Schoolsportwijzer Sportief Almelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolsportwijzer Sportief Almelo"

Transcriptie

1 voortdurend in beweging Schoolsportwijzer Sportief Almelo uitgave schooljaar

2 Inhoud Voorwoord blz. 3 Sportbedrijf Almelo, voortdurend in beweging blz Toelichting Sportwijzer blz Opzet 1.2 Aanbod 1.3 Hoe te gebruiken - Leeswijzer 2. Overzicht schoolsportactiviteiten schooljaar blz Sportaanbod voor scholen Schoolsport Schoolsporttoernooien 2.2 Sportaanbod voor kinderen 3. Sportmodules tijdens schooltijd blz Wat zijn sportmodules tijdens schooltijd? 3.2 Aanmelden voor een sportmodule 4. Sportkennismaking na schooltijd blz Wat zijn kennismakingscursussen na schooltijd? 4.2 Hoe werkt het? 5. Wat doet Sportbedrijf Almelo nog meer? blz Maatwerk 5.2. Advies 5.3 Zwemaanbod 5.4 Sportaccommodatie 5.5 Jeugdsportfonds 2

3 Voorwoord Beste heer/mevrouw, De jeugd heeft de toekomst. En aan die toekomst draagt u een belangrijk steentje bij. Onderwijs heeft een zeer belangrijke taak, zowel cognitief als pedagogisch. We zijn er als gemeente dankbaar voor dat u samen met uw vele collega s dagelijks duizenden Almelose kinderen begeleidt in leren en opgroeien. Op school worden kinderen vele vaardigheden bijgebracht die cruciaal zijn in hun verdere ontwikkeling. Immers jong geleerd is oud gedaan. Zo geldt dat ook voor bijvoorbeeld leefstijlvaardigheden. Een gezonde geest in een gezond lichaam, daarvoor moeten zowel geest als lichaam worden getraind en verzorgd. Gezond gedrag is daarbij dan ook een heel belangrijke factor. ren in bewegingsonderwijs en op het schoolplein kennis kunnen maken met het plezier en belang van bewegen. Met deze digitale informatiewijzer informeert Sportbedrijf Almelo u over verdere beweegmogelijkheden voor uw basisschool. Om u volledig te informeren en om het u makkelijker te maken een sportieve en gezonde school te zijn. Ik wens u, uw school en uw leerlingen een gezond en sportief nieuw schooljaar toe. Met vriendelijke groet, Voldoende dagelijkse beweging is dan heel erg belangrijk. Die beweging vinden kinderen op uw schoolplein, in de buitenruimte en in de vele georganiseerde sportverenigingen in Almelo. Drie terreinen die wij als gemeente belangrijk vinden te faciliteren waar het gaat om voldoende beweegruimte voor kinderen. Jan van Marle, Wethouder Sport - Gemeente Almelo Trainen voor een gezonde geest in een gezond lichaam Met Sportbedrijf Almelo als uitvoeringsorganisatie in onze gemeente zullen we in de komende jaren ook steeds meer inzetten op beweegaanbod dat kinderen enthousiasmeert en stimuleert om voldoende en duurzaam in beweging te zijn. Zoals zo vaak is ook uw school daarbij een belangrijke vindplaats. Een plek waar kinde- 4 3

4 Sportbedrijf Almelo, voortdurend in beweging Almelo staat bol van beweging. Letterlijk, in de vele sportverenigingen die er actief zijn. Wekelijks komen duizenden Almeloërs sportief in actie binnen de lijnen van een sportveld. Als Sportbedrijf Almelo faciliteren we in de exploitatie van die sportvelden (zowel binnen als in de nabije toekomst ook buiten). Nog eens duizenden Almeloërs maken als vrijwilliger de sportvereniging mogelijk. Als Sportbedrijf Almelo ondersteunen we sportverenigingen in het zijn van een vitale vereniging. Een vitale sportvereniging heeft ook plaats voor kinderen en kan hen op een kwalitatief goede manier begeleiden in sporten en opgroeien. Want zo is onomstotelijk aangetoond; sport en bewegen dragen een betekenisvol steentje bij aan het opgroeien van het kind. Sport is, zoals we weten, naast leuk ook vooral gezond, leerzaam en vormend. In relatie tot het onderwijs en het leren van een kind staat ook vast; de lichamelijke gezondheid bepaalt de cognitieve ontwikkeling. Sport en bewegen bevorderen leerprestaties. Om die reden zijn wij voorstander van bewegingsonderwijs als vaststaand onderdeel van het curriculum. School als middelpunt in een gezonde beweegcultuur! Naast lichamelijke opvoeding is een brede sportkennismaking, voldoende dagelijkse beweging en uitdagende beweegruimte belangrijk in de sportieve opvoeding van kinderen. Als Sportbedrijf Almelo zijn we actief op al die terreinen. We hebben de gemeentelijke taak om hét sportloket van Almelo te zijn. Graag bieden wij u vanuit die nieuwe rol onze diensten aan. Deze Schoolsportwijzer is daar een voorbeeld van. Een overzichtelijk alles-in-één overzicht van het Almelose sport- en beweegaanbod voor u en uw leerlingen. In deze Schoolsportwijzer vindt u naast informatie over het Almelose aanbod aan schoolsporttoernooien ook de sportieve diensten en producten die u bij ons kunt afnemen. Omdat we nog maar recentelijk deze taak uitvoeren, kan het zijn dat de schoolsportwijzer nog onvolledig is. Daarnaast is het zo dat onze diensten en producten in de toekomst verder zullen uitbreiden. In de komende jaren zullen we u proberen steeds beter te informeren en steeds beter te faciliteren in het zijn van een sportieve school. Want alleen met sportieve scholen en sportieve verenigingen kunnen wij werken aan een sportief Almelo. Laat kinderen veel bewegen, spelen en ontdekken! Zowel binnen als buiten. Zorg voor een gevarieerd aanbod van speel- en bewegingsmogelijkheden. In fysieke zin en in activiteiten. Want de kwaliteit van het leven van het jonge kind wordt in grote mate bepaald door de mogelijkheden die het krijgt om te spelen en te bewegen. Thuis, op school en in de wijk. Met de school als middelpunt in een gezonde beweegcultuur! Laten we daar samen een bijdrage aan leveren! Met sportieve groet, Erik Busscher Directeur Sportbedrijf Almelo 4

5 1. Toelichting Schoolsportwijzer 1.1 Opzet Kinderen kennis laten maken met diverse takken van sport en vormen van bewegen. Dat is het doel van het sportstimuleringsprogramma van Sportbedrijf Almelo. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd veelvuldig hebben gesport en met bewegen in aanraking zijn gekomen, ook later makkelijker blijven bewegen, zich beter kunnen concentreren, beter slapen, minder last krijgen van overgewicht; kortom beter in hun vel zitten. Via het aanbieden van een groot aantal sportvormen wil Sportbedrijf Almelo kinderen stimuleren één of meerdere takken van sport uit te proberen. Dit alles met de intentie het plezier in het bewegen aan te wakkeren en deelname aan bewegingsactiviteiten te vergroten. Uitgangspunt hierbij is om het sportaanbod tijdens, maar ook zoveel mogelijk naast de verplichte bewegingslessen te laten plaatsvinden. De komende jaren zullen we ons hier, graag samen met u, hard voor inzetten. 1.2 Aanbod Niet alle schoolsportactiviteiten worden gecoördineerd door Sportbedrijf Almelo. Ook sportverenigingen spelen daarbij een belangrijke en zelfstandige rol in de organisatie van schoolsporttoernooien. In een nauwe samenwerking met sportverenigingen en andere sportaanbieders wordt bij deze een breed sportaanbod aangeboden voor uw leerlingen. Alle scholen in de gemeente Almelo kunnen hier vrijblijvend aan deelnemen. In deze Schoolsportwijzer staat het (bij ons bekende) sport- en beweegaanbod, welke in het schooljaar wordt aangeboden, overzichtelijk weergegeven. In deze Schoolsportwijzer vindt u een overzicht van activiteiten die door u alsmede door uw leerlingen zijn af te nemen, waaronder: - sportmodules tijdens schooltijd; - kennismakingscursussen na schooltijd; - schoolsporttoernooien tijdens en na schooltijd en - overige sport en/of bewegingsactiviteiten. Daarnaast wordt u kort geïnformeerd over specifieke doelgroep- of wijkgerichte projecten van Sportbedrijf Almelo. 1.3 Hoe te gebruiken - Leeswijzer Deze Schoolsportwijzer wijst u de weg door het volledige sport- en beweegaanbod dat voor uw school en uw leerlingen georganiseerd wordt. Eerst wordt u in hoofdstuk 2 inzichtelijk gemaakt welk schoolsportaanbod er door Sportbedrijf Almelo en lokale sportverenigingen wordt georganiseerd. Daarna vindt u een overzicht van alle sport- en beweegactiviteiten die specifiek voor basisschoolleerlingen worden georganiseerd. In hoofdstuk 3 lichten we onze eigen sportmodules, die door u zijn af te nemen, graag toe. In hoofdstuk 4 verwijzen we naar sportkennismakingsactiviteiten bij sportverenigingen. In hoofdstuk 5 ziet u afsluitend welke diensten u nog meer bij ons kunt afnemen. 6 5

6 2. Overzicht schoolsportactiviteiten schooljaar Sportaanbod voor scholen 1 Hieronder vindt u een overzicht van het sportaanbod dat u met uw school gratis kunt afnemen, zowel binnen- als buitenschools Schoolsport Sportaanbod door Sportbedrijf Almelo 1 Sportbedrijf Almelo biedt uw basisschool verschillende binnenschoolse sportmodules welke het gehele jaar gratis zijn af te nemen en worden georganiseerd door sportcoaches van Sportbedrijf Almelo. Klik op het product voor meer informatie. Kennismaken met basketbal Kennismaken met turnen (gymnastiek) Drie spetterende en Flexibel lesaanbod vol stuiterende gymlessen verrassende wendingen van een échte basketbal- door een professioneel coach! trainer! Kennismaken met volleybal Kennismaken met circusactiviteiten Spelenderwijs springen Een pakket vol materia- en smashen onder leiding len voor circuspret op uw van een topvolleybal- school! coach! 1. I.v.m. de doorontwikkeling van ons team kan het aanbod zich verder uitbreiden gedurende het schooljaar. U wordt hier dan nader over geïnformeerd. 2. Bij iedere sportlesmodule staan de thema s gezondheid, leefstijl en sportief gedrag centraal. 6

7 2.1.2 Schoolsporttoernooien Sportaanbod door sportverenigingen. Overzicht van de scholentoernooien die op dit moment bekend zijn. Datum Sport Organisatie 24 november 2012 Zwemmen Z&PV de Veene 13 februari 2013 Schaken Schaakclub Almelo 13 maart maart maart 2013 Volleyball Vollybalvereniging Aastad april 2013 Korfbal CKV Achilles AKC ALmelo 29 mei juni 2013 Beeball (groep 4 en 5) Uitsmijters mei 2013 (voorronde 1) 29 mei 2013 (voorronde 2) 5 juni 2013 (finaledag) voetbal SV PH CVV Oranje Nassau 6 juni juni 2013 Speelsportdagen Locatie SISU 7

8 2.2 Sportaanbod voor kinderen Onderstaand overzicht biedt activiteiten die speciaal voor uw basisschoolleerlingen worden georganiseerd. Stel uzelf op de hoogte van dit aanbod en daarmee ook uw leerlingen. Van heel specifiek beweegaanbod (Sportmix) tot een heel algemeen sportfeest (Sportspektakel). Aanbod Aanbieder Aanvullende info Data: iedere woensdag om uur Locatie: Sporthal Schelfhorst Contact: SPORTMIX Brede sportverkenning voor kinderen van het speciaal onderwijs (SO+VSO) of kinderen met een rugzakje. Wekelijks in sporthal Schelfhorst. Data: iedere woensdag vanaf oktober 2012 Locatie: IISPA Contact: Sportbedrijf Almelo SPORTSPEKTAKEL Een gratis sportieve kinderinstuif in de mooiste sportaccommodatie van Twente; de IISPA. Kinderen maken kennis met vele sporten. Data: april 2013 Contact: Sportbedrijf Almelo Een scala aan activiteiten ter promotie van de sport. Kinderen en scholen worden nader geïnformeerd. NATIONALE SPORTWEEK Data: 13 t/m 16 mei 2013 Contact: AVOND4DAAGSE U kunt zich voor deze activiteit ook met uw school als groep aanmelden. Data: juni 2013 Contact: ZWEM4DAAGSE U kunt zich voor deze activiteit ook met uw school als groep aanmelden. Data: Zomervakantie 2013 Contact: Sportbedrijf Almelo SPORTZOMERWEKEN Een spetterend sportzomerprogramma voor de Almelose jeugd. Zie hoofdstuk 4. SPORTKENNISMAKING Data: Kick-off op 24 oktober 2012 Toernooi in voorjaar 2013 Contact: BUURTLEAGE Het sportieve wijkevenement van Almelo! Speel net als je helden in het voetbalstadion van Heracles Almelo en laat je in je eigen wijk sportief van je beste kant zien. 8

9 Sportief vergaderen? Sportbedrijf Almelo beschikt bij haar grote sportaccommodaties over goede vergaderlocaties. De ruimtes zijn perfect voor vergaderingen, presentaties en andersoortige bijeenkomsten. Wilt u voor of na uw vergadering een uurtje sporten? Wilt u een lunch gebruiken of gezellig de bijeenkomst afsluiten in het sportcafé? Er is veel mogelijk bij Sportbedrijf Almelo, informeer naar de mogelijkheden. Eén loket voor de sport, één website voor de sport is de site voor de sport in Almelo. Alles op het gebied van sport kunt u vinden op onze site. De organisatie, de adresgegevens, de accommodaties, de activiteiten in de hallen maar ook het aanbod van onze combinatiefunctionarissen. Naast geschreven tekst treft u veel beeldmateriaal, foto s maar ook 360 graden presentaties die een schitterend beeld geven van de accommodatie. 9

10 3. Sportmodules tijdens schooltijd 3.1 Wat zijn sportmodules tijdens schooltijd? Het kind voorbereiden op een zinvolle bewegingsrecreatie is één van de leerdoelen van de lessen bewegingsonderwijs. Dit kan nog beter gerealiseerd worden wanneer het bewegingsonderwijs (de school) en de sport (sportverenigingen en sportbonden) met elkaar samenwerken. Om hierin een eerste stap te zetten heeft Sportbedrijf Almelo vier beweegmodules ontwikkeld. Combinatiefunctionarissen (lees: sportcoaches) in dienst van Sportbedrijf Almelo willen zich graag inzetten tijdens of naast de reguliere bewegingslessen. U kunt deze lessen zien als een inhoudelijke aanvulling op de reguliere lessen bewegingsonderwijs of beter nog als extra beweegmomenten. Sportbedrijf Almelo brengt school en sport graag dichter bij elkaar! Hieronder vindt u een toelichting van de modules en van de manier waarop u hiervan gebruik kunt maken. Volleybal i.s.m. Kennismaken met Volleybal is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze Nevobovolleybalcoach Marc Donker. Marc Donker In drie lessen wordt een leuk en uitdagend spel aangeboden dat is afgeleid van het échte volleybal. Smashbal is een door de bond ontwikkeld product om basisschoolleerlingen op een leuke en uitdagende manier kennis te laten maken met de beginselen van volleybal. Smashbal onderscheidt zich in drie niveaus voor onder-, midden- en bovenbouw. Tijdens het spelen van het spel is er voldoende beweging voor alle kinderen. Naast deze leuke gratis lessenserie wordt er ook een document beschikbaar gesteld voor de leerkrachten zodat er ook in de eigen lessen gesmashbald kan worden. Mis deze kans als school niet om stiekem te oefenen voor het scholieren-volleybaltoernooi in maart 2013 én om vier fantastische lessen op uw school te ontvangen! Basketbal i.s.m. Kennismaken met Basketbal is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze BAT basketbalcoach Mart Kieftenbeld. In drie lessen maken uw kinderen kennis met Basketbal. Als je basketbal opdeelt in FUNdamentals (de basisbewegingen van de sport) staat in deze lessenreeks vooral FUN centraal. Door leuke en uitdagende oefeningen, zowel klassikaal als in groepjes (3 vakkenlessen), kunnen we op elk mogelijk niveau aan de slag en wordt een ieder uitgedaagd. Dit gaat, waar basketball voor staat, in plezierige discipline en met respect voor elkaar. Al met al een stukje sport en bewegen dat geen enkel kind mag, kan en wil missen! Mart Kieftenbeld 10

11 Turnen i.s.m. Kennismaken met Turnen is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze Bosan/TON turncoach Kelly Koets. Kelly Koets Soepel, vlot, technisch perfect en met veel plezier zo voer je als turn(st)er op de verschillende toestellen je oefeningen uit. Wij kunnen de leerlingen natuurlijk niet in drie lessen in topturn(st)ers veranderen. Wat we wel willen bereiken is dat uw leerlingen in drie lessen kennismaken met de verschillende basistechnieken van turnen. Deze worden geïntroduceerd op een speelse en uitdagende wijze zodat de kinderen geprikkeld worden en het plezier langzaam overgaat in succesbeleving. Verder bieden wij uw docenten naast deze drie introductielessen ook twee uitgewerkte leskaarten aan, waarmee zij verder kunnen bouwen op de lessen van onze trainer. Circus Sportbedrijf Almelo heeft een Circuspakket samengesteld dat in combinatie gebruikt kan worden met meegeleverde leskaarten. De leskaarten zijn een hulpmiddel om kinderen de kans te geven zelfstandig bezig te zijn met het circus en hun eigen weg te zoeken in het leerproces. Op de leskaarten staan aanwijzingen voor de begeleiders. Deze kunnen gaan over de techniek, bepaalde veiligheidsaspecten en/of over het belang van samenwerken. Tevens zijn er tips beschreven voor het maken van een act. Deze richten zich op organisatie, presentatie, opbouw, afsluiting of afronding van de betreffende act. Hét pakket voor een sportief en vrolijk circus op uw school of in uw klas. Huib Snoeijer 3.2 Aanmelden voor een sportmodule Wilt u als school gebruik maken van de enthousiaste inzet van één van onze sportcoaches? Meld u zich dan nu aan via bijgaand aanmeldformulier. Wij verzorgen dan in overleg met u de lesmodules voor de door uw geselecteerde groepen. Wilt u liever eerst meer informatie? Klik dan hier of bel

12 4. Sportkennismaking na schooltijd 4.1 Wat zijn kennismakingscursussen na schooltijd? Naast het bestaande sportprogramma wordt aan de leerlingen in het basisonderwijs de mogelijkheid geboden om bij diverse sportverenigingen een kennismakingscursus buiten schooltijd te volgen. Een dergelijke cursus moet gezien worden als een korte kennismaking met de meest elementaire beginselen van een bepaalde sport, zonder de verplichting lid te moeten worden van een sportvereniging. De organisatie en coördinatie van dit sportkennismakingsprogramma vindt nu nog plaats door de Gemeente Almelo 3. De kennismakingscursussen worden per jaar ingedeeld in twee perioden: Periode 1: najaar 2012 en Periode 2: voorjaar 2013 De perioden zijn met zorg gekozen waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met algemeen ingeplande schoolvakanties en vrije dagen. We hebben zo goed mogelijk geprobeerd in te spelen op de bij ons bekende wensen uit het veld. Dat wil niet zeggen dat in alle gevallen iedereen tevreden kan worden gesteld. Bewegen in de Ossenkoppelerhoek Betrokken bij én bevlogen over sport, bewegen en kinderen. Dat is combinatiefunctionaris Saskia Gerrits. Een pedagogische bruggenbouwer tussen kinderen, scholen en de lokale sport, zoals de combinatiefunctionarisregeling landelijk ook beoogt. Tijdens het sporten ontdekken jonge kinderen zichzelf spelenderwijs en op een plezierige manier kennen, ze leren omgaan met regels en normen en waarden. Door voldoende beweging kunnen kinderen zich beter concentreren op school, waardoor ze beter gaan presteren. Saskia is actief op de scholen in de Ossenkoppelerhoek, daar biedt ze bewegingsonderwijs aan alle leeftijden in het basisonderwijs. Een belangrijk element van een sportieve en gezonde opvoeding. Naast het bewegingsonderwijs organiseert zij na school sport- en beweegaanbod. In de wijk en in samenwerking met de sportvereniging, letterlijk wordt daarmee de afstand naar de sportvereniging overbrugt. Het maakt sport toegankelijk en bewegen gebruikelijk. Het geeft ontzettend veel voldoening om kinderen plezier te zien hebben met elkaar en succeservaringen te zien opdoen. 4.2 Hoe werkt het? Twee maal per jaar bieden sportverenigingen uit Almelo een gevarieerd aanbod aan kennismakingscursussen. Via de website kunnen kinderen zich hiervoor aanmelden. Een gebruiksvriendelijke website; registratie en gebruik door kinderen spreekt voor zich. Echt een website om onder uw leerlingen te promoten! 3. De verwachting is dat deze taak op korte termijn wordt overgedragen aan Sportbedrijf Almelo. Het aanbod kan daarmee gewijzigd worden; u en uw leerlingen worden daar dan nader over geïnformeerd. 12

13 5. Wat doet Sportbedrijf Almelo nog meer? 5.1 Maatwerk Wilt u uw leerlingen of leerkrachten sportief actief laten zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen met u kijken we dan welke mogelijkheden er zijn om uw gewenste sportaanbod te organiseren. In nauw contact met de sportverenigingen in Almelo en met onze eigen diensten en producten komen we dan samen met u tot het gewenste sportieve resultaat. Van sportdag tot personeelsdag. 5.2 Advies Van sportief schoolplein tot schoolzwemaanbod Wilt u werken aan een sportieve en gezonde school? Bijvoorbeeld door uw schoolplein beweegvriendelijker te maken of door te investeren in de kwaliteit van uw bewegingsonderwijs. Wij staan voor u klaar met gericht advies. We zijn bekend met de sportsector, kennen er de trends en de wegen naar mogelijke middelen. Dus wanneer u sportieve ambities hebt, deel ze dan met ons en wellicht helpt ons advies uw plan verder. Schoolzwemmen 2.0 Het reguliere bewegingsonderwijs vindt veelal in gymzalen plaats. Maar waarom eigenlijk geen natte gymles? Heeft uw school wensen op het gebied van nieuwe varianten op het traditionele schoolzwemmen? Dan zijn wij uw partner. Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Een sportieve school heeft ook een sportief schoolplein. 5.3 Zwemaanbod Zwemles Sportbedrijf Almelo is naast exploitant van binnensportaccommodaties en uitvoerende partij van het gemeentelijk sportbeleid ook dé zwemaanbieder van Almelo. Veel van uw leerlingen volgen hun zwemlessen bij ons of hebben dat al gedaan. Toch lukt het niet ieder gezin om kinderen te leren zwemmen. Voor die kinderen, die extra aandacht verdienen, bieden wij een waterdichte vangnetconstructie zodat ieder kind veilig zwemplezier kan beleven in het water. Zitten er op uw basisschool kinderen zonder zwemdiploma? Verwijs hen dan aan ons door via telefoonnummer Waterpret in Het Sportpark. 13

14 Schoolsportvereniging Eninver Het werk is enorm divers., legt Huib met groot enthousiasme uit. En je ziet resultaat. Het is geweldig wanneer een kind dat niet zoveel aanleg heeft voor sport een koprol leert maken in de ringen. Daardoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. Ik laat zo n kind een geslaagde oefening soms nog eens voordoen voor de hele groep. Reken maar dat-ie daar s avonds thuis over praat. Volleybal in de topsporthal van de IISPA. 5.4 Sportaccommodaties Veel van uw gymlessen en veel van het aanbod van Almelose sportverenigingen vindt plaats in binnensportaccommodaties. Als Sportbedrijf Almelo voeren wij het beheer en de exploitatie over deze accommodaties. Van de topsporthal in de IISPA tot de tennishallen in Het Sportpark. Wie bieden u ruimte voor bewegen. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via telefoonnummer Jeugdsportfonds Sport is een zeer toegankelijke activiteit. Maar toch zijn er voor het lidmaatschap van sportverenigingen drempels. Sociaal, maar ook financieel. Kinderen die om financiële reden geen of nauwelijks toegang hebben tot de sportvereniging worden ondersteund via het Jeugdsportfonds. Ook in Almelo biedt het Jeugdsportfonds Almelo kinderen uit achterstandsituaties sportiviteit en plezier. Vele Almelose kinderen zijn via deze regeling lid van één van de vele sportverenigingen in Almelo. Via intermediairs, die u zelf kunt zijn, worden kinderen hiervoor aangemerkt. Intermediair worden of een kind aanmelden? Kijk dan op of neem contact met hen op via telefoonnummer (Herman Bekkers). Huib Snoeijer is één van de combinatiefunctionarissen sport in de gemeente Almelo. Sportbedrijf Almelo is hun werkgever en geeft daarmee uitvoering aan gemeentelijk sportbeleid. Als combinatiefunctionaris is Huib initiatiefnemer en organisator van de Schoolsportvereniging Eninver (naar Rotterdams concept). Een aanbod waarin kinderen uit de wijk Wierdense Hoek laagdrempelig kennis kunnen maken met het rijke sportaanbod in de gemeente Almelo. Zo maken kinderen kennis met bijvoorbeeld de judo-, volleybal- en basketbalvereniging van Almelo, met als doel hen door te leiden tot actief lid van één van de vele Almelose sportverenigingen. Het afgelopen jaar hebben al vele kinderen de weg dankzij de Schoolsportvereniging naar de reguliere sportvereniging weten te vinden. Waar we nu aan gaan werken is dat de kinderen zo enthousiast worden dat de sportverenigingen het nut gaan inzien om dependances te starten in de wijk als versterkende samenwerking tussen de vereniging en Sportbedrijf Almelo. 14

COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN

COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN COMBINATIEFUNCTIES: VOOR EEN SPORTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL! UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SPORT, ONDERWIJS EN VERENIGINGEN EEN LEVEN LANG ACTIEF IN DE SPORT! SAMEN VOOR EEN SPORTIEF DEVENTER Gemeente Deventer

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

BRUNSSUM. Brunssum Beweegt! Jeugdsport: jong geleerd is oud gedaan. 55+ of chronisch ziek? Beweeg dan juist mee!

BRUNSSUM. Brunssum Beweegt! Jeugdsport: jong geleerd is oud gedaan. 55+ of chronisch ziek? Beweeg dan juist mee! BRUNSSUM Toch zijn er nog steeds teveel volwassenen en kinderen die de gezonde norm voor bewegen per dag niet halen. Daarom heeft de gemeente Brunssum besloten om extra sport- en beweegactiviteiten te

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs De PLUS van de open club De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs Colofon Inhoud 4 Inleiding 6 Onderwijs en basketball in Heerenveen

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden

Colofon Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen van de gemeente Uden Colofon Titel: Ondertitel: Onderwijsinstelling: Opleiding: Afstudeerbegeleider: Opdrachtgever: Contactpersoon: Sport beweegt kinderen vooruit Onderzoek naar het sportgedrag onder de basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden

Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Vernieuwen. Binden. Inspireren. De resultaten van Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden Onder redactie van Hans

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Advies: 1. Instemmen met de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen en deze voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: Christel Soede Tel nr: 06-35113529 Nummer: 15A.00470 Datum: 18 mei 2015 Team: Jeugd, leefbaarheid & veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie