HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING"

Transcriptie

1 info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel Fax Editie: Januari 2010 in de kijker: KERSTBOOMVERBRANDING Op zaterdag 9 januari organiseert het stedelijk feestcomité voor de zevende keer een kerstboomverbranding op het Marktplein van Harelbeke. Het Marktplein wordt vanaf uur omgetoverd tot een gezellig dorp met leuke eet- en drankstandjes. De kerstboomverbranding is de ideale gelegenheid om het voorbije jaar op een mooie en stemmige manier definitief uit te wuiven. Vanaf donderdag 7 januari (15 uur) tot zaterdag 9 januari (19 uur) kan je uw kerstboom deponeren op een daartoe voorziene plaats op het Marktplein. Zo draag je ook uw boompje bij tot het slagen van dit event. Let wel: de boom moet ontdaan zijn van alle versieringen, wortels, aardkluiten, pot De geur van brandende dennennaalden, flikkerend kaarslicht, sfeermuziek, glühwein, pannenkoek, druppelke dat is onze kerstboomverbranding! Beste stadsgenoten Ik wens u in mijn persoonlijke naam en in naam van het ganse stadsbestuur een gelukkig nieuwjaar! Veel geluk en menselijke warmte is geenszins een gevaar voor de opwarming van de aarde! 2010, we zijn al een decennium ver in de 21ste eeuw. Wat gaat het snel, een jaar is zo voorbij, alhoewel, in 12 maanden kan veel gebeuren sommige gezinnen verloren een familielid, anderen mochten dan weer nieuw leven verwelkomen Sinds enige tijd houdt de crisis iedereen bezig. Mensen zijn bezorgd om hun job, jongeren om hun toekomstkansen. De overheid en daar waar mogelijk, ook het stadsbestuur, hebben als taak aan te moedigen wie vooruit kan en te zorgen voor wie dreigt achter te blijven. Voor 2010 staat heel wat in de steigers binnen onze stad: Het stadhuis krijgt niet alleen een nieuwe en opvallende voordeur, maar ook eigentijdse dienstverlening. Het nieuwe onthaal van het stadhuis moet de toegankelijkheid voor alle inwoners sterk verbeteren. Een betere dienstverlening naar de inwoners toe en een vlottere interne organisatie is de uiteindelijke doelstelling. Burgemeester Rita Beyaert De gewestweg Kortrijk Gent wordt verder vernieuwd. In 2010 wordt de Gentsestraat en steenweg tot aan de Wolvenstraat aangepakt. De werken voor de herinrichting van Bavikhovedorp zijn al gestart. Begin 2010 openen we het nieuwe socio-cultureel centrum in Stasegem en midden 2010 starten we met de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum in Hulste. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuw ruimtelijk structuurplan die een evenwicht moet bieden tussen werken, wonen, industrie, landbouw, natuur en recreatie. Na de zomervakantie zullen we met zijn allen gebruik kunnen maken van het nieuwe DIFTAR-park op de Imog-site langs de Kortrijksesteenweg. Samen met de Vlaamse Bouwmeester hebben wij vijf internationale architectenbureaus geselecteerd om een beeldkwaliteitsplan uit te werken voor het Marktplein en Leieboorden. Lieve inwoners, u ziet het, wij bouwen en verbouwen verder aan onze stad waar we fier op zijn. Een gelukkig en gezond nieuwjaar! inhoud Rita Beyaert Burgemeester Kleuterfestival... p. 6 Dit was 2009 in Harelbeke...p. 22 Start vierde fase Kle ute doortochtwerken N43... p. 24 a r Krie Circ an s bel usa de wie rti dr

2 beleid Beste stadsgenoten Ook 2009 was voor ons een jaar van vele en grote openbare werken. Zowel in het centrum van Harelbeke als in de deelgemeenten zijn werken aan de gang of zijn er grote opgestart. In het nieuwe jaar 2010 wordt het niet anders. Ook dan staan nieuwe werken op til. Allemaal investeringen die al onze burgers ten goede moeten komen. Schepen van Informatie Alain Top Bij al deze openbare werken is er voor omwonenden, winkeliers en gebruikers veel last. Het is voor het stadsbestuur daarom zeer belangrijk om alle informatie en communicatie rond deze werken goed en gestroomlijnd te houden. Via voorafgaande informatievergaderingen proberen we telkens iedereen goed te informeren. Infoborden en geactualiseerde wegomleidingsplannen moeten Harelbeke voor iedereen bereikbaar houden. Digitale nieuwsbrieven en berichten houden elke geïnteresseerde telkens op de hoogte van de actualiteit. Omtrent de digitale communicatie willen we dit jaar ons beste voetje voorzetten. Om juist en correct te investeren moeten we weten wat de bevolking wil. Daarom dat we, in samenwerking met de intercommunale Leiedal, heel binnenkort een enquête bij een groot deel van de bevolking verspreiden om kennis op te doen over wat je weet over digitaal Harelbeke, en wat je in de toekomst daarvan wenst. Aan de hand van die resultaten willen we in de nabije toekomst kiezen voor de juiste investeringen in digitale communicatie met de Harelbeekse burgers. In huidige tijden is digitale beeldinformatie een even grote aandachtstrekker. Op het Marktplein verschijnt straks het eerste LED-scherm. Later volgen ook digitale schermen in verschillende openbare gebouwen. Je merkt het, Harelbeke moet proberen zo snel en zo correct mogelijk informatie te verspreiden aan al zijn burgers, en daarvoor heb je in deze actuele tijd vele communicatiekanalen nodig. Maar niet louter de middelen zijn belangrijk, ook de medewerkers zijn dat! Graag wil ik alle medewerkers van het stadsbestuur danken voor hun aandacht voor de burger, maar ook alle burgers danken die ons tips en informatie hebben aangebracht om de informatie vanwege het stadsbestuur in Harelbeke nog te verbeteren. Mag ik je langs deze weg een gelukkig Nieuwjaar toewensen en hopen je op een even klantvriendelijke en efficiënte wijze de informatie over en in onze stad te verlenen. Alain Top Schepen van Informatie HARELBEKE INVESTEERT IN 2010 Het budget 2010 werd in de gemeenteraad van 14 december 2009 goedgekeurd. Het totaal investeringsprogramma bedraagt 5,4 miljoen euro. In 2010 wordt verder gewerkt aan de stadskernvernieuwing met de afwerking van de Marktstraat en de werken in de Gentsestraat en de Gentsesteenweg. De bouw van het nieuw onthaal van het stadhuis wordt gerealiseerd. Het socio-cultureel centrum in Stasegem op de site van de gemeenteschool wordt in het voorjaar opengesteld, en in Hulste wordt gestart met de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum ( euro, waarvan euro subsidies). Het provinciedomein De Gavers krijgt een nieuw onthaalgebouw en de toegang via de Eikenstraat wordt grondig vernieuwd. Ook in Bavikhove wordt gewerkt aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Een belangrijke nieuwe realisatie wordt het nieuwe Diftar-park op de site van Imog in de Kortrijksesteenweg. Het fietspad in de Zandbergstraat wordt vernieuwd en er komt een studie rond het Eilandplein. In onze gemeentescholen worden nieuwe digitale borden geïnstalleerd. Ook zijn er investeringen in de sportgebouwen en in de jeugdsector. Op het vlak van de veiligheid wordt een nieuwe ambulance voor de brandweer aangekocht. Het stadsbestuur wenst verder werk te maken van de beheersing van de personeels- en werkingskosten. Deze werkingskosten worden bevroren op het niveau van de voorbije jaren. 2 beleid

3 beleid De belastingen zullen in 2010 niet stijgen, en dit voor het vierde opeenvolgende jaar. De financiële toestand van de stad vertoont momenteel een structureel evenwicht, maar voorzichtig zijn blijft geboden. De gevolgen van de financiële en economische crisis, projecten als de uitbreiding van de OCMW-site Ceder aan de Gavers en het Marktcentrum zijn belangrijke aandachtspunten. Doel is uiteraard de service verbeteren voor de eigen Stasegemse bevolking en de socio-culturele verenigingen, zowel voor vergaderingen, ontspanningsnamiddagen, en dergelijke. Ook avondactiviteiten kunnen in het complex doorgaan. Dynamisch naar morgen Het project 'dynamisch naar morgen' werd in 2009 opgestart in samenwerking met Ernst & Young. Tijdens de voorbije maanden werd samen met de personeelsgroep hard gewerkt aan een nieuwe bedrijfsorganisatie. Daarbij staan de kwaliteit van de dienstverlening en een doeltreffende organisatie centraal. Aan de uitbouw van deze nieuwe structuur zal het volledige jaar 2010 worden gewerkt. Rik Pattyn Schepen van Financiën UITBOUW SCHOOL STASEGEM VOOR SOCIO-CULTUREEL CENTRUM Met de bouw van een socio-cultureel centrum in Stasegem werden de verzuchtingen van de Stasegemse bevolking waargemaakt. Het project omvatte zowel de renovatie van de basisschool, waarbij ook een aantal kleine vergaderruimtes voor verenigingen werden ingecalculeerd, alsook de nieuwbouw aansluitend aan de school. Bijzonder is dat het podium zowel zal kunnen gebruikt worden vanuit de turnzaal in de school als vanuit de nieuwe zaal. Deze zaal zal ongeveer 150 personen kunnen herbergen, in goede omstandigheden. De zaal zal uitgerust zijn met een keuken en een volledige tap- en koelinstallatie. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de werken van het nieuw socio-cultureel centrum in Stasegem en de school. Tegen half januari zouden de werken definitief beëindigd moeten worden. De laatste fase is de aankoop van meubilair, die op de einde van 2009 werd gegund. De opening wordt voorzien in het voorjaar van Het is duidelijk dat het bouwproject een duidelijke meerwaarde betekent voor de stad in het algemeen en de Stasegemse bevolking in het bijzonder. beleid 3

4 milieu OPENINGSTIJDEN CONTAINERPARK Maandag tot vrijdag: van uur, zaterdag: van 8-14 uur. Eindejaarsregeling containerpark Het containerpark is gesloten op 1 januari. Op 2 januari is het containerpark WEL open. Op 31 december wordt het containerpark om 16 uur gesloten. De ecologische voetafdruk Sinds september loopt in onze stad de campagne 'Heel Harelbeke duurzaam'. We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen om hun ecologische voetafdruk te berekenen. Ondertussen berekenden al meer dan 760 inwoners hun voetafdruk. Heb je nog je ecologische voetafdruk niet berekend en ben je benieuwd naar jouw eigen impact op de aarde? Surf naar onder 'campagne' staat een rechtstreekse link naar de ecologische voetafdruk calculator. Ook inwoners die geen internetverbinding hebben kunnen hun voetafdruk berekenen. Je kan langskomen in de milieudienst in het stadhuis of je kan in de stedelijke bibliotheek in de leeszaal je voetafdruk gaan berekenen. Doen! In het infomagazine zal je tijdens de duur van de campagne telkens een tip vinden om je voetafdruk te reduceren. Tip 3: Kies voor groene stroom! Groene stroom wordt opgewekt door duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, bijvoorbeeld door de verbranding van biomassa, waterkracht, windturbines of zonnepanelen. Groene stroom wordt onder andere uit windenergie gegenereerd. Je kan zelf bewust kiezen voor een energieleverancier die je gedeeltelijk of volledig groene stroom kan leveren. Een overzicht van de verschillende aanbiedingen vind je op Wie voor je de meest geschikte leverancier is, bepaal je zelf. Veel zal afhangen van de acties van de verschillende leveranciers, van je verbruiksprofiel en je persoonlijke voorkeur voor een bepaalde energiebron. Net als de prijzen van elektriciteit vind je meer informatie over het al dan niet groene energieaanbod bij de leveranciers zelf. Je kan bij het ondertekenen van het contract met de energieleverancier de afspraak maken dat hij je elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of groene stroom levert. Je hoeft verder zelf niets te doen. Groene stroom hoeft niet noodzakelijk duurder te zijn. Integendeel, wie zuinig omspringt met energie, is vaak goedkoper af bij een groene stroomproducent. Dim plan 'Anders kan ook!' is het j a a r t h e m a van ACW. ACW streeft hierbij naar een beleid van duurzame ontwikkeling, n a a r e e n beleid van herverdeling, naar een samenleving waarin kwaliteit centraal staat en niet kwantiteit. Daarbij zullen alle sectoren een bijdrage moeten leveren: de industrie, de energieproducenten, het transport, de bouwsector, de landbouw en de huishoudens. Elke Belg zorgt jaarlijks voor zo'n 12 ton CO2. Hiervoor hebben we een plan en goed gerief, het dim-plan. Dimmen, ons energieverbruik verminderen, is de boodschap. Dat doen we samen, in groep: Ik dim, jij dimt, wij dimmen. Met eenvoudige tips en acties stapsgewijs onze grenzen verleggen op zes thema's: elektriciteit, verwarming, water, voeding, afval en mobiliteit. De uitdaging is natuurlijk een stap verder te gaan dan wat je normaal doet. Hoe verschillend de startposities ook mogen zijn. Iedereen kan nog een stap verder gaan in het besparen van CO2, maar ook in zijn portemonnee! Geïnteresseerden (maximum acht personen) kunnen hiervoor gratis inschrijven. Na inschrijving word je verwacht op een eerste startvergadering en daarna nog zes keer een maandelijkse bijeenkomst. Deze actie start eind januari. Interesse? Mailen kan naar of 4 milieu

5 wonen Ruimtelijk uitvoeringsplan Bavikhove Dorp Oost In de gemeenteraad van 14 december 2009 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bavikhove Dorp Oost voorlopig vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat de zone tussen de Bruyelstraat, Kervijnstraat en Tiendemeersstraat (voor deze laatste zijn de woningen langs beide kanten inbegrepen) en omvat onder andere de kerk en kerkomgeving, school, woonwijk Ter Kerke en aangrenzende bebouwing in de Dwarsstraat en begrenzende straten van het BPA, en een stuk landbouwgrond langs de Kervijnstraat. In het RUP worden de bestemmings- en bouwvoorschriften voor iedereen in het gebied vastgelegd. De bestaande verkavelingen worden vernietigd. Het RUP bestaat uit een zone voor gemengde functies langs de Bruyelstraat en het eerste deel van de Kervijnstraat. Het overgrote deel van het plangebied (woonstraten) bestaat uit een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties met een specifieke overdruk voor bestaande handelszaken, landbouw of ambachtelijke bedrijven. Isocab krijgt bestaanszekerheid, doch moet in nabestemming overstappen naar de zone voor gemengde functies (wonen, ambacht, handel ). De kerk en de school bevinden zich in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Het plan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 12 januari 2010 tot en met 12 maart Er vindt een bevolkingsvergadering plaats in het socio-cultureel centrum Torengalm, Kervijnstraat 1a in Bavikhove op dinsdag 19 januari om 20 uur. Bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan dienen aangetekend per post of afgegeven tegen ontvangstbewijs gericht te worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke, en dit vóór 12 maart Mobiliteit Nieuwe dienstregeling NMBS vanaf 13 december 2009 Om steeds meer te kunnen beantwoorden aan de noden van de bevolking werkt de NMBS dagdagelijks aan de verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening. De reiziger zo veel mogelijk comfort, regelmaat en een optimale bediening van de grote centra bieden, is de doelstelling. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met talrijke factoren zoals moderniseringswerken van het spoornetwerk en de toename van het treinverkeer, zowel nationaal als internationaal, die deze dienstverlening beïnvloeden. Hieronder vindt u enkele aanpassingen die een impact hebben op onze Harelbeekse reizigers. Lijn Poperinge Kortrijk Gent-Sint-Pieters: de P-trein 7015 vertrekkende vanuit Poperinge om 6.04 uur naar Gent-Sint-Pieters (aankomst 7.12 uur) vertrekt voortaan 4 minuten vroeger en is nu in Harelbeke om 6.48 uur. Lijn Gent-Sint-Pieters - Kortrijk: de P-trein 8016 vertrekkende vanuit Gent-Sint-Pieters om uur naar Kortrijk (aankomst uur) vertrekt voortaan 1 minuut later. Voor Harelbeke blijft de dienstregeling ongewijzigd. De trein is in Harelbeke om uur. IR f-verbinding Dendermonde Gent-Sint-Pieters Kortrijk: de IR-trein vertrekkende vanuit Dendermonde om 4.42 uur naar Kortrijk (aankomst 5.40 uur) vertrekt voortaan 7 minuten vroeger en is nu in Harelbeke om 5.27/5.28 uur. Check ook de nieuwe dienstregelingen in het station! wonen 5

6 jeugd Jeugdraad Harelbeke Presents! Kleuterfestival De januarimaand is traditiegetrouw een drukke periode voor de leiders van de jeugdbewegingen. Kleutertjes van 4 tot 6 jaar, stip alvast elke eerste woensdag van de maand aan op de kalender, want dan organiseert de jeugddienst een aantal leuke kleuteractiviteiten die je zeker niet mag missen!!! Om die leiders ietwat te ontlasten, organiseert de jeugdraad op zaterdag 16 januari twee films op groot scherm in jeugdcentrum TSAS. Voor de 6 tot 12-jarigen staat G-Force op het programma, drie cavia s met één missie. De 13 tot 18-jarigen komen te weten hoe Michael Scofield voor een laatste keer de gevangenisbewaking tracht te omzeilen in Prison Break: The Final Break. Op zondag 17 januari organiseert de jeugdraad nog meer van dat! Voor de 6 tot 12-jarigen hebben we dan Jan Pladijs voorzien met zijn nieuwste kinderfuif! Vanuit zijn megaviskraam laat hij alle kinderen en volwassenen meedansen en springen op swingende liedjes en dansjes, ook van zichzelf. Met dj Johnny verzint hij de gekste opdrachten, en verliest steevast elke wedstrijd tegen de kinderen. Het geheel wordt voortdurend onderbroken door de gekste kermisdeuntjes. Voor de 13 tot 18-jarigen staat er opnieuw een film op het programma, namelijk The Hangover waarin enkele vrienden een knotsgekke vrijgezellenavond beleven in Las Vegas! Kleuters aan de drums Circusartiesten gezocht Kriebelwiebeltoverspiegel Fiësta Latina Woensdag 3 februari: Fiësta Latina Op ontdekkingstocht door Latijns-Amerika. We stappen in een muzikaal feest en reizen naar verschillende Latijns-Amerikaanse landen. We leren een traditionele dans, verkleden ons en spelen spelletjes. Tot slot koken we zelfs een zuiders hapje. Woensdag 3 maart: Kleuters aan de drums Beleef een keileuke namiddag met Jan Pladijs. Op zaterdag 16 en zondag 17 januari telkens van tot uur in het jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30. Kostprijs: 2 euro, gratis drankje tijdens de pauze. Wie met zijn jeugdvereniging meekomt, mag gratis binnen! Inschrijven en info: jeugddienst jeugd De kinderen voelen, wrijven, kloppen op de muziekinstrumenten. Ze spelen samen zoals in een echt groot symfonisch orkest. Ze stappen zoals in de fanfare, ze snoezelen op het geluid. Ze ontdekken de klanken van allerlei percussie-instrumenten. Woensdag 5 mei: Circusartiesten gezocht De circustent staat opgesteld, maar de circusartiesten zijn verdwenen. Wat nu gedaan? Straks komen de toeschouwers! Help jij ons uit de nood? We zijn nog op zoek naar een jongleur, een acrobaat, een clown en een leeuwentemmer. Of sta je liever achter het popcornkraam?

7 jeugd Woensdag 2 juni: Kriebelwiebeltoverspiegel In deze workshop gaan we dansen rond een toverpot. We spreken een toverspreuk uit en ploef! Onze vingers veranderen in lange kriebelvingers waarmee we goed kunnen kietelen. Of we krijgen grote stampvoeten waarmee we grappige danssprongetjes maken. Al toverend ontdekken we wat onze armen en benen allemaal kunnen. Info: alle kleuteractiviteiten gaan door in jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30 van 14 tot 16 uur en zijn voor kindjes van 4 tot en met 6 jaar. Prijs: 4 euro (drankje inbegrepen). Inschrijven: jeugddienst Jongerenprogrammatie TSAS Komutukot Het jeugdcentrum TSAS biedt tal van educatieve momenten aan! Je kan er terecht voor gitaarcursussen, vormingen en workshops Nieuw zijn de workshops op donderdagavond voor jongeren +16 jaar. Ontdek het aanbod en plug in. Gitaarlessen voor beginners In het jeugdcentrum TSAS worden er gitaarlessen gegeven. Je moet over geen voorkennis beschikken. Je brengt gewoon een klassieke gitaar, een schrift en een balpen mee. Ook handig is een stembakje. Start op woensdag 3 februari van 17 tot 18 uur in het jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30. Prijs: 35 euro voor 10 lessen (12-26 jaar), 40 euro (+26 jaar) Er worden ook gitaarlessen voor half-gevorderden georganiseerd. Info en inschrijvingen: jeugddienst Nieuw!!! Cinema in de Salamander De jeugddienst en het jeugdhuis De Salamander organiseren een aantal GRATIS filmavonden voor jongeren. De films worden telkens de laatste woensdag van de maand gedraaid om 19 uur in het jeugdhuis De Salamander, Marktstraat 98. Wil je dus genieten van een gezellige filmavond met vrienden, kom gewoon af naar het jeugdhuis. Inschrijven is niet nodig. Breng gewoon een gemakkelijke stoel mee!!! 4 februari Graffiti 11 februari DJ-en 25 februari Cuban workshop: Cocktails maken 4 maart Fotografie (eigen digitaal fototoestel meebrengen) 11 maart Digitale fotobewerking Photoshop 1 april Kringloopmode 22 april Tropische snacks 29 april Elektronische muziek in groep maken 6 mei Bodypainting Alle workshops gaan door in jeugdcentrum TSAS, Twee- Bruggenstraat 30, telkens op donderdag van 19 tot 22 uur. Kostprijs bedraagt 8 euro per workshop of 20 euro voor drie workshops. Meer info vind je op de website: Inschrijvingen: jeugddienst Eerste film is op woensdag 27 januari om 19 uur: Burn after Reading Burn after Reading is een Amerikaanse misdaadkomedie met acteurs Brad Pitt, Georges Clooney en John Malkovich. Een disk met de memoires van de gewezen CIA-agent Osbourne Cox belandt in de handen van de gymleerkrachten Chad Feldheimer en Linda Litzke. De twee hebben geen scrupules en besluiten Osbourne te chanteren. Harry Pfarrer krijgt de opdracht om de disk terug te vinden, maar deelt ondertussen het bed met Katie Cox, de vrouw van Osbourne. jeugd 7

8 sport Lessenreeksen De verschillende lessenreeksen kenden in het najaar van 2009 een enorm succes. Deze lessenreeksen zijn een vaste waarde geworden binnen het programma van de sportdienst. Een aantal vaste lesgevers zorgen voor de continuïteit van het gebeuren. Er ontstaan spontaan sociale contacten. Hieronder vind je een overzicht van het aantal deelnemers van de lessenreeksen tijdens het najaar 2009: - turnen dames: 13 - turnen senioren Bavikhove: 27 - turnen senioren Harelbeke: 24 - galmproject senioren: 8 - aerobic: 22 - dans-mix: 26 - yoga: 33 - BBB: 27 - leren lopen 0-5 km: 24 Wielertoeristenclub 'De Sepapkes' Er worden leden gezocht voor de wielertoeristenclub voor vrouwen 'De Sepapkes'. De ritten zijn voorzien op zondagmorgen en dit vanaf 7 maart 2010 tot eind september Eigen ritten en rally's van ± 50 km à 70 km. Iedereen is verplicht om een verzekering aan te gaan (deze Fietsen, dames onder elkaar verzekering kan aangevraagd worden bij de club). Lidgeld: 25 euro. Inlichtingen: of De club telt voorlopig al zeven vrouwen uit de regio (Deerlijk, Zwevegem, Harelbeke, Wevelgem). Nieuwe leden zijn dus van harte welkom. Zaalvoetbaltornooi 2010 Van 15 tot en met 19 februari. Tijdens de krokusvakantie wordt terug het jeugdzaalvoetbaltornooi georganiseerd. De hoofdverantwoordelijke, Carlos Verstraete, doet een oproep aan alle ploegen die in het verleden deelnamen om terug deel te nemen. Natuurlijk kunnen er ook nieuwe ploegen inschrijven. Het tornooi gaat door in de sporthallen van Harelbeke en Bavikhove. Binnenkort worden alle ploegen die reeds deelnamen aangeschreven. Ook aan de Harelbeekse scholen wordt gevraagd om deel te nemen aan dit jeugdzaalvoetbaltornooi. Meer info op Bewegen is gezond! Het aanbod van de lessenreeksen kan je steeds terugvinden onder de rubriek sportaanbod, sport tijdens de week op Voor meer info kan je ook terecht op de dienst sportpromotie op het nummer Ben jij er ook bij tijdens de krokusvakantie? 8 sport

9 sport Kleutersportkampen Van 15 tot en met 19 februari. De jongsten onder ons worden door middel van bewegingsspelletjes en uitdagend materiaal gestimuleerd hun motoriek te verbeteren. SD 39: in de turnzaal van de gemeenteschool Arendswijk, elke dag van 9 tot 12 uur. Voor alle kleuters van het 2de en 3de kleuterklasje (+ 4 jaar). Kostprijs tot 8 februari: 24 euro. Vanaf 8 februari: 29 euro. Maximum 18 deelnemers. Nieuwsbrief Samen met je vriendjes op sportkamp tijdens de krokusvakantie. Tijdens de krokusvakantie worden er geen andere kampen gegeven wegens het jeugdzaalvoetbaltornooi. De sportdienst stuurt elke maand een digitale informatieve nieuwsbrief naar al de houders van een sportdienstkaart. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze sportdienstactiviteiten, het sportclubnieuws in onze stad, wijzen wij u op enkele (sportieve) gezondheidsaspecten, stellen wij een sporttak voor, brengen wij verslag uit van wat besproken werd in de sportraad, geven wij info over onze uitleenmogelijkheden, lichten wij een aantal sportdienstnieuwtjes toe De sportdienstnieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd via mail aan alle houders van een sportdienstkaart die hun mailadres ter beschikking stellen van het sportdienstsecretariaat. Heb je een sportdienstkaart en heb je uw mailadres nog niet doorgegeven en wil je die nieuwsbrief ook bekomen, bezorg ons dan uw mailadres. Stuur dit door naar De sportdienst is onderworpen aan de privacywetgeving. De mailadressen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wie de sportdienstnieuwsbrief ontvangt, krijgt als eerste de informatie over nieuwe sportdienstacties en hebben daarmee een stapje voor bij de inschrijvingen. De houders van een sportdienstkaart die over een internettoegang beschikken kunnen zelfs online inschrijven. Meer info: Sportvrijwilliger Een verzekerd vrijwilliger is er twee waard!!! Gratis provinciale verzekering vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is belangrijk. Daar is iedereen het over eens. Indien we v r i j w i l l i g e r swerk belangrijk vinden, dan moeten we de vrijwilligers ook beschermen! Met die bedoeling startte de provincie West-Vlaanderen als eerste een gratis verzekering vrijwilligerswerk op. Sindsdien maakten tal van West-Vlaamse organisaties dankbaar gebruik van dit aanbod om hun vrijwilligers te verzekeren tijdens het wijkfeest, het voetbaltornooi, de inzamelactie, de fietstocht, de nieuwjaarsdrink En we mogen trots zijn want het West-Vlaamse systeem heeft navolging gekregen. Met middelen van de Nationale Loterij werd de verzekering vrijwilligerswerk in gans België aangeboden (met inbegrip van Wallonië en Brussel Hoofdstad). Wie kan gebruik maken van deze verzekering? Elke vrijwilligersorganisatie uit om het even welke sector (uitgezonderd openbare besturen). Voor welke activiteiten? Voor alle vrijwilligersactiviteiten. Hoeveel vrijwilligersdagen? = 300 Elke organisatie kan maximaal 100 vrijwilligersdagen gratis krijgen van de provincie. Wie erkend is, kan nog 200 vrijwilligersdagen bijkopen aan voordelig tarief. Wat is verzekerd? De provinciale polis biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Hoe aanvragen? Op vind je alle info: promotiefolder, aanvraagformulier, samenvatting polis. Je kan de folder ook opvragen bij het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen, K. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries ( sport 9

10 bibliotheek Fototentoonstelling Rien Van Den Eshof Van 4 tot en met 30 januari. Al van jongsaf is Rien ( 1947) geboeid door de fotografie. Het is een buurman die hem introduceert in het vak. Later ruilt hij zijn geboorteplaats Amersfoort voor Amsterdam en werkt er een tijdlang in dienst van de fotograaf Sherry Kamp. In die tijd kwam de reclamefotografie sterk in zwang en er was dan ook veel werk. Vooral handenarbeid om degelijk afdrukmateriaal te produceren. Rien krijgt er de smaak te pakken. Naast de fotografie heeft hij ook belangstelling voor het theater. Zo is hij enkele jaren actief als lichttechnicus. In 1973 arriveert hij op advies van een vriend in een Izegems reclameen designbureau. Hij leert er zijn vrouw kennen. Omdat hij er echter niet k a n rea l i s e re n wat hij precies voor ogen heeft, start hij in Kortrijk Werk van Rien Van Den Eshof. een eigen zaak. Vervolgens verhuist hij naar Stasegem. Daar woont hij van 1987 tot Om gezondheidsredenen dient hij zijn beroepsactiviteiten op te geven. Hij verhuist naar Ingooigem en beoefent de fotografie alleen nog als hobby. De bibliotheek is verheugd om bij het begin van het jaar 2010 een 30-tal foto's van Rien te kunnen tentoonstellen. Vernissage op donderdag 7 januari om 20 uur in de bibliotheek, Eilandstraat 2. Gastspreker is Dries Decadt. Dylan Dichter Dylan Dichter, is een lezing-monoloog over het werk van de rockartiest Bob Dylan. Eén verhaal. Want de nu 68-jarige Dylan heeft vele levens. Hij schrijft liedjesteksten, maakt muziek, schildert, stelt ten toon, schrijft aan zijn kronieken, acteert in films en kiest in een radioprogramma uit zijn muzikale bagage die teruggrijpt naar de wortels van de Amerikaanse blues- en plattelandsmuziek. Ondanks zijn leeftijd toert hij nog steeds rond in een 'Never Ending Tour'. Een lezing-monoloog in woorden, beelden en geluid op vrijdag 15 januari om 20 uur in de bibliotheek, Eilandstraat 2. Performer is Tony Malfait en de toegang is gratis. Albert Camus Op 4 januari 2010 is het precies 50 jaar geleden dat Albert Camus bij een verkeersongeval om het leven kwam. Camus heeft als filosoof en romanschrijver een grote invloed gehad op het existentialisme, ook al wilde hij zich met die filosofie niet vereenzelvigen. In 1957 ontving hij voor zijn literair oeuvre de Nobelprijs voor Literatuur. Tot op de dag van vandaag zijn De vreemdeling en De pest nog steeds meesterwerken die men moet gelezen hebben. Wij blikken terug op deze belangrijke schrijver met een tentoonstelling en een boekenstand. En verder Schrijver van de maand: Amos Oz Jeugdschrijver van de maand: Johan Vandevelde Muzaïek: Michael Stipe, 50 jaar De Vergeethoek: Toni Morrison Benoîte Groult, 90 jaar Kenzaburo Oë, 75 jaar Keuzelijst Aziatische literatuur (volledig bijgewerkt) Gedichtendag Tjitske Jansen Op donderdag 28 januari is het opnieuw Gedichtendag. Wij hebben uiteraard grote aandacht voor poëzie in onze collectie, maar het zwaartepunt ligt toch op zaterdag 6 februari. Dan is het Dag van het Woord in Harelbeke en presenteren het cultureel centrum en de bibliotheek een fantastisch programma. Centrale gast is dit jaar de Nederlandse dichteres Tjitske Jansen. Meer informatie in het infomagazine van februari. Nieuwe strips Een nieuw jaar. Nieuwe strips. Bestaande reeksen worden aangevuld. Nieuwe reeksen komen in omloop. Verwijderde boeken Vanaf maandag 4 januari om 15 uur verramsjen wij opnieuw honderden boeken. Kom dat zien, kom dat zien! OPENINGSTIJDEN STADSBIBLIOTHEEK Eilandstraat Ma u. Do u. Di u. Vr u Wo u. Za u./ u. Afdeling Hulste: Ma u. Wo u. Za u. Gesloten op 1 januari. Op 31 december is de bib open tot 16 uur. 10 bibliotheek

11 info HARELBEKE J januari 2010 uit-kalender UIT IN HARELBEKE Zaterdag 9 januari - Veldtoerentocht: De Laagvliegers - School Hulste (ook op 10 jan.) - Kerstboomverbranding: Holvoetskapel 18u Klein-Harelbekestraat Hulste (weide Armand Ghekiere) - Kerstboomverbranding: Sted. Feestcomité 18u30 Marktplein Harelbeke Vrijdag 15 januari - Dylan Dichter lezing-monoloog: Sted. Openb. Bib 20u gratis toegang Zaterdag 16 januari - Filmvoorstelling: Jeugdraad - 14u30 JC - A World of Comedy - Nieuwjaarshappening: drie klasbakken van de Vlaamse Comedy - David Galle, Veerle Malschaert en Denis Nowé - vvk: 10 euro - add: 12 euro - gratis receptie - Gezinsbond Harelbeke-Stasegem - 19u30 CC Veerle Malschaert. Zondag 17 januari - Nieuwjaarsaperitiefconcert: SAMW + CC u CC - Filmvoorstelling: Jeugdraad - 14u30 JC - Theatervoorstelling: Jeugdraad - 14u30 JC Donderdag 21 januari - Nieuwjaarsfeest: De Brug - 14u CC Zaterdag 23 januari - Eetfestijn: Kevin Delie - 18u SCC Torengalm - Nigel Williams - Geloof Mij: CC u CC Zondag 24 januari - Concert: Harmonie Orkest Vooruit - 19u CC Maandag 25 januari Nigel Williams - Namiddagvoordracht: De rol, macht en belang van de pers in onze maatschappij - door Mia Doornaert, journaliste - 8/10 euro - Markant Har. - 14u CC Woensdag 27 januari - Cinema in De Salamander 'Burn after Reading': Jeugddienst en jeugdhuis De Salamander - 19u Jeugdhuis De Salamander, Marktstraat 98 vergaderingen & vorming Maandag 4 januari - Bijeenkomst - Gehandicaptenzorg afd. Harelbeke - 14u CC Dinsdag 5 januari - Hobby om 14u en kernbestuur om 17u - Ziekenzorg CM Hulste - - De Gilde Hulste - Nieuwjaarsviering - Ziekenzorg CM Harelbeke - 13u30 CC - Hobbynamiddag - Ziekenzorg CM Bav. - Mia Wyffels u SCC Torengalm - Hobby - Ziekenzorg Stasegem - Roos Callewaert u Wijkhuisje Stasegem Woensdag 6 januari - Bloedinzameling - Rode Kruis Harelbeke - 16u30 CC Donderdag 7 januari - Cursus dansen - Aïcha - 17u30 CC (ook op 14 en 21 jan.) - Reiki Usui info avond - 5 euro - vooraf inschrijven - Katrien Decocker u Wagenmakersstraat 7, Bavikhove uit-kalender 11

12 uit-kalender Vrijdag 8 januari - Vergadering - Videoclub Impuls - 19u JC Zaterdag 9 januari - Cursus (vier lessen - tot 12u30) - ontspannende massage euro voor de volledige cursus - Katrien Decocker u30 Wagenmakersstraat 7, Bavikhove (ook op 16, 23 en 30 jan.) De massage wordt uitgevoerd met aromatische olie. - Cursus dansen - Aïcha - 9u45 CC (ook op 16 en 23 jan. om 9u30) - Vergadering - Brandweer - 20u JC Maandag 11 januari - Kantklossen - 't Spinneke - 14u CC (ook op 18 jan.) - Bloedinzameling - Rode Kruis Harelbeke - 17u OC Bavikhove - Cursus astrologie - CC u CC - Reiki I klas in Usui Shiki Ryoho (tot 22u) - Katrien Decocker u Wagenmakersstraat 7, Bavikhove (ook op 12 jan. om 19u en op 13 jan. om 9u30) - Gemeenteraad - Stad Harelbeke - 19u30 CC - Werkgroep astrologie - CC u30 CC Woensdag 13 januari - Kantklossen - 't Spinneke - 19u CC (ook op 21 jan.) Donderdag 14 januari - Bloedinzameling - Rode Kruis Harelbeke - 17u School Hulste - Vergadering - Milieu- en Minaraad - 20u CC Vrijdag 15 januari - Reiki II klas in Usui Shiki Ryoho (tot 22u) - Katrien Decocker u Wagenmakersstraat 7, Bavikhove (ook op 17 jan. om 9u30) Zaterdag 16 januari - Inschrijven tweedehandsbeurs - EVA - 9u30 CC Zondag 17 januari - Ruildag - Interclub vzw Curiosa Harelbeke, u School Kameleon, Tientjesstraat 2 Dinsdag 19 januari - Onder ons - Ziekenzorg CM Harelbeke - 13u CC - Voorstelling jaarprogramma - Ziekenzorg CM Hulste u Café Tivoli - Onder Onsnamiddag - kaarten, sjoelen, scrabble, teerlingbak - Ziekenzorg CM Bav. - Mia Wyffels u SCC Torengalm - Cursus Salsa-aerobics (drie lessen) - inschrijven tot 15 januari bij Claudine Claerhout, Tientjesstraat euro leden / 18 euro nietleden - E.V.A.-Harelbeke, Annie Allegaert, u30 PC De Vlerke, Tientjesstraat 61 (ook op 26 jan. en 2 feb.) E.V.A. (Eiland Vrouwen Actief) organiseert een cursus Salsa-aerobics. - Infovergadering RUP Bavikhovedorp Oost - Infodienst u SCC Torengalm Woensdag 20 januari - Onderonsnamiddag: Nieuwjaarsviering - Ziekenzorg Stasegem - Roos Callewaert u Vrije basisschool Stasegem 12 uit-kalender

13 uit-kalender - Incontinentie (theorie) - Jong KAV Stasegem, Magda Vanneste u PC De Schelp Stasegem Donderdag 21 januari - Wellness: Basisworkshop huidverzorging - Delphine Debeuf - KVLV Har.-Stas. - 14u De Trukendoos Zondag 24 januari - Vergadering - De Roede van Harelbeke - 10u JC Dinsdag 26 januari - Kernvergadering - Ziekenzorg Stasegem - Roos Callewaert u Wijkhuisje Stasegem - Bloemschikken - Werk voor Volkstuinen - 19u SCC Torengalm (ook op 27 jan. om 14u) - Workshop - Centrum Zit Stil - 20u CC Donderdag 28 januari - Binnenbrengen werken Harelbeekse Kunstenaars - CC u CC - Vergadering - Compostmeesters - 19u CC Vrijdag 29 januari - Bijeenkomst - 't Gaverke - 19u30 SCC Torengalm - Voordracht - KVLV Hulste - 20u School Hulste volkssporten Zaterdag 2 januari - 19u Café Symphonie, Marktstraat 1: Kaarting - Kon. Gildemanillers (ook op 3 jan. om 9u30) Donderdag 14 januari - 14u De Gilde Hulste: Onder Ons kaarting - Ziekenzorg CM Hulste - Zondag 17 januari - 9u30 Café 't Centrum: Kaarting wisselbeker Frans Dewaele - Kaartersclub Vooruit Zondag 24 januari - 17u30 School Kameleon: Clubavond - Sint-Jozefskaartersclub senioren Zondag 3 januari - Seniorenbijeenkomst - gratis Luc Lebon u - Cafetaria sporthal De Dageraad Maandag 4 januari - Start wandeling - OKRA Bav. - 14u - Kerk Bavikhove Dinsdag 5 januari - Wandelen - S-Plus gepensioneerden Har. - 13u30 CC (ook op 12, 19 en 26 jan.) Woensdag 6 januari - Bestuursvergadering en nieuwjaarsreceptie - OKRA Bav. - De Gilde Bavikhove - Dansen - S-Plus gepensioneerden Har. - 14u - VC De Geus (ook op 13 en 20 jan.) Donderdag 7 januari - Kaarting - OM - 13u30 - Cafetaria CC (ook op 14, 21 en 28 jan.) - Kaarting - OKRA Harelbeke - 14u - CC - Kaarting - NEOS Hulste - 14u - De Gilde Hulste - Geleide wandeling - NEOS Har u - Verzamelen Gavers parking West - Petanque - S-Plus gepensioneerden Har. - 14u - Wijkhuisje Oostwijk (ook op 14 en 21 jan.) Maandag 11 januari - Gezellige namiddag met spel - S-Plus gepensioneerden Har. en Hulste - 14u30 - VC De Geus Dinsdag 12 januari - Bijeenkomst - NEOS Bavikhove - 14u - SCC Torengalm uit-kalender 13

14 uit-kalender Donderdag 14 januari - Petanque - OKRA Bav. - 14u - Wijkhuisje Bavikhove (Tuinwijk) Maandag 18 januari - Voordracht 'Trappistenbier en monniken' Jef van den Steen - NEOS Hulste - 14u - De Gilde Hulste Dinsdag 19 januari - Nieuwjaarsfeest eucharistieviering + nieuwjaarsbanket - NEOS Har u - O.L.V. Koningin Arendswijk - Koffie- en kaartnamiddag - LBG, Gaby Goemaere u - CC Donderdag 21 januari - Nieuwjaarsviering - OKRA Harelbeke - 14u - CC - Nieuwjaarsreceptie Buurtwerking Harelbeke 14u30 DC De Parette Vrijdag 22 januari - Vergadering - Seniorenraad - 14u - DC De Parette Zondag 24 januari - ACW nieuwjaarsbijeenkomst - OKRA Bav. - 11u - De Gilde Bavikhove Woensdag 27 januari - Kaarting en teerlingbak - OKRA Bav. - 14u - OC Bavikhove recepties & plechtigheden Zondag 3 januari - 14u School Kameleon: Nieuwjaarsbijeenkomst - Sint- Jozefskaartersclub Donderdag 7 januari - 20u Sted. Openb. Bib: Vernissage fototentoonstelling Rien Van Den Eshof Vrijdag 8 januari - 18u30 CC: Nieuwjaarsbijeenkomst - Stad Harelbeke Vrijdag 15 januari - 19u CC: Nieuwjaarsreceptie - OCMW Harelbeke Zaterdag 16 januari - 11u Stadhuis: Gouden bruiloft - dhr. & mevr. Baekelandt-Decostere Zondag 17 januari - 9u SCC Torengalm: Nieuwjaarsreceptie - Werk voor Volkstuinen Woensdag 20 januari - 19u30 CC: Nieuwjaarsbijeenkomst - PZ Gavers Vrijdag 22 januari - 19u JC: Nieuwjaarsreceptie - De Stam - 19u JC: Brevetuitreiking - Jeugd Rode Kruis Zaterdag 23 januari - 13u CC: Nieuwjaarsreceptie - SPa - 16u CC: Nieuwjaarsreceptie - Pascar - 19u JC: Nieuwjaarsreceptie - Jeugd Rode Kruis Vrijdag 29 januari - 19u JC: Nieuwjaarsreceptie - Zeescouts Jan Bart - 19u30 CC: Opening tentoonstelling Harelbeekse Kunstenaars - te bezichtigen tot en met 7 februari - telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 17u30 CC Zaterdag 30 januari - 11u Stadhuis: Gouden bruiloft - dhr. & mevr. Sabbe-Stadsbader - 17u SCC Torengalm: Nieuwjaarsreceptie - Kon. Dorpsfanfare Bavikhove - 17u Stadhuis: Diamanten bruiloft - dhr. en mevr. De Clerck-Van Ryssel - 20u JC: Nieuwjaarsreceptie - Jeugdraad Afkortingen in de uit-kalender: CC = Cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 JC = Jeugdcentrum Tsas Twee-Bruggenstraat 30 SCC = Sociocultureel centrum PC = Parochiaal centrum VC = Vrijzinnig centrum Kon. Leopold III-plein 71 DC = Dienstencentrum De Parette Paretteplein uit-kalender

15 veiligheid Nieuwe wijkagente Zandberg Vanaf 1 september 2009 werd Ellen Muylle aangesteld als nieuwe wijkagente op de Zandberg en dit naar aanleiding van de oppensioenstelling van inspecteur Dirk Lefevre. Ellen Muylle is bereikbaar op het nummer of via mail Parkeren in het stadscentrum Harelbeke Inspecteur Ellen Muylle Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode) omschrijft dat het verboden is om een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen. Het is bijgevolg verboden om te stationeren en te parkeren op trottoirs en op fietspaden. Ondanks het feit dat bepaalde trottoirs in het vernieuwde stadscentrum breed zijn aangelegd, blijft het verboden om te parkeren op de trottoirs. Parkeren is er enkel toegelaten binnen de voorziene parkeervakken, aangegeven met witte markeringen en/of de nodige verkeersborden. Eerste Octopuspalen zichtbaar in het Harelbeekse straatbeeld Het kleurrijke straatmeubilair Octopus is sinds kort geplaatst aan enkele scholen. Voor de autobestuurders wordt het nu nog duidelijker wanneer ze een school voorbij rijden. De Octopus mascotte staat reeds sedert eind 2005 bekend in gans België om aandacht te vragen voor een veilige schoolomgeving. Het unieke en uniforme Octopus symbool moet de veiligheid van onze kinderen in het verkeer, en dan specifiek aan de schoolpoort, bevorderen. Het stadsbestuur van Harelbeke ondertekende een mobiliteitscharter met alle Harelbeekse scholen, waarbij het engagement werd genomen om de Octopusinfrastructuur te plaatsen in verschillende fases. Naast de Octopusinfrastructuur leggen we in 2010 de focus op veilige schoolroutes. Hierin kunnen we de knelpunten naar en van de school duidelijk in kaart brengen en naar mogelijke oplossingen zoeken. Dit alles moet uiteindelijk resulteren in het opstellen van een schoolroutekaart voor elke school afzonderlijk met de veiligste wegen voor onze scholieren. Voor meer inlichtingen: schepen van mobiliteit Inge Bossuyt, , De politie voorziet een preventieve periode, waarbij overtreders gewaarschuwd worden. Daarna wordt repressief opgetreden. Parkeren op het trottoir betreft een overtreding van de tweede graad (100 euro boete). In het stadscentrum is tevens een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone). Deze reglementering wordt aangegeven door zoneborden. Vergeet bij het parkeren in het stadscentrum uw parkeerschijf niet. Snelheidscontroles In onderstaande tabel vind je het aantal snelheidsovertreders geregistreerd in Harelbeke, tijdens de maand november Plaats Aantal overtreders Passanten % in overtreding Elfde-Julistraat ,85 Gulden-Sporenstraat Spinnerijstraat Vlaanderenlaan De Octopuspalen worden geplaatst aan alle Harelbeekse scholen. veiligheid 15

16 Harelbeke Muziekstad A World of Comedy Op zaterdag 16 januari om uur in het cc het Spoor, Eilandstraat 6. Drie klasbakken van de Vlaamse Comedy: David GALLE, Veerle MALSCHAERT en Denis NOWÉ. Nieuwjaarshappening Gezinsbond Harelbeke & Stasegem. Toegang: vvk 10 euro add 12 euro. Kaartenverkoop: - bij alle wijkverantwoordelijken en bestuursleden van Gezinsbond Harelbeke & Stasegem. - of door over te schrijven van het juiste bedrag op rekening op naam van de Gezinsbond Harelbeke & Stasegem met de mededeling 'A World of Comedy'. Bij deze betalingswijze worden de plaatsen meteen gereserveerd en zullen de toegangskaarten de avond van het optreden om uur klaar liggen aan de ingang! Plaatsreservaties: - Marijke Zbovorski, , - Jan Deschutter, , Met medewerking van de culturele raad Harelbeke. Nieuwjaarsaperitiefconcert Zondag 17 januari om 11 uur in de aula van het cc het Spoor. Recital met pianist Pieter Vandenberghe en trombonist Geert Verschaeve. Van de traditie om op het nieuwjaarsaperitiefconcert telkens één of enkele leraars te belichten, wordt enigszins afgeweken. Pieter Vandenberghe is geen leraar aan de academie, maar als oudleerling euphonium aan de academie bij Geert Verschaeve, oudleerling piano bij Lode Schynkel, lid van Braz'art en begeleider van leerlingen van de academie bij diverse wedstrijden, behoort hij onmiskenbaar tot de familie. Geert Verschaeve, leraar koper, ensemble en jazz, dirigent van Braz'art, brengt samen met Pieter Vandenberghe een gevarieerd soloconcert, waarbij zowel de piano als de trombone solo aan bod komen. Toegang: 8 euro. Leerlingen SAMWD en houders Attacca-abonnement gratis. Coproductie Attacca en cc het Spoor. Nigel Williams Geloof Mij! Zaterdag 23 januari om 20 uur in het cc het Spoor. Veerle Malschaert Nigel Williams 16 Harelbeke Muziekstad

17 cultuur Geloof mij! is de vierde volavondshow van stand-up comedian Nigel Williams. Na 'Penismonoloog', 'Terrorist' en 'Democlash' is Nigel terug met een hilarische voorstelling over zijn zoektocht naar de humor achter het Geloof. Moet ons leven op aarde echt zin hebben of kunnen we gewoon genieten zonder schuldgevoel? Zijn we een onderdeel van een of ander goddelijk plan of zijn we een toevallig nevenproduct van kosmische botsingen en een big bang? Is er wel een God? Zo ja, dewelke? Dieu of Darwin? Evolutie of Evangelie? Spiritualiteit, creationisme, intelligent design, new age, wicca, het paranormale, sekten Alles wordt uitgebeend en onder de microscoop van de humor gelegd. We zijn met zijn allen op zoek naar de zin van het leven, maar wie moeten we geloven? Nigel neemt ons op sleeptouw doorheen de rekken van de 'zinvan-het-leven-supermarkten'. Want Geloof is een multinational, een marktsegment. 'It's a million dollar business'. Kom kijken en lachen, anders zal tegenspoed en ongeluk uw lot zijn. Geloof mij! Tijdens deze voorstelling zijn geen aura's, chakra's, engelbewaarders, zesde zintuigen en derde ogen in de zaal toegelaten. Vvk: 12 euro / 55+, cjp, kind -12j: 10 euro. Add: 14 euro / 55+, cjp, kind -12j: 12 euro. Inlichtingen en reservaties: cc het Spoor, , cchetspoorharelbeke.be. Harelbeekse kunstenaars Dertiende tentoonstelling Harelbeekse kunstenaars van 30 januari tot en met 7 februari. De opening met receptie vindt plaatst op vrijdag 29 januari om uur in het cultureel centrum het Spoor. Voordracht 'Babymassage' Maandag 1 februari om in het cc het Spoor. Motoriek hangt samen met contact nemen, voelen, zien, horen, willen en durven. Alle zintuiglijke kanalen zijn erg met elkaar verbonden. We besteden vaak veel aandacht aan het visuele en het auditieve terwijl we het tastbare uit het oog verliezen. Nochtans is het een van de belangrijkste en eerste zintuigen om tot interactie met de omgeving te komen. We geven aan welk tastbaar contact leuk kan zijn voor de baby. Docente: Ann Boute. Toegang: 10 euro 8 euro (+55 en cjp). Hoe masseren we best onze baby? DAG VAN HET WOORD OP ZATERDAG 6 FEBRUARI De 31ste editie van de Dag van het Woord staat volledig in het teken van gastdichter Tjitske Jansen en ziet er als volgt uit: Van 8.30 tot 10 uur kan je genieten van een overheerlijk poëtisch en muzikaal ontbijt. De leerlingen van de Academie Peter Benoit zorgen voor smakelijke muziek (jazzklas onder leiding van Geert Verschaeve), knapperige woorden (klassen voordracht onder leiding van Joana Colpaert, Virginie Sparks en Marieke Raes) en smeuïge dans (klas dans onder leiding van Annelies Eggern). Vooraf inschrijven via cchetspoorharelbeke.be. Van 10 tot 12 uur zijn er diverse workshops voor jongeren: Creatief poëzieschrijven met dichter Frank Pollet (12/15-jarigen), dans en poëzie met Annelies Eggern (10-12-jarigen) en poëzie in beeldende kunsten met Dirk Callens. Vooraf inschrijven via cchetspoorharelbeke.be. Van tot uur is er een poëtische stadswandeling doorheen Harelbeke. Afspraak aan het Stationsplein. Om 16 uur treden de klassen toneel van Jeroen Serruys op met dialogen uit 'Vind je mij opwindend?' van gastdichter Tjitske Jansen. Daarna laten we Tjitske Jansen zelf aan het woord met haar programma 'Koerikoeloem'. We sluiten de 31ste Dag van het Woord af met de proclamatie van de poëziewedstrijd die gevolgd wordt door een feestelijke receptie. cultuur 17

18 welzijn Harelbeke behaalt de titel van FairTradeGemeente! Harelbeke haalde eind november de titel van FairTradeGemeente. Dit is een titel die aangeeft dat de gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er effectief ook werk van maken. In 2006 startte een trekkersgroep samen met het stadsbestuur om de zes opgegeven criteria te behalen. Het stadsbestuur zelf, maar ook winkels, horecazaken, bedrijven en organisaties werden gestimuleerd om fair trade producten aan te bieden of te verkopen. Ook op evenementen werd promotie gemaakt voor fair trade en het gebruik van lokale producten. Telkens werd hiervoor ook mediaaandacht gevraagd. Op 24 november 2009 vervulde Harelbeke het laatste criterium door een folder te lanceren voor thuisverkoop lokale producten. De folder geeft aan waar en wanneer je in Harelbeke typische streekproducten kan kopen, melk, fruit, groenten, ijs recht van bij de boer. Fair trade wil ook de keuze voor de korte voedselketen stimuleren en daarvoor producten van lokale land en tuinbouw uit haar stad promoten. Tussenstappen worden op die manier uitgeschakeld en de lokale economie gestimuleerd. De uitreiking van de titel gebeurde in aanwezigheid van een delegatie uit de partnerstad Eenhana, waar Harelbeke reeds twee jaar een stedenband mee heeft. De delegatie was in die periode op werkbezoek in Harelbeke om de samenwerking verder te verdiepen. Alle info over de inspanningen van Harelbeke en wie fair trade en lokale producten in Harelbeke verkoopt, kun je vinden op De folder lokale thuisverkoop kan aangevraagd worden via Nieuwjaarsreceptie Buurtwerking Harelbeke Alle bewoners van het Marktplein, Goudwinde en de 70-plussers van de Zandberg worden vriendelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie die doorgaat op donderdag 21 januari in het dienstencentrum De Parette, Paretteplein 19. Verwelkoming om uur met een kopje koffie. Toespraken door dhr. Filip Kets, schepen sociale zaken en dhr. Hendrik Van Damme, voorzitter OCMW. Receptie vanaf 15 uur. Inschrijven is gewenst. Melden indien vervoer nodig dienstencentrum De Parette welzijnsdienst. Buurtwerking Harelbeke ACTIVITEITENKALENDER BUURTWERKING ZANDBERG 7 januari Inschrijven nieuwjaarsreceptie Wijkhuisje Zandberg 14 januari Permanentie Wijkhuisje 21 januari Nieuwjaarsreceptie De Parette buurtwerking 28 januari Permanentie Wijkhuisje 11 februari Inzamelactie oude Wijkhuisje verjaardagskaarten Maken verjaardagskaarten 12 februari Hutsepot Kunstwerkplaats De Zandberg 18 februari Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 25 februari Permanentie Wijkhuisje 11 maart Inschrijving buurtnamiddag Wijkhuisje 17 maart Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 25 maart Gezelschapsspelletjes Wijkhuisje 8 april Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 15 april Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 22 april Permanentie Wijkhuisje 29 april Bloemenverkoop Kunstwerkplaats 6 mei Inschrijven buurtnamiddag Wijkhuisje 12 mei Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 10 juni Wafelenbak Wijkhuisje 18 juni Daguitstap 24 juni Permanentie Wijkhuisje 1 juli Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 7 juli Buurtfeest Vlaanderen Feest Kunstwerkplaats 8 juli Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 15 juli Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 22 juli Permanentie Wijkhuisje 12 augustus ijsnamiddag Wijkhuisje 19 augustus Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 26 augustus Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 27 augustus Dag van de Buurt De Parette 9 september Inschrijven buurtnamiddag Wijkhuisje 22 september Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 23 september Permanentie Wijkhuisje 7 oktober Permanentie Wijkhuisje 21 oktober Pannenkoekennamiddag Wijkhuisje 4 november Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 18 november Inschrijven buurtnamiddag Wijkhuisje 18 welzijn

19 welzijn november Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 25 november Permanentie Wijkhuisje 9 december Permanentie Wijkhuisje 16 december Kerststukje Wijkhuisje 20 december Kerstfeest CC het Spoor 21 december Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen Pedicure Buurtwerking Zandberg organiseert elke derde dinsdagvoormiddag van de maand in het wijkhuisje Zandberg een voetverzorging tussen 9 en 12 uur voor de mensen van de Zandberg. Deze pedicure wordt verzorgd door mevr. Claudine Verbeke. Inschrijven voor de pedicure kan de tweede en vierde donderdagnamiddag van de maand tijdens de permanentiemomenten in het wijkhuisje. Een behandeling duurt ongeveer een half uurtje. We vragen aan de mensen zich aansluitend in te schrijven op de lijst. De prijs bedraagt 9,50 euro per behandeling (60 jaar of ouder). Van dit voordeeltarief kan je vier keer per jaar genieten. Vanaf de vijfde behandeling betaal je 12 euro. De 55-tot 59-jarigen betalen altijd 12 euro. Ook in Goudwinde kan je terecht voor pedicure en dit telkens de vierde dinsdagvoormiddag van de maand. Inschrijven op de lijst in de ontmoetingsruimte, open elke namiddag van 14 tot 17 uur met uitzondering van de woensdag. ACTIVITEITENKALENDER BUURTWERKING MARKTPLEIN 5 maart Buurtnamiddag 4 juni Buurtnamiddag 18 juni Daguitstap 2 juli Buurtfeest in kader van Vlaanderen Feest 27 augustus Dag van de Buurt 15 oktober Buurtnamiddag Alle activiteiten van de Buurtwerking Marktplein gaan door in het dienstencentrum De Parette. Meer info bij Marleen Vercruysse, welzijnsdienst Werkbezoek Eenhana Op 16 november mocht de stad Harelbeke een delegatie uit Eenhana voor een werkbezoek verwelkomen. De delegatie bestond uit drie stadsmedewerkers van de domeinen milieu, lokale economie en toerisme en HRM en de regiomanager van het Namibische Rode Kruis dat een kantoor heeft in Eenhana. Doel van dit werkbezoek was om verder te werken aan de drie domeinen en een samenwerking tussen het Rode Kruis Harelbeke en het Rode Kruis Eenhana op te starten. Het Rode Kruis Harelbeke maakt kennis met de delegatie uit Eenhana. Er werd verder gewerkt aan de uitvoering van het beheer van de stortplaats in Eenhana, een calculator voor de ecologische voetafdruk in Eenhana, de finalisatie van de organisatie van de maandelijkse markt via de opmaak van een beheersplan en een marktreglement. Ook werd de digitale personeelsdatabase voor de personeelsdienst afgewerkt. Tijdens dit tiendaags werkbezoek stond ook een algemene kennismaking met de stad en haar stadsdiensten op het programma en werd er een bezoek gebracht aan de klassen van het Sint- Amandscollege campus Heilig-Hart die meewerken aan een mailproject met de middelbare school in Eenhana. In de regio werden Brugge en Ieper bezocht. Januari in het dienstencentrum De Parette Kaartnamiddag en rummicub: vrijdag 8 en 22 januari om 14 uur Voordracht 'Digitale televisie': dinsdag 19 januari om 14 uur Nieuwjaarsreceptie buurtwerkingen: donderdag 21 januari om uur Verjaardagsfeest '11 jaar de Parette': vrijdag 29 januari om 11 uur Tekenklas: elke maandagvoormiddag van 9.30 tot 11 uur Schaken: elke donderdag om 14 uur Scrabble: elke dinsdag om 14 uur Tafeltennis: elke woensdag vanaf 14 uur Petanque: elke maandag en donderdag om 14 uur Turnen: elke maandag van tot uur Wandeling 'Leie wandeling' in Harelbeke: donderdag 25 februari om uur Meer info en inschrijven in het LDC De Parette, bij Pedro Meerschman, of Vernieuw uw abonnement op de Parettegazette 2010: 5 euro voor 6 edities (tweemaandelijks). welzijn 19

20 info Stadhuis gesloten Het stadhuis is gesloten op vrijdag 1 januari. Op donderdag 31 december is het stadhuis open tot 16 uur. Voor het containerpark: zie rubriek milieu op pagina 4 van dit infomagazine. Originele Harelbeekse eindejaarsgeschenken Ben je in deze feestperiode nog op zoek naar een origineel cadeau om te geven? Wat dacht je van een Harelbeeks cadeautje? Een greep uit het aanbod: bakje met vier artisanale bieren van brouwerij 't Gaverhopke: Blondje (6,7 %), Zingende Blondine (9,8 %), Den Twaalf (12 %) en het Koerseklakske 5,5 %. Prijs: 7 euro. drie pralines met Gaverhopke in een transparant tasje: 4 euro. doosje met acht pralines met Gaverhopkebier: 5 euro. 'In Den Anderen Oorloge', een boek over de Eerste Wereldoorlog in Harelbeke, Bavikhove en Hulste: 20 euro. Fietsnetwerkbox: alle fietsnetwerkkaarten van West-Vlaanderen in een box. Goed voor km fietsplezier, 30 euro. Verkoopspunt: dienst Toerisme, Marktstraat 98, tel Heb je bezoek gekregen van een ronselaar die je voorstelde reclame te maken in een regionaal blad? Onderteken niets, betaal niets! Lees goed de kleine lettertjes en wees op uw hoede voor warrige informatie. Als je twijfelt, onderteken dan niets! Bedrog voorkomen is een van de bevoegdheden van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Het FOD Economie wenst de professionals opnieuw te waarschuwen tegen vaak voorkomend bedrog dat meer en meer verschillende vormen aanneemt. - Bedrog met beroepsgidsen: hoe gaat dat in zijn werk? Je ontvangt per brief, fax of een bericht waarin men je verzoekt de adresgegevens van uw onderneming (zelfstandigen, vrije beroepen, vzw's) te corrigeren met het oog op een bijwerking. Men vraagt je het document te ondertekenen en terug te sturen. Maar wanneer je dit document ondertekent, ben je gebonden door een buitensporig duur contract dat pas twee of drie jaar later afloopt. Bovendien krijg je er maar een middelmatige dienstverlening of helemaal niets voor. Er wordt ook nog een andere werkwijze gebruikt. Je ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. De betaling van deze factuur impliceert dat je het aanbod hebt aanvaard. Ook in dit geval zit je opgescheept met een duur contract van verscheidene jaren. - Reclame-inlassingen: zijn ronselaars altijd eerlijk? Je krijgt bezoek van een ronselaar die je verzoekt te betalen om reclame voor uw onderneming in te lassen in een catalogus die in de regio verspreid en/of verkocht wordt ten voordele van liefdadige doelen. In de meeste gevallen is het liefdadig doel twijfelachtig. Deze ronselaars zoeken enkel hun profijt onder een vals voorwendsel. Zodra je het eerste aanbod van de ronselaar hebt aanvaard, word je gevraagd het plaatsen van reclame te bevestigen. Ga absoluut de exacte titel na van de catalogus waarvoor je een handtekening wordt gevraagd! Een van de werkwijzen van de ronselaars bestaat erin, op het ogenblik van deze bevestiging, uw handtekening te vragen om een tweede reclame-inlassing in een ander blad te laten publiceren. Deze ronselaars geven over het algemeen verscheidene magazines uit en profiteren van een ogenblik van onoplettendheid om je twee contracten te laten ondertekenen. Schenk eens een Harelbeeks cadeautje! Bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen Heb je al voorstellen gekregen om uw adresgegevens in te lassen in elektronische of traditionele beroepsgidsen? Heb je onlangs een factuur gekregen met het voorstel de domeinnamen voor uw activiteit terug te kopen? - Bedrog met domeinnamen: een nieuw fenomeen. Ook hier zijn er twee methodes. De eerste bestaat erin je op te bellen en te vragen domeinnamen te betalen tegen woekerprijzen. Deze domeinnamen zouden door anderen kunnen worden gekocht en het imago van uw firma kunnen schaden als ze slecht worden gebruikt. Vaak hebben de aangeklampte firma's al een internetsite die eindigt op de extensie.be, en stelt men hen voor zeer dringend de extensies.biz,.net,.name te kopen. 20 info

HARELBEKE. info PARKFEEST 12 JULI 2009. in de kijker: EL SOL Y LA MÙSICA! inhoud

HARELBEKE. info PARKFEEST 12 JULI 2009. in de kijker: EL SOL Y LA MÙSICA! inhoud info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: juli/augustus 2009 in de kijker: 12 JULI 2009 Informatiedienst verhuist Begin

Nadere informatie

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p.

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p. info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 319 - info@harelbeke.be Editie: Mei 2011 Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

HARELBEKE. info. in de kijker: Middeleeuws tentendorp strijkt neer in Harelbeke. inhoud. Hubert Damen Tango van het blote kontje

HARELBEKE. info. in de kijker: Middeleeuws tentendorp strijkt neer in Harelbeke. inhoud. Hubert Damen Tango van het blote kontje info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: April 2010 in de kijker: Hubert Damen Tango van het blote kontje Vrijdag 2

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR

stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR blad stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR Musical Belle En Het Beest Na het succes van onder andere De Leeuwenkoning

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Lendelééft! In dit nummer:

Lendelééft! In dit nummer: L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2010 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! In dit nummer: Lendelede spetterend sportief! Zaal Lindelei geopend! De woonwinkel:

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE januari februari 2013 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne gelukkig nieuwjaar

Nadere informatie

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr.

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. CULTUUR gemeentenieuws 2014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. 3 15 03p 15 04 Beste Deerlijkenaren Traditiegetrouw richt ik mij in de eindejaarsperiode tot jullie, om eens terug te blikken op het

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval September 2012 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Johan De Roo, Harinkweg 14A, Woordje burgemeester: Sportgemeente: emotie en kansen Het is voortdurend emotie: sport, zoals

Nadere informatie

Educatief aanbod voor scholen 2013-2014

Educatief aanbod voor scholen 2013-2014 LEUVEN EDUCATIEF Educatief aanbod voor scholen 2013-2014 2 Voorwoord Leuven, STERK IN ONDERWIJS De educatieve brochure is stilaan ingeburgerd in de Leuvense lerarenkamer. In deze brochure wil de stad alle

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2011 Sporten voor jong en oud. Sporten in Laarne natuurlijk, gaarne! Jasmine Debels Informatiebeurs voor mensen met een beperking

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie