BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1"

Transcriptie

1 Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) / Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek naar en weergave van de informatie over het Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. zoals weergegeven in het prospectus en de aanvullende informatie zoals door de aanbieder aan Beurswaage is verstrekt. Op de belangrijkste onderdelen, welke van invloed kunnen zijn op een investeringsbeslissing, wordt in deze analyse nader beschreven. De belangrijkste positieve en negatieve aspecten uit deze informatie zijn als samenvatting en conclusie apart weergegeven. Het betreft een semi-open vastgoedfonds waarvan maandelijks certificaten worden geplaatst. De huidige koers bedraagt 3.750, - per certificaat waarop thans een dividend van 9,3% per jaar in maandelijkse termijnen wordt uitgekeerd. Verkoop van certificaten is onder Wegen naar rendement voorwaarden mogelijk. Het fonds belegt in commercieel vastgoed in Nederland en Duitsland. Recent is een winkelcentrum in Baiersdorf (Duitsland) aangekocht. Voor deze aankoop wordt een emissie van nieuwe certificaten gedaan voor in totaal , -. Aanbieder Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. is vanaf 2007 actief. Nadat eerst een besloten fonds werd geïntroduceerd, is in 2008 tevens dit semi-open vastgoedfonds op de markt gebracht. Initiatiefnemers waren de heren Joosten en Van Bussel. In 2001 waren zij tevens betrokken als initiatiefnemers bij Holland Immo Group. In 2008 en 2009 werd Zeuven Meeren getroffen door tegenvallende groei van het te beleggen vermogen. Omdat de omvang van de fondsen te gering was om de organisatie in stand te houden, is eind 2009 de beheerder overgenomen door de heer A.F. (Arjen) Maatje. Tevens enig aandeelhouder van de fondsaanbieder Altius Fund Management B.V. Samen met de heer A.N.H. (Alejo) Gonzalez Turnhout voert hij nu de directie over Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. Vanaf 2010 is de nieuwe directie met ambitie aan de slag gegaan om dit bestaande fonds te herpositioneren en nieuw vastgoed aan te kopen en met twee nieuwe fondsen op de markt te komen (een Agrifonds en een Hotelfonds). De structuur van het Zeuven Meeren Vastgoedfonds is inmiddels niet meer uniek te noemen, maar het betreft nog steeds slechts een beperkt aantal die een semi-open fonds in de markt brengen. Daarnaast heeft Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. tevens het beheer over een besloten fonds, Zeuven Meeren I C.V. en een tweetal obligatiefondsen: het Zeuven Meeren Agrifonds en het Zeuven Meeren Hotelfonds. Over deze laatste fondsen is nog niet veel te zeggen omdat ze pas nu worden geplaatst. Het trackrecord van Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. kan vanaf 2008 als volgt worden samengevat: uitkeringen oplopend van 6% bij aanvang tot 9,3% nu. Wel heeft eind 2009 een verlaging van de waarde van de certificaten plaatsgehad door verlaging van de handelskoers van 5.000, - naar 3.750, - per Certificaat. De huidige directie heeft al meerdere jaren ervaring met het structureren en beheren van vastgoedfondsen. De heer Arjen Maatje heeft na zijn afstuderen aan de HEAO meer dan 10 jaar ervaring opgedaan als projectontwikkelaar onder andere bij Dura Vermeer en Bouwfonds. De laatste jaren is hij tevens actief als belegger en fondsinitiator. Alejo Gonzalez Turnhout heeft na zijn HBO opleiding Bedrijfskunde ervaring opgedaan in de financiële sector bij de ING Bank en diverse financiële dienstverleners. Sinds 2007 is hij als directeur betrokken bij het beheer van vastgoed beleggingsinstellingen. Beiden zijn tevens initiator en beheerder van Altius Fund Management en haar fondsen. Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. beschikt over een vergunning op grond van de Wft. Voor het beheer van beleggingsinstellingen en staat onder permanent toezicht van de AFM. Tevens is Zeuven Meeren lid van de Vereniging Vastgoed Fondsen (VVF). Juridische structuur Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. is een naamloze vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal. Deze aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Zeuven Meeren Vastgoedfonds. De prioriteitsaandelen worden gehouden door de initiatiefnemers. Deelname is mogelijk door een certificaat te verwerven dat wordt uitgegeven door de Stichting. Een certificaat heeft dezelfde rechten en waarde als een aandeel. Kopen van certificaten kan op ieder moment. Maandelijks worden certificaten uitgegeven. Dat geldt tevens voor het eventueel verkopen van de certificaten. Via een inkoopregeling met een eigen clearingsysteem kan maandelijks uit het fonds worden gestapt. Dit kan tot maximaal 10% van het totaal van de uitstaande certificaten per kalenderjaar, en er zijn wel kosten verbonden aan het uittreden van 2,5%. Er is geen minimale duur voor deelname, zodat verkoop voor beleggers mogelijk is binnen deze voorwaarden. Een nadeel van het 1

2 houden van certificaten is dat beleggers geen rechtstreekse zeggenschap in het fonds hebben. In principe kan alleen invloed worden uitgeoefend via het bestuur van de Stichting. De huidige handelskoers bedraagt 3.750, - per aandeel. De koers varieert dagelijks en wordt gepubliceerd op de website van het fonds. Deze is afhankelijk van de intrinsieke waarde van het fonds eventueel gecorrigeerd met de verwachtingswaarde. Het fonds keert maandelijks dividend uit. Daarop wordt dan wel 15% dividendbelasting ingehouden. Normaal kunnen beleggers dit verrekenen bij hun aangifte inkomstenbelasting. Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. is de beheerder. Tevens heeft het fonds een 100% dochtermaatschappij opgericht voor het houden van het Duitse vastgoed: Zeuven Meeren Duitsland B.V. Fiscaal is voor de belegger sprake van een Box 3 belegging zodat slechts 1,2% over de waarde van de belegging jaarlijks als belasting wordt voldaan. Het fonds zelf streeft ernaar geen vennootschapsbelasting te betalen omdat het een fiscale beleggingsinstelling is. Op dit moment wordt niet aan deze voorwaarden voldaan. Volgens de aanbieder heeft dat geen gevolg voor de huidige fiscale situatie omdat de resultaten nu nog niet tot belastbare inkomsten leiden vanwege de mogelijkheid van het aftrekken van fondskosten en acquisitiekosten. Dit wordt over enkele jaren anders, met name als eventuele verkoopresultaten worden gerealiseerd. De voorwaarden voor de fiscale status betreffen onder andere een maximale financiering van 60% van de waarde van het vastgoed en een verplichting om binnen 8 maanden na het boekjaar het resultaat uit te keren in de vorm van dividend. Afbeelding 1 Structuuroverzicht Vastgoed Het fonds is een groeifonds hetgeen betekent dat de vastgoedportefeuille wordt aangevuld met nieuw vastgoed afhankelijk van de aankoop van nieuwe certificaten door beleggers. Momenteel wordt met name extra vermogen gevraagd door het plaatsen van certificaten voor de aankoop van nieuw vastgoed in Duitsland. De vastgoedbeleggingen zullen bestaan uit kantoren, winkels, bedrijfsruimten en zorgcomplexen. Het fonds begeeft zich niet op de woningmarkt. Het beleggingsbeleid is volgens het prospectus gericht op een verdeling van 30% in winkels, 25% in bedrijfsruimten, 30% in kantoren en 10% in zorgcentra (waarvan een deel in zorgwoningen). Daarmee zou dus sprake zijn van een goed gespreide portefeuille. Extra element is dat het fonds uitdrukkelijk aangeeft tevens in andere landen binnen de Eurozone te willen investeren, volgens dezelfde kwaliteits-, risico- en rendementeisen van het beleggingsbeleid. De bedoelde risicospreiding is nu nog beperkt aanwezig. Daarvoor is de portefeuille te klein. Wel is deze positie recent verbeterd door de aankoop van nieuw vastgoed te Baiersdorf in Duitsland. Het vastgoed in portefeuille betreft: Bodegraven. Een kantoorgebouw van 3.147m 2 met 152 parkeerplaatsen. De ligging is uitstekend aan de afslag van de A12. De huurder is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van bouw, huisvesting en ruimtelijke ordening: PRC Bouwcentrum. Dit is een 100% dochtermaatschappij van Arcadis. Het huurcontract loopt nog 1 jaar en de huur bedraagt , -. De koopsom bedroeg destijds , -, tegen een Bruto Aanvangsrendement (hierna: BAR ) van 7,3% kosten koper. Opgemerkt wordt dat momenteel plannen zijn ontwikkeld om het gebouw geheel te renoveren, duurzaam te maken en van een nieuwe gevel te voorzien. Dit is volgens de aanbieder een voorwaarde van de huidige huurder om met de verlenging van het huurcontract, met een periode van 10 jaar, akkoord te gaan. Dit betekent tevens dat verhuurd wordt tegen een hogere huurprijs per m 2 en ongeveer 700 m 2 extra verhuurbare kantoorruimte wordt gerealiseerd. De intentieverklaring hiervoor is inmiddels door huurder getekend. De waarde van het gebouw zal hierdoor toenemen; s-hertogenbosch. Een bedrijfsruimte van 1.375m 2 met kantoordeel van 803m 2. Het is recent gebouwd en wordt gehuurd door LCC Network Services B.V., onderdeel van een beursgenoteerde onderneming op het gebied van draadloze telecom en ICT diensten. De huurder heeft volgens de Graydon rapportage een goede solvabiliteit. Het huurcontract loopt tot 2013 met optie voor verlenging met vijf jaar. Vooralsnog heeft de huurder aangegeven te willen verlengen. De huursom bedraagt , -. De koopsom was , - en de BAR 8,7% kosten koper. Baiersdorf. Een kleinschalig winkelcentrum met 133 eigen parkeerplaatsen. Het is eind 2008 opgeleverd en heeft 7 huurders. Totaal betreft het m 2 winkelruimte op m 2 eigen grond. De vier belangrijkste huurders behoren tot landelijk bekende winkelketens als Rewe, TEDi, 2

3 Afbeelding 3. Huurdersoverzicht Locatie, huurder(s) Oppervlakte Expiratie Bruto huuropbrengsten Branche Bodegraven PRC Bouwcentrum Den Bosch LCC Network Services Baiersdorf Rewe supermarkt Tedi Sonnenstudio Zahnarzt Friseur Ihr Platz KiK Geldautomaat Totale oppervlakte/bruto huuropbrengsten Onverhuurde oppervlakte 0 - KiK en Ihr Platz Drogerie. De huurcontracten kennen een looptijd van 8 tot 13 jaar. De totale huurinkomsten bedragen , - bij een koopsom van , - kosten koper. Dat is een BAR van 7,7% k.k. De rente voor de financiering bij 10 jaar vast bedraagt slechts 4%. Het betreft goede gebouwen op redelijke locaties. De huurders in Nederland zijn bekende partijen (onder andere Arcadis) en volgens Graydon solvabele partijen. In Duitsland betreffen de belangrijkste huurders wel onderdelen van landelijk bekende winkelketens. Door het investeren in relatief kleinschalige panden wordt eerder de doelstelling van risicospreiding bereikt. Momenteel is geen sprake van leegstand. Van belang is dat het fonds in staat moet zijn om in de eerste periode van haar bestaan een goed gespreide portefeuille op te bouwen, waarbij de toevoer van kapitaal essentieel is. De totale portefeuille kent per 1 november 2010 een gemiddelde resterende looptijd van de huurcontracten van 5,4 jaar en een jaarhuur van , -.Uit de jaarstukken 2009 blijkt dat op de bestaande portefeuille reeds een stevige afwaardering van ongeveer 20% van de boekwaarde van het vastgoed heeft plaatsgevonden. Daardoor is de huidige waardering van het vastgoed wel in lijn met de taxaties. Dat betekent dat een risico van verdere koersdaling beperkt is. Daarnaast kan het fonds voor maximaal 20% van haar vermogen beleggen in indirecte vastgoedbeleggingen of risicomijdende beleggingen als obligaties en deposito s ter tijdelijke belegging van de liquiditeitsreserve. Momenteel is ter tijdelijke belegging een deel van het vermogen in Zeuven Meeren I C.V. belegd, hetgeen volgens het prospectus is toegestaan. Fondsvermogen Omdat sprake is van een open fonds is de toekomstige fondsomvang nog onbekend. Volgens het prospectus is een fondsvolume van , - na ruim 5 jaar te verwachten. Dat zal door de crisis van de afgelopen jaren niet gehaald worden. Bij een stijgend volume van de stortingen van kapitaal mag uitgegaan worden van maximaal , De aanbieder denkt dit te kunnen realiseren door plaatsing van nieuwe certificaten met een volume stijgend naar 4 miljoen per jaar. Het eigen vermogen bedraagt momenteel ongeveer , - en zal door de huidige emissie worden uitgebreid naar , -. Een deel van het fonds wordt gefinancierd met vreemd vermogen. Dit is gelimiteerd tot 60% van de vastgoedbezittingen vanwege de fiscale status van het fonds. De fondskosten bij investering zijn marktconform ten aanzien van de financieringskosten (0,5% van de lening) en de vastgoed acquisitiekosten (1,9% van de waarde voor selectie, technische onderzoek en due diligence). De structureringskosten zijn laag met 2,5% van het gestort vermogen. In de markt is 3 tot 5% gebruikelijk. Tevens worden geen oprichting- en marketingkosten doorberekend, terwijl dat veelal wel het geval is bij andere fondsen voor een vast bedrag of ongeveer 1% van het fondsvermogen. Het fonds kent een lage en transparante kostenstructuur. Er worden geen emissiekosten in rekening gebracht. Wel zijn er kosten bij de verkoop van certificaten: 2,5% discount op de handelskoers. Onderdeel van de fondsinvestering is tevens een deel van het vermogen dat beschikbaar dient te worden gehouden in een liquiditeitsreserve. Dit voor eventuele tegenvallers in de vastgoedexploitatie of de inkoop van certificaten. Volgens de jaarcijfers 2009 is deze reserve echter minder dan 10% van het eigen vermogen en streeft de beheerder, onder andere door deze vervolgemissie, tevens naar toevoeging van middelen aan deze reserve. Volgens de aanbieder bedraagt de liquiditeitsreserve momenteel ongeveer , - en zal deze geleidelijk verhoogd worden naar , - eind Door de tegenvallende funding heeft reserve niet mee kunnen groeien met ontwikkeling van het fonds en is deels aangewend om extra aflossingen aan de financierende banken te kunnen voldoen. 23

4 Hierdoor is het fonds momenteel slechts beperkt in staat om aan eventuele inkoopverzoeken te voldoen. Aanbieder verwacht dat dit eind 2011 weer genormaliseerd is. Afbeelding 2. Resterende looptijd van de huurcontracten 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Financiering Het vastgoed wordt gefinancierd met hypothecaire financieringen. Doelstelling is dat maximaal 60% van de bezittingen gefinancierd mag worden. Dat geeft dus een wat lagere leverage dan bij besloten fondsen maar tevens minder risico. Deze doelstelling wordt op dit moment niet gehaald. Gemiddeld zit het fonds rond de 75%. Doelstelling is om dit stapsgewijs terug te brengen naar 60%. De financieringscondities van het Nederlandse vastgoed waren bij aanvang in 2007 marktconform: het betreft 7 jaar rentevaste leningen met een rekenrente voor de rendementsberekeningen van 5,4%. Door de lange rentevastperiode worden risico s vermeden. Indien de werkelijke rente hoger of lager uitvalt dan verwacht, heeft dit een direct effect op het resultaat. De eerste financieringen van de vastgoedaankopen vallen binnen deze normen. Het uiteindelijke tarief bedraagt iets minder dan de 5,4% waarmee rekening gehouden is. Het fonds kiest voor een veilige financieringsvorm: geen variabele rente en langlopende rentevastperiode. Door afwaardering op de vastgoedportefeuille ligt de financiering nu op een hoger niveau dan is toegestaan voor de FBI status. De directie streeft ernaar om binnen enkele jaren dit niveau teruggebracht te hebben naar 60%. Voor de recente aankoop van het vastgoed te Baiersdorf is een financieringsofferte geaccepteerd op basis van 75% van de koopsom ( , -) tegen 4% voor 10 jaar vast. Wel zal 3% aflossing per jaar verschuldigd zijn. De rente is laag voor deze looptijd maar de aflossing weer vrij hoog. Dit geeft aanvankelijk een druk op het uitkeringsrendement maar zal in de toekomst een voordeel zijn omdat er bij verkoop minder aan de bank hoeft te worden afgelost en er een steeds lager bedrag aan rente hoeft te worden betaald. Rendement tot 1 jaar 1-2 jaar 2-3 jaar 3-4 jaar 4-5 jaar 5-10 jaar > 10 jaar Het prospectus geeft inzicht in het te verwachten rendement. Inmiddels weten we dat het dividend dat maandelijks wordt uitgekeerd is gestegen van 6% tot 9,3% per jaar ten opzichte van de koers per certificaat. Het gerealiseerde rendement zal volledig worden uitgekeerd en zal de eerste jaren naar verwachting effectief tussen 7% tot 9% bedragen. Deze doelstelling wordt gehaald. De verwachting van deze stijging was gebaseerd op de redenatie dat door een hoger fondsvolume de kosten beter gedekt zullen worden. Volgens de aanbieder zal door verwachte waardestijgingen in de portefeuille de handelskoers kunnen stijgen. Het fonds werkt met maandelijkse uitkeringen van interim dividend. Dit kan na afloop van het boekjaar worden aangevuld met een slotdividend. Omdat de uitkeringen reeds verhoogd zijn, is het niet realistisch nog een slotdividend te verwachten. Indien het effectieve rendement wordt berekend komt men op 9,5%. Op basis van de huidige cijfers stelt de directie dat het exploitatierendement voldoende is om 9,3% uit te keren. Uit de cijfers is dat echter niet geheel af te leiden omdat veel kosten inzake de opzet van het fonds en de eerste vastgoedacquisities direct ten laste van het resultaat worden gebracht. Voorts is het vastgoed deels pas zeer recent aangekocht zodat kosten en opbrengsten nog niet goed uit deze cijfers blijken. Kosten De emissiekosten zijn afgeschaft. De kosten voor verkoop van de certificaten zijn 2,5% discount bij uittreden. De kosten van de fondsopzet en investeringen zijn laag omdat een laag bedrag aan structureringskosten (2,5% van de stortingen) en geen extra marketing, oprichting of fundingkosten worden berekend. De vastgoed acquisitiekosten zijn gebruikelijk met 1,5% voor de selectie en 0,4% voor overige kosten. Dit is inclusief alle eventuele kosten van derden. De exploitatiekosten op het vastgoed zijn met 6% van de huurinkomsten marktconform. De vastgoedbeheer vergoeding is met 3,5% van de huurinkomsten concurrerend. De jaarlijkse kosten van het fonds worden met name nog bepaald door de managementfee. Deze is in verhouding met andere aanbieders laag en bedraagt jaarlijks 0,5% van het fondsvermogen. Dat scheelt behoorlijk ten opzichte van de bijna 1% die gebruikelijk is. Voorts is geen sprake van een winstdeling voor de beheerder bij een goed resultaat maar wel van de mogelijkheid om bij goed presteren de management fee te verhogen. In feite bedraagt dan de managementfee 1/10 deel van het gerealiseerde resultaat met een maximum fee van 1%. Dit is een realistische benadering van een performance fee over het totale resultaat en niet afhankelijk van een incidentele winst op de verkoop van vastgoed. Door met name de lage structureringskosten en de lage managementfee is per saldo sprake van een lage kostenstructuur. Risico s Het vastgoedrisico zal op termijn beperkt zijn omdat sprake is van een spreiding binnen een diverse portefeuille. Op dit moment is het fonds echter nog te klein om deze spreiding te realiseren. Wel passen de beleggingen die nu gedaan worden binnen het beleggingsbeleid. Het betreft goede gebouwen en huurders. De looptijd van de huurcontracten is op het 24

5 Nederlandse vastgoed gemiddeld vrij kort. Op grond van de huidige getekende intentieverklaring van de huurder van Bodegraven zal dit verhoogd worden tot een periode van bijna 10 jaar. Het recent gekochte Duitse vastgoed betekent een verbetering: dit vastgoed is langer dan 10 jaar verhuurd. De financiering van het vastgoed is risicomijdend. Het betreft lange rentevast perioden berekend tegen een gunstig rente tarief. Dat betekent geen risico van rentestijging in de komende jaren. De hoge aflossing in Duitsland drukt de cash flow die beschikbaar is voor uitkeringen maar verminderd het financieringsrisico jaarlijks en leidt tot een betere positie bij verkoop van het vastgoed. De koersontwikkeling zou tegen kunnen vallen indien de waarde van de vastgoedportefeuille zich minder gunstig ontwikkeld dan verwacht maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, met name omdat reeds in 2009 sterk is afgewaardeerd en de voorgenomen renovatie voor Bodegraven kan leiden tot een waardestijging. Omdat een geleidelijke groei wordt verwacht van het vermogen, wordt geen risico verwacht in de prognose. Indien echter deze groei veel lager uitvalt, kan het rendement onder druk blijven staan van de kostenstructuur. Overige opmerkingen Dat deze aanbieder ervaring heeft, ondanks dat het fonds zelf nieuw is, blijkt uit de degelijke fondsstructuur en een volledig prospectus. Het toezicht wordt uitgeoefend door de stichting welke over een echt onafhankelijk bestuur beschikt. De eerste bestuurder, Ton van Bussel, is één van de voormalige initiators dus hij kent het fonds als geen ander. In de vacature voor een tweede bestuurder is voorzien omdat de heer Mr J.E.M. (Joost) Schaab is goedgekeurd door de AFM. Beide bestuurders zijn onafhankelijk van de beheerder en beschikken over kennis en ervaring van meerdere fondsen. Aandachtspunten en conclusies + rendement en maandelijkse uitkeringen + fondskosten + meer spreiding van risico door aankoop van nieuw vastgoed - omvang portefeuille beperkt - financiering met leningen dient verminderd te worden - liquiditeitsreserve - intentieverklaring vastgoed Bodegraven uitvoeren De analyse van Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. is in opdracht geschreven voor Zeuven Meeren Fondsbeheer B.V. copyright Beurswaage 19 januari 2010 Gelet op de aard van haar activiteiten is Beurswaage B.V. niet vergunningplichtig ingevolge de Wet op het financieel toezicht en staat Beurswaage B.V. niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De fondsanalyses bevatten geen advies om deel te nemen in het betreffende fonds. Voor advies wordt u verwezen naar uw beleggingsadviseur. Alle genoemde kosten en rendementen zijn vastgesteld op basis van prognoses. Aan deze cijfers zijn geen rechten te ontlenen. De waarde van iedere belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 25

6 Beurswaage B.V. Stationsweg EJ Oosterbeek Postbus BL Ede T (026) F (026) Bankrekeningnummer KvK Midden-Nederland Wegen naar rendement

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl SynVest RealEstate Fund N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Agrifonds B.V. Emissie I. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Agrifonds B.V. Emissie I Aanbieder

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Vos Retail Fund IV. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Vos Retail Fund IV. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Vos Retail Fund IV Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Wieringerwaard Flex Obligatie. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Wieringerwaard Flex Obligatie Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie) Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Kadans Biopartner B.V. (tweede openbare emissie)

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Antea Vastgoed Retail C.V. Aanbieder Initiatiefnemer van het vastgoedfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. VBI Winkelfonds N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl VBI Winkelfonds N.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder

BEURSWAAGE. Wegen naar rendement. Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2. Aanbieder Analyse Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed Uitgifte Tranche 2 Aanbieder Het betreft hier de uitgifte van Tranche 2 van Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed van Schild Holland Fonds N.V. Dit

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Aedificium Retail B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Aedificium Retail B.V. Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelvastgoedfonds Duitsland 5 N.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie II. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds - Emissie II Inleiding Deze analyse betreft

Nadere informatie

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding Deze analyse betreft

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 4 N.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 4 N.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelvastgoedfonds Duitsland 4 N.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl ECC Southeast Asia Retail Bonds B.V. - Emissie III Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 F O N D S A N A L I S T E N info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelhart Lelystad C.V. Inleiding Deze analyse

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Neddex Winkelfonds Duitsland II N.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

BEURSWAAGE. O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl O.K. Obligatiefonds XI - Tranche 3 Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Heartland C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Heartland C.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Heartland C.V. Aanbieder De initiatiefnemer is de Canadese vastgoed ontwikkelmaatschappij

Nadere informatie

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente

Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente WELKOM Samenwerking Leopold&Kroes BV en Synvest m.b.t. beleggingsrechtlijfrente Leopold&Kroes BV verzorgt: presentaties aanstellen van financiële bemiddelaars offertes overdrachten van kapitaal vraagbaak

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Homburg MediArena. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Homburg MediArena. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Homburg MediArena Aanbieder Homburg Capital B.V. (hierna: Homburg ) treedt

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n v a s t g o e d f o n d s n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12

Nadere informatie

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP. Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631 MX NOOTDORP Tussentijdse cijfers per 30 juni 2011 Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. de heer Gonzalez Turnhout Eeldedreef 3 2631

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding. Aanbieder. Wegen naar rendement BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Bouwfonds US Multifamily Fund I C.V. Inleiding Deze analyse betreft een

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Zeuven Meeren Hotel Fonds N.V. Aanbieder De initiatiefnemer

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Analyse Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN

BEURSWAAGE. Analyse Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aanbieder. Aandachtspunten. Structuur FONDSANALISTEN BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Analyse Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 2 N.V. Aanbieder. Aandachtspunten

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 2 N.V. Aanbieder. Aandachtspunten F O N D S A N A L I S T E N Koetshuis Landgoed t Stort Amersfoortseweg 7 Postbus 194 3950 AD Maarn T 0343 455 686 F 0343 840 042 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelvastgoedfonds Duitsland 2 N.V.

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur. Postbus 7817 1008 AA Amsterdam www.stichtinghomburgbonds.nl SAMENVATTING NEWCO In deze memo informeren wij u over het volgende onderwerp: Wat is Newco, de portefeuille van Newco en wie vormt het bestuur.

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Obligatielening Park Waelstroom. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Obligatielening Park Waelstroom Inleiding Deze

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde P R O S P E C T U S Z E U V E N M E E R E N N V Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. RENPART VASTGOED HOLDING V N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 5.000 aandelen tegen een prijs van 1.0oo per aandeel Minimale afname 50 aandelen

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

[Kies de datum] " " " " , " " " " " " HUUROVERZICHT Huurder Expiratiedatum huurcontract Optiejaren Jaarlijkse Oppervlakte in huuropbrengst m2 b.v.o. (in excl. BTW) % van de totale huur Aldi Vastgoed

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds III BV

ER Capital Vastgoedfonds III BV ER Capital Vastgoedfonds III BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds III BV heeft een pand met drie huurders te Veenendaal in haar bezit. Alle drie de huurders

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

MRE Montirius Real Estate BV

MRE Montirius Real Estate BV Rentebetaling per maand Couponrente 8% per jaar MRE Montirius Real Estate BV Woning Obligatie I Investeren in Nederlands vastgoed in de Randstad Montirius Real Estate BV speelt in op de kansen in de huidige

Nadere informatie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie

Financiële bijsluiter. Derde Emissie Financiële bijsluiter Derde Emissie 1 COLOFON ONTWERP: PAUL WOLTERS WWW.WVW.NU PRODUCTIE: CONSTANT TANGHE WWW.CTMEDIA.NL Derde Financiële Emissie bijsluiter bijlage 10 2 Financiële bijsluiter Bij of krachtens

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. VOORAANKONDIGING EERSTE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 50 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V.

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter

Bouwfonds Office Value Fund NV. Financiële Bijsluiter Bouwfonds Office Value Fund NV Financiële Bijsluiter Bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht (hierna: de Wft ) voorgeschreven productinformatie over Bouwfonds Office Value Fund NV. Over de financiële

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 N.V. Aanbieder. Aandachtspunten FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 N.V. Aanbieder. Aandachtspunten FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Winkelvastgoedfonds Duitsland 3 N.V. Aanbieder

Nadere informatie

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011

ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 ER Capital Vastgoedfonds BV Halfjaarverslag 2011 juli 2011 Profiel & strategie ER Capital Vastgoedfonds BV investeert in kleinschalig commercieel vastgoed, voornamelijk in kantooren bedrijfspanden. Het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II

8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II 8% OBLIGATIE HEERENSTEDE DUITSLAND VASTGOED II Een solide vastgoedbelegging met 8% rente per jaar* Heerenstede Vastgoed B.V. introduceert een solide belegging, waarbij u een vaste rente van 8% per jaar

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Samenvatting Samenvatting SAMENVATTING Vooraankondiging SAMENVATTING Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV! Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN NED-GROUP Vastgoedfondsen REKENMODELLEN Oktober 2013 MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN ALL-EQUITY REKENMODELLEN www.vastgoedfondsmeppel.jimdo.com INHOUD 2 Belangrijke mededeling

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als Super Winkel Fonds BV verplicht gesteld. De financiële bijsluiter is opgesteld volgens

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. VOORAANKONDIGING RENPART VASTGOED HOLDING N.V. HET ONROEREND GOED OPPORTUNITY-FONDS TWEEDE OPENBARE EMISSIE van maximaal 7.000 aandelen tegen een prijs van 1.036 per aandeel. Minimale afname 10 aandelen.

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !"#$%&''(" 1

BEURSWAAGE. RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur FONDSANALISTEN !#$%&''( 1 BEURSWAAGE FONDSANALISTEN Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl RijnVast Obligatiefonds Duitsland II B.V. Inleiding

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt

Nieuwe Steen Investments n.v. Nieuwe Steen behaalt uitstekend direct beleggingsresultaat en betreedt succesvol de Zwitserse markt PERSBERICHT Kerncijfers 2008 2008 2007 Resultaten (x 1.000) Bruto huuropbrengsten 101.692 89.635 Netto huuropbrengsten 88.257 78.749 Direct beleggingsresultaat 50.037 47.810 Indirect beleggingsresultaat

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie