Hulpgevangenis Leuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpgevangenis Leuven"

Transcriptie

1 Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De aanbesteding van de Hulpgevangenis van Leuven had plaats in Ze werd gebouwd als een stergevangenis volgens de principes van E. Ducpétiaux. > blz. 1 Organisatie van de hulp- en dienstverlening Om een kwalitatief hulpen dienstverleningsaanbod te realiseren in de gevangenis vanuit de Vlaamse Gemeenschap, is er nood aan goede samenwerkingsmodellen en organisatievormen. > blz. 3 De hulp- en dienstverlening Er wordt een overzicht gegeven van het aanbod van de hulp- en dienstverlening in Daarnaast zoemen we in op een aantal activiteiten, trends en nieuwe samenwerkingen. > blz. 4 Vooruitblik op 2014 Hier kijken we vooruit naar 2014 en maken we volop plannen voor de toekomst. > blz. 10 >>> > > > > > > Jaarverslag 2013

2 1. Over de Hulpgevangenis van Leuven 1.1. Situering van de Hulpgevangenis a. Historiek De aanbesteding van de Hulpgevangenis van Leuven had plaats in Ze werd gebouwd als een stergevangenis volgens de principes van E. Ducpétiaux. De gevangenis werd helemaal in functie van een individueel afzonderingsregime gebouwd. De naam Hulpgevangenis verwijst, volgens de toenmalige opvattingen, naar haar functie als arresthuis voor zowel mannen als vrouwen bij de correctionele rechtbank. In 1923 werd de psychiatrische annex van de Hulpgevangenis in gebruik genomen. De grote aandacht voor de psychiatrische patiënt is nu nog steeds een belangrijk beleidspunt in de Hulpgevangenis. De eerste (beperkte) ateliers voor arbeid in gemeenschap werden opgericht in de tweede helft van de jaren zeventig. Net als een gemeenschappelijke wandelplaats waarop gedetineerden vrijuit met elkaar konden praten. Vanaf 1966 werden er geen vrouwen meer opgesloten in de Hulpgevangenis. 2 b. Infrastructuur De Hulpgevangenis is een typische stergevangenis met drie vleugels. Twee ervan worden effectief gebruikt voor het opsluiten van gedetineerden. Omdat ze gebouwd is in functie van een strikt individueel regime zijn er nauwelijks faciliteiten voor gemeenschapsactiviteiten. De gevangenis situeert zich ook in het stadscentrum waardoor uitbreidingen nauwelijks mogelijk zijn. De infrastructuur die beschikbaar is voor het inrichten van activiteiten voor gedetineerden is beperkt. Dit heeft een grote invloed op de organisatie van de hulp- en dienstverlening in deze gevangenis. Een goede planning en afstemming zijn nodig om ervoor te zorgen dat de beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt. Het probleem is het grootst met betrekking tot de individuele hulp- en dienstverlening. Trajectbegeleiders kunnen beschikken over een eigen gesprekslokaal. Eén gesprekslokaal voor de drie trajectbegeleiders is echter beperkt. De andere diensten, zijnde het OCMW, het CGG, het CAP, GTB en de VDAB-detentieconsulent, delen een lokaal. De gevangenis beschikt over een eigen bibliotheek met eigen leeszaalfunctie. In de Hulpgevangenis is één wandelkoer beschikbaar voor de gedetineerden. De Hulpgevangenis van Leuven beschikt over een oude directiewoning. Het is een woning die verbonden is met de gevangenis maar er toch volledig van gescheiden is. Ze werd ingericht als vergaderruimte. Aangezien ze over een aparte ingang beschikt, kan ze ook makkelijk gebruikt worden voor activiteiten met burgers. De oude inkom van de gevangenis, die niet meer als dusdanig gebruikt wordt, sluit aan op deze woning en wordt ook gebruikt voor activiteiten gericht op de samenleving. Het is een unieke manier om burgers in contact te

3 brengen met de gevangenis zonder ze helemaal binnen te laten, waardoor de impact op het regime zo goed als nihil is. c. Bevolking De Hulpgevangenis is in hoofdzaak een arresthuis waar gemiddeld tussen de 170 en de 200 gedetineerden verblijven. Het is de laatste jaren een tendens dat de dagpopulatie systematisch stijgt. De populatie kan onderverdeeld worden in drie categorieën: beklaagden, veroordeelden en geïnterneerden. Ongeveer 20% van de populatie is geïnterneerd. Een deel ervan verblijft op de annex waar ze in gemeenschapsverband samenleven. Een ander deel verblijft op individuele cellen. Ongeveer 40% van de gedetineerden is beklaagd en 40% is veroordeeld. Hoewel het aanvankelijk niet de bedoeling was dat gedetineerden lange straffen uitzitten in de Hulpgevangenis zien we dat een grote groep van de veroordeelden een straf heeft van meer dan drie jaar. 2. Organisatie van de hulp- en dienstverlening Om een kwalitatief hulp- en dienstverleningsaanbod te realiseren in de gevangenis vanuit de Vlaamse Gemeenschap, is er nood aan goede samenwerkingsmodellen en organisatievormen. De overlegstructuur in de Hulpgevangenis van Leuven wordt voorgesteld in onderstaand organigram. 3 In 2013 werd in de Hulpgevangenis van Leuven een Beleidsteam opgericht naar de bepalingen die beschreven staan in het Decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit Beleidsteam heeft ism de verschillende partners het Actieplan opgemaakt. Het Beleidsteam werd nog niet opgenomen in de vaste overlegstructuur in 2013.

4 3. De hulp en dienstverlening 3.1. Aanbod 2013 Samenwerkingspartners 4 AA Auxilia Beschermcomité Bibliotheek Twee Bronnen Bloso CAP CAW Oostbrabant CBE Open School CGG Vlaams-Brabant Oost Consortium L4 Crefie CVO de Oranjerie De Rode Antraciet Egidius KWB Museum M Seniornet Suggnome vzw Stad Leuven VDAB Vlabus Vormingplus Oostbrabant OCMW Leuven Oikoten Zinloos geweld

5 3.2. Onderwijs a. Tegelzetter Het is een uitdaging om in een gevangenis met een groot verloop zoals Leuven Hulp, toch een aanbod aan beroepsopleidingen te geven. Toch kiezen we hier bewust voor. We kunnen geen gedetineerden opleiden tot volwaardige werkkrachten, maar we kunnen hen wel warm maken voor het volgen van beroepsopleidingen. We laten ze 'proeven' van een beroepsopleiding, door hen een initiatiemodule uit een volledige opleiding te geven. Zo'n initiatiemodule bestaat uit 80 lesuren, waarin hen de basisbeginselen van een beroepsopleiding worden aangeleerd. We proberen zo een publiek aan te spreken die we normaal niet met onderwijs bereiken en deze groep een positieve leerervaring te geven in de hoop hen te stimuleren om een verder leertraject aan te gaan. De afgelopen schooljaren werd er enkel een module 'basis metselwerk' gegeven. Omdat ook de vraag naar andere beroepsopleidingen gesteld werd, wordt er dit schooljaar zowel een module metselen als een module tegelzetten aangeboden. De directie en de psychosociale dienst worden nauw betrokken bij de selectie van de cursisten. Om uitval door tewerkstelling tegen te gaan, ontwikkelden we een lesreglement dat iedere cursist dient te ondertekenen. Hiermee verklaren ze zich akkoord om tijdens de 8 weken van de opleiding niet te werken in de gevangenis, maar zich volledig te concentreren op de opleiding. b. E-learning In september 2013 gingen we van start met een professionele begeleiding bij de e-learning cursussen die door de VDAB aangeboden worden in alle Vlaamse gevangenissen. Door een proeffase in het voorjaar, ontdekten we reeds dat dit aanbod zeer geschikt was voor onze populatie. Dit komt zowel door het feit dat het een open lesmoment is en cursisten dus op elk moment kunnen instappen wanneer er plaats is. Daarnaast is de uitgebreidheid van het aanbod een pluspunt. Omwille van het feit dat er in Leuven Hulp maar een beperkt aanbod aan contactonderwijs is, is dit een goede manier om tegemoet te komen aan andere vragen of lacunes in het aanbod. In de testfase werd echter ook gemerkt dat dit aanbod enkel kan werken als er professionele ondersteuning en begeleiding is. Daarom werd er een samenwerking opgezet met Open School Leuven. Eén avond per week begeleidt een lesgever de e-learning. Deze aanpak heeft succes, er is steeds een wachtlijst aan cursisten Cultuur a. Workshop graffiti In samenwerking met Museum M, Vormingplus Oost-Brabant en kunstenaar Hans Geyens werden er onder het thema Ravage workshops graffiti georganiseerd. Gedetineerden en buurtbewoners van de gevangenis kregen de kans om hun interpretatie van Ravage op doek te zetten. De resultaten waren te zien in de straat van het Museum en aan de buitenmuur van de gevangenis.

6 b. M-idzomer Na 15 jaar Marktrock binnen de muren werd er dit jaar gekozen om M-idzomer Breekt Uit te organiseren. M-idzomer is een organisatie van Museum M in samenwerking met 30CC en Het Depot. Zij zorgden voor een boeiende en uitdagende mix van performances die gingen van moderne dans tot een optreden van een DJ. Op voorhand werden er verschillende workshops georganiseerd. Gedetineerden kregen de kans om hun eigen teksten te schrijven. Ze werden ook voorbereid om hun teksten te brengen op het M-idzomer-podium. Enkele van de teksten: Zomer, een warme tijd die hetzelfde voelt als in de hel zitten. Mooi om te zien Maar moeilijk om te passeren. Daarom zit ik vast, eerlijk, t is de mooiste tijd. Maar wanneer het onmogelijk leven is brengt dat pijn. Dat is de zomer in de gevangenis 6 Ik weet niet waarom ik haat de zon, maar ik zweer ik was niet zo geboren Daarnaast werden er ook enkele workshops DJ georganiseerd. Ook hier leerden de gedetineerden eerst de kneepjes van het vak om daarna samen met een echte DJ op het M-idzomer podium te staan! 3.4. Welzijn a. Voorleesproject tijdens het kinderbezoek Sprooksprekers is een voorleesproject van Artforum in Leuven. Een jong en divers team van voorlezers trekt met een tas vol verhalen de stad in en gaat op bezoek bij kinderen die minder makkelijk in contact komen met boeken. Er wordt voorgelezen aan huis of bij een organisatie, zoals de gevangenis, die werken met gezinnen uit een maatschappelijk kwetsbare situatie. Tijdens het kinderbezoek van de gedetineerden werden gedurende een half uurtje enkele (prenten)boeken voorgelezen voor de aanwezige kinderen van kleuter- en lagere schoolleeftijd. Na het voorlezen werken de kinderanimatoren verder met hetzelfde thema als het boek en verwerken ze het verhaal in knutselwerkjes. Het effect van deze activiteit is dat er tijdens het gewone kinderbezoek nu regelmatig papa s en mama s ook al eens boekje voorlezen.

7 b. kerstmarkt op de wandeling We organiseren in samenwerking met de KWB een kerstmarkt op de wandeling in de periode rond kerstmis. Gedetineerden mogen dan uitzonderlijk twee uur op de wandeling en kunnen genieten van een aantal activiteiten. Een 20tal vrijwilligers bemannen kraampjes met spelletjes, zoals het rad van fortuin, vier op een rij, sjoelbak, en eetkraampjes met warme chocomelk en wafels. Er is dit jaar een koor komen optreden en er stond een grote frietkraam op de wandeling. De samenwerking met de KWB is gekaderd in een groter geheel. Wij geven eerst een infoavond in de plaatselijke afdeling van de KWB. Daarna krijgen de KWBleden een rondleiding in de gevangenis en kunnen ze beslissen of ze al dan niet willen deelnemen aan deze activiteit. Door deze activiteit kunnen gedetineerden een gesprek aanknopen met vrijwilligers van buiten en kunnen de burgers op die manier hun beeld van de gevangenis bijsturen. Gedetineerden appreciëren dit initiatief heel erg Sport a. Stage vanuit het ROC Tilburg De Rode Antraciet heeft al enkele jaren een goede samenwerking met het ROC van Tilburg. Een school die specifieke opleidingen aanbied, bijvoorbeeld rond sport en detentie. We besloten voor het schooljaar ook in de Hulpgevangenis van Leuven een student te verwelkomen. Wekelijks komt Mahdi op maandag en dinsdag naar Leuven. Hij ondersteunt bestaande lessen en zorgt ook voor een nieuw aanbod, een absolute meerwaarde voor het sportaanbod! 7 b. Circus uit Leuven in Leuven Hulp Op slechts een kilometer van de Hulpgevangenis bevindt zich Circus in Beweging. Rika Taeymans, de oprichtster toont oprechte interesse in ons doelpubliek en brengt met veel plezier een circusaanbod binnen de muren. Het is geen klassiek sportaanbod, maar het past perfect in onze visie van een beweegaanbod. Ook voor de mindere sportievelingen is dit een prima aanbod. Rika is ook actief in een Europees project waar Sociaal circus een thema was met theoretische seminaries rond sociaal circus en workshops in een instelling voor bijzondere jeugdzorg voor jonge delinquenten Activiteiten georganiseerd door het zorgteam a. Crea annexregime Per crea-activiteit bereiken we een 8 à 10-tal geïnterneerden die op annexregime zitten. Tijdens dit uur krijgen de deelnemers de kans om creatief te werken. Ze krijgen een suggestie aangeboden, waar ze al dan niet op kunnen ingaan. Ook hun eigen creatieve suggesties mogen gegeven worden en kunnen uitgewerkt worden, mits hulp van begeleiding. Tijdens het crea uur worden er dan ook allerlei zaken gemaakt; kaartjes, zijdeschilderen, kleien, doosjes met decopatch, zeep, enzovoort.

8 Met deze crea-activiteit wensen we onder meer persoonlijke ontwikkeling van onze deelnemers te stimuleren en een groepsgebeuren en een creatief moment aan te bieden. b. Koken annex en 1 ste sectie Wekelijks wordt er gekookt met de geïnterneerden die op annexregime zitten. Op annex kan er een warm gerecht gemaakt worden, op 1ste sectie alleen koude gerechten. Aan de hand van een duidelijk recept en onder begeleiding van iemand van het zorgteam slagen de gedetineerden erin om voor iedereen (op annex) of voor de deelnemers (1ste sectie) een proevertje te maken. Wat schaft de pot? Moussaka, spaghetti, appelflappen, tiramisu, belegde broodjes,... Uiteraard worden de groentjes die in de zomer tijdens de tuinactiviteit geteeld worden hierin verwerkt want wie zegt nee tegen kraak verse radijsjes, geurige tuinkruiden of zongerijpte tomaatjes? Individueel aanbod 1 a. Trajectbegeleiders CAW De TB ers wijzen de gedetineerden de weg doorheen de waaier aan hulp- en dienstverlening tijdens en na de detentie en motiveren de gedetineerden om aan hun persoonlijke situatie te werken. Ze gaan na welke vragen, noden en behoeften de gedetineerden hebben. Ze informeren hen over het bestaande aanbod binnen de gevangenis, oriënteren hen en leiden hen naar het aanbod toe. Ze volgen het verloop van het hulp- en dienstverleningstraject en evalueren het. Bovendien kan de trajectbegeleider gedetineerden helpen bij het uitbouwen van hun reclassering. Bij dat alles werkt de trajectbegeleider nauw samen met de psychosociale dienst en met andere relevante diensten van de gevangenis. b. Familiebegeleidster CAW Zij verzorgt vooral individuele onthaal- en begeleidgingsgesprekken met naastbestaanden die hier zelf vraag naar hebben of die door een andere dienst of door de gedetineerde zelf worden doorverwezen. Deze gesprekken met naastbestaanden gebeuren zowel telefonisch, als op het CAW zelf, op huisbezoek (binnen het juridische arrondissement) als in de gevangenis. c. Schuldhulpverlening OCMW Een maatschappelijk werkster van het Team Schuldhulpverlening van het OCMW van Leuven houdt een halve dag per week een zitdag in de Hulpgevangenis van Leuven. De focus ligt hierbij op de schulden van de gedetineerden. 1 De cijfergegevens zijn beschikbaar in de jaarverslagen van de verschillende partners.

9 d. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Het betreft een tweedelijnsaanbod dat zoveel mogelijk gelijkenissen vertoont met het reguliere aanbod van het CGG. Momenteel zijn er drie therapeuten werkzaam die in totaal twee volle dagen consultatie houden in de Hulpgevangenis. Elke Nederlandstalige persoon die psychische moeilijkheden ondervindt en daarover wil praten, komt in aanmerking voor de therapie. Problemen die aan bod komen, zijn: relationele moeilijkheden, zich depressief voelen, verlies van vrienden en familie, problemen met alcohol en drugs, gespannen zijn, snel boos worden, vragen bij seksualiteitsbeleving, vragen bij wat er mis gelopen is en hoe het zover is kunnen komen. e. Centraal Aanmeldingspunt drugs Het Centraal aanmeldingspunt drugs (CAP) wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht naar drughulpverlening. Het CAP heeft 3 doelstellingen: in eerste instantie willen we gedetineerden op een positieve manier laten kennis maken met de drughulpverlening en krijgen gedetineerden tijdens de CAP-permanenties informatie over het drughulpverleningsaanbod. Het CAP wil mensen ook motiveren om de stap naar hulpverlening te zetten. De CAP-intaker bespreekt met de cliënt de bestaande mogelijkheden en probeert hen te motiveren tot verandering. Wanneer gedetineerden wel een begeleiding of opname wensen, dan is het de taak van de CAP-intaker om deze doorverwijzing te verwezenlijken. Het CAP wil de samenwerkingsverbanden met de verschillende centra binnen de drughulpverlening verder uitbreiden en op die manier de brug tussen de gevangenis en de drughulpverlening maken. 9 f. Aan de Bak programma VDAB Het Aan de bak programma van de VDAB loopt al verschillende jaren in de Hulpgevangenis van Leuven. Het aanbod is gericht naar gedetineerden die maximum één jaar van hun VIdatum verwijderd zijn. Daarnaast kan ook elke gedetineerde met een vraag rond tewerkstelling hier terecht. De VDAB-detentieconsulent heeft één zitdag per week in de Hulpgevangenis afgewisseld met ad hoc ingeplande woensdagnamiddagen. Tevens wordt er één maal per jaar een sollicitatietraining georganiseerd voor de gedetineerden. g. GTB De GTB begeleidt werkzoekenden in de Hulpgevangenis van Leuven met een arbeidsbeperking die intensieve ondersteuning naar werk nodig hebben. Zij hebben één zitdag per maand in de gevangenis.

10 h. Herstel In het kader van Slachtoffer in beeld hebben De Rode Antraciet en Suggnomé (BAL) samen een herstelgerichte film (Crash) laten zien aan de gedetineerden met daarna een nabespreking rond herstel. 4. Vooruitblik op 2014 Hieronder vindt u al enkele nieuwe uitdagingen die we in 2014 aangaan. In 2014 zullen we starten met de uitvoering van het actieplan dat we in 2013 opgemaakt hebben. Verder zullen we de nieuwe overlegorganen die beschreven staan in het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening, het Beleidsteam en het Coördinatieteam, integreren in de bestaande overlegstructuren. Een evaluatie van die bestaande overlegstructuren dient zich dan ook aan. 10 In het voorjaar van 2014 zal er gestart worden met het project Ravage ism Museum M. Enkele gedetineerden van de Hulpgevangenis alsook van de Centrale gevangenis van Leuven zullen samen met slachtoffers hun verhaal rond ravage vertellen adhv Digital Storytelling. Het eindresultaat kan u vanaf april 2014 bezichtigen in de Antichambre van Museum M. Verder zullen wij ook in het voorjaar starten met het BOV -project. BOV staat voor Bewegen op voorschrift. Dit project vindt zijn oorsprong bij de dokters in de stad Leuven. Graag willen wij dit project in de gevangenis binnenbrengen. Het project richt zich op patiënten die er niet toe komen om voldoende te bewegen, maar voor wie meer beweging fysieke en/of mentale gezondheidswinst betekent. Dokters in de gevangenis schrijven een voorschrift voor waarmee de patiënt naar een beweegcoach in de gevangenis kan gaan die samen met hem een plan op maat maakt om meer te bewegen binnen de gevangenis. Wij kijken al uit naar de uitdagingen die ons te wachten staan in 2014! Voor meer info met betrekking tot de hulp- en dienstverlening in de Hulpgevangenis van Leuven, kan U terecht bij Céline Claessens, Beleidscoördinator, via

Gevangenis Mechelen. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening

Gevangenis Mechelen. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De gevangenis van Mechelen werd in januari 1874 in gebruik genomen. Het betreft een gesloten inrichting met een typische Panopticon-structuur:

Nadere informatie

ulp- en dienstverlening aan gedetineerden ulp- en dienstverlening aan gedetineerden Wat? H H

ulp- en dienstverlening aan gedetineerden ulp- en dienstverlening aan gedetineerden Wat? H H Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2 Wat? De Vlaamse overheid wil de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uitbreiden en verbeteren. De inspanningen

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Gevangenis Turnhout. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening

Gevangenis Turnhout. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De gevangenis van Turnhout is in gebruik sinds 1908. In 2013 ging een nieuw cellencomplex open, vleugel D. Dit heeft een verschuiving van de

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De Vlaamse Gemeenschap in de gevangenis LSB 02/02/09 Koenraad Polfliet Historiek 1980 1994 2000 2002 2010 1 Missie Strategisch plan De Vlaamse Gemeenschap waarborgt

Nadere informatie

Aanbod hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Beveren

Aanbod hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Beveren HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Gevangenis Beveren Aanbod hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Beveren Wat kan je hier allemaal doen? Bij wie kan je terecht? Toekan Toekan Toekan

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale Gevangenis Leuven

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale Gevangenis Leuven Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale Gevangenis Leuven Jaarverslag 2009 BIJLAGEN Aanbodfiches Naam activiteit: Individuele rechtshulpverlening Aanbodverstrekker: Centrum Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Voorwoord. Céline Claessens Beleidsmedewerker a.i. Vlaamse overheid voor de Hulpgevangenis van Leuven

Voorwoord. Céline Claessens Beleidsmedewerker a.i. Vlaamse overheid voor de Hulpgevangenis van Leuven JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulpgevangenis Leuven 2012 Voorwoord In dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar en geven we een overzicht weer van het aanbod van de

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Centrale Gevangenis Leuven

Centrale Gevangenis Leuven Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De Centrale Gevangenis van Leuven werd in gebruik genomen op 1 oktober 1860. Er verblijven een driehonderdtal langgestraften in een opendeurregime.

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de strafinrichting van Oudenaarde

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de strafinrichting van Oudenaarde HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Gevangenis Oudenaarde Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de strafinrichting van Oudenaarde 20150728_oudenaarde.indd 1 29/07/2015 10:24:20 Wat

Nadere informatie

Gevangenis Beveren. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening

Gevangenis Beveren. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De gevangenis van Beveren opende zijn deuren op 14 februari 2014 en is het resultaat van een publiek-private samenwerking. Het is een moderne

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Gevangenis Antwerpen Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen Wat kan je hier allemaal doen? Bij wie kan je terecht?

Nadere informatie

Brusselse gevangenissen

Brusselse gevangenissen Brusselse gevangenissen Sint-Gillis Vorst Berkendael Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis Brussel heeft drie gevangenissen: Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. De Vlaamse gemeenschap

Nadere informatie

HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN. Foto: Olivier Michiels. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in het Penitentiair Complex Brugge

HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN. Foto: Olivier Michiels. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in het Penitentiair Complex Brugge HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Olivier Michiels Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in het Penitentiair Complex Brugge Wat kan je hier allemaal doen? Bij wie kan je terecht? Je

Nadere informatie

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen

De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen De organisatie van vorming, opleiding en arbeidstoeleiding als voorbereiding sociale re-integratie in Vlaamse gevangenissen Promotor: Prof.dr. S.Snacken Onderzoekers: Hanne Tournel en Anne De Ron 1 Vanuit

Nadere informatie

Over de gevangenis. Inhoud. Gebouw. Afdelingen. Populatie. bouwjaar 1855 verbouwingen 439 plaatsen

Over de gevangenis. Inhoud. Gebouw. Afdelingen. Populatie. bouwjaar 1855 verbouwingen 439 plaatsen Gevangenis Antwerpen JAARVERSLAG 2015 Over de gevangenis Gebouw bouwjaar 1855 verbouwingen 439 plaatsen Afdelingen grote mannenafdeling - 314 plaatsen vrouwenafdeling - 48 plaatsen psychiatrische annex

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden PI Beveren Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018 PI Beveren 1 1. Proces om tot actieplan te komen Voor de opmaak van dit tweede actieplan werd de keuze gemaakt om het coördinatieteam (CORT)

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie

5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie 5 jaar CGG Eclips binnen de gevangenismuren Een evaluatie Inhoud Inleiding Werking CGG Eclips Evaluatie Achtergrond Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (2000) De Vlaamse

Nadere informatie

Gevangenis Mechelen. >>> > > > > > > Jaarverslag Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De hulp- en dienstverlening. Over de gevangenis

Gevangenis Mechelen. >>> > > > > > > Jaarverslag Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De hulp- en dienstverlening. Over de gevangenis Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De gevangenis van Mechelen werd in 1874 in gebruik genomen. Het is een arresthuis met een theoretische opvangcapaciteit voor 84 gedetineerden.

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulpgevangenis Leuven

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulpgevangenis Leuven Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulpgevangenis Leuven Jaarverslag 2009 Karen De Win, beleidsmedewerker Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in samenwerking met de Hulpgevangenis Leuven

Nadere informatie

Actieplan Gevangenis Dendermonde 15/01/2016

Actieplan Gevangenis Dendermonde 15/01/2016 Actieplan 2016-2018 Gevangenis Dendermonde 15/01/2016 Inleiding In navolging van het Decreet op de organisatie van hulp- en dienstverlening van 8 maart 2013, werd een eerste actieplan 2014-2015 afgerond

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening Hulpgevangenis Leuven 2016 juni 2018

Actieplan hulp- en dienstverlening Hulpgevangenis Leuven 2016 juni 2018 Actieplan hulp- en dienstverlening Hulpgevangenis Leuven 2016 juni 2018 Beleidsteam Hulpgevangenis Leuven 1. Inleiding 2015 was een interessant jaar in de Hulpgevangenis. Een jaar waarin er heel wat veranderde.

Nadere informatie

JAARVERSLAG - BIJLAGE Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Gevangenis Mechelen 2012

JAARVERSLAG - BIJLAGE Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Gevangenis Mechelen 2012 JAARVERSLAG - BIJLAGE Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Gevangenis Mechelen 212 2 Bijlage: Registratiegegevens aanbod (activiteitenfiches) 1. Welzijn - Groepsonthaal - Trajectbegeleiding - Organisatieondersteuner

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale Gevangenis Leuven Jaarverslag 2009

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale Gevangenis Leuven Jaarverslag 2009 Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale Gevangenis Leuven Jaarverslag 2009 Karen De Win, beleidsmedewerker Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in samenwerking met de Centrale Gevangenis

Nadere informatie

Gevangenis Dendermonde

Gevangenis Dendermonde Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De gevangenis van Dendermonde werd in 1860-1863 gebouwd volgens de principes van Edouard Ducpétiaux. Het is stervormig, heeft drie vleugels

Nadere informatie

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26

Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Voor meer info: Hilde Rekkers hilde.rekkers@vlaamseprovincies.be +32 2 508 13 26 Intrafamilaal geweld: provincies slaan brug tussen federale en Vlaamse overheid Intrafamiliaal geweld is een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen

Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Gevangenis Antwerpen Hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de gevangenis van Antwerpen Wat kan je hier allemaal doen? Bij wie kan je terecht?

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Dendermonde 2011 Voorwoord Beste lezer, Een jaar is algauw voorbij, maar zoals u zal lezen, kan er heel wat gebeuren in een jaar tijd. In dit verslag

Nadere informatie

Diensten binnen de gevangenis een introductie. Sociale plattegrond 21/10/2014 Gent

Diensten binnen de gevangenis een introductie. Sociale plattegrond 21/10/2014 Gent Diensten binnen de gevangenis een introductie Sociale plattegrond 21/10/2014 Gent België Oost-Vlaanderen 2013 Capaciteit Gem. bevolking overbevolking Gent 299 423 41,5% Oudenaarde 132 160 21,2% Dendermonde

Nadere informatie

Inhoud. Over de gevangenis p. 3. Organisatie van de hulpen dienstverlening p. 6. Hulp- en dienstverlening in 2015 p. 9. Vooruitblik op 2016 p.

Inhoud. Over de gevangenis p. 3. Organisatie van de hulpen dienstverlening p. 6. Hulp- en dienstverlening in 2015 p. 9. Vooruitblik op 2016 p. Gevangenis Leuven Hulp JAARVERSLAG 2015 Inhoud Over de gevangenis p. 3 Organisatie van de hulpen dienstverlening p. 6 Hulp- en dienstverlening in 2015 p. 9 Vooruitblik op 2016 p. 17 2 Over de gevangenis

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Hulp- en Dienstverlening. Gevangenis Dendermonde

Hulp- en Dienstverlening. Gevangenis Dendermonde Hulp- en Dienstverlening Gevangenis Dendermonde Jaarverslag 2010 2 Voorwoord Beste lezer, Hierbij heeft u het besluit genomen het van de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Dendermonde te lezen,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Dendermonde 2012 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het van de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Dendermonde. In dit verslag vindt u de

Nadere informatie

Over de gevangenis. Inhoud

Over de gevangenis. Inhoud Gevangenis Turnhout JAARVERSLAG 2015 Over de gevangenis De gevangenis van Turnhout is zowel een arresthuis als een inrichting voor sociaal verweer. Er zijn drie doelgroepen: beklaagden, veroordeelden en

Nadere informatie

HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN. Foto: Gevangenis Dendermonde. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde

HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN. Foto: Gevangenis Dendermonde. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN Foto: Gevangenis Dendermonde Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde Wat kan je hier allemaal doen? Bij wie kan je terecht?

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

PI Wortel. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de inrichting. De hulp- en dienstverlening. Organisatie van de hulp- en dienstverlening

PI Wortel. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de inrichting. De hulp- en dienstverlening. Organisatie van de hulp- en dienstverlening Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de inrichting De Penitentiaire Inrichting van Wortel was tot 1993 een landloperskolonie. Het is een afgelegen inrichting, binnen een regionale context van

Nadere informatie

Gevangenis Turnhout. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening

Gevangenis Turnhout. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de gevangenis. De hulp- en dienstverlening Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De gevangenis van Turnhout werd in 1908 in gebruik genomen en werd recent uitgebreid door de bouw van een nieuwe vleugel, met een verhoging

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Strafinrichting Oudenaarde. Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Strafinrichting Oudenaarde. Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strafinrichting Oudenaarde Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2016-2018 1 Inhoud Inhoud... 1 Kader... 2 Onze dromen... 3 Actieplan 2016 2018... 4 Strategische doelstellingen... 4 a. Tactische

Nadere informatie

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strafinrichting Wortel

Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strafinrichting Wortel Actieplan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2014-2015 Strafinrichting Wortel 1. Inleiding Op 8 maart 2013 werd het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Gevangenis Turnhout

Jaarverslag 2012. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Gevangenis Turnhout Jaarverslag 2012 Gevangenis Turnhout Voorwoord In dit jaarverslag worden de inspanningen van alle medewerkers die een opdracht uitoefenen bij de uitbouw van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale gevangenis Leuven

JAARVERSLAG 2010 Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale gevangenis Leuven JAARVERSLAG 2010 Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Centrale gevangenis Leuven 2 Voorwoord Voor u ligt het tweede jaarverslag rond de hulp- en dienstverlening in de Centrale Gevangenis van Leuven.

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners

Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners Koninklijk Atheneum Keerbergen Afstemming tussen school, CLB en andere partners 1 Inhoudsopgave 1. GEZAMENLIJKE VISIE 3 2. TOEGANKELIJKHEID 4 3. DOMEINEN 5 3.1. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 5 3.2. LEREN

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie

In de gevangenis van Ieper bestaat de hulp- en dienstverlening van de Vlaamse overheid uit een divers individueel en groepsaanbod. p.

In de gevangenis van Ieper bestaat de hulp- en dienstverlening van de Vlaamse overheid uit een divers individueel en groepsaanbod. p. Gevangenis Ieper JAARVERSLAG 2015 Inhoud Over de gevangenis De gevangenis van Ieper is in grote mate een arresthuis. Naast de grote groep beklaagden, verblijft er ook een kleine groep veroordeelden in

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen

Vraag nr.7 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen - 11 - Hoeveel Nederlandstalige leerkrachten geven als native speaker les Nederlands in een Franstalige school? En omgekeerd, hoeveel Franstalige leerkrachten geven als native speaker les Frans in een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: algemene conclusie... 47 Bijlage: fiches... 49

Hoofdstuk 7: algemene conclusie... 47 Bijlage: fiches... 49 2 Inhoudstafel Lijst met afkortingen... 4 Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk 1: Situering van de gevangenis... 7 Hoofdstuk 2: Samenwerkingsmodellen en organisatievormen voor de uitbouw van een kwalitatief

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten oktober 2016

Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten oktober 2016 Lokaal dienstencentrum De Stip Programma activiteiten oktober 2016 DOORLOPEND AANBOD DIGITALE WEEK Elke week bieden wij een doorlopend aanbod aan in De Stip. Dit zijn de activiteiten en dienstverlening

Nadere informatie

E-leren in de gevangenis. Studievoormiddag 20 mei 2014 Permeke, Antwerpen

E-leren in de gevangenis. Studievoormiddag 20 mei 2014 Permeke, Antwerpen E-leren in de gevangenis Studievoormiddag 20 mei 2014 Permeke, Antwerpen Wat is e-leren? E-learning of e-leren is een leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk met als doel kennis distribueren

Nadere informatie

WEVO VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE AANVULLING NAJAAR WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2016 aanvulling najaar

WEVO VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE AANVULLING NAJAAR WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2016 aanvulling najaar WEVO VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE AANVULLING NAJAAR 2016 WEVO Vormings- en ondersteuningsbrochure 2016 aanvulling najaar 2016 1 INHOUD WEVO... 1 VORMINGS- EN ONDERSTEUNINGSBROCHURE... 1 Aanvulling

Nadere informatie

Inhoud. Over de gevangenis. Organisatie van de hulp- en dienstverlening. De hulp- en dienstverlening. Vooruitblik op 2016

Inhoud. Over de gevangenis. Organisatie van de hulp- en dienstverlening. De hulp- en dienstverlening. Vooruitblik op 2016 Gevangenis Leuven Centraal JAARVERSLAG 2015 Inhoud Over de gevangenis De Centrale Gevangenis van Leuven werd in gebruik genomen op 1 oktober 1860. Er verblijven een driehonderdtal mensen met een lange

Nadere informatie

Strafinrichting Oudenaarde

Strafinrichting Oudenaarde Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de gevangenis De gevangenis van Oudenaarde werd voor het eerst in gebruik genomen in 1922 als arresthuis. Het betreft een traditionele Ducpétiaux-architectuur.

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011

Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Introductiedag: Aan de slag met een handicap 1 december 2011 Voorstelling De Werklijn Samenwerking met Actiris Samenwerking met GTB Bijzondere Tewerkstellings-Ondersteunende Maatregelen (BTOM) Voorkomende

Nadere informatie

Voorwoord. Inge Vandeurzen Beleidsmedewerker Vlaamse overheid voor de gevangenis van Antwerpen 1 april 2012

Voorwoord. Inge Vandeurzen Beleidsmedewerker Vlaamse overheid voor de gevangenis van Antwerpen 1 april 2012 JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Antwerpen 2011 Voorwoord Dit over hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Antwerpen is een verslag van de werkzaamheden en de nieuwe impulsen

Nadere informatie

Inhoud. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Leuvense gevangenissen Onderwijs Competentie gericht werken in de gevangenis VDAB GTB Vragen

Inhoud. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Leuvense gevangenissen Onderwijs Competentie gericht werken in de gevangenis VDAB GTB Vragen (Ex-)gedetineerden Inhoud Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Leuvense gevangenissen Onderwijs Competentie gericht werken in de gevangenis VDAB GTB Vragen Filmpje BZN Levenslang papa https://www.youtube.com/watch?v=

Nadere informatie

Inhoud. Over de gevangenis p. 3. Organisatie van de hulp- en dienstverlening p. 4. Samenwerkingspartners p. 7

Inhoud. Over de gevangenis p. 3. Organisatie van de hulp- en dienstverlening p. 4. Samenwerkingspartners p. 7 Gevangenis Antwerpen JAARVERSLAG 2016 Inhoud Over de gevangenis p. 3 Organisatie van de hulp- en dienstverlening p. 4 Samenwerkingspartners p. 7 Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden p. 8 Vooruitblik

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Gelet op artikel 39, 127, 128, 1, van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN

OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T. B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N. BOUWSTENEN tot WELZIJN OC St. FERDINAND A R B E I D S Z O R G C E N T R U M D E O O G S T B O U W S T E N E N t o t W E L Z I J N Heel wat personen krijgen niet altijd de mogelijkheid om te participeren aan de verschillende

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Drugsbeleid in de gevangenissen Who cares? We all care Opbouw Aanbod vandaag Analyse m.b.t. drugsbeleid in gevangenissen Lichtpunten Met focus op strategisch

Nadere informatie

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk

Programma LSB Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Programma LSB 2011-2013 Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 4 speerpunten LSB als lerend netwerk Bijsturingen na tussentijdse evaluatie 1. Prioritaire thema s: naar 4 speerpunten 2. Netwerk wordt versterkt

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Voorwoord. Een jaarverslag is een bundeling van bijdragen van verschillende partners. Aan ieder een hartelijke dank voor hun bijdrage.

Voorwoord. Een jaarverslag is een bundeling van bijdragen van verschillende partners. Aan ieder een hartelijke dank voor hun bijdrage. JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strafinrichting Wortel 2012 Voorwoord In dit jaarverslag kunt u de inspanningen in het kader van de hulp- en dienstverlening vanuit de Vlaamse overheid

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Over de gevangenis. Inhoud

Over de gevangenis. Inhoud Strafinrichting Oudenaarde JAARVERSLAG 2015 Over de gevangenis De strafinrichting van Oudenaarde is gebouwd in 1919. Het eerste decennium van haar bestaan functioneerde de inrichting als arresthuis. De

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

PI Wortel. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de inrichting. De hulp- en dienstverlening. Organisatie van de hulp- en dienstverlening

PI Wortel. Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Over de inrichting. De hulp- en dienstverlening. Organisatie van de hulp- en dienstverlening Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Over de inrichting De Penitentiaire Inrichting (PI) van Wortel was tot 1993 een landloperskolonie. Het is een afgelegen inrichting, binnen een regionale context

Nadere informatie

Nieuw arbeidscentrum voor psychiatrisch ziekenhuis. 10 jaar succesvolle arbeidstherapie in Sint-Truiden Pag. 18

Nieuw arbeidscentrum voor psychiatrisch ziekenhuis. 10 jaar succesvolle arbeidstherapie in Sint-Truiden Pag. 18 Limburg Nieuw arbeidscentrum voor psychiatrisch ziekenhuis 18-11-2011 Pag. 18 Het psychiatrisch centrum Asster in Sint-Truiden neemt een gloednieuw arbeidscentrum in gebruik. "Arbeid zou er voor moeten

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012 De Zelfmoordlijn in cijfers De Zelfmoordlijn is een erkende en anonieme nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. De vrijwillige beantwoorder tracht

Nadere informatie

Nazorghandleiding VoorleesExpress. Handleiding voor voorlezers en coördinatoren

Nazorghandleiding VoorleesExpress. Handleiding voor voorlezers en coördinatoren Nazorghandleiding VoorleesExpress Handleiding voor voorlezers en coördinatoren Colofon Titel Nazorghandleiding VoorleesExpress Ondertitel Nazorghandleiding voor het bieden van nazorg op maat bij de VoorleesExpress

Nadere informatie

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort

Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Samenwerking Justitie Arbeidszorg: kringloopwinkel Brugse Poort Naar aanleiding van een aantal evoluties die wij binnen de werking van onze vzw een open plaats, departement kringloopwinkel Brugse poort

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden

Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Coordinatie van de nazorg aan exgedetineerden Gemeente Purmerend 7 oktober 2010 Bea van Meerten Inhoud van deze presentatie Organisatie van de nazorg Informatie over gerealiseerde zaken op de 5 leefgebieden:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (Penitentiair Complex Brugge) 2012

JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (Penitentiair Complex Brugge) 2012 JAARVERSLAG Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (Penitentiair Complex Brugge) 2012 Versierde sectie Kerst 2012 2 Voorwoord Het is goed even tijd te nemen om terug te blikken op het afgelopen jaar

Nadere informatie