Handleiding UniekLoket NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding UniekLoket NV"

Transcriptie

1 Handleiding UniekLoket NV

2 Inhoud Inhoud... 2 Dossier registreren... 3 Nieuw dossier... 3 Samenstelling dossier... 5 Onderneming toevoegen... 6 Beheer diensten... 7 Dossier modaliteiten Betalingsoverzicht Betalingsregime en betalingsmodaliteit Betalingsregime medewerker wijzigt van geen betalingsuitstel naar betalingsuitstel Mijn dossiers Zoekscherm/filter Statussen Operationele statussen Afgerond Bijkomende stukken Gearchiveerd Geblokkeerd - saldo ontoereikend Geweigerd In verwerking Niet ontvangen Ontvangen-wachtend op betaling Dienststatussen Advies Afgerond BijkomendeStukken FoutOverheid Gecontroleerd Geweigerd Ingepland Niet ontvangen Ontvangen Vertaling Verwijderd WachtenOpVergunning Oorspronkelijk doorgestuurd dossier Verklarende woordenlijst Acerta Pagina 2 van 23

3 Dossier registreren Als aanbrengpartner kan u een dossier initiëren via de Uniek Loket module in het klantportaal. In dit dossier kan u niet alleen een transactie met de Kruispuntbank van Ondernemingen aanvragen, maar ook bijkomende diensten van het Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en Sociaal Secretariaat. Hieronder staat beschreven hoe u te werk gaat. Nieuw dossier In de navigatiebalk van de module Transacties vindt u de keuze Nieuw dossier. Klik op Nieuw dossier. Afb1 Afb2 Hierbij komt u op het keuzemenu voor het registreren van nieuw dossier. Acerta Pagina 3 van 23

4 Dit scherm bestaat uit vier keuzes. De beschrijving van elk type dossier vindt u onder iedere link. Als voorbeeld gaan we in deze handleiding verder met de aanvraag van een oprichting van een éénmanszaak. Klik hiervoor op de link: Afb3 De flow voor het ingeven van andere type dossiers zijn heel gelijkaardig. U kan beginnen met het invoeren van alle nodige gegevens. Acerta Pagina 4 van 23

5 Samenstelling dossier Dit is een nieuw scherm in Uniek Loket. U krijgt een overzicht te zien van alle diensten van Acerta waarop u in deze transactie beroep kan doen. Op Startpagina: samenstelling dossier kiest u voor de diensten die geleverd moeten worden. De dienst Aansluiting zelfstandige wordt standaard aangevinkt. Afb4 Klik rechtsonder op Ga door naar dossier. Vervolgens voert u alle gekende gegevens in om de onderneming te identificeren. Dit doet u door te klikken op Onderneming toevoegen Acerta Pagina 5 van 23

6 Onderneming toevoegen Afb5 Enkel naam en adres zijn verplichte velden, maar het is best dat u alle gegevens invult. Dit kan de verwerking van het dosiier versnellen. In het veld Extra adresinfo noteert u bijvoorbeeld de titel van de persoon of de naam van het industriepark waar het bedrijf gelegen is. Klik op OK Vervolgens komt u terug terecht in het scherm Ondernemingsgegevens waar nu de basisgegevens van de onderneming zichtbaar zijn. U kiest nu voor Toevoegen in te schrijven vestiging. Afb6 Vul alle gekende gegevens in. Klik op OK (Als u kiest voor Annuleren worden alle gegevens die u had ingevuld voor de vestiging gewist). Nieuw in Uniek Loket is de functionaliteit dat u meer dan één vestiging kan inschrijven in één en dezelfde transactie. Als er meer dan een vestiging moet worden ingeschreven, herhaalt u de bovenstaande stappen, klik dan op Toevoegen in te schrijven vestiging. Als u alle nodige vestigingseenheden hebt toegevoegd, klik je op Volgende. Acerta Pagina 6 van 23

7 Beheer diensten U bent nu in het scherm Beheer diensten Afb7 Het uitroepteken in het rode kader geeft aan dat u nog informatie moet invullen voor deze dienst. Om de informatie aan te vullen, klik u op het vergrootglas ernaast.(zie hieronder voor meer uitleg). Naast sommige diensten zal u in de kolom Info een informatie-icoon zien staan.als je hier op klikt, opent een document met meer achtergrondinformatie over de dienst. In de laatste kolom staat bij elke dienst ook een kruisje. Hiermee kan je de dienst verwijderen uit het dossier. Mocht u nog een extra dienst willen toevoegen aan het dossier, klikt u op Dienst(en) toevoegen en kiest u hier alle diensten die voor deze onderneming geleverd moeten worden. Zoals gezegd is de logische stap dat u nu de nodige informatie voor de diensten gaat aanvullen. Klik hiervoor op het vergrootglas naast de dienst Voor een aantal diensten (zoals de KBO-verrichtingen en aansluiting SVF moet u op het scherm gegevens invullen, voor andere staat er een link naar een bestelbon. Bij diensten waarvoor u de gegevens op het scherm invult, moet u nu gegevens als bankrekeningnummer, hoedanigheid, activiteiten, bedrag teruggave BTW etc. invullen. Acerta Pagina 7 van 23

8 Afb11 Afb14 De verplichte velden zijn aangeduid met een sterretje *. Gelieve telkens alle gekende gegevens in te vullen. Zeker voor KBO-diensten is dit noodzakelijk omdat deze gegevens automatisch kunnen worden overgezet naar de KBO zelf.(= latere fase) Voor diensten die u via de bestelbon invult, kiest u eerst het aantal (= afhankelijk van de dienst - voorbeeld kermisactiviteiten) en klikt u vervolgens op de link in de juiste taal. Het aantal is belangrijk voor de juiste prijsberekening. De gegevens die al zijn ingevuld bij ondernemingsgegevens moet u niet noodzakelijk allemaal terug overnemen op de bestelbon. U kan verwijzen naar de reeds ingevulde gegevens. Noteer dan op de bestelbon wel duidelijk het dossiernummer en de naam van de onderneming. Wanneer u klikt op Dienst opslaan en sluiten, merkt u dat het uitroepteken veranderd is in een vinkje in een groene bol. Acerta Pagina 8 van 23

9 Afb13 Wanneer de dienst niet volledig is aangevuld, verschijnt een rood uitroepteken. Afb12 Voor diensten die u ingeeft via een bestelbon, verschijnt het vinkje van zodra u de bestelbon hebt geopend en op dienst opslaan en sluiten hebt geklikt. Wanneer u voor alle diensten de nodige informatie hebt aangevuld en alle diensten zijn gemarkeerd door een vinkje, ga je naar de volgende stap. Door te klikken op volgende kom je in het scherm Dossiermodaliteiten Acerta Pagina 9 van 23

10 Dossier modaliteiten Afb12 Contactgegevens: Hier duidt u aan wie de briefwisseling moet ontvangen. Als je een dossier ingeeft als medewerker front kan je enkel kiezen voor klant. U kan ook kiezen voor Ik wil ook briefwisseling via post aan derde. Een derde kan bijvoorbeeld een notaris of een advocaat zijn. Betalingsmodaliteit: als u betalingsuitstel geniet bij Acerta, kan u kiezen voor geen betalingsuitstel, factuur aan klant of geen betalingsuitstel, factuur aan derde. Als u kiest voor klant staan de gegevens vooringevuld die u bij Ondernemings-gegevens reeds ingevuld hebt. Als u kiest voor klant staan de gegevens vooringevuld die u bij Ondernemingsgegevens reeds ingevuld hebt. Hiermee bespaart u weer tijd bij het ingeven van uw dossier. U hoeft moet bij BTW nog een keuze maken. Als er al een BTWnummer is, kiest u voor Van toepassing en vult u het BTW-nummer in. Als er een BTW-nummer wordt aangevraagd (bijvoorbeeld door de aanvullende dienst BTW-aanvraag, kiest u voor In aanvraag. Als de gefactureerde niet BTW-plichtig is, kiest u Niet van toepassing. Commentaar: Hierin kan nog een opmerking worden meegegeven. Zoals Met klant afgesproken dat enkel de niet-gereglementeerde activiteiten moeten worden opgenomen in de KBO. Ondertekeninggegevens: vul de velden in. Klik weer op Volgende U krijgt nu een overzicht van alle gevraagde diensten met de getailleerde prijzen. Acerta Pagina 10 van 23

11 Betalingsoverzicht Afb16 1 Ten slotte kan u de aanvraag afronden. Klik op Doorsturen naar EOL. Afb18 2 Er opent nu een afdrukbare versie van het dossier waarop alle ingevoerde gegevens staan én extra info. Als u een KBO- dienst hebt gekozen, staat er bijvoorbeeld een overzicht van de bijkomende verplichte vergunningen. Onder de titel Ondertekeningsgegevens staan een aantal clausules. Na het klikken op Doorsturen naar EOL staat er een verzoek tot betaling klaar. Dit wordt voor elk type dossier klaargezet, maar afhankelijk van de betalingsmodaliteit staat erbij vermeld of het verzoek tot betaling betaald moet worden. (Indien het verzoek betaald moet worden, wordt de rappeldatum ingevuld. Afb95 3 Als laatste bladzijde van het PDF-document staat het Verzoek tot betaling. 4 Na het klikken op Doorsturen naar EOL blijft u in het scherm Huidig dossier - Facturatie Na het klikken op Doorsturen naar EOL wordt de status automatisch klaar voor verwerking als het regime betalingsuitstel werd aangeduid. De status wordt ontvangen-wachtend-op-betaling als het dossier volgens een van de regimes geen betalingsuitstel verwerkt moet worden. Tussentijds wordt de status ook nog ontvangen, maar dit zal u enkel in de historiek zien. Als u als medewerker geen betalingsuitstel heeft, kan u het verzoek tot betaling meegeven of doorsturen naar uw klant. Dit versnelt de betaling en dus de verwerking van het dossier. Acerta Pagina 11 van 23

12 Betalingsregime en betalingsmodaliteit Elke medewerker heeft ofwel het betalingsregime betalingsuitstel ofwel geen betalingsuitstel. Dit regime bepaalt uit welke betalingsmodaliteiten u als medewerker kan kiezen voor de verwerking van uw dossier. Een medewerker zonder betalingsuitstel kan enkel opteren om het dossier eerst te betalen vooraleer het verwerkt wordt, u kan wel kiezen wie de gefactureerde is. Als u betalingsuitstel geniet, kan naast geen betalingsuitstel ervoor kiezen om het dossier pas na verwerking te betalen, u moet dan wel zelf de gefactureerde zijn. Ook bij de modaliteit betalingsuitstel kan u vooraf betalen, maar dit is dus niet nodig. Betalingsregime medewerker wijzigt van geen betalingsuitstel naar betalingsuitstel Als het betalingsregime wijzigt van geen betalingsuitstel naar betalingsuitstel wordt er niets gewijzigd aan de betalingsmodaliteit van de al bestaande dossiers, in de meeste gevallen zal de klant immers al een verzoek tot betaling hebben ontvangen en mogelijk is die betaling al onderweg. Als u voor een bepaald dossier vraagt om het regime naar betalingsuitstel te wijzigen, kan Acerta dit probleemloos voor u doen. Acerta Pagina 12 van 23

13 Mijn dossiers Zoekscherm/filter Het zoekscherm staat op de openingspagina van Mijn dossiers Er kan gezocht worden op een zoekterm ongeacht of die vooraan, achteraan of in het midden van een woord/getal komt. Als er per zoekcriterium meerdere zoektermen ingegeven worden, dan zal er op een combinatie gezocht worden en niet op de zoektermen apart. Voorbeeld: Jan Verhoeven, dan wordt er gezocht op de combinatie Jan Verhoeven en niet op Jan apart en Verhoeven apart. Afb48 U kan zoeken op volgende velden: Dossiernummer: numeriek invoerveld (max. 7 cijfers) Operationele status: Maak uw keuze/niet ontvangen/ontvangen/in verwerking/bijkomende stukken/afgerond/correctie/verwijderd Naam: zoeken op de velden Naam onderneming, Naam vestiging, Naam kennisbewijzer (bedrijfsbeheer en beroepskennis) ; Ondernemingsnummer Als u alle zoekcriteria wilt wissen klik je op de knop reset Afb49 Acerta Pagina 13 van 23

14 Statussen Er worden verschillende soorten statussen gebruikt om het verloop en de stand van zaken van het dossier weer te geven. De globale dossierstatus is afgeleid van de dienststatussen. Bijvoorbeeld in de situatie dat er al een dienst is afgerond en een andere dienst heeft nog de status bijkomende stukken, zal de dossierstatus bijkomende stukken zijn De dienststatus geeft aan wat de precieze verwerkingsstatus is van een bepaalde dienst. Het is perfect mogelijk dat de ene dienst al de status afgerond heeft en een andere de status bijkomende stukken. Deze kan u raadplegen door door te klikken op de globale status. Operationele statussen Operationele statussen zijn dossierstatussen, ze geven globaal de stand van zaken van een dossier weer. Een operationele status is meestal afgeleid van de dienstatus(sen). Voor meer gedetailleerde informatie over het dossier moeten de dienststatussen worden geraadpleegd. Het kan immers zijn dat de operationele status van een dossier Bijkomende stukken is terwijl er al verscheidene diensten binnen het dossier afgerond zijn. Hieronder vindt u een beschrijving van alle operationele statussen die kunnen plaatvinden bij de verwerking van uw dossier. De statussen staan hier in alfabetische volgorde, niet in de logische verwerkingsvolgorde. Afgerond Afgerond is een eindstatus die betekent dat alle diensten binnen een dossier een eindstatus hebben gekregen waarvan een of meerdere diensten de status afgerond. Afgerond betekent dat de afrondingsbrieven zijn gemaakt en verstuurd en de gevraagde vergunningen afgeleverd. Bijkomende stukken Bijkomende stukken geeft aan dat er nog een stuk of informatie ontbreekt om het dossier te kunnen afronden. Een dossier krijgt de status bijkomende stukken als minstens een dienst een wachtstatus heeft. Acerta Pagina 14 van 23

15 Gearchiveerd Dit is de ultieme status die automatisch wordt toegekend aan elke dossier dat al 6 maanden ononderbroken de eindstatus heeft, de fysieke status gearchiveerd, en de financiële status betaald, gratis of in kost genomen. Een dossier met de operationele status gearchiveerd kan niet meer worden heropend. Het kan nog wel geraadpleegd worden, er kunnen bijlagen of commentaar aan worden toegevoegd en er kunnen nog brieven gemaakt worden. Geblokkeerd - saldo ontoereikend Deze status wordt toegekend aan een dossier dat al ontvangen en mogelijk al in verwerking was en waarvoor de betaling niet langer geregeld is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een dossier zonder betalingsuitstel al betaald was, maar dat er nog een dienst werd toegevoegd. Het saldo wordt dan ontoereikend en het dossier mag dus niet (verder) verwerkt worden. Als het dossier terug volledig betaald is krijgt het de status die het had voorafgaand aan geblokkeerd - saldo ontoereikend. Geweigerd Geweigerd is een eindstatus die betekent dat alle diensten binnen een dossier een eindstatus hebben gekregen waarvan een of meerdere diensten de status geweigerd en geen enkele de status afgerond. In verwerking Als een dossier de status in verwerking heeft, wil dit zeggen dat de verwerking van het dossier pas gestart is, maar dat er nog geen bijkomende stukken of dergelijke zijn opgevraagd. In verwerking kan ook betekenen dat het dossier op het einde van de verwerking zit, namelijk als alle diensten een eindstatus hebben, maar het dossier nog niet. In de meer uitzonderlijke situatie waarin het dossier al een eindstatus had, maar heropend wordt krijgt het dossier ook de status in verwerking. Niet ontvangen Dit is de status die wordt toegekend aan een dossier dat is ingeleid door u vanaf het moment dat u op Doorsturen naar EOL heeft geklikt. Het dossier behoudt deze status tot wanneer het ontvangen wordt in een acerta-kantoor. Ontvangen-wachtend op betaling De status ontvangen-wachtend-op-betaling geeft aan dat het dossier ontvangen is, maar nog niet verwerkt kan worden omdat de betaling nog niet (volledig) gebeurd is. De status volgt automatisch en onmiddellijk op de status ontvangen. Acerta Pagina 15 van 23

16 Dienststatussen Dienststatussen geven gedetailleerd weer wat de stand van zaken van een bepaalde dienst binnen een dossier is. De dienststatus en de operationele status kunnen volledig verschillend zijn. Hieronder vindt u een beschrijving van alle dienststatussen. De statussen staan hier in alfabetische volgorde, niet in de logische verwerkingsvolgorde. Advies Advies wordt gebruikt wanneer een adviesaanvraag wordt overmaakt aan het servicecenter. Afgerond Afgerond is een eindstatus die betekent dat de dienst volledig verwerkt werd. De status afgerond wordt automatisch toegekend nadat de input in de KBO hebt gedaan of nadat een aanvraagformulier naar de overheidsinstantie werd opgestuurd, de vergunning werd ontvangen BijkomendeStukken De status bijkomende stukken wordt toeegekend nadat de klant of u zelf werd gecontacteerd voor bijkomende informatie of documenten. FoutOverheid FoutOverheid betekent dat er eerst een actie door een overheidsinstantie moet gebeuren vooraleer de dossierbeheerder verdere stappen kan zetten bij de verwerking van de dienst. De actie die door de overheid moet gebeuren kan bijvoorbeeld zijn: griffie moet rechtspersoon nog creëren, straat bestaat nog niet in het NIS, Gecontroleerd Gecontroleerd betekent dat alle nodige stukken en informatie om een dienst af te ronden in het dossier zitten. Alles is dus klaar om in te voeren in de KBO, om een vergunningsaanvraag in te dienen etc. Een reden om de status gecontroleerd te kiezen kan zijn: KBO is niet beschikbaar. Geweigerd De status geweigerd wordt enkel gebruikt bij een dienst die men wettelijk moet weigeren. Het gaat dus om aanvragen waarvoor de ondernemersvaardigheden niet in orde zijn of als de voorwaarde voor een kaart ambulante handel niet zijn vervuld. Acerta Pagina 16 van 23

17 Ingepland De status Ingepland is enkel bedoeld voor het specifieke geval waarin een aanvraag stopzetting in de toekomst wordt aangevraagd en de dienst op zich al volledig is. Niet ontvangen Niet ontvangen is de status die elke dienst heeft van het moment dat het dossier is doorgestuurd naar het ondernemingsloket tot het moment dat het in verwerking wordt genomen. De status wordt dus automatisch toegekend. Ontvangen Van zodra het dossier in verwerking werd genomen, wordt er nagekeke of de dienst de status ontvangen kan worden gegeven. Dit is dus de taak van de dossiereigenaar die het dossier verwerkt. De status ontvangen wordt toegekend van zodra er een stuk in verband met de dienst ontvangen is (de aanvraag, al een bijkomend stuk.). De status ontvangen wordt vrijwel onmiddellijk gevolgd door een wacht -of een andere dienststatus. Vertaling De status Vertaling is bedoeld voor diensten waarvoor het Ondernemingsloket een vertaling moet aanvragen die nodig is vooraleer de dienst verder verwerkt kan worden. In de periode waarop de vertaling het eerste bijkomende stuk is en ook zolang de vertaling in aanvraag is krijgt de dienst de status vertaling. (Ondertussen wordt er uiteraard een dienst vertaling toegevoegd aan het dossier, deze dienst krijgt een andere wachtstatus.) Verwijderd Verwijderd is een eindstatus die betekent dat de dienst niet uitgevoerd werd. De status verwijderd kan op verzoek van de aanvrager worden toegekend als hij afziet van de aanvraag of de dossiereigenaar beslist om deze status toe te kennen wanneer de vereiste informatie niet werd bezorgd. In dit laatste geval moet voor bepaalde diensten en in bepaalde situaties de status geweigerd worden toegekend en niet verwijderd. WachtenOpVergunning De status wachten op vergunning wordt gebruikt ingeval er voor een dienst zelf een (bijkomende) vergunning aangevraagd moet worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de wachtstatus bijkomende stukken geeft men door het gebruik van wachten op vergunning aan dat niet u of uw klant het ontbrekende stuk moet aanleveren. Het kan zijn dat die vergunning dan een andere dienst van het dossier is. Deze andere dienst krijgt dan een andere wachtstatus. Acerta Pagina 17 van 23

18 Je gebruikt de status WachtenOpVergunning voor de dienst beroepskaart en voor de dienst gelegaliseerd uittreksel. Deze dienst krijgt deze status vanaf het ogenblik dat de aanvraag beroepskaart is opgestuurd naar DEV of het gelegaliseerde uittreksel is opgevraagd bij de FOD tot het moment dat de documenten in ons bezit zijn en kunnen afgeleverd worden aan de klant of u zelf. Oorspronkelijk doorgestuurd dossier U kan de oorspronkelijk doorgestuurde versie van uw dossier blijven raadplegen. U kan deze bekijken door op het pdf-icoontje te klikken bij Reeds verstuurde dossiers : Afb85 Verder ziet u elk nieuw VTB en alle wijzigingen in de detailgegevens. Het icoon voor het originele dossier is pas zichtbaar als er wijzigingen zijn aangebracht in het oorspronkelijke dossier.. Acerta Pagina 18 van 23

19 Verklarende woordenlijst In de verklarende woordenlijst staat de betekenis uitgelegd van begrippen die in de processen voor dossierverwerking of in de daarvoor gebruikte applicatie, UniekLoket NV, voorkomen. De begrippen staan alfabetisch gerangschikt. In de verklaring wordt soms gebruikt gemaakt van een ander begrip uit de woordenlijst. Dit staat dan in het blauw. A AVD Deze afkorting staat voor AanVullendeDienst. De aanvullende diensten zijn de diensten die gekozen kunnen worden bij Verplichtingen en vergunningen. AXI Finance Dit is het boekhoudprogramma van Acerta. B Baliedossier Een baliedossier is een dossier van een klant of een medewerker die op kantoor langskomt. In de regel wordt het dossier opgesteld door de medewerker startersservice tijdens het bezoek van klant of medewerker. Het kan echter eventueel ook zo zijn dat het dossier reeds eerder werd ingevoerd in UniekLoket en dat een baliebezoek plaatsvindt om het dossier meteen te verwerken. Betalingsregime Een betalingsregime wordt toegekend aan een externe medewerker van Acerta en bepaalt de betalingsmodaliteiten waaruit die medewerker kan kiezen.. Er zijn twee regimes: betalingsuitstel en geen betalingsuitstel. Geen betalingsuitstel houdt in dat het dossier betaald moet zijn vooraleer aan de verwerking van het dossier wordt begonnen. Bij betalingsuitstel heeft u de mogelijkheid om pas te betalen nadat het dossier is afgerond. U moet in dat geval zelf de gefactureerde zijn. Bij geen betalingsuitstel kan de medewerker, de klant of nog een andere de gefactureerde zijn. Indien u betalingsuitstel wenst, mag u geen achterstallige betalingen hebben en moet u een betalingsverbintenis ondertekenen waarin u verklaart de betalingen zelf te voldoen na afronding van het dossier. Betalingsmodaliteit De betalingsmodaliteit wordt toegekend aan een concreet dossier en bepaalt of een dossier zal betaald worden voor of na verwerking van het dossier en wie de gefactureerde is. Er zijn vier betalingsmodaliteiten Betalingsuitstel Geen betalingsuitstel - factuur aan medewerker Geen betalingsuitstel - factuur aan klant Geen betalingsuitstel - factuur aan andere Acerta Pagina 19 van 23

20 Als u een dossier opstelt in UniekLoket NV heeft u per dossier keuze uit alle modaliteiten als u betalingsuitstel heeft. Als u het betalingsregime geen betalingsuitstel heeft, kan u enkel opteren voor een van de regimes geen betalingsuitstel. Betalingsuitstel Betalingsuitstel is een van de twee betalingsregimes. Het andere betalingsregime is geen betalingsuitstel. Betalingsuitstel betekent dat de u de keuze heeft uit alle betalingsmodaliteiten, zowel geen betalingsuitstel als betalingsuitstel. Ingeval van betalingsuitstel kan u ermee wachten om de betaling te doen tot het dossier volledig verwerkt is en u de factuur heeft ontvangen. U kan kiezen voor het regime betalingsuitstel als u een betalingsverbintenis ondertekent en geen achterstallige betalingen opbouwt. Betalingsverbintenis Dit is een schriftelijke verklaring van u aan Acerta Ondernemingsloket. U verklaart zich hiermee akkoord zelf de betaling te voldoen van zodra een dossier Ondernemingsloket afgerond is. U bent dus in de plaats van uw klant verantwoordelijk voor de betaling. BU Dit is de afkorting voor betalingsuitstel. C D DEV Dit is een afkorting die staat voor Dienst Economische Vergunningen. Dit is een federale overheidsadministratie die bevoegd is voor kaarten ambulante handel, kermiskaarten en beroepskaarten. De beroepskaarten worden door deze dienst uitgereikt. De kaarten voor ambulante handel en kermisactiviteiten reikt het ondernemingsloket zelf uit (maar volgens de richtlijnen van DEV). Dienst Een dienst is een prestatie die geleverd wordt door Acerta ten bate van een onderneming. Een of meerdere diensten zijn een onderdeel van een dossier. Dossier Een dossier is een verzameling van een of meerdere diensten voor eenzelfde onderneming (uitzondering dient uittreksels). Een dossier is op zich geen verrichting; Op dossierniveau worden wel de algemene gegevens verzameld van de onderneming (rechtsvorm, benaming, adres.). Dossierbeheerder Dossierbeheerder heeft in tegenstelling tot Dossiereigenaar geen technische betekenis in de applicatie ULNV. De term wordt wel nog gebruikt om de functie aan te duiden van de personen die dossiers verwerken. Dossiereigenaar De dossiereigenaar is diegene die in de applicatie gekend is als diegene die het dossier op dat moment aan het verwerken is / bij wie het dossier ligt. Dit is de contactpersoon/het aanspreekpunt voor het dossier. De dossiereigenaar is degene die bijvoorbeeld automatische taken zal ontvangen voor het dossier. Er zijn momenten in de cyclus van een dossier dat er geen dossiereigenaar is, bijvoorbeeld zolang het op de autostrade staat. Dossiereigenaar is niet altijd gelijk aan diegene die het laatst een status heeft gewijzigd. Acerta Pagina 20 van 23

21 E EDRL Dit is een afkorting die staat voor EuropeseDienstenRichtLijn. Deze richtlijn bepaalt dat in België de ondernemingsloketten bepaalde diensten moeten kunnen presteren voor een ondernemer uit de Europese Unie. Het gaat om vergunningen die nodig zijn om een onderneming te starten, te wijzigen of stop te zetten op Belgisch grondgebied. Het gaat in totaal om enkele honderden verschillende vergunningen. Door deze grote hoeveelheid, bestaat binnen Acerta Ondernemingsloket voor de meeste vergunningen geen uitgewerkte procedure. De meeste van deze diensten worden daarom op de afdeling Backoffice verwerkt. Daar bestaat de mogelijkheid om elke aanvraag grondig te onderzoeken. Eindstatus Eindstatus is een verzamelbegrip voor alle statussen die aanduiden dat een dossier is afgesloten. Er zijn eindstatussen op niveau van diensten en dossier. De operationele eindstatussen (niveau dossier): De eindstatussen op niveau van dienst: F afgerond geweigerd verwijderd Factuur De factuur is het officiële document waarop de geleverde diensten en hun prijs worden vermeld. Ze wordt automatisch gemaakt bij het afsluiten van een dossier wanneer er geklikt wordt op Afsluiten dossier. Enkel als het dossier verwijderd of geweigerd is en er is geen enkele betalende dienst (totaalprijs is 0), dan wordt er bij het afsluiten van het dossier geen factuur gemaakt. (Ook al is er wel betaald. Voor dit betaalde bedrag krijgt de creditcontroller een taak. Er zal dan worden nagekeken of het bedrag zal worden teruggestort). Als de diensten nog niet (helemaal) betaald zijn, staat op de factuur het saldo en dient de factuur als betaaldocument. Dit is in ULNV enkel het geval voor boekhouders met betalingsuitstel die gekozen hebben voor de betalingsmodaliteit Betalingsuitstel - factuur aan boekhouder. Bij andere gefactureerde is de factuur altijd al voldaan doordat de betaling gebeurde aan de hand van het VTB. FIFO Dit letterwoord staat voor first in first out en hiermee wordt aangeduid dat het oudste dossier steeds eerst verwerkt wordt, dus vóór een dossier dat op een latere datum is toegekomen. G GBU Dit is de afkorting voor geen betalingsuitstel. Acerta Pagina 21 van 23

22 Geen betalingsuitstel Geen betalingsuitstel is een van de twee betalingsregimes. Het andere betalingsregime is betalingsuitstel. Geen betalingsuitstel betekent dat al uw dossiers worden verwerkt volgens een van de betalingsmodaliteiten geen betalingsuitstel. Het verzoek tot betaling moet altijd volledig betaald zijn vooraleer met de verwerking van het dossier wordt gestart. U kan zelf kiezen voor het regime geen betalingsuitstel, maar u kan er ook toe gedwongen worden als er teveel achterstallige betalingen zijn en u hierdoor betalingsuitstel verliest. H I J K L M Medewerker Met medewerker wordt u als onze externe medewerker (boekhouder) bedoeld. N O OGM Deze afkorting staat voor overschrijving via gestructureerde mededeling. Op elk betalingsverzoek en op elke factuur staat een OGM. De gefactureerde kan best uitsluitend deze OGM gebruiken bij zijn overschrijving. De OGM zorgt ervoor dat de betaling automatisch wordt geboekt. Dit vermijdt dus fouten, handmatig werk en wachttijd. ONP Deze afkorting staat voor Onderneming Natuurlijke Persoon. Deze term wordt gebruikt voor dossiers van het type verrichting in de KBO. Operationele status Een operationele status wordt toegekend voor een gans dossier. Het is een overkoepelende status die altijd is afgeleid van de dienststatus(sen). Voorbeeld: dienst aanvraag kbo-inschrijving heeft status afgerond dienst btw-aanvraag heeft de status bijkomende stukken => status dossier, dus operationele status bijkomende stukken ORP Deze afkorting staat voor Onderneming rechtspersoon. Deze term wordt gebruikt voor dossiers van het type verrichting in de KBO. P Postdossier Acerta Pagina 22 van 23

23 Met postdossiers worden alle dossiers bedoeld die niet tot stand komen door een baliebezoek en die dus schriftelijk worden ingediend. Zodra een dossier arriveert op kantoor, wordt dit als ontvangen geregistreerd. Q R Rekening courant Een rekening courant is een betaalrekening waarop ontvangsten en vorderingen geregistreerd worden. Iedere klant heeft een aparte rekening courant. Het ondernemingsloket heeft momenteel (2011) circa rekening couranten. S T U V VE Deze afkorting staat voor Vestigingseenheid. Deze term wordt gebruikt voor dossiers van het type verrichting in de KBO. Verzoek tot betaling Hiernaar wordt meestal verwezen als VTB Bij het opstellen van een nieuwe aanvraag in UniekLoket wordt een verzoek tot betaling opgesteld (bij klikken op Doorsturen naar EOL ). Dit is een soort voorlopige factuur. Het document bevat alle gegevens die nodig zijn om de betaling voor het dossier te kunnen doen. Het verzoek tot betaling wordt gegenereerd voor alle dossiers die niet gratis zijn. Enkel bij de betalingsmodaliteit geen betalingsuitstel moet er ook gevolg aan gegeven worden. W Wachtstatus Wachtstatus is een verzamelbegrip voor alle statussen die aanduiden dat er bijkomende informatie werd opgevraagd en die nodig hebt om de dienst verder te verwerken. Als een dienst een wachtstatus heeft, krijgt het dossier automatisch de status bijkomende stukken. De wachtstatussen op niveau van dienst: X Y Z BijkomendeStukken Advies FoutOverheid BijkomendeStukkenUitgesteld WachtenOpVergunning Vertaling Acerta Pagina 23 van 23

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren

Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Beheer FAVV-dossier Handleiding voor operatoren Versie september 2017 Inhoudsopgave 1. Het doel van deze applicatie... 2 2. Wat vindt u terug in het tabblad Mijn dossier / Signaletiek?... 2 3. Wat heb

Nadere informatie

Handleiding KBOwi Dienstenrichtlijn

Handleiding KBOwi Dienstenrichtlijn Handleiding KBOwi Dienstenrichtlijn 23/09/2010 v 2.0 1 Inhoudsopgave 1. Onderneming rechtspersoon... 3 1.1. Een onderneming rechtspersoon creëren... 3 1.2. Een onderneming rechtspersoon bekendmaken...

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen

Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Handleiding Famicontrol voor de kinderbijslagfondsen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Inloggen... 2 Het welkomstscherm... 3 De Menu balk... 3 Opvolgingsstatussen... 4 Een nieuwe aanvraag creëren... 5 Controle

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1. BASISGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1.1 Taalkeuze Nederlands Frans Duits 1.2 Identificatienummer (enkel invullen welk nummer van toepassing

Nadere informatie

Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord

Handleiding myworkandme. Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord Handleiding myworkandme Aanmelden met e-mailadres en wachtwoord 22 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Nieuwe gebruiker? Je profiel activeren... 3 1.1 Klik op de link in de activatiemail... 3 1.2 Geef je e-mailadres

Nadere informatie

Handleiding Ingave dossiers September 2006

Handleiding Ingave dossiers September 2006 Handleiding Ingave dossiers September 2006 Inhoudsopgave 1 Algemene nieuwe elementen... 1 1.1 Nieuwe layout... 1 1.2 Navigeren via de menubalk... 1 1.3 Quick search... 2 1.4 Statusscherm (startscherm)...

Nadere informatie

Aanmelden in het webloket deskundigen opvragen digitale informatie

Aanmelden in het webloket deskundigen opvragen digitale informatie Aanmelden in het webloket deskundigen opvragen digitale informatie Aanmelden in het webloket deskundigen - opvragen digitale informatie Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Aanmelden in het webloket

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA.

HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA. HANDLEIDING BOEKHOUD- EN RAPPORTERINGSPROGRAMMA http://www.vlaamse-bedrijfssport.be/boekhouding VERSIE DECEMBER 2010 1 1. INLEIDING Op vraag van de boekhoudcentra heeft VLB een eenvoudig boekhoud- en rapporteringsprogramma

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht

Onlinedienst Inhoudingsplicht Onlinedienst Inhoudingsplicht U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een onbeveiligde (A) of in een beveiligde (B) modus. A B De onlinedienst Inhoudingsplicht gebruiken in

Nadere informatie

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3

INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 Handleiding 1 INLEIDING... 3 INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM... 3 1. INFORMATIE OVER DE BALK BOVENAAN... 3 2. BELANGRIJKSTE IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE WERKGEVER... 4 FUNCTIONALITEITEN VAN RX... 4 3.

Nadere informatie

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET

CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET CAPELO - AANVULLINGEN BIJ HET LOOPBAANDOSSIER Gebruikershandleiding voor online toepassing 11/04/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1

1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Webapplicatie voor het EPC voor publieke gebouwen... 1 1.1 Registratie en inloggen energieprestatiedatabank... 1 1.1.1 Registratie als student type C... 1 1.1.2 Registratie

Nadere informatie

Table des matières 1. INLEIDING

Table des matières 1. INLEIDING Handleiding 1 Table des matières 1. INLEIDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. INFORMATIE OVER HET STARTSCHERM --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0

Gebruikershandleiding Intrum Web 2.0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Home/startpagina... 3 2 Startpagina... 4 2.1 Statistieken... 5 2.2 Dossiers... 7 2.3 Berichten... 9 2.4 Uw collega's... 11 3 Zoeken naar dossiers... 12 3.1 Zoeken... 12 3.2

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Gebruikershandleiding voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u bij het invoeren van de resultaten van een energieaudit in de webapplicatie energieaudit

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online

Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online Handleiding NWB Online 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Korte uitleg aanvragen bankgarantie 3 2. Inloggen 4 Nieuw wachtwoord aanmaken 4 Wachtwoord vergeten 4 3. Hoofdpagina NWB Online 5 4. Status van uw bankgarantieaanvraag

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2010

Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Provinciebelasting op Bedrijven 2010 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal

Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Gebruikershandleiding Aanmelden via het Foodweb portaal Het inloggen via Foodweb is vanaf 14 december 2017 gewijzigd. Hier leest u wat u moet doen als operator om via ons nieuw Foodweb portaal toegang

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4)

GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) GIDS Beheer online account fytolicentie (18/05/2015; v.4) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave bij gebruik van

Nadere informatie

Handleiding My Handicap voor professionals

Handleiding My Handicap voor professionals Handleiding My Handicap voor professionals Inhoud Hoe krijg ik toegang tot MyHandicap voor professionals?... 1 Hoe gebruik je My Handicap?... 2 Inloggen... 2 Screening... 3 Een nieuwe aanvraag indienen...

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow

Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Support... 3 3. Tablet... 4 4. Inloggen... 5 4.1. Inloggen voor beroeps... 5 4.2. Inloggen voor vrijwilligers... 6 5. Wespenmeldingen-app...

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

INGAVE PRESTATIES. Mijn Sodiwe

INGAVE PRESTATIES. Mijn Sodiwe INGAVE PRESTATIES Mijn Sodiwe Hieronder vindt u, stapsgewijs, een toelichting rond het ingeven van uw prestaties via onze online tool Ingave prestaties onder Mijn Sodiwe. 1. Aanduiden van periode en dossier

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Inhoud Inloggen als vzw... 1 OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.... 3 OPTIE 2. U bent al geregistreerd... 6 Gebruik van de website... 6 UW GEGEVENS

Nadere informatie

BMW Handleiding Mobility Card Navision

BMW Handleiding Mobility Card Navision 1 BMW Handleiding Mobility Card Navision Mei 2007 Navision Mobility Card 2 1. Start applicatie Er zijn in Navision twee mogelijkheden om de Mobility Card applicatie te starten: 1.1. Via geboekte facturen

Nadere informatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie

Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Handleiding voor het invullen van het deelformulier indentificatie Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die het IMJV moeten invullen en indienen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie

Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie Gebruikershandleiding Taxshelter applicatie 1. Website http://cjsmtaxshelter.vlaanderen.be/ 2. Registratrieprocedure Voordat er een taxshelter dossier ingediend kan worden, dient u zich eerst te registreren

Nadere informatie

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK INHOUD INLOGGEN + OPZOEKEN SELECTIE... 2 OVERZICHT TABBLADEN + CRITERIA INGEVEN... 4 DETAIL RESULTATEN INSCHRIJVINGEN... 10 MIJN SELOR... 16 ONLINE SOLLICITEREN... 16 Handleiding

Nadere informatie

FPP Web. De voordelen van FPP Web:

FPP Web. De voordelen van FPP Web: FPP Web FPP Web is het online polisadministratie systeem van Fiets Perfect Polis. Met uw dealer code en wachtwoord krijgt u toegang tot een beveiligde omgeving waar u nieuwe polissen kunt aanvragen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

PRIVATE SEARCH: Mandaten

PRIVATE SEARCH: Mandaten PRIVATE SEARCH: Mandaten 22/10/2010 1 Inleiding In deze handleiding behandelen we de manieren waarop u mandaten in Private Search via de Self Service module door de ondernemers, of door hen gemandateerden,

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

Handleiding: Internet Bestel Applicatie Meco Online Shop

Handleiding: Internet Bestel Applicatie Meco Online Shop MEATING YOUR DEMANDS Handleiding: Internet Bestel Applicatie Meco Online Shop Leegaardsdijk 2, 8400 Oostende - Tel: 059 70 91 95 - Fax: 059 70 97 20 - orders@meconv.be Inhoud 1. Website / Inloggen... 3

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

Handleiding Opleidingsverstrekkers

Handleiding Opleidingsverstrekkers Handleiding Opleidingsverstrekkers Inhoudsopgave Handleiding Opleidingsverstrekkers... 1 1. Hoe kan u zich registreren?... 2 1.1 U bent lid van de NGROD en de opleidingsverstrekker is reeds gekend bij

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE SUBSIDIE HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG

KMO-PORTEFEUILLE SUBSIDIE HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG KMO-PORTEFEUILLE SUBSIDIE HANDLEIDING OM U OP WEG TE HELPEN BIJ UW AANVRAAG Kmo-portefeuille subsidie Kmo-portefeuille: subsidie voor advies en opleiding De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor

Nadere informatie

Dynamic Software nv Ring 37 2200 Noorderwijk CONFIDATA. Handleiding

Dynamic Software nv Ring 37 2200 Noorderwijk CONFIDATA. Handleiding CONFIDATA Handleiding ALGEMEEN Vanaf versie 6.4.34 werkt Flexigar2000 voor de verwerking van de bestellingen wisselstukken met elektronische bestanden die teruggestuurd worden door de invoerder. Deze module

Nadere informatie

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be

HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS. Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Financiële administratie en aankoopdienst HANDLEIDING : BESTELLINGEN INBRENGEN IN RAPTOOLS Log in op url : https://raptools.vub.ac.be Inloggen gebeurt met de inlog (vb.nverheye) en paswoord van het Rekencentrum

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Handleiding PDIE Professionele Diesel Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Handleiding PDIE Professionele Diesel Inhoudsopgave 1.Inleiding... 3 2.Toegang tot de applicatie... 4 3.Insturen van

Nadere informatie

voor de clubs

voor de clubs www.vyflink.be voor de clubs Jo Vandendriessche www.jvd-solutions.be 02-01-2008 V2 (wijzigingen ten op zichtte van V1 zijn aangebracht in het rood) Inhoud: 1. De inlog pagina...2 2. De ledenlijst...3 2.1.

Nadere informatie

Handleiding voor het beheren van opleidingen

Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding coördinator Handleiding voor het beheren van opleidingen HIGIS 2008 http://www.higis.eu.org Higis 13 februari 2008 1/13 Inhoudstafel Beheren van

Nadere informatie

Aanmelden in het webloket attestering attestaanvragen controle inhoud attest

Aanmelden in het webloket attestering attestaanvragen controle inhoud attest Aanmelden in het webloket attestering attestaanvragen controle inhoud attest Aanmelden in het webloket attestering - attestaanvragen - controle inhoud attest Documentbeschrijving 1. Titel publicatie

Nadere informatie

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22 1 HANDLEIDING 1. Registreren van klanten / aanmaak account voor het reserveren van sportinfrastructuur blz. 1 A. Werkwijze 1 Registreren: blz. 1 Geregistreerd: blz. 6 Mijn profiel aanpassen en vervolledigen

Nadere informatie

Hoe moet ik de aanvraag voor ingrijpende wijziging melden? Een ingrijpende wijziging meldt u in ExpertBase door een actie toe te voegen.

Hoe moet ik de aanvraag voor ingrijpende wijziging melden? Een ingrijpende wijziging meldt u in ExpertBase door een actie toe te voegen. ExpertBase: Ingrijpende wijziging melden Ingrijpende wijziging, de voorwaarden en de impact op de minimumprijs worden verduidelijkt op http://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/wkc/ingrijpende-wijziging

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving

e-creabis Help Voor Toekennen van een bisnummer Algemene beschrijving e-creabis Voor u begint Algemene beschrijving Toekennen van een bisnummer Rijksregisternummer of bisnummer met Algemeen e-creabis e-creabis is een onlinedienst waarmee de gemeentebesturen een bisnummer

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Bibliotheek Queteletfonds Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel: 02 277 55 55 Fax: 02 277 55 53 E-mail: quetelet@economie.fgov.

Bibliotheek Queteletfonds Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel: 02 277 55 55 Fax: 02 277 55 53 E-mail: quetelet@economie.fgov. Bibliotheek Queteletfonds Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Tel: 02 277 55 55 Fax: 02 277 55 53 E-mail: quetelet@economie.fgov.be HANDLEIDING http://quetelet.economie.fgov.be 1.Voorstelling van het beginscherm

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017

HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 HANDLEIDING ONLINE INSCHRIJVINGEN Europese Bedrijfssportspelen Gent 2017 1) Verbinding maken met de online inschrijvingstool... 2 2) Kies je taal... 2 3) Een account creëren... 3 4) Verbinding maken met

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal ZWIP Handleiding - mei 2014 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie. De mogelijkheden van de applicatie

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2017-2018 Herinschrijven met een diplomacontract voor het academiejaar

Nadere informatie

Jaarlijkse BTW-listing

Jaarlijkse BTW-listing Algemeen Ieder jaar -voor 31 maart- moet U de BTW-listing indienen. Deze bevat een lijst van de BTWplichtige klanten waaraan U gefactureerd hebt in het voorgaande jaar. De aangifte moet U electronisch

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1

Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding OnLine voor de Opdrachtgever Versie 3.1 Handleiding voor de Opdrachtgever EuroSystems B.V. Nieuwegein 2008, EuroSystems B.V., Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie