Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed"

Transcriptie

1 Deel 3: voorbeeldaanpak bedrijven en maatschappelijk vastgoed

2 Inhoud 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio De start Het vervolg Aanbod

3 1. Maak van uw gemeente een Energieke Regio Wie wil er geen energie besparen? Hoewel het er vaak niet van komt, heeft iedereen zijn of haar eigen motivatie om energie te willen besparen. Voor de één gaat het om een bijdrage aan het milieu, voor de ander om harde euro's. Nieuwbouwprojecten worden steeds energiezuiniger en moeten vanaf 2020 zelfs energieneutraal zijn. Maar ook in bestaande gebouwen is heel veel te winnen! Veel gebouweigenaren weten echter niet waar te beginnen. Ook is de onbekendheid met de financiële voordelen van verduurzaming groot. De stichting Energieke Regio biedt binnen het programma Kleur uw Gemeente Groen een toegesneden aanpak en ondersteunt deze. Wat is een Energieke Regio? Energieke Regio is een local-for-local adviesproject. Het concept is zeer eenvoudig. Per regio worden eerst koplopers (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benaderd om zich te laten adviseren over energiebesparing, het zelf produceren van duurzame energie en verbetering van het binnencomfort in hun gebouwen. Er wordt een 'wij-gevoel' gecreëerd, door een podium te bieden waar deelnemers hun (maatschappelijke) betrokkenheid kunnen etaleren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale overheid en de lokale Rabobank. In tweede instantie volgen, naar aanleiding van de door de koplopers uitgedragen successen, ook andere bedrijven, instellingen en particulieren. Elke Energieke Regio-project bestaat kort samengevat uit de volgende componenten: Informeren en inspireren van de regio over energiebesparing en lokaal opwekken van duurzame energie. Adviseren van bedrijven, instellingen en particuliere coöperatieve initiatieven. Een platform (community) voor deelnemers om hun maatschappelijke betrokkenheid te etaleren. Een sterk local-for-local netwerk van integere onafhankelijke adviseurs, actief op alle relevante adviesgebieden. Waarom? Primaire doelstelling van Stichting Energieke Regio is energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie bij de bestaande bedrijfsgebouwen te bevorderen. Nevendoelstellingen hierbij zijn het positief beïnvloeden van het binnenklimaat en het verhogen van het bewustzijn en kennisniveau op het gebied van energievraagstukken. Wie doen er mee? Er zal worden samengewerkt met: - De gemeente - De lokale Rabobank - Lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties - Pers en media - Stichting Energieke Regio 2

4 2. De start Eerste fase: selectie en evaluatie Selectie bedrijven en adviesprojecten: Stichting Energieke Regio zal in samenspraak met de gemeente en de lokale Rabobanken een aantal regionaal bekende bedrijven/organisaties benaderen. Van belang hierbij is te streven naar differentiatie per sector/branche. Bij drie bedrijven/organisaties wordt een adviesproject gestart. In onderling overleg wordt besloten welke partijen actief deelnemen tijdens deze eerste fase. Per bedrijf/organisatie wordt op één dag, achtereenvolgens een energiek-3p-profiel opgesteld met direct daar achteraan een QuickScan verlichting, -zonnepanelen en - sluipverbruik. Evaluatie: Na afronding van de drie adviesprojecten wordt de uitkomst en ervaring geëvalueerd. Een gezamenlijke evaluatie met vertegenwoordigers betrokken overheden, lokale Rabobank, de drie bedrijven/organisaties, Stichting Energieke Regio maar eventueel ook Kamer van Koophandel etc. De uitkomst van deze evaluatie is bepalend voor de besluitvorming omtrent het doorgaan van fase twee: implementatie van een lokale Energieke Regio. Tweede fase: startsymposium Startsymposium: De bijeenkomst kan in onderling overleg worden georganiseerd bij b.v. een lokale Rabobank, gemeentehuis of een andere geschikte locatie. De presentatie is in handen van een te benoemen dagvoorzitter, deze persoon wordt in onderling overleg benoemd. De gemeente houdt een inleidende presentatie over de aanleiding en doelstellingen van dit symposium. Stichting Energieke Regio houdt een korte algemene introductie over haar doelstellingen, ambitie en local-for-local projectstructuur en de inmiddels gerealiseerde successen. Derde onderdeel van het startsymposium is een interviewsessie op het podium. Tijdens dit interview wordt met de drie bedrijven/organisaties die hebben deelgenomen aan de eerste fase, de uitkomst van de onderzoeken en de ervaringen doorgesproken. Ter afsluiting volgt een interactieve sessie met een paneldiscussie. Het panel wordt gevormd door vertegenwoordigers van: gemeente en lokale Rabobank, de bedrijven/organisaties die aan een adviesproject hebben meegewerkt en Stichting Energieke Regio. 3

5 Derde fase: Implementatie lokale Energieke Regio organisatie Na het startsymposium wordt met ondersteuning van het centrale kernteam, nadere invulling gegeven aan het opzetten van een lokale Energieke Regio-organisatie. De kwaliteit wordt beheerst door te werken volgens een vaststaande Energieke Regio-formule. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokaal gevestigde onafhankelijke adviseurs. Deze worden geselecteerd op basis van ervaring en competenties. Zij adviseren bedrijven, maatschappelijke organisaties, particuliere huiseigenaren en particuliere coöperatieve initiatieven over energiebesparing, het zelf produceren van duurzame energie en verbetering van het binnen-comfort in hun gebouwen. Het landelijke Energieke Regio-kernteam draagt de zorg voor continuïteit, afstemming met stakeholders en ondersteuning in de vorm van faciliteren, inspireren, (bij)scholen, organiseren van bijeenkomsten, etc. Ook worden de resultaten gemonitord. 3. Het vervolg Hoe ziet het vervolgadviestraject eruit? Voor velen geldt terecht het motto 'eerst zien, dan geloven'. Daarom laten de adviseurs van Energieke Regio via een laagdrempelig praktisch onderzoek zien dat vergaande energiebesparing eenvoudig te realiseren is en zeker lucratief kan zijn. Ook wordt geadviseerd hoe energie voordeliger kan worden ingekocht. Directies en gebouwbeheerders van deelnemende instellingen en bedrijven worden nauw bij het onderzoek betrokken. Het adviestraject begint met een inventarisatie. Tijdens een gesprek van ca. 2 uur wordt het zogenaamde energiek 3P-profiel opgesteld. Door gericht vragen te stellen vanuit de invalshoeken People, Planet en Profit krijgen de directie en onze adviseurs een helder beeld van de stand van zaken op het gebied van binnencomfort (People), energiezuinigheid (Planet) en de verdiencapaciteit (Profit) van duurzame energie. Als de directie er brood in ziet, dan vervolgen de adviseurs het traject met een QuickScan. Het doel van die QuickScan is het geven van heldere adviezen voor aanpassingen die in circa twee jaar terug te verdienen zijn, inclusief de kosten van de QuickScan. De rapportage biedt inzicht in de grote verbruiksposten, noemt de best lonende aanpassingen met een raming van de kosten en de terugverdientijd en stelt vervolgonderzoeken naar kansrijke grotere aanpassingen voor. Die vervolgonderzoeken (BigScans) kunnen nóg grotere besparingen opleveren of zelfs tot duurzame energieproductie leiden. De BigScans kunnen direct aansluitend op de QuickScan plaatsvinden, maar ook op een later moment uitgevoerd worden, als bijvoorbeeld groot onderhoud, een verbouwing of vervanging van installaties gepland staan. De resultaten van de aanpassingen kunnen worden gemonitord. e3p-profiel 4

6 Het energiek People-Planet-Profit profiel (e3p-profiel) is ontwikkeld om bedrijven en instanties inzicht te bieden in de mate waarin hun organisatie maatschappelijk verantwoord en kostenefficiënt omgaat met energie en comfort. QuickScans Verschillende QuickScans kunnen als vervolg op het e3p Profiel uitgevoerd worden. Verlichting. Sluipverbruik elektra. Zonnestroom installaties. Inspectie met warmtebeeldcamera. Monitoring temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-waarden. Brainstorm over verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en bereiding warm tapwater. Analyse output slimme meters. Beoordeling energiecontracten en aansluitwaarden. Monitoren totaalverbruik en verdeling over de fasen. De adviseurs Energieke Regio werkt samen met lokale gepassioneerde energiebewuste architecten en specialisten op het gebied van installatie- en regeltechniek, verlichting, bouwkosten, fiscaliteit en dergelijke. De adviseurs bekijken de samenhang tussen het gebouw, de gebruikers en de installaties in relatie tot het beleid van de organistatie, het energieverbruik en het binnencomfort. Ook kunnen zij deelnemers helpen hun energie zo voordelig mogelijk in te kopen. Het functioneren van het gebouw staat bij de adviseurs altijd centraal! Deelnemers kunnen rekenen op een eerlijk en helder onderbouwd advies, waarbij in eerste instantie gezocht wordt naar besparingsmogelijkheden die in circa twee jaar terugverdiend kunnen worden. In een optionele tweede adviesronde worden aanbevelingen gedaan voor verdergaande mogelijkheden op het gebied van energiebesparing, verduurzaming van het gebouw en de installaties en het zelf produceren van duurzame energie. Tevens adviseren de adviseurs deelnemers welk moment het meest geschikt is om de aanbevolen aanpassingen aan te brengen. Desgewenst begeleiden ze ook de uitvoering. 4. Aanbod Het aanbod is eenvoudig. Neem contact op en we gaan samen met de lokale Rabobank het traject in gang zetten. Energieke Regio in 3 minuten! Bekijk het promotiefilmpje met astronaut André Kuipers en staatssecretaris Wilma Mansveld: 5

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties

Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering. Voor gemeenten en wooncorporaties Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering Voor gemeenten en wooncorporaties - versie 1.3 - Agentschap NL, NL Energie en Klimaat Cees Egmond, e.a. Handleiding Energiebesparing door gedragsverandering

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven.

BLIK OP. Themanummer #1 / 2015. Noorden zet in op samenwerking overheid en bedrijfsleven. Alphense Green Deal voor duurzame initiatieven. BLIK OP Themanummer #1 / 2015 Met veel praktijkvoorbeelden. Doe er uw voordeel mee! DUURZAAMHEID 2 Olaf Prinsen, wethouder Apeldoorn Energieneutraal moet ambitie zijn van de samenleving. Gemeente 6 14

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en Terugblik en aanbevelingen 1 INLEIDING De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen

Nadere informatie

Energie Expeditie Apeldoorn 2012-2014 Avonturiers gezocht die met moderne middelen energieneutraal willen renoveren

Energie Expeditie Apeldoorn 2012-2014 Avonturiers gezocht die met moderne middelen energieneutraal willen renoveren Experiment Programma #ENEXAP Energie Expeditie Apeldoorn 2012-2014 Avonturiers gezocht die met moderne middelen energieneutraal willen renoveren www.energieexpeditieapeldoorn.nl Experimentprogramma Apeldoorn

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014

Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Jaarverslag 2012 / 2013 Jaarplan 2014 Inleiding 3 Voorgeschiedenis 4 Visie 7 Missie 8 Organisatie 10 Producten/diensten 17 Promotie 21 Jaaroverzicht in beeld 22 Financieel verslag 2013 24 en begroting

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Over de coöperatie als rechtsvorm voor commerciële en maatschappelijke initiatieven de Coöperatie expert 1 Over de Coöperatie expert De Coöperatie expert is de

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen

DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM. Duurzaam bruggen bouwen DUURZAAMHEIDSACTIEPLAN ALBLASSERDAM Duurzaam bruggen bouwen december 2012 1 INHOUD Voorwoord Samenvatting 1: STRATEGISCHE VISIE EN ACHTERGRONDEN 1.1 Ambitie en doel 1.2 Werkwijze 1.3 Afbakening: Samenwerking,

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie