Huur- en reserveringsvoorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huur- en reserveringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Artikel 1 reserveren en prijsinformatie Huur- en reserveringsvoorwaarden 1.1 algemeen Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u van Tentocamp per een bericht ter bevestiging van de beschikbaarheid / voorlopige reservering met gespecificeerde prijsopgave. Direct na deze bevestiging wordt uw reservering in behandeling genomen. Bij reserveren verklaart u zich automatisch en zonder enige restrictie akkoord met deze huur- en reserveringsvoorwaarden. Een reservering krijgt de status definitief nadat de vereiste aanbetaling is ontvangen. De voor u gereserveerde tent staat tot uw beschikking pas nadat u aan al uw betalingsverplichtingen conform voorwaarden heeft voldaan. De maximale bezetting per safaritent is 6 personen zijnde 2 ouders en 4 kinderen van maximaal 18 jaar oud. De maximale bezetting per kampeertent is 5 personen zijnde 2 ouders en 3 kinderen van maximaal 18 jaar oud. Alle gepubliceerde huurprijzen zijn in euro s, netto per gepubliceerde periode, voor één accommodatie c.q. artikel en inclusief BTW. In de huurprijzen zijn de kosten voor elektra, gas, koud- en warmwater, het gebruik van sanitaire voorzieningen, gratis voorzieningen op de locatie alsmede de mogelijkheid tot het deelnemen aan gratis aangeboden activiteiten op de locatie inbegrepen. De gepubliceerde huurprijzen zijn exclusief eventueel ter plaatse geldende belastingen die vanuit overheid en/of semi-overheidswege worden opgelegd. Denk hierbij onder andere aan de toeristenbelasting en/of milieuheffing. Voornoemde belastingen kunnen per locatie verschillen en dienen rechtstreeks en ter plaatse te worden voldaan zonder tussenkomst van Tentocamp en kunnen niet worden teruggevorderd bij Tentocamp. In een kampeertent slaapt de eventuele 5 de persoon op een in de tent aanwezige selfinflating slaapmat. Slaapzak en kussensloop hiervoor altijd meebrengen. Kosten van maaltijden, drank, eventuele onvoorziene extra overnachtingen, reisbijdrages enzovoort zijn nimmer in de prijs inbegrepen en komen te alle tijde voor eigen rekening. Bijkomende optionele kosten zoals (extra) bedlinnenpakketten, de eventuele 5 de c.q. 6 de persoon vanaf 3 jaar oud, een eventueel huisdier, de eenmalige reserveringskosten en de standaard camping servicekosten zijn niet in de basis huurprijs inbegrepen en worden bij reservering conform gepubliceerde prijzen doorberekent. De voor beide partijen bindende reservering staat op naam van de eerst reserverende persoon en is niet overdraagbaar aan anderen tenzij op voorhand door beide partijen schriftelijke overeenstemming is bereikt. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief kunnen van invloed zijn op het totaal inclusief BTW bedrag bij eindfacturering. 1.2 reserveringsmogelijkheden Door middel van het invullen en het versturen van een reserverings formulier op onze website. Door middel van het insturen van een aan met alle verplichte gegevens zoals gevraagd op het reserveringsformulier op onze website. telefonisch : Artikel 2 Betalingen 2.1 algemeen Na de ontvangst van de «bevestiging van beschikbaarheid / voorlopige reservering» dient u uiterlijk binnen 10 dagen een aanbetaling te doen van 30% van het huurbedrag + 17,50 euro reserveringskosten. Hebben wij uw aanbetaling binnen 10 dagen na dagtekening van de bevestiging van beschikbaarheid/voorlopige reservering niet ontvangen dan vervalt helaas uw recht op reservering. Wij zullen u echter een eenmalige herinnering sturen. Na ontvangst van uw aanbetaling is de reservering definitief. U ontvangt dan van ons per een schriftelijke reserveringsbevestiging. De reservering is dan voor beide partijen bindend. Het restantbedrag volgens uw reservering dient u uiterlijk 6 weken voor de eerste aankomstdatum te hebben voldaan. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 1 van 7

2 Hebben wij de restantbetaling conform regels en voorwaarden niet tijdig ontvangen dan zenden wij u per een eenmalige betalingsherinnering met het verzoek de betaling per omgaande doch uiterlijk binnen 5 dagen te verrichten. Indien wij de betaling niet ontvangen dan beschouwen wij uw reservering als zijnde door u geannuleerd en zijn de annuleringsvoorwaarden volgens artikel 3 van toepassing. Direct na volledige betaling ontvangt u het definitieve boekingsbewijs / voucher alsmede alle overige reisbescheiden. Bij betaling(en) en correspondentie dient duidelijk uw persoonlijke boekingsnummer te worden vermeldt! Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de eerste huurperiode plaatsvindt dient het totaalbedrag ineens en per omgaande te geschieden. 2.2 betalingsmogelijkheden Betalingen vanuit Nederland kunt u doen naar de volgende bankrekening : RABO bank: t.n.v. Tentocamp. Betalingen vanuit een ander land dan Nederland kunt u doen naar de volgende bankrekening : IBAN : NL86RABO BIC : RABONL2U Betalingen op de locatie geschieden te alle tijde volgens de mogelijkheden en regels die de locatie hanteert. Aritkel 3 Annulering 3.1 annulering door huurder Een annulering dient schriftelijk aan Tentocamp te worden gemeld. Aan een annulering zijn kosten verbonden welke u in rekening worden gebracht volgens het hierna opgestelde schema : Bij annulering 90 dagen of meer vóór de gereserveerde aankomstdatum 20% van de totale huurprijs + 17,50 euro reserverings/administratiekosten. Bij annulering van 90 dagen t/m 61 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 40% van de totale Bij annulering van 60 dagen t/m 43 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 60% van de totale Bij annulering van 42 dagen tot 15 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 80% van de totale Bij annulering van minder dan 15 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 100% van de totale Annuleringskosten worden verrekent met de reeds verrichte aanbetaling en/of middels een factuur in rekening gebracht. U kunt via Tentocamp géén annuleringsverzekering en/of reisverzekering afsluiten. Indien u een en ander wenselijk acht adviseren wij u dit via uw eigen verzekeraar te doen. 3.2 annulering door Tentocamp Indien Tentocamp genoodzaakt is een definitieve reservering als gevolg van overmacht te annuleren zal de huurder hiervan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Tentocamp verplicht zich, indien mogelijk, tot het aanbieden van een voor beide partijen passend alternatief. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt over een voor beide partijen passend alternatief dan vindt 100% restitutie van plaats van het op dat moment aan Tentocamp betaalde bedrag inclusief de reserveringskosten. Indien de annulering door Tentocamp niet het resultaat is van overmacht, en indien geen overeenstemming wordt bereikt voor een voor beide partijen passend alternatief, dan vindt 100% restitutie van plaats van het op dat moment aan Tentocamp betaalde bedrag inclusief de reserveringskosten vermeerderd met 10% van de basis huurprijs (met verrekening van eventuele kortingen), zijnde een vergoeding voor schade en ongemak. Artikel 4 Aankomst en vertrek 4.1 Aankomst Direct bij aankomst dienen u en uw medereizigers zich te melden bij de ontvangst van de locatie voor inschrijving in het bezettingsregister van de camping. De voor u gereserveerde accommodatie is beschikbaar vanaf uur tot de receptiesluiting van de locatie. Bij eerdere aankomst op de gereserveerde dag van aankomst dan uur dient u rekening te houden met wachttijd. Bij latere of eerdere aankomst dan de receptie openingstijden dient u rekening te houden met wachttijd. Is zulks het geval dan verzoeken wij u de locatie hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Ook kan het voorkomen dat er een wachttijd is als gevolg van de middagpauze. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 2 van 7

3 Bij eerder vertrek dan gereserveerd vindt géén restitutie plaats. Bij latere aankomst dan gereserveerd vindt géén restitutie plaats. Bij aankomst dient een contante borgsom te worden voldaan van 100,00 incl BTW. Bij aankomst kan u worden verzocht de toeristen- en/of afval verwijderingsbijdrage te voldoen. 4.2 Vertrek De door u gehuurde accommodatie dient u op de dag van vertrek uiterlijk om uur schadevrij, geheel schoon en ingericht zoals u deze aantreft bij aankomst weer op te leveren aan de leiding van de locatie of diens personeel. Voor uiteindelijk vertrek zal door de locatieleiding of diens personeel een eindcontrole worden uitgevoerd. Blijkt na controle dat u heeft voldaan aan bovengenoemde voorwaarde dan wordt de door u betaalde borgsom (zie artikel 5) geheel terugbetaald. Blijkt na controle dat u niet aan deze voorwaarde heeft voldaan dan zijn er 2 opties. 1.) U zorgt er alsnog zelf voor dat een en ander conform regelgeving wordt uitgevoerd. 2.) De camping zorgt voor de volledige schoonmaak. De borgsom wordt gedeeltelijk aan u terugbetaald onder aftrek van de schoonmaakkosten (variabel naar mate van de door de camping te verrichten werkzaamheden) en onder aftrek van eventueel te verrekenen schade (zie artikel 6). Ook de eventueel ter plaatse aangeschafte opties zoals in bepaalde gevallen mogelijk is voor bijvoorbeeld extra bedlinnen worden met de borgsom verrekend. Vertrek is in principe alleen mogelijk tijdens receptie openingsuren met inbegrip van de geldende tijden. Vertrek buiten receptie openingsuren is enkel en alleen mogelijk na overleg vooraf en na uitdrukkelijke toestemming van de locatie eigenaar. Vertrek buiten de receptie openingsuren kan nadelige gevolgen hebben voor de door u betaalde borgsom. In dat geval kunt u enkel en alleen aanspraak maken op terugbetaling na overleg vooraf en na uitdrukkelijke instemming van de locatie eigenaar. In geval van eerder vertrek dan gepland kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van eventueel reeds betaalde toeristen belasting en/of de afvalverwijderings bijdrage. In geval van eerder vertrek dan gepland vindt géén enkele restitutie plaats van de huursom, opties en/of reserveringskosten, niet geheel noch gedeeltelijk. Artikel 5 Borgsom 5.1 betaling waarborgsom Bij aankomst wordt u verzocht een contante borgsom te voldoen van 100,00 incl BTW. Bij betaling ontvangt u een gewaarmerkt betalingsbewijs. 5.2 Retour betaling waarborgsom Bij vertrek, na de eindcontrole, vindt retourbetaling plaats van de gestorte borgsom met inachtneming van hetgeen omschreven is in artikel 4.2 Artikel 6 Schade 6.1 algemeen Indien huurder schade veroorzaakt aan de accommodatie, de inventaris, apparatuur en/of accessoires dient deze dat direct te melden bij de locatie eigenaar of diens personeel. Indien huurder onvolkomenheden constateert aan de accommodatie, de inventaris, apparatuur en/of accessoires dient deze dat direct te melden bij de locatie eigenaar of diens personeel. Kleine schades en/of vermissingen, tot een totaal bedrag per verblijf van 25,00, worden niet in mindering gebracht op de borgsom. Bij schades en/of vermissingen voor een totaal bedrag per verblijf groter dan 25,00 wordt het meerdere bij terugbetaling van de waarborgsom in mindering gebracht. Het schade bedrag wordt berekend aan de hand van een bij de locatie aanwezige prijslijst. Kleine schades, vermissingen en/of onvolkomenheden worden, indien mogelijk, direct ter plaatse opgelost. Het herstel van grotere en complexere schades kan enige tijd in beslag nemen en worden binnen redelijk te stellen termijn opgelost. Weekenden, feestdagen, sluitingsuren, vakantieperiodes van toeleveranciers kunnen hierop van invloed zijn. Het herstel van schade en/of vermissingen dan wel het oplossen van onvolkomenheden kunnen in geen enkel geval leiden tot enigerlei financiële vergoeding. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 3 van 7

4 Artikel 7 Schoonmaak 7.1 algemeen De huurder dient de accommodatie naar redelijkheid, volledig ingericht, schoon en in goede staat aan te treffen. Indien zulks niet het geval is dient een en ander direct, doch uiterlijk binnen 2 uur na ingebruikname, kenbaar te worden gemaakt aan de locatie leiding of diens personeel. Na melding zal een en ander zo snel mogelijk in orde worden gemaakt. Reclameringen die later dan 2 uur na de ingebruikname van de accommodatie worden gemeld kunnen leiden tot niet erkenning van veroorzaking van het probleem door anderen dan de huurder. De door u gehuurde accommodatie dient u op de dag van vertrek uiterlijk om uur schadevrij, geheel schoon en ingericht zoals u deze aantreft bij aankomst weer op te leveren aan de leiding van de locatie of diens personeel. Voor uiteindelijk vertrek zal door de locatieleiding of diens personeel een eindcontrole worden uitgevoerd. Blijkt na controle dat u heeft voldaan aan bovengenoemde voorwaarde dan wordt de door u betaalde borgsom (zie artikel 5) geheel terugbetaald. Blijkt na controle dat u niet aan de voorwaarde voor schoonmaak heeft voldaan dan zijn er 2 opties. 1.) U zorgt er alsnog zelf voor dat een en ander conform regelgeving wordt uitgevoerd. 2.) De camping zorgt voor de volledige schoonmaak. De borgsom wordt gedeeltelijk aan u terugbetaald onder aftrek van de schoonmaakkosten (variabel naar mate van vervuiling) en onder aftrek van eventueel te verrekenen schade (zie artikel 6). Ook de eventueel ter plaatse aangeschafte opties zoals in bepaalde gevallen mogelijk is voor bijvoorbeeld extra bedlinnen worden met de borgsom verrekent. Artikel 8 Huisdieren 8.1 algemeen Op de meeste campings zijn huisdieren welkom echter hieraan zijn voorwaarden verbonden : U dient voor uw huisdier in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort c.q. een geldig inentingsbewijs Uw huisdier dient u te alle tijde te hebben aangelijnd. Indien op de camping huisdieren zijn toegestaan dan is het maximum per accommodatie; één. In de Tentocamp huurprijzen is geen rekening gehouden met een huisdier. Bij reservering aangemelde huisdieren worden conform gepubliceerd tarief doorberekend en worden betaald aan Tentocamp. Huisdieren die vallen in de categorie 1 en 2, zijnde aanvals, waak of verdedigingshouden en die wel dan niet staan ingeschreven in een erkend stamboek zijn uitdrukkelijk niet welkom. Voor overige informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij graag naar Huisdieren mogen nimmer alleen in de tent verblijven. Niet s nachts, noch overdag. Honden mogen niet in de slaapcabines slapen. Het liefst op het terras. U dient te zorgen voor een eigen bench of gelijkwaardig onderkomen. Vanuit hygiënisch oogpunt is het strikt verboden om huisdieren in de slaapcabines toe te laten. De huurder is te alle tijde aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die is veroorzaakt door zijn huisdier. Artikel 9 Aansprakelijkheid en veranwoordelijkeid 9.1 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Tentocamp Voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de tent en/of inventaris, met dien verstande dat een en ander het gevolg is van nalatig onderhoud, aantoonbare gebreken is Tentocamp aansprakelijk. Tentocamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid waarvoor aanspraak op vergoeding ontstaat uit hoofde van een door huurder afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van deelname aan georganiseerde activiteiten al dan niet op de locatie. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 4 van 7

5 Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insecten/ongedierte plagen. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van gas, elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door regenval, brand, koude en/of zon. Alle informatie omtrent toeristische en sportieve activiteiten zijn door derden verstrekt en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Tentocamp. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig redelijke te stellen verwachtingen, verplicht Tentocamp zich eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de personen van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: a.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of b.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of. c.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of d.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Indien Tentocamp jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de huursom zonder opties doch inclusief eventuele kortingen. 9.2 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van de locatie indien zulks het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik. Deelname aan georganiseerde activiteiten geschiedt te alle tijde voor eigen risico. Huurders van de Tentocamp accommodatie dienen de gedragsregels welke op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren. Huurders dienen met respect en zorg om te gaan met zowel de tent en de inventaris welke door Tentocamp aan hen wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de tent en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders is Tentocamp gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken. Huurders van een Tentocamp accommodatie die hinder of overlast veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken, kunnen eventueel, na een waarschuwing door de locatie eigenaar en/of Tentocamp, uit de accommodatie verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie c.q. locatie, dit zonder recht op terugbetaling. Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals zwembaden, sanitaire voorzieningen incl (warm)water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn voor volledig risico van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen en eventuele huisdieren. Artikel 10 Klachten en geschillen 10.1 algemeen Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het geboden desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig de verwachtingen zijn dan dient u als volgt te handelen: 1.) Een klacht dient u direct te melden aan Tentocamp en eventueel in tweede instantie, indien van toepassing, aan de locatieleiding. Tentocamp tracht binnen alle redelijkheid te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 2.) Wordt uw klacht (ter plaatse) niet naar tevredenheid opgelost dan is het noodzakelijk bij thuiskomst de klacht schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan per , binnen één maand na afloop van de reis. Na ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijke reactie op de klacht(en) krijg u per mail binnen één maand. Klachten over problemen na vertrek op de locatie of na thuiskomst, zonder dat Tentocamp vooraf op de hoogte is gebracht, worden niet in behandeling genomen. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 5 van 7

6 Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Tentocamp geen invloed kan uitoefenen worden niet in behandeling genomen. Op overeenkomsten tussen Tentocamp en huurders is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Artikel 11 Diversen 11.1 algemeen Door Tentocamp op internet, in brochures, of anderzijds gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen optreden. Ook accommodaties en inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn. De maximale bezetting per accommodatie is 6 personen zijnde 2 ouders en 4 kinderen van maximaal 18 jaar oud. Het is toegestaan om op de locatie bezoek te ontvangen, uitsluitend zijnde bezoekers die NIET in de accommodatie overnachten. Bezoekers dienen te alle tijde verplicht bij aankomst te worden aangemeld bij de locatie leiding of diens personeel. Bezoekers betalen bij aankomst, indien van toepassing, het op de locatie geldende bezoekerstarief. Bezoekers parkeren hun auto altijd op het parkeerterrein en nimmer op de plaats van de accommodatie. Volgens de Franse wet zijn shorts in de zwembaden verboden. Het is dus niet de campingeigenaar die dit op eigen houtje bepaald. Hij past slechts de regels van de wet toe. U dient er dus rekening mee te houden dat, indien u gebruik maakt van het zwembad op een Franse locatie, u verplicht wordt een nauwsluitende zwembroek te dragen. In nagenoeg alle gevallen is er een kleding was- en/of droogmachine op de locatie aanwezig waarvoor apart dient te worden betaald. Tentocamp is niet verantwoordelijk voor de goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele schade door een wel dan niet aantoonbare slechte werking ervan. U parkeert uw auto/motor of ander vervoermiddel waarmee u reist op de voor u bestemde plaats van de accommodatie tenzij door de locatie eigenaar anders wordt bepaald. In bepaalde gevallen kan het dus voorkomen dat u uw vervoermiddel op een centrale parkeerplaats dient te parkeren en niet op de kampeerplaats bij de tent. De huurder en alle medereizigers onder zijn verantwoordelijkheid dienen zich op geldige wijze en te alle tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren. Barbecueën is op bepaalde locaties niet c.q. enkel op gas toegestaan. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Indien u wenst te barbecueën, dient u hierin zelf in te voorzien. U bent tevens verplicht van te voren te informeren bij de locatie eigenaar of diens personeel naar de voorwaarden hieromtrent. Het is te alle tijde ten strengste verboden open vuur de maken; noch op de plaats van uw accommodatie noch elders op de locatie. bedden, matrassen, beschermingen, dekbedden, overtrekken, dekens enzovoort zijn bestemd om te slapen en dienen in de slaapcabines te blijven. Het is verboden deze buiten of op de veranda te gebruiken als speelkleden of dergelijken. Het is verboden om hangmatten, hetzij onderdeel uitmakend van de accommodatie, hetzij zelf meegebracht, te bevestigen aan het tentframe. Plaats- en ondergrond kenmerken verschillen per camping. De situering op de camping, de grootte, de vorm, de afmetingen, de vlakheid, de mate en kwaliteit van uitzicht, de ondergrond (gras, steenachtig, zand, grind, rots), de hoeveel zon en/of schaduw, de mate van privacy en alle overige kenmerken kunnen per camping / per plaats afwijken. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding. De situering van de kampeerplaats, en dus tevens van de tent, op de camping en daarmee samenhangend de afstanden naar de sanitaire voorzieningen, de speel gelegenheden, het zwembad, het restaurant, de receptie verschillen per plaats en per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding. De mate waarin voorzieningen en vertier wordt aangeboden verschilt per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding. Artikel 12 Tenslotte Alle informatie is met grote zorg samengesteld. Al onze inspanningen hebben tot doel u te laten genieten van een welverdiende en ontspannen vakantie. Wij wensen u een erg fijne vakantie en hopen dat u er met volle teugen van geniet. Het is u van harte gegund. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 6 van 7

7 Jack en Tonny de Kort Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 7 van 7

Algemene voorwaarden. Inleiding

Algemene voorwaarden. Inleiding Algemene voorwaarden Inleiding Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties en/ of standplaats die met Camping Het Amsterdamse Bos worden

Nadere informatie

De prijzen van onze tenten en kamer zijn inclusief staangeld, toeristenbelasting, gebruik van gas, en andere voorzieningen op de minicamping,

De prijzen van onze tenten en kamer zijn inclusief staangeld, toeristenbelasting, gebruik van gas, en andere voorzieningen op de minicamping, Algemene voorwaarden voor het boeken van een huurtent of reserveren van de Chambre d hôte 1. Hoe boekt u? U kunt telefonisch of via de mail reserveren. Wij hebben de volgende gegevens nodig: naam en adres

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière Algemene voorwaarden Camping La Nozillière 1. Boekingen Camping La Nozillière neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Camping La Nozillière behoudt zich het recht voor om te allen

Nadere informatie

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

1: Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Huurvoorwaarden Artikel 1: Algemene huurvoorwaarden Vakantiewoningen in Curacao De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Vakantiewoningen in Curacao. Na totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Algemene voorwaarden van Grezelou Maisons de Vacances Artikel 1 Grezelou Maisons de Vacances kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen 2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen I. Begripsbepalingen 1. Texelduinen: een particulier verhuurbureau dat bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuis (-huizen) in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Valkenburg-Buiten te Valkenburg aan de Geul.

Algemene Voorwaarden Valkenburg-Buiten te Valkenburg aan de Geul. Algemene Voorwaarden Valkenburg-Buiten te Valkenburg aan de Geul. Inleiding... 2 Boekingsprocedure... 2 BOEKINGSBEVESTIGING... 2 BEDENKTIJD... 2 HERROEPINGSRECHT... 2 AANBETALING... 2 BETALING RESTANTSOM...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloTwello

Algemene Voorwaarden HelloTwello Algemene Voorwaarden HelloTwello 1. TOEPASSING 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de groepsaccommodatie en campingplaatsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Boekingen 2. Boekingen van groepen 3. Prijs 4. Huurprijs van het huis

Algemene Voorwaarden 1. Boekingen 2. Boekingen van groepen 3. Prijs 4. Huurprijs van het huis Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle verhuurafspraken die Bon et Plus aangaat. De contractpartijen worden in het vervolg genoemd Bon et Plus en huurder. 1. Boekingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

Huisje Musje Knus logeren bij bos, duin en zee

Huisje Musje Knus logeren bij bos, duin en zee Algemene voorwaarden Huisje Musje Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen Ruurd H.H. Niepoth en/of Femke E. Stiemsma (hierna: verhuurder ) en de huurder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied

De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied De verhuurvoorwaarden Atelier Lulu Pied Algemeen De voorwaarden voor verhuur van de gîtes staan op onze website en worden u samen met een routebeschrijving en voorwaarden voor het gebruik van het zwembad

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen. Huur-Overeenkomst Le Petit Morvan Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning in Villapourçon (Frankrijk) 58370 - Avaux. Uitsluitend bestemd

Nadere informatie

Bij boeking dient u een aanbetaling te doen van 40% van de totale reissom te voldoen. Het exacte bedrag vindt u in de factuur/bevestiging.

Bij boeking dient u een aanbetaling te doen van 40% van de totale reissom te voldoen. Het exacte bedrag vindt u in de factuur/bevestiging. Algemene voorwaarden Inleiding Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende huur van accommodaties die met Safritop worden gesloten en zijn een onverbrekelijk

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Algemene voorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties Maison Larnolia, Maison Linchel en/ of bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze Algemene

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

Algemene boekingsvoorwaarden voor de bij Bestcamp aangesloten vakantieparken en campings

Algemene boekingsvoorwaarden voor de bij Bestcamp aangesloten vakantieparken en campings Algemene boekingsvoorwaarden voor de bij Bestcamp aangesloten vakantieparken en campings 1. RESERVERING BestCamp is een organisatie die bemiddeld tussen de consument en de aangesloten recreatiebedrijven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Onder huurder wordt verstaan degene die door eigenaar te huur aangeboden woning gelegen aan de Boulevard de Wielingen 9-14 te Cadzand huurt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden recreatiewoning cottage Wijde Blik

Algemene voorwaarden recreatiewoning cottage Wijde Blik Algemene voorwaarden recreatiewoning cottage Wijde Blik Zuwe 18 E, 1241 NC Kortenhoef. Begripsbepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen verhuurder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CA.V. Partingoli, gevestigd en kantoorhoudend te San Vincenzo a Torri, Scandicci (FI), ITALIA

Algemene voorwaarden CA.V. Partingoli, gevestigd en kantoorhoudend te San Vincenzo a Torri, Scandicci (FI), ITALIA Algemene voorwaarden CA.V. Partingoli, gevestigd en kantoorhoudend te San Vincenzo a Torri, Scandicci (FI), ITALIA 1. Reserveringsvoorwaarden: - U kunt schriftelijk, telefonisch, via internet of middels

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 januari 2014 La Pommeraie ~ Le Bourg ~ 71550 Roussillon en Morvan ~ France (Bourgogne) mobiel: +31.6.54.21.57.94 ~ tel: +31.20.889.04.66 ~ info@lapommeraie.nl Onderstaand treft u

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Flower

Algemene verkoopvoorwaarden Flower Algemene verkoopvoorwaarden Flower 1/ Ons aanbod Kampeerplaats Het betreft hier een lege plaats voor uw tent, caravan of camper. Uw verblijf is berekend volgens een basisarrangement, waarbij de plaats,

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Olmenchalets

Huurvoorwaarden Olmenchalets Huurvoorwaarden Olmenchalets 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van een chalet. 1.2. Medehuurder:

Nadere informatie

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven.

3-Reissom; De gepubliceerde reissom geldt per vakantieobject per week, tenzij anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Villa Verhuur Texel, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen naam op, doch steeds

Nadere informatie

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Algemene reserverings- en huurvoorwaarden Om iedereen tevreden te houden hebben we een aantal regels bedacht. Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Villa Masserotti

Algemene Voorwaarden Villa Masserotti Algemene Voorwaarden Villa Masserotti Inleiding: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Villa Masserotti/Instituto di Selezione Animale S.R.L.: degene die de recreatiewoning aanbiedt. b. Hoofdhuurder:

Nadere informatie

VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA

VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Casa la Farfalla. 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing

Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, overeenkomsten en aanbiedingen met betrekking tot alle accommodaties, die worden verhuurd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Villa Residencia.

Algemene voorwaarden Villa Residencia. Algemene voorwaarden Villa Residencia. Artikel 1 Inleidende bepaling 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Villa Residencia. Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte...

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte... HUURVOORWAARDEN 5 STERRENVILLA INHOUDSOPGAVE 1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2.1 Gehuurde... 2 2.2 Verhuurder... 2 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2 3.1 Offerte... 2 3.2 Boeking... 2

Nadere informatie

Boekingsbevestiging blokhuis Sudeck,

Boekingsbevestiging blokhuis Sudeck, Boekingsbevestiging blokhuis Sudeck, Vor dem Immesberge 16 Sudeck/Diemelsee Deze huur- en reserveringsvoorwaarden zijn voor. van toepassing ( personen). Opgesteld door Sauerlandhome; later te noemen als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bremheuvel ST BALLUM Algemeen. Prijzen

Algemene voorwaarden. Bremheuvel ST BALLUM Algemeen. Prijzen Algemene voorwaarden Bremheuvel 358 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de eigenaren van vakantiebungalow Buyten als voor degene die een huurovereenkomst voor vakantiebungalow Buyten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties Algemene voorwaarden verhuur accommodaties 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Laatst aangepast zondag, 19 juli :31

Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Laatst aangepast zondag, 19 juli :31 Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Huurvoorwaarden 1. Aankomst en vertrek De vrijdagen en maandagen gelden in principe als wisseldag. De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 15.00 uur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden 10 persoonsbungalow op park Lucany gevestigd in Lučany nad Nisou te Tsjechië.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden 10 persoonsbungalow op park Lucany gevestigd in Lučany nad Nisou te Tsjechië. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden 10 persoonsbungalow op park Lucany gevestigd in Lučany nad Nisou te Tsjechië. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van Spitimas.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van Spitimas. Algemene voorwaarden & Disclaimer Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen eigenaar en huurder van Spitimas.

Nadere informatie

1 Algemene voorwaarden en begrippen. 2 Reservering, boeking en betaling ALGEMENE VOORWAARDEN FINCA VILLA LLÍBER

1 Algemene voorwaarden en begrippen. 2 Reservering, boeking en betaling ALGEMENE VOORWAARDEN FINCA VILLA LLÍBER ALGEMENE VOORWAARDEN FINCA VILLA LLÍBER 1 Algemene voorwaarden en begrippen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder van een appartement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene voorwaarden Frysian Brands B.V. met handelsonderneming Frysian Vikings. Artikel 1: Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Groepsaccommodatie:

Nadere informatie

Huurcontract vakantiehuis Bouganville 332

Huurcontract vakantiehuis Bouganville 332 Huurcontract vakantiehuis Bouganville 332 Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot het vakantiehuis in Costa de Antigua Caleta de Fuste gelegen aan Calle

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden 2017-2018 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden DUTCHEN DUTCHEN B.V. is een professionele beheer- en verhuurorganisatie van luxe vakantiehuizen en villa s op bijzondere, kleinschalige vakantieparken langs de kust, op de Wadden en

Nadere informatie

Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie

Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie [Voorwaarden] Neemt vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel wij als u vinden hierin onze rechten en plichten. [Reserveren]

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BLOKHUT DE SCOUTBURCHT

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BLOKHUT DE SCOUTBURCHT ALGEMENE HUURVOORWAARDEN BLOKHUT DE SCOUTBURCHT 1. RESERVERING Reservering vindt plaats door het invullen en onderteken van de huurovereenkomst en is definitief na ontvangst van de aanbetaling. 2. HUUR

Nadere informatie

Huurovereenkomst met de verhuurder

Huurovereenkomst met de verhuurder Huurovereenkomst met de verhuurder 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van het appartement. 1.2.

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Zuiderzee

Algemene Voorwaarden Bungalowpark Zuiderzee Algemene Voorwaarden Bungalowpark Zuiderzee 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten. 1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Contract/algemene voorwaarde Vakantiehuis Kyje /2012

Contract/algemene voorwaarde Vakantiehuis Kyje /2012 1 Beheerder/contactpersoon Nederland: N. Wassenaar, de pas 35, 5397AA Lith Tel: 0412-482637 06-10109465 Rabobank: 115841652 t.n.v. N.Wassenaar Adres: Tsjechië, Kyje 53, 507 13 Kyje Contactpersoon: mevrouw

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Huurvoorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties (Maison Larnolia en Maison Linchel) en/ of al bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

Algemene informatie en huurvoorwaarden Villa Marmont. 1 Aankomst en vertrek. 2 Reservering en betaling

Algemene informatie en huurvoorwaarden Villa Marmont. 1 Aankomst en vertrek. 2 Reservering en betaling Algemene informatie en huurvoorwaarden Villa Marmont 1 Aankomst en vertrek De door u gehuurde villa is beschikbaar vanaf 16:00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat. In overleg en op basis van beschikbaarheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURCENTRALE-VAKANTIEHUIZEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURCENTRALE-VAKANTIEHUIZEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUURCENTRALE-VAKANTIEHUIZEN.NL 1. Begrippen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhuurcentrale-vakantiehuizen.nl: Verhuurcentrale Loorelei te Gemert, die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR Artikel 1: Begripsbepalingen Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Duinhof Holidays. Duinhof Holidays is een bedrijf dat adviseert, informeert

Nadere informatie

Andaluciacasas.eu. Namen en leeftijden van de overige personen Naam persoon 2 / Leeftijd Naam persoon 3/ Leeftijd Naam persoon 4/ Leeftijd

Andaluciacasas.eu. Namen en leeftijden van de overige personen Naam persoon 2 / Leeftijd Naam persoon 3/ Leeftijd Naam persoon 4/ Leeftijd Reserveringsformulier Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboortedatum Mobiel Paspoort / identiteitsbewijs Nr. Gegevens huurperiode Gewenste aanvangsdatum Gewenste einddatum Aantal volwassenen Aantal

Nadere informatie

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours

Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Algemene reisvoorwaarden Lale Health Tours Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 A1. Lale Health Tours; de onderneming die op eigen naam aan het publiek sapkuur reizen aanbied te Çeşme, Turkije;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHEBEAUTY B.V. GEVESTIGD TE KOOG AAN DE ZAAN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Esthebeauty BV, ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Huurvoorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties (Maison Larnolia en Maison Linchel) en/ of al bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden VillaTrips.com

Algemene huurvoorwaarden VillaTrips.com Algemene huurvoorwaarden VillaTrips.com Lees deze huurvoorwaarden zorgvuldig door, zowel de huurder, de eigenaar, of diens vertegenwoordiger(s), de beheerder van de accommodatie als VillaTrips.com handelend

Nadere informatie

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met VoetbalOnTour

Nadere informatie

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

De bedragen in deze voorwaarden vermeld alsmede de tarieven, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW. Algemene reisvoorwaarden Vitalisé Portugal Artikel 1 Algemene bepaling Artikel 1, lid 1 a. Vitalisé Portugal; de onderneming die op eigen naam aan het publiek Vila Mimosa aanbiedt voor een te volgen kuurvakantie;

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. 1 Overeenkomst

Boekingsvoorwaarden. 1 Overeenkomst Haus Mühlenberg Boekingsvoorwaarden 1 Overeenkomst De overeenkomst tussen de huurder en verhuurder bestaat uit een huurovereenkomst met invulformulier en de onderhavige boekingsvoorwaarden. Indien hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de waterpaviljoens Eden en Armo, beiden gelegen in 'waterpark Zwartkruis', Rijkstraatweg 80 te Noardburgum Friesland.

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Huurvoorwaarden (1.1) van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties (Maison Larnolia en Maison Linchel) en/ of al bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

Ondergetekenden: A. verhuurder van tenthuis One Life Live It, hierna genoemd verhuurder en B.

Ondergetekenden: A. verhuurder van tenthuis One Life Live It, hierna genoemd verhuurder en B. HUUROVEREENKOMST TENTHUIS 1. PARTIJEN A. Verhuurder van tenthuis One Life Live it One Life Live It BV Hylkemaheerd 69 9736 JD Groningen Contactpersoon dhr. J. A. Bos T 06-145 89 274 W tenthuistehuur.nl

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Portugal villas

Algemene huurvoorwaarden Portugal villas Algemene huurvoorwaarden Portugal villas Artikel 1 - Begripsverklaringen. In deze huurvoorwaarden wordt verstaan onder: A. Portugal Villas: Portugal Villas, de onderneming die aan één of meerdere personen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014

Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Algemene voorwaarden toeristische plaatsen opgesteld 29-12-2014 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische kampeerplaatsen van camping de Nesse. Artikel 1:

Nadere informatie

Algemene reisverkoopvoorwaarden

Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemene reisverkoopvoorwaarden Algemeen Deze algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de huur van accommodaties die met Vacanceselect International AG worden

Nadere informatie

2.3. Elke boeking moet worden gegarandeerd met een geldige creditcard. Wij accepteren Euro/MasterCard, Visa en Maestro.

2.3. Elke boeking moet worden gegarandeerd met een geldige creditcard. Wij accepteren Euro/MasterCard, Visa en Maestro. ALGEMENE VOORWAARDEN Alle boekingen geaccepteerd door Holland City Apartments BV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden dienen aanvaard te worden door de huurder en alle personen

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden recreatieve verhuur Watertoren door Aquaturm BV en Stadsvilla Vlissingen door Gaaf Walcheren BV; maart 2015

Algemene voorwaarden recreatieve verhuur Watertoren door Aquaturm BV en Stadsvilla Vlissingen door Gaaf Walcheren BV; maart 2015 Algemene Voorwaarden recreatieve verhuur Watertoren en Stadsvilla te Vlissingen (Badhuisstraat 187 en 185). 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen

Nadere informatie

Versie januari 2015. Aanpassing ivm garantstelling van Artikel 6 (aanpassing) en Artikel 7 (nieuw)

Versie januari 2015. Aanpassing ivm garantstelling van Artikel 6 (aanpassing) en Artikel 7 (nieuw) ALGEMENE VOORWAARDEN Versie januari 2015. Aanpassing ivm garantstelling van Artikel 6 (aanpassing) en Artikel 7 (nieuw) Van: de besloten vennootschap America s Travel Lodges B.V. gevestigd te Zevenaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Disclaimer vakantiehuis Villa Felicidad

Algemene voorwaarden & Disclaimer vakantiehuis Villa Felicidad Algemene voorwaarden & Disclaimer vakantiehuis Villa Felicidad Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Artikel 1: Algemeen en de begripsbepalingen 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AKOR-Support

Algemene voorwaarden AKOR-Support Algemene voorwaarden AKOR-Support Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Activiteiten: alle programma s, trainingen, workshops en evenementen welke door AKOR-Support

Nadere informatie