zo wil je elke dag wel nablijven PRODUCTENBOEK VERLENGDE SCHOOLDAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zo wil je elke dag wel nablijven PRODUCTENBOEK VERLENGDE SCHOOLDAG 2014-2015"

Transcriptie

1 zo wil je elke dag wel nablijven PRODUCTENBOEK VERLENGDE SCHOOLDAG

2 inleiding Voor u ligt het productenboek van de Verlengde Schooldag De Verlengde Schooldag (VSD) is één van de middelen om de en te bereiken van de Brede Buurtschool Almelo. In dit productenboek staan alle activiteiten beschreven die voor het nieuwe schooljaar weer gekozen kunnen worden. Er zijn vier VSD periodes, van zes achtereenvolgende weken, per schooljaar. Indien anders dan staat dit vermeld. De samenwerking met het Sportbedrijf is dit jaar verder uitgebreid. De Schoolsportvereniging van het Sportbedrijf biedt elke periode twee sporten per wijk aan voor de groepen 5 en 6. Verschillende Almelose sportverenigingen laten kinderen kennis maken met verschillende soorten sport zoals rugby, turnen, tafeltennis, badminton, jazzdance of korfbal. Voor meer informatie over de Schoolsportverenging, verwijs ik naar pagina 48. Daarnaast is het onze opdracht van de Gemeente om dit schooljaar de VSD ook wijkgericht aan te gaan bieden. Dat betekent dat activiteiten worden opengesteld voor kinderen van alle BBS scholen in de desbetreffende BBS wijk. Deze activiteit vindt niet per definitie op een school plaats maar kan ook in een wijkcentrum of een andere locatie buiten school plaatsvinden. Het productenboek maakt onderscheid tussen activiteiten voor de onder-, midden-, en bovenbouw. Deze verdeling dient als leidraad en op verzoek kan hiervan worden afgeweken. In het productenboek staat een opsomming van alle activiteiten van verschillende organisaties (Kaliber Kunstenschool, Scoop welzijn, Stichting Naturhus en freelance docenten). Daarnaast zijn er ook weer, op verzoek van scholen, een aantal nieuwe activiteiten opgenomen zoals: Cursus Word, Vliegende vleugels (natuur/techniek), koken met jonge kinderen, Lalaliedjes, werken met naald en draad en code kinderen (computers). Per activiteit worden verschillende onderdelen benoemd:, en. Dit om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de scholen. Naast de onderverdeling in onder-, midden-, en bovenbouw is er gekozen voor de volgende indeling: muziek/dans beeldend/creatief toneel/theater taal techniek sport/bewegen koken sociaal emotioneel natuur/techniek computer overig Het kan zijn dat u als school nieuwe activiteiten wilt kiezen die aansluiten bij projecten en/of thema s. Dit horen wij graag en wij zullen met u kijken naar de mogelijkheden. Aanvullend is het mogelijk om activiteiten onder schooltijd te laten plaatsvinden. Dit gaat altijd in overleg met de desbetreffende uitvoerder. In de bijlage vindt u een invulformulier waarop uw school de keuzes van de activiteiten aan kan geven. Veel succes! April Ingeborg Askes VSD coördinator 2 3

3 inhoudsopgave inleiding 2 onderbouw muziek/dans Kaliber Kunstenschool 7 Speels genieten van Het DansSpel 8 Lalaliedjes 9 taal Spelenderwijs Engels leren 10 Verhalen vertellen voor kleuters 11 sport/bewegen Kennismaking met circustheater 12 Taekwondo 13 Judo 14 Kleutergym 15 natuur/techniek Buitenactiviteit natuur 16 middenbouw muziek/dans Kaliber Kunstenschool 18 Kaliber Kunstenschool 19 Dansen met Rachel 21 Het DansVerhaal 22 beeldend/creatief Kaliber Kunstenschool 23 Knutselen met materialen uit de natuur 24 toneel/theater Kaliber Kunstenschool: Hoe speel je toneel? 25 beeldend/creatief Bloemschikken 26 Tekenen maar dan anders 27 Druktechnieken 28 Mozaïek 29 Videoclip maken 30 Zet je eigen wijk op de foto 31 taal Spelenderwijs Engels leren 32 techniek Energie en duurzaamheid 34 Ontdekkend leren 35 Scheikunde 36 Bouwen en wonen 37 Techniek 38 computer Codekinderen 39 sport/bewegen Taekwondo 40 Judo 41 Gymnastiek/Turnen 42 Werelddans 43 Weerbaarheid voor meiden 44 Spel-estafette 45 Acrobatiek 46 Fairplay tijdens de gymles 47 Schoolsportvereniging 48 koken Koken met kleine kinderen 50 Kookclub 51 natuur/techniek Tuinieren 52 Buitenactiviteit natuur 53 bovenbouw muziek/dans Kaliber Kunstenschool 54 Het DansVerhaal 56 beeldend/creatief Kaliber Kunstenschool 58 Bloemschikken 59 Tekenen maar dan anders 60 Mozaïek 62 Druktechnieken 63 Zet je eigen wijk op de foto 64 Videoclip maken 65 Kleding maken 66 Perspectief in de wijk 67 Werken met draad en naald 68 toneel/theater Kaliber Kunstenschool: Hoe speel je toneel? 69 taal Schrijf je eigen verhaal 70 Spelenderwijs Engels leren 71 techniek Ontdekkend leren 72 Hoogspanning 73 Bouwen en wonen 74 Creatief met elektriciteit 75 Techniek 76 Scheikunde 77 Vliegende vleugels 78 sport/bewegen Gymnastiek/Turnen 79 Taekwondo 80 Judo 81 Weerbaarheid voor meiden 83 Werelddans 84 Spel-estafette 85 Jongleren 86 Fairplay tijdens de gymles 87 koken Kookclub 88 sociaal emotioneel Lessen in geluk 89 Normen en waarden 90 natuur/techniek Natuur 92 computer Computerspel maken 94 Typelessen 96 Cursus Word 95 overig Wat te doen voor je poen 97 Jeugd EHBO 98 Beroepenproject: Buurten bij beroepen 99 Jeugdtelevisie 100 bijlage Inschrijfformulier activiteiten

4 muziek is helemaal mijn ding Kaliber Kunstenschool swingkids Bewegen is gezond, kinderen doen dan ook niets liever! De workshop Swingkids speelt in op de fantasie en de natuurlijke bewegingsexpressie van het kind. Vanuit grote bewegingscontrasten - hoog/laag, breed/smal, vlug/ langzaam - worden zij gestimuleerd te dansen. De lessen worden ondersteund door kinderliedjes, dansattributen en ritmespelletjes. Een programma waar de kids hun energie in kwijt kunnen, gezond bewegen en vooral heel veel plezier aan beleven. VOOR GROEP 1 / 2 muziek & beweging De meeste kinderen vinden het heerlijk om met muziek bezig te zijn, te bewegen op muziek en liedjes te zingen en te spelen. Tijdens deze cursus leren de kinderen liedjes die worden aangekleed met spelletjes, dansjes en ritmische begeleidingen. Ook zal er veel aandacht zijn voor het voor het vrij, maar ook gericht, bewegen op muziek. VOOR GROEP 1 / 2 sprookjestuin Er was eens. Kinderen kruipen in de huid van een sprookjesfiguur en spelen een spel met muzikale- en bewegingsaspecten. De creativiteit wordt geprikkeld door het verhaal zelf te spelen. SPROOKJE: Assepoester VOOR GROEP 1 / 2 de speelkist Dansen en bewegen is een feest voor de meeste kinderen. Het wordt extra spannend als er een grote kist bij komt, waarin allerlei spulletjes zitten die gebruikt gaan worden bij het bewegen. Nu is het feest compleet. VOOR GROEP 1 / 2 (t)rommelen Voor de jongste kids zijn er de mimi djembé s. De djembé is een kelkvormige handtrommel, die aan één zijde is bespannen met een geitenvel, dat je met je blote handen bespeelt. Door op bepaalde plekken op het vel te slaan krijg je verschillende geluiden. Door op een bepaalde manier in een bepaalde volgorde te spelen, ontstaat een ritme. Op speelse wijze leren ook de jongste kinderen op de djembé te spelen. VOOR GROEP 1 / 2 muziek/dans Kaliber Kunstenschool Activiteit Bestemd voor onderbouw, 45 min (evt. onder schooltijd), cd-speler nodig/huren, speellokaal leerlingen Maximaal 20 Groep 1 / 2 onderbouw 7

5 muziek/dans speels genieten van Het DansSpel lalaliedjes muziek/dans Vak Het DansSpel Het DansSpel is een activiteit waarbij Dans en Spel als een geïntegreerd geheel de natuurlijke beweeglijkheid, speelsheid, onbevangenheid en nieuwsgierigheid van de kinderen benut. Door middel van dans leren zij bewust hun lichaam (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken en te bewegen op o.a. speciaal voor kleuters gecomponeerde muziek. Het spel geeft hen de ruimte en de gelegenheid om op een leuke en positieve manier invulling te geven aan hun onbevangenheid en speelsheid. en het ondernemen van acties en ze zo structureren dat er een stap dichterbij de realisatie van het gezet wordt en die enige verandering ten goede veroorzaken een basis leggen voor zelfvertrouwen Ik Voel Mij Veilig en een sfeer creëren voor dansplezier, door het bewerkstelligen en handhaven van een positieve groepsdynamiek en cohesie de kinderen stapsgewijs leren te begrijpen en te ervaren dat Het DansSpel, leuk en ontspannend is en tegelijkertijd spannend, ondersteunend en leerzaam kan zijn de kinderen gericht aanmoedigen, stimuleren, motiveren en ondersteunen om: 1) zichzelf te verkennen en uit te dagen 2) zich op verschillende manieren creatief uit te drukken 3) ongeremd en met plezier Het DansSpel te spelen aan de hand van vooraf afgesproken spelregels en door middel van overeengekomen strategieën, richting geven aan de activiteit, waarbij de kinderen aangemoedigd en geleerd worden om op assertieve wijze verschillende opdrachten uit te voeren de bereidheid en inspanning van de kinderen om het geheel tot een zichtbaar goed eind te brengen belonen De waar extra aandacht aan besteedt wordt zijn: luisteren, taal en presenteren. Een waardevol eindproduct dat tijdens de laatste les getoond kan worden voor het plezier van de aanwezigen. Tijdens de Lalaliedjes muzieklessen wordt de kleuters op een theatrale en speelse manier geleerd hoe zij zich kunnen uit- en inleven met behulp van muziek. Zang, ritme, dans, instrumenten en fantasie: een perfecte combinatie om de creativiteit van de kinderen te ontwikkelen en stimuleren. De lessen zijn interactief en vooral super leuk. Juf Hogehoed is de beste liedjesjuf van het land: zij tovert allerlei liedjes uit haar hoge hoed! Zij leert de kinderen spelenderwijs de beginselen van ritme door klappen en met eenvoudige ritme instrumenten. Er is altijd ruimte om samen liedjes te bedenken en de theatrale manier van lesgeven zorgt ervoor dat de kinderen vanaf de eerste seconde mee kunnen en durven gaan in het spel. De cursus bestaat uit 6 lessen met elke les een ander hoofdthema: Blokfluit, muziek maken met je lichaam, gitaar, ritme en ritme-instrumentjes, hard/zacht en bewegen op muziek (eventueel piano). stimuleren en ontwikkelen van muzikaliteit, creativiteit en fantasie vele facetten van muziek laten zien uitproberen van muziekinstrumentjes beginselen van maat en ritme leren ontdekken zelfvertrouwen geven plezier met muziek! muzikaliteit creativiteit bewegen luisteren zelfvertrouwen Natasja Valletta als juf Hogehoed Rachel Caciane Brill leerlingen 8 tot 12 leerlingen 6-12 Groep 1 / 2 Groep 1 / 2 Tijdstip onder schooltijd 8 onderbouw onderbouw 9

6 taal spelenderwijs Engels leren: kids for English verhalen vertellen voor kleuters taal Lidy Brink, i.s.m. verschillende native speakers leerlingen 8 tot 10 Groep 1 / 2 Lokaal met tafels Kids for English heeft een passende naschoolse activiteit Engels ontwikkeld. De nadruk van onze cursus ligt op spelenderwijs ontwikkelen van de Engelse taal. De lessen duren 1 uur per keer. Nadat de kinderen eerst op het plein zich hebben uitgeleefd begint de les met een gezonde snack en een drankje. In een les kunnen maximaal 8 tot 10 kinderen deelnemen per leeftijdsgroep uit de groepen 1 en 2. // Wij werken met thema s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Ieder thema duurt 6 weken en wordt afgesloten met het uitreiken van een eigen boekje met daarin allerlei oefeningen en projecten. Het thematisch aanbod van woordenschat en eenvoudige zinsopbouw gaat gepaard met sprekende illustraties en uitdagende maar vooral ook creatieve activiteiten op verschillende niveaus. De mogelijkheid voor de kinderen om zelf uit ons gevarieerde aanbod aan activiteiten te kiezen zorgt voor een leeromgeving waarin de kinderen spelenderwijs de taal leren en fun een belangrijk element is. Zo ontstaat natuurlijke Engelse taalkennis! Ook voor kinderen die al tweetalig zijn is het nuttig om vroeg met Engels bezig te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat het taalgedeelte van de hersenen door het leren van een 2e, 3e of 4e taal groter wordt. Het niveau van de moedertaal van de kinderen gaat vooruit door dit extra taalaanbod. Kinderen in hun taalgevoelige leeftijd, tot 7 jaar, halen hun achterstand in de Nederlandse taal hierdoor snel in. Bovendien is het goed voor het zelfvertrouwen van allochtone kinderen als zij merken dat zij net zo goed kunnen zijn in het Engels als hun autochtone leeftijdsgenootjes. Kortom, meld uw kind aan voor Spelenderwijs Engels leren. U zult zien dat uw kind het bijzonder leuk zal vinden. De docent vertelt op interactieve wijze verhalen en gaat daarover met de kinderen in gesprek. Oefenen van focus, luisteren naar de verteller, luisteren naar elkaar, aandacht voor elkaar, bevorderen van taalvaardigheid. Aanleren en verhogen van sociale vaardigheden als luisteren, stil zijn, elkaar ruimte en aandacht geven, ontwikkeling taalvaardigheid en ontwikkeling van gevoeligheid voor kunst & cultuur. Stan Fritschy Minimaal 8 leerlingen Maximaal 15 * Groep 1 / 2 * deze aantallen gelden voor een activiteit na schooltijd en zonder leerkracht. Indien de activiteit onder schooltijd en in aanwezigheid van de leerkracht plaatsvindt kan het per groep gebeuren en is er geen maximum aantal leerlingen. 10 onderbouw onderbouw 11

7 sport/bewegen kennismaking met circustheater taekwondo sport/bewegen Docent Wijkcircus de riet leerlingen 6 tot 30 Groep geen voorkeur gymzaal, namenlijst Tijdens de VSD Kennismaking met Circustheater ga je lekker oefenen en spelen met circusmateriaal. Je hoeft het nog helemaal niet te kunnen. Je leert jongleren, ballopen, diabolo, acrobatieken en nog veel meer tijdens de lessen. Onze Wijkcircusdocent weet ook allerlei leuke en actieve spellen. Tijdens de laatste les ga je presenteren voor ouders of voor een klas uit je school en dan mag het publiek zelfs meedoen! Het is handig om gymkleding aan te doen. Je maakt kennis met de kunstvorm circustheater en oefent met diverse onderdelen in jongleren, balanceren en acrobatiek. Je ontdekt je voorkeuren en talenten en oefent daar verder mee. In een kleine presentatie mag je een favoriet circusonderdeel laten zien. Het publiek mag komen kijken én meedoen! Spelen en ontdekken, creativiteit, presenteren, reflecteren, samenwerken, lichaamsbewustzijn bevorderen, zelfvertrouwen. Taekwondo is een Koreaanse zelfverdedigingsport voor zowel jongens als meisjes. Tijdens de trainingen wordt er gewerkt aan snelheid, techniek, conditie en lenigheid. Tijdens deze cursus gaan de kinderen spelenderwijs kennis maken met diverse mooie been- en armtechnieken. Dit zal aan bod komen door middel van diverse spelvormen. Taekwondo is een zeer veilige en ontzettend leuke sport. Als je onzeker bent of weinig zelfvertrouwen hebt dan is deze sport ook zeker geschikt voor jou. Respect, zelfbeheersing en discipline zijn daarbij belangrijke aspecten en die staan dan ook hoog in het vaandel bij taekwondo. Interesse? Twijfel niet en geef je op en kom kennis maken met deze mooie sport. De kinderen plezier laten hebben aan het beoefenen van taekwondo en ze daarnaast zoveel mogelijk respect, zelfbeheersing en discipline bijbrengen tijdens de taekwondolessen. Zelfvertrouwen, samenwerken en assertiviteit. Thijs Oude Luttikhuis leerlingen 4 tot 10 Groep Alle groepen. Groepssamenstelling is een maximaal leeftijdsverschil van 2 jaar Gymlokaal 12 onderbouw onderbouw 13

8 sport/bewegen judo kleutergym sport/bewegen Rita Evenberg leerlingen 6 tot 16 Groep 3-4, 7-8 Gymlokaal of speellokaal, judomat Tijdens deze cursus maak je op speelse wijze kennis met enkele judotechnieken: valbreken, worpen en houdgrepen. Judo is ontwikkeld vanuit het Jiu Jitsu. Je versterkt je motoriek, kracht en snelheid. Judo is niet zomaar een sport, het is een opvoedkundige methode. Door judo leer je omgaan met agressie. Judo is heel beschaafd. Zonder je tegenstander te blesseren, leer je hem of haar overmeesteren. Judo vergroot de weerbaarheid. Judo ontwikkelt het zelfvertrouwen, zorgt dat je letterlijk en figuurlijk steviger staat. Het leert je grenzen aangeven van jezelf en herkennen bij een ander. Een kind leert zijn/haar eigen krachten kennen en op de juiste manier gebruiken. kinderen laten kennismaken met en plezier ervaren door judo. Werken aan onderstaande. Zij leren de judogroet, de eerste basis van het valbreken en minimaal 2 worpen en 2 kanteltechnieken deze leren zij toepassen in randorivormen (spelvormen waarin je elkaar de ruimte geeft om te oefenen, een soort gevecht zonder kracht te gebruiken) Assertiviteit, zelfvertrouwen, samenwerken, zelfbeeld, weerbaarheid, zelfcontrole, kracht, snelheid, motoriek, techniek. Aan het begin van de les met muziek worden oefeningen gedaan die belangrijk zijn voor het aanleren van een onderdeel in die les zoals koprollen, balanceren, trampolinespringen, duikelen aan de rekstok, klimmen en klauteren, handstand of radslag. De grove motoriek van de kleuter wordt in beweging gezet. Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van de toestellen in de peuterspeelzaal. plezier in bewegen, ontdekken wat kan ik? meer zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, betere motoriek einde periode laten zien aan de ouders wat ze kunnen Er komen vele nieuwe bewegingen aan bod bij de kleuter. Het gaat om ontdekken en leermomenten. Bijvoorbeeld dat een koprol beter lukt door je kin in het kuiltje te leggen danzij de aangegeven aanwijzingen. De kleuters zijn veelal nog individueel met hun eigen motoriek bezig dus gaan ze samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld bij het aanleren van de handstand door kruiwagentje samen te doen of een handstand tegen de muur, maar ook een tunneltje waar de ander onderdoor kruipt. Thea Kamphuis Max 12, Max 20 leerlingen met de juf erbij Groep 1 / 2 Peuter gymzaal 14 onderbouw onderbouw 15

9 natuur/techniek natuurhus leerlingen max 8 Groep 1 / 2 wordt geleverd door natuurhus ontdekkend leren: buitenactiviteiten natuur Zes lessen met leerzame activiteiten buiten de school om te ontdekken wat er aan leven te vinden is op plekken die we dagelijks achteloos passeren, maar die toch heel interessant blijken te zijn als we er onderzoek naar doen. Weet jij wat er leeft in het water? Of zoek je liever naar kriebelbeestjes? Waar leven insecten en andere beestjes en waarom? Wat eet een slak? Kunnen we vruchten en zaden uit de natuur eten? Wat is de taak van vruchten en zaden? Zijn alle paddenstoelen giftig? Wat is de functie van paddenstoelen? In deze lessen gaan we in de directe schoolomgeving op zoek naar de antwoorden. In overleg met de docent wordt het programma aangepast aan het seizoen en de weersomstandigheden. Groen is goed voor de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van kinderen. Ze worden rustiger en kunnen hun creativiteit ontwikkelen. Respect leren opbrengen voor alles wat leeft. De kinderen gaan naar buiten en maken kennis met hun natuurlijke omgeving en de verschijnselen die horen bij het seizoen waarin de lessencyclus plaatsvindt. Zij leren de natuur onderzoekend tegemoet te treden en de resultaten daarvan op te slaan. Spelenderwijs en onderzoekend kennis maken met de natuur, creativiteit, luisteren, samenwerken, taal en zelfvertrouwen. activiteiten Zoeken naar waterdiertjes, bodemdiertjes, dierensporen en paddenstoelen. Vruchten en zaden bekijken en gebruiken. Vogelvoer maken. Zaaien, oogsten (en eten). Een muizendorp maken van natuurlijke materialen. ik wist niet dat de natuur zo leuk was 16 onderbouw

10 muziek/dans Kaliber Kunstenschool Kaliber Kunstenschool muziek/dans Kaliber Kunstenschool Activiteit Bestemd voor middenbouw Afhankelijk leerlingen van activiteit Groep 3 / 4 / 5 / 6 percussie Overal zit ritme in! Met diverse percussie-instrumenten wordt een ensemble gevormd wat al snel een strakke beat kan neerzetten. VOOR GROEP 4 / 5 EN 6, MAX 10 KINDEREN. blokfluit Deze cursus maakt leerlingen van de basisschool enthousiast voor blokfluitmuziek. Op basis van auditieve training leren de kinderen liedjes op hun blokfluit spelen. VOOR GROEP 4, MAX 10 KINDEREN. trompet De kinderen maken kennis met trompet ; een blaasinstrument dat iedereen kent en echt een instrument voor jongens en meisjes die gehoord willen worden. Hoe krijg je er geluid uit en hoe gebruik je de knopjes? Er wordt veel geblazen, maar ook op speelse wijze kennis gemaakt met het notenschrift en met de geschiedenis van het instrument. VOOR GROEP 5 / 6, MAX 6 KINDEREN. djembé De djembé is een kelkvormige handtrommel, die aan één zijde is bespannen met een geitenvel, dat je met je blote handen bespeelt. Door op bepaalde plekken op het vel te slaan krijg je verschillende geluiden. Door op een bepaalde manier in een bepaalde volgorde te spelen, ontstaat een ritme. Met ritme en veel enthousiasme wordt er al snel een strakke beat neergezet. VOOR GROEP 5 / 6, MAX 6 KINDEREN. sing it out! Lekker zingen met z n allen! Dit kan met één klas of met leerlingen uit verschillende klassen. Sing it out is bed voor basisscholen die hun leerlingen graag onder deskundige begeleiding willen laten zingen. Een docent van Kaliber Kunstenschool studeert een aantal nieuwe liedjes in met de groep. Ook wordt elke les op een speelse manier aan stemvorming gewerkt. Het repertoire wordt in overleg bepaald. VOOR GROEP 5 / 6, MAX 15 KINDEREN. (t)rommelen Voor de jongste kids zijn er de mimi djembé s. De djembé is een kelkvormige handtrommel, die aan één zijde is bespannen met een geitenvel, dat je met je blote handen bespeelt. Door op bepaalde plekken op het vel te slaan krijg je verschillende geluiden. Door op een bepaalde manier in een bepaalde volgorde te spelen, ontstaat een ritme. Op speelse wijze leren ook de jongste kinderen op de djembé te spelen. Voor groep 3 / 4, MAX 15 KINDEREN swingkids Bewegen is gezond, kinderen doen dan ook niets liever! De workshop Swingkids speelt in op de fantasie en de natuurlijke bewegingsexpressie van het kind. Vanuit grote bewegingscontrasten - hoog/laag, breed/smal, vlug/ langzaam - worden zij gestimuleerd te dansen. De lessen worden ondersteund door kinderliedjes, dansattributen en ritmespelletjes. Een programma waar de kids hun energie in kwijt kunnen, gezond bewegen en vooral heel veel plezier aan beleven. VOOR GROEP 3 / 4, MAX 20 KINDEREN zumba Zumba is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Er wordt zeer vrolijke muziek gebruikt, waarbij je niet meer stil kunt zitten.mede hierdoor is Zumba een leuke dansworkout die voor iedereen toegankelijk is. Met Zumba kan je niks fout doen, zolang je maar plezier hebt in het bewegen. VOOR GROEP 5 / 6, MAX 20 KINDEREN streetdance Hip en stoer kunnen dansen zoals op TMF en MTV is te zien. Wie wil dat niet? In de workshops streetdance worden enkele fijne kneepjes van deze dansstijl behandeld. VOOR GROEP 3 / 4 EN 5 cd speler nodig met voldoende volume, speellokaal, sportkleding. Kaliber Kunstenschool Activiteit Bestemd voor middenbouw Afhankelijk leerlingen van activiteit Groep 3 / 4 / 5 / 6 18 middenbouw middenbouw 19

11 dansen met Rachel muziek/dans Dansen met Rachel is een activiteit waarbij kinderen leren om bewust hun lichaam (gedeeltelijk of helemaal) te gebruiken en te bewegen op het ritme van verschillende muzieksoorten. Zij verplaatsen zich hierbij vallend, springend, draaiend, rollend, huppelend en strekkend door de zaal. waardevol eindproduct De kinderen zijn in staat om tijdens de laatste les een waardevol eindproduct te tonen voor het plezier van de aanwezigen. en het creëeren van een veilige omgeving en een prettige sfeer om in te dansen. De zelfsturing, eigen inbreng, zelfwaardering, talenten, samenwerking en het zelfvertrouwen van de kinderen stimuleren/versterken gevoelens, fantasie, spel en beweging op speelse wijze benutten in combinatie met de muziek Helpen en aanmoedigen om het dansverhaal op creatieve wijze te laten zien en of te vertellen De kinderen belonen voor hun bereidheid en inspanning om het geheel tot een zichtbaar goed eind te brengen Balans brengen tussen inspanning en ontspanning, serieus zijn en plezier hebben De belangrijkste waar extra aandacht aan besteed zal worden zijn: luisteren, assertiviteit, samenwerken en presenteren. Rachel Caciane Brill leerlingen 8 tot 12 Groep 3 / 4 20 middenbouw middenbouw 21

12 muziek/dans het DansVerhaal creatieve xpressie Kaliber Kunstenschool beeldend/creatief Rachel Caciane Brill leerlingen 8 tot 12 Het DansVerhaal is Creatieve Xpressie waarbij het verhaal in het lichaam van de dansers zit. De dansers zitten in de muziek en in de dans. Er is een harmonieuze verbinding met het ritme van de muziek. Het is een activiteit waarbij de kinderen leren om tijdens de dans, in het hier en nu te zijn. En echte emoties laten zien die in relatie staan tot hun persoonlijke ervaringen/verhalen, of het laten zien van emoties die opgewekt zijn door de dansomgeving, of die aangewakkerd zijn door de muziek. een veilige omgeving creëren: helpen in het onbevangen contact maken met hun hart/emoties samenzijn: versterken van acceptatie en respect voor elkaars emoties op ontdekkingsreis nemen: leren om het DansVerhaal te omarmen nieuwe ervaringen opdoen: kwetsbaarheid anders ervaren dan gewend is en bevrijding ervaren in het moment zijn: hier en nu is alles en iedereen oké, tenzij er over nagedacht wordt programma s/thema s gebruiken: verkennen, spelen en Creatieve Xpressie bevorderen win-win situaties creëren: vertrouwen, inzet, samenwerking, creativiteit en vorderingen belonen De belangrijkste waar aandacht aan besteed zal worden zijn: luisteren, zelfvertrouwen, creativiteit, samenwerken en presenteren. waardevol eindproduct De kinderen zijn in staat om samen te werken en hun DansVerhalen met zelfvertrouwen en echte emoties, op een Xpressieve en Creatieve manier te presenteren voor het plezier van de aanwezigen. - Voor onze lessen is een geschikte ruimte met wasbak nodig - De lessen richten zich op talentontwikkeling, rijk fantasiegebruik en beeldende expressie - Er worden gevarieerde beeldende technieken en materialen aangeboden - Maximaal 15 leerlingen per les tekenen met muziek Laat je potlood dansen op de muziek, maak kleuren die er prachtig bij passen. Soms hoor je dieren, dan weer zie je een ver land, jouw fantasie doet de rest. In deze lessen droom je weg op papier en op de muziek. Je zult zeker niet in slaap vallen maar wel mooie kunstwerken maken! Techniek en materiaal: papier, kleurpotlood, pastelkrijt, oliepastels, inkt VOOR GROEP 3 / 4 / 5 schilder-kunstenaar Schilderen kan iedereen, maar in deze lessen helpt een kunstenaar je met leuke trucjes, weetjes, nieuwtjes en ander schilderdingen. Zo leer je schilderen met plakband en doen glitters ook een keer mee: laat je verrassen! VOOR GROEP 4 / 5 / 6 klei! * Een dier, een schaal, een robot van klei? Laat je fantasie meewerken en maak een fraai klei-kunstwerk! *alleen mogelijk in geschikte ruimte met goede spoelbak VOOR GROEP 5 / 6 / 7 Sieraden maken van fimo-klei Kralen maken met allerlei gekke effecten, allemaal van fimo-klei. Je maakt hangers, een ketting van zelfgemaakte kralen een misschien ga je zelfs een ketting haken. Natuurlijk komen er ook glitters bij VOOR GROEP 5 / 6 / 7 De leukste foto maak je zo!* Foto s maken van heel gewone dingen, van je klasgenoot of van een zelfgemaakt kunstwerk. Een spannende kijkdoos maken met jouw foto s en een fraaie fotolijst misschien? * indien mogelijk gebruik 2 computers ivm fotobewerking VOOR GROEP 5 / 6 / 7 Tassen& t-shirts Tassen en t-shirts maken natuurlijk! De t-shirts zijn al klaar maar daar moet nog wel van alles mee gebeuren. De tassen maak je wel zelf. Hele bijzondere, met naald en draad, de naaimachine en nog veel meer. VOOR GROEP 6 / 7 / 8 Kaliber Kunstenschool Activiteit Bestemd voor middenbouw leerlingen Maximaal 15 Groep 5 t/m 8 Groep 3 / 4 / 5 / 6 / 7 22 middenbouw middenbouw 23

13 beeldend/creatief knutselen met materialen uit de natuur Kaliber Kunstenschool: hoe speel je toneel? toneel/theater We maken elke week een leuke knutsel met materialen uit de natuur. Heb je bijvoorbeeld al eens een muisje gemaakt van notendopjes of een uil van een dennenappel? Schuif dan lekker aan en knutsel elke week een ander werkje dat je na afloop mee mag nemen. Omgaan met natuurlijke materialen. Bewust maken van materialen uit de natuur. Creatief bezig zijn. Kinderen leren om te gaan met natuurlijke materialen en leren zo ook meer over de natuur. Samenwerken en de fijne motoriek stimuleren. Er zijn heel veel leuke en verrassende toneelspelletjes en opdrachten zoals uitbeeldwedstrijdjes, levende foto s en natuurlijk zelf toneelstukjes en rollen bedenken. De kinderen spelen wekelijks voor een publiek, namelijk de groepsgenootjes. Eventueel kan er gekozen worden om ouders uit te nodigen om in de laatste les, de laatste 15 minuten, naar de leukste presentaties te komen kijken. kennismaken met toneelspelen, fantasie kunnen vormgeven met lichaam en stem kijken en luisteren naar anderen. Vrijer durven uiten. Het ervaren van spelplezier Kinderwerk Scoop leerlingen 6-12 kinderen Groep 4 t/m 6 Lokaal met tafels en stoelen, opslagruimte voor materialen Aan het einde van het uur nemen de kinderen een mooi werkje mee naar huis. : Samen kunnen werken, presenteren, expressieve vaardigheden. Kaliber Kunstenschool leerlingen 6 tot 10 Groep 4 t/m 6 Duur 60 minuten per bijeenkomst Leeg spellokaal met cd-speler 24 middenbouw middenbouw 25

14 beeldend/creatief bloemschikken tekenen maar dan anders beeldend/creatief Het maken van bloemstukjes (met behulp van bloemen, bijmaterialen, groenmateriaal) voor verschillende seizoenen/ thema s zoals: valentijnsdag pasen moederdag kerst voorjaar zomer herfst winter Door middel van het maken van bloemstukjes de kinderen leren omgaan met natuurlijke materialen uit de natuur en/ of tuin. Daardoor kunnen ze met behulp van hun eigen creativiteit zelf thuis ook iets moois maken. Na een korte uitleg over wat de kinderen die middag gaan doen maken ze een schets van het onderwerp. Deze schets wordt samen met de leerling besproken en na goedkeuring uitgevoerd in teken -materialen die niet voor de hand liggen. Bijvoorbeeld: tekenen met ijzerdraad/object maken, in een lijn tekenen of een tekening krassen. Tekenen met stroken papier, plakband of met verfrollers tekenen/schilderen met kwasten van ongeveer 80 cm tekenen met lijm en zand, krijt of vetkrijt leerlingen moeten op deze manier, een plan/schets maken en nadenken over wat ze gaan doen, voordat ze beginnen het moet niet alleen een leerzame middag worden maar ook leuk zijn om te doen Creativiteit, luisteren en presenteren. In overleg kunnen de resultaten worden verzameld en in de laatste les tentoongesteld. Zodat ouders/verzorgers kunnen komen kijken en rondgeleid worden door de leerlingen zelf, zo leren de leerlingen zichzelf en de eindresultaten te presenteren. Tekenen maar dan anders met kwasten in zwart wit leerlingen 8 tot 12 Maike Blankhorst Creativiteit, zelfvertrouwen, luisteren en geduld hebben. Groep 4 t/m 8 Lokaal met een wasbak, bij voorkeur een handvaardigheidslokaal Rob Koenders leerlingen Maximaal 7 Groep 5 t/m 8 26 middenbouw middenbouw 27

15 beeldend/creatief druktechnieken mozaïek beeldend/creatief druktechnieken Ontdek de basis van de druktechnieken: Met monodruk gaan we kleuren mengen, spiegelschrift en je eigen letters drukken, met droge naald krassen we op een plaatje geometrische vormen die we afdrukken met een drukpers; de beste afdruk verdient een plekje bij je thuis! (In het lokaal dient er een wasbak met een kraan aanwezig te zijn). materiaal Verbruikte: Blockprint rood, blauw, geel en wit, A4 papier, cd-plaatje Gebruikte: rollers, zinkenplaatje, kraspen, sponzen en drukpers Leren van de basistechnieken grafiek, waaronder stempelen en het drukken met een drukpers. Leerlingen ondekken hoe snel en verschillend je kunt afdrukken, waarbij je soms rekening moet houden met het spiegelbeeld. Creativiteit. Aan de slag met allerlei materialen: tegelscherven, kroonkurken en kralen die je verlijmt op een paneel. Het is een uitdaging om je eigen ontwerp te maken, die na het voegen geschikt is om op te hangen op een mooie plek in je huis. materiaal Verbruikte: paneel, wandtegels, kroonkurken, kralen, tegellijm + puntzakje, voegmiddel, bakje en roerstaafje, doekje Gebruikte: spons + emmer, hamers en hardboard Leren versieren van een paneel met vooral gekleurde scherven, minder te letten op detail maar richting het globaal kijken. Aschwin Huiskes leerlingen 5 t/m 10 Groep 6 t/m 8 Tafels, stoelen en wasbak, het liefst handvaardigheidslokaal Creativiteit. Aschwin Huiskes leerlingen 5 tot 10 Groep 6 t/m 8 Tafels, stoelen en wasbak, het liefst een handvaardigheidslokaal 28 middenbouw middenbouw 29

16 beeldend/creatief videoclip maken zet je eigen wijk op de foto beeldend/creatief Kinderwerk Scoop leerlingen 6 tot 10 De kinderen gaan een videoclip maken, waarbij ze zelf mogen kiezen of ze willen zingen (playbacken), dansen, toneelspelen of een decor willen maken. Tijdens de activiteit wordt er een liedje gekozen, taken verdeeld en goeoefend. De laatste les nemen we de clip op! Kinderen werken samen aan een videoclip. Creativiteit, muzikaliteit en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Videoclip. Kinderen gaan de wijk in en maken verschillende foto s in de wijk. Het gaat hierbij om tegenstellingen, dus zowel hun meest favoriete plek als minst favoriete plek in de wijk. De schoonste / smerigste plek enz. De kinderen mogen zelf ook ideeën aandragen voor tegenstellingen. Deze foto s worden bewerkt op de computer en daar wordt een fotoboek van gemaakt. Kinderen anders laten kijken naar hun eigen woon- en leefomgeving. Samenwerken en creativiteit. Fotoboek. Groep 5 t/m 8 Videocamera (wordt door kinderwerk zelf meegenomen), groot lokaal of meerdere kleine ruimtes Kinderwerk Scoop leerlingen 6 tot 9 Groep 6 t/m 8 Camera s en Computers 30 middenbouw middenbouw 31

17 taal Lidy Brink, i.s.m. verschillende native speakers leerlingen 8 tot 10 Groep 3 t/m 6 Lokaal met tafels spelenderwijs Engels leren: kids for English Kids for English heeft een passende naschoolse activiteit Engels ontwikkeld. De nadruk van onze cursus ligt op spelenderwijs ontwikkelen van de Engelse taal. De lessen duren 1 uur per keer. Nadat de kinderen eerst op het plein zich hebben uitgeleefd begint de les met een gezonde snack en een drankje. In een les kunnen maximaal 8 tot 10 kinderen deelnemen per leeftijdsgroep uit de groepen 3 t/m 6. // Wij werken met thema s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Ieder thema duurt 6 weken en wordt afgesloten met het uitreiken van een eigen boekje met daarin allerlei oefeningen en projecten. Het thematisch aanbod van woordenschat en eenvoudige zinsopbouw gaat gepaard met sprekende illustraties en uitdagende maar vooral ook creatieve activiteiten op verschillende niveaus. De mogelijkheid voor de kinderen om zelf uit ons gevarieerde aanbod aan activiteiten te kiezen zorgt voor een leeromgeving waarin de kinderen spelenderwijs de taal leren en fun een belangrijk element is. Zo ontstaat natuurlijke Engelse taalkennis! Ook voor kinderen die al tweetalig zijn is het nuttig om vroeg met Engels bezig te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat het taalgedeelte van de hersenen door het leren van een 2e, 3e of 4e taal groter wordt. Het niveau van de moedertaal van de kinderen gaat vooruit door dit extra taalaanbod. Kinderen in hun taalgevoelige leeftijd, tot 7 jaar, halen hun achterstand in de Nederlandse taal hierdoor snel in. Bovendien is het goed voor het zelfvertrouwen van allochtone kinderen als zij merken dat zij net zo goed kunnen zijn in het Engels als hun autochtone leeftijdsgenootjes. Kortom, meld uw kind aan voor Spelenderwijs Engels leren. U zult zien dat uw kind het bijzonder leuk zal vinden. nice to meet you 32 middenbouw middenbouw 33

18 techniek energie en duurzaamheid ontdekkend leren: techniek en natuurkunde techniek Kinderwerk Scoop leerlingen 6 tot 12 Groep 5 / 6 Schoollokaal Tijdens deze activiteit gaan de kinderen als een echte energiecoach aan de slag met de volgende vragen: Wat verbruikt een gemiddeld huishouden aan energie en hoe kun je juist die energie besparen? Welke vormen van energie bestaan er? Kinderen leren over energie en bekijken thuis en/of in de buurt hoe om te gaan met energie. kinderen leren welke vormen van energie er zijn kinderen leren bewuster om te gaan met energie d.m.v. theorie en praktijkopdrachten kinderen nemen een rol aan en voeren deze uit; ontwikkelen verantwoordelijkheid. (energiecoach) kinderen stellen interviewvragen op in juiste taal en verwoording kinderen betrekken buurt en omgeving bij de uitvoering van hun taak als energiecoach Luisteren, samenwerken, presenteren en taal. Zes lessen over drijven en zinken, gewicht en evenwicht, waterzuivering en recycling. De leerlingen leren met eenvoudige proefjes natuurkundige eigenschappen ontdekken en verklaren en deze daarna met eigen creativiteit te gebruiken in alledaagse situaties. De leerlingen gaan op ontdekkingstocht: Waarom drijven of zinken bepaalde voorwerpen? Waardoor verschillen voorwerpen van gewicht en hoe kunnen we dat meten? Hoe werkt een weegschaal? Hoe kunnen gewichten met elkaar in balans gebracht worden? Kunnen we zelf toepassingen bedenken en maken? Kortom: deze lessen gaan over techniek en de toepassing in het dagelijkse leven. Kinderen experimenteren met technische proefjes en ontdekken allerlei toepassingen die ze zelf kunnen gebruiken. Deze onderwerpen komen aan de orde. Drijven en zinken: Aan de hand van proeven leren de kinderen dat voorwerpen drijven of zinken. Aangeven waarom dingen drijven of juist zinken. Uitleggen hoe een schip van metaal kan drijven. Vertellen waarom schepen zoveel lading mee kunnen nemen zonder te zinken. Uitleggen hoe het kan dat insecten over water kunnen lopen. Balans en evenwicht: Aan de hand van proeven leren de kinderen wat gewicht en evenwicht is. Het principe van de weegschaal (hefboom) uitleggen. Een weegschaal maken en deze met de correctieschuif in evenwicht brengen. M.b.v. de balans diverse gewichten leren onderscheiden. Onze gewichtseenheden benoemen waterzuivering aan de hand van proeven leren de kinderen de basis van water en waterzuivering. Ontdekken welke grondsoorten waterdoorlatend zijn en als filter kunnen werken. De invloed van vervuild water op de natuur onderzoeken. De diverse stadia van mechanische waterreiniging leren kennen. Het principe van de communicerende vaten en de praktische toepassingen ontdekken. Recycling (papier maken): Van oude onbruikbare papierresten geschept papier maken Ontdekken waarvan papier gemaakt is. Proefondervindelijk ervaren hoe van oud nieuw papier gemaakt kan worden. Begrijpen waarom hergebruik belangrijk is Luisteren. Omgaan met technisch materiaal. Samenwerken. Creativiteit. Zelfvertrouwen. opmerking Scholen die in het bezit zijn van De Techniektorens kunnen ook kiezen voor implementatie van deze lessen tijdens de VSD. Zij dienen dit ruim van tevoren aan te geven! natuurhus leerlingen max 8 Groep 5 t/m 6 wordt geleverd door natuurhus 34 middenbouw middenbouw 35

19 techniek scheikunde bouwen en wonen techniek leerlingen 4 tot 12 Groep 3 t/m 8 Lia Diepenveen Bescherming voor tafels Een voorbereiding op het vak scheikunde. Het vak scheikunde is belangrijk omdat veel dingen om je heen te maken hebben met scheikunde. De kleren die je draagt, het metaal waar auto s van gemaakt zijn. Alle stoffen en voorwerpen die niet in de natuur voorkomen zijn producten van de scheikunde. Wat er in deze lessen kan gebeuren is: onzichtbare inkt, is een vloeistof een zuur of een base? Wat is opperlvlaktespanning, wat is een emulgator? Tijdens deze lessen ga je zelf dingen ontdekken door middel van het doen van verschillende proefjes. het spelenderwijs de kinderen vertrouwd te maken met de beginselen van scheikunde leren van verschillende scheikundige begrippen. leren om proefjes op een goede manier uit te voeren. werken met een stappenplan uitbreiding van woordenschat en bevorderen van de taalontwikkeling Samenwerken, concentratie, taalontwikkeling, luisteren, ontdekkend leren. Proefjes uitvoeren. Kinderen gaan hun eigen droomhuis maken. Hiervoor doen ze ervaring op in de bouwwereld, maken kennis met iemand uit het werkveld en ervaren het proces van bouwen naar wonen. en kinderen voelen zich meer betrokken bij hun woon- en leefomgeving kinderen krijgen inzicht in het proces van ontwerpen en bouwen er wordt een aanzet gegeven in de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht bij kinderen kinderen worden gestimuleerd in hun fantasie en sociale emotionele ontwikkeling er wordt een aanzet gegeven in de ontwikkeling van creativiteit en creatieve technieken Samenwerken en beroepsoriëntatie. Er wordt een droomhuis gemaakt. Kinderen weten wat er bij het bouwen van een huis komt kijken. Kinderwerk Scoop leerlingen 6 tot 12 Groep 3 t/m 5 en 6 t/m 8 Lokaal met tafels en stoelen 36 middenbouw middenbouw 37

20 techniek techniek codekinderen computer Lia Diepenveen leerlingen 4 tot 12 Groep 3 t/m 8 Bescherming voor tafels Techniek is voor groep 3 t/m 8. Het zelf maken van technische werkstukken bijvoorbeeld: een trektol, gsm, mobielhouder, kiepauto, appelhuisje, 3D houten werkstukken, deuralarm, zenuwspiraal, schip met rubberen motor, woelwater, spaarsok, spookslot, memo houder, panfluit en theelichtje etc. Het voorbereiden op het vak techniek en het vak scheikunde voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan (vmbo, havo en vwo). Het spelenderwijs meisjes en jongens vertrouwd te maken met techniek en scheikunde zodat ze, als ze op het voortgezet onderwijs komen, van deze vakken al wat weten. Bij techniek kunnen de leerlingen hun creativiteit goed gebruiken, leerlingen leren samen werken maar ze zullen ook leren hoe ze zelfstandig moeten werken. Codekinderen bestaat uit vier onderdelen. Elk onderdeel is een proeverij: bed om te proberen. 1. Daisy The Dino Dit is een app waarmee de kinderen de beginselen van het programmeren wordt geleerd. 2. Gamestudio. Leerlingen leren spelenderwijs zelf een game te maken. Ze kunnen figuren verzinnen, levels bouwen, winnen en verliezen. Dit onderdeel sluit goed aan op het onderdeel Gamemaker voor groep 7/8 3. Blocky Maze Met behulp van een game met 10 levels leren de kinderen programmeercommando s te koppelen aan een object. Hierbij wordt zelfs een koppeling gemaakt met de programmeertaal Java. 4. Scratch Met deze software leren de kinderen stap voor stap de beginselen van het programmeren. Het toepassingsgebied is breed: er kunnen animaties worden gemaakt, maar ook games, verhalen, muziek, simulaties etc. en Kinderen spelenderwijs laten kennismaken met de basisprincipes van programmeren (coderen). Ook is er aandacht voor de digitale taalontwikkeling en bij sommige onderdelen maken ze kennis met de Engelse taal. Met Codekinderen krijgen kinderen de kans om hun digitale talenten te ontdekken en te ontplooien. Beginselen van programmeren Creativiteit Logisch nadenken Luisteren Het bedienen van de computer of ipad Zelfvertrouwen Doorzettingsvermogen Engelse taal opmerkingen Scholen die niet in het bezit zijn van ipads kunnen wel deelnemen aan deze activiteit, maar dan worden alleen de onderdelen 2 t/m 4 gegeven. Dit biedt genoeg mogelijkheden om kinderen te laten kennismaken met programmeren. anette smit (ICTAS) leerlingen max 6 Groep 5 / 6 digitaal bord of een scherm met beamer, voor elke leerling een computer en voor Daisy The Dino een ipad. 38 middenbouw middenbouw 39

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan 1 Pedagogisch beleidsplan Spelen, bewegen, ontdekken en ontwikkelen in kindercentrum het groenehuis Inhoudsopgave Inleiding pagina 1 Onze visie op opvoeden pagina 2 Groepsgrootte, werkwijze groep en pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Inhoudsopgave 1.Visie en uitgangspunten 1 2.Het VVE Regenboogprogramma.. 4 3. Houding en handelen van de leerkracht.. 18 4. Algemene punten.21 1) Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2010/2011 1

SCHOOLGIDS 2010/2011 1 SCHOOLGIDS 2010/2011 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de obs Hartkamp, één van de twaalf openbare basisscholen van Stichting de Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Stichting

Nadere informatie

Natuurbeleving & taalontwikkeling. Cursus Ontwerpen van leersituaties. Werkgroepbegeleider Gijsbert Erkens. Doelgroep VVE peuterspeelzaal Bon Bini

Natuurbeleving & taalontwikkeling. Cursus Ontwerpen van leersituaties. Werkgroepbegeleider Gijsbert Erkens. Doelgroep VVE peuterspeelzaal Bon Bini Legitimeringsrapport Natuurbeleving & taalontwikkeling Eveline Booij 3439992 Nicole Bonouvrie 3454460 Ellen Daamen 3424456 Sietske Goldenbeld 3459535 Cursus Ontwerpen van leersituaties Werkgroepbegeleider

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan

Pedagogisch beleids- en werkplan Pedagogisch beleids- en werkplan Inleiding Hoofdstuk 1 Doelstelling van Klein maar dapper 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Voordeel voor ouders 1.4 Openingstijden 1.5 Vooral gericht op taalonderwijs 1.6 Nauwe

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Werkplan abc. De uitwerking van het pedagogisch beleid in de praktijk

Werkplan abc. De uitwerking van het pedagogisch beleid in de praktijk Werkplan abc De uitwerking van het pedagogisch beleid in de praktijk 1 Inleiding Om onze pedagogische doelen, beschreven in het pedagogisch beleidsplan, te kunnen realiseren heeft SDK kinderopvang een

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie

SAMEN STERK. 2Samen komt naar u toe! Peuterspeelzaal. Tussenschoolse opvang. Verlengde schooldag. Projecten en evenementen.

SAMEN STERK. 2Samen komt naar u toe! Peuterspeelzaal. Tussenschoolse opvang. Verlengde schooldag. Projecten en evenementen. SAMEN STERK 2Samen komt naar u toe! Peuterspeelzaal Tussenschoolse opvang Verlengde schooldag Projecten en evenementen Vakanties Inleiding Geachte leerkrachten en directie, Scholen en kinderopvangorganisaties

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Muziek zonder Noten. Over Muziek Maken en Communiceren. Ria Frowijn, Hanno Tomassen. Utrechts Conservatorium. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Muziek zonder Noten Over Muziek Maken en Communiceren Ria Frowijn, Hanno Tomassen Utrechts Conservatorium Hogeschool voor de Kunsten Utrecht fascinatie, improviserend ontwerpen, muziek, kern, proces, interactie,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Module Presenteren en uitleggen van activiteiten

Module Presenteren en uitleggen van activiteiten Module Presenteren en uitleggen van activiteiten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Plaats op de kwalificatiekaart... 3 1 Achtergrondinformatie... 4 1.1 Wat is spel?... 4

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl Adressen Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl De Bibliotheek Vlaardingen Jolanda Verbraak Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen tel. 248 45 86 j.verbraak@vlaardingen.nl

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie