SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries"

Transcriptie

1 afgiftekantoor Linkebeek 1 P SJOENKE LINKEBEEK JAARGANG 54, NR 356 MEI 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW DE RAND België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC Vooruitblik Open tuinen op 22 juni 5 Beelden uit het verleden Kerkendries 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek 8-9 Weg uit Linkebeek Sofie Van Den Bossche Naar de stembus op 25 mei Kiezen na de zesde staatshervorming Smet-Tunnelling

2 VAN DE REDACTIE UIT DE GEMEENTE Deze maand gaat alle aandacht naar de verkiezingen van 25 mei. Wij houden het graag lokaal en staan ook deze maand stil bij het nieuws uit onze gemeente. Momenteel zie je in Linkebeek dat een comfortabele meerderheid niet altijd synoniem staat voor een goed beleid. Het was al even duidelijk dat het niet botert tussen de bestuursmeerderheid en het OCMW. Dat blijkt ook uit het verslag van een extra gemeenteraad die meer duidelijkheid moest brengen over de oorzaak van de moeilijkheden. Ruzie tussen Uit de gemeenteraad van 29 april Sinds enkele weken is Linkebeek in de ban van de collectorwerken van de Verrewinkelbeek, die nog een tijdje zullen duren. Samen met meer informatie kunnen we, dankzij de firma Smet-Tunnelling die de werken uitvoert, ook een paar mooie foto s publiceren in deze sjoenke. Met de zomervakantie in het vizier trekken de meeste verenigingen nog een keer alle registers open. Van een rommelmarkt en barbecue in café De Zondag over een Repair Café tijdens de verkiezingsdag, een eerste beurscafé van Jeulink tot een uitstap van KALM, een Kinderhoogdag in het FeliXart Museum, een Open Tuinendag en nog zo veel meer. In Linkebeek valt in mei en juni nog veel te beleven. Begin juni verschijnt de nieuwe seizoensbrochure BUURTabonnement, met 72 voorstellingen in GC de Moelie, CC de Meent, GC de Boesdaalhoeve en GC de Muse. Meer informatie over de ticketverkoop en abonnementen lees je in deze sjoenke. In het juninummer publiceren we een overzicht van alle voorstellingen. Na de lange tocht door de geschiedenis van de straten van Linkebeek start in deze sjoenke een nieuwe reeks. In Beelden uit het verleden blikken we via oude prentkaarten uit het Linkebeeks archief terug op het verleden. Sofie Van Den Bossche is onze gast in de reeks Weg van Linkebeek. Zij is al vijftien jaar weg uit Linkebeek, maar vindt het nog altijd leuk om terug te komen. Wij hopen dat jij het als lezer ook fijn vindt om onze sjoenke maandelijks te lezen. De gemeenteraad houdt een extra zitting om twee dringende beslissingen te nemen. > Het eerste agendapunt maakt duidelijk dat het conflict tussen het gemeentebestuur en het OCMW ernstig escaleert. Het schepencollege stelt aan de gemeenteraad voor om het budget 2014 en het meerjarenplan voor het OCMW niet goed te keuren. Philippe Thiéry, OCMW-voorzitter (Lijst Burgemeester), die het standpunt van het OCMW komt toelichten, spreekt van een historisch moment dat nooit is gebeurd in onze vreedzame gemeente. In een uitgebreide tekst motiveert het schepencollege de voorgestelde beslissing. Hierna volgt een overzicht van de aangehaalde argumenten. In november 2011 heeft het schepencollege al bij het OCMW aangedrongen op een besparing van ongeveer 15 % vanaf Van de besparingen kwam dat jaar niets in huis en het OCMW weigerde ook elk overleg hierover. Bovendien vraagt het OCMW de gemeente voor dit jaar de afgesproken gemeentelijke dotatie van euro met euro te verhogen. Het budget en meerjarenplan worden door de OCMW-raad op 20 februari 2014 goedgekeurd, maar over de inhoud blijkt er grote verwarring te bestaan. Sommige cijfers zouden later nog gewijzigd zijn, zodat het onduidelijk is wat er precies is goedgekeurd. De aangewezen burgemeester Damien Thiéry (LB) vraagt Bernard Devos, de secretaris van het OCMW, meer uitleg. Aangezien dat weinig oplevert, herhaalt het schepencollege op 1 april zijn vragen in een aangetekende brief aan de OCMW-voorzitter, Philippe Thiéry (LB). Ook dat brengt geen zoden aan de dijk. Verschillende vragen blijven onbeantwoord. De vragen hebben onder meer betrekking op het in dienst houden van de klusjesman en onduidelijkheid over het vakantiegeld van het OCMW-personeel. Het schepencollege heeft ook vragen bij de geplande verkoop van grond in de Horzelstraat, die beneden de geschatte prijs verkocht zou worden om met die opbrengst het OCMW-huis uit te breiden en te moderniseren. Volgens 2

3 gemeente en OCMW het college is dat project veel te groots opgevat. Ook de overwogen aanwerving van een jobcoach wijst erop dat het OCMW niet bereid is een deel van de bezuinigingen op zich te nemen. Het OCMW had de voorbije decennia het beleid over sociale woningbouw in handen, maar weigert nu blijkbaar nog zijn medewerking hieraan. Het besluit van het schepencollege is klaar en duidelijk. Het gemeentebestuur stelt bij het OCMW een gebrek aan een goed dagelijks bestuur vast alsook een probleem inzake personeelsbeleid. De gemeenteraad vraagt het OCMW professioneler en transparanter te werken op financieel vlak en rekening te houden met de rekeningen van de vorige jaren. Omwille van alle bovengenoemde redenen weigert de gemeenteraad het OCMW-budget en meerjarenplan goed te keuren. De OCMW-voorzitter Philippe Thiéry (LB) krijgt het woord en neemt in een betoog van een uur de inhoud van de tekst, die de voorgelegde beslissing van de gemeenteraad toelicht, op de korrel. Zijn begin klinkt niet erg optimistisch. Hij betwijfelt of zijn uitleg wel nut zal hebben om zijn partijgenoten van de gemeenteraad te overtuigen om het budget en de meerjarenplanning alsnog goed te keuren. Volgens hem bevat de tekst vergissingen, onnauwkeurigheden en slechte bedoelingen en is er geen rechtvaardiging om zulke zware beslissing te nemen en het meerjarenplan en de begroting van het OCMW te weigeren. Hij wijst erop dat de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC), met een volledig nieuw boekhoudkundig systeem, in 2013 ook bij het OCMW voor veel moeilijkheden heeft gezorgd. Daarom werd de hulp ingeroepen van een consultancybureau. In het ontwerp van het budget 2014 wordt een gemeentelijke bijdrage van ongeveer 1,25 miljoen euro ingeschreven, waarvan euro voor nieuwe ontwerpen gespreid over de volgende zes jaar. Het schepencollege verwierp dit ontwerp en houdt het op een bijdrage van euro. Volgens Philippe Thiéry (LB) kan het OCMW met deze bijdrage geen beleid meer voeren en kan zelfs de dagelijkse werking in het gedrang komen. De crisisperiode, meer sociale uitgaven voor werklozen en vluchtelingen en een lege spaarpot zorgen ervoor dat het OCMW vanaf 2013 met een verlieslatende rekening zit. De OCMW-voorzitter gaat uitvoerig in op de argumenten die in het gemeenteraadsbesluit zijn opgesomd. Wie verantwoordelijk is voor het feit dat er gedurende ongeveer een jaar geen overleg meer is geweest tussen het schepencollege en het OCMW-bureau, is niet meteen duidelijk. Het heeft in ieder geval geleid tot veel onbeantwoorde vragen en frustraties. De opmerkingen over onduidelijke personeelsbijdragen, nieuwe aanwervingen, investeringskosten en de medewerking voor de socialewoningpolitiek worden nu wel deels beantwoord. Dat het gemeentebestuur het OCMW een gebrek aan goed dagelijks bestuur en een ondermaats personeelsbeleid aanwrijft, komt hard aan. De voorzitter klaagt de onderbezetting van het administratief personeel aan. Hij vraagt tot slot dat de gemeenteraadsleden, die tot dezelfde LB-lijst behoren als 8 van de 9 verkozen OCMW-leden, alsnog de nodige reserves voor de voorgestelde projecten zullen goedkeuren. Hij hoopt dat er vlug een overleg komt om een goed evenwicht te vinden tussen het tegemoetkomen aan de sociale noden van onze medeburgers en het onvermijdelijke financiële evenwicht dat het gemeentebestuur moet nastreven. Een echt debat volgt er niet. Volgens raadslid Rik Otten (Prolink) is bij monde van de OCMW-voorzitter de oppositie al genoeg aan bod gekomen. Prolink wijst op de verantwoordelijkheid van de bestuursmeerderheid in de gemeenteraad en het OCMW, die blijkbaar niet op dezelfde lijn zitten en dringend terug samen aan tafel moeten gaan zitten. Prolink dringt erop aan dat de gemeenteontvanger en de gewestelijke ontvanger van het OCMW de financiële knoop uitklaren. Schepen van Sociale Zaken Valérie Geeurickx (LB) herhaalt nogmaals enkele belangrijke knelpunten uit het voorgestelde besluit. De waarnemende burgemeester stelt vast dat de meningen verdeeld blijven en zegt niet te kunnen aanvaarden dat een verlieslatende begroting wordt ingediend. Volgens hem worden er wel onwaarheden verteld en werd de inschakeling van het consultancybureau allesbehalve professioneel aangepakt. Hij hoopt toch dat de samenwerking opnieuw tot stand komt. Alle gemeenteraadsleden van de meerderheid (LB) keuren het budget 2014 en de meerjarenplanning niet goed. De oppositie onthoudt zich. > Volgens het decreet Grond- en Pandenbeleid moeten de gemeenten inzake sociale woningbouw bepaalde objectieven verwezenlijken. Eén daarvan is dat elke gemeente over een becijferd aantal sociale huurwoningen moet beschikken. Gemeenten die in het verleden te weinig inspanning deden, worden verplicht de komende jaren een inhaalbeweging te maken. Voor 31 maart 2014 moest elke gemeente aantonen dat ze daarvoor de nodige schikkingen heeft getroffen. Om dat objectief te realiseren sluit de gemeente een overeenkomst af met de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia voor de bouw van minstens achttien sociale huurwoningen. Het project komt op de grond die in 2010 door Vlabinvest (investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in de Vlaamse Rand) naast het rondpunt in de Molenstraat werd aangekocht. Providentia zal een architectuuropdracht uitschrijven. De Vlaamse Regering zal als derde partij tot deze samenwerkingsovereenkomst toetreden. Het punt wordt unaniem goedgekeurd. 3

4 OPEN TUINEN We proberen elke editie iets speciaals te brengen, zonder uit het oog te verliezen dat we de Open Tuinendag ook zien als een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer, zegt de schepen. De gemeente is nu meer dan ooit medeorganisator, omdat we beide taalgemeenschappen dichter bij elkaar willen brengen. Dat is al jaren een heikel punt, maar het begint te lukken. Er komen vandaag meer Franssprekenden naar de Moelie en we hopen de Vlamingen ook meer naar de Hoeve Holleken te krijgen. Daar ligt ook onze gemeentelijke toekomst, want uiteindelijk leven we met en bij elkaar. Otten pikt in door de zoektocht naar deelnemers even aan te halen. Ook dit jaar mikken we op een twintigtal deelnemers die je allemaal vindt in de brochure die vanaf half juni beschikbaar is. We hopen op een mooi parcours, waarin we de inwoners uiteenlopende tuinen in onze gemeente tonen. We zoeken een mengeling van zowel meer artistieke plekjes als realisaties waarin de natuur de eerste viool speelt. Van een strakke Franse tuin tot een kleinood met een bonte verzameling kabouters. We proberen elke editie het aanbod deels te vernieuwen. Dat is dé uitdaging: het vinden van mensen die bereid zijn om hun tuin te laten zien. Er is een soort schroom, een bescheidenheid. Dit is een oproep: toon je tuin aan de Linkebekenaren. Iedere tuin is verrassend. Het hoeft geen perfecte tuin te zijn. Onkruid bestaat alleen in ons hoofd. Open Tuinen op 22 juni Ontdek de natuurlijke rijkdom in onze tuinen Op zondag 22 juni kun je tussen en 17 uur een twintigtal tuinen bezoeken in Linkebeek. Het is vier jaar geleden dat de vorige editie plaats vond. Op het zonovergoten terras van herberg De Zondag ontmoeten we cultuurschepen Valérie Geeurickx en medeorganisator Rik Otten om te praten over het groene evenement. Tine De Wilde Otten vindt de logistieke steun van de gemeente belangrijk. En ik zou het liefst over een nog groter budget beschikken, zegt Geeurickx. Uiteindelijk moeten we het met weinig middelen redden, waardoor de steun grotendeels beperkt blijft tot bijvoorbeeld steun bij het kopiëren van de brochure of bij de vernissage. In de brochure vind je een korte beschrijving van iedere tuin, hoe oud hij is, wie hem ontwierp, onderhoudt enzovoort. Attracties onderweg Dit jaar zijn er twee interessante extra attracties opgenomen in het aanbod. Om 14 uur kan je de viskwekerij van de Vlaamse Gemeenschap bezoeken. Er kunnen veertig personen deelnemen. Bij grote belangstelling bestaat de kans dat een tweede rondleiding volgt. Om 17 uur kan je in het Huis Lismonde, Dwersbos 1, naar een vernissage van een tentoonstelling met tekeningen van de tuin van de overleden Linkebeekse kunstenaar. Merkwaardig is dat Johan Damoiseau tekende in de stijl van Lismonde. 4

5 BEELDEN UIT HET VERLEDEN Groene troeven Met een interessante bodemgesteldheid, het uitgesproken reliëf en de bijzondere waterhuishouding heeft Linkebeek sterke groene troeven in handen. Je vindt er een prachtige vegetatie op heel wat delen van het grondgebied. Om maar één voorbeeld te noemen: als je wat rondrijdt, zie je in enkele straten maretakken groeien in robinia s (valse acacia s). Dat zie je op weinig andere plaatsen in ons land. De aanwezigheid van deze halfparasieten duidt dan weer op de aanwezigheid van kalk in de bodem. Dat heeft grote gevolgen voor de plaatselijke natuurlijke vegetatie, want sommige planten zijn kalkminnend, andere kalkmijdend. Dat geldt trouwens ook voor heel wat insectensoorten. En zo krijg je een plaatselijke leefgemeenschap die reageert op de aanwezige kalk in de bodem. Tegelijk zie je hoe mooi het bouwkundig patrimonium samengaat met de huidige tuinen. Die zijn klein in het centrum en worden een stuk groter naarmate je uitzwermt naar de gemeentegrenzen. Veel inwoners zijn zich niet bewust dat Linkebeek zo n merkwaardig en waardevol landschappelijk patrimonium heeft. Misschien moeten we eens een inventaris opmaken van al dat moois, stelt Otten. Als we dat tijdens de volgende edities kunnen tonen aan de mensen zou dat inderdaad een goede zaak zijn, beaamt Geeurickx. En zo worden de plannen voor een volgende Open Tuinendag meteen iets concreter. Hoewel we in eerste instantie rekening moeten houden met het werk dat onze vrijwilligers aankunnen, zegt Otten. We willen immers dat deze activiteit voldoende door hen wordt gedragen. Het is dan ook niet goed en ook niet nodig om dit evenement jaarlijks te organiseren. Als we de Open Tuinendag om de twee of drie jaar rond krijgen, zijn we tevreden. We wisselen nu af met de organisatie van onze plezante zeepkistenrace. Herman Dierickx Meer info: en Inschrijven voor een bezoekje aan de viskwekerij doe je via Tijdens de Open Tuinendag kan je de deelnemende huizen herkennen aan het vlaggetje dat voor de deur staat. Een brochure kost vijf euro. Je kunt die afhalen op het gemeentehuis, in de Moelie of in de boekhandel Once upon a time op het Gemeenteplein 21. Kerkendries Wat vandaag op weekdagen een grote parking is, was ooit een gezellig en rustig dorpsplein. Deze foto van de Kerkendries moet ongeveer 100 jaar oud zijn. De twee huisjes links vooraan waren al lang door de gemeente aangekocht met de bedoeling het plein uit te breiden. Maar aangezien de huurders en hun erfgenamen recht hadden op erfpacht ten eeuwigen dage, zou het tot in 1965 duren voor dit plan kon worden gerealiseerd. In het eerste huis woonden Lucien Vanden Berghe en Nadia Katrich met hun vijf kinderen. De Spoetnik, zo heette hun winkel van kachels en ijzerwaren. In het huis daarnaast was er lange tijd het café Au Mouton van J.B. Stas. Nadien werd het de Boucherie Bruxelloise, die werd uitgebaat door L. Depauw en later door Alphons Berghmans en Catharina Londers, beter bekend als Fons en Jeanetteke. Hun slagerij verhuisde na de afbraak naar een van de nieuwe etagewoningen die naast het café Malakoff waren opgetrokken. Het kerkhof rond de kerk deed dienst tot eind Pas in 1969 werden alle graven en grafmonumenten geruimd. De kerkhofmuur werd gedeeltelijk herbouwd om de Kerkstraat te verbreden. De twee majestueuze lindebomen moesten in 1977 door ziekte en om veiligheidsredenen worden geveld. Ze telden bijna 150 jaarringen. Tussen de twee nieuwe lindebomen staat nog altijd het jaartal 1778, dat verwijst naar de grote verbouwing van de kerk. De witte kasseistrook is aangelegd in De lantaarnpalen kwamen er in 1911 nadat de gemeente een overeenkomst met de gasmaatschappij had afgesloten. De herberg rechts naast de kerk heette tot in 1913 A l Etoile du Nord en was de bakermat van de Koninklijke Fanfare Sint-Sebastiaan. Nadien werd het café met achterliggende feestzaal Au Lion d Or genoemd. Georges Londers was de laatste uitbater. Kort na zijn dood werd eerst de zaal en nadien ook het café na veel politiek gehakketak afgebroken, in De gemeente wist geen raad met de grond en verkocht hem in Een paar jaar later kwam er een bloemenwinkel. Het huis rechts werd vermoedelijk kort na de Tweede Wereldoorlog vervangen door een modernere woning. Rond 1970 kwam er een zelf bedieningszaak. 5

6 UIT DE GEMEENTE Uit goede bron Benoeming burgemeester De kans is groot dat Damien Thiéry zijn benoeming als burgemeester bijna op zak heeft. Zoals na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 weigerde de Vlaamse Regering ook na de verkiezingen van 2012 enkele voorgedragen burgemeesters in de faciliteitengemeenten te benoemen, omdat ze weigeren de taalwetgeving correct na te leven. De drie betrokken burgemeesters gingen daartegen in beroep bij de Raad van State, maar die wou eerst de mening van het Grondwettelijk Hof. Dit rechtscollege heeft nu verklaard geen graten te zien in de nieuwe regeling voor de benoeming van burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten. Deze nieuwe regeling maakte deel uit van de laatste staatshervorming. Nu zal een tweetalige kamer van de Raad van State beslissen of de weigering om de drie burgemeesters niet te benoemen gegrond is. Verkiezingen Damien Thiéry (eerder FDF, nu MR) staat als lijstduwer op de MR-lijst voor de federale verkiezingen. Hij hoopt zo zijn Kamerzetel te kunnen behouden. Zijn broer Philippe zal als FDFkandidaat op de UF-lijst (Union des Francophones) een zetel proberen te bemachtigen in het Vlaams Parlement. Christian Van Eycken, gewezen burgemeester van Linkebeek, voert de UF-lijst opnieuw aan. Hij zetelt al vijf bestuursperioden als enige verkozen Franstalige kandidaat in het Vlaams Parlement, en zal dat mandaat als lijsttrekker zo goed als zeker verlengen. Jumelagefeesten in Kenton Tijdens het hemelvaartweekend reist een delegatie naar Kenton, de Engelse zustergemeente van Linkebeek. Nadat de gemeente in 1981 besloot om een jumelage aan te gaan met het Franse Saint-Lambert-du-Lattay volgde vijftien jaar later de jumelage met Kenton in Devonshire. Verschillende inwoners hebben nog goede contacten met Saint-Lambert in de Loirestreek. De bereikbaarheid en taal spelen hierbij wellicht een belangrijke rol. De contacten met de Engelse vrienden bleven beperkter en minder uitbundig. Collectorwerken Verrewinkelbeek Openbare werken De werken voor de bouw van een kleine waterzuiveringsinstallatie in de Schaveystraat en de collectorwerken in de Brouwerijstraat geven de indruk dat het gemeentebestuur goed uit de startblokken is geschoten. Maar eigenlijk is de watermaatschappij Vivaqua in de Schaveystraat de bouwheer en voor de collectorwerken is de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) de opdrachtgever. Vooral de werken in de Brouwerijstraat zullen nog maanden voor de nodige verkeershinder zorgen. Ook de Lijn-bus 155 ondervindt zware hinder. Het traject richting Rode werd omgeleid langs de Zavelstraat, Bloemhof en de Villalaan. Nog nipt haalbaar omdat er eenrichtingsverkeer werd ingesteld. Voor de omgekeerde richting bleek al vlug dat de Lange Haagstraat en het Kleindal door de breedte een onverantwoord parcours was, zodat de bus via de Waterloosesteenweg moest worden omgeleid. Voor de buschauffeurs geen eenvoudige opdracht. Een van hen was de kluts kwijt en kwam aan de kerk uit. Collectorwerken Dankzij de nieuwe collector langs de Verrewinkelbeek zou in deze beek geen afvalwater meer mogen terechtkomen. De collector vangt water op uit Ukkel, Rode, Linkebeek en Drogenbos en leidt het afvalwater tot aan de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid. De aannemer is de firma Sodraep. Smet-Tunnelling, een dochteronderneming van Smet-Boring uit het Kempense Dessel, voert in onderaanneming een tiental buisdoorpersingen uit voor de aanleg van deze collector. Deze gesofisticeerde techniek wordt toegepast in de dichtbebouwde delen op het traject. Concreet is dat van aan de Kasteeldreef tot in Drogenbos. De buisdoorpersingen die op het traject moeten gebeuren, variëren van 659 meter tot 32 meter met een diameter die schommelt tussen de millimeter en 700 millimeter. Op diverse plaatsen worden persputten gemaakt van waaruit het boorschild, uitgerust met een freesrad, draaiend de betonnen buiselementen onder de grond doorperst. Het bochtige tracé maakt het werk ingewikkeld en vereist computergestuurde precisie om de positie van het boorschild continu te kunnen sturen. De persingen in Linkebeek zullen nog verschillende maanden in beslag nemen. Smet-Tunnelling 6

7 VERENIGINGSNIEUWS Gluren bij de buren Voortaan vind je in sjoenke ook een overzicht van de belangrijkste activiteiten die Hoeve Holleken en Huis Lismonde organiseren. Tentoonstelling van Teddy Magnus zondag 11, 18 en 25 mei Huis Lismonde *** Tentoonstelling 120 verworven kunstwerken 13 tot 15 juni 11 tot 18 uur - Hoeve Holleken Bij iedere tentoonstelling die zij organiseert, verwerft de vzw Hoeve Holleken een kunstwerk. Daardoor bestaat haar kunstpatrimonium vandaag uit meer dan 120 werken. De tentoongestelde kunstwerken overlappen de periode van maart 2002 tot maart De vernissage vindt plaats op 12 juni, van 18 tot 22 uur. *** Concert Van Wien tot Parijs - Schubert, Fauré zondag 15 juni 17 uur - Huis Lismonde Met Christine Mine (sopraan), Julius Stenzel (cello) en Naomi Tagaki (piano) Prijs: 10 euro (niet-leden), 6 euro (leden). Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. Nieuws van Chiro Sjoen De Chiro heeft de laatste maanden nog niet veel stilgezeten: De aspiranten stapten voor een tweede keer dit jaar in de schoenen van de leiding, enkele groepen zijn op weekend vertrokken, andere spendeerden een dagje in Walibi en ook het strand van Blankenberge werd onveilig gemaakt. Ondertussen heeft de leiding ook waardig afscheid kunnen nemen van de oud-leiding. Tijdens een barbecue met als thema leger werden de kaders overhandigd. De leiding is momenteel druk in de weer met de voorbereidingen van het kamp. We spendeerden een weekendje op de kampplaats om al het nodige vast te leggen, het thema te bespreken en te werken aan het kampboekje. Waar we naartoe gaan, komen jullie snel te weten. Op 29 juni is het, helaas, alweer de laatste Chirodag. We sporen jullie massaal aan om er samen met ons een onvergetelijke dag van te maken. Nadien kunnen we samen aftellen naar het kamp. We kijken er heel erg naar uit! Tot snel, leiding Chiro Sjoen Nieuws van KALM Omdat we dit jaar het begin van de Eerste Wereldoorlog herdenken, organiseren we twee uitstappen die verband houden met deze herdenking. Oorlogsuitstappen Op zaterdag 12 april trokken we naar het Legermuseum in Brussel. Onder de deskundige begeleiding van William, die sinds zijn zestiende in het museum werkt, beleefden 15 deelnemers een interessante dag waarin ze hun historische en militaire kennis konden aanscherpen. Ook de tentoonstelling rond was boeiend. Voor de geïnteresseerden: een bezoek aan het Legermuseum is gratis. Voor de tentoonstelling betaal je 12 euro. Je kan ook op de triomfbogen gaan staan, waar je een prachtig uitzicht hebt over Brussel. Een tweede uitstap zal plaatsvinden op 17 mei, met een bezoek aan het museum van Zonnebeke en andere bezienswaardigheden zoals de loopgraven van Passendaele. Een gids zal ons de volledige dag begeleiden. We starten om 9 uur en eindigen rond 17 uur. Wie dat wil, kan achteraf naar de Menenpoort in Ieper om de Last Post te beluisteren. Andere activiteiten Op 8 juni stappen we met een natuurgids door het Zoniënwoud, met als thema houtkevers. Onze jaarlijkse barbecue vindt plaats op 21 juni, vanaf 17 uur in de Moelie. Eten kan je vanaf 18 uur. Er zal opnieuw een schaap en varkentje aan het spit worden gebakken met de nodige slaatjes en ander lekkers. Kaarten kan je kopen bij een van de bestuursleden. Zo kunnen wij het juiste aantal ingrediënten kopen. Uit naam van het bestuur, Yves Van Belle 7

8 WEG UIT LINKEBEEK Linkebeek van vandaag. De band is inderdaad dun geworden. Mijn ouders zijn uitgeweken naar Drogenbos en sinds kort heeft ook mijn broer Jonathan Linkebeek verlaten. Ik heb niet veel contact meer met de mensen daar. Met jeugdvrienden af en toe wel, maar ook die zijn in de loop der jaren bijna allemaal uitgeweken. Van Linkebeek naar Brussel Ook Sofie week uit. Op 25-jarige leeftijd volgde een logische stap: samenwonen. Van Den Bossche: Ik vond het jammer dat er toen (eind jaren 90, n.v.d.r.) weinig inspanningen werden gedaan vanuit de gemeente om jonge Linkebekenaren de kans te geven om in hun eigen gemeente te kunnen blijven wonen. Die betaalbare woning vinden is ook vandaag nog een probleem, denk ik. Sofie Van Den Bossche ademt Linkebeek Elke vezel in het lichaam van Sofie Van Den Bossche weet waar haar thuis ligt: in Linkebeek. Ook al ben ik bijna vijftien jaar weg, als mensen mij vandaag vragen vanwaar ik ben, antwoord ik altijd van Linkebeek. Sjoenke trok er op uit en ging op bezoek in Kobbegem. 8 Tine De Wilde Sofie Van Den Bossche groeide op op t Holleken. Ik heb er de eerste 25 jaar van mijn leven doorgebracht. Vandaar dat het dorp zo diep in mijn poriën zit. Het zijn zowat de belangrijkste jaren van een mensenleven, die gelukkige jeugdjaren. Op latere leeftijd herinner ik mij vooral jeugdhuis Peter Pan. Op die plaats kwamen Nederlands- en Franstaligen van het dorp samen, maar ook jongeren uit de omliggende gemeenten. Ik weet niet hoe het nu met het jeugdhuis is gesteld, maar toen leefde die plek enorm. Die laatste zin verraadt dat Van Den Bossche weinig op de hoogte is van het Sofie kwam in Brussel terecht. Geen al te grote stap eigenlijk. Ik heb Communicatiewetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en heb nadien zelfs enkele jaren voor de universiteit gewerkt. Maar ook vóór mijn studentenleven kende ik de hoofdstad. Zo nam ik vaak op woensdagnamiddag samen met een vriendin vanuit Linkebeek de trein richting Brussel. Zo brachten we onze vrije namiddag door. Toch was het aanpassen. Je komt in een totaal andere omgeving terecht. In Linkebeek was er een hechte Nederlandstalige gemeenschap. In de grootstad niet. Voor altijd van Linkebeek Van Den Bossche voelt zich niet alleen een Linkebeekse, je hoort het ook. Haar accent link je meteen aan de rand rond Brussel, waarin ze vandaag ook nog woont. Voor de kinderen hebben we Brussel ingeruild voor Kobbegem, een deelgemeente van Asse. Mijn man is van die streek. Ons leven en dat van de kinderen speelt zich hoofdzakelijk daar af. Een paar keer per jaar keer ik wel terug naar Linkebeek: voor een concert van het Sint-Ceciliakoor of een voorstelling van de Toneelvrienden. Ik heb er zelf nog gespeeld. Of om te quizzen. Het is altijd tof om even terug te zijn. Quizzen en toneel zijn gebleven als passie, maar van een andere hobby heeft Van Den Bossche haar beroep gemaakt: eten. Sinds dit jaar ben ik coördinator van de cel Flanders for

9 VERENIGINGSNIEUWS Foodies bij Toerisme Vlaanderen. Dat is een campagne die de Vlaamse culinaire wereld in het buitenland moet promoten en die zogenaamde foodies naar onze beste restaurants moet zien te krijgen. Sofie vertelt dat het leuk is om over Linkebeek te praten. Vroeger vertelde ik aan iedereen dat ik uit het mooiste dorp van Vlaams-Brabant kwam. En ik vind dat niet gelogen. Neem nu de Trap van de Honderdjarige, een plek die ik altijd mooi heb gevonden. Of de oude huizen die rusten tegen het groen van het Schaveibos, de kronkelende kleine steegjes. Weinig gemeenten hebben dat. Linkebeek verandert Van Den Bossche heeft Linkebeek wel zien veranderen in de jaren nadat ze weg ging. Het Linkebeek hoe ik het ken, is er niet meer. Dat komt vooral omdat mijn vrienden van toen ook weg zijn. Het heeft op zich niets met de gemeente zelf te maken, hoewel die ook veranderd is. Er zijn bijvoorbeeld winkels bij gekomen. Het is logisch dat een dorp evolueert. Het zou pas erg zijn als ik vandaag net hetzelfde Linkebeek zou zien als vijftien jaar geleden. Opgroeien met faciliteiten Wat Van Den Bossche vermeldenswaardig vindt, is dat ze een kind van een faciliteitengemeente is. Ik werk nu met mensen vanuit heel Vlaanderen, maar aan een Limburger of een Antwerpenaar krijg je het probleem verfransing of taalproblematiek niet uitgelegd. Het is een ver-van-mijnbedshow waar ze liever niets mee te maken hebben. Jammer, vindt Sofie. De taal speelt toch een belangrijke rol in dit land. Ik ben eigenlijk blij dat ik in een faciliteitengemeente opgegroeid ben. Door elke dag te leven tussen Nederlandstaligen en Franstaligen heb ik de complexiteit van het probleem begrepen, maar heb ik ook de verschillen kunnen vatten en een plaats gegeven. Daardoor heb ik toch een ietwat andere kijk op het leven en op de mensen. Ik zal nooit iemand beoordelen op zijn taalafkomst of identiteit. Jens De Smet Beurscafé Jeulink i.s.m. herberg De Zondag zaterdag 24 mei 20 uur herberg De Zondag Na alle crisissen en beurscrashes die we de voorbije jaren gekend hebben, hopen we deze avond op een heel grote crisis. Want hoe lager de beurs staat, hoe minder je moet betalen voor een drankje. Het concept is eenvoudig: de drankprijzen worden die avond bepaald door het principe van vraag en aanbod. Op een groot scherm zal je kunnen volgen wat je volgende investering zal zijn. Meer info: Terugblik curvebowltoernooi Petanqueclub Linkebeek We blikken terug op het curvebowltoernooi van 25 maart in Liedekerke: een mooie afsluiter van onze winteractiviteit. Vier ploegen van Linkebeek namen deel, op een totaal van 22 ploegen. Hierbij eindigde ploeg 1 op de 12e plaats, ploeg 2 op de 20e, ploeg 3 op de 13e en ploeg 4 op de 3e. Het volgende toernooi zal vermoedelijk plaatsvinden in september. Nieuws van de judoclub Jeugdsportnamiddag op 28 juni Ieder jaar organiseert de judoclub een jeugdsportnamiddag. Vroeger deden wij dat begin mei, maar sinds vier jaar organiseren we deze activiteit eind juni. Dan zijn de examens gedaan en zijn jullie nog niet met vakantie, én is het vaak ook mooi weer. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze sportmanifestatie in en rond de Moelie. Hoewel de activiteit zich toespitst op de judojeugd, breiden wij de initiatie ook uit naar ouders en iedereen uit Linkebeek die zin heeft in een leuke belevenis. Tijdens de vorige edities hielden we telkens vier introductielessen van 1 uur in sporten als krachtbal, kendo, crossfit, schermen, capoeira, hockey, rugby, touwspringen en nog veel andere sporten die je niet zo goed kent tot je ze kan uitproberen bij ons. Wat wij dit jaar aanbieden, laten wij pas in de volgende sjoenke weten, maar houd 28 juni al vrij in je agenda. s Avonds organiseren wij ook een reuzenbarbecue. Inschrijven kan vanaf het verschijnen van sjoenke, midden juni. De sportdegustatie wordt georganiseerd in samenwerking met het sportoverleg Linkebeek. Noteer zaterdag 30 augustus ook in je agenda. Dan vindt ons jaarlijks petanquetoernooi plaats op de weide van de Moelie. Meer inlichtingen volgen. Meer info: Albert Dobbeleire ( ) René Mosselmans ( ) Wiske Boone ( ) 9

10 NIEUWS UIT DE MOELIE Word BUURTabonnee Start ticketverkoop op 14 juni vanaf 9 uur in een van de centra of online Begin juni ontvang je wellicht de gezamenlijke seizoensbrochure BUURTabonnement. Daarin staan 72 voorstellingen uit vier BUURTcentra: CC de Meent in Beersel, GC de Boesdaalhoeve in Sint- Genesius-Rode, GC de Moelie in Linkebeek en GC de Muse in Drogenbos (geen verkoop). Je BUURTabonnement stel je samen met voorstellingen naar keuze uit de vier centra. Je kunt een abonnement kopen vanaf drie voorstellingen. Vanaf zaterdag 14 juni om 9 uur kan je een BUURTabonnement kopen: - via onze websites: of - in CC de Meent, GC de Boesdaalhoeve of GC de Moelie Vanaf maandag 16 juni kan je vanaf 8.30 uur losse tickets aanschaffen via onze websites of in de drie centra. Abonnementsformules minibuurtabonnement: Je kiest 3 of 4 verschillende voorstellingen uit dit boekje en krijgt tot 5 % korting. midibuurtabonnement: Je kiest 5 tot 9 verschillende voorstellingen uit dit boekje en krijgt tot 15 % korting. maxibuurtabonnement: Je kiest 10 verschillende voorstellingen uit dit boekje en krijgt tot 25 % korting. Wil je tijdens het seizoen bijkomende voorstellingen kopen, dan krijg je aan de balie je abonneekorting op die tickets. Kortingen > Jongeren tot 21 jaar of studenten tot 25 jaar kunnen naar de meeste voorstellingen voor 10 euro. > Groepen van minstens 10 vrienden krijgen per ticket 2 euro korting én een drankbonnetje. > Met een lerarenkaart krijg je 1 euro korting op alle podiumvoorstellingen. > Lid van de Gezinsbond? In CC de Meent, GC de Moelie en GC de Muse kan je familievoorstellingen bijwonen tegen groepstarief. In GC de Boesdaalhoeve krijg je 1 euro korting op de basisprijs. Koop je BUURTabonnement online Met enkele muisklikken koop je een abonnement of losse tickets voor al je favoriete voorstellingen. Kies, klik, koop Twee maxiabo s voor jou en je partner, een midi voor je moeder en een mini voor je buur: koop de vier abonnementen samen in één beweging, en zit ook bij elkaar. Onze website neemt je stap per stap bij de hand. Zo eenvoudig is het. We hebben drie abonnementsformules: mini, midi en maxi. Op de website vul je eerst het aantal abonnementen in. Daarna kan je per abonnee de abonnementsformule uitwerken. Hierna vul je bij elke gewenste voorstelling in wie van je abonnees een bepaalde voorstelling neemt. Hierbij kan je ook losse tickets toevoegen. Bij elke voorstelling zie je onmiddellijk welke plaatsen nog vrij zijn. We stellen je altijd de beste beschikbare plaats voor. Wil je liever een ander zitje? Geen probleem. Eén klik en je zit op je favoriete stoel. Is je cultuurmandje goed gevuld? Dan krijg je de keuze uit verschillende betaalwijzen. Liefst onmiddellijk betalen? Dat kan via je kredietkaart of Bancontact. Betaal je liever niet online? Dan kies je voor de klassieke overschrijving. Opgelet, als je niet betaalt binnen de week, vervalt je bestelling. Print en scan Als je betaling in orde is, ontvang je via mail een print-athometicket. Breng dit ticket mee naar de voorstelling. Het bevat een unieke barcode. Snel en veilig dus. Ook aan de balie of per telefoon Online tickets kopen biedt heel wat voordelen. Wil jij ook online kopen, maar heb je nog vragen, kom dan voor 14 juni langs in je BUURTcentrum tijdens de openingsuren. We helpen je graag op weg. Wil je liever je abonnement of tickets kopen aan de balie of per telefoon? Dan staan we in CC de Meent, GC de Boesdaalhoeve en GC de Moelie voor je klaar. Op 14 juni ontvangen we je in de drie centra graag van 9 tot 14 uur. We maken je wegwijs in het nieuwe seizoen en stellen met jou een BUURTabonnement samen. Telefonisch kan je die dag tussen 9 en 14 uur in de drie BUURTcentra terecht. 10

11 Info en tickets: , Kinderhoogdag op 1 juni Dromen in werkelijkheid Op zondag 1 juni kan je vanaf 13 uur terecht in en rond het FeliXart museum in Drogenbos voor een nieuwe Kinderhoogdag. Dat is een vrolijk cultuurfestival voor kinderen van 3 tot 12 jaar, hun ouders en grootouders. Wie komt, krijgt een verfrissende mix van verrassende voorstellingen, creatieve workshops en ludieke animatie. We polsten al even bij de organisatoren, een artiest en een deelnemer naar het programma en de verwachtingen. Drogenbos die een dansworkshop zal begeleiden. Om speelplein de Krabbers niet te vergeten, die voor de gelegenheid supergrote gezelschapsspelen meebrengen. Reusachtige krijttekening Tekenaar Jurgen Walschot zal de kinderen tijdens de Kinderhoogdag inwijden in het werk van Felix De Boeck door het maken van een reusachtige krijttekening op de straat voor de Muze. Walschot: De kinderen krijgen doorlopend de tijd om de tekening vorm te geven. Er zal krijt aanwezig zijn en ik breng ook voorbeelden mee van het beeldend werk van Felix De Boeck. Hij werkte destijds geometrisch, en die kunstvorm wil ik uitproberen met de kinderen. Ze kunnen werken met silhouetten, met een touw en een krijtje of met lange latten Zo krijgen we een grote gevarieerde krijttekening afhankelijk van de inspiratie van de deelnemers. Het programma tijdens de Kinderhoogdag is heel divers. Pieter Moens, stafmedewerker jeugd en sport van de Boesdaalhoeve: Uit het aanbod pik ik Meer dan een beer van Tal en thee. Een ideale voorstelling om weg te dromen bij de wereld van indianen, prinsessen en vlinders. Het Kinderuur, het populaire poppentheater uit Sint-Genesius-Rode, brengt ook twee voorstellingen. Heel straf wat ze telkens weer neerzetten. Daarnaast zal in de tuin aan het FeliXart Museum ondermeer een gigantisch kraam staan, waar neppannenkoeken uit rubber zullen worden afgeschoten. Als je die kan opvangen, win je een gratis pannenkoek. Die groene omgeving van het FeliXart museum is een grote troef. Mits mooi weer kunnen we hopelijk genieten van een mooie opkomst. Vorig jaar namen 350 personen deel in de Boesdaalhoeve. Dat mogen er dit jaar gerust nog meer zijn. Lokale touch De lokale verenigingen zijn een belangrijke partner in het initiatief. Dirk Craps, stafmedewerker van GC de Moelie: We zoeken hen bewust op. De Kinderhoogdag moet niet alleen gevuld zijn met voorstellingen en activiteiten van professionele mensen die van heinde en ver komen. Ook in onze regio is er veel goesting en talent. Zo heb je bijvoorbeeld Simonne Demol die gaat schilderen met bijenwas. In diezelfde geest zal Natuurpunt Beersel een insectenhotel maken met de kinderen. Ik denk ook nog aan het kantklossen, begeleid door Kant-a-fees uit Linkebeek, en aan DoSiDo uit Deelnemers kunnen op de dag zelf inschrijven, maar voor sommige workshops en voorstellingen reserveer je toch beter vooraf. Op de website kan je zien voor welke voorstellingen we met voorinschrijving werken, stelt Craps. Ook dit jaar mikken we op de anderstaligen. Het ligt binnen de kernopdracht van de Rand om anderstaligen in contact te brengen met cultuur, in het Nederlands. Misschien overtuigen we veel mensen van het feit dat als je onze taal wat machtig bent, je heel leuke dingen kan doen in de gemeenschapscentra. Enthousiaste deelnemers Wie zeker van de partij zal zijn, is Inge Vos met haar twee zonen. Zij woonde vorig jaar de Kinderhoogdag in de Boesdaalhoeve bij en blikt enthousiast terug. Het was een topdag voor onze kinderen. Toen we aankwamen, mochten we gigantische bellen blazen met grote stokken die we in emmers met zeepsop drenkten. Er was ook een circusvoorstelling die erg in de smaak viel, zeker bij onze kinderen, die in de Boesdaalhoeve al een stage gevolgd hadden bij circus in beweging. Daarnaast was er ook een stand waar kinderen met een kant-en-klaar bouwpakket een vogelkastje konden bouwen. Een activiteit die erg in trek was bij zowel jongens als meisjes. We hebben het kastje nadien thuis wat geschilderd. Het hangt nog altijd in onze tuin. Steven Verhamme Het volledige programma vind je terug op en 11

12 NIEUWS UIT DE MOELIE Repair Café Winnaar van de Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2014! Samen met negen genomineerden werd het Repair Café door de Verenigde Verenigingen en de Vlaamse Gemeenschap gevierd tijdens de prijsuitreiking in de Markten. Minister-president Kris Peeters: De jaarlijkse Prijs voor het Vrijwilligerswerk geeft het grote publiek een beeld van de kracht en diversiteit die uitgaat van het vrijwilligerswerk. We willen hiermee het vrijwillige engagement uitdrukkelijk bedanken en promoten. Duizenden vrijwilligers in heel Bijt in je vrije tijd Cursisten Nederlands leren het Nederlandstalige verenigingsleven kennen Vzw de Rand en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant organiseren tijdens het schooljaar Bijt in je vrije tijd in Drogenbos, Linkebeek en heel wat andere Randgemeenten. Cursisten Nederlands maken via het project kennis met het Nederlandstalige verenigingsleven. Wie Nederlands leert, kan in de gemeenten kiezen uit uiteenlopende activiteiten waar telkens een taalicoon aan toegekend is. Dit taalicoon geeft weer hoeveel Nederlands een anderstalige nodig heeft om de activiteit op een prettige manier te kunnen volgen. Een kookavond of een wandeling, knutselen of Vlaanderen bewijzen elke dag opnieuw dat maatschappelijk engagement, verbondenheid en onbaatzuchtige inzet geen loze woorden zijn. Het vrijwilligerswerk leeft in Vlaanderen. En het Repair Café is daar een prachtig bewijs van. Repair Café op 25 mei Op zondag 25 mei vindt het volgende Repair Café plaats in de Moelie. Nieuw is dat je er voortaan ook terecht kan met spullen waarbij laswerk komt kijken. Heb je voorwerpen die je moet laten lassen? Kom dan zeker tussen 14 en 17 uur langs. De overige categorieën van herstellingen die in aanmerking komen, zijn elektro, fiets, klein timmerwerk en speelgoed, naaiwerk, messen slijpen, juwelen, informatica. De volgende data van het Repair Café zijn 25 mei, 29 juni, 28 september, 26 oktober en 30 november. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die houden van klussen en die ons af en toe een handje willen komen helpen. Ben je een klusser en ben je bereid om in één van de categorieën te komen herstellen, contacteer dan het Repair Caféteam via Wij garanderen je een gezellige namiddag. Meer info: sporten: zowel voor cursisten die nog maar pas Nederlands aan het leren zijn als voor de vlotte babbelaars is er voldoende keuze. Een beschrijving van de activiteiten en praktische informatie over onder andere de taalniveaus, de inschrijvingsprocedure en betalingswijze worden gebundeld in een handig boekje. Alle cursisten Nederlands van het CVO-GLTT die les volgen in Drogenbos of Linkebeek krijgen bij het begin van het schooljaar hun eigen exemplaar. Het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant werkt tegelijkertijd met de deelnemende verenigingen of workshopbegeleiders aan duidelijke taal. Zij krijgen allerlei praktische tips om de communicatie met mensen die het Nederlands nog niet tot in de puntjes beheersen te vergemakkelijken. Omgekeerd leren de organisatoren altijd weer bij door de ervaring van de verenigingen. Ben je lid van een vereniging en heb je zin om mee te werken? Of wil je graag meer informatie? Neem contact op met Mark De Maeyer in de Moelie ( ) of mail naar Taaliconen Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet- Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen om een activiteit te kiezen. Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands. Je begrijpt al een beetje Nederlands. vertellen. Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Meer informatie: 12 De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

13 Info en tickets: , Herberg De Zondag breidt menukaart uit De zomer komt eraan. Dus wordt het tijd voor wat extra lekkere, zomerse gerechten. Naast de twee salades (met geitenkaas, rode biet, appel, noten, geuzevinaigrette en niçoise) die al op de kaart staan, kan je nu ook een caesarsalade, een croque met verse geitenkaas en zalm, een boterham De Zondag (dubbele boterham van bruin brood met mandjeskaas van Beersel, pijpajuin, rode biet en geuzesiroop) en een toast tomaat mozzarella bestellen. Ook ijs van The Cacao Tree uit Rode is verkrijgbaar. De komende activiteiten: 18 mei - rommelmarkt Het café is open vanaf 10 uur en organiseert een smakelijke barbecue (inschrijven verplicht via herberg De Zondag, of Volwassenen betalen 17,25 euro. Op de barbecue: kipfilet gemarineerd in truffelolie en gevuld met taleggiokaas, entrecote (dikbil) De Zondag, merguez, koude en warme sauzen, verschillende salades, brood, aardappel. Voor kinderen en niet-ingeschrevenen zullen er hamburgers, pensen en merguez in een broodje verkrijgbaar zijn, voor 4 euro. 24 mei - beurscafé Een organisatie van Jeulink, vanaf 20 uur. Voetbalmatchen op groot scherm: Voorbereiding WK 26 mei: België-Luxemburg 1 juni: Zweden-België 7 juni: België-Tunesië Matchen WK 16 juni: België-Algerije 22 juni: België-Rusland 26 juni: Zuid-Korea-België 27 juni: Fiesta Brazil vanaf 12 uur, met optreden Arch educ Haal meer uit je smartphone donderdag 22 mei vorming Apps zijn kleine toepassingen die je op je smartphone kan installeren. De keuze is eindeloos: een spelletje spelen, muziek beluisteren, de krant lezen, de weg zoeken of het weer van morgen opvragen. Elk besturingssysteem heeft een eigen onlinewinkel waar je deze apps gratis of tegen betaling kan downloaden op je smartphone. In deze infosessie leer je interessante en kwaliteitsvolle apps kennen waarvan je er zeker enkele zal kunnen gebruiken. Neem je smartphone mee. Een basiskennis van mobiele telefonie is vereist. Enkel Android en ios worden behandeld. i.s.m. GC de Moelie 19 tot 22 uur GC de Moelie Prijs: 10 euro Info en inschrijven: Arch educ: Volkshogeschool Halle- Vilvoorde, Stationsstraat 70, Asse of Kijk! Ik fiets! zaterdag 14 juni vorming Fietsen is het heerlijkste wat er is, vooral als niemand je moet helpen. Daarom organiseert Sportregio Zuidwest Rand in samenwerking met GC de Moelie op zaterdag 14 juni een fietsvoormiddag in Linkebeek. Alle kinderen vanaf 4 jaar die al vlot kunnen fietsen met steunwielen zijn welkom op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool de Schakel. Daar zullen ze samen met hun ouders de stap zetten naar het zelf fietsen. Onder aanmoediging van een ervaren sportbegeleider doen ze verschillende oefeningen waarbij hen stapsgewijs aangeleerd wordt om alleen te fietsen. De kinderen brengen één volwassen begeleider mee, hun eigen fiets (zonder steunwieltjes) en fietshelm en schrijven zo snel mogelijk in. 10 tot 12 uur GBS De Schakel Prijs: 5 euro Info en inschrijven: of Eerste zomerdansstage in GC de Moelie Annulatie Ring van Sjoenke Van 30 juni tot 4 juli organiseert Giants-dansschool, in samenwerking met vzw de Rand, de eerste dansstage in GC de Moelie. Deze week staan dans, spelletjes, plezier, knutselen en uitstappen centraal. Kinderen van 3 tot 12 jaar zijn welkom. Voor deze goedgevulde week betaal je 100 euro. Wil je deelnemen of wil je meer informatie? Het dagelijks bestuur van de Cultuurraad deelt mee dat de zoektocht naar de Ring van Sjoenke op 18 mei niet doorgaat. Ze zoeken ijverig verder naar leuke activiteiten om met de Cultuurraad te organiseren. Ideeën zijn altijd welkom. 13

14 Naar de stembus op 25 mei Kiezen na de zesde staatshervorming De zesde staatshervorming heeft liters inkt doen vloeien. Nieuwigheden en hervormingen worden op verschillende niveaus doorgevoerd. Voor de faciliteitengemeenten zijn de veranderingen misschien nog het meest ingrijpend. Zeker als het gaat om het vervullen van de kiesverrichtingen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rijtje. Zo kan je zonder zorgen naar de stembus trekken voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van zondag 25 mei. De federale staat compacter en efficiënter maken en de deelstaten (gemeenschappen en gewesten, n.v.d.r.) meer autonomie en verantwoordelijkheid geven. In die woorden wordt in de introductie van het regeerakkoord uit 2011 toegelicht wat de ambitie van de zesde staatshervorming is. Anders geformuleerd: meer geld en bevoegdheden voor het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en hun respectievelijke tegenhangers in de andere taalgebieden. Over een pak zaken, zoals het activeren van werklozen of de kinderbijslag, heeft de Vlaamse overheid voortaan bijvoorbeeld zeggenschap. Naast de verschuiving van heel wat bevoegdheden is er ook op institutioneel vlak een hervorming doorgevoerd. Dat heeft concrete gevolgen bij deze verkiezingen. R.I.P. B-H-V Tientallen jaren werd erover gediscussieerd, decennialang was het de inzet 14 van politieke strategieën: de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Voortaan behoort die kieskring tot het verleden. Wie stemgerechtigd is in Vlaams-Brabant zal bij federale en Europese verkiezingen voortaan alleen op kandidaten kunnen stemmen die op een Vlaams-Brabantse lijst staan. Bij de Vlaamse verkiezingen was dat al het geval en blijft dat nu ook gelden. Zo kunnen inwoners van bijvoorbeeld Zaventem, Beersel of Meise niet langer stemmen op kandidaten die in Brussel wonen. Voor de zes faciliteitengemeenten is evenwel een uitzondering uitgewerkt. De zes maken wel deel uit van de nieuwe kieskring Vlaams-Brabant, maar voor hen is er een apart kieskanton opgericht voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen: het bijzondere kieskanton Sint-Genesius- Rode. Inwoners uit die kieskring kunnen, net als vroeger, stemmen op kandidaten uit Brussel, voor de federale en Europese verkiezingen. Zij hebben voor deze verkiezingen de keuze tussen partijen en kandidaten die ofwel in Vlaams-Brabant ofwel in Brussel opkomen. Voor de Vlaamse verkiezingen is dat in het kieskanton Rode niet het geval. Hier kunnen ze enkel voor de Vlaams-Brabantse lijsten hun stem uitbrengen. De wijze van stemmen gebeurt in de faciliteitengemeenten gedeeltelijk op papier, gedeeltelijk elektronisch. Wie in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel woont, krijgt een dubbelzijdig stembiljet op papier, waarbij je op de ene kant de Nederlandstalige en op de andere kant de Franstalige lijsten vindt. In Wezembeek-Oppem en Kraainem kunnen de inwoners elektronisch stemmen. Zij kunnen via een druk op de knop kiezen voor een pagina met een

15 RAND-NIEUWS overzicht van de Nederlandstalige of Franstalige lijsten. Senaat light Op 25 mei worden vertegenwoordigers gekozen voor het Vlaams Parlement, de Kamer (federaal) en het Europees Parlement. Voor de Senaat bolletjes kleuren kan niet meer. De zesde staatshervorming heeft een einde gemaakt aan de Senaat zoals we die tot nu kennen. Voortaan zijn er geen rechtstreeks verkozen senatoren meer, maar worden de rode pluchen zetels in het parlement bevolkt door parlementsleden uit de gewesten. Vijftig senatoren worden afgevaardigd uit de parlementen van de regio s, tien senatoren worden gecoöpteerd. Hier zouden ook Franstaligen uit Vlaams- Brabant aangeduid kunnen worden om te zetelen. De Senaat zal niet alleen uit minder leden bestaan, hij zal bovendien nog maar een achttal keer per jaar voltallig bijeenkomen, terwijl dat nu in principe nog elke week is. Hamvraag De vraag is nu echter: hoe zal de nieuwe staatshervorming het stemgedrag in de faciliteitengemeenten beïnvloeden? Zullen kiezers uit de faciliteitengemeenten voor de Kamer en Europa stemmen voor Franstalige boegbeelden uit Brussel of krijgen de Nederlandstalige Brusselaars meer steun uit de faciliteitenhoek? Of krijgt de Nederlandstalige kandidaat op de lijst van Ecolo bijvoorbeeld opeens meer stemmen, omdat zo de kans op een Nederlandstalige die kan zetelen misschien groter wordt? Een dilemma voor al wie strategisch zijn stem wil uitbrengen. In principe zou het na 25 mei een tijdje duren vooraleer we opnieuw naar de stembus moeten. Dankzij de laatste staatshervorming duren de legislaturen op federaal niveau voortaan ook vijf jaar, net zoals voor het Vlaamse en Europese Parlement. Voordien was dat vier jaar voor de Kamer. Wie nu dus zijn hoofd wil breken over al die nieuwe richtlijnen... Nog een kleine maand en je mag vijf jaar op je lauweren rusten. Hoewel, we vergeten bijna de gemeenteraadsverkiezingen in Vier jaar kiesrust dus. Niet-Belgen En wat met buitenlanders die in België wonen? Niet-Belgen mogen stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar niet bij provincieraadsverkiezingen, regionale verkiezingen of verkiezingen voor het federale niveau. Voor Europese verkiezingen is het ingewikkelder. Wie de nationaliteit van een van de EU-lidstaten heeft, mag ofwel in België ofwel in het land van herkomst stemmen. Als hij of zij kiest om in België te stemmen, mag dat enkel op Belgische lijsten. Buitenlanders moesten hun aanvraag om te mogen stemmen indienen voor 1 maart. Wie intekent, kan ook blijven stemmen bij de volgende verkiezingen, tenzij hij schriftelijk afstand doet van het stemrecht. Belgen die in het buitenland wonen, zullen niet langer kunnen kiezen in welke gemeente ze zich inschrijven. Velen kozen vroeger een gemeente uit de kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde, maar voortaan worden ze automatisch ingeschreven in de gemeente waar ze het laatst woonden. Wim Troch SJOENKE is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. REDACTIE Dirk Craps, Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, , FOTO S Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen REDACTIEADRES GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek , VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERING Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma, di, do en vr van 9 tot uur en van tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur. tel , website: Je vindt deze editie en het volledige archief van sjoenke op 15

16 ACTIVITEITENKALENDER WANNEER WAT / WIE WAAR INFO MEI wo Kantklossen Atelier KANT-A-FEES do Patchwork en quilten Quiltatelier do Maak kennis met een smartphone Arch educ za Bezoek oorlogsmuseum KALM GC de Moelie GC de Moelie GC de Moelie Zonnebeke zo Barbecue tijdens rommelmarkt Herberg De Zondag do Haal meer uit je smartphone Arch educ za Beurscafé JeuLink GC de Moelie Herberg De Zondag zo Repair Café GC de Moelie wo Kantklossen Atelier KANT-A-FEES JUNI GC de Moelie zo Kinderhoogdag FeliXart Museum Drogenbos za Start ticketverkoop BUURTabonnement GC de Moelie za Kijk, ik fiets! Sportoverleg GBS de Schakel LINKEBEEK IN BEELD Jan Otten

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven).

Akkoord BHV. De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde + Leuven). Akkoord BHV Wat staat er in het akkoord? In grote lijnen: 1) BHV wordt zuiver gesplitst De kieskring BHV wordt gesplitst in een kieskring Brussel-Hoofdstad en een kieskring Vlaams Brabant (Halle- Vilvoorde

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus.

Verkiezingen 2010! Vóór de verkiezingen... Auteur: Stijn Dekelver. parlement. Maar hoe werken die. verplicht naar de stembus. Auteur: Stijn Dekelver Op zondag 13 juni moeten alle Belgen die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus. Ze moeten mensen kiezen die hun stem vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar hoe werken

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en]

HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] SEIZOEN 2015-2016 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad

Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Verkiezingen 2014 Kieskring Brussel- Hoofdstad Inleiding Op 25 mei 2014 kon het Brusselse kiezerskorps mee de nieuwe samenstelling bepalen van het Brusselse, het federale en het Europese parlement en desgewenst

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij UES030_brochureA5_06.indd 1 27/10/15 17:41 UES030_brochureA5_06.indd 2 27/10/15 17:41 Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders,

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde.

Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Deelakkoord splitsing kiesring Brussel Halle Vilvoorde. Basis: CD&V formuleerde duidelijke voorwaarden en hield vol. Nu boeken we resultaat. We hebben altijd gezegd: eerst een oplossing voor BHV. Die eerste,

Nadere informatie

Eindelijk... de regering!

Eindelijk... de regering! Hugo Vanderstraeten Wereldrecord! Eindelijk! Na 1 jaar en 176 dagen heeft ons land een nieuwe federale regering met Elio Di Rupo als eerste minister. Hij wordt de eerste Franstalige premier sinds 1970.

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en]

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] SEIZOEN 2014-2015 1 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over:

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van vrijdag 5 oktober Debat over: VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 5 oktober 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC 2

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

online reserveren van abonnement[en]

online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] 1 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK: een computer (of

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Geniet van vrije tijd. sport en cultuur voor klanten

Geniet van vrije tijd. sport en cultuur voor klanten Geniet van vrije tijd sport en cultuur voor klanten Een selectie uit de vrijetijdskalender Mei tot en met half juni 2016 1 11996491_OCMW_vrijetijdskalender_mei_juni.indd 1 2/05/16 08:20 Hoe werkt dit boekje?

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT!

ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! ORGANISATIE FIETSBELCONCERT SAM RINKELT! DRAAIBOEK VOOR SCHOLEN INHOUD 1 Sam de Verkeersslang 2 2 Sam rinkelt! 2 3 Wat is Sam rinkelt! 2 4 Het doel van Sam rinkelt! 3 5 Organisatie 3 5.1 Wanneer en waar

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun

Verkiezingen 2010! Waarom kiezen? Overal foto's. Auteur: Stef Van Malderen. In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun Auteur: Stef Van Malderen Overal foto's Waarom kiezen? In ons land zijn er veel ministers. Zij zorgen er samen met hun medewerkers voor dat alles goed loopt in ons land. Het verkeer, de politie, de school,...

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. Wim Wouters. Koenraad Coppens. Voorzitter kwb Vlaams- Brabant en Brussel. Voorzitter kwb

Voorwoord. Inleiding. Wim Wouters. Koenraad Coppens. Voorzitter kwb Vlaams- Brabant en Brussel. Voorzitter kwb Wijzerplus Voorwoord Ik kan er niets aan doen, zei de schorpioen, het is zoals ik ben. En halverwege het water gaf hij de kikker de doodsteek en samen stierven ze. Wanneer ik het woord DNA hoor, denk ik

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg

De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg 1 De voorzitter en secretaris van het Lokaal Overleg Een goede voorzitter voor het Lokaal Overleg Kinderopvang vinden is belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Ook over zijn opdracht en taken en welke

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

HANDLEIDING Online reserveren van abonnement(en) Seizoen 2015-2016

HANDLEIDING Online reserveren van abonnement(en) Seizoen 2015-2016 HANDLEIDING Online reserveren van abonnement(en) Seizoen 2015-2016 Een voorbereid man/vrouw JE HEBT NODIG: een computer (of tablet) met internetverbinding en een e-mailadres. EVENTUEEL OOK: een chronologische

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie

Paletin oktober 2015. Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Paletin oktober 2015 Vrije dagen: 26 t/m 30 oktober: Herfstvakantie Data: Maandag 5 oktober: Dag van de leraar 20.00 MR-vergadering Woensdag 7 oktober Start Kinderboekenweek Raar maar waar Woensdag 14

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

STEMRECHT IN BELGIË ACTUALITEITSONDERZOEK

STEMRECHT IN BELGIË ACTUALITEITSONDERZOEK STEMRECHT IN BELGIË ACTUALITEITSONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

online reserveren van LOSSE TICKETS

online reserveren van LOSSE TICKETS HANDLEIDING online reserveren van LOSSE TICKETS 1 HANDLEIDING online reserveren van losse tickets Wat heb je nodig om online één of meerdere tickets te reserveren? NOODZAKELIJK: een computer (of tablet)

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Maandlijst december-januari

Maandlijst december-januari Maandlijst december-januari Algemene informatie Heb je nog geen sjaaltje, tshirt of pull en wil je er graag ééntje kopen? Laat dit dan weten aan iemand van de leiding en dan bestellen wij dit voor jou.

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon.

vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon. vtbkultuur Scherpenheuvel-Zichem 01-02-03. 2015 Nummer 5 Verantwoordelijke uitgever: Ingrid Callebaut En we zijn weer vertrokken! De feestdagen zijn verteerd. Het nieuwe jaar zijn we al gewoon. In januari

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Workshop BSO Rakker-Pret.

Workshop BSO Rakker-Pret. Workshop BSO Rakker-Pret. Workshop-programma Toneel Vissen Boskunstwerk Kerstmobiel Experimenten uitvoeren Kleien Overzicht workshops Kalender 2013 Weerkalender Poppenkastpop sint of Piet Bootjes wedstrijd

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 5 Juni/Juli 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar:

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt?

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt? Laat je horen Waar kan jij je mening kwijt? Alles over inspraak, jongerenpartipatie en verkiezingen Alles over rechten van minderjarigen www.kinderrechtswinkel.be Kinderrechtencommissariaat (voor klachten

Nadere informatie

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en]

HANDLEIDING. online reserveren van abonnement[en] HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Seizoen 2013-2014 1 HANDLEIDING online reserveren van abonnement[en] Wat heb je nodig om online één of meerdere abonnementen te reserveren? NOODZAKELIJK:

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015

Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 E X P O 1 1 8 3 O V E R 1 1 4 T A A L 2 1 1 3 Van 20/11/2014 t/m 04/01/2015 De Warande - Warandestraat 42-2300 Turnhout Overal Taal leidt je door de wereld van de Nederlandse taal. Je krijgt een beeld

Nadere informatie

GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT

GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT JANUARI 2017 GRAAG EVEN JULLIE AANDACHT WE MERKEN DAT ER NOG EEN AANTAL OUDERS NIET HEBBEN BETAALD. BRENG DIT ALSTU- BLIEFT ZO SNEL MOGELIJK IN ORDE ANDERS IS JE DOCHTER NIET VERZEKERD. ALS U HET NIET

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders, zus, broer of vrienden worden een dagje ouder en u wordt daardoor een tikje ongeruster.

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Van-A-3 Verkiezingen

Van-A-3 Verkiezingen Van-A-3 Verkiezingen Didactische suggesties Doelen Dit Actua-magazine verschijnt naar aanleiding van de Europese en Vlaamse verkiezingen op 07 juni 2009. De leerlingen kunnen individueel de Van-A-3 krant

Nadere informatie

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES

KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES KENA ZOMERKAMPEN EN JEUGDVAKANTIES 3 KENA organiseert kampen in hartje Limburg voor 8 tot 12-jarigen en voor 12 tot 16-jarigen tijdens de schoolvakanties. Een kamp duurt één week. De kampen worden gedragen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD?

Nederlands. in vraag en antwoord WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WELKE TAAL MOET IK OP HET GEMEENTEHUIS SPREKEN? MOET IK NEDERLANDS SPREKEN OP HET WERK? WAAR KAN IK NEDERLANDS LEREN? IN WELKE TAAL KRIJG IK ANTWOORD? WAT ZIJN MIJN VOORDELEN ALS IK NEDERLANDS LEER? Nederlands

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s. Stuk 2226 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 9 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Sonja Becq en mevrouw Veerle Heeren c.s. betreffende uitbreiding en aanpassing van de werking

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie