HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING"

Transcriptie

1 info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel Fax Editie: Januari 2010 in de kijker: KERSTBOOMVERBRANDING Op zaterdag 9 januari organiseert het stedelijk feestcomité voor de zevende keer een kerstboomverbranding op het Marktplein van Harelbeke. Het Marktplein wordt vanaf uur omgetoverd tot een gezellig dorp met leuke eet- en drankstandjes. De kerstboomverbranding is de ideale gelegenheid om het voorbije jaar op een mooie en stemmige manier definitief uit te wuiven. Vanaf donderdag 7 januari (15 uur) tot zaterdag 9 januari (19 uur) kan je uw kerstboom deponeren op een daartoe voorziene plaats op het Marktplein. Zo draag je ook uw boompje bij tot het slagen van dit event. Let wel: de boom moet ontdaan zijn van alle versieringen, wortels, aardkluiten, pot De geur van brandende dennennaalden, flikkerend kaarslicht, sfeermuziek, glühwein, pannenkoek, druppelke dat is onze kerstboomverbranding! Beste stadsgenoten Ik wens u in mijn persoonlijke naam en in naam van het ganse stadsbestuur een gelukkig nieuwjaar! Veel geluk en menselijke warmte is geenszins een gevaar voor de opwarming van de aarde! 2010, we zijn al een decennium ver in de 21ste eeuw. Wat gaat het snel, een jaar is zo voorbij, alhoewel, in 12 maanden kan veel gebeuren sommige gezinnen verloren een familielid, anderen mochten dan weer nieuw leven verwelkomen Sinds enige tijd houdt de crisis iedereen bezig. Mensen zijn bezorgd om hun job, jongeren om hun toekomstkansen. De overheid en daar waar mogelijk, ook het stadsbestuur, hebben als taak aan te moedigen wie vooruit kan en te zorgen voor wie dreigt achter te blijven. Voor 2010 staat heel wat in de steigers binnen onze stad: Het stadhuis krijgt niet alleen een nieuwe en opvallende voordeur, maar ook eigentijdse dienstverlening. Het nieuwe onthaal van het stadhuis moet de toegankelijkheid voor alle inwoners sterk verbeteren. Een betere dienstverlening naar de inwoners toe en een vlottere interne organisatie is de uiteindelijke doelstelling. Burgemeester Rita Beyaert De gewestweg Kortrijk Gent wordt verder vernieuwd. In 2010 wordt de Gentsestraat en steenweg tot aan de Wolvenstraat aangepakt. De werken voor de herinrichting van Bavikhovedorp zijn al gestart. Begin 2010 openen we het nieuwe socio-cultureel centrum in Stasegem en midden 2010 starten we met de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum in Hulste. Er wordt ook werk gemaakt van een nieuw ruimtelijk structuurplan die een evenwicht moet bieden tussen werken, wonen, industrie, landbouw, natuur en recreatie. Na de zomervakantie zullen we met zijn allen gebruik kunnen maken van het nieuwe DIFTAR-park op de Imog-site langs de Kortrijksesteenweg. Samen met de Vlaamse Bouwmeester hebben wij vijf internationale architectenbureaus geselecteerd om een beeldkwaliteitsplan uit te werken voor het Marktplein en Leieboorden. Lieve inwoners, u ziet het, wij bouwen en verbouwen verder aan onze stad waar we fier op zijn. Een gelukkig en gezond nieuwjaar! inhoud Rita Beyaert Burgemeester Kleuterfestival... p. 6 Dit was 2009 in Harelbeke...p. 22 Start vierde fase Kle ute doortochtwerken N43... p. 24 a r Krie Circ an s bel usa de wie rti dr

2 beleid Beste stadsgenoten Ook 2009 was voor ons een jaar van vele en grote openbare werken. Zowel in het centrum van Harelbeke als in de deelgemeenten zijn werken aan de gang of zijn er grote opgestart. In het nieuwe jaar 2010 wordt het niet anders. Ook dan staan nieuwe werken op til. Allemaal investeringen die al onze burgers ten goede moeten komen. Schepen van Informatie Alain Top Bij al deze openbare werken is er voor omwonenden, winkeliers en gebruikers veel last. Het is voor het stadsbestuur daarom zeer belangrijk om alle informatie en communicatie rond deze werken goed en gestroomlijnd te houden. Via voorafgaande informatievergaderingen proberen we telkens iedereen goed te informeren. Infoborden en geactualiseerde wegomleidingsplannen moeten Harelbeke voor iedereen bereikbaar houden. Digitale nieuwsbrieven en berichten houden elke geïnteresseerde telkens op de hoogte van de actualiteit. Omtrent de digitale communicatie willen we dit jaar ons beste voetje voorzetten. Om juist en correct te investeren moeten we weten wat de bevolking wil. Daarom dat we, in samenwerking met de intercommunale Leiedal, heel binnenkort een enquête bij een groot deel van de bevolking verspreiden om kennis op te doen over wat je weet over digitaal Harelbeke, en wat je in de toekomst daarvan wenst. Aan de hand van die resultaten willen we in de nabije toekomst kiezen voor de juiste investeringen in digitale communicatie met de Harelbeekse burgers. In huidige tijden is digitale beeldinformatie een even grote aandachtstrekker. Op het Marktplein verschijnt straks het eerste LED-scherm. Later volgen ook digitale schermen in verschillende openbare gebouwen. Je merkt het, Harelbeke moet proberen zo snel en zo correct mogelijk informatie te verspreiden aan al zijn burgers, en daarvoor heb je in deze actuele tijd vele communicatiekanalen nodig. Maar niet louter de middelen zijn belangrijk, ook de medewerkers zijn dat! Graag wil ik alle medewerkers van het stadsbestuur danken voor hun aandacht voor de burger, maar ook alle burgers danken die ons tips en informatie hebben aangebracht om de informatie vanwege het stadsbestuur in Harelbeke nog te verbeteren. Mag ik je langs deze weg een gelukkig Nieuwjaar toewensen en hopen je op een even klantvriendelijke en efficiënte wijze de informatie over en in onze stad te verlenen. Alain Top Schepen van Informatie HARELBEKE INVESTEERT IN 2010 Het budget 2010 werd in de gemeenteraad van 14 december 2009 goedgekeurd. Het totaal investeringsprogramma bedraagt 5,4 miljoen euro. In 2010 wordt verder gewerkt aan de stadskernvernieuwing met de afwerking van de Marktstraat en de werken in de Gentsestraat en de Gentsesteenweg. De bouw van het nieuw onthaal van het stadhuis wordt gerealiseerd. Het socio-cultureel centrum in Stasegem op de site van de gemeenteschool wordt in het voorjaar opengesteld, en in Hulste wordt gestart met de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum ( euro, waarvan euro subsidies). Het provinciedomein De Gavers krijgt een nieuw onthaalgebouw en de toegang via de Eikenstraat wordt grondig vernieuwd. Ook in Bavikhove wordt gewerkt aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Een belangrijke nieuwe realisatie wordt het nieuwe Diftar-park op de site van Imog in de Kortrijksesteenweg. Het fietspad in de Zandbergstraat wordt vernieuwd en er komt een studie rond het Eilandplein. In onze gemeentescholen worden nieuwe digitale borden geïnstalleerd. Ook zijn er investeringen in de sportgebouwen en in de jeugdsector. Op het vlak van de veiligheid wordt een nieuwe ambulance voor de brandweer aangekocht. Het stadsbestuur wenst verder werk te maken van de beheersing van de personeels- en werkingskosten. Deze werkingskosten worden bevroren op het niveau van de voorbije jaren. 2 beleid

3 beleid De belastingen zullen in 2010 niet stijgen, en dit voor het vierde opeenvolgende jaar. De financiële toestand van de stad vertoont momenteel een structureel evenwicht, maar voorzichtig zijn blijft geboden. De gevolgen van de financiële en economische crisis, projecten als de uitbreiding van de OCMW-site Ceder aan de Gavers en het Marktcentrum zijn belangrijke aandachtspunten. Doel is uiteraard de service verbeteren voor de eigen Stasegemse bevolking en de socio-culturele verenigingen, zowel voor vergaderingen, ontspanningsnamiddagen, en dergelijke. Ook avondactiviteiten kunnen in het complex doorgaan. Dynamisch naar morgen Het project 'dynamisch naar morgen' werd in 2009 opgestart in samenwerking met Ernst & Young. Tijdens de voorbije maanden werd samen met de personeelsgroep hard gewerkt aan een nieuwe bedrijfsorganisatie. Daarbij staan de kwaliteit van de dienstverlening en een doeltreffende organisatie centraal. Aan de uitbouw van deze nieuwe structuur zal het volledige jaar 2010 worden gewerkt. Rik Pattyn Schepen van Financiën UITBOUW SCHOOL STASEGEM VOOR SOCIO-CULTUREEL CENTRUM Met de bouw van een socio-cultureel centrum in Stasegem werden de verzuchtingen van de Stasegemse bevolking waargemaakt. Het project omvatte zowel de renovatie van de basisschool, waarbij ook een aantal kleine vergaderruimtes voor verenigingen werden ingecalculeerd, alsook de nieuwbouw aansluitend aan de school. Bijzonder is dat het podium zowel zal kunnen gebruikt worden vanuit de turnzaal in de school als vanuit de nieuwe zaal. Deze zaal zal ongeveer 150 personen kunnen herbergen, in goede omstandigheden. De zaal zal uitgerust zijn met een keuken en een volledige tap- en koelinstallatie. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de werken van het nieuw socio-cultureel centrum in Stasegem en de school. Tegen half januari zouden de werken definitief beëindigd moeten worden. De laatste fase is de aankoop van meubilair, die op de einde van 2009 werd gegund. De opening wordt voorzien in het voorjaar van Het is duidelijk dat het bouwproject een duidelijke meerwaarde betekent voor de stad in het algemeen en de Stasegemse bevolking in het bijzonder. beleid 3

4 milieu OPENINGSTIJDEN CONTAINERPARK Maandag tot vrijdag: van uur, zaterdag: van 8-14 uur. Eindejaarsregeling containerpark Het containerpark is gesloten op 1 januari. Op 2 januari is het containerpark WEL open. Op 31 december wordt het containerpark om 16 uur gesloten. De ecologische voetafdruk Sinds september loopt in onze stad de campagne 'Heel Harelbeke duurzaam'. We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen om hun ecologische voetafdruk te berekenen. Ondertussen berekenden al meer dan 760 inwoners hun voetafdruk. Heb je nog je ecologische voetafdruk niet berekend en ben je benieuwd naar jouw eigen impact op de aarde? Surf naar onder 'campagne' staat een rechtstreekse link naar de ecologische voetafdruk calculator. Ook inwoners die geen internetverbinding hebben kunnen hun voetafdruk berekenen. Je kan langskomen in de milieudienst in het stadhuis of je kan in de stedelijke bibliotheek in de leeszaal je voetafdruk gaan berekenen. Doen! In het infomagazine zal je tijdens de duur van de campagne telkens een tip vinden om je voetafdruk te reduceren. Tip 3: Kies voor groene stroom! Groene stroom wordt opgewekt door duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, bijvoorbeeld door de verbranding van biomassa, waterkracht, windturbines of zonnepanelen. Groene stroom wordt onder andere uit windenergie gegenereerd. Je kan zelf bewust kiezen voor een energieleverancier die je gedeeltelijk of volledig groene stroom kan leveren. Een overzicht van de verschillende aanbiedingen vind je op Wie voor je de meest geschikte leverancier is, bepaal je zelf. Veel zal afhangen van de acties van de verschillende leveranciers, van je verbruiksprofiel en je persoonlijke voorkeur voor een bepaalde energiebron. Net als de prijzen van elektriciteit vind je meer informatie over het al dan niet groene energieaanbod bij de leveranciers zelf. Je kan bij het ondertekenen van het contract met de energieleverancier de afspraak maken dat hij je elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of groene stroom levert. Je hoeft verder zelf niets te doen. Groene stroom hoeft niet noodzakelijk duurder te zijn. Integendeel, wie zuinig omspringt met energie, is vaak goedkoper af bij een groene stroomproducent. Dim plan 'Anders kan ook!' is het j a a r t h e m a van ACW. ACW streeft hierbij naar een beleid van duurzame ontwikkeling, n a a r e e n beleid van herverdeling, naar een samenleving waarin kwaliteit centraal staat en niet kwantiteit. Daarbij zullen alle sectoren een bijdrage moeten leveren: de industrie, de energieproducenten, het transport, de bouwsector, de landbouw en de huishoudens. Elke Belg zorgt jaarlijks voor zo'n 12 ton CO2. Hiervoor hebben we een plan en goed gerief, het dim-plan. Dimmen, ons energieverbruik verminderen, is de boodschap. Dat doen we samen, in groep: Ik dim, jij dimt, wij dimmen. Met eenvoudige tips en acties stapsgewijs onze grenzen verleggen op zes thema's: elektriciteit, verwarming, water, voeding, afval en mobiliteit. De uitdaging is natuurlijk een stap verder te gaan dan wat je normaal doet. Hoe verschillend de startposities ook mogen zijn. Iedereen kan nog een stap verder gaan in het besparen van CO2, maar ook in zijn portemonnee! Geïnteresseerden (maximum acht personen) kunnen hiervoor gratis inschrijven. Na inschrijving word je verwacht op een eerste startvergadering en daarna nog zes keer een maandelijkse bijeenkomst. Deze actie start eind januari. Interesse? Mailen kan naar of 4 milieu

5 wonen Ruimtelijk uitvoeringsplan Bavikhove Dorp Oost In de gemeenteraad van 14 december 2009 werd het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bavikhove Dorp Oost voorlopig vastgesteld. Dit bestemmingsplan omvat de zone tussen de Bruyelstraat, Kervijnstraat en Tiendemeersstraat (voor deze laatste zijn de woningen langs beide kanten inbegrepen) en omvat onder andere de kerk en kerkomgeving, school, woonwijk Ter Kerke en aangrenzende bebouwing in de Dwarsstraat en begrenzende straten van het BPA, en een stuk landbouwgrond langs de Kervijnstraat. In het RUP worden de bestemmings- en bouwvoorschriften voor iedereen in het gebied vastgelegd. De bestaande verkavelingen worden vernietigd. Het RUP bestaat uit een zone voor gemengde functies langs de Bruyelstraat en het eerste deel van de Kervijnstraat. Het overgrote deel van het plangebied (woonstraten) bestaat uit een zone voor wonen met beperkte nevenfuncties met een specifieke overdruk voor bestaande handelszaken, landbouw of ambachtelijke bedrijven. Isocab krijgt bestaanszekerheid, doch moet in nabestemming overstappen naar de zone voor gemengde functies (wonen, ambacht, handel ). De kerk en de school bevinden zich in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Het plan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek van 12 januari 2010 tot en met 12 maart Er vindt een bevolkingsvergadering plaats in het socio-cultureel centrum Torengalm, Kervijnstraat 1a in Bavikhove op dinsdag 19 januari om 20 uur. Bezwaren of opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan dienen aangetekend per post of afgegeven tegen ontvangstbewijs gericht te worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Marktstraat 29 in 8530 Harelbeke, en dit vóór 12 maart Mobiliteit Nieuwe dienstregeling NMBS vanaf 13 december 2009 Om steeds meer te kunnen beantwoorden aan de noden van de bevolking werkt de NMBS dagdagelijks aan de verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening. De reiziger zo veel mogelijk comfort, regelmaat en een optimale bediening van de grote centra bieden, is de doelstelling. Hierbij moet echter rekening gehouden worden met talrijke factoren zoals moderniseringswerken van het spoornetwerk en de toename van het treinverkeer, zowel nationaal als internationaal, die deze dienstverlening beïnvloeden. Hieronder vindt u enkele aanpassingen die een impact hebben op onze Harelbeekse reizigers. Lijn Poperinge Kortrijk Gent-Sint-Pieters: de P-trein 7015 vertrekkende vanuit Poperinge om 6.04 uur naar Gent-Sint-Pieters (aankomst 7.12 uur) vertrekt voortaan 4 minuten vroeger en is nu in Harelbeke om 6.48 uur. Lijn Gent-Sint-Pieters - Kortrijk: de P-trein 8016 vertrekkende vanuit Gent-Sint-Pieters om uur naar Kortrijk (aankomst uur) vertrekt voortaan 1 minuut later. Voor Harelbeke blijft de dienstregeling ongewijzigd. De trein is in Harelbeke om uur. IR f-verbinding Dendermonde Gent-Sint-Pieters Kortrijk: de IR-trein vertrekkende vanuit Dendermonde om 4.42 uur naar Kortrijk (aankomst 5.40 uur) vertrekt voortaan 7 minuten vroeger en is nu in Harelbeke om 5.27/5.28 uur. Check ook de nieuwe dienstregelingen in het station! wonen 5

6 jeugd Jeugdraad Harelbeke Presents! Kleuterfestival De januarimaand is traditiegetrouw een drukke periode voor de leiders van de jeugdbewegingen. Kleutertjes van 4 tot 6 jaar, stip alvast elke eerste woensdag van de maand aan op de kalender, want dan organiseert de jeugddienst een aantal leuke kleuteractiviteiten die je zeker niet mag missen!!! Om die leiders ietwat te ontlasten, organiseert de jeugdraad op zaterdag 16 januari twee films op groot scherm in jeugdcentrum TSAS. Voor de 6 tot 12-jarigen staat G-Force op het programma, drie cavia s met één missie. De 13 tot 18-jarigen komen te weten hoe Michael Scofield voor een laatste keer de gevangenisbewaking tracht te omzeilen in Prison Break: The Final Break. Op zondag 17 januari organiseert de jeugdraad nog meer van dat! Voor de 6 tot 12-jarigen hebben we dan Jan Pladijs voorzien met zijn nieuwste kinderfuif! Vanuit zijn megaviskraam laat hij alle kinderen en volwassenen meedansen en springen op swingende liedjes en dansjes, ook van zichzelf. Met dj Johnny verzint hij de gekste opdrachten, en verliest steevast elke wedstrijd tegen de kinderen. Het geheel wordt voortdurend onderbroken door de gekste kermisdeuntjes. Voor de 13 tot 18-jarigen staat er opnieuw een film op het programma, namelijk The Hangover waarin enkele vrienden een knotsgekke vrijgezellenavond beleven in Las Vegas! Kleuters aan de drums Circusartiesten gezocht Kriebelwiebeltoverspiegel Fiësta Latina Woensdag 3 februari: Fiësta Latina Op ontdekkingstocht door Latijns-Amerika. We stappen in een muzikaal feest en reizen naar verschillende Latijns-Amerikaanse landen. We leren een traditionele dans, verkleden ons en spelen spelletjes. Tot slot koken we zelfs een zuiders hapje. Woensdag 3 maart: Kleuters aan de drums Beleef een keileuke namiddag met Jan Pladijs. Op zaterdag 16 en zondag 17 januari telkens van tot uur in het jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30. Kostprijs: 2 euro, gratis drankje tijdens de pauze. Wie met zijn jeugdvereniging meekomt, mag gratis binnen! Inschrijven en info: jeugddienst jeugd De kinderen voelen, wrijven, kloppen op de muziekinstrumenten. Ze spelen samen zoals in een echt groot symfonisch orkest. Ze stappen zoals in de fanfare, ze snoezelen op het geluid. Ze ontdekken de klanken van allerlei percussie-instrumenten. Woensdag 5 mei: Circusartiesten gezocht De circustent staat opgesteld, maar de circusartiesten zijn verdwenen. Wat nu gedaan? Straks komen de toeschouwers! Help jij ons uit de nood? We zijn nog op zoek naar een jongleur, een acrobaat, een clown en een leeuwentemmer. Of sta je liever achter het popcornkraam?

7 jeugd Woensdag 2 juni: Kriebelwiebeltoverspiegel In deze workshop gaan we dansen rond een toverpot. We spreken een toverspreuk uit en ploef! Onze vingers veranderen in lange kriebelvingers waarmee we goed kunnen kietelen. Of we krijgen grote stampvoeten waarmee we grappige danssprongetjes maken. Al toverend ontdekken we wat onze armen en benen allemaal kunnen. Info: alle kleuteractiviteiten gaan door in jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30 van 14 tot 16 uur en zijn voor kindjes van 4 tot en met 6 jaar. Prijs: 4 euro (drankje inbegrepen). Inschrijven: jeugddienst Jongerenprogrammatie TSAS Komutukot Het jeugdcentrum TSAS biedt tal van educatieve momenten aan! Je kan er terecht voor gitaarcursussen, vormingen en workshops Nieuw zijn de workshops op donderdagavond voor jongeren +16 jaar. Ontdek het aanbod en plug in. Gitaarlessen voor beginners In het jeugdcentrum TSAS worden er gitaarlessen gegeven. Je moet over geen voorkennis beschikken. Je brengt gewoon een klassieke gitaar, een schrift en een balpen mee. Ook handig is een stembakje. Start op woensdag 3 februari van 17 tot 18 uur in het jeugdcentrum TSAS, Twee-Bruggenstraat 30. Prijs: 35 euro voor 10 lessen (12-26 jaar), 40 euro (+26 jaar) Er worden ook gitaarlessen voor half-gevorderden georganiseerd. Info en inschrijvingen: jeugddienst Nieuw!!! Cinema in de Salamander De jeugddienst en het jeugdhuis De Salamander organiseren een aantal GRATIS filmavonden voor jongeren. De films worden telkens de laatste woensdag van de maand gedraaid om 19 uur in het jeugdhuis De Salamander, Marktstraat 98. Wil je dus genieten van een gezellige filmavond met vrienden, kom gewoon af naar het jeugdhuis. Inschrijven is niet nodig. Breng gewoon een gemakkelijke stoel mee!!! 4 februari Graffiti 11 februari DJ-en 25 februari Cuban workshop: Cocktails maken 4 maart Fotografie (eigen digitaal fototoestel meebrengen) 11 maart Digitale fotobewerking Photoshop 1 april Kringloopmode 22 april Tropische snacks 29 april Elektronische muziek in groep maken 6 mei Bodypainting Alle workshops gaan door in jeugdcentrum TSAS, Twee- Bruggenstraat 30, telkens op donderdag van 19 tot 22 uur. Kostprijs bedraagt 8 euro per workshop of 20 euro voor drie workshops. Meer info vind je op de website: Inschrijvingen: jeugddienst Eerste film is op woensdag 27 januari om 19 uur: Burn after Reading Burn after Reading is een Amerikaanse misdaadkomedie met acteurs Brad Pitt, Georges Clooney en John Malkovich. Een disk met de memoires van de gewezen CIA-agent Osbourne Cox belandt in de handen van de gymleerkrachten Chad Feldheimer en Linda Litzke. De twee hebben geen scrupules en besluiten Osbourne te chanteren. Harry Pfarrer krijgt de opdracht om de disk terug te vinden, maar deelt ondertussen het bed met Katie Cox, de vrouw van Osbourne. jeugd 7

8 sport Lessenreeksen De verschillende lessenreeksen kenden in het najaar van 2009 een enorm succes. Deze lessenreeksen zijn een vaste waarde geworden binnen het programma van de sportdienst. Een aantal vaste lesgevers zorgen voor de continuïteit van het gebeuren. Er ontstaan spontaan sociale contacten. Hieronder vind je een overzicht van het aantal deelnemers van de lessenreeksen tijdens het najaar 2009: - turnen dames: 13 - turnen senioren Bavikhove: 27 - turnen senioren Harelbeke: 24 - galmproject senioren: 8 - aerobic: 22 - dans-mix: 26 - yoga: 33 - BBB: 27 - leren lopen 0-5 km: 24 Wielertoeristenclub 'De Sepapkes' Er worden leden gezocht voor de wielertoeristenclub voor vrouwen 'De Sepapkes'. De ritten zijn voorzien op zondagmorgen en dit vanaf 7 maart 2010 tot eind september Eigen ritten en rally's van ± 50 km à 70 km. Iedereen is verplicht om een verzekering aan te gaan (deze Fietsen, dames onder elkaar verzekering kan aangevraagd worden bij de club). Lidgeld: 25 euro. Inlichtingen: of De club telt voorlopig al zeven vrouwen uit de regio (Deerlijk, Zwevegem, Harelbeke, Wevelgem). Nieuwe leden zijn dus van harte welkom. Zaalvoetbaltornooi 2010 Van 15 tot en met 19 februari. Tijdens de krokusvakantie wordt terug het jeugdzaalvoetbaltornooi georganiseerd. De hoofdverantwoordelijke, Carlos Verstraete, doet een oproep aan alle ploegen die in het verleden deelnamen om terug deel te nemen. Natuurlijk kunnen er ook nieuwe ploegen inschrijven. Het tornooi gaat door in de sporthallen van Harelbeke en Bavikhove. Binnenkort worden alle ploegen die reeds deelnamen aangeschreven. Ook aan de Harelbeekse scholen wordt gevraagd om deel te nemen aan dit jeugdzaalvoetbaltornooi. Meer info op Bewegen is gezond! Het aanbod van de lessenreeksen kan je steeds terugvinden onder de rubriek sportaanbod, sport tijdens de week op Voor meer info kan je ook terecht op de dienst sportpromotie op het nummer Ben jij er ook bij tijdens de krokusvakantie? 8 sport

9 sport Kleutersportkampen Van 15 tot en met 19 februari. De jongsten onder ons worden door middel van bewegingsspelletjes en uitdagend materiaal gestimuleerd hun motoriek te verbeteren. SD 39: in de turnzaal van de gemeenteschool Arendswijk, elke dag van 9 tot 12 uur. Voor alle kleuters van het 2de en 3de kleuterklasje (+ 4 jaar). Kostprijs tot 8 februari: 24 euro. Vanaf 8 februari: 29 euro. Maximum 18 deelnemers. Nieuwsbrief Samen met je vriendjes op sportkamp tijdens de krokusvakantie. Tijdens de krokusvakantie worden er geen andere kampen gegeven wegens het jeugdzaalvoetbaltornooi. De sportdienst stuurt elke maand een digitale informatieve nieuwsbrief naar al de houders van een sportdienstkaart. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze sportdienstactiviteiten, het sportclubnieuws in onze stad, wijzen wij u op enkele (sportieve) gezondheidsaspecten, stellen wij een sporttak voor, brengen wij verslag uit van wat besproken werd in de sportraad, geven wij info over onze uitleenmogelijkheden, lichten wij een aantal sportdienstnieuwtjes toe De sportdienstnieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd via mail aan alle houders van een sportdienstkaart die hun mailadres ter beschikking stellen van het sportdienstsecretariaat. Heb je een sportdienstkaart en heb je uw mailadres nog niet doorgegeven en wil je die nieuwsbrief ook bekomen, bezorg ons dan uw mailadres. Stuur dit door naar De sportdienst is onderworpen aan de privacywetgeving. De mailadressen mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wie de sportdienstnieuwsbrief ontvangt, krijgt als eerste de informatie over nieuwe sportdienstacties en hebben daarmee een stapje voor bij de inschrijvingen. De houders van een sportdienstkaart die over een internettoegang beschikken kunnen zelfs online inschrijven. Meer info: Sportvrijwilliger Een verzekerd vrijwilliger is er twee waard!!! Gratis provinciale verzekering vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is belangrijk. Daar is iedereen het over eens. Indien we v r i j w i l l i g e r swerk belangrijk vinden, dan moeten we de vrijwilligers ook beschermen! Met die bedoeling startte de provincie West-Vlaanderen als eerste een gratis verzekering vrijwilligerswerk op. Sindsdien maakten tal van West-Vlaamse organisaties dankbaar gebruik van dit aanbod om hun vrijwilligers te verzekeren tijdens het wijkfeest, het voetbaltornooi, de inzamelactie, de fietstocht, de nieuwjaarsdrink En we mogen trots zijn want het West-Vlaamse systeem heeft navolging gekregen. Met middelen van de Nationale Loterij werd de verzekering vrijwilligerswerk in gans België aangeboden (met inbegrip van Wallonië en Brussel Hoofdstad). Wie kan gebruik maken van deze verzekering? Elke vrijwilligersorganisatie uit om het even welke sector (uitgezonderd openbare besturen). Voor welke activiteiten? Voor alle vrijwilligersactiviteiten. Hoeveel vrijwilligersdagen? = 300 Elke organisatie kan maximaal 100 vrijwilligersdagen gratis krijgen van de provincie. Wie erkend is, kan nog 200 vrijwilligersdagen bijkopen aan voordelig tarief. Wat is verzekerd? De provinciale polis biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Hoe aanvragen? Op vind je alle info: promotiefolder, aanvraagformulier, samenvatting polis. Je kan de folder ook opvragen bij het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen, K. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries ( sport 9

10 bibliotheek Fototentoonstelling Rien Van Den Eshof Van 4 tot en met 30 januari. Al van jongsaf is Rien ( 1947) geboeid door de fotografie. Het is een buurman die hem introduceert in het vak. Later ruilt hij zijn geboorteplaats Amersfoort voor Amsterdam en werkt er een tijdlang in dienst van de fotograaf Sherry Kamp. In die tijd kwam de reclamefotografie sterk in zwang en er was dan ook veel werk. Vooral handenarbeid om degelijk afdrukmateriaal te produceren. Rien krijgt er de smaak te pakken. Naast de fotografie heeft hij ook belangstelling voor het theater. Zo is hij enkele jaren actief als lichttechnicus. In 1973 arriveert hij op advies van een vriend in een Izegems reclameen designbureau. Hij leert er zijn vrouw kennen. Omdat hij er echter niet k a n rea l i s e re n wat hij precies voor ogen heeft, start hij in Kortrijk Werk van Rien Van Den Eshof. een eigen zaak. Vervolgens verhuist hij naar Stasegem. Daar woont hij van 1987 tot Om gezondheidsredenen dient hij zijn beroepsactiviteiten op te geven. Hij verhuist naar Ingooigem en beoefent de fotografie alleen nog als hobby. De bibliotheek is verheugd om bij het begin van het jaar 2010 een 30-tal foto's van Rien te kunnen tentoonstellen. Vernissage op donderdag 7 januari om 20 uur in de bibliotheek, Eilandstraat 2. Gastspreker is Dries Decadt. Dylan Dichter Dylan Dichter, is een lezing-monoloog over het werk van de rockartiest Bob Dylan. Eén verhaal. Want de nu 68-jarige Dylan heeft vele levens. Hij schrijft liedjesteksten, maakt muziek, schildert, stelt ten toon, schrijft aan zijn kronieken, acteert in films en kiest in een radioprogramma uit zijn muzikale bagage die teruggrijpt naar de wortels van de Amerikaanse blues- en plattelandsmuziek. Ondanks zijn leeftijd toert hij nog steeds rond in een 'Never Ending Tour'. Een lezing-monoloog in woorden, beelden en geluid op vrijdag 15 januari om 20 uur in de bibliotheek, Eilandstraat 2. Performer is Tony Malfait en de toegang is gratis. Albert Camus Op 4 januari 2010 is het precies 50 jaar geleden dat Albert Camus bij een verkeersongeval om het leven kwam. Camus heeft als filosoof en romanschrijver een grote invloed gehad op het existentialisme, ook al wilde hij zich met die filosofie niet vereenzelvigen. In 1957 ontving hij voor zijn literair oeuvre de Nobelprijs voor Literatuur. Tot op de dag van vandaag zijn De vreemdeling en De pest nog steeds meesterwerken die men moet gelezen hebben. Wij blikken terug op deze belangrijke schrijver met een tentoonstelling en een boekenstand. En verder Schrijver van de maand: Amos Oz Jeugdschrijver van de maand: Johan Vandevelde Muzaïek: Michael Stipe, 50 jaar De Vergeethoek: Toni Morrison Benoîte Groult, 90 jaar Kenzaburo Oë, 75 jaar Keuzelijst Aziatische literatuur (volledig bijgewerkt) Gedichtendag Tjitske Jansen Op donderdag 28 januari is het opnieuw Gedichtendag. Wij hebben uiteraard grote aandacht voor poëzie in onze collectie, maar het zwaartepunt ligt toch op zaterdag 6 februari. Dan is het Dag van het Woord in Harelbeke en presenteren het cultureel centrum en de bibliotheek een fantastisch programma. Centrale gast is dit jaar de Nederlandse dichteres Tjitske Jansen. Meer informatie in het infomagazine van februari. Nieuwe strips Een nieuw jaar. Nieuwe strips. Bestaande reeksen worden aangevuld. Nieuwe reeksen komen in omloop. Verwijderde boeken Vanaf maandag 4 januari om 15 uur verramsjen wij opnieuw honderden boeken. Kom dat zien, kom dat zien! OPENINGSTIJDEN STADSBIBLIOTHEEK Eilandstraat Ma u. Do u. Di u. Vr u Wo u. Za u./ u. Afdeling Hulste: Ma u. Wo u. Za u. Gesloten op 1 januari. Op 31 december is de bib open tot 16 uur. 10 bibliotheek

11 info HARELBEKE J januari 2010 uit-kalender UIT IN HARELBEKE Zaterdag 9 januari - Veldtoerentocht: De Laagvliegers - School Hulste (ook op 10 jan.) - Kerstboomverbranding: Holvoetskapel 18u Klein-Harelbekestraat Hulste (weide Armand Ghekiere) - Kerstboomverbranding: Sted. Feestcomité 18u30 Marktplein Harelbeke Vrijdag 15 januari - Dylan Dichter lezing-monoloog: Sted. Openb. Bib 20u gratis toegang Zaterdag 16 januari - Filmvoorstelling: Jeugdraad - 14u30 JC - A World of Comedy - Nieuwjaarshappening: drie klasbakken van de Vlaamse Comedy - David Galle, Veerle Malschaert en Denis Nowé - vvk: 10 euro - add: 12 euro - gratis receptie - Gezinsbond Harelbeke-Stasegem - 19u30 CC Veerle Malschaert. Zondag 17 januari - Nieuwjaarsaperitiefconcert: SAMW + CC u CC - Filmvoorstelling: Jeugdraad - 14u30 JC - Theatervoorstelling: Jeugdraad - 14u30 JC Donderdag 21 januari - Nieuwjaarsfeest: De Brug - 14u CC Zaterdag 23 januari - Eetfestijn: Kevin Delie - 18u SCC Torengalm - Nigel Williams - Geloof Mij: CC u CC Zondag 24 januari - Concert: Harmonie Orkest Vooruit - 19u CC Maandag 25 januari Nigel Williams - Namiddagvoordracht: De rol, macht en belang van de pers in onze maatschappij - door Mia Doornaert, journaliste - 8/10 euro - Markant Har. - 14u CC Woensdag 27 januari - Cinema in De Salamander 'Burn after Reading': Jeugddienst en jeugdhuis De Salamander - 19u Jeugdhuis De Salamander, Marktstraat 98 vergaderingen & vorming Maandag 4 januari - Bijeenkomst - Gehandicaptenzorg afd. Harelbeke - 14u CC Dinsdag 5 januari - Hobby om 14u en kernbestuur om 17u - Ziekenzorg CM Hulste - - De Gilde Hulste - Nieuwjaarsviering - Ziekenzorg CM Harelbeke - 13u30 CC - Hobbynamiddag - Ziekenzorg CM Bav. - Mia Wyffels u SCC Torengalm - Hobby - Ziekenzorg Stasegem - Roos Callewaert u Wijkhuisje Stasegem Woensdag 6 januari - Bloedinzameling - Rode Kruis Harelbeke - 16u30 CC Donderdag 7 januari - Cursus dansen - Aïcha - 17u30 CC (ook op 14 en 21 jan.) - Reiki Usui info avond - 5 euro - vooraf inschrijven - Katrien Decocker u Wagenmakersstraat 7, Bavikhove uit-kalender 11

12 uit-kalender Vrijdag 8 januari - Vergadering - Videoclub Impuls - 19u JC Zaterdag 9 januari - Cursus (vier lessen - tot 12u30) - ontspannende massage euro voor de volledige cursus - Katrien Decocker u30 Wagenmakersstraat 7, Bavikhove (ook op 16, 23 en 30 jan.) De massage wordt uitgevoerd met aromatische olie. - Cursus dansen - Aïcha - 9u45 CC (ook op 16 en 23 jan. om 9u30) - Vergadering - Brandweer - 20u JC Maandag 11 januari - Kantklossen - 't Spinneke - 14u CC (ook op 18 jan.) - Bloedinzameling - Rode Kruis Harelbeke - 17u OC Bavikhove - Cursus astrologie - CC u CC - Reiki I klas in Usui Shiki Ryoho (tot 22u) - Katrien Decocker u Wagenmakersstraat 7, Bavikhove (ook op 12 jan. om 19u en op 13 jan. om 9u30) - Gemeenteraad - Stad Harelbeke - 19u30 CC - Werkgroep astrologie - CC u30 CC Woensdag 13 januari - Kantklossen - 't Spinneke - 19u CC (ook op 21 jan.) Donderdag 14 januari - Bloedinzameling - Rode Kruis Harelbeke - 17u School Hulste - Vergadering - Milieu- en Minaraad - 20u CC Vrijdag 15 januari - Reiki II klas in Usui Shiki Ryoho (tot 22u) - Katrien Decocker u Wagenmakersstraat 7, Bavikhove (ook op 17 jan. om 9u30) Zaterdag 16 januari - Inschrijven tweedehandsbeurs - EVA - 9u30 CC Zondag 17 januari - Ruildag - Interclub vzw Curiosa Harelbeke, u School Kameleon, Tientjesstraat 2 Dinsdag 19 januari - Onder ons - Ziekenzorg CM Harelbeke - 13u CC - Voorstelling jaarprogramma - Ziekenzorg CM Hulste u Café Tivoli - Onder Onsnamiddag - kaarten, sjoelen, scrabble, teerlingbak - Ziekenzorg CM Bav. - Mia Wyffels u SCC Torengalm - Cursus Salsa-aerobics (drie lessen) - inschrijven tot 15 januari bij Claudine Claerhout, Tientjesstraat euro leden / 18 euro nietleden - E.V.A.-Harelbeke, Annie Allegaert, u30 PC De Vlerke, Tientjesstraat 61 (ook op 26 jan. en 2 feb.) E.V.A. (Eiland Vrouwen Actief) organiseert een cursus Salsa-aerobics. - Infovergadering RUP Bavikhovedorp Oost - Infodienst u SCC Torengalm Woensdag 20 januari - Onderonsnamiddag: Nieuwjaarsviering - Ziekenzorg Stasegem - Roos Callewaert u Vrije basisschool Stasegem 12 uit-kalender

13 uit-kalender - Incontinentie (theorie) - Jong KAV Stasegem, Magda Vanneste u PC De Schelp Stasegem Donderdag 21 januari - Wellness: Basisworkshop huidverzorging - Delphine Debeuf - KVLV Har.-Stas. - 14u De Trukendoos Zondag 24 januari - Vergadering - De Roede van Harelbeke - 10u JC Dinsdag 26 januari - Kernvergadering - Ziekenzorg Stasegem - Roos Callewaert u Wijkhuisje Stasegem - Bloemschikken - Werk voor Volkstuinen - 19u SCC Torengalm (ook op 27 jan. om 14u) - Workshop - Centrum Zit Stil - 20u CC Donderdag 28 januari - Binnenbrengen werken Harelbeekse Kunstenaars - CC u CC - Vergadering - Compostmeesters - 19u CC Vrijdag 29 januari - Bijeenkomst - 't Gaverke - 19u30 SCC Torengalm - Voordracht - KVLV Hulste - 20u School Hulste volkssporten Zaterdag 2 januari - 19u Café Symphonie, Marktstraat 1: Kaarting - Kon. Gildemanillers (ook op 3 jan. om 9u30) Donderdag 14 januari - 14u De Gilde Hulste: Onder Ons kaarting - Ziekenzorg CM Hulste - Zondag 17 januari - 9u30 Café 't Centrum: Kaarting wisselbeker Frans Dewaele - Kaartersclub Vooruit Zondag 24 januari - 17u30 School Kameleon: Clubavond - Sint-Jozefskaartersclub senioren Zondag 3 januari - Seniorenbijeenkomst - gratis Luc Lebon u - Cafetaria sporthal De Dageraad Maandag 4 januari - Start wandeling - OKRA Bav. - 14u - Kerk Bavikhove Dinsdag 5 januari - Wandelen - S-Plus gepensioneerden Har. - 13u30 CC (ook op 12, 19 en 26 jan.) Woensdag 6 januari - Bestuursvergadering en nieuwjaarsreceptie - OKRA Bav. - De Gilde Bavikhove - Dansen - S-Plus gepensioneerden Har. - 14u - VC De Geus (ook op 13 en 20 jan.) Donderdag 7 januari - Kaarting - OM - 13u30 - Cafetaria CC (ook op 14, 21 en 28 jan.) - Kaarting - OKRA Harelbeke - 14u - CC - Kaarting - NEOS Hulste - 14u - De Gilde Hulste - Geleide wandeling - NEOS Har u - Verzamelen Gavers parking West - Petanque - S-Plus gepensioneerden Har. - 14u - Wijkhuisje Oostwijk (ook op 14 en 21 jan.) Maandag 11 januari - Gezellige namiddag met spel - S-Plus gepensioneerden Har. en Hulste - 14u30 - VC De Geus Dinsdag 12 januari - Bijeenkomst - NEOS Bavikhove - 14u - SCC Torengalm uit-kalender 13

14 uit-kalender Donderdag 14 januari - Petanque - OKRA Bav. - 14u - Wijkhuisje Bavikhove (Tuinwijk) Maandag 18 januari - Voordracht 'Trappistenbier en monniken' Jef van den Steen - NEOS Hulste - 14u - De Gilde Hulste Dinsdag 19 januari - Nieuwjaarsfeest eucharistieviering + nieuwjaarsbanket - NEOS Har u - O.L.V. Koningin Arendswijk - Koffie- en kaartnamiddag - LBG, Gaby Goemaere u - CC Donderdag 21 januari - Nieuwjaarsviering - OKRA Harelbeke - 14u - CC - Nieuwjaarsreceptie Buurtwerking Harelbeke 14u30 DC De Parette Vrijdag 22 januari - Vergadering - Seniorenraad - 14u - DC De Parette Zondag 24 januari - ACW nieuwjaarsbijeenkomst - OKRA Bav. - 11u - De Gilde Bavikhove Woensdag 27 januari - Kaarting en teerlingbak - OKRA Bav. - 14u - OC Bavikhove recepties & plechtigheden Zondag 3 januari - 14u School Kameleon: Nieuwjaarsbijeenkomst - Sint- Jozefskaartersclub Donderdag 7 januari - 20u Sted. Openb. Bib: Vernissage fototentoonstelling Rien Van Den Eshof Vrijdag 8 januari - 18u30 CC: Nieuwjaarsbijeenkomst - Stad Harelbeke Vrijdag 15 januari - 19u CC: Nieuwjaarsreceptie - OCMW Harelbeke Zaterdag 16 januari - 11u Stadhuis: Gouden bruiloft - dhr. & mevr. Baekelandt-Decostere Zondag 17 januari - 9u SCC Torengalm: Nieuwjaarsreceptie - Werk voor Volkstuinen Woensdag 20 januari - 19u30 CC: Nieuwjaarsbijeenkomst - PZ Gavers Vrijdag 22 januari - 19u JC: Nieuwjaarsreceptie - De Stam - 19u JC: Brevetuitreiking - Jeugd Rode Kruis Zaterdag 23 januari - 13u CC: Nieuwjaarsreceptie - SPa - 16u CC: Nieuwjaarsreceptie - Pascar - 19u JC: Nieuwjaarsreceptie - Jeugd Rode Kruis Vrijdag 29 januari - 19u JC: Nieuwjaarsreceptie - Zeescouts Jan Bart - 19u30 CC: Opening tentoonstelling Harelbeekse Kunstenaars - te bezichtigen tot en met 7 februari - telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 17u30 CC Zaterdag 30 januari - 11u Stadhuis: Gouden bruiloft - dhr. & mevr. Sabbe-Stadsbader - 17u SCC Torengalm: Nieuwjaarsreceptie - Kon. Dorpsfanfare Bavikhove - 17u Stadhuis: Diamanten bruiloft - dhr. en mevr. De Clerck-Van Ryssel - 20u JC: Nieuwjaarsreceptie - Jeugdraad Afkortingen in de uit-kalender: CC = Cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 JC = Jeugdcentrum Tsas Twee-Bruggenstraat 30 SCC = Sociocultureel centrum PC = Parochiaal centrum VC = Vrijzinnig centrum Kon. Leopold III-plein 71 DC = Dienstencentrum De Parette Paretteplein uit-kalender

15 veiligheid Nieuwe wijkagente Zandberg Vanaf 1 september 2009 werd Ellen Muylle aangesteld als nieuwe wijkagente op de Zandberg en dit naar aanleiding van de oppensioenstelling van inspecteur Dirk Lefevre. Ellen Muylle is bereikbaar op het nummer of via mail Parkeren in het stadscentrum Harelbeke Inspecteur Ellen Muylle Het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode) omschrijft dat het verboden is om een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen. Het is bijgevolg verboden om te stationeren en te parkeren op trottoirs en op fietspaden. Ondanks het feit dat bepaalde trottoirs in het vernieuwde stadscentrum breed zijn aangelegd, blijft het verboden om te parkeren op de trottoirs. Parkeren is er enkel toegelaten binnen de voorziene parkeervakken, aangegeven met witte markeringen en/of de nodige verkeersborden. Eerste Octopuspalen zichtbaar in het Harelbeekse straatbeeld Het kleurrijke straatmeubilair Octopus is sinds kort geplaatst aan enkele scholen. Voor de autobestuurders wordt het nu nog duidelijker wanneer ze een school voorbij rijden. De Octopus mascotte staat reeds sedert eind 2005 bekend in gans België om aandacht te vragen voor een veilige schoolomgeving. Het unieke en uniforme Octopus symbool moet de veiligheid van onze kinderen in het verkeer, en dan specifiek aan de schoolpoort, bevorderen. Het stadsbestuur van Harelbeke ondertekende een mobiliteitscharter met alle Harelbeekse scholen, waarbij het engagement werd genomen om de Octopusinfrastructuur te plaatsen in verschillende fases. Naast de Octopusinfrastructuur leggen we in 2010 de focus op veilige schoolroutes. Hierin kunnen we de knelpunten naar en van de school duidelijk in kaart brengen en naar mogelijke oplossingen zoeken. Dit alles moet uiteindelijk resulteren in het opstellen van een schoolroutekaart voor elke school afzonderlijk met de veiligste wegen voor onze scholieren. Voor meer inlichtingen: schepen van mobiliteit Inge Bossuyt, , De politie voorziet een preventieve periode, waarbij overtreders gewaarschuwd worden. Daarna wordt repressief opgetreden. Parkeren op het trottoir betreft een overtreding van de tweede graad (100 euro boete). In het stadscentrum is tevens een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone). Deze reglementering wordt aangegeven door zoneborden. Vergeet bij het parkeren in het stadscentrum uw parkeerschijf niet. Snelheidscontroles In onderstaande tabel vind je het aantal snelheidsovertreders geregistreerd in Harelbeke, tijdens de maand november Plaats Aantal overtreders Passanten % in overtreding Elfde-Julistraat ,85 Gulden-Sporenstraat Spinnerijstraat Vlaanderenlaan De Octopuspalen worden geplaatst aan alle Harelbeekse scholen. veiligheid 15

16 Harelbeke Muziekstad A World of Comedy Op zaterdag 16 januari om uur in het cc het Spoor, Eilandstraat 6. Drie klasbakken van de Vlaamse Comedy: David GALLE, Veerle MALSCHAERT en Denis NOWÉ. Nieuwjaarshappening Gezinsbond Harelbeke & Stasegem. Toegang: vvk 10 euro add 12 euro. Kaartenverkoop: - bij alle wijkverantwoordelijken en bestuursleden van Gezinsbond Harelbeke & Stasegem. - of door over te schrijven van het juiste bedrag op rekening op naam van de Gezinsbond Harelbeke & Stasegem met de mededeling 'A World of Comedy'. Bij deze betalingswijze worden de plaatsen meteen gereserveerd en zullen de toegangskaarten de avond van het optreden om uur klaar liggen aan de ingang! Plaatsreservaties: - Marijke Zbovorski, , - Jan Deschutter, , Met medewerking van de culturele raad Harelbeke. Nieuwjaarsaperitiefconcert Zondag 17 januari om 11 uur in de aula van het cc het Spoor. Recital met pianist Pieter Vandenberghe en trombonist Geert Verschaeve. Van de traditie om op het nieuwjaarsaperitiefconcert telkens één of enkele leraars te belichten, wordt enigszins afgeweken. Pieter Vandenberghe is geen leraar aan de academie, maar als oudleerling euphonium aan de academie bij Geert Verschaeve, oudleerling piano bij Lode Schynkel, lid van Braz'art en begeleider van leerlingen van de academie bij diverse wedstrijden, behoort hij onmiskenbaar tot de familie. Geert Verschaeve, leraar koper, ensemble en jazz, dirigent van Braz'art, brengt samen met Pieter Vandenberghe een gevarieerd soloconcert, waarbij zowel de piano als de trombone solo aan bod komen. Toegang: 8 euro. Leerlingen SAMWD en houders Attacca-abonnement gratis. Coproductie Attacca en cc het Spoor. Nigel Williams Geloof Mij! Zaterdag 23 januari om 20 uur in het cc het Spoor. Veerle Malschaert Nigel Williams 16 Harelbeke Muziekstad

17 cultuur Geloof mij! is de vierde volavondshow van stand-up comedian Nigel Williams. Na 'Penismonoloog', 'Terrorist' en 'Democlash' is Nigel terug met een hilarische voorstelling over zijn zoektocht naar de humor achter het Geloof. Moet ons leven op aarde echt zin hebben of kunnen we gewoon genieten zonder schuldgevoel? Zijn we een onderdeel van een of ander goddelijk plan of zijn we een toevallig nevenproduct van kosmische botsingen en een big bang? Is er wel een God? Zo ja, dewelke? Dieu of Darwin? Evolutie of Evangelie? Spiritualiteit, creationisme, intelligent design, new age, wicca, het paranormale, sekten Alles wordt uitgebeend en onder de microscoop van de humor gelegd. We zijn met zijn allen op zoek naar de zin van het leven, maar wie moeten we geloven? Nigel neemt ons op sleeptouw doorheen de rekken van de 'zinvan-het-leven-supermarkten'. Want Geloof is een multinational, een marktsegment. 'It's a million dollar business'. Kom kijken en lachen, anders zal tegenspoed en ongeluk uw lot zijn. Geloof mij! Tijdens deze voorstelling zijn geen aura's, chakra's, engelbewaarders, zesde zintuigen en derde ogen in de zaal toegelaten. Vvk: 12 euro / 55+, cjp, kind -12j: 10 euro. Add: 14 euro / 55+, cjp, kind -12j: 12 euro. Inlichtingen en reservaties: cc het Spoor, , cchetspoorharelbeke.be. Harelbeekse kunstenaars Dertiende tentoonstelling Harelbeekse kunstenaars van 30 januari tot en met 7 februari. De opening met receptie vindt plaatst op vrijdag 29 januari om uur in het cultureel centrum het Spoor. Voordracht 'Babymassage' Maandag 1 februari om in het cc het Spoor. Motoriek hangt samen met contact nemen, voelen, zien, horen, willen en durven. Alle zintuiglijke kanalen zijn erg met elkaar verbonden. We besteden vaak veel aandacht aan het visuele en het auditieve terwijl we het tastbare uit het oog verliezen. Nochtans is het een van de belangrijkste en eerste zintuigen om tot interactie met de omgeving te komen. We geven aan welk tastbaar contact leuk kan zijn voor de baby. Docente: Ann Boute. Toegang: 10 euro 8 euro (+55 en cjp). Hoe masseren we best onze baby? DAG VAN HET WOORD OP ZATERDAG 6 FEBRUARI De 31ste editie van de Dag van het Woord staat volledig in het teken van gastdichter Tjitske Jansen en ziet er als volgt uit: Van 8.30 tot 10 uur kan je genieten van een overheerlijk poëtisch en muzikaal ontbijt. De leerlingen van de Academie Peter Benoit zorgen voor smakelijke muziek (jazzklas onder leiding van Geert Verschaeve), knapperige woorden (klassen voordracht onder leiding van Joana Colpaert, Virginie Sparks en Marieke Raes) en smeuïge dans (klas dans onder leiding van Annelies Eggern). Vooraf inschrijven via cchetspoorharelbeke.be. Van 10 tot 12 uur zijn er diverse workshops voor jongeren: Creatief poëzieschrijven met dichter Frank Pollet (12/15-jarigen), dans en poëzie met Annelies Eggern (10-12-jarigen) en poëzie in beeldende kunsten met Dirk Callens. Vooraf inschrijven via cchetspoorharelbeke.be. Van tot uur is er een poëtische stadswandeling doorheen Harelbeke. Afspraak aan het Stationsplein. Om 16 uur treden de klassen toneel van Jeroen Serruys op met dialogen uit 'Vind je mij opwindend?' van gastdichter Tjitske Jansen. Daarna laten we Tjitske Jansen zelf aan het woord met haar programma 'Koerikoeloem'. We sluiten de 31ste Dag van het Woord af met de proclamatie van de poëziewedstrijd die gevolgd wordt door een feestelijke receptie. cultuur 17

18 welzijn Harelbeke behaalt de titel van FairTradeGemeente! Harelbeke haalde eind november de titel van FairTradeGemeente. Dit is een titel die aangeeft dat de gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er effectief ook werk van maken. In 2006 startte een trekkersgroep samen met het stadsbestuur om de zes opgegeven criteria te behalen. Het stadsbestuur zelf, maar ook winkels, horecazaken, bedrijven en organisaties werden gestimuleerd om fair trade producten aan te bieden of te verkopen. Ook op evenementen werd promotie gemaakt voor fair trade en het gebruik van lokale producten. Telkens werd hiervoor ook mediaaandacht gevraagd. Op 24 november 2009 vervulde Harelbeke het laatste criterium door een folder te lanceren voor thuisverkoop lokale producten. De folder geeft aan waar en wanneer je in Harelbeke typische streekproducten kan kopen, melk, fruit, groenten, ijs recht van bij de boer. Fair trade wil ook de keuze voor de korte voedselketen stimuleren en daarvoor producten van lokale land en tuinbouw uit haar stad promoten. Tussenstappen worden op die manier uitgeschakeld en de lokale economie gestimuleerd. De uitreiking van de titel gebeurde in aanwezigheid van een delegatie uit de partnerstad Eenhana, waar Harelbeke reeds twee jaar een stedenband mee heeft. De delegatie was in die periode op werkbezoek in Harelbeke om de samenwerking verder te verdiepen. Alle info over de inspanningen van Harelbeke en wie fair trade en lokale producten in Harelbeke verkoopt, kun je vinden op De folder lokale thuisverkoop kan aangevraagd worden via Nieuwjaarsreceptie Buurtwerking Harelbeke Alle bewoners van het Marktplein, Goudwinde en de 70-plussers van de Zandberg worden vriendelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie die doorgaat op donderdag 21 januari in het dienstencentrum De Parette, Paretteplein 19. Verwelkoming om uur met een kopje koffie. Toespraken door dhr. Filip Kets, schepen sociale zaken en dhr. Hendrik Van Damme, voorzitter OCMW. Receptie vanaf 15 uur. Inschrijven is gewenst. Melden indien vervoer nodig dienstencentrum De Parette welzijnsdienst. Buurtwerking Harelbeke ACTIVITEITENKALENDER BUURTWERKING ZANDBERG 7 januari Inschrijven nieuwjaarsreceptie Wijkhuisje Zandberg 14 januari Permanentie Wijkhuisje 21 januari Nieuwjaarsreceptie De Parette buurtwerking 28 januari Permanentie Wijkhuisje 11 februari Inzamelactie oude Wijkhuisje verjaardagskaarten Maken verjaardagskaarten 12 februari Hutsepot Kunstwerkplaats De Zandberg 18 februari Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 25 februari Permanentie Wijkhuisje 11 maart Inschrijving buurtnamiddag Wijkhuisje 17 maart Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 25 maart Gezelschapsspelletjes Wijkhuisje 8 april Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 15 april Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 22 april Permanentie Wijkhuisje 29 april Bloemenverkoop Kunstwerkplaats 6 mei Inschrijven buurtnamiddag Wijkhuisje 12 mei Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 10 juni Wafelenbak Wijkhuisje 18 juni Daguitstap 24 juni Permanentie Wijkhuisje 1 juli Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 7 juli Buurtfeest Vlaanderen Feest Kunstwerkplaats 8 juli Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 15 juli Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 22 juli Permanentie Wijkhuisje 12 augustus ijsnamiddag Wijkhuisje 19 augustus Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 26 augustus Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 27 augustus Dag van de Buurt De Parette 9 september Inschrijven buurtnamiddag Wijkhuisje 22 september Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 23 september Permanentie Wijkhuisje 7 oktober Permanentie Wijkhuisje 21 oktober Pannenkoekennamiddag Wijkhuisje 4 november Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen 18 november Inschrijven buurtnamiddag Wijkhuisje 18 welzijn

19 welzijn november Buurtnamiddag Kunstwerkplaats 25 november Permanentie Wijkhuisje 9 december Permanentie Wijkhuisje 16 december Kerststukje Wijkhuisje 20 december Kerstfeest CC het Spoor 21 december Activiteiten senioren en Kunstwerkplaats kinderen Pedicure Buurtwerking Zandberg organiseert elke derde dinsdagvoormiddag van de maand in het wijkhuisje Zandberg een voetverzorging tussen 9 en 12 uur voor de mensen van de Zandberg. Deze pedicure wordt verzorgd door mevr. Claudine Verbeke. Inschrijven voor de pedicure kan de tweede en vierde donderdagnamiddag van de maand tijdens de permanentiemomenten in het wijkhuisje. Een behandeling duurt ongeveer een half uurtje. We vragen aan de mensen zich aansluitend in te schrijven op de lijst. De prijs bedraagt 9,50 euro per behandeling (60 jaar of ouder). Van dit voordeeltarief kan je vier keer per jaar genieten. Vanaf de vijfde behandeling betaal je 12 euro. De 55-tot 59-jarigen betalen altijd 12 euro. Ook in Goudwinde kan je terecht voor pedicure en dit telkens de vierde dinsdagvoormiddag van de maand. Inschrijven op de lijst in de ontmoetingsruimte, open elke namiddag van 14 tot 17 uur met uitzondering van de woensdag. ACTIVITEITENKALENDER BUURTWERKING MARKTPLEIN 5 maart Buurtnamiddag 4 juni Buurtnamiddag 18 juni Daguitstap 2 juli Buurtfeest in kader van Vlaanderen Feest 27 augustus Dag van de Buurt 15 oktober Buurtnamiddag Alle activiteiten van de Buurtwerking Marktplein gaan door in het dienstencentrum De Parette. Meer info bij Marleen Vercruysse, welzijnsdienst Werkbezoek Eenhana Op 16 november mocht de stad Harelbeke een delegatie uit Eenhana voor een werkbezoek verwelkomen. De delegatie bestond uit drie stadsmedewerkers van de domeinen milieu, lokale economie en toerisme en HRM en de regiomanager van het Namibische Rode Kruis dat een kantoor heeft in Eenhana. Doel van dit werkbezoek was om verder te werken aan de drie domeinen en een samenwerking tussen het Rode Kruis Harelbeke en het Rode Kruis Eenhana op te starten. Het Rode Kruis Harelbeke maakt kennis met de delegatie uit Eenhana. Er werd verder gewerkt aan de uitvoering van het beheer van de stortplaats in Eenhana, een calculator voor de ecologische voetafdruk in Eenhana, de finalisatie van de organisatie van de maandelijkse markt via de opmaak van een beheersplan en een marktreglement. Ook werd de digitale personeelsdatabase voor de personeelsdienst afgewerkt. Tijdens dit tiendaags werkbezoek stond ook een algemene kennismaking met de stad en haar stadsdiensten op het programma en werd er een bezoek gebracht aan de klassen van het Sint- Amandscollege campus Heilig-Hart die meewerken aan een mailproject met de middelbare school in Eenhana. In de regio werden Brugge en Ieper bezocht. Januari in het dienstencentrum De Parette Kaartnamiddag en rummicub: vrijdag 8 en 22 januari om 14 uur Voordracht 'Digitale televisie': dinsdag 19 januari om 14 uur Nieuwjaarsreceptie buurtwerkingen: donderdag 21 januari om uur Verjaardagsfeest '11 jaar de Parette': vrijdag 29 januari om 11 uur Tekenklas: elke maandagvoormiddag van 9.30 tot 11 uur Schaken: elke donderdag om 14 uur Scrabble: elke dinsdag om 14 uur Tafeltennis: elke woensdag vanaf 14 uur Petanque: elke maandag en donderdag om 14 uur Turnen: elke maandag van tot uur Wandeling 'Leie wandeling' in Harelbeke: donderdag 25 februari om uur Meer info en inschrijven in het LDC De Parette, bij Pedro Meerschman, of Vernieuw uw abonnement op de Parettegazette 2010: 5 euro voor 6 edities (tweemaandelijks). welzijn 19

20 info Stadhuis gesloten Het stadhuis is gesloten op vrijdag 1 januari. Op donderdag 31 december is het stadhuis open tot 16 uur. Voor het containerpark: zie rubriek milieu op pagina 4 van dit infomagazine. Originele Harelbeekse eindejaarsgeschenken Ben je in deze feestperiode nog op zoek naar een origineel cadeau om te geven? Wat dacht je van een Harelbeeks cadeautje? Een greep uit het aanbod: bakje met vier artisanale bieren van brouwerij 't Gaverhopke: Blondje (6,7 %), Zingende Blondine (9,8 %), Den Twaalf (12 %) en het Koerseklakske 5,5 %. Prijs: 7 euro. drie pralines met Gaverhopke in een transparant tasje: 4 euro. doosje met acht pralines met Gaverhopkebier: 5 euro. 'In Den Anderen Oorloge', een boek over de Eerste Wereldoorlog in Harelbeke, Bavikhove en Hulste: 20 euro. Fietsnetwerkbox: alle fietsnetwerkkaarten van West-Vlaanderen in een box. Goed voor km fietsplezier, 30 euro. Verkoopspunt: dienst Toerisme, Marktstraat 98, tel Heb je bezoek gekregen van een ronselaar die je voorstelde reclame te maken in een regionaal blad? Onderteken niets, betaal niets! Lees goed de kleine lettertjes en wees op uw hoede voor warrige informatie. Als je twijfelt, onderteken dan niets! Bedrog voorkomen is een van de bevoegdheden van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Het FOD Economie wenst de professionals opnieuw te waarschuwen tegen vaak voorkomend bedrog dat meer en meer verschillende vormen aanneemt. - Bedrog met beroepsgidsen: hoe gaat dat in zijn werk? Je ontvangt per brief, fax of een bericht waarin men je verzoekt de adresgegevens van uw onderneming (zelfstandigen, vrije beroepen, vzw's) te corrigeren met het oog op een bijwerking. Men vraagt je het document te ondertekenen en terug te sturen. Maar wanneer je dit document ondertekent, ben je gebonden door een buitensporig duur contract dat pas twee of drie jaar later afloopt. Bovendien krijg je er maar een middelmatige dienstverlening of helemaal niets voor. Er wordt ook nog een andere werkwijze gebruikt. Je ontvangt een factuur die laat veronderstellen dat er al een contract werd afgesloten, terwijl dat niet het geval is. De betaling van deze factuur impliceert dat je het aanbod hebt aanvaard. Ook in dit geval zit je opgescheept met een duur contract van verscheidene jaren. - Reclame-inlassingen: zijn ronselaars altijd eerlijk? Je krijgt bezoek van een ronselaar die je verzoekt te betalen om reclame voor uw onderneming in te lassen in een catalogus die in de regio verspreid en/of verkocht wordt ten voordele van liefdadige doelen. In de meeste gevallen is het liefdadig doel twijfelachtig. Deze ronselaars zoeken enkel hun profijt onder een vals voorwendsel. Zodra je het eerste aanbod van de ronselaar hebt aanvaard, word je gevraagd het plaatsen van reclame te bevestigen. Ga absoluut de exacte titel na van de catalogus waarvoor je een handtekening wordt gevraagd! Een van de werkwijzen van de ronselaars bestaat erin, op het ogenblik van deze bevestiging, uw handtekening te vragen om een tweede reclame-inlassing in een ander blad te laten publiceren. Deze ronselaars geven over het algemeen verscheidene magazines uit en profiteren van een ogenblik van onoplettendheid om je twee contracten te laten ondertekenen. Schenk eens een Harelbeeks cadeautje! Bedrog met beroepengidsen, reclame-inlassingen en domeinnamen Heb je al voorstellen gekregen om uw adresgegevens in te lassen in elektronische of traditionele beroepsgidsen? Heb je onlangs een factuur gekregen met het voorstel de domeinnamen voor uw activiteit terug te kopen? - Bedrog met domeinnamen: een nieuw fenomeen. Ook hier zijn er twee methodes. De eerste bestaat erin je op te bellen en te vragen domeinnamen te betalen tegen woekerprijzen. Deze domeinnamen zouden door anderen kunnen worden gekocht en het imago van uw firma kunnen schaden als ze slecht worden gebruikt. Vaak hebben de aangeklampte firma's al een internetsite die eindigt op de extensie.be, en stelt men hen voor zeer dringend de extensies.biz,.net,.name te kopen. 20 info

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten

Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten Ruimte voor Gent: openbaar onderzoek en infomomenten De gemeenteraad heeft het ontwerp van de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent voorlopig vastgesteld op 27 juni 2017. Daarmee komt de opmaak van de nieuwe

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke 2015-2016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke SAMWD Peter Benoit - Toekomststraat 29 8530 Harelbeke - Tel 056 694 570 Muziek Jongeren Pre-notenleer vanaf 6 en 7 jaar Ben

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

VOORSTELLEN KINDERGEMEENTERAAD

VOORSTELLEN KINDERGEMEENTERAAD VOORSTELLEN KINDERGEMEENTERAAD 2012-2013 Omdat de mening van kinderen belangrijk is, besliste het College van Burgemeester en Schepenen op 15.05.2012 om een Kindergemeenteraad in te richten. In oktober

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten

Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs. voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten Handleiding ster 1: FairTradeAmbassadeurs voor trekkersgroepen van FairTradeGemeenten 1 Inleiding Word een 5 sterren FairTradeGemeente Een gemeente die de titel FairTradeGemeente behaald heeft, komt in

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI Beste bewoner Wijk van de maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap Verant. Uitg.: Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1, 8755 Ruiselede 051/70-84-20 cultuur@ruiselede.be Deadline invoeren in UiTdatabank: 15 e van de maand............................... ACTIVITEITEN November

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Januari, februari, maart 2016 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Januari, februari, maart 2016 Gezondheidsconsult: Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Aanbod Sportkampen zomervakantie Van 6 juli t.e.m. 10 juli 2015 Kleutersportkampen 9 tot 12 u

Nadere informatie

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van:

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van: FairTradeGemeente Een campagne van: FairTradeGemeente? Een TITEL die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel en lokale, duurzame productie en consumptie een warm hart toedragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter april-mei-juni 2017 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Het is weer lente! De koude dagen zijn (hopelijk) voorbij. Er staat weer heel wat te gebeuren! Nieuwe uitstappen,

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter

Activiteitenkalender LDC Pallieter OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Pallieter Oktober november - december Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Dienstverlening

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien.

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien. Recreatieprogramma Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010 Hollywood Camping De Veerhoeve Veerweg 48 4471 NC Wolphaartsdijk tel. (0113) 581155 www.deveerhoeve.nl info@deveerhoeve.nl Theater Met Otto,

Nadere informatie

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering

RUP Bavikhove Dorp West. Publieke raadpleging tem Informatievergadering RUP Bavikhove Dorp West Publieke raadpleging 19.06 tem 17.08.2017 Informatievergadering 26.06.2017 Wat is een RUP? - RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (vroeger BPA) - Inhoud grafisch plan: indeling in zones stedenbouwkundige

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Hallo, Hier het nieuwe activiteitenoverzicht van november. U bent enkel ingeschreven voor een activiteit als u betaald hebt. Hieronder vindt u waar en hoe u

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Infokrant Dienstencentrum De Varens

Infokrant Dienstencentrum De Varens 01/11/ 10 MA 01/12/ 10 WO schaken 02/11/ 10 DI 02/12/ 10 DO zoetedag 03/11/ 10 WO schaken 03/12/ 10 VR Trage vorming 04/11/ 10 DO pedicure 04/12/ 10 ZA 05/11/ 10 VR pannenkoeken 05/12/ 10 ZO 06/11/ 10

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Kalender van educatieve activiteiten

Kalender van educatieve activiteiten Kalender van educatieve activiteiten 2017-2018 Dit is een voorlopige versie van de educatieve activiteitenkalender van Bubble voor het schooljaar 2017-2018. De agenda van de website van Bubble zal regelmatig

Nadere informatie

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08.

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08. 1. Maandplanning SEPTEMBER 2017 Vr 1 sep 08.40u 10.05u 10.55u 13.20u 14.05u 14.55u September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN Voor iedereen groep 56 groep 12 groep 34 4AB 1AB Za 2

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 08.00u tot

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober,, december 2016 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Centrumleider LDC Den Dries Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs te komen

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Voorjaar 2016 Plug In Music

Voorjaar 2016 Plug In Music Voorjaar 2016 Plug In Music Plug In Plug In Music : Dit is het aanbod van alle muziekcursussen van JC De Klinker. Plug In richt zich tot jongeren van 12 tot 30 jaar. De cursussen gaan door in Jc De Klinker.

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Podiumbeestje. schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Podiumbeestje schooljaar 2010 2011 (deel II) van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lijsterbessenlaan 24, 9120 Beveren Tel. 03/775 35 79 Fax. 03/755 82 75 e-mail: academie@beveren.be

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Infobriefje maart 2014

Infobriefje maart 2014 B.S.G.O. Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 BERLARE Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobriefje maart 2014 1. JAARTHEMA Ten Berge geeft je kleur Op zondag

Nadere informatie

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota

Stad harelbeke RUP eiland. november 2017, procesnota, fase startnota Stad harelbeke RUP eiland november 2017, procesnota, fase startnota Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 -

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

STEDENBAND EENHANA-HARELBEKE Verslag werkbezoek. 26 mei - 2 juni 2013 Harelbeke, België

STEDENBAND EENHANA-HARELBEKE Verslag werkbezoek. 26 mei - 2 juni 2013 Harelbeke, België STEDENBAND EENHANA-HARELBEKE Verslag werkbezoek 26 mei - 2 juni 2013 Harelbeke, België De delegatie & doel van het werkbezoek Delegatie De delegatie voor dit werkbezoek bestond uit 3 ambtenaren van het

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens

Nadere informatie

Kalender van educatieve activiteiten

Kalender van educatieve activiteiten Kalender van educatieve activiteiten 2017-2018 Dit is een voorlopige versie van de educatieve activiteitenkalender van Bubble voor het schooljaar 2017-2018. De agenda van de website van Bubble zal regelmatig

Nadere informatie

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006

Uitwaaien aan zee - z a t e r dag 18 februari 2006 Jaargang 28 nr. 1 januari februari 2006 - 2 - P r o j e c t g r o e p S p o r t Z o n d a g 2 9 j a n u a r i 2 0 0 6 W a n d e l e n Onze eerste wandeling van 2006 blijft nog een verrassing. Kleed je

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be ZATERDAG 21 MEI : SCHOOLFEEST

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be ZATERDAG 21 MEI : SCHOOLFEEST Nieuwsbrief Mei 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Verlof P 1 Schoolfeest P 1 Project Grobbendonk P 2 Medisch schooltoezicht

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014 OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober november - december 2014 De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Je

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012

PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012 PROGRAMMA ACTIVITEITEN JULI 2012 Maandag 2 juli Dinsdag 3 juli Woensdag 4 juli Donderdag 5 juli Vrijdag 6 juli Maandag 9 juli Dinsdag 10 juli Woensdag 11 juli Donderdag 12 juli Vrijdag 13 juli Maandag

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

COMPUTEROPLEIDINGEN VOORJAAR

COMPUTEROPLEIDINGEN VOORJAAR COMPUTEROPLEIDINGEN VOORJAAR 2017 www.cvovivo.be Illustrator workshop De module Illustrator workshop is er voor cursisten die graag hun kennis van het pakket Illustrator verder willen inoefenen en verfijnen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 Wapenen tegen borstkanker... Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Ook voor jou! Draag zorg voor jezelf en geniet van het leven. Maak tijd voor jezelf en let op je gezondheid.

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== 1. Uitbreiden van Centrumschool en Academie Muziek, Woord en Dans met

Nadere informatie

Nieuwsbrief. februari 2015

Nieuwsbrief. februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Krokusvakantie P 1 Activiteiten in de bibliotheek P 2 Sleep-in

Nadere informatie

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken.

De evenementen die Sk8-Depot zal organiseren zullen aantrekkelijk zijn en publieke aandacht trekken. Sk8-Depot is een brand new indoor SKATE, BMX en ROLLERBLADE park gelegen op een goed bereikbare locatie in Antwerpen, goed bereikbaar met de auto, openbaar vervoer en de fiets. Sk8-Depot bied sponsors

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter

Activiteitenkalender LDC Pallieter OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Pallieter April mei - juni Lente: De bloemetjes zetten zichzelf alweer buiten. Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u.tot 17.30u. De cafetaria

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014

Activiteitenkalender LDC Den Dries. Juli augustus - september 2014 Activiteitenkalender LDC Den Dries Juli augustus - september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor

Nadere informatie

Sportdienst Harelbeke Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport

Sportdienst Harelbeke Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Sportdienst Harelbeke Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. Ben je de vijftig voorbij en heb je geen

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Nadere informatie