Keurt het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2014 met 12 stemmen voor (CD&V) bij 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keurt het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2014 met 12 stemmen voor (CD&V) bij 9"

Transcriptie

1 Verkrt verslag van de Gemeenteraadszitting van 22 ktber 2014 Aanwezig: Vrzitter: CD&V: Paul Diels Schepenen: CD&V: Eric Van Echelpel, Kris Breugelmans, Ann Van Mechelen, Luc Vlemans, Marc Herrygers, Raadsleden: CD&V: Jren Bns, Michel Leys, Jef Meeuws, Sphie Raeymaekers, Ria Van Thielen, Luc Wagemans, N-VA: Geert Geens, Elien Leys, Marleen Peeters, André Pluym, Le Smans, Jan Stevens, Sfie Van Olmen, Jhan Verlinden, Paul Verswyvel, Gren: Luc De Backer, Ilse Van Dngen, Vlaams Belang: Danny Neel, OCMW-vrzitter met raadgevende stem: CD&V: Wim Peeters Secretaris: Gui Keunen Verntschuldigd: Raadsleden: CD&V: Michelle Geudens, De vrzitter verzekt m de punten 12 en 13 van de agenda te verwijderen rekening hudend met nagestuurde infrmatie. De gemeenteraad is eenparig akkrd m de punten te hernemen in de gemeenteraad van nvember. Openbare zitting (19) 1. Gemeenteraad - verslag zitting van 27 augustus gedkeuring Tussenkmst fractie N-VA: De N-VA fractie stemt tegen m dezelfde reden als p de GR van 24 september jl. Zlang de tussenkmsten van de meerderheid zdanig minimalistisch wrden gentuleerd dat niemand eigenlijk begrijpt wat het antwrd precies inhield, gaat deze fractie tegen stemmen. Keurt het verslag van de gemeenteraad van 27 augustus 2014 met 12 stemmen vr (CD&V) bij 9 tegen (N-VA) en 3 nthudingen (Gren, Vlaams Belang) ged. 2. Gemeenteraad - verslag zitting van 24 september gedkeuring Tussenkmst fractie N-VA: De N-VA fractie stemt tegen m dezelfde reden als p de GR van 24 september jl. Zlang de tussenkmsten van de meerderheid zdanig minimalistisch wrden gentuleerd dat niemand eigenlijk begrijpt wat het antwrd precies inhield, gaat deze fractie tegen stemmen. Keurt het verslag van de gemeenteraad van 24 september 2014 met 12 stemmen vr (CD&V) bij 9 tegen (N-VA) en 3 nthudingen (Gren, Vlaams Belang) ged. 3. Budgetwijziging 2/2014 Dit punt werd in eerste instantie tegelicht dr de financieel beheerder. Tussenkmst raadslid Danny Neel (Vlaams Belang): Op de gemeenteraad van 23 april kregen we een prijsfferte van IVEKA ter gedkeuring vr de uitbreiding van de penbare verlichting in Lindelstraat en Kerkplein. De ttaalprijs hiervr was ten ,36. Dit gaat nu, na 6 maanden, met mhg! Ik stem tegen deze budgetwijziging. Tussenkmst raadslid Marleen Peeters (N-VA): 1 Actie 001/001/003/002 Aankp kleine hard- en sftwaremateriaal: (bij ) = 1/5 te weinig vrzien = Wat wrdt hier precies bedeld? Kan er in de tekmst niet nauwkeuriger wrden mschreven wat precies het prbleem was? Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): 2 Actie 001/002/002/001 - stpcntacten OV palen vr feestverlichting: (bij 3.500) = +200% - aankp materialen kerstverlichting: (bij 9.000) = +80% Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): De stpcntacten vervangen de lelijke kabels langs en ver de wegen. In de tekmst kan de feestverlichting dadelijk aangekppeld wrden.

2 --> aankp - huur kerstverlichting: = recurrent! In tijden van dreigende energieschaarste vindt de N-VA fractie z n uitgave niet echt de juiste bdschap. Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Het gaat m een beperkte aankp in functie van de dreigende schaarste. Het al dan niet plaatsen van de verlichting zal effectief afhankelijk zijn van de mgelijke schaarste, dat was rsprnkelijk k de bedeling. 3 Actie 001/005/002/002 Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): Bete keuring speeltuigen: 5.000; Dat de wetgeving bijznder streng is, det niets ter zake. De wet geldt vr iedereen. Een bete is een bete en wil eenvudigweg zeggen dat er niet cnfrm gehandeld is. Tussenkmst raadslid Jhan Verlinden (N-VA): Waarm wrdt die bete gebudgetteerd als het dan tch een vrstel tt minnelijke schikking is en geen bete? Met welk vrstel trekt de gemeente dan naar het verleg? Telichting schepen Kris Breugelmans (CD&V): In t verleden hebben wij als CBS steeds de visie van Stedenbuw Antwerpen gevlgd, nl. bij elke verkaveling werd een perceel gevrijwaard van bebuwing ifv speelruimte vr de kinderen. Het gevlg van deze strategie is dat er een divers aanbd is van gemeentelijke speelpleintjes, nl. 19 stuks gespreid ver de ganse gemeente. Op een gegeven genblik kwam er specifieke wetgeving mtrent speelpleintjes. Owv deze strenge wetgeving zijn intern diverse afspraken gemaakt: Alle speelpleinen werden vrzien van een infbrd Alle speeltuigen werden gecdeerd Er werd een lgbek aangelegd TD vert systematisch cntrles en nderhudswerken uit De fcus ligt hierbij p in rde brengen en huden van de speeltuigen Vb van in rde brengen: verwijdering van netten en haken aan vetbaldelen Vb van in rde huden: systematisch nderhud van huten speeltuigen & regelmatig vervangen van nderdelen Een tijdje geleden hebben wij nze visie tav gemeentelijke speelpleintjes aangepast. Jef Meeuws heeft dit destijds pgestart in verleg met de jeugdraad. We streven naar een 2-tal ged ingerichte speelpleinen per deelgemeente (8-tal) + alle andere pleinen (11-tal) zullen lwprfile ingericht wrden (infrastructurele, speelse elementen ~ heuvel ingewerkte buis m dr te kruipen vetbaldel met vaste barren). Om dit in de praktijk te realiseren hebben we in 2015 en 2016 geld vrzien in de meerjarenbegrting. He kmen wij aan een bete? Dit vrjaar is er een cntrle geweest (FOD Ecnmie dienst kwaliteit en veiligheid): Tijdens het eerste bezek werden er diverse pmerkingen gemaakt (funderingen, infbrden, afschermdppen, hutrt, ); aan de meeste pmerkingen is tegemet gekmen, gehr gegeven Tijdens het tweede bezek heeft men dit kunnen vaststellen, dch p een 10-tal plaatsen bleef men pmerkingen maken ver hutrt; hier mest nmiddellijk gehr aan wrden gegeven. Op basis van dit tweede bezek is dan k nmiddellijk vergegaan tt verwijdering van alle speeltuigen waar men een pmerking ver maakte; gevlg = ntmanteling van diverse speelpleinen. (vb Pater Damiaanstraat = vlledig ntmanteld). Wij hebben willen wachten tt we in samenspraak met de KGR deze efening knden maken, dch de Hgere Overheid geeft ns deze tijd niet en heeft gerdeeld dat we sneller mesten handelen. Meer ng, p 8 ktber hebben ze een schrijven vergemaakt met een vrstel tt betaling. Wij hebben nmiddellijk cntact pgenmen met de desbetreffende dienst: bete betreft een bemiddelingsvrstel er is een verleg aangevraagd wij gaan daar ns dssier / nze gewijzigde visie vrleggen wij gaan er alles aan den m deze bete teniet te den Plan van aanpak = bespreking JR 15 nvember (krijtlijnen) bespreking KGR 19 nvember (keuze van de speeltuigen) gedkeuring begrting GR december Tussenkmst raadsleden Jan Stevens/Marleen Peeters (N-VA): 4 Actie 001/005/003/001 Renvatiewerken truwzaal en bestrijding zwam (schimmel) (bij ): Welk bedrag is vr de renvatiewerken en welk vr de bestrijding van de huiszwam?

3 Wat huden die renvatiewerken precies in? Kent de gemeente de prijs van de bestrijding van de huiszwam al? Gezien het recente inspectierapprt van Mnumentenwacht zal er ng veel gerenveerd meten wrden. We verwachten van de bevegde schepen tegen nvember een gedetailleerd actieplan (wie wat wanneer he) zdat we zicht krijgen p het nderhud van Hf d Intere en de degelijkheid van dit nderhud kunnen aftetsen. Telichting schepen Luc Vlemans (CD&V): De renvatiewerken van de truwzaal betreffen de plaatsing van een nieuwe parketvler, deels bezetten van één muur en schilderen van de zaal. De prijs vr de bestrijding van de huiszwam is ng niet gekend. De ffertes werden aangevraagd en ingediend maar vergelijking was niet mgelijk mdat het ene bedrijf in m² rekende en het andere bedrijf in uurprijs. Tussenkmst raadslid Jhan Verlinden (N-VA): 5 Actie 001/003/004/001 Onrerende infrastructuur Lindelstraat: Adhv fferte IVEKA: wat is er dan precies gewijzigd? Gaat het ver dezelfde fferte waar in het vrjaar zveel m te den was en waarvan ten werd beweerd dat een fferte een fferte is en waarvan werd beweerd dat na telefnisch cntact duidelijk was dat de prijs dezelfde bleef? De prijs bleef dus duidelijk niet dezelfde?! Keurt het vrstel van budgetwijziging 2 van dienstjaar 2014 zals in bijlage met 12 stemmen vr (CD&V) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 11 nthudingen (N-VA, Gren) ged. 4. Wijzigingen rechtspsitieregeling, frmatie en aanwervingsvrwaarden Tussenkmst raadslid Marleen Peeters (N-VA): Wat staat er precies te lezen in de functiemschrijving van een deskundige IT? Deze wijziging in IT-persneel hypthekeert de invering van de digitalisering van de gemeente hpelijk niet? Telichting: vrzitter Paul Diels (CD&V) schetst de huidige situatie van de IT-dienst en verwittigt gelijktijdig dat de werking van het CRM-systeem uiteraard in het gedrang kan kmen wat de timing betreft. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 tegen (Vlaams Belang) de rechtspsitieregeling aan te passen. 5. Verdere deelname Kempens Wnplatfrm Telichting schepen Ann Van Mechelen (CD&V): Zals reeds in BBC vrzien werd, ligt hier vandaag de verlenging van KWP vr. In 2009 is de gemeente ingestapt in het prject KWP. Deze prjecten knden gedurende 9 jaar rekenen p Vlaamse subsidies. Maar de laatste 3 jaar wrdt de tussenkmst gehalveerd. Daarm zal k een tussenkmst van de gemeente gevraagd wrden naast de persneelsinzet. KWP heeft de vrbije jaren een kenniscel rnd wnen uitgebuwd. De bedeling is hiermee verder te werken. De huidige subsidieperide lpt tt ktber 2015, waarna het prject ng één maal verlengd kan wrden vr een peride van 3 jaar zij het met een Vlaamse tussenkmst van 30% ipv de huidige 60% in de persneelsksten. We hebben bij een aantal mringende gemeentes navraag gedaan f er bereidheid was vr intergemeentelijke samenwerking p dit vlak, maar we hebben geen psitief antwrd ntvangen. We willen vandaag dan k de principiële beslissing nemen m verder te gaan met KWP. Deze beslissing zal teruggekppeld wrden aan IOK en in het vrjaar zal dan een beslissing meten vlgen.b.v. precieze cijfers. Tussenkmst raadslid Danny Neel (Vlaams Belang): vr 3 jaar + 5 persneelsleden van nze gemeente. Dit bedrag is pnieuw een raming en kan met andere wrden ng stijgen. Kempens Wnplatfrm werkt samen met 27 gemeenten, waarnder Lille. Vlgens jullie meten alle gemeenten pleggen naargelang het aantal inwners en dit is dan ng enkel vanwege de daling van de subsidiëring van 60 naar 30%. Wat als deze subsidie na deze 3 jaar helemaal weg valt? Zu het niet vrdeliger zijn m iemand een pleiding te laten vlgen m deze meilijke materie nder de knie te krijgen? Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): Beleidsvrbereidend werken inzake de prblematiek van de weekendverblijven. O.a de prichting van een platfrm zu aangewezen zijn als de weekendverblijven hierin wrden pgenmen. Beslist met 12 stemmen vr (CD&V) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 11 nthudingen (N-VA, Gren) principieel verder deel te nemen aan het Kempens Wnplatfrm tt 31 ktber Definitief besluit aankp van een nrerend ged te Pederlee, Heggelaan Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 nthuding (Vlaams Belang) het nrerend ged, kadastraal gesitueerd te Lille-Pederlee, 4de afdeling, Heggelaan, sectie E 44p2/deel, grt vlgens meting 3.998,08m², nderhands aan te kpen vr penbaar nut. 7. Principebesluit aankp van een perceel grnd te Lille, Balsakker van erven. Belmans Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): In de cntext lezen we uitbreiding van RUP Sprt Lille Balsakker. Wat is het del van die uitbreiding? Financiële gevlgen: kennen we de prijs al?

4 Tussenkmst raadslid Elien Leys (N-VA): Is er verleg geweest/gepland met de Chir aangezien deze grnd aan het Chirheem grenst? Telichting vrzitter Paul Diels, schepen Ann Van Mechelen en schepen Kris Breugelmans (CD&V): De gemeente is bezig met het RUP sprt en het betrkken perceel paalt aan een eigendm van de gemeente en is dus een pprtuniteit. Met de aankp liggen binnen het RUP mgelijkheden pen qua parking f uitbreiding sprtgebeuren. Daarnaast paalt het perceel aan de Chir en dat was binnen het RUP Jeugd, dat al eerder werd gedgekeurd, destijds al vrzien m dit glbaal mee te bekijken. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 nthuding (Vlaams Belang) principieel akkrd te gaan tt nderhandse aankp van een perceel grnd vr penbaar nut, kadastraal gesitueerd te Lille 1ste afdeling, Balsakker, sectie E 804r, met een ppervlakte van 36a67ca, nder vrbehud van akkrd ver de prijs en vrwaarden. 8. Bestek, plannen en raming tt aanleg van wegenis en rilering in verkaveling Ravenstraat Telichting schepen Luc Vlemans (CD&V): De wijziging heeft plaats ingevlge de wijziging van de verkavelingsvergunning p waarbij het uiteinde van de geplande weg deels verschven wrdt. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 tegen (Vlaams Belang) de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2013 betreffende de gedkeuring van bestek, plannen en raming tt aanleg van wegenis en rilering in verkaveling Ravenstraat in te trekken en het nieuwe bestek, de plannen en de raming hudende wegenis- en rileringswerken in de verkaveling Ravenstraat te Gierle ged te keuren. 9. Lastvrwaarden en gunningswijze - Hf d'intere: leveren en plaatsen van een plateaulift Tussenkmst raadslid Jan Stevens (N-VA): Wat is precies een plateaulift? He wrdt die aangestuurd? Tussenkmst raadslid Paul Verswyvel (N-VA): Is de fferte al uitgeschreven? Heveel firma s werden er gecntacteerd? Mag ik benadrukken dat er terdege rekening wrdt gehuden met een draaicirkel van 1,5m? Telichting schepen Luc Vlemans (CD&V): Het dssier werd vrgelegd aan het centrum vr tegankelijkheid en dit vldeed. Beslist met 23 stemmen vr (CD&V, N-VA, Gren) bij 1 nthuding (Vlaams Belang) gedkeuring te verlenen aan het bestek met nr en de raming vr de pdracht Hf d'intere: leveren en plaatsen van een plateaulift (nderhandelingsprcedure znder bekendmaking). 10. IVEKA - vername aandelen nav exit Electrabel Telichting dr de heer Nick Vandevelde, secretaris-generaal van Eandis. Beslist met 21 stemmen vr (CD&V, N-VA) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 2 nthudingen (Gren) zijn gedkeuring te hechten aan de aanvaarding van het dr de raad van bestuur van Iveka per brief d.d. 23 september 2014 vrgestelde aanbd tt vername van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de pdrachthudende vereniging Iveka. 11. IVEKA - bijkmende kapitaalsverhging in het kader van ptimalisatie aandelenbezit nav exit Electrabel Telichting dr de heer Nick Vandevelde, secretaris-generaal van Eandis. Beslist met 21 stemmen vr (CD&V, N-VA) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 2 nthudingen (Gren) zijn gedkeuring te hechten aan de dr de raad van bestuur van de pdrachthudende vereniging Iveka bijkmende vrgestelde kapitaalverhging, nder de pschrtende vrwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn p 29 december IVEKA - algemene vergadering van 18 december 2014 Vrzitter Paul Diels (CD&V) heeft bij het begin van de zitting de gemeenteraad verzcht m dit punt van de agenda te verwijderen rekening hudend met nagestuurde infrmatie. De gemeenteraad is eenparig akkrd m dit punt te hernemen in de gemeenteraad van nvember. 13. IKA - algemene vergadering van 16 december 2014 Vrzitter Paul Diels (CD&V) heeft bij het begin van de zitting de gemeenteraad verzcht m dit punt van de agenda te verwijderen rekening hudend met nagestuurde infrmatie. De gemeenteraad is eenparig akkrd m dit punt te hernemen in de gemeenteraad van nvember. 14. Tegevegd punt fractie N-VA - Gemeentelijk reglement betreffende zwerfvuilpruimacties dr verenigingen binnen de grenzen van het grndgebied Lille Telichting schepen Marc Herrygers (CD&V): Zwerfvuil is inderdaad een prbleem waarmee we in alle deelgemeenten gecnfrnteerd wrden. De pmaak van een reglement vr het rganiseren van zwerfvuilacties behrt tt de mgelijkheden m dit aan te pakken. In het verleden zijn er al acties p het getuw gezet geweest dr samenwerking tussen de jeugd- en milieuraad en dat kan pnieuw. Ter ndersteuning hiervan zal een reglement uitgewerkt wrden waardr, zals gesuggereerd, de jeugd en andere verenigingen gesensibiliseerd en aangemedigd wrden m zwerfvuilinzamelingen te rganiseren. Er zal in verleg met de milieu-ambtenaar, milieu- en jeugdraad een reglement vr het rganiseren van zwerfvuilacties p grndgebied Lille uitgewerkt wrden, eventueel aan te vullen met een vereenkmst 'adptie wegberm' en het reglement ter gedkeuring aan de gemeenteraad vr te

5 leggen. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een gemeentelijk reglement betreffende zwerfvuilpruimacties dr verenigingen binnen de grenzen van het grndgebied Lille, neemt kennis van de telichting dr schepen Marc Herrygers en beslist eenparig akkrd te gaan met het vrstel. 15. Tegevegd punt fractie N-VA - Unifrme huurvereenkmst vr de verenigingen die in de Melkerij, Gierlebaan 26, gehuisvest zijn Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Alle verenigingen, k diegene die geen vereenkmst hebben, zullen aangeschreven wrden en gelijkwaardig behandeld wrden. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een unifrme huurvereenkmst vr de verenigingen die in de Melkerij, Gierlebaan 26, gehuisvest zijn, neemt kennis van de telichting dr vrzitter Paul Diels en beslist eenparig akkrd te gaan met het vrstel. 16. Tegevegd punt fractie N-VA - Cnsciëntieuze tepassing van het BPA Gierle Drpskm Telichting schepen Ann Van Mechelen (CD&V): Het BPA Drpskern Gierle werd pgemaakt m een algemene rdening vast te leggen vr dit gebied. In 2007 werd het BPA herzien, vermits het vrige plan veruderd was. De Bijzndere Plannen van Aanleg zijn hiërarchisch nderschikt aan het Gewestplan. De vrschriften die pgenmen zijn in een BPA, zijn niet alleen verbindend vr de verheid maar zijn k rechtstreeks tepasselijk p de particulieren. Een bestuur kan dus geen vergunning afleveren die in strijd zu zijn met een gedgekeurd f vastgesteld BPA! Bij grtere BPA s is het niet ndenkbaar dat bepaalde zaken niet knden wrden vrzien. Niet elk perceel kan in detail wrden nderzcht. En bijkmend kunnen specifieke vragen/prjecten, specifieke antwrden f randvrwaarden ndig zijn. Hiervr heeft de wetgever artikel VCRO (Vlaamse Cdex Ruimtelijke Ordening) in het leven gerepen. Artikel VCRO bepaalt: in een vergunning kunnen, na een penbaar nderzek, beperkte afwijkingen wrden tegestaan p stedenbuwkundige vrschriften en verkavelingsvrschriften met betrekking tt perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van cnstructies, de dakvrm en de gebruikte materialen. Afwijkingen kunnen niet wrden tegestaan vr wat betreft: 1 de bestemming 2 de maximaal mgelijke vlerterreinindex 3 het aantal buwlagen Deze mgelijkheid betreft echter wel beperkte afwijkingen. Er kan dus geen sprake zijn van afwijkingen van essentiële gegevens van het plan f de vergunning. Niet alleen mgen de afwijkingen geen afbreuk den aan de essentiële gegevens van een plan f verkavelingsvergunning, zij mgen k niet nbestaanbaar zijn met de dr dat plan begde ruimtelijke rdening en stedenbuwkundige inrichting van het betrkken gebied. Aanvankelijk werd de afwijkingsmgelijkheid in dit artikel ruim geïnterpreteerd. Gezien de Raad van State een strengere visie deed ntstaan ver deze uitznderingsregel, gaf de tenmalige minister van Ruimtelijke Ordening bij Omzendbrief RO/98/03 van 6 april 1998 aan he deze regel dr de administratie tegepast mest wrden. Deze Omzendbrief telichten leidt mij hier te ver. De afwijkingen die werden tegestaan, vlden ALLEN aan de bepalingen van artikel Bvendien wrdt geval per geval nderzcht, waarbij wrdt nagegaan f de gevraagde afwijking kan wrden tegestaan, rekening hudend met de mgeving en allerhande randvrwaarden. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een cnsciëntieuze tepassing van het BPA Gierle Drpskm, en neemt kennis van de telichting dr schepen Ann Van Mechelen. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. 17. Tegevegd punt fractie N-VA - Telichting prjectplan (masterplan) drpskern Wechelderzande en verdere afspraken p gemeenteraad nvember Telichting schepen Marc Herrygers (CD&V): Zals reeds in een vrige raadszitting tegelicht, zal de drpskern integraal aangepakt wrden met een duurzame uitkmst in het vruitzicht dr gebruik te maken van de expertise van twee streekrganisaties, zijnde RLKGN en AR-TUR. De bestaande situatie zal bestudeerd en aan een analyse nderwrpen wrden m dan te kmen tt een adviesnta met prjectdefinitie en structuurvisie. Vervlgens kan dan de keuze gemaakt wrden van een ntwerpteam waarbij prcedurebegeleiding vrzien is en tevens de kwaliteitsbegeleiding van het ganse traject bewaakt blijft. Vr alle duidelijkheid stellen dat er in de gemeenteraad van nvember een telichting zal gegeven wrden mtrent een prjectplan en niet van een te realiseren buwplan. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie N-VA met betrekking tt een telichting bij het prjectplan (masterplan) drpskern Wechelderzande en verdere afspraken p gemeenteraad nvember, en neemt kennis van de telichting dr schepen Marc Herrygers. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. 18. Tegevegd punt fractie Gren - Aanpassing vetpad Rzenlaan en aanpassing verkeerssituatie in de Vndelweg

6 Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Over hetzelfde nderwerp heeft het cllege zich al eerder gebgen. Enkele jaren geleden werd dit vanuit Natuur en Bs niet enthusiast nthaald mdat dlmiet schadelijk zu zijn vr een van de bmsrten. Ondertussen werd de vraag terug gesteld en mits een andere samenstelling van het dlmiet zu dit misschien tch mgelijk zijn. Dit wrdt verder nderzcht en terug geagendeerd als het haalbaar is. Wat de verkeerssituatie in de Vndelweg en mgeving betreft zal in samenspraak met de cmmissaris en de wijkagent de situatie nderzcht wrden. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie Gren met betrekking tt een aanpassing van het vetpad in de Rzenlaan en een aanpassing van de verkeerssituatie in de Vndelweg, en neemt kennis van de telichting dr vrzitter Paul Diels. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. 19. Tegevegd punt fractie Gren - Lichtplan gemeente Lille Telichting vrzitter Paul Diels (CD&V): Eandis is mmenteel bezig met een studie per gemeente vr de pmaak van een masterplan penbare verlichting, daarna wrdt het kstenplaatsje bekeken en dan de terugverdientijd. Het masterplan prbeert men begin vlgend jaar p te maken. Het aanpassen van het regime de je best in het vrjaar zdat de mensen dit gewn zijn tegen de vlgende winter. Vr een Slimme penbare verlichting wrdt de terugverdientijd geschat p 3 jaar. Neemt kennis van het tegevegd punt van de fractie Gren met betrekking tt een lichtplan vr gemeente Lille, en neemt kennis van de telichting dr vrzitter Paul Diels. Er wrdt niet tt stemming vergegaan. Mndelinge vragen N-VA 1 Stand van zaken: - Naschlse kinderpvang Wechelderzande: vrderingen tg vrige maand. Telichting Marc Herrygers : Sedert vrige GR is er uitgeverd zals ten tegelicht : - de buw wrdt winddicht gezet - nutsleidingen werden binnen gebracht, klaar vr aansluiting - wandtegels in sanitaire delen werden geplaatst - arduinen drpels werden geplaatst zdat ramen gezet knden wrden - na winddicht zetten, zal er gevlerd wrden - CVketel wrdt geplaatst en dan kan pstart vlerverwarming gebeuren. - Zwembad Lille: vrderingen tg vrige maand Kris Breugelmans : aanstaande maandag is het AGB en wrdt de zaak verder besprken. - Hf d Intere: vrderingen tg vrige maand, nl. nderzek Mnumentenwacht en bijkmende pinie tweede aannemer. Cnclusie? Telichting werd gegeven bij punt 3 van de agenda Begrtingswijziging - Basisschl Gierle Wim Peeters : werken starten nrmalerwijze einde schljaar. Duurtijd ca 18 maanden. - Nieuw gemeentehuis Paul Diels : dssier lpt. De binnenindeling is bijna rnd, in de vlgende fase gaan de gevels aan bd kmen. Als er vldende inf is zal het studiebureau een infavnd geven vr de raadsleden. - AWV: Telling vrachtwagens Mereind: is er een datum geprikt? Paul Diels : Er is een datum geprikt en de tellingen zullen ca drie weken duren. Initieel investeringsprgramma AWV: pst N153 / pst N153 Paul Diels : De aangehaalde psten handelen ver het fietspad Malle tt aan de grens met Wechelderzande de herinrichting centrum Wechelderzande verplaatst van 2015 naar 2016 f Digitalisering N-VA verwijst naar de ntulen van het schepencllege van 12/6 betreffende de pdracht Partner vr implementatie Micrsft Dynamics CRM. (niet weergegeven) - He verlpt de pvlging? - De cntrle? - Is er een testprgramma vrzien? Telichting Marc Herrygers : Wat betreft pvlging is er zwel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de leverancier een prjectgrep die vrtdurend verleggen betreffende de verschillende aspecten van de implementatie.

7 Inhudelijke cntrle gebeurt via de prjectgrep en via de samenstelling van deze prjectgrep (interne mensen met juiste expertise). Z zal bv. diensthfd burgerzaken vr aspect privacy aan werkgrep cntactenbeheer deelnemen en secretariaat aan ntulenbeheer. Een testprgramma met 'een druk p de knp in een eindfase' is er uiteraard niet. Gedurende het ganse prject zijn er vrtdurend testmmenten zdat bijsturingen kunnen gebeuren. Het functinele testwerk zal gebeuren dr de betrkken medewerkers. 3 De Schuur N-VA verwijst naar de ntulen van het schepencllege van 02/10 betreffende de verhuring van de Schuur te Gierle. (niet weergegeven) - Vr het werkjaar 2014 tt zver bekend vr 2015: wie/ welke vereniging huurde de Schuur vr welke activiteit vr welke peride tegen welke prijs? - Zie fragment uit de ntulen hierbven (niet weergegeven): he wrdt het retributiereglement hier tegepast? - Zrgt een dergelijk lange aaneengeslten verhuurperide er niet vr dat andere verenigingen uit de bt vallen? Telichting Ann Van Mechelen : 2014 Van januari tt eind april werd de schuur gebruikt dr Anniem. Van 2 mei tt 4 mei werd ze gebruikt vr het WAK. Op 11 mei was er herdenking WOII. Op vrijdag 13 juni werd de Schuur gehuurd dr Bal Ppulaire. Op 2 en 3 augustus was er Lille Kunst Ze. Van 22 tt 24 augustus vnd er Bal Ppulaire plaats. 30 augustus was ze in gebruik dr de harmnie. Van 4 tt 6 september werd de Schuur pnieuw verhuurd aan Bal Ppulaire. Op 11 en 12 ktber werd ze pnieuw gebruikt vr Lille Kunst Ze. Op 18/10 werd ze verhuurd aan de KWB. Op zaterdag 8 nvember is ze gehuurd dr Anniem. Op 13/12 is ze gehuurd dr de Chir van Gierle. Op 26 en 27 december is ze verhuurd aan Bal Ppulaire Op 2 januari vind er een activiteit van Terisme Lille plaats. Op 3 en 4 januari is ze verhuurd aan Bal Ppulaire. Vanaf 5 januari tt en met einde maart is de Schuur gehuurd dr Anniem. Op 14 juni 2015 is ze gehuurd dr het Davidsfnds. Vr de rest van 2015 is er niks gepland. In het verleden is het altijd z gegaan dat Anniem in De Schuur repeteerde in de winterperide en dat ze het lkaal dan beschikbaar stelden als er een vraag naar kwam. Omdat De Schuur weinig gebruikt wrdt in de winterperide en De Schuur eigenlijk vrij is in de peride als er geen decr staat heeft het bestuur altijd een frfait gerekend vr de repetitieperide. We hebben altijd als regel gehanteerd dat het gebruik dr anderen niet gehypthekeerd mag wrden en we vnden het beter dat De Schuur in gebruik werd genmen dan dat ze leeg stnd. Vr de peride dat het decr er staat en er gespeeld wrdt, wrdt de prijs berekend per dag dat er gespeeld wrdt. Vr vrig seizen waren dat 9 dagen aan zmertarief van 15 eur (135 eur) en een frfait van 300 eur vr de repetities in de winter. Het is de bedeling van in de tekmst de Schuur meer te gebruiken, zals vrzien in BBC. Vanaf 2016 zullen er daarm kleine ingrepen gebeuren. Dan zal k het retributiereglement aangepast wrden. 4 Afgelpen weken was er veel tumult rnd de mgelijke gevlgen van strmschaarste en de afschakeling die hierp zu vlgen.. Aangezien de situatie niet p enkele maanden kan gekeerd wrden, verwachten wij dat elk plitiek niveau al het mgelijke det m enerzijds een afschakeling te vermijden en anderzijds wanneer een afschakeling drgaat de burgers z ged mgelijk te ndersteunen en te infrmeren. Aangezien de burgemeester samen met de guverneur verantwrdelijk is vr een gede beheersing van de afkppeling, willen we vanuit de N-VA ervr zrgen dat al nze gemeente ged is vrbereid. Daarm vlgende vragen: He ver staat de gemeente met de vrbereidingen p een mgelijke afschakeling? Is er reeds een crisisplan? Z ja, welke stappen mvat dit crisisplan? Bevat dit crisisplan een lijst van hulpbehevenden die men mgelijk met cntacteren? Is hier al een plssing vr? Gaat de gemeente een infrmatiecel prichten tijdens een afschakeling? Z weten burgers waar ze terecht kunnen tijdens de afschakeling. Gaat de gemeente extra plitiepatruilles inleggen m tijdens een afschakeling de afgeschakelde buurten beter te beveiligen?

8 Geheime zitting (1) 1. Beneming p pref van de gemeentesecretaris Gaat ver tt geheime stemming en beslist met 22 stemmen vr bij 2 blanc de heer Davy Smeyers met ingang van 01 maart 2015 p pref te benemen tt gemeentesecretaris.

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Antwoord secretaris De stemming over punt 7 is inderdaad niet correct opgenomen. Wordt aangepast.

Antwoord secretaris De stemming over punt 7 is inderdaad niet correct opgenomen. Wordt aangepast. Verkrt verslag van de Gemeenteraadszitting van 25 februari 2015 Aanwezig: Vrzitter: CD&V: Paul Diels Schepenen: CD&V: Eric Van Echelpel, Ann Van Mechelen, Luc Vlemans, Marc Herrygers, Raadsleden: CD&V:

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

Verkort verslag van de Gemeenteraadszitting van 26 februari 2014. Openbare zitting (15)

Verkort verslag van de Gemeenteraadszitting van 26 februari 2014. Openbare zitting (15) Verkrt verslag van de Gemeenteraadszitting van 26 februari 2014 Aanwezig: Burgemeester-vrzitter: Paul Diels Schepenen: Eric Van Echelpel, Kris Breugelmans, Ann Van Mechelen, Luc Vlemans, Marc Herrygers

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan...

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn van 26 maart 2012 m 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, vrzitter N. Claesen, P. Debis, M.

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 januari 2016 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Fietsstrade Antwerpen - Mechelen - aanleg fietsweg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015 Telichtende nta Raad vr maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015 OPENBARE VERGADERING 1. Ter gedkeuring: Beleid en rganisatie Aanstelling vertegenwrdiger algemene vergadering Interleuven wensdag 23.12.2015

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5. RAADSZITTING VAN 17 februari 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5. RAADSZITTING VAN 17 februari 2011 Raad vr Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5 RAADSZITTING VAN 17 februari 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck vrzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hug Bulckens, dhr.alfns Christiaensen, dhr.

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD

NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD zitting van: maandag 26 januari 2015 aanwezig: verntschuldigd: afwezig: Willy Hsten: OCMW-vrzitter; Geert Pascal, Agnes Deman, Ken Vandaele, Ilse Dereepere, Katrien Fnteyne, Daniël

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

Bewoners Bombardonstraat, Knuppelweg, De Bekroning, De Beurs Totaal circa 40 personen

Bewoners Bombardonstraat, Knuppelweg, De Bekroning, De Beurs Totaal circa 40 personen Verslag Gemeente Amersfrt Bambe Emiclaer 10 december 2008 Plaats: Tijd: Aanwezig: Kerk Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 1, Amersfrt 20.00 21.15 uur, inlp vanaf 19.30 uur Mieke Janssen, vrzitter Angela

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Duurzame verkavelingen

Duurzame verkavelingen 1. Gemeentelijke nden Zals iedereen weet staat de wning en buwgrndenmarkt k in nze gemeente nder zware druk. Het wrdt steeds meilijker vr jnge mensen m in Merksplas te blijven als ze een eigen wning willen

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver. 20 januari 2016 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver. 20 januari 2016 om 20:00 =========================== Ntulen van de raad vr maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver Aanwezig: 20 januari 2016 m 20:00 =========================== Van Osterwyck Dave - vrzitter Knegtel Dirk, Vercraeye Odette, Van der

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum - SZ/HE Hilde Emery 16-05-2013 telefoonnummer faxnummer e-mail 016 27 26 03 - hilde.emery@leuven.

uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum - SZ/HE Hilde Emery 16-05-2013 telefoonnummer faxnummer e-mail 016 27 26 03 - hilde.emery@leuven. Sciale Zaken ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE SOCIALE ZAKEN, STUDENTENZAKEN, SENIOREN EN OcMW- AANGELEGENHEDEN uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum - SZ/HE Hilde Emery 16-05-2013 telefnnummer

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat

Omgaan met kindermisbruik in onderwijs of internaat 2010-09-17 Omgaan met kindermisbruik in nderwijs f internaat 1 Inleiding De vrbije maanden werd de Kerk gecnfrnteerd met verschillende klachten rnd kindermisbruik dr haar geestelijken. Smmige geestelijken

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013

VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013 VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013 AANWEZIG: Kris, Kurt, Stéphanie, Sphie, Jrunn, Cathy, Vanessa V AGENDAPUNTEN: 1. Overlpen en gedkeuring vrig verslag / 2. Financiën Enkel ng een kleine uitgave gemaakt

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Het OCMW-decreet en de gemeente

Het OCMW-decreet en de gemeente Het OCMW-decreet en de gemeente Hiernder kan u een lijst vinden van de bepalingen uit het OCMW-decreet die relevant zijn vr de gemeente. Opmerkingen en aanvullingen mag u mailen naar pieter.vanderstappen@vvsg.be.

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed Cnceptnta nieuw premiestelsel nrerend erfged Cntext Wachtlijst restauratiepremies ng nit z hg: augustus 2014: 185 miljen eur nvember 2015: 371 miljen eur februari 2016: 342 miljen eur (na 1 ste prgrammatie)

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Advies: Voorstel aankoop materiaal audiovisuele uitleendienst

Advies: Voorstel aankoop materiaal audiovisuele uitleendienst Advies: Vrstel aankp materiaal audivisuele uitleendienst Naam adviesrgaan: Jeugdraad stad Antwerpen De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de sm van de negen districtsjeugdraden: Antwerpen, Berchem,

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017

Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 Het penbaar lichaam Drechtsteden, te dezen krachtens een machtiging van de vrzitter van het Drechtstedenbestuur en ter uitvering

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie