Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking"

Transcriptie

1 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel Fax Website: CJSM-KE-KD In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum CIB-nummer Wie vult dit formulier in? Dit formulier moet ingevuld worden door kunstenorganisaties (Kunstendecreet, hoofdstuk I) en organisaties voor kunsteducatie, voor sociaal-artistieke werking (Kunstendecreet, hoofdstuk IV) en voor publicaties (Kunstendecreet, hoofdstuk VI) die een meerjarige subsidie ontvangen voor het geheel van hun werking. Aan wie bezorgt u dit werkingsverslag? U bezorgt dit werkingsverslag zowel digitaal als op papier. Stuur uw formulier in drie exemplaren naar Kunsten en Erfgoed, t.a.v. Jos Van Rillaer, administrateur-generaal, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Stuur uw werkingsverslag ook per op naar het adres voor uw sector of werkvorm. De teams en hun adressen vindt u achteraan op dit formulier bij vraag 11. Als u voor uw financiële afrekening en personeelsoverzicht de elektronische formulieren gebruikt, voegt u die eveneens bij uw . Vermeld de volgende gegevens in de onderwerpsregel van uw bericht: Werkingsverslag naam organisatie jaar. Wanneer bezorgt u dit werkingsverslag? Bezorg dit werkingsverslag uiterlijk drie maanden na het einde van elk jaar van de meerjarige subsidiëringsperiode, dus telkens uiterlijk op 31 maart. Waar vindt u meer informatie? Op vindt u meer informatie over het Kunstendecreet. Als u vragen hebt over dit werkingsverslag, kunt u contact opnemen met het team dat voor uw sector of werkvorm bevoegd is. U vindt hun adres bij vraag 11. Gegevens van de organisatie 1 Vul in deze rubriek alleen de gegevens in die veranderd zijn sinds het moment dat u uw actieplan hebt ingediend. Als alle gegevens identiek gebleven zijn, hoeft u alleen de naam van de organisatie in te vullen. 2 Vul de gegevens van de organisatie in. Het ondernemingsnummer, dat is het identificatienummer in het Belgisch Staatsblad, vult u in als de organisatie een rechtspersoon is. naam rechtspersoon HETPALEIS eventuele roepnaam rechtspersoonlijkheid ondernemingsnummer IBAN B E financiële instelling KBC BIC K R E D B E B B webadres

2 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 2 van 37 3 Vul de correspondentiegegevens van de organisatie in. Het adres vult u alleen in als het verschilt van de maatschappelijke zetel van de organisatie. aanschrijftitel De heer Mevrouw voor- en achternaam contactpersoon Barbara Wyckmans straat en nummer Meistraat 2 postnummer en gemeente 2000 Antwerpen telefoonnummer of gsm faxnummer adres 4 Vul de gegevens van de artistiek of inhoudelijk verantwoordelijke in. aanschrijftitel De heer Mevrouw voor- en achternaam Barbara Wyckmans telefoonnummer of gsm faxnummer adres 5 Vul de gegevens van de zakelijk verantwoordelijke in. aanschrijftitel De heer Mevrouw voor- en achternaam Koen Frøberg telefoonnummer of gsm faxnummer adres Gegevens van het werkingsverslag 6 Vul het jaar in waarop dit werkingsverslag betrekking heeft Kruis hieronder de discipline aan waarbinnen uw organisatie gesubsidieerd wordt. U mag maar één hokje aankruisen. architectuur muziek audiovisuele kunsten beeldende kunst dans kunsteducatie multidisciplinair muziektheater Nederlandstalige dramatische kunst (theater) sociaal-artistieke werking periodieke publicatie steunpunt Bij te voegen bewijsstukken 8 Voeg bij uw werkingsverslag de volgende verplichte bijlagen en nummer ze zoals aangegeven: een artistiek-inhoudelijk werkingsverslag als bijlage 1a U vindt een overzicht van de rubrieken van het artistiek inhoudelijk werkingsverslag achteraan dit formulier. Voeg hier de samenvattende tabbladen productieve werking, receptieve werking, kunsteducatie + publiekswerking en sociaalartistieke werking bij uit het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Vul enkel de gegevens in die van toepassing zijn voor uw organisatie.

3 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 3 van 37 De tabbladen waarbij samenvatting staat, genereren automatisch wanneer u rechtsklikt op de tabel en bijwerken of vernieuwen kiest. U hoeft deze niet zelf in te vullen. Stuur dit bestand per op naar het adres voor uw sector of werkvorm. De teams en hun adressen vindt u achteraan op dit formulier bij vraag 11. een redactioneel werkingsverslag als uw werkingsverslag een periodieke publicatie betreft, als bijlage 1b. U vindt een overzicht van de rubrieken van het redactionele werkingsverslag achteraan bij dit formulier. Voeg hier het tabblad periodieke publicaties bij uit het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. Vul enkel de gegevens in die van toepassing zijn voor uw organisatie. een financieel werkingsverslag als bijlage 2. U vindt een overzicht van de rubrieken van het financiële werkingsverslag achteraan dit formulier. Voeg hier de samenvattende tabbladen personeel (loondienst), medewerkers (geen loondienst) en resultatenrekening bij uit het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. De tabbladen waarbij samenvatting staat, genereren automatisch wanneer u rechtsklikt op de tabel en bijwerken of vernieuwen kiest. U hoeft deze niet zelf in te vullen. Stuur dit bestand per op naar het adres voor uw sector of werkvorm. De teams en hun adressen vindt u achteraan op dit formulier bij vraag 11. de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) als bijlage 3 de afschrijvingstabel voor de investeringen als bijlage 4 de verslagen van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van rekeningen en begroting van het betrokken jaar als bijlage 5 als de jaarlijkse subsidie méér dan euro bedraagt, of voor een periodieke publicatie méér dan euro: het verslag van een erkend accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse artistieke, organisatorische en zakelijke werking van de organisatie, met diens commentaar bij de balans en de resultatenrekening als bijlage 6 het samenvattend loonattest van het sociaal secretariaat of een verklaring op erewoord waarmee wordt aangetoond welke toepasselijke cao werd nageleefd als bijlage 7. 9 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit werkingsverslag voegt. een artistiek-inhoudelijk werkingsverslag met evaluatie van de werking en gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde activiteiten (bijlage 1a in dit formulier) de tabbladen van het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening (artistiek-inhoudelijk) zoals hierboven beschreven een redactioneel werkingsverslag met evaluatie van de werking en gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde publicaties en activiteiten (bijlage 1b in dit formulier) de tabbladen van het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening (redactioneel) zoals hierboven beschreven een financieel werkingsverslag (bijlage 2 in dit formulier) de tabbladen van het Exceldocument Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening (financieel) zoals hierboven beschreven de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) (bijlage 3) de afschrijvingstabel voor de investeringen (bijlage 4) de verslagen van de algemene vergadering met betrekking tot de goedkeuring van rekeningen en begroting van het betrokken jaar (bijlage 5) het verslag van een erkend accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse artistieke, organisatorische en zakelijke werking van de organisatie, met diens commentaar bij de balans en de resultatenrekening (bijlage 6) het samenvattend loonattest van het sociaal secretariaat of een verklaring op erewoord waarmee wordt aangetoond welke toepasselijke cao werd nageleefd (bijlage 7) Ondertekening 10 Vul de onderstaande verklaring in. Dit formulier moet worden ondertekend door de personen die de organisatie overeenkomstig de statuten rechtsgeldig kunnen verbinden. Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in het bijbehorende werkingsverslag naar waarheid ingevuld zijn. Ik bevestig dat ik de hieronder aangekruiste documenten die bij dit werkingsverslag gevoegd zijn, volledig heb gelezen en ermee akkoord ga: het artistiek-inhoudelijke werkingsverslag het financiële werkingsverslag

4 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 4 van 37 Ik verklaar namens de hierboven vermelde organisatie, die ik vertegenwoordig, dat dit werkingsverslag een getrouw beeld geeft van de voorbije artistieke of inhoudelijke en zakelijke werking. datum dag 2 7 maand 0 3 jaar handtekening voornaam + naam Barbara Wyckmans functie directeur handtekening voornaam + naam Annick functie Voorzitter (in afwachting van bekrachtiging) Schramme handtekening voornaam + naam Jan De Groof functie Voorzitter (Ontslagnemend) Aan wie bezorgt u dit werkingsverslag? 11 Stuur uw werkingsverslag via op naar het adres voor uw sector of werkvorm. Als u voor uw financiële afrekening en personeelsoverzicht de elektronische formulieren gebruikt, voegt u die eveneens bij uw . Vermeld de volgende gegevens in de onderwerpsregel: Afrekening de naam uw organisatie jaar. De adressen zijn: architectuur en vormgeving: audiovisuele kunsten: beeldende kunst: dans: kunsteducatie: kunstencentra en werkplaatsen: muziek: muziektheater: sociaal-artistieke kunsten: theater: publicaties: steunpunten en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap: Privacywaarborg 12 De gegevens die u meedeelt, worden door het agentschap Kunsten en Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, verwerkt voor identificatiedoeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om kennis te krijgen van uw gegevens in ons bestand en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u het register bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer raadplegen.

5 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 5 van 37 Bijlage 1a: Inhoud van het artistiek-inhoudelijke werkingsverslag Vul in het deelformulier dat apart bij dit formulier is gevoegd, de rubrieken in die voor uw organisatie van toepassing zijn. Het artistiek-inhoudelijke werkingsverslag telt maximaal 16 pagina's. 1.1 Identiteit van de organisatie Beknopt overzicht van artistiek-inhoudelijke wijzigingen t.o.v. het actieplan van het betrokken jaar Krachtlijnen artistieke werking Verhouding tot het kunstenveld 1.2 Artistieke en inhoudelijke acties Productieve werking: eigen producties, coproducties en samenwerkingen Receptieve werking (Kunst)educatieve werking Globale beschrijving van het kunsteducatief concept en de methodiek Planning Sociaal-artistieke werking Globale beschrijving van het sociaal-artistiek concept en de methodiek Planning Publicaties (andere dan promotiemateriaal): publicatiebeleid + voor alle publicaties auteur(-s), titel, en oplage Creatieopdrachten: kunstenaar(-s), aard van het werk, vergoeding kunstenaar, presentatie Internationale werking: visie, strategie (aanvullend op en 1.2.2) Onderzoek en onderzoeksopdrachten: onderzoeker(-s), aard onderzoek, vergoeding, presentatie 1.3 Beleid m.b.t. residenties, begeleiding, logistieke en financiële ondersteuning van kunstenaars 1.4 Samenwerking en netwerking met andere organisaties (in niet-productieve zin; complementair aan en 1.5) Opsomming van de belangrijkste partners Concrete meerwaarde van de samenwerking 1.5 Publiekswerking en publiekswerving Doelgroep of doelgroepen Publiekswerking (concrete inzet qua medewerkers, partners, middelen en activiteiten + beoogde resultaten) Publiekswerving (concrete inzet qua medewerkers, partners, middelen en activiteiten + beoogde resultaten) 1.6 Verkoop en spreiding (doelstellingen en resultaten + concrete inzet qua medewerkers en middelen; de concrete speelplekken of spreiding worden in de tabel onder opgesomd) 1.7 Archief

6 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 6 van 37 Bijlage 1a: Artistiek-inhoudelijk werkingsverslag 1.1 Identiteit van de organisatie Beknopt overzicht van artistiek-inhoudelijke wijzigingen t.o.v. het actieplan van het betrokken jaar In dit werkingsverslag houden we rekening met de aantekeningen die het agentschap Kunsten en Erfgoed ons gaf in een brief naar aanleiding van het werkingsverslag 2012: wat in het verleden gebeurde, zetten we vanaf nu in de verleden tijd en ongewijzigde punten in de werking worden niet nodeloos herhaald. Theater maken is geen exacte wetenschap. Het is een creatief proces waaraan gesleuteld wordt tot aan de première, tot aan de dernière zelfs. Tijdens het maakproces van de producties van het afgelopen jaar, 2012, waren er dan ook verschillende wijzigingen ten opzichte van het vooropgestelde actieplan. Al ging het altijd om kleine aanpassingen uit artistieke of praktische noodzaak. Slechts één keer was er een meer drastische koerswijziging: de voorstelling Wiejoow van Dimitri Leue kreeg nog voor de eerste repetitie een volledig andere inhoudelijke invulling. Deze maker kampte met een writer s block tijdens het schrijfproces en in samenspraak met HETPALEIS gaf hij aan de productie een totaal nieuwe wending, waardoor hij zijn creativiteit terugvond. Bovendien koos hij ervoor om niet meer zelf mee te spelen, zoals voorzien was. Hij zou alleen schrijven en regisseren. Acteur Jonas Van Geel trok zich voor het repetitieproces nog terug en de cast werd aangevuld met twee stagiaires en twee net afgestudeerde acteurs. Een wijziging uit artistieke noodzaak gebeurde bij De gehoornden: in overleg met de artistieke ploeg trok HETPALEIS de minimumleeftijd op, omdat de voorstelling toch een zekere maturiteit vereiste van het publiek. De voorstellingen van De gehoornden in Gent werden geschrapt omwille van planningswijzigingen bij NTGent met als onrechtstreeks gevolg dat Kleine dagen verplaatst werd naar december, dat de première hiervan niet kon plaatsvinden bij NTGent maar wel in HETPALEIS en dat deze productie pas in 2013 zal reizen. Andere wijzigingen behelsden vervangingen of aanvullingen van de artistieke ploeg: voor De meeuw werd niet Bart Clement gevraagd als scenograaf, maar wel Saskia Louwaard en Katrijn Baeten. Zij zetten tijdens het maakproces een stap opzij en werkten enkel uitvoerend. Bij de wederopvoering van Danske werd Marc De Pablo vervangen door Bernardo Coloma, die tijdens de speelreeks op zijn beurt vervangen werd door Anastassya Savitsky. Bij Nog een danske danste Karel Tuytschaever mee in plaats van Wannes Cappelle. Voor de HETPALEISbus, deze keer ontworpen door Michiel Van Cauwelaert, werd er niet op zoek gegaan naar een illustrator, maar koos het huis voor de schrijvers Wim Helsen en Sarah Moens. Helsen en Moens kregen hiervoor in 2012 een schrijfopdracht. De creatieopdracht die Van Cauwelaert kreeg, werd doorgeschoven naar Bij ZOO doen ze de dingen deed Maartje Van Bourgognie het kostuumontwerp en niet Inge Buscher. Tijdens de repetities van Kleine dagen werd Julie Van den Berghe als coach erbij gevraagd. De Sinterklaasvoorstelling is een vaste waarde in de programmering en werd in 2012 gemaakt en gespeeld door de ploeg van Gelukkige verjaardag, aangevuld met Jan De Smet. Bij De gehoornden werd één acteur geschrapt. Bepaalde voorstellingen kregen - al dan niet onverwacht - toch nog speelkansen in 2012: Vader, Moeder, Ik en Wij bleef verder spelen tot in In Memoriam werd opnieuw gespeeld, maar aangezien Ineke Nijssen en Joris Van den Brande andere verplichtingen hadden, werden zij probleemloos vervangen door Antje De Boeck en Jonas Leemans. Gelukkige verjaardag ging normaal gezien pas in 2013 op reis, maar door de grote vraag van de programmatoren startte de tournee reeds in Een laatste wijziging was er eentje waar het huis heel blij mee was: Dit is alles werd geselecteerd voor Het Theaterfestival 2012 en speelde twee keer in desingel. Soms kreeg een voorstelling een extra omkadering: zo werd tijdens het repetitieproces van Ans en Wilma duidelijk dat de liedjes van zulke goede kwaliteit waren, dat er op het laatste moment werd beslist om er een cd van te maken, zodat het publiek thuis kon nagenieten. In mei 2012 vonden de opnames plaats van het luisterboek van Prinses Turandot dat in 2013 aangeboden wordt aan het publiek. Tenslotte vonden er ook wijzigingen plaats van praktische aard: de Kinderkunstendag 2012 kon niet doorgaan op de voorziene datum en werd verschoven naar het voorjaar Van Stukschrijven vond er slechts één lezing plaats en geen twee. Als antwoord op de grote vraag naar de workshops van De Stal werd er in het najaar van 2012 opnieuw gekozen voor 4 in plaats van 2 groepen. Hierdoor moest door de educatieve dienst echter op andere plekken bespaard worden. Bovendien kregen drie van de workshops van De Tuin en De Stal een andere invulling dan gepland was: Welkom in Wonderland werd vervangen door de workshop Het beweegt; in de workshop werken aan een toonmoment werd er gewerkt rond Het geheime dagboek van Adriaan Mole en niet rond het boek De hemel van Heivisjch; en tijdens de intensieve zomerweken van de Stal was niet langer De meeuw het uitgangspunt, maar wel de theatrale kracht van ondingen. In 2012 ging het pilootproject rond water in HETSTEEN van start. Deze nieuwe werking van HETPALEIS in HETSTEEN, in opdracht van de Stad Antwerpen, verdient extra aandacht, maar het is moeilijk om dit onder één bepaald punt te zetten. De globale invulling van deze nieuwe werking staat vermeld onder 1.4. samenwerking en netwerking, de specifieke invulling van de werking staat te lezen onder (kunst)educatieve werking. Al deze wijzigingen konden slechts plaatsvinden omdat het artistieke beleid van HETPALEIS solide is. Ze maakten HETPALEIS tot een open huis dat rekening heeft gehouden met de realiteit en dat bereid was te luisteren en bij te sturen waar mogelijk.

7 1.1.2 Krachtlijnen artistieke werking Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 7 van 37 HETPALEIS is een theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars in het hart van Antwerpen. HETPALEIS wil podiumkunsten evident maken door toegankelijke kwaliteit te brengen en kwaliteit toegankelijk te maken voor elk kind in elke familie. HETPALEIS doet dit door kwalitatieve producties te creëren, een beweging op gang te brengen ten voordele van de kinderkunsten en de instelling ten volle te benutten in dienst van het openbaar nut. HETPALEIS onderschrijft drie werkterreinen die nauw met elkaar verweven zijn: het is een creatiehuis, dat vecht voor een duurzaam kinderkunstenbeleid, dat als Stichting van Openbaar Nut een instelling is die zich van alle andere jeugdtheatergezelschappen onderscheidt door de beheersstructuur, de infrastructuur, de organisatiestructuur en de schaalgrootte van de werking. De missie van HETPALEIS blijft ongewijzigd en de koers werd in 2012 op alle vlakken gevolgd: HETPALEIS is een creatiehuis dat kwaliteitsvolle kinder- en jeugdtheatervoorstellingen creëert én presenteert op drie mogelijke speelplatformen (de Grote zaal, de Kleine zaal en de HETPALEISbus). Ook in 2012 lag de prioriteit bij het creëren van grote zaalcreaties, vanuit de verantwoordelijkheid het enige jeugdtheater te zijn met een grote zaal. Deze voorstellingen waren eigen producties en projecten, coproducties en samenwerkingen met andere gezelschappen of instanties. Evenzeer stond HETPALEIS het afgelopen jaar op de barricade om het pad te effenen naar een duurzaam kinderkunstenbeleid. Het evident maken van kinderkunsten door het verbreden van cultuurcompetentie, cultuurwaardering, cultuurparticipatie en cultuurcomfort stond onafgebroken op de agenda en zat verweven in de gehele werking. Er waren maatschappelijk relevante lezingen en/of debatten naar aanleiding van elke HETPALEISproductie, alle voorstelling werden uitgebreid educatief omkaderd, tekstuitgaven en/of luistercd s werden aangeboden en regelmatig vonden er publieksverbredende acties plaats die (toekomstige) toeschouwers warm maakten voor het jeugdtheater. Als grootste instelling binnen het jeugdtheater en als Stichting van Openbaar Nut, nam HETPALEIS zijn verantwoordelijkheid op en heeft het huis zijn infrastructuur ten volle benut. Er was geen moment waarop er niets te doen was. Ook de kindvriendelijke bar, HETGELUK, heeft op volle toeren gedraaid en verlaagde voor verschillende mensen de drempel om een bezoek aan één van de voorstellingen te brengen. In de loop van 2012 zijn er onderzoeken gestart naar het verbeteren van de theatertechnische infrastructuur waarover sprake in het actieplan Verhouding tot het kunstenveld De verhouding van HETPALEIS tot het kunstenveld zoals die beschreven staat in het actieplan 2012, is ongewijzigd gebleven. HETPALEIS onderscheidt zich van andere jeugdtheatergezelschappen door zijn lange bestaansgeschiedenis, door de schaalgrootte waarop het huis werkt (zowel op het vlak van infrastructuur, beheersstructuur, organisatiestructuur, artistieke en educatieve werking) en door zijn voortrekkersrol in de strijd voor een duurzaam kinderkunstenbeleid. Bovendien is HETPALEIS een stadstheater, een theaterhuis in het hart van de stad, dat de vinger aan de maatschappelijke pols houdt. En dat was in 2012 niet anders. Tegelijk stond HETPALEIS middenin het veld door engagementen en samenwerkingen aan te gaan met kunstenaars, gezelschappen, culturele centra, stagiairs, andere instellingen enz. Concreet betekende dit voor 2012 het engageren van meer dan 150 personen uit het kunstenveld, alleen al voor het creëren en spelen van de (co)producties, en werd er met tientallen gezelschappen of andere organisaties samengewerkt. De voortdurende zoektocht van het huis naar partners benadrukt het belang van samenwerken en solidariteit. 1.2 Artistieke en inhoudelijke acties Productieve werking: eigen producties, coproducties en samenwerkingen Voor het overzicht: zie tabblad productieve werking van het Excelbestand Activiteiten, medewerkers, begroting en afrekening. nieuwe eigen creaties De tocht van de olifant voor volwassenen en hun kinderen vanaf 10 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 11/2 t/m 9/3/12 en op 29/4/12, op reis van 16/3 t/m 28/4/12) HETPALEIS was al lang gefascineerd door Saramago s kritische blik op machthebbers met hun absurde wensen en bevelen in de roman De tocht van de olifant. Auteur en regisseur Stefan Perceval maakte op vraag van HETPALEIS van deze roman een bewerking voor volwassenen en hun kinderen vanaf 10 jaar. De vermaarde pianist en componist Jef Neve componeerde muziek bij de voorstelling. Het was voor Perceval een interessante zoektocht om het boek om te vormen tot een theatertekst zonder aan de ziel van Saramago te raken. De tocht van de olifant bestaat uit lange poëtische zinnen en beschrijvingen van landschappen, volkeren, taferelen en kleinmenselijke gedragingen. In nauwe samenwerking met de dramaturg kwam de tekst tot stand: de vorm bleef een vertelling, maar dan door twee vertellers (Sien Eggers en Marc Van Eeghem) gebracht, die in en uit verschillende rollen konden springen. Een tiental hoeden op statieven werd door de vertellers gebruikt voor de andere personages.

8 Werkingsverslag over een meerjarige subsidie voor het geheel van de werking - pagina 8 van 37 Scenograaf Jan Strobbe ontwierp een abstract en sober decor: midden op het toneel stond een zwarte massieve blok van 3 meter hoog, die de olifant verbeeldde en dienst deed als gigantische piano waar bovenop pianist Bram Weijters live de muziek speelde. De reacties van het publiek waren wisselend. Sommigen genoten van de poëtische en ingetogen voorstelling, voor anderen mocht het allemaal wat uitbundiger zijn. De leeftijdsaanduiding voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar zorgde echter voor verwarring bij een deel van het publiek. Hierbij is het nut van avant-premières meer dan duidelijk gebleken. Leerkrachten die met een klas 10-jarigen wilden komen kijken, belden af na de avant-première. HETPALEIS begreep uit de reacties dat de voorstelling niet geschikt was voor een zaal met alleen 10-jarigen. Een kind te midden van zijn leeftijdsgenoten ervaart een voorstelling anders dan tussen zijn ouders. HETPALEIS neemt in de toekomst mee dat bij gelijkaardige producties het huis duidelijker zal vermelden dat deze voorstellingen niet geschikt zijn om met kinderen in groepsverband te komen zien. Dit soort voorstellingen zijn en blijven ook een uitzondering op het programma van HETPALEIS maar desalniettemin worden ze evengoed gekoesterd en net daarom extra omkaderd. tekst: A Viagem do Elefante van José Saramago, vertaald door Harrie Lemmens bewerking en regie: Stefan Perceval muziek: Jef Neve - spel : Sien Eggers, Marc Van Eeghem muziekuitvoering: Bram Weijters kostuums: Barbara De Laere scenografie: Jan Strobbe, Sammy Van den Heuvel (stage) dramaturgie: Jelte Van Roy - geluid: Ben Bonner lichtontwerp: Frank Haesevoets lichtuitvoering: Frank Haesevoets decoruitvoering: Jan Strobbe, Sammy Van den Heuvel, Barbara De Laere, Luk Willekens, Tom De Roy, Danny Havermans, Frank Haesevoets, Fati Ben Azouz techniek: Marco Santy toneelmeester: Tom De Roy projectleiding: Erik Moonen Ans en Wilma vanaf 6 jaar kleine zaalcreatie (speelperiode in de Kleine zaal van HETPALEIS van 8 t/m 31/3/12 en van 9 t/m 26/5/12 en op reis van 3/4 t/m 7/5/12) Ariane van Vliet en Alice Reijs zijn geen onbekenden binnen HETPALEIS. Eerder speelden zij hun voorstelling Welkom in het bos voor een enthousiast publiek. De absurde situaties die de Nederlandse auteur, theater- en filmmaker Alex van Warmerdam in deze voorstelling creëerde, liggen mee aan de inspiratiebasis voor Ans en Wilma. De twee actrices werkten hun personages verder uit en baseerden zich op gesprekken tussen hun kinderen, waardoor de herkenbaarheid groot was bij het jonge publiek, maar evenzeer bij hun ouders, die het absurde ervan zagen. Drie mannelijke muzikanten zorgden voor wat stoer tegengewicht. De samenwerking verliep uiterst vlot. Van Vliet en Reijs hadden zowel de teksten als de liedjes op voorhand geschreven en tijdens de repetities kon er voornamelijk gewerkt worden aan de volgorde van de situaties en aan de dramaturgie van het stuk. De muzikanten werkten samen om muziek te schrijven op de teksten. De liedjes werkten zo aanstekelijk dat er vanuit HETPALEIS nog net voor de première beslist werd om een cd te maken zodat het publiek thuis en het publiek op school kon nagenieten en meezingen. Tijdens de voorstellingenreeks werd beslist dat er een vervolg zou komen op deze plezierige Ans en Wilma. tekst, regie & spel: Alice Reijs, Ariane van Vliet muziekcompositie en -uitvoering: Geert Hellings, Jonas Van den Bossche, Stoffel Verlackt scenografie: Saskia Louwaard lichtontwerp: Saskia Louwaard, Barbara De Wit kostuum: Monique Van Hassel dramaturgie: Jelte Van Roy toneelmeester: Barbara De Wit decoruitvoering: Danny Havermans, Luk Willekens, Tom De Roy, Fati Ben Azouz kostuumuitvoering: Veerle Segers kapsel & grime: Hilde Mertens lichtuitvoering: Barbara De Wit klankuitvoering: Dries Meynckens, Francis Van Laere (op tournee) polyvalente techniek: Fati Ben Azouz projectleiding: Erik Moonen Gelukkige verjaardag vanaf 5 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 5 t/m 8/5/12, op reis van 12/11 t/m 22/12/12) Gelukkige verjaardag is ontstaan vanuit de zoektocht naar wat kinderen en jongeren bindt, ongeacht hun culturele of talige achtergrond. Riet Muylaert, Wannes Cappelle en Tom Pintens hebben gezocht naar verjaardagliedjes van over de hele wereld. Ze stelden vast dat verjaardagen niet in alle culturen gevierd worden en dat er veel variaties bestaan op het nummer Happy Birthday. Uiteindelijk hebben ze een selectie gemaakt van bestaande internationale verjaardagsliedjes in verschillende talen, op verschillende ritmes. Als toemaatje componeerden ze zelf een gloednieuw verjaardagslied dat vooral tijdens de schoolvoorstellingen uit volle borst werd meegezongen door de kinderen. Er werd ook een cd met een verzameling van de liedjes uitgebracht. Tijdens de schoolvoorstellingen begonnen regelmatig kinderogen te twinkelen wanneer een kind het verjaardagslied uit zijn of haar thuisland herkende, kon meezingen en daarvoor bewonderende blikken van klasgenootjes kreeg. van en met: Wannes Cappelle, Riet Muylaert, Tom Pintens coach: Peter Seynaeve lichtontwerp: Koen De Saeger kostuumontwerp: Barbara De Laere dramaturgie: Kerensa Verhoosel lichtuitvoering: Frank Haesevoets klank: Ben Bonner toneelmeester: Tom De Roy kleedster: Hilde Mertens projectleiding: Erik Moonen De meeuw vanaf 16 jaar grote zaalcreatie (speelperiode: in de Grote zaal van HETPALEIS van 14/0 t/m 13/10/12) HETPALEIS engageerde Dirk Tanghe voor een grote zaalcreatie, zijn eerste professionele productie in jaren na een periode zwarte sneeuw te hebben gezien. In samenspraak werd De meeuw van Tsjechov gekozen. HETPALEIS blijft het belangrijk vinden dat jongeren kennismaken met het klassieke repertoire. Bovendien sluit de thematiek aan bij hun leefwereld: de clash tussen twee generaties, de rebellie van de jonge generatie tegen de gevestigde waarden van de oude generatie. Het repetitieproces verliep moeizaam. Allereerst kon Tanghe door ziekte niet altijd bij de repetities zijn. Toch kon de ploeg verder blijven werken, omdat Tanghe de regie tot in de puntjes in zijn hoofd had en die al uitvoerig uit de doeken had gedaan. Het gemis aan bijsturing door de kapitein bleef echter groot.

SKaGeN en HETPALEIS Wonderland

SKaGeN en HETPALEIS Wonderland WEDEROPVOERING SKaGeN en HETPALEIS Wonderland vanaf 12 jaar MARCO: MARCO: MARCO: MARCO: Maar ik zie u niet. Lager. Zo? Nog. Lager. Lager. Ja. Ja, ge ziet mij. Nee, ik zie niks. Blijf staan waar ge staat!

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.

JAARVERSLAG 2014. 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort. T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera. JAARVERSLAG 2014 31 maart 2015 Holland Opera Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl INHOUDSOPGAVE DANKWOORD DANKWOORD 4 PRODUCTIES De Toverpiano 19 PUBLIEKSBEREIK

Nadere informatie

hollandopera jaarverslag 2013

hollandopera jaarverslag 2013 hollandopera jaarverslag 2013 21 maart 2014 Holland Opera (Xpress) Soesterweg 330 3812 BH Amersfoort T 033 2020920 www.hollandopera.nl info@hollandopera.nl Inhoudsopgave Dankwoord 3 Publieksbereik 4 Financiën

Nadere informatie

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VERANTWOORDING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT In 2014 kwam de Raad van Toezicht zes keer in vergadering bijeen. Naast het reguliere toezicht besteedde de Raad bijzondere aandacht aan: Strategische verkenning

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO een theaterproductie van fabuleus een voorstelling van tom struyf en leen roels EL GRAN TEATRO DEL MUNDO Niets is minder waar. lesbrief fa bu leus (bn.) 1 ongeloofwaardig 2 buitengewoon goed, groot, mooi

Nadere informatie

eerste sabam awards uitgereikt!

eerste sabam awards uitgereikt! sabam magazine//75 //oktober>november>december/jaar P207031 2013// driemaandelijks 4/4 //19 de jaargang //AfGIftEkANtoor BruSSEl X WWW.SABAM.BE eerste sabam awards uitgereikt! GvW sabam magazine//75 redactioneel

Nadere informatie

xynix opera Jaarverslag 2009 xynix opera jaarverslag 2009 1 maart 2010 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan

xynix opera Jaarverslag 2009 xynix opera jaarverslag 2009 1 maart 2010 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan xynix opera Jaarverslag 2009 Xynix Opera Groenekanseweg 104 A 3737 AJ Groenekan 1 maart 2010 T 0346 212231 F 0346 213973 info@xynixopera.nl www.xynixopera.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Wat bracht 2009?

Nadere informatie

Romeo en Julia Over de voorstelling

Romeo en Julia Over de voorstelling Lesmap Romeo en Julia Over de voorstelling Julia: Montecchi!! Montecchi!! Die naam, ik spuw op die naam. Mijn enige liefde uit mijn enige haat? Romeo, Romeo, waarom zijt ge Romeo? Ontken uw vader, ontdoe

Nadere informatie

Theatereducatie in de praktijk. Trendrapport dans- en theatereducatie 2012

Theatereducatie in de praktijk. Trendrapport dans- en theatereducatie 2012 Theatereducatie in de praktijk Trendrapport dans- en theatereducatie 2012 Theatereducatie in de praktijk Trendrapport dans- en theatereducatie 2012 Inhoud C o n t e n t s 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 A. INHOUDELIJK PLAN 1. typering Tafel van Vijf is een Amsterdams gezelschap dat poëtisch en fantasievol muziektheater maakt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Inhoudelijk gelaagd, multidisciplinair theater

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014

BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 BESTUURSVERSLAG Jonge Harten Theaterfestival 2014 2 Het Festivalhart van Jonge Harten Knelis INHOUD INLEIDING 5 PROGRAMMERINGSPROFIEL 7 Artistieke visie van Jonge Harten Doelstellingen Visie op het publiek

Nadere informatie

.NL EÉN JAAR DIGITALE PIONIERS IN HET PUBLIEKE DOMEIN OP INTERNET Colofon Stichting Nederland Kennisland, Amsterdam, december 2003 Stichting Nederland Kennisland Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam Auteur:

Nadere informatie

KIEZEN VOOR JE LEVEN. Een methode om met media je keuzes zichtbaar te maken

KIEZEN VOOR JE LEVEN. Een methode om met media je keuzes zichtbaar te maken KIEZEN VOOR JE LEVEN Een methode om met media je keuzes zichtbaar te maken Ad van Dam Giovanni Massaro Kiezen voor je leven / Mira Media 2007 1 Inhoudsopgave INTRODUCTIE 3 DE CONTEXT 4 DE AANPAK 6 Werkwijze

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

meervaart: jaarverslag 2013

meervaart: jaarverslag 2013 meervaart: jaarverslag 2013 inhoud blz 1 voorwoord blz 2 inleiding blz 3 1. meervaart: theater blz 3 theaterprogrammering in cijfers blz 4 tabel theaterseizoen 2013 in cijfers blz 5 inhoudelijke terugblik

Nadere informatie

SABAM MAGAZINE// LIESA VAN DER AA VERTAALT LIEFDE VOOR VIDEOKUNST IN VISUEEL MUZIEKVERHAAL //APRIL>MEI>JUNI/JAAR 2012//

SABAM MAGAZINE// LIESA VAN DER AA VERTAALT LIEFDE VOOR VIDEOKUNST IN VISUEEL MUZIEKVERHAAL //APRIL>MEI>JUNI/JAAR 2012// SABAM MAGAZINE// 69 //APRIL>MEI>JUNI/JAAR 2012// DRIEMAANDELIJKS 2/4 TIJDSCHRIFT //18 DE JAARGANG //AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X WWW.SABAM.BE LIESA VAN DER AA VERTAALT LIEFDE VOOR VIDEOKUNST IN VISUEEL MUZIEKVERHAAL

Nadere informatie

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE

2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE 2013-2016 PARTICIPATIE PROCES PRESENTATIE Een dag uit het leven van Stut. Het is 10.00 uur, de zon schijnt door de ramen van Cultuurhuis Stefanus. Tijd voor een productieoverleg: in maart 2012 viert Stut

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

2 Suzanne Keurntjes maar zonder Hans, Joost, Vincent, Niek, Saskia, Jeroen, Teun, Joanne, Coos, Paulus, Marlies, Rossella, Jean- Paul, Kim, andere Marlies, Dahlia, Vicky, Dré, Fons, Jacqueline, Peter,

Nadere informatie

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique

40 jaar Destelheide. feestnummer. DH-infoblad. Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21. Belgie- Belgique Belgie- Belgique P.B- P.P, 1650 Beersel BC 1646 P 209319 Afgiftekantoor Beersel DH-infoblad Informatieblad van het vormingscentrum Destelheide -Nr 21 feestnummer 40 jaar Destelheide V.U. Guy Uyttebroeck,

Nadere informatie

HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING

HANDLEIDING. bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING HANDLEIDING bij het FORMULIER ACTIVITEITEN, MEDEWERKERS, BEGROTING EN AFREKENING Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 2 Toelichting bij de werkbladen... 5 2.1 identificatiegegevens... 5 Werkblad identificatiegegevens...

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

secundair - schoolbrochure

secundair - schoolbrochure secundair - schoolbrochure 2014 15 ABATTOIR FERMÉ / GHOST INHOUD INDEX OVERZICHT PROGRAMMATIE SECUNDAIR TENTOONSTELLING RASA EXTRA S WORKSHOPS DYNAMO3 LESSEN IN HET DONKER SPOT LAST MINUTE SELECTIE AVONDVOORSTELLINGEN

Nadere informatie

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren pag 2 inhoud inhoud pag 3 inhoud Voorwoord: Er hangt iets in de lucht, 007 Reportage: Een carriere in het circus: 064 er bloeit iets moois... hoe begin je eraan? Inleiding: De Nieuwe Smakers 009 De ideale

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst

De kunst van het bewaren, vernietigen is de kunst Vrije Universiteit Brussel Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Studiegebied Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer Proef ingediend voor het behalen van de graad van Master na Master

Nadere informatie

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten

Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek Kim Joostens Kunst & Klant in de Nederlandse podiumkunsten Naar een betere ruil van waarden

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie