SPORT & CULTUUR. Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren. Beste Lezers. BIND Summer Sport groot succes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPORT & CULTUUR. Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren. Beste Lezers. BIND Summer Sport groot succes!"

Transcriptie

1 Beste Lezers Hierbij ontvangt u de septembereditie van de Nieuwsbrief Sport en Cultuur met informatie over: BIND Summer Sport groot succes! Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren Romeinse schat Senioren in beweging na de fittest 55+ Go for gold kids Kunstroute Sjarabang Open Podium 31 oktober m Kinderboekenweek week van de opvoeding Tips voor een veilig gezond schoolplein Voorbeeldles: thema opvoeding en bewegingsonderwijs Data BINDactiviteiten Data activiteiten Kunstmenu basisscholen ECHT SUSTEREN Lesbrieven/ lessuggesties Heiligdomsvaart Susteren Van 29 augustus t/m 14 september vindt de zevenjaarlijkse Heilig domsvaart in Susteren plaats. Een traditie, waarbij missen, histori sche openluchtspelen en een reliekenstoet de hoofdbestanddelen vor men. Daarmee is het l okaal cultureel erf goed, interessant voor een les in de klas. Ad Gijzels heeft infor matie (geleverd door Wil Schulpen) en een aantal lestips hierover gebundeld voor de onder en bovenbouw van het basisonderwijs. Deze heeft Ad naar de ICCers op school g d. BIND Summer Sport groot succes! Met BIND Summer Sport op Sportpark In de Bandert start je de zomervakantie sportief. 90 kinderen hadden zich ingeschreven voor 3 sportieve dagen met met een afwissend programma. Speciaal voor groep 3 en 4 waren er spelen bij de Ballon. De oudere kinderen waren te gast bij Sportcity voor een workshop bootcamp en dans. Golf, boardingvoetbal, hockey, ganzenbord en vele andere recreatieve spelen werden gedaan. De laatste dag zijn de kinderen en hun begeleiders naar avonturenpark 1 T: F: Valdeludo geweest. Kinderen, ouders en organisatie waren zeer tevreden over de eerste BIND Summer Sport. Met dank aan de Partners van BIND Summersport: Sportcity, De Ballon, KVW, Valdeludo, Menswel vrijwilligers. Meld u aan: Organisaties die volgend jaar ook mee willen participeren bij BIND Summer Sport kunnen contract op met Yvonne Damen;

2 Open Monumenten Klassendag 12 september Elk tweede weekend van september vindt de Open Monumentendag plaats, waarbij duizenden monumenten gratis hun deuren openen. Op de vrijdag ervoor is de Open Monumenten Klassendag. Dit jaar is in overleg tussen het Comité en de gemeente besloten de publieke Open Monumentendag te laten vervallen in verband met de presentatie van de Romeinse schat die in Pey gevonden is (zie verder lesbrieven/ lestips). De Klassendag op vrijdag 12 september gaat wel door. Dit jaar hebben zich 7 scholen opgegeven: BS Angela, de Bolleberg, Burgemeester Willeme, In 't Park, 't Keuningshofke, Patricius en de Violier. In totaal bezoeken 14 groepen 78 na een korte introductieles een monument in de omgeving van de school. In het monument krijgen zij een rondleiding van een lokale stadsgids en kunnen ook zelf op onderzoek uitgaan. Na afloop volgt een creatieve verwerking in de klas. Voor de zomervakantie zijn de lespakketten verzonden en de afspraken over de te bezoeken monumenten en bezoektijden gemaakt. We wensen jullie veel plezier! ECHT SUSTEREN Er wordt een brochure gemaakt over de Romeinse schat die ingezet kan worden voor een les over dit onderwerp voor groep 78. Mocht u daar interesse in hebben, geef dat dan aan bij de cultuurcoach: Senioren in beweging na de fittest voor 55+ Na aanleiding van de fittest zijn veel ouderen (meer) in beweging gekomen. Dit gebeurt op velerlei manie ren. Een voorbeeld hiervan is de Beweeg Je Fit kaart waarbij bewegen een sportieve uitdaging wordt! Zoals u misschien weet kunt u met de Beweeg Je Fit kaart iedere week deelnemen aan 1, 2 of 3 sporten te weten fitness, zwemmen en/of bewegen in groeps verband. Met de Beweeg Je Fit kaart kunt u 12x sporten en deze mag door meerdere personen gebruikt worden. Ook bij de Koepel Seniorenverenigingen EchtSusteren en andere sportaanbieders zijn senioren actief gaan sporten en bewegen. Verder werken we aan een digitaal overzicht van het totale beweegaanbod voor de senioren in de gemeente EchtSusteren. Voor meer informatie: Romeinse schat Go for Gold Kids Op een Echtse akker is een bijzondere laatromeinse schat gevonden met gouden en zilveren munten/ voorwerpen. Deze is in april in het Limburgs Museum gepresenteerd en is daar ook te bezichtigen. Op zondag 19 oktober zal de vondst in gemeente Echt Susteren gepresenteerd worden in het gemeentehuis. Ook wordt die dag een kunstwerk onthuld bij de Sjarabang tussen 2013: muurschildering vindplaats Pey en Slek. basisschool Jan Peters 2 T: F: Vorig jaar hebben we al informatie gegeven dat er dit schooljaar gestart gaat worden met meerdere Go for Gold Kids projecten in samenwerking met de sportverenigingen van gemeente EchtSusteren en omstreken. De volgende projecten zullen gaan plaatsvinden: fietsen, atletiek, volleybal, handbal, judo. Een aantal scholen zijn al benaderd over de invulling van de projecten en de andere scholen zullen

3 op korte termijn benaderd worden over de inzet van een project op hun school. Go for Gold Go Cycling zal in september actief zijn op de BS In 't Park, BS Jan Petrus en BS Patricius. De Jan Petrus school en burgemeester Willeme school nemen deel aan het project Athletics Movements. Go for Gold Handbal zal in september en oktober plaatsvinden en deelnemende scholen zijn In 't Park, de Springdonk en de Patriciusschool. We houden u op de hoogte over het verdere verloop van Go for Gold Kids projecten. Voor meer informatie: Yvonne Damen zie ook ECHT SUSTEREN Kunstroute Sjarabang Sjarabang is een kunstproject, waarbij bewoners van de kernen in gemeente EchtSusteren een kunstwerk maken voor de openbare ruimte. Het initiatief is genomen door de Klankbordgroep Cultuur en wordt georganiseerd samen met de Cultuurcoach. Deze keer was het thema Wat is ons heilig? aansluitend bij de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaart in Susteren. Een fietsroute verbindt de verschillende kunstwerken. Beeldentuin Suestra, Basisschool In 't Park, Stichting de Vrolijkheid (Asielzoekerscentrum Pey), Zij Actief Maria Hoop, Creatief Centrum de Banderthof (jeugdgroepen) en Basisschool de Violier hebben bijzondere en kleurrijke kunstwerken vervaardigd. Door omstandigheden moest basisschool Op de Slek helaas afhaken. Open Podium 31 oktober Dit jaar zal opnieuw een Open Podium gehouden worden, en wel op 31 oktober vanaf 19.00u in zaal van Pol te Konings bosch. Kinderen en jonge ren uit EchtSusteren, die willen zingen, muziek maken, dansen, jongleren of bijvoorbeeld gedichten voordragen kunnen hun talenten laten zien. Dit kan als solist, in kleine groep of bijvoorbeeld als schoolklas. Spannend, maar ook erg leuk om te doen voor een welwillend publiek. Ieder optreden mag maximaal 10 minuten duren. Er zal een piano, en indien gewenst een pianist aanwezig zijn. Meld je vast aan bij Monique van der Vleuten: of Kinderboekenweek en week van de opvoeding Op zaterdag 21 juni is de Sjarabang kunstroute geopend. De fietsroute van 31 km en meer informatie is te vinden op (google op menswel sjarabang). De kunstwerken zijn in ieder geval tot en met september te bezichtigen, het merendeel zal zelfs langer blijven staan. Een aanrader! 3 T: F: Van 1 t/m 12 oktober is weer de Kinderboekenweek. Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het thema Feest! Dat is voor het 60 jarig bestaan. Om een sportief tintje aan deze week te geven kun je met je school het nieuwe liedje en dansje instuderen of zelf een ander dansje maken op het liedje. Het liedje en het dansje zijn al te bekijken op: Om tevens het thema feest terug te laten komen in de gymles kun je bij tikspelen i.p.v. een lintje een feesthoedje op laten zetten door de tikkers. Ook kunnen er eenvoudige kaartjes worden gemaakt door de leerlingen of door de leerkracht zelf met van alles wat met feest te maken heeft, denk aan slingers,

4 taart, enz ; dit kan geschreven tekst of met plaatjes. Met deze kaartjes kun je kleine spelletjes spelen, bijvoorbeeld zoek je tweetal zonder te praten of als er van elk kaartje vier zijn zou je kwartetestafette kunnen doen. Kortom zorg dat de Kinderboekenweek met thema feest ook een feest wordt in de gymles. Mochten er vragen zijn over kleine spelletjes of hoe de spelletjes te spelen neem dan contact op met de combifunctionaris: Van 6 t/m 12 oktober is dit jaar de week van de opvoeding. Niet alleen thuis maar ook op school ben je bezig met opvoeding. En natuurlijk ben je tijdens een bewegings/gymles met opvoeding bezig en wel op meerdere gebieden: motorische gebied (het aanleren van het bewegen in verschillende takken en onderdelen van sport en bewegen); emotioneel gebied (eigen angsten of stagnaties voor bepaalde sportonderdelen onder controle krijgen en het om kunnen gaan met bijvoorbeeld winnen en verliezen); sociale gebied (het op een leuke, helpende en sportieve manier omgaan met mede leerlingen). Leerlingen kunnen op deze vlakken veel leren door: leerlingen hun eigen grenzen op te laten zoeken; goed in te spelen op hun niveau; op het juiste moment een helpende hand te bieden; de juiste samenwerking van leerlingen met elkaar. In de bewegings/gymles van deze nieuwsbrief worden allerhande vormen van bewegen aangeboden om deze Week van de Opvoeding met de leerlingen te doen. We willen hen zo bewuster laten zien hoe veel je met op voeding bezig bent in de bewegings/gymles. Voor meer informatie zie de voorbeeldlessen verderop in de nieuwsbrief. (www.onscjg.nl) Tips voor een veilig gezond schoolplein Heeft u al een beweegvriendelijk schoolplein? Uit onderzoeken naar gezonde schoolpleinen (Bakker, 2008; Maas, 2013) blijkt dat een gezond schoolplein de bewegingsarmoede tegengaat, de concentratie en het welbevinden van de leerlingen verbetert en dat er minder ruzies ontstaan. Bovendien heeft een beweeg 4 T: F: ECHT SUSTEREN vriendelijk, gezond schoolplein een positieve invloed op de gezondheid van de leerlingen. Door het plein open te stellen na schooltijd heeft het ook een positieve invloed op de buurt. Jongere en oudere buurtgenoten kunnen er samenkomen en bewegen. Een goede oplossing voor buurten waar weinig speelruimte aanwezig is. Of wilt u het bestaande schoolplein beweegvrien delijker maken? Hoe kunt u daarbij rekening houden met veiligheid? Een aantal praktische tips op een rij. Maak aparte speelplekken voor zowel jonge als voor oudere kinderen. Op deze manier vindt iedereen zijn eigen plek. Het voorkomt dat de verschillende leeftijdsgroepen elkaar in de weg zullen lopen. Houd rekening met balspel. Zorg voor voldoende vrije ruimte en leg niet teveel vast in deze vrije ruimte. Wees tevens voorzichtig met het investeren in rages op dit gebied. Eén simpel doeltje op een veilige plek is vaak erg effectief.leg in overleg met de omwonen den en ouders enkele gebruiksregels vast. Bijvoorbeeld over de openingstijden of de rommel op het plein. Spreek af wie gebeld kan worden indien er iets mis gaat en wat er na een melding gebeurt. Maak dit kenbaar op bijvoorbeeld een memobord. Overleg ook met de wijkagent en informeer de buurtbewoners over de afspraken. Houd contact met jongeren die op het schoolplein aanwezig zijn. Benader ze positief en maak hen medeverantwoordelijk. Betrek ze bij de inrichting. Dit schept verantwoordelijkheidsgevoel en zorgt voor een plein waar ook jongeren graag komen. Als er na schooltijd in het schoolgebouw activiteiten plaatsvinden (toneelgroep, muziekvereniging, schil derclub), is er ook tijdens deze uren een vorm van sociale controle. De kans op vernieling en overlast wordt daardoor een stuk kleiner. Noem het schoolplein geen schoolplein maar een (buurt)speelplaats. Op deze manier is het duidelijk dat deze speelruimte niet alleen voor de leerlingen van de school is, maar ook voor de buurtkinderen. Bron: M. Bruinooge, M. Aler, F. Hajer, A. Slager (2007) Voor meer of andere informatie kunt u ook kijken op:

5 Voorbeeldles: Thema Opvoeding en bewegingsonderwijs In deze gymles komen een aantal aspecten aan bod die met de motorische, emotionele en sociale aspec ten van het opvoeden in de gymles van belang zijn. Er is gekozen dit te laten zien door een aantal stoeivor men uit te werken. En hoe komt dit dan naar voren: Het motorische aspect heeft te maken met het goed uitvoeren van de techniek, of nieuwe technieken leren en op de juiste wijze toe te passen. Het emotionele aspect kan zitten in angst hebben een ander pijn te doen of zelf pijn te worden gedaan en kinderen laten zien dat dit met stoeivormen niet altijd het geval hoeft te zijn. Tevens ook het om kunnen gaan met winnen en verliezen is hierbij aan de orde. Het sociale aspect zit in het respect hebben in keuzes die een mede leerling maakt om een vorm wel of niet te doen. Ook het reageren op een stopteken van een mede leerling en dus op een sportieve en leuke manier met elkaar omgaan tijdens het stoeien komt aan de orde. Een extra aspect wat aan bod komt bij dit soort spelletjes is het cognitieve aspect, het op een snelle manier bedenken en oplossen van de opdracht om de mede leerling te slim af te zijn en de spelletjes te kunnen winnen. Kortom genoeg onderdelen die al bij eenvoudige stoeivormen aan bod komen die met opvoeding te maken hebben. Uitleg stoeivormen Hollands worstelen Doel: Trek de andere leerling (Hollander) over de lijn. Regels: pak elkaar bij de pols vast; tel tot 3 en probeer elkaar over de lijn te trekken; afspreken wanneer men het spelletje wint (voet of helemaal over de lijn). Variatie: afstand vergroten door twee lijnen te kiezen die verder van elkaar af liggen waar men de andere helemaal overheen moet trekken of eventueel ook met duwen. Materiaal: lijn of lijnen in de sportzaal, pilonnen om lijn mee aan te geven. 5 T: F: ECHT SUSTEREN Belgisch worstelen Doel: laat de andere leerling (Belg) een stap zetten. Regels: sta op 30cm van elkaar; handen voor de borst, handpalm naar voren; alleen met de handen duwen o de ander een stap te laten maken; varieer richting van het duwen; handen blijven op elkaar, niet plotseling wegtrekken. Variatie: wel met wegtrekken van de eigen hand; afstand iets groter maken dat men beetje met de handen tegen elkaar gaat leunen. Materiaal: pilonnen om een vak mee af te bake nen. Afrikaans worstelen Doel: duw de andere leerling (Afrikaan) op het andere been. Regels: hinkelen op een been; van been wisselen is een tegenpunt; twee voeten op de vloer is een tegenpunt; met schouderduw elkaar omduwen (armen in elkaar vouwen); na een aantal tegen punten (of vooraf afgesproken tijd) wissel van been; best of 3 is winnaar. Variatie: allemaal door elkaar hinkelen en voet op de grond/mat is af; ook met handen trekken en duwen; houd de voet/enkel vast van het been dat je omhoog moet houden, loslaten is ook tegen punt. Materiaal: pilonnen om een vak mee af te bake nen. Tekening: zie Belgisch worstelen. Lintje pluk Doel: ga met z'n tweeën tegenover elkaar staan en houdt elkaar bij de polsen vast. Een van de twee heeft een partijlint in de broeksband. Probeer er samen voor te zorgen dat de derde speler het lintje niet kan afpakken door met het lichaam verdedigend weg te draaien. Als het lintje is afgepakt wissel je van taak. Regels: tijdens het spel mag je niet vallen; vallen is stoppen, geen been uitsteken of haken; afpakker mag de twee andere niet vastpakken; stop is wanneer het lintje is afgepakt of spreek een tijd af waarin het lintje gepakt moet worden; vierde leerling is tijdwaarnemer en scheids recht Variatie: de afpakker mag de andere twee wel vastpakken.

6 Materiaal: pilonnen om een vak mee af te bake nen, per groep je van 4 leerlingen een partijlint en eventueel een stopwatch. Voor nog meer stoeivormen zie bewegingsonderwijs BO4 en BO12 ook Basisles BIND Activiteiten ECHT SUSTEREN Groep 56 Puur goud, parels en pest 169 BS In 't Park 1e helft, 3 groepen 179 BS Keuningshofke, 1 groep 189 BS Springdonk 1e helft, 3 groepen 199 BS Springdonk 2e helft, 3 groepen 239 BS In 't Park 2e helft, 3 groepen 249 BS Bolleberg, 1 groep 259 BS Driepas, 2 groepen 269 BS Patricius, 2 groepen 309 BS Maria Goretti, 1 groep Een portret in klei 910 BS Burg.Willeme, 2 groepen 1010 BS Violier, 2 groepen 1310 BS Jan Peters 2 gr, BS Burg.Willeme 1 gr 1410 BS Driepas AZC 1 groep, BS Op de Slek 1 gr BS Angela 2 groepen 1710 SBO Horst 2 groepen. Groep 78 Open Monumenten Klassendag: 129 BS Angela, Bolleberg, Burg.Willeme, In 't Park, Keuningshofke, Patricius, Violier KokosnotenkrakerSuite 810 BS Jan Peters 1 groep (20) 910 BS Patricius 3 groepen 1310 BS Springdonk 3 groepen: 6/77/ SBO De Horst 2 groepen 1710 BS Keuningshofke 1 groep The best of Dive 1811 BS Angela, Bolleberg, Burg. Willeme, Driepas, In 't Park, Maria Goretti, Op de Slek Halloween Discozwemmen The scarey circus uur (zwemdiploma A verplicht) 17 oktober groep kinderen tot en met groep 6 31 oktober groep 7 en 8 en brugklassers Sportpark In de Bandert Bind Sport en Cultuur in de Herfstvakantie Donderdagmiddag 23 oktober groep 1 t/m groep 8 Sport na School Koningsbosch gymzaal Karel V Iedere maandag uur groep 3 t/m 5 en uur groep 6 t/m 8 Sport na School Susteren Reinoudhal Iedere dinsdag van uur groep 3 t/m 8 Sport na School Echt Sporthal In de Bandert Iedere woensdag van uur groep 3 t/m 8 Alle groepen Open Podium Koningsbosch 3110 Data Activiteiten Kunstmenu basisscholen Voor details qua tijd en plaats kun je terecht bij de ICCer bij jullie op school. Groep 12 Frans en Fietje: 1610 BS In 't Park, Springdonk, Burg.Willeme + Jan Peters 2810 BS Angela, Driepas, Violier + SBO de Horst 411 BS Patricius, Bolleberg, Keuningshöfke, Maria Goretti, Op de Slek + Driepas AZC Groep 34 Ik lees een tafel: 710 BS In 't Park, Springdonk, Burg.Willeme, Jan Peters + Patricius 810 BS Angela, Bolleberg, Driepas, Keuningshöfke, Maria Goretti + Op de Slek 6 T: F:

SPORT & CULTUUR. Beste Lezers. Studiedag Bewegingsonderwijs. BIND Sport en Cultuur in herfstvakantie groot succes

SPORT & CULTUUR. Beste Lezers. Studiedag Bewegingsonderwijs. BIND Sport en Cultuur in herfstvakantie groot succes Beste Lezers Studiedag Bewegingsonderwijs Beste Lezers, Wij wensen u allen een sportief, cultureel en gezond. Hierbij ontvangt u de januari editie van de Nieuws brief BIND Sport en Cultuur gemeente Echt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gemeente Echt-Susteren Oktober 2016

Nieuwsbrief Gemeente Echt-Susteren Oktober 2016 Huiskamer+ in Beweging! Vanaf september start de coaching voor het beweegprogramma van de Huiskamer+ in Nieuwstadt, Echt-Noord, Koningsbosch en St. Joost. Dit wordt verzorgd door de beweegcoaches. Bewegen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 1 Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 19 20 21 22 23 24 25 Infoavond groep 7 en 8 Schoolfotograaf. Spelletjesmiddag 13.00 u.- 14.30u.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni portretten en groepsfoto s schoolfotograaf: broertjes/zusjes-foto s (middag)

Nieuwsbrief. Juni portretten en groepsfoto s schoolfotograaf: broertjes/zusjes-foto s (middag) In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Juni 2017 Voor op de kalender Nieuwe uitdagingen Schoolkamp groep 8 Schoolreis Eerste Heilige Communie Keuze nieuwe taalmethode Oud papier Uitslag enquêtes: leerlingen

Nadere informatie

Paulus-Weekbrief 5. Weekbrief Kinderboekenweek 2016 voor altijd jong. * Doel: Extra aandacht voor kinderboeken en lezen!

Paulus-Weekbrief 5. Weekbrief Kinderboekenweek 2016 voor altijd jong. * Doel: Extra aandacht voor kinderboeken en lezen! Paulus-Weekbrief 5 kopij voor Paulus-Weekbrief: info@paulus-uden.nl kijk ook op onze website: www.paulus-uden.nl Meerloseweg 1 5402 XH Uden 0413-33 23 18 Schooljaar 2015-2016 Week 40 Weekbrief 07-10-2016

Nadere informatie

ASJEMENOU 30 september t/m 7 oktober Muziekles

ASJEMENOU 30 september t/m 7 oktober Muziekles ASJEMENOU 30 september t/m 7 oktober 2016 Muziekles Deze week is de 2e muziekles gegeven aan onze groepen. Er werd een liedje gezongen en het thema ritme stond centraal. Ritmes maken met behulp van je

Nadere informatie

Sportkanjers in de gymles. Sportkanjers in de gymles. gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW

Sportkanjers in de gymles. Sportkanjers in de gymles. gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW Sportkanjers in de gymles Sportkanjers in de gymles gy m gy m 10 SPORTKANJERGYMLESSEN VOOR DE BASISSCHOOL BOVENBOUW Leskaarten Les 1: Ik doe aan sport! VERTEL HET VOLGENDE VERHAAL: Het eerste wat je doet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 19 september 2014

Nieuwsbrief 3 19 september 2014 Nieuwsbrief 3 19 september 2014 Studiedag team, kinderen vrij! A.s. woensdag 24 september hebben de kinderen vrij en gaan de leraren weer hard aan de slag met de kwaliteit verbetering van ons onderwijs.

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee.

Nieuwsbrief 1. Start nieuwe schooljaar. Begin activiteit van het team. oproep. Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee. N A A M B E D R I J F Nieuwsbrief 1 Openbare Basisschool Kinheim 4 1161 AP Zwanenburg Tel. 020-4974285 www.aldoende.org aldoende@sopoh.nl Data: 5 september Workshops muziek Vragenformulier mee 9 september

Nadere informatie

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda Vogelvlucht Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016 Uithoornse Spelen! Agenda Uithoornse Spelen groepen 7 en 8 woensdag 1 juni 2016 Avondvierdaagse ma. 6

Nadere informatie

Ieder gezin krijgt een papieren versie van de flyer aan het begin van het schooljaar. De flyer zal ook op de website geplaatst worden.

Ieder gezin krijgt een papieren versie van de flyer aan het begin van het schooljaar. De flyer zal ook op de website geplaatst worden. Beste kinderen, ouder(s) en verzorger(s), Basisschool Buurse wil graag het talent van ieder kind optimaal tot ontwikkeling brengen. In het leerstofaanbod komen we hier voor een groot deel al aan tegemoet.

Nadere informatie

Landsmeer, 15 september 2016

Landsmeer, 15 september 2016 Landsmeer, 15 september 2016 Schooljaar 2 0 1 6-2 0 1 6 7 In deze Weekflits: Muziekproject Kind & muziek Lekker gezwommen in De Breek De Kindergemeenteraad Landsmeer Belangrijke data Sport en spel Jarig

Nadere informatie

Staat voor onderwijs dat meegroeit! Nieuwsbrief september 2017

Staat voor onderwijs dat meegroeit! Nieuwsbrief september 2017 Agenda september Dinsdag 19 september Woensdag 20 september Donderdag 21 september Maandag 25 september Maandag 25 september Woensdag 27 september 19.30-20.30uur Informatieavond groep 1 / 2 ( Ans, Nynke,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 21 nummer 01 Vrijdag 08 sept Een nieuw schooljaar. Artikelen in deze nieuwsbrief. Informatieavond.

Nieuwsbrief. Jaargang 21 nummer 01 Vrijdag 08 sept Een nieuw schooljaar. Artikelen in deze nieuwsbrief. Informatieavond. Jaargang 21 nummer 01 Vrijdag 08 sept. 2017 Nieuwsbrief Artikelen in deze nieuwsbrief Nieuw schooljaar Informatieavond Parkeren Agenda Gymnastiek Schoolreisgeld Foto s Activiteiten ladder Noordenveld Schoolreis

Nadere informatie

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur

Beste ouder(s), Met vriendelijke groet, Heidi van Pinxteren Directeur Beste ouder(s), Nog een paar dagen en dan kunnen de leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Voor groep 1 t/m 4 start 24 april de vakantie om 12.30 uur. Groep 5 t/m 8 mag om 14.30 uur gaan

Nadere informatie

start Thema "Daar zit muziek in". Kijkavond: uur uitnodigingen voor de rapportgesprekken mee naar huis het volgende Pitje

start Thema Daar zit muziek in. Kijkavond: uur uitnodigingen voor de rapportgesprekken mee naar huis het volgende Pitje 24 februari 2017 - nummer 12 Agenda Maandag 6 maart Dinsdag 7 maart Woensdag 8 maart Vrijdag 10 maart Maandag 13 maart Dinsdag 14 maart Woensdag 15 maart Vrijdag 17 maart 1e rapport start Thema "Daar zit

Nadere informatie

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar

jarig bestaan. 1 september. Benodigdheden nieuwe schooljaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Inleveren overblijfovereenkomst en foto/video toestemmingsformulier 28 100-jarig bestaan ZOMERVAKANTIE 22 23 24 25 Rapporten inleveren 29 100-jarig

Nadere informatie

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Wat gezellig dat je er bent, er is hier van alles te beleven. Mijn naam is Lukkie de Leeuw en ik woon hier. Samen met mijn vrienden van het animatieteam proberen we jullie vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5. Vrijdag 7 oktober Beste ouders,

Nieuwsbrief 5. Vrijdag 7 oktober Beste ouders, Nieuwsbrief 5 Vrijdag 7 oktober 2016 Beste ouders, Een volle nieuwsbrief dit keer. Wij zijn inmiddels zes weken aan de gang en klaar met onze gouden weken waarin we ons met de groepsvorming hebben bezig

Nadere informatie

ouderbulletin Fietsencontrole In dit nummer: Oktober ste jaargang Nummer 244

ouderbulletin Fietsencontrole In dit nummer: Oktober ste jaargang Nummer 244 24-ste jaargang 2014-2015 Nummer 244 Oktober 2014 Obs de Drift De Pol 4a 9444 XE www.drift.picto.nl drift@primah.org 0592-501480 2014-2015 Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer goed op- keling ingevoerd.

Nadere informatie

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe

DATUM: 07 oktober 2015. De nieuwe Globe Om de vrijdag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande Nieuwsgierig Aan de ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari en maart. Ondertussen is Wietske Soepboer aan het proefdraaien bij de kleuters. We hopen dat zij snel gewend raakt

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

Kunstrijk Nieuwsbrief

Kunstrijk Nieuwsbrief 2014/2015 Kunstrijk Nieuwsbrief 13-07-15 In dit nummer: Voorwoord 1 Jarigen 2 Agenda 2 Mededelingen / groepen 3/4 Contact 4 Belangrijke informatie: Dinsdag 14 juli Afscheid van groep 8 Woensdag 15 juli

Nadere informatie

BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016

BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016 BONGERDNIEUWS NR 6, oktober 2016 Beste ouders en verzorgers, Wij hebben kunnen genieten van een fijne herfstvakantie. Na acht weken was het goed om even een weekje afstand te kunnen nemen. In de herfstvakantie

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week.

Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. 4 oktober 2013 Beste ouders, verzorgers, jongens en meisjes, graag jullie aandacht voor onze info van deze week. Algemeen nieuws Inloopuurtje De kinderen naar school gebracht en trek in koffie of thee?

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 De volgende editie krijgt u op vrijdag 28 november U kunt de nieuwsbrief per mail ontvangen door u zelf aan te melden op onze website, ook kunt u hem bekijken op de website onder

Nadere informatie

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 6 maart 2015 2014-2015. Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 6 maart 2015 2014-2015. Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 6 maart 2015 2014-2015 Interessante informatie: 20 maart: Groep 1 t/m 4 vij In dit nummer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 In deze nieuwsbrief: Gezond Schoolplein memoriam Tamara Ernst ouderavond gedragsweek PolitieKids en meer ROOkvrij Goed nieuws over het schoolplein Voor de Meivakantie heeft de

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015

De herfstvakantie is van 19 tot 23 oktober 2015 Oktober 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand oktober zijn: Stijn Zaaijer Lynn Bonvanie Jaylinn Meijering Luca Wildschut We wensen jullie allemaal een fijne tijd op onze school. De

Nadere informatie

JuWeVa Trainingen Judo, Weerbaarheid en Valpreventie

JuWeVa Trainingen Judo, Weerbaarheid en Valpreventie Pagina1 Activiteit JuWeVa staat voor. JuWeVa training is een freelance onderneming die op locatie een training of cursus verzorgd op het gebied van valpreventie, hoe te vallen zonder letsel, weerbaarheid,

Nadere informatie

ZET DE ZOMER OP DE KOP

ZET DE ZOMER OP DE KOP SPORT EXPERIENCE SUMMER ZET DE ZOMER OP DE KOP Geniet van een sportieve zomer met Maastricht Sport DANSKAMP MULTISPORTKAMP KIDSACTIVITEIT RIDDERRONDE KIDS ZWEMBADACTIVITEITEN SPORTDAGEN www.maastrichtsport.nl

Nadere informatie

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met de combinatiefunctionaris in uw wijk of via 038 423 66 86.

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met de combinatiefunctionaris in uw wijk of via 038 423 66 86. 1 Inleiding De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied. In 2013 zijn de eerste Koningsspelen georganiseerd in het kader

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Vergeten in de kalender te zetten, sorry Klaske. Juf Klaske was donderdag jarig. Van harte gefeliciteerd.

Nieuwsbrief. Vergeten in de kalender te zetten, sorry Klaske. Juf Klaske was donderdag jarig. Van harte gefeliciteerd. Jaargang 19 nummer 32 Vrijdag 25 maart 2016 Artikelen in deze nieuwsbrief Verjaardagen Jarig Agenda / maart / april Gymnastiek Indeling van de bouwen Margewoensdagen Het fantastisch Kinder Filmfestival

Nadere informatie

Piranieuws 01 NIEUWS VAN DE DIRECTIE

Piranieuws 01 NIEUWS VAN DE DIRECTIE AGENDA Informatieavonden: 14 sept gr 5-6 19:00-19:45 u 15 sept gr 7 19:00-19:45 u 17 sept gr 1-2 en gr 3-4 gr 1-2: 19:00-19:45 u, gr 3-4: 19:45-20:30 u 05 okt gr 8 19:00 u Activiteiten: 07 sept vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016

Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016 Nieuwsbrief groep 3 augustus 2016 Welkom in groep 3! Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar. Door middel van de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de gang van zaken in

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2016

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2016 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2016 UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS Agenda: oktober 2016 ma di wo do vr za zo 3 4 Dierendag 5 Dag van de leraar Start Kinderboekenweek 6 7 8 9 8.30 Inloopuurtje

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

31 augustus 2015 (nr 1)

31 augustus 2015 (nr 1) 31 augustus 2015 (nr 1) 7km van Martenshoek De 11e editie van de 7km van Martenshoek zit er weer aan te komen. De datum is zondag 27 september 2015. De inschrijving is on-line. Er is ook een Ouder-Kindloop.

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 5-22 mei 2015

Jaargang 3 nummer 5-22 mei 2015 Jaargang 3 nummer 5-22 mei 2015 Algemeen nieuws In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over diverse activiteiten die de komende weken plaatsvinden. Houdt u ook de website en onze Facebook pagina in

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond

Nijsbrief  Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 Website: Belangrijke data Brandoefening. Kijkavond Nijsbrief Jaargang 15, Nummer 3, november 2014 E-mail: gielguorde@gearhing.net Website: www.gielguordemantgum.nl Hierbij de derde nijsbrief van het nieuwe schooljaar die natuurlijk ook weer op de website

Nadere informatie

In Vlindervlucht. In Vlindervlucht

In Vlindervlucht. In Vlindervlucht In Vlindervlucht Start nieuwe schooljaar Na een welverdiende vakantie startte op 29 augustus het nieuwe schooljaar. Op dit moment hebben kinderen en team er alweer bijna een schoolweek opzitten en zijn

Nadere informatie

vrijdag 18 november start week van de mediawijsheid (meer informatie volgt) zaterdag 19 november Sinterklaas bij Sjano (www.sjano.

vrijdag 18 november start week van de mediawijsheid (meer informatie volgt) zaterdag 19 november Sinterklaas bij Sjano (www.sjano. Nieuwsbrief schooljaar 2016-2017 week 46 Belangrijke data voor alle ouders/verzorgers vrijdag 18 november start week van de mediawijsheid (meer informatie volgt) zaterdag 19 november Sinterklaas bij Sjano

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr. 13 19 februari 2016. Graag willen we Claudia en Agnes bedanken voor alle hulp!

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr. 13 19 februari 2016. Graag willen we Claudia en Agnes bedanken voor alle hulp! Nieuwsbrief Jaargang 2, nr. 13 19 februari 2016 Fitlympics Vier studenten van de opleiding Sport, Gezondheid & Management (Hanzehogeschool Groningen) hebben op 11 februari de Fitlympics georganiseerd voor

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 1a 25 augustus 2015 Inhoud: Eerste inloopochtend kennismakingsmoment Weer even wat afspraken opfrissen Locatie Veller Speel-o-theek

Nadere informatie

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Algemeen Beste ouders, Hoewel ik al voor de zomervakantie een aantal ouders ontmoet heb op de informatieavond of anderszins gesproken heb en al kennis gemaakt

Nadere informatie

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Kalender ma. 25 mei Pinksteren (alle kinderen vrij) 26, 27, 28, 29 mei 25-jarig Lustrum di. 26 mei 14.45 uur: presentatie op het plein met Fort van de Verbeelding vrij 29

Nadere informatie

Rondjewereld Activiteiten Groep 3-4

Rondjewereld Activiteiten Groep 3-4 Rondjewereld Groep 3-4 Met de Rondjewereld boeken bieden we ideeën en verhalen die de harten en gedachten openen van kinderen van overal. Hiermee willen we kinderen inspireren om verder te lezen, dieper

Nadere informatie

Agenda deze week. Afwezig. Beste ouders, Deze week is afgesloten met prachtig weer. Dus mochten we af en toe even extra genieten van de najaarszon!

Agenda deze week. Afwezig. Beste ouders, Deze week is afgesloten met prachtig weer. Dus mochten we af en toe even extra genieten van de najaarszon! Nieuwsbrief 8 maandag 5 vrijdag 9 oktober Beste ouders, Deze week is afgesloten met prachtig weer. Dus mochten we af en toe even extra genieten van de najaarszon! 8 Volgende week begint met een gouden

Nadere informatie

Programma 11 April - 19 April

Programma 11 April - 19 April Programma 11 April - 19 April Wij heten u van harte welkom op Camping Bertrix. Alle activiteiten vinden plaats in de recreatieruimte of de horeca tenzij anders aangegeven. Bij slecht weer is er altijd

Nadere informatie

Werkblad. LES 9: Ouders. www.gavoorgezond.nl GROEP 1-2. Bijlage 1. Rood actief inspannen/ sporten. Oranje middelmatig inspannen.

Werkblad. LES 9: Ouders. www.gavoorgezond.nl GROEP 1-2. Bijlage 1. Rood actief inspannen/ sporten. Oranje middelmatig inspannen. Werkblad GROEP 1-2 Bijlage 1 Rood actief inspannen/ sporten Oranje middelmatig inspannen Rust Werkblad GROEP 1-2, vervolg Bijlage 2 Dagen van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Inhoud Informatie van school Deur 5 minuten later open! Kinderboekenweek Herfstvakantie Studiedag team 6 oktober dag van de leraar Inloop bij de directeur Agenda Verzoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 04 oktober 2017 Nr. 2

Nieuwsbrief 04 oktober 2017 Nr. 2 Nieuwsbrief 04 oktober 2017 Nr. 2 Schoolgids Er zijn nieuwe schoolgidsen beschikbaar voor beide scholen. Op de website www.veldhovenmidden.nl staat een digitale versie en bijgevoegd ontvangt u deze in

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. En het beste idee is... Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 6, 28-01-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 6, 28-01-2015 In dit nummer: Het beste idee 1 Carnaval 1 Schoolreis 2 Kinderen en hun sociale

Nadere informatie

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan:

Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: Beste ouders, In deze nieuwsbrief treft u de volgende informatie aan: -Agenda -Cito toetsen -Bericht vanuit de Oudervereniging -Zwangerschapsverlof Sanne Algra-Takken -Schooljudo op Het Spectrum -Samenwerkingsverband

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Speciaal Basisonderwijs Merlijn, Lucasonderwijs Paets van Troostwijkstraat 87, Tel: (070) 3993709, Fax: (070) 3193592 E-mail: info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl Van de directie

Nadere informatie

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet Het Penseel Deze nieuwsbrief is een uitgave van openbare basisschool t Palet, onderdeel van de Brede School Noorderbreedte 33 Beste ouders en kinderen, Vanmiddag vond de 5 e techniekmiddag van dit schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Maastricht Sport heeft op sportgebied enorm veel te

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015 Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van De Delftse Daltonschool, Op donderdag 9 juli hebben we het schooljaar dan echt afgesloten. We kunnen terugkijken op een goed schooljaar met veel activiteiten

Nadere informatie

Werkprogramma 2013 -Samenvatting-

Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Werkprogramma 2013 -Samenvatting- Leerdam, april 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Visie Jong Leerdam 3 3. Sportieve en Gezonde School 4 4. Culturele School 6 5. Actieve Buurt 7 6. Sterke vereniging

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Maandag 17 april groep 1,2 en 3 beginnen met het thema: Moederdag *sportdag HAC-velden

Maandag 17 april groep 1,2 en 3 beginnen met het thema: Moederdag *sportdag HAC-velden 7 april 2017 - nummer 14 Belangrijke data Woensdag 12 april voetbaltoernooi voor gr 5 en 6 Donderdag 13 april na de lunchpauze: Paasactiviteit Vrijdag 14 april Goede Vrijdag; leerlingen vrij Maandag 17

Nadere informatie

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto.

Schoolfotograaf Vrijdag 15 september komt de schoolfotograaf weer langs. Broertjes en zusjes mogen vanaf uur op de foto. 21 juli 2017 (nr 11) Zomerfeest Wat was het weer een geslaagd en gezellig zomerfeest! Ouders van de Stuurluigroep, ook via deze weg dank jullie wel voor het organiseren! Mochten er trouwens ouders zijn,

Nadere informatie

Pagina 1 Start Lustrum. Pagina 2 Zoek geraakt. Pagina 3 Groepslijsten mee. 10 september 2015

Pagina 1 Start Lustrum. Pagina 2 Zoek geraakt. Pagina 3 Groepslijsten mee. 10 september 2015 10 september 2015 Pagina 1 Start Lustrum Nieuwe leerlingen Geboren Pagina 2 Zoek geraakt Dolle dwaze dagen Studiedag Pagina 3 Groepslijsten mee Kinderboekenweek Belangrijke data Geachte Ouders Wat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Studiedag team 20 september

Studiedag team 20 september INFORMATIEBRON VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN ONZE LEERLINGEN 8 8 7 8 9 AGENDA Studiedag team 20 september Woensdag 20 september zijn de kinderen vrij. Het team heeft dan een studiedag. Maar... wat gebeurt

Nadere informatie

Schoolinfo. Hierbij ontvangt u de derde schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief.

Schoolinfo. Hierbij ontvangt u de derde schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief. Schoolinfo 23 september 2016 2016-2017, nr 3 Hierbij ontvangt u de derde schoolinfo van dit schooljaar. We wensen u veel leesplezier toe bij het lezen van deze nieuwsbrief. Groet Freerk Elzinga Flaeijelschoolfeest:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-05 14-11-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-05 14-11-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-05 14-11-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 5 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Sport- en beweegteam Ook de komende tijd is er weer een aantal leuke naschoolse sportactiviteiten

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN

RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN RAPPORTAGE 2014 GEMEENTE SCHINNEN VOORWOORD Beste lezer, Voor u ligt de jaarrapportage 2014 van de sport -, beweeg- en cultuuractiviteiten die door de combinatiefunctionarissen van Ecsplore in Schinnen

Nadere informatie

PAPERCLIP. Agenda. 16-10 Afsluiting. Kinderboekenweek. 10 november M.R.vergadering. Aanvang van de lessen.

PAPERCLIP. Agenda. 16-10 Afsluiting. Kinderboekenweek. 10 november M.R.vergadering. Aanvang van de lessen. PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 5 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-5 Aanvang van de lessen Juf Sharon Kinderboekenweek Kabouterpad Cinekid Website Winnaars van de Kaasdragerwedstrijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief donderdag 23 juni Beste ouders en kinderen van Het Baken,

Nieuwsbrief donderdag 23 juni Beste ouders en kinderen van Het Baken, Nieuwsbrief donderdag 23 juni 2016 Beste ouders en kinderen van Het Baken, Over een week is het zover, dan gaat op 30 juli om 16.00 uur, het eerste ZOMERFEEST van Het Baken van start! Hebben jullie er

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Werkblad 3.1 Opdracht 3, module 3, les 3

Werkblad 3.1 Opdracht 3, module 3, les 3 Werkblad 3.1 Opdracht 3, module 3, les 3 1. Luister naar deel 1 van het gesprek. 2. Lees de zinnen. 3. Wat vertelt de juf? Kruis aan: ja of nee. 1. De kinderen praten in de kring. 2. De kinderen lezen

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar!

Het nieuwe schooljaar! Rotterdam, 18 juli 2013 Het nieuwe schooljaar! Op dinsdag 2 september begint het nieuwe schooljaar op de Bergse Zonnebloem. Het wordt een jaar waarin we onze leerlingen weer een breed en gevarieerd pakket

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

oktober 2013 vanaf 9 jaar Klaar voor de start tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof

oktober 2013 vanaf 9 jaar Klaar voor de start tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof oktober 2013 vanaf 9 jaar Klaar voor de start tekst: Marian van Gog muziek: Ton Kerkhof Klaar voor de start 1 Skaten, rennen, rollen, fietsen. Dansen, springen op één been. Zwemmen, roeien, kanovaren.

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 18 september 2015

Nieuwsbrief. 18 september 2015 Nieuwsbrief 18 september 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Achter ons schoolplein ligt een maïsveld. Veel kinderen lopen na schooltijd of in het weekend

Nadere informatie

pagina 2 van 5 bij de nieuwe uitdaging die zij aangaat. Over de invulling van de 2 dagen in de schoolverlatersgroep naast juf Suzanna wordt u zo spoed

pagina 2 van 5 bij de nieuwe uitdaging die zij aangaat. Over de invulling van de 2 dagen in de schoolverlatersgroep naast juf Suzanna wordt u zo spoed pagina 1 van 5 Bekijk deze nieuwsbrief online In deze nieuwsbrief December (in)formatie Actief ouderschap Kalender Ingezonden brief: uitnodiging Sintviering Verslag "wensen en verwachtingenavond" December

Nadere informatie

Muizenkrabbel september 2015 nummer 3

Muizenkrabbel september 2015 nummer 3 Beste ouders, Afgelopen donderdag was onze informatieavond en deze is in de meeste groepen druk bezocht door u als ouders. We hoorden goede berichten van u en we waren zelf ook erg blij met de goede sfeer.

Nadere informatie