SEPTEMBER LEES IN DIT NUMMER: Compostmeesterdag was een succes... Meer info op p16 JAARGANG 27 - NUMMER 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEPTEMBER 2 0 0 5 www.kortenberg.be LEES IN DIT NUMMER: Compostmeesterdag was een succes... Meer info op p16 JAARGANG 27 - NUMMER 08"

Transcriptie

1 Compostmeesterdag was een succes... Meer info op p16 JAARGANG 27 - NUMMER 08 SEPTEMBER Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester & schepenen Kortenberg Verschijnt maandelijks, behalve in augustus. Afgiftekantoor 3070 Kortenberg LEES IN DIT NUMMER: Taalcursussen Italiaans, Frans, Engels, Nederlands Saneren voetpaden en asfalteren straten Open MAR op 20/9 ivm luchthaven Techno-preventieve maatregelen Eikenprocessierupssen, voetpaden en hakselaars Levend verkeerspark Klompen en klompenmakerijen De vrijetijdskatern

2 2 Gemeenteberichten Wachtdienst apothekers 2/9 VANDENPLAS 02/ Schoonaardestraat 139, Meerbeek 9/9 GORTZ 02/ Dorpsplein 6, Erps-Kwerps 16/9 LELONG 02/ Kwerpsebaan 285, Erps-Kwerps 23/9 weekend - VAN SANNEN 02/ Leuvensesteenweg 232, Kortenberg week - MOONS 02/ Leuvensesteenweg 343, Kortenberg 30/9 VAN DE CASTEELE 02/ Stationsstraat 8, Kortenberg Wachtdienst huisartsen Bij afwezigheid van uw huisarts, s nachts, tijdens het weekend (zaterdagochtend 8.00u tot maandagochtend 8.00u) en tijdens de feestdagen, kan u de dokter van wacht bereiken op het nummer: 02/ Wachtdiensten allerlei Elektriciteitspanne (24/24) 078/ Gasreuk (24/24) 0800/ Straatlamp stuk (24/24) 0800/ of Waterdienst VMW E/K-EV-ME 016/ Waterdienst IWVB centrum KO 02/ Aquafin noodcentrale 0800/ Lokale politie (kantooruren) 02/ Lokale politie (weekendwacht) 016/ of Bloedinzamelingen Woensdag 28 september : Kortenberg Donderdag 29 september : Everberg Wachtdienst tandartsen Op ZON- en FEESTDAGEN van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u kan u terecht op een centraal oproepnummer: 070/ Coverfoto s Foto s zijn nog steeds welkom en kunnen verstuurd worden naar Ombudslijn gemeente Registreerapparaat 02/ Hier kan u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. Later wordt u dan gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer. Gemeentelijk crisisnummer Antwoordapparaat 02/ Bij problemen wordt dit nummer onmiddellijk bemand. Luchthavenhinder Tel. 02/ Fa. 02/ Website: Klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen kunt u melden aan de ombudsdienst van de luchthaven. adressen & telefoonnummers 02/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / OCMW: 02/ PWA: 02/ Huisvuilkalender Dinsdag 06: huisvuil Vrijdag 09: papier/karton Dinsdag 13: PMD/GFT Dinsdag 20: huisvuil Dinsdag 27: PMD/GFT Openingsuren Administratief Centrum Onthaal Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u Zaterdag: van 9 tot uur Burgerzaken Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u Woensdag: van 13.00u tot 16.00u Zaterdag: van 9.00u tot 11.45u Overige diensten Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u Woensdag: van 13.00u tot 16.00

3 September 3 Beste Medeburgers, De aanhouder wint. Eindelijk nieuws over het spoorwegstation te Kortenberg. Volgens de NMBS-Holding wordt te Kortenberg opnieuw een station voorzien van het type glazed bo of eenvoudiger gezegd een vrij transparant glazen gebouw. De NMBS wil ook de verkoop van vervoerbewijzen in Kortenberg voortzetten. Dat is goed nieuws voor onze honderden treingebruikers. Klantvriendelijkheid is belangrijk, wil men het openbaar vervoer stimuleren. Openbaar vervoer wordt belangrijk gezien de grote files in de streek. Drie cijfers van de verkeerstellingen uit 2004 zijn vrij duidelijk voor wat onze gemeente en haar omgeving betreft: - N2 (Brussel-Leuven of de Leuvensesteenweg): auto s per werkdag (gegevens te Winksele aan kilometerpaal 20,5) - E40 (Brussel-Luik-Aken): auto s per weekdag voor het deel Sterrebeek-Bertem aan kilometerpaal 15,3 - RO (Ringweg rond Brussel): auto s per werkdag aan de Hector Henneaulaan te Zaventem aan kilometerpaal 31,1. Bij het minst wat er gebeurt op de ring of op de E40 zijn de files in Kortenberg merkbaar. De archeologische opgravingen rond het kasteel van Hagedocht lopen half september 2005 ten einde. Er werd heel wat gevonden: uit de ijzertijd, uit de volle middeleeuwen en van de afbraak van de toren van Hagedocht in de 18de eeuw. De Erfgoedcommissie Kortenberg adviseerde de gemeente inzake monumentenzorg en archeologie (o.a. De Vier Heemskinderen, het gemeentehuis van Erps- Kwerps, verschillende begin 20ste eeuwse villa s en herenhuizen). Open Monumentendag op zondag 11/9 gaat rond het thema hout. Men voorziet heel wat activiteiten: een epo in de inkomhal van het administratief centrum, wandelingen en bezoeken aan historische gebouwen. Geniet van de schoonheid van onze gemeente! Tot ons erfgoed behoren ook de buurtwegen zoals die vastgelegd zijn in de Atlassen der Buurtwegen, een gevolg van de wet op de buurtwegen van De voetwegen zijn duidelijk met plaatjes aangeduid zodat iedereen weet waar de openbare wegen gelegen zijn. September is ook het begin van het nieuwe schooljaar voor onze leerkrachten en studenten. Onderwijs is en blijft onze grootste kracht. Ons onderwijs behoort tot het beste op wereldvlak. Daarom ook veel succes en goede moed gewenst aan onze leerlingen, studenten, leerkrachten en directies van de verschillende scholen en onderwijsnetten op het grondgebied van onze gemeente. Geniet van de septemberzon! Dr. Henri Vannoppen Burgemeester van Kortenberg Inhoud Wachtdiensten en huisvuilniskalender Gemeenteraad Circusschool Juwelen maken met Swarovskiparels Bloemschikken Tai Chi Kookcursus Lessen Italiaans, Engels en Frans Ontmoetingsruimte Jaarverslag OCMW Kortenberg Techno-preventieve maatregelen Met belgerinkel naar de winkel Saneren voetpaden, asfalteren straten Stoppen met roken? Laat je helpen! Open MAR ivm luchthavenproblematiek Eikenprocessierups Benoemen van voet- en buurtwegen Een eigen hakselaar Verslag compostmeesterdag Nultarief - Buzzy Pazz Omnipas Levend verkeerspark Laat je fiets graveren Raad en daad voor de middenstand Historiek Colofon Contactadres Redactie Zoeklicht/VT-katern Administratief Centrum De Walsplein Kortenberg Tel. 02/ Medewerking & samenstelling Administratieve Diensten Kortenberg Henri Vannoppen Elke Schillebeeck Freek Rombouts Marian Sempels Willy Trappeniers Peter Jacobs Coverfoto De coverfoto van deze maand is gemaakt door Klaas Geers. Druk Peeters NV Warotstraat Herent p.2 p.4 p.5 p.5 p.6 p.6 p.6 p.7 p.8 p.8 p.9 p.10 p p p.13 p.14 p.14 p.15 p.16 p.16 p.17 p.17 p.17 p Praktisch Het volgende nummer verschijnt rond 1 oktober. Alle artikels en foto s moeten uiterlijk op 1 september binnengeleverd worden.

4 4 Gemeenteraad Gemeenteraad van 6 juni Frank Grauls neemt ontslag als gemeenteraadslid en wordt vervangen door Marie-Josée Cludts. - Het werkingsverslag bij het jeugdwerkbeleidsplan , werkingsjaar 2004 wordt goedgekeurd. - De gemeenteraad sluit een overeenkomst af tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Kortenberg voor het jaar 2005: samenwerkingsov ereenkomst met Vlaams Gewest: milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling Deze samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend op niveau 1 voor het instrumentarium, vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit en energie; op niveau 2 voor het instrumentarium, vaste stoffen, water en hinder. - Volgende nieuwe namen worden voorgesteld voor de 3 fietspaden langs de spoorlijn Brussel-Leuven: De Runderenberg, voor het fietspad tussen de Walenstraat en de Drie Wilgenstraat; De Bleuk, voor het fietspad tussen Spoorwegstraat en Zavelstraat; Het Heuveling, voor het fietspad tussen Zavelstraat en Kouterstraat. Na een openbaar onderzoek zal de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen. - De gemeentelijke afgevaardigden worden aangeduid voor de vergaderingen van IWVB (Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams Brabant), VMW (Intercommunale Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening), IGO Leuven, Finilek, Iverlek, Interleuven, EcoWerf, Biac - Het ontwerpdossier Asfalteren / verbeteren voetpaden in verschillende straten; Project 2005 en het veiligheids- en gezondheidsplan worden goedgekeurd. De kostprijs van de werken worden geraamd op ,79. De werken zullen onderhands gegund worden overeenkomstig art. 17 2,2 van de wet van op de overheidsopdrachten. - Lot 1 van het ontwerp en de raming voor de opdracht met als voorwerp Voet/fietspaden en overlagingswerken Haaggatstraat wordt goedgekeurd. - Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp en de raming voor de opdracht Waterbeheersings- en rioleringswerken uitvoering - Studieopdracht. - De gemeenteraad keurt de volgende motie goed i.v.m. de luchthavenproblematiek in Kortenberg en Steenokkerzeel: Art.1: Het huidige spreidingsplan is nadelig voor de beide gemeenten omdat o.a.het grondlawaai niet in rekening wordt gebracht om de geluidshinder te berekenen. Art.2: Omdat billijk spreiden van de hinder tot op heden niet gerealiseerd kan worden (zie grondlawaai) door gespreid baangebruik, pleiten beide gemeenten voor de terugkeer naar de situatie van voor 1999 met een logisch en historisch gegroeid en aanvaard baangebruik met spreiding in de lucht. Art.3: De eploitatie van de luchthaven dient ruimtelijk beperkt te blijven zoals deze is vastgelegd in huidige gewestplannen en ruimtelijke structuurplannen. Art.4: De totale geluidsdruk op de inwoners van beide gemeenten dient omlaag gebracht te worden. Art.5: Een structurele oplossing voor de vergoeding van de schade tengevolge van vliegtuigen die een afwijkende aanvlieg - en opstijgroute/hoogte gebruiken, dient te worden uitgewerkt waarbij correcte vliegroutes afgedwongen kunnen worden door een efficiënt boetesysteem. BIAC dient hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen en haar aansprakelijkheid te erkennen. - De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om Dirk De Maeseneer aan te stellen als raadsman in de zaak van de luchthavenproblematiek en geeft machtiging aan het schepencollege omals eiser een geding in te stellen. De gemeenteraad beslist om juridische ondersteuning aan te bieden aan de burgers die aantoonbare schade kunnen voorleggen tengevolge van vliegtuigen die een verkeerde aanvliegroute/hoogte volgen. - Er worden vragen gesteld over: grondverkoop achter de feeszaal van Everberg de verwarming van OC Berkenhof de toekomstplannen voor Dry Coninghen stankhinder langs de beek in de Wijnegemhofstraat te Meerbeek de aanvraag van speelstraten voetpaden langs de Curegemstraat en op de hoek van de Engelenstraat en de Edegemstraat de uitbreidingsplannen van D Ieteren het nieuwe station in Kortenberg het onderhoud van de groenperken Volgende gemeenteraden: 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december

5 Lokaal Dienstencentrum 5 Lokaal Dienstencentrum Dry Coningen Activiteiten september 2005 Na de grote vakantie start het dienstencentrum weer met een uitgebreid activiteitenaanbod. In dit artikel kunt u alles vernemen over de activiteiten die starten in september. Alle activiteiten vinden plaats in het Berkenhof, Beekstraat 25 te Kortenberg, tenzij het anders vermeld staat. Indien u meer wilt weten over deze activiteiten of u wilt u ergens voor inschrijven dan kan u terecht bij: Geert Gevers Beekstraat Kortenberg tel fa: 02/ Praktische informatie: Waar: grote zaal Wanneer: woensdag 7 september van 14.00u tot 17.00u Inkom: gratis Zelf juwelen maken met Swarovskiparels Oma s en opa s aan de top circusschool Voor de 9e editie van deze oma s en opa s aan de top werken we samen met Circus in beweging, de Leuvense circusschool. Zij komen een workshop circustechnieken geven. Een aantal zaken die aan bod kunnen komen zijn: jongleren: met doekjes, belletjes, ringen en kegels, borden draaien, diabolo s gooien, circusstok manipuleren; evenwichtsoefeningen: grote loopbal en ton, koorddansinstallatie, stelten, eenwieler, pedalo, evenwichtsplanken; acrobatie: samen piramides bouwen of in de opwarming wat acrobatische duo s vormen; clownerie: een luchtigere aanpak en indien gewenst wat clownbewegingen. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen deelnemen aan de workshop, jongere kinderen kunnen toekijken of zullen beziggehouden worden door onze vrijwilligers. Er kunnen slechts 18 kinderen deelnemen aan deze workshop. Gelieve je op voorhand in te schrijven zodat je zeker bent van deelname. Kinderen, ouders en grootouders zijn allemaal welkom op deze ontspannende namiddag. De ouderen kunnen gezellig bij een kopje koffie praten en voor de kinderen is er een amusante namiddag vol verrassingen. Er zijn dranken en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen. Kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene. Wilt u zelf sierraden maken voor uzelf of om als geschenk te geven, dan nodigen wij u uit op onze crea-activiteit sierraden maken. Tijdens deze dagen leren wij u alle kneepjes van het vak om met Swarovski-parels mooie sierraden te maken. De cursus wordt gegeven door Lysiane, een vrijwilligster van het dienstencentrum, die met deze techniek al geruime tijd mooie sierraden maakt en vindt plaats elke derde maandag van de maand (19/9, 17/10, 21/11 en 19/12). We starten telkens om 14.00u in het Berkenhof. Het einde is voorzien rond 16.00u. Wij zorgen voor de nodige patronen, voorbeelden en deskundige uitleg. U dient zelf de nodige parels aan te kopen (zo kan iedereen zijn eigen kleuren kiezen). Daarnaast dient u ook een kleine plastieken doos, een klein maar scherp schaartje en de nodige fantasie mee te brengen. Er kunnen maimum 15 personen deelnemen aan deze cursus. U kunt zich inschrijven tot donderdag 15 september. Per keer wordt er een inschrijvingsgeld gevraagd van 5. Praktische informatie: Waar: leslokaal, nieuw gedeelte Wanneer: vanaf maandag 19/9 van 14.00u tot 16.00u Prijs: 5 per deelname

6 6 Dienstencentrum/Prikbord Bloemschikken Elke vierde woensdag van de maand (28/9, 26/10, 23/11 en 23/12), organiseert het dienstencentrum onder deskundige begeleiding van een gediplomeerd florist een creaworkshop bloemschikken. Naargelang het jaargetijde worden er telkens andere bloemen en ander groen verwerkt. Hilde zorgt voor nieuwe creatieve ideeën. Wij zorgen voor alle materialen die verwerkt worden in het bloemstuk. Zelf dient u de volgende zaken mee te brengen: een scherp mesje, een snoeischaar (indien u er één heeft), een oude handdoek, een grote plastieken zak of een kartonnen doos (om uw bloemstuk te vervoeren). Er kunnen maimum 20 personen deelnemen aan deze cursus. Indien u geïnteresseerd bent moet u zich inschrijven voor de 3de dinsdag van de maand. Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 per keer. Praktische informatie: Waar: leslokaal, nieuw gedeelte Wanneer: vanaf woensdag 28 september van 09.00u tot 12.00u Prijs: 15 per deelname Tai chi bewegingsleer Tai chi is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst ter bevordering van de gezondheid en een lang leven. Ze omvat een reeks rustige, harmonieuze, ineenvloeiende bewegingen en houdingen. Hierbij is actieve ontspanning nodig om de innerlijke energie te ontwikkelen en eenheid van lichaam en geest te bewerkstelligen. Tai chi is zeer bevorderlijk om stress en opgehoopte spanning aan te kunnen of te helpen verwerken. Het is een instrument voor ontwikkeling en meditatie, het is de voeding voor ons hele bewustzijn. Onder leiding van Jurgen Vanhorenbeek (al meer dan 10 jaar bezig en al verschillende keren Belgisch kampioen) maakt u kennis met de langzame en soepele bewegingen van tai chi. We starten deze reeks op woensdag 19 september. Omdat u misschien twijfelt dat deze bewegingsleer iets voor u is, is er een gratis proefles op woensdag 12 september. Gelieve je in te schrijven voor maandag 10 september. Praktische informatie Waar: grote zaal Wanneer: gratis proefles woensdag 12 september van 10.00u tot 11.00u lessen elke woensdag vanaf 19 september van 10.00u tot 11.00u (12 weken, behalve schoolvakantie) Prijs: 45 Kookcursus thema herfst Vanaf 23 september organiseert het dienstencentrum opnieuw actieve kooklessen, waarbij u zelf kookt onder begeleiding en wegwijs wordt gemaakt in fijne kooktechnieken. Het thema van deze 5 kooklessen is herfst. Goed koken gaat niet om dure ingrediënten maar wel om vindingrijkheid, creativiteit en inspiratie. Indien je graag kookt en je wil je culinaire kunsten verfijnen, kom dan samen met ons 5 vrijdagen koken vanaf 23 september tot 21 oktober. Elke les start om 10.00u. Na een korte uitleg en bespreking van de gerechten, wordt de grote groep opgedeeld in kleine groepjes, die ieder een gerecht klaarmaken. Elke week wordt een lekkere maaltijd gemaakt, bestaande uit een voorgerecht of soep, een hoofdschotel en een dessert. De deelnemers hebben na de kookles dan ook hun buikje rond gegeten. Om de overtollige calorieën te bestrijden volgt er nadien de afwas. Deze cursus richt zich naar iedereen van Kortenberg (jong en oud, man of vrouw) die graag kookt. De deelnemers dienen zelf een keukenschort, een scherp mesje en 2 keukenhanddoeken mee te brengen. Er kunnen zich maimum 15 personen inschrijven voor deze cursus. De deelnameprijs bedraagt 65 (drank niet inbegrepen) voor vijf lessen. Indien u niet alle lessen kunt aanwezig zijn, betaalt u 12 per les (de laatste les kost 17). Inschrijven kan tot 19 september. Praktische informatie: Wat: creatief koken Waar: keuken en kleine zaal Wanneer: 23/9 hapjes en voorafjes 30/9 koken met verse herfstgroenten 7/10 koken met bier 14/10 koken met vis 21/10 feestelijke menu prijs: 65(voor 5 lessen) 12 per les (laatste les 17)

7 Lokaal Dienstencentrum 7 Italiaans voor beginners Deze cursus richt zich tot volwassenen en senioren die de taal en de levenswijze van het fascinerende Italië met zijn vele kunstschatten, zijn fantasierijke keuken en de eeuwig schijnende sole willen leren kennen, op een aangename en ontspannen manier en aangepast aan het leertempo van de groep. De cursus is opgebouwd rond thema s en situaties die zich voordoen tijdens een verblijf in het land: kennismaken, ergens iets gaan drinken en eten, onderdak zoeken, de weg vinden, eten kopen en koken, familie, gezondheid, kleding, Er wordt aandacht besteed aan de grammaticale ondersteuning maar dit beperkt zich tot de regels die onontbeerlijk zijn voor de praktische toepassing en het snel ontwikkelen van de spreekvaardigheid. De cursisten zijn spoedig in staat om elkaar eenvoudige vragen te stellen, te beantwoorden en belangrijke informatie uit geschreven en gesproken teksten te halen. De lesgeefster (half Italiaanse), heeft verschillende getuigschriften Italiaans. Zij heeft al 14 jaar ervaring in het geven van cursussen. Zij gebruikt het handboek (en werkboek) Buongiorno! Italiaans voor beginners (Intertaal). Dit kan tijdens de eerste les besteld worden, kost ongeveer 50 en wordt 2,5 jaar gebruikt. Engelse les Cursus voor beginners Deze cursus richt zich naar mensen zonder enige voorkennis van Engels. De nadruk ligt op basisstructuren grammatica en woordenschat (nieuwe woorden, vervoeging van werkwoorden). Door middel van theoretische uiteenzettingen en dialogen met andere deelnemers wordt het alledaags gesproken Engels geoefend. Daarnaast zal er ook met actuele en eenvoudige teksten gewerkt worden (lezen, begrijpen, vragen beantwoorden en dialogen voeren over de teksten). Cursus voor gevorderden Deze cursus richt zich naar mensen die al enige voorkennis hebben van het Engels. Om aan deze groep deel te nemen moet u voorkennis hebben van o.a. de present simple, post simple, present continuous, possessive, comparatives and superlative, infinitive of purpose. Praatgroep De praatgroep bestaat uit mensen die al 3 jaar Engels gevolgd hebben in het dienstencentrum. Indien u het gesproken Engels wilt oefenen en u heeft voldoende basis, dan kan u aan deze groep deelnemen. Cursus Frans Deze cursus richt zich naar mensen die al enige voorkennis hebben van het Frans. Door middel van theoretische uiteenzettingen en dialogen met andere deelnemers wordt het alledaags gesproken Frans geoefend. Om aan deze groep deel te nemen moet u voorkennis hebben van o.a. les pronoms sujets, l indicatif présent, l article défini, l article indéfini, le genre et le nombre de l adjectif, les verbes réguliers en -ir et -issons, les verbes pronominau, le passé composé, le futur proche, l imparfait, l impératif, le conditionnel présent. Indien u wilt deelnemen aan één van de groepen Frans of Engels, maar u twijfelt aan uw niveau, dan bent u van harte welkom op donderdag 8 september tussen 11.00u en 12.00u. Beide leraressen zullen dan aanwezig zijn en zullen samen met u kijken in welke groep u het beste past. Praktische informatie Italiaans 33 weken, dag nog te bepalen start in de week van 12/9 tot 19/9 van 9.30u tot 11.30u. Prijs: 110. Engels niveau 1 40 weken vanaf donderdag 15/9 telkens van 10.00u tot 11.30u. Prijs: 90. Engels niveau 2 40 weken vanaf dinsdag 13/9 telkens van 14.00u tot 15.30u. Prijs: 90. Engels, praatgroep 40 weken vanaf dinsdag 13/9 telkens van 10.00u tot 11.30u. Prijs: 90. Frans, niveau 2 40 weken vanaf maandag 12/9 telkens van 14.00u tot 15.30u. Prijs: De lessen gaan door in het leslokaal van Berkenhof. - In de prijs zijn kopieën en een drankje per keer inbegrepen. - het lesgeld kan in 2 keer betaald worden (september en januari). - enkel de aankoop van het lesboek is niet inbegrepen.

8 8 Lokaal Dienstencentrum Ontmoetingsruimte Vanaf 5 september wordt de ontmoetingsruimte van het dienstencentrum terug geopend in het Berkenhof te Kortenberg. Deze ontmoetingsruimte is voor iedereen toegankelijk, maar vooral bedoeld voor senioren die eens een gezellige babbel willen komen doen. Het is de bedoeling dat je gezellig kan komen praten, een kaartje leggen, gezelschapspelen spelen, iets kunt komen drinken tegen zeer democratische prijzen, de krant lezen,... en dit alles met lichte achtergrondmuziek. Het is de ideale gelegenheid om sociale contacten te leggen met andere inwoners van Kortenberg. Door de huiselijke aankleding creëren we een aangename en plezante sfeer voor iedereen. Wie eens een namiddag niet weet wat doen kan gerust eens even langskomen om de sfeer op te snuiven. De ontmoetingsruimte is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in van 13.00u tot 16.00u. Jaarverslag OCMW Kortenberg Het OCMW-jaarverslag over de activiteiten gedurende het jaar 2004 is naar jaarlijkse gewoonte door de Raad voor Maarschappelijk Welzijn goedgekeurd. Indien u interesse heeft in het jaarverslag, sturen wij u graag een eemplaar toe. U kunt het aanvragen: - telefonisch via nr. 02/ via fa. nr. 02/ U kunt het ook zelf komen afhalen tijdens de openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 9.00u tot 11.45u (administratief centrum, 1ste verdieping rechts, onthaal OCMW). Indien u opmerkingen of vragen heeft bij de inhoud dan willen we dat graag via bovenvermelde kanalen weten. Alvast hierbij een voorsmaakje: Personeel In 2004 had het OCMW 37 personeelsleden: 5 voltijdse en 4 deeltijdse statutaire personeelsleden 5 voltijdse en 6 deeltijdse contractuele personeelsleden 7 voltijdse en 3 deeltijdse gesubsidieerde contractuele personeelsleden. Drie personen werden in het jaar 2004 tewerkgesteld via artikel Deze tewerkstelling is een voorbereiding naar een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt waarbij arbeidsattitudes worden aangeleerd. Leefloon In 2004 werden 34 dossiers behandeld. Twee dossiers werden stopgezet omwille van tewerkstelling. Drie dossiers hebben een tewerkstelling lopen en de verwachting is dat deze in 2005 positief zullen eindigen. De gemiddelde leeftijd van iemand die leefloon ontvangt in 2004 is 38jaar. De gemiddelde leeftijd is iets gedaald tegenover vorig jaar, hiervoor is vooral de leeftijdscategorie -25 jaar de oorzaak. Kandidaat politiek vluchteling Het aantal asielzoekers dat aan onze gemeente wordt toegewezen blijft dalen. Er zijn nog steeds meer vluchtelingendossiers dan dossiers leefloontrekkers, maar opvallend is wel een daling van het aantal dossiers vluchtelingen tegenover een stijging van het aantal dossiers leefloontrekkers. In 2004 werden 12 vluchtelingendossiers stopgezet omwille van diverse redenen, waaronder: uitgeprocedeerd, tewerkstelling, overleden,... Er werden 2 nieuwe dossiers opgestart. Onroerend patrimonium De woning aan de Sint-Catharinastraat nr 11 verkeerde in zulke slechte staat dat het OCMW de woning heeft laten afbreken. Voor een toekomstige bestemming van de grond werd een onderzoek ingesteld. Daarnaast heeft het OCMW in 2004 bij stedenbouw gevraagd welk bouwprogramma mogelijk is betreffende de serviceflats Dry Coninghe. Er werd een voorlopige vergunning voor 24 flats aangevraagd en verkregen. De bouw vangt aan in het najaar van In de Haaggatstraat nrs 75 en 77 zal een nieuwbouw van 5 sociale woningen gerealiseerd worden. In dit kader werd een coördinatievergadering gehouden met de bevolking. Het voorontwerp werd goedgekeurd en aan het subsidiërende ministerie werd het ontwerpdossier overgemaakt. Het OCMW kocht eind 2002 grond aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg, die gebruikt zal worden om serviceflats te bouwen. De bouwmogelijkheden van de aanpalende grond werden onderzocht met de bedoeling om er een dienstencentrum te bouwen. Op die manier zullen de serviceflats en het dienstencentrum een eenheid vormen met het administratief centrum waarin ook de OCMW-administratie gevestigd is. Voor het realiseren van deze nieuwbouw wil het OCMW gebruik maken van de beschikbare subsidies. Hiervoor werd een zorgstrategisch plan bij het ministerie ingediend. Dienstencentrum In 2002 werd het initiatief genomen om een dienstencentrum op te starten. Het gemeentelijk ontmoetingscentrum Berkenhof werd als voorlopige locatie gekozen. In 2004 werden de activiteiten verder uitgebreid. Ondertussen werd gezocht naar een definitieve inplanting omdat het dienstencentrum meer en meer aanwezig was in het Berkenhof.

9 Politie 9 beveiligen om zo bij te dragen tot een veiligere leefomgeving. Techno-preventieve maatregelen De Lokale Politie 5393 HerKo Techno-preventieve maatregelen één van de manieren waarop iedereen samen met de Lokale Politie HerKo voor meer veiligheid kan zorgen. Nieuwe functie Sinds 1 maart heeft de PZ HerKo, de lokale Politie van de gemeenten Herent en Kortenberg, een nieuwe medewerker in dienst - een consulent technopreventie. Hij maakt deel uit van het administratief en logistiek kader van de politiedienst en zal na een eterne opleiding werkzaam zijn als technopreventief adviseur. Taakinhoud: technopreventief advies na een inbraak technopreventief advies aan verbouwers en nieuwbouwers technopreventief advies op aanvraag voorlichtingssessies aan belangengroepen, verenigingen of wijkcomité s goedkeuring investeringsaftrek beveiliging voor ondernemers sensibiliseren in verband met diefstal fietsen en gemotoriseerde voertuigen ondersteunen van projecten die aanleunen bij de technopreventie uitlenen van koffer met merkset Basisidee technopreventie O.B.E.R. Organisatorische maatregelen: - Welk gedrag moet je vertonen? Bouwfysische maatregelen: - Welk hang en sluitwerk is aangewezen? Electronische maatregelen: - Al dan niet een alarminstallatie? Registratie en merken: - Waardevolle voorwerpen verdienen een bijzondere behandeling. Het nemen van electronische maatregelen heeft geen enkele zin als de eerste twee stappen worden overgeslagen! Aanspreekpunt - Rechtstreeks bij Pieter Lemmens De Walsplein Kortenberg Tel. 02 / Via de wijkinspecteur van uw wijk. - Via het algemeen secretariaat op tel. 02/ (Kortenberg) of tel. 016/ (Herent) Kostprijs? Voor de politiehervorming waren enkele politieambtenaren uit de vorige korpsen in dit domein actief. Dit was voor hen slechts één van hun vele taken. Door de aanwerving van een voltijdse medewerker willen we de bevolking beter informeren en vooral sensibiliseren om diefstallen en inbraken te voorkomen. We willen de burger van goede informatie voorzien alvorens hij zich gaat Deze dienst is geheel gratis.

10 10 Milieu Met Belgerinkel naar de Winkel De lokale mobiliteitscampagne Met Belgerinkel naar de Winkel die het woon-winkelverkeer per fiets stimuleert, is een groot succes gebleken. Tijdens deze twee maanden durende campagne kregen klanten stempels op een spaarkaart, iedere keer ze met de fiets hun inkopen deden in een deelnemende winkel. Er werden dit jaar maar liefst 850 volle spaarkaarten ingediend wat een stijging van 46% betekende. Door te fietsen won iedere deelnemer aan gezondheid en werkte men mee aan een meer leefbare omgeving. Iedere deelnemer heeft immers bijgedragen tot het terugdringen van de uitstoot van giftige stoffen die leiden tot luchtverontreiniging, verzuring en een toename van het broeikaseffect. De deelnemers konden ook echte prijzen winnen die ons ter beschikking werden gesteld door een heleboel lokale handelaars, de Gemeente Kortenberg, Unizo, de Marktcommissie en de Verkeersraad (GAMV). Wij willen via deze weg hen nogmaals bedanken voor hun steun aan de actie. Ook danken we onze twee deelnemende fietshandelaren Verhelst en Donadi Rijwielen voor hun bijdrage gedurende de loop van de actie. Hieronder vindt u de lijst van de winnaars terug. Indien er achteraan een * staat, kan u de prijs op de milieudienst komen afhalen. Prijzen zonder * kunnen bij de handelaar in kwestie afgehaald worden. Winnaar Prijs Geschonken door 1. Vandeput Robert Fietsprijs 150 GAMV * 2. De Coninck Henri Fietsprijs 150 Unizo * 3. Aerts Beatrice Fietsprijs 150 Gemeente * 4. Mees Mia Fietsprijs 100 Marktcommissie * 5. Poels Wilhelmina bon 50 Elektro Willems Techno Kortenberg 6. Verreydt Lodewijk bon 50 Kapsalon Danny Cludts Kortenberg 7. Somja Sophie bon 50 Kleding Fannes Kortenberg * 8. Marsé Magda bon 50 Kinesist P. Bosch Kortenberg 9. Jansen Jeanny bon 50 Schoenen Livini Erps-Kwerps 10. De Cremer André bon 50 Proy-Delhaize Meerbeek 11. Bruylandts Jacqueline bon 30 Kapsalon Knip Knap Kortenberg 12. Cnops Alida bon 20 Slagerij Jef Meerbeek * 13. Houtput Alfons bon 20 Kapsalon Capri Erps-Kwerps 14. Raemaekers Filip bon 20 IJssalon Glace Germain Erps-Kwerps * 15. Eembeeck Rita bon 20 Apotheek Görtz Erps-Kwerps 16. Lenaertz-Herman bon 20 Delhaize Erps-Kwerps 17. Van Santberghe Nicole bon 20 Opticien Baudemprez Erps-Kwerps 18. Van Den Bogaert Els bon 20 Dagbladhandel De Zavel Erps-Kwerps 19. Grauwels Ingrid bon 20 Elektro Van Audenhove Erps-Kwerps 20. Jespers François bon 20 Dagbladhandel Karter Kortenberg 21. Jespers François bon 20 Geschenken Schoeters Kortenberg * 22. Van Tilt Maria bon 20 Apotheek Moons Everberg 23. Sablon Koen bon 20 Apotheek Biopharm Kortenberg 24. Vermeylen Maria bon 20 Juwelier De Backer Kortenberg * 25. Vanderlinden Lientje bon 20 Super GB Kortenberg 26. Van Roey Frans bon 20 Pralines De Zoete Zonde Kortenberg 27. Vermeylen Marie-Josée bon 20 Dierenverzorging Ronsmans Everberg 28. Sleypen Josée bon 20 Dierenverzorging Het Gulden Pootje Kortenberg * 29. Buelens Frans bon 20 Dieet-en natuurvoeding Nutrion Kortenberg 30. Penninck Gaby bon 20 Computerzaak Proline Systems Kortenberg 31. Hoogeras Wilfried bon 20 Bloemist Vanhumbeeck Kortenberg 32. Grauwels Ingrid bon 20 Slagerij Vannetelbosch Kortenberg * 33. De Coninck Henri bon 20 Slagerij Vannetelbosch Kortenberg * 34. Fleurbaey Karel bon 20 Slagerij René en Jo Kortenberg 35. Depreitere-Vanhoutte bon 20 Foto Studio LD Kortenberg 36. Vanhoof Willy bon 20 Geschenken Etcetera Kortenberg * 37. Weynants Maggy bon 20 Bloemist t Biezeke Meerbeek 38. Geerts Jozef bon 15 Kleding Eclips Kortenberg * 39. Michiels Greta bon 15 Kleding Eclips Kortenberg * 40. Van Halle Maria bon 15 Kleding Eclips Kortenberg * 41. Tillekaerts Lucas bon 10 Topp Lighting Kortenberg * 42. Bus Monique bon 10 Topp Lighting Kortenberg * 43. Marsé Magda bon 10 NMBS * 44. Vandersande Joanna bon Gratis Snit Kapsalon GIL Kortenberg * 45. Buelens François bon Gratis Snit Kapsalon GIL Kortenberg * 46. Van Raepenbusch A-M bon Gratis Snit Kapsalon GIL Kortenberg * 47. De Kock Chris bon Gratis Snit Kapsalon GIL Kortenberg * 48. Letellier Frans bon Gratis Snit Kapsalon GIL Kortenberg *

11 Openbare Werken 11 Saneren voetpaden en asfalteren straten Op verschillende plaatsen binnen de gemeente worden voetpaden verbeterd of aangelegd en krijgen straten een nieuwe asfaltlaag. In 2004 werd beslist om enkele jaren na elkaar gelijkaardige werken aan voetpaden en wegen uit te voeren. Om deze werken goed op elkaar te laten volgen, werd met een specifieke procedure een De Brouwerijstraat kreeg aan beide zijden nieuwe trottoirs, wat vooral ook door de bewoners van het appartementsgebouw bijzonder geapprecieerd werd. aannemer (aannemer D.S.V. uit Aarschot) aangesteld die deze werken drie jaar na elkaar mag uitvoeren. Voorzieningen in 2004 Met de begroting van 2004 werd een eerste reeks straten geselecteerd (zie lijst zoeklicht september 2004) waaraan de werken nog in uitvoering zijn. De werken in de Brouwerijstraat, de Bosstraat, het De Walsplein, de Curegemstraat, de Peperstraat en de Frans Mombaersstraat zijn reeds uitgevoerd. Na het bouwverlof werd gestart met de Nieuwstraat en de laatste in deze reeks is de Hulstbergstraat (deel tussen de Dorpsstraat De bestaande verkeersdrempel werd er ingewerkt tussen de nieuwe asfaltlagen. en de Klein-Vilvoordestraat). De werken eindigen eind september. Voorzieningen in 2005 De plannen van de straten die op de lijst (en met de begroting) van 2005 voorzien zijn, werden op 6 juni In de Curegemstraat werd aan door de gemeenteraad één zijde een voetpad aangelegd goedgekeurd. De en werd de asfaltlaag ver- Colombastraat zal nieuwd. een nieuwe asfaltlaag krijgen. In de Kiewitstraat (deel vanaf Wijngaardstraat tot Vogelenzangstraat), in de Vogelenzangstraat (deel tussen Kiewitstraat en Achterenbergstraat) en in de Achterenbergstraat Peperstraat. zal behalve de asfaltlaag ook het voetpad vernieuwd worden. In de Everslaan zullen vervolgens gedeeltelijk nieuwe voetpaden en een nieuwe asfaltlaag aangelegd worden. Het begin van de werken is in de eerste helft van oktober, onmiddellijk na het beëindigen van de vorige fase. Voorzieningen in 2006 Kortenberg Voetpad Asfalt Colombastraat Kiewitstraat(Wijngaardstraat tot Vogelenzangstraat) Vogelenzangstraat(Kiewitstraat tot Achterenbergstraat) Achterenbergstraat Everslaan(Vinkenlaan tot Koekoekenstraat, oneven zijde) Everslaan(Vossenstraat tot Hazenstraat, oneven zijde) Everslaan(Hazenstraat tot Leeuwerikkenstraat, even zijde) Everslaan(Leeuwerikkenstraat tot Sterrebeeksesteenweg) = wordt uitgevoerd Met de begroting van 2006 zal er opnieuw een bedrag ingeschreven worden voor gelijkaardige projecten. De straten die aan bod zullen komen werden nog niet bepaald. Er is echter wel al een wensenpakket gekend waar, om budgettaire redenen, grondig in gesnoeid zal moeten worden. Veldstraat Ook de Veldstraat werd volledig vernieuwd en heringericht. Het straatje met de oude oneffen kasseiverharding werd uitgebouwd tot een parel van een hedendaags project met bestrating in klinkers en de nodige aandacht voor groenvoorzieningen. Voetwegen Binnen het project saneren en herwaarderen voeten fietswegen werd de verharding van een aantal frequent gebruikte voetwegen volledig vernieuwd. De voetweg tussen de Bosstraat en de Leuvensesteenweg, die tussen de Minneveldstraat en de Leuvensesteenweg en die tussen de Kruisstraat en de Groenstraat werd De aanzet van de Veldstraat vanaf de Tervuursesteenweg. De bestrating van de Veldstraat werd in klinkers uitgevoerd.

12 12 Openbare Werken/Welzijn opnieuw geasfalteerd. Boomwortels werden afgefreesd zodat een effen ondergrond bekomen werd, waarna de nieuwe asfaltlaag aangebracht kon worden. Doordat deze wegen slechts een breedte van Deze voetweg kreeg behalve een nieuwe asfaltlaag ook een bordje met aanduiding van het nummer waaronder hij gekend is in de Atlas der Wegen. 1m65 hebben, diende de werken manueel uitgevoerd te worden. Schoolomgevingen Een aantal jaar geleden werd een eerste ontwerp goedgekeurd van de herinrichting van de schoolomgeving te Erps-Kwerps (Kwerpsebaan) die intussen uitgevoerd werd. Behalve het opleggen van een zone 30, is het bestuur van mening dat voorzichtigheid en veiligheid aan de schoolpoorten afgedwongen moet worden door een aangepaste inrichting van het openbaar domein. Er moet gezocht worden naar een compromis tussen de verkeersleefbaarheid voor de autobestuurders en de voetgangers. Bij het zoeken naar dat juiste evenwicht primeert uiteraard de veiligheid van de kinderen. De werken aan de schoolpoort in de Dorpsstraat te Meerbeek worden in augustus uitgevoerd en zouden aan het begin van het schooljaar reeds hun effect moeten hebben. Behalve door op die manier een veiligere schoolomgeving te De inrichting van de Dorpsstraat aan bekomen, zou ook de schoolpoort in Meerbeek dwingt het sluipverkeer op dit moment op geen enkele manier een gematigde snelheid af. door de Dorpsstraat Het komende schooljaar zal daar ontraden moeten verandering in gebracht worden. worden. De volgende jaren komen de schoolpoorten of schoolomgevingen van de andere deelgemeenten aan de beurt. Bouwen loods gemeentelijke werkplaatsen De verfproducten, sproeistoffen, warmteblazers en ander klein materiaal werden opgeslagen in een eerder vervallen loods in het comple van de gemeentelijke werkplaatsen aan de Engerstraat. Om veiligheidsredenen kon deze loods echter niet meer gebruikt worden en werd ze gesloopt. Na het aanstellen van een ontwerper werd een ontwerp goedgekeurd voor het oprichten van een nieuwe loods, voor het onderbrengen van deze kleine gevaarlijke producten en allerlei materiaal. De ruwbouw is intussen voltooid, zodat binnen enkele maanden de nieuwe lokatie in gebruik kan genomen worden. Stoppen met roken? Laat je helpen! Iedereen kan stoppen, maar het gaat niet vanzelf. HULP HELPT. 8 op 10 rokers zouden liever niet meer afhankelijk zijn van tabak. Stoppen met roken vraagt een inspanning, maar het hoeft geen drama te zijn. Wie stopt met roken WINT altijd. Veel rokers ondernemen meerdere pogingen alvorens ze definitief van het roken afraken. Geef niet op en probeer opnieuw. Wie wil stoppen, laat zich best helpen. Dit vergroot de kans op succes. Wij beperken ons tot hulpmiddelen die hun doeltreffendheid op wetenschappelijke wijze hebben bewezen. TABAK STOP LIJN, Tel. 0800/ voor gratis telefonisch advies. De Tabak Stop Lijn is een initiatief van de Stichting tegen Kanker in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie. ROOKSTOPBEGELEIDING OP MAAT. Vanaf 20 september organiseren we in Leuven i.s.m. de VRGT raadplegingen voor mensen die willen stoppen met persoonlijke begeleiding van een rookstopconsulent. Voor informatie: tel. 016/ , of STOPPEN MET ROKEN IN GROEP. Een reeks van 9 rookstopsessies onder leiding van een rookstopconsulent. Voor meer info: 016/ , of Ook je HUISARTS EN APOTHEEK hebben veel ervaring met rookstop. Vraag om advies bij elke stoppoging. NICOTINEVERVANGERS. Dit zijn producten (kauwgom, pleisters, zuigtabletjes) die een kleine dosis nicotine bevatten en eventuele ontwenningverschijnselen en zin in roken verminderen. Volg goed de adviezen van je huisarts of apotheker. Deze producten vind je bij je apotheker zonder voorschrift. Ze werken beter in combinatie met rookstopbegeleiding.

13 Welzijn/Milieu zonder voorschrift. Ze werken beter in combinatie met rookstopbegeleiding. Er bestaan GENEESMIDDELEN die de behoefte om te roken doen afnemen, de motivatie ondersteunen en de ontwenningsverschijnselen verminderen. Ze zijn enkel op voorschrift verkrijgbaar en ondersteuning door de huisarts of een andere rookstopbegeleider is belangrijk. 13 Raadpleeg steeds je ZIEKENFONDS. Sommige voorzien in een financiële tussenkomst voor rookstoppers; andere organiseren zelf een hulpaanbod. ROOKSTOP INFORMATIEPUNT REGIO LEUVEN Tel. 016/ of HELP JEZELF! Eerste hulp bij stoppen met roken. We verzamelen documentatie rond rookstop in een zelfhulppakket. Het is gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis of op het LOGO-adres! 016/ , Open MAR op 20 september 2005 rond luchthavenproblematiek Op dinsdag 20 september e.k. organiseert de Milieuadviesraad Kortenberg een informatievergadering rond de luchthavenproblematiek. De recente juridische uitspraken omtrent het gebruik van de dwarspiste 02/20 tijdens de weekends en de concrete plannen om het spreidingsplan (van de regering) in een wettekst te gieten, zorgen voor een brandende actualiteitswaarde en kunnen grote gevolgen hebben voor onze gemeente. Tijd om de inwoners hierover in te lichten. De bewonersgroep Decibel 25 L (van Kortenberg) toont samen met de bewonersgroep Zone S van Steenokkerzeel aan dat het actuele spreidingsplan niet billijk is en de oostkant van de luchthaven opzadelt met een overmatig deel van de geluidslast. Volgens deze bewonersgroepen is terugkeer naar de situatie van voor 1999 (logisch en historisch baangebruik) de enige haalbare kaart die rechtszekerheid kan bieden voor de omwonenden en opnieuw het draagvlak voor een luchthaven in een dichtbevolkte omgeving kan herstellen. Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Kortenberg en Steenokkerzeel zullen hun standpunt over de luchthaven dat uitgeschreven werd in een gemeenschappelijk charter uiteenzetten. Tenslotte geeft ook de raadsman van de gemeente Kortenberg een korte stand van zaken in verband met het rechtsgeding ten gronde tegen het spreidingsplan waar meer dan honderd families woonachtig in Kortenberg als betrokken partij optreden. Ook wordt de rechtzaak in kortgeding van de Noordrand waarbij beide gemeenten (Kortenberg en Steenokkerzeel) als tussenkomende partij zijn opgetreden om te vermijden dat Kortenberg en Steenokkerzeel nog meer belast zouden worden komt aan bod. De Milieuadviesraad nodigt alle belangstellenden uit om deel te nemen aan deze informatievergadering.

14 14 Milieu Eikenprocessierups in Kortenberg Onlangs (half juni) werd de gemeente geconfronteerd met de eikenprocessierups. Op dit moment bestaat er geen gevaar meer voor de inwoners maar de volgende info is belangrijk en nuttig om te weten. Kaal gevreten eikenbomen en ernstige jeukhinder bij spelende kinderen en omwonenden zijn de meest bekende gevolgen bij niet bestrijding. Kenmerken van de processierups: grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en getooid met lange haren vertoeven in groep in processie komen te voorschijn in mei, tijdens het uitlopen van de eikenbladeren worden volwassen in juni komen vooral voor bij inlandse eiken, soms ook Amerikaanse eik of andere bomen (bij gebrek aan voedsel) rups verdwijnt bij verpopping (in de loop van de maand juli) Het gevaar is geweken na verpopping van de rups vanaf eind juli. Wat doen bij overlast van eikenprocessierupsen? Contact opnemen met de Milieudienst van de gemeente Kortenberg: telnr 02/ De nodige acties worden dan ondernomen ter bestrijding van de rupsen. In geen geval zelf overgaan tot bestrijding! Geen insecticiden, hoge drukreiniger gebruiken om de rupsen te bestrijden. De rupsen en de haren kunnen dan via de lucht verspreid worden. Meer info? Vlaams gezondheidsinspectie Vlaams Brabant Brouwersstraat 1 bus Leuven tel: 016/ Benoemen van voetwegen en buurtwegen Tijdens de vorige maanden werden tientallen voetwegen uitgerust met in het totaal 150 bordjes. Op deze manier wordt het duidelijk waar zich binnendoor-wegjes bevinden. De Intergemeentelijke Milieu en Landschapteams van IGO Leuven en de gemeentelijke arbeiders maaiden deze zomer tientallen kilometers van deze wegjes. Op deze manier zal er meer gebruik van gemaakt kunnen worden. Gezonde bomen die in aanraking geweest zijn met de rupsen ondervinden weinig hinder van een eenmalige vraat. Meestal krijgen de eikenbomen tijdens de zomer of het volgend jaar opnieuw bladeren omdat de rupsen de knoppen niet eten. Contact met de huid De rups kan bij verstoring de lange haren loslaten, dit kan leiden tot de volgende reacties: jeukhinder ontstekingen, ook na contact met de ogen huiduitslag (verdwijnt vanzelf na 2 weken) na inademing, ontsteking van de luchtwegen, eventueel ademhalingstoornissen De losgelaten haren kunnen eveneens verspreid worden via de wind en zo ook in kleding terechtkomen. Een oplossing hiervoor is de kleding grondig spoelen.

15 Milieu Een eigen hakselaar aan verminderde prijs Jaarlijks worden er tonnen snoeihout huis-aan-huis of via het containerpark ingezameld. En dat terwijl er heel wat alternatieven zijn om snoeihout thuis te voorkomen of verwerken. Beperken van snoeiafval : Bij de aanleg van je tuin kan je met een aantal factoren rekening houden om snoeiafval te beperken. Zo geven traag groeiende struiken natuurlijk minder afval. Maar planten hebben ook ruimte nodig. Door ze die te gunnen, kan je heel wat snoeiwerk voorkomen. Door laat te snoeien (vanaf de 2 helft van juni) hoeft er vaak geen tweede snoeibeurt te volgen. Anderzijds levert frequent snoeien korter en gemakkelijker composteerbaar materiaal op. Creatief omgaan met snoeiafval: Met snoeihout kan je ook creatief aan de slag. Zo kan je heel wat snoeihout kwijt in een takkenwal of vlechtwerk als afsluitingen, kan je snoeihout gebruiken als steunstok voor vaste planten of stapelen als schuilplaats voor egels, vogels, Een andere nuttige manier is het verhakselen van snoeihout. Zo bekom je houtsnippers die je ook weer op verschillende manieren kan gebruiken: als padbedekking, in een snipperwand, als structuurmateriaal in je compostvat of bak, als mulchmateriaal tussen planten,... Immers, onder een dikke laag houtsnippers blijft de bodem vochtig. De houtsnippers beletten dat wind en zon de grond uitdrogen. Bij hevige regenval slempt de grond niet dicht. Een dikke snipperlaag remt bovendien ook de ontkieming van onkruid af: een milieuvriendelijk alternatief voor chemische onkruidbestrijders én bovendien mooier dan bruin en geel gespoten planten. Subsidie hakselaar: Een hakselaar levert je dus tal van voordelen op : minder transport naar het containerpark, minder afval en je bekomt bovendien een nuttig product (houtsnippers). 15 en 31 december 2005 en dit zolang het budget toereikend is. De hakselaar moet een minimale takkendoorvoerdiameter hebben van 35 mm, de CE-markering bezitten en een gegarandeerd geluidsvermogenniveau hebben van maimaal 93 db, gemeten volgens de Europese richtlijn 2000/14/ EG! Per gezinssamenstelling kan maar 1 subsidie uitgekeerd worden. Je kan natuurlijk ook samen met een aantal buren 1 hakselaar kopen en deze gezamenlijk gebruiken. De aanvrager moet wel gedomicileerd zijn in de gemeente. De subsidie bedraagt 21% van de nettoaankoopprijs (ecl. BTW) met een maimum van 100 euro. U kan de hakselaar kopen waar u wil, maar vraag zeker bij de verkoper na of de hakselaar voldoet aan de voorwaarden en waar u het bewijsmateriaal daarvoor kan vinden (in de handleiding, op de verpakking, op de hakselaar, ). Het volledige subsidiereglement en een aanvraagformulier, kan je vanaf midden september 2005 vinden op be of afhalen bij de milieudienst van je gemeente. Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren vergezeld van de nodige bewijsmaterialen komen in aanmerking voor de subsidie! Ben je geïnteresseerd maar weet je niet goed welk type hakselaar het best bij je past? Kom dan zeker een kijkje nemen op onze demodag op zaterdag 1 oktober 2005 van 10u tot 13u die op de site van Ecowerf, Aarschotsesteenweg 210 te Leuven, waar je verschillende soorten hakselaars aan het werk kan zien! Meer info? Neem contact op met de milieudienst (02/ ) of EcoWerf (016/ ). In het najaar van 2004 keerden EcoWerf i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant reeds 242 subsidies uit voor de aankoop van een hakselaar. Wegens het grote succes, wordt deze subsidie ook in 2005 herhaald. Maar let op! Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden! Zo moet de aankoop van je nieuwe hakselaar gebeuren tussen 15 september 2005

16 16 Verslag Compostmeesterdag 12 juni 2005 Op zondag 12 juni ging voor de 3de maal in Meerbeek een compostmeesterdag door met als thema: Afval brengt leven in de tuin. Deze dag stond in het teken van Juni compostmaand, een gezamenlijk initiatief van Ovam, Vlaco vzw, de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de compostmeesters. De aanpak was dit jaar iets anders in Meerbeek. We kozen ervoor om via standen verschillende zaken toe te lichten rond composteren in plaats van de opentuinen dagen voorheen. Niettegenstaande konden we dit jaar toch ook meer dan 100 bezoekers ontvangen (mede dankzij Natuurpunt). De volgende thema s kwamen aan bod: verschillende composteringssystemen, determinatie van de compostdiertjes, hoe maken we potgrond een insectenhotel,... Na afloop kon elke bezoeker een wedstrijdlot invullen en meedingen voor een van de prijzen. De winnaars worden persoonlijk verwittigt via brief waarin vermeld zal staan waar en wanneer ze hun prijs in ontvangst kunnen nemen. Via deze weg willen we de compostmeesters uit de gemeente en Natuurpunt nogmaals bedanken voor hun inzet en de aangename samenwerking! Bedankt Gilbert, Mathieu, Jan, Liesbeth, Michel en Jan!! Openbaar vervoer De Lijn Nultarief - Buzzy Pazz Omnipas Nultarief Het nultarief is een tegemoetkoming van de gemeente Kortenberg in de kosten van het openbaar vervoer op grondgebied van de gemeente. De gemeente Milieu/Prikbord treedt dus op als derde betaler ten voordele van de gebruikers. Alle reizigers die zich binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg verplaatsen met de geregelde openbare buslijnen wordt geen tarief aangerekend. De enige voorwaarde is dat zowel de opstap als afstaphalte van de verplaatsing van de betrokken reiziger zich binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg bevinden. Indien een gedeelte van de verplaatsing het grondgebied van Kortenberg overschrijdt, betaalt de reiziger het volle tarief. De resultaten van dit nultarief kent een stijgende lijn t.o.v. de periode Gemiddeld worden er in de periode (gegevens bekend tot april) 2475 nultarieven per maand afgeleverd, dit betekent een stijging van 21,6%. Het systeem kent dus een grotere bekendheid bij de bevolking. Bijkomende informatie kan u steeds bekomen via Milieudienst Kortenberg 02/ contactpersoon: Ann Van Nieuwenhuyzen Buzzy Pazz De Buzzy Pazz is een abonnement voor jongeren tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag u 7 dagen onbeperkt reizen met alle bussen en trams van De Lijn in heel Vlaanderen. De Buzzy Pazz mag eveneens gebruikt worden op het vervoer van De Lijn naar o.a. festivals, concerten en grote evenementen. Praktische informatie vindt u op asp Omnipas/Omnipas 65+ De Omnipas is een netabonnement voor personen van 25 tot en met 64 jaar. Met een Omnipas mag u onbeperkt reizen met alle bussen en trams van De Lijn. U mag de Omnipas ook gebruiken tijdens het weekend en op speciale ritten van De Lijn naar o.a. festivals, concerten en grote evenementen. Als 65 plusser rijdt u gratis met bus en tram in heel België. Praktische informatie vindt u op asp Meer informatie kan u ook steeds verkrijgen bij: De Lijn Martelarenplein Leuven Tel: 016/

17 Prikbord Levend verkeerspark In mei werkten de zes Kortenbergse scholen samen met het gemeentebestuur en de politie intensief aan fietsverkeeropvoeding. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de vier gemeentescholen De Klimop, De Regenboog, De Negensprong en De Boemerang, van de vrije school Mater Dei en van de gemeenschapsschool Hertog Jan oefenden op de speelplaats hun fietsbehendigheid. Hier leerden ze de nodige 17 Door deze omvangrijke actie heeft het gemeentebestuur, samen met de v e r k e e r s r a a d (GAMV), de politie en de scholen het verkeer te verplaatsen! meer leerlingen naar de fiets doen grijpen om zich op een verantwoorde manier veilig in Met dank aan de scholen, de leerlingen, de politie, de verkeersraad (GAMV), de vrijwilligers, de Gemeentelijke Werkplaatsen, de milieudienst en fietsenhandelaar Verhelst! Laat je fiets GRATIS graveren vaardigheid om aan het echte verkeer te kunnen deelnemen. Ondertussen keurden de leerkrachten alle fietsen op hun wettelijke uitrusting conform de verkeerscode en kregen de leerlingen een certificaat of keuringskaart. Gemeentelijke medewerkers van de werkplaatsen zorgden ervoor dat alle fietsen gegraveerd konden worden. Enkele weken later kwam de vuurproef. Na de nodige instructies door de politie legden de leerlingen individueel een parcours van 30 minuten per fiets af. Zij kregen de meest voorkomende verkeerssituaties voorgeschoteld in een dagdagelijkse situatie. Uiteraard werd dit traject beveiligd door politieagenten, seingevers van de ouderraden, de verkeersraad, en de gemeentelijke milieudienst. Waarschuwingsborden vroegen de nodige voorzichtigheid van de overige weggebruikers. Daarnaast konden de leerlingen ervaren wat de dode hoek bij vrachtwagens betekent. De gemeentelijke vrachtwagen (uitgerust met dode hoekcamera) stond op de speelplaatsen ter beschikking. Iedere maand kan je je fiets laten graveren in de gemeentelijke werkplaatsen van Kortenberg (via ingang containerpark: Frans Mombaersstraat 157). Voor september is dit zaterdagnamiddag 17/9 van 14.00u tot 16.00u. Vergeet wel je identiteitskaart en je SIS-kaart niet mee te brengen, kwestie van het rijksregisternummer te kennen dat op de fiets komt te staan! Zelfstandigen, Pensioenen, Kinderbijslag, Ziekte- en invaliditeitsverzekering Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen brengt ter kennis van de zelfstandigen, zowel actieven als gepensioneerden, dat er regelmatig in hun streek zitdagen worden gehouden waar zij kosteloos alle inlichtingen kunnen bekomen over hun sociaal statuut. De eerstvolgende zitdag gaat door op donderdag 18 augustus 2005 (9.00u tot 11.00u) in het Administratief Centrum De Walsplein 30 te Kortenberg.

18 18 Klompen en klompenmakerijen in de fusie Kortenberg De boer en de boerin op het veld en in de stal, de werkmens in de fabriek, de slachter, de beenhouwer, de schrijnwerker in zijn atelier, de smid waren in Vlaanderen klompendragers. De klomp was en is nog steeds een heel uitzonderlijk goed en gezond schoeisel. Men heeft er nooit koude voeten in. Het is ook het beste middel tegen zweetvoeten. Het was rond 1900 ook het goedkoopste schoeisel. De smid besloeg het paard in zijn smidse. Klompen waren hiervoor een betere bescherming dan schoenen tegen de stampen van het paard. De klompenmaker haalt de klomp uit met de voorloper aan de heulbank (Collectie Erfgoedhuis Kortenberg) Waarvan komen nu die klompen- in Kortenberg spreken we van blokken - vandaan? We gaan terug tot de 15de eeuw, de Bourgondische periode. Trippen en patijnen vinden we op het schilderij Het echtpaar Arnolfini van Jan Van Eyck uit 1434, dat bewaard wordt in de National Gallery te Londen. Voor de heer des huizes links op het schilderij vinden we trippen, een soort van overschoenen. Trippen hadden houten zolen, die aan de hiel en aan de voorkant verhoogd waren. Ze waren voorzien van een lederen riempje. Met deze trippen, waarin de schoenen gestoken werden, kon men de modderige straat op. Midden op hetzelfde schilderij zien we patijnen. Het waren platte houten zolen, die men binnenshuis droeg als pantoffels. Archeologische opgravingen in Walraversijde bevestigden het gebruik van dit schoeisel. Bij Brueghel in de 16de eeuw droegen de afgebeelde personen bijna altijd schoenen. Op het schilderij De strijd van de carnaval tegen de vasten uit 1559, werd de vasten uitgebeeld met trippen, de carnaval met schoenen. Klompen vinden we hier niet terug. Op het schilderij De Kinderspelen uit 1560 vinden we massa s kinderen allen met schoenen. Slechts één kind, dat een vollaard (een langwerpig krentenbrood als speciaal gebak met kerstmis, in het Frans een cougnou ) draagt is afgebeeld met klompen. Een uitzondering bij Brueghel. Klompen waren dus in de 16de eeuw zeker nog geen algemeen gedragen schoeisel. Het kinderspel werd omschreven als met de vollaard spelen. In de Hollandse steden had men corporaties van patijnmakers en hoelblocmakers. Hoelblocmakers maakten holle blokken. In Vlaanderen vinden we weinig klompenmakers voor Zelfs later was blokmaker dikwijls een bijberoep voor landbouwers in de winter, een periode van verdoken werkloosheid. In Kortenberg vonden we Henricus Vanhoegaerden (Meerbeek 1779-Kortenberg 1844) als sabotier of klompenmaker in 1811 in de Kiewitstraat. Alle naamdragers Vanhoegaerden en Lebrun in de streek stammen van hem af. De Atlas van de Buurtwegen van 1843 gaf klompenmaker Michiel Vandenbosch te Kwerps. Lambert Servranck ( De Witten Blok ) en Petrus Servranck ( Pie Blok ) waren twee broers blokmakers, de eerste op het gehucht Balkenstraat onder Erps-Kwerps en de tweede op het gehucht Schoonaarde. Hij stond later model voor de reus. Jozef Servranck mechaniseerde de klompenmakerij van zijn vader in de Balkenstraat. In Kwerps had men de klompenmakersfamilie Verbelen in de Vissegatstraat: vader Jan Verbelen (+ Kwerps 1909) en zijn zonen Jacobus ( Kobe ), Alfons ( Cosse ), Frans ( Sus ) en Desiree ( Disse ). De familie Saenen uit Heist-op-den berg waren eveneens klompenmakers. Sooike Saenen kwam met W.O.I naar de Balkenstraat en zijn zoon Frans Saenen was klompenmaker in de Leuvenstraat tot In Everberg had men de familie Belis, die de klompenmakersstiel geleerd hadden van hun stiefvader Leopold Historiek Het huwelijk van de reus Pie Blok, de klompenmaker, met de witloofreuzin Trieneke in 1978 (Foto Rik Das) De Wael. De toenaam Den Blok verwijst naar de klompenmakerij. Jozef Belis vestigde zich te Erps waar hij rond 1900 ook klompen maakte. Uit sociaal-economische studies weten we dat rond 1900 klompen belangrijk waren in het Land van Waas en ook in Oost-Brabant (Diest, Aarschot) en in Wallonië. De mannenklomp werd vooral in Vlaanderen geproduceerd, de vrouwenklomp vooral in Wallonië. Het lijkt wel een Belgisch compromis. De - vooral zwarte vrouwenklompjes - heten in Midden-Brabant Franse blokskes of Walinnekes. Klompen werden gemaakt uit canada (Canadese populier), olm, els, abeel, rode wilg en notelaar. De duurste blokken waren deze uit wilg, rood van kleur. De witte canadablokken waren de goedkoopste. De olmen waren bruin van kleur en de abelen zelfs nog roder dan de wilgen. De productie omvatte heel wat fasen: het zagen van de boom met de afkortzaag, het klieven van het hout op het kapblok, het verbijlen of de 1ste vorm geven met een bijl, het uithalen van de klamp of het onderste van de klomp met een destel, het verkrammen met een grofmes of

19 Historiek krammes op een snijpaard zodat de kap tot stand kwam, het uithollen van de blok op de heulbank met een voorganger, het uitschroeien of een zo groot mogelijke opening maken met de schroeiboor, de hiel fijnmaken langs de binnenzijde met een hielmes of vessemmes, de zool fijnmaken met een zoolmes, de teen fijnmaken met een teenmes, de bovenkant van de klomp langs de binnenkant afwerken met een opdraaier, de buitenkant van de klomp fijnmaken met een schrabber of met glasafval, de klomp versieren met een rits en de klomp schilderen. De klompenmakerij De Kerf is afkomstig uit Oost- Vlaanderen en vestigde haar klompenfabriek eerst in Steenokkerzeel en nadien in Erps. In 1895 kwam Alfons De Kerf als meester klompenmaker naar Wambeek-Steenokkerzeel. Hij kwam daar terecht door zijn huwelijk met Theresia Ryckmans. In 1923 werd de klompenmakerij in de Van Frachenlaan te Steenokkerzeel gemechaniseerd. De 5 kinderen: Leopold, Celeste, Frans, Gabriëlle en Clemence De Kerf werkten mee in de klompenzaak. In 1927 kwam er een eerste klompenwinkel in Erps-Kwerps, dicht bij het station van Kortenberg. De drie broers De Kerf zetten de klompenfabriek in 1950 voort in de Engerstraat te Erps-Kwerps (nu de gemeentelijke werkplaats). In 1956 bij de dood van Celeste De Kerf werd de klompenmakerij opgegeven. De gouden tijd van de blokken was toen ook voorbij. Klompen werden gestapeld in wissen. Een wis klompen was gelijk aan 13 paar. Ze werden met een ijzeren draad opgestapeld. Er waren vier maten in klompen: halfwerk (13-18 cm), drieling (19-24 cm), andermans (24,5-26,5 cm) en mans (27-32 cm) De maten werden langs de binnenzijde genomen (5). Ook in het strafsysteem op school kwamen de klompen voor: de ezels moest met kartonnen ezelsoren op de trede zitten, de lange tongen kregen een lange tong in karton omgebonden, de lastigen vlogen het houillekot (kolenhok) in of moesten met hun blote knieën in de blokken zitten. De scherpe kanten van de klomp konden pijn doen. Erps-Kwerps had de reus Pie Blok, die in 1973 ontstond. Hij werd gedoopt met water uit de 4 beken van Erps-Kwerps door Frans De Kerf van de vroegere klompenfabriek De Kerf. De volksdansgroep De Hollen Blok ontstond rond deze reus. Op 27 augustus 1978 huwde de reus Pie Blok met de witloofreuzin Trieneke van Schoonaarde. De leden van de Hollen Blok kregen bij hun huwelijk een paar klompen als geschenk, versierd met hun namen en met de afbeeldingen van de twee reuzen Pie Blok en Trieneke en opgevuld met droge bloemen. In 1979 namen de reuzen deel aan de Feesten van de Hoogstraat ter gelegenheid van 1000 jaar Brussel en in 1980 aan de stoet georganiseerd door het Brueghelcomité van de Hoogstraat in het 19 kader van 150 jaar België. In 1980 kwam er nog een reuzenkind bij nl. Bartje van Schoonaarde en dit in het kader van 125 jaar Schoonaardekermis ( ). Pie Blok en Trieneke werd uitgeleend door het Feestcomiteit Schoonaarde- Kouterstraat-Diestbrug aan het Witloofmuseum van Kampenhout, waar men ze kan bewonderen in de afdeling volkskunde. Pol De Kerf drukte als klompenmaker zijn bewondering voor het vak als volgt uit: Vraag eens aan Picasso dat hij tweemaal hetzelfde schilderij schildert. Hij zal het niet kunnen. Doch een klompenmaker moet 2 klompen maken, die bij elkaar passen. Ze moeten dezelfde vorm hebben en complementair zijn: de linker en de rechterklomp. Wat er ook van zij, onze collectie klompen is een ode aan hun ambachtelijke kunst. Iedere klomp is een pareltje op zich. Godelieve Boone Erfgoedhuis Kortenberg VZW Dorpsplein, 16, 3071 Erps-Kwerps Open: donderdag 8 september 2005 (18-20u) Website: Activiteiten Erfgoedhuis Kortenberg VZW Het Erfgoedhuis Kortenberg VZW gaat naar de Heemdag Vlaanderen 2005 op zaterdag 24 september 2005 te Zemst-Elewijt rond het thema Verrassend culinair erfgoed s Morgens lezingen over de Vlaamse keukentaal en Met Bosch en Brueghel aan tafel, daarna receptie en luueus middagmaal in Rubens restaurant in Elewijt-Center, s namiddags rondleidingen met bussen langs speciale culinaire locaties en slotzitting in het kasteel het Steen (Rubenskasteel) te Elewijt met uitreiking van het nationaal Jozef Weyns-eremerk aan Dr. Henri Vannoppen voor zijn totaal historisch en heemkundig werk (Inlichtingen 02/ ). Erfgoedhuis Kortenberg VZW Sectie Cultuur- Historische Vereniging van Erps-Kwerps bezoekt Hofstade, Mechelen en Lier of op reis met Dames met klasse op zondag 9 oktober 2005 Bezoek aan het Sportimonium of sportmuseum Hofstade, de epo Dames met klasse in het kader van Stad in vrouwenhanden (Margaretha van York en Margaretha van Oostenrijk waren leidinggevende dames in de Nederlanden) en het Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly te Lier (Inlichtingen 02/ ).

20 Nederlands leren in Kortenberg? Dat Kan! Voor wie? Korte reeks lessen Nederlands voor alle anderstalige inwoners van de gemeente Kortenberg Intensieve cursus Nederlands Voor alle anderstaligen van Kortenberg die niet zo lang naar school zijn geweest Welk Niveau? niveau 1 niveau 2 Wanneer? niveau 1 en 2: 10 zaterdagvoormiddagen van 9.00u tot 12.00u vanaf 24 september 2005 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau1: vanaf 15 september 3 keer per week (dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30u tot 12.30u) niveau 2: vanaf 15 september 2 keer per week (dinsdag en donderdag van 9.30u tot 12.30u) niveau 3: vanaf 15 september 1 keer per week (donderdag van 9.30u tot 12.30u) Waar? Kostprijs Organisatie? Inschrijvingen? Meer Info? Administratief Centrum De Walsplein Kortenber Gratis lessen, kleine bijdrage voor kopieën en drank Lokaal dienstencentrum Dry Coningen Kortenberg Maandag 5/9/2005 van 17.00u tot 19.00u op het OCMW (1e verdiep, De walsplein 30 te Kortenberg) Elke werkdag van 9.00u tot 16.00u tel.: 02/ (Geert Gevers) Gemeentelijk Centrum Colomba Wijngaardstraat Kortenberg Gratis lessen, kleine bijdrage voor kopieën en drank Open school centrum Basiseducatie Midden-Brabant Maandag 5/9/2005 van 17.00u tot 19.00u op het OCMW (1e verdiep, De Walsplein 30 te Kortenberg) Elke werkdag van 9.00u tot 17.00u tel.: 02/ (Martine)

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg Persmap 23 september 2010 Kook Je Fit Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg OCMW Aalst Gasthuisstraat 40 9300 Aalst Tel. 053 77 24 24 e-mail: info@ocmwaalst.be website: www.ocmwaalst.be

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. 18 december 2014. 25 juni 2015. 24 september 2015. Dit reglement treedt

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: MAALTIJDEN AAN HUIS Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 december 2013. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

KRAAMAFDELING. Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 KRAAMAFDELING Kraamafdeling 051/425 260 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be Foto : Norbert Maes Mei 2012 12 1 2

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Opstart grote infrastructuurwerken zomer en najaar 2015

Opstart grote infrastructuurwerken zomer en najaar 2015 Opstart grote infrastructuurwerken zomer en najaar 2015 Deze zomer gaan verschillende grote projecten van infrastructuurwerken van start in het centrum van Kortenberg. De werken voor deze projecten zullen

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015.

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: WARME MAALTIJDEN IN DE ASSISTENTIEWONINGEN Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 september 2015. Aanpassingen vastgesteld bij besluit van de

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014 Basisscholen Milieuzorg op School 2013-2014 Vanaf dit schooljaar worden duurzame ondersteund door de stad. projecten op school gerichter Alle basisscholen kunnen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

KRAAMAFDELING. Foto : Norbert Maes

KRAAMAFDELING. Foto : Norbert Maes KRAAMAFDELING Foto : Norbert Maes 1 2 Mevrouw, U komt weldra naar de kraamafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis. Wij heten u, uw partner en de baby van harte welkom op onze afdeling. Om uw verblijf zo

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

kunstenacademie august de boeck asse Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30

kunstenacademie august de boeck asse Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30 Beeldende kunst Kasteel Vijverbeek Asse Nieuwstraat, 122 1730 Asse 02 452 63 30 Inlichtingen: Guido Van Elsen crejong@skynet.be en eld kunstenacademie august de boeck asse be K de ku ns t kkunstenacademie

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde Wonen in volle vrijheid maar toch geborgen, knus en veilig voelen 24 uur op 24 uur Wonen in een praktische flat met alle modern comfort Beroep kunnen doen op allerlei diensten die je het leven gemakkelijker

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 6 20 juni 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Nr. 34 Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 augustus 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten Kristel, Thans

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Welkom! Sociale assistentiewoningen. Jozef Vervaenestraat Infobrochure

Welkom! Sociale assistentiewoningen. Jozef Vervaenestraat Infobrochure Welkom! Sociale assistentiewoningen Jozef Vervaenestraat Infobrochure Inhoudstafel 1 Welkom 4 2 De flats 5 3 Hulp in noodsituaties 6 4 Uw woonassistent, wijkmonitor en lokaal dienstencentrum 7 5 De gebruikersraad

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2012

Nieuwsbrief December 2012 Nieuwsbrief December 2012 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Kerstvakantie P 1 Naar de BIB P 1 Dag van Soep op de stoep

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld JAARCURSUSSEN 15/16 Pipe Smet GC t Blikveld Elk jaar opnieuw geven een dertigtal enthousiaste lesgevers onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers. Onderstaande cursussen vinden wekelijks plaats

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei Maart - April 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds terecht

Nadere informatie

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Aanwezig/ juf Leen, Peter, Debbie, Linda, Leentje, Kathleen,Kristien, Veerle, Dirk, Patrick meester Maarten, Kristel Afwezig en verontschuldigt/ Lode, Els,

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Dagziekenhuis Heelkunde

Dagziekenhuis Heelkunde Dagziekenhuis Heelkunde Infofolder Daghospitalisatie Dagziekenhuis heelkunde 051/425 017 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt www.sintandriestielt.be info@sintandriestielt.be 12 Mei

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 08.00u tot

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent

HUIS MARANT MAART Groepswerking Marant. Mechelsesteenweg Herent MAART 2013 HUIS MARANT Groepswerking Marant wordt gevormd door mensen die armoede een stem willen geven. We komen samen in en organiseren maandelijks informatieve en ontspannende activiteiten. Het Marantboekje

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be. een organisatie van Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers Contactpersoon: Filip Coveliers Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel T 02 545 57 05 F 02 545 58 59 info@houtproef.be www.houtproef.be FAQ vragen

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Samenaankoop voor beginners

Samenaankoop voor beginners 4. Zelfde groot voordeel vanaf 500 liter Samenaankoop voor beginners Begin april 2008 betaalden we voor 1 liter stookolie 0,8238 euro! Een historisch record. Wie kan dat nog betalen? Tientallen kwb-afdelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS Stad Gent Dienst Cultuurdienst Veldstraat 82A 9000 Gent tel: 09/269 84 80 cultuurdienst@gent.be www.gent.be/feestneus Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd

Nadere informatie