Beleidsplan WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2011-2015 WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk"

Transcriptie

1 Beleidsplan WiSPER vzw decreet 4 april 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk Koetsweg Leuven Tel 016/ Fax 016/

2 Inhoud 1 Opzet, vorm en werkwijze pag 3 2 Beginsituatie pag 6 3 Missie en visie pag 9 4 Interne en externe analyse en beleidsopties pag 14 5 Strategische doelstellingen pag 18 6 Actieplan pag 24 7 Personeel pag 24 8 Financieel plan pag 26 9 Positionering tg. de beoordelingselementen in het decreet pag Positionering tg. de aanbevelingen van de visitatiecommissie pag 33 2

3 1. Opzet, vorm en werkwijze Dit beleidsplan heeft een dubbel doel. Aan de ene kant is dit beleidsplan een intern instrument dat richting geeft aan ons eigen handelen. Aan de andere kant is het een instrument voor de subsidiërende overheid en voor andere partners om onze werking te kunnen begrijpen en beoordelen. We wilden dit beleidsplan zo licht en beknopt mogelijk houden. Het moest duidelijk, overzichtelijk en hanteerbaar worden. Alle bijkomende uitleg en achtergrondinformatie hebben we gebundeld in een apart document. We zullen de lezer af en toe naar deze bijlage verwijzen Een overzicht van de stappen die gezet zijn om het beleidsplan te ontwikkelen. Dit beleidsplan werd opgemaakt via een samenwerking tussen de Raad van Bestuur van WiSPER en het personeelsteam. Er is lang en grondig aan gewerkt, in 33 werkmomenten. De opmaak verliep in twee delen. Deel 1 Traject Birgit De Clerck. De raad van bestuur van WiSPER zag halverwege de lopende beleidsperiode dat bij ongewijzigd beleid de meerjarenbegroting in gevaar zal komen en dat de organisatie vanaf 2010 in de rode cijfers zou belanden. De raad van bestuur besliste om een externe deskundige aan te trekken die moest onderzoeken hoe het beleid gewijzigd kon worden. Deze consultant, Birgit De Clerck, stelde een traject voor dat niet alleen een financieel onderzoek omvatte, maar ook een onderzoek naar de strategische doelen van de organisatie op de lange termijn, startend met een intern onderzoek en een bevraging van de externe stakeholders. Een 3

4 interne stuurgroep organiseerde en evalueerde de diverse stappen. Looptijd: van januari 2008 tot september Deel 2 Opmaak van het beleidsplan Een beleidsplanningsteam van 6 personeelsleden actualiseerde het interne en externe onderzoek en stelde voorbereidende teksten op voor het beleidsplan. Het volledige personeelsteam besprak deze op drie beleidsdagen en legde aan de hand van deze teksten keuzes vast. De raad van bestuur deed van zijn kant hetzelfde. Het beleidsplanningsteam verzamelde beide reacties en bereidde dan weer de volgende stap voor. De finale goedkeuring gebeurde door de algemene vergadering op 22 september Stappen en vergaderdata deel 1 Traject Birgit De Clerck Stuurgroep maakt een swotanalyse van WiSPER in 2008 ( ) Zoekconferentie: een volledige dag, een bevraging van de externe stakeholders over de missie, de doelen, de toekomst van WiSPER ( ) Stuurgroep werkt toekomstscenario s uit d.m.v. keuzeassen ( ) Stuurgroepvergadering: idem ( ) Stuurgroepvergadering: idem ( ) Beleidsdag: het volledige personeel maakt keuzes in de voorgelegde scenario s ( ) Financiële werkgroep onderzoekt de financiën van WiSPER ( ) Stuurgroep bespreekt de financiële consequenties van de diverse gekozen scenario s ( ) Raad van bestuur maakt een keuze voor één scenario o.b. inhoud en financiële consequenties ( ) Stuurgroep bereidt de beleidsdag met het personeel voor ( ) Beleidsdag: keuze van het volledige personeel voor één scenario inclusief financiën ( ) Financiële werkgroep werkt het gekozen scenario verder financieel uit ( ) Financiële werkgroep werkt het gekozen scenario verder financieel uit ( ) Raad van bestuur concretiseert het gekozen scenario qua personeel ( ) Raad van bestuur concretiseert het gekozen scenario qua personeel ( ) Raad van bestuur: definitieve vormgeving van het scenario qua financiën en personeel ( ) Raad van bestuur: aanpassing van het toekomstscenario na reactie van het personeel ( ) Stappen en vergaderdata deel 2 Opmaak beleidsplan Beleidsplanningsteam bespreking van de missie ( ) bespreking van de visie ( ) actualisering van de interne en externe analyse ( ) swotconfrontatie ( ) oplijsten van de beleidsuitdagingen en beleidsopties ( ) vastleggen van de strategische doelen ( ) bespreking van het personeelsplan ( ) Volledig team personeel bespreking van de visie en missie ( beleidsdag) bespreking van de beleidsuitdagingen en beleidsopties ( beleidsdag) bespreking van het personeelsplan, luik administratie ( administratief team) bespreking van de strategische doelen en het personeelsplan ( beleidsdag) Raad van Bestuur bespreking van de missie ( ) bespreking van de visie en de swotanalyse ( ) bespreking van de beleidsopties en strategische doelen ( ) 4

5 Algemene vergadering bespreking van een tussenstand in de beleidsplanning ( ) goedkeuring van het beleidsplan ( ) 1.2. Een overzicht van de personen en groepen die betrokken werden bij de ontwikkeling van het beleidsplan Birgit De Clerck, lic. toegepaste economie, was educatief medewerkster bij Netwerk vzw, educatief medewerkster bij Impuls vzw, en is nu medewerkster bij South Research vzw en zelfstandig consulente. Zoekconferentie 21/02/2008 We stuurden een uitnodiging naar de diverse belanghebbenden van WiSPER. Op deze dag waren ongeveer 35 mensen aanwezig, waaronder: cursisten van meerdere artistieke disciplines diverse gastdocenten de coördinatie van Vormingplus Oost-Brabant het personeel van WiSPER meerdere bestuurders van WiSPER Beleidsplanningsteam Gert Decoster, educatief medewerker muziek WiSPER-Gent Annelies Planckaert, educatief medewerkster dans WiSPER-Gent Betty Dooms, administratief medewerkster WiSPER-Leuven Eva De Mulder, educatief medewerkster theater WiSPER-Leuven Bart Callebaut, educatief medewerker muziek WiSPER-Leuven Steve Maes, coördinator WiSPER-Gent Jan De Braekeleer, algemeen coördinator Raad van bestuur, externe leden Geert Verstraete, commercieel verantwoordelijke kringloopcentrum SPIT vzw Natalie Hoolants, stafmedewerkster Cultuurnet Vlaanderen Marc Van Mechelen, stafmedewerker LOCUS Lies Vallaeys, directeur CLB Tienen Ben Noë, docent Hogeschool Limburg Geert Van Impe, muzikant, Hogeschool voor de Dans Lier (Artesis Hogeschool Antwerpen) Alexandra Meijer, choreografe, medewerkster theater TOL Etienne De Ruyck, regisseur amateurtheater Vera Dragonetti, voormalig coördinator ICVA Inge Goddyn, coördinator Larf! vzw (gespecialiseerde jeugdienst kunsteducatie) Chris Ferket en Christine Smeets, medewerksters Mooss vzw (gespecialiseerde jeugdienst kunsteducatie) Paul Thys, docent EHSAL-Hogeschool, bestuurder Cirkus in Beweging vzw Leen Van Nuland, coördinator Impuls vzw 1.3. Een overzicht van de gehanteerde bronnen voor de analyse van interne en externe gegevens Zie in de bijlage pagina 25. 5

6 2. Beginsituatie: toestand van WiSPER anno De beleidsperiode Algemeen WiSPER is als landelijke gespecialiseerde vormingsinstelling erkend en gesubsidieerd in het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel werk voor volwassenen. Het specialisme van WiSPER is kunsteducatie. Het aantal uren vorming waarvoor WiSPER gesubsidieerd wordt is uur. WiSPER werkt vanuit 2 locaties, een centrum in Leuven en een in Gent, elk bemand door een educatief en administratief team. WiSPER heeft naar onze mening goed gewerkt in de voorbije beleidsperiode. We hebben een grote en kwaliteitsvolle werking gerealiseerd, een ruim publiek bereikt en een duidelijke plaats veroverd in het sociaal-cultureel werk maar ook in de ruimere context van de kunst- en cultuureducatie. Dit alles terwijl we een fusie tot stand brachten tussen twee organisaties (in 2004 nam WiSPER de vormingsinstelling ICVA in Gent over) en daarvoor ingrijpende interne wijzigingen doorvoerden in de organisatie zelf. Uren Een beeld van de evolutie van de werking van WiSPER in de voorbije beleidsperiode t.e.m EVOLUTIE UREN Totaal 8.954, , , ,1 Niet-subsidieerbare uren 1.482,4 16,55% Subsidieerbare uren 7.472,55 83,45% 2.187,5 24,50% 6.740,9 75,50% 1.756,5 20,88% 6.641,5 79,1% 1.722,5 20,1% 6.881,6 79,9% Norm decreet Uren boven de norm 2.216, , ,6 Werking Wat doet WiSPER op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan? Onze werking staat in haar volledigheid beschreven in het voortgangsrapport We geven hier een beknopt overzicht. WiSPER biedt eigen cursussen en workshops aan (dit is subsidieerbare vorming, niet-formeel, open aanbod, vrije tijd). Doel Inhoud Niveaus Formules Plaatsen Tijdstip kunsteducatie audiovisuele kunsten - beeldende kunst - dans - literatuur - muziek - theater kennismaking - verdieping - specialisatie - productie korte formules - middellange formules - jaarreeksen - weekendopleidingen workshops - reeksen - weken - weekends niet-residentieel en residentieel Gent - Leuven - elders in Vlaanderen - buitenland (Frankrijk, Roemenië) brochures: voorjaar (dec) - zomer (ma) - weekendopleidingen (mei) - najaar (aug) Volumes uur initiatieven cursisten 6

7 WiSPER biedt vorming aan op vraag van derden, deels subsidieerbaar en deels niet. Subsidieerbare vorming (niet-formeel, open aanbod, vrije tijd) Doel Inhoud Niveaus Formules Plaatsen kunsteducatie audiovisuele kunsten - beeldende kunst - dans - literatuur - muziek - theater kennismaking - verdieping - specialisatie - productie - kadervorming korte formules - middellange formules - jaarreeksen workshops - reeksen - (weken) - weekends overal in Vlaanderen Aanvragers cultuurcentra vormingpluscentra verenigingen diverse organisaties overheden Volumes 2009 vormingplus: 291 uur - 28 initiatieven cursisten cultuurcentra: 546 uur - 40 initiatieven cursisten andere: 228 uur - 23 initiatieven cursisten Niet-subsidieerbare vorming (onderwijs of beroepsgebonden) Doel Inhoud Niveaus Formules Plaatsen Aanvragers kunsteducatie audiovisuele kunsten - beeldende kunst - dans - literatuur - muziek - theater kennismaking - verdieping - specialisatie - productie - kadervorming korte formules - middellange formules overal in Vlaanderen onderwijsinstellingen - overheden - diverse organisaties Volumes 2009 onderwijs: uur - 44 initiatieven cursisten andere: 42 uur - 7 initiatieven cursisten Personeel In 2009 en 2010 stelden we 17,50 voltijds equivalenten te werk Start en vooruitzichten Financiële vooruitzichten baren zorgen Ondanks de goede werking zijn de financiële vooruitzichten voor de volgende beleidsperiode bijzonder somber. Door de combinatie van een groeiende werking en een groeiend personeelsbestand versus een minder snel toenemende tot zelfs stagnerende subsidie is de organisatie in de voorbije jaren financieel kwetsbaar geworden op de lange termijn. De raad van bestuur anticipeerde tijdig op dit probleem en besliste in 2009 tot een onderzoek door een extern deskundige en een grondige herstructurering die ingaat vanaf Dit om ook in de volgende beleidsperiode gezond en performant te kunnen blijven. Deze herstructurering heeft een grote impact op het voorliggende beleidsplan. Zij houdt in dat de werking en het personeel ingekrompen worden, en dwingt ons dus tot het maken van duidelijke keuzes. Omwille van de financiële crisis en de moeilijke budgettaire toestand van de Vlaamse overheid besliste de Minister voor Cultuur om de komende jaren te besparen in de subsidies voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het gebruik van opleidingscheques voor onze cursussen werd in juli 2010 plots afgeschaft. Dit zal ongetwijfeld een impact hebben op het aantal inschrijvingen. Hoe groot de gevolgen zullen zijn, kunnen we niet inschatten. We weten dat onze cursisten zeer frequent gebruik maakten van opleidingscheques: ze maakten in 2009 zowat 25% uit van onze cursusinkomsten. 7

8 WiSPER bespaart De herstructurering waartoe de raad van bestuur van WiSPER al midden 2009 overging (zie traject Birgit De Clerck ), omhelst volgende maatregelen vanaf 1 januari 2011: Het personeel wordt in de loop van 2010 ingekrompen van 17,5 VTe naar 14,5 VTe. De werking wordt vanaf 2011 verminderd van uur naar ongeveer uur. Vooral in de niet-subsidieerbare werking wordt gesnoeid. Zo is voorzien dat de werking voor onderwijsinstellingen volledig stopgezet wordt, op enkele zeer occasionele en beperkte uitzonderingen na. Deze werking was goed voor à uur jaarlijks. De eigen cursussen worden de eerste prioriteit. Ook in de subsidieerbare werking op aanvraag wordt strenger geselecteerd. Het vaste educatieve personeel moet meer uren presteren en er worden minder gastdocenten ingeschakeld. De werkingskosten moeten strikt onder controle gehouden worden. De cursusprijzen moeten in de volgende beleidsperiode stijgen, met een ritme van 2% per jaar. De herverdeling van de DAC-gelden zou voor een beperkte stijging van de inkomsten moeten zorgen. Het is duidelijk dat dit besparingsplan een grote impact zal hebben op de rest van het beleidsplan

9 3. Missie en visie 3.1. Geactualiseerde missieverklaring voor De missietekst van WiSPER is geactualiseerd. De inhoud verandert in essentie niet, maar de tekst werd ingekort en beter ingedeeld 1. Daardoor is de missie duidelijker. Wat wil WiSPER? WiSPER is een vormingsorganisatie voor kunsteducatie, en doet aan actieve kunstbeoefening, kunstbeleving en kunstbeschouwing vanuit een educatief objectief. WiSPER wil bij mensen en groepen de zin en het vermogen opwekken, versterken en verdiepen om kunst in al haar uitingen te leren kennen, aan te voelen, te waarderen, te beleven, en te beoefenen. WiSPER beschouwt kunst en het contact daarmee als een essentieel onderdeel van de samenleving en van de individuele levensloop. Voor wie werkt WiSPER? De organisatie wil haar werking bereikbaar maken voor elke volwassene in Vlaanderen en dit met respect voor ieders eigenheid, levensbeschouwing en autonomie. Wat doet WiSPER? WiSPER biedt een toegankelijk, verantwoord, samenhangend en innoverend vormingsaanbod aan: in de verschillende kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, literatuur, muziek, theater en audiovisuele kunsten. WiSPER voorziet ook oversteekplaatsen tussen deze artistieke disciplines; 1 De indeling van de missietekst via duidelijke ondertitels hebben we ontleend aan de gemeenschappelijke missie- en visietekst Vormingplus. 9

10 met zeer diverse educatieve werkvormen: cursussen en projecten, workshops, stages, producties, maar ook omkaderingen van kunstmanifestaties, lezingen, reizen, e-leren e.a. op verschillende niveaus: van initiërende naar verdiepende en specialistische vorming; in korte en lange leerroutes, in diverse formules, op meerdere plaatsen in Vlaanderen en op alle mogelijke momenten. Naast de werking op eigen initiatief zal WiSPER zich ook engageren als partner in relevante kunsteducatieve projecten met andere actoren in het veld van de kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen: het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de kunsten en amateurkunsten, het jeugdwerk, het lokale cultuurbeleid, het onderwijs, de erfgoedsector, de diverse overheden. In deze samenwerkingen krijgen projecten voor bijzondere doelgroepen speciale aandacht. WiSPER zal ook kennis en vaardigheden uitwisselen met mensen en organisaties uit Europa en de wereld. Hoe werkt WiSPER? WiSPER gebruikt een leermethode die artistieke degelijkheid met toegankelijkheid combineert en die aangepast is aan een sociaal-culturele omgeving. WiSPER ontwikkelt deze methode steeds verder. De organisatie streeft intern en extern naar maximale kwaliteit, pluralisme en democratie Geactualiseerde visie en uitgangspunten Ook de visietekst is ook aangepast. We geven hieronder een samenvatting weer op 3 pagina s. We raden de lezer aan om de volledige tekst van 20 pagina s te raadplegen in de bijlage, pagina Wat wil WiSPER? Over kunsteducatie Wat is kunsteducatie of cultuureducatie? De meest algemene omschrijving van kunsteducatie is de definitie van Cultuurnetwerk Nederland (voorheen: Nederlands Instituut voor Kunsteducatie): alle vormen van educatie (leren) waarbij kunst als doel of als middel wordt ingezet. Voor cultuureducatie hanteert men dezelfde definitie: alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is een breder begrip dan kunsteducatie en omvat naast kunsteducatie ook erfgoededucatie en media-educatie, soms ook literatuureducatie als apart luik. Positionering WiSPER WiSPER ziet kunsteducatie als zijn kerntaak. Daarom zullen de eigen initiatieven van de organisatie gericht zijn op het leren over kunsten. Maar het netwerk waarin WiSPER opereert (sociaal-cultureel werk, lokaal cultuurbeleid, diverse overheden, onderwijs, ) heeft een breder inhoudelijk bereik, dat naast de kunsten ook andere culturele inhouden omvat als erfgoed, media, mode, architectuur, documentaire WiSPER zal zich daarom ook engageren in projecten van partners in het netwerk die deze bredere culturele inhouden aansnijden. Je kan WiSPER dus een kunsteducatieve of een cultuureducatieve organisatie noemen. Omwille van de scherpte en de duidelijkheid kiezen wij liever voor het eerste. Waarom kunst- en cultuureducatie? We inspireren ons voor het waarom op drie teksten: het rapport Gedeeld/Verbeeld van de Commissie Onderwijs en Cultuur, een publicatie van Cultuurnetwerk Nederland en Kunstconnectie uit 2008 over de waarde van kunsteducatie en de visietekst van het Atelier Competentieverwerving en -waardering stimuleren van het Cultuurforum in De inhoud daarvan geven we weer in de uitgebreide visietekst in de bijlage. Kort gezegd ligt de waarde van kunst- en cultuureducatie zowel in persoonlijke ontwikkeling (identiteit, creativiteit, culturele competenties, leren) als in sociale ontwikkeling (gemeenschapsvorming en cohesie, democratie). Positionering WiSPER 10

11 We onderschrijven ten volle alle opgesomde argumenten voor de waarde van kunsteducatie. Maar omdat we vooral ook doeners zijn, die genieten van kunstzinnig bezig zijn en van het activeren van andere mensen, voegen we aan bovenstaande opsomming van motieven voor kunsteducatie nog één reden toe: omdat het plezant is. Zei daar niet een bekend filosoof en schrijver 2 : er is geen kunst zonder genoegen? Dat komt waarschijnlijk precies omdat de kunsten zoveel met ons zijn te maken hebben. Dat plezier moet doorgegeven worden. En voor de duidelijkheid: genoegen beleven aan het leven is voor ons echt een zéér ernstige reden. Overigens is ook leren tout court meestal prettig en leren zonder plezier meestal erg lastig. Het verschil tussen kunsteducatie en kunstbeoefening: een afweging van het educatieve proces tegenover het productieve proces. Positionering WiSPER WiSPER is een educatieve organisatie: haar eindproducten zijn leereffecten bij deelnemers, en niet een artistieke productie voor een publiek. WiSPER zal wel met haar deelnemers producties maken : een tentoonstelling, een theaterstuk, een dansvoorstelling, een boek, Dat gebeurt dan als onderdeel van een leertraject van cursisten (meestal gevorderden) over kunst. Het verschil tussen kunsteducatie en recreatief bezig zijn met kunst (hobbybeoefening). Positionering WiSPER De lesgevers van WiSPER omschrijven hun leerdoelen ruimer dan enkel de instrumentele vaardigheden van hun discipline en plaatsen hun oefeningen in een ruimer kader, namelijk de kunsten. Aan de andere kant realiseren we ons dat voor veel cursisten het onderscheid tussen educatief en recreatief bezig zijn met kunst ofwel onduidelijk ofwel irrelevant is. En dat zij sterk geïnteresseerd zijn in het verwerven van de technische vaardigheden van een discipline, het ambacht. Moeten we dat erg vinden? Nee, integendeel. Het is aan WiSPER om de interesse en de leerbehoeften van de cursisten uit te breiden naar een ruimere kennismaking met en beleving van kunst. Wat wordt er geleerd in kunsteducatie? Er bestaan 3 basisoriëntaties qua leerdoelen. Kunsteducatie is educatie en dus leren. Men kan drie oriëntaties binnen kunsteducatie aflijnen: een kunstgerichte, een persoonsgerichte, een maatschappelijk gerichte oriëntatie. Positionering WiSPER De doelstellingen van WiSPER situeren zich in hoofdzaak binnen de kunstgerichte oriëntatie van kunsteducatie. In de eigen programmering zijn de kunstgerichte doelen de leidraad. WiSPER gaat ook in op vragen van organisaties die een meer persoonsgericht of maatschappelijk gericht project hebben. Hierbij krijgen projecten voor bijzondere doelgroepen en projecten met een intercultureel aspect voorrang. Hoe wordt er geleerd in kunsteducatie? Kunsteducatie kan op verschillende manieren, via verschillende soorten activiteiten gerealiseerd worden. In de literatuur vindt men klassiek de volgende terminologie: actief, receptief, reflectief, productief. Positionering WiSPER WiSPER wil de vier strategieën te bewandelen, maar de actieve strategie is de eerste invalshoek. Receptieve, reflectieve en productieve elementen worden daaraan gekoppeld Voor wie werkt WiSPER? Volwassenen en diversiteit Is kunsteducatie voor volwassenen (nog) nodig? Kunsteducatie en leeftijd, kunsteducatie en gender. Kunsteducatie wordt door professionals en door beleidsmakers meestal gezien als een zaak voor kinderen en jongeren. Jong geleerd is oud gedaan. Of negatief gesteld: als iemand niet op jonge leeftijd in de kunsten geïntroduceerd wordt, dan is de zaak verkeken. Evident dus dat er zeer veel kunsteducatieve organisaties en activiteiten bestaan voor kinderen en jongeren. Maar cultureel leren is levenslang leren: ook volwassenen hebben nood aan (en zin in) cultuureducatie. Positionering WiSPER 2 Hans Magnus Enzensberger in De ondergang van de Titanic. 11

12 WiSPER werkt voor volwassenen. De gemiddelde leeftijd van de cursisten is ongeveer 32 jaar en bijna één derde van het deelnemersbestand is tussen 18 en 25 jaar oud. Dat betekent dat het aanbod en de (actieve) werkwijze van WiSPER deze groep aanspreken en een brug slaan tussen het afhaken van kunst als jongere en het hernemen van kunst als volwassene. Maar meer en meer zien we ook oudere deelnemers verschijnen: veertigers, vijftigers en zestigers zijn bezig aan een inhaalbeweging wat het deelnemen aan actieve artistieke vorming betreft. Welke volwassenen? Cultuur, participatie, diversiteit en interculturaliteit. Heel kort samengevat komt het hierop neer: het gevestigde volwassen cultuurpubliek is oud, blank en hoger opgeleid. De opeenvolgende ministers van Cultuur hameren in hun beleidsnota s dan ook op het realiseren van een maximale participatie en diversiteit. Positionering WiSPER WiSPER bereikt dank zij zijn actieve methode een jonger publiek dan dat van de traditionele cultuurhuizen. De cursist is gemiddeld 32 jaar oud. Het laatste systematische publieksonderzoek van de eigen cursussen bij WiSPER dateert van Deze laatste cijfers wezen op een verhouding van 80% met met een hogere opleiding versus 20% met een lagere scholing. Over kleur hebben we geen exacte cijfers. Afgaand op de namen van buitenlandse origine zien we de laatste jaren langzaam meer diversiteit verschijnen in ons deelnemersbestand. We proberen zelf drempels weg te nemen in onze eigen cursussen. We werken mee aan systemen van gerichte prijsreducties vanuit de stedelijke overheid. We bieden kortingen aan werklozen en personen met een beperking. We werken aan onze communicatie via plekken waar een meer divers publiek komt. We doen evenementen waar een breder publiek naartoe komt. We programmeren alle goeie professionele lesgevers en elke professionele inhoud, ongeacht cultuur of oorsprong. We doen veel moeite voor een goede ontvangst van nieuwe mensen. Het publiek in de cursussen op vraag van derden is meer divers, zowel qua scholing en inkomen als qua etnische samenstelling. Dat komt omdat we in de aanvragen voorrang geven aan projecten die een bredere participatie beogen. Kunsteducatie is een zaak van formele, niet-formele, en informele leeromgevingen en kan daarom enkel in een groot netwerk van samenwerkende partners. Het gezin, de school, het jeugdwerk, het lokale culturele leven (de bibliotheek, het cultuurcentrum, het museum), het sociaalcultureel werk voor volwassenen (de vereniging, de volkshogeschool, de gespecialiseerde vormingsinstelling), de individuele vrijetijdsbesteding (boeken, CD s, film, theater enz.), de communicatiemedia,... dit zijn allemaal contexten waar culturele competenties (het contact met kunst) worden opgebouwd, en dat in één organisch leerproces. Nadenken over kunsteducatie is dus nadenken over de vragen waar deze contexten, werksectoren en leerkanalen complementair kunnen zijn en hoe ze op elkaar afgestemd kunnen worden. Positionering WiSPER WiSPER opereert vanuit het sociaal-cultureel werk voor volwassenen en is gesubsidieerd als landelijke gespecialiseerde vormingsinstelling. Daar zijn voordelen aan verbonden, met name toegankelijkheid, een brede focus, verbindingen met andere sectoren, verbinden van formeel, niet-formeel en informeel leren, flexibele leermethodes, wendbaarheid, aanwezigheid van de volkshogescholen als partners. Deze positie in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen heeft ook nadelen voor een kunsteducatieve organisatie, nl. het niet waarderen van een samenwerking met onderwijs en een negatief imago in de wereld van de kunsten Wat doet WiSPER? Een toegankelijk, samenhangend en innoverend vormingsaanbod De meeste mensen zijn proevers en vragen een kennismaking met een artistieke discipline. Een kleiner aantal cursisten zijn doorbijters die na een introductie in een artistieke discipline toch wel grondiger willen doorgaan. Nog een kleinere selectie uit deze groep zijn vastbijters of fanatici die zich echt willen specialiseren. De drie groepen verwachten naast het leren over kunst ook sociaal contact met gelijkgestemden, ze hopen interessante mensen te ontmoeten. De drie groepen verwachten dat het leren en de groep hen plezier en voldoening zal verschaffen. Onze cursisten zijn gemiddeld vooraan in de dertig, een leeftijd die sociologen het spitsuur van het leven noemen. Hij of zij heeft een drukke agenda: werk (vaak erg flexibel), gezin en (kleine) kinderen, vrienden, vakantie, een huis Sommige cursisten willen daarom geen langdurig engagement voor één leerproces. Anderen cursisten vinden het juist prettig om zich wel op één uitdaging te storten en daarin helemaal op te gaan. Zij willen een langere cursus, zijn ook bereid om verder te reizen 12

13 Positionering WiSPER WiSPER werkt met trajecten, gaande van kennismakingscursussen tot doorwerkcursussen en gespecialiseerde projecten. De kennismakingscursussen en -workshops vormen het grootste deel van ons aanbod. WiSPER probeert aan het meerkeuzegedrag van deelnemers te beantwoorden door in de eigen cursussen de verschillende artistieke disciplines aan te bieden, inclusief cross-overs. De cursussen van WiSPER moeten inhoudelijk mee zijn met de evoluties in de kunsten. Ook de cursusformules moeten evolueren. Combinaties van leren met recreatie worden aantrekkelijk: cursus met vakantie of cursus met uitstap. WiSPER experimenteert met systemen die een losser engagement mogelijk maken, zoals een bijvoorbeeld het verwerven van losse leermomenten via een knipkaart. Leren via het internet doet z n intrede. Cursussen worden een mix van digitale uren en contacturen, deels virtueel en deels reëel. Combinaties van produceren en leren krijgen meer aanhang, vooral bij jongere cursisten. 13

14 Hoe werkt WiSPER? Methodiek en kwaliteit Het eerste criterium voor de kwaliteit van de organisatie zal liggen in de kwaliteit van de vormingscursussen zelf. De docenten en de gebruikte methodiek zullen daarbij van doorslaggevend belang zijn. Aan beide punten wil WiSPER zorg besteden. Positionering WiSPER Lesmethodiek. Vijf principes of pijlers zijn belangrijk in onze aanpak: veiligheid creëren, vrijheid of mogelijkheid tot eigen initiatief, positief bekrachtigen, aangepast modelgedrag aanbieden, inzicht geven. Goede docenten. De rekrutering, de selectie, de opvolging en de bijscholing van de vaste en de losse medewerkers-docenten is een essentieel punt van onze kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg in een lerende organisatie. WiSPER volgt haar resultaten op en probeert haar werking continu te verbeteren. Dat gebeurt door evaluatie van de open cursussen en van de samenwerkingen, evaluatie van de verschillende acties in het beleidsplan, en verbeteracties WiSPER als gesubsidieerde organisatie. Toetsing aan het algemene cultuurbeleid. Het Vlaamse cultuurbeleid werd door de vorige Minister, Bert Anciaux, vooral toegespitst op drie doelstellingen: het verruimen en verdiepen van de culturele competenties van mensen, het bevorderen van de cultuurparticipatie, en gemeenschapsvorming of het versterken van (nieuwe) sociale netwerken. De doelstelling werken aan interculturaliteit werd hier later aan toegevoegd. De nieuwe Minister, Joke Schauvliege, bouwt verder op het beleid van haar voorganger. Zij baseert haar beleid op zeven strategische doelstellingen: duurzaam beleid voeren, het bevorderen van participatie en diversiteit, e-cultuur en digitalisering, het stimuleren van competentieverwerving en waardering, aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie, internationaal cultuurbeleid versterken, eco-cultuur initiëren. Positionering WiSPER WiSPER ondersteunt met haar werking meerdere van deze doelstellingen. Het stimuleren van culturele competentieverwerving zien we als onze hoofdopdracht. De doelstellingen cultuurparticipatie en diversiteit en interculturaliteit zijn hiermee verbonden. Aan gemeenschapsvorming en versterking van (nieuwe) sociale netwerken, werkt WiSPER via een heel eigen publiekswerking. E-cultuur en digitalisering zijn ook binnen WiSPER levende thema s. Ten eerste wat de inhoud van onze werking betreft. Alle artistieke disciplines zijn in snel tempo e-kunsten geworden. Ten tweede, niet minder belangrijk, wordt het contact met onze deelnemers en cursisten stilaan volledig digitaal. Ten derde begint het internet ook als methodisch-didactisch instrument zijn ingang te vinden. Sommige cursussen (bijvoorbeeld het e-atelier) verlopen gedeeltelijk via het internet in plaats van via het cursuslokaal. Dit alles maakt dat onze deelnemers, wanneer zij een tijd meedoen aan onze initiatieven, in snel tempo allerlei digitale vaardigheden oppikken. WiSPER wil -op een bescheiden wijze- een internationaal parcours lopen: actieve kunsteducatieve reizen naar het buitenland organiseren, deelnemen aan internationale projecten (Grundtvig), internationale lesgevers uitnodigen en programmeren, met het vaste team in het buitenland op bijscholing gaan. Toetsing aan het decreet sociaal-cultureel werk voor volwassenen. Het sociaal-cultureel werk voor volwassenen definieert zichzelf 4 functies en een methodiek. De functies zijn: gemeenschapsvormende functie, een culturele functie, een maatschappelijke activeringsfunctie, een educatieve functie. De definitie van de sociaal-culturele methodiek is bekend en opgenomen in het decreet, net als de vier types van organisaties: verenigingen, bewegingen, volkshogescholen en gespecialiseerde vormingsinstellingen. Positionering WiSPER WiSPER is een gespecialiseerde vormingsinstelling. Haar opdrachten (functies) zijn volgens het decreet de educatieve (als voornaamste opdracht), en daarna de culturele en de gemeenschapsvormende functie. Doordat het thema waarin WiSPER zich heeft gespecialiseerd, nl. kunsteducatie, hebben de educatieve programma s die WiSPER organiseert een culturele inhoud. De educatieve en de culturele functie vallen dus grotendeels samen. We hebben hogerop beschreven hoe WiSPER via haar educatief aanbod en via samenwerkingen met derden werkt aan cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming. Deze laatste ontstaat ook door de ontmoetingen die in onze activiteiten gebeuren. De lesmethode waarmee WiSPER werkt, voldoet helemaal aan de omschrijving van een sociaal-culturele methodiek. WiSPER werkt intensief samen met de volkshogescholen. 14

15 4. Interne en externe analyse en beleidsopties We hebben een grondige en uitgebreide SWOT-analyse uitgevoerd. We geven hier enkel de essentie weer. De volledige analyse, inclusief de werkwijze, staat in de bijlage, pagina 25 en volgende SWOTanalyse en SWOTconfrontatie Een samenvatting van de belangrijkste sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen in een tabel. STERKTES KANSEN Goed product: goede visie, goed aanbod en goede cursussen Flexibiliteit van het aanbod in formules, tijd, plaats Goed publiek: ruim en zeer gemotiveerd Deskundig personeel met hoge inzet Zichtbare positie in de sector (kunsteducatie en scw) Uitgebreid netwerk in de cultuureducatie Goede relaties met aanvragers Goede relaties met overheden (CJSM, Provincies, steden Gent, Leuven) Financiële basis is nog oké tot 2009: geen schulden, geen kaskredieten, wel nog reserves. De vraag van het publiek blijft groot/groeit o vraag naar kunstzinnige vrije tijd o vraag naar contact o vraag naar leren De vraag van organisaties (naar samenwerking) blijft groot. De vraag naar projecten zal mogelijks nog groeien De aandacht voor cultuureducatie en culturele competentie bij de overheid is groot Web 2.0. biedt kansen qua inhoud en qua communicatie Medioren en senioren zijn een groeiende groep van potentieel geïnteresseerden Steden en hun culturele dynamiek bieden kansen op groei, bieden (jong en divers) publiek en projecten. ZWAKTES BEDREIGINGEN Financiën in de komende jaren ontoereikend bij ongewijzigd beleid Omvang van het aanbod nadeel voor hanteerbaarheid Complexiteit van het aanbod een nadeel voor sturing Complexe interne organisatie werkt hier en daar moeilijk. Procedures zijn soms traag en vaag, veel discussie Te weinig ontwikkeling door hoge werkdruk en complexiteit o Visie delen intern gebeurt te weinig o Inhoud delen en vernieuwen eveneens o Internationaal is een tekort o Bijscholing kan nog beter o Publicaties/naar buiten treden ontbreken o Web 2.0 is te weinig aanwezig in sommige onderdelen Infrastructuur is ontoereikend voor dans en beeld en kan nog aantrekkelijker en levendiger Nog te weinig diversiteit (interculturalisering) in organisatie, aanbod en publiek Financieel: o dalende subsidies van de Vlaamse gemeenschap, de opleidingscheques afgeschaft, de provinciale subsidies onzeker op termijn o cursisten aarzelen door economische crisis o stijgende kosten voor energie, personeel, infrastructuur, milieu, vervoer, ICT Aanbod van concurrenten groeit: DKO,V+, kunsteducatieve organisaties, privé-initiatieven Cursisten willen maximale individuele inhoud, vernieuwing en service Jonge cursisten willen nog meer flexibiliteit Diversiteit (dualisering en interculturalisering) van de samenleving vraagt een aanpassing van aanbod, organisatie en publiek. War for talent op komst voor goed personeel. Ook bij de gastdocenten. 15

16 Hieronder de zgn. confrontatiematrix van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. STERKTES & KANSEN: INVESTEER STERKTES & BEDREIGINGEN: VERDEDIG o o o o o Investeer in het eigen aanbod: Welk aanbod kunnen we uitbreiden? Welke nieuwe plekken kunnen we bespelen? Welke nieuwe formules uitwerken? Welke cursussen kunnen we verbeteren? Investeer in de samenwerkingen met derden: Welke samenwerkingen kunnen we verbeteren? Welke samenwerkingen kunnen we uitbreiden? Hoe kunnen we onze positie en ons netwerk maximaal uitbuiten? Wat kunnen we doen met web 2.0. op het vlak van aanbod en communicatie? Hoe kunnen/willen we medioren en senioren aanspreken? o o o o o Financieel: Hoe blijft WiSPER structureel gezond? Hoe komen we de financiële laagconjunctuur door? Hoe kunnen we de kwaliteit van de cursussen hoog houden of zelfs verbeteren? Hoe geven we nog betere service aan de cursist? Hoe behouden we de goede personeelsleden die we hebben? Hoe behouden we een hoge inzet? Hoe kunnen we ons jong publiek blijven boeien? ZWAKTES & KANSEN: BESLIS ZWAKTES & BEDREIGINGEN: SCHADE BEHEERSEN o o o Hoe de complexiteit verlagen en toch beantwoorden aan de grote vraag? Hoe kiezen in ons aanbod (wat wel doen en wat niet)? Hoe kiezen welk personeel met welk project bezig is (niet iedereen alles)? Hoe meer naar buiten komen met goede inhoud in het aanwezige klimaat van aandacht voor kunsteducatie? Hoe internationale contacten leggen? o o o Hoe komen we de financiële laagconjunctuur door? Hoe blijft WiSPER financieel gezond? Hoe blijven we de komende jaren altijd goed personeel hebben? Hoe de werkdruk verbeteren? Hoe de organisatie verbeteren? Meer kansen creëren voor interne inhoudelijke samenwerking en bijscholing. Hoe de arbeidsvoorwaarden verbeteren? Hoe organisatie, aanbod en publiek interculturaliseren? 4.2. Beleidsuitdagingen en beleidsopties voor Hieronder de belangrijkste beleidsuitdagingen die we hieruit konden afleiden en het antwoord dat we daaraan willen bieden in de volgende beleidsperiode, de beleidsopties. Uitdaging Hoe financieel overleven? WiSPER moet bezuinigen. Een grondig financieel onderzoek in 2008 en 2009 wees uit dat de personeelsbezetting naar omlaag moet, omwille van het groeiende verschil tussen de structurele subsidie-enveloppe en de personeelsuitgaven. Bovendien staan we voor bijkomende bezuinigingen in de subsidies tijdens de nieuwe beleidsperiode en een verwachte economische laagconjunctuur. Uitdaging Hoe de complexiteit van de werking en de organisatie verminderen? WiSPER strijdt op veel fronten. Kunsteducatie speelt zich af in de vrije tijd, in de formele educatie, in niet-formele contexten overal wil WiSPER aan de slag of we worden gevraagd om dat te doen. Bovendien bieden we 6 verschillende artistieke disciplines aan. En we werken vanuit 2 centra en 2 teams. Het gevolg is dat onze energie erg versnipperd dreigt te raken en onze organisatie zeer ingewikkeld. Beleidsoptie 1 Uitvoering van het herstructureringsplan Birgit De Clerck We herstructureren de organisatie zoals gepland door de raad van bestuur na uitgebreid onderzoek. We willen het personeel inkrimpen zonder verlies van kwaliteit, en de werking 16

17 inkrimpen zonder verlies van impact. Deze krimp moet ook zorgen voor een betere focus, en duidelijker keuzes. Uitdaging Hoe de eigen cursussen in de vrije tijd blijvend innoveren? WiSPER moet nog meer aandacht geven aan de core-business: de eigen cursussen in de vrije tijd. Deze zijn goed en hebben succes, maar we moeten blijven innoveren en de kwaliteit nog verder verbeteren. Het financieel saneringsplan legt ons een lichte krimp op in het eigen aanbod. Dit biedt echter ook mogelijkheden om beter te focussen en er komt tijd vrij om te innoveren. Beleidsoptie 2 De eigen cursussen worden prioriteit nummer 1 in de werking De eigen cursussen zullen staan voor 80 à 85% van onze werking. We concentreren ons op de grote steden Gent, Leuven, en Antwerpen. Daarnaast zorgen we voor een aanbod met landelijke rekrutering via langere cursussen type weekendopleidingen, via losse weekendcursussen in Gent en Leuven, via vakantiecursussen in binnen- en buitenland, via cursussen op enkele ankerplekken elders in Vlaanderen. We geven veel aandacht aan vernieuwing van het aanbod en verbetering van de kwaliteit. Uitdaging Hoe samenwerken met andere kunsteducatieve actoren? De kunsteducatie wordt steeds meer een zaak van samenwerkingen tussen verschillende actoren en van netwerken tussen meerdere artistieke en educatieve organisaties en overheden. Langdurige en intensieve partnerschappen zijn nodig die leiden naar projecten die meer dan eenmalige pogingen zijn. Beleidsoptie 3 We investeren in samenwerkingen met kunsteducatieve partners We zoeken vaste partnerschappen bij cultuurcentra, volkshogescholen, amateurkunsten, en andere organisaties/sectoren. We schrappen de samenwerking met lerarenopleidingen en navormingscentra voor leerkrachten omdat ons decreet deze samenwerkingen niet kan honoreren. We investeren verder in de samenwerking met de sector van de amateurkunsten en we testen meer samenwerking met de kunsten omdat we daar vanuit onze positie (scw) en voor onze doelgroep (volwassenen) een zinvolle bijdrage kunnen leveren. We proberen meer proactief te werken en - naast het ingaan op vragen door derden - ook enkele eigen projecten te initiëren. Uitdaging Hoe reageren op wijzigingen in het publiek? Als het gaat over leren in de vrije tijd evolueren de interesses, de keuzes en het gedrag van mensen in snel tempo. Een jong publiek boeien en behouden zal een aandachtspunt zijn, maar net zo goed het bereiken van een groeiende groep medioren en senioren. De samenleving en het publiek worden steeds diverser. Het publiek wil bovendien steeds meer zelf bepalen en kiezen, mede-eigenaar zijn van het vormingsproces en van de organisatie. Beleidsoptie 4 We investeren in ons publiek We doen onderzoek naar de motivatie om deel te nemen. We investeren in nieuwe formules die jonge cursisten nog meer keuzevrijheid bieden. We nemen oudere deelnemers mee in de bestaande vormingstrajecten en zorgen zo voor leeftijdsgemengde deelnemersgroepen. We experimenteren met de combinatie evenement-vorming. We werken aan onze communicatie. We gaan verder met de acties om heel geleidelijk een meer cultureel divers publiek aan te spreken. We onderzoeken mogelijkheden om het mede-eigenaarschap van het publiek over de organisatie en het aanbod te vergroten. Uitdaging Hoe verder specialiseren en zichtbaar zijn in actieve kunsteducatie? WiSPER heeft een goede positie in het veld van de kunsteducatie en in het sociaal-cultureel werk. Maar dat blijft - in een cultuureducatief landschap in volle ontwikkeling - niet per definitie zo, er zal ook hierin geïnvesteerd moeten worden. We kunnen meer met inhoud naar buiten komen. We moeten ook meer over de grenzen kijken, een internationaal perspectief ontwikkelen. 17

18 Beleidsoptie 5 We investeren in onze inhoud We willen binnen het team de aanwezige interne kennis noteren en delen. We willen onze positie en visie binnen het kunsteducatief netwerk meer bekendmaken. We willen een bescheiden maar reële stap zetten naar de internationale context via lidmaatschappen van kunsteducatieve netwerken en door deelname aan internationale projecten. Uitdaging Hoe de interne organisatie verbeteren? Hoe goed personeel behouden? De reorganisatie die vanuit financieel oogpunt wordt doorgevoerd, zal ook vragen dat de meeste interne processen aangepast worden. De werkdruk van het personeel moet nog beter beheerst worden en de individuele talenten moeten beter tot hun recht komen. Enkel zo kunnen we in de toekomst goed personeel blijven vinden en behouden. En dat personeel is hét instrument van de organisatie. Beleidsoptie 6 We investeren in personeel en kwaliteit WiSPER wil goed personeel voor een langere periode kunnen binden en wil ook de beste gastdocenten kunnen inschakelen. We kiezen voor het starten met talentmanagement en timemanagement. Zo willen we werkvoldoening vergroten en werkdruk verlagen. We blijven investeren in de rekrutering en begeleiding van gastdocenten. 18

19 5. Strategische doelstellingen voor De beleidsopties hierboven zetten we nu om in doelstellingen. Wat we willen bereiken wordt beschreven in 3 - Programmalijnen: wat gaan we doen in deze beleidsperiode? De grote onderdelen van de werking, afgeleid uit de grote beleidsuitdagingen en beleidsopties. - Themalijnen: transversaal doorheen de werking lopend; waar willen we speciaal op letten gedurende deze beleidsperiode? Thema s die voor ons belangrijk zullen zijn maar die je niet in één doelstelling kan onderbrengen en die doorheen heel de werking lopen. Binnen beide werken we met - Acties: kleinste bouwsteen van het plan, betreft 1 onderwerp, uitgevoerd in 1 jaar, resultaatsgericht. Zij staan beschreven in de voortgangsrapporten. - Projecten: omvatten meerdere acties, zijn resultaatsgericht en verifieerbaar, lopen over meerdere jaren, zijn doelgericht en gepland, duidelijk geconcretiseerd. - Trajecten: omvatten meerdere acties, zijn thematisch, procesgericht en hebben een open einde, kunnen per jaar bekeken en gewijzigd, per voortgangsrapport omgezet in nieuwe acties. 3 We ontlenen deze indeling aan de strategische nota van Socius 19

20 5.1. Programmalijn 1 WiSPER biedt eigen vorming aan Het eigen aanbod van workshops, cursussen, projecten met open inschrijving wordt de eerste doelstelling van WiSPER. Inhoud WiSPER biedt een toegankelijk, verantwoord, samenhangend en innoverend kunsteducatief vormingsaanbod aan voor elke volwassene in Vlaanderen. o in de verschillende kunstdisciplines: beeldende kunst, dans, literatuur, muziek, theater en audiovisuele kunsten. WiSPER voorziet ook oversteekplaatsen tussen deze artistieke disciplines; o met zeer diverse educatieve werkvormen: cursussen en projecten, workshops, stages, producties, maar ook omkaderingen van kunstmanifestaties, lezingen, reizen, e-leren e.a. o op verschillende niveaus: van initiërende naar verdiepende en specialistische vorming; o in korte en lange leerroutes, in diverse formules, op meerdere plaatsen in Vlaanderen en op alle mogelijke momenten. Volume Dit zal ongeveer 80 a 85 procent van de volledige werking uitmaken, goed voor ongeveer a uren. Vorm WiSPER zal zich concentreren op drie steden in Vlaanderen (Gent, Leuven, Antwerpen) en daar voor de 6 artistieke disciplines trajecten aanbieden van kennismaking tot specialisatie en productie. Verder zullen we cursisten uit heel Vlaanderen aantrekken en bedienen op 4 manieren: o via langdurige en intensieve cursussen in weekendformule (die wij weekendopleidingen noemen) o door in de vakantieperiodes combinatieformules van vorming en vakantie aan te bieden in het binnenland en het buitenland o door thematische en specialistische weekendcursussen aan te bieden in de eigen lokalen in Gent en Leuven waar cursisten uit heel Vlaanderen naartoe kunnen komen o door beperkte trajecten op andere interessante ankerplekken in Vlaanderen te plaatsen. Deze programmalijn omvat 4 projecten die over 5 jaar zullen lopen Project 1.1. Gent Project 1.2. Leuven Project 1.3. Antwerpen Project 1.4. Vlaanderen Doel: WiSPER wil de eigen werking in Gent verder uitbouwen en licht laten groeien. Deze moet ten laatste in 2015 even groot zijn als de werking in Leuven. Inhoud: 6 artistieke disciplines in het aanbod, nl. audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, dans, literatuur, muziek, theater Volume: 2000 uur als richtcijfer tegen 2015 Doel: WiSPER wil de huidige eigen werking in Leuven verbeteren en vernieuwen. Deze kan als gevolg daarvan licht krimpen. Inhoud: 6 artistieke disciplines in het aanbod, nl. audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, dans, literatuur, muziek, theater Volume: 2000 uur als richtcijfer tegen 2015 Doel: WiSPER wil een testaanbod doen in Antwerpen om te zien welke artistieke disciplines daar aanslaan bij het publiek. Inhoud: we starten met beeldende kunsten, dans, literatuur, muziek, theater Volume: we stellen nog geen kwantitatief doel vooraf. Doel: WiSPER wil deelnemers uit heel Vlaanderen bereiken via weekendopleidingen, via vakantieformules, via weekends in Gent en Leuven en via ankerplekken elders in Vlaanderen. Inhoud: 6 artistieke disciplines in het aanbod, nl. audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, dans, literatuur, muziek, theater Volume: 1500 uur als jaarlijks richtcijfer. 20

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016

Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk. Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Nieuw beleidskader sociaal-cultureel volwassenenwerk Sectormoment Kaaitheater - 25/02/2016 Welkom en inleiding Luc Delrue Secretaris-generaal Departement CJSM In gesprek met Sven Gatz Vlaams minister van

Nadere informatie

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren 12 december 2012 Vormingsinstellingen Infomoment visitatoren Sociaal-culturele vormingsinstellingen Volkshogescholen of Vormingpluscentra Gespecialiseerde vormingsinstellingen Syndicale vormingsinstellingen

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties 12 december 2012 www.socius.be sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties de kwestie ondertussen op het terrein info? 1. Dans der

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool

Strategisch beleidsplan Minister Calsschool Strategisch beleidsplan Minister Calsschool 2013-2015 Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft. Min Calsschool strategisch plan

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Cultuureducatie in Dendermonde

Cultuureducatie in Dendermonde Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica Mensen zullen maar deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse hebben en de bagage om ervan te genieten. Als

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Definities kernbegrippen sector

Definities kernbegrippen sector Definities kernbegrippen sector De begrippen die binnen onze sector gehanteerd worden zijn flexibel en aan verandering onderhevig, vooral omdat het om abstracte begrippen gaat die vaak in een beleidsmatige

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020

Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Zorgzaam samenleven Samenvatting Beleidsplan 2016-2020 Colofon Eindredactie Anne Dedry, directeur Zorg-Saam Auteurs Kristin Meersschaert en medewerkers Foto s Carl Vandervoort en Zorg-Saam vzw Lay-out

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties

Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Project Vormingen Milieuverlicht Verbruiken Behoeftedetectie bij sociaal-culturele organisaties Voorstelling rapport behoeftedetectie Doelstelling, opzet en methodologie Inhoud van de behoeftedetectie

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden

nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ Jeugdbewegingen - Demografie leden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 378 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 15 september 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Jeugdbewegingen - Demografie leden wordt traditioneel gekenmerkt

Nadere informatie

Vuur voor. cultuur. ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen

Vuur voor. cultuur. ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen Vuur voor cultuur ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen Veel kinderen en jongeren zetten in workshops, cursussen en projecten (hun eerste) stappen in kunst, media en erfgoed. Ook volwassenen leren hierover

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Onderzoeksvragen. Probleemstelling. Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden

Onderzoeksvragen. Probleemstelling. Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Onderzoek Veldtekening Cultuureducatie Een beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Design Charles & Ray Eames - Hang it

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

9 handelingsperspectieven

9 handelingsperspectieven 9 handelingsperspectieven Schade beheersen Interne zwakte = Zijn we niet goed in Zit niet goed in de samenleving Geen vraag naar in de samenleving Schade beperken en/of afbouwen: Zwakte omdraaien als sterkte

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk [Officieus gecoördineerde versie] Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk Gewijzigd bij... Datum Opschrift Datum BS 19/12/2003 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW)

Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Voortgangsrapport 31 januari 2010 Beleidsdomein CJSM - Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (ASCW) Vooraf In dit voortgangsrapport beperken we ons tot een bespreking van de items

Nadere informatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Koepelorganisatie

Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016. Koepelorganisatie Toelichtingen bij de leidraad voor het vierjaarlijks beleidsplan 2013-2016 Koepelorganisatie Inleiding Hierin kunnen o.a. thuishoren: een introductie door de voorzitter een samenvatting van de werkwijze:

Nadere informatie

Handleiding voor de Freelance- medewerker

Handleiding voor de Freelance- medewerker Handleiding voor de Freelance- medewerker Je hebt nog zoveel te ontdekken Volkshogeschool Vlaamse Ardennen -Dender vzw Sint-Annastraat 8 9620 Zottegem 09 330 21 30 vlad@vormingplus.be 1 Handleiding voor

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

RAPPORT VVC en LOCUS

RAPPORT VVC en LOCUS RAPPORT Resultaten en conclusies van het cijfermateriaal schoolactiviteiten in cultuurcentra in functie van een analyse van mogelijke effecten van de maximumfactuur basisonderwijs 23.02.2011 VVC en LOCUS

Nadere informatie

Vacature coördinator

Vacature coördinator LETS Vlaanderen vzw Wellekensstraat 45, 9300 Aalst E-mail: info@letsvlaanderen.be Functie-omschrijving Vacature coördinator Korte omschrijving HERNIEUWDE OPROEP Als nieuw erkende sociaal-culturele beweging

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Identiteit van het jeugdwerk

Identiteit van het jeugdwerk Identiteit van het jeugdwerk Praktijknamiddag jongeren, vrije tijd en erfgoed 7 maart 2012 Bram Vermeiren Directeur Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA

PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA MODULE PROJECT BESTEMMING REISLEIDER EUROPA Afstudeerrichting: reisleider Code: 25 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Niveau: specialisatiemodule Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de

Nadere informatie

Logo (leeuw) Vlaamse Regering

Logo (leeuw) Vlaamse Regering Logo (leeuw) Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Intern doorlopen traject VVC Contextanalyse Het voorstel Netwerkgedreven? Kennisknooppunt? (Inter)lokaal cultuurbeleid?

Nadere informatie

Decreet Toerisme voor Allen

Decreet Toerisme voor Allen Decreet Toerisme voor Allen Korte kennismaking Michel Vandendriessche - gedelegeerd-bestuurder Pasar vzw - Bestuurder OITS - Bestuurder vakantiecentra, reisbureau - Voorzitter transitiegroep Presentatie=visie

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012

Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Werkplekleren: leren doen doet leren 6 februari 2012 Workshop werkplekleren: opbouw Wat is werkplekleren? Uitgangspunt Waarom werkplekleren? Getuigenissen Wedstrijd Toekomst werkplekleren? Advies SERV

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Opbouw sessie Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Maandag 27 mei 2013 Kader en reeds afgelegd traject Wat als ik een commissielid was? denkoefening

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Wedstrijd: animatie vooruit!

Wedstrijd: animatie vooruit! Wedstrijd: animatie vooruit! Ter ere van de 30 ste verjaardag van animatie in het woonzorgcentrum houden we op 19 oktober 2015 een grote feest- en studiedag. Om er het hele jaar een feestjaar van te maken,

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters

Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Beoordelingscriteria en procedure voor uitbreidingsronden Kinderopvang Baby s en Peuters Leidraad voor het formuleren van een kwalitatief en zorgvuldig advies bij aanvragen tot subsidies met ingang van

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen: 5. Doelgroepen In de eerste lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen drie doelgroepen: Koren Zangers Geïnteresseerd publiek In de tweede lijn maakt Koor&Stem een onderscheid tussen twee doelgroepen:

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie