis en statistieken nauwelijks worden gedeeld. Om dit probleem te verbeteren: Het beste voor CRH is de huidige sales medewerkers regelmatig op te leiden en ze zodanig bijspijkeren over de nieuwe en huidige producten van CRH. Dit om de kennis fris te houden. Dit kan het bedrijf doen door bijvoorbeeld ieder half jaar (verplicht) een opfris cursus te geven. Of de medewerkers met elkaar laten meelopen, degene die meer over het ene product weten bijvoorbeeld hout lopen met de mensen mee die meer kennis hebben van dakpannen, en andersom. Zo ontstaat er meer wetenschap van de producten en dit helpt ook mee aan teambuilding, de medewerkers leren elkaar beter kennen en ook samenwerken. Verder zou er ook een training moeten zijn met betrekking tot klant relaties. Nieuw personeel aannemen bij CRH die wel beschikt over de nodige kennis en vaardigheden, veel medewerkers binnen CRH hebben hun functie te danken aan promotie. Dit zorgt voor het probleem dat de functie niet volledig en correct benut kan worden. Om dit op te lossen kunnen er nieuwe mensen worden aangenomen die wel over de nodige kennis en vaardigheden beschikken met betrekking tot bijv. Zakenrelaties. Ook moeten de verkoopcijfers beter worden bijgehouden ter controle. Hedendaags is de controle op sales medewerkers nihil. Voor de verkopers kan CRH ook een voordeel toevoegen door te werken met bonussen per een x aantal producten. Dit zorgt ervoor dat het personeel gemotiveerd blijft en ook intensief zal participeren aan de cursussen. Waar verder nog verbetering moet komen is het beter bijhouden van de verkoopcijfers ter controle, tegenwoordig is de controle op sales medewerkers namelijk nihil. Om de sales medewerkers gemotiveerd en actief te houden kan CRH een voordeel voor hun toevoegen. Zo kunnen zij gaan werken met bonussen, hierbij kan gedacht worden als een systeem van het aantal verkochte producten maal een bepaald bedrag. Dit zal zeker motiverend werken en ervoor zorgen dat de medewerkers actief meedoen in de cursussen. Het model van Blake en Mouton laat twee dimensies zien voor de ideale werksituatie: 1. Aandacht voor de medewerker 2. Aandacht voor productie 12

13 Managerial Grid Aandacht voor werknemers, mensgericht Country Club (1,9) Veel aandacht voor gezelligheid en welzijn Improviserend (1,1) Weinig samenwerking en inzet Stuck in the middle (5,5) Team Management (9,9) Goede sfeer en samenwerking Hoge efficiency Taakgericht (9,1) weinig zorg, veel inzet gevraagd Aandacht voor productie Voor het beste resultaat zal CRH zich moeten richten op een team management gerichte werkhouding. Hierin word er veel aandacht geschonken aan zowel de productie als de medewerkers. Dit zorgt ervoor dat er een goede sfeer hangt in de werkomgeving, maar tevens ook dat er een goede productie van hoge kwaliteit wordt geleverd aan de klant. 13

14 1.7 Huidige klanten van CRH: Zoals al bekend is heeft CRH veel klanten. Dit heeft met name te maken met het feit dat CRH over het hele land opereert. Maar ook omdat, CRH het hele bouwsegment bedient. Van individuele klanten tot grote aannemers. Hieronder is een verdeling te vinden van de huidige klanten van CRH. - Bouwaannemers (75%) - Tegelzet bedrijven (9%) - Timmer en onderhoudsbedrijven (5%) - Stukadoors (3%) - Dakdekkers (3%) - Grond weg en waterbouw (2%) - Overige (3%) Klanten van CRH: bouwaannemers 3% 2%3% 3% 5% 9% 75% tegelzetbedrijven timmer en onderhoudsbedrijven stukadoors dakdekkers grond,weg en waterbouw overige ABC klanten: Per vestiging zorgen de klanten voor 80 tot 85% van de omzet. Deze klanten behoren tot de grote klanten per vestiging van CRH en kun je indelen. In elke vestiging worden de klanten ingedeeld in grote, middelgrote en kleine klanten. Van alle klanten behoren ongeveer 10 tot 20% tot de A- klanten oftewel A- segment. De strategie die CRH hanteert om haar klanten te behouden zijn: Customer intimacy: staat voor het voortdurend aanpassen van aanbod op de wensen van de klant, op basis van kennis van de individuele klant teneinde een relatie op te bouwen voor een langdurige samenwerking. Er zijn 3 kern begrippen te onderscheiden bij Customer intimacy: Zeer intensieve relatie (tot diep in de organisatie); Flexibiliteit; Snelle en betrouwbare levering Operationele excellence: zo efficiënt mogelijk produceren tegen de laagste productie kosten. 14

15 - Er zijn 3 kern begrippen te onderscheiden bij operational excellence - Lage prijs; - Snelle en betrouwbare levering; - Goede kwaliteit 1.8 Potentiele klanten van CRH Het is altijd goedkoper om een klant te behouden dan een nieuwe klant te werven. Maar toch is het voor een bedrijf als CRH op termijn essentieel om nieuwe klanten aan te trekken om zo toch nog meer winst te genereren op lange termijn. CRH zou kunnen proberen om in een geheel nieuw segment klanten binnen te trekken, maar dit zou niet efficiënt genoeg zijn omdat CRH in de nodige markten opereert die het meest winstgevend zijn. Het zou beter uitpakken voor CRH om in de bestaande segmenten nieuwe en grotere klanten te trekken. En de huidige klanten meer vast te binden binnen CRH. Om dit waar te kunnen maken kunnen zij er voorzorgen dat hun buiten dienst medewerkers en binnen dienst medewerkers zich meer richten op klant tevredenheid, dit kan doormiddel van benadering van klanten, het bijhouden van bestanden en het minimaliseren van klachten. Over dit onderwerp zal dieper worden ingegaan in het key-account plan. 15

16 1.9 Verkoopdoelstellingen over 2009 In omzet (percentage) horen deze drie tot de belangrijkste productgroepen: Kalkzandsteen Isolatie Gevelstenen 2007 markeerde de top in de huidige bouwconjunctuur. De totale bouwproductie nam met 6% toe. In 2008 zal de bouwproductie wat afzwakken in navolging van de algehele conjunctuur. Desondanks zal de productiegroei in volumetermen in 2008 nog altijd een niveau hebben van circa 3% (bron: EIB). Veel grondstof- en materiaalprijzen zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Naar verwachting zijn de prijzen ook de komende periode relatief hoog. Wanneer deze hoge inkoopprijzen niet (of slechts gedeeltelijk) aan afnemers kunnen worden doorberekend gaat dit onvermijdelijk ten koste van de brutowinstmarge. Terwijl de totale bouwmarkt wat gedaalt is heeft CRH zichzelf in een sterke positie weten te plaatsen. CRH is afgelopen jaar gewoon doorgegroeid en dit word ook aankomend jaar voorzien. CRH heeft wat betreft gevelstenen de meest exclusieve positie in de markt te verkrijgen. Ze bieden de meeste soorten gevelstenen aan en hebben hiermee een vooropstaande en blijvend groeiende positie. Isolatie is een product dat op de markt blijft groeien, isolatie word gezien als een investering in de bouwmarkt. De huizen worden geisoleerd en zullen op de lange termijn door isolatie winst opleveren. Er word bij de huizenbouw steeds meer gebruik gemaakt van isolatie, de stijging bij isolatie is erg hoog. Kalkzandsteen is ook een steeds vaker gebruikt product bij het bouwen van huizen. Het aantal nieuwbouwhuizen stijgt dit betekend stijging in het verkoop van kalkzandsteen. De markt is dus dalend aan het toenemen voor CRH. We verwachten een groei in materiaalverkoop van kalkzandsteen en gevelstenen van ongeveer 8%. Door de toename van milieuvriendelijk te werk gaan zal het gebruik van isolatiemateriaal wat meer stijgen. Het is dan ook de bedoeling dat de verkoop van isolatie in de aankomende twee jaar stijgt met 12%. * BRON: 16

17 1.10 Sales pitch Huidig Zoals al eerder is aangegeven worden er door CRH meerdere activiteiten aangeboden om de kennis van hun medewerkers op peil te houden. In een middag of avond, die ook wel productavond en -middag genoemd worden krijgen zij informatie over nieuwe producten. Vaak wordt deze informatie door de leverancier aan hun gegeven. Zo wordt het gehele product toegelicht met al zijn aspecten, zoals technische aspecten. Ook wordt er informatie gegeven over de verkoop ervan. De cursussen worden vaak door het bedrijf zelf georganiseerd, maar het komt ook voor dat ze de organisatie uitbesteden aan het bedrijf Hibin. Nieuwe medewerkers krijgen zoveel mogelijk tijdens hun werk informatie over de verschillende producten, maar vaak neemt hij een productmap mee met daarin alle informatie over de producten. Zo kan de medewerker het thuis even rustig doornemen. Nieuw Het belangrijkste wat moet gebeuren bij het opstellen van een training is het doel vaststellen. Om de sales medewerkers te verbeteren zullen zij meerdere trainingen en/of cursussen gaan volgen. De doelen van deze trainingen zullen zijn: 1. Hun productkennis vergroten en up to date maken 2. Kijken naar hun competenties en dan kijken wat er nog aan verbeterd kan worden 3. Leren hoe met de klant moet worden om gegaan Training 1: Het bijhouden van de kennis van de medewerkers over de producten die zij moeten verkopen is vrijwel het belangrijkste. Zij moeten de klant kunnen informeren over alles wat met het product te maken heeft. In deze training leert de medewerker alle aspecten over nieuwe en of oude producten. Deze training zal worden gegeven door leveranciers waar de producten van zijn. Ook zullen de medewerkers elkaar gaan helpen, zo zullen zij met elkaar gaan mee lopen om elkaar informatie te geven over hun producten. Zo helpen zij elkaar om hun kennis te verbreden. Training 2: De sales medewerkers hebben meerdere competenties nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren. Zo moeten zij vakkundig zijn, goed kunnen communiceren, ontwikkelingsgericht vermogen hebben etc. Zij zullen tijdens deze trainingen leren een goede verkoper te worden, door middel van kleine oefeningen zullen zij erachter komen aan welke competentie zij nog moeten werken. Training 3: Iedere klant is anders en heeft dus zijn eigen identiteit en wensen. Dit geeft aan dat een verkoper met elke klant anders om moet gaan. Zo kan het zijn dat de verkoper te maken krijgt met een internationale klant, elk land heeft zijn eigen gewoonte dus hier moet de verkoper wel op kunnen inspelen. Ook moet de verkoper goed naar de wensen van de klant luisteren en deze wensen vervullen, waardoor de potentiële klant een klant wordt en een klant blijft. Dit zal in de training allemaal aan bod komen, hoe moet de verkoper met internationale klanten omgaan, hoe het contact na de verkoop moet verlopen en hoe de verkoper op de wensen kan inspelen. Dit is volgens ons de beste manier om de verkopers te helpen met het vergroten van hun kennis en verbeteren van hun verkooptechnieken. Bronnen: 17

18 Key-accountplan 18

19 1 De noodzaak van Key-account management In organisaties ontstaat er steeds meer het besef dat het van belang is te investeren in bestaande. Effectief relatiebeheer en key-account management krijgen meer aandacht. Denk aan de Pareto-regel: een klein aandeel van de klanten (±20%) is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet (±80%) Verder blijkt dat grote en middelgrote klanten verantwoordelijk zijn voor het belangrijkste deel van de winstbijdrage. Er is veel geld en inspanning vereist om het verlies van een topklant te compenseren door middel van de acquisitie van nieuwe klanten. De kosten van het verwerven van een nieuwe klant liggen gemiddeld 5 keer zo hoog als de benodigde kosten om een bestaande klant tevreden te houden. Key-account management is een proces dat bestaat uit het bewust opbouwen, ontwikkelen en actief beheren van langetermijn relaties met klanten die van strategisch belang zijn voor de organisatie. Het doel is het ontwikkelen en vergroten van klanttevredenheid en loyaliteit en het verbeteren van het rendement binnen de onderneming. Door aan key-account management te doen is er onder ander de mogelijkheid om strategische allianties te vormen. Het uitgangspunt is een win-winrelatie tussen CRH en de klant. Door aan strategische allianties te doen kan CRH in het allervroegste stadium op de hoogte worden gesteld van veranderingen. Er kunnen nieuwe technologieën ontwikkeld worden, nieuwe markten kunnen worden doorboord en de concurrentiepositie kan worden verbeterd. Een andere reden voor key-account management bekeken vanuit het perspectief van de klant is de professionalisering van de inkoop en de toenemende bying power van de klant. De eisen aan de leverancier gaan steeds verder. er wordt gekeken naar Total cost of ownership van producten en diensten. Het draait niet alleen meer om de kostprijs, maar ook naar de voorraadkosten, de reparatiekosten, de onderhoudskosten, etc. Meer wensen van de klanten die verwerkt moeten worden in het huis en infrastructuur. Men is nog steeds zeer kost bewust en niet snel bereid extra te betalen. Hogere bouwkosten door stijging loonkosten en materiaalkosten. Voornamelijk het grootbedrijf breidt haar dienstenpakket uit met gerelateerde activiteiten zoals beheer (facility management), meerder jarige onderhoudscontracten en exploitatie. 19

20 2. Selectie i Wie zijn de key-accounts? Key-account management begint met de keuze van de key-accounts. Geen enkele keyaccount heeft dezelfde criteria. Er dient uitgegaan te worden van de kracht van CRH gekoppeld aan de waarden die de key-accunt aan CRH overhoudt en andersom. Er moet een win-win situatie ontstaan waarbij beide partijen profijt hebben. De keuze van voor selectiecriteria wordt onder meer beïnvloed door marktomstandigheden, successen in het verleden en de doelen die de organisatie voor ogen heeft met key-account management (meer winst, minder kosten, betere reputatie en hogere verkoopproductiviteit. Hier volgt de selectie voor de Key-account van CRH. Sector: Bouw en bouwmaterialen Branche: Bouwnijverheid Bedrijf: BAM Motivatie van de keuze Als eerste zijn wij onderzoek gaan doen in de bouwsector, hierbij keken wij naar wie de grote namen zijn in de sector en naar hun financiële positie. Hieruit hebben wij vervolgens een longlist opgesteld. Uit deze longlist hebben wij met behulp van onderstaande criteria drie bedrijven geselecteerd om de shortlist te vormen. Criteria: 1. Omzet 2. Winst 3. Groeipotentieel 4. Omzetbijdrage 5. Winstbijdrage Hieronder staat een overzicht van de bedrijven uit onze shortlist en de gegevens waarop wij onze keuze hebben gebaseerd. Dit zijn de 3 grootste ondernemingen in de sector. BAM VolkerWessels Heijmans Omzet 9 Miljard 3,9 Miljard 3,7 Miljard Winst 349 Miljoen 145 Miljoen 56 Miljoen Groei potentieel 254% 220% 126% winst Omzet Bijdrage Geen informatie Geen informatie Geen Informatie Winst Bijdrage Geen Informatie Geen Informatie Geen Informatie De keyaccount van CRH die wij behandelen is BAM, de nummer 1 uit de shortlist. Er zijn geen officiële cijfers bekend over wie de grootste klant is van het bedrijf. Deze informatie wordt namelijk niet naar buiten gebracht, vanwege privacy van de klant. BAM komt op basis van alle onderzochte criteria ver boven de andere twee bedrijven uit. Zij heeft in vergelijking met de andere meer dan twee keer zoveel omzet en winst, ook de groei potentie is het hoogst. CRH moet zich dus gaan richten op deze Key-account. 20

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

Samenwerken! Noodzaak of Kans?

Samenwerken! Noodzaak of Kans? Brug tussen onderwijs en ondernemer Visie op CRM voor onderwijsinstellingen Samenwerken! Noodzaak of Kans? 14 oktober 2011 Samenwerken! Kans of Noodzaak? Overheid HBO instelling WO instelling Netwerk van

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren

Project Realisatie Training 3.0. Ik, Wij, Het. Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Project Realisatie Training 3.0 Ik, Wij, Het Voor teams die vernieuwende projecten realiseren Management Teams, Project Teams, Sales Teams, ICT Implementatie, Afdelingen Uit studies blijkt dat slechts

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering.

Als de lonen dalen, dalen de loonkosten voor de producent. Hetgeen kan betekenen dat de producent niet overgaat tot mechanisatie/automatisering. Top 100 vragen. De antwoorden! 1 Als de lonen stijgen, stijgen de productiekosten. De producent rekent de hogere productiekosten door in de eindprijs. Daardoor daalt de vraag naar producten. De productie

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I

Eindexamen economie 1 vwo 2008-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 vergemakkelijken van het ontslaan

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp?

Tips voor verkoop in de bouw. Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Tips voor verkoop in de bouw Staat uw Acquisitie Realisatie Monitor op scherp? Hoe succesvol is uw verkoopbeleid? Welke belangrijke

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016

WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media. Sittard - 20 oktober 2016 WELKOM! Het vernieuwingsprogramma van MGL en AenC Media Sittard - 20 oktober 2016 Programma Why, how, what Zijn we sterk genoeg? Filosofie op commercie Filosofie op support De afdelingen 10 trends Machtige

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van

Een kijkje in de keuken van Amant. De eerste stappen op het gebied van Een kijkje in de keuken van Amant De eerste stappen op het gebied van CRM Strategische visie 2006-2009 Bewuste keuze voor klantpartnerschap (CI) Mensgericht en zelfbewust Anticiperen op groeimarkt en marktwerking

Nadere informatie

igg bouweconomie marktanalyse

igg bouweconomie marktanalyse igg bouweconomie marktanalyse indices en prognoses kwartaalbericht, - Het herstel van de bouwmarkt krijgt steeds duidelijker vormen. Na een periode van circa zeven jaar waarin de prijzen eigenlijk continu

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1

FINANCIEEL PLAN. M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 FINANCIEEL PLAN M1B Bram Niessink Yasemin Kleijne Charissa Schermer Sophie Vermeulen Bobby Vonk Romana Buitendijk 1 MANAGEMENT SUMMARY Moleskine heeft als voornaamste doel simpele maar moderne mannenmode

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen.

LARENSTEIN. Bilthovens Bouwbedrijf. Samen bouwen onder één dak. Verbouw. Onderhoud. Renovatie. Nieuwbouw. Badkamers. Keukens. Dakkapellen. Bilthovens Bouwbedrijf LARENSTEIN Verbouw Samen bouwen onder één dak Onderhoud Renovatie Nieuwbouw Badkamers Keukens Dakkapellen Dakramen www.bouwbedrijflarenstein.nl Over Bilthovens bouwbedrijf Larenstein

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Welkom! Fred Sieval. Workshop Ruimtelijke Ordening 21-11-2014 12:24. Informatie of wensen: willwestbroek@wsaudiovisueel.nl 1

Welkom! Fred Sieval. Workshop Ruimtelijke Ordening 21-11-2014 12:24. Informatie of wensen: willwestbroek@wsaudiovisueel.nl 1 Welkom! Workshop Ruimtelijke Ordening - Ouderenhuisvesting in Westland Fred Sieval Coördinator onderzoek en statistiek van de gemeente Westland Facts and Figures Problemen rond de zorg Westland in verandering

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten 18 en 19 maart 2013 Met MATCH? Invulling strategie beide GGZ organisaties Betere kwaliteit van dienstverlening Meer continuïteit en flexibiliteit

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive

Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer. Business Management Consultant Automotive Waar liggen de ijsbergen? U vaart er al tussen... Geurt Brouwer Business Management Consultant Automotive 29/06/2017 Automotive van NU naar LATER Trends (niet meer geloofwaardig) Ontwikkelingen (Duidelijk

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata!

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! HelloData een service van MPARE MPARE faciliteert standaardisatie van energiedata. Maatschappelijk doel: versnellen energietransitie. HelloData: maatschappelijke

Nadere informatie