2 De overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van een correcte en volledige betaling door de Klant.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 De overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van een correcte en volledige betaling door de Klant."

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 1. Contactgegevens van Guesthouse & Wellness Petit Château Beekborne «Petit Château Beekborne» Karmakon BVBA (BE ) Rue Beekborne Neerheylissem (Hélécine) І 2. Inhoud en kader van de overeenkomst 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen de Klant en Petit Château Beekborne via de website of via gerelateerde websites waar producten en diensten van Petit Château Beekborne gekocht kunnen worden. De overeenkomst gesloten tussen de Klant en Petit Château Beekborne kan bestaan uit het reserveren/bestellen van diensten en de aankoop van producten. 2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten. 3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website zowel onder de sectie voor reservaties als onder de sectie contact. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld in een pdf-document, die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslagen en/of afgedrukt, zodat deze de algemene voorwaarden achteraf eenvoudig opnieuw kan raadplegen. Tijdens het reservatieproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om (i) kennis te nemen van de algemene voorwaarden en om (ii) te erkennen dat hij van deze voorwaarden kennis heeft genomen en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door verder te gaan in het reservatie/bestelprocess. 3. De totstandkoming van de overeenkomst 1 Er komt een overeenkomst tot stand tussen de Klant en Petit Château Beekborne van zodra de Klant de reservatie definitief doorvoert (hetgeen concreet betekent dat hij overgaat tot betaling en de betaling is correct verlopen) en voorafgaand hieraan impliciet en expliciet bevestigd heeft dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. 2 De overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde van een correcte en volledige betaling door de Klant. 3 Wanneer de betaling succesvol is afgerond, ontvangt de Klant een bevestigingsmail op het door hem opgegeven mailadres. Petit Château Beekborne kan niet aansprakelijk worden geteld voor het opgeven van een foutief/ongeldig mailadres. 4 Het effectief afleveren van bevestigingsmail kan omwille van technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestigingsmail kan dan ook niet als een reden

2 tot ontbinding van overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging niet ontvangen heeft, is het aan hem om Petit Château Beekborne te contacteren met de vraag om de bevestiging opnieuw te versturen. 4. De prijzen 1 De diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een gedetailleerde wijze omschreven op om de Klant een correcte beoordeling van de dienst te kunnen laten maken. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst, is het aan de Klant om zich bij Petit Château Beekborne hierover verder te informeren en dit voor het plaatsen van een definitieve reservatie. 2 Prijzen weergegeven op de website worden daar met de meeste zorg geplaatst. Mogelijke fouten in de prijsvermelding binden Petit Château Beekborne niet zolang er geen definitieve reservatie geplaatst is tegen het foutief vermelde tarief. Eens een reservatie definitief is bevestigd, gelden den prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt/zolang de aanbiedingstermijn niet verstreken is. 3 De prijs van een aanbod van Petit Château Beekborne is niet noodzakelijk een all-in prijs. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod worden steeds duidelijk en limitatief vermeld. 5. Herroepingsrecht 1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon handelend voor niet-beroepsmatige doeleinden, heeft het recht aan Petit Château Beekborne mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht de overeenkomst met Petit Château Beekborne te herroepen: - De klant maakt een reservatie in de hoedanigheid van handelaar of voor beroepsmatig gebruik. Opgave van BTW nummer en aanvraag van factuur zijn voldoende aanwijzigingen om te concluderen dat de klant een handelaar is of handelt uit beroepsmatig gebruik. - De klant maakt een reservatie waarvan de uitvoering is begonnen voor het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. - De Klant maakt een reservatie minder dan veertien kalenderdagen op voorhand. 3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij Petit Château Beekborne hiervan binnen het verstrijken van de herroepingstermijn op de hoogte brengen. Deze kennisgeving kan schriftelijk gebeuren gericht aan Petit Château Beekborne, Rue Beekborne 6, 1357 Neerheylissem (Hélécine) of via op 4 Ingeval de Klant van zijn herroepingsrecht heeft gebruik gemaakt, is Petit Château Beekborne gehouden tot terugbetaling van de door de Klant gestorte bedragen, zonder kosten. Deze terugbetaling vindt plaats ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping. 6. Betaling 1 Na het definitief bevestigen van zijn reservatie, betaalt de Klant het volledige bedrag van deze reservatie via de online-reserverings-en betalingstool.

3 2 Indien de electronische betaling door de Klant niet binnen de 60 minuten na het bevestigen van de reservatie succesvol is afgerond, is de overeenkomst tussen de Klant en Petit Château Beekborne van rechtswege ontbonden. 4 Petit Château Beekborne heeft het recht de overeenkomst eenzijdig (zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien de opgegeven kredietkaartgegevens niet geldig blijken te zijn en de betaling uiteindelijk niet kan ontvangen worden. 7. Annulatieregels 1 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast: - Indien de klant meer dan 5 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij het betaalde bedrag volledig terug. - Indien de Klant tussen de 5 en 2 kalenderdagen voor het leveren van de diensten annuleert, krijgt hij 50% van het betaalde terug. - Ingeval van laattijdige annulatie, dit is indien de annulatie gebeurt minder dan 2 kalenderdagen voor het leveren van de diensten, heeft de Klant geen recht op terugbetaling. 2 De annulatieregels vermeld in 1 worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen om een hogere terugbetaling te bekomen. 3 Indien de Klant zijn bestelling wenst te annuleren, brengt hij Petit Château Beekborne hiervan per op de hoogte. Een annulatie is slechts geldig wanneer deze door Petit Château Beekborne per bevestigd is. 4 Indien de Klant conform de annulatieregels vermeld in 1 recht heeft op een terugbetaling door Petit Château Beekborne, vindt deze terugbetaling plaats ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de annulatie. 5 Het niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie wordt gelijk gesteld met een laattijdige annulatie. De Klant heeft in dat geval geen recht op een terugbetaling van de door hem betaalde bedragen. 8. Gebruiksregels van de Guesthouse 8.1 Algemeen Alle informatie betreffende de guesthouse vindt de Klant op onze website. De guesthouse bevat: - enerzijds een natte ruimte (de welnessruimte met sauna, stoombad, douche, ligbedden) met aanpalend het terras waar zich de jacuzzi bevindt, en - anderzijds een droge ruimte bestaande uit de living/ontbijthoek en de slaapkamer. De Klant huurt het guesthouse in alle privacy af. Er is parkeergelegenheid voorzien voor de guesthouse en op straat waar er voldoende parkeergelegenheid is. De guesthouse wordt maximaal gebruikt door twee volwassen personen. Kinderen zijn niet toegelaten. Bij aankomst krijgt de Klant een rondleiding met alle informatie over het gebruik van de faciliteiten of er wordt voorzien in een informatiebrochure die alle benodigde informatie bevat.

4 Het gereserveerde einduur blijft steeds aangehouden, ook indien de Klant later aankomt zodat de volgende klanten op tijd de guesthouse kunnen betreden na reiniging. Overtijd wordt extra aangerekend als een bijkomende boeking van één overnachting. De guesthouse is rookvrij, met uitzondering van het terras. Rokers maken gebruik van de voorziene asbakken. Het is verboden te lopen of te rennen in de guesthouse. Huisdieren zijn niet toegelaten. Petit Château Beekborne behoudt zich ten allen tijde het recht voor om mensen te weigeren of uit de guesthouse te ontzetten indien de gebruiksregels niet worden nageleefd. 8.2 Gebruiksregels m.b.t. de natte ruimte Om hygiënische redenen is het verplicht om eerst te douchen en zich te wassen met zeep voor de ingebruikname van sauna-faciliteiten. Om hygiënische redenen is het verplicht een handdoek te gebruiken op de banken in de sauna en op de loungechairs. Om hygiënische redenen, maar ook voor de veiligheid (antislip!) is het gebruik van badslippers verplicht. Bij voorkeur maakt de Klant naakt gebruik van de jacuzzi. De waterkwaliteit wordt verstoord door het gebruik van textiel. Het dragen van textiel draagt ook bij tot infectiegevaar. Het is verboden om zelf producten toe te voegen aan de installaties (zoals bv. oliën in de sauna/jacuzzi). Indien u deze regel niet respecteert en hierdoor bv. filters vervangen moeten worden, onherstelbare/bijzonder hardnekkige vlekken worden aangebracht, zullen de hierdoor veroorzaakte kosten aangerekend worden aan de Klant. Het is verboden om eten of drinken te nuttigen in de natte ruimte. 8.3 Gebruiksregels m.b.t. de droge ruimte De droge ruimte dient droog te blijven en wordt bijgevolg bij voorkeur betreden in badjas of andere (droge) kleding. Het is in ieder geval verboden de meubels in het bijzonder het zitmeubilair nat te gebruiken. Het nuttigen van eten of drank gebeurt uitsluitend in de droge ruimte (living/ontbijthoek). Het meebrengen van eigen dranken en voedsel is ten allen tijde verboden. Bij verlies van de afstandsbediening van de televisie of open haard wordt de Klant een kost aangerekend van 100 euro. Voor de bediening van de geluidsinstallatie is voorzien in een ipad. Deze werd vastgemaakt aan de muur en kan in principe niet verwijderd worden. Via draadloos netwerk kan er toegang verleend worden tot het internet. Streamen van eigen muziek is toegelaten. Beschadigingen aan de muziekionstallatie of de ipad bediening worden volledig verrekend op kosten van de klant. Indien de bestaande ipad onherstelbare schade toegebracht werd, dan wordt de nieuwprijs van een ipad aangerekend.

5 9. Aansprakelijkheid Alle ter beschikking gestelde producten en materialen in de guesthouse zijn eigendom van Petit Château Beekborne. Wanneer er schade wordt aangebracht aan de guesthouse of dingen worden ontvreemd, worden de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal doorgerekend worden aan de Klant. Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld. Wanneer de toegebrachte schade tot gevolg heeft dat de guesthouse niet meer 100% kan functioneren, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd van 375,00 euro per dag te rekenen van de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop deze hersteld werd. De Klant verklaart zich integraal akkoord dat hijzelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van de door Petit Château Beekborne ter beschikking gestelde installaties. In geen enkel geval kan de Petit Château Beekborne aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt worden door het gebruik van de door Petit Château Beekborne ter beschikking gestelde faciliteiten. De Klant kan Petit Château Beekborne in geen geval aansprakelijk stellen voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade of eender welke andere claim. Petit Château Beekborne kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van goederen. Ingeval Petit Château Beekborne genoodzaakt is een schadeclaim in te stellen tegen de Klant, kan zij deze vordering instellen zowel tegen de persoon/personen die de reservatie maakte(n) als tegen de titularis(sen) van de bankrekening die voor het betalen van de reservatie gedebiteerd werd. 10. Toepasselijk recht 1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. 2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Op de website www.groupon.be worden verschillende diensten door verschillende vennootschappen aangeboden. Om u hierover zo goed mogelijk te informeren en u wegwijs te maken

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Algemene voorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Exellent IT/Electro hierna "Exellent" genoemd. Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge info@exellent.be Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT

Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT Verkoopsvoorwaarden 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Expert Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0414.666.585 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT DISCLAIMER

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP 4. EIGENDOMSOVERDRACHT DISCLAIMER DISCLAIMER 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Connect IT Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge Maatschappelijke zetel: Lanckriet NV, Gotevlietstraat 86, 8000 Brugge BE 0448.175.830 2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014

Algemene Voorwaarden Essent Shop. Geldig vanaf 6 juni 2014 Algemene Voorwaarden Essent Shop Geldig vanaf 6 juni 2014 Postadres: Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 5200 BM s-hertogenbosch Bezoekadres: Willemsplein 4 s-hertogenbosch Internet: www.essent.nl/shop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790.

ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. ALGEMENE VOORWAARDEN van de éénmanszaak Lufaa, gevestigd te Amsterdam gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 50150790. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten. Puur Pommes Catering Algemene voorwaarden Puur Pommes Artikel 1 definities Opdrachtnemer Is Puur Pommes die zijn bedrijf inzet voor het verlenen van zijn diensten. Opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809.

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809. dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be VERKOOPSVOORWAARDEN Met haar website biedt Xurprise.be

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn van 7 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Bedenktijd: de termijn van 7 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Artikel 1 Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ondernemer: Benefitz B.V..,handelend onder de naam Benefitz Energie en Benefitz Energie is gevestigd aan Laan door de Veste 1. Bereikbaar

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie