Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - Tech Monitor Een verkenning van het ontvangen en betalen van digitale rekeningen door consumenten 1. Introductie De laatste jaren zijn Nederlanders internet massaal gaan gebruiken. Volgens recente cijfers had 88 procent van de mensen in Nederland internettoegang, de meesten ( 79 procent ) een breedbandinternetaansluiting 1. Nederland behoort daarmee tot de koplopers in Europa. Mede door deze ontwikkeling in het internetgebruik dienen zich nieuwe toepassingen aan, bijvoorbeeld om via het internet rekeningen te kunnen ontvangen en betalen. Dit hebben verschillende aanbieders van diensten aan consumenten zich ook gerealiseerd, waaronder banken, nutsbedrijven, kabelmaatschappijen, telefoonbedrijven en verzekeraars. Deze bedrijven hebben miljoenen klanten en zijn daarmee grote verzenders van facturen - tot nu toe nog hoofdzakelijk op papier. Zij zouden graag af willen van de papieren factuur want deze is voor hen zeer kostbaar en bewerkelijk. De factuurgegevens hebben de bedrijven elektronisch, maar omdat papieren factureren nog steeds het meest gangbaar zijn moeten zij deze eerst printen om ze vervolgens per post te verzenden. Tot nu toe zijn de meeste initiatieven om facturen digitaal aan consumenten te verzenden ontstaan vanuit de behoefte van de verzenders. Massale adoptie is uitgebleven, mede omdat de initiatieven vooral vanuit de behoefte van de verzenders waren opgezet en slecht aansloten bij de behoefte van consumenten. In deze Tech Monitor worden verschillende methoden om consumenten digitaal hun rekeningen te laten ontvangen en betalen nader toegelicht. Er wordt begonnen met het uitleggen van enkele kenmerken van het factureren richting consument aan de hand van de traditionele papieren factuur. Daarna worden de belangrijkste methoden voor het digitaal factureren aan consumenten uitgelegd. Aansluitend wordt nader ingegaan op twee initiatieven die recent in de Nederlandse markt zijn gelanceerd 2. Tot slot worden enkele belangrijke factoren genoemd die relevant zullen zijn om massale adoptie van het digitaal ontvangen en betalen van rekeningen door consumenten te bereiken. 1 Centraal Bureau voor de Statistiek, De digitale economie 2007, maart Voor meerdere beschrijvingen in dit stuk is gebruik gemaakt van het overzichtsrapport Factureren 2007 Factureren in een online wereld van Innopay, gepubliceerd in november Dit stuk is te vinden op de website

2 2. De traditionele papieren factuur Aan de hand van de traditionele papieren factuur kunnen enkele belangrijke kenmerken van het factureren richting consument worden toegelicht. De traditionele papieren factuur wordt door bedrijven hoofdzakelijk per post verzonden en vervolgens door consumenten per post ontvangen. Voor papieren facturen is post (logischerwijs) het distributienetwerk bij uitstek. De post vervult gelijktijdig enkele belangrijke functies in het factureringsproces. Post heeft: 1. een consoliderende functie voor het bedrijf dat de papieren facturen verzendt: via één afleverpunt (de brievenbus op straat of de postzak) bereikt het bedrijf alle consumenten. 2. een aggregerende functie voor de consument die de papieren facturen ontvangt: op één plaats (de brievenbus bij de voordeur) ontvangt de consument de facturen van alle factuurverzendende bedrijven waarvan hij klant is. Iedereen met een postadres doet mee in dit netwerk. Het bereik van post als medium om facturen voor bedrijven te kunnen verzenden én door consumenten te kunnen ontvangen is daarmee nagenoeg honderd procent. Aanmelding of inschrijving vooraf om facturen per post te ontvangen is niet nodig. Doordat de consument de post op één plaats op eenduidige wijze (los van het verzendende bedrijf of verspreider) ontvangt, ervaart deze een groot gebruiksgemak. Tegelijkertijd is het voor het verzendende bedrijf belangrijk dat hij via één afleverpunt toegang heeft tot alle consumenten. Het verzenden van facturen aan consumenten kenmerkt zich door hoge volumes. In tegenstelling tot bedrijven die facturen ontvangen, hebben consumenten geen financiële administratie en processen die aan wetgeving of regels gebonden zijn 3. De consument ontvangt de factuur en betaalt deze (indien dit nog niet is gebeurd). Vervolgens kan de consument de factuur desgewenst bewaren. 3 Verschillende nieuwe methoden Er kunnen vier methoden worden onderscheiden in het digitaal factureren van bedrijven aan consumenten via internet. Deze worden hieronder kort toegelicht. 3.1 Internetportaal van verzendende bedrijven Verzendende bedrijven kunnen gegevens uit de klantenadministratie online beschikbaar stellen via hun eigen website. Klanten kunnen - nadat ze zich eerst hebben aangemeld bij het verzendende bedrijf - inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord en kunnen vervolgens 3 Meer informatie over de wet- en regelgeving waaraan factureren voor bedrijven aan moet voldoen staat in de Tech Monitor: een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven, november

3 bepaalde gegevens inzien en eventueel aanpassen. De website fungeert in dit geval als een internetportaal. Het inkijken van facturen kan ook via het internetportaal plaatsvinden. Facturen worden doorgaans vaker aangemaakt dan dat een klant zijn gegevens aanpast c.q. inlogt op het portaal van het bedrijf. Daarom kan een klant meestal per een notificatie ontvangen een nieuwe factuur klaarstaat. Elk bedrijf probeert op eigen manier de klant te verleiden regelmatig terug te keren naar de eigen internetportaal. Voorbeelden hiervan zijn de diverse Mijn portals zoals Mijn Nuon, Mijn UPC, Mijn KPN, et cetera. Dit is meteen ook het grote nadeel van deze methode. De consument ontvangt zijn facturen niet op één plaats (zoals thuis op de deurmat) maar moet steeds inloggen op de verschillende internetportalen van zijn leveranciers. Hierbij wordt de consument geacht allemaal inloggegevens van de verschillende portals te onthouden. Bovendien concurreren deze internetportalen met allerlei andere websites en toepassingen om de aandacht van de consument als deze op het internet is. Facturen die ergens in een internetportaal klaar staan om te worden betaald, krijgen doorgaans niet veel aandacht van de gemiddelde consument als deze op internet aan het surfen is. Als laatste nadeel geldt dat dit normaliter alleen facturen zijn die niet zelf door de consument betaald hoeven te worden doordat deze gekoppeld is aan een incasso. Facturen die wel door de consument zelf betaald moeten worden (via overschrijving) lenen zich daarom niet voor dit model. 3.2 Internetportaal van een derde partij Een andere mogelijkheid is dat een derde partij de plaats inneemt tussen verzendende bedrijven en consumenten om diensten aan te bieden in het factureringsproces. Aan de verzendende bedrijven kunnen deze derde partijen een consoliderende functie bieden. Voor de consumenten kunnen ze een aggregerende functie vervullen. Het ontvangstpunt voor de consument is in deze oplossing niet de eigen brievenbus, maar een centrale digitale postbus bij deze derde partij. De consument dient zich eerst aan te melden voor deze aggregerende dienst. Dit kan een nadeel zijn voor het bereik onder consumenten van deze methode; veel mensen ervaren het als een barrière als ze zich eerst moeten aanmelden voor een dienst. Voorbeeld hiervan is Privver (initiatief van TNT). Voor de verzendende bedrijven is het cruciaal dat ze via één afleverpunt toegang hebben tot alle consumenten en liefst niet via meerdere partijen anders versnipperd de dienstverlening voor hen. Verzendende bedrijven ervaren het doorgaans als een belangrijk nadeel als er opeens een derde partij zichtbaar tussen hen en de klant gaat zitten. Dit kan namelijk verstorend werken op de directe klantbeleving. Bovendien heeft de derde partij (meestal) inzicht in de inhoud van de communicatie en dat kan zowel door de klant als door het bedrijf als een groot nadeel worden ervaren. Om dit te vermijden, beperkt de derde partij zich doorgaans tot de verwerking en het 3

4 tonen van de basis factuurdetails en laat alle overige communicatie over aan het verzendende bedrijf. Deze overige communicatie wordt dan vaak door het bedrijf verzorgd via zijn eigen internetportaal. Ook voor dit model geldt dat het zich evenals het voorgaande model niet goed leent voor door de consument te betalen facturen via een overschrijving. 3.3 Internetbankieren Het internetbankieren is feitelijk een variant van de voorgaande methode met dien verstande dat de derde partij een bank is. Het internetbankierportaal wordt door de consument over het algemeen als een meer vertrouwde omgeving gezien dan een willekeurige andere derde partij. In tegenstelling tot voorgaande modellen kan het bekijken, betalen en bewaren van de digitale factuur afkomstig van meerdere bedrijven door de consument allemaal plaatsvinden in de internetbankieromgeving. Voor het verzendende bedrijf is het belangrijk om zoveel mogelijk van zijn klanten te kunnen bereiken, bij voorkeur toegankelijk via één afleverpunt naar de verschillende internetbankiersystemen. Het bereik hangt af van het aantal consumenten dat internetbankiert en de regelmaat waarin mensen de internetbankieromgeving bezoeken. Het gebruik van internetbankieren in Nederland is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen Uit grafiek 1 blijkt dat 72 procent van de internetgebruikers in Nederland internetbankiert, oftewel 64 procent van de bevolking tussen 12 en 74 jaar (CBS, maart 2008). Grafiek 1 Ontwikkeling internettoegang en internetbankieren in Nederland Percentage personen van jaar in Nederland, Bron: CBS, maart

5 De penetratie van breedband internettoegang is een bepalende factor voor het regelmatige gebruik van internetbankieren. In de landen waar breedband veel gebruikt wordt en waar het aantal consumentenbanken is te overzien, heeft dit geleid tot belangstelling voor de methode waarbij het internetbankierportaal een aggregerende functie vervult voor de consument. Het gaat hierbij met name om de Scandinavische landen (Denemarken, Zweden en Finland) en Nederland. In figuur 1 staat een overzicht van internettoegang en breedband internet in Europa. Nederland behoort tot de kopgroep in Europa. Figuur 1 Internettoegang en breedbandinternet in de EU, 2007 Bron: CBS, maart 2008 Aangezien consumenten internetbankieren bij verschillende banken zijn er zogeheten Billing Service Providers (BSPs) actief die verzendende bedrijven één afleverpunt aanbieden voor de presentatie van elektronische facturen in alle relevante internetbankierportalen. Het is daarbij van belang dat de distributie van elektronische facturen/documenten naar de verschillende internetbankierportalen gestandaardiseerd is. In Nederland is hiervoor de Standaard Digitale Nota geïntroduceerd die in 2008 de internetbankieromgevingen van ING/Postbank, ABN AMRO en Rabobank zal ontsluiten voor de (grote) verzendende bedrijven. Dit initiatief wordt verderop toegelicht. 3.4 Factuur via De vierde methode is het versturen van facturen via . in de digitale wereld komt het dichtst bij wat post is in de fysieke wereld voor een papieren factuur. is de meest gebruikte internettoepassing; ongeveer 95 procent van de internetgebruikers gebruikt . Het kenmerkt zich als een open systeem en aggregeert alle ontvangen berichten voor de consument in de eigen elektronische brievenbus, net als bij papieren post in de fysieke brievenbus. Het presentatieformaat is vrij bij een ; een factuur kan daardoor feitelijk als tekst, HTML, 5

6 plaatjes, XML of als bijlage bij een worden verzonden. Het biedt veel flexibiliteit voor bedrijven aan de verzendende kant, maar daarmee tegelijkertijd weinig standaardisatie voor de consument aan de ontvangende kant. Ook bij is het bereik voor verzendende bedrijven van groot belang. Belangrijk is dat een koppeling tussen adres en identiteit van de consument bestaat en dat het adres actueel blijft. Dit dient goed te worden beheerd aangezien consumenten sneller en vaker van e- mailadres veranderen dan van postadres. Daarnaast spelen voor verzendende bedrijven al dan niet gepercipieerde veiligheidsrisico s rondom mee in hoeverre ze in staat zullen zijn om een factuur via aan hun klant aan te bieden. Steeds meer bedrijven gebruiken de laatste jaren e- mail al als een volwaardig communicatiekanaal met hun klanten en de stap richting factureren via kan een logische volgende stap zijn. Spam is voor als medium echter nog steeds een groot probleem. Wereldwijd zijn er ontwikkelingen om het probleem van spam aan te pakken bij de bron (via de internet service providers, ISPs), in plaats van bij de internetgebruikers (via spamfilters). Hierbij wordt alleen toegelaten op basis van een aantal karakteristieken van de verzender van de . Het is te verwachten dat de kwaliteit van hiermee in de nabije toekomst zal kunnen verbeteren. Dit zal mogelijk meer mogelijkheden bieden voor het inzetten van dit kanaal voor digitale facturen via . 4 Nieuwe initiatieven Recent zijn in Nederland twee nieuwe initiatieven op de markt gekomen: 1. Accept 2. Standaard Digitale Nota Ad 1. Accept maakt zoals de naam al suggereert - gebruik van voor het verzenden en ontvangen van facturen. De toont de factuurdetails en de actuele status van de betaling. Vanuit de kan worden doorgeklikt en kan een betaling worden gestart. Momenteel gaat de betaling via ideal, maar andere betaalmethoden (credit card, incasso) kunnen worden toegepast, ook internationaal. De s kunnen door verzendende bedrijven rechtstreeks worden verstuurd aan hun klanten of ze kunnen dit door service providers laten doen. In Nederland gebruikt 94 procent van de internet gebruikers minimaal wekelijks (CBS, maart 2008). Ook in Europa als geheel ligt het percentage dat gebruikt hoog op bijna 90 procent. Naast wordt internet gebruikt om te surfen. De internetportalen van verzendende bedrijven en derde partijen concurreren om de aandacht van de internetgebruiker met allerlei 6

7 andere websites en toepassingen op internet. Figuur 2 geeft een overzicht van een aantal categorieën van activiteiten van internetgebruikers 4. Figuur 2 Activiteiten van internetgebruikers, Bron: CBS, maart 2008 Ad 2. Standaard Digitale Nota is een initiatief van drie grootbanken in Nederland, nl. ABN AMRO, ING/Postbank en Rabobank. Standaard Digitale Nota biedt aan grote verzendende bedrijven of de zogeheten bill service providers (BSPs) een standaard voor koppeling op de internetbankierportalen van deze drie banken voor het afleveren van facturen. Indien de klant het verzendende bedrijf vooraf toestemming heeft gegeven, worden factuurgegevens binnen de internetbankieromgeving van de betreffende bank aan de klant getoond. Aangezien de klant de factuur bekijkt vanuit het internetbankierportaal kan hier eventueel ook direct en eenvoudig de betaling worden uitgevoerd. Het internetbankierportaal vervult daarmee een aggregerende functie voor de klant. Verzendende bedrijven kunnen rechtstreeks op elk internetbankierportaal aansluiten (mits ze groot genoeg zijn) maar in de meeste gevallen zal dit via een BSP plaatsvinden. De BSP vervult dan een consoliderende functie omdat hij voor het verzendende bedrijf via verschillende aansluitingen toegang geeft tot de drie internetbankierportalen (of meer portalen indien de overige banken ook besluiten om gebruik te maken van de standaard). Uit een ander onderzoek naar welke websites met enige regelmaat worden bezocht, blijkt dat de internetbankierportalen van banken het een stuk beter te doen dan de internetportalen van verzendende bedrijven en derde partijen 5. Banken zijn er met hun internetbankiertoepassingen dus succesvol in geslaagd om de consument regelmatig te laten terugkeren naar de 4 Internetbankieren, financiële dienstverlening en winkelen op internet is door het CBS in aparte overzichten weergegeven, zie de publicatie De digitale economie 2007 op p. 215 en Innopay, Factureren 2007 Factureren in een online wereld, p. 35, november

8 internetbankieromgeving. Dit regelmatige bezoek is een belangrijk aspect om met succes toepassingen van digitale rekeningen voor consumenten te kunnen implementeren. 5 Slot Door het sterk gegroeide internetgebruik de laatste jaren ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe toepassingen waarmee consumenten via het internet rekeningen kunnen ontvangen en betalen. Dit hebben verschillende aanbieders van diensten aan consumenten zich ook gerealiseerd, waaronder nutsbedrijven, kabelmaatschappijen, telefoonbedrijven en verzekeraars. Deze bedrijven hebben miljoenen klanten en zijn daarmee grote verzenders van papieren facturen. Dit is voor hen zeer kostbaar en bewerkelijk en daarom is er behoefte ontstaan om facturen digitaal aan consumenten te verzenden. Massale adoptie is echter uitgebleven, mede omdat de initiatieven vooral vanuit de behoefte van de verzenders waren opgezet en slecht aansloten bij de behoefte van consumenten. Voor massale adoptie is het belangrijk dat een toepassing veilig is en eenvoudig te gebruiken, anders haakt een groot deel van de mensen bij voorbaat al af. Betalen is bovendien niet leuk voor een consument, maar vervult wel een noodzakelijke functie in het economische leven van de consument. Elke toepassing op internet concurreert voor aandacht met allerlei websites en andere toepassingen. Voor massale adoptie is het eveneens van belang dat een methode een groot potentieel bereik heeft. Wat dat betreft bieden in Nederland zowel als het internetbankieren een sterke basis voor het elektronisch factureren richting consument. Nederland behoort met het gebruik van en internetbankieren tot de kopgroep in Europa. Twee recente initiatieven spelen daarop in: Accept werkt zoals de naam aangeeft via en de Standaard Digitale Nota via internetbankieren. Deze twee initiatieven gaan de concurrentie voor aandacht van de internetgebruiker aan. Of het ze gaat lukken om een plaats te veroveren tussen de activiteiten van internetgebruikers zal een ieder in Nederland die zijn of haar rekeningen via e- mail of het internetbankieren wil gaan ontvangen en betalen, kunnen gaan uitmaken. 8

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN Veelgestelde vragen over FiNBOX Algemeen Aanmelden voor FiNBOX Nota s ontvangen via de bank Digitale nota s betalen via FiNBOX Digitale nota s printen & archiveren ALGEMEEN FiNBOX. Uw financiële inbox

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over ideal

Whitepaper Meer weten over ideal Whitepaper Meer weten over ideal Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER IDEAL... 3 DE WERKING VAN IDEAL... 3 ONLINE INZAKE IN TRANSACTIES... 4 DIRECT IMPLEMENTEREN... 4 IDEAL TARIEF... 4 MEER WETEN?... 4 Pagina

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Internetbankieren nu en in de toekomst

Internetbankieren nu en in de toekomst Betalen via internetbankieren is populair geworden. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek bedroeg het aantal internetgebruikers dat online zijn bankzaken regelt 7,3 miljoen personen in 2006. De

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013

Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013 Robert der Kinderen Commercieel Directeur AcceptEmail B.V. AcceptEmail B.V. 2013 Betalen in de e-commerce wereld Veranderingen door SEPA Impact op webshops Elektronisch machtigen INTRODUCTIE SERVICE PORTFOLIO

Nadere informatie

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen:

4. Hoe herken ik een echte AcceptEmail? U kunt een AcceptEmail van Nordwin College als volgt herkennen: FAQ over AcceptEmail De meest gestelde vragen over AcceptEmail 1. Waarom krijg ik een AcceptEmail? 2. Ik heb me niet opgegeven voor AcceptEmails, mag Nordwin College die dan zomaar sturen? 3. Is AcceptEmail

Nadere informatie

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen FAQ AcceptEmail Antwoorden op veelgestelde vragen 1. Antwoorden op veelgestelde vragen 1.1. Wat is AcceptEmail? AcceptEmail is de opvolger van de papieren acceptgiro. Betalen kan veilig en snel met ideal,,

Nadere informatie

Elektronisch betalen en factureren

Elektronisch betalen en factureren Elektronisch betalen en factureren Doel: Inzicht krijgen in recente ontwikkelingen en mogelijkheden in het elektronisch betalingsverkeer in Nederland en België Lees onderstaande managementsamenvattingen

Nadere informatie

ABN AMRO. Welkom bij ABN AMRO ideal Algemene handleiding

ABN AMRO. Welkom bij ABN AMRO ideal Algemene handleiding ABN AMRO Welkom bij ABN AMRO ideal Algemene handleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. ideal 3 3. Consument perspectief 4 4. Inplementatie 7 5. Overige informatie / Contact informatie 8 BU NL Versie 1.0

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

E-mail authenticatie

E-mail authenticatie E-mail authenticatie ING Domestic Bank Nederland & XS4ALL Marc Cramer - ING Domestic Bank Nederland Bill Middelbosch - ING Domestic Bank Nederland Jan Pieter Cornet XS4ALL 1 De aanleiding 2 De aanleiding

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano

N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano N Handleiding voor het winkelen in de Online Winkel van Pergamano Inhoud: O Online Winkel stap 1: De Online Winkel van Pergamano p. 2 stap 2: Registreren bij het eerste bezoek p. 3 stap 3: Invullen registratieformulier

Nadere informatie

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van

Handleiding Ingis. Afnemer. Ontvanger van facturen. februari 2010. Initiatief van Handleiding Ingis Afnemer Ontvanger van facturen februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN OPZET VAN DE HANDLEIDING... 3 2 ONTVANGER INGIS FACTUREN... 4 2.1 Ondersteunde Browsers... 4 2.2 Inloggen op

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

W H I T E P A P E R. Zoomit for All. Het overweldigende succes van standaard elektronische facturatie

W H I T E P A P E R. Zoomit for All. Het overweldigende succes van standaard elektronische facturatie W H I T E P A P E R Zoomit for All Het overweldigende succes van standaard elektronische facturatie INHOUD 1. Zoomit... 2 Geen papier 2 Comfort én controle 2 2. Zoomit for All... 2 Automatische overstap

Nadere informatie

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008

Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden. Jeroen A. Prins - juni 2008 Voordelen van elektronische facturatie en inrichtings-mogelijkheden Jeroen A. Prins - juni 2008 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (1) 2 Het Financieele Dagblad, 16 October 2007 (2) Belangrijkste

Nadere informatie

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN Verzenden & Retouren Verzenden Bestellingen worden verzonden via TNT Post. De verzendbijdrage zijn 6,95 voor afleveradressen binnen Nederland, 14,50 voor overige afleveradressen binnen de EU en 22,00 voor

Nadere informatie

ideal op je Webnode website

ideal op je Webnode website ideal op je Webnode website Content Hoe zet je ideal op je Webnode website... 2 Hoe Kun je Sisow instellen zodat je deze op Webnode Kan gebruiken.... 6 Het sturen van een ideal factuur met ebill... 10

Nadere informatie

Handleiding SEOshop - Yuki

Handleiding SEOshop - Yuki Handleiding SEOshop - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van SEOshop naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in SEOshop automatisch een factuur

Nadere informatie

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper Spamwetgeving Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je niet met druk- en

Nadere informatie

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Agrotel Agroportal Lex van Lent Juni 2009 Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Introductie Agrotel: opgericht medio jaren 80. Vidioteks diensten Rabobank en GD wilden begin 2000 iets

Nadere informatie

Online betalen via uw eigen bank

Online betalen via uw eigen bank Online betalen via uw eigen bank deelnemende banken MAKKELIJK VEILIG SNEL BETROUWBAAR Uw meest praktische manier van online betalen Steeds meer mensen kopen op het internet. Een boek, reis, dvd, muziek

Nadere informatie

Tour door het bestelproces bij Champagne Babes

Tour door het bestelproces bij Champagne Babes Tour door het bestelproces bij Champagne Babes Als voorbeeld gaan we een heerlijke Roederer champagne bestellen en we gaan deze betalen met ideal (de veilige, snelle en meestgekozen betaalmethode). Voor

Nadere informatie

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld

Betalen in het eurogebied: nog niet alle wensen vervuld ers zijn over het algemeen positief over de bestaande betaalmogelijkheden, maar toch betaalt men in of naar het buitenland niet altijd zoals men zou willen. Zo is de tevredenheid over de acceptatie van

Nadere informatie

Starten website/homepage

Starten website/homepage Inleiding Via deze website (http://www.lets-heino.nl/), kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je klavers overschrijven, zoals bij internet-bankieren. Gelukkig is het wel eenvoudiger! Als je

Nadere informatie

Handleiding SEOshop - Reeleezee

Handleiding SEOshop - Reeleezee Handleiding SEOshop - Reeleezee www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van SEOshop naar Reeleezee. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in SEOshop automatisch

Nadere informatie

Wanneer een hoofdcategorie een of meer subcategorieën bevat, klik dan op een plaatje om de mogelijkheden te zien.

Wanneer een hoofdcategorie een of meer subcategorieën bevat, klik dan op een plaatje om de mogelijkheden te zien. De bestelprocedure is o-zo-eenvoudig bij Label & Co.Kijk gerust rond in de webshop van Label & Co. Kies het gewenste product via 'categorieën', aan de linkerbovenzijde. Indien er een + voor een categorie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011 Elektronisch factureren met Z factuur 10 Okt.2011 Kernvragen Wat is digitaal en wat is elektronisch? Wat is nou een S@les in de Bouw standaard, en wat heb ik er aan? Is het wel betrouwbaar? Zijn er risico

Nadere informatie

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum Gebruikersgids UPS Factureringcentrum 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, het merk UPS en de kleur bruin zijn handelsmerken van United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Lunchbijeenkomst 24 maart 2010

Lunchbijeenkomst 24 maart 2010 Lunchbijeenkomst 24 maart 2010 Agenda 12.00 uur: Ontvangst en start lunchbuffet 12.45 uur: Officiële opening Dennis Tsin 12.50 uur: E-facturatie, huidige situatie en ontwikkelingen Lex van Lent 13.20 uur:

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD

Digitaal aangeven. Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? AL 549-1Z*10FD 12345 Digitaal aangeven Ondernemers doen digitaal aangifte. Wat betekent dit voor u? En hoe doet u digitaal aangifte? 1 Digitaal aangifte doen Als ondernemer bent u verplicht om digitaal aangifte te doen.

Nadere informatie

Handleiding MyUnifiedPost

Handleiding MyUnifiedPost Handleiding MyUnifiedPost Welkom in de papierloze wereld van MyUnifiedPost! Deel I: Registratie- en activatieprocedure Versie Datum laatste update 2.0 27 november 2009 Inhoud 1. Ik heb nog geen account

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen **

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen ** AllSolutions 10.0.23 Online samenwerken Algemeen Basis Business monitoring alerts Meer flexibiliteit met extra instelling in alert Te fiatteren inkoopfacturen Met alerts kunt u personen automatisch attenderen

Nadere informatie

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail

SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail SEPA Kansen en bedreigingen voor Click Retail 18 Mei 2010 Paul Koetsier, Capgemini Inhoud Setting the scene Huidige situatie SEPA? Kansen van SEPA voor de Retailer Nu en later 1 Wie van u gebruikt nu al

Nadere informatie

Implementatiehandleiding idin

Implementatiehandleiding idin Implementatiehandleiding idin Versie 1.0 December 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Varianten idin... 4 3. Technische ondersteuning... 5 4. Zelfbouw... 6 5. Externe dienstverlener... 8 6. Certificaten...

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Levering & verzending

Levering & verzending Levering & verzending Wat is de levertijd bij producten die niet op voorraad zijn? Wij proberen de producten die niet leverbaar zijn op rood te plaatsen, wanneer de producten op rood staan kunt u altijd

Nadere informatie

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op "Voltooien" klikt.

Voor een goede verwerking van uw bestelling is het belangrijk dat u (indien u gekozen heeft voor betalen met ideal) op Voltooien klikt. Veelgestelde vragen Bestellen Op welke manieren kan ik bestellen bij HandyHeater.be? Hier op www.handyheater.be kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag online uw bestelling plaatsen. Plaats eenvoudig

Nadere informatie

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina:

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina: Afhangen thuis Thuis of op het werk kun je op de website www.afhangbord.nl inloggen om bijvoorbeeld de baanbezetting te bekijken of de ledenlijst te bekijken. En je kunt nadat je bent ingelogd op deze

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007

Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Tech Monitor Een verkenning van elektronisch factureren voor bedrijven Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, november 2007 Introductie Elektronisch factureren is een onderwerp dat de laatste tijd steeds

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Handleiding. VGT Portal

Handleiding. VGT Portal Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen Zaandam, 6 juli 2015 Versie: 2015-V 1.3 VGT Zaandam De laatste versie van deze handleiding kunt u altijd hier downloaden. Handleiding VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Handleiding SEOshop - Acumulus

Handleiding SEOshop - Acumulus Handleiding SEOshop - Acumulus www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van SEOshop naar Acumulus. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in SEOshop automatisch een

Nadere informatie

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Afschrift Paraaf Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag IPC 652 www.emissieautoriteit.nl Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Inhoudsopgave Introductie... 3 Maak een ECAS account aan... 4 Mobiel

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Bestelhandleiding Het kopen van 2ehands boeken

Bestelhandleiding Het kopen van 2ehands boeken biedt aan bestelt 1 2 http://www.bol.com verkoper betaalt 5 betaalt 3 koper verzendt product 4 1. 2ehands boeken kopen via bol.com Bol.com biedt online meer dan 1,5 miljoen artikelen aan. En nu krijgen

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Handleiding SEOshop - Factuursturen

Handleiding SEOshop - Factuursturen Handleiding SEOshop - Factuursturen www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van SEOshop naar Factuursturen. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in SEOshop automatisch

Nadere informatie

idin, de nieuwe manier van online identificeren

idin, de nieuwe manier van online identificeren idin, de nieuwe manier van online identificeren Margot Markhorst Diederik Florijn Product Consultant Amsterdam 15 februari 2017 Agenda idin Wat is idin? Voordelen Use Cases Deelnemers Status Rollen Implementatie

Nadere informatie

Mijn Philadelphia. Welkom bij

Mijn Philadelphia. Welkom bij Welkom bij Mijn Philadelphia Mijn Philadelphia is uw persoonlijke online omgeving. Wanneer u inlogt op deze omgeving, krijgt u toegang tot alle websites en apps van Philadelphia die voor u relevant zijn.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

1. Uw elektronische post

1. Uw elektronische post 13 1. Uw elektronische post Een van de handigste toepassingen van internet is de elektronische post: e-mail. Bij e-mail gebruikt u geen pen, papier, envelop of postzegel. U typt uw e-mailberichtje op de

Nadere informatie

SnelStart Gids. Studenten. SnelStart Gids -Studenten. Versie: 1.3 Datum:

SnelStart Gids. Studenten. SnelStart Gids -Studenten. Versie: 1.3 Datum: SnelStart Gids Studenten Versie: 1.3 Datum: 05.09.2016 Auteur: Co py ri g hts: Classificatie: Dennis Carroll ROC Gilde O p leidin g en Al g emeen SnelStart Gids -Studenten 1. Studentenportaal Vanaf dit

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 6 Verzekeringnemer... 7 Bewerken polis... 8 Bewerken gezinsleden...

Nadere informatie

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus

Loonaangifte via de Digipoort in UBplus Loonaangifte via de Digipoort in UBplus in UBplus is de mogelijkheid toegevoegd om loonaangifte berichten via de Digipoort* naar de belastingdienst te verzenden. De oude methode is versturen via LoonSOM

Nadere informatie

Whitepaper Meer weten over CreditCards

Whitepaper Meer weten over CreditCards Whitepaper Meer weten over CreditCards Inhoudsopgave INLEIDING... 2 OVER VISA EN MASTERCARD... 3 3-D SECURE... 3 GEBRUIK VAN CREDITCARDS AANVRAGEN... 4 DE WERKING VAN CREDITCARDS... 4 ONLINE INZAGE IN

Nadere informatie

SEPA emandates. Introductie op de interbancaire oplossing. Allard Keuter. Kennisplatform administratieve software. 11 april 2013, Evoluon, Eindhoven

SEPA emandates. Introductie op de interbancaire oplossing. Allard Keuter. Kennisplatform administratieve software. 11 april 2013, Evoluon, Eindhoven SEPA emandates Introductie op de interbancaire oplossing Kennisplatform administratieve software 11 april 2013, Evoluon, Eindhoven Allard Keuter Amsterdam 02 April 2013 Wat zou ik willen vertellen? 1.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Bedrijven verwachten groei aantal websites. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-288 21 december 2000 9.30 uur Bedrijven verwachten groei aantal websites Eind volgend jaar zal bijna 6 van de 10 bedrijven die toegang hebben tot een

Nadere informatie

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen

FAQ AcceptEmail. Antwoorden op veelgestelde vragen FAQ AcceptEmail Antwoorden op veelgestelde vragen Authors AcceptEmail B.V. Antwoorden op veelgestelde vragen All rights reserved FAQ AcceptEmail - april 14 2 of 9 Introductie Voor een optimaal resultaat

Nadere informatie

We love what we do. Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen.

We love what we do. Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen. We love what we do Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen. Het vertrouwen opbouwen tussen verkopers en klanten. Het verhogen van uw omzet. Misschien komt het hierdoor dat

Nadere informatie

De digitale vrijwilligersvacaturebank

De digitale vrijwilligersvacaturebank De digitale vrijwilligersvacaturebank Een handleiding Op onze website is het mogelijk dat vrijwilligersorganisaties in Apeldoorn vacatures en klussen kunnen plaatsen en vinden. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

EMAILWAVE. Professionele E-mail Marketing tool

EMAILWAVE. Professionele E-mail Marketing tool Introductie EmailWave is dé manier om uw leden of klanten uw nieuwsbrief toe te sturen. De applicatie biedt vele mogelijkheden om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken uw leden of klanten op de hoogte

Nadere informatie

In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken. Regel al uw postzaken online via MijnPost

In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken. Regel al uw postzaken online via MijnPost In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken Regel al uw postzaken online via MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Van het invoeren

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Gebruik Secure

Gebruik Secure In dit document wordt het belang de aanmelding en de werking van secure E-mail beschreven Versie beheer Wie Datum Toelichting Bas van den Haak 22-09-2017 Finale versie 2 Inhoud Versie beheer... 2 1. Waarom

Nadere informatie

Startgids Reeleezee AutoCollect

Startgids Reeleezee AutoCollect Startgids Reeleezee AutoCollect Inleiding Onze AutoCollect dienst is ontworpen naar aanleiding van het feit dat steeds meer leveranciers overgeschakeld zijn naar elektronisch factureren. Verschillende

Nadere informatie

Handleiding online urenregistratie voor inleners

Handleiding online urenregistratie voor inleners Handleiding online urenregistratie voor inleners Versie: 1.6.2 Versiedatum: 20-01-2015 1. Inleiding Het online urenportaal van Workbus is een website waarmee uren kunnen worden geadministreerd, documenten

Nadere informatie

Inrichten. 1. VPN (Virtual Private Network) 2. Zorgmail 3. Online ophalen in de ZorgDomein-applicatie 4. Koppeling met je informatiesysteem

Inrichten. 1. VPN (Virtual Private Network) 2. Zorgmail 3. Online ophalen in de ZorgDomein-applicatie 4. Koppeling met je informatiesysteem Inrichten Kies hoe je de verwijzingen wilt ontvangen Wanneer jouw zorginstelling verwijzingen wil ontvangen via ZorgDomein, zijn er vier mogelijkheden om deze verwijzingen veilig binnen te krijgen of op

Nadere informatie

VOLVO-WERKKLEDING, BESTELLEN VIA WEBPORTAL

VOLVO-WERKKLEDING, BESTELLEN VIA WEBPORTAL VOLVO-WERKKLEDING, BESTELLEN VIA WEBPORTAL HOE BESTELT U Voor u gaat bestellen... pagina 2 6 Een bestelling aanmaken... pagina 7 22 2015-02-18 VOOR U GAAT BESTELLEN Deze webgebaseerde besteloplossing is

Nadere informatie