Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking"

Transcriptie

1 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel Fax Website: CJSM-KE-KD In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum CIB-nummer Wie vult dit formulier in? Dit formulier moet ingevuld worden door kunstenorganisaties (Kunstendecreet, hoofdstuk I) en organisaties voor kunsteducatie, voor sociaal-artistieke werking (Kunstendecreet, hoofdstuk IV) en voor publicaties (Kunstendecreet, hoofdstuk VI) die een meerjarige subsidie ontvangen voor het geheel van hun werking. Aan wie bezorgt u dit werkingsverslag? U bezorgt dit werkingsverslag zowel digitaal als op papier. Stuur uw formulier in drie exemplaren naar Kunsten en Erfgoed, t.a.v. Jos Van Rillaer, administrateur-generaal, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Stuur uw werkingsverslag ook per op naar het adres voor uw sector of werkvorm. De teams en hun adressen vindt u achteraan op dit formulier bij vraag 11. Als u voor uw financiële afrekening en personeelsoverzicht de elektronische formulieren gebruikt, voegt u die eveneens bij uw . Vermeld de volgende gegevens in de onderwerpsregel van uw bericht: Werkingsverslag naam organisatie jaar. Wanneer bezorgt u dit werkingsverslag? Bezorg dit werkingsverslag uiterlijk drie maanden na het einde van elk jaar van de meerjarige subsidiëringsperiode, dus telkens uiterlijk op 31 maart. Waar vindt u meer informatie? Op vindt u meer informatie over het Kunstendecreet. Als u vragen hebt over dit werkingsverslag, kunt u contact opnemen met het team dat voor uw sector of werkvorm bevoegd is. U vindt hun adres bij vraag 11. Gegevens van de organisatie 1 Vul in deze rubriek alleen de gegevens in die veranderd zijn sinds het moment dat u uw actieplan hebt ingediend. Als alle gegevens identiek gebleven zijn, hoeft u alleen de naam van de organisatie in te vullen. 2 Vul de gegevens van de organisatie in. Het ondernemingsnummer, dat is het identificatienummer in het Belgisch Staatsblad, vult u in als de organisatie een rechtspersoon is. naam rechtspersoon HETPALEIS eventuele roepnaam rechtspersoonlijkheid ondernemingsnummer IBAN B E financiële instelling KBC BIC K R E D B E B B webadres

2 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 2 van 37 3 Vul de correspondentiegegevens van de organisatie in. Het adres vult u alleen in als het verschilt van de maatschappelijke zetel van de organisatie. aanschrijftitel De heer Mevrouw voor- en achternaam contactpersoon Barbara Wyckmans straat en nummer Meistraat 2 postnummer en gemeente 2000 Antwerpen telefoonnummer of gsm faxnummer adres 4 Vul de gegevens van de artistiek of inhoudelijk verantwoordelijke in. aanschrijftitel De heer Mevrouw voor- en achternaam Barbara Wyckmans telefoonnummer of gsm faxnummer adres 5 Vul de gegevens van de zakelijk verantwoordelijke in. aanschrijftitel De heer Mevrouw voor- en achternaam Koen Frøberg telefoonnummer of gsm faxnummer adres Gegevens van het werkingsverslag 6 Vul het jaar in waarop dit werkingsverslag betrekking heeft Kruis hieronder de discipline aan waarbinnen uw organisatie gesubsidieerd wordt. U mag maar één hokje aankruisen. architectuur muziek audiovisuele kunsten beeldende kunst dans kunsteducatie multidisciplinair muziektheater Nederlandstalige dramatische kunst (theater) sociaal-artistieke werking periodieke publicatie steunpunt Bij te voegen bewijsstukken 8 Voeg bij uw werkingsverslag de volgende verplichte bijlagen en nummer ze zoals aangegeven: een artistiek-inhoudelijk werkingsverslag als bijlage 1a U vindt een overzicht van de rubrieken van het artistiek inhoudelijk werkingsverslag achteraan dit formulier. Voeg hier de samenvattende tabbladen productieve werking, receptieve werking, kunsteducatie + publiekswerking en sociaalartistieke werking bij uit het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Vul enkel de gegevens in die van toepassing zijn voor uw organisatie.

3 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 3 van 37 De tabbladen waarbij samenvatting staat, genereren automatisch wanneer u rechtsklikt op de tabel en bijwerken of vernieuwen kiest. U hoeft deze niet zelf in te vullen. Stuur dit bestand per op naar het adres voor uw sector of werkvorm. De teams en hun adressen vindt u achteraan op dit formulier bij vraag 11. een redactioneel werkingsverslag als uw werkingsverslag een periodieke publicatie betreft, als bijlage 1b. U vindt een overzicht van de rubrieken van het redactionele werkingsverslag achteraan bij dit formulier. Voeg hier het tabblad periodieke publicaties bij uit het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Vul enkel de gegevens in die van toepassing zijn voor uw organisatie. een financieel werkingsverslag als bijlage 2. U vindt een overzicht van de rubrieken van het financiële werkingsverslag achteraan dit formulier. Voeg hier de samenvattende tabbladen personeel (loondienst), medewerkers (geen loondienst) en resultatenrekening bij uit het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. De tabbladen waarbij samenvatting staat, genereren automatisch wanneer u rechtsklikt op de tabel en bijwerken of vernieuwen kiest. U hoeft deze niet zelf in te vullen. Stuur dit bestand per op naar het adres voor uw sector of werkvorm. De teams en hun adressen vindt u achteraan op dit formulier bij vraag 11. de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) als bijlage 3 de afschrijvingstabel voor de investeringen als bijlage 4 de verslagen van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van rekeningen en begroting van het betrokken jaar als bijlage 5 als de jaarlijkse subsidie méér dan euro bedraagt, of voor een periodieke publicatie méér dan euro: het verslag van een erkend accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse artistieke, organisatorische en zakelijke werking van de organisatie, met diens commentaar bij de balans en de resultatenrekening als bijlage 6 het samenvattend loonattest van het sociaal secretariaat of een verklaring op erewoord waarmee wordt aangetoond welke toepasselijke cao werd nageleefd als bijlage 7. 9 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit werkingsverslag voegt. een artistiek-inhoudelijk werkingsverslag met evaluatie van de werking en gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde activiteiten (bijlage 1a in dit formulier) de tabbladen van het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening (artistiek-inhoudelijk) zoals hierboven beschreven een redactioneel werkingsverslag met evaluatie van de werking en gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde publicaties en activiteiten (bijlage 1b in dit formulier) de tabbladen van het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening (redactioneel) zoals hierboven beschreven een financieel werkingsverslag (bijlage 2 in dit formulier) de tabbladen van het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening (financieel) zoals hierboven beschreven de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) (bijlage 3) de afschrijvingstabel voor de investeringen (bijlage 4) de verslagen van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van rekeningen en begroting van het betrokken jaar (bijlage 5) het verslag van een erkend accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse artistieke, organisatorische en zakelijke werking van de organisatie, met diens commentaar bij de balans en de resultatenrekening (bijlage 6) het samenvattend loonattest van het sociaal secretariaat of een verklaring op erewoord waarmee wordt aangetoond welke toepasselijke cao werd nageleefd (bijlage 7) Ondertekening 10 Vul de onderstaande verklaring in. Dit formulier moet worden ondertekend door de personen die de organisatie overeenkomstig de statuten rechtsgeldig kunnen verbinden. Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in het bijbehorende werkingsverslag naar waarheid ingevuld zijn. Ik bevestig dat ik de hieronder aangekruiste documenten die bij dit werkingsverslag gevoegd zijn, volledig heb gelezen en ermee akkoord ga: het artistiek-inhoudelijke werkingsverslag het financiële werkingsverslag

4 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 4 van 37 Ik verklaar namens de hierboven vermelde organisatie, die ik vertegenwoordig, dat dit werkingsverslag een getrouw beeld geeft van de voorbije artistieke of inhoudelijke en zakelijke werking. datum dag 2 7 maand 0 3 jaar handtekening voornaam + naam Barbara Wyckmans functie directeur handtekening voornaam + naam Annick functie Voorzitter (in afwachting van bekrachtiging) Schramme handtekening voornaam + naam Jan De Groof functie Voorzitter (Ontslagnemend) Aan wie bezorgt u dit werkingsverslag? 11 Stuur uw werkingsverslag via op naar het adres voor uw sector of werkvorm. Als u voor uw financiële afrekening en personeelsoverzicht de elektronische formulieren gebruikt, voegt u die eveneens bij uw . Vermeld de volgende gegevens in de onderwerpsregel: Afrekening de naam uw organisatie jaar. De adressen zijn: architectuur en vormgeving: audiovisuele kunsten: beeldende kunst: dans: kunsteducatie: kunstencentra en werkplaatsen: muziek: muziektheater: sociaal-artistieke kunsten: theater: publicaties: steunpunten en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap: Privacywaarborg 12 De gegevens die u meedeelt, worden door het agentschap Kunsten en Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, verwerkt voor identificatiedoeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om kennis te krijgen van uw gegevens in ons bestand en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u het register bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer raadplegen.

5 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 5 van 37 Bijlage 1a: Inhoud van het artistiek-inhoudelijke werkingsverslag Vul in het deelformulier dat apart bij dit formulier is gevoegd, de rubrieken in die voor uw organisatie van toepassing zijn. Het artistiek-inhoudelijke werkingsverslag telt maximaal 16 pagina's. 1.1 Identiteit van de organisatie Beknopt overzicht van artistiek-inhoudelijke wijzigingen t.o.v. het actieplan van het betrokken jaar Krachtlijnen artistieke werking Verhouding tot het kunstenveld 1.2 Artistieke en inhoudelijke acties Productieve werking: eigen producties, coproducties en samenwerkingen Receptieve werking (Kunst)educatieve werking Globale beschrijving van het kunsteducatief concept en de methodiek Planning Sociaal-artistieke werking Globale beschrijving van het sociaal-artistiek concept en de methodiek Planning Publicaties (andere dan promotiemateriaal): publicatiebeleid + voor alle publicaties auteur(-s), titel, en oplage Creatieopdrachten: kunstenaar(-s), aard van het werk, vergoeding kunstenaar, presentatie Internationale werking: visie, strategie (aanvullend op en 1.2.2) Onderzoek en onderzoeksopdrachten: onderzoeker(-s), aard onderzoek, vergoeding, presentatie 1.3 Beleid m.b.t. residenties, begeleiding, logistieke en financiële ondersteuning van kunstenaars 1.4 Samenwerking en netwerking met andere organisaties (in niet-productieve zin; complementair aan en 1.5) Opsomming van de belangrijkste partners Concrete meerwaarde van de samenwerking 1.5 Publiekswerking en publiekswerving Doelgroep of doelgroepen Publiekswerking (concrete inzet qua medewerkers, partners, middelen en activiteiten + beoogde resultaten) Publiekswerving (concrete inzet qua medewerkers, partners, middelen en activiteiten + beoogde resultaten) 1.6 Verkoop en spreiding (doelstellingen en resultaten + concrete inzet qua medewerkers en middelen; de concrete speelplekken of spreiding worden in de tabel onder opgesomd) 1.7 Archief

6 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 6 van 37 Bijlage 1a: Artistiek-inhoudelijk werkingsverslag 1.1 Identiteit van de organisatie Beknopt overzicht van artistiek-inhoudelijke wijzigingen t.o.v. het actieplan van het betrokken jaar In dit werkingsverslag houden we rekening met de aantekeningen die het agentschap Kunsten en Erfgoed ons gaf in een brief naar aanleiding van het werkingsverslag 2012: wat in het verleden gebeurde, zetten we vanaf nu in de verleden tijd en ongewijzigde punten in de werking worden niet nodeloos herhaald. Theater maken is geen exacte wetenschap. Het is een creatief proces waaraan gesleuteld wordt tot aan de première, tot aan de dernière zelfs. Tijdens het maakproces van de producties van het afgelopen jaar, 2012, waren er dan ook verschillende wijzigingen ten opzichte van het vooropgestelde actieplan. Al ging het altijd om kleine aanpassingen uit artistieke of praktische noodzaak. Slechts één keer was er een meer drastische koerswijziging: de voorstelling Wiejoow van Dimitri Leue kreeg nog voor de eerste repetitie een volledig andere inhoudelijke invulling. Deze maker kampte met een writer s block tijdens het schrijfproces en in samenspraak met HETPALEIS gaf hij aan de productie een totaal nieuwe wending, waardoor hij zijn creativiteit terugvond. Bovendien koos hij ervoor om niet meer zelf mee te spelen, zoals voorzien was. Hij zou alleen schrijven en regisseren. Acteur Jonas Van Geel trok zich voor het repetitieproces nog terug en de cast werd aangevuld met twee stagiaires en twee net afgestudeerde acteurs. Een wijziging uit artistieke noodzaak gebeurde bij De gehoornden: in overleg met de artistieke ploeg trok HETPALEIS de minimumleeftijd op, omdat de voorstelling toch een zekere maturiteit vereiste van het publiek. De voorstellingen van De gehoornden in Gent werden geschrapt omwille van planningswijzigingen bij NTGent met als onrechtstreeks gevolg dat Kleine dagen verplaatst werd naar december, dat de première hiervan niet kon plaatsvinden bij NTGent maar wel in HETPALEIS en dat deze productie pas in 2013 zal reizen. Andere wijzigingen behelsden vervangingen of aanvullingen van de artistieke ploeg: voor De meeuw werd niet Bart Clement gevraagd als scenograaf, maar wel Saskia Louwaard en Katrijn Baeten. Zij zetten tijdens het maakproces een stap opzij en werkten enkel uitvoerend. Bij de wederopvoering van Danske werd Marc De Pablo vervangen door Bernardo Coloma, die tijdens de speelreeks op zijn beurt vervangen werd door Anastassya Savitsky. Bij Nog een danske danste Karel Tuytschaever mee in plaats van Wannes Cappelle. Voor de HETPALEISbus, deze keer ontworpen door Michiel Van Cauwelaert, werd er niet op zoek gegaan naar een illustrator, maar koos het huis voor de schrijvers Wim Helsen en Sarah Moens. Helsen en Moens kregen hiervoor in 2012 een schrijfopdracht. De creatieopdracht die Van Cauwelaert kreeg, werd doorgeschoven naar Bij ZOO doen ze de dingen deed Maartje Van Bourgognie het kostuumontwerp en niet Inge Buscher. Tijdens de repetities van Kleine dagen werd Julie Van den Berghe als coach erbij gevraagd. De Sinterklaasvoorstelling is een vaste waarde in de programmering en werd in 2012 gemaakt en gespeeld door de ploeg van Gelukkige verjaardag, aangevuld met Jan De Smet. Bij De gehoornden werd één acteur geschrapt. Bepaalde voorstellingen kregen - al dan niet onverwacht - toch nog speelkansen in 2012: Vader, Moeder, Ik en Wij bleef verder spelen tot in In Memoriam werd opnieuw gespeeld, maar aangezien Ineke Nijssen en Joris Van den Brande andere verplichtingen hadden, werden zij probleemloos vervangen door Antje De Boeck en Jonas Leemans. Gelukkige verjaardag ging normaal gezien pas in 2013 op reis, maar door de grote vraag van de programmatoren startte de tournee reeds in Een laatste wijziging was er eentje waar het huis heel blij mee was: Dit is alles werd geselecteerd voor Het Theaterfestival 2012 en speelde twee keer in desingel. Soms kreeg een voorstelling een extra omkadering: zo werd tijdens het repetitieproces van Ans en Wilma duidelijk dat de liedjes van zulke goede kwaliteit waren, dat er op het laatste moment werd beslist om er een cd van te maken, zodat het publiek thuis kon nagenieten. In mei 2012 vonden de opnames plaats van het luisterboek van Prinses Turandot dat in 2013 aangeboden wordt aan het publiek. Tenslotte vonden er ook wijzigingen plaats van praktische aard: de Kinderkunstendag 2012 kon niet doorgaan op de voorziene datum en werd verschoven naar het voorjaar Van Stukschrijven vond er slechts één lezing plaats en geen twee. Als antwoord op de grote vraag naar de workshops van De Stal werd er in het najaar van 2012 opnieuw gekozen voor 4 in plaats van 2 groepen. Hierdoor moest door de educatieve dienst echter op andere plekken bespaard worden. Bovendien kregen drie van de workshops van De Tuin en De Stal een andere invulling dan gepland was: Welkom in Wonderland werd vervangen door de workshop Het beweegt; in de workshop werken aan een toonmoment werd er gewerkt rond Het geheime dagboek van Adriaan Mole en niet rond het boek De hemel van Heivisjch; en tijdens de intensieve zomerweken van de Stal was niet langer De meeuw het uitgangspunt, maar wel de theatrale kracht van ondingen. In 2012 ging het pilootproject rond water in HETSTEEN van start. Deze nieuwe werking van HETPALEIS in HETSTEEN, in opdracht van de Stad Antwerpen, verdient extra aandacht, maar het is moeilijk om dit onder één bepaald punt te zetten. De globale invulling van deze nieuwe werking staat vermeld onder 1.4. samenwerking en netwerking, de specifieke invulling van de werking staat te lezen onder (kunst)educatieve werking. Al deze wijzigingen konden slechts plaatsvinden omdat het artistieke beleid van HETPALEIS solide is. Ze maakten HETPALEIS tot een open huis dat rekening heeft gehouden met de realiteit en dat bereid was te luisteren en bij te sturen waar mogelijk.

7 1.1.2 Krachtlijnen artistieke werking Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 7 van 37 HETPALEIS is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen. HETPALEIS wil podiumkunsten evident maken door toegankelijke kwaliteit te brengen en kwaliteit toegankelijk te maken voor elk kind in elke familie. HETPALEIS doet dit door kwalitatieve producties te creëren, een beweging op gang te brengen ten voordele van de kinderkunsten en de instelling ten volle te benutten in dienst van het openbaar nut. HETPALEIS onderschrijft drie werkterreinen die nauw met elkaar verweven zijn: het is een creatiehuis, dat vecht voor een duurzaam kinderkunstenbeleid, dat als Stichting van Openbaar Nut een instelling is die zich van alle andere jeugdtheatergezelschappen onderscheidt door de beheersstructuur, de infrastructuur, de organisatiestructuur en de schaalgrootte van de werking. De missie van HETPALEIS blijft ongewijzigd en de koers werd in 2012 op alle vlakken gevolgd: HETPALEIS is een creatiehuis dat kwaliteitsvolle kinder- en jeugdtheatervoorstellingen creëert én presenteert op drie mogelijke speelplatformen (de Grote zaal, de Kleine zaal en de HETPALEISbus). Ook in 2012 lag de prioriteit bij het creëren van grote zaalcreaties, vanuit de verantwoordelijkheid het enige jeugdtheater te zijn met een grote zaal. Deze voorstellingen waren eigen producties en projecten, coproducties en samenwerkingen met andere gezelschappen of instanties. Evenzeer stond HETPALEIS het afgelopen jaar op de barricade om het pad te effenen naar een duurzaam kinderkunstenbeleid. Het evident maken van kinderkunsten door het verbreden van cultuurcompetentie, cultuurwaardering, cultuurparticipatie en cultuurcomfort stond onafgebroken op de agenda en zat verweven in de gehele werking. Er waren maatschappelijk relevante lezingen en/of debatten naar aanleiding van elke HETPALEISproductie, alle voorstelling werden uitgebreid educatief omkaderd, tekstuitgaven en/of luistercd s werden aangeboden en regelmatig vonden er publieksverbredende acties plaats die (toekomstige) toeschouwers warm maakten voor het jeugdtheater. Als grootste instelling binnen het jeugdtheater en als Stichting van Openbaar Nut, nam HETPALEIS zijn verantwoordelijkheid op en heeft het huis zijn infrastructuur ten volle benut. Er was geen moment waarop er niets te doen was. Ook de kindvriendelijke bar, HETGELUK, heeft op volle toeren gedraaid en verlaagde voor verschillende mensen de drempel om een bezoek aan één van de voorstellingen te brengen. In de loop van 2012 zijn er onderzoeken gestart naar het verbeteren van de theatertechnische infrastructuur waarover sprake in het actieplan Verhouding tot het kunstenveld De verhouding van HETPALEIS tot het kunstenveld zoals die beschreven staat in het actieplan 2012, is ongewijzigd gebleven. HETPALEIS onderscheidt zich van andere jeugdtheatergezelschappen door zijn lange bestaansgeschiedenis, door de schaalgrootte waarop het huis werkt (zowel op het vlak van infrastructuur, beheersstructuur, organisatiestructuur, artistieke en educatieve werking) en door zijn voortrekkersrol in de strijd voor een duurzaam kinderkunstenbeleid. Bovendien is HETPALEIS een stadstheater, een theaterhuis in het hart van de stad, dat de vinger aan de maatschappelijke pols houdt. En dat was in 2012 niet anders. Tegelijk stond HETPALEIS middenin het veld door engagementen en samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars, gezelschappen, culturele centra, stagiairs, andere instellingen enz. Concreet betekende dit voor 2012 het engageren van meer dan 150 personen uit het kunstenveld, alleen al voor het creëren en spelen van de (co)producties, en werd er met tientallen gezelschappen of andere organisaties samengewerkt. De voortdurende zoektocht van het huis naar partners benadrukt het belang van samenwerken en solidariteit. 1.2 Artistieke en inhoudelijke acties Productieve werking: eigen producties, coproducties en samenwerkingen Voor het overzicht: zie tabblad productieve werking van het Excelbestand Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. nieuwe eigen creaties De tocht van de olifant voor volwassenen en hun kinderen vanaf 10 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 11/2 t/m 9/3/12 en op 29/4/12, op reis van 16/3 t/m 28/4/12) HETPALEIS was al lang gefascineerd door Saramago s kritische blik op machthebbers met hun absurde wensen en bevelen in de roman De tocht van de olifant. Auteur en regisseur Stefan Perceval maakte op vraag van HETPALEIS van deze roman een bewerking voor volwassenen en hun kinderen vanaf 10 jaar. De vermaarde pianist en componist Jef Neve componeerde muziek bij de voorstelling. Het was voor Perceval een interessante zoektocht om het boek om te vormen tot een theatertekst zonder aan de ziel van Saramago te raken. De tocht van de olifant bestaat uit lange poëtische zinnen en beschrijvingen van landschappen, volkeren, taferelen en kleinmenselijke gedragingen. In nauwe samenwerking met de dramaturg kwam de tekst tot stand: de vorm bleef een vertelling, maar dan door twee vertellers (Sien Eggers en Marc Van Eeghem) gebracht, die in en uit verschillende rollen konden springen. Een tiental hoeden op statieven werd door de vertellers gebruikt voor de andere personages.

8 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 8 van 37 Scenograaf Jan Strobbe ontwierp een abstract en sober decor: midden op het toneel stond een zwarte massieve blok van 3 meter hoog, die de olifant verbeeldde en dienst deed als gigantische piano waar bovenop pianist Bram Weijters live de muziek speelde. De reacties van het publiek waren wisselend. Sommigen genoten van de poëtische en ingetogen voorstelling, voor anderen mocht het allemaal wat uitbundiger zijn. De leeftijdsaanduiding voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar zorgde echter voor verwarring bij een deel van het publiek. Hierbij is het nut van avant-premières meer dan duidelijk gebleken. Leerkrachten die met een klas 10-jarigen wilden komen kijken, belden af na de avant-première. HETPALEIS begreep uit de reacties dat de voorstelling niet geschikt was voor een zaal met alleen 10-jarigen. Een kind te midden van zijn leeftijdsgenoten ervaart een voorstelling anders dan tussen zijn ouders. HETPALEIS neemt in de toekomst mee dat bij gelijkaardige producties het huis duidelijker zal vermelden dat deze voorstellingen niet geschikt zijn om met kinderen in groepsverband te komen zien. Dit soort voorstellingen zijn en blijven ook een uitzondering op het programma van HETPALEIS maar desalniettemin worden ze evengoed gekoesterd en net daarom extra omkaderd. tekst: A Viagem do Elefante van José Saramago, vertaald door Harrie Lemmens bewerking en regie: Stefan Perceval muziek: Jef Neve - spel : Sien Eggers, Marc Van Eeghem muziekuitvoering: Bram Weijters kostuums: Barbara De Laere scenografie: Jan Strobbe, Sammy Van den Heuvel (stage) dramaturgie: Jelte Van Roy - geluid: Ben Bonner lichtontwerp: Frank Haesevoets lichtuitvoering: Frank Haesevoets decoruitvoering: Jan Strobbe, Sammy Van den Heuvel, Barbara De Laere, Luk Willekens, Tom De Roy, Danny Havermans, Frank Haesevoets, Fati Ben Azouz techniek: Marco Santy toneelmeester: Tom De Roy projectleiding: Erik Moonen Ans en Wilma vanaf 6 jaar kleine zaalcreatie (speelperiode in de Kleine zaal van HETPALEIS van 8 t/m 31/3/12 en van 9 t/m 26/5/12 en op reis van 3/4 t/m 7/5/12) Ariane van Vliet en Alice Reijs zijn geen onbekenden binnen HETPALEIS. Eerder speelden zij hun voorstelling Welkom in het bos voor een enthousiast publiek. De absurde situaties die de Nederlandse auteur, theater- en filmmaker Alex van Warmerdam in deze voorstelling creëerde, liggen mee aan de inspiratiebasis voor Ans en Wilma. De twee actrices werkten hun personages verder uit en baseerden zich op gesprekken tussen hun kinderen, waardoor de herkenbaarheid groot was bij het jonge publiek, maar evenzeer bij hun ouders, die het absurde ervan zagen. Drie mannelijke muzikanten zorgden voor wat stoer tegengewicht. De samenwerking verliep uiterst vlot. Van Vliet en Reijs hadden zowel de teksten als de liedjes op voorhand geschreven en tijdens de repetities kon er voornamelijk gewerkt worden aan de volgorde van de situaties en aan de dramaturgie van het stuk. De muzikanten werkten samen om muziek te schrijven op de teksten. De liedjes werkten zo aanstekelijk dat er vanuit HETPALEIS nog net voor de première beslist werd om een cd te maken zodat het publiek thuis en het publiek op school kon nagenieten en meezingen. Tijdens de voorstellingenreeks werd beslist dat er een vervolg zou komen op deze plezierige Ans en Wilma. tekst, regie & spel: Alice Reijs, Ariane van Vliet muziekcompositie en -uitvoering: Geert Hellings, Jonas Van den Bossche, Stoffel Verlackt scenografie: Saskia Louwaard lichtontwerp: Saskia Louwaard, Barbara De Wit kostuum: Monique Van Hassel dramaturgie: Jelte Van Roy toneelmeester: Barbara De Wit decoruitvoering: Danny Havermans, Luk Willekens, Tom De Roy, Fati Ben Azouz kostuumuitvoering: Veerle Segers kapsel & grime: Hilde Mertens lichtuitvoering: Barbara De Wit klankuitvoering: Dries Meynckens, Francis Van Laere (op tournee) polyvalente techniek: Fati Ben Azouz projectleiding: Erik Moonen Gelukkige verjaardag vanaf 5 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 5 t/m 8/5/12, op reis van 12/11 t/m 22/12/12) Gelukkige verjaardag is ontstaan vanuit de zoektocht naar wat kinderen en jongeren bindt, ongeacht hun culturele of talige achtergrond. Riet Muylaert, Wannes Cappelle en Tom Pintens hebben gezocht naar verjaardagliedjes van over de hele wereld. Ze stelden vast dat verjaardagen niet in alle culturen gevierd worden en dat er veel variaties bestaan op het nummer Happy Birthday. Uiteindelijk hebben ze een selectie gemaakt van bestaande internationale verjaardagsliedjes in verschillende talen, op verschillende ritmes. Als toemaatje componeerden ze zelf een gloednieuw verjaardagslied dat vooral tijdens de schoolvoorstellingen uit volle borst werd meegezongen door de kinderen. Er werd ook een cd met een verzameling van de liedjes uitgebracht. Tijdens de schoolvoorstellingen begonnen regelmatig kinderogen te twinkelen wanneer een kind het verjaardagslied uit zijn of haar thuisland herkende, kon meezingen en daarvoor bewonderende blikken van klasgenootjes kreeg. van en met: Wannes Cappelle, Riet Muylaert, Tom Pintens coach: Peter Seynaeve lichtontwerp: Koen De Saeger kostuumontwerp: Barbara De Laere dramaturgie: Kerensa Verhoosel lichtuitvoering: Frank Haesevoets klank: Ben Bonner toneelmeester: Tom De Roy kleedster: Hilde Mertens projectleiding: Erik Moonen De meeuw vanaf 16 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 14/0 t/m 13/10/12) HETPALEIS engageerde Dirk Tanghe voor een grote zaalcreatie, zijn eerste professionele productie in jaren na een periode zwarte sneeuw te hebben gezien. In samenspraak werd De meeuw van Tsjechov gekozen. HETPALEIS blijft het belangrijk vinden dat jongeren kennismaken met het klassieke repertoire. Bovendien sluit de thematiek aan bij hun leefwereld: de clash tussen twee generaties, de rebellie van de jonge generatie tegen de gevestigde waarden van de oude generatie. Het repetitieproces verliep moeizaam. Allereerst kon Tanghe door ziekte niet altijd bij de repetities zijn. Toch kon de ploeg verder blijven werken, omdat Tanghe de regie tot in de puntjes in zijn hoofd had en die al uitvoerig uit de doeken had gedaan. Het gemis aan bijsturing door de kapitein bleef echter groot.

9 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 9 van 37 Ook de ontwerpers hadden van Tanghe duidelijke opdrachten gekregen. Aangezien kostuumontwerpster Mirjam Pater en lichtontwerper Uri Rapaport Tanghe al lang kenden, konden zij alles wel plaatsen en hadden maar een half woord nodig. Oorspronkelijk werd gedacht aan Bart Clement als scenograaf, maar omwille van artistieke redenen werd toch gekozen voor Saskia Louwaard en Katrijn Baeten. Deze vormgevers hebben tijdens het proces beslist om een stap opzij te zetten omdat Tanghe zijn eigen decorideeën wilde doorvoeren. Zij hebben wel geassisteerd bij het uitvoeren van dat decor. Ondanks de vragen en de twijfels die bij de gehele ploeg begonnen te borrelen, bleef iedereen ervoor gaan. De twee jonge acteurs hebben de hand van de regisseur het meest gemist. De oudere acteurs konden terugvallen op hun ervaring. Ondanks dit moeilijke proces werd de voorstelling door het (vaak jonge) publiek gesmaakt. De meer ervaren theaterkijker voelde wel de pijnpunten. Dit bewijst weer eens dat jongeren een klassiek stuk met een ervaren - en dus oudere - cast toch weten te appreciëren. tekst: Anton Tsjechov regie en bewerking: Dirk Tanghe (naar de bewerking van Luk Perceval en Gommer Van Rousselt, in een vertaling van Bob Snijers) spel: Lieke Rosa Altink, Alessandro Cangelli, Dorien De Clippel, Jo De Meyere, Bas Keijzer, Michaël Pas, Karin Tanghe, Door Van Boeckel, Erik Van Herreweghe, Katelijne Verbeke lichtontwerp: Uri Rapaport kostuumontwerp: Mirjam Pater scenografie: Dirk Tanghe assistentie scenografie: Katrijn Baeten, Saskia Louwaard, Martin Baarda dramaturgie en regieassistentie: Jelte Van Roy kostuumuitvoering: Hilde Mertens, Mirjam Pater, Veerle Segers decoruitvoering: Rosemarie Allaert (stage), Katrijn Baeten, Danny Havermans, Saskia Louwaard, Luk Willekens lichtuitvoering: Barbara De Wit klankuitvoering: Ben Bonner stage lichtontwerp: Bart van den Heuvel polyvalente techniek: Fati Ben Azouz toneelmeester: Vicente Simon Y Araixa projectleiding: Raf Peeters Nog een danske vanaf 4 jaar kleine zaalcreatie (speelperiode: in de Kleine zaal van HETPALEIS van 26/9 t/m 3/11/12) In 2009 maakten Birgit Kersbergen en Manou Kersting de succesvolle bewegingsvoorstelling Danske, geïnspireerd op verhalen en situaties die plaatsvinden op plekken waar kinderen spelen. Omdat HETPALEIS overtuigd was dat er op dezelfde associatieve manier nog meer te bewegen viel rond dit thema, vroeg het huis Kersbergen en Kersting om een nieuwe voorstelling te maken met als titel Nog een danske. Aanvankelijk zou, naast Riet Muylaert, Sylvie Huysman en Marc De Pablo, ook Wannes Cappelle opnieuw meedansen. Wegens omstandigheden liet zijn agenda dit uiteindelijk niet toe. Hij werd vervangen door acteur/danser Karel Tuytschaever, die in HETPALEIS al te zien was in onder meer HETPALEISdebutanten, Armandus de Zoveelste en DODO groot of land zonder ei. regie/soundscape: Manou Kersting concept/choreografie: Birgit Kersbergen dans: Marc de Pablo, Sylvie Huysman, Birgit Kersbergen, Riet Muylaert, Karel Tuytschaever scenografie: Manou Kersting, Birgit Kersbergen kostuum: Hilde Mertens, Birgit Kersbergen, Veerle Segers licht: Koen Corbet, Manou Kersting, Birgit Kersbergen dramaturgie: Kerensa Verhoosel geluid: Francis Van Laere decoruitvoering: Danny Havermans, Luk Willekens dramaturgie: Kerensa Verhoosel toneelmeester: Koen Corbet projectleiding: Erik Moonen De gehoornden vanaf 18 jaar kleine zaalcreatie (speelperiode: in de Kleine zaal van HETPALEIS van 16/11 t/m 14/12/2012) De gehoornden vloeide voort uit een vraag van Barbara Wyckmans aan het gezelschap FC Bergman om in HETPALEIS een voorstelling te creëren. Omdat De gehoornden niet met de voltallige FC Bergman ploeg gemaakt kon worden, werd een gelegenheidscollectief geformeerd. Dit collectief koos uiteindelijk niet voor een mix van verschillende repertoirestukken over jaloezie, maar enkel voor Fernand Crommelyncks Le Cocu Magnifique, waarin thema s als destructieve liefde, (on)trouw en obsessieve jaloezie op een tragikomische manier werden samengebracht. De originele tekst werd drastisch bewerkt tot een lange monoloog van het hoofdpersonage Bruno. Rik Verheye speelde deze rol met verve. Enkel de personages die hoogstnoodzakelijk waren voor de voortgang van de vertelling werden behouden en werden gespeeld door Joé Agemans, Bart Hollanders, Greg Timmermans. Stef Aerts was zeer geloofwaardig in de (enige) vrouwenrol van Stella. De zwijgende rol van Estrugo werd vertolkt door een levende duif. Net als de tekst werd het toneelbeeld tot de essentie teruggebracht, dat een onbestemde wachtruimte voorstelde. Ook de kostuums waren vrij sober. Deze productie werd aangekondigd als een voorstelling voor jongeren vanaf 15 jaar. Omwille van de aanpak en enkele expliciete scènes was een zekere maturiteit van het publiek vereist. In overleg met de hele ploeg werd de geadviseerde minimumleeftijd opgetrokken naar 18 jaar. Enkele dagen voor de première zijn de scholen en het vrije publiek op de hoogte gebracht over de leeftijdswijziging. Sommige scholen besloten met hun hogere klassen te komen en andere kozen ervoor om een andere voorstelling met hun klas te bezoeken. Toch leverde de leeftijdsverhoging geen terugval in publiek op, de recensies waren overwegend positief en de hele reeks was zo goed als uitverkocht. Er kwamen zowel middelbare scholieren als studenten, maar ook het volwassen publiek vond de weg naar HETPALEIS. De gehoornden naar Le Cocu Magnifique van Fernand Crommelynck spel en bewerking: Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, Greg Timmermans, Rik Verheye coach en bewerking: Jan Bijvoet dramaturgie: Hanneke Reiziger kostuumontwerp: Judith Van Herck lichtontwerp: Frank Haesevoets toneelmeester en lichtuitvoering: Tom De Roy geluid: Dries Meynckens decoruitvoering: Fati Ben Azouz, Tom De Roy, Vicente Simon y Araixa kostuumuitvoering: Judith Van Herck, Hilde Mertens, Veerle Segers projectleiding: Erik Moonen met dank aan Matteo Simoni

10 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 10 van 37 Gelukkige verjaardag, Sinterklaas vanaf 4 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 28/11 t/m 05/12/12) Het concept van deze Sinterklaasvoorstelling was gebaseerd op Gelukkige Verjaardag. Er werden enkele liedjes vanuit deze voorstelling gezongen op het verjaardagsfeest voor de Sint en Jan De Smet stond in voor de alom gekende Sinterklaasliedjes. De voorstelling was een feest voor alle kinderen in de zaal en er werd uit volle borst meegezongen. Omdat er gekozen was voor reeds gekende muziek en liedjes, was de zeer korte repetitieperiode van een week toch voldoende en kon er genoeg tijd gespendeerd worden aan het uitwerken van het scenario. De opkomst van Sinterklaas op een groot wit paard veroorzaakte bij jong en oud een brok in de keel. concept, spel, zang en muziek: Wannes Cappelle, Riet Muylaert, Tom Pintens, Jan De Smet Sinterklaas: Jo Offeciers hoofdpiet: Mol Mertens dramaturgie: Jelte Van Roy lichtontwerp en lichtuitvoering: Koen Corbet kostuumontwerp en -uitvoering: Hilde Mertens, Veerle Segers scenografie: Koen Corbet in samenspraak met acteurs decoruitvoering: Koen Corbet, Danny Havermans, Luk Willekens klankuitvoering: Francis Van Laere polyvalente techniek: Marco Santy toneelmeester: Francis Van Laere zwarte pieten: (afwisselend:) Eva Verschaeren, Lisse Verelst, Emse Gysbrechts, Berten Vanderbruggen, Britt Van Roy, Kamilla Vilhelmsen, Marijke Gijsmans, Ingrid Depuydt, Jaan Jochems, Max Vandenbroeck projectleiding: Erik Moonen Wiejoow vanaf 6 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 21/12/12 t/m 19/1/13) Dimitri Leue zou voor Wiejoow een tekst schrijven in een soort nonsenstaal over zeven mannen, maar hij was niet tevreden met hoe de tekst en de voorstelling vorm kreeg in zijn hoofd. In samenspraak met HETPALEIS sloeg hij een andere weg in: hij maakte van Wiejoow een muzikale, beeldende voorstelling zonder woorden. Voor aanvang van de repetities had Leue een scenario klaar met een beschrijving van beeldende scènes en muzikale sferen. De muzikanten componeerden op basis van dit script een tiental nummers. Tijdens de repetities werd er vooral geïmproviseerd. Opmerkelijk was dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen muzikanten en acteurs. Iedereen maakte muziek, iedereen speelde. De grootste uitdaging was weggelegd voor de decor- en kostuumontwerpster die ieder nog extra hulp kregen van een stagiair. Ook van de mensen van het decoratelier werd het uiterste gevraagd om alles gerealiseerd te krijgen. De ontwerpers kregen de opdracht een wereld te creëren van vliegende vissen, vlinders en vogels, vechtende dinosaurussen en rondzwevende planeten. Ze werkten deze beelden uit op een eenvoudige, maar fantasierijke manier en hoopten zo de kinderen in de zaal te prikkelen om thuis ook met alledaagse objecten een heel nieuwe wereld te scheppen. In de lesmap rond deze productie werden hier rond ideeën aangeboden. Leerkrachten en leerlingen reageerden zeer enthousiast op deze speelse, toegankelijke en verrassende voorstelling. concept en regie: Dimitri Leue compositie: Benjamin Boutreur, Antoon Offeciers, Bart Voet muziek en spel: Benjamin Boutreur, Laura de Vries, Pieter-Jan De Wyngaert, Jack Jaxx, Antoon Offeciers, Jonas Vermeulen (stage), Bart Voet, Daphne Wellens (stage) scenografie: BULK architecten (Fien Wauters), Sofie Joan Wouters (stage) kostuumontwerp: Myriam Van Gucht, Lotte Stek (stage) lichtontwerp: Frank Haesevoets objecten: Myriam Van Gucht, Fien Wauters dramaturgie: Kerensa Verhoosel lichtuitvoering: Geert De Vleesschauwer, Philip De Witte klankuitvoering: Ben Bonner polyvalente techniek: Fati Ben Azouz decoruitvoering: Jef De Brabander, Danny Havermans, Lotte Stek (stage), Myriam Van Gucht, Fien Wauters, Sofie Joan Wouters (stage) kostuumuitvoering: Hilde Mertens, Veerle Segers, Lotte Stek (stage), Myriam Van Gucht toneelmeester: Vicente Simon Y Araixa projectleiding: Raf Peeters met dank aan Natascha Pire voor het bewegingsadvies Bus vol leugens vanaf 4 jaar in de HETPALEISbus in 2013 In het najaar van 2012 kreeg scenograaf Michiel Van Cauwelaert de gelegenheid om een nieuw busproject te ontwikkelen en te maken om in het voorjaar van 2013 in première te gaan. Gefascineerd door het ouderwetse lijsttoneel met allerlei verschillende zet- en decorstukken, machinerieën en theaterdoeken bedacht hij voor de bus een scenografie waarin zo n lijsttoneel in de bus zou worden nagebouwd. In tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd besloot hij niet samen te werken met een illustrator, maar met een schrijver. Van Cauwelaert riep de hulp in van cabaretier en schrijver Wim Helsen die een schrijfopdracht kreeg om een nieuwe tekst te schrijven over een jongetje dat in de buik van een walvis woont. Daarnaast vervoegde theatermaakster Sarah Moens zich bij dit tweetal. Zij had als educatief begeleider bij het vorige HETPALEISbusproject De Grote Reis veel ervaring opgedaan met betrekking tot wat kleuters in zowel tekst als het interactieve aspect aankunnen. Zij hielp Helsen en Van Cauwelaert in schrijf- en maakwerk. Luk Willekens, een medewerker van het decoratelier van HETPALEIS, stond in voor de uitvoering en het ontwerp van een groot deel van de machinerie. Tot slot werd in Tom Struyf de geschikte acteur gevonden die het hoofdpersonage in de projectie zou spelen. Voor de echte winterkou zou toeslaan, werkte men met man en macht om de bus zo ver mogelijk af te krijgen. De uiteindelijke afwerking en de inrichting van de bus, de filmopnames en de montage waren voorzien in januari en februari 2013.

11 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 11 van 37 nieuwe coproducties ZOO doen ze de dingen vanaf 6 jaar in coproductie met fabuleus grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 30/3 t/m 28/4/12 en op 1/6/12, op reis van 6 t/m 31/5/12) Dansvoorstellingen voor kinderen in de grote zaal zijn uitzonderlijk in Vlaanderen. HETPALEIS vond in Randi De Vlieghe de ideale partner om een dergelijk project te realiseren. Samen met De Vlieghe werd ervoor gekozen om een samenwerking aan te gaan met het Leuvense gezelschap fabuleus. Inspiratiebron vormde de oneindige insectenen dierenwereld omdat kinderen, van waar ook afkomstig, erdoor gefascineerd zijn en omdat één van de troeven van Antwerpen ongetwijfeld zijn ZOO is. De repetities waren een proces van improvisaties. Daaruit ontstond een geheel eigen wereld waarin de dansers zich op de grens tussen mens en dier bewogen. De voorstelling begon erg puur, in stilte met een quasi lege scène en sobere kostuums. Stilaan werd er opgebouwd naar een veelheid in spel, decor, kostuum en muziek. De pers was zeer lovend over deze voorstelling. Na de avant-première ontspon zich een boeiend gesprek tussen makers en leerkrachten over het lezen van dansvoorstellingen. De lesmap werd ontwikkeld in samenwerking met fabuleus. Tijdens de schoolvoorstellingen reageerden de kinderen zeer positief. choreografie: Randi De Vlieghe dans: Steven Beersmans, Danaé Bosman (stage), Jade Derudder (stage), Miguel Do Vale, Julien Josse, Kayoko Minami, Laurence Roothooft choreografisch advies: Natascha Pire muziek: Michiel De Malsche scenografie: Jan De Brabander lichtontwerp: Koen Corbet kostuumontwerp: Maartje van Bourgognie regieassistentie: Kerensa Verhoosel geluidsuitvoering: Patrick Romain decoruitvoering/rekwisieten: Fati Ben Azouz, Danny Havermans, Marco Santy, Piet Van Deun, Glenn Van Roey (stage), Luk Willekens kostuumuitvoering: Maartje van Bourgognie, Hilde Mertens, Veerle Segers toneelmeester: Vicente Simon Y Araixa projectleiding: Raf Peeters, Eléa Zanni Kleine Dagen Voor volwassenen in coproductie met NTGent kleine zaalcreatie (speelperiode: in de Kleine zaal van HETPALEIS van 18 t/m 30/12/12 ) Auteur Bernard Dewulf waagde het, mede gestimuleerd door een vraag vanuit HETPALEIS en NTGent, om van zijn bekroonde boek Kleine Dagen een theatrale lezing te maken. Vanaf het begin was duidelijk dat Dewulf zich niet als acteur wilde voordoen. Hij zat als schrijver alleen op het toneel aan een (keuken)tafel, waar hij stem gaf aan zijn tedere verhalen. Naast deze keukentafel stond een toren van verschillende op elkaar gestapelde televisietoestellen waarop, tussen de verhalen door, beelden werden getoond die pasten bij de teksten en die gingen over het geheugen en de vergankelijkheid. Daarnaast werden de woorden ondersteund door videobeelden van een jonge videokunstenares Ilke De Vries en beelden van tekenaar Marc Raes, die de laatste jaren experimenteert met digitaal tekenen en zo kon laten zien hoe een tekening tot stand komt. Regisseur Julie Van den Berghe zat erbij om de juiste dynamiek van het geheel in het oog te houden. Zij reikte ook op scenografisch vlak een aantal theatrale hulpmiddelen aan. Het was uiteindelijk een hele mooie, ingetogen en ontroerende voorstelling. De pers was unaniem lovend en de publieke opkomst was groot. De speelreeks van Kleine dagen wordt in 2013 verder gezet. tekst en lezing: Bernard Dewulf coaching en advies: Julie Van den Berghe geluidsontwerp Ron Reuman videobeelden: Ilke De Vries, Marcel Broodthaers tekeningen: Marc Raes opnameleiding: Marc Swaenen techniek: Tom De Roy, Joris Durnez, Bart Meeusen, Predrag Momcilovic, Patrick Romain productieleiding: Katrien Van Gijsegem, Martin Baarda wederopvoeringen eigen creaties Sunjata, de leeuwenkoning van Mali vanaf 6 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 14/12/11 t/m 12/1/12 en op 21 en 22/1/12 en op reis 14 t/m 18/1/12)) Vijf jaar na zijn première werd Sunjata, de leeuwenkoning van Mali voor de derde keer (uitverkocht) in het programma opgenomen in HETPALEIS. Wegens een te drukke agenda kon muzikant Winok Seresia de hernemingenreeks niet spelen. Een waardige vervanger werd gevonden in Bert Huysentruyt. Het luisterboek met cd werd opnieuw verkocht en de documentaire Sunjata, voor, achter en op het toneel (samen met vrt) werd heruitgezonden op Ketnet. De vorige twee speelreeksen van de theatervoorstelling alleen al wisten bijna kinderen te enthousiasmeren. HETPALEIS kan met fierheid stellen dat het Sunjataverhaal is uitgegroeid tot een smaakmaker voor een generatie van kinderen. In Genk zette HETPALEIS de ste bezoeker van deze voorstelling, Caroline Smeets, in de bloemetjes. tekst: Pieter Embrechts compositie: Wawadadakwa, Pieter Embrechts spel: Lies De Backer, Leen Diependaele, Pieter Embrechts, Dimitri Leue, Yemi Oduwale muzikale uitvoering: Stefaan Blancke, Bert Huysentruyt, Simon Pleysier, Steven Van Gool scenografie: Stef Stessel lichtontwerp: Stef Stessel, Frank Hardy kostuumontwerp: Pynoo assistentie kostuums: Karolien Nuyttens dramaturgie: Hanneke Reiziger regieassistentie: Kerensa Verhoosel kleding en kapsel: Hilde Mertens, Veerle Segers rekwisieten: Danny Havermans uitvoering decor: Tom De Roy, Danny Havermans, Marco Santy lichtuitvoering: Barbara De Wit klankuitvoering: Patrick Romain monitoring: Bart Bruyneel, Dries Meynckens polyvalente techniek: Fati Ben Azouz, Marco Santy, Francis Van Laere toneelmeester: Vicente Simon y Araixa projectleiding: Erik Moonen met dank aan: Myriam Van Gucht

12 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 12 van 37 Danske vanaf 4 jaar kleine zaalcreatie (speelperiode in de Kleine zaal van HETPALEIS van 11/1 t/m 12/2/12) Danske werd op veler verzoek voor de derde keer hernomen en speelde wederom voor volle zalen in HETPALEIS. Omdat Marc De Pablo door een verkeersongeluk niet in staat was om de herneming mee te dansen werd gezocht naar een nieuwe danser. Bernardo Coloma werd geselecteerd maar, alsof het lot er mee speelde, was ook hij na enkele voorstellingen geblesseerd. Omdat hij niet kon garanderen de speelreeks af te maken, werd in allerijl gezocht naar een vervanger. Uiteindelijk viel de keuze op een danseres en werd het inhoudelijke concept lichtelijk aangepast. Als bij wonder was Anastassya Savitsky zeer snel ingewerkt en danste zij met evenveel stoerheid als haar mannelijke voorgangers de pannen van het dak. Door die blessures en wisselingen zijn enkele voorstellingen afgelast: (18 t/m 22/1/12). concept: Birgit Kersbergen eindregie: Manou Kersting dans: Wannes Cappelle, Bernardo Coloma/ Anastassya Savitsky, Birgit Kersbergen, Riet Muylaert soundscape: Manou Kersting, Scale (Kris Strybos) scenografie en belichting: Hugo Moens eindmix soundscape: Reinert D Haene dramaturgie: Hanneke Reiziger toneelmeester: Koen Corbet decoruitvoering/rekwisieten: Danny Havermans, Luk Willekens polyvalente techniek: Francis Van Laere projectleiding: Helga Broers De Grote Reis vanaf 4 jaar HETPALEISbusproject (speelperiode: op verschillende locaties en momenten gedurende het voorjaar 2012) De Grote Reis werd omwille van de bezuinigingen nog langer op het programma gehouden en de bus zette zijn reis voort langs verschillende plaatsen in Vlaanderen, pleinen en festivals (Krokusfestival te Hasselt, Klara4Kids en Tweetakt Festival in Utrecht). Judith Nab heeft na de laatste speelreeks de bus van HETPALEIS gekocht en toert momenteel doorheen Europa. concept en tekeningen: Judith Nab met hulp van schilder/tekenaar: Dirck Nab videomontage: Raf Peeters sound editing: Ben Bonner ontwerp interieur bus: Luk Willekens uitvoering decor en bus: Danny Havermans, Bregt Pompen, Joris Van Tilborgh, Luk Willekens projectleiding: Erik Moonen, Raf Peeters tournee organisatie: Roger Pottier begeleiding: Paula Stulemeijer/Sarah Moens met dank aan: Dario Van Vree, Han de Jonge De Grote Reis is mogelijk door de steun van De Vrienden van HETPALEIS en KBC. Dit is alles vanaf 14 jaar kleine zaalcreatie (speelperiode: in desingel in het kader van het Theaterfestival op 30 en 31/8/12) In het najaar van 2011 herwerkten Marieke Dilles en Femke Heijens het boek This is all van Aidan Chambers tot een herkenbare jongerenvoorstelling. De voorstelling was vorig seizoen een laaiend succes en werd geselecteerd voor het Theaterfestival bewerking: Marieke Dilles, Femke Heijens (naar het gelijknamige boek van Aidan Chambers in een vertaling van Annelies Jorna) regie: Femke Heijens spel: Marieke Dilles, Sam Wauters film: Jozefien Scheepers camera/montage: Raf Peeters scenografie: Stef Stessel licht: Frank Haesevoets, Stef Stessel regieassistentie: Kerensa Verhoosel lichtuitvoering: Frank Haesevoets geluid: Ben Bonner decoruitvoering/rekwisieten: Danny Havermans kostuums/kleedsters: Hilde Mertens, Veerle Segers toneelmeester: Ben Bonner projectleiding: Raf Peeters, Martin Baarda In memoriam vanaf 16 jaar locatieproject (speelperiode: 7,8 en 9/9/2012 (twee voorstellingen per dag) op Oud kerkhof te Hasselt) In memoriam is een uitzonderlijk locatieproject. In 2007 werd de voorstelling geselecteerd voor het Theatre Café Europe. De tekst werd vertaald in het Duits, Frans, Engels en Ests. In 2010 stond de voorstelling in Duitsland en ontving er de Jugendtheaterpreis Baden-Württemburg Deze voorstelling wordt op het repertoire van HETPALEIS gehouden en blijft een paar keer per seizoen op zorgvuldig uitgekozen plekken spelen. Tijdens de wederopvoering in 2012 speelden Jonas Leemans en Antje De Boeck de rollen die oorspronkelijk door respectievelijk Joris Van den Brande en Ineke Nijssen werden vertolkt. tekst, concept en regie Hanneke Paauwe spel: Hans Van Cauwenbergh, Janne De Smet, Jonas Leemans, Antje De Boeck, techniek: Marco Santy, Patrick Romain, projectleiding: Raf Peeters naar een idee van Fons Dejong wederopvoeringen coproducties Door de bomen het bos vanaf 12 jaar in coproductie met Ultima Thule grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 25 t/m 29/1/2012 en op 18/3/12 en op reis van 31/1 t/m 15/3/2012) Door de bomen het bos was een figurentheatervoorstelling met veel poppen en vier acteurs over het leven in een kleine stad die in 2011 in première is gegaan in de Grote zaal van HETPALEIS. In 2012 werd de voorstelling hernomen zodat deze ook op reis kon gaan. Ook voor de herneming is de samenwerking met Ultima Thule vlot verlopen en de voorstelling blonk opnieuw uit in vakmanschap en professionaliteit.

13 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 13 van 37 tekst en regie: Wim De Wulf spel: Erik Bassier, Dominique Collet, Lore Dejonckheere, Sven Ronsijn poppen en scenografie: Filip Peeters Evelyne Meersschaut (assistentie) kostuums: Chris Snik, Melissa Fellahi (assistentie) muziek: Nils De Caster, Yves Meersschaert geluid: Patrick Romain lichtontwerp: Rupert Defossez lichtuitvoering: Koen De Saeger muziekuitvoering: Nils De Caster, Bart Maris, Yves Meersschaert en een delegatie van De Propere Fanfare van de Vieze Gasten dramaturgie: Jelte Van Roy toneelmeester: Vicente Simon Y Araixa projectleiding: Raf Peeters Vader, Moeder, Ik en Wij vanaf 5 jaar in coproductie met muziektheater LOD kleine zaalcreatie (speelperiode: op tussen 5/2 27/3/12) Vader, Moeder Ik en Wij, dat zijn première had in het najaar van 2011 in de Kleine zaal van HETPALEIS, werd nog enkele keren op reis gespeeld. tekst: Inne Goris naar Picknick op de wenteltrap van Esther Jansma regie: Inne Goris compositie: Dominique Pauwels video: Kurt d Haeseleer scenografie: ruimtevaarders (Karolien De Schepper en Christophe Engels) spel: Greet Verstraete muzikale uitvoering: Romek Maniewski (cello), Heleen Van Haegenborgh (piano) kostuumontwerp: Lieve Meeussen lichtontwerp: Mark Van Denesse dramaturgie: Hanneke Reiziger toneelmeester: Tom De Roy klankuitvoering: Pino Etz - videouitvoering: Lilith Tremmery decoruitvoering/ rekwisieten: Stef Cafmeyer, Tom De Roy, Karolien De Schepper, Christophe Engels, Lilith Tremmery, Luk Willekens lichtontwerp video: Chris Vanneste - kleedsters: Hilde Mertens, Veerle Segers technische coördinatie: Nic Roseeuw projectleiding: Sofie De Wulf Prinses Turandot vanaf 4 jaar in coproductie met WALPURGIS kleine zaalcreatie (speelperiode: in de Kleine zaal van HETPALEIS van 14/2 t/m 16/2/12 en op 9/3/12 en op reis tussen 19/2 27/5/12) Na een uitverkochte premièrereeks in HETPALEIS in 2010 werd de wens uitgesproken om deze productie in 2012 te hernemen en op reis te gaan. Na een kort verblijf van enkele dagen in HETPALEIS ging Prinses Turandot op tournee langs verschillende culturele centra in Vlaanderen en Nederland. De opkomst was minder talrijk dan in HETPALEIS, maar het publiek was zeer enthousiast. Op vraag van Uitgeverij Lannoo en in samenwerking met WALPURGIS en HETPALEIS, werden er in mei 2012 opnames gemaakt voor een luisterboek van Prinses Turandot met tekeningen van Ingrid Godon. De boekpresentatie vindt plaats in tekst en regie: Judith Vindevogel nieuwe muziek en arrangementen: Rudi Genbrugge zang en spel: Lorenzo Caròla, Julienne De Bruyn, Rudi Genbrugge, Anne Maistriau decor- en lichtontwerp: Stef Depover kostuums: Myriam Van Gucht dramaturgie: Hanneke Reiziger toneelmeester: Francis Van Laere klankuitvoering: Dries Meyckens polyvalente techniek: Koen Corbet decoruitvoering/rekwisieten: Bart Bruyneel, Danny Havermans, Francis Van Laere, Luk Willekens projectleiding: Caroline Basyn, Helga Broers Wonderland vanaf 12 jaar in coproductie met SKaGeN grote zaalcreatie (speelperiode in de Grote zaal van HETPALEIS van 24/10/2012 t/m 18/11/2012) Drie jaar na de eerste première hernamen SKaGeN en HETPALEIS Wonderland. Dit nieuw geschreven stuk viel in zeer goede aarde bij het jonge publiek en zij herkenden zich in de situaties op het toneel. Nog voor de laatste voorstelling van de eerste speelreeks was gespeeld, was al gezamenlijk beslist om deze productie te hernemen. Het zou zonde zijn om dit huzarenstukje op gebied van techniek, videoprojectie, 3D-animatie en technische hoogstandjes slechts één reeks aan het publiek te vertonen. In het repetitieproces van de eerste speelreeks was zoveel tijd gestoken in de technische uitvoering dat iedereen onder grote druk stond. Bij de herneming viel die stressfactor weg en kwam de nadruk tijdens het repeteren te liggen op het spelplezier en de helderheid, wat zich ook uitte tijdens de voorstelling en de reacties van het publiek erop. concept, spel en tekst: Valentijn Dhaenens, Korneel Hamers, Mathijs F Scheepers, Bruno Vanden Broecke, Clara van den Broek scenografie: Ruimtevaarders (Karolien de Schepper, Christophe Engels) tekeningen: Philip Paquet animatie: Steven De Loenen, Frederik Van Gompel kostuumontwerp: Barbara De Laere video: Geert De Vleesschauwer - lichtontwerp en uitvoering: Jeroen Wuyts geluidsontwerp: Eavesdropper danscoach: Randi De Vlieghe dramaturgie: Jelte Van Roy klankuitvoering: Ben Bonner (met dank aan Patrick Romain) Barbara De Wit (met dank aan Lilith Tremmery) kostuumuitvoering/grime/kapsel: Barbara De Laere, Hilde Mertens, Veerle Segers rekwisieten: Barbara De Laere, Danny Havermans, Luk Willekens decoruitvoering: Martin Baarda, Fati Ben Azouz, Tom De Roy, Frank Haesevoets, Danny Havermans, Patrick Romain, Lilith Tremmery, Luk Willekens polyvalente techniek: Fati Ben Azouz toneelmeester: Tom De Roy productieleiding SKaGeN: Inge Lauwers projectleiding HETPALEIS: Raf Peeters

14 buiten categorie Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 14 van 37 Klara en HETPALEIS Klara4Kids: op zaterdag 10 maart en zondag 11 maart 2012 in HETPALEIS Net als de vorige edities was dit succesvolle muziekfestival voor jong en oud binnen de kortste keren uitverkocht en werd HETPALEIS in dat weekend bestormd door meer dan 1600 toeschouwers. Cirkus in beweging voor alle leeftijden Tijdens Klara4Kids verraste Cirkus in Beweging uit Leuven het publiek op onverwachte momenten met zijn circuskunsten. Dynamo voor alle leeftijden Met zijn eigenzinnige muziek en opzwepende percussie zette Dynamo Klara4Kids in lichterlaaie. Men was getuige van een optreden dat nog lang in ieders herinnering zal blijven. De tocht van de olifant (aangepaste versie) voor iedereen vanaf 6 jaar HETPALEIS De oorspronkelijke bewerking van De tocht van de olifant was van Stefan Perceval, maar speciaal voor Klara4Kids werd de voorstelling herwerkt voor families met hun kinderen vanaf 6 jaar. De voorstelling werd in hetzelfde decor en met de originele muziek, maar met een andere acteur gespeeld. naar het gelijknamige roman A viagem do elefante van José Saramago vertaling: Harrie Lemmens bewerking: Jelte Van Roy spel: Bas Teeken - compositie: Jef Neve uitvoering muziek: Bram Weijters scenografie: Jan Strobbe lichtontwerp: Frank Haesevoets Kinderkoor Vlaamse Opera zingt vanaf 6 jaar Vlaamse Opera De 40 kinderen van het Kinderkoor van de Vlaamse Opera stonden deze keer niet op de planken in een operaproductie, maar ze hadden speciaal voor Klara4Kids een gevarieerd programma klaar. Ze zongen zowel Fauré als Bikkenbergs als filmmuziek uit les Choristes. Muzikale leiding: Hendrik Derolez Prinses Turandot vanaf 4 jaar WALPURGIS en HETPALEIS In Prinses Turandot werden de jonge toeschouwers meegenomen naar de wereld van klassieke componisten en werd er een sprookjesachtig, maar ook grimmig Perzisch verhaal over de liefde verteld. regie & tekst: Judith Vindevogel muziek & arrangementen: Rudi Genbrugge zang en spel: Lorenzo Caròla, Julienne De Bruyn, Rudi Genbrugge, Anne Maistriau scenografie: Stef Depover kostuums: Myriam Van Gucht dramaturgie: Hanneke Reiziger KEIK vanaf 4 jaar 4Hoog KEIK is filmtheater voor klein en groot. Live pianomuziek en woordeloos spel van acteurs op de scène en op het witte doek creëerden een poëtische wereld. concept en regie: Jonas Baeckeland concept en coach regie: Frans Van der Aa spel: Sofie Van den Bossche & Jonas Leemans - compositie en live muziek: Stan Vangheluwe & Merijn Bruneel kostuums: Kathleen Moers vormgeving: Charlotte Debussche & Jonas Willems Prinses Aiko vanaf 6 jaar Vlaamse Opera, IPEM, Jeugd en Muziek Gent en Jeugd en Muziek Vlaanderen Een muzikale reis van Japan tot India, van Perzië tot China. De klassieke aria s uit opera s van Handel, Puccini, Ravel, Gretry, Lehar werden bewerkt voor gamba, klavecimbel, fluit en Oosterse instrumenten. regie: Lieven Baert arrangementen: Dirk Moelants zang: Chia-Fen Wu (sopraan) muzikale uitvoering: Dimos De Beun (klavecimbel, fluit) dans: Maya Sapera video: Josephine Schreibers, Hans Spilliaert Als de klok dúmdi rumdi du tikt vanaf 6 jaar Concertgebouw Brugge en Jeugd en Muziek Vlaanderen Das wohltemperierte Klavier geldt als een van de hoofdwerken van Johann Sebastian Bach. Een kleine selectie uit de 48 fuga s en preludes vormde het raderwerk van een voorstelling als een muziekdoosje. concept en regie: Maja Jantar regie-assistentie en dramaturgie: Leni Van Goidsenhoven uitvoering muziek: Dimos De Beun Wonderlijke nachten vanaf 4 jaar Klara en HETPALEIS De keizer van India had twaalf dochters. Op een dag ontdekten ze echter in een reusachtige kast een donker trapgat. Wat er daarna gebeurde, heeft alles te maken met die wonderlijke nachten tekst en live beelden: Gerda Dendooven vertelling: Tom Struyf live muziek: Leen Minten (tabla s), Tom Theuns (sitar) Zindering vanaf 4 jaar Alexandra Aerts Zinderend zoet, zoemend en zingend, dat is dit interactief concert met muziek van Marin Marais. Het liet kleuters barokmuziek beleven, prikkelde de zintuigen, deed wegdromen naar de verte. concept & spel: Alexandra Aerts kostuumadvies: Ilse Vynckier live muziek: Romina Lischka (viola da gamba), Sofie Vanden Eynde (theorbe)

15 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 15 van 37 Workshop Maak je eigen geluidsmachine vanaf 4 jaar De keuken van De Tuin werd tijdens Klara4Kids omgebouwd tot een atelier waar kinderen en hun ouders op onderzoek gingen naar de geluiden in hun hoofd. begeleiding: Elise Bolsius, Femke De Haes, Annemarieke Glaudemans, Jolien Nickmans en Anneke Schippers De Gedachtegang vanaf 6 jaar Tijdens Klara4Kids was de tentoonstelling De Gedachtegang gratis toegankelijk voor iedereen. vormgeving: Saskia Louwaard concept: Anja Geuns uitwerking: Suzy Mandaglio, Jolan Moonen, Soraya Rademaker en Ingrid Van Kogelenberg Wint wind? vanaf 4 jaar Anke Zijlstra Een woordeloos theaterstuk waar dans, beweging, muziek en illusie naadloos in elkaar vloeien. concept, scenario, spel: Anke Zijlstra compositie: Sam Vloemans Wie had dit ooit gedacht? vanaf 5 jaar DeDagen in samenwerking met Rataplan en De Eenhoorn. Esmé Bos en Bart Voet zongen en speelden een muzikale vertelling rond prentenboeken van illustrator Carll Cneut. tekst: Carll Cneut, Geert De Kockere, Brigitte Minne, Edward van de Vendel zang en spel: Esmé Bos, Bart Voet beeld: Carll Cneut decor: Michiel Van Cauwelaert licht & geluid: Geert De Wit De Grote Reis vanaf 5 jaar HETPALEIS De Nederlandse kunstenares Judith Nab bracht een omgebouwde lijnbus tot leven voor kleine ontdekkingsreizigers. concept & tekeningen: Judith Nab met hulp van schilder/tekenaar Dirck Nab videomontage: Raf Peeters sound editing: Ben Bonner ontwerp interieur bus: Luk Willekens, met dank aan de Vrienden van HETPALEIS Live radio! Op zaterdag was er een live uitzending op Klara door Annemie Tweepenninckx en haar collega s over radio, klassieke muziek, muzikanten, klanken en geluiden. 24 uur van het podium Antwerpen is een podiumstad met veel theaterhuizen, podiumcafés, cultuurcentra, dansorganisaties, concertzalen, theatergezelschappen en ensembles. Tijdens het weekend van 14 en 15 januari 2012 maakten al die spelers van Antwerpen één groot podium. De hele dag en nacht (van zaterdag 12 uur tot zondag 12 uur) kon je een blik achter de schermen krijgen, verrassende optredens meemaken en genieten van zowel muziek, theater, dans als circus. HETPALEIS programmeerde extra voorstellingen van de woordloze bewegingsvoorstelling Danske en het busproject De Grote Reis. s Avonds overnachtten 20 enthousiaste kinderen op het podium van HETPALEIS. Om 19u werden ze opgevangen en rondgeleid in HETPALEIS, werden de bedden geïnstalleerd en verhalen voorgelezen. De kinderen genoten van een wonderbaarlijke avond en nacht. De volgende ochtend werden de vroege vogels verrast door een voorstelling van De Grote Reis. Na een goed ontbijt keerden ze rond 10u terug naar huis. Kinderkunstendag Op maandag 19 november 2012 was de derde Kinderkunstendag gepland, één dag extra aandacht voor het beleid van kinderkunsten om het die 365 andere dagen niet te vergeten. De politici die kwamen spreken op deze academische zitting, zagen zich echter genoodzaakt om hun afspraak af te zeggen. Op dat moment moesten de moeilijke begrotingsonderhandelingen voorrang krijgen. Hun aanwezigheid was echter cruciaal op de Kinderkunstendag, omdat zij als beleidsmakers dé aangewezen personen waren om het over het kinderkunstenbeleid te hebben. Daarom werd in samenspraak met de betrokken politici besloten om deze editie van de Kinderkunstendag uit te stellen naar 25/2/13. KUNSTENDAG VOOR KINDEREN Naar aanleiding van de beleidsontmoeting van Kinderkunstendag op 14 november 2011 in het Vlaams Parlement lanceerde cultuurminister Joke Schauvliege de Kunstendag voor Kinderen. Voortaan zou elke derde zondag van de maand november hiervoor worden voorbehouden. Meer dan tweehonderd cultuurhuizen zetten die dag hun deuren open voor Kinderkunsten waaronder HETPALEIS. Het huis tekende voor twee initiatieven op die eerste Kunstendag voor Kinderen op zondag 18 november De +12 jarigen en hun fans werden verwacht in de grote schouwburg van HETPALEIS voor de familievoorstelling Wonderland (SKaGeN en HETPALEIS). De min 12 jarigen en hun familie maakten van het Theaterplein, het Kinderkunstenplein. Honderden kinderen creëerden samen met hun begeleiders één groot kunstwerk. Gewapend met een zakje stoepkrijt werd elke pleinbetreder een actieve participant. De enthousiaste studenten van de lerarenopleiding kunstvakken van de Karel de Grote Hogeschool begeleidden de jonge creatievellingen in een grote groepstekening. Het resultaat van het hele werkproces, van de groei en het ontstaan van het kunstwerk, werd gefilmd door videokunstenaar Jasper Léonard.

16 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 16 van Receptieve werking Voor het overzicht: zie tabblad receptieve werking van het Excelbestand Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. HETPALEIS wil graag andere (jeugd)theatergezelschappen een kans geven om in de Grote of Kleine zaal van HETPALEIS hun producties te tonen. Bij de keuze van de voorstellingen wordt er veelal gezocht naar voorstellingen die een interessante aanvulling zijn op het eigen aanbod van HETPALEISproducties. Ook voorstellingen van makers die in het verleden hebben samengewerkt of in de toekomst zullen samenwerken met HETPALEIS zijn graag geziene gasten. Daarnaast wil HETPALEIS ook jonge, beginnende makers en gezelschappen een speelkans aanbieden. Door de bezuinigingen is er echter in het seizoen besloten dat er geen uitkoopsommen worden betaald en dat gastgezelschappen welkom zijn als ze op recettebasis willen spelen. De enige uitzondering hierop was de voorstelling van Ilay den Boer. De afspraken met deze maker werden gemaakt vooraleer HETPALEIS de beslissing had moeten nemen geen uitkoopsommen te betalen. Maar zelfs dankzij deze doorgedreven bezuinigingen zag HETPALEIS zich genoodzaakt om nog drastischer te werk te gaan: de receptieve werking van het najaar van 2012 werd geschrapt, met uitzondering van Wanikan (4Hoog) en Vergiet (De Nietjesfabriek). Deze twee voorstellingen gaven de kinderen jonger dan 12 jaar de mogelijkheid om toch naar HETPALEIS te komen, terwijl in de Grote zaal Wonderland speelde, een voorstelling voor iedereen vanaf 12 jaar. Steve Aernouts Ivan en de honden vanaf 8 jaar op de zevende verdieping van HETPALEIS van 5 t/m 8/1/12 tekst: Hattie Naylor vertaling: Joke Debaere spel: Steve Aernouts muzikale begeleiding: Ellen Schoenaerts coach: Janne Desmet Afslag Eindhoven De goeie, de slechte en de dove vanaf 12 jaar in de Grote zaal van HETPALEIS op 17/1/12 tekst: Peter De Graef concept & regie: Yvonne Van Beukering spel: Martijn Crins, Rogier Schippers, Eva Schram, Huub Smit toneelbeeld & kostuums: Elian Smits lichtontwerp: Maarten Van Otterdijk Bleeding Bulls Sa majesté des mouches vanaf 16 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS van 18 t/m 26/2/12 bewerking: Hendrik Aerts, Liesbet Aerts regie: Hendrik Aerts spel: Diane Paligwinde Kinda, Dramane Zongo, Jeanne Ilboudo, Louba Boukare Nikiema, Nadège Nedia Virginie Ouedraogo, Stéphane Michael Nana kostuumontwerp: Hendrik Aerts, Aniek Boon decorontwerp: Aniek Boon lichtontwerp: Vinny Jones muziek: Tom Goethals Ilay den Boer en Huis van Bourgondië Zoek het lekker zelf uit vanaf 10 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS op 5 en 6/4/12 Deze voorstelling kadert in Het Beloofde feest, een reeks van zes theatervoorstellingen waarin de Nederlands/Israëlische theatermaker Ilay den Boer zichzelf, zijn familie en daarmee de staat Israël en de joodse geschiedenis onder de loep neemt. Aanvankelijk zouden er vier delen van deze reeks getoond worden, maar door de dure uitkoopsom én de lage publieksopkomst werden de vier geplande voorstellingen tot twee gereduceerd. Enkel het vierde deel werd gespeeld, dat zich vooral focuste op de grootvader van Ilay den Boer, die kinderpsycholoog was in het naoorlogse Israël. concept, tekst en spel: Ilay den Boer spel & muziek: Florian de Backere dramaturgie: Maya van den Heuvel muziekadvies: Melle Kromhout begeleiding: Ad De Bont decor: Robert Richter Compagnie De Snor Wie je op de rechterwangslaat, keer je ook je linkerwang toe vanaf 14 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS op 12 en 13 /4/12 van & met: Robin Ekkart, Louis Janssens, Ferre Marnef Ultima Thule Oosterlengte vanaf 10 jaar in coproductie met Compagnie Du Grand Bleu en Fool on the hill. in de Kleine zaal van HETPALEIS op 18 en 19/4/12 tekst & spel: Wim De Wulf regie: Sven Ronsijn, Els Trio poppen & kostuums: Evelyne Meersschaut - licht: Rupert Defossez muziek: Wim De Wulf Transparant Porselein vanaf 8 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS op 21 en 22 /4/12 tekst: Paul Verrept muziek: Jan Van Outryve regie & Scenografie: Wouter Van Looy spel & zang: Simon Versnel video & Animatiefilm: Paul Delissen, Freija Van Esbroeck

17 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 17 van 37 Theater Malpertuis Send all your horses vanaf 14 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS op 25 en 26/4/12 van & met: Deborah Cachet, Manon De Boevre, Maarten Flamand, Laure Geslin, Eva Hautekiet, Esther Lybeert, Dorien Schampaert, Janne Steenbeke, Nathalie Teirlinck, Karen Willems Wannes Cappelle en Riet Muylaert Ik verzamel u vanaf 6 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS op 27 en 28/4/12 tekst: Riet Muylaert met: Wannes Cappelle, Riet Muylaert coach: Peter Seynaeve Tuning People en fabuleus Tape voor kleuters vanaf 4 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS op 2/5/12 in coproductie met cultuurcentrum Hasselt, Theater aan het Vrijthof Maastricht en Krokusfestival Hasselt. spel: Wannes Deneer, Jef Van Gestel, Karolien Verlinden - scenografie & geluid: Wannes Deneer decor: Kristof Morel kostuums: Maartje Van Bourgognie eindregie: Randi De Vlieghe dramaturgie: Peter Anthonissen licht: Niek Kortekaas Campagnie Du Grand Bleu Roomvlekpieternel vanaf 6 jaar in de Kleine zaal van HETPALEIS op 3 t/m 5/5/12 spel: Els Trio muziek: Tom Voet regie: Gilles Monnart, Wim De Wulf licht: Wim De Wulf, Tim Boone De Nietjesfabriek Vergiet vanaf 8 jaar op de 7de verdieping van HETPALEIS van 7 t/m 10/11/12 spel: Freek Mariën, Maxim Storms, Sarah Van Overwaelle tekst & regie: Freek Mariën kostuums: Mathilde Boussauw 4Hoog Wanikan vanaf 4 jaar op de 7de verdieping van HETPALEIS van 14 t/m 17/11/12 concept & regie: Jelle Marteel spel: Simon D'Huyvetter, Marlies Tack coach: Frans Van der Aa (Kunst)educatieve werking Globale beschrijving kunsteducatief concept en methodiek Ook in 2012 was de educatieve werking onlosmakelijk verbonden met de creatie en presentatie van kwaliteitsvol kinder- en jeugdtheater in HETPALEIS. De educatieve dienst bouwde hiermee verder aan de vorming van (potentiële) toeschouwers die straks in HETPALEIS of elders kritische toeschouwers worden. De drie pijlers waarop de kunsteducatieve werking steunt, zoals beschreven in het actieplan 2012, zijn ongewijzigd gebleven: Ten eerste worden de producties in huis omkaderd, zodat het publiek begeleid wordt in het kijken naar een voorstelling. Ten tweede wordt er een directe dialoog gecreëerd aan de hand van verschillende gesprekken tussen publiek, maker en HETPALEIS, wat een groter wederzijds begrip en waardering tussen deze drie partners als gevolg heeft. Ten derde biedt de educatieve dienst van HETPALEIS het publiek de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende workshops. Wat de omkadering betreft: elke bezoekende groep in 2012, in klasverband of in het kader van een jeugdvereniging, kreeg het nodige lesmateriaal om het theaterbezoek grondig voor te bereiden. In het najaar van 2012 werkten bovendien groepen kinderen met verschillende culturele achtergronden onder begeleiding van een dramadocente van HETPALEIS rond de volgende voorstellingen Nog een dankse, Vergiet, Wanikan, Gelukkige verjaardag Sinterklaas en Wiejoow. Dit kon dankzij de samenwerking tussen vzw Meters&Peters, de Vrienden van HETPALEIS en HETPALEIS. De educatieve dienst van HETPALEIS heeft ondertussen een grote bagage opgebouwd in het werken met anderstalige nieuwkomers; anderzijds was het voor de vzw blijkbaar moeilijker om de gezinnen bij dit project te blijven betrekken. Oorzaken hiervan werden niet duidelijk. Wel werd er afgesproken dat de educatieve dienst van HETPALEIS in het voorjaar van 2013 een vormingssessie zal voorzien voor alle vrijwilligers van vzw Meters &Peters. Gesprekken na de avant-première en de opvolging van de schoolvoorstellingen bevorderden de dialoog tussen onderwijs en cultuur. Een dramadocente van HETPALEIS gaf ook inleidende workshops en nagesprekken in klassen en voor jeugdgroepen. De info- en evaluatiemiddagen voor leerkrachten basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs kenden een grote publieksopkomst. De interesse voor theater en kunsteducatie groeit, maar het huis voelde wel dat de formule van de nagesprekken na elke avant-première moet herbekeken worden. Er wordt misschien veel gevraagd van leerkrachten en kunstenaars om langer te blijven na een voorstelling. Vanaf 2013 experimenteert het huis met andere formules, die grondig geëvalueerd zullen worden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het actieplan 2012 wat betreft de workshops is de volgende: omwille van de te grote druk op de inschrijvingen voor De Stal bij het beperkte aanbod van twee groepen, werd ervoor gekozen om in het najaar 2012 toch terug vier groepen aan te bieden.

18 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 18 van 37 Om dit financieel te kunnen realiseren is er geknipt in de vormgeving van De Tuin. Een stagiaire kreeg de mogelijkheid om onder de vleugels van De Stal de workshopreeks Het is altijd wat te realiseren in het kader van haar onderzoeksproject op school. Zoals het actieplan 2012 vermeldde, stelt de educatieve werking niet één methodiek boven andere, maar focust in eerste instantie op het kind of de jongere. Specifiek voor 2012 werd onderzocht hoe de ervaringen die in de afgelopen jaren opgebouwd zijn in het begeleiden van leerlingen uit het bijzonder onderwijs vertaald kunnen worden naar de werking van De Tuin enerzijds en andere culturele huizen anderzijds. Hiervoor werd een Piloottraject met Katrinahof en een structureel overleg via het open onderwijsbeleid opgezet. Dit overleg wordt in 2013 voortgezet. Vanaf 2012 werd de werking van HETSTEEN opgestart als een pilootproject. De ontmoetingsruimte in HETSTEEN is een polyvalente ruimte die voor iedereen toegankelijk was, zowel voor de Antwerpenaar als de toerist, voor jong en oud. Kinderen van 6 tot 12 jaar konden in schoolverband of in hun vrije tijd deelnemen aan de ateliers. In HETSTEEN der wijzen, een actief vragenhuis in Antwerpen voor jonge dromers, denkers en doeners van nu en bewuste burgers van morgen startten in mei 2012 de verschillende workshops en activiteiten die in dit werkingsverslag het beste passen onder de noemer (kunst)educatieve werking. Meer informatie over het ontstaan van deze samenwerking, is te lezen onder 1.4. samenwerking en netwerking. De concrete invulling van de activiteiten worden hieronder vermeld, na de (kunst)educatieve werking in eigen huis. De ateliers in HETSTEEN der wijzen zijn uniek. Universeel erfgoed wordt vanuit verschillende disciplines wetenschap, filosofie en (audiovisuele) kunsten benaderd. De educatieve medewerkers begeleiden de ateliers elk vanuit hun eigen achtergrond, kennis en vaardigheden. Toch blijft geen enkel atelier beperkt tot één discipline. Door samenwerking en ervaringsuitwisseling zijn kruisbestuivingen mogelijk. Dat maakt van HETSTEEN der wijzen een interdisciplinaire ervaring met een uniek karakter en UNESCO waardering. De educatieve medewerkers van HETSTEEN vormen samen met de begeleiders van KIDSCAM vzw een nieuw team, namelijk het educatieve team van HETSTEEN der wijzen Planning Voor het overzicht: zie tabblad kunsteducatie + publiekswerking van het Excelbestand Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Het aanmaken van het lesmateriaal en ander omkaderend materiaal was ook in 2012 een voortdurende bezigheid wat niet in een planning te gieten valt. Elke HETPALEISvoorstelling kende bovendien een avant-première voor leerkrachten, telkens één dag voor de première (zie productieve werking) en minstens één try-out en/of gesprekken met klassen en hun begeleiders. Wat de workshops betreft, waren die in 2012 op te delen in de workshops van De Tuin, de workshops van De Stal en de workshops en lezingen voor volwassenen. In 2012 kwam HETSTEEN als nieuwe speler en partner in het veld met een eigen (kunst)educatieve werking. Na het opsommen van de workshops in eigen huis, volgt een overzicht van de workshops in HETSTEEN. workshops en lezingen voor volwassenen: open atelier Tijdens het jaar bouwen de gidsen van De Tuin een schat aan ervaringen en knowhow op in het werken met kinderen. Om deze kennis door te geven bood HETPALEIS een open atelier aan in 2012, waarvan gretig gebruik gemaakt werd. In 2013 volgt een tweede open atelier. begeleiding: Ingrid Van Kogelenberg op 14/11/2012 spelend vertellen in de klas Een medewerker van de educatieve dienst van HETPALEIS gaf voor de eerste keer in 2012 in verschillende klassen aan leerkrachten en begeleiders deze workshop over het vertellend lesgeven voor kinderen. begeleiding: Paula Stulemeijer op 10 en 17/10/12 en 7 en 14/11/12 De Tuin: De gedachtemakers workshop over filosofie en realiteit voor iedereen vanaf 4 jaar tot 12 jaar Inspiratie voor dit project lag bij het boek Picknick op de wenteltrap van Esther Jansma. Theatermaakster Inne Goris nam dit boek als uitgangspunt voor de voorstelling Vader, Moeder, Ik en Wij (coproductie HETPALEIS en LOD, 2011). Omwille van budgettaire bezuinigingen werd ervoor gekozen om gedurende een volledig schooljaar (najaar 2011 en voorjaar 2012) dit project aan te bieden. In het voorjaar van 2012 werd er gewerkt met kleuters en lagere schoolkinderen. In De Gedachtemakers werd onderzocht welke denkpatronen kinderen opbouwen om met een realiteit om te kunnen gaan. Hoewel de basisgedachte achter deze workshop abstract was, werden de workshops zelf zeer concreet ingevuld. begeleiding: Suzy Mandaglio, Jolan Moonen, Soraya Rademaker en Ingrid Van Kogelenberg concept: Anja Geuns vormgeving: Saskia Louwaard Dagworkshops voor kleuters van de derde klas t/m leerlingen van het vierde leerjaar in schoolverband van 24/1 t/m 25/5/12 telkens van 9u tot 15u. Dagworkshops voor individuele deelnemers van 4 tot 8 jaar: Tijdens de krokus- en de paasvakantie telkens van 10 tot 16u. Vanaf 9u en tot uur werd er gratis opvang voorzien. In de Open ateliers op wo 14/3/12 en 14/11/12 van 14u tot 17u werden leerkrachten, jeugdwerkers en educatieve medewerkers geïnspireerd door de concrete ervaringen rond dit project in De Tuin.

19 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 19 van 37 De gedachtegang een groeiende tentoonstelling voor iedereen Het opzet van De Gedachtegang was om alle videobeelden, geluidsfragmenten, foto s, tekeningen, teksten en schetsen die tijdens de workshop De Gedachtemakers zijn ontstaan, een bijzondere plaats te geven in de groeiende tentoonstelling De Gedachtegang. Het resultaat gaf de bezoekers aan deze tentoonstelling een inzage in de gedachten van kinderen anno De Gedachtegang was een geslaagde tentoonstelling op artistiek gebied, maar vroeg veel extra zorg (van het continu bijwerken van de tentoonstelling tot en met het begeleiden van het publiek), waar niet altijd voldoende mankracht voor te vinden was. Bovendien was deze tentoonstelling te weinig zichtbaar vanuit de foyer, zodat er te weinig toevallige passanten langskwamen. De Gedachtegang was gratis toegankelijk voor iedereen op wo, za en zo van 1/4 t/m 30/5/12 telkens van 14u tot 17u Het beweegt een workshop die je goesting geeft om te bewegen voor iedereen van 6 tot 10 jaar Dit project nam de plaats in van het oorspronkelijk geplande Welkom in wonderland. Inspiratie voor dit nieuwe Tuinproject lag in de twee HETPALEISproducties Nog een danske en Wulong of de dansende draak (2013) en in de vaststelling dat voor vele leerkrachten werken rond hedendaagse dans niet vanzelfsprekend is. Saskia Louwaard ontwierp voor deze workshop honderd stoelen. Elke stoel op zich was een uitnodiging tot anders zitten en anders bewegen. De hogeschoolstudenten die dit project bezochten, reageerden zeer positief. Hier konden deze leerkrachten in spe ervaren hoe eenvoudige basisopdrachten mogelijkheden bieden om ook in de klas rond hedendaagse dans te werken. De danseducatieve organisatie Cacao Bleu observeerde in de loop van het najaar 2012 deze workshops en haalde hier inspiratie uit voor de ontwikkeling van hun nieuwe project D3D, buiten de lijnen. Dankzij de samenwerking tussen De Tuin en vzw Cacaco Bleu kregen de kunstdocenten een diepgaand bad in hedendaagse dans; anderzijds leverden de kunstdocenten aan Cacao Bleu opdrachten en spelideeën die ten gronde uitgetest waren op kinderen. Beide organisaties zijn daardoor in de loop van deze samenwerking inhoudelijk kunnen groeien. Het Beweegt leverde onverwacht een boeiende samenwerking op met het deeltijds kunstonderwijs in Berchem, afdeling sounddesign, onder leiding van Pieter Thys. begeleiding: Suzy Mandaglio, Jolan Moonen, Soraya Rademaker en Ingrid Van Kogelenberg concept: Anja Geuns vormgeving: Saskia Louwaard Dagworkshops voor kleuters van de derde kleuterklas t/m leerlingen van het vierde leerjaar van 25/9 t/m 21/12/12. Voor individuele deelnemers van 5 tot 10 jaar tijdens de herfst- en de kerstvakantie. Voor de deelnemers was er gratis opvang voorzien vanaf 9u en tot 17.30u. De Stal: Werken aan een toonmoment voor iedereen vanaf 8 jaar en voor iedereen vanaf 12 jaar De twee leeftijdsgroepen (8+ en 12+) lieten zich uiteindelijk inspireren door het boek Het geheime dagboek van Adriaan Mole van Sue Townsend. In eerste instantie zou er gewerkt worden rond het boek De hemel van Heivisjch, maar Adriaan Mole leverde de begeleiders meer inspiratie. Vanaf woensdag 11/1/12 gingen de deelnemers op zoek naar het beeld dat zij van pubers hebben, zochten hier beelden en teksten bij en zetten dit, onder professionele begeleiding van Jellie Schippers en Soraya Rademaker om in theatervoorstelling. Op het einde van het traject werd er één volledige week doorgewerkt om het laatste weekend van de paasvakantie de resultaten van deze zoektocht te tonen aan familie en vrienden. begeleiding: Soraya Rademaker, Jellie Schippers Intensieve zomerweken voor iedereen vanaf 10 jaar en voor iedereen vanaf 14 jaar Jellie Schippers en Koos Hogeweg hebben de opdracht voor de begeleiding van deze workshop overgenomen van Soraya Rademaker en Jeroen Op De Beeck. De nieuwe ploeg docenten vond meer uitdaging en inspiratie in het thema ondingen dan in het oorspronkelijke plan om rond De meeuw te werken. In overleg met HETPALEIS werd het thema voor deze intensieve theaterweken gewijzigd. Onder begeleiding van Schippers en Hogeweg onderzochten twee leeftijdsgroepen (10+ en 14+) de theatrale kracht van die ondingen. Rommeltjes, oud speelgoed, favoriete spullen van huisgenoten, werden stiekem de atelierruimtes van De Tuin binnengesmokkeld en blootgesteld aan een grondig onderzoek: wat voel je bij deze dingen? Hoe kan je vanuit deze emoties personages en scènes ontwikkelen? Op het einde van elke week kreeg het publiek een inzage in dit onderzoeksproces. begeleiding: Koos Hogeweg, Jellie Schippers Week 1 verliep van ma 20/8 t/m vr 24/8/12. Week 2 verliep van ma 27/8 t/m vr 31/8/12. Voor de deelnemers was er gratis opvang vanaf 9u en tot 17.30u. Basiscursus theater voor iedereen vanaf 8, 10, 12 en 15 jaar Dankzij een structurele samenwerking met de Theateropleiding in Maastricht kon De Stal dit najaar toch terug vier leeftijdsgroepen aanbieden (8+, 10+, 12+ en 15+). Dit minderde de grote druk bij het inschrijven voor deze lessenreeksen. Ook het vroeger informeren van de ouders (in juni in plaats van in augustus) over het wel of niet kunnen deelnemen van hun kinderen aan deze lessenreeks, nam een stukje van de druk weg. Gevolg hiervan was dat er bezuinigd moest worden op een ander vlak: er werd geknipt in het budget voor de vormgeving van De Tuin. begeleiding: Eva De Baets (stage), Soraya Rademaker, Jellie Schippers De lessen vonden plaats op wo 26/9, 3, 10, 17 en 24/10 en 7, 14, 21 en 28/11/ en 10+ werkte telkens van 14u tot 16u, 12+ en 15+ van 18u tot 21u.

20 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 20 van 37 Het is altijd wat voor iedereen van 6 tot 8 jaar (er werden 6 deelnemers geselecteerd) Het is altijd wat was een extra workshopreeks onder de noemer van De Stal die kaderde in het onderzoeksproject van Annemarieke Gloudemans (stagiaire dramadocentenopleiding Zwolle, Nederland). Zij onderzocht hierin hoe je met kinderen van 6 tot 8 jaar kan werken rond theater vanuit het natuurlijke spel van kinderen. Kinderen bouwden met karton en tape hun eigen speelwereld, waaraan spelopdrachten werden toegevoegd. De lessenreeks werd afgerond met een toonmoment voor ouders en geïnteresseerden. Annemarieke was helemaal geslaagd in haar opzet. Kinderen en ouders waren zeer enthousiast over inhoud en begeleidershouding. Kinderen waren geprikkeld om meer rond theater te werken. Onderzoek bevestigt dat je, als je vertrekt van het natuurlijke spel van kinderen, ook met deze leeftijdsgroep theatraal kan werken. begeleiding: Annemarieke Gloudemans de workshops vonden plaats op 7, 14, 21/3, op 18 en 25/4 en op 2, 9 en 16/5/12 telkens van 14 tot 16 uur ateliers in HETSTEEN voor iedereen van 6 t/m 12 jaar Kinderen konden zowel in schoolverband als in vrije tijdsverband deelnemen aan de ateliers in HETSTEEN en werden opgedeeld in drie leeftijdsgroepen, van 6 tot 7 jaar, van 8 tot 9 jaar en van 10 tot 12 jaar. Eén leeftijdsgroep van maximum 30 kinderen werd eerst onthaald op de grote Waterconferentie, waar een documentaire getoond werd over de geschiedenis van Het Steen. Vervolgens werkten zij in drie deelgroepen elk in een eigen werkstation rond het thema water. Er was een station voor de dromers, om hun filosofisch traject te vertalen door middel van en creatieve en/of wetenschappelijke methodiek. Er was een tweede station voor de doeners, om vanuit kunst zowel creatief, filosofisch en/of wetenschappelijk aan de slag te gaan, in samenwerking met KIDSCAM. Het derde werkstation was dat voor de denkers, die vertrokken vanuit de wetenschappelijke invalshoek om creatieve en/of filosofische elementen in het educatieve proces te verenigen. De werkstations hadden een tijdelijk karakter en werden steeds opgetrokken uit gerecycleerde waterdragers of collectors zoals een badkuip, een douchebak, bidons, watertonnen, rioleringen De workshops in schoolverband waren volledig volzet en na wat kinderziekten verliepen ze zeer vlot en waren de reacties positief. De vakantiekampen hadden wat meer moeite om aan voltallige groepen te komen. Het vraagt natuurlijk tijd om dit nieuwe initiatief ingeburgerd te krijgen en HETPALEIS werkt er samen met HETSTEEN aan om deze ateliers in de toekomst tot bij elk kind bekend te maken. concept: Barbara Wyckmans zakelijke leiding: Koen Froberg projectleiding: Joris Goorden scenografie: Michiel Van Cauwelaert communicatie: Mulanga Nkolo, bijgestaan door het team van HETPALEIS, in het bijzonder Cien Schelkens en Elke Grommen educatie: Gilke Wyckmans, Yannick De Ponthière, Joris Van Dael, Stef Deneer en Mulanga Nkolo, bijgestaan door het team van HETPALEIS, in het bijzonder Anja Geuns en de gidsen van De Tuin decoratelier: uitbesteed onder toezicht van Martin Baarda, Luk Willekens en Danny Havermans denkttank HETPALEIS: Soraya Rademaker, Kerensa Verhoosel, Erik Moonen, Luk Willekens en Tinne Jacobs Ateliers voor het lager onderwijs: op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 15u Vrije ateliers voor de 6 tot 12 jarigen: op woensdagnamiddag van 14u tot 16u Open atelier: op zaterdag en zondag tussen 14u en 17u Vakantiekampen voor de 6 tot 12 jarigen: tijdens de zomervakantie van maandag tot vrijdag van 10u tot 16u Dagkampen voor de 10 tot 12 jarigen: tijdens de herfstvakantie van 10u tot 16u Sociaal-artistieke werking Globale beschrijving van het sociaal-artistiek concept en de methodiek Planning Publicaties (andere dan promotiematieraal): publicatiebeleid + voor alle publicaties auteur(s), titel, en oplage Voor het overzicht: zie tabblad periodieke publicaties van het Excelbestand Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. HETPALEIS vindt het belangrijk om een voorstelling langer te laten leven dan het moment van de vertoning zelf. Daarom wordt er normaal gezien van elke theatervoorstelling waarin de tekst een belangrijke rol speelt een tekstbrochure gemaakt. Tijdens het jaar 2012 bood HETPALEIS de tekstbrochures van de wederopvoeringen Sunjata, de leeuwenkoning van Mali, Door de bomen het bos en Wonderland opnieuw aan. Bij de nieuwe creaties werd enkel een tekstboekje uitgebracht bij Ans en Wilma. Omwille van auteursrechterlijke motieven zijn er geen tekstuitgaven gemaakt van De tocht van de olifant, De meeuw en De gehoornden. Om budgettaire redenen zijn de liedjesteksten van Gelukkige verjaardag niet gepubliceerd bij de cd, maar bood HETPALEIS deze gratis aan op de website.

Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking

Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 68 68 Fax

Nadere informatie

Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking

Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 68 68 Fax

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Kleine dagen. Duur van de voorstelling: 1u10 geen pauze

Kleine dagen. Duur van de voorstelling: 1u10 geen pauze Kleine dagen Duur van de voorstelling: 1u10 geen pauze Première op dinsdag 18 december 2012 in HETPALEIS te Antwerpen Gentse première op woensdag 9 januari 2013 in NTGent Arca Kleine dagen tekst en lezing

Nadere informatie

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

DANSKE HETPALEIS. vanaf 4 jaar 2. FRAGMENT UIT EEN INTERVIEW MET BIRGIT KERSBERGEN EN MANOU KERSTING, DE MAKERS VAN DANSKE. OVER DE VOORSTELLING

DANSKE HETPALEIS. vanaf 4 jaar 2. FRAGMENT UIT EEN INTERVIEW MET BIRGIT KERSBERGEN EN MANOU KERSTING, DE MAKERS VAN DANSKE. OVER DE VOORSTELLING L E S M A T E R I A A L HETPALEIS DANSKE vanaf 4 jaar 1. OVER DE VOORSTELLING Danske is een woordeloze bewegingsvoorstelling, geïnspireerd op verhalen en situaties die plaatsvinden op plekken waar kinderen

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief

Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Inhoudelijk en financieel verslag van een experimenteel jeugdwerkinitiatief Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Emily

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project

Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Inhoudelijk en financieel verslag van een humanitair project Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Hilde Van Dyck Tel.

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Verslag van een kadervormingscursus

Verslag van een kadervormingscursus Verslag van een kadervormingscursus Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Tel. 02 553 41 64 Fax 02 553 41 17 Contactpersoon: Sonja Sweertvaegher

Nadere informatie

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud

Kunstendecreet. Handleiding. Inleiding. Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet. Inhoud Kunstendecreet Handleiding Projectsubsidies voor organisaties in het kader van het Kunstendecreet Richtlijnen voor het aanvragen van subsidies: Projecten binnen de sector kunsten Kunsteducatieve of sociaal-artistieke

Nadere informatie

LESMATERIAAL DE KONING ZONDER SCHOENEN

LESMATERIAAL DE KONING ZONDER SCHOENEN LESMATERIAAL DE KONING ZONDER SCHOENEN LESMATERIAAL 4Hoog DE KONING ZONDER SCHOENEN INTRO Beste leerkracht, beste ouder, binnenkort komen jullie kijken naar De koning zonder schoenen. Als theatermakers

Nadere informatie

Er is geen stad zonder mensen, mensen maken de stad (deelnemer try-out)

Er is geen stad zonder mensen, mensen maken de stad (deelnemer try-out) HETPALEIS En route 10+ 12+ 14+ 16+ Er is geen stad zonder mensen, mensen maken de stad (deelnemer try-out) Naar buiten gaan en beginnen spelen met de stad, dat is de kern van En route (gids De Tuin) Tijdens

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een opstartende G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Theater Speelman DO (8+)

Theater Speelman DO (8+) Theater Speelman DO (8+) Met dank aan Hanne Moors Beste leerkracht, Deze lesmap is bedoeld voor kinderen van de tweede en derde graad lager onderwijs. Er zijn een aantal aspecten die je kunt bespreken

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010

Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Subsidieaanvraag voor een participatieproject in cultuur, jeugdwerk of sport in 2010 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Arenbergstraat

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

kunstz, Toneelhuis en HETPALEIS Het vertrek van de mier voor iedereen vanaf 6 jaar

kunstz, Toneelhuis en HETPALEIS Het vertrek van de mier voor iedereen vanaf 6 jaar kunstz, Toneelhuis en HETPALEIS Het vertrek van de mier voor iedereen vanaf 6 jaar Niet ver van de rand van het bos staat het huis van de mier. De deur staat open, de kamer is verlaten. De mier is weg!

Nadere informatie

tauberbach LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

tauberbach LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING tauberbach LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING Chris Van der Burght!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen.

Nadere informatie

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens

Gegevens over het begrotingsjaar en de werkingsperiode. Identificatiegegevens Aanvraag van een bijzondere subsidie in het kader van de thematische oproep tot de erkende diensten Ondersteuningsplan (DOP) voor het indienen van een projectvoorstel in samenspraak met de erkende diensten

Nadere informatie

EN AVANT, MARCHE! LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

EN AVANT, MARCHE! LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING EN AVANT, MARCHE! LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Villanella & Club Kathoorn

Villanella & Club Kathoorn LESMAP Villanella & Club Kathoorn Beste leerkracht, Binnenkort komt u met uw leerlingen naar de voorstelling Luchtfietsers kijken. Wij hopen dat jullie er samen van genieten. Hieronder vindt u achtergrondinformatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten

Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Aanvraag voor subsidies voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en/of - activiteiten Integratiedienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent tel.: 09 267

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Waartoe dient dit formulier? Met dit formulier kunnen

Nadere informatie

De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek. Willem van Oranje

De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek. Willem van Oranje De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek Willem van Oranje Willem van Oranje Wij brengen een muzikaal theaterstuk over prins Willem van Oranje. Tijdens deze familievoorstelling blikt de

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

KEIK Concept en regie: Spel: Live muziek en spel: Compositie: Kostuums: Vormgeving: Film:

KEIK Concept en regie: Spel: Live muziek en spel: Compositie: Kostuums: Vormgeving: Film: LESMAP KEIK INTRO CREDITS Voor veel kleuters zal KEIK de eerste theaterervaring zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen om van de voorstelling te kunnen genieten, daarom is het belangrijk dat ze voorbereid

Nadere informatie

4Hoog en HETPALEIS De Tip van je Tenen

4Hoog en HETPALEIS De Tip van je Tenen 4Hoog en HETPALEIS De Tip van je Tenen voor iedereen vanaf 8 jaar wederopvoering medewerkers CONCEPT/ REGIE Frans Van der Aa SPEL Kevin Bellemans Maaike Cafmeyer Steve Geerts Sus Slaets COMPOSITIE/ MUZIKALE

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

IN HETPALEIS VANAF 19.09.15

IN HETPALEIS VANAF 19.09.15 IN HETPALEIS VANAF 19.09.15 www.hetpaleis.be OVER DE VOORSTELLING ZOO doen ze de dingen is een dansvoorstelling die voorbij gaat aan dieren uitbeelden, maar waar iedereen de dieren- en insectenwereld

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Tax Shelter Podiumkunsten. Infosessie 16 februari 2017

Tax Shelter Podiumkunsten. Infosessie 16 februari 2017 Tax Shelter Podiumkunsten Infosessie 16 februari 2017 Programma 1. Situering 2. Procedure 3. Voorbeeld 4. Q&A 1. SITUERING (c) Jerome Latteur Tax Shelter Podiumkunsten Optimaal fiscaal beleid: speerpunt

Nadere informatie

AUGUSTUS. ergens op de vlakte. naverwerking lesmap voor leraren

AUGUSTUS. ergens op de vlakte. naverwerking lesmap voor leraren AUGUSTUS ergens op de vlakte naverwerking lesmap voor leraren !! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Subsidie klimaatschool - evaluatie

Subsidie klimaatschool - evaluatie Subsidie klimaatschool - evaluatie Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41. 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000 Gent elke

Nadere informatie

LESMAP - introductiemap

LESMAP - introductiemap LESMAP - introductiemap foto : Co Bos, ontwerp : afreux een slaapliedjesconcert voor kinderen 2,5+ www.esmebos.be www.thassos.be INHOUD 1) Wie? 2) WIEGELIED 3) Waarom? 4) Voor het concert 5) Praktische

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK de KleinKunstRockband staat als een huis. Het mooiste Nederlandstalig muzikaal

Nadere informatie

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55500 BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2004 MONITEUR BELGE Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Welzijnszorg [2004/36186] Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Hoofdstuk I Voorwerp van het subsidiereglement artikel 1. Doel en doelgroep

Nadere informatie

Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol)

Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol) Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 3040002 Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 (95.487)...

Nadere informatie

Het vogelmeisje is een fantasierijk sprookje in het blauw. Een sprookje waarbij het kostuum van de poppenspeler het kasteel is.

Het vogelmeisje is een fantasierijk sprookje in het blauw. Een sprookje waarbij het kostuum van de poppenspeler het kasteel is. Theater Madoc is opgericht in 1989 en bestaat uit Maartje Gruter en Rieks Verhofstad, respectievelijk afgestudeerd aan de toneelacademie te Maastricht en Arnhem. Gerarda Wilbrink is de vaste vormgeefster

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Subsidieaanvraag klimaatschool

Subsidieaanvraag klimaatschool Subsidieaanvraag klimaatschool Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000 Gent elke werkdag

Nadere informatie

Bijlage 1a: Inhoud van het artistiek-inhoudelijke beleidsplan

Bijlage 1a: Inhoud van het artistiek-inhoudelijke beleidsplan Bijlage 1a: Inhoud van het artistiek-inhoudelijke beleidsplan Vul in het deelformulier dat apart bij dit formulier is gevoegd, de rubrieken in die voor uw organisatie van toepassing zijn. Het artistiek-inhoudelijke

Nadere informatie

Aanvraag voor deelname tot de wedstrijd voor projecten rond de Eerste Wereldoorlog.

Aanvraag voor deelname tot de wedstrijd voor projecten rond de Eerste Wereldoorlog. Aanvraag voor deelname tot de wedstrijd voor projecten rond de Eerste Wereldoorlog. Provinciebestuur West-Vlaanderen Cel Oorlog & Vrede Streekhuis Westhoek Woumenweg 100 8600 Diksmuide tel. 051/519433

Nadere informatie

Lesmap ter omkadering van De De Tuin door Sprookjes en zo Een interactieve voorstelling voor peuters vanaf 1 jaar

Lesmap ter omkadering van De De Tuin door Sprookjes en zo Een interactieve voorstelling voor peuters vanaf 1 jaar Lesmap ter omkadering van De Tuin De Tuin door Sprookjes en zo Een interactieve voorstelling voor peuters vanaf 1 jaar Concept Regie Spel Muziek Productie Illustraties Pietro & Marcello Chiarenza Pietro

Nadere informatie

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café

Doel. Vertrekpunt: Santé! De beste gesprekken voer je... op café Doel Geanimeerde gesprekken voeren over belangrijke vragen of thema s in verschillende rondes. Elke deelnemer komt aan het woord. Een worldcafé kan je gebruiken om informatie te verzamelen binnen één thema

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds

Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds- pagina 1 van 6 Aanvraag tot aansluiting bij het Huurgarantiefonds Wonen-Vlaanderen Afdeling Financiële Instrumenten cel Huurgarantiefonds Koning Albert

Nadere informatie

stelt voor Vind ik leuk??? ism Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek

stelt voor Vind ik leuk??? ism Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek stelt voor Vind ik leuk??? ism Westrand - Cultuurcentrum Dilbeek 1. Het productieproces 6 zondagen, 12 jongeren tussen de 16 en de 18 jaar Cyberpesten en high-schoolshooting als uitgangspunt en centraal

Nadere informatie

Maar los blijft niet los. Niet voor altijd. Zonder dat Max het doorheeft, wordt los gewoon minder los.

Maar los blijft niet los. Niet voor altijd. Zonder dat Max het doorheeft, wordt los gewoon minder los. LOS (6+) lesmap Beste leerkracht Binnenkort komen jullie naar Los kijken. Om de voorstelling vooraf te kaderen en achteraf te bespreken, kan je gebruik maken van deze lesmap. Op onze website www.ultima-thule.be

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen

Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Team Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Team Preventie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

in de klas Opzet lesbrief

in de klas Opzet lesbrief in de klas lesbrief Opzet lesbrief De lesbrief Alleen op de wereld sluit aan bij de voorstelling van Maas theater en dans en nummer #92 van het BoekieBoekietijdschrift. Alle lessen zijn ook geschikt voor

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Dienst Stedenbeleid en Positionering Stadsmarketing Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1 9000 Gent tel.: 0476 46

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014

KUNSTkatern basisschool De Regenboog. Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 KUNSTkatern basisschool De Regenboog Geachte leerkracht, ouder en/of verzorger, Locatie Wevelaan Schooljaar 2013-2014 Het Utrechts Centrum voor de Kunsten verzorgt dit schooljaar een breed en mooi aanbod

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

MOUW DANSTHEATERVOORSTELLING VOOR DE ALLERJONGSTEN VAN 18 MAANDEN TOT 4 JAAR

MOUW DANSTHEATERVOORSTELLING VOOR DE ALLERJONGSTEN VAN 18 MAANDEN TOT 4 JAAR MOUW DANSTHEATERVOORSTELLING VOOR DE ALLERJONGSTEN VAN 18 MAANDEN TOT 4 JAAR INHOUD Theater De Spiegel 3 Mouw 3 Enkele leuke activiteiten 1. Een sokpop maken 4 2. Iedereen is een ster 5 3. Spelen met kleren

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

INHOUD PERSMAP KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

INHOUD PERSMAP KUNSTENDAG VOOR KINDEREN INHOUD PERSMAP KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 1. DE 5 W S OP EEN RIJTJE... 2 2. HET AANBOD... 2 3. IDEEEN... 3 Vooraf... 3 De dag zelf... 5 4. CONTACT... 5 www.kunstendagvoorkinderen.be 1 1. DE 5 W S OP EEN

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Inschrijving voor de wedstrijd voor het verkrijgen van een subsidie voor projecten rond korte keten 2015

Inschrijving voor de wedstrijd voor het verkrijgen van een subsidie voor projecten rond korte keten 2015 Inschrijving voor de wedstrijd voor het verkrijgen van een subsidie voor projecten rond korte keten 2015 Dienst Economie en Dienst Milieu en Klimaat Bezoekadres Economie Bezoekadres Milieu en Klimaat Postadres

Nadere informatie

interesse Hofpoortteater Sponsorbundel In Ons Hofpoort 6, 2300 Turnhout Tel. 014-42.42.10 hofp.elckerlijc@skynet.be www.elckerlijc.

interesse Hofpoortteater Sponsorbundel In Ons Hofpoort 6, 2300 Turnhout Tel. 014-42.42.10 hofp.elckerlijc@skynet.be www.elckerlijc. interesse In Ons Hofpoortteater Hofpoort 6, 2300 Turnhout Tel. 014-42.42.10 hofp.elckerlijc@skynet.be www.elckerlijc.com Sponsorbundel Welkom bij het Hofpoortteater Elckerlijc Bedankt voor uw interesse

Nadere informatie

LESBRIEF. Bosch in Bed

LESBRIEF. Bosch in Bed LESBRIEF Bosch in Bed 1 Inleiding De schilder Jheronimus Bosch maakte schilderijen met allerlei vreemde personages, gebeurtenissen, hij schiep een bizarre droomwereld. Tussen wakker worden en dromen fantaseren

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Verslaghulpen Culturele Activiteiten

H A N D L E I D I N G Verslaghulpen Culturele Activiteiten H A N D L E I D I N G Verslaghulpen Culturele Activiteiten Deze verslaghulpen kunnen je een aanknopingspunt geven bij het maken van je verslag, recensie of presentatie. Er vallen enkele termen die bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem

Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Aanvraagformulier activiteitensubsidie voor senioren District Merksem Gegevens Aanvrager. In geval van vereniging of organisatie. De maatschappelijke zetel zoals vermeld in het Staatsblad. Naam van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs

Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs VR 2017 3103 DOC.0328/5 Aanvraag van een projectsubsidie STEM-klimaat voor het basis-, secundair en volwassenenonderwijs 1F2B8P-01-170222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gaan jullie op dezelfde manier te werk als bij Danske?

Gaan jullie op dezelfde manier te werk als bij Danske? Gaan jullie op dezelfde manier te werk als bij Danske? Doe jij een radslag? Dan ik ook. Durf jij een handstand? Ik niet, maar ik kan wel drie minuten op mijn hoofd staan. Een tuinfeest. Onder de tafels

Nadere informatie

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Aanvraag van het verminderd tarief van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel. 053 72 24 40 Fax 053 72 23 75 E-mail:

Nadere informatie

algemene informatie Cultuurdienst

algemene informatie Cultuurdienst algemene informatie Cultuurdienst algemeen: Openingsuren: ma 9-12 u. en 14-16 u. F 09 210 35 81 di 9-12 u. en 14-16 u. woe 9-12 u. en 14-17 u. do 9-12 u. en 14-16 u. vrij 9-12 u. en 14-16 u. adres: GC

Nadere informatie

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be!

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! ! De Zuidpoort vzw Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! "$%&'(!)'$&*+,! 5 september 2015 Aanwezig : Steven (met Merel) Marina, Gina, Koen, Pol, Luc,

Nadere informatie

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten

PERSBERICHT. Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof. Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Neerpelt, 26 februari 2013 PERSBERICHT Kunst op maat van kleine kinderen in Dommelhof Derde editie Babelut Festival: muziek en theater voor de allerkleinsten Van woensdag 27 februari tot en met zondag

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een Recensie

Hoe schrijf ik een Recensie Hoe schrijf ik een Recensie Een recensie is een kritisch artikel geschreven voor een krant of tijdschrift om degene die het leest te informeren over een voorstelling. Jij bent voor deze gelegenheid journalist

Nadere informatie

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 -

A R C H I E F. desingel. Juni 2004. x i - 1 - A R C H I E F desingel Juni 2004 x i - 1 - Archief desingel 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van het Internationaal Kunstcentrum desingel. 1.3. Datum of periode van ontstaan Vanaf

Nadere informatie

CROWDFUNDINGNIEUWS In mijn hoofd

CROWDFUNDINGNIEUWS In mijn hoofd CROWDFUNDINGNIEUWS In mijn hoofd Voor iedereen die een bijdrage heeft gedoneerd voor ons crowdfundingproject In mijn Hoofd via Voordekunst.nl. Wij willen jullie zo op de hoogte houden van alle ontwikkelingen

Nadere informatie

Kijkwijzer Theater CKV

Kijkwijzer Theater CKV Kijkwijzer Theater CKV Geniet van de voorstelling en probeer tijdens het kijken alvast een paar vragen te 1. Titel, datum, plaats en uitvoerenden. (Wie, wat, waar, wanneer) 2. Onder welke genre reken je

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie