vóór accountants dóór accountants Online klantenportals zijn hot. Maar wat doe je als je als accountantskantoor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vóór accountants dóór accountants Online klantenportals zijn hot. Maar wat doe je als je als accountantskantoor"

Transcriptie

1 C ASEWAREN IEUWS CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland bv Jaarrekening nog van deze tijd? Zijn jaarrekeningen nog van deze tijd, of hebben belanghebbenden genoeg aan actuele of realtime informatie? Als dat laatste zo is, verdwijnt dan de jaarrekening, of blijft hij om andere redenen? Als straks de ondernemer voortdurend de informatiebehoefte van verschillende belanghebbende partijen bevredigt, hoe kan de externe accountant dan nog assurance geven? Over deze vraagstukken en vele andere discussieerden onlangs drie hoogleraren in het kantoor van CaseWare directeur Richard Schiphorst. Lees meer op pag 8 XBRL Vliegwiel moet snel draaien Enkele tienduizenden berichten worden er vandaag de dag verzonden via SBR, vooral aangiften omzetbelasting. Structureel veel te laag, stellen SBR rijksregisseur Rob Kuipers en XBRL Nederland voorzitter prof. dr. Hans Verkruijsse. Zij staan te trappelen om het XBRL-vliegwiel te laten draaien. Het zit er dik in dat dit gebeurt, nu de Belastingdienst bereid is om er een zwiep aan te geven door in 2013 voor de VpB en de IB het BAPI-kanaal uit te faseren en Digipoort als enige standaard voor system-to-system aanlevering te handhaven. Lees meer op pag 2 Een communicatieportal Rob Kuipers, SBR rijksregisseur vóór accountants dóór accountants In dit nummer, onder andere: VpB en IB snel over op SBR/XBRL Op tijd wisselen Zeven kantoren ontwikkelen portal vóór accountants dóór accountants Niet op de automatische piloot bij SRA Controle Manager 2010 Experts aan de Ronde Tafel Grote stappen, snel thuis CaseWare staat nooit stil CaseWare Financials Tussentijds Verslag Thijs Lenssen, bestuursvoorzitter Innovista Online klantenportals zijn hot. Maar wat doe je als je als accountantskantoor niet tevreden bent over het bestaande aanbod? Dan bouw je er gewoon zelf één. Twee jaar geleden vonden zeven middelgrote kantoren en Full Finance elkaar in een voor de sector uniek initiatief. Het resultaat, MijnAccountantsPortal, staat inmiddels in de startblokken. Thijs Lenssen en Henk Overbosch, beiden nauw betrokken bij het project, geven alvast een digitale rondleiding. Lees meer op pag 4 SmartSync: altijd overal real-time documenten Kennis verdiepen en uitbreiden in vernieuwd CaseWare Learning Center CASEWARE NIEUWS - MEI

2 Branchenieuws 'Neem die stap en doe het snel' VpB en IB snel over op SBR/XBRL SBR/XBRL staat aan de vooravond van een letterlijke stroomversnelling. 'Het vliegwiel moet snel gaan draaien,' vindt zowel rijksregisseur Standard Business Reporting Rob Kuipers als prof. dr. Hans Verkruijsse, voorzitter van XBRL Nederland. De stand van zaken. Enkele tienduizenden berichten worden er vandaag de dag per kwartaal verzonden via SBR/XBRL, vooral aangiften omzetbelasting. 'Een mooi aantal, maar structureel nog veel te laag,' stelt rijksregisseur Rob Kuipers. De invoering van SBR/XBRL verloopt nog niet in het tempo dat we willen. Mogelijk omdat overheid en marktpartijen bij het uitdragen van de boodschap tot nu teveel de nadruk legden op vermindering van de administratieve lastendruk. Maar kostenreductie en de mogelijkheden tot proces- en productinnovatie wegen minstens zo zwaar, benadrukt Kuipers. Niet alleen de overheid, maar vooral het bedrijfsleven zelf zal de vruchten plukken van SBR/XBRL, is zijn overtuiging: 'Het gaat erom de transactiekosten in Nederland te verlagen en de kwaliteit van het gebruik van mogelijk beschikbare gegevens significant te verhogen. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen kortom.' Nut ingezien Het bedrijfsleven erkent inmiddels het nut van de overstap op SBR, beweert Kuipers. 'VNO/NCW en MKB Nederland bijvoorbeeld zien SBR als een principieel goede beweging, maar wilden toch een paar weken respijt om met de achterban te overleggen over ons voorstel om het SBR-kanaal als exclusief kanaal aan te wijzen voor systemto-system aanlevering. Dat kan ik goed XBRL Nederland-voorzitter Verkruijsse: snappen. We introduceren iets nieuws dat Voor accountants en haar cliënten zal SBR toch geassocieerd wordt met een verplichting, en over verplichtingen zijn onderne- leiden tot nieuwe managementconcepten mers meestal niet enthousiast. De stelling onder ondernemers is: we willen er beter van worden op de lange termijn en niet slechter op de korte termijn. Dus zei VNO/NCW: help ons de achterban te overtuigen dat SBR zelfs op kórte termijn geen extra kostenfactor betekent. Dat lijkt te lukken. In mei hopen we op een positief advies vanuit het SBR-Beraad en daarna kunnen de directeur-generaal van de Belastingdienst en de Staatssecretaris de knoop doorhakken.' Hans Verkruijsse, vz XBRL Nederland Verbreding SBR/XBRL is op termijn breder toepasbaar dan voor financieeladministratieve doeleinden, benadrukt Kuipers. 'Hoe breder SBR wordt toegepast, hoe groter het voordeel voor alle betrokkenen.' Analisten, beleggers en toezichthouders kunnen sneller over informatie beschikken. Het internationale handelsverkeer zal baat hebben bij toegankelijkheid en uitwisselbaarheid van informatie. In de boardrooms van grote ondernemingen zullen bestuurders sneller inspelen op markt- of interne ontwikkelingen. Toch zal op die gegevensstromen en omgevingen aanvankelijk niet het accent liggen, zegt Kuipers; primair speerpunt zijn financiële administraties. 'Zo hebben we het binnen het SBR-beraad bepaald: éérst het verkeer binnen bedrijven en van bedrijven naar Belastingdienst, Kamers van Koophandel, banken, CBS. En binnen afzienbare tijd ook naar pensioenfondsen, verzekeraars, arbodiensten, in relatie tot de loongerelateerde gegevens. Want ook laatstgenoemde partijen hebben gegevens nodig die voortkomen Rob Kuipers, SBR rijksregisseur uit financiële administraties. De opdracht is: laat eerst dit slagen, dan krijgen we die verbreding vanzelf.' Rijksregisseur Kuipers: Het is niet Overlegmodel verstandig de zaak De overheid wil het bedrijfsleven niet onder druk zetten en heeft onnodig te forceren. We streven daarom, naar goed Nederlands gebruik, gekozen voor een model van polderen en overleggen. Er is gesproken met de koepel- en beroepsorganisaties, onder meer binnen de accountancy, de banken, geen big bang na. met de softwarebranche en werkgeversorganisaties. Kuipers: 'Het is niet verstandig de zaak onnodig te forceren. We streven ook geen big bang na. Liever dat het iets langer duurt, maar breed gedragen wordt in de markt. Niettemin is het in zijn ogen de hoogste tijd een nieuwe stap te zetten: 'Als je nu niet van de ideeën- naar de implementatiefase gaat, dan valt de geloofwaardigheid van onze aanpak weg en zegt iedereen: het is een mooi theoretisch concept, maar wat moeten we er mee? Overigens is het een internationaal geaccepteerde standaard, dus niemand kan stellen Wat hebben jullie nou bedacht? De overheid en de banken zijn klaar om in grote mate te ontvangen. Inmiddels zitten we op enkele tienduizenden berichten per kwartaal via de Digipoort. Met name bij de Belastingdienst, vooral Omzetbelasting. Maar er komen ook al VpB en IB-aangiften, evenals jaarverslagen. Het viel de banken tegen om op eigen kracht het volume omhoog te krijgen, maar toch zien ook zij inmiddels kredietrapportages in SBR/XBRL komen. Het werkt dus, zij het op een schaal waarvan je kunt zeggen: redelijke aantallen, maar lang niet wat we willen hebben. Daarom moeten we vlot naar SBR als enig system-to-system kanaal. Pas dan realiseren we tientallen miljoenen berichten en niet tientallen duizenden.' Uitfaseren BAPI Intussen heeft de directeur-generaal van de Belastingdienst toe- 2 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

3 gezegd, dat hij voornemens is het vliegwiel op gang te brengen, meldt Kuipers: 'De Belastingdienst wil in 2013 voor de VpB en de IB het BAPI-kanaal uitfaseren en Digipoort als enige standaard voor system-to-system aanlevering handhaven.' Als rijksregisseur is Kuipers daar verguld over: 'Internationaal is gebleken dat áls er volumes op gang komen, die altijd getrokken worden door de Belastingdienst van betreffende landen. Een monopolist met veel macht en volume, die in staat is de kar te trekken.' Waarom de VpB en de IB, en niet de OB, die op dit moment het meeste SBR-verkeer oplevert? Kuipers: 'Met de OB draait het vliegwiel ook, maar minder hard. De OB heeft veel minder verbanden met andere gegevensstromen dan de IB en VpB.' Als alles volgens plan verloopt, is de overheid er volgens Kuipers per 1 januari 2012 klaar voor. 'Dan hebben we een jaar om proef te draaien en moet het wel gek gaan als het daarna niet enorm snel gaat.' De invoering als exclusief kanaal volgt dan een jaar later. Hoge vlucht Hans Verkruijsse, tot voor kort partner bij Ernst & Young en hoogleraar accounting informations systems aan de Universiteit van Tilburg, rekent erop dat SBR/XBRL tussen nu en een jaar een hoge vlucht neemt. 'Vergelijk het met de elektronische belastingaangifte door burgers. Daar had men het eerste jaar op niet meer gerekend dan enkele tienduizenden digitale aangiften. Maar het waren er misschien wel vijfhonderdduizend. Zo snel kan het gaan.' Het snel compleet dichtgooien van de BAPI-poort is volgens Kuipers en Verkruijsse de beste oplossing. Dat zal naar verwachting per 1 januari 2013 gebeuren. Kuipers: 'Iedereen heeft er last van als we langdurig met twee kanalen, dus Digipoort én BAPI, werken. Zowel softwarehuizen als intermediairs als ondernemers als de overheid zelf moeten dan rekening houden met de oude en de nieuwe systematiek. Dat is voor niemand aantrekkelijk, zeker niet in het besef dat het lange termijn perspectief met SBR/XBRL béter is en de mogelijkheden eindeloos veel groter. Dan zeg ik: neem die stap en doe het snel.' Verdienmodellen Aan Hans Verkruijsse de taak om als voorzitter van XBRL Nederland ook zijn eigen beroepsgroep, de accountancy, te overtuigen van het nut van een snelle omschakeling. De huiver die er nu nog is, ligt veelal in het feit dat met name de MKB-praktijk nog geen helder beeld heeft van de verdienmodellen die met SBR/XBRL te realiseren zijn. Verkruijsse: 'Maar ik heb nimmer een business case gezien toen men overging van de postduif naar de brief, en evenmin toen men overstapte van de brief op de . Accountants en hun cliënten moeten beseffen dat SBR zal leiden tot nieuwe managementconcepten, met continuous monitoring en continuous auditing en uiteindelijk just-in-time assurance. Over XBRL moeten we niet zo moeilijk doen. Het is in feite niet meer dan een techniekje, een icttaal. Maar wel één die zal zorgen voor een majeure verandering. In het bedrijfsleven zal het een grotere impact hebben dan het internet op ons privéleven. Het tij is niet te keren. Daarom zeg ik: niet lang talmen. Anders zal Nederland internationaal achterop raken.' Op tijd wisselen De accountancybranche staat aan de vooravond van toch wel een aantal wezenlijke veranderingen. Het ziet ernaar uit dat SBR/XBRL nu daadwerkelijk zijn intrede gaat doen. Het gebruik van moderne communicatiemiddelen in de samenwerking met uw klant lijkt onafwendbaar te zijn. En de breed gedragen verwachting is dat de positie van de accountant, als alleen samensteller van rapporten, steeds meer onder druk komt te staan. Als praatstuk voor de ontwikkelingen die te verwachten zijn en de rol die CaseWare hierin wil spelen, maar ook als meetlat voor toekomstige productontwikkeling, heeft CaseWare in de zomer van 2010 een conceptuele roadmap opgesteld. Deze conceptuele roadmap probeert het antwoord te geven op een aantal toch wel wezenlijke vragen. Wat is de rol van de jaarverslaggeving? In welke vorm verstrekt u verantwoordingsinformatie? Op welke wijze moet dan auditing en monitoring plaatsvinden? En hoe organiseert u de samenwerking met uw klant? Deze vragen hebben er voor gezorgd dat in deze CaseWare Nieuws niet alleen artikelen zijn opgenomen over de producten en oplossingen van CaseWare Nederland, maar wij leggen de horizon ook nadrukkelijk wat verder weg. Dit is met name tot uiting gekomen in het artikel met het verslag van het rondetafelgesprek dat onlangs heeft plaatsgevonden. En zeker met alle huidige ontwikkelingen rondom de mogelijke doorvoer vanaf 1 januari 2013 van het SBR kanaal als exclusief kanaal voor systemto-system aanlevering, mag een update rondom de status hiervan niet ontbreken. Tijdens de CaseWare Open op 8 juni aanstaande staan we ook stil bij deze vragen en krijgt u onze antwoorden. De CaseWare Open vindt plaats in het Spoorwegmuseum te Utrecht en heeft het bijpassende thema op tijd wisselen. Wij informeren u uitgebreid, zodat u zelf de afweging kunt maken of, wanneer en hoe u met uw kantoor gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheden. Ik ben daarom blij dat wij een aantal toonaangevende sprekers bereid hebben gevonden om hun kennis en visie met u te delen. En bovenal krijgt u de gelegenheid om persoonlijk met de sprekers van gedachten te wisselen tijdens een tweetal rondetafelgesprekken. Ik hoop u te mogen ontmoeten op onze CaseWare Open. Het belooft weer een inspirerende bijeenkomst te worden. Met vriendelijke groet, Richard H.J. Schiphorst Algemeen directeur CASEWARE NIEUWS - MEI

4 Partner aan het woord Online communicatie is al lang geen nieuwigheid meer in de zakelijke dienstverlening. Zelfs de meer traditionele ondernemers beschouwen het internet tegenwoordig als een interessant afzetgebied en twitteren of hyven er lustig op los. Het mag dus geen verrassing heten dat er ook in het accountantsveld naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om online te communiceren met klantrelaties en om data of zelfs hele dossiers uit te wisselen. 'Dit is veel meer dan alleen Zeven kantoren ontwikkelen portal vóór accountants dóór accountants Haken en ogen Wie op zoek gaat naar online communicatieplatforms komt al snel uit bij de portaloplossingen. Daarvan zijn er inmiddels heel wat. Toch zitten er nogal wat haken en ogen aan de bestaande portals. Tenminste, dat vinden zeven middelgrote accountantskantoren die elkaar hebben gevonden in een voor de sector uniek initiatief. In hun afzonderlijke zoektochten naar geschikte klantenportals kwamen ze tot de conclusie dat er niet één voldeed aan hun eisen. Óf de beveiliging was niet in orde, óf ze hadden te weinig mogelijkheden, óf er was geen keuzevrijheid voor wat betreft de gebruikte software. Met hulp van Full Finance sloegen de kantoren twee jaar geleden de handen ineen. Ze gingen gewoon zelf aan de slag en bouwden een heel nieuwe portal: vóór accountants dóór accountants. Het resulteerde in een oplossing waarbij een kantoor gewoon de eigen softwarepakketten kan blijven gebruiken en waarbij de klant zeker weet dat hij altijd de meest actuele data te zien krijgt. Het kersverse platform, dat de naam MijnAccountantsPortal draagt, is inmiddels klaar om uitgerold te worden. Volgens projecttrekker Thijs Lenssen, bestuursvoorzitter van het deelnemende kantoor Innovista uit Horst, zijn de zeven initiatiefnemers er enthousiast over. Het idee leeft zelfs dat MijnAccountants- Portal een veel grotere groep kantoren kan bedienen. Samen met Henk Overbosch, hoofd Interne Organisatie van het kantoor Van Huffelen & Meenink in Epe, legt Lenssen uit wat de nieuwe portal kan betekenen voor de accountantspraktijk. Dun Thijs Lenssen: 'We hebben bewust gekozen voor de ontwikkeling van een zogenaamde dunne portal.' Het houdt in dat op de portal zelf geen gegevens worden opgeslagen. Slimme koppelingen zorgen ervoor dat de gebruikers rechtstreeks toegang krijgen tot de informatie die beheerd wordt op de kantoren, ongeacht welke softwarepakketten hiervoor worden gebruikt. De klant weet dus zeker dat hij de meest actuele informatie voor zich heeft. Om deze werkwijze mogelijk te maken, moet de gebruikte soft- Henk Overbosch, hoofd Interne Organisatie Van Huffelen & Meenink ware op de kantoren een open structuur hebben. Inmiddels zijn er koppelingen gelegd met alle gangbare pakketten voor o.a. CRM, dossiervorming en digitale aangifte. Volgens Lenssen hebben de kantoren veel medewerking gekregen van hun leveranciers. Enkele hebben zelfs, met het oog op toekomstige ontwikkelingen, meegeïnvesteerd in de portal. Functies De portal kent een grote mate van flexibiliteit. Kantoren kunnen voor een groot deel zelf de inrichting van de verschillende menu s bepalen. Per gebruiker/klant kunnen ze vastleggen welke onderdelen vanuit het klantdossier via de portal opvraagbaar zijn. Naast pagina s met CRM-informatie, contactgegevens en financiële informatie kent de portal de functies Dossier, Dossiermanagement, Dashboard en Aangifte. Onder het tabblad Aangifte zijn alle SBR- en XBRL-functies te vinden. Hier kan de accountant zowel de (niet leesbare) XBRLdocumenten als de (leesbare) presentatiedocumenten klaar zetten. De klant hoeft slechts digitaal akkoord te geven waarna 4 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

5 Thijs Lenssen, bestuursvoorzitter Innovista reren van benchmarkgegevens, liquiditeits- en investeringsprognoses. Of de mogelijkheid voor een klant om rechtstreeks met zijn accountant te chatten via de portal. Lenssen: 'De meeste accountants moeten nog erg wennen aan dat idee. Maar online communicatie wordt steeds gewoner. Niet alleen voor het jonge ICT-bedrijf maar ook voor de ambachtelijke slager op de hoek. En bij dit soort ontwikkelingen geldt: hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om nog aansluiting te vinden.' een goede SBR-oplossing' ze vanuit de portal direct naar de ontvangende instantie, zoals Kamer van Koophandel en Belastingdienst, worden verzonden. Een handig tabblad is het Dashboard. Dit bevat een groot aantal overzichten en grafieken met bedrijfscijfers en -resultaten. De gegevens worden rechtstreeks ingelezen en vertaald vanuit de financiële administratie. Stormloop Lenssen en Overbosch verwachten niet onmiddellijk een stormloop op de portal. Maar ze zijn ervan overtuigd dat het voor veel kantoren een effectief instrument is om de digitale communicatie en gegevensuitwisseling met klanten op gang te brengen. Thijs Lenssen: 'Het succes zal mede afhangen van hoe SBR en XBRL worden ontvangen door de markt. Maar zelfs zonder rekening te houden met de SBR-functie is deze portal al heel vernieuwend. Gewoon, omdat alle relevante documenten voor de klant bijeen zijn gebracht op één online plek. SBR mag dan de aanjager zijn, uiteindelijk is de toegevoegde waarde van deze portal veel meer dan alleen een goede SBR-oplossing.' Henk Overbosch: 'Het is wel bijzonder om te zien dat er misschien een markt is voor onze oplossing. Dat was namelijk helemaal niet onze insteek. Wij wilden als kantoren gewoon kunnen beschikken over een voor ons op maat gesneden tool.' Ontsluiting CaseWare-software CaseWare-klanten die gebruik willen maken van MijnAccountantsPortal kunnen rekenen op een geruisloze aansluiting van hun applicaties. De belangrijke drie functies wat betreft de CaseWare-applicaties zijn de XBRL Aangifte, het Dashboard (tussentijdse rapportage) en Dossiermanagement. CaseWare-klanten die op MijnAccountantsPortal inloggen, krijgen deze tabbladen te zien, naast uiteraard de tabbladen die door andere leveranciers worden gevoed. Wie zitten er achter MijnAccountantsPortal? MijnAccountantsPortal is een initiatief van zeven middelgrote accountantskantoren: Bent Accountants en Adviseurs InnoVista Accountants en Adviespartners Bilanx Accountantskantoor BV Westerveld en Vossers Van Huffelen & Meenink Accountants en Belastingadviseurs Bloemendaal-Ruigrok Accountants en Adviseurs Stolwijk Kelderman Accountants en Fiscalisten Kantoren die gebruik willen maken van de portal, betalen een fixed fee en daarnaast een licentiebedrag van 2 95,- per jaar per gebruiker. Er zijn kantoren die de portalfaciliteit kosteloos aanbieden aan hun klanten als extra dienstverlening. Henk Overbosch rekent uit dat het bedrag van 2 95,- per jaar snel is terugverdiend. 'Voor zo n acht euro per maand kunnen kantoren via de portal de meeste communicatie met hun klant digitaal afhandelen. Ze besparen daarmee op de handling- en printkosten, postverzendingen en andere administratieve zaken. Zo beschouwd heb je de kosten er snel uit.' Het initatief is ondersteund en begeleid door advies- en implementatiepartner Full Finance. Meerdere softwarebedrijven zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de portal. CaseWare Nederland heeft o.a. een bijdrage geleverd aan het Dashboard en Dossiermanagement waar eenvoudig overzichten en grafieken kunnen worden gegenereerd aan de hand van de meest actuele bedrijfscijfers. Meer informatie over MijnAccountantsPortal is te vinden op Chatten De initiatiefnemers brainstormen alweer over nieuwe faciliteiten. Zoals het gene- CASEWARE NIEUWS - MEI

6 Voor iedere nieuwe versie van de SRA CaseWare Controle Manager geldt: uit de praktijk én vóór de praktijk. Kantoorprofessionals die met de voeten in het bluswater staan leveren input. Vaktechnici van SRA beoordelen of de software de wet- en regelgeving volgt. CaseWare vertaalt eisen en wensen in werkbare programma s. De SRA CaseWare Controle Manager komt inhoudelijk tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen vaktechnische experts van SRA, de accountantspraktijk en de specialisten van CaseWare Nederland. Dat gebeurt op twee niveaus. Er is een stuurgroep, die deel uitmaakt van de Commissie Vaktechniek van SRA en die zich vooral bezig houdt met strategische zaken. Daarnaast is er een werkgroep, die zich buigt over meer gedetailleerde aanpassingen in nieuwe versies van het pakket. René Rademakers RA is lid van de stuurgroep en voorzitter van de werkgroep. In de dagelijkse praktijk is hij directielid van Van Oers Audit en één dag per week werkzaam voor de Commissie Vaktechniek van SRA. om die filosofie te vertalen in de Controle Manager, om te zorgen dat het theoretisch kader in orde is.' De kritiek van sommige kantoren, vooral het management, is dat pakketten als de SRA CaseWare Controle Manager de assistent-accountant aanzetten tot teveel handelingen. 'Wij pikken die signalen bij het bureau vaktechniek ook op: kan het niet een pondje minder in plaats van een onsje meer? Ik snap dat, maar gebruikers moeten zich realiseren dat je bij het controleren in een sterk gereguleerde omgeving zit. Dat zal niet veranderen.' Sturing geven aan het denkproces aan de voorkant Controleren blijft hersenwerk Niet op de automatische piloot Aanpassingen Doel van de gremia die hij voorzit: de inhoud van de SRA Controle Manager actualiseren en op een hoger plan tillen. Rademakers ziet zichzelf als de 'linking pin' tussen de werkgroep en de stuurgroep. 'De werkgroep gaat echt diep het pakket in', aldus Rademakers. De wensen van kantoren ten aanzien van de inrichting van de SRA Controle Manager worden doorgesproken en waar mogelijk gehonoreerd; een aanpak waar alle betrokkenen beter van worden. Kruisbestuiving Uit de kruisbestuiving rolde volgens Rademakers een pakket, dat voldoet aan de eisen en wensen van een grote groep gebruikers. 'SRA levert mensen De praktijk heeft inspraak in de inrichting die in het algemeen van het dagelijkse gereedschap wat meer technisch onderlegd zijn en vaktechniek ter beschikking stellen. Een aantal SRA kantoren, vaak de wat grotere, steekt belangeloos tijd en energie in een pakket dat per versie evolueert. Dat kan omdat zowel in de stuur- als werkgroep zeer professionele mensen zitten met een kritische maar positieve houding.' Controlefilosofie Het Handboek Controle van SRA draagt er volgens Rademakers in belangrijke mate aan bij, dat kantoren op de juiste wijze worden ontzorgd. 'Dit komt omdat de controlefilosofie op een juiste wijze wordt aangereikt. Het is aan ons als stuur- en werkgroep Verantwoordelijkheid Rademakers erkent het risico dat medewerkers op uitvoeringsniveau 'te veel doen', zoals hun bazen vrezen. 'Maar ik zeg altijd: an audit is a thinking audit. De SRA CaseWare Controle Manager is zo ingericht dat hij alle tools bevat om het controleproces efficiënt te maken en goed te documenteren. Natuurlijk willen we werkzaamheden op een dusdanig geautomatiseerde manier doen, dat we een stuk efficiëntie bereiken. Ik ben evenwel van mening, dat kantoren hier ook zelf een stuk verantwoordelijkheid dragen. Je kunt niet iedereen aan de hand nemen. Ze moeten er voor zorgen dat externe accountants over voldoende kennis beschikken en goed getraind zijn. Inderdaad bevat de SRA Case- Ware Controle Manager een flinke bak werkinstructies.' Voorzichtigheid 'De eerste versie was voor een deel geboren uit voorzichtigheid: álles in het dossier. Vier jaar later is de gereedschapskist nog steeds voldoende gevuld, maar het ziet er heel anders uit. En er zijn ook nog steeds assistenten die de werkprogramma s van A tot Z volgen. Maar er zijn zaken die je niet kunt afdwingen met een pakket. Die vloeien voort uit de professioneel kritische instelling van de externe accountant, de eindverantwoordelijke voor de opdracht. Die moet zijn mensen de goede dingen laten doen.' Sturing Rademakers en Bas Sperling, productmanager van de SRA CaseWare Controle Manager, benadrukken dat de stuur- en 6 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

7 werkgroep beslist niet doof zijn voor geluiden uit het veld. 'Waar we nu druk mee bezig zijn is de SRA Caseware Controle Manager dusdanig in te richten dat het pakket sturing geeft aan het denkproces aan de voorkant. Want als dat niet goed is, schiet je door in het klakkeloos afwerken van checklists. Dus het is van beide één.' Sperling heeft het pakket de afgelopen jaren een hele evolutie door zien maken. 'Bij de eerste versie was het doel dát zaken werden vastgelegd, bij de laatste versie is het streven dat heel duidelijk is waaróm het wordt vastgelegd. De medewerker denkt veel meer na over wat hij doet, met als resultante dát hij het doet.' Sorteren Volgens Sperling is de versie 2011 flexibeler dan de voorganger. 'Gebruikers konden al instructies toevoegen op werkprogrammaniveau. Nu kunnen ze ook sorteren en tegelijk instructies toevoegen. In de vorige versie werden de instructies altijd onderaan het werkprogramma bijgevoegd, terwijl die misschien wel het belangrijkste zijn. De nieuwe opzet betekent dat je effectiever invulling kunt geven aan je werkprogramma s en instructies bij elkaar kunt zetten die bij elkaar horen. Daarnaast is er de mogelijkheid om guidance toe te voegen. Vanuit het werkprogramma kan direct doorgelinkt worden naar het relevante deel van het kantoorhandboek voor een nadere uitleg van de instructies. Ten bij SRA Controle Manager 2011 Voortschrijdend inzicht Rademakers denkt dat het voortschrijdend inzicht nog wel even doorgaat, ook bij volgende versies. 'Ik weet zeker dat, als we slotte voegen we nog een nieuw document toe met betrekking tot de communicatie over controleaangelegenheden met organen belast met governance (COS 260).' straks een nieuwe versie hebben, we bij wijze van spreken de volgende dag weer tien dingen bedenken die beter zijn. Het is een proces dat niet stopt. De wereld verandert en je kijk op de wereld ook. Evenals de toezichthouder en de regelgeving. De SRA CaseWare Controle Manager 2015 zal er compleet anders uitzien dan de nieuwste versie van dit jaar, die in juli beschikbaar is.' Kwaliteitsverbetering Sperling is te spreken over de werkwijze in de werkgroep, waar hij zelf deel van uitmaakt. 'De sfeer is goed en we zijn er allemaal op uit een slag te maken. In de vier jaar dat de werkgroep bestaat, zitten nog steeds de mensen die er aan het begin ook al inzaten. Aangevuld met nieuwe deelnemers en extra expertise. De leden van de werkgroepen weten elkaar ook buiten de gezamenlijke sessies om te vinden. Dat leidt tot een extra stukje kwaliteitsverbetering en nieuwe inzichten. Zonder de werkgroep en de stuurgroep was de SRA CaseWare Controle Manager nooit zo n succes geworden.' Rademakers beaamt Gebruikers moeten zich realiseren dat. 'Ik denk dat iedereen zo positief is gereguleerde omgeving zit dat je bij het controleren in een sterk omdat voorstellen die gedaan worden door CaseWare in het algemeen binnen redelijke termijn worden opgepakt. Zodat de praktijk inspraak heeft in het gereedschap waar ze dagelijks mee werkt. Ondanks het feit dat het een standaardpakket is.' CASEWARE NIEUWS - MEI

8 CaseWare Nieuws is deze keer 'onder professoren'. Drie hoogleraren zaten aan de Ronde Tafel in de werkkamer van CaseWare directeur Richard Schiphorst, om van gedachten te wisselen over de kredietcrisis, XBRL/SBR, de zin en onzin van de jaarrekening en de toekomstige opleiding en rol van de accountant. Als de verslaggeving van Amerikaanse banken goed was geweest, was er dan geen banken- en later kredietcrisis gekomen? Hans Verkruijsse: 'Doordat we niet continue beschikten over informatie, zaten we achteraf pas te bekijken wat er fout ging. Hadden we de informatiestructuur op orde gehad, dan hadden we à tempo kunnen zien wat er fout ging. Als ik bij grote bedrijven en banken vraag naar de knowledgemanager of ik informeer Experts aan de Ronde naar de subject matter expert en de informatie die zij krijgen, dan blijken zij, áls die functies al bestaan in de desbetreffende organisaties, bepaalde informatie helemaal níet te hebben. In organisaties is men onvoldoende op de hoogte van wat er aan informatie voorhanden is. En vooral: wat de waarde van die informatie is.' Dirk Swagerman: 'De informatievoorziening naar de aandeelhouder en naar de maatschappij kan stukken beter. Neem de crisis bij Ajax als voorbeeld. Is de aandeelhouder van Ajax genoeg geïnformeerd over wat daar nu letterlijk en figuurlijk speelt? Ook in deze kwestie gaat het om het geven van disclosure, transparantie en informatievoorziening. Dat blijkt nog steeds een lastige zaak. En het wordt alleen lastiger, want technisch is de jaarrekening moeilijker te doorgronden dan ooit.' Jaap Koelewijn: 'Misschien waren de banken wel té goed in control. De kredietcrisis begon met subprime hypotheken. Daarvoor golden allerlei protocollen: er moet zoveel loan to value zijn, zoveel inkomen, er moet een taxatie liggen van de kwaliteit van de huizen. Je kunt een prachtig protocol executeren, maar als iemand ergens down under manipuleert met de wetenschap dat de loan to value van een bundel hypotheken 70 procent moet zijn als hij hem verhandelbaar wil maken denkt hij: ik kietel die taxateur en dan heb ik het voor elkaar. Of het loopt fout doordat er een kredietverleningsmodel ligt dat stelt: de huizenprijzen blijven doorstijgen, want dat hebben ze de afgelopen 20 jaar ook gedaan. Dan stop je in zo n protocol een moral hazard probleem.' Zal XBRL de kwaliteit van de aangeleverde informatie verbeteren? HV: 'Daar ben ik van overtuigd. Een middelgrote bank in Amerika gebruikt voor de verantwoordingen 6400 spreadsheets. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat 88 procent van die spreadsheets fouten bevat, variërend van 1 dollar tot een miljard. Dat v.l.n.r. Frans Heitling, Jaap Koelewijn, Dirk Swagerman, Hans Verkruijsse, Richard Schiphorst miljard komt er wel uit, maar die dollar? Die onnauwkeurigheid komt doordat iedereen telkens gegevens intikt in een celletje in zijn eigen spreadsheet. XBRL is niet meer dan een techniek, alles wat hetzelfde ís hetzelfde noemen, eenduidigheid. Dus een debiteur is een debiteur. Een debiteur binnenland is een debiteur binnenland en een debiteur buitenland een debiteur buitenland. SBR is een toepassing van die tool, op basis van afspraken tussen de overheid en bedrijfsleven. Die zeggen: we gaan dat voortaan standaardiseren, gebruikmakend van XBRL. Als computers gemakkelijker met elkaar praten, vermindert de foutenkans gigantisch.' JK: 'Ik denk dat technologie helpt, als je goede procedures hebt en toetst of mensen zich daar aan houden. En erop toeziet dat wat in een model wordt gestopt ook deugt. Binnen de banken hadden mensen met gezond verstand moeten zeggen: als je die stijgende grafieklijn ziet van die Amerikaanse huizenprijzen: hier gaat het iets té hard omhoog. Er gaat wat fout, want er wordt een bepaalde relatie tussen huizenprijzen en inkomen doorbroken.' Van het wereldtoneel naar ondernemers in Nederland die van de uitvragende partijen moeten werken met XBRL en naar de accountant die daar wel of niet het nut van inziet. Wat betekenen de XBRL ontwikkelingen op microniveau? JK: 'Voor mij eigenlijk niet meer dan wat vroeger op papier getypt moest worden, nu in een spreadsheetachtige omgeving gezet wordt. Maar uiteindelijk moet ik toch mijn debiteurenportefeuille invullen en waarderen. Daar helpt XBRL niet bij. Het enige wat ik kan zeggen is: door XBRL en andere faciliteiten 8 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

9 kan ik nu razendsnel mijn informatie actualiseren en op dagbasis registreren hoe mijn financiële positie is.' DS: 'Wat wel veranderd is de verlaging van de administratieve last. We praten over de eerste vastlegging, een begrip dat steeds belangrijker wordt. Die eenmalige vastlegging moet op orde zijn. Als dat het geval is dan kan de informatie ook tussen organisaties in netwerkverband goed worden gebruikt.' Loopt de aarzelende acceptatie van XBRL door accountants vast op de vrees onzichtbaar, grotendeels overbodig te worden? JK: 'Wat betreft het werk van de accountantskantoren: wat wegvalt is het bulkwerk van datakloppen. Dat doe je of zelf of je besteedt het uit aan een goedkoop kantoortje. Tafel Of je trekt het uit je bankafschriften.' DS: 'Als ik kijk naar de kleinere accountantskantoren, die niet te veel te maken hebben met problemen zoals die van IFRS, waarderingen en dergelijke, maar met de recht-toe-rechtaan samenstelpraktijk: die zie ik sterk teruglopen als zij niks doen, geen toegevoegde waarde creëren. Veel kleine ondernemers zullen zeggen: moet ik naar een accountant om mijn administratie te laten doen als het ook anders kan? Ik ga s avonds wel zitten en dan tik ik mijn gegevens in, want 2 70,- per maand met een pakketje is goedkoper dan een accountant, waarvoor ik misschien 2 300,- per maand betaal. Daar zie ik veel werk verdwijnen.' HV: 'Er komt iets voor in de plaats en dat is dat de accountant veel meer op basis van de analyse van de gegevens die hij in handen krijgt de mogelijkheid heeft om adviseur te zijn van die ondernemer. Ik kwam een tijd geleden bij een redelijk grote verzekeringstussenpersoon en keek naar zijn cijfers. Mijn indruk: er klopt iets niet. Ik wijs die man op het feit dat er in verzekeringsland een boekje verschijnt met alle statistische gegevens die hij naast zijn eigen gegevens kan leggen. Dan reageert die directeur, ze liggen daar in de kast. Nog keurig in het cellofaantje. Deze ondernemer kon de slag wat zijn dat voor cijfers en hoe verhouden die zich tot mijn eigen cijfers niet maken.' Frans Heitling Zal dankzij XBRL toetsing eerder in het proces kunnen plaatsvinden? HV: 'Ja natuurlijk, in XBRL Global Ledger hang je aan iedere transactie die binnenkomt gelijk een tag en intern controleer je hem meteen: continuous monitoring. Concreet: er komt een factuur binnen en die wordt meteen elektronisch nagerekend. Klopt-ie, dan kan je al een bepaalde level of assurance geven aan dat item. Het geven van continuous assurance is een totaal nieuwe functie voor de accountant, want hij moet dan gaan nadenken hoe hij zijn vertaalslag maakt: heeft die onderneming de interne beheersing op een goede manier geregeld?' DS: 'Dat pleit voor het opnemen van EDP auditing in de controllers- en accountancyopleiding. We spreken over werkzaamheden Wie is wie aan de CaseWare Ronde Tafel? Prof. dr. Dirk Swagerman, doceert aan de Executive Master of Finance & Control (EMFC) van de Rijksuniversiteit Groningen, een opleiding tot register-controller geliëerd aan de vakgroep Management Accounting. Tevens toezichthouder in volkshuisvesting en gezondsheidszorg en bestuurder bij een pensioenfonds. Prof. dr. Jaap Koelewijn, doceert aan de Business University Nyenrode, adviseert op het snijvlak van wet- en regelgeving en financiële en beleggingstechnische vraagstukken. Voorts doet hij kwalitatief onderzoek naar financiële markten en is hij specialist op het gebied van compliance en governance. Prof. dr. Hans Verkruijsse is accountant, hoogleraar Accounting Information Systems aan de Universiteit van Tilburg, EDP-auditor en voorzitter van XBRL Nederland, een platform dat bedrijfsleven, overheid, intermediairs en onderwijswereld adviseert en ondersteunt. Gespreksleider was Frans Heitling, hoofdredacteur van AccountancyNieuws. die voortvloeien uit de mogelijkheden van de technologie. De traditionele controller en accountant, maar ook de huidige, kan te weinig inzicht hebben in EDP en de IT-componenten van het bedrijfsleven.' HV: 'Bij continuous assurance speelt nog iets anders mee. De term suggereert dat je voortdurend assurance geeft. Dat is helemaal niet nodig. Je moet just-in-time assurance hebben! Op het moment dat iemand iets vraagt, moet die zekerheid erbij komen. Helemaal aan het eind van de rit zorg je dat aan ieder gegeven zichtbaar een hoeveelheid assurance zit. Daar zijn we nog lang niet, hoewel dergelijke zaken vaker dan eens bediscussieerd zijn. Sommige landen voelen daar wel wat voor, maar andere, zoals Amerika, absoluut niet. Daar zijn ze als de dood voor litigation! Het staat in het controleverslag en nou word ik er aan opgehangen...' Lees verder op pag 10 CASEWARE NIEUWS - MEI

10 Heeft de jaarrekening dan nog wel zin? HV: 'De jaarrekening is ontworpen in de eerste helft van de vorige eeuw en toen hadden we nog geen ipod of ipad. Zodra in Amerika nu een filing plaatsvindt met XBRL, kunnen wij dat op onze ipad hebben. Stel je voor dat je financieel analist bent en die gegevens lopen met XBRL gelijk je analysesoftware in!' JK: 'Door googelen en wat fussy logic krijg je ook veel boven water. Maar het is handig als informatie in een database zit, omdat je dan dingen kunt vergelijken. De financiële markt zoekt bij voortduring informatie. Die kan je overigens ook op het verkeerde been zetten. Het verbaast me hoe gemakkelijk de kapitaalmarkt zich laat bedotten. Enige weken geleden bijvoorbeeld maakte Philips bekend dat het slecht gaat met de televisies. Net op het moment dat Kleisterlee wegging. Dan denk ik: je wéét dat Kleisterlee bij zijn vertrek nog wat vuiltjes wegwerkt om zijn opvolger vrij baan te geven. Toch zie je de markt reageren.' HV: 'Ja, puur sentiment. Op een bijeenkomst van financieel analisten in Londen vroeg ik: aan wat voor soort informatie hebben jullie nou behoefte? Het antwoord: wij halen informatie voor 99 procent van internet en uit andere publieke bronnen. Wij hebben daarin 0.0 procent zekerheid. Lever ons 10 procent assurance bij deze informatie, dan zijn wij 10 procent beter af dan nu. Dat besef leidt er mede toe dat ik niet meer geloof in de jaarrekening. Al zul je mij nooit horen beweren dat er niet een verantwoordingsstuk moet komen.' JK: 'De jaarrekening zegt me als analist niets. Maar toch zal hij er moeten komen, met enige valorisatie. Een onderneming moet vier keer per jaar met de billen bloot. Het gaat erom dat er im grossen Ganzen klopt wat er op papier staat. Materialiteit dus. Ofwel dat de waardering van onroerend goed, debiteuren, voorzieningen, een redelijke getrouw beeld geeft. Er zal dus een verrijking op gezet moeten worden en een accountant zal dat moeten doen.' DS: 'Als de ontwikkeling met XBRL de komende jaren voortzet, gaan we naar fast close. Ik denk zelf dat in het snel afsluiten van de jaarrekeningen de grote ontwikkelingen zitten. De hele discussie over XBRL leeft in mijn ogen onvoldoende op boardroomniveau. Daar denkt men: die computermensen houden zich daar wel mee bezig. Maar de discussie over fast close leeft wél op boardroomniveau. Je rapporteert meteen, of tussentijds. Als je dat conceptueel goed beschouwt, dan zie je ook de traditionele gedachte van de jaarrekening veranderen. De jaarrekening blijft, want de fiscus wil altijd een meetmoment. Dat fiscale meetmoment hebben we nu vastgepind op 31/12. Je houdt die vraag wanneer je tot de boekhoudkundige winstbepaling komt. En de aandeelhouders willen natuurlijk ook decharge kunnen geven. Daarvoor heb je die jaarrekening ook nodig. Maar het informeren van aandeelhouder, publiek en maatschappij hoeft niet meer via een traditioneel jaarverslag. Je wilt informatie actueel en up-to-date hebben. De fast close ontwikkeling wordt veel belangrijker dan XBRL zelf. Die technologische infrastructuur heb je wel nodig, anders krijg je dat niet voor elkaar. Als die goed is ingericht, heeft dat als logisch gevolg dat organisaties beter in control zijn.' Er is ook nog zoiets als de accountantsverklaring HV: 'Die was interessant toen ik begon met het vak, want toen schreef iedere accountant zijn eigen verklaring: ik heb dit gecontroleerd, dat geconstateerd. Daarna kwam er één standaardverklaring. Vervolgens zei de wetgever: dan moeten we ook een accountantsverslag maken. Ik pleit er voor dat het controleverslag een zwaardere status krijgt. De accountant beschrijft wat-ie heeft aangetroffen en hoe alles is opgelost. Dan spreek je van een onderbouwde verklaring. Die is in mijn visie belangrijker dan het cijfermatige verhaal in de jaarrekening.' Als we een profiel moeten bedenken voor de accountant van bijvoorbeeld de Jaap Koelewijn BV, hoe zou dat er dan uitzien? JK: 'Hij moet in de eerste plaats mensenkennis hebben, want hij moet weten wat mij drijft. De ondernemer is een optimist, wil groeien, neemt risico s. De accountant moet eigenlijk de partij zijn die zegt: alles goed en wel, maar zorg dat je dat je financieel in het pak gestikt blijft. Dus: blijf netjes en financier niet je auto, je keuken et cetera uit de zaak, betaal je rente, los je schulden af en zorg dat je je pensioen betaalt. Die accountant moet bijna een soort huisvader zijn voor die ondernemer. Prof. dr. Hans Verkruijsse, hoogleraar Unive In die zin dat hij z n gegevens goed bijhoudt, belastingen betaalt, zijn zaken naar de Kamer van Koophandel stuurt. Als er dan nog geld over is mag hij een Maserati kopen. De accountant is in mijn visie tevens iemand die de grenzen bewaakt voor de ondernemer. Hij is een soort coach.' Kunnen we deze competenties ook vertalen in opleidingseisen? JK: 'De aankomend accountant wordt nu te veel gestuurd op de harde techniek. Ik zou graag de artsenopleiding als voorbeeld nemen, en hoe die veranderde. Vroeger moest de dokter alles weten van botten, pillen en poeders. Nu moeten artsen technische kennis hebben, maar ook weten hoe ze met de patiënt omgaan. Je kunt vijf jaar met je artsenopleiding bezig zijn en 10 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

11 Prof. dr. Dirk Swagerman, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen rsiteit van Tilburg Prof. dr. Jaap Koelewijn, hoogleraar Business University Nyenrode Richard H.J. Schiphorst, directeur CaseWare Nederland zakken op een examen waarin je bij een patiënt weliswaar de juiste diagnose stelt, maar deze verkeerd benadert. Een goede accountant moet ook die menselijke vaardigheden hebben.' DS: 'Ik geloof niet zo in de rol accountant-dominee. Het werk van de traditionele accountant cumuleert uiteindelijk in de verklaring bij de jaarrekening. Dat is zijn taak en dan is zijn klus klaar. Daarvoor heeft de accountant een groot stuk inhoudelijke technische deskundigheid. Hij begrijpt iets van ondernemingsrecht, belastingrecht, en allerlei andere zaken die hij tijdens zijn studie meekreeg. Maar dat hij of zij nou in de rol van accountant adviseur terecht moet komen Ik blijf geloven dat zijn expertise voornamelijk op het vlak van de administratieve organisatie en externe verslaglegging moet blijven liggen. Daar kan hij of zij kennis toevoegen. Hij snapt iets van automatisering, weet hoe het zit met de Bestuurlijke Informatieverzorging, heeft een lange studie achter de rug en een hoogwaardig profiel. Zijn kennis van corporate finance is niet zo groot, en het toevoegen van waarde in een onderneming is evenmin iets waar een accountant vaak bij betrokken is. De ondernemer op het rechte pad houden is niet zijn specifieke taak. Daarvoor zijn er commissarissen.' HV: 'Je zou naar een opleidingsmodel moeten dat vergelijkbaar is met dat van artsen. Je leidt op tot basisarts. Een basisaccountant mag een heleboel werkzaamheden doen, behalve assurance geven. Vervolgens gaat hij specialiseren, bijvoorbeeld tot sustainability accountant, financieel accountant, bankaccountant, verzekeringsaccountant. De basis is voor iedereen hetzelfde; de specialisatie zit er bovenop. In Tilburg maken we voor het eerst in het laatste studiejaar in capita selecta onderscheid tussen accountants die voor grote of kleine bedrijven gaan werken. De rol van de traditionele all inclusive accountant is niet uitgespeeld, maar ligt voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf.' CASEWARE NIEUWS - MEI

12 Klant aan het woord Gedurende twee à drie maanden oriënteerde Geen koudwatervrees WEA Midden Holland zich op nieuwe software. De omschakeling naar CaseWare geschiedde in maart 2010, midden in de productiepiek, bijna van de ene op de andere dag. Zonder overgangsperiode en midden in de productiepiek stapten de medewerkers over op Een tamelijk radicale beslissing, maar vanuit de positie van het management zonder een spoortje koudwatervrees. Tichem: 'Wij CaseWare Samenstelmanager en Financials. zagen er van af een gebruikers- of pilotgroep te vormen of op kantoor een aantal mensen te trainen. In onze visie moest van meet Geen shock and awe. 'Juist omdat iedereen in één klap meeging, konden we snel een stap maken,' zegt partner Erwin Tichem AA over de bijna Juist omdat allen in één klap meegingen, konden we snel een stap af aan iedereen deelnemen in het proces, niemand uitgezonderd. geruisloos verlopen omschakeling. maken. Het was niet de bedoeling dat de medewerkers op de oude voet door bleven gaan met nieuwe software. Als je op een Grote stappen, s In januari 2010 hakte de maatschap in Gouda de knoop door. In februari gingen alle vaktechnische (ook de fiscale) medewerkers op training in het CaseWare Learning Center te Apeldoorn. Tichem: 'We noemden het van meet een nieuwe manier van werken. Dat behelst meer dan nieuwe software. Om dat er in te krijgen zijn meteen een aantal Als je efficiëntie wil, moet je kiezen plenaire bewustwordingsessies georganiseerd, om uit te leggen dat een nieuw pakket tot een andere werkwijze moet leiden. Je zoekt immers efficiencyvoordelen.' Uniformering Na een fusie van drie kantoren met een behoorlijke variëteit aan pakketten zag het nieuw ontstane WEA Midden Holland zich genoodzaakt tot uniformering van de werkprocessen. Tichem, die bij een andere werkgever ervaring opdeed met CaseWare: 'Omdat wij sinds de fusie op één locatie zitten, hebben we alle medewerkers onder handbereik. Dat maakte alles gemakkelijker dan wanneer we verspreid zouden hebben gezeten. Al moet je de omvang van de operatie ook niet onderschatten: we spreken toch van een kleine 50 medewerkers en 600 klanten. Voor ons lag de grootste uitdaging in de samenvoeging van drie verschillende werkwijzen naar één uniforme.' Innoveren 'Bovendien wilden we niet alleen standaardiseren, maar ook innoveren. 70, misschien wel 80 procent van ons werk bestaat uit jaarrekeningen en aangiften. Dus is het logisch dat we juist voor dat deel van onze werkzaamheden een state of the art product aanschaften. CaseWare bood naar ons idee de meest complete oplossing. Een stevig bedrijf, gespecialiseerd in onze branche, met ruime ervaring, waar continuïteit gegarandeerd is en ontwikkeling van het product plaatsvindt.' mr. Hans Peter Poelen FB, fiscalist WEA Midden Holland hoger automatiseringsniveau gaat werken verwacht je ook dat de mensen hun samenstelwerkzaamheden anders inrichten. Meer analytisch bezig zijn en doelgericht werken. Groot voordeel Erwin Tichem AA, accountant WEA Midden Holland was dat ze elkaar konden helpen, onderling konden praten over oplossingen. Aanvullend hebben we vijf key users nog extra training gegeven, om vragen op kantoor te kunnen oplossen en waar nodig te bundelen. Dat vonden we nodig, want een pakket als CaseWare grijpt diep in het dagelijks werkproces in. Ook on the job zijn we daarna door CaseWare goed ondersteund. Je loopt altijd tegen zaken aan die tijdens een training niet aan de orde komen. Vooral in het begin waren er veel vragen. Die hebben we verzameld en uitgezet. Dat werkte, want de vragenstroom nam zienderogen af. Binnen drie maanden stónd de zaak.' 12 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

13 Rekeningschema s Volgens Tichem waren de initiële kosten van de overstap naar CaseWare relatief hoog. 'Dan heb ik het niet zozeer over de aanschaf van de pakketten of over de opleidingen. Maar de nieuwe werkwijze leidde tot indirecte, niet-declarabele uren. Bijvoorbeeld, doordat we meteen overgingen tot standaardisering en beperking van rekeningschema s. Ieder afzonderlijk kantoor van vóór de fusie had z n eigen manier van registreren. De standaardisering betekende dat we alles hebben omgenummerd. Hier troffen we de eerste weerstand aan. Het vertrouwde was opeens weg. En dat, terwijl veel mensen de rekeningschemanummers al nel thuis jaren in hun hoofd hadden zitten.' Ook de overgang van papier naar digitaal vergde flexibiliteit, constateert Poelen terugkijkend. 'Ordners die opeens bestanden werden in je computer. Al tijdens de bewustwordingsfase hadden we veel aandacht voor vraagstukken die daaruit voortvloeien. Waar bergen we zaken op, nu het werkdossier niet meer van papier is? Het hele kantoor moest een slag maken. Het management daarentegen denkt in grote lijnen en heeft het over klanten die een vaktechnisch verantwoorde jaarrekening willen. Gelukkig staan de budgetten van klanten absoluut niet onder druk. De klant zelf merkt er niks van. Hoe hij ook aanlevert, alles kan worden ingelezen met AccountView, waar wij exclusief mee werken. Om uniformiteit te bereiken ondersteunen we andere softwarepakketten niet meer. Als je efficiëntie wilt, moet je kiezen. Niet zes à zeven pakketten, waarvan twee grote namen en vier of vijf exotische pakketjes. Houd je daaraan vast, dan betaal je even zoveel licenties. Binnen drie maanden stond de zaak Mijn overtuiging is dat te weinig accountantskantoren kiezen, waardoor ze niet tot een eigen identiteit komen. Als ze zo n identiteit wel hebben, slagen ze er net zoals wij in die met overtuiging uit te dragen naar de klant.' Dossier Wat was voor de medewerkers van WEA de grootste trendbreuk? 'Dat mensen voor zichzelf gebruik maken van de vragen die in CaseWare zitten. Momenten die ze bewust maken van de vraag: hoe zwaar zet ik mijn dossier aan? Assistent-accountants in Nederland hebben van nature sterk de neiging om te gaan voor juistheid: alles moet kloppen, tot ver achter de komma. Perfectie, maar is dat de vorm van zekerheid die de klant van je vraagt? Is het dan nodig dat je elke balanspost tot in detail uitsplitst? Richt je op de balansposten die van belang zijn, toegesneden op de betreffende situatie. Gebruik de mogelijkheden binnen CaseWare om te beoordelen; als ik deze post oversla, wat houd ik daardoor over aan ruimte voor iets anders? De kleinigheden veranderen het beeld van mijn jaarrekening toch niet. Voor de meesten was dat wennen. Want mensen willen hun werk gewoon nauwkeurig en precies doen. De grootste verschuiving is dat we hen lieten inzien dat je je werk nog steeds met grote verantwoordelijkheid doet, terwijl je bepaalde zaken anders beoordeelt. Ze gaan meer naar analyse van gegevens, ontdekken trends, onderkennen specifieke situaties. Ze leggen de vinger op bepaalde posten, en maken niet meer het budget op aan een dik dossier. Een dik dossier is niet per se het beste product!' Leien dakje De uitwisselbaarheid De invoering ging van van medewerkers is toegenomen een leien dakje: 'Nadat we in maart, april volop aan de slag waren, gingen vanaf mei 2010 alle jaarrekeningen in. Ook de koppeling met het fiscale pakket PrimAccount is eigenlijk één op één doorgezet.' Het resultaat, volgens Poelen: 'Een werkwijze die toegespitst is op wat de markt van ons vraagt. Namelijk: een goed product tegen een scherpe prijs. En een scherpe prijs wil niet zeggen ónder de marktprijs. Maar wel een prijs die tot stand komt vanuit het besef dat een jaarrekening in toenemende mate een commodityproduct is. Daar hoeft de klant niet te veel voor te betalen.' Volgens Tichem is de uitwisselbaarheid van medewerkers toegenomen. 'Ze nemen contacten en informatievoorziening vlot van elkaar over en ronden elkaars werk af. Nu we alles in het elektronisch dossier van CaseWare hangen is de toegankelijkheid vergroot. We zijn op weg naar een volkomen elektronische werkomgeving. Inmiddels merken we dat alles uitstekend functioneert en dat we rap de jaarrekeningcyclus 2010 oppakken. Binnen een jaar is de zaak prima onder controle. Zo simpel moet automatisering voor de gebruiker zijn.' WEA Midden Holland is gevestigd in Gouda en telt een kleine 50 medewerkers en om en nabij 600 klanten. WEA Midden Holland maakt deel uit van een groep van zeven losse maatschappen met 17 kantoren en in totaal 500 medewerkers. Naar de markt toe voeren de kantoren een gezamenlijke identiteit. De kantoren streven naar synergievoordeel op het gebied van marketing, inkoop, personeel en pensioen. Voor het overige zijn het zeven juridisch zelfstandige eenheden, gevestigd van Zeeland tot en met Noord-Holland. De vennoten in Gouda zijn accountant Erwin Tichem AA en fiscalist mr. Hans Peter Poelen FB. CASEWARE NIEUWS - MEI

14 Productnieuws Nieuwe producten, updates en upgrades, toepassingen die het werken met bestaande oplossingen verbeteren of vereenvoudigen: CaseWare staat nooit stil. In deze uitgave van CaseWare Nieuws stellen wij twee producten aan u voor. Allereerst als uitbreiding op Financials: het CaseWare Financials Tussentijds Verslag, vooral geschikt voor de adviespraktijk in het MKB. En als tweede een instrument dat u in staat stelt slim, secuur en real-time te opereren op iedere denkbare plek: SmartSync voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. CaseWare staat nooi Sinds banken meer inzicht en zekerheden verlangen met betrekking tot de stand van zaken in een onderneming, is de behoefte aan op afroep samenstellen, beoordelen en controleren van tussentijdse verslagen en jaarrekeningen groter dan ooit. CaseWare Financials Tussentijds Verslag Kredietverstrekkers, aandeelhouders en investeerders, en niet te vergeten ondernemers zélf willen de ontwikkelingen in de organisatie doorlopend monitoren. Om snel meer zekerheid te verkrijgen of te verschaffen en vlot bij te kunnen sturen is daarom CaseWare Financials Tussentijds Verslag ontwikkeld, een oplossing die de (assisent) accountant ondersteunt bij de advies- en analysepraktijk dat aan belang wint. Doorlopend Geduldig afwachten tot de jaarrekening klaar is om te weten hoe de vlag erbij hangt: veel ondernemers kunnen zich dat niet meer permitteren. Ze willen doorlopend inzicht in de financiële positie en de ontwikkeling van hun bedrijf. Accountantskantoren kunnen hun klanten in een handomdraai van dienst zijn door gebruik te maken van Financials Tussentijds Verslag. Deze uitbreiding maakt het mogelijk eenvoudig en snel een tussentijds rapport te produceren, in een opmaak dat nog het meest lijkt op de gewone jaarrekening. Of het nu gaat om balans, winst- en verliesrekening of waarderingsgrondslagen: Financials Tussentijds Verslag destilleert probleemloos allerlei gegevens uit CaseWare Financials Jaarrekening en CaseWare Working Papers. Als kantoor hebt u de keus of u van deze template gebruik wilt maken. Omdat het gebruik zeer eenvoudig is, vervalt de noodzaak van extra training. Verhelderend Op het gebied van kengetallen en kritische prestatie-indicatoren werkt Financials Tussentijds Verslag zeer verhelderend. Wat doen de personeelslasten en hoe zit het met de huisvestingskosten? Is de omzet op schema met de verwachtingen? Een van de speciale kenmerken van de template is dat er een (facultatieve) budgetkolom is toegevoegd. Die laat in één oogopslag de realisatie ten opzichte van de begroting zien, per post en/of over een bepaalde periode. Uw advies wint aan gewicht, omdat u de ondernemer op ieder gewenst moment bij kunt praten over harde, actuele gegevens over prestaties en rendementen. En, mocht daar aanleiding toe zijn, een eventueel lek snel boven te krijgen en daar op in te grijpen. Bijvoorbeeld, als kosten uit de pas lopen met budgetten. Budgetgestuurd Zeker als u werkt met klanten die sterk budgetgestuurd werken, hebt u met Financials Tussentijds Verslag een plus aan boord. De cijfers over de verlangde verslagperiode kunnen naast het budget gelegd worden, of vergeleken met eenzelfde periode van voorgaande jaren. En, als gedifferentieerde gegevens uit vergelijkbare periodes niet beschikbaar zijn, met het totale saldo van een eerdere verslagperiode. Daarnaast stelt het u in staat op ieder gewenst moment een samenstelverklaring af te geven, die aan alle geldende regels en kwaliteitsnormen voldoet. 14 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

15 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken en interactieve samenwerking bij de klant. SmartSync, een voor Nederland nieuwe add-on oplossing voor CaseWare Working Papers, leidt tot meer zekerheid in samenwerking en een betere performance. Uit oogpunt van efficiency is het simultaan werken door een (controle)team in een dossier vaak handig omdat u op locatie bij de t stil klant immers alle ordners met informatie onder handbereik hebt. Evenals personen die u misschien nodig hebt om toelichting te geven. Maar aan deze wijze van buiten de deur werken kleven ook nadelen: Soms moet er offline gewerkt worden, omdat er geen verbinding mogelijk is. Het werken in een centraal dossier is minder flexibel. Slechts één teamlid heeft het dossier beschikbaar. Het vereist bovendien technische ingrepen om het dossier aan meerdere teamleden beschikbaar te stellen. Dit komt vanwege het opzetten van een klein netwerk. Doordat tijdens het gezamenlijk werken in het SmartSync: altijd overal real-time documenten dossier Microsoft Windows het caching mechanisme uitzet, loopt de performance in het dossier terug. De nieuwe SmartSync addon tackelt al deze problemen. laptop verdwijnt of een bestand niet kan worden teruggezet. De verrichtingen van de teamleden worden gesynchroniseerd zodra er online verbinding is met het masterdossier. Deze online verbinding kan zijn binnen het eigen netwerk of bijvoorbeeld via een VPN verbinding. Zodra de dossiers online zijn, worden alle wijzigingen gesynchroniseerd. Blijven de dossiers online, dan wordt ook blijvend gesynchroniseerd. Teamleden zien elkaars wijzigingen, ook al zitten ze wellicht op verschillende locaties. Voor het werken met SmartSync hoeven de gebruikers geen extra handelingen te verrichten. Ze hoeven alleen maar de SmartSync versie op de computer te zetten en CaseWare doet de rest. Het Nieuwe Werken SmartSync komt ook tegemoet aan een hot issue in de accountancy: Het Nieuwe Werken. Bijvoorbeeld, als een van de teamleden s avonds thuis nog wil inprikken en een checklijst wil afwerken. Het maakt in principe niet uit of dat gebeurt in het eigen dossier, waarna bewerkingen later worden gesynchroniseerd, of direct, via een VPN verbinding. Gebruikers kunnen offline werken en pas terug op kantoor synchroniseren. Maar ook real-time eigen wijzigingen doorvoeren. Geen tijdverlies Of u nu op een flexplek zit in een bedrijfsverzamelgebouw, bij de klant bent of thuis werkt: SmartSync zorgt op ieder gewenst moment voor het bijwerken van de laatste gegevens en maakt gezamenlijk werken aan een dossier gemakkelijker dan ooit. Zonder tijdverlies door uit- en inloggen, of wachten op een collega die in hetzelfde dossier aan de slag is. Dat maakt SmartSync uitermate geschikt voor momenten en situaties waarin teamleden tegelijk aan een project of opdracht werken. Of er nu wordt samengewerkt in een tijdelijk netwerkje op locatie bij de klant, in het netwerk op kantoor of een combinatie hiervan, SmartSync biedt in alle gevallen het gemak en de snelheid die gewenst is. Synchronisatie Met CaseWare SmartSync kan ieder teamlid een SmartSync kopie van het dossier op zijn lokale systeem zetten. Het masterdossier blijft altijd binnen de eigen organisatie en in dit masterdossier kan door iedereen gewoon doorgewerkt worden. Dit betekent ook dat er geen gegevens meer kwijt raken doordat bijvoorbeeld een Kantoorbreed Gebruikers van SmartSync zetten een stap op een weg die zal leiden naar een compleet webgebaseerde toekomst, waarin de accountant controlewerkzaamheden verricht vanaf bijvoorbeeld zijn ipad, en online via zijn browser checklists en werkprogramma s doorloopt. Maar voor het zover is, is SmartSync een uitstekende oplossing voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Op een wijze die de werkprocessen van de (assistent) accountant stroomlijnt, maar ook vanuit klantperspectief zorgt voor verbeteringen. SmartSync laat zich uitsluitend kantoorbreed installeren. Case- Ware-gebruikers die de toepassing willen implementeren, krijgen daarbij ondersteuning van CaseWare Nederland. Informatie Meer informatie over de nieuwe CaseWare oplossingen CaseWare Financials Tussentijds Verslag en CaseWare SmartSync is verkrijgbaar via uw accountmanager of via de CaseWare klantenportal. CASEWARE NIEUWS - MEI

16 'Om trainingen en demodagen nóg relaxter te laten verlopen is recent het CaseWare Learning Center opnieuw gestyled', zegt Marcel Schurink, verantwoordelijk voor het kenniscentrum. 'Leren gebeurt niet uitsluitend in het klasje, maar ook tussendoor, in één-opéén-situaties. De leeromgeving is nog prettiger toegerust voor informele ontmoetingen. Dat zal naar mijn overtuiging de kennisdeling ten goede komen. CASEWARE TRAININGEN 2011 CaseWare Nederland is met die make over optimaal voorbereid op het nieuwe studieseizoen, dat naast bestaande trainingen ook nieuwe cursussen en modules biedt. Die staan overzichtelijk bij elkaar in de digitale Kennis verdiepen en uitbreiden in vernieuwd CaseWare Learning Center BEYOND THE BALANCE studiegids en het trainingsoverzicht op onze site. Schurink licht er voor deze nieuwsbrief graag een aantal noviteiten uit. Beheertrainingen 'Nieuw zijn onder meer beheertrainingen voor applicatiemanagers en functioneel beheerders, gericht op het beheer van de jaarrekeningtemplates van CaseWare Financials en de werkprogramma s in de Samenstelmanager. Wilden voorheen kantoren hun eigen kleur geven aan bijvoorbeeld een jaarrekening, nu tarieven onder druk staan willen ze aan dat soort werkzaamheden zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn. In deze cursus leren de specialisten om tekstmodellen te beheren en optimaal in te richten. Verder komt ook het beheren van rollen en rechten aan de orde.' Spaadjes dieper Startende gebruikers van CaseWare Working Papers beginnen met CaseWare Working Papers Basic. Voor gebruikers die méér willen halen uit het pakket is er CaseWare Working Papers Professional. 'Nieuwe functionaliteiten van CWP 2010 worden in die training uitgebreid behandeld. Vaak betreft het functionaliteiten die bij de doorsnee gebruiker niet of nauwelijks bekend zijn. Zo weten velen niet dat CWP 2010 de mogelijkheid bevat om PDF, mails en Office-documenten op te nemen, met eventuele aantekeningen op of in deze documenten. Een nieuwe functionaliteit is ook Filtering & Placeholders, waarmee je doelgericht kunt zoeken in het dossier, en alvast de ruimte reserveert voor documenten die nog getekend retour moeten komen. Voorheen moest je flink scrollen om die te vinden. Deze geavanceerde training gaat veel spaadjes dieper dan CaseWare Working Papers Basic.' Office Connector 'Dikwijls koppelen klanten hun overzichten in Excel en Word aan het CaseWare dossier, om daar zowel financiële als niet-financiële data aan toe toevoegen. Wij hebben al geruime tijd een applicatie om Office-documenten te koppelen aan het elektronisch klantdossier. Deze Connector maakt het mogelijk gegevens uit de database te halen, die niet direct in de rapportagemodellen worden opgebouwd. Denk aan een overzicht materiële vaste activa. De Office Connector synchroniseert documenten van de CaseWare database naar Excel en bijvoorbeeld notulen uit Word, of wijzigingen in de tenaamstelling van de klant. Zo hoeven mutaties niet op vijf of zes plekken te worden verwerkt. Wij hebben gemerkt dat veel gebruikers nog niet bekend zijn met de mogelijkheden die de connector biedt en deze mogelijkheden dus ook niet gebruiken. En dat is jammer, want dat zijn nu net die dingen waarmee je enorme tijdswinst kunt behalen en vooral ook extra zekerheid kunt geven. Daarom hebben wij een training ontwikkeld die de gebruikers deze benodigde vaardigheden bijbrengt.' Leren consolideren Bij veel gebruikers is volgens Schurink de kennis omtrent consolideren in Financials nog niet optimaal. Daarom kent het nieuwe studieaanbod twee toegespitste trainingen. 'De consolidatiefunctionaliteit van Financials 2010 is geavanceerder dan van voorgaande versies. Daarnaast is er een nieuwe functionaliteit voor dynamisch berekende journaalposten. Samen bieden ze de eindgebruiker de juiste tools om beargumenteerd te consolideren. De training verschaft handigheid om met deze instrumenten om te gaan.' In voorbereiding is volgens Schurink een casustraining. 'Daarin pakken we er een specifiek klantvoorbeeld bij: zo ziet de administratie er in het echt uit, zo gaan we er mee om. Minder theoretisch, nog meer praktijkgericht.' Trainingsoverzicht Wilt u meer weten over het trainingsaanbod? Kijk op voor de online studiegids, het overzicht met actuele trainingsdata en online mogelijkheden tot inschrijving. Informatie CaseWare Nieuws is een uitgave van CaseWare Nederland, verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis verspreid onder accountantskantoren en relaties van CaseWare Nederland bv. Voor meer informatie over publicaties in dit blad, aanmelding voor of opzegging van een abonnement kunt u contact met ons opnemen via het adres: CaseWare Nederland bv Postbus EM Apeldoorn Tel: (055) CaseWare Nederland 16 CASEWARE NIEUWS - MEI 2011

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

Leaflet. Consolit: Accountancypartner van Visma Software. Ontdek wat Consolit voor u als administratie- of accountantskantoor kan betekenen...

Leaflet. Consolit: Accountancypartner van Visma Software. Ontdek wat Consolit voor u als administratie- of accountantskantoor kan betekenen... ACCOUNTANCY SBR SAMENSTELPRAKTIJK ACCOUNTVIEW GO ACCOUNTANCY NBA BELASTINGAANGIFTE administratie SBR werkprogramma ACCOUNTVIEW GO werkprogramma ACCOUNTANCY XBRL SAMENSTELPRAKTIJK belastingadvies ACCOUNTANCYREGELING

Nadere informatie

AccountView Business Software

AccountView Business Software AccountView Samenstel-assistent & Werkprogramma AccountView Business Software 25 maart 2008 WWW.ACCOUNTVIEW.COM Beho oefte Hogere kantoormarge Stof tot spreken Tussent. Rapp. Dossier Juistheid Zekerheid

Nadere informatie

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant

CaseWare Nederland. Compliance en SBR. Alfred van der Vlis - Consultant CaseWare Nederland Compliance en SBR Alfred van der Vlis - Consultant Introductie CaseWare CaseWare International, Canada: Ontwikkeling wereldwijd: CaseWare Working Papers Ontwikkelomgeving m.b.t. rapportage:

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

Leaflet AccountView Go

Leaflet AccountView Go Leaflet AccountView Go ACCOUNTANCY SBR SAMENSTELPRAKTIJK ACCOUNTVIEW GO ACCOUNTANCY ONLINE SAMENWERKEN ACCOUNTVIEW GO ONLINE BOEKHOUDEN CLIËNTADMINISTRATIE WEBAPPLICATIE boekhouden loonjournaalposten ACCOUNTVIEW

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl

HLB Online. Met een gerust hart ondernemen. www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen www.hlb-van-daal.nl Met een gerust hart ondernemen Wist u dat u bij Van Daal & Partners uw administratieve handelingen ook digitaal kunt uitvoeren? Met het online-dienstenpakket

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

Propositie MijnAccorderingService

Propositie MijnAccorderingService Propositie MijnAccorderingService Datum: 14-06-2016 AC Portal B.V. ING Bank: NL73 INGB 0683 5206 52 www.acportal.nl Het Sterrenbeeld 17a KvK-nr: 8067547 info@acuity.nl 5215 MK s Hertogenbosch BTW-nr: 8024.28.009.B.01

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages

Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Aan de slag met SBR voor Kredietrapportages Paul Staal, lid Dagelijks Bestuur FRC 17 April 2012 ICT Accountancy praktijkdag: digitaal dossier en werkprogramma's Inhoud Doel van SBR Hoe werkt SBR? Het Stappenplan

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Keihard kiezen voor de klant

Keihard kiezen voor de klant Keihard kiezen voor de klant Toespraak van Merel van Vroonhoven bij de Verzekeringsbranchedag 2014 Keihard kiezen op 25 november 2014 in Utrecht Dames en heren, Wat een zaal met mensen! Ik heb in de afgelopen

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Rapport externe verslaggeving

Rapport externe verslaggeving 1. De jaarrekening 2. Aangifte Vennootschapsbelasting 3. Kredietrapportages 4. Overige vormen van externe verslaggeving Rapportagesoftware en SBR Leverancier Jaarrekening KvK VpBaangifte Kredietrapportage

Nadere informatie

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken?

Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? Hoe regelt u binnen twee uur de aansluiting op SBR Banken? EHBA-actie verlengd tot 1 juli 2017 HOE REGELT U BINNEN TWEE UUR DE AANSLUITING OP SBR BANKEN? Nog geen twee uur duurt de aansluiting op SBR Banken

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen?

Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Door Daisy Klijn, September 2016? Excel als database? Herkent u deze 10 veel voorkomende problemen? Veel bedrijven maken gebruik van Excel om te rapporteren. Heel logisch, want het werkt heel goed voor

Nadere informatie

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 Voorstellen Ran van den Boom Centraal Bureau voor de Statistiek Vanaf februari 2015 Programmamanager SBR RGS In 2014 coördinator

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

Essay. Een commissaris/adviseur binnen het MKB?

Essay. Een commissaris/adviseur binnen het MKB? Essay Een commissaris/adviseur binnen het MKB? Intro Recentelijk hebben Cock Grandia en Rob Blom vanuit het thema een commissaris/adviseur binnen het MKB voor een 100-tal accountants een boeiende, interactieve

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

In vijf stappen naar een optimaal werkproces

In vijf stappen naar een optimaal werkproces In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper 2 UNIT4 Procesoptimalisatie IN VIJF STAPPEN NAAR EEN OPTIMAAL WERKPROCES Een accountant die zijn werkprocessen zo heeft ingericht dat hij klantgericht,

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2007

Nieuwsbrief mei 2007 Nieuwsbrief mei 2007 Geachte relatie Het is weer enige tijd geleden dat ik u via een nieuwsbrief heb geinformeerd over interessante onderwerpen. OFM heeft in ieder geval niet stil gezeten, de website is

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam

Datum: 17 november 2010. Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Datum: 17 november 2010 Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Programma 1. Het expertisecentrum Instant Reporting 2. Stage+ traject

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR

Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR Enquête SBR in Bedrijf Conferentie Standaard met SBR 30 januari 2013 Eric Melse, senior researcher Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) e.melse@hva.nl 1 Motivatie 1 januari 2013

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

WIE IS. Kees-JanDiepstraten. Hij legt de branche het vuur na aan de schenen VISIONAIR

WIE IS. Kees-JanDiepstraten. Hij legt de branche het vuur na aan de schenen VISIONAIR VISIONAIR In zijn scriptie over strategische allianties stelde hij dat bezit zal verdwijnen en accountancy gebaseerd op kosten op een dood spoor zit. Hij zakte bijna omdat zijn docenten hem niet geloofden.

Nadere informatie

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland

Track Private sector. 8 mei 2008. Rabobank Nederland Track Private sector 8 mei 2008 Dagprogramma paralleltrack: Private sector 9:30 10.00uur Guust Jutte (Rabobank) Achterliggende gedachte van de bankentaxonomie 10:00 10:30uur Wim van Reen (Rabobank) Geef

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Whitepaper. Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing

Whitepaper. Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing Whitepaper Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Door de toenemende automatisering van de werkprocessen in de accountancybranche

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van RS Components van toepassing. Zie hiervoor onze catalogus of www.rsonline.nl of www.rsonline.be. Aanbiedingen gelden zolang

Nadere informatie

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5

Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Negenduizend NS-medewerkers hebben actuele reisinformatie in de palm van hun hand met Windows Mobile 5 Om de serviceverlening aan reizigers, de veiligheid en de interne communicatie op een nog hoger niveau

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht?

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Septa Management Group Scheepsmakershaven 34d 3011 VB Rotterdam Auteur: Johan ter Heegde Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vertrekpunt HKZ: documenten, processen of

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Hoe richt je een RvA op? Weten wat te doen

Hoe richt je een RvA op? Weten wat te doen Hoe richt je een RvA op? Weten wat te doen Je bent op zoek naar een groep vertrouwenspersonen waarmee je regelmatig een goed gesprek kunt voeren, los van je accountant of bank. Een Raad van Advies (RvA)

Nadere informatie

Wij hebben onszelf voorgesteld en zijn nu ook nieuwsgierig naar u in de zaal. Doormiddel van laagdrempelige vragen en wat handen in de lucht maken we

Wij hebben onszelf voorgesteld en zijn nu ook nieuwsgierig naar u in de zaal. Doormiddel van laagdrempelige vragen en wat handen in de lucht maken we 1 Bas Leeuwerke Business Consultant bij King heeft (volgens eigen zeggen) de leukste baan bij King en dat al meer dan 13 jaar. Wat zijn baan zo leuk maakt is dat hij contact heeft met een grote diversiteit

Nadere informatie

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper !"#$%&'()*(+,-($.'/$0)12)/3$45657$"8$"/$/'9:-$ 8';-/:-&("/3$;-#$7"1)

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. BUSINESS CASE Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden. Waar Partners is een allround financieel dienstverlener, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht.

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie