SPORT & CULTUUR. Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren. Beste Lezers. BIND Summer Sport groot succes!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORT & CULTUUR. Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren. Beste Lezers. BIND Summer Sport groot succes!"

Transcriptie

1 Beste Lezers Hierbij ontvangt u de septembereditie van de Nieuwsbrief Sport en Cultuur met informatie over: BIND Summer Sport groot succes! Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren Romeinse schat Senioren in beweging na de fittest 55+ Go for gold kids Kunstroute Sjarabang Open Podium 31 oktober m Kinderboekenweek week van de opvoeding Tips voor een veilig gezond schoolplein Voorbeeldles: thema opvoeding en bewegingsonderwijs Data BINDactiviteiten Data activiteiten Kunstmenu basisscholen ECHT SUSTEREN Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren Van 29 augustus t/m 14 september vindt de zevenjaarlijkse Heilig domsvaart in Susteren plaats. Een traditie, waarbij missen, histori sche openluchtspelen en een reliekenstoet de hoofdbestanddelen vor men. Daarmee is het l okaal cultureel erf goed, interessant voor een les in de klas. Ad Gijzels heeft infor matie (geleverd door Wil Schulpen) en een aantal lestips hierover gebundeld voor de onder en bovenbouw van het basisonderwijs. Deze heeft Ad naar de ICCers op school g d. BIND Summer Sport groot succes! Met BIND Summer Sport op Sportpark In de Bandert start je de zomervakantie sportief. 90 kinderen hadden zich ingeschreven voor 3 sportieve dagen met met een afwissend programma. Speciaal voor groep 3 en 4 waren er spelen bij de Ballon. De oudere kinderen waren te gast bij Sportcity voor een workshop bootcamp en dans. Golf, boardingvoetbal, hockey, ganzenbord en vele andere recreatieve spelen werden gedaan. De laatste dag zijn de kinderen en hun begeleiders naar avonturenpark 1 T: F: Valdeludo geweest. Kinderen, ouders en organisatie waren zeer tevreden over de eerste BIND Summer Sport. Met dank aan de Partners van BIND Summersport: Sportcity, De Ballon, KVW, Valdeludo, Menswel vrijwilligers. Meld u aan: Organisaties die volgend jaar ook mee willen participeren bij BIND Summer Sport kunnen contract op met Yvonne Damen;

2 Open Monumenten Klassendag 12 september Elk tweede weekend van september vindt de Open Monumentendag plaats, waarbij duizenden monumenten gratis hun deuren openen. Op de vrijdag ervoor is de Open Monumenten Klassendag. Dit jaar is in overleg tussen het Comité en de gemeente besloten de publieke Open Monumentendag te laten vervallen in verband met de presentatie van de Romeinse schat die in Pey gevonden is (zie verder lesbrieven/ lestips). De Klassendag op vrijdag 12 september gaat wel door. Dit jaar hebben zich 7 scholen opgegeven: BS Angela, de Bolleberg, Burgemeester Willeme, In 't Park, 't Keuningshofke, Patricius en de Violier. In totaal bezoeken 14 groepen 78 na een korte introductieles een monument in de omgeving van de school. In het monument krijgen zij een rondleiding van een lokale stadsgids en kunnen ook zelf op onderzoek uitgaan. Na afloop volgt een creatieve verwerking in de klas. Voor de zomervakantie zijn de lespakketten verzonden en de afspraken over de te bezoeken monumenten en bezoektijden gemaakt. We wensen jullie veel plezier! ECHT SUSTEREN Er wordt een brochure gemaakt over de Romeinse schat die ingezet kan worden voor een les over dit onderwerp voor groep 78. Mocht u daar interesse in hebben, geef dat dan aan bij de cultuurcoach: Senioren in beweging na de fittest voor 55+ Na aanleiding van de fittest zijn veel ouderen (meer) in beweging gekomen. Dit gebeurt op velerlei manie ren. Een voorbeeld hiervan is de Beweeg Je Fit kaart waarbij bewegen een sportieve uitdaging wordt! Zoals u misschien weet kunt u met de Beweeg Je Fit kaart iedere week deelnemen aan 1, 2 of 3 sporten te weten fitness, zwemmen en/of bewegen in groeps verband. Met de Beweeg Je Fit kaart kunt u 12x sporten en deze mag door meerdere personen gebruikt worden. Ook bij de Koepel Seniorenverenigingen EchtSusteren en andere sportaanbieders zijn senioren actief gaan sporten en bewegen. Verder werken we aan een digitaal overzicht van het totale beweegaanbod voor de senioren in de gemeente EchtSusteren. Voor meer informatie: Romeinse schat Go for Gold Kids Op een Echtse akker is een bijzondere laatromeinse schat gevonden met gouden en zilveren munten/ voorwerpen. Deze is in april in het Limburgs Museum gepresenteerd en is daar ook te bezichtigen. Op zondag 19 oktober zal de vondst in gemeente Echt Susteren gepresenteerd worden in het gemeentehuis. Ook wordt die dag een kunstwerk onthuld bij de Sjarabang tussen 2013: muurschildering vindplaats Pey en Slek. basisschool Jan Peters 2 T: F: Vorig jaar hebben we al informatie gegeven dat er dit schooljaar gestart gaat worden met meerdere Go for Gold Kids projecten in samenwerking met de sportverenigingen van gemeente EchtSusteren en omstreken. De volgende projecten zullen gaan plaatsvinden: fietsen, atletiek, volleybal, handbal, judo. Een aantal scholen zijn al benaderd over de invulling van de projecten en de andere scholen zullen

3 op korte termijn benaderd worden over de inzet van een project op hun school. Go for Gold Go Cycling zal in september actief zijn op de BS In 't Park, BS Jan Petrus en BS Patricius. De Jan Petrus school en burgemeester Willeme school nemen deel aan het project Athletics Movements. Go for Gold Handbal zal in september en oktober plaatsvinden en deelnemende scholen zijn In 't Park, de Springdonk en de Patriciusschool. We houden u op de hoogte over het verdere verloop van Go for Gold Kids projecten. Voor meer informatie: Yvonne Damen zie ook ECHT SUSTEREN Kunstroute Sjarabang Sjarabang is een kunstproject, waarbij bewoners van de kernen in gemeente EchtSusteren een kunstwerk maken voor de openbare ruimte. Het initiatief is genomen door de Klankbordgroep Cultuur en wordt georganiseerd samen met de Cultuurcoach. Deze keer was het thema Wat is ons heilig? aansluitend bij de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart in Susteren. Een fietsroute verbindt de verschillende kunstwerken. Beeldentuin Suestra, Basisschool In 't Park, Stichting de Vrolijkheid (Asielzoekerscentrum Pey), Zij Actief Maria Hoop, Creatief Centrum de Banderthof (jeugdgroepen) en Basisschool de Violier hebben bijzondere en kleurrijke kunstwerken vervaardigd. Door omstandigheden moest basisschool Op de Slek helaas afhaken. Open Podium 31 oktober Dit jaar zal opnieuw een Open Podium gehouden worden, en wel op 31 oktober vanaf 19.00u in zaal van Pol te Konings bosch. Kinderen en jonge ren uit EchtSusteren, die willen zingen, muziek maken, dansen, jongleren of bijvoorbeeld gedichten voordragen kunnen hun talenten laten zien. Dit kan als solist, in kleine groep of bijvoorbeeld als schoolklas. Spannend, maar ook erg leuk om te doen voor een welwillend publiek. Ieder optreden mag maximaal 10 minuten duren. Er zal een piano, en indien gewenst een pianist aanwezig zijn. Meld je vast aan bij Monique van der Vleuten: of Kinderboekenweek en week van de opvoeding Op zaterdag 21 juni is de Sjarabang kunstroute geopend. De fietsroute van 31 km en meer informatie is te vinden op (google op menswel sjarabang). De kunstwerken zijn in ieder geval tot en met september te bezichtigen, het merendeel zal zelfs langer blijven staan. Een aanrader! 3 T: F: Van 1 t/m 12 oktober is weer de Kinderboekenweek. Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het thema Feest! Dat is voor het 60 jarig bestaan. Om een sportief tintje aan deze week te geven kun je met je school het nieuwe liedje en dansje instuderen of zelf een ander dansje maken op het liedje. Het liedje en het dansje zijn al te bekijken op: Om tevens het thema feest terug te laten komen in de gymles kun je bij tikspelen i.p.v. een lintje een feesthoedje op laten zetten door de tikkers. Ook kunnen er eenvoudige kaartjes worden gemaakt door de leerlingen of door de leerkracht zelf met van alles wat met feest te maken heeft, denk aan slingers,

4 taart, enz ; dit kan geschreven tekst of met plaatjes. Met deze kaartjes kun je kleine spelletjes spelen, bijvoorbeeld zoek je tweetal zonder te praten of als er van elk kaartje vier zijn zou je kwartetestafette kunnen doen. Kortom zorg dat de Kinderboekenweek met thema feest ook een feest wordt in de gymles. Mochten er vragen zijn over kleine spelletjes of hoe de spelletjes te spelen neem dan contact op met de combifunctionaris: Van 6 t/m 12 oktober is dit jaar de week van de opvoeding. Niet alleen thuis maar ook op school ben je bezig met opvoeding. En natuurlijk ben je tijdens een bewegings/gymles met opvoeding bezig en wel op meerdere gebieden: motorische gebied (het aanleren van het bewegen in verschillende takken en onderdelen van sport en bewegen); emotioneel gebied (eigen angsten of stagnaties voor bepaalde sportonderdelen onder controle krijgen en het om kunnen gaan met bijvoorbeeld winnen en verliezen); sociale gebied (het op een leuke, helpende en sportieve manier omgaan met mede leerlingen). Leerlingen kunnen op deze vlakken veel leren door: leerlingen hun eigen grenzen op te laten zoeken; goed in te spelen op hun niveau; op het juiste moment een helpende hand te bieden; de juiste samenwerking van leerlingen met elkaar. In de bewegings/gymles van deze nieuwsbrief worden allerhande vormen van bewegen aangeboden om deze Week van de Opvoeding met de leerlingen te doen. We willen hen zo bewuster laten zien hoe veel je met op voeding bezig bent in de bewegings/gymles. Voor meer informatie zie de voorbeeldlessen verderop in de nieuwsbrief. (www.onscjg.nl) Tips voor een veilig gezond schoolplein Heeft u al een beweegvriendelijk schoolplein? Uit onderzoeken naar gezonde schoolpleinen (Bakker, 2008; Maas, 2013) blijkt dat een gezond schoolplein de bewegingsarmoede tegengaat, de concentratie en het welbevinden van de leerlingen verbetert en dat er minder ruzies ontstaan. Bovendien heeft een beweeg 4 T: F: ECHT SUSTEREN vriendelijk, gezond schoolplein een positieve invloed op de gezondheid van de leerlingen. Door het plein open te stellen na schooltijd heeft het ook een positieve invloed op de buurt. Jongere en oudere buurtgenoten kunnen er samenkomen en bewegen. Een goede oplossing voor buurten waar weinig speelruimte aanwezig is. Of wilt u het bestaande schoolplein beweegvrien delijker maken? Hoe kunt u daarbij rekening houden met veiligheid? Een aantal praktische tips op een rij. Maak aparte speelplekken voor zowel jonge als voor oudere kinderen. Op deze manier vindt iedereen zijn eigen plek. Het voorkomt dat de verschillende leeftijdsgroepen elkaar in de weg zullen lopen. Houd rekening met balspel. Zorg voor voldoende vrije ruimte en leg niet teveel vast in deze vrije ruimte. Wees tevens voorzichtig met het investeren in rages op dit gebied. Eén simpel doeltje op een veilige plek is vaak erg effectief.leg in overleg met de omwonen den en ouders enkele gebruiksregels vast. Bijvoorbeeld over de openingstijden of de rommel op het plein. Spreek af wie gebeld kan worden indien er iets mis gaat en wat er na een melding gebeurt. Maak dit kenbaar op bijvoorbeeld een memobord. Overleg ook met de wijkagent en informeer de buurtbewoners over de afspraken. Houd contact met jongeren die op het schoolplein aanwezig zijn. Benader ze positief en maak hen medeverantwoordelijk. Betrek ze bij de inrichting. Dit schept verantwoordelijkheidsgevoel en zorgt voor een plein waar ook jongeren graag komen. Als er na schooltijd in het schoolgebouw activiteiten plaatsvinden (toneelgroep, muziekvereniging, schil derclub), is er ook tijdens deze uren een vorm van sociale controle. De kans op vernieling en overlast wordt daardoor een stuk kleiner. Noem het schoolplein geen schoolplein maar een (buurt)speelplaats. Op deze manier is het duidelijk dat deze speelruimte niet alleen voor de leerlingen van de school is, maar ook voor de buurtkinderen. Bron: M. Bruinooge, M. Aler, F. Hajer, A. Slager (2007) Voor meer of andere informatie kunt u ook kijken op:

5 Voorbeeldles: Thema Opvoeding en bewegingsonderwijs In deze gymles komen een aantal aspecten aan bod die met de motorische, emotionele en sociale aspec ten van het opvoeden in de gymles van belang zijn. Er is gekozen dit te laten zien door een aantal stoeivor men uit te werken. En hoe komt dit dan naar voren: Het motorische aspect heeft te maken met het goed uitvoeren van de techniek, of nieuwe technieken leren en op de juiste wijze toe te passen. Het emotionele aspect kan zitten in angst hebben een ander pijn te doen of zelf pijn te worden gedaan en kinderen laten zien dat dit met stoeivormen niet altijd het geval hoeft te zijn. Tevens ook het om kunnen gaan met winnen en verliezen is hierbij aan de orde. Het sociale aspect zit in het respect hebben in keuzes die een mede leerling maakt om een vorm wel of niet te doen. Ook het reageren op een stopteken van een mede leerling en dus op een sportieve en leuke manier met elkaar omgaan tijdens het stoeien komt aan de orde. Een extra aspect wat aan bod komt bij dit soort spelletjes is het cognitieve aspect, het op een snelle manier bedenken en oplossen van de opdracht om de mede leerling te slim af te zijn en de spelletjes te kunnen winnen. Kortom genoeg onderdelen die al bij eenvoudige stoeivormen aan bod komen die met opvoeding te maken hebben. Uitleg stoeivormen Hollands worstelen Doel: Trek de andere leerling (Hollander) over de lijn. Regels: pak elkaar bij de pols vast; tel tot 3 en probeer elkaar over de lijn te trekken; afspreken wanneer men het spelletje wint (voet of helemaal over de lijn). Variatie: afstand vergroten door twee lijnen te kiezen die verder van elkaar af liggen waar men de andere helemaal overheen moet trekken of eventueel ook met duwen. Materiaal: lijn of lijnen in de sportzaal, pilonnen om lijn mee aan te geven. 5 T: F: ECHT SUSTEREN Belgisch worstelen Doel: laat de andere leerling (Belg) een stap zetten. Regels: sta op 30cm van elkaar; handen voor de borst, handpalm naar voren; alleen met de handen duwen o de ander een stap te laten maken; varieer richting van het duwen; handen blijven op elkaar, niet plotseling wegtrekken. Variatie: wel met wegtrekken van de eigen hand; afstand iets groter maken dat men beetje met de handen tegen elkaar gaat leunen. Materiaal: pilonnen om een vak mee af te bake nen. Afrikaans worstelen Doel: duw de andere leerling (Afrikaan) op het andere been. Regels: hinkelen op een been; van been wisselen is een tegenpunt; twee voeten op de vloer is een tegenpunt; met schouderduw elkaar omduwen (armen in elkaar vouwen); na een aantal tegen punten (of vooraf afgesproken tijd) wissel van been; best of 3 is winnaar. Variatie: allemaal door elkaar hinkelen en voet op de grond/mat is af; ook met handen trekken en duwen; houd de voet/enkel vast van het been dat je omhoog moet houden, loslaten is ook tegen punt. Materiaal: pilonnen om een vak mee af te bake nen. Tekening: zie Belgisch worstelen. Lintje pluk Doel: ga met z'n tweeën tegenover elkaar staan en houdt elkaar bij de polsen vast. Een van de twee heeft een partijlint in de broeksband. Probeer er samen voor te zorgen dat de derde speler het lintje niet kan afpakken door met het lichaam verdedigend weg te draaien. Als het lintje is afgepakt wissel je van taak. Regels: tijdens het spel mag je niet vallen; vallen is stoppen, geen been uitsteken of haken; afpakker mag de twee andere niet vastpakken; stop is wanneer het lintje is afgepakt of spreek een tijd af waarin het lintje gepakt moet worden; vierde leerling is tijdwaarnemer en scheids recht Variatie: de afpakker mag de andere twee wel vastpakken.

6 Materiaal: pilonnen om een vak mee af te bake nen, per groep je van 4 leerlingen een partijlint en eventueel een stopwatch. Voor nog meer stoeivormen zie bewegingsonderwijs BO4 en BO12 ook Basisles BIND Activiteiten ECHT SUSTEREN Groep 56 Puur goud, parels en pest 169 BS In 't Park 1e helft, 3 groepen 179 BS Keuningshofke, 1 groep 189 BS Springdonk 1e helft, 3 groepen 199 BS Springdonk 2e helft, 3 groepen 239 BS In 't Park 2e helft, 3 groepen 249 BS Bolleberg, 1 groep 259 BS Driepas, 2 groepen 269 BS Patricius, 2 groepen 309 BS Maria Goretti, 1 groep Een portret in klei 910 BS Burg.Willeme, 2 groepen 1010 BS Violier, 2 groepen 1310 BS Jan Peters 2 gr, BS Burg.Willeme 1 gr 1410 BS Driepas AZC 1 groep, BS Op de Slek 1 gr BS Angela 2 groepen 1710 SBO Horst 2 groepen. Groep 78 Open Monumenten Klassendag: 129 BS Angela, Bolleberg, Burg.Willeme, In 't Park, Keuningshofke, Patricius, Violier KokosnotenkrakerSuite 810 BS Jan Peters 1 groep (20) 910 BS Patricius 3 groepen 1310 BS Springdonk 3 groepen: 6/77/ SBO De Horst 2 groepen 1710 BS Keuningshofke 1 groep The best of Dive 1811 BS Angela, Bolleberg, Burg. Willeme, Driepas, In 't Park, Maria Goretti, Op de Slek Halloween Discozwemmen The scarey circus uur (zwemdiploma A verplicht) 17 oktober groep kinderen tot en met groep 6 31 oktober groep 7 en 8 en brugklassers Sportpark In de Bandert Bind Sport en Cultuur in de Herfstvakantie Donderdagmiddag 23 oktober groep 1 t/m groep 8 Sport na School Koningsbosch gymzaal Karel V Iedere maandag uur groep 3 t/m 5 en uur groep 6 t/m 8 Sport na School Susteren Reinoudhal Iedere dinsdag van uur groep 3 t/m 8 Sport na School Echt Sporthal In de Bandert Iedere woensdag van uur groep 3 t/m 8 Alle groepen Open Podium Koningsbosch 3110 Data Activiteiten Kunstmenu basisscholen Voor details qua tijd en plaats kun je terecht bij de ICCer bij jullie op school. Groep 12 Frans en Fietje: 1610 BS In 't Park, Springdonk, Burg.Willeme + Jan Peters 2810 BS Angela, Driepas, Violier + SBO de Horst 411 BS Patricius, Bolleberg, Keuningshöfke, Maria Goretti, Op de Slek + Driepas AZC Groep 34 Ik lees een tafel: 710 BS In 't Park, Springdonk, Burg.Willeme, Jan Peters + Patricius 810 BS Angela, Bolleberg, Driepas, Keuningshöfke, Maria Goretti + Op de Slek 6 T: F:

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie

Veiligheid in en om school

Veiligheid in en om school In deze Link: - veiligheid school - fietsstalling - sloop gemeentehuis - nieuws Peel en Maas - hulp gezocht - bericht MR - carnaval op Violier - kalender - uit de schoolgids Uit de groepen: - Gr. 8 Vormsel

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

Spelen en vrije tijd. Hoofdstuk 3

Spelen en vrije tijd. Hoofdstuk 3 46 Ruby-Ann (9), Eric (8) en Jolien (8) duikelen in de gymnastiekzaal rondom de rekstok. Ruby-Ann en Eric proberen of ze het ook kunnen met een zwaaiende rekstok en het lukt ze. Opgelucht dringen ze aan

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR

GRAAN VOOR VISCH. 1e HELFT 2014 12-18 0-12 18+ JAAR JAAR JAAR GRAAN VOOR VISCH 1e HELFT 2014 0-12 JAAR 12-18 JAAR JAAR 1 Beste wijkbewoners, In deze folder vindt u een overzicht van de activiteiten georganiseerd door verschillende aanbieders in de wijk. De activiteiten

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave

Beleidsplan Gedrag OBS Beatrixschool Haarlem Schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Geschreven in schooljaar 2014/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Een schoolbrede aanpak... 4 Sociaal veilig klimaat als basis... 4 De drie componenten van sociale ondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Groepen 5 + 6 Cultuurmenu: Si Lin, de legende van de zijdeprinses. Zwemfestijn groepen 3 t/m 8 en Ballorig voor de kleutergroepen

Groepen 5 + 6 Cultuurmenu: Si Lin, de legende van de zijdeprinses. Zwemfestijn groepen 3 t/m 8 en Ballorig voor de kleutergroepen De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 16 februari 2015 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 17 februari Vrijdag 20 februari

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Zelf starten. van een genoegteam

Zelf starten. van een genoegteam Zelf starten van een genoegteam Nynke van der Hoek September 2009 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Wat wil je 2 3. Wie is je doelgroep 2 4. Werven van deelnemers 3 5. Financiën 3 6. Frequentie

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie