Handleiding PLAYgrounds voor PO scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding PLAYgrounds voor PO scholen"

Transcriptie

1 Handleiding PLAYgrounds voor PO scholen

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 PLAYGROUNDS PROGRAMMA 4 CHECKLIST VOORBEREIDING PLAYGROUNDS PROGRAMMA 5 CHECKLIST BORGING PLAYGROUNDS PROGRAMMA 6 RAAMWERK MAATREGELEN 7 STRUCTUUR 8 TIMEMANAGEMENT 10 SPELMATERIAAL 12 ACTIEVE ROL GROEPSDOCENT 14 KOPPELING MET DE GYMLES 16 PLAYgrounds 2

3 Voorwoord In dit document vind u informatie over het schoolpleinprogramma PLAYgrounds. PLAYgrounds is een erkende, effectieve interventie (zie interventiedatabase, met als doel om bewegen te stimuleren op het schoolplein. Bewegen heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op de motorische ontwikkeling. Als kinderen goed mee kunnen komen in een spel dan groeit ook het zelfvertrouwen hierdoor. Een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen, zorgt ervoor dat kinderen ook na schooltijd terugkomen om te spelen. Iets dat absoluut gewenst is met de huidige inactiviteit onder kinderen. En door de vrije situatie op het schoolplein komen de kinderen voor de meest leerzame sociale situaties te staan. Uit onderzoek blijkt ook dat een actieve pauze zorgt voor een betere concentratie in de les. Het schoolplein moet een uitnodigende plek zijn voor alle kinderen. Voor de kleuters tot en met groep 8. Maar vaak is er te weinig ruimte en/of te weinig structuur op een schoolplein, waardoor de beweegintensiteit op het plein laag is en met name kinderen die minder goed kunnen bewegen aan de kant staan. Ook kan het zijn dat het plein weinig uitdaging biedt aan de verschillende leeftijdsgroepen die gebruik maken van het plein en er daardoor weinig (gevarieerd) gespeeld wordt of juist conflicten ontstaan. Docenten hebben daardoor vaak lang de tijd nodig om de kinderen weer rustig terug te krijgen in de klas. PLAYgrounds geeft handvatten om het buitenspelen in de pauze beter te organiseren, zodat er voor ALLE kinderen een plek is om te bewegen. Een gedegen analyse van het plein geeft inzicht in de maatregelen die verbetering brengen. De maatregelen zijn vaak een behoorlijke verandering voor het docententeam en ook vraagt borging van de maatregelen in het schoolsysteem wel enig onderhoud. Mocht u bij dit proces ondersteuning willen, neemt u dan contact op met: het Kenniscentrum KiK van de Hogeschool van Amsterdam. of Als uw school Jump-in school is, kunt u contact opnemen met uw Jump-in coach. Veel plezier op het schoolplein! Mirka Janssen, namens het PLAYgrounds team PLAYgrounds 3

4 PLAYgrounds programma Het raamwerk van PLAYgrounds bestaat uit een fysieke aanpassing van het plein door het creëren van structuur, maar biedt ook een verbetering in schoolplein timemanagement door het beter verdelen van de beschikbare pauzetijd over het aantal kinderen van de school, een meer uitdagend en veelzijdig gebruik van spelmateriaal, het actief betrekken van alle docenten bij het buitenspelen, alsmede een gewaarborgde koppeling met de gymles. Het raamwerk wordt per school op maat gemaakt, naar aanleiding van een uitgebreide analyse en het in beweging krijgen van het schoolteam. U kunt hiervoor een werkgroep aanstellen. We adviseren om de taken van de werkgroep op te nemen in de taaklast. Werkgroep Het is handig als van iedere bouw een docent in de werkgroep plaatsneemt en het is een voorwaarde dat de directie de werkgroep ondersteunt in de communicatie naar het docententeam. De werkgroep heeft wekelijks 2 tot 4 uur nodig voor de voorbereidingen van het programma (totaal ongeveer 48 uur), maar zal na de start van het programma maandelijks 2 uur tijd nodig hebben voor evaluatie en aanpassing van het programma. Financiële borging moet jaarlijks opgenomen zijn in de begroting voor met name onderhoud van het spelmateriaal en de aangebrachte structuren op het plein (met betonverf of pleinplakkers). In deze handleiding worden de taken t.a.v. de voorbereiding en borging van het programma, alsmede een bondige uitwerking daarvan beschreven. PLAYgrounds 4

5 Checklist voorbereiding PLAYgrounds programma Actie Concreet Check of nvt Maatregelen Keuze maatregelen besproken in werkgroep: wie doet welke voorbereiding, haalbaarheid en te ondernemen acties daarvoor bepaald Iedere klas / docent heeft een map met de documenten (afspraken overzicht, buitenspeelrooster, hotspotrooster, plattegrond, inhoud materiaaltas, leensysteem) Structuur Structuur (2) Buitenspeelrooster Er is een plattegrond van het plein gemaakt De plattegrond hangt op een centrale plaats Bij de structuur is nagedacht over het afbakenen van ruimtes (ballen / fietsen etc.), hotspots, balans (geslacht, leeftijd, grondvormen, ruimtelijk), multifunctionele lijnen, begeleide spellen, ruimte voor eigen invulling / los spelmateriaal Gemaakt Minimaal aantal klassen tegelijk buiten, zelfde leeftijd of jong/oud, rekening houdend met gymles Andere klassen minimale last van buitenspelers Op centrale plek / bekend bij docenten Hotspotrooster Hotspotmateriaal Spelmateriaal Op centrale plek / bekend bij docenten Besteld Op centrale plek Afspraken over ophalen, terugbrengen en controleren Besteld Doorgegeven hoeveel en welke klassen De tassen worden geleverd inclusief kijkwijzers De tassen zijn gerangschikt per 3-4 (voornamelijk rood materiaal), 5-6 (groen), 7-8 (blauw) Spelmateriaal (2) Leensysteem Het spelmateriaal is gemerkt Er wordt gebruik gemaakt van een leensysteem Na elke pauze wordt de compleetheid van het materiaal gecheckt (door bijv. de klassendienst) Kick-off docententeam Kick-off (2) Kick-off kinderen Kick-off kinderen (2) De maatregelen worden besproken De docenten worden gemotiveerd om mee te werken, oa door filmbeelden van het buitenspelen op het schoolplein Er worden afspraken gemaakt over het tijdpad en de evaluatielijnen De map met documenten wordt uitgedeeld De groepsdocenten krijgen een introductieles van de gymleraar op het schoolplein: welke structuren, welk materiaal, hoe uitleen materiaal, hoe controle materiaal, hoe werken de kijkwijzers, afspraken, verschillende rollen (wanneer en hoe) Iedere docent gaat met zijn klas het schoolplein op en informeert de kinderen over de structuren, de hotspots, het materiaal, de kijkwijzers, het leensysteem De gymleraar besteed een aantal lessen aan de introductie van de spellen van de structuren en de spellen met het spelmateriaal en het werken met de kijkwijzers. Zie bijlage. Opening Officiële opening nieuw schoolplein Evt. ouders uitnodigen PLAYgrounds 5

6 Checklist borging PLAYgrounds programma Frequentie Actie Check Maandelijks Maandelijks Maandelijks Coördinator materiaal (lid werkgroep) inventariseert: Of er kapot / missend materiaal is Welk materiaal veel / weinig gebruikt wordt (Bij)bestellen materiaal, evt. aanpassing in materiaal Er is budget gereserveerd voor het materiaal dat bijbesteld moet worden Door werkgroepleden: Evaluatie programma per bouw, overleg en filmen Eventueel voorstel voor aanpassing maatregel Door gymleraar: Aandacht in de gymles voor schoolpleinactiviteiten, zie bijlage Twee keer per jaar Door gymleraar: Updateles voor groepsdocenten over schoolpleinactiviteiten, zie voorbeeldlessen Na 3 maanden, maandelijks Door gymleraar i.s.m. groepsdocenten: Introductie maandthema in gymles, groepsles en op papier Met afsluitende competitie / optreden (en introductie nieuw maandthema) Bij afsluiting evt. uitnodigen ouders Abonnement op thematassen (optioneel) Na 3 maanden Door een werkgroeplid: Aansluiten overblijf op afspraken schoolplein PLAYgrounds 6

7 Raamwerk maatregelen Met behulp van onderstaande tabel kunt u zien welke maatregelen welk effect hebben. De combinatie van maatregelen is het meest effectief. U kunt ervoor kiezen om de maatregelen gefaseerd in te voeren. Maatregel Concreet Effect Wanneer toepassen Structuur Met pleinplakkers of betonverf zones creëren en spelplekken aanduiden Meer bewegen, intensiever bewegen Spellen komen tot hun recht Uitdaging Specifieke meisjes activiteiten mogelijk Minder botsingen en conflicten Grotere variatie in bewegen Minder motorisch handige kinderen krijgen ruimte Betere balans gebruik plein Lage intensiteit van bewegen Meerdere botsingen en conflicten Chaos: spellen gaan het hele plein over en door elkaar heen Timemanagement Buitenspelrooster Meer ruimte om te bewegen Meer bewegen, intensiever bewegen Lage intensiteit van bewegen Veel kinderen aan de kant Hotspots aanwijzen Hotspotrooster Betere balans gebruik plein Populaire spellen kunnen ook gespeeld worden door minder dominante groepen / kinderen Dominantie van bepaalde groep of spel Bepaalde plekken drukbezocht Spelmateriaal Per klas een tas Voor iedere hotspot Meer bewegen, intensiever bewegen Meer variatie in bewegen Meer (verschillende) kinderen aan het bewegen Uitdaging Lage intensiteit van bewegen Conflicten Geen duidelijke activiteiten, dezelfde soort activiteiten Actieve rol groepsdocent Handhaven afspraken Enthousiasmeren, begeleiden en participeren Meer bewegen, intensiever bewegen Meer (verschillende) kinderen aan het bewegen Snellere start spellen Minder conflicten tijdens spellen Chaos Onveilig pedagogisch klimaat Koppeling met de gymles Afspraken Ideeën en variatie spellen Vaardigheden Thema-activiteiten Meer bewegen, intensiever bewegen Meer variatie in bewegen Meer (verschillende) kinderen aan het bewegen Meer samen bewegen Uitdaging Lange termijnborging Geen duidelijke activiteiten Dominantie van een spel Passieve groepsdocenten Conflicten tijdens spellen PLAYgrounds 7

8 Structuur Waarom Eerlijke verdeling op het plein Geen rol voor dominante groepen Iedereen kan actief zijn op zijn/haar niveau en interesse (verbetering van het pedagogisch klimaat) Voorkomt dat spelen onderbroken worden, botsingen, ballen over het hek etc. Kortom geen irritatie en onderbreking wat leidt tot een (fysiek) veiligere omgeving Er is plek voor iedereen Niet alleen meer bewegen, ook beter bewegen Keuze structuur - Afhankelijk van grootte plein en aantal klassen tegelijk buiten - Bijv. 2 groepen 7 en 2 groepen 8 tegelijk buiten: 2 velden multifunctionele lijnen - Afmetingen multifunctionele lijnen (waarop meerdere spellen gespeeld kunnen worden): Renbaan: 25-40m, let op uitloopmogelijkheid Lijnen: 20m x 8m (4 vakken van 5 meter), andere opties: 16m x 6m of 12m x 6m Cirkel: doorsnede 5m Kingen: 4x4m of 5x5m Bucket: doorsnee-lengte 5m Honken: 15m tussen de honken PLAYgrounds 8

9 Balans plein Rekening houden met populair spel (bijv. meerdere voetbalveldjes aan de rand van het plein). Veld met multifunctionele lijnen kan hotspot zijn. Rekening houden met begeleide spellen en ruimte voor eigen invulling (met bijv. los spelmateriaal). Bijv. 2 velden mulitfunctionele lijnen, voetbalplek, tegen muur spelen, ruimte voor springen, ruimte voor soleren en ruimte voor vrij rennen. Rekening houden met variatie in grondvormen, activiteiten en materiaal (door combinatie hotspots, multifunctionele lijnen en materiaal klassentassen is dat afgedekt) PLAYgrounds 9

10 Timemanagement Time-management zorgt voor meer ruimte op het plein en daardoor voor meer beweegruimte. Een buitenspeelrooster en een hotspotrooster zijn de praktische toepassingen van timemanagement. Buitenspeelrooster (Afhankelijk van de ruimte, maximaal 2-4 klassen tegelijk buiten, norm: 3m 2 / kind) Voorbeeld Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 en 6 Groep 7 en uur tot uur uur tot uur uur tot uur uur tot uur Het is op sommige pleinen ook een optie om oudere en jongere kinderen te combineren in 1 pauze moment, indien daarmee de verdeling over het plein beter wordt. Hierbij moet wel een hotspotrooster gebruikt worden, anders domineren de oudere kinderen de jongere kinderen op bijvoorbeeld het voetbalveld. PLAYgrounds 10

11 Hotspotrooster Hotspots zijn de populaire plekken op een plein, zoals een voetbalveld. Door deze plekken te verdelen, komen ook de minder motorisch vaardige / de meer timide kinderen aan de beurt. Een hotspotverdeling kan ook jongens / meisjes zijn. Indien het mogelijk is, kan de school buurtpleinen betrekken in het hotspotrooster. Dit zorgt namelijk ook voor minder kinderen, en dus meer ruimte, op het plein. Voorbeeld: buitenspeeltijd ( uur) van groep 7 en 8 (vier klassen totaal) Klas 8a Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Lijnenspelen Sprintbaan Voetbalveld Cirkelspelen Kingen Klas 8b Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Kingen Lijnenspelen Sprintbaan Voetbalveld Cirkelspelen Etc. PLAYgrounds 11

12 Spelmateriaal Het aanbieden van los spelmateriaal op het schoolplein zorgt ervoor dat kinderen meer gaan bewegen, gevarieerder gaan bewegen en dat de kinderen meer uitgedaagd worden om te bewegen. Binnen PLAYgrounds is de keuze voor het los spelmateriaal gekoppeld aan de leerlijnen van het bewegingsonderwijs en daarmee aan de verschillende grondvormen die ten grondslag liggen aan een brede motorische ontwikkeling van de kinderen. Per leeftijdsfase (3/4, 5/6 en 7/8) is een tas met los spelmateriaal samengesteld. Naast de tassen per klas zijn er (standaard) tassen voor de hotspots (spelmateriaal voor de hotspots voetbal, basketbal en tafeltennis) en thematassen, die per maand variëren (bijvoorbeeld thema circus met jongleermateriaal, diabolo s etc.). De inhoud van de spelmateriaaltassen kunt u bekijken via deze hyperlink. Om spelmateriaal te bestellen, stuurt u een naar Als uw school een Jump-in school is, kunt u contact opnemen met uw Jump-in coach over het spelmateriaal. Voor de kleuters is ook spelmateriaal te bestellen, waarbij we adviseren dit aan te vullen met eigen, te verzamelen materiaal. We raden u aan om een leensysteem te hanteren voor het spelmateriaal of om in ieder geval het spelmateriaal na iedere pauze te controleren. Dat kan ook een taak zijn van de kinderen (wekelijks wisselend tweetal). Een voorbeeld van een leensysteem kunt u bekijken via deze hyperlink. Daarnaast zijn er nog een aantal tips ter onderhoud van het spelmateriaal: - op de tas de naam van de klas of hotspot plaatsen. - het spelmateriaal per klas merken - afwezig of kapot materiaal doorgeven aan een werkgroeplid, zodat deze voor vervanging kan zorgen. [indien u via PLAYgrounds spelmateriaal gebruikt, nemen wij iedere maand contact hierover met u op). Bij het spelmateriaal worden kijkwijzers geleverd, die kinderen en docenten op ideeën kunnen brengen voor spellen met het spelmateriaal. Een voorbeeld van een kijkwijzer kunt u hieronder bekijken. In een kijkwijzer wordt aangegeven hoe een spel individueel, samen of tegen een ander gespeeld kan worden, maar ook hoe een spel PLAYgrounds 12

13 makkelijker of moeilijker gemaakt kan worden. Het uitgangspunt van de spellen op de kijkwijzers is dat een sterke speler een handicap krijgt, waardoor het moeilijker voor deze speler wordt en dat het spel voor een zwakkere speler makkelijker wordt. Voorbeeld kijkwijzer poortbal (groep 5/6 en 7/8) Groep 5/6, 7/8 Poortbal Wat heb je nodig: 1 low-bounce bal Zo speel je het: Ga met je benen wijd staan met je voeten tegen die van je buurman. Probeer te scoren door de bal door het poortje van de andere spelers te rollen. Je mag keepen met je handen. Scoor jij bij een ander? Dan mag je nog maar één hand gebruiken. Scoor je nog een keer? Dan ga je achterstevoren in de cirkel staan. Weer gescoord? Gebruik nog maar één hand terwijl je achterstevoren staat. Wil je het moeilijker maken? - Speel het spel met twee ballen - Speel het spel met een kleine bal, bijv. een tennisbal PLAYgrounds 13

14 Actieve rol groepsdocent Een actieve rol van de groepsdocent zorgt voor een voorkoming van hiërarchie en daarnaast voor aanmoediging om meer te bewegen. Als dit een hele grote verandering vraagt binnen het docententeam, kan er voor worden gekozen om een rooster te maken, zodat docenten ook een keer pauze hebben. Hoeveel docenten op een plein aanwezig moeten zijn is afhankelijk van het plein, de groep en de hoeveelheid kinderen. Als er bijvoorbeeld 2 klassen tegelijk op het plein aanwezig zijn, zou 1 docent overzicht kunnen houden en 1 docent kan spel begeleiden of participeren in spel. Taken van docenten: - Hanteren regels en structuur - Aansturing materiaaluitleen en controle - Begeleiding Er zijn verschillende niveaus van begeleiding: - Niveau 1: enthousiasmeren - Niveau 2: begeleiden - Niveau 3: participeren Ad niveau 1: enthousiasmeren Concreet waarneembaar gedrag is: actieve houding naar kinderen, vrolijke uitstraling, bereikbaar voor leerlingen, loopt rond over het plein, aanwezig (zowel fysiek als mondeling), complimenteus. Ad niveau 2: begeleiden Begeleiden is de moeilijkste rol voor groepsdocenten. Het is noodzakelijk dat de gymleraar ze ondersteunt bij het bekend raken met deze rol, zodat hun competentiegevoel toeneemt. Begeleiden wordt toegepast wanneer er een nieuw spel geïntroduceerd is vanuit de gymles voor op het schoolplein, bij het starten van een spel en bij onenigheid en vals spelen. PLAYgrounds 14

15 Begeleiden gebeurt voornamelijk bij de spellen op de structuren en hotspots. Ad niveau 3: participeren Participeren heeft het grootste effect van alle rollen op deelname van kinderen aan de spellen, op de intensiteit van een spel / van bewegen en op het herhaald spelen door de kinderen zelf. Participeren wordt toegepast wanneer er een nieuw spel geïntroduceerd is vanuit de gymles, bij het opstarten van een spel en om een nieuwe impuls te geven (bijvoorbeeld als een spel niet loopt of niet meer gespeeld wordt). Participeren is gelimiteerd tot bijvoorbeeld 1 keer per week of na de tweewekelijkse aandacht voor een schoolpleinspel in de gymles of bij de start en afsluiting van een maandthema. Enthousiasmeren groepsdocenten; ondersteuning door de vakdocent: - Kick-off: Introductie structuren, spelmateriaal, leensysteem en kijkwijzers - 2x per maand schoolpleinspel: groepsdocent in gymles - Maandthema s per maand / 2 maandelijks met afsluiting - 2x per jaar evaluatie + ondersteuning groepsdocenten (waar lopen ze tegen aan?) Voor een training van uw docententeam, waarin de verschillende rollen en concrete handvatten voor de verschillende rollen aan bod komen, kunt u contact opnemen met het PLAYgrounds team Als uw school een Jump-in school is, kunt u contact opnemen met uw Jump-in coach. Een voorbeeld van een introductietraining van groepsdocenten door de vakdocent kunt u vinden onder deze hyperlink. PLAYgrounds 15

16 Koppeling met de gymles Een koppeling met de gymles is om meerdere redenen belangrijk: er kunnen afspraken over spellen gemaakt worden, kinderen raken bekend met spellen en de variaties daarop, kinderen kunnen motorische vaardigheden oefenen voor spellen die ook op het schoolplein gespeeld worden en er kan maandelijks een impuls aan het schoolpleinprogramma gegeven worden door middel van de maandactiviteiten. Toepassing koppeling bij: - Kick-off: Introductie structuren, spelmateriaal, leensysteem en kijkwijzers (dit kan ook gefaseerd geïntroduceerd worden) - 2x per maand schoolpleinspel: groepsdocent in gymles - Maandthema s per maand / 2 maandelijks met afsluiting Een aantal voorbeelden van een schoolpleingymles (per bouw) voor de kinderen kunt u vinden onder deze hyperlink. PLAYgrounds 16

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15

Spel- en activiteitenbegeleiding. Hoofdstuk 15 188 De pedagogisch medewerker heeft het ridderkasteel van Playmobil midden op de tafel gezet. Vier jongens en één meisje (5 en 6 jaar) zitten rond de tafel, ieder kind heeft een ridder in de hand. Ze laten

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Schoolgids 2014-2015 Apollo 11 Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de openbare basisschool De Apollo 11. De Apollo 11 is een Daltonschool

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie

SchoolsOUT. Werkblad beschrijving interventie SchoolsOUT Invoering van Schoolbeleidgericht op sociale veiligheid voor LHBT s in het primair en voortgezet onderwijs en op ROC s Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Pedagogisch beleid (februari 2014 - versie 1.0 HV/MB)

Pedagogisch beleid (februari 2014 - versie 1.0 HV/MB) Pedagogisch beleid (februari 2014 - versie 1.0 HV/MB) Voorwoord Wij vinden het belangrijk dat de geboden kinderopvang van hoge kwaliteit is en aansluit bij de individuele en specifieke wensen en het budget

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering Voor gemeenten en wooncorporaties - versie 1.3 - Agentschap NL, NL Energie en Klimaat Cees Egmond, e.a. Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering

Nadere informatie

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose

Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Pestprotocol Basisschool Maurice Rose Inhoud 1. Plagen/Pesten 2. Doel Pestprotocol 3. Preventief Pestbeleid 4. Signaleren 5. Het aanpakken van pestgedrag 6. Stappenplan 7. Evaluatie 1. Plagen/Pesten Pesten

Nadere informatie

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom?

Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Welke aanpak van burgerschapsvorming is voor de Sint Maartenschool in Oudkarspel het meest passend en waarom? Onderzoeksverslag binnen het themaboek Waardevol onderwijs. Alkmaar, VDT1b2 Studiegroep: Bea

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie