Keurt het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2014 met 12 stemmen voor (CD&V) bij 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keurt het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2014 met 12 stemmen voor (CD&V) bij 9"

Transcriptie

1 Verkrt verslag van de Gemeenteraadszitting van 22 ktber 2014 Aanwezig: Vrzitter: CD&V: Paul Diels Schepenen: CD&V: Eric Van Echelpel, Kris Breugelmans, Ann Van Mechelen, Luc Vlemans, Marc Herrygers, Raadsleden: CD&V: Jren Bns, Michel Leys, Jef Meeuws, Sphie Raeymaekers, Ria Van Thielen, Luc Wagemans, N-VA: Geert Geens, Elien Leys, Marleen Peeters, André Pluym, Le Smans, Jan Stevens, Sfie Van Olmen, Jhan Verlinden, Paul Verswyvel, Gren: Luc De Backer, Ilse Van Dngen, Vlaams Belang: Danny Neel, OCMW-vrzitter met raadgevende stem: CD&V: Wim Peeters Secretaris: Gui Keunen Verntschuldigd: Raadsleden: CD&V: Michelle Geudens, De vrzitter verzekt m de punten 12 en 13 van de agenda te verwijderen rekening hudend met nagestuurde infrmatie. De gemeenteraad is eenparig akkrd m de punten te hernemen in de gemeenteraad van nvember. Openbare zitting (19) 1. Gemeenteraad - verslag zitting van 27 augustus gedkeuring Tussenkmst fractie N-VA: De N-VA fractie stemt tegen m dezelfde reden als p de GR van 24 september jl. Zlang de tussenkmsten van de meerderheid zdanig minimalistisch wrden gentuleerd dat niemand eigenlijk begrijpt wat het antwrd precies inhield, gaat deze fractie tegen stemmen. Keurt het verslag van de gemeenteraad van 27 augustus 2014 met 12 stemmen vr (CD&V) bij 9 tegen (N-VA) en 3 nthudingen (Gren, Vlaams Belang) ged. 2. Gemeenteraad - verslag zitting van 24 september gedkeuring Tussenkmst fractie N-VA: De N-VA fractie stemt tegen m dezelfde reden als p de GR van 24 september jl. Zlang de tussenkmsten van de meerderheid zdanig minimalistisch wrden gentuleerd dat niemand eigenlijk begrijpt wat het antwrd precies inhield, gaat deze fractie tegen stemmen. Keurt het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2014 met 12 stemmen vr (CD&V) bij 9 tegen (N-VA) en 3 nthudingen (Gren, Vlaams Belang) ged. 3. Budgetwijziging 2/2014 Dit punt werd in eerste instantie tegelicht dr de financieel beheerder. Tussenkmst raadslid Danny Neel (Vlaams Belang): Op de gemeenteraad van 23 april kregen we een prijsfferte van IVEKA ter gedkeuring vr de uitbreiding van de penbare verlichting in Lindelstraat en Kerkplein. De ttaalprijs hiervr was ten ,36. Dit gaat nu, na 6 maanden, met mhg! Ik stem tegen deze budgetwijziging. Tussenkmst raadslid Marleen Peeters (N-VA): 1 Actie 001/001/003/002 Aankp kleine hard- en sftwaremateriaal: (bij ) = 1/5 te weinig vrzien = Wat wrdt hier precies bedeld? Kan er in de tekmst niet nauwkeuriger wrden mschreven wat precies het prbleem was? Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): 2 Actie 001/002/002/001 - stpcntacten OV palen vr feestverlichting: (bij 3.500) = +200% - aankp materialen kerstverlichting: (bij 9.000) = +80% Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): De stpcntacten vervangen de lelijke kabels langs en ver de wegen. In de tekmst kan de feestverlichting dadelijk aangekppeld wrden.

2 --> aankp - huur kerstverlichting: = recurrent! In tijden van dreigende energieschaarste vindt de N-VA fractie z n uitgave niet echt de juiste bdschap. Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Het gaat m een beperkte aankp in functie van de dreigende schaarste. Het al dan niet plaatsen van de verlichting zal effectief afhankelijk zijn van de mgelijke schaarste, dat was rsprnkelijk k de bedeling. 3 Actie 001/005/002/002 Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): Bete keuring speeltuigen: 5.000; Dat de wetgeving bijznder streng is, det niets ter zake. De wet geldt vr iedereen. Een bete is een bete en wil eenvudigweg zeggen dat er niet cnfrm gehandeld is. Tussenkmst raadslid Jhan Verlinden (N-VA): Waarm wrdt die bete gebudgetteerd als het dan tch een vrstel tt minnelijke schikking is en geen bete? Met welk vrstel trekt de gemeente dan naar het verleg? Telichting schepen Kris Breugelmans (CD&V): In t verleden hebben wij als CBS steeds de visie van Stedenbuw Antwerpen gevlgd, nl. bij elke verkaveling werd een perceel gevrijwaard van bebuwing ifv speelruimte vr de kinderen. Het gevlg van deze strategie is dat er een divers aanbd is van gemeentelijke speelpleintjes, nl. 19 stuks gespreid ver de ganse gemeente. Op een gegeven genblik kwam er specifieke wetgeving mtrent speelpleintjes. Owv deze strenge wetgeving zijn intern diverse afspraken gemaakt: Alle speelpleinen werden vrzien van een infbrd Alle speeltuigen werden gecdeerd Er werd een lgbek aangelegd TD vert systematisch cntrles en nderhudswerken uit De fcus ligt hierbij p in rde brengen en huden van de speeltuigen Vb van in rde brengen: verwijdering van netten en haken aan vetbaldelen Vb van in rde huden: systematisch nderhud van huten speeltuigen & regelmatig vervangen van nderdelen Een tijdje geleden hebben wij nze visie tav gemeentelijke speelpleintjes aangepast. Jef Meeuws heeft dit destijds pgestart in verleg met de jeugdraad. We streven naar een 2-tal ged ingerichte speelpleinen per deelgemeente (8-tal) + alle andere pleinen (11-tal) zullen lwprfile ingericht wrden (infrastructurele, speelse elementen ~ heuvel ingewerkte buis m dr te kruipen vetbaldel met vaste barren). Om dit in de praktijk te realiseren hebben we in 2015 en 2016 geld vrzien in de meerjarenbegrting. He kmen wij aan een bete? Dit vrjaar is er een cntrle geweest (FOD Ecnmie dienst kwaliteit en veiligheid): Tijdens het eerste bezek werden er diverse pmerkingen gemaakt (funderingen, infbrden, afschermdppen, hutrt, ); aan de meeste pmerkingen is tegemet gekmen, gehr gegeven Tijdens het tweede bezek heeft men dit kunnen vaststellen, dch p een 10-tal plaatsen bleef men pmerkingen maken ver hutrt; hier mest nmiddellijk gehr aan wrden gegeven. Op basis van dit tweede bezek is dan k nmiddellijk vergegaan tt verwijdering van alle speeltuigen waar men een pmerking ver maakte; gevlg = ntmanteling van diverse speelpleinen. (vb Pater Damiaanstraat = vlledig ntmanteld). Wij hebben willen wachten tt we in samenspraak met de KGR deze efening knden maken, dch de Hgere Overheid geeft ns deze tijd niet en heeft gerdeeld dat we sneller mesten handelen. Meer ng, p 8 ktber hebben ze een schrijven vergemaakt met een vrstel tt betaling. Wij hebben nmiddellijk cntact pgenmen met de desbetreffende dienst: bete betreft een bemiddelingsvrstel er is een verleg aangevraagd wij gaan daar ns dssier / nze gewijzigde visie vrleggen wij gaan er alles aan den m deze bete teniet te den Plan van aanpak = bespreking JR 15 nvember (krijtlijnen) bespreking KGR 19 nvember (keuze van de speeltuigen) gedkeuring begrting GR december Tussenkmst raadsleden Jan Stevens/Marleen Peeters (N-VA): 4 Actie 001/005/003/001 Renvatiewerken truwzaal en bestrijding zwam (schimmel) (bij ): Welk bedrag is vr de renvatiewerken en welk vr de bestrijding van de huiszwam?

3 Wat huden die renvatiewerken precies in? Kent de gemeente de prijs van de bestrijding van de huiszwam al? Gezien het recente inspectierapprt van Mnumentenwacht zal er ng veel gerenveerd meten wrden. We verwachten van de bevegde schepen tegen nvember een gedetailleerd actieplan (wie wat wanneer he) zdat we zicht krijgen p het nderhud van Hf d Intere en de degelijkheid van dit nderhud kunnen aftetsen. Telichting schepen Luc Vlemans (CD&V): De renvatiewerken van de truwzaal betreffen de plaatsing van een nieuwe parketvler, deels bezetten van één muur en schilderen van de zaal. De prijs vr de bestrijding van de huiszwam is ng niet gekend. De ffertes werden aangevraagd en ingediend maar vergelijking was niet mgelijk mdat het ene bedrijf in m² rekende en het andere bedrijf in uurprijs. Tussenkmst raadslid Jhan Verlinden (N-VA): 5 Actie 001/003/004/001 Onrerende infrastructuur Lindelstraat: Adhv fferte IVEKA: wat is er dan precies gewijzigd? Gaat het ver dezelfde fferte waar in het vrjaar zveel m te den was en waarvan ten werd beweerd dat een fferte een fferte is en waarvan werd beweerd dat na telefnisch cntact duidelijk was dat de prijs dezelfde bleef? De prijs bleef dus duidelijk niet dezelfde?! Keurt het vrstel van budgetwijziging 2 van dienstjaar 2014 zals in bijlage met 12 stemmen vr (CD&V) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 11 nthudingen (N-VA, Gren) ged. 4. Wijzigingen rechtspsitieregeling, frmatie en aanwervingsvrwaarden Tussenkmst raadslid Marleen Peeters (N-VA): Wat staat er precies te lezen in de functiemschrijving van een deskundige IT? Deze wijziging in IT-persneel hypthekeert de invering van de digitalisering van de gemeente hpelijk niet? Telichting: vrzitter Paul Diels (CD&V) schetst de huidige situatie van de IT-dienst en verwittigt gelijktijdig dat de werking van het CRM-systeem uiteraard in het gedrang kan kmen wat de timing betreft. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 tegen (Vlaams Belang) de rechtspsitieregeling aan te passen. 5. Verdere deelname Kempens Wnplatfrm Telichting schepen Ann Van Mechelen (CD&V): Zals reeds in BBC vrzien werd, ligt hier vandaag de verlenging van KWP vr. In 2009 is de gemeente ingestapt in het prject KWP. Deze prjecten knden gedurende 9 jaar rekenen p Vlaamse subsidies. Maar de laatste 3 jaar wrdt de tussenkmst gehalveerd. Daarm zal k een tussenkmst van de gemeente gevraagd wrden naast de persneelsinzet. KWP heeft de vrbije jaren een kenniscel rnd wnen uitgebuwd. De bedeling is hiermee verder te werken. De huidige subsidieperide lpt tt ktber 2015, waarna het prject ng één maal verlengd kan wrden vr een peride van 3 jaar zij het met een Vlaamse tussenkmst van 30% ipv de huidige 60% in de persneelsksten. We hebben bij een aantal mringende gemeentes navraag gedaan f er bereidheid was vr intergemeentelijke samenwerking p dit vlak, maar we hebben geen psitief antwrd ntvangen. We willen vandaag dan k de principiële beslissing nemen m verder te gaan met KWP. Deze beslissing zal teruggekppeld wrden aan IOK en in het vrjaar zal dan een beslissing meten vlgen.b.v. precieze cijfers. Tussenkmst raadslid Danny Neel (Vlaams Belang): vr 3 jaar + 5 persneelsleden van nze gemeente. Dit bedrag is pnieuw een raming en kan met andere wrden ng stijgen. Kempens Wnplatfrm werkt samen met 27 gemeenten, waarnder Lille. Vlgens jullie meten alle gemeenten pleggen naargelang het aantal inwners en dit is dan ng enkel vanwege de daling van de subsidiëring van 60 naar 30%. Wat als deze subsidie na deze 3 jaar helemaal weg valt? Zu het niet vrdeliger zijn m iemand een pleiding te laten vlgen m deze meilijke materie nder de knie te krijgen? Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): Beleidsvrbereidend werken inzake de prblematiek van de weekendverblijven. O.a de prichting van een platfrm zu aangewezen zijn als de weekendverblijven hierin wrden pgenmen. Beslist met 12 stemmen vr (CD&V) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 11 nthudingen (N-VA, Gren) principieel verder deel te nemen aan het Kempens Wnplatfrm tt 31 ktber Definitief besluit aankp van een nrerend ged te Pederlee, Heggelaan Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 nthuding (Vlaams Belang) het nrerend ged, kadastraal gesitueerd te Lille-Pederlee, 4de afdeling, Heggelaan, sectie E 44p2/deel, grt vlgens meting 3.998,08m², nderhands aan te kpen vr penbaar nut. 7. Principebesluit aankp van een perceel grnd te Lille, Balsakker van erven. Belmans Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): In de cntext lezen we uitbreiding van RUP Sprt Lille Balsakker. Wat is het del van die uitbreiding? Financiële gevlgen: kennen we de prijs al?

4 Tussenkmst raadslid Elien Leys (N-VA): Is er verleg geweest/gepland met de Chir aangezien deze grnd aan het Chirheem grenst? Telichting vrzitter Paul Diels, schepen Ann Van Mechelen en schepen Kris Breugelmans (CD&V): De gemeente is bezig met het RUP sprt en het betrkken perceel paalt aan een eigendm van de gemeente en is dus een pprtuniteit. Met de aankp liggen binnen het RUP mgelijkheden pen qua parking f uitbreiding sprtgebeuren. Daarnaast paalt het perceel aan de Chir en dat was binnen het RUP Jeugd, dat al eerder werd gedgekeurd, destijds al vrzien m dit glbaal mee te bekijken. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 nthuding (Vlaams Belang) principieel akkrd te gaan tt nderhandse aankp van een perceel grnd vr penbaar nut, kadastraal gesitueerd te Lille 1ste afdeling, Balsakker, sectie E 804r, met een ppervlakte van 36a67ca, nder vrbehud van akkrd ver de prijs en vrwaarden. 8. Bestek, plannen en raming tt aanleg van wegenis en rilering in verkaveling Ravenstraat Telichting schepen Luc Vlemans (CD&V): De wijziging heeft plaats ingevlge de wijziging van de verkavelingsvergunning p waarbij het uiteinde van de geplande weg deels verschven wrdt. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 tegen (Vlaams Belang) de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2013 betreffende de gedkeuring van bestek, plannen en raming tt aanleg van wegenis en rilering in verkaveling Ravenstraat in te trekken en het nieuwe bestek, de plannen en de raming hudende wegenis- en rileringswerken in de verkaveling Ravenstraat te Gierle ged te keuren. 9. Lastvrwaarden en gunningswijze - Hf d'intere: leveren en plaatsen van een plateaulift Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): Wat is precies een plateaulift? He wrdt die aangestuurd? Tussenkmst raadslid Paul Verswyvel (N-VA): Is de fferte al uitgeschreven? Heveel firma s werden er gecntacteerd? Mag ik benadrukken dat er terdege rekening wrdt gehuden met een draaicirkel van 1,5m? Telichting schepen Luc Vlemans (CD&V): Het dssier werd vrgelegd aan het centrum vr tegankelijkheid en dit vldeed. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 nthuding (Vlaams Belang) gedkeuring te verlenen aan het bestek met nr en de raming vr de pdracht Hf d'intere: leveren en plaatsen van een plateaulift (nderhandelingsprcedure znder bekendmaking). 10. IVEKA - vername aandelen nav exit Electrabel Telichting dr de heer Nick Vandevelde, secretaris-generaal van Eandis. Beslist met 21 stemmen vr (CD&V, N-VA) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 2 nthudingen (Gren) zijn gedkeuring te hechten aan de aanvaarding van het dr de raad van bestuur van Iveka per brief d.d. 23 september 2014 vrgestelde aanbd tt vername van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de pdrachthudende vereniging Iveka. 11. IVEKA - bijkmende kapitaalsverhging in het kader van ptimalisatie aandelenbezit nav exit Electrabel Telichting dr de heer Nick Vandevelde, secretaris-generaal van Eandis. Beslist met 21 stemmen vr (CD&V, N-VA) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 2 nthudingen (Gren) zijn gedkeuring te hechten aan de dr de raad van bestuur van de pdrachthudende vereniging Iveka bijkmende vrgestelde kapitaalverhging, nder de pschrtende vrwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn p 29 december IVEKA - algemene vergadering van 18 december 2014 Vrzitter Paul Diels (CD&V) heeft bij het begin van de zitting de gemeenteraad verzcht m dit punt van de agenda te verwijderen rekening hudend met nagestuurde infrmatie. De gemeenteraad is eenparig akkrd m dit punt te hernemen in de gemeenteraad van nvember. 13. IKA - algemene vergadering van 16 december 2014 Vrzitter Paul Diels (CD&V) heeft bij het begin van de zitting de gemeenteraad verzcht m dit punt van de agenda te verwijderen rekening hudend met nagestuurde infrmatie. De gemeenteraad is eenparig akkrd m dit punt te hernemen in de gemeenteraad van nvember. 14. Tegevegd punt fractie N-VA - Gemeentelijk reglement betreffende zwerfvuilpruimacties dr verenigingen binnen de grenzen van het grndgebied Lille Telichting schepen Marc Herrygers (CD&V): Zwerfvuil is inderdaad een prbleem waarmee we in alle deelgemeenten gecnfrnteerd wrden. De pmaak van een reglement vr het rganiseren van zwerfvuilacties behrt tt de mgelijkheden m dit aan te pakken. In het verleden zijn er al acties p het getuw gezet geweest dr samenwerking tussen de jeugd- en milieuraad en dat kan pnieuw. Ter ndersteuning hiervan zal een reglement uitgewerkt wrden waardr, zals gesuggereerd, de jeugd en andere verenigingen gesensibiliseerd en aangemedigd wrden m zwerfvuilinzamelingen te rganiseren. Er zal in verleg met de milieu-ambtenaar, milieu- en jeugdraad een reglement vr het rganiseren van zwerfvuilacties p grndgebied Lille uitgewerkt wrden, eventueel aan te vullen met een vereenkmst 'adptie wegberm' en het reglement ter gedkeuring aan de gemeenteraad vr te

5 leggen. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een gemeentelijk reglement betreffende zwerfvuilpruimacties dr verenigingen binnen de grenzen van het grndgebied Lille, neemt kennis van de telichting dr schepen Marc Herrygers en beslist eenparig akkrd te gaan met het vrstel. 15. Tegevegd punt fractie N-VA - Unifrme huurvereenkmst vr de verenigingen die in de Melkerij, Gierlebaan 26, gehuisvest zijn Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Alle verenigingen, k diegene die geen vereenkmst hebben, zullen aangeschreven wrden en gelijkwaardig behandeld wrden. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een unifrme huurvereenkmst vr de verenigingen die in de Melkerij, Gierlebaan 26, gehuisvest zijn, neemt kennis van de telichting dr vrzitter Paul Diels en beslist eenparig akkrd te gaan met het vrstel. 16. Tegevegd punt fractie N-VA - Cnsciëntieuze tepassing van het BPA Gierle Drpskm Telichting schepen Ann Van Mechelen (CD&V): Het BPA Drpskern Gierle werd pgemaakt m een algemene rdening vast te leggen vr dit gebied. In 2007 werd het BPA herzien, vermits het vrige plan veruderd was. De Bijzndere Plannen van Aanleg zijn hiërarchisch nderschikt aan het Gewestplan. De vrschriften die pgenmen zijn in een BPA, zijn niet alleen verbindend vr de verheid maar zijn k rechtstreeks tepasselijk p de particulieren. Een bestuur kan dus geen vergunning afleveren die in strijd zu zijn met een gedgekeurd f vastgesteld BPA! Bij grtere BPA s is het niet ndenkbaar dat bepaalde zaken niet knden wrden vrzien. Niet elk perceel kan in detail wrden nderzcht. En bijkmend kunnen specifieke vragen/prjecten, specifieke antwrden f randvrwaarden ndig zijn. Hiervr heeft de wetgever artikel VCRO (Vlaamse Cdex Ruimtelijke Ordening) in het leven gerepen. Artikel VCRO bepaalt: in een vergunning kunnen, na een penbaar nderzek, beperkte afwijkingen wrden tegestaan p stedenbuwkundige vrschriften en verkavelingsvrschriften met betrekking tt perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van cnstructies, de dakvrm en de gebruikte materialen. Afwijkingen kunnen niet wrden tegestaan vr wat betreft: 1 de bestemming 2 de maximaal mgelijke vlerterreinindex 3 het aantal buwlagen Deze mgelijkheid betreft echter wel beperkte afwijkingen. Er kan dus geen sprake zijn van afwijkingen van essentiële gegevens van het plan f de vergunning. Niet alleen mgen de afwijkingen geen afbreuk den aan de essentiële gegevens van een plan f verkavelingsvergunning, zij mgen k niet nbestaanbaar zijn met de dr dat plan begde ruimtelijke rdening en stedenbuwkundige inrichting van het betrkken gebied. Aanvankelijk werd de afwijkingsmgelijkheid in dit artikel ruim geïnterpreteerd. Gezien de Raad van State een strengere visie deed ntstaan ver deze uitznderingsregel, gaf de tenmalige minister van Ruimtelijke Ordening bij Omzendbrief RO/98/03 van 6 april 1998 aan he deze regel dr de administratie tegepast mest wrden. Deze Omzendbrief telichten leidt mij hier te ver. De afwijkingen die werden tegestaan, vlden ALLEN aan de bepalingen van artikel Bvendien wrdt geval per geval nderzcht, waarbij wrdt nagegaan f de gevraagde afwijking kan wrden tegestaan, rekening hudend met de mgeving en allerhande randvrwaarden. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een cnsciëntieuze tepassing van het BPA Gierle Drpskm, en neemt kennis van de telichting dr schepen Ann Van Mechelen. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. 17. Tegevegd punt fractie N-VA - Telichting prjectplan (masterplan) drpskern Wechelderzande en verdere afspraken p gemeenteraad nvember Telichting schepen Marc Herrygers (CD&V): Zals reeds in een vrige raadszitting tegelicht, zal de drpskern integraal aangepakt wrden met een duurzame uitkmst in het vruitzicht dr gebruik te maken van de expertise van twee streekrganisaties, zijnde RLKGN en AR-TUR. De bestaande situatie zal bestudeerd en aan een analyse nderwrpen wrden m dan te kmen tt een adviesnta met prjectdefinitie en structuurvisie. Vervlgens kan dan de keuze gemaakt wrden van een ntwerpteam waarbij prcedurebegeleiding vrzien is en tevens de kwaliteitsbegeleiding van het ganse traject bewaakt blijft. Vr alle duidelijkheid stellen dat er in de gemeenteraad van nvember een telichting zal gegeven wrden mtrent een prjectplan en niet van een te realiseren buwplan. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een telichting bij het prjectplan (masterplan) drpskern Wechelderzande en verdere afspraken p gemeenteraad nvember, en neemt kennis van de telichting dr schepen Marc Herrygers. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. 18. Tegevegd punt fractie Gren - Aanpassing vetpad Rzenlaan en aanpassing verkeerssituatie in de Vndelweg

6 Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Over hetzelfde nderwerp heeft het cllege zich al eerder gebgen. Enkele jaren geleden werd dit vanuit Natuur en Bs niet enthusiast nthaald mdat dlmiet schadelijk zu zijn vr een van de bmsrten. Ondertussen werd de vraag terug gesteld en mits een andere samenstelling van het dlmiet zu dit misschien tch mgelijk zijn. Dit wrdt verder nderzcht en terug geagendeerd als het haalbaar is. Wat de verkeerssituatie in de Vndelweg en mgeving betreft zal in samenspraak met de cmmissaris en de wijkagent de situatie nderzcht wrden. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie Gren met betrekking tt een aanpassing van het vetpad in de Rzenlaan en een aanpassing van de verkeerssituatie in de Vndelweg, en neemt kennis van de telichting dr vrzitter Paul Diels. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. 19. Tegevegd punt fractie Gren - Lichtplan gemeente Lille Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Eandis is mmenteel bezig met een studie per gemeente vr de pmaak van een masterplan penbare verlichting, daarna wrdt het kstenplaatsje bekeken en dan de terugverdientijd. Het masterplan prbeert men begin vlgend jaar p te maken. Het aanpassen van het regime de je best in het vrjaar zdat de mensen dit gewn zijn tegen de vlgende winter. Vr een Slimme penbare verlichting wrdt de terugverdientijd geschat p 3 jaar. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie Gren met betrekking tt een lichtplan vr gemeente Lille, en neemt kennis van de telichting dr vrzitter Paul Diels. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. Mndelinge vragen N-VA 1 Stand van zaken: - Naschlse kinderpvang Wechelderzande: vrderingen tg vrige maand. Telichting Marc Herrygers : Sedert vrige GR is er uitgeverd zals ten tegelicht : - de buw wrdt winddicht gezet - nutsleidingen werden binnen gebracht, klaar vr aansluiting - wandtegels in sanitaire delen werden geplaatst - arduinen drpels werden geplaatst zdat ramen gezet knden wrden - na winddicht zetten, zal er gevlerd wrden - CVketel wrdt geplaatst en dan kan pstart vlerverwarming gebeuren. - Zwembad Lille: vrderingen tg vrige maand Kris Breugelmans : aanstaande maandag is het AGB en wrdt de zaak verder besprken. - Hf d Intere: vrderingen tg vrige maand, nl. nderzek Mnumentenwacht en bijkmende pinie tweede aannemer. Cnclusie? Telichting werd gegeven bij punt 3 van de agenda Begrtingswijziging - Basisschl Gierle Wim Peeters : werken starten nrmalerwijze einde schljaar. Duurtijd ca 18 maanden. - Nieuw gemeentehuis Paul Diels : dssier lpt. De binnenindeling is bijna rnd, in de vlgende fase gaan de gevels aan bd kmen. Als er vldende inf is zal het studiebureau een infavnd geven vr de raadsleden. - AWV: Telling vrachtwagens Mereind: is er een datum geprikt? Paul Diels : Er is een datum geprikt en de tellingen zullen ca drie weken duren. Initieel investeringsprgramma AWV: pst N153 / pst N153 Paul Diels : De aangehaalde psten handelen ver het fietspad Malle tt aan de grens met Wechelderzande de herinrichting centrum Wechelderzande verplaatst van 2015 naar 2016 f Digitalisering N-VA verwijst naar de ntulen van het schepencllege van 12/6 betreffende de pdracht Partner vr implementatie Micrsft Dynamics CRM. (niet weergegeven) - He verlpt de pvlging? - De cntrle? - Is er een testprgramma vrzien? Telichting Marc Herrygers : Wat betreft pvlging is er zwel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de leverancier een prjectgrep die vrtdurend verleggen betreffende de verschillende aspecten van de implementatie.

7 Inhudelijke cntrle gebeurt via de prjectgrep en via de samenstelling van deze prjectgrep (interne mensen met juiste expertise). Z zal bv. diensthfd burgerzaken vr aspect privacy aan werkgrep cntactenbeheer deelnemen en secretariaat aan ntulenbeheer. Een testprgramma met 'een druk p de knp in een eindfase' is er uiteraard niet. Gedurende het ganse prject zijn er vrtdurend testmmenten zdat bijsturingen kunnen gebeuren. Het functinele testwerk zal gebeuren dr de betrkken medewerkers. 3 De Schuur N-VA verwijst naar de ntulen van het schepencllege van 02/10 betreffende de verhuring van de Schuur te Gierle. (niet weergegeven) - Vr het werkjaar 2014 tt zver bekend vr 2015: wie/ welke vereniging huurde de Schuur vr welke activiteit vr welke peride tegen welke prijs? - Zie fragment uit de ntulen hierbven (niet weergegeven): he wrdt het retributiereglement hier tegepast? - Zrgt een dergelijk lange aaneengeslten verhuurperide er niet vr dat andere verenigingen uit de bt vallen? Telichting Ann Van Mechelen : 2014 Van januari tt eind april werd de schuur gebruikt dr Anniem. Van 2 mei tt 4 mei werd ze gebruikt vr het WAK. Op 11 mei was er herdenking WOII. Op vrijdag 13 juni werd de Schuur gehuurd dr Bal Ppulaire. Op 2 en 3 augustus was er Lille Kunst Ze. Van 22 tt 24 augustus vnd er Bal Ppulaire plaats. 30 augustus was ze in gebruik dr de harmnie. Van 4 tt 6 september werd de Schuur pnieuw verhuurd aan Bal Ppulaire. Op 11 en 12 ktber werd ze pnieuw gebruikt vr Lille Kunst Ze. Op 18/10 werd ze verhuurd aan de KWB. Op zaterdag 8 nvember is ze gehuurd dr Anniem. Op 13/12 is ze gehuurd dr de Chir van Gierle. Op 26 en 27 december is ze verhuurd aan Bal Ppulaire Op 2 januari vind er een activiteit van Terisme Lille plaats. Op 3 en 4 januari is ze verhuurd aan Bal Ppulaire. Vanaf 5 januari tt en met einde maart is de Schuur gehuurd dr Anniem. Op 14 juni 2015 is ze gehuurd dr het Davidsfnds. Vr de rest van 2015 is er niks gepland. In het verleden is het altijd z gegaan dat Anniem in De Schuur repeteerde in de winterperide en dat ze het lkaal dan beschikbaar stelden als er een vraag naar kwam. Omdat De Schuur weinig gebruikt wrdt in de winterperide en De Schuur eigenlijk vrij is in de peride als er geen decr staat heeft het bestuur altijd een frfait gerekend vr de repetitieperide. We hebben altijd als regel gehanteerd dat het gebruik dr anderen niet gehypthekeerd mag wrden en we vnden het beter dat De Schuur in gebruik werd genmen dan dat ze leeg stnd. Vr de peride dat het decr er staat en er gespeeld wrdt, wrdt de prijs berekend per dag dat er gespeeld wrdt. Vr vrig seizen waren dat 9 dagen aan zmertarief van 15 eur (135 eur) en een frfait van 300 eur vr de repetities in de winter. Het is de bedeling van in de tekmst de Schuur meer te gebruiken, zals vrzien in BBC. Vanaf 2016 zullen er daarm kleine ingrepen gebeuren. Dan zal k het retributiereglement aangepast wrden. 4 Afgelpen weken was er veel tumult rnd de mgelijke gevlgen van strmschaarste en de afschakeling die hierp zu vlgen.. Aangezien de situatie niet p enkele maanden kan gekeerd wrden, verwachten wij dat elk plitiek niveau al het mgelijke det m enerzijds een afschakeling te vermijden en anderzijds wanneer een afschakeling drgaat de burgers z ged mgelijk te ndersteunen en te infrmeren. Aangezien de burgemeester samen met de guverneur verantwrdelijk is vr een gede beheersing van de afkppeling, willen we vanuit de N-VA ervr zrgen dat al nze gemeente ged is vrbereid. Daarm vlgende vragen: He ver staat de gemeente met de vrbereidingen p een mgelijke afschakeling? Is er reeds een crisisplan? Z ja, welke stappen mvat dit crisisplan? Bevat dit crisisplan een lijst van hulpbehevenden die men mgelijk met cntacteren? Is hier al een plssing vr? Gaat de gemeente een infrmatiecel prichten tijdens een afschakeling? Z weten burgers waar ze terecht kunnen tijdens de afschakeling. Gaat de gemeente extra plitiepatruilles inleggen m tijdens een afschakeling de afgeschakelde buurten beter te beveiligen?

8 Geheime zitting (1) 1. Beneming p pref van de gemeentesecretaris Gaat ver tt geheime stemming en beslist met 22 stemmen vr bij 2 blanc de heer Davy Smeyers met ingang van 01 maart 2015 p pref te benemen tt gemeentesecretaris.

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd.

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd. ZITTING VAN 3 september 2013 Aanwezig: Hans Eyssen, burgemeester-vrzitter; Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, schepenen; Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin,

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie