Handleiding PLAYgrounds voor PO scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding PLAYgrounds voor PO scholen"

Transcriptie

1 Handleiding PLAYgrounds voor PO scholen

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 PLAYGROUNDS PROGRAMMA 4 CHECKLIST VOORBEREIDING PLAYGROUNDS PROGRAMMA 5 CHECKLIST BORGING PLAYGROUNDS PROGRAMMA 6 RAAMWERK MAATREGELEN 7 STRUCTUUR 8 TIMEMANAGEMENT 10 SPELMATERIAAL 12 ACTIEVE ROL GROEPSDOCENT 14 KOPPELING MET DE GYMLES 16 PLAYgrounds 2

3 Voorwoord In dit document vind u informatie over het schoolpleinprogramma PLAYgrounds. PLAYgrounds is een erkende, effectieve interventie (zie interventiedatabase, met als doel om bewegen te stimuleren op het schoolplein. Bewegen heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op de motorische ontwikkeling. Als kinderen goed mee kunnen komen in een spel dan groeit ook het zelfvertrouwen hierdoor. Een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen, zorgt ervoor dat kinderen ook na schooltijd terugkomen om te spelen. Iets dat absoluut gewenst is met de huidige inactiviteit onder kinderen. En door de vrije situatie op het schoolplein komen de kinderen voor de meest leerzame sociale situaties te staan. Uit onderzoek blijkt ook dat een actieve pauze zorgt voor een betere concentratie in de les. Het schoolplein moet een uitnodigende plek zijn voor alle kinderen. Voor de kleuters tot en met groep 8. Maar vaak is er te weinig ruimte en/of te weinig structuur op een schoolplein, waardoor de beweegintensiteit op het plein laag is en met name kinderen die minder goed kunnen bewegen aan de kant staan. Ook kan het zijn dat het plein weinig uitdaging biedt aan de verschillende leeftijdsgroepen die gebruik maken van het plein en er daardoor weinig (gevarieerd) gespeeld wordt of juist conflicten ontstaan. Docenten hebben daardoor vaak lang de tijd nodig om de kinderen weer rustig terug te krijgen in de klas. PLAYgrounds geeft handvatten om het buitenspelen in de pauze beter te organiseren, zodat er voor ALLE kinderen een plek is om te bewegen. Een gedegen analyse van het plein geeft inzicht in de maatregelen die verbetering brengen. De maatregelen zijn vaak een behoorlijke verandering voor het docententeam en ook vraagt borging van de maatregelen in het schoolsysteem wel enig onderhoud. Mocht u bij dit proces ondersteuning willen, neemt u dan contact op met: het Kenniscentrum KiK van de Hogeschool van Amsterdam. of Als uw school Jump-in school is, kunt u contact opnemen met uw Jump-in coach. Veel plezier op het schoolplein! Mirka Janssen, namens het PLAYgrounds team PLAYgrounds 3

4 PLAYgrounds programma Het raamwerk van PLAYgrounds bestaat uit een fysieke aanpassing van het plein door het creëren van structuur, maar biedt ook een verbetering in schoolplein timemanagement door het beter verdelen van de beschikbare pauzetijd over het aantal kinderen van de school, een meer uitdagend en veelzijdig gebruik van spelmateriaal, het actief betrekken van alle docenten bij het buitenspelen, alsmede een gewaarborgde koppeling met de gymles. Het raamwerk wordt per school op maat gemaakt, naar aanleiding van een uitgebreide analyse en het in beweging krijgen van het schoolteam. U kunt hiervoor een werkgroep aanstellen. We adviseren om de taken van de werkgroep op te nemen in de taaklast. Werkgroep Het is handig als van iedere bouw een docent in de werkgroep plaatsneemt en het is een voorwaarde dat de directie de werkgroep ondersteunt in de communicatie naar het docententeam. De werkgroep heeft wekelijks 2 tot 4 uur nodig voor de voorbereidingen van het programma (totaal ongeveer 48 uur), maar zal na de start van het programma maandelijks 2 uur tijd nodig hebben voor evaluatie en aanpassing van het programma. Financiële borging moet jaarlijks opgenomen zijn in de begroting voor met name onderhoud van het spelmateriaal en de aangebrachte structuren op het plein (met betonverf of pleinplakkers). In deze handleiding worden de taken t.a.v. de voorbereiding en borging van het programma, alsmede een bondige uitwerking daarvan beschreven. PLAYgrounds 4

5 Checklist voorbereiding PLAYgrounds programma Actie Concreet Check of nvt Maatregelen Keuze maatregelen besproken in werkgroep: wie doet welke voorbereiding, haalbaarheid en te ondernemen acties daarvoor bepaald Iedere klas / docent heeft een map met de documenten (afspraken overzicht, buitenspeelrooster, hotspotrooster, plattegrond, inhoud materiaaltas, leensysteem) Structuur Structuur (2) Buitenspeelrooster Er is een plattegrond van het plein gemaakt De plattegrond hangt op een centrale plaats Bij de structuur is nagedacht over het afbakenen van ruimtes (ballen / fietsen etc.), hotspots, balans (geslacht, leeftijd, grondvormen, ruimtelijk), multifunctionele lijnen, begeleide spellen, ruimte voor eigen invulling / los spelmateriaal Gemaakt Minimaal aantal klassen tegelijk buiten, zelfde leeftijd of jong/oud, rekening houdend met gymles Andere klassen minimale last van buitenspelers Op centrale plek / bekend bij docenten Hotspotrooster Hotspotmateriaal Spelmateriaal Op centrale plek / bekend bij docenten Besteld Op centrale plek Afspraken over ophalen, terugbrengen en controleren Besteld Doorgegeven hoeveel en welke klassen De tassen worden geleverd inclusief kijkwijzers De tassen zijn gerangschikt per 3-4 (voornamelijk rood materiaal), 5-6 (groen), 7-8 (blauw) Spelmateriaal (2) Leensysteem Het spelmateriaal is gemerkt Er wordt gebruik gemaakt van een leensysteem Na elke pauze wordt de compleetheid van het materiaal gecheckt (door bijv. de klassendienst) Kick-off docententeam Kick-off (2) Kick-off kinderen Kick-off kinderen (2) De maatregelen worden besproken De docenten worden gemotiveerd om mee te werken, oa door filmbeelden van het buitenspelen op het schoolplein Er worden afspraken gemaakt over het tijdpad en de evaluatielijnen De map met documenten wordt uitgedeeld De groepsdocenten krijgen een introductieles van de gymleraar op het schoolplein: welke structuren, welk materiaal, hoe uitleen materiaal, hoe controle materiaal, hoe werken de kijkwijzers, afspraken, verschillende rollen (wanneer en hoe) Iedere docent gaat met zijn klas het schoolplein op en informeert de kinderen over de structuren, de hotspots, het materiaal, de kijkwijzers, het leensysteem De gymleraar besteed een aantal lessen aan de introductie van de spellen van de structuren en de spellen met het spelmateriaal en het werken met de kijkwijzers. Zie bijlage. Opening Officiële opening nieuw schoolplein Evt. ouders uitnodigen PLAYgrounds 5

6 Checklist borging PLAYgrounds programma Frequentie Actie Check Maandelijks Maandelijks Maandelijks Coördinator materiaal (lid werkgroep) inventariseert: Of er kapot / missend materiaal is Welk materiaal veel / weinig gebruikt wordt (Bij)bestellen materiaal, evt. aanpassing in materiaal Er is budget gereserveerd voor het materiaal dat bijbesteld moet worden Door werkgroepleden: Evaluatie programma per bouw, overleg en filmen Eventueel voorstel voor aanpassing maatregel Door gymleraar: Aandacht in de gymles voor schoolpleinactiviteiten, zie bijlage Twee keer per jaar Door gymleraar: Updateles voor groepsdocenten over schoolpleinactiviteiten, zie voorbeeldlessen Na 3 maanden, maandelijks Door gymleraar i.s.m. groepsdocenten: Introductie maandthema in gymles, groepsles en op papier Met afsluitende competitie / optreden (en introductie nieuw maandthema) Bij afsluiting evt. uitnodigen ouders Abonnement op thematassen (optioneel) Na 3 maanden Door een werkgroeplid: Aansluiten overblijf op afspraken schoolplein PLAYgrounds 6

7 Raamwerk maatregelen Met behulp van onderstaande tabel kunt u zien welke maatregelen welk effect hebben. De combinatie van maatregelen is het meest effectief. U kunt ervoor kiezen om de maatregelen gefaseerd in te voeren. Maatregel Concreet Effect Wanneer toepassen Structuur Met pleinplakkers of betonverf zones creëren en spelplekken aanduiden Meer bewegen, intensiever bewegen Spellen komen tot hun recht Uitdaging Specifieke meisjes activiteiten mogelijk Minder botsingen en conflicten Grotere variatie in bewegen Minder motorisch handige kinderen krijgen ruimte Betere balans gebruik plein Lage intensiteit van bewegen Meerdere botsingen en conflicten Chaos: spellen gaan het hele plein over en door elkaar heen Timemanagement Buitenspelrooster Meer ruimte om te bewegen Meer bewegen, intensiever bewegen Lage intensiteit van bewegen Veel kinderen aan de kant Hotspots aanwijzen Hotspotrooster Betere balans gebruik plein Populaire spellen kunnen ook gespeeld worden door minder dominante groepen / kinderen Dominantie van bepaalde groep of spel Bepaalde plekken drukbezocht Spelmateriaal Per klas een tas Voor iedere hotspot Meer bewegen, intensiever bewegen Meer variatie in bewegen Meer (verschillende) kinderen aan het bewegen Uitdaging Lage intensiteit van bewegen Conflicten Geen duidelijke activiteiten, dezelfde soort activiteiten Actieve rol groepsdocent Handhaven afspraken Enthousiasmeren, begeleiden en participeren Meer bewegen, intensiever bewegen Meer (verschillende) kinderen aan het bewegen Snellere start spellen Minder conflicten tijdens spellen Chaos Onveilig pedagogisch klimaat Koppeling met de gymles Afspraken Ideeën en variatie spellen Vaardigheden Thema-activiteiten Meer bewegen, intensiever bewegen Meer variatie in bewegen Meer (verschillende) kinderen aan het bewegen Meer samen bewegen Uitdaging Lange termijnborging Geen duidelijke activiteiten Dominantie van een spel Passieve groepsdocenten Conflicten tijdens spellen PLAYgrounds 7

8 Structuur Waarom Eerlijke verdeling op het plein Geen rol voor dominante groepen Iedereen kan actief zijn op zijn/haar niveau en interesse (verbetering van het pedagogisch klimaat) Voorkomt dat spelen onderbroken worden, botsingen, ballen over het hek etc. Kortom geen irritatie en onderbreking wat leidt tot een (fysiek) veiligere omgeving Er is plek voor iedereen Niet alleen meer bewegen, ook beter bewegen Keuze structuur - Afhankelijk van grootte plein en aantal klassen tegelijk buiten - Bijv. 2 groepen 7 en 2 groepen 8 tegelijk buiten: 2 velden multifunctionele lijnen - Afmetingen multifunctionele lijnen (waarop meerdere spellen gespeeld kunnen worden): Renbaan: 25-40m, let op uitloopmogelijkheid Lijnen: 20m x 8m (4 vakken van 5 meter), andere opties: 16m x 6m of 12m x 6m Cirkel: doorsnede 5m Kingen: 4x4m of 5x5m Bucket: doorsnee-lengte 5m Honken: 15m tussen de honken PLAYgrounds 8

9 Balans plein Rekening houden met populair spel (bijv. meerdere voetbalveldjes aan de rand van het plein). Veld met multifunctionele lijnen kan hotspot zijn. Rekening houden met begeleide spellen en ruimte voor eigen invulling (met bijv. los spelmateriaal). Bijv. 2 velden mulitfunctionele lijnen, voetbalplek, tegen muur spelen, ruimte voor springen, ruimte voor soleren en ruimte voor vrij rennen. Rekening houden met variatie in grondvormen, activiteiten en materiaal (door combinatie hotspots, multifunctionele lijnen en materiaal klassentassen is dat afgedekt) PLAYgrounds 9

10 Timemanagement Time-management zorgt voor meer ruimte op het plein en daardoor voor meer beweegruimte. Een buitenspeelrooster en een hotspotrooster zijn de praktische toepassingen van timemanagement. Buitenspeelrooster (Afhankelijk van de ruimte, maximaal 2-4 klassen tegelijk buiten, norm: 3m 2 / kind) Voorbeeld Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur Het is op sommige pleinen ook een optie om oudere en jongere kinderen te combineren in 1 pauze moment, indien daarmee de verdeling over het plein beter wordt. Hierbij moet wel een hotspotrooster gebruikt worden, anders domineren de oudere kinderen de jongere kinderen op bijvoorbeeld het voetbalveld. PLAYgrounds 10

11 Hotspotrooster Hotspots zijn de populaire plekken op een plein, zoals een voetbalveld. Door deze plekken te verdelen, komen ook de minder motorisch vaardige / de meer timide kinderen aan de beurt. Een hotspotverdeling kan ook jongens / meisjes zijn. Indien het mogelijk is, kan de school buurtpleinen betrekken in het hotspotrooster. Dit zorgt namelijk ook voor minder kinderen, en dus meer ruimte, op het plein. Voorbeeld: buitenspeeltijd ( uur) van groep 7 en 8 (vier klassen totaal) Klas 8a Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Lijnenspelen Sprintbaan Voetbalveld Cirkelspelen Kingen Klas 8b Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Kingen Lijnenspelen Sprintbaan Voetbalveld Cirkelspelen Etc. PLAYgrounds 11

12 Spelmateriaal Het aanbieden van los spelmateriaal op het schoolplein zorgt ervoor dat kinderen meer gaan bewegen, gevarieerder gaan bewegen en dat de kinderen meer uitgedaagd worden om te bewegen. Binnen PLAYgrounds is de keuze voor het los spelmateriaal gekoppeld aan de leerlijnen van het bewegingsonderwijs en daarmee aan de verschillende grondvormen die ten grondslag liggen aan een brede motorische ontwikkeling van de kinderen. Per leeftijdsfase (3/4, 5/6 en 7/8) is een tas met los spelmateriaal samengesteld. Naast de tassen per klas zijn er (standaard) tassen voor de hotspots (spelmateriaal voor de hotspots voetbal, basketbal en tafeltennis) en thematassen, die per maand variëren (bijvoorbeeld thema circus met jongleermateriaal, diabolo s etc.). De inhoud van de spelmateriaaltassen kunt u bekijken via deze hyperlink. Om spelmateriaal te bestellen, stuurt u een naar Als uw school een Jump-in school is, kunt u contact opnemen met uw Jump-in coach over het spelmateriaal. Voor de kleuters is ook spelmateriaal te bestellen, waarbij we adviseren dit aan te vullen met eigen, te verzamelen materiaal. We raden u aan om een leensysteem te hanteren voor het spelmateriaal of om in ieder geval het spelmateriaal na iedere pauze te controleren. Dat kan ook een taak zijn van de kinderen (wekelijks wisselend tweetal). Een voorbeeld van een leensysteem kunt u bekijken via deze hyperlink. Daarnaast zijn er nog een aantal tips ter onderhoud van het spelmateriaal: - op de tas de naam van de klas of hotspot plaatsen. - het spelmateriaal per klas merken - afwezig of kapot materiaal doorgeven aan een werkgroeplid, zodat deze voor vervanging kan zorgen. [indien u via PLAYgrounds spelmateriaal gebruikt, nemen wij iedere maand contact hierover met u op). Bij het spelmateriaal worden kijkwijzers geleverd, die kinderen en docenten op ideeën kunnen brengen voor spellen met het spelmateriaal. Een voorbeeld van een kijkwijzer kunt u hieronder bekijken. In een kijkwijzer wordt aangegeven hoe een spel individueel, samen of tegen een ander gespeeld kan worden, maar ook hoe een spel PLAYgrounds 12

13 makkelijker of moeilijker gemaakt kan worden. Het uitgangspunt van de spellen op de kijkwijzers is dat een sterke speler een handicap krijgt, waardoor het moeilijker voor deze speler wordt en dat het spel voor een zwakkere speler makkelijker wordt. Voorbeeld kijkwijzer poortbal (groep 5/6 en 7/8) Groep 5/6, 7/8 Poortbal Wat heb je nodig: 1 low-bounce bal Zo speel je het: Ga met je benen wijd staan met je voeten tegen die van je buurman. Probeer te scoren door de bal door het poortje van de andere spelers te rollen. Je mag keepen met je handen. Scoor jij bij een ander? Dan mag je nog maar één hand gebruiken. Scoor je nog een keer? Dan ga je achterstevoren in de cirkel staan. Weer gescoord? Gebruik nog maar één hand terwijl je achterstevoren staat. Wil je het moeilijker maken? - Speel het spel met twee ballen - Speel het spel met een kleine bal, bijv. een tennisbal PLAYgrounds 13

14 Actieve rol groepsdocent Een actieve rol van de groepsdocent zorgt voor een voorkoming van hiërarchie en daarnaast voor aanmoediging om meer te bewegen. Als dit een hele grote verandering vraagt binnen het docententeam, kan er voor worden gekozen om een rooster te maken, zodat docenten ook een keer pauze hebben. Hoeveel docenten op een plein aanwezig moeten zijn is afhankelijk van het plein, de groep en de hoeveelheid kinderen. Als er bijvoorbeeld 2 klassen tegelijk op het plein aanwezig zijn, zou 1 docent overzicht kunnen houden en 1 docent kan spel begeleiden of participeren in spel. Taken van docenten: - Hanteren regels en structuur - Aansturing materiaaluitleen en controle - Begeleiding Er zijn verschillende niveaus van begeleiding: - Niveau 1: enthousiasmeren - Niveau 2: begeleiden - Niveau 3: participeren Ad niveau 1: enthousiasmeren Concreet waarneembaar gedrag is: actieve houding naar kinderen, vrolijke uitstraling, bereikbaar voor leerlingen, loopt rond over het plein, aanwezig (zowel fysiek als mondeling), complimenteus. Ad niveau 2: begeleiden Begeleiden is de moeilijkste rol voor groepsdocenten. Het is noodzakelijk dat de gymleraar ze ondersteunt bij het bekend raken met deze rol, zodat hun competentiegevoel toeneemt. Begeleiden wordt toegepast wanneer er een nieuw spel geïntroduceerd is vanuit de gymles voor op het schoolplein, bij het starten van een spel en bij onenigheid en vals spelen. PLAYgrounds 14

15 Begeleiden gebeurt voornamelijk bij de spellen op de structuren en hotspots. Ad niveau 3: participeren Participeren heeft het grootste effect van alle rollen op deelname van kinderen aan de spellen, op de intensiteit van een spel / van bewegen en op het herhaald spelen door de kinderen zelf. Participeren wordt toegepast wanneer er een nieuw spel geïntroduceerd is vanuit de gymles, bij het opstarten van een spel en om een nieuwe impuls te geven (bijvoorbeeld als een spel niet loopt of niet meer gespeeld wordt). Participeren is gelimiteerd tot bijvoorbeeld 1 keer per week of na de tweewekelijkse aandacht voor een schoolpleinspel in de gymles of bij de start en afsluiting van een maandthema. Enthousiasmeren groepsdocenten; ondersteuning door de vakdocent: - Kick-off: Introductie structuren, spelmateriaal, leensysteem en kijkwijzers - 2x per maand schoolpleinspel: groepsdocent in gymles - Maandthema s per maand / 2 maandelijks met afsluiting - 2x per jaar evaluatie + ondersteuning groepsdocenten (waar lopen ze tegen aan?) Voor een training van uw docententeam, waarin de verschillende rollen en concrete handvatten voor de verschillende rollen aan bod komen, kunt u contact opnemen met het PLAYgrounds team Als uw school een Jump-in school is, kunt u contact opnemen met uw Jump-in coach. Een voorbeeld van een introductietraining van groepsdocenten door de vakdocent kunt u vinden onder deze hyperlink. PLAYgrounds 15

16 Koppeling met de gymles Een koppeling met de gymles is om meerdere redenen belangrijk: er kunnen afspraken over spellen gemaakt worden, kinderen raken bekend met spellen en de variaties daarop, kinderen kunnen motorische vaardigheden oefenen voor spellen die ook op het schoolplein gespeeld worden en er kan maandelijks een impuls aan het schoolpleinprogramma gegeven worden door middel van de maandactiviteiten. Toepassing koppeling bij: - Kick-off: Introductie structuren, spelmateriaal, leensysteem en kijkwijzers (dit kan ook gefaseerd geïntroduceerd worden) - 2x per maand schoolpleinspel: groepsdocent in gymles - Maandthema s per maand / 2 maandelijks met afsluiting Een aantal voorbeelden van een schoolpleingymles (per bouw) voor de kinderen kunt u vinden onder deze hyperlink. PLAYgrounds 16

Informatie spelmateriaal PLAYgrounds

Informatie spelmateriaal PLAYgrounds Informatie spelmateriaal PLAYgrounds Het raamwerk van PLAYgrounds bestaat uit een fysieke aanpassing van het plein door het creëren van structuur, maar biedt ook een verbetering in schoolplein timemanagement

Nadere informatie

Voorbeeld introductietraining PLAYgrounds voor groepsdocenten

Voorbeeld introductietraining PLAYgrounds voor groepsdocenten Voorbeeld introductietraining PLAYgrounds voor groepsdocenten In de aanpak van PLAYgrounds wordt aandacht besteed aan de competenties van groepsleerkrachten om bij het actief buitenspelen van kinderen

Nadere informatie

Voorbeeldlessen PLAYgrounds voor kinderen

Voorbeeldlessen PLAYgrounds voor kinderen Voorbeeldlessen PLAYgrounds voor kinderen In de aanpak van PLAYgrounds wordt aandacht besteed aan de koppeling tussen de gymles en het schoolplein. De koppeling heeft tot doel om kinderen te inspireren,

Nadere informatie

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 Lichamelijke opvoeding magazine Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 KATERN Spelen in kleine groepen: Kingen, Belgisch voetbal 3 tegen 3, tafelvolleybal met maximaal 6 kinderen en lekker chillen

Nadere informatie

Schoolplein. Buitenspelen onder de loep

Schoolplein. Buitenspelen onder de loep Schoolplein Buitenspelen onder de loep Deze presentatie gaat over: Onderzoeken Voorwaarde voor buitenspelen Verbeteren van kwaliteit/ concrete ideeën. Spelen en bewegen groep 1/2 Spelen en bewegen in vrije

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Motorisch (SMART, kwalitatieve gegevens van groepsgemiddelde)

Motorisch (SMART, kwalitatieve gegevens van groepsgemiddelde) Student: Groep/Klas: School: Datum: Lestijd: Voorbeeld student Groep 5-6 Stageschool nvt 45 min Verschijningsvorm: Beginsituatie: Spel Aantal leerlingen: 30 lln Overige informatie: Leerlijn vanuit lummelspelen

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg

Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Informatieboekje Tussenschoolse opvang Professor Casimirschool Voorburg Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 3 Abonnementen en losse overblijf 4 Wat kunt u van ons verwachten 6 Wat verwachten wij van de kinderen

Nadere informatie

Trainingsprogramma C-junioren

Trainingsprogramma C-junioren Trainingsprogramma C-junioren Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training Nummer 7...

Nadere informatie

De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters. Hans Stroes Hilversum,

De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters. Hans Stroes Hilversum, De spel- en bewegingsontwikkeling van kleuters Hans Stroes Hilversum, 23-1-2013 Programma 1. Kennismaking 2. Het belang van bewegen en spelen 3. Zorg voor bewegen en spelen op school 4. Bewegen in de klas

Nadere informatie

20-1-2015 INDELING WORKSHOP

20-1-2015 INDELING WORKSHOP BASISLESSEN BEWEGINGSONDERWIJS INDELING WORKSHOP Kennismaking en implementatie van de methode Basislessen Hans Stroes Hilversum, 21 januari 2015 1.Kennismaking 2.Introductie methode Basislessen 3.Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Schoolreglement Simon Carmiggeltschool

Schoolreglement Simon Carmiggeltschool Schoolreglement Simon Carmiggeltschool Hoofdstuk 1: algemene regels 1.01 Een kwartier voor aanvang van de lessen gaan de deuren open. 1.02 Kinderen die naar binnen komen, blijven binnen. Dus géén geloop

Nadere informatie

Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen

Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Schoolplein. Deze presentatie gaat over: Weinig buiten spelen remt kinderen. Onderzoek onder 5- jarige in Zurich

Schoolplein. Deze presentatie gaat over: Weinig buiten spelen remt kinderen. Onderzoek onder 5- jarige in Zurich Weinig buiten spelen remt kinderen Schoolplein Buitenspelen onder de loep Onderzoek onder 5- jarige in Zurich A- buurten (veilig, vrijelijk buitenspelen) B- buurten (verkeersonveilig, weinig bewegingsmogelijkheden)

Nadere informatie

De gymles van begin tot eind

De gymles van begin tot eind De gymles van begin tot eind Eenvoudige inleidingen en afsluitingen voor een gymles Iedereen kent het wel: je gaat gymles geven en je gymzaal staat vol met materialen voor de kern van de les. Hoe kun je

Nadere informatie

Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool. juni 2013

Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool. juni 2013 Protocol continurooster Cees Wilkeshuisschool juni 2013 Beleidsplan continu rooster Cees Wilkeshuisschool juni 2013 Inhoud: Pagina Inleiding Pag. 3 Wettelijk kader Pag. 3 Organisatie Pag. 3 Geledingen

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers

Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Tips voor het geven van training Door: Sjoerd Alvers Inleiding Zoals een speler in het veld leert van zijn fouten, zo moet ook een trainer dit doen. Training geven is een vak apart en dit vak is op onvoorstelbaar

Nadere informatie

Les 3, Actieve spelletjes

Les 3, Actieve spelletjes Les 3, Actieve spelletjes Algemene inleiding: In de pauze en na school spelen veel kinderen lekker buiten. Zeker in het voor- en najaar zijn kinderen veel in de buitenlucht te vinden. Om deze kinderen

Nadere informatie

Schoolpleinkijkwijzer 1

Schoolpleinkijkwijzer 1 Schoolpleinkijkwijzer 1 Naam school OBS de Peppelaer Plaats Haarlem Naam observator Robin en Wim Grootte van plein in m2 500 Aantal kinderen 100 Kinderen per m2 5 Overzicht van het plein m.b.v. foto s

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het Voortgezet Onderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Inhoudsopgave Organisatie 3 Pleinwacht en Spelen 3 Slecht weer plan 5 Regels 6 Taken van de pleinwachtmedewerkers 6 De groep 7 Spelmateriaal 7 Communicatie naar de kinderen

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de Leeftijdsspecifieke kenmerken

Nadere informatie

1. CLINIC met SNAG clubs en doelen. 15 min - Estafette slalom (Spelenderwijs Leren 1: les 01) met Rollerama

1. CLINIC met SNAG clubs en doelen. 15 min - Estafette slalom (Spelenderwijs Leren 1: les 01) met Rollerama Jeugd Clinics Om jeugd te laten kennismaken met golf, zijn verschillende clinics ontwikkeld van een uur. Voornaamste doelen zijn veiligheid en plezier. Er wordt gebruik gemaakt van SNAG materialen (info

Nadere informatie

COBBENHAGEN SPORT December 2017, jaargang 1 nr. 4

COBBENHAGEN SPORT December 2017, jaargang 1 nr. 4 COBBENHAGEN SPORT December 2017, jaargang 1 nr. 4 Nieuwsbrief Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van Cobbenhagen Sport. Het afgelopen schooljaar heeft de sectie LO hard gewerkt om leerlingen extra beweegmogelijkheden

Nadere informatie

Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders. Superhandig. boekje

Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders. Superhandig. boekje Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders Superhandig boekje 1 Inleiding SMASH! SMASH! is het nieuwe volleybalprogramma voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Met SMASH! brengen we

Nadere informatie

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name]

Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet. [Company Name] Bewegingsonderwijs Nutsschool Zorgvliet Door: M Lange Nutsschool Zorgvliet Dartijn en Hde aag [Company Name] Voorwoord: Niet zo lang geleden ontmoette ik een generatiegenote, een vrouw van deze tijd. Zo,

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

Informatieboekje Overblijf

Informatieboekje Overblijf Informatieboekje Overblijf 0 Inhoudsopgave Introductie 2 Algemene informatie voor de overblijfkracht 2 Algemene informatie 3 De overblijfkracht 3 Regels voor de Onder- en Middenbouwleerlingen 4 Belangrijk

Nadere informatie

Tech c nie i k k A c A ad a e d m e i m e FOOTBALL CLUB

Tech c nie i k k A c A ad a e d m e i m e FOOTBALL CLUB Techniek Academie FOOTBALL CLUB 2010-2011 FOOTBALL CLUB ACADEMIE Football Club is een organisatie die staat voor een methode in opleiden waarin het proces zorg draagt voor plezier en voetbal naar ieder

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen

Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief!

Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Zelf ontdekkend leren blijkt zeer effectief! Probeer op je eigen manier over de kast te komen. Eerst veilig en daarna sneller, mooier of anders is een andere benadering dan maak een hurksprong over de

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders

Continurooster. Informatiebrochure voor ouders Continurooster Informatiebrochure voor ouders Inhoud: Inleiding:... 2 Aanleiding... 3 Redenen om een continurooster in te voeren... 4 Het continurooster: vijf-gelijke-dagen-model... 6 De lunch:... 7 Pleinwacht

Nadere informatie

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/41.50.95 E-MAIL : tennisschool@keypointtennis.be Rek.nr. BE 56 1430 8880 2288 WWW.KEYPOINTTENNIS.BE LENTE (SEPTEMBER - APRIL) reeks van 22 lessen

Nadere informatie

Handleiding Slowpitch Softbal

Handleiding Slowpitch Softbal KNBSB Handleiding Slowpitch Softbal Een handleiding voor het opstarten van Slowpitch Softbal binnen uw honkbal- en softbalvereniging Corinne van de Griendt en Yaelle van Blanken 26-7-2017 Inhoud Wat is

Nadere informatie

Alles over. Uk & Puk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Uk & Puk. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Inhoud Wat is het? Waarom? Voor- en nadelen voor: De leerling De ouder De leerkracht De financiën De omgeving (andere scholen,

Nadere informatie

Schoolplein. Deze presentatie gaat over: Spelen en bewegen groep 1/ Spelen en bewegen in vrije situaties (buiten en gymles): 23,6 %

Schoolplein. Deze presentatie gaat over: Spelen en bewegen groep 1/ Spelen en bewegen in vrije situaties (buiten en gymles): 23,6 % Schoolplein Buitenspelen onder de loep Motoriek.nl Graag gebruiken om zelf terug te lezen maar niet om te delen met anderen Deze presentatie gaat over: Onderzoeken Voorwaarde voor buitenspelen Verbeteren

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/41.50.95 E-MAIL : tennisschool@keypointtennis.be Rek.nr. BE 56 1430 8880 2288 WWW.KEYPOINTTENNIS.BE LENTE (SEPTEMBER - APRIL) reeks van 22 lessen

Nadere informatie

Het grote voetbalavontuur

Het grote voetbalavontuur 5 Thema: voetbalvaardigheid Het grote voetbalavontuur Test je (voet)balvaardigheid in deze spelen met de bal Inhoud en uitgangspunten van de les Uitgangspunt: iedereen is goed in iets en daarom is voetbal

Nadere informatie

Overzichtskaart: Onder schooltijd, groep 3-4, groep van 30 leerlingen

Overzichtskaart: Onder schooltijd, groep 3-4, groep van 30 leerlingen Overzichtskaart: Onder schooltijd, groep 3-4, groep van 30 leerlingen Lesplan Na ontvangst worden de kinderen n ingedeeld in vijf groepen van zes kinderen. De kinderen nemen plaats bij het eerste station.

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

TALENTONTWIKKELING platform AV 9 juni 2017

TALENTONTWIKKELING platform AV 9 juni 2017 TALENTONTWIKKELING platform AV 9 juni 2017 TALENTONTWIKKELING wat moet het opleveren? (1) BETER HANDELEN betere spelers maken sneller en betere keuzes (BESLISGEDRAG) Betere teams stemmen het handelen beter

Nadere informatie

Werkblad. LES 9: Ouders. www.gavoorgezond.nl GROEP 1-2. Bijlage 1. Rood actief inspannen/ sporten. Oranje middelmatig inspannen.

Werkblad. LES 9: Ouders. www.gavoorgezond.nl GROEP 1-2. Bijlage 1. Rood actief inspannen/ sporten. Oranje middelmatig inspannen. Werkblad GROEP 1-2 Bijlage 1 Rood actief inspannen/ sporten Oranje middelmatig inspannen Rust Werkblad GROEP 1-2, vervolg Bijlage 2 Dagen van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 1 protocol continurooster Voorwoord De school hanteert vanaf het schooljaar 2016 2017 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag

Nadere informatie

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332

Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Informatie boekje voor ouders/verzorgers: Broodje Knapzak tussenschoolse opvang. O.b.s. de Flierefluiter Bosgouw 235 1352 GW Almere Tel: 036-5312332 Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen

Nadere informatie

Aanpassingen in het bewegingsonderwijs voor kinderen met overgewicht

Aanpassingen in het bewegingsonderwijs voor kinderen met overgewicht Aanpassingen in het bewegingsonderwijs voor kinderen met overgewicht Touwzwaaien/schommelen Touwverhuizen Steunspringen Duikelen rekstok/ringen Koprollen Klimmen Spellen Inleiding Eén op de vier Venlose

Nadere informatie

Reglement Tussen Schoolse Opvang

Reglement Tussen Schoolse Opvang Reglement Tussen Schoolse Opvang Inhoud van het TSO reglement. Artikel 1 : Begrippen Artikel 2 : Het bevoegd gezag Artikel 3 : Directie Artikel 4 : TSO coördinator Artikel 5 : Kosten TSO voor ouders. Artikel

Nadere informatie

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel

Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Informatieboekje TSO 2014/2015 GBS de Fakkel Inhoud: 1. Welkom 2. Wat moet u doen 3. Coördinatoren 4. Straf geven?! 5. Ruilen, ziek melden en zwangerschap 6. Bedragen 7. Verklaring goed gedrag (VOG) 8.

Nadere informatie

Gymmen in de grote gymzaal

Gymmen in de grote gymzaal 1 november 2011 Deelsessie bewegingsonderwijs voor jonge kinderen: Gymmen in de grote gymzaal Sprekers: Joost Brandt Harry van der Meer www.grotegymzaal.nl Joost Brandt en Harry van der Meer Even voorstellen

Nadere informatie

BOEM Nummer: 328 APRIL Het schoolplein

BOEM Nummer: 328 APRIL Het schoolplein BOEM Nummer: 328 APRIL 2016 Inhoud: Mededeling van directie: Schoolplein, TSO(Tussen Schoolse Opvang) Andere schooltijden, Grootte van de school en vakantierooster. Een robot in de groep van Tessa Klassenbal

Nadere informatie

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen:

Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Kennismaken met hockey in het basisonderwijs Organisatie: KNHB Contactpersoon: mevrouw Kara Meijer Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Kennismaken met hockey

Nadere informatie

Hoe trek je meer jeugd naar de club?

Hoe trek je meer jeugd naar de club? Hoe trek je meer jeugd naar de club? Jaarcongres 2015 Contactgegevens E Tenniskidsschool@knltb.nl T 088 130 27 00 Inhoud workshop 1 2 3 4 Set 1: Feiten & cijfers Jeugd Set 2: Aanpak Tenniskids@School Set

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Lesbrief les 1 groep 5 en 6 Fit zijn is fijn

Lesbrief les 1 groep 5 en 6 Fit zijn is fijn Lesbrief les 1 groep 5 en 6 Fit zijn is fijn Lesdoelen De kinderen zijn zich bewust van het belang van gezond eten. De kinderen ervaren het belang van regelmatig bewegen. De kinderen krijgen inzicht in

Nadere informatie

We gaan er vanuit dat de B en C junioren een uur training krijgen en op grootveld met keeper spelen. Je training ziet er dan zo uit:

We gaan er vanuit dat de B en C junioren een uur training krijgen en op grootveld met keeper spelen. Je training ziet er dan zo uit: Floorball training Standaard jaarplanning B en C junioren (12-15 jaar) Deze standaard jaarplanning is een hulpmiddel voor alle jeugdtrainers. Met deze planning kan je het hele seizoen vullen met leuke

Nadere informatie

Spel Floorball Individuele stick en balbehandeling 2. Doelgroep Voortgezet Onderwijs Domein Onderdeel Thema Aantal 24. Les. Beginopstelling veld

Spel Floorball Individuele stick en balbehandeling 2. Doelgroep Voortgezet Onderwijs Domein Onderdeel Thema Aantal 24. Les. Beginopstelling veld Doelgroep Voortgezet Onderwijs Domein Onderdeel Groep H2A Thema Aantal 24 Les Spel Floorball Individuele stick en balbehandeling 2 Beginopstelling veld Benodigdheden Groot Goaltjes klein 4x Sticks 24x

Nadere informatie

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8.

Overblijven. Werkwijze Op onze school werken we met twee overblijfgroepen: Kleuters (groep 1 en 2); Groepen 3 tot en met 8. Overblijven Uit de schoolgids De school is op grond van de wet verplicht de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door

Nadere informatie

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016

Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 Overblijfplan Het Braambos 2015-2016 1 Overblijfplan Het Braambos, schooljaar 2015-2016 Het Overblijfplan beschrijft het overblijfreglement en de overblijfregels van de Christe-lijke Basisschool Het Braambos.

Nadere informatie

Trainers bijeenkomst 26/01/2013. Welkom& Bedankt voor jullie inzet!

Trainers bijeenkomst 26/01/2013. Welkom& Bedankt voor jullie inzet! Trainers bijeenkomst 26/01/2013 Welkom& Bedankt voor jullie inzet! Quiz Hoeveel Eekhoorntjes meisjes teams heb je nodig om in de kadetten categorie 2 complete elftallen te krijgen? a) 3 b) 4 c) 5 Idem,

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven...

Inhoudsopgave. Overblijven op OBS Molenakker... 4. De school... 4. De overblijfkrachten... 4. De gang van zaken rond het overblijven... Inhoudsopgave Overblijven op OBS Molenakker... 4 De school.... 4 De overblijfkrachten.... 4 De gang van zaken rond het overblijven.... 5 Het aanmelden.... 5 Wijziging gegevens.... 5 Het afmelden.... 5

Nadere informatie

WEEKBRIEF 2 OKTOBER 2015 / NUMMER 8. extra koffieochtend vanwege de week van de opvoeding groep 7 naar CanDance studio Aalsmeer

WEEKBRIEF 2 OKTOBER 2015 / NUMMER 8. extra koffieochtend vanwege de week van de opvoeding groep 7 naar CanDance studio Aalsmeer WEEKBRIEF 2 OKTOBER 2015 / NUMMER 8 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Volgende week zijn er twee thema's aan de orde: de week van de opvoeding en de Kinderboekenweek. Dat is veel. Toch hebben

Nadere informatie

Overblijfprotocol. obs De Zilvermeeuw. juni 2017

Overblijfprotocol. obs De Zilvermeeuw. juni 2017 Overblijfprotocol obs De Zilvermeeuw juni 2017 0 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doelstelling... 2 4 De pedagogische visie in de praktijk... 3 5 De overblijfkrachten... 3 6 Organisatie... 3 7 Draaiboek... 3

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

Atletiek en onderwijs Lessenmap

Atletiek en onderwijs Lessenmap Atletiek en onderwijs Lessenmap Steven Gerrits & Sierd Wijnalda 20-02-2012 Inleiding Lessenmap atletiek en onderwijs is ontwikkeld om atletiekverenigingen te ondersteunen in de samenwerking met scholen.

Nadere informatie

Overblijfgids. Voorwoord. Inhoudsopgave: Beste ouder,

Overblijfgids. Voorwoord. Inhoudsopgave: Beste ouder, Overblijfgids Voorwoord Beste ouder, Voor u ligt het informatieboekje over het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van zaken tijdens het overblijven. Er worden belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid

Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst. Overblijfbeleid Ontwikkel jezelf, groei samen. Een sterke basis voor de toekomst Overblijfbeleid Voorwoord Voor u ligt het beleid t.a.v. het overblijven op de St. Martinusschool. Het boekje informeert u over de gang van

Nadere informatie

Uitwerking toernooi (groep 5 t/m 8)

Uitwerking toernooi (groep 5 t/m 8) 1 Uitwerking toernooi (groep 5 t/m 8) Met een toernooivorm zijn de kinderen actief en intensief bezig. Als er een groot sportveld in de buurt van de school is, kan dit een mooie activiteit zijn om alle

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

27 november 2014 Wim van Gelder. PLAYgrounds

27 november 2014 Wim van Gelder. PLAYgrounds 27 november 2014 Wim van Gelder PLAYgrounds Wim van Gelder Van Gelder in beweging Scholings-en adviesbureau op gebied van bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teaching en schoolpleinen Expert bewegingsonderwijs

Nadere informatie

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL *SINT JOSEPH* BASISSCHOOL ROZENHOUTSTRAAT 3 072-5715314 1704 CD HEERHUGOWAARD NOORD Nieuwsbrief 19 Maandag 19 januari 2015. Resultaten ouderavond. Verslag leerlingenraad. Beste ouders, De ouderavond. De

Nadere informatie

MENUK AART SCHO LEN 1

MENUK AART SCHO LEN 1 1 MENUKAART SCHOLEN MENUKAART SCHOLEN Sport is friendship, sport is health, sport is education, sport is life, sport brings the world together. 2 INHOUDSOPGAVE Team... 4 Aanbod van project Leef!... 5 Gymlessen...

Nadere informatie

De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Doelen Aanpak

De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Doelen Aanpak De Kanjertraining Wat moet je weten over de kanjertraining? Kanjertraining is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar die problemen hebben in de omgang met anderen en voor hun klasgenoten en/of

Nadere informatie

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum

Informatie Voetbalschool v.v. Kollum Informatie Voetbalschool v.v. Kollum De Voetbalvereniging Kollum start een voetbalschool om haar jongste jeugdspelers te helpen om een completere voetballer te worden. De clubmensen achter deze voetbalschool

Nadere informatie

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011

Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Eindverslag Academische Opleidingsschool Sophianum, juni 2011 Welke middelen kan een docent tijdens zijn les gebruiken / hanteren om leerlingen van havo 4 op het Sophianum meer te motiveren? Motivatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Aansluiting zoeken en houden bij een groep. Toelichting bij deze handelingssuggestie Aanpak Leerdoelen... 2

Aansluiting zoeken en houden bij een groep. Toelichting bij deze handelingssuggestie Aanpak Leerdoelen... 2 Impulsbeheersing Aansluiting zoeken en houden bij een groep INHOUD Toelichting bij deze handelingssuggestie... 1 Aanpak... 2 Leerdoelen... 2 Pedagogische interventies... 3 Randvoorwaarden... 3 Suggesties

Nadere informatie

Hinkelbaan 4-kleurig, 10 velden, 30x30cm Artikelnummer: , Afmetingen:210x60cm

Hinkelbaan 4-kleurig, 10 velden, 30x30cm Artikelnummer: , Afmetingen:210x60cm Bent u het betonverven moe en wilt u tijdens de pauze het samen spelen en het meer bewegen van kinderen bevorderen? Dan is het aanbrengen van Pleinplakkers dé oplossing! Op een creatieve manier kan het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Legenda. Les 1 Gezonde voeding Les 2 Schijf van Vijf Les 3 Kcal en Bewegen. Onderdeel van FetFit 2

Inhoudsopgave. Inleiding. Legenda. Les 1 Gezonde voeding Les 2 Schijf van Vijf Les 3 Kcal en Bewegen. Onderdeel van FetFit 2 FetFit Beweeglessen Inhoudsopgave Inleiding Legenda Les 1 Gezonde voeding Les 2 Schijf van Vijf Les 3 Kcal en Bewegen Onderdeel van FetFit 2 Inleiding In deze map vindt u beweeglessen, die onderdeel zijn

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam

Menukaart sport. Basisonderwijs. Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam Menukaart sport Basisonderwijs Dussen Hank Nieuwendijk Sleeuwijk Werkendam De vernieuwde aanpak in sport voor het basisonderwijs van Gemeente Werkendam. Sport, spel en plezier in bewegen! Beste docent,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Andere schooltijden..

Andere schooltijden.. Andere schooltijden.. Ongeveer 28-32% van de gezinnen is vanavond vertegenwoordigd. Team volgt ook traject (redelijk vergelijkbaar). Deze infoavond Doel: Informatie / achtergronden geven m.b.t. andere

Nadere informatie

Het team van O.B.S Op e Dobbe te Hallum wil een betere uitstraling geven aan de school. Een uitstraling die al in de school heerst.

Het team van O.B.S Op e Dobbe te Hallum wil een betere uitstraling geven aan de school. Een uitstraling die al in de school heerst. Openbare basisschool Op e Dobbe te Hallum zoekt sponsors om het schoolplein op te knappen. Is dat dan nodig zult u denken.lees verder en ontdek het hoe en waarom dit te realiseren. Noodzaak vanuit de kinderen:

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE MEI 2015

MAANDINFORMATIE MEI 2015 MAANDINFORMATIE MEI 2015 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.startblokschiedam.nl /info.hetstartblok@primoschiedam.nl mei Week 18 + 19 vakantie Week 20 Ma 11 Di

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie