inhoud Prima Vista O & O Kort 33 Alla Bolognese, ricetta molto variabile 3 De hippodroom: verdwenen monument van het Antwerpse Zuid 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Prima Vista O & O Kort 33 Alla Bolognese, ricetta molto variabile 3 De hippodroom: verdwenen monument van het Antwerpse Zuid 9"

Transcriptie

1

2 inhoud Colofon FORUM, tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen issn Hoofdredactie Lieve Eeckhout Eindredactie Barbara Voets Redactie Pascale De Groote, Hans Dowit, Ann Lommelen, Wilma Schneider, Kevin Voets Tekstredactie Roger Quadflieg, Wilma Schneider Werkten mee Heidi Brouckaert, Marie Caeyers, Adriaan Campo, Herman Mariën, Johan Sanctorum, Anneleen Van Offel, Lise Van Trijp Redactie-adres Desguinlei 25, 2018 Antwerpen Tel.: Fax: website: Vormgeving Barbara Voets Coverbeeld Hugo Moens Forum thuis ontvangen? neem contact via Prima Vista Alla Bolognese, ricetta molto variabile 3 O & O De hippodroom: verdwenen monument van het Antwerpse Zuid 9 INTERVIEW Luc Van Hove, Wim Henderickx en Patricia Mai 15 WOORD SCHRIJFT Monster zonder waarde 20 RECENSIE Vijaj Iyer, hermesensemble en studenten conservatorium 25 Sanctorum Een streepjescode die niet kan gescand worden 27 Kort 33 Agenda 37 Lise Van Trijp 40 Drukwerk Albatros Printing Overname van artikels en illustraties is slechts toegelaten mits uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 1

3 De directie van het conservatorium heeft samen met de Antwerpse economische, politieke, academische en culturele gemeenschap in 1999 de Stichting Conservatorium Antwerpen opgericht. Voorzitter van de Stichting is Gouverneur Cathy Berx. De Stichting stelt zich tot doel, door mecenaat, de uitbouw van het conservatorium te stimuleren en de uitstraling ervan in de Antwerpse regio te versterken. De Stichting stelt de nodige middelen ter beschikking voor masterclasses, studiebeurzen, instrumenten en het jaarlijks uitreiken van de titel maestro honoris causa. Structurele partners van de Stichting Conservatorium Antwerpen zijn: 10 Advertising - BNP Paribas Fortis Private Banking - Cegelec Delta Lloyd Bank - KBC - Laboratoria Wolfs - Leasinvest Real Estate Lions Club Antwerpen Ter Beke - Maintenance Partners - PearlChain.net SD Worx - Sibelco - Soudal - Yamaha Music Europe - Zurich Insurance Inlichtingen: Ann Lommelen Tel.: 03/

4 Prima Vista Alla Bolognese, ricetta molto variabile door Hans Dowit Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is internationaal georiënteerd. Dat voel je ook meteen wanneer je op de campus de vele nationaliteiten en talen waarneemt. Het internationale aspect reikt echter dieper dan alleen de aanwezigheid van buitenlanders. Toen in 1999 de onderwijsministers van 29 Europese landen de zogenaamde Declaratie van Bologna (Bologna Accords) ondertekenden, werden ook de inhoud van het onderwijs, de door afgestudeerden verworven kwaliteiten (eindkwalificaties) en de beoordeling van de Europese onderwijsinstellingen internationaal georiënteerd. Hebben we nu dus naast Europese melk en de euro ook Europees onderwijs? Ik vroeg het me af en ging te rade bij departementshoofd Pascale De Groote. Hoe levendig ook voor wie zelf bij het (kunst)onderwijs is betrokken, dit is toch vooral een theoretische materie, die geregeld om achtergrondgegevens vraagt. Bijvoorbeeld: waarom praat ik hierover met het hoofd van juist dit departement? Wel, sinds vorig jaar is Pascale (vergeef de informaliteit) presidente van de AEC, de Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen. In die koepelorganisatie, een beleidsnetwerk en ook een politieke motor, is een groot aantal Europese muziekopleidingen verenigd, van binnen en van buiten de EU. Dus de internationalisering van het kunstonderwijs en alles wat zich in dat proces afspeelt is voor Pascale dagelijkse kost; en dat straalt weer af op het internationale profiel van het conservatorium. Bologna dus. Mijn gedachte was dat de Declaratie een soort schengenakkoord was voor studenten: de binnengrenzen van de Unie werden allengs opgeheven, eerst kwam er mobiliteit voor goederen, dan monetaire eenheid en dan vrij verkeer voor personen; dus die openheid toepassen op studenten, dat moeten ze zeker hebben beoogd in Bologna. Het klopt wel, zegt Pascale De Groote, dat die internationale mobiliteit van studenten een belangrijk aspect was van Bologna (en die van docenten trouwens niet minder), maar eigenlijk is het een bijverschijnsel dat nu wat te hoog wordt opgehemeld. Daaraan gaat de wezenlijke intentie vooraf, om internationale tewerkstelling van goed opgeleide professio- 3

5 nals binnen de EU te bevorderen. En daarvoor moest het (hoger) onderwijs in alle domeinen en vakgebieden meer uniform en transparanter worden gemaakt. Ideaal gezien zouden opleidingen internationaal beter vergelijkbaar moeten zijn en zouden de kwalificaties die studenten in het ene land behaald hebben, moeten worden erkend in een ander land. Als basis daarvoor is de zogenaamde bachelor-master (BaMa) structuur ingesteld in alle EU landen. Een indeling van het hoger onderwijs in een inleidende en een verdiepende fase, ontleend aan het traditionele onderwijssysteem in Angelsaksische landen. So far, so good, zou je denken, maar zonder problemen is die manoeuvre niet. Wat Pascale betreurt, als presidente van AEC en als hoofd van het conservatorium, is dat er - voorafgaand aan het in werking treden van het Bolognabeleid - niet eerst een analyse en vergelijking zijn gemaakt van het onderwijsbeleid in alle betrokken landen. De ondertekenaars van het akkoord hebben voornamelijk ideëel gehandeld, met een gewenst Europees harmoniemodel voor ogen. Ze hebben daarbij niet of toch te weinig rekening gehouden met de realiteit: de autonome positie die de landen en regio s innemen ten opzichte van Brussel en de feitelijke, specifieke situaties in de lidstaten van de Unie. Die verschillen nogal en niet noodzakelijk alleen tussen de oude en nieuwe lidstaten. Zo lijkt onze onderwijsorganisatie in Vlaanderen enigszins op die in Denemarken en sluit die van Nederland eerder aan bij Duitsland. Anderzijds bestaat in veel Centraal-Europese landen (deels het oude Oostblok) geen onderscheid tussen universitaire opleidingen en hogescholen en zijn daar ook de conservatoria traditioneel onderdeel van de universiteit. Bologna heeft de bacheloropleiding (de eerste drie of vier jaren van het hoger onderwijs) oorspronkelijk als een afgerond geheel bedoeld, een vocational training : ze dient ervoor jonge professionals zodanig te vormen naar de actuele maatschappelijke vraag, dat deze met hun bachelordiploma quasi overal binnen de EU aan het werk kunnen. Voor diegenen die zich -aansluitend of met werkervaring op zak- verder vakmatig willen verdiepen of die de ambitie hebben later een doctoraat te behalen, is de masteropleiding ingesteld. Deze laatste is er niet alleen voor de verdere vorming van de student, maar ze moet ook het platform zijn waar verdere verdieping in en reflectie op het betreffende vakgebied leiden tot nieuwe wegen: de bron van innovatie. De EU-ministers hadden er, volgens Pascale, beter aan gedaan eerst te bezien hoe die visie zou passen binnen het bestaande onderwijs. En ze hadden beter ten minste de grondbeginselen van hun beleid dwingend opgelegd aan de lidstaten, zodat er enige garantie zou zijn voor het beoogde gevolg. Doordat ze dat hebben nagelaten, is er in de verschillende landen en regio s een gezamenlijk vocabularium in gebruik, een gedeelde terminologie die lijkt te wijzen op een Europese uniformiteit, terwijl de verschillen die erachter schuil gaan soms groter zijn dan ooit. Neem nu Vlaanderen en Nederland: deze twee delen van één taalgebied zijn partners in de Taalunie. De regeringen van deze regio s hebben zelfs een gezamenlijk beoordelingssysteem ingericht, waarmee ze de kwaliteit van de Nederlandstalige hogere opleidingen beoordelen en accrediteren (dat wil zeggen: financierbaar verklaren voor de Vlaamse en Nederlandse overheden). Verstandig, zou je zeggen, en efficiënt. Want of je nu harp studeert in Rotterdam of in Gent, hoeveel anders kan dat nu zijn? Excuseer? Laat me u verzekeren, heel anders! Bijvoorbeeld: de Vlaamse minister van Onderwijs, daarin autonoom ten opzichte van Europa en ten opzichte van zijn Nederlandse evenknie, bepaalde dat de academische bacheloropleidingen in het studiegebied muziek en podiumkunsten geen einddiploma 4

6 Pascale De Groote. Frederik Beyens moesten verlenen. Dat is dus strijdig met het principe van vocational training. Een Vlaamse student drama of viool krijgt alleen een puntenlijst aan het eind van zijn driejarige bacheloropleiding. Geen werkelijk einde dus, want als hij enig diploma wil behalen en de maatschappelijke (lees statutaire, financiële ) positie wil bereiken die daaruit volgt, moet hij eerst een masteropleiding voltooien. Collega van Onderwijs in Den Haag echter vond het gepast de Nederlandse student na vier (!) jaar zijn bachelordiploma te overhandigen. In Nederland valt een conservatorium dan ook onder het hoger beroepsonderwijs; molto Bolognese, zou je denken. Maar wat gebeurt er wanneer een jonge violist, klaar voor een Europees orkest, de Thalys naar Vlaanderen neemt, op zoek naar een deftige masteropleiding, in Antwerpen bijvoorbeeld? Met zijn vier jaren studie (240 studiepunten behaald) en zijn diploma kan hij niet rechtstreeks instappen in onze masteropleiding! En waarom is dat? Omdat zijn beroepsopleiding geen academische bachelor was. Hij moet een zogenaamd schakelprogramma (van nog maar eens een jaar) volgen en komt dan pas in onze tweejarige masteropleiding terecht. Als hij dan eindelijk in Vlaanderen zijn Europees erkend masterdiploma krijgt uitgereikt, heeft hij er zeven (!) jaar studie opzitten. Zijn Vlaamse collega heeft het op dezelfde plek in vijf jaar gedaan; en als hij in Holland was gebleven (of in veel andere Europese landen) voor zijn masteropleiding, had hem dat dezelfde tijd gekost. Wanneer je mobiliteit van studenten in dit licht beziet, blijken lauwerkronen niet overal gepast te zijn. En hier gaat het om twee aangrenzende regio s, die taalgenoten zijn en bovendien partners in een grensoverschrijdend akkoord van onderwijsbeleid. Mijn gesprek met Pascale De Groote verhevigt zich tot een soort hordeloop, waar we proberen zowat alle obstakels te nemen die de weg naar Bologna zouden kunnen bemoeilijken. Het zijn er teveel om hier weer te geven en bovendien: zijn er misschien ook zegeningen in het Europese onderwijs? Zonder ongepaste trots noemt Pascale er een: AEC. De landen en regio s willen en moeten van elkaar verschillen in ambities en pragmatiek. Iedereen zoekt daarin naar een compromis met de Europese richtlijnen. Implementatie van Bologna betekent tenslotte altijd: implementatie in de eigen plaatselijke wet- en regelgeving. Die urgentie is gegroeid met de economische crisis. Onderwijs wordt voornamelijk door de nationale overheden gefinancierd en een van de consequenties van de huidige internationale economie is de inkrimping van onderwijsbudgets. Bijvoorbeeld, de collega s aan de Italiaanse conservatoria worden momenteel bijzonder belaagd. Ze proberen daarom meer dan vroeger hun krachten te bundelen en gezamenlijk een beroep te doen op de Italiaanse overheid en op aanvullende EU-middelen. Pascale werd onlangs gevraagd om een internationale conferentie daarover toe te spreken. Bij zo n gelegenheid blijkt AEC s reputatie van proactief te zijn, verschillen tussen de landen en regionale specificiteit onderbouwd in Brussel onder de politieke aandacht te kunnen brengen. Aan de andere kant lukt het de organisatie zich aan de Europese realiteit te conformeren, waar dat opportuun is. AEC heeft daarmee een grote erkenning gekregen en die kan helpen in een landelijke discussie, als een goed geïnformeerde back-up om zich te richten tot de eigen 5

7 wetgevers. Ze heeft het voordeel ernstig te worden genomen, omdat ze zeer actief en aanwezig is. Natuurlijk heeft het netwerk geen politieke macht om in te grijpen. Ze gebruikt de haar openstaande kanalen enerzijds om op EU-niveau position papers te presenteren en beleidsmakers te sensibiliseren, anderzijds om aanbevelingen te doen die conservatoria kunnen ondersteunen in hun positionering ten opzichte van hun landelijke overheden. Volgens Pascale helpt zo n klankbord van buitenaf, dat vergelijkingen kan maken in het EU-kader en als bron kan dienen van inspiratie en uitgebreidere expertise. Europa blijkt daardoor soms tegemoet te kunnen komen aan de verlangens van een belangengroep. Anderzijds, ingrijpen zoals bij sociale aangelegenheden als zwangerschapsverlof en deeltijds werken, of zoals bij kartelvorming en concurrentievervalsing is vooralsnog geen bevoegdheid van Europees onderwijsbeleid. Op dit gebied heeft de Unie heel weinig macht over de regionale regeringen, zelfs vanuit de commissie cultuur en onderwijs. De EU mag zich formeel zelfs niet openlijk bemoeien; laat staan dat ze sancties kan opleggen. We hebben ruimte voor nog één aspect van de Europese onderwijsontwikkelingen, liefst nog iets positiefs. Pascale De Grote is zowel hier als in AEC zeer betrokken bij academisering. Een verschijnsel dat in dit tijdschrift regelmatig wordt genoemd, dat een belangrijk aspect is van het Vlaams hoger onderwijs. En dat misschien buiten ons land als wat wezensvreemd wordt ervaren? In sommige landen, bijvoorbeeld de Angelsaksische en de Centraal-Europese, is de term (en ook het proces) niet van toepassing. Daar is hogere kunstopleiding van traditie onderdeel van universitair onderwijs en de academische status van kunstopleidingen is er niet lager dan die van andere domeinen; en daar is ook het niveau van wat excellentie is in universitaire kring niet verschillend van die in kunstdomeinen en daarbuiten. Dit in tegenstelling met de situatie bij ons en bijvoorbeeld in Frankrijk. Pascale noemt dit aspect van academisering het structurele aspect. Waar ze enthousiast en positief over spreekt is de idee zelf van academisering. Die heeft ervoor gezorgd dat op verschillende plaatsen in de EU er (nieuwe) aandacht begint te ontstaan voor onderzoeksontwikkeling. Afhankelijk van lokale structuren en zeker verschillend in de mate waarin onderzoeksontwikkeling effect heeft op het onderwijs, maar niettemin: onderzoek. Onderzoek in de kunsten is op Europees niveau toegenomen in alle opleidingen, ook in degene die niet van nature worden gezien als universitair. Impliciet zit dat in Bologna en in de zin van de BaMastructuur, maar de aandacht ervoor is vooral doordat de onderzoeksgerichte kwalificaties waartoe opleidingen leiden nog eens zijn benadrukt (met name in de zogenaamde Dublin Descriptoren die door de EU-regeringen zijn onderschreven). Pascale noemt dat een heel goede zaak, omdat waar een onderzoeksgerichte ingesteldheid is, het onderwijs een plaats inricht voor innovatie (en dat is molto Bolognese!). Ze herinnert zich de voormalige kabinetschef van de voormalige onderwijsminister Vandenbroucke eens van advies te hebben gediend met de informatie dat onderzoeksgerichtheid in onze opleidingen (het conservatorium bijvoorbeeld) veel meer impliciet aanwezig is dan in vele (universitaire) opleidingen die traditioneel alleen gericht zijn op kennisverwerving. In een hogere kunst opleiding kan een student nooit excelleren, tenzij doordat hij onderzoeksgericht is. Dat is in andere (ook universitaire) opleidingen absoluut niet noodzakelijk het geval. Pascale herinnert zich haar eigen geschiedenis als studente kunstwetenschappen. 6

8 Vroeger was daar niks wetenschappen aan. Kennisverwerving, daar bleef het bij. Misschien, suggereert ze, is in onze discussies de terminologie wat achtergebleven en zijn we misschien te zeer gebrand op het expliciteren van onderzoeksgerichtheid in onze disciplines en in het tot een evidentie maken en het bewuster verder ontwikkelen van onderzoek in onze opleidingen. Maar een evidentie is het. En de methodologie en resultaten van ons onderzoek komen organisch terecht in de artistieke praxis van de studenten en in het bredere werkveld; dat van professioneel musiceren en ook dat van muziekeducatie. Daar is de innovatie te vinden waarop Bologna doelt en onderzoek heeft ook alleen maar zin, wanneer het met regelmaat vernieuwing aan het domein toevoegt. Onderzoek draagt bij tot betere kennis en begrip van de discipline, maar altijd samen met de component vooruit!, de toepassing op toekomstige artistieke praxis van wat is ontdekt en geanalyseerd. Voor mij is dat een evidentie, aldus Pascale De Groote. Gevraagd naar de grote uitdagingen voor het Europees onderwijs in de komende jaren onderscheidt ze eerst haar eigen wens, als presidente van de AEC. Pascale zou graag zien (en poogt met AEC te bewerkstelligen) dat zowel de nationale als de Europese overheden zich aan een omgekeerde denkoefening zouden wagen. Ze zouden de regionale en landelijke onderwijswetgeving moeten aanpassen aan de grondbeginselen van de Bologna Declaratie met inachtneming van de specifieke karakteristieken van de diverse studiegebieden en disciplines. Die exercitie moet leiden tot werkelijke harmonisatie in alle facetten van onderwijs: acceptatie van verworven credits, vergelijkbaarheid van diploma s, de lang verlangde financierbaarheid van Erasmus-studenten (die nu niet bestaat!) tot internationale protocols van beoordeling, waarvoor AEC een handboek ontwerpt; en dat anderzijds de nationale overheden de zogenaamde learning outcomes zouden onderschrijven die op EU niveau zijn aanvaard en het daaraan gekoppelde civiele effect (maatschappelijke positie, salariëring) zouden beamen. Daarvoor zijn vooralsnog geen nieuwe Europese decreten nodig. Maar er moet eindelijk macht worden gegeven aan Europees onderwijsbeleid, boven nationaal en regionaal onderwijsbeleid. De uitdaging ligt voor Pascale De Groote in twee gebieden: transparantie en kwaliteitsverhoging. Doe alles, raadt ze aan, om algehele transparantie van het onderwijs te realiseren, inclusief een Europees systeem van kwaliteitszorg en accreditatie, dat voldoende objectivering in zich draagt t.o.v. diploma s met de eraan gekoppelde eindkwalificaties en hun civiel effect. Wanneer dat vanuit een algemene EU norm wordt geformuleerd, ja, dan kan alles, hè? Dan zou inderdaad elke geaccrediteerde opleiding of instelling kwalitatief te vertrouwen zijn. En richt die algehele transparantie op een algemene kwaliteitsverhoging, want wanneer men op de wezenlijke basisprincipes de onderwijsruimte heeft geharmoniseerd en inzichtelijk gemaakt, dan hoeven ook de uitersten in de kwaliteitsbeoordeling niet meer te worden geschuwd; dan kunnen eindelijk instellingen of opleidingen weer terecht worden gekwalificeerd met excellent of onvoldoende ; een einde aan de huidige nivellering van het landschap. In een werkelijk transparant en geharmoniseerd systeem zouden ook de universiteiten op het vlak van academisering kunnen onder de loep genomen worden. En dan zouden ook de kunstopleidingen -in vergelijking- reële keurmerken kunnen laten zien, van een herkenbare en aanvaarde Europese kwaliteit. Er is niets mis met de basisconcepten van Bologna, is Pascale De Grootes overtuiging, maar je moet het er wel mee doen. 7

9 8

10 o & o De Hippodroom: verdwenen monument van het Antwerpse Zuid door Heidi Brouckaert In de analyse van het Antwerpse theater in de 19de en 20ste eeuw, mag er één schouwburg zeker niet vergeten worden: een schouwburg die zonder subsidies een halve eeuw lang het volk naar het Antwerpse Zuid wist te trekken, de Hippodroom, ook wel de cirk genoemd. Niet alleen circus, maar ook variétés, drama s, spektakeldrama s, blijspelen, zangspelen, operettes en revues, concerten, opera, filmvertoningen, worstelwedstrijden en politieke debatten kwamen hier aan bod. In dit artikel ligt de focus vooral op de beginperiode namelijk: 1903 tot 1907, toen de circussen en de variétévoorstellingen hoogtij vierden in de Hippodroom. Weinig onderzoek is hier naar verricht. De Hippodroom ziet het levenslicht Vlaanderen kende een traditie van vaste circussen en circusgebouwen. Het circus in de Antwerpse Jezusstraat, opgericht in 1877, is hiervan een goed voorbeeld. In de loop der jaren evolueerde dit circus naar een theaterzaal. Na een brand rond de eeuwwisseling werd het niet meer heropgebouwd. 1 Ook de Hippodroom heeft letterlijk en figuurlijk een vurige geschiedenis en deelde de evolutie naar een theaterzaal. Op het Antwerpse Zuid tegenover het Museum voor Schone Kunsten zag men een opportuniteit voor een nieuw circusgebouw. Het gunstige economische klimaat maakte een project zoals de Hippodroom mogelijk. 2 Beeldhouwer Joseph Charles Verstappen was de grote drijvende kracht in het tot stand komen van de Hippodroom. Verstappen ging onderhandelingen aan met de Stad Antwerpen en kreeg op 26 oktober 1901 de toestemming van burgemeester Jan Van Rijswijck en het college van Schepenen tot het bouwen van een circus met aanhorigheden. 3 De geschikte locatie werd gevonden waar ooit het Congolese dorp van de wereldtentoonstelling van Annelien d Hoine, Red de pret: van zwieren en zwaaien- zorg voor het erfgoed van vermaak, contactforum voor ergoedverenigingen vzw, Antwerpen 2007, p Peter Van Pelt, Toen en nu: De Hippodroom: volkse spektakelzaal was grootste Antwerpse amusemenstheater, in tijdschrift zone 03, Antwerpen, 25 juli J. Moens, De Janssens: een Antwerpse toneelkunstenaarsfamilie, in Tijdschrift der stad Antwerpen 34 (1988)4, p

11 stond. 4 De grond werd verworven van de Stad Antwerpen op 18 maart De N.V. Hippodroom Paleis werd opgericht op 23 juni Vanuit de financieel krachtige burgerij wist Verstappen een aantal Antwerpse ondernemers aan te trekken als eerste beheerders, namelijk Frans Verstraeten en Aloïs Van Boxelaer (scheepsbouwer), Fritz Gerben (koopman) en August De Fillet (dokter in de geneeskunde). 5 De Hippodroom werd in gebruik genomen op 4 april 1903 en werd feestelijk geopend op 11 april 1903 met het Brusselse Circus De Kock. 6 De bestuurder van dit circus kon door zijn wereldwijde connecties topacts van internationale allure naar de Hippodroom halen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de Hippodroom snel vereenzelvigd werd met circus en de roepnaam cirk kreeg. Cirk De Kock: een affiche om u tegen te zeggen Vanaf zijn ontstaan werkten de beroemde circusacts uit Londen en Parijs, die de bestuurder Heer de Kock op het programma bracht, als een sirenenzang. Cirk De Kock opende bijvoorbeeld met een spectaculair programma: Gifford, de éénbenige fietser, Mephisto, Arabische springers, De toon werd met andere woorden de eerste weken goed gezet. Het volk vond massaal zijn weg naar de Hippodroom. De Cirk De Cock schaft zich waarlijk artisten aan van eerste gehalte, geen wonder dat de toeloop van volk steeds vermeerdert (Gazet van Antwerpen, maandag 4 T.V.D.E., De Hippodroom verdwijnt. Eertijds Mekka van Antwerps amusement! in ABC 23 september 1972, Antwerpen, p J. Moens, De Janssens: een Antwerpse toneelkunstenaarsfamilie, in Tijdschrift der stad Antwerpen 34 (1988)4, p André de Poorter, Antwerpse circusartiesten, 2009, Oostakker. 18 en dinsdag 19 mei 1903). Dat het er soms behoorlijk sensationeel aan toe ging en dat de veiligheid van de artiesten niet altijd primeerde, bewijst volgend citaat: In den Cirk De Cock is gisteren avond de stoute cyclist Walter Lowe, die met Miss Legay rijdt in de kuip-pist of pist der dood, zoals men dat spel heet, gevallen van eene hoogte van 6 meter. Het ongeluk verwekte eene algemeene ontroering, en eenige dames vielen buiten kennis. Zou dit de gelegenheid niet geven de artisten die in de lucht werken te verplichten met een net, onder hunne toestellen geplaatst te werken? Zeker hebben de heeren en dames artisten het recht zich den nek of een paar ribben, armen en beenen te breken, maar met aldus slachtoffers onder het publiek te maken, gaan zij hun recht te buiten. (Gazet van Antwerpen, zondag 3 mei 1903). Er vielen niet altijd alleen slachtoffers aan de kant van de artiesten maar ook het publiek reageerde fysiek en zeer emotioneel op het geboden spektakel. Ook zeer geliefd bij het publiek waren de pantomimes van de zoon van de heer De Kock. De voorstelling: Roodhuiden en bleekgezichten was stuntwerk van de bovenste plank. Het is de eerste maal in België dat een stuk op zulken voet uitgevoerd is, met eene hangende brug en waterspelen.zekere delen verwekken terecht huivering bij het publiek. Een geheel gespan, voorafgegaan door vele ruiters al gelijk van op de brug omhoog t water zullen inspelen om den vijand in te halen. Ten slotte wordt verbeeld dat de twee leiders der Indianen verdrinken en op enkele seconden komt de plankenvloer van de piste terug boven (Gazet van Antwerpen, 22 en 23 juni 1903) 10

12 Voor de buurtbewoners van de cirk was er alleen een kritiek punt. De sanitaire voorzieningen voor een capaciteit van circa 3000 toeschouwers liet te wensen over. Aanvankelijk waren er slechts 13 urinoirs en 4 WC s 7 met als gevolg dat de buren klaagden over het besproeien van de omringende gevels. 8 Het gezelschap van De Kock zou in december 1904 en het jaar daarop nog terugkeren. Van olifantenacts tot...: een caleidoscoop van circusgezelschappen en variétés Na circus De Kock, kwam circus Wulff op 6 augustus 1903 aan de beurt (geen onbekend circus in België, zij traden al op in Gent bij de opening van het Nieuwe Circus in ) met een voor die tijd grote capaciteit aan dieren. Met 148 paarden, 6 olifanten enz. was dit ongetwijfeld een zeer kostelijke onderneming. Eén van hun topattracties was Affra, bijgenaamd de man met ijzeren ogen, die een voiture met zes man door de kracht zijner wenkbrauwen doet vooruit gaan.(gazet van Antwerpen, 12 september 1903). Het Amerikaanse variété deed even later zijn intrede in de Hippodroom in november Voor het eerst werd het programma en de faciliteiten van de Hippodroom met ontzag besproken in het toonaangevende tijdschrift Het Nederlandsch Tooneel, een referentie voor de theaterwereld. en wij moeten eerlijk bekennen dat daar wel iets te doen valt; daar kan gemonteerd worden wat in geen enkelen anderen schouwburg mogelijk is. Moest men daar b.v. een duister Geheim of De levende brug of iets dergelijke opvoeren, dat zou daar erg buitengewoon kunnen vertoond worden. En men denkt er aan het te doen. In alle geval krijgt men daar een volledig ingericht tooneel; dan zal er nog wat kunnen gedaan worden, te meer daar de bestuursraad is samengesteld uit mannen die kunnen en durven.(het Nederlandsch Tooneel, 6 december 1903, p.2) 7 W. Wuyts, Volkstheaters te Antwerpen, Een studie van acht private schouwburgen tijdens het interbellum, Gent, 1988 (ongepubliceerde lic. Verh. RUG) p Gazet van Antwerpen, 15 en 16 juni 1903 Onder de acts noteren we : Luimige Tyroliaan- 9 Evelien Jonckheere, Gentse variététheaters van 1880 tot 1914, Gent, (lic. verh.) p

13 sche van Mlle Hanny Luxa, stemverschijnsel : een tenor die de klokken nabootst van M. Rayval,. 10 De toeloop voor deze voorstellingen was enorm. Omdat er geregeld gedrang uitbrak aan de poorten van de schouwburgen om een plaats te bemachtigen, werden de toeschouwers uiteindelijk verplicht om in ordelijke rangen voor de ingang aan te schuiven. 11 Troep Bisini kon het publiek beroeren vanaf 2 april 1904 met zijn paardenshows en ijsbeerworstelen. Heer Sawada, door Gazet Van Antwerpen benoemd tot behendigste en stoutste dierentemmer der wereld was beroemd om zijn act met leeuwen, tijgers, witte en zwarte beren waarvoor de piste zelfs met een ijzeren hok was omsloten. Heer Sawada kreeg als meestertemmer een diamanten speld van de Duitse keizer. 12 Het volgende jaar was het circus Maximillian te gast in de Hippodroom. Ook dit was een groot circus met wel 120 personeelsleden en 10 olifanten. Het publiek was ondertussen al heel wat gewoon, maar dit was niets vergeleken met het wondernummer Bolide humaine waarbij Dutrieux als menselijke vuurbol met vlammen omringd de ruimte doorkliefde terwijl de hele zaal in duister gehuld was. 13 In de periode gaven volgend circussen eveneens voorstellingen in de Hippodroom: het Nederlandse circus Durandsen, circus Beketow en het circus van de heer Schumann. Lang zou de Hippodroom echter geen circus blijven, de transformatie naar een theaterzaal was in 1907 een feit. Dit werd mede in de hand gewerkt doordat een aantal belangrijke medewerkers van de KNS op eigen wieken wilden gaan vliegen 10 Het Nederlandsch Tooneel, Nieuwe Schouwburgen, Antwerpen, 6 december 1903, p Het NederlandscheTooneel,, Het publiek buiten, Antwerpen, 22 oktober 1904, p Gazet van Antwerpen, vrijdag 29 april Gazet van Antwerpen, zaterdag 28 januari De Volksschouwburg : De aanleiding voor deze evolutie naar een theaterzaal was volgens Professor Frank Peeters te vinden bij de centrale figuur Frans Van Doeselaer, de voormalige KNS directeur. Na 24 jaar bestuur werd de bijna tachtiger door de toneelraad afgeraden om zich nog kandidaat te stellen voor de directiefunctie, dit onder andere omwille van zijn eigenzinnige samenstelling van het repertoire en het vaak bedenkelijke niveau van de producties. 14 Van Doeselaer besloot op te stappen en in zijn kielzog volgden Elisa Jonkers, Willem Lemmens, Piet en Willem Janssens. Van Doeselaer die een voorliefde had voor spektakelstukken, melodrama s vond een nieuw onderkomen in de Hippodroom die hij voor 5000 Belgische frank kon huren per maand. 15 Hij kon hier ongestoord de oude toneelkunst verdedigen. 16 Er werd op 8 januari 1907 een nieuwe vennootschap opgericht die na verscheidene wijzigingen in haar samenstelling in onder de benaming Volksschouwburg doorging. 17 Met deze omschakeling had Van Doeselaer de juiste goudader aangeboord. Hij speelde naar mijn inziens met dit populistische theater duidelijk in op de massa die vrij behoudsgezind was en hield van volksvermaak. In februari 1908 werd Van Doeselaer zijn 25-jarig jubileum gevierd en dan verliet hij het strijdtoneel. 18 Willem Lemmens nam vanaf nu bestuurschap waar. Zijn flexibiteit was zeer typerend omdat hij geen vast speelplan volgde, maar eerder keek naar 14 Frank Peeters, Verdwenen en vergeten volkstheater: De Antwerpse Hippodroomschouwburg , in Liber Amicorum prof. Jozef Van Haver, Brussel: Koninklijke Commissie voor Volkskunde, 1991, p Het Nederlandsch Tooneel, januari 1907, p J. Moens, De Janssens: een Antwerpse toneelkunstenaarsfamilie, in Tijdschrift der stad Antwerpen 34 (1988)4, p Frank Peeters, o.c., p Toon Brouwers e.a., Tussen de dronkaerd en het kouwe kind, 150 jaar Nationael Tooneel, KNS, Het Toneelhuis, Gent- Amsterdam,

14 de noden van het publiek en zijn programma hierop afstelde. 19 Wederom werd er rekening gehouden met de wensen van het publiek. Na Lemmens dood op 26 mei 1910 gingen we een nieuwe fase in met de Gebroeders Janssens. Even waren er van deze gebroeders concrete plannen om een nieuw theatergebouw aan Plantin en Moretuslei op te richten maar die werden gestaakt omwille van financiële redenen. 20 Jan De Bie, schoonvader van Piet Janssens, was ondertussen een huurcontract met de Hippodroom aangegaan. Naast theater kwamen er nu ook operettes op het programma. De gebroeders Janssens namen de rol op van artistieke raadgevers. 21 Aan het bestuurschap van de Gebroeders Janssens kwam abrupt een einde als op 30 maart 1913 na een erevoorstelling voor de gebroeders Janssens een brand de zaal in vuur en vlam zette. Enkele dagen later vielen er nog doden bij de opruimwerken. 22 Het interbellum Op 28 februari 1914 volgde er een aankondiging in Het Nederlansch Tooneel dat de Nederlandse bestuurders Myin en Spree zich in Antwerpen als nieuwe bestuurders van de Volksschouwburg kwamen vestigen. Het uitbreken van de oorlog gooide echter roet in het eten. Pas op vrijdag 13 april 1917 opende de Hippodroom opnieuw met een operette de Barakspelers. 23 Tijdens de zomermaanden was er een indrukwekkend cinemaprogramma. Vaak moest men bezoekers 19 Het Nederlandsch Tooneel, Wat zegt de heer Lemmens, 26 september 1908, p J. Moens, o.c., p J. Moens, o.c., p Gazet van Antwerpen, zaterdag 5 april Het Vlaamsche Nieuws, zondag 15 april weigeren. 24 Dit verschijnsel zullen we vaker in de geschiedenis van de Hippodroom tegenkomen. De voormalige directie van de Scala met name Frans Condes en Victor Neutgens zouden vanaf enkele jaren nieuw leven inblazen met voornamelijk operettes, revues en blijspelen. Dat theater meer dan amusement kon zijn, maar ook een educatieve en moraliserende rol kon bekleden, bewees de schrijver Aubert Delrèvo die In juni 1924 samen met Frans De Backer het bestuur overnam van de Hippodroomschouwburg.Het antivenerische drama Slachtoffers der samenleving is hiervan een goed voorbeeld. De intenties van de schrijver Delrèvo worden sterk verwoord in het volgende citaat: Met dit stuk wordt getracht het leven in al zijn bittere naaktheid ten tooneele te brengen. Het is een poging om iets bij te dragen tot den strijd tegen den geesel des tijds: DE GESLACHTSZIEKTEN (Het Tooneel, 5 juli 1924) Na 2 maanden bestuur van Piet Janssens die totaal onverwacht overleed aan een hartaanval volgde Victor Neutgens hem op. Neutgens wenste de schouwburg een nieuw élan te geven met de allerbeste acteurs van de KNS en het volksgebouw. 26 In het Interbellum kunnen we nog het bestuurschap noteren van achtereenvolgens Mevr. Noterman, Heer Morrisson, Flor Van Den Bosch, J. Leenaerts. 27 Ik wil echter meer stilstaan bij een figuur waarvan de naam onlosmakelijk verbonden is met de Hippo- 24 Het Tooneel, 9 juni 1917, p Het Tooneel,22 september Het Tooneel, In het Hippodroom, De bestuurder Heer Victor Neutgens aan het woord, 7 maart 1925, p W. Wuyts, Volkstheaters te Antwerpen, Een studie van acht private schouwburgen tijdens het interbellum, Gent, 1988 (ongepubliceerde lic. Verh. RUG) p

15 en actrices uit die tijd. Geregeld moesten er op een voorstelling 500 tot 1000 mensen geweigerd worden en dan nog liet hij te veel publiek toe zodat hij meermaals in conflict kwam met de politie. 28 droom namelijk Rik Senten. Rik Senten schreef in het interbellum in totaal 49 revues waarvan er 42 in de Hippodroom zijn opgevoerd. Zijn doorbraak kende hij met het overdonderende succes in 1923 met t Bard op en Binnen waarbij hij een levende luster van zes naakte vrouwen creëerde. Voor dat naakt werd zelfs de toelating gegeven indien de naakte dames zich niet bewogen. Dat er massale belangstelling voor dit stuk was, bewees het hoge bezoekersaantal: kijklustigen. Rik Senten kende als geen ander zijn publiek en werkte steeds met de beste acteurs Hiervan getuigt de polyvalente artiest Louis Staal in Humo over zijn 25 jarige jubileum in de Hippodroom. In 1942 midden in oorlogstijd daagden voor dit feest 3000 mensen op terwijl er maar 2700 zitplaatsen waren. De politie kon het volk echter niet tegenhouden. En elke dag dat ze optraden stonden er autobussen, tot uit Holland. 29 Na WO II kreeg de Hippodroom het hard te verduren. Men probeerde weliswaar nog volk te lokken met Franse opera s en een aantal politici hielden in deze ruime zaal nog meetings, maar het doek begon stilaan te vallen voor dit eens zo drukbezochte monument. 30 De internationaal gerenommeerde vioolspeler Menuhin speelde nog een recital op 21 juni 1948 in de Hippodroom 31, Porgy en Bess deden de Antwerpenaren nog meezingen in 1955 en Frankie Laine zong in 1958 na een lange bewogen geschiedenis de laatste noten van de Hippodroom. Het gebouw was toen volledig in verval geraakt en afgekeurd. Het heeft dan enige tijd geduurd eer de Hippodroom in 1972 werd afgebroken. 32 Vele mensen die gaan eten in het restaurant Hippodroom aan Het Zuid beseffen niet wat een rijke theatergeschiedenis achter deze klinkende naam schuilt. 28 T.V.D.E., De Hippodroom verdwijnt. Eertijds Mekka van Antwerps amusement! in ABC 23 september 1972, Antwerpen, p Guido Van Meir, Wat ik geleerd heb in dit leven Louis Staal, in HUMO, 15 december 1988, p T.V.D.E., o.c., p programma van het Comité voor Artistieke Werking, , p T.V.D.E, o.c., p

16 interview Compositie & Choreografie: verslag van een work in progress door Marie Caeyers en Herman Mariën Een gesprek met de docenten compositie Luc Van Hove en Wim Henderickx en met de studente dans Patricia Mai naar aanleiding van een project waarin studenten dans en compositie instant samenwerkten. Dit resulteerde in een boeiende voorstelling die getoond werd op de opendeurdag en daar alvast enthousiast onthaald werd. Een experiment dat om een vervolg vraagt. LVH: Even kort schetsen hoe dit project tot stand kwam. Het kadert in de samenwerking Dans-Compositie die al enkele jaren loopt. Hierbij worden telkens een aantal van onze studenten/componisten gekoppeld aan choreografen/dansers. De samenwerking, in de breedst mogelijke betekenis van het woord, resulteert in een kleine productie die live wordt gespeeld en gedanst. Voor deze editie was het Loes Dooren, studente/violiste bij ons in huis, die een concreet idee had: Dans, Compositie en Woord zouden samenwerken rond één thema, grosso modo samen te vatten als Interactie tussen Binnenwereld én Buitenwereld. Hierbij staat Binnenwereld voor de innerlijke wereld van eigen persoonlijkheid, gevoelens en gedachten. Buitenwereld kunnen we definiëren als alle impulsen die tegenwoordig op mensen afkomen en hen trachten te beïnvloeden. Loes basisvraag daarbij was: hoe komen wij, in het overaanbod van de tegenwoordige mogelijkheden, te weten wat we zelf waardevol vinden, waarin wij willen geloven, wie wij zijn, hoe wij ons moreel moeten gedragen? Hoe slagen wij erin nog een eigen mening te vormen, onze eigen weg te gaan? Of artistiek vertaald: hoe vormen we ons een mening over wat goed is en wat kwaad? Ik vond dit uitgangspunt zeer interessant en heb haar dan ook gestimuleerd om er mee verder te gaan. Patricia, jij bent een van de betrokken studenten. Hoe gingen jullie concreet te werk? PM: De componist (de Thai Kitti Kuremanee - red.) en ik ver- 15

17 Project Dans en Compositie. Uitvoering 19 maart Foto s Frederik Beyens trokken van een onderzoek naar de raakvlakken in onze persoonlijke smaak en werkwijze. Daarop heeft de componist een eerste compositie geschreven en opgenomen, waarna de danseressen en ik verschillende dingen hebben uitgetest om in de muziek te komen. In het begin was het dus vooral aftasten en zoeken. Het is nooit de bedoeling geweest om op die eerste versie mijn definitieve choreografie te maken want dan kon het gebeuren dat we pas op het einde van het proces merkten dat het niet helemaal werkte. Ik probeerde bij het maken van de choreografie steeds uit te gaan van de eigenheid van de dansers, van hun lichamelijkheid en/of hun improvisatievermogen. Ik had dan ook geen vast idee over hoe het eindproduct er uit moest zien. Ik wilde onderzoeken hoe ik mijn visie kon samenbrengen met wat de andere deelnemers inbrachten. Niets opleggen maar echt samenwerken. Dat geeft het meest natuurlijke resultaat. De studenten van Woordkunst hebben ons geïnterviewd over ons persoonlijk vertrekpunt, over hoe we het thema invullen en benoemen. Deze gesprekken vormden de basis van een montage die geïntegreerd werd in de uiteindelijke voorstelling. WH: Ik had soms wel het gevoel dat de choreografen en de componisten elkaar teveel volgden. Ik vind het juist boeiend dat ze al eens een duel durven aangaan. Dat ze niet de evidente weg opgaan maar de uitdaging aangaan waarbij componisten en choreografen wel samenwerken maar toch hun eigen persoonlijkheid behouden. Dat de componist niet de evidente muziek gaat schrijven, niet ten dienste staat van. Maar ook in omgekeerde richting: de choreograaf moet niet blindelings volgen wat de componist geschreven heeft. Net daarin ligt het hoofddoel van het project: verschillende disciplines leren samenwerken. We hebben die mogelijkheid nu we in hetzelfde huis zitten, wat natuurlijk een groot voordeel is, maar die samenwerking moet voor mij ook leiden tot iets persoonlijks. Het is uiteraard belangrijk dat ze elkaars muziek beluisteren en kijken wat de ander mooi of interessant vindt; maar voor mij gaat het verder: hoe kan, ondanks/dankzij de wederzijdse beïnvloeding, de persoonlijkheid van zowel de com- 16

18 ponist als de choreograaf zoveel mogelijk behouden blijven? PM: Dat is wat ik ook merkte in het laatste gesprek met de componist. Ik had een idee over een emotioneel sterke dans tussen een man en een vrouw, wat voor mij evident aanwezig is in de tango. We hebben samen enkele tango s beluisterd en ik heb hem geschetst waarom ik die mooi vind en hoe ik dacht de aanwezige passie te vertalen in dans. De componist is met die informatie aan de slag gegaan. Bij het beluisteren merkte ik duidelijk dat zijn vertrekpunt om muziek te schrijven helemaal anders was. Dat voel je ook in zijn muziek, die is veel complexer. En daar kon ik dan weer mee verder. WH: De componisten baseerden zich voor hun compositie op de bezetting die Loes oorspronkelijk voorstelde: een pianokwintet, dus een strijkkwartet plus piano. Ze waren vrij in het kiezen van de bezetting uit deze instrumentengroep, dus het mocht ook voor strijktrio of - duo of voor strijkkwartet geschreven worden. PM: Ook de choreografen waren vrij in het kiezen van de bezetting voor de dansers. Er was een duo, een groep van drie en vijf dansers en er was ook een choreograaf die met een nog grotere groep werkte. Dat de projecten zo verschillend waren, maakte het extra boeiend. WH: Het was zeker een work in progress. De composities werden op een zeker moment in het werkproces opgenomen, maar het was expliciet de bedoeling om daarmee verder te werken, het geheel te verfijnen en pas later een gezamenlijk concept uit te werken. Er moest een vorm gecreëerd worden waarin die verschillende duo s (componist+choreograaf) een eenheid konden vormen, zodat het geen afzonderlijke stukken bleven. De keuze van de volgorde moest het tot een echte voorstelling maken. Dit was essentieel. Ik heb dan ook aan de componisten gezegd: durf weggooien als het niet werkt. Het gaat er niet alleen om een goed stuk, een goede compositie te maken, het moet ook werken in het geheel van de voorstelling. LVH: De fragmenten van de partituren werden doorgegeven aan de uitvoerders en in de studio opgenomen. Met die flarden konden de choreografen aan de slag tegen de volgende gezamenlijke repetitie want de muzikanten waren daarbij niet aanwezig. WH: Op die manier hadden ze dan voor de eerste keer de échte muziek. Voordien hadden ze in het beste geval een goed computerprogramma dat een beetje kon suggereren. LVH: Het was ons niet duidelijk of jullie, dansers, al veel ervaring hadden met het maken van choreografieën. Was het jullie eerste confrontatie met zo n uitdaging? PM: Ikzelf ben in mijn laatste jaar al beginnen choreograferen en heb al met zeer verschillende groepen gewerkt: mensen die nog nooit gedanst hebben, mensen van school en mensen van buitenaf. Ik heb dus al wel wat ervaring. Dit semester hadden wij ook compositie en choreografie in ons lessenrooster. In deze lessen kregen we telkens opdrachten om zelf tot structuren te komen. We gaan ook dikwijls naar voorstellingen en steken daar heel wat van op. Je vraagt je voortdurend af: waarom werkt dit nu of waarom werkt het juist niet. Uit het hele pakket van wat je zelf creëert, wat je ziet en wat anderen je geven, haal je impulsen die je zelf in je choreografieën kan gebruiken. Sommige studenten zijn met minder ervaring aan 17

19 dit project begonnen. Zij werkten waarschijnlijk op een heel andere manier. De samenwerking met de componist is bij hen totaal anders verlopen. WH: Tijdens het werkproces hadden we een heel boeiende ontmoeting tussen de componisten en de choreografen, waar ze echt naar elkaar toegegroeid zijn. De componisten en zelfs ik (lacht) zijn mee gaan dansen en de choreografen zijn ook mee muziek gaan maken. Zo leerden we elkaars taal kennen. Want we spreken eigenlijk een andere taal, we communiceren op een andere manier. Zo vertrekken muzikanten en componisten meestal vanuit een partituur. Op dat vlak zijn musici in vergelijking met dansers blijkbaar iets minder bezig met het experiment, met het moment zelf. Ik vind dat we dát moeten proberen te doorbreken. Dat de componisten tot op het laatste moment het experiment toelaten, dat ze hun partituur niet meteen vastschrijven. Die sessie was echt een experiment en vooral een mooi moment. PM: Er kwamen verrassende kwaliteiten van de choreografen en de componisten naar boven, en ook een algemeen gevoel om er samen voor te gaan. LVH: Ik heb aan de Universiteit van Surrey in Guildford, Engeland, ooit een cursus gevolgd die specifiek gericht was op samenwerking tussen componisten en choreografen. Van over heel de wereld werden er acht componisten en acht choreografen geselecteerd en die werden samengebracht. Gedurende veertien dagen moesten wij elke dag samen een stuk maken. Instant. Op één dag moesten wij componeren, choreograferen, het stuk ineenzetten én presenteren voor iedereen. s Avonds werd dat gefilmd, besproken en van commentaar voorzien. Wij hadden daar muzikanten ter beschikking. Wij, de componisten, moesten repeteren met die mensen, de opname leiden, instuderen, dirigeren, terwijl de choreografen met de dansers werkten. Iedereen was op één campus, gedurende die veertien dagen. Het was heel vermoeiend maar wel een geweldige belevenis. Bovendien echt op wereldniveau. Het jaar voordien hadden Merce Cunningham en John Cage die cursus gegeven. Jammer dat ik dat gemist heb. WH: Ik heb een gelijkaardig project gedaan met Mevrouw Jeanne Brabants. Gedurende een week kwamen we s ochtends toe en kregen een opdracht, een titel. En iedere dag was er om vijf uur een voorstelling. De musici en de dansers waren de ganse dag aanwezig. Zij zaten daar en wachtten. Je moest op een heel andere manier componeren en choreograferen: instant, echt op het moment zelf. Elke paar maten die ik had geschreven werden onmiddellijk voorgelegd aan de muzikanten. Speel dat eens, kan dat? Echt heel 18

20 uitdagend. LVH: Het zou fantastisch zijn als we zoiets zouden kunnen opzetten hier in huis WH: Ik denk dat we dat idee zeker kunnen meenemen. Het idee om te durven loslaten, een partituur te bekijken als een vertrekpunt, iets wat helemaal nog kan verknipt worden en waarvan je, als het moet, nog helemaal weggaat. Een startpunt dat de creativiteit, het durven op het moment zelf, niet in de weg staat. De composities zoals ze nu zijn opgenomen zijn dus niet definitief, zeker geen eindpunt. Componisten en choreografen die samen theater maken, dat is iets helemaal anders dan een compositie die naar een ensemble gaat en dan wordt uitgevoerd. En dat verschil moeten we nog duidelijker stellen: dat dit het moment van experiment is. Dat is iets wat binnen de opleiding van componisten nog te minimaal aanwezig is. Bovendien is dit een unieke gelegenheid om discipline-overschrijdend te kunnen werken, juist omdat we nu samen op één campus zitten, kunnen we die dingen in de toekomst verder uitwerken en echt intens gaan samenwerken. LVH: We kunnen zelfs een stap verder gaan en ook een andere format uitwerken. Nu heb je nog de compositielessen waarbinnen de componisten al een tijdje bezig zijn aan die partituur. Dan krijg je automatisch een min of meer afgewerkt product. Maar een ander model zou kunnen zijn dat iedereen blanco samenkomt. We spreken een thema af en we gaan instant componeren en choreograferen. WH: Dit soort projecten zou eigenlijk gedurende het hele academiejaar moeten kunnen lopen. Bart Moeyaert, docent Schrijven aan de Dramaopleiding, is voor de vierde keer genomineerd voor de Hans Christian Andersen Award. Deze internationale prijs wordt sinds 1956 uitgereikt en ook de Nobelprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur genoemd. In 2002 werd Moeyaert finalist, wat betekent dat hij bij de laatste drie eindigde. De HCA Award 2011 wordt volgend jaar in april door IBBY (International Board on Books for Young People) op de internationale Fiera del Libro per Ragazzi in Bologna bekendgemaakt. Student altviool Sander Geerts en pianobegeleidster Yasuko Takahashi wonnen de grand prix op de international competition of young performers (kamermuziekensemble) in Madeira, Portugal. Na een screeningsprocedure in maart 2011 werd gekozen voor Nando Russo als titularis percussie. Nando Russo is aanvoerder Slagwerk bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Vincent van Meenen was de winnaar van de schrijfwedstrijd van het Nederlands literair tijdschrift Op Ruwe Planken. De verhalen van de genomineerden zullen in het volgende nummer worden opgenomen, dat verschijnt op 26 mei Het tijdschrift richt zich op beginnende dichters en schrijvers in Nederland en Vlaanderen die nog niet gepubliceerd hebben bij een erkende uitgeverij. De redactie streeft naar verscheidenheid in literaire genres: proza, poëzie, essay, toneeltekst en column. Het blad heeft verschillende schrijfwedstrijden uitgeschreven waarbij een onorthodoxe tekstsoort wordt geïntroduceerd. Voorbeelden hiervan zijn de neplogwedstrijd (fictieve blog bijhouden, 2007), de espres- Lees verder op p

inhoud prima vista O&O interview parelvisser heilig huisje O&O vrienden Kort 34 Agenda 38

inhoud prima vista O&O interview parelvisser heilig huisje O&O vrienden Kort 34 Agenda 38 inhoud FORUM, tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Antwerpen AP-Hogeschool issn 0779-7397 Hoofdredactie Lieve Eeckhaut Eindredactie Lieve Eeckhaut Redactie Hans Dowit,

Nadere informatie

inhoud Prima Vista interview Woord schrijft interview 21 Kort 31 Agenda 35 Dorian van der Brempt 3 Dit is geen hersenchirurgie 8 Drie gedichten 12

inhoud Prima Vista interview Woord schrijft interview 21 Kort 31 Agenda 35 Dorian van der Brempt 3 Dit is geen hersenchirurgie 8 Drie gedichten 12 inhoud FORUM, tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door het Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool Antwerpen issn 0779-7397 Hoofdredactie Lieve Eeckhaut Eindredactie Barbara Voets Redactie Pascale

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Samen Resultaat Verbeteren

Samen Resultaat Verbeteren Inspiring People Samen Resultaat Verbeteren Een boek met frisse ideeën en praktische suggesties om samen met je team je resultaten te verbeteren. Sharing Leadership Experiences Herna Verhagen CEO van postnl

Nadere informatie

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor!

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor! M(e)ER weten 06/12 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Internationale ambities? Ga ervoor! inleiding MER Wereldopleiding p.3 Rick

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique Belgie- Belgique P.B- P.P, 1650 Beersel BC 1646 P 209319 Afgiftekantoor Beersel DH-infoblad Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21 feestnummer 40 jaar Destelheide V.U. Guy Uyttebroeck,

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Volkscultuur Magazine

Volkscultuur Magazine Volkscultuur Magazine IJzersterke volkscultuurprojecten Levens looprituelen Op zoek naar tradities jaargang 5, nr 2 zomer 2010 w w w.volkscult uur.nl Inhoud 4 Hoe ontwikkel je een ijzer sterk volkscultuurproject

Nadere informatie

INTERVIEWS Dichter des Vaderlands RAMSEY NASR. Voorzitter Raad voor Cultuur ELS SWAAB. Raakt de kredietcrisis HR-studenten?

INTERVIEWS Dichter des Vaderlands RAMSEY NASR. Voorzitter Raad voor Cultuur ELS SWAAB. Raakt de kredietcrisis HR-studenten? INTERVIEWS Dichter des Vaderlands RAMSEY NASR Voorzitter Raad voor Cultuur ELS SWAAB Raakt de kredietcrisis HR-studenten? PROFIELEN INFORMATIE- EN OPINIEBLAD VOOR DE HOGESCHOOL ROTTERDAM 1 Kredietcrisis

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Over vallen en opstaan. Symposium ter gelegenheid van 10 jaar RRA Advocaten, 21 september 2009 Parkstad Limburg Theater Heerlen.

Over vallen en opstaan. Symposium ter gelegenheid van 10 jaar RRA Advocaten, 21 september 2009 Parkstad Limburg Theater Heerlen. Over vallen en opstaan. Symposium ter gelegenheid van 10 jaar RRA Advocaten, 21 september 2009 Parkstad Limburg Theater Heerlen. Inhoud. Inleiding 5 Voorwoord 7 Over vallen en opstaan 11 Camiel Eurlings

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Eredoctoraten in het teken van diversiteit Nummer 3 juli 2011 jaargang 6 Verschijnt

Nadere informatie

FACULTEIT TEW VAN UFSIA

FACULTEIT TEW VAN UFSIA ALUMNI N I E U W S B R I E F FACULTEIT TEW VAN UFSIA JAARGANG 8, NR 29, JULI 2000 TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X Alumni Nieuwsbrief is een uitgave van UFSIA vzw Jaargang 8, nummer

Nadere informatie

Eckart Wintzen en BSO

Eckart Wintzen en BSO Eckart Wintzen en BSO In dit hoofdstuk schrijf ik over mijn ontmoeting met Eckart Wintzen en over BSO (Bureau voor Systeem Ontwikkeling). De rode draad is wederom een historisch overzicht; de opkomst en

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs

De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs vakblad voor schoolleiders De relatie tussen de wantrouwende overheid en het onderwijs De laatste fase Leerlingen met gouden handen De rekening van de payroll In debat over kenniscultuur 5 juni 2013, 7

Nadere informatie

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten

De Vrijheid van de Sudbury Valley School. Daniel Greenberg en anderen. 35 jaar ervaringen en inzichten De Vrijheid van de Sudbury Valley School Daniel Greenberg en anderen 35 jaar ervaringen en inzichten Daniel Greenberg en anderen De Vrijheid van de Sudbury Valley School vijfendertig jaar ervaringen en

Nadere informatie

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject

De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject De Verhalenbakkerij Rapportage van een praktijkonderzoek met makers in community arts In het kader van het Pomica-traject Michelle van der Tier (oktober 2011) 1 Onderzoekrapport Community Art Project De

Nadere informatie

Nummer 19. Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student. Off the rector: Van Loon komt om zijn boon. p. 5. Historiatoneel: een klein drama! p.

Nummer 19. Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student. Off the rector: Van Loon komt om zijn boon. p. 5. Historiatoneel: een klein drama! p. maandag 26 maart 2007 jaargang 33 2006-2007 www.veto.be België-Belgique P.B. afgifte: Leuven 1 3000 Leuven 1 2/2817 (weekblad - verschijnt niet van juni tot juli) P706128 Onafhankelijk weekblad van de

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Met medewerking van: Joep Binkhorst Gürkan Çelik Angelique Hunkar Machteld de Jong Daniel van Middelkoop Menno

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie