participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:"

Transcriptie

1 Programma: 13:00 uur: Opening door de voorzitter 13:05 uur: Reconstructie van de gebeurtenissen 13:30 uur: Voorstel voor nieuwe vergoedingen 13:45 uur: Bespreking huidige posities Titans Fund en mogelijkheden secundaire markt 14:30 uur: Stemming over de verdere afwikkeling van het fonds 15:00 uur: Afsluiting door de voorzitter Datum: 26 maart 2013 Locatie: kantoor Inmaxxa, te Naarden

2 Reconstructie van de gebeurtenissen Titans Fund ontstaan op 1 oktober 2007 als alternatief voor het Duitse fund-of-funds K1, in samenwerking met een groep van tussenpersonen, onder leiding van Leopold en Kroes (L&K) 2. Inmaxxa start in de herfst en winter van 2007 met marketing voor het fonds. Samen met groep tussenpersonen wordt snel ruim 4 miljoen opgehaald (dat tot halverwege 2009 zou aangroeien tot een kleine 7 miljoen).

3 Reconstructie van de gebeurtenissen -2 Ad 2: marketingcampagne Marketing is gestoeld op het beleggingsbeleid van de zogeheten Endowments: Yale, Harvard, Cambridge e.d

4 Reconstructie van de gebeurtenissen -3 Ad 2: marketingcampagne Ook Inmaxxa doet ongeveer 20% van de Core-portefeuilles in hedgefondsen, net als Yale, Harvard, e.d.

5 Reconstructie van de gebeurtenissen Snel volgde het op een na slechtste beleggingsjaar uit de geschiedenis ( the perfect storm ): In de herfst van 2009 verbiedt de AFM semi-open end structuren 5. Na een teleurstellend 2009 begonnen in 2010 participanten onrustig te worden en kregen we te maken met netto-uitstroom (2009 was een goed jaar voor veel beleggingscategorieën, maar niet voor de minder liquide vormen van beleggen als ABL, private equity en niet beursgenoteerd vastgoed, waarin het Titans Fund i.l. belegt, vanwege o.a. de lage correlatie met andere assetcategorieën en de illiquiditeitspremie op lange termijn)

6 Reconstructie van de gebeurtenissen Begin 2010 start Inmaxxa gesprekken op met verschillende partijen over overname, o.a. Sares Invest, Finles en Paerel 7. Begin maart 2010 wordt met Paerel een principe-akkoord bereikt over de overname door Paerel Alternative Fund (PAF) 8. Op 26 maart doet Inmaxxa het verzoek aan de AFM voor ontheffing van de driemaandsperiode (art wft), deze wordt afgewezen 9. Op 28 mei wordt een SLA opgesteld voor de overname, waarna Inmaxxa een vergadering uitschrijft (belangrijk: omruil van individuele posities Titans Fund naar Sinano Low Vol en Mid Vol)

7 Reconstructie van de gebeurtenissen Participanten stemmen op 10 juni 2010 en masse voor de overname, maar moeten, vanwege de 3-maandsperiode tot 1 oktober 2010 wachten op hun PAF-participaties 11.Per de koers van 30 juni 2010 neemt PAF al een positie van 700k in het Sinano Low Vol over, hetgeen Titans Fund i.l. o.a. liquiditeiten verschaft 12.Begin september kwam Paerel Leven negatief in het nieuws, dit bleek een grote participant in PAF te zijn, waarna Paerel met een extra lijst van ontbindende voorwaarden voor de overname kwam

8 . Reconstructie van de gebeurtenissen Eind september 2010 komt Sares Invest negatief in het nieuws en kondigt aan zijn beleggingsfondsen te sluiten; gevolg: we kunnen de vereiste omruil van de individuele posities naar twee Sares Invest-fondsen niet meer doen; Sares Invest zegt vervolgens de afgesproken boeterente niet kunnen/willen betalen (Sares Invest wijzigt ook zijn naam naar Ortelius Wealth Management) 14.Op 27 september, 4 en 5 oktober 2010 vindt spoedoverleg plaats tussen Inmaxxa, Paerel en Sares Invest om te kijken of de overname alsnog door kan gaan, hetgeen niet lukt: Paerel blaast op 5 oktober 2010 de overname af.

9 Reconstructie van de gebeurtenissen -8 Overigens, het komt regelmatig voor dat open-end fondsen zich opheffen; het Titans Fund i.l. is echt niet uniek

10 Reconstructie van de gebeurtenissen -9 Er is zelfs een beurs opgericht, voor dit soort beleggingen

11 Voorstel nieuwe vergoedingen Participantenadministratie: 35 per participant per jaar, met minimum per jaar (halveert) Financiële administratie: per jaar (was per jaar en al per 1 januari 2011 verlaagd naar 7500) Kosten van bewaarder: 0,1% over het fondsvermogen met een minimum van per jaar (was al verlaagd naar per 1 januari 2011, daarvoor gold een minimum van per jaar) Beheersfee 0% (was al verlaagd per 1 januari 2011 naar 1,5% (van 2,5%) Performance fee was al afgeschaft Operationele kosten (accountants-, juridische, advies- en afwikkelingskosten e.d.) mogen vanaf 1/1/2011 niet meer dan per jaar bedragen (blijft zo, alle kosten daarboven worden door Inmaxxa betaald) Eventueel: eenmalige kosten voor closed-end maken: 1.400

12 Beleggingen van het Titans Fund -1

13 Beleggingen van het Titans Fund -2 Daarnaast is er nog een kassaldo per 31/12/2012 van ,69 minus toekomstige verplichtingen van ,61, waardoor er een vijfde liquidatieuitkering van naar schatting kan worden gedaan.

14 Beleggingen van het Titans Fund -3 Gems Progressive Recovery Pool EUR 0,49% van Titans Fund Wat: sidepocket van een eerder verkocht fund-of-funds dat vooral investeert in distressed (credit), event driven- en deep value-strategieën Afwikkeling: fonds werd tot en met januari 2012 gewoon maandelijks gewaardeerd, maar daarna niet meer. Fonds wordt binnenkort in zijn geheel liquide gemaakt, maar opbrengstwaarde wordt niet gegeven/geschat Waardering in het Titans Fund i.l.: Op de koers van januari 2012 Secundaire markt: eigenlijk niet, tenzij tegen forse discounts, is ook niet meer opportuun omdat het fonds zichzelf binnenkort in zijn geheel gaat opheffen

15 Beleggingen van het Titans Fund -4 Global Opportunities Fund 0,47% van Titans Fund Wat: Long/Short equity fonds wat in (vrijwillige) liquidatie is; restant van het fonds bestaat uit aandelen CBP Carbon Industries, de Thielert-claim en wat contanten Afwikkeling: Fonds wordt gewoon maandelijks gewaardeerd door Caceis (voorheen Fastnet); onduidelijk is of en wanneer het resterende deel van de portefeuille te gelde kan worden gemaakt Waardering in het Titans Fund i.l.: Op de koers van december 2012 Secundaire markt: eigenlijk niet, tenzij tegen forse discounts

16 Beleggingen van het Titans Fund -5 Sciens Global Strategy Class A EUR 0,13% van Titans Fund Wat: Fonds investeert in een brede portefeuille van hedgefondsen in verschillende strategieën Afwikkeling: Fonds wordt maandelijks gewaardeerd en is gewoon liquide, posities ontstaan door liquidatie-uitkeringen (in stukken dus) van Sciens IG SPV Class A USD; als de positie weer voldoende groot is wordt die weer te gelde gemaakt Waardering in het Titans Fund i.l.: tegen de koers van november 2012 Secundaire markt: niet van toepassing, fonds is verkoopbaar

17 Beleggingen van het Titans Fund -6 Sinano Low Vol EUR i.l. 3,48% van Titans Fund Wat: Fund of funds in liquidatie van Ortelius Wealth Management (bestaat alleen nog maar uit onverkoopbare posities in fondsen als AJW en Arrowhead (zie hierna) Afwikkeling: Moeilijk te voorspellen, het gaat om moeilijk verkoopbare beleggingen. Jaarrekeningen zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog nooit opgeleverd, tijdens laatste participantenvergadering van 12 maart 2013 zijn ze wel beloofd Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente NAV-schatting van het fonds van september 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Alleen als Ortelius de onderliggende posities zou willen verkopen, anders onverkoopbaar

18 Beleggingen van het Titans Fund -7 Sinano Mid Vol EUR 2,5% van Titans Fund Wat: Fund of funds in liquidatie van Ortelius Wealth Management (bestaat alleen nog maar uit onverkoopbare posities in fondsen als AJW en Arrowhead (zie hierna) Afwikkeling: Moeilijkte voorspellen, het gaat om moeilijk verkoopbare beleggingen. Jaarrekeningen zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog nooit opgeleverd, tijdens laatste participantenvergadering van 12 maart 2013 zijn ze wel beloofd Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente NAV-schatting van het fonds van september 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Alleen als Ortelius de onderliggende posities zou willen verkopen, anders onverkoopbaar

19 Beleggingen van het Titans Fund -8 Sinano Market Neutral EUR 0,50% van Titans Fund Wat: Fund of funds in liquidatie van Ortelius Wealth Management (bestaat alleen nog maar uit onverkoopbare posities in fondsen als AJW en Arrowhead (zie hierna) Afwikkeling: Moeilijkte voorspellen, het gaat om moeilijk verkoopbare beleggingen. Jaarrekeningen zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog nooit opgeleverd, tijdens laatste participantenvergadering van 12 maart 2013 zijn ze wel beloofd Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente NAV-schatting van het fonds van september 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Alleen als Ortelius de onderliggende posities zou willen verkopen, anders onverkoopbaar

20 Beleggingen van het Titans Fund -9 Sinano Alpha Fund 37,0% van Titans Fund Wat: Positie verkregen door een grote ruil van posities uit de andere (eerder besproken) Sinano-fondsen. Ruil werd gedaan omdat het Sinano Alpha Fund verkoopbaar zou worden per 31/12/2013 en omdat er weer regulier koersen zouden worden afgegeven Afwikkeling: Ortelius heeft beheer van dit fonds uitbesteed aan PIWM/BC Capital, maar deze beheerder is na aanklacht van de SEC in liquidatie gegaan. Bankrekeningen van het fonds bij Alliance Bank staan op de Bahama s en zijn nu door de rechter geblokkeerd. Er is een liquidator van PIWM/BC Capital aangesteld die een claim op tegoeden bij de rechter heeft gedaan Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente schatting van het fonds van maart 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Vanwege juridische complicaties nu onmogelijk

21 Beleggingen van het Titans Fund -10 AJW Offshore -1 0,0% van Titans Fund Wat: Fonds verstrekte converteerbare leningen aan bedrijven met een beursnotering (market cap van de bedrijven lag meestal beneden de $250 miljoen); het segment ABL en PIPE (private investments in public equity) dus; bij de meeste leningen had het fonds het recht bedongen om de leningen om te zetten in aandelen van het bedrijf, tegen een conversiekoers die lager zou liggen dan de beurskoers. AJW was ooit een van de grootste hedgefonden ter wereld en zit ook in veel andere fund-of-funds; fonds is ooit door Forbes uitgeroepen als een van de vijftig beste hedgefondsen ter wereld!

22 Beleggingen van het Titans Fund -11 AJW Offshore -2 Afwikkeling: Op 30 maart 2010 is het fonds in vrijwillige liquidatie gegaan, waarbij eerst KPMG en daarna PWC als liquidator is aangewezen. Inmiddels heeft PWC een aantal rapporten uitgebracht ten aanzien van de voortgang van de liquidatie van het fonds, te weten op 15 december 2011, 10 februari 2012 en 4 mei PWC laat hierin weten dat Hull Capital Management LLC en Gemini Strategies LLC zijn aangewezen om PWC te assisteren bij het liquidatieproces. Er wordt aangegeven dat het gehele liquidatieproces enkele jaren in beslag kan nemen. Ondertussen heeft PWC op 9 augustus 2012 een nieuwe update gegeven ten aanzien van de afwikkeling van de vrijwillige liquidatie. Hierin wordt aangegeven dat de waardering van de onderliggende posities in het fonds aanzienlijk lager ingeschat moet worden dan tot dan toe was aangenomen. PWC geeft aan voor zo n 50% van de leningen geen waardering toe te kennen, als gevolg van het feit dat men vooralsnog de kans klein acht dat er op deze leningen nog gelden terug kunnen worden gehaald. In de update wordt aan de resterende leningen een relatief lage waarde toegekend en geeft PWC aan dat de te verwachte realiseerbare waarde ( estimated realisable value ) thans 5,8% is

23 Beleggingen van het Titans Fund -12 AJW Offshore -3 Waardering in het Titans Fund i.l: Inmaxxa heeft het fonds op 0% gezet, ondanks dat PWC denkt er nog wel realiseerbare waarde in het fonds zit (5,8% van de laatst bekende NAV) Secundaire markt: Op de secundaire markt worden biedingen gedaan van tussen de 2 tot 5% van de waarde, maar alleen onze positie is te klein en we hebben eigenlijk partijen nodig als Ortelius en andere fund-of-funds-aanbieders in Nederland die dit fonds ook hebben, voor een gezamenlijke verkoop; dit is op dit moment zeer lastig te realiseren

24 Beleggingen van het Titans Fund -13 Arrowhead Target 6,5% van Titans Fund Wat: Fonds belegde oorspronkelijk in ABL s aan filmmaatschappijen; een groot aantal leningen kon niet afgelost of doorgerold worden; het onderpand, zijnde de filmrechten, isn toen opgeëist; in augustus 2010 is de constructie omgezet, waarbij Arrowhead een exploitant van filmrechten is geworden (naast enkele leningen waarvan de verplichtingen nog wel worden nagekomen); opgeëiste filmrechten zijn reeds 50% afgewaardeerd; Arrowhead is nu dus feitelijk private equity geworden; op basis van de nieuwe constructie had Arrowhead een liquiditeitsprognose gegeven op basis van de toenmalige exploitatie van de filmrechten en de nog uitstaande leningen. Na 31/12/2011 geen informatie meer Afwikkeling: Sinds de kredietcrisis is er maandelijks regelmatig al afgewaardeerd; in augustus 2010 is er nogmaals 50% afgewaardeerd (hetgeen al in de koers van het Titans Fund i.l. is verwerkt); na deze afwaardering is de prognose dat er maandelijkse tussen de 1 en 1,5% wordt uitgekeerd (nieuwe afwaarderingen zijn mogelijk, maar minder waarschijnlijk) Waardering in het Titans Fund i.l.: 50% van de laatste opgave van de beheerder zelf van 31/12/2011 Secundaire markt: geen vraag en aanbod; na herstructurering kijken beleggers de kat uit de boom

25 Beleggingen van het Titans Fund -14 Greater Europe SPV GEF 0,93% van Titans Fund Wat: Voormalig private equity & equity long/short in Rusland; het fonds kocht aandelen waarvan de manager verwachtte dat ze in waarde stijgen en verkocht aandelen waarvan hij verwacht dat ze in waarde dalen; gegeven de illiquide status van het fonds hebben wij het vermoeden dat de manager ook private equity-posities heeft ingenomen, dan wel in illiquide aandelen is gaan beleggen; de oude fondsbeheerder Wermuth Asset Management staat goed bekend: hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van de Russische activiteiten van Deutsche Bank in Moskou in de jaren 90 Afwikkeling: Het fonds gaat per 31/12/2012 in zogeheten full redemption door de kas uit te keren. De vier resterende aandelenposities in het fonds worden op nul gewaardeerd. We konden (als Titans Fund i.l.) meedoen met een nieuw fonds met die vier posities (door onze kaspositie daarin te beleggen). De uitkeringen zouden dan volgen Wermucht verwacht kunnen worden in de periode Daar hebben we gezien de liquidatiestatus van het Titans Fund i.l. niet voor geopteerd Waardering in het Titans Fund i.l.: op geschatte uitkeringskoers per 31/12/2012 Secundaire markt: niet van toepassing

26 Beleggingen van het Titans Fund -15 Greater Europe Deep Value 1,64% van Titans Fund Wat: Voorheen vastgoed (+/- 45%), private equity (+/- 30%) en kleine, illiquide aandelen (+/- 15%) in/uit Rusland, het gaat om de zelfde fondsbeheerder als het Great Europe Fund Afwikkeling: Er zitten nu nog drie vastgoedprojecten/land uit Rusland in de portefeuille. Het is onduidelijk hoe die kunnen worden afgewikkeld. Wermuth is ontslagen als beheerder door de lquidators, die verder zeggen geen jaarverslagen meer op te leveren en geen NAV meer te berekenen. Er is nog wel een aanzienlijke kaspositie die blijft bestaan om in de toekomst alle kosten te kunnen betalen. De kasposities staan voor een deel op Cyprus. Waardering in het Titans Fund i.l.: Per 31/12/2012 zijn de twee posities in dit fonds nog gewaardeerd op de NAV van 31/10/2012. In de koers van januari 2013 zullen de twee Greater Europe Deel Value-fondsen in het Titans Fund i.l. worden afgewaardeerd naar nul. Secundaire markt: Er is op dit moment geen vraag en geen aanbod op de secundaire markt voor dit fonds (bron: Gottex en HedgeBay).

27 Beleggingen van het Titans Fund -16 Harbinger, PE- en L-klasse 4,2% van Titans Fund Wat: fonds belegde in distressed assets (aandelen en obligaties); de manager van het fonds is een bekende en gerespecteerde hedgefundbeheerder die het afgelopen decennium bovengemiddelde resultaten heeft gehaald, de fondsen PE- en L-klasse zijn sidepockets van de eerder in het Titans Fund i.l. verkochte positie van het hoofdfonds Afwikkeling: De PE-klasse bevat oude posities uit het oorspronkelijke fund-of-funds die illiquide zijn geworden, de L-klasse is gecreëerd om alle beleggingen die Harbinger had bij Lehman Brothers, als tegenpartij van het fonds, af te splitsen van de liquide beleggingen van het fonds; gezien de onzekerheid van de uitkomst van het faillissement van Lehman en de onduidelijke eigendomsstructuur van posities, hebben veel beheerders die bij Lehman zaten, besloten om een SPV, of sidepocket, op te richten; afloop van beide fondsen is lastig in te schatten Waardering in het Titans Fund i.l.: Op de door de administrator afgegeven koersen van 31/12/2012 Secundaire markt: Biedingen tussen de 10-20% (Hedgebay)

28 Beleggingen van het Titans Fund -17 Harborlight B 4,1% van Titans Fund Wat: Fonds investeert in een brede portefeuille van hedgefondsen in verschillende strategieën; fonds is in (vrijwillige) liquidatie; fonds wordt 1 keer per kwartaal gewaardeerd Afwikkeling: Momenteel is ruim 50% van het fonds uitgekeerd; eerdere verwachting omtrent nieuwe uitkeringen worden niet altijd ingelost. Fonds geeft nog wel op kwartaalbasis NAV s af Waardering in het Titans Fund i.l.: op basis van doorgekregen NAV s Secundaire markt: niets van bekend

29 Beleggingen van het Titans Fund -18 Harborlight R1 0,5% van Titans Fund Wat: Sidepocket die bestaat uit een investering in een hedgefonds wat is getroffen door de Petters-fraudezaak Afwikkeling: Het fonds is reeds gewaardeerd op 10% van de oorspronkelijke waarde; geschat wordt dat 10-20% van de oorspronkelijke waarde kan worden hersteld, volgens opgave van de beheerder zelf. Op welke termijn dit gebeurt is onduidelijk Waardering in het Titans Fund i.l.: Op basis van de destijds door de beheerder geschatte opbrengstwaarde Secundaire markt: niets van bekend

30 Beleggingen van het Titans Fund -19 Sciens IG SPV Class A USD 4,4% van Titans Fund Wat: Side-pocket die bestaat uit het illiquide gedeelte van het oorspronkelijke Irongate fund-of-fund, dat eerder in de portefeuille van Titans zat; fonds wordt maandelijks gewaardeerd Afwikkeling: Regelmatig worden uitkeringen gedaan in aandelen Sciens Global Strategic Fund (liquide fonds); fonds wordt ook regelmatig gewaardeerd door de administrator Citco Fund Services Ltd. Waardering in het Titans Fund i.l.: op de koers van 30/11/2012 afgegeven door de administrator Secundaire markt: Biedingen tussen de 10 en 20%

31 Beleggingen van het Titans Fund -20 Maxam 0% van Titans Fund Wat: Feeder fund in voormalige Madoff-strategieën Afwikkeling: fonds is reeds op 0 gewaardeerd; er is een zogenaamde claw back procedure gestart, mogelijk komt hier nog iets uit, maar schattingen van mogelijke schadeverhaal lopen uiteen van enkele procenten tot 20% Waardering in het Titans Fund i.l: Volledig afgewaardeerd, wellicht krijgen we nog compensatie uit een juridische procedure maar dat zien we wel. Secundaire markt: niet van toepassing

32 Beleggingen van het Titans Fund -21 Valens 26,7% van Titans Fund Wat: ABL, het fonds is in december 2009 in liquidatie gegaan door te veel uittreders Afwikkeling: Er is tot op heden ruim 25% van de oorspronkelijke waarde per november 2009 uitgekeerd aan beleggers; verwachtingen van de beheerder omtrent nieuwe uitkeringen vallen tegen; 43% van de SPV s is belegd in één bedrijf; de opbrengst en het liquide maken van de portefeuille valt of staat dus grotendeels met deze positie; er is begin 2013 een uitgebreid financieel verslag gemaakt, met beschrijving van alle posities in de fondsen, een verslag dat vertrouwen wekt Waardering in het Titans Fund i.l.: op basis van maandelijkse statements die nog altijd gegeven worden Secundaire markt: Er zijn af en toe beleggers die posities aanbieden op het platform van Gottex Brokers Alternative voor een indicatieve korting van 25% a 30% ten opzichte van de huidige koers

33 Beleggingen van het Titans Fund -22 Yorkville -1 7,4% van Titans Fund Wat: YA Yorkville is in 2001 opgericht en zou per ultimo 2011 circa $500 miljoen onder beheer hebben. Het fonds verstrekte leningen aan kleine en middelgrote beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. De leningen werden vaak verschaft op basis van een aanzienlijk onderpand, tot wel viermaal de waarde van de lening. Als gevolg van de kredietcrisis heeft de beheerder van het fonds besloten om per einde 2008 geen uittredingen meer te honoreren. Het fonds bestaat thans grotendeels uit private equity-posities

34 Beleggingen van het Titans Fund -23 Yorkville -2 Afwikkeling: In mei 2012 heeft YA Global voor diverse posities zogeheten compulsory redemption notices afgegeven, ook voor de positie die onze depotbank TGB aanhoudt (onder andere voor het Titans Fund i.l). Dit betekent dat YA Global/Yorkville eenzijdig heeft bepaald dat ze van de positie afwillen en geld gaan betalen. YA Global heeft vooralsnog 80% uitgekeerd op basis van de intrinsieke waarde van 30 april De resterende 20% zou gedeeltelijk in cash en gedeeltelijk in posities in een nieuwe sidepocket Compass Resources Limited worden uitgekeerd, waarmee de positie YA Global/Yorkville zal zijn afgebouwd. We hebben een bescheiden uitkering eind 2012 in cash ontvangen, maar de posities van Compass Resources nog niet, Ortelius zegt er mee bezig te zijn Waardering in het Titans Fund i.l.: In de koers over oktober, november en december 2012 zijn we ervan uitgegaan dat er nog een positie Compass Resources in de boeken komt ter waarde van ,95 (dit bedrag is ook te vinden in voorgaande overzicht van de beleggingen) Secundaire markt: op dit moment niet opportuun, het wachten is op de positie in Compass Resources, daarna kijken of er biedingen op komen

35 Conclusie - Door de extreme marktomstandigheden vanaf 2008 kon het Titans Fund i.l. niet in de oorspronkelijke opzet worden voortgezet en werd een overname gepland - De overname van het fonds door PAF kon door een samenloop van omstandigheden geen doorgang vinden - De grotendeels illiquide beleggingen worden op een zo goed mogelijk manier afgewikkeld; de beheer- en andere kosten voor het fonds zijn sterk verlaagd - De secundaire markt is niet volwassen (en onze posities te klein) en de geboden discounts wijzen op de aanwezigheid van aasgierbeleggers; derhalve ligt een afwikkelingsperiode die niet gelimiteerd is voor de hand; een closed-end structuur is in het belang van de participanten - Tijdens het closed-end zijn van het fonds (voor een periode van vijf jaar) worden regelmatig liquidatie-uitkeringen verwacht

36 participantenvergadering Titans Fund Stemming: - Fire sale: verwachting hooguit 20%, waarvan 10% uit de bestaande kaspositie - Closed-end voor vijf jaar, met tussentijdse liquidatie-uitkeringen

37 participantenvergadering Titans Fund Stemming en afsluiting

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan.

De vergadering wordt, bij afwezigheid van participanten, schriftelijk afgedaan. xxx Naarden, 20 januari 2012 Betreft: Notulen participantenvergadering Titans Fund i.l. 13 januari 2012 Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 13 januari 2012 Aanvang: 14:00

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan

Nadere informatie

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013

Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Xxxxx Xxxxxx xxxxx Naarden, 11 maart 2013 Betreft: uitnodiging participantenvergadering Titans Fund i.l., 26 maart 2013 Geachte participant van het Titans Fund i.l., Zoals u ongetwijfeld weet is het Titans

Nadere informatie

Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen.

Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen. Titans Fund i.l.: -23,56% in oktober 2012 Algemene marktontwikkelingen in oktober 2012 Aandelenbeurzen laten een verdeeld beeld zien in oktober. Ook de andere categorieën bewegen zich op zeer diverse wijzen.

Nadere informatie

In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën omhoog.

In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën omhoog. Titans Fund i.l.: -7,38% in december 2012 Algemene marktontwikkelingen in december 2012 In december lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien. Behalve grondstoffen gingen ook de andere beleggingscategorieën

Nadere informatie

In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden een min.

In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden een min. Titans Fund i.l.: -2,63% in mei 2012 Algemene marktontwikkelingen in mei 2012 In mei zette de eerdere ingezette daling verder door op de aandelenbeurzen. Ook de meeste andere beleggingscategorieën noteerden

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012 Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012 Algemene marktontwikkelingen in september 2012 In september lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien, al waren er ook uitzonderingen. De andere

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012

Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012. Algemene marktontwikkelingen in april 2012 Titans Fund i.l.: -2,72% in april 2012 Algemene marktontwikkelingen in april 2012 De maand april laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de meeste beleggingscategorieën een pas op de plaats maakten.

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011

Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011. Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 Titans Fund i.l.: -18,23% in oktober 2011 Algemene ontwikkelingen in oktober 2011 In oktober vormden de aandelenbeurzen een bodem om vervolgens een flinke stijging te laten zien. Vastgoed liet een redelijke

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011

Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Titans Fund i.l.: -1,59% in september 2011 Algemene ontwikkelingen in september 2011 September liet voor de aandelenmarkten een verdere daling zien, al nam de dalingssnelheid af ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012 Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 De opmars van de aandelenbeurzen ging in januari onverstoorbaar door. Ook de andere beleggingscategorieën lieten een

Nadere informatie

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310

Figuur: sentiment verslechterd voor de AEX, belangrijke steunzone 302-310 Titans Fund i.l.: -3,42% in juli 2011 Algemene marktontwikkelingen in juli 2011 Juli was de vierde zwakke beursmaand op een rij, althans voor aandelen. Ook vastgoed had het moeilijk, grondstoffen en obligaties

Nadere informatie

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien.

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien. Titans Fund i.l.: -0,38% in maart 2012 Algemene marktontwikkelingen in maart 2012 De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke)

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,89% in juni Algemene marktontwikkelingen in juni 2012

Titans Fund i.l.: -0,89% in juni Algemene marktontwikkelingen in juni 2012 Titans Fund i.l.: -0,89% in juni 2012 Algemene marktontwikkelingen in juni 2012 Na de zware maand mei konden de aandelenmarkten weer herstellen in juni. De koersen zitten echter nog in een neutrale band.

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Introductie De koers van het Finles Multi Strategy

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Kerngegevens...3 Profiel... 4 Algemeen... 4 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 5 Risicoprofiel... 5 Samenstelling portefeuille

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen...5 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 6 Risicoprofiel...6 Samenstelling portefeuille / liquiditeit...

Nadere informatie

Notulen participantenvergadering Titans Fund Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 10 juni 2010 Aanvang: 14.

Notulen participantenvergadering Titans Fund Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 10 juni 2010 Aanvang: 14. Notulen participantenvergadering Titans Fund Locatie: kantoor Inmaxxa, Amsterdamsestraatweg 19-C Naarden Datum: 10 juni 2010 Aanvang: 14.00 uur Aanwezigen: - Harry Geels (Voorzitter) - Ruud Couwenberg

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2015 De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2015 met -14,57%. Gevoerd beleggingsbeleid 2015 Het beleggingsbeleid in 2015 is

Nadere informatie

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%.

De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. (FMSHF I.L.) daalde in 2014 met -12,48%. Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 Datum : 13 maart 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. De koers van het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.

Nadere informatie

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd.

Een aantal onderliggende fondsen hebben hun onderliggende posities in 2015 verder afgewaardeerd. Update Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Datum : 2 september 2015 Door : Finles directie Aan : Participanten Subfonds Finles Collectief eheer I.L. Introductie Het Subfonds Finles Collectief eheer I.L.

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën

Titans Fund. Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld. Fonds met absolute rendementsdoelstelling tot 18 topstrategieën Deelnemen in de fondsen van de beste beleggers van de wereld e= estimate (=schatting) Jan Feb 2002 0,95% 9,08% 2003 3,20% 1,41% 2004 2,69% 2,08% 2005 2,82% 0,79% 2006 2,65% 2,53% 2007 1,75% 3,93% 2008-4,93%

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : september 2015 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2015 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...4 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER...7

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management ACCENTA PARTICIPANTENVERGADERING TE UTRECHT OP 5 OKTOBER 2012 AGENDA 1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management 2. Werkzaamheden tot nu toe en toelichting

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : december 2016 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2016 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Voorzitter: mr R.J. Kuperus (tevens notulist) Aanwezig: Namens beheerder: Index Garant Management B.V.: mr R.J.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 26 februari 2015 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2014 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : september 2016 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2016 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 27 november 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q3 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : Maart 2014 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF SP

Nadere informatie

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP)

Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Datum : 8 maart 2012 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het ACF

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : juni 2017 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q1 2017 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per 31

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 23 augustus 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q2 2013 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017

STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND. Performancevergelijking PCN - ABP februari 2017 STICHTING PENSIOENFONDS CARIBISCH NEDERLAND Performancevergelijking PCN - ABP 2011-2015 24 februari 2017 Inhoud Uitgangspunten Risicohouding Vergelijking strategisch beleggingsbeleid Performancevergelijking

Nadere informatie

(beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag. 18 augustus 2014

(beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag. 18 augustus 2014 (beleggingsfonds in liquidatie) Liquidatieverslag 18 augustus 2014 I N H O U D S O P G A V E VERSLAG VAN DE BEWAARDER... 3 BALANS... 5 WINST- EN VERLIESREKENING... 6 KASSTROOMOVERZICHT... 7 TOELICHTING

Nadere informatie

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management

Juni 2015. Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management Juni 2015 Informatie over het orderuitvoeringsbeleid van Kempen Capital Management 1 Introductie 2 In dit beleid is beschreven hoe KCM voor haar cliënten op consistente wijze het best mogelijke resultaat

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF)

Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Update Market Neutral Selector Fund (MNSF) Datum : 8 maart 2013 Door : Directie Finles N.V. 1. Portefeuille overzicht en terugblik op Q4 2012 Rendement De geschatte intrinsieke waarde van het MNSF per

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.nl Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q2 2012

Nadere informatie

Registratiedocument FINLES N.V.

Registratiedocument FINLES N.V. Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V.... 3 1.2 Activiteiten van Finles N.V.... 3 1.3 Aan derden uitbestede

Nadere informatie

Notulen. De bewaarder en het bestuur van de bewaarstichting zijn niet aanwezig omdat er geen belangrijke besluiten hoeven te worden genomen.

Notulen. De bewaarder en het bestuur van de bewaarstichting zijn niet aanwezig omdat er geen belangrijke besluiten hoeven te worden genomen. Notulen Betreft: Notulen participantenvergadering Alpha High Performance Fund Locatie: Maastoren 43 fl, Wilhelminakade 1, Rotterdam Datum: 29 juni 2017 Aanvang: 14.30 uur Aanwezigen - Harry Geels (voorzitter)

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 2 Vergelijkend overzicht 3 3 Verslag van de Beheerder 4 4 Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2014 4.1 Resultaat Finles Multi Strategy Hedge Fund

Nadere informatie

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG

Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 2 Vergelijkend overzicht 3 3 Verslag van de Beheerder 4 4 Het Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. 2013 4.1 Resultaat Finles Multi Strategy Hedge Fund

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2008 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april 2009-3

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010

STICHTING BEWAARDER GERMANY RESIDENTIAL FUND (Amsterdam) BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN BOEKJAAR 2010 Inhoudsopgave Pagina - Bestuur 3 - Bestuursverslag 4 - Balans 6 - Staat van Baten en Lasten 7 - Toelichting 8 Vvng2z\slo1ams 2 Bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Addendum. Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus )

Addendum. Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ) Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ) De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als een integraal onderdeel

Nadere informatie