SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries"

Transcriptie

1 afgiftekantoor Linkebeek 1 P SJOENKE LINKEBEEK JAARGANG 54, NR 356 MEI 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW DE RAND België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC Vooruitblik Open tuinen op 22 juni 5 Beelden uit het verleden Kerkendries 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek 8-9 Weg uit Linkebeek Sofie Van Den Bossche Naar de stembus op 25 mei Kiezen na de zesde staatshervorming Smet-Tunnelling

2 VAN DE REDACTIE UIT DE GEMEENTE Deze maand gaat alle aandacht naar de verkiezingen van 25 mei. Wij houden het graag lokaal en staan ook deze maand stil bij het nieuws uit onze gemeente. Momenteel zie je in Linkebeek dat een comfortabele meerderheid niet altijd synoniem staat voor een goed beleid. Het was al even duidelijk dat het niet botert tussen de bestuursmeerderheid en het OCMW. Dat blijkt ook uit het verslag van een extra gemeenteraad die meer duidelijkheid moest brengen over de oorzaak van de moeilijkheden. Ruzie tussen Uit de gemeenteraad van 29 april Sinds enkele weken is Linkebeek in de ban van de collectorwerken van de Verrewinkelbeek, die nog een tijdje zullen duren. Samen met meer informatie kunnen we, dankzij de firma Smet-Tunnelling die de werken uitvoert, ook een paar mooie foto s publiceren in deze sjoenke. Met de zomervakantie in het vizier trekken de meeste verenigingen nog een keer alle registers open. Van een rommelmarkt en barbecue in café De Zondag over een Repair Café tijdens de verkiezingsdag, een eerste beurscafé van Jeulink tot een uitstap van KALM, een Kinderhoogdag in het FeliXart Museum, een Open Tuinendag en nog zo veel meer. In Linkebeek valt in mei en juni nog veel te beleven. Begin juni verschijnt de nieuwe seizoensbrochure BUURTabonnement, met 72 voorstellingen in GC de Moelie, CC de Meent, GC de Boesdaalhoeve en GC de Muse. Meer informatie over de ticketverkoop en abonnementen lees je in deze sjoenke. In het juninummer publiceren we een overzicht van alle voorstellingen. Na de lange tocht door de geschiedenis van de straten van Linkebeek start in deze sjoenke een nieuwe reeks. In Beelden uit het verleden blikken we via oude prentkaarten uit het Linkebeeks archief terug op het verleden. Sofie Van Den Bossche is onze gast in de reeks Weg van Linkebeek. Zij is al vijftien jaar weg uit Linkebeek, maar vindt het nog altijd leuk om terug te komen. Wij hopen dat jij het als lezer ook fijn vindt om onze sjoenke maandelijks te lezen. De gemeenteraad houdt een extra zitting om twee dringende beslissingen te nemen. > Het eerste agendapunt maakt duidelijk dat het conflict tussen het gemeentebestuur en het OCMW ernstig escaleert. Het schepencollege stelt aan de gemeenteraad voor om het budget 2014 en het meerjarenplan voor het OCMW niet goed te keuren. Philippe Thiéry, OCMW-voorzitter (Lijst Burgemeester), die het standpunt van het OCMW komt toelichten, spreekt van een historisch moment dat nooit is gebeurd in onze vreedzame gemeente. In een uitgebreide tekst motiveert het schepencollege de voorgestelde beslissing. Hierna volgt een overzicht van de aangehaalde argumenten. In november 2011 heeft het schepencollege al bij het OCMW aangedrongen op een besparing van ongeveer 15 % vanaf Van de besparingen kwam dat jaar niets in huis en het OCMW weigerde ook elk overleg hierover. Bovendien vraagt het OCMW de gemeente voor dit jaar de afgesproken gemeentelijke dotatie van euro met euro te verhogen. Het budget en meerjarenplan worden door de OCMW-raad op 20 februari 2014 goedgekeurd, maar over de inhoud blijkt er grote verwarring te bestaan. Sommige cijfers zouden later nog gewijzigd zijn, zodat het onduidelijk is wat er precies is goedgekeurd. De aangewezen burgemeester Damien Thiéry (LB) vraagt Bernard Devos, de secretaris van het OCMW, meer uitleg. Aangezien dat weinig oplevert, herhaalt het schepencollege op 1 april zijn vragen in een aangetekende brief aan de OCMW-voorzitter, Philippe Thiéry (LB). Ook dat brengt geen zoden aan de dijk. Verschillende vragen blijven onbeantwoord. De vragen hebben onder meer betrekking op het in dienst houden van de klusjesman en onduidelijkheid over het vakantiegeld van het OCMW-personeel. Het schepencollege heeft ook vragen bij de geplande verkoop van grond in de Horzelstraat, die beneden de geschatte prijs verkocht zou worden om met die opbrengst het OCMW-huis uit te breiden en te moderniseren. Volgens 2

3 gemeente en OCMW het college is dat project veel te groots opgevat. Ook de overwogen aanwerving van een jobcoach wijst erop dat het OCMW niet bereid is een deel van de bezuinigingen op zich te nemen. Het OCMW had de voorbije decennia het beleid over sociale woningbouw in handen, maar weigert nu blijkbaar nog zijn medewerking hieraan. Het besluit van het schepencollege is klaar en duidelijk. Het gemeentebestuur stelt bij het OCMW een gebrek aan een goed dagelijks bestuur vast alsook een probleem inzake personeelsbeleid. De gemeenteraad vraagt het OCMW professioneler en transparanter te werken op financieel vlak en rekening te houden met de rekeningen van de vorige jaren. Omwille van alle bovengenoemde redenen weigert de gemeenteraad het OCMW-budget en meerjarenplan goed te keuren. De OCMW-voorzitter Philippe Thiéry (LB) krijgt het woord en neemt in een betoog van een uur de inhoud van de tekst, die de voorgelegde beslissing van de gemeenteraad toelicht, op de korrel. Zijn begin klinkt niet erg optimistisch. Hij betwijfelt of zijn uitleg wel nut zal hebben om zijn partijgenoten van de gemeenteraad te overtuigen om het budget en de meerjarenplanning alsnog goed te keuren. Volgens hem bevat de tekst vergissingen, onnauwkeurigheden en slechte bedoelingen en is er geen rechtvaardiging om zulke zware beslissing te nemen en het meerjarenplan en de begroting van het OCMW te weigeren. Hij wijst erop dat de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC), met een volledig nieuw boekhoudkundig systeem, in 2013 ook bij het OCMW voor veel moeilijkheden heeft gezorgd. Daarom werd de hulp ingeroepen van een consultancybureau. In het ontwerp van het budget 2014 wordt een gemeentelijke bijdrage van ongeveer 1,25 miljoen euro ingeschreven, waarvan euro voor nieuwe ontwerpen gespreid over de volgende zes jaar. Het schepencollege verwierp dit ontwerp en houdt het op een bijdrage van euro. Volgens Philippe Thiéry (LB) kan het OCMW met deze bijdrage geen beleid meer voeren en kan zelfs de dagelijkse werking in het gedrang komen. De crisisperiode, meer sociale uitgaven voor werklozen en vluchtelingen en een lege spaarpot zorgen ervoor dat het OCMW vanaf 2013 met een verlieslatende rekening zit. De OCMW-voorzitter gaat uitvoerig in op de argumenten die in het gemeenteraadsbesluit zijn opgesomd. Wie verantwoordelijk is voor het feit dat er gedurende ongeveer een jaar geen overleg meer is geweest tussen het schepencollege en het OCMW-bureau, is niet meteen duidelijk. Het heeft in ieder geval geleid tot veel onbeantwoorde vragen en frustraties. De opmerkingen over onduidelijke personeelsbijdragen, nieuwe aanwervingen, investeringskosten en de medewerking voor de socialewoningpolitiek worden nu wel deels beantwoord. Dat het gemeentebestuur het OCMW een gebrek aan goed dagelijks bestuur en een ondermaats personeelsbeleid aanwrijft, komt hard aan. De voorzitter klaagt de onderbezetting van het administratief personeel aan. Hij vraagt tot slot dat de gemeenteraadsleden, die tot dezelfde LB-lijst behoren als 8 van de 9 verkozen OCMW-leden, alsnog de nodige reserves voor de voorgestelde projecten zullen goedkeuren. Hij hoopt dat er vlug een overleg komt om een goed evenwicht te vinden tussen het tegemoetkomen aan de sociale noden van onze medeburgers en het onvermijdelijke financiële evenwicht dat het gemeentebestuur moet nastreven. Een echt debat volgt er niet. Volgens raadslid Rik Otten (Prolink) is bij monde van de OCMW-voorzitter de oppositie al genoeg aan bod gekomen. Prolink wijst op de verantwoordelijkheid van de bestuursmeerderheid in de gemeenteraad en het OCMW, die blijkbaar niet op dezelfde lijn zitten en dringend terug samen aan tafel moeten gaan zitten. Prolink dringt erop aan dat de gemeenteontvanger en de gewestelijke ontvanger van het OCMW de financiële knoop uitklaren. Schepen van Sociale Zaken Valérie Geeurickx (LB) herhaalt nogmaals enkele belangrijke knelpunten uit het voorgestelde besluit. De waarnemende burgemeester stelt vast dat de meningen verdeeld blijven en zegt niet te kunnen aanvaarden dat een verlieslatende begroting wordt ingediend. Volgens hem worden er wel onwaarheden verteld en werd de inschakeling van het consultancybureau allesbehalve professioneel aangepakt. Hij hoopt toch dat de samenwerking opnieuw tot stand komt. Alle gemeenteraadsleden van de meerderheid (LB) keuren het budget 2014 en de meerjarenplanning niet goed. De oppositie onthoudt zich. > Volgens het decreet Grond- en Pandenbeleid moeten de gemeenten inzake sociale woningbouw bepaalde objectieven verwezenlijken. Eén daarvan is dat elke gemeente over een becijferd aantal sociale huurwoningen moet beschikken. Gemeenten die in het verleden te weinig inspanning deden, worden verplicht de komende jaren een inhaalbeweging te maken. Voor 31 maart 2014 moest elke gemeente aantonen dat ze daarvoor de nodige schikkingen heeft getroffen. Om dat objectief te realiseren sluit de gemeente een overeenkomst af met de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia voor de bouw van minstens achttien sociale huurwoningen. Het project komt op de grond die in 2010 door Vlabinvest (investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in de Vlaamse Rand) naast het rondpunt in de Molenstraat werd aangekocht. Providentia zal een architectuuropdracht uitschrijven. De Vlaamse Regering zal als derde partij tot deze samenwerkingsovereenkomst toetreden. Het punt wordt unaniem goedgekeurd. 3

4 OPEN TUINEN We proberen elke editie iets speciaals te brengen, zonder uit het oog te verliezen dat we de Open Tuinendag ook zien als een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer, zegt de schepen. De gemeente is nu meer dan ooit medeorganisator, omdat we beide taalgemeenschappen dichter bij elkaar willen brengen. Dat is al jaren een heikel punt, maar het begint te lukken. Er komen vandaag meer Franssprekenden naar de Moelie en we hopen de Vlamingen ook meer naar de Hoeve Holleken te krijgen. Daar ligt ook onze gemeentelijke toekomst, want uiteindelijk leven we met en bij elkaar. Otten pikt in door de zoektocht naar deelnemers even aan te halen. Ook dit jaar mikken we op een twintigtal deelnemers die je allemaal vindt in de brochure die vanaf half juni beschikbaar is. We hopen op een mooi parcours, waarin we de inwoners uiteenlopende tuinen in onze gemeente tonen. We zoeken een mengeling van zowel meer artistieke plekjes als realisaties waarin de natuur de eerste viool speelt. Van een strakke Franse tuin tot een kleinood met een bonte verzameling kabouters. We proberen elke editie het aanbod deels te vernieuwen. Dat is dé uitdaging: het vinden van mensen die bereid zijn om hun tuin te laten zien. Er is een soort schroom, een bescheidenheid. Dit is een oproep: toon je tuin aan de Linkebekenaren. Iedere tuin is verrassend. Het hoeft geen perfecte tuin te zijn. Onkruid bestaat alleen in ons hoofd. Open Tuinen op 22 juni Ontdek de natuurlijke rijkdom in onze tuinen Op zondag 22 juni kun je tussen en 17 uur een twintigtal tuinen bezoeken in Linkebeek. Het is vier jaar geleden dat de vorige editie plaats vond. Op het zonovergoten terras van herberg De Zondag ontmoeten we cultuurschepen Valérie Geeurickx en medeorganisator Rik Otten om te praten over het groene evenement. Tine De Wilde Otten vindt de logistieke steun van de gemeente belangrijk. En ik zou het liefst over een nog groter budget beschikken, zegt Geeurickx. Uiteindelijk moeten we het met weinig middelen redden, waardoor de steun grotendeels beperkt blijft tot bijvoorbeeld steun bij het kopiëren van de brochure of bij de vernissage. In de brochure vind je een korte beschrijving van iedere tuin, hoe oud hij is, wie hem ontwierp, onderhoudt enzovoort. Attracties onderweg Dit jaar zijn er twee interessante extra attracties opgenomen in het aanbod. Om 14 uur kan je de viskwekerij van de Vlaamse Gemeenschap bezoeken. Er kunnen veertig personen deelnemen. Bij grote belangstelling bestaat de kans dat een tweede rondleiding volgt. Om 17 uur kan je in het Huis Lismonde, Dwersbos 1, naar een vernissage van een tentoonstelling met tekeningen van de tuin van de overleden Linkebeekse kunstenaar. Merkwaardig is dat Johan Damoiseau tekende in de stijl van Lismonde. 4

5 BEELDEN UIT HET VERLEDEN Groene troeven Met een interessante bodemgesteldheid, het uitgesproken reliëf en de bijzondere waterhuishouding heeft Linkebeek sterke groene troeven in handen. Je vindt er een prachtige vegetatie op heel wat delen van het grondgebied. Om maar één voorbeeld te noemen: als je wat rondrijdt, zie je in enkele straten maretakken groeien in robinia s (valse acacia s). Dat zie je op weinig andere plaatsen in ons land. De aanwezigheid van deze halfparasieten duidt dan weer op de aanwezigheid van kalk in de bodem. Dat heeft grote gevolgen voor de plaatselijke natuurlijke vegetatie, want sommige planten zijn kalkminnend, andere kalkmijdend. Dat geldt trouwens ook voor heel wat insectensoorten. En zo krijg je een plaatselijke leefgemeenschap die reageert op de aanwezige kalk in de bodem. Tegelijk zie je hoe mooi het bouwkundig patrimonium samengaat met de huidige tuinen. Die zijn klein in het centrum en worden een stuk groter naarmate je uitzwermt naar de gemeentegrenzen. Veel inwoners zijn zich niet bewust dat Linkebeek zo n merkwaardig en waardevol landschappelijk patrimonium heeft. Misschien moeten we eens een inventaris opmaken van al dat moois, stelt Otten. Als we dat tijdens de volgende edities kunnen tonen aan de mensen zou dat inderdaad een goede zaak zijn, beaamt Geeurickx. En zo worden de plannen voor een volgende Open Tuinendag meteen iets concreter. Hoewel we in eerste instantie rekening moeten houden met het werk dat onze vrijwilligers aankunnen, zegt Otten. We willen immers dat deze activiteit voldoende door hen wordt gedragen. Het is dan ook niet goed en ook niet nodig om dit evenement jaarlijks te organiseren. Als we de Open Tuinendag om de twee of drie jaar rond krijgen, zijn we tevreden. We wisselen nu af met de organisatie van onze plezante zeepkistenrace. Herman Dierickx Meer info: en Inschrijven voor een bezoekje aan de viskwekerij doe je via Tijdens de Open Tuinendag kan je de deelnemende huizen herkennen aan het vlaggetje dat voor de deur staat. Een brochure kost vijf euro. Je kunt die afhalen op het gemeentehuis, in de Moelie of in de boekhandel Once upon a time op het Gemeenteplein 21. Kerkendries Wat vandaag op weekdagen een grote parking is, was ooit een gezellig en rustig dorpsplein. Deze foto van de Kerkendries moet ongeveer 100 jaar oud zijn. De twee huisjes links vooraan waren al lang door de gemeente aangekocht met de bedoeling het plein uit te breiden. Maar aangezien de huurders en hun erfgenamen recht hadden op erfpacht ten eeuwigen dage, zou het tot in 1965 duren voor dit plan kon worden gerealiseerd. In het eerste huis woonden Lucien Vanden Berghe en Nadia Katrich met hun vijf kinderen. De Spoetnik, zo heette hun winkel van kachels en ijzerwaren. In het huis daarnaast was er lange tijd het café Au Mouton van J.B. Stas. Nadien werd het de Boucherie Bruxelloise, die werd uitgebaat door L. Depauw en later door Alphons Berghmans en Catharina Londers, beter bekend als Fons en Jeanetteke. Hun slagerij verhuisde na de afbraak naar een van de nieuwe etagewoningen die naast het café Malakoff waren opgetrokken. Het kerkhof rond de kerk deed dienst tot eind Pas in 1969 werden alle graven en grafmonumenten geruimd. De kerkhofmuur werd gedeeltelijk herbouwd om de Kerkstraat te verbreden. De twee majestueuze lindebomen moesten in 1977 door ziekte en om veiligheidsredenen worden geveld. Ze telden bijna 150 jaarringen. Tussen de twee nieuwe lindebomen staat nog altijd het jaartal 1778, dat verwijst naar de grote verbouwing van de kerk. De witte kasseistrook is aangelegd in De lantaarnpalen kwamen er in 1911 nadat de gemeente een overeenkomst met de gasmaatschappij had afgesloten. De herberg rechts naast de kerk heette tot in 1913 A l Etoile du Nord en was de bakermat van de Koninklijke Fanfare Sint-Sebastiaan. Nadien werd het café met achterliggende feestzaal Au Lion d Or genoemd. Georges Londers was de laatste uitbater. Kort na zijn dood werd eerst de zaal en nadien ook het café na veel politiek gehakketak afgebroken, in De gemeente wist geen raad met de grond en verkocht hem in Een paar jaar later kwam er een bloemenwinkel. Het huis rechts werd vermoedelijk kort na de Tweede Wereldoorlog vervangen door een modernere woning. Rond 1970 kwam er een zelf bedieningszaak. 5

6 UIT DE GEMEENTE Uit goede bron Benoeming burgemeester De kans is groot dat Damien Thiéry zijn benoeming als burgemeester bijna op zak heeft. Zoals na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 weigerde de Vlaamse Regering ook na de verkiezingen van 2012 enkele voorgedragen burgemeesters in de faciliteitengemeenten te benoemen, omdat ze weigeren de taalwetgeving correct na te leven. De drie betrokken burgemeesters gingen daartegen in beroep bij de Raad van State, maar die wou eerst de mening van het Grondwettelijk Hof. Dit rechtscollege heeft nu verklaard geen graten te zien in de nieuwe regeling voor de benoeming van burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten. Deze nieuwe regeling maakte deel uit van de laatste staatshervorming. Nu zal een tweetalige kamer van de Raad van State beslissen of de weigering om de drie burgemeesters niet te benoemen gegrond is. Verkiezingen Damien Thiéry (eerder FDF, nu MR) staat als lijstduwer op de MR-lijst voor de federale verkiezingen. Hij hoopt zo zijn Kamerzetel te kunnen behouden. Zijn broer Philippe zal als FDFkandidaat op de UF-lijst (Union des Francophones) een zetel proberen te bemachtigen in het Vlaams Parlement. Christian Van Eycken, gewezen burgemeester van Linkebeek, voert de UF-lijst opnieuw aan. Hij zetelt al vijf bestuursperioden als enige verkozen Franstalige kandidaat in het Vlaams Parlement, en zal dat mandaat als lijsttrekker zo goed als zeker verlengen. Jumelagefeesten in Kenton Tijdens het hemelvaartweekend reist een delegatie naar Kenton, de Engelse zustergemeente van Linkebeek. Nadat de gemeente in 1981 besloot om een jumelage aan te gaan met het Franse Saint-Lambert-du-Lattay volgde vijftien jaar later de jumelage met Kenton in Devonshire. Verschillende inwoners hebben nog goede contacten met Saint-Lambert in de Loirestreek. De bereikbaarheid en taal spelen hierbij wellicht een belangrijke rol. De contacten met de Engelse vrienden bleven beperkter en minder uitbundig. Collectorwerken Verrewinkelbeek Openbare werken De werken voor de bouw van een kleine waterzuiveringsinstallatie in de Schaveystraat en de collectorwerken in de Brouwerijstraat geven de indruk dat het gemeentebestuur goed uit de startblokken is geschoten. Maar eigenlijk is de watermaatschappij Vivaqua in de Schaveystraat de bouwheer en voor de collectorwerken is de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) de opdrachtgever. Vooral de werken in de Brouwerijstraat zullen nog maanden voor de nodige verkeershinder zorgen. Ook de Lijn-bus 155 ondervindt zware hinder. Het traject richting Rode werd omgeleid langs de Zavelstraat, Bloemhof en de Villalaan. Nog nipt haalbaar omdat er eenrichtingsverkeer werd ingesteld. Voor de omgekeerde richting bleek al vlug dat de Lange Haagstraat en het Kleindal door de breedte een onverantwoord parcours was, zodat de bus via de Waterloosesteenweg moest worden omgeleid. Voor de buschauffeurs geen eenvoudige opdracht. Een van hen was de kluts kwijt en kwam aan de kerk uit. Collectorwerken Dankzij de nieuwe collector langs de Verrewinkelbeek zou in deze beek geen afvalwater meer mogen terechtkomen. De collector vangt water op uit Ukkel, Rode, Linkebeek en Drogenbos en leidt het afvalwater tot aan de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Zuid. De aannemer is de firma Sodraep. Smet-Tunnelling, een dochteronderneming van Smet-Boring uit het Kempense Dessel, voert in onderaanneming een tiental buisdoorpersingen uit voor de aanleg van deze collector. Deze gesofisticeerde techniek wordt toegepast in de dichtbebouwde delen op het traject. Concreet is dat van aan de Kasteeldreef tot in Drogenbos. De buisdoorpersingen die op het traject moeten gebeuren, variëren van 659 meter tot 32 meter met een diameter die schommelt tussen de millimeter en 700 millimeter. Op diverse plaatsen worden persputten gemaakt van waaruit het boorschild, uitgerust met een freesrad, draaiend de betonnen buiselementen onder de grond doorperst. Het bochtige tracé maakt het werk ingewikkeld en vereist computergestuurde precisie om de positie van het boorschild continu te kunnen sturen. De persingen in Linkebeek zullen nog verschillende maanden in beslag nemen. Smet-Tunnelling 6

7 VERENIGINGSNIEUWS Gluren bij de buren Voortaan vind je in sjoenke ook een overzicht van de belangrijkste activiteiten die Hoeve Holleken en Huis Lismonde organiseren. Tentoonstelling van Teddy Magnus zondag 11, 18 en 25 mei Huis Lismonde *** Tentoonstelling 120 verworven kunstwerken 13 tot 15 juni 11 tot 18 uur - Hoeve Holleken Bij iedere tentoonstelling die zij organiseert, verwerft de vzw Hoeve Holleken een kunstwerk. Daardoor bestaat haar kunstpatrimonium vandaag uit meer dan 120 werken. De tentoongestelde kunstwerken overlappen de periode van maart 2002 tot maart De vernissage vindt plaats op 12 juni, van 18 tot 22 uur. *** Concert Van Wien tot Parijs - Schubert, Fauré zondag 15 juni 17 uur - Huis Lismonde Met Christine Mine (sopraan), Julius Stenzel (cello) en Naomi Tagaki (piano) Prijs: 10 euro (niet-leden), 6 euro (leden). Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. Nieuws van Chiro Sjoen De Chiro heeft de laatste maanden nog niet veel stilgezeten: De aspiranten stapten voor een tweede keer dit jaar in de schoenen van de leiding, enkele groepen zijn op weekend vertrokken, andere spendeerden een dagje in Walibi en ook het strand van Blankenberge werd onveilig gemaakt. Ondertussen heeft de leiding ook waardig afscheid kunnen nemen van de oud-leiding. Tijdens een barbecue met als thema leger werden de kaders overhandigd. De leiding is momenteel druk in de weer met de voorbereidingen van het kamp. We spendeerden een weekendje op de kampplaats om al het nodige vast te leggen, het thema te bespreken en te werken aan het kampboekje. Waar we naartoe gaan, komen jullie snel te weten. Op 29 juni is het, helaas, alweer de laatste Chirodag. We sporen jullie massaal aan om er samen met ons een onvergetelijke dag van te maken. Nadien kunnen we samen aftellen naar het kamp. We kijken er heel erg naar uit! Tot snel, leiding Chiro Sjoen Nieuws van KALM Omdat we dit jaar het begin van de Eerste Wereldoorlog herdenken, organiseren we twee uitstappen die verband houden met deze herdenking. Oorlogsuitstappen Op zaterdag 12 april trokken we naar het Legermuseum in Brussel. Onder de deskundige begeleiding van William, die sinds zijn zestiende in het museum werkt, beleefden 15 deelnemers een interessante dag waarin ze hun historische en militaire kennis konden aanscherpen. Ook de tentoonstelling rond was boeiend. Voor de geïnteresseerden: een bezoek aan het Legermuseum is gratis. Voor de tentoonstelling betaal je 12 euro. Je kan ook op de triomfbogen gaan staan, waar je een prachtig uitzicht hebt over Brussel. Een tweede uitstap zal plaatsvinden op 17 mei, met een bezoek aan het museum van Zonnebeke en andere bezienswaardigheden zoals de loopgraven van Passendaele. Een gids zal ons de volledige dag begeleiden. We starten om 9 uur en eindigen rond 17 uur. Wie dat wil, kan achteraf naar de Menenpoort in Ieper om de Last Post te beluisteren. Andere activiteiten Op 8 juni stappen we met een natuurgids door het Zoniënwoud, met als thema houtkevers. Onze jaarlijkse barbecue vindt plaats op 21 juni, vanaf 17 uur in de Moelie. Eten kan je vanaf 18 uur. Er zal opnieuw een schaap en varkentje aan het spit worden gebakken met de nodige slaatjes en ander lekkers. Kaarten kan je kopen bij een van de bestuursleden. Zo kunnen wij het juiste aantal ingrediënten kopen. Uit naam van het bestuur, Yves Van Belle 7

8 WEG UIT LINKEBEEK Linkebeek van vandaag. De band is inderdaad dun geworden. Mijn ouders zijn uitgeweken naar Drogenbos en sinds kort heeft ook mijn broer Jonathan Linkebeek verlaten. Ik heb niet veel contact meer met de mensen daar. Met jeugdvrienden af en toe wel, maar ook die zijn in de loop der jaren bijna allemaal uitgeweken. Van Linkebeek naar Brussel Ook Sofie week uit. Op 25-jarige leeftijd volgde een logische stap: samenwonen. Van Den Bossche: Ik vond het jammer dat er toen (eind jaren 90, n.v.d.r.) weinig inspanningen werden gedaan vanuit de gemeente om jonge Linkebekenaren de kans te geven om in hun eigen gemeente te kunnen blijven wonen. Die betaalbare woning vinden is ook vandaag nog een probleem, denk ik. Sofie Van Den Bossche ademt Linkebeek Elke vezel in het lichaam van Sofie Van Den Bossche weet waar haar thuis ligt: in Linkebeek. Ook al ben ik bijna vijftien jaar weg, als mensen mij vandaag vragen vanwaar ik ben, antwoord ik altijd van Linkebeek. Sjoenke trok er op uit en ging op bezoek in Kobbegem. 8 Tine De Wilde Sofie Van Den Bossche groeide op op t Holleken. Ik heb er de eerste 25 jaar van mijn leven doorgebracht. Vandaar dat het dorp zo diep in mijn poriën zit. Het zijn zowat de belangrijkste jaren van een mensenleven, die gelukkige jeugdjaren. Op latere leeftijd herinner ik mij vooral jeugdhuis Peter Pan. Op die plaats kwamen Nederlands- en Franstaligen van het dorp samen, maar ook jongeren uit de omliggende gemeenten. Ik weet niet hoe het nu met het jeugdhuis is gesteld, maar toen leefde die plek enorm. Die laatste zin verraadt dat Van Den Bossche weinig op de hoogte is van het Sofie kwam in Brussel terecht. Geen al te grote stap eigenlijk. Ik heb Communicatiewetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en heb nadien zelfs enkele jaren voor de universiteit gewerkt. Maar ook vóór mijn studentenleven kende ik de hoofdstad. Zo nam ik vaak op woensdagnamiddag samen met een vriendin vanuit Linkebeek de trein richting Brussel. Zo brachten we onze vrije namiddag door. Toch was het aanpassen. Je komt in een totaal andere omgeving terecht. In Linkebeek was er een hechte Nederlandstalige gemeenschap. In de grootstad niet. Voor altijd van Linkebeek Van Den Bossche voelt zich niet alleen een Linkebeekse, je hoort het ook. Haar accent link je meteen aan de rand rond Brussel, waarin ze vandaag ook nog woont. Voor de kinderen hebben we Brussel ingeruild voor Kobbegem, een deelgemeente van Asse. Mijn man is van die streek. Ons leven en dat van de kinderen speelt zich hoofdzakelijk daar af. Een paar keer per jaar keer ik wel terug naar Linkebeek: voor een concert van het Sint-Ceciliakoor of een voorstelling van de Toneelvrienden. Ik heb er zelf nog gespeeld. Of om te quizzen. Het is altijd tof om even terug te zijn. Quizzen en toneel zijn gebleven als passie, maar van een andere hobby heeft Van Den Bossche haar beroep gemaakt: eten. Sinds dit jaar ben ik coördinator van de cel Flanders for

9 VERENIGINGSNIEUWS Foodies bij Toerisme Vlaanderen. Dat is een campagne die de Vlaamse culinaire wereld in het buitenland moet promoten en die zogenaamde foodies naar onze beste restaurants moet zien te krijgen. Sofie vertelt dat het leuk is om over Linkebeek te praten. Vroeger vertelde ik aan iedereen dat ik uit het mooiste dorp van Vlaams-Brabant kwam. En ik vind dat niet gelogen. Neem nu de Trap van de Honderdjarige, een plek die ik altijd mooi heb gevonden. Of de oude huizen die rusten tegen het groen van het Schaveibos, de kronkelende kleine steegjes. Weinig gemeenten hebben dat. Linkebeek verandert Van Den Bossche heeft Linkebeek wel zien veranderen in de jaren nadat ze weg ging. Het Linkebeek hoe ik het ken, is er niet meer. Dat komt vooral omdat mijn vrienden van toen ook weg zijn. Het heeft op zich niets met de gemeente zelf te maken, hoewel die ook veranderd is. Er zijn bijvoorbeeld winkels bij gekomen. Het is logisch dat een dorp evolueert. Het zou pas erg zijn als ik vandaag net hetzelfde Linkebeek zou zien als vijftien jaar geleden. Opgroeien met faciliteiten Wat Van Den Bossche vermeldenswaardig vindt, is dat ze een kind van een faciliteitengemeente is. Ik werk nu met mensen vanuit heel Vlaanderen, maar aan een Limburger of een Antwerpenaar krijg je het probleem verfransing of taalproblematiek niet uitgelegd. Het is een ver-van-mijnbedshow waar ze liever niets mee te maken hebben. Jammer, vindt Sofie. De taal speelt toch een belangrijke rol in dit land. Ik ben eigenlijk blij dat ik in een faciliteitengemeente opgegroeid ben. Door elke dag te leven tussen Nederlandstaligen en Franstaligen heb ik de complexiteit van het probleem begrepen, maar heb ik ook de verschillen kunnen vatten en een plaats gegeven. Daardoor heb ik toch een ietwat andere kijk op het leven en op de mensen. Ik zal nooit iemand beoordelen op zijn taalafkomst of identiteit. Jens De Smet Beurscafé Jeulink i.s.m. herberg De Zondag zaterdag 24 mei 20 uur herberg De Zondag Na alle crisissen en beurscrashes die we de voorbije jaren gekend hebben, hopen we deze avond op een heel grote crisis. Want hoe lager de beurs staat, hoe minder je moet betalen voor een drankje. Het concept is eenvoudig: de drankprijzen worden die avond bepaald door het principe van vraag en aanbod. Op een groot scherm zal je kunnen volgen wat je volgende investering zal zijn. Meer info: Terugblik curvebowltoernooi Petanqueclub Linkebeek We blikken terug op het curvebowltoernooi van 25 maart in Liedekerke: een mooie afsluiter van onze winteractiviteit. Vier ploegen van Linkebeek namen deel, op een totaal van 22 ploegen. Hierbij eindigde ploeg 1 op de 12e plaats, ploeg 2 op de 20e, ploeg 3 op de 13e en ploeg 4 op de 3e. Het volgende toernooi zal vermoedelijk plaatsvinden in september. Nieuws van de judoclub Jeugdsportnamiddag op 28 juni Ieder jaar organiseert de judoclub een jeugdsportnamiddag. Vroeger deden wij dat begin mei, maar sinds vier jaar organiseren we deze activiteit eind juni. Dan zijn de examens gedaan en zijn jullie nog niet met vakantie, én is het vaak ook mooi weer. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze sportmanifestatie in en rond de Moelie. Hoewel de activiteit zich toespitst op de judojeugd, breiden wij de initiatie ook uit naar ouders en iedereen uit Linkebeek die zin heeft in een leuke belevenis. Tijdens de vorige edities hielden we telkens vier introductielessen van 1 uur in sporten als krachtbal, kendo, crossfit, schermen, capoeira, hockey, rugby, touwspringen en nog veel andere sporten die je niet zo goed kent tot je ze kan uitproberen bij ons. Wat wij dit jaar aanbieden, laten wij pas in de volgende sjoenke weten, maar houd 28 juni al vrij in je agenda. s Avonds organiseren wij ook een reuzenbarbecue. Inschrijven kan vanaf het verschijnen van sjoenke, midden juni. De sportdegustatie wordt georganiseerd in samenwerking met het sportoverleg Linkebeek. Noteer zaterdag 30 augustus ook in je agenda. Dan vindt ons jaarlijks petanquetoernooi plaats op de weide van de Moelie. Meer inlichtingen volgen. Meer info: Albert Dobbeleire ( ) René Mosselmans ( ) Wiske Boone ( ) 9

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken

10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 7 september 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september

4-5 Rodenaar Jean-Paul Degreef bouwt uniek kerkorgel. 14-15 De Vlaamse Rand onder de loep. 3 Rodense jaarmarkt op zaterdag 26 september buurten Sint-genesius-rode jaargang 11, nr 7 september 2009 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

KAASKRABBER. 6-7 Rembrand Van Lil en Gaby Dekoninck Het eerste Chirokoppel van Drogenbos. 8-9 Sigrid Dereymaeker Net terug uit Noorwegen

KAASKRABBER. 6-7 Rembrand Van Lil en Gaby Dekoninck Het eerste Chirokoppel van Drogenbos. 8-9 Sigrid Dereymaeker Net terug uit Noorwegen afgiftekantoor linkebeek 1 P 004769 KAASKRABBER DROGENBOS JAARGANG 16, NR 2 MEI 2015 TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JANUARI-JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MUSE EN VZW DE RAND FR

Nadere informatie

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 9 Vovember 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater

6 Sam Coeckelberghs: Goede televisie maken is een kunst. 8-9 Blanco: 100 % geïmproviseerd en uniek theater DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 11 nr 3 maart 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio

uitgekamd 4-5 Broers Jonckheere leven zich uit met verf en penseel 2-3 Vlaamse Landmaatschappij beschermt groene zones in de regio uitgekamd België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 P 007373 WEZEMBEEK-OPPEM jaargang 12, nr 7 september 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx maakte Expo 58 mee van op de eerste rij

6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx maakte Expo 58 mee van op de eerste rij DE ZANDLOPER jaargang 9, nr 4 April 2008 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Wemmel 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand 6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx

Nadere informatie

UITGEKAMD. 8-9 Jurylid Dirk Christiaens Klaar voor finale Tripelrock. 3 Dorpskern krijgt nieuw gezicht. 5-6 Frédéric Petit Bijna een jaar burgemeester

UITGEKAMD. 8-9 Jurylid Dirk Christiaens Klaar voor finale Tripelrock. 3 Dorpskern krijgt nieuw gezicht. 5-6 Frédéric Petit Bijna een jaar burgemeester afgiftekantoor wezembeek-oppem P 007373 UITGEKAMD België - Belgique P.B. - P.P. 1970 Wezembeek-Oppem BC 3352 WEZEMBEEK-OPPEM JAARGANG 15, NR 9 NOVEMBER 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS)

Nadere informatie

DE PANNE LEEFT 05/14 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD TITELTJE

DE PANNE LEEFT 05/14 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD TITELTJE DE PANNE LEEFT TITELTJE 1 JOUW MAANDELIJKS INFOBLAD 05/14 2 VOORWOORD VOOR WOORD Beste inwoner, BEKIJK DE EXTRA'S OP DEZE PAGINAS Heerlijk toch, hoe de paasvakantie wel zomer leek? Niet alleen de zon,

Nadere informatie

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 1 Januari 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester afgiftekantoor Brussel X DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 13 nr 3 maart 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557

driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557 driemaandelijks tijdschrift GroenPlus jaargang 6 winter 2013-2014 erkenningsnummer P914557 Over de liefde die vriendschap heet 2 Een leeftijdsvriendelijke gemeente? 3 Gezonder door welzijnsmunt 5 Laat

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis.

een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. een informatiebundel over de werking van het Gentse stadsbestuur in het kader van het project Thuis in t stadhuis. Voorwoord Beste leerkracht, Vanuit het stadsbestuur vinden wij het belangrijk om onze

Nadere informatie

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X

ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X hoofdartikel ampersand LEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 11 - NOVEMBER 2011 AFGIFTEKANTOOR LUIK X Verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus FOtO LEO DEBOCK www.cdenv.be 1 zogezegd FOtO LEO DEBOCK

Nadere informatie

Ondernemen. Trees Loncke, ondernemer met pit. Word jij De Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Trees Loncke, ondernemer met pit. Word jij De Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Trees Loncke, ondernemer met pit Word jij De Energiekampioen 2012? Kom jij ook naar de Dag van de Ambachten? Ken jij de nieuwe regels

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie