Huur- en reserveringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huur- en reserveringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Artikel 1 reserveren en prijsinformatie Huur- en reserveringsvoorwaarden 1.1 algemeen Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u van Tentocamp per een bericht ter bevestiging van de beschikbaarheid / voorlopige reservering met gespecificeerde prijsopgave. Direct na deze bevestiging wordt uw reservering in behandeling genomen. Bij reserveren verklaart u zich automatisch en zonder enige restrictie akkoord met deze huur- en reserveringsvoorwaarden. Een reservering krijgt de status definitief nadat de vereiste aanbetaling is ontvangen. De voor u gereserveerde tent staat tot uw beschikking pas nadat u aan al uw betalingsverplichtingen conform voorwaarden heeft voldaan. De maximale bezetting per safaritent is 6 personen zijnde 2 ouders en 4 kinderen van maximaal 18 jaar oud. De maximale bezetting per kampeertent is 5 personen zijnde 2 ouders en 3 kinderen van maximaal 18 jaar oud. Alle gepubliceerde huurprijzen zijn in euro s, netto per gepubliceerde periode, voor één accommodatie c.q. artikel en inclusief BTW. In de huurprijzen zijn de kosten voor elektra, gas, koud- en warmwater, het gebruik van sanitaire voorzieningen, gratis voorzieningen op de locatie alsmede de mogelijkheid tot het deelnemen aan gratis aangeboden activiteiten op de locatie inbegrepen. De gepubliceerde huurprijzen zijn exclusief eventueel ter plaatse geldende belastingen die vanuit overheid en/of semi-overheidswege worden opgelegd. Denk hierbij onder andere aan de toeristenbelasting en/of milieuheffing. Voornoemde belastingen kunnen per locatie verschillen en dienen rechtstreeks en ter plaatse te worden voldaan zonder tussenkomst van Tentocamp en kunnen niet worden teruggevorderd bij Tentocamp. In een kampeertent slaapt de eventuele 5 de persoon op een in de tent aanwezige selfinflating slaapmat. Slaapzak en kussensloop hiervoor altijd meebrengen. Kosten van maaltijden, drank, eventuele onvoorziene extra overnachtingen, reisbijdrages enzovoort zijn nimmer in de prijs inbegrepen en komen te alle tijde voor eigen rekening. Bijkomende optionele kosten zoals (extra) bedlinnenpakketten, de eventuele 5 de c.q. 6 de persoon vanaf 3 jaar oud, een eventueel huisdier, de eenmalige reserveringskosten en de standaard camping servicekosten zijn niet in de basis huurprijs inbegrepen en worden bij reservering conform gepubliceerde prijzen doorberekent. De voor beide partijen bindende reservering staat op naam van de eerst reserverende persoon en is niet overdraagbaar aan anderen tenzij op voorhand door beide partijen schriftelijke overeenstemming is bereikt. Eventuele wijzigingen in het BTW tarief kunnen van invloed zijn op het totaal inclusief BTW bedrag bij eindfacturering. 1.2 reserveringsmogelijkheden Door middel van het invullen en het versturen van een reserverings formulier op onze website. Door middel van het insturen van een aan met alle verplichte gegevens zoals gevraagd op het reserveringsformulier op onze website. telefonisch : Artikel 2 Betalingen 2.1 algemeen Na de ontvangst van de «bevestiging van beschikbaarheid / voorlopige reservering» dient u uiterlijk binnen 10 dagen een aanbetaling te doen van 30% van het huurbedrag + 17,50 euro reserveringskosten. Hebben wij uw aanbetaling binnen 10 dagen na dagtekening van de bevestiging van beschikbaarheid/voorlopige reservering niet ontvangen dan vervalt helaas uw recht op reservering. Wij zullen u echter een eenmalige herinnering sturen. Na ontvangst van uw aanbetaling is de reservering definitief. U ontvangt dan van ons per een schriftelijke reserveringsbevestiging. De reservering is dan voor beide partijen bindend. Het restantbedrag volgens uw reservering dient u uiterlijk 6 weken voor de eerste aankomstdatum te hebben voldaan. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 1 van 7

2 Hebben wij de restantbetaling conform regels en voorwaarden niet tijdig ontvangen dan zenden wij u per een eenmalige betalingsherinnering met het verzoek de betaling per omgaande doch uiterlijk binnen 5 dagen te verrichten. Indien wij de betaling niet ontvangen dan beschouwen wij uw reservering als zijnde door u geannuleerd en zijn de annuleringsvoorwaarden volgens artikel 3 van toepassing. Direct na volledige betaling ontvangt u het definitieve boekingsbewijs / voucher alsmede alle overige reisbescheiden. Bij betaling(en) en correspondentie dient duidelijk uw persoonlijke boekingsnummer te worden vermeldt! Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de eerste huurperiode plaatsvindt dient het totaalbedrag ineens en per omgaande te geschieden. 2.2 betalingsmogelijkheden Betalingen vanuit Nederland kunt u doen naar de volgende bankrekening : RABO bank: t.n.v. Tentocamp. Betalingen vanuit een ander land dan Nederland kunt u doen naar de volgende bankrekening : IBAN : NL86RABO BIC : RABONL2U Betalingen op de locatie geschieden te alle tijde volgens de mogelijkheden en regels die de locatie hanteert. Aritkel 3 Annulering 3.1 annulering door huurder Een annulering dient schriftelijk aan Tentocamp te worden gemeld. Aan een annulering zijn kosten verbonden welke u in rekening worden gebracht volgens het hierna opgestelde schema : Bij annulering 90 dagen of meer vóór de gereserveerde aankomstdatum 20% van de totale huurprijs + 17,50 euro reserverings/administratiekosten. Bij annulering van 90 dagen t/m 61 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 40% van de totale Bij annulering van 60 dagen t/m 43 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 60% van de totale Bij annulering van 42 dagen tot 15 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 80% van de totale Bij annulering van minder dan 15 dagen vóór de gereserveerde aankomstdatum 100% van de totale Annuleringskosten worden verrekent met de reeds verrichte aanbetaling en/of middels een factuur in rekening gebracht. U kunt via Tentocamp géén annuleringsverzekering en/of reisverzekering afsluiten. Indien u een en ander wenselijk acht adviseren wij u dit via uw eigen verzekeraar te doen. 3.2 annulering door Tentocamp Indien Tentocamp genoodzaakt is een definitieve reservering als gevolg van overmacht te annuleren zal de huurder hiervan direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Tentocamp verplicht zich, indien mogelijk, tot het aanbieden van een voor beide partijen passend alternatief. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt over een voor beide partijen passend alternatief dan vindt 100% restitutie van plaats van het op dat moment aan Tentocamp betaalde bedrag inclusief de reserveringskosten. Indien de annulering door Tentocamp niet het resultaat is van overmacht, en indien geen overeenstemming wordt bereikt voor een voor beide partijen passend alternatief, dan vindt 100% restitutie van plaats van het op dat moment aan Tentocamp betaalde bedrag inclusief de reserveringskosten vermeerderd met 10% van de basis huurprijs (met verrekening van eventuele kortingen), zijnde een vergoeding voor schade en ongemak. Artikel 4 Aankomst en vertrek 4.1 Aankomst Direct bij aankomst dienen u en uw medereizigers zich te melden bij de ontvangst van de locatie voor inschrijving in het bezettingsregister van de camping. De voor u gereserveerde accommodatie is beschikbaar vanaf uur tot de receptiesluiting van de locatie. Bij eerdere aankomst op de gereserveerde dag van aankomst dan uur dient u rekening te houden met wachttijd. Bij latere of eerdere aankomst dan de receptie openingstijden dient u rekening te houden met wachttijd. Is zulks het geval dan verzoeken wij u de locatie hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Ook kan het voorkomen dat er een wachttijd is als gevolg van de middagpauze. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 2 van 7

3 Bij eerder vertrek dan gereserveerd vindt géén restitutie plaats. Bij latere aankomst dan gereserveerd vindt géén restitutie plaats. Bij aankomst dient een contante borgsom te worden voldaan van 100,00 incl BTW. Bij aankomst kan u worden verzocht de toeristen- en/of afval verwijderingsbijdrage te voldoen. 4.2 Vertrek De door u gehuurde accommodatie dient u op de dag van vertrek uiterlijk om uur schadevrij, geheel schoon en ingericht zoals u deze aantreft bij aankomst weer op te leveren aan de leiding van de locatie of diens personeel. Voor uiteindelijk vertrek zal door de locatieleiding of diens personeel een eindcontrole worden uitgevoerd. Blijkt na controle dat u heeft voldaan aan bovengenoemde voorwaarde dan wordt de door u betaalde borgsom (zie artikel 5) geheel terugbetaald. Blijkt na controle dat u niet aan deze voorwaarde heeft voldaan dan zijn er 2 opties. 1.) U zorgt er alsnog zelf voor dat een en ander conform regelgeving wordt uitgevoerd. 2.) De camping zorgt voor de volledige schoonmaak. De borgsom wordt gedeeltelijk aan u terugbetaald onder aftrek van de schoonmaakkosten (variabel naar mate van de door de camping te verrichten werkzaamheden) en onder aftrek van eventueel te verrekenen schade (zie artikel 6). Ook de eventueel ter plaatse aangeschafte opties zoals in bepaalde gevallen mogelijk is voor bijvoorbeeld extra bedlinnen worden met de borgsom verrekend. Vertrek is in principe alleen mogelijk tijdens receptie openingsuren met inbegrip van de geldende tijden. Vertrek buiten receptie openingsuren is enkel en alleen mogelijk na overleg vooraf en na uitdrukkelijke toestemming van de locatie eigenaar. Vertrek buiten de receptie openingsuren kan nadelige gevolgen hebben voor de door u betaalde borgsom. In dat geval kunt u enkel en alleen aanspraak maken op terugbetaling na overleg vooraf en na uitdrukkelijke instemming van de locatie eigenaar. In geval van eerder vertrek dan gepland kunt u geen aanspraak maken op terugbetaling van eventueel reeds betaalde toeristen belasting en/of de afvalverwijderings bijdrage. In geval van eerder vertrek dan gepland vindt géén enkele restitutie plaats van de huursom, opties en/of reserveringskosten, niet geheel noch gedeeltelijk. Artikel 5 Borgsom 5.1 betaling waarborgsom Bij aankomst wordt u verzocht een contante borgsom te voldoen van 100,00 incl BTW. Bij betaling ontvangt u een gewaarmerkt betalingsbewijs. 5.2 Retour betaling waarborgsom Bij vertrek, na de eindcontrole, vindt retourbetaling plaats van de gestorte borgsom met inachtneming van hetgeen omschreven is in artikel 4.2 Artikel 6 Schade 6.1 algemeen Indien huurder schade veroorzaakt aan de accommodatie, de inventaris, apparatuur en/of accessoires dient deze dat direct te melden bij de locatie eigenaar of diens personeel. Indien huurder onvolkomenheden constateert aan de accommodatie, de inventaris, apparatuur en/of accessoires dient deze dat direct te melden bij de locatie eigenaar of diens personeel. Kleine schades en/of vermissingen, tot een totaal bedrag per verblijf van 25,00, worden niet in mindering gebracht op de borgsom. Bij schades en/of vermissingen voor een totaal bedrag per verblijf groter dan 25,00 wordt het meerdere bij terugbetaling van de waarborgsom in mindering gebracht. Het schade bedrag wordt berekend aan de hand van een bij de locatie aanwezige prijslijst. Kleine schades, vermissingen en/of onvolkomenheden worden, indien mogelijk, direct ter plaatse opgelost. Het herstel van grotere en complexere schades kan enige tijd in beslag nemen en worden binnen redelijk te stellen termijn opgelost. Weekenden, feestdagen, sluitingsuren, vakantieperiodes van toeleveranciers kunnen hierop van invloed zijn. Het herstel van schade en/of vermissingen dan wel het oplossen van onvolkomenheden kunnen in geen enkel geval leiden tot enigerlei financiële vergoeding. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 3 van 7

4 Artikel 7 Schoonmaak 7.1 algemeen De huurder dient de accommodatie naar redelijkheid, volledig ingericht, schoon en in goede staat aan te treffen. Indien zulks niet het geval is dient een en ander direct, doch uiterlijk binnen 2 uur na ingebruikname, kenbaar te worden gemaakt aan de locatie leiding of diens personeel. Na melding zal een en ander zo snel mogelijk in orde worden gemaakt. Reclameringen die later dan 2 uur na de ingebruikname van de accommodatie worden gemeld kunnen leiden tot niet erkenning van veroorzaking van het probleem door anderen dan de huurder. De door u gehuurde accommodatie dient u op de dag van vertrek uiterlijk om uur schadevrij, geheel schoon en ingericht zoals u deze aantreft bij aankomst weer op te leveren aan de leiding van de locatie of diens personeel. Voor uiteindelijk vertrek zal door de locatieleiding of diens personeel een eindcontrole worden uitgevoerd. Blijkt na controle dat u heeft voldaan aan bovengenoemde voorwaarde dan wordt de door u betaalde borgsom (zie artikel 5) geheel terugbetaald. Blijkt na controle dat u niet aan de voorwaarde voor schoonmaak heeft voldaan dan zijn er 2 opties. 1.) U zorgt er alsnog zelf voor dat een en ander conform regelgeving wordt uitgevoerd. 2.) De camping zorgt voor de volledige schoonmaak. De borgsom wordt gedeeltelijk aan u terugbetaald onder aftrek van de schoonmaakkosten (variabel naar mate van vervuiling) en onder aftrek van eventueel te verrekenen schade (zie artikel 6). Ook de eventueel ter plaatse aangeschafte opties zoals in bepaalde gevallen mogelijk is voor bijvoorbeeld extra bedlinnen worden met de borgsom verrekent. Artikel 8 Huisdieren 8.1 algemeen Op de meeste campings zijn huisdieren welkom echter hieraan zijn voorwaarden verbonden : U dient voor uw huisdier in het bezit te zijn van een geldig dierenpaspoort c.q. een geldig inentingsbewijs Uw huisdier dient u te alle tijde te hebben aangelijnd. Indien op de camping huisdieren zijn toegestaan dan is het maximum per accommodatie; één. In de Tentocamp huurprijzen is geen rekening gehouden met een huisdier. Bij reservering aangemelde huisdieren worden conform gepubliceerd tarief doorberekend en worden betaald aan Tentocamp. Huisdieren die vallen in de categorie 1 en 2, zijnde aanvals, waak of verdedigingshouden en die wel dan niet staan ingeschreven in een erkend stamboek zijn uitdrukkelijk niet welkom. Voor overige informatie omtrent dit onderwerp verwijzen wij graag naar Huisdieren mogen nimmer alleen in de tent verblijven. Niet s nachts, noch overdag. Honden mogen niet in de slaapcabines slapen. Het liefst op het terras. U dient te zorgen voor een eigen bench of gelijkwaardig onderkomen. Vanuit hygiënisch oogpunt is het strikt verboden om huisdieren in de slaapcabines toe te laten. De huurder is te alle tijde aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die is veroorzaakt door zijn huisdier. Artikel 9 Aansprakelijkheid en veranwoordelijkeid 9.1 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van Tentocamp Voor eventueel letsel of schade veroorzaakt door of voortkomende uit de tent en/of inventaris, met dien verstande dat een en ander het gevolg is van nalatig onderhoud, aantoonbare gebreken is Tentocamp aansprakelijk. Tentocamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van verlies, vermissing, diefstal, ontvreemding van of schade aan eigendommen van de huurder. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van situaties ontstaan door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich daarop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid waarvoor aanspraak op vergoeding ontstaat uit hoofde van een door huurder afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van deelname aan georganiseerde activiteiten al dan niet op de locatie. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 4 van 7

5 Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van niet beïnvloedbare overlast veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals onder andere geluid-, stank- of wateroverlast of insecten/ongedierte plagen. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door gemeentelijke c.q. provinciale werkzaamheden. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele onderbrekingen in de levering en/of werking van gas, elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen. Tentocamp aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele ongemakken veroorzaakt door regenval, brand, koude en/of zon. Alle informatie omtrent toeristische en sportieve activiteiten zijn door derden verstrekt en vallen buiten de verantwoordelijkheid van Tentocamp. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig redelijke te stellen verwachtingen, verplicht Tentocamp zich eventuele schade te vergoeden tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan haar is toe te rekenen, noch aan de personen van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: a.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder; of b.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of. c.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of d.) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 6 van dit artikel. Indien Tentocamp jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de huursom zonder opties doch inclusief eventuele kortingen. 9.2 aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de huurder Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van schade toegebracht aan eigendommen van de locatie indien zulks het gevolg is van onzorgvuldig en/of oneigenlijk gebruik. Deelname aan georganiseerde activiteiten geschiedt te alle tijde voor eigen risico. Huurders van de Tentocamp accommodatie dienen de gedragsregels welke op de locatie van toepassing zijn, al dan niet voortkomend vanuit wettelijk voorschrift, te respecteren. Huurders dienen met respect en zorg om te gaan met zowel de tent en de inventaris welke door Tentocamp aan hen wordt verhuurd. Bij ernstige schade aan de tent en/of inventaris, veroorzaakt door de huurders is Tentocamp gerechtigd de aansprakelijkheid- en/of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken. Huurders van een Tentocamp accommodatie die hinder of overlast veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken, kunnen eventueel, na een waarschuwing door de locatie eigenaar en/of Tentocamp, uit de accommodatie verwijderd worden en worden uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie c.q. locatie, dit zonder recht op terugbetaling. Het gebruik van voorzieningen op de locatie, zoals zwembaden, sanitaire voorzieningen incl (warm)water, speeltoestellen en alle andere niet met name genoemde voorzieningen zijn voor volledig risico van de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor alle volgens het boekingscontract meereizende personen en eventuele huisdieren. Artikel 10 Klachten en geschillen 10.1 algemeen Alle informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geeft een zo reëel mogelijk beeld van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het geboden desondanks en in alle redelijkheid niet overeenkomstig de verwachtingen zijn dan dient u als volgt te handelen: 1.) Een klacht dient u direct te melden aan Tentocamp en eventueel in tweede instantie, indien van toepassing, aan de locatieleiding. Tentocamp tracht binnen alle redelijkheid te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing. 2.) Wordt uw klacht (ter plaatse) niet naar tevredenheid opgelost dan is het noodzakelijk bij thuiskomst de klacht schriftelijk kenbaar te maken. Dit kan per , binnen één maand na afloop van de reis. Na ontvangst van de klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging. Een inhoudelijke reactie op de klacht(en) krijg u per mail binnen één maand. Klachten over problemen na vertrek op de locatie of na thuiskomst, zonder dat Tentocamp vooraf op de hoogte is gebracht, worden niet in behandeling genomen. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 5 van 7

6 Klachten die betrekking hebben op andere cultuurgewoontes, burenaangelegenheden, campingregelgeving of aspecten waarop Tentocamp geen invloed kan uitoefenen worden niet in behandeling genomen. Op overeenkomsten tussen Tentocamp en huurders is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Artikel 11 Diversen 11.1 algemeen Door Tentocamp op internet, in brochures, of anderzijds gepresenteerde afbeeldingen zijn niet contractueel. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Elke locatie heeft zijn eigen kenmerken en er kunnen derhalve onderlinge verschillen optreden. Ook accommodaties en inrichtingen kunnen op detail afwijkend zijn. De maximale bezetting per accommodatie is 6 personen zijnde 2 ouders en 4 kinderen van maximaal 18 jaar oud. Het is toegestaan om op de locatie bezoek te ontvangen, uitsluitend zijnde bezoekers die NIET in de accommodatie overnachten. Bezoekers dienen te alle tijde verplicht bij aankomst te worden aangemeld bij de locatie leiding of diens personeel. Bezoekers betalen bij aankomst, indien van toepassing, het op de locatie geldende bezoekerstarief. Bezoekers parkeren hun auto altijd op het parkeerterrein en nimmer op de plaats van de accommodatie. Volgens de Franse wet zijn shorts in de zwembaden verboden. Het is dus niet de campingeigenaar die dit op eigen houtje bepaald. Hij past slechts de regels van de wet toe. U dient er dus rekening mee te houden dat, indien u gebruik maakt van het zwembad op een Franse locatie, u verplicht wordt een nauwsluitende zwembroek te dragen. In nagenoeg alle gevallen is er een kleding was- en/of droogmachine op de locatie aanwezig waarvoor apart dient te worden betaald. Tentocamp is niet verantwoordelijk voor de goede werking en aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van eventuele schade door een wel dan niet aantoonbare slechte werking ervan. U parkeert uw auto/motor of ander vervoermiddel waarmee u reist op de voor u bestemde plaats van de accommodatie tenzij door de locatie eigenaar anders wordt bepaald. In bepaalde gevallen kan het dus voorkomen dat u uw vervoermiddel op een centrale parkeerplaats dient te parkeren en niet op de kampeerplaats bij de tent. De huurder en alle medereizigers onder zijn verantwoordelijkheid dienen zich op geldige wijze en te alle tijde, volgens de ter plaatse geldende wet, te kunnen legitimeren. Barbecueën is op bepaalde locaties niet c.q. enkel op gas toegestaan. Overheidsregels in verband met brandgevaar liggen hier vaak aan ten grondslag. Indien u wenst te barbecueën, dient u hierin zelf in te voorzien. U bent tevens verplicht van te voren te informeren bij de locatie eigenaar of diens personeel naar de voorwaarden hieromtrent. Het is te alle tijde ten strengste verboden open vuur de maken; noch op de plaats van uw accommodatie noch elders op de locatie. bedden, matrassen, beschermingen, dekbedden, overtrekken, dekens enzovoort zijn bestemd om te slapen en dienen in de slaapcabines te blijven. Het is verboden deze buiten of op de veranda te gebruiken als speelkleden of dergelijken. Het is verboden om hangmatten, hetzij onderdeel uitmakend van de accommodatie, hetzij zelf meegebracht, te bevestigen aan het tentframe. Plaats- en ondergrond kenmerken verschillen per camping. De situering op de camping, de grootte, de vorm, de afmetingen, de vlakheid, de mate en kwaliteit van uitzicht, de ondergrond (gras, steenachtig, zand, grind, rots), de hoeveel zon en/of schaduw, de mate van privacy en alle overige kenmerken kunnen per camping / per plaats afwijken. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding. De situering van de kampeerplaats, en dus tevens van de tent, op de camping en daarmee samenhangend de afstanden naar de sanitaire voorzieningen, de speel gelegenheden, het zwembad, het restaurant, de receptie verschillen per plaats en per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding. De mate waarin voorzieningen en vertier wordt aangeboden verschilt per camping. Klachten hieromtrent leiden nimmer tot enige financiële vergoeding. Artikel 12 Tenslotte Alle informatie is met grote zorg samengesteld. Al onze inspanningen hebben tot doel u te laten genieten van een welverdiende en ontspannen vakantie. Wij wensen u een erg fijne vakantie en hopen dat u er met volle teugen van geniet. Het is u van harte gegund. Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 6 van 7

7 Jack en Tonny de Kort Huur- en reserveringsvoorwaarden TENTOCAMP seizoen 2015 Pagina 7 van 7

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep:

Boekings- en Leverings-VOORWAARDEN Olympia Camping Groep: Onder de Olympia Camping Groep vallen de volgende ondernemingen en locaties: Olympia Services SA Olympia Camping SPRL Le Confluent SPRL Camping Targnon SA Camping Le Confluent Sprl, mede handelend onder

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE RESERVERING Als u vóór het invullen van het aanvraagformulier nadere informatie over de accommodatie van uw keuze wilt hebben, bel of mail ons

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REISVOORWAARDEN) 2013-2014 Safari s Op Maat is, als niet-nederlands bedrijf (geregistreerd in Zuid-Afrika), buitengesloten van lidmaatschap van de ANVR en SGR. Echter, wij kiezen er vrijwillig voor om ons te houden aan de ANVR reis-

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN) Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfregulering,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Vooraf: wij zijn ons ervan bewust dat de tekst van de algemene huurvoorwaarden zeer zakelijk is. Het is

Nadere informatie

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Algemene Voorwaarden It Eilan 6.1 2015 Ar#kel 1 Defini#es Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Accommoda9everstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Artikel 1: Algemeen en de begripsbepalingen 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Berber Rafting Adventures

Berber Rafting Adventures Berber Rafting Adventures Eerlijke voorwaarden, uw geld in goede handen, kennisen kwaliteit, zo veilig mogelijk en verantwoord reizen, en zekerheid als er toch iets mis gaat? U heeft een goede keuze gemaakt

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden van de ALGEMENE TRENDSETTENDE ONDERNEMERSVERENIGING VIA INTERNET AANMELDING, hierna te noemen: Altro Via, gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3

Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Algemene Huurvoorwaarden Les 7 Anges Pagina 1 van 3 Duur De duur van de huurperiode kan niet worden verlengd zonder voorafgaand akkoord van de verhuurder. Betaling De betaling dient gedaan te worden op

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE

BBLUE TROUT. Algemene voorwaarden IDEA STORE+MORE Algemene voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het bedenken, schrijven, ontwerpen en/of

Nadere informatie

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING 1. ALGEMEEN 1.1. In de huurovereenkomst en huurvoorwaarden wordt onder het begrip huurder verstaan: de volwassen persoon/personen die bijdraagt/bijdragen

Nadere informatie