participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "participantenvergadering Titans Fund i.l Programma:"

Transcriptie

1 Programma: 13:00 uur: Opening door de voorzitter 13:05 uur: Reconstructie van de gebeurtenissen 13:30 uur: Voorstel voor nieuwe vergoedingen 13:45 uur: Bespreking huidige posities Titans Fund en mogelijkheden secundaire markt 14:30 uur: Stemming over de verdere afwikkeling van het fonds 15:00 uur: Afsluiting door de voorzitter Datum: 26 maart 2013 Locatie: kantoor Inmaxxa, te Naarden

2 Reconstructie van de gebeurtenissen Titans Fund ontstaan op 1 oktober 2007 als alternatief voor het Duitse fund-of-funds K1, in samenwerking met een groep van tussenpersonen, onder leiding van Leopold en Kroes (L&K) 2. Inmaxxa start in de herfst en winter van 2007 met marketing voor het fonds. Samen met groep tussenpersonen wordt snel ruim 4 miljoen opgehaald (dat tot halverwege 2009 zou aangroeien tot een kleine 7 miljoen).

3 Reconstructie van de gebeurtenissen -2 Ad 2: marketingcampagne Marketing is gestoeld op het beleggingsbeleid van de zogeheten Endowments: Yale, Harvard, Cambridge e.d

4 Reconstructie van de gebeurtenissen -3 Ad 2: marketingcampagne Ook Inmaxxa doet ongeveer 20% van de Core-portefeuilles in hedgefondsen, net als Yale, Harvard, e.d.

5 Reconstructie van de gebeurtenissen Snel volgde het op een na slechtste beleggingsjaar uit de geschiedenis ( the perfect storm ): In de herfst van 2009 verbiedt de AFM semi-open end structuren 5. Na een teleurstellend 2009 begonnen in 2010 participanten onrustig te worden en kregen we te maken met netto-uitstroom (2009 was een goed jaar voor veel beleggingscategorieën, maar niet voor de minder liquide vormen van beleggen als ABL, private equity en niet beursgenoteerd vastgoed, waarin het Titans Fund i.l. belegt, vanwege o.a. de lage correlatie met andere assetcategorieën en de illiquiditeitspremie op lange termijn)

6 Reconstructie van de gebeurtenissen Begin 2010 start Inmaxxa gesprekken op met verschillende partijen over overname, o.a. Sares Invest, Finles en Paerel 7. Begin maart 2010 wordt met Paerel een principe-akkoord bereikt over de overname door Paerel Alternative Fund (PAF) 8. Op 26 maart doet Inmaxxa het verzoek aan de AFM voor ontheffing van de driemaandsperiode (art wft), deze wordt afgewezen 9. Op 28 mei wordt een SLA opgesteld voor de overname, waarna Inmaxxa een vergadering uitschrijft (belangrijk: omruil van individuele posities Titans Fund naar Sinano Low Vol en Mid Vol)

7 Reconstructie van de gebeurtenissen Participanten stemmen op 10 juni 2010 en masse voor de overname, maar moeten, vanwege de 3-maandsperiode tot 1 oktober 2010 wachten op hun PAF-participaties 11.Per de koers van 30 juni 2010 neemt PAF al een positie van 700k in het Sinano Low Vol over, hetgeen Titans Fund i.l. o.a. liquiditeiten verschaft 12.Begin september kwam Paerel Leven negatief in het nieuws, dit bleek een grote participant in PAF te zijn, waarna Paerel met een extra lijst van ontbindende voorwaarden voor de overname kwam

8 . Reconstructie van de gebeurtenissen Eind september 2010 komt Sares Invest negatief in het nieuws en kondigt aan zijn beleggingsfondsen te sluiten; gevolg: we kunnen de vereiste omruil van de individuele posities naar twee Sares Invest-fondsen niet meer doen; Sares Invest zegt vervolgens de afgesproken boeterente niet kunnen/willen betalen (Sares Invest wijzigt ook zijn naam naar Ortelius Wealth Management) 14.Op 27 september, 4 en 5 oktober 2010 vindt spoedoverleg plaats tussen Inmaxxa, Paerel en Sares Invest om te kijken of de overname alsnog door kan gaan, hetgeen niet lukt: Paerel blaast op 5 oktober 2010 de overname af.

9 Reconstructie van de gebeurtenissen -8 Overigens, het komt regelmatig voor dat open-end fondsen zich opheffen; het Titans Fund i.l. is echt niet uniek

10 Reconstructie van de gebeurtenissen -9 Er is zelfs een beurs opgericht, voor dit soort beleggingen

11 Voorstel nieuwe vergoedingen Participantenadministratie: 35 per participant per jaar, met minimum per jaar (halveert) Financiële administratie: per jaar (was per jaar en al per 1 januari 2011 verlaagd naar 7500) Kosten van bewaarder: 0,1% over het fondsvermogen met een minimum van per jaar (was al verlaagd naar per 1 januari 2011, daarvoor gold een minimum van per jaar) Beheersfee 0% (was al verlaagd per 1 januari 2011 naar 1,5% (van 2,5%) Performance fee was al afgeschaft Operationele kosten (accountants-, juridische, advies- en afwikkelingskosten e.d.) mogen vanaf 1/1/2011 niet meer dan per jaar bedragen (blijft zo, alle kosten daarboven worden door Inmaxxa betaald) Eventueel: eenmalige kosten voor closed-end maken: 1.400

12 Beleggingen van het Titans Fund -1

13 Beleggingen van het Titans Fund -2 Daarnaast is er nog een kassaldo per 31/12/2012 van ,69 minus toekomstige verplichtingen van ,61, waardoor er een vijfde liquidatieuitkering van naar schatting kan worden gedaan.

14 Beleggingen van het Titans Fund -3 Gems Progressive Recovery Pool EUR 0,49% van Titans Fund Wat: sidepocket van een eerder verkocht fund-of-funds dat vooral investeert in distressed (credit), event driven- en deep value-strategieën Afwikkeling: fonds werd tot en met januari 2012 gewoon maandelijks gewaardeerd, maar daarna niet meer. Fonds wordt binnenkort in zijn geheel liquide gemaakt, maar opbrengstwaarde wordt niet gegeven/geschat Waardering in het Titans Fund i.l.: Op de koers van januari 2012 Secundaire markt: eigenlijk niet, tenzij tegen forse discounts, is ook niet meer opportuun omdat het fonds zichzelf binnenkort in zijn geheel gaat opheffen

15 Beleggingen van het Titans Fund -4 Global Opportunities Fund 0,47% van Titans Fund Wat: Long/Short equity fonds wat in (vrijwillige) liquidatie is; restant van het fonds bestaat uit aandelen CBP Carbon Industries, de Thielert-claim en wat contanten Afwikkeling: Fonds wordt gewoon maandelijks gewaardeerd door Caceis (voorheen Fastnet); onduidelijk is of en wanneer het resterende deel van de portefeuille te gelde kan worden gemaakt Waardering in het Titans Fund i.l.: Op de koers van december 2012 Secundaire markt: eigenlijk niet, tenzij tegen forse discounts

16 Beleggingen van het Titans Fund -5 Sciens Global Strategy Class A EUR 0,13% van Titans Fund Wat: Fonds investeert in een brede portefeuille van hedgefondsen in verschillende strategieën Afwikkeling: Fonds wordt maandelijks gewaardeerd en is gewoon liquide, posities ontstaan door liquidatie-uitkeringen (in stukken dus) van Sciens IG SPV Class A USD; als de positie weer voldoende groot is wordt die weer te gelde gemaakt Waardering in het Titans Fund i.l.: tegen de koers van november 2012 Secundaire markt: niet van toepassing, fonds is verkoopbaar

17 Beleggingen van het Titans Fund -6 Sinano Low Vol EUR i.l. 3,48% van Titans Fund Wat: Fund of funds in liquidatie van Ortelius Wealth Management (bestaat alleen nog maar uit onverkoopbare posities in fondsen als AJW en Arrowhead (zie hierna) Afwikkeling: Moeilijk te voorspellen, het gaat om moeilijk verkoopbare beleggingen. Jaarrekeningen zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog nooit opgeleverd, tijdens laatste participantenvergadering van 12 maart 2013 zijn ze wel beloofd Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente NAV-schatting van het fonds van september 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Alleen als Ortelius de onderliggende posities zou willen verkopen, anders onverkoopbaar

18 Beleggingen van het Titans Fund -7 Sinano Mid Vol EUR 2,5% van Titans Fund Wat: Fund of funds in liquidatie van Ortelius Wealth Management (bestaat alleen nog maar uit onverkoopbare posities in fondsen als AJW en Arrowhead (zie hierna) Afwikkeling: Moeilijkte voorspellen, het gaat om moeilijk verkoopbare beleggingen. Jaarrekeningen zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog nooit opgeleverd, tijdens laatste participantenvergadering van 12 maart 2013 zijn ze wel beloofd Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente NAV-schatting van het fonds van september 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Alleen als Ortelius de onderliggende posities zou willen verkopen, anders onverkoopbaar

19 Beleggingen van het Titans Fund -8 Sinano Market Neutral EUR 0,50% van Titans Fund Wat: Fund of funds in liquidatie van Ortelius Wealth Management (bestaat alleen nog maar uit onverkoopbare posities in fondsen als AJW en Arrowhead (zie hierna) Afwikkeling: Moeilijkte voorspellen, het gaat om moeilijk verkoopbare beleggingen. Jaarrekeningen zijn ondanks herhaaldelijk verzoek nog nooit opgeleverd, tijdens laatste participantenvergadering van 12 maart 2013 zijn ze wel beloofd Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente NAV-schatting van het fonds van september 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Alleen als Ortelius de onderliggende posities zou willen verkopen, anders onverkoopbaar

20 Beleggingen van het Titans Fund -9 Sinano Alpha Fund 37,0% van Titans Fund Wat: Positie verkregen door een grote ruil van posities uit de andere (eerder besproken) Sinano-fondsen. Ruil werd gedaan omdat het Sinano Alpha Fund verkoopbaar zou worden per 31/12/2013 en omdat er weer regulier koersen zouden worden afgegeven Afwikkeling: Ortelius heeft beheer van dit fonds uitbesteed aan PIWM/BC Capital, maar deze beheerder is na aanklacht van de SEC in liquidatie gegaan. Bankrekeningen van het fonds bij Alliance Bank staan op de Bahama s en zijn nu door de rechter geblokkeerd. Er is een liquidator van PIWM/BC Capital aangesteld die een claim op tegoeden bij de rechter heeft gedaan Waardering in het Titans Fund i.l.: 40% afslag op de meest recente schatting van het fonds van maart 2012 afgegeven door administrateur Vistra Luxembourg Secundaire markt: Vanwege juridische complicaties nu onmogelijk

21 Beleggingen van het Titans Fund -10 AJW Offshore -1 0,0% van Titans Fund Wat: Fonds verstrekte converteerbare leningen aan bedrijven met een beursnotering (market cap van de bedrijven lag meestal beneden de $250 miljoen); het segment ABL en PIPE (private investments in public equity) dus; bij de meeste leningen had het fonds het recht bedongen om de leningen om te zetten in aandelen van het bedrijf, tegen een conversiekoers die lager zou liggen dan de beurskoers. AJW was ooit een van de grootste hedgefonden ter wereld en zit ook in veel andere fund-of-funds; fonds is ooit door Forbes uitgeroepen als een van de vijftig beste hedgefondsen ter wereld!

22 Beleggingen van het Titans Fund -11 AJW Offshore -2 Afwikkeling: Op 30 maart 2010 is het fonds in vrijwillige liquidatie gegaan, waarbij eerst KPMG en daarna PWC als liquidator is aangewezen. Inmiddels heeft PWC een aantal rapporten uitgebracht ten aanzien van de voortgang van de liquidatie van het fonds, te weten op 15 december 2011, 10 februari 2012 en 4 mei PWC laat hierin weten dat Hull Capital Management LLC en Gemini Strategies LLC zijn aangewezen om PWC te assisteren bij het liquidatieproces. Er wordt aangegeven dat het gehele liquidatieproces enkele jaren in beslag kan nemen. Ondertussen heeft PWC op 9 augustus 2012 een nieuwe update gegeven ten aanzien van de afwikkeling van de vrijwillige liquidatie. Hierin wordt aangegeven dat de waardering van de onderliggende posities in het fonds aanzienlijk lager ingeschat moet worden dan tot dan toe was aangenomen. PWC geeft aan voor zo n 50% van de leningen geen waardering toe te kennen, als gevolg van het feit dat men vooralsnog de kans klein acht dat er op deze leningen nog gelden terug kunnen worden gehaald. In de update wordt aan de resterende leningen een relatief lage waarde toegekend en geeft PWC aan dat de te verwachte realiseerbare waarde ( estimated realisable value ) thans 5,8% is

23 Beleggingen van het Titans Fund -12 AJW Offshore -3 Waardering in het Titans Fund i.l: Inmaxxa heeft het fonds op 0% gezet, ondanks dat PWC denkt er nog wel realiseerbare waarde in het fonds zit (5,8% van de laatst bekende NAV) Secundaire markt: Op de secundaire markt worden biedingen gedaan van tussen de 2 tot 5% van de waarde, maar alleen onze positie is te klein en we hebben eigenlijk partijen nodig als Ortelius en andere fund-of-funds-aanbieders in Nederland die dit fonds ook hebben, voor een gezamenlijke verkoop; dit is op dit moment zeer lastig te realiseren

24 Beleggingen van het Titans Fund -13 Arrowhead Target 6,5% van Titans Fund Wat: Fonds belegde oorspronkelijk in ABL s aan filmmaatschappijen; een groot aantal leningen kon niet afgelost of doorgerold worden; het onderpand, zijnde de filmrechten, isn toen opgeëist; in augustus 2010 is de constructie omgezet, waarbij Arrowhead een exploitant van filmrechten is geworden (naast enkele leningen waarvan de verplichtingen nog wel worden nagekomen); opgeëiste filmrechten zijn reeds 50% afgewaardeerd; Arrowhead is nu dus feitelijk private equity geworden; op basis van de nieuwe constructie had Arrowhead een liquiditeitsprognose gegeven op basis van de toenmalige exploitatie van de filmrechten en de nog uitstaande leningen. Na 31/12/2011 geen informatie meer Afwikkeling: Sinds de kredietcrisis is er maandelijks regelmatig al afgewaardeerd; in augustus 2010 is er nogmaals 50% afgewaardeerd (hetgeen al in de koers van het Titans Fund i.l. is verwerkt); na deze afwaardering is de prognose dat er maandelijkse tussen de 1 en 1,5% wordt uitgekeerd (nieuwe afwaarderingen zijn mogelijk, maar minder waarschijnlijk) Waardering in het Titans Fund i.l.: 50% van de laatste opgave van de beheerder zelf van 31/12/2011 Secundaire markt: geen vraag en aanbod; na herstructurering kijken beleggers de kat uit de boom

25 Beleggingen van het Titans Fund -14 Greater Europe SPV GEF 0,93% van Titans Fund Wat: Voormalig private equity & equity long/short in Rusland; het fonds kocht aandelen waarvan de manager verwachtte dat ze in waarde stijgen en verkocht aandelen waarvan hij verwacht dat ze in waarde dalen; gegeven de illiquide status van het fonds hebben wij het vermoeden dat de manager ook private equity-posities heeft ingenomen, dan wel in illiquide aandelen is gaan beleggen; de oude fondsbeheerder Wermuth Asset Management staat goed bekend: hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van de Russische activiteiten van Deutsche Bank in Moskou in de jaren 90 Afwikkeling: Het fonds gaat per 31/12/2012 in zogeheten full redemption door de kas uit te keren. De vier resterende aandelenposities in het fonds worden op nul gewaardeerd. We konden (als Titans Fund i.l.) meedoen met een nieuw fonds met die vier posities (door onze kaspositie daarin te beleggen). De uitkeringen zouden dan volgen Wermucht verwacht kunnen worden in de periode Daar hebben we gezien de liquidatiestatus van het Titans Fund i.l. niet voor geopteerd Waardering in het Titans Fund i.l.: op geschatte uitkeringskoers per 31/12/2012 Secundaire markt: niet van toepassing

26 Beleggingen van het Titans Fund -15 Greater Europe Deep Value 1,64% van Titans Fund Wat: Voorheen vastgoed (+/- 45%), private equity (+/- 30%) en kleine, illiquide aandelen (+/- 15%) in/uit Rusland, het gaat om de zelfde fondsbeheerder als het Great Europe Fund Afwikkeling: Er zitten nu nog drie vastgoedprojecten/land uit Rusland in de portefeuille. Het is onduidelijk hoe die kunnen worden afgewikkeld. Wermuth is ontslagen als beheerder door de lquidators, die verder zeggen geen jaarverslagen meer op te leveren en geen NAV meer te berekenen. Er is nog wel een aanzienlijke kaspositie die blijft bestaan om in de toekomst alle kosten te kunnen betalen. De kasposities staan voor een deel op Cyprus. Waardering in het Titans Fund i.l.: Per 31/12/2012 zijn de twee posities in dit fonds nog gewaardeerd op de NAV van 31/10/2012. In de koers van januari 2013 zullen de twee Greater Europe Deel Value-fondsen in het Titans Fund i.l. worden afgewaardeerd naar nul. Secundaire markt: Er is op dit moment geen vraag en geen aanbod op de secundaire markt voor dit fonds (bron: Gottex en HedgeBay).

27 Beleggingen van het Titans Fund -16 Harbinger, PE- en L-klasse 4,2% van Titans Fund Wat: fonds belegde in distressed assets (aandelen en obligaties); de manager van het fonds is een bekende en gerespecteerde hedgefundbeheerder die het afgelopen decennium bovengemiddelde resultaten heeft gehaald, de fondsen PE- en L-klasse zijn sidepockets van de eerder in het Titans Fund i.l. verkochte positie van het hoofdfonds Afwikkeling: De PE-klasse bevat oude posities uit het oorspronkelijke fund-of-funds die illiquide zijn geworden, de L-klasse is gecreëerd om alle beleggingen die Harbinger had bij Lehman Brothers, als tegenpartij van het fonds, af te splitsen van de liquide beleggingen van het fonds; gezien de onzekerheid van de uitkomst van het faillissement van Lehman en de onduidelijke eigendomsstructuur van posities, hebben veel beheerders die bij Lehman zaten, besloten om een SPV, of sidepocket, op te richten; afloop van beide fondsen is lastig in te schatten Waardering in het Titans Fund i.l.: Op de door de administrator afgegeven koersen van 31/12/2012 Secundaire markt: Biedingen tussen de 10-20% (Hedgebay)

28 Beleggingen van het Titans Fund -17 Harborlight B 4,1% van Titans Fund Wat: Fonds investeert in een brede portefeuille van hedgefondsen in verschillende strategieën; fonds is in (vrijwillige) liquidatie; fonds wordt 1 keer per kwartaal gewaardeerd Afwikkeling: Momenteel is ruim 50% van het fonds uitgekeerd; eerdere verwachting omtrent nieuwe uitkeringen worden niet altijd ingelost. Fonds geeft nog wel op kwartaalbasis NAV s af Waardering in het Titans Fund i.l.: op basis van doorgekregen NAV s Secundaire markt: niets van bekend

29 Beleggingen van het Titans Fund -18 Harborlight R1 0,5% van Titans Fund Wat: Sidepocket die bestaat uit een investering in een hedgefonds wat is getroffen door de Petters-fraudezaak Afwikkeling: Het fonds is reeds gewaardeerd op 10% van de oorspronkelijke waarde; geschat wordt dat 10-20% van de oorspronkelijke waarde kan worden hersteld, volgens opgave van de beheerder zelf. Op welke termijn dit gebeurt is onduidelijk Waardering in het Titans Fund i.l.: Op basis van de destijds door de beheerder geschatte opbrengstwaarde Secundaire markt: niets van bekend

30 Beleggingen van het Titans Fund -19 Sciens IG SPV Class A USD 4,4% van Titans Fund Wat: Side-pocket die bestaat uit het illiquide gedeelte van het oorspronkelijke Irongate fund-of-fund, dat eerder in de portefeuille van Titans zat; fonds wordt maandelijks gewaardeerd Afwikkeling: Regelmatig worden uitkeringen gedaan in aandelen Sciens Global Strategic Fund (liquide fonds); fonds wordt ook regelmatig gewaardeerd door de administrator Citco Fund Services Ltd. Waardering in het Titans Fund i.l.: op de koers van 30/11/2012 afgegeven door de administrator Secundaire markt: Biedingen tussen de 10 en 20%

31 Beleggingen van het Titans Fund -20 Maxam 0% van Titans Fund Wat: Feeder fund in voormalige Madoff-strategieën Afwikkeling: fonds is reeds op 0 gewaardeerd; er is een zogenaamde claw back procedure gestart, mogelijk komt hier nog iets uit, maar schattingen van mogelijke schadeverhaal lopen uiteen van enkele procenten tot 20% Waardering in het Titans Fund i.l: Volledig afgewaardeerd, wellicht krijgen we nog compensatie uit een juridische procedure maar dat zien we wel. Secundaire markt: niet van toepassing

32 Beleggingen van het Titans Fund -21 Valens 26,7% van Titans Fund Wat: ABL, het fonds is in december 2009 in liquidatie gegaan door te veel uittreders Afwikkeling: Er is tot op heden ruim 25% van de oorspronkelijke waarde per november 2009 uitgekeerd aan beleggers; verwachtingen van de beheerder omtrent nieuwe uitkeringen vallen tegen; 43% van de SPV s is belegd in één bedrijf; de opbrengst en het liquide maken van de portefeuille valt of staat dus grotendeels met deze positie; er is begin 2013 een uitgebreid financieel verslag gemaakt, met beschrijving van alle posities in de fondsen, een verslag dat vertrouwen wekt Waardering in het Titans Fund i.l.: op basis van maandelijkse statements die nog altijd gegeven worden Secundaire markt: Er zijn af en toe beleggers die posities aanbieden op het platform van Gottex Brokers Alternative voor een indicatieve korting van 25% a 30% ten opzichte van de huidige koers

33 Beleggingen van het Titans Fund -22 Yorkville -1 7,4% van Titans Fund Wat: YA Yorkville is in 2001 opgericht en zou per ultimo 2011 circa $500 miljoen onder beheer hebben. Het fonds verstrekte leningen aan kleine en middelgrote beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven. De leningen werden vaak verschaft op basis van een aanzienlijk onderpand, tot wel viermaal de waarde van de lening. Als gevolg van de kredietcrisis heeft de beheerder van het fonds besloten om per einde 2008 geen uittredingen meer te honoreren. Het fonds bestaat thans grotendeels uit private equity-posities

34 Beleggingen van het Titans Fund -23 Yorkville -2 Afwikkeling: In mei 2012 heeft YA Global voor diverse posities zogeheten compulsory redemption notices afgegeven, ook voor de positie die onze depotbank TGB aanhoudt (onder andere voor het Titans Fund i.l). Dit betekent dat YA Global/Yorkville eenzijdig heeft bepaald dat ze van de positie afwillen en geld gaan betalen. YA Global heeft vooralsnog 80% uitgekeerd op basis van de intrinsieke waarde van 30 april De resterende 20% zou gedeeltelijk in cash en gedeeltelijk in posities in een nieuwe sidepocket Compass Resources Limited worden uitgekeerd, waarmee de positie YA Global/Yorkville zal zijn afgebouwd. We hebben een bescheiden uitkering eind 2012 in cash ontvangen, maar de posities van Compass Resources nog niet, Ortelius zegt er mee bezig te zijn Waardering in het Titans Fund i.l.: In de koers over oktober, november en december 2012 zijn we ervan uitgegaan dat er nog een positie Compass Resources in de boeken komt ter waarde van ,95 (dit bedrag is ook te vinden in voorgaande overzicht van de beleggingen) Secundaire markt: op dit moment niet opportuun, het wachten is op de positie in Compass Resources, daarna kijken of er biedingen op komen

35 Conclusie - Door de extreme marktomstandigheden vanaf 2008 kon het Titans Fund i.l. niet in de oorspronkelijke opzet worden voortgezet en werd een overname gepland - De overname van het fonds door PAF kon door een samenloop van omstandigheden geen doorgang vinden - De grotendeels illiquide beleggingen worden op een zo goed mogelijk manier afgewikkeld; de beheer- en andere kosten voor het fonds zijn sterk verlaagd - De secundaire markt is niet volwassen (en onze posities te klein) en de geboden discounts wijzen op de aanwezigheid van aasgierbeleggers; derhalve ligt een afwikkelingsperiode die niet gelimiteerd is voor de hand; een closed-end structuur is in het belang van de participanten - Tijdens het closed-end zijn van het fonds (voor een periode van vijf jaar) worden regelmatig liquidatie-uitkeringen verwacht

36 participantenvergadering Titans Fund Stemming: - Fire sale: verwachting hooguit 20%, waarvan 10% uit de bestaande kaspositie - Closed-end voor vijf jaar, met tussentijdse liquidatie-uitkeringen

37 participantenvergadering Titans Fund Stemming en afsluiting

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012

Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012. Algemene marktontwikkelingen in september 2012 Titans Fund i.l.: -2,96% in september 2012 Algemene marktontwikkelingen in september 2012 In september lieten de aandelenbeurzen wereldwijd een stijging zien, al waren er ook uitzonderingen. De andere

Nadere informatie

Titans Fund JAARVERSLAG

Titans Fund JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen...5 Beleggingsbeleid- en doelstelling... 6 Risicoprofiel...6 Samenstelling portefeuille / liquiditeit...

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012

Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012. Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 Titans Fund i.l.: -0,60% in januari 2012 Algemene marktontwikkelingen in januari 2012 De opmars van de aandelenbeurzen ging in januari onverstoorbaar door. Ook de andere beleggingscategorieën lieten een

Nadere informatie

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien.

De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke) correctie liet zien. Titans Fund i.l.: -0,38% in maart 2012 Algemene marktontwikkelingen in maart 2012 De maand maart laat zich het beste kenmerken als de maand waarin de opwaartse trend in de aandelenmarkten ineens een (flinke)

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF

Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF Vragen en antwoorden inzake splitsing FCBF V1: Verandert de waarde van mijn belegging door deze splitsing? A1: Nee, de waarde van uw belegging verandert niet door de splitsing. Stel u had voor de splitsing

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Beleggers

Nieuwsbrief voor Beleggers Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 11, nummer 1 april 2009 AANDACHT VOOR. Het Finles Liquid Macro Fund. Op 31 maart 2009 lanceerden wij dit fonds. In de huidige marktomstandigheden zien wij dat macro-economische

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG

Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Prospectus... 3 1.3 Oprichting, structuur en uitgifte... 4 1.4 Vergunning op grond van de Wet op het financieel

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56 VERMOGEN HERFST 2014 NUMMER 56 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV HH Bankiers 25 jaar Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie